Ročenka 2020/2021

Page 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. V. RAISE, LÁZNĚ BĚLOHRAD, OKRES JIČÍN

RAISOVNÍČEK RAISOVNÍČEK 2020/2021 2020/2021


PEDAGOGICKÝ SBOR — 1. ŘADA ZLEVA: Mgr. Marie Hanzlová (9.A), Ivana Chomyšinová (2.A), Hana Šepsová, Naděžda Koutová, Kristýna Finková (8.B); 2. ŘADA ZLEVA: Ing. Jana Štefanová (1.B), Mgr. Pavlína Krátká (4.A), Bc. Kateřina Pavlásková, Mgr. Eva Lacinová (5.B), Barbora Vodičková; 3. ŘADA ZLEVA: Mgr. Iva Krausová (1.A), Mgr. Martina Holubičková (4.B), Mgr. Martina Kadová, Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Helena Vernerová (3.A), Mgr. Eva Baudyšová; 4. ŘADA ZLEVA: Mgr. Pavel Krause (9.B), Mgr. Jitka Barochovská (7.B), Ing. Pavlína Štěpánková, Mgr. Lenka Nekovaříková, Mgr. Miroslava Čeřovská; 5. ŘADA ZLEVA: Mgr. Eva Nekovaříková (2.B), Michaela Čechová, Lenka Pušová, Aneta Lacinová, Mgr. Miroslava Brychtová (6.A), Mgr. Martin Menčík (6.B); 6. ŘADA ZLEVA: Tereza Kovaříková, Mgr. Ondřej Flégl, Ing. Jaroslav Jirásko, Zdena Petřivá, Renáta Dlabová; 7. ŘADA ZLEVA: Mgr. Štěpánka Beránková (7.A), Mgr. Martina Tlapáková, Jana Riedelová, Mgr. Jiří Fikar (8.A), Mgr. Lidmila Grohová, Ing. Marcela Kaplanová; CHYBÍ: Jana Feixová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Iva Plecháčová, Rostislav Tvrdík, Magdaléna Vitvarová, Michaela Vojtíšková VEDENÍ ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko (ředitel školy) Mgr. Miroslava Brychtová (zástupkyně ředitele pro 2. stupeň) Mgr. Eva Lacinová (zástupkyně ředitele pro 1. stupeň) ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Flégl VÝCHOVNÝ PORADCE: Mgr. Štěpánka Beránková ŠKOLNÍ DRUŽINA: Jana Feixová, Zdena Petřivá, Lenka Pušová, Jana Riedelová ASISTENT PEDAGOGA: Michaela Čechová, Renáta Dlabová, Aneta Lacinová, Naděžda Koutová, Tereza Kovaříková, Bc. Kateřina Pavlásková, Lenka Pušová, Hana Šepsová, Rostislav Tvrdík, Magdaléna Vitvarová, Barbora Vodičková, Michaela Vojtíšková SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Mgr. Lidmila Grohová ŠKOLNÍ PSYCHOLOG: Mgr. Dita Hylmarová, Mgr. Gabriela Prodělalová ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT: Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Hana Hlušičková, Michaela Vojtíšková 1. STUPEŇ — Anglický jazyk: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Hana Hlušičková, Ing. Kamila Hrubá, Ing. Pavlína Štěpánková; Český jazyk: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Iva Plecháčová, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Člověk a jeho svět: Ivana Chomyšinová, Mgr. Jana Klusoňová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Dovednosti na počítači: Mgr. Martina Holubičková, Aneta Lacinová; Hravá angličtina: Mgr. Hana Hlušičková, Ivana Chomyšinová, Ing. Pavlína Štěpánková; Hudební výchova: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Martina Holubičková, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Helena Vernerová; Logopedie: Mgr. Dagmar Mesnerová; Matematika: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Aneta Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Pracovní činnosti: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Jana Klusoňová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Ing. Pavlína Štěpánková, Mgr. Helena Vernerová; Přírodověda: Mgr. Martina Holubičková, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr Jana Klusoňová, Mgr. Eva Lacinová; Tělesná výchova: Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Ing. Pavlína Štěpánková, Mgr. Martina Tlapáková, Mgr. Helena Vernerová; Umění a kultura: Mgr. Hana Hlušičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Vlastivěda: Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Martina Holubičková, Mgr. Martina Kadová, Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Pavlína Krátká; Výtvarná výchova: Ing. Marcela Kaplanová, Mgr. Jana Klusoňová, Aneta Lacinová, Barbora Vodičková 2. STUPEŇ — Anglický jazyk: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Ing. Kamila Hrubá, Ing. Pavlína Štěpánková; Český jazyk: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Iva Plecháčová; Dějepis: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková; Fyzika: Mgr. Lenka Nekovaříková; Hudební výchova: Mgr. Miroslava Čeřovská, Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Pavlína Krátká, Ing. Pavlína Štěpánková; Chemie: Mgr. Pavel Krause; Informační technologie: Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Martina Kadová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Lenka Nekovaříková, Mgr. Martina Tlapáková; Konverzace v anglickém jazyce: Mgr. Jiří Fikar; Kresba a malba: Mgr. Ondřej Flégl; Literárně vlastivědný seminář: Mgr. Kristýna Finková; Matematika: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Lenka Nekovaříková; Matematika v praxi: Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Lenka Nekovaříková; Německý jazyk: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Eva Baudyšová; Osobnostní rozvoj: Ing. Jaroslav Jirásko; Pěstitelské práce: Mgr. Lidmila Grohová, Mgr. Marie Hanzlová; Příprava pokrmů: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Iva Plecháčová; Přírodopis: Mgr. Pavel Krause; Přírodovědná praktika: Mgr. Pavel Krause, Mgr. Lenka Nekovaříková; Ruský jazyk: Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Martina Kadová, Mgr. Martina Tlapáková; Sborový zpěv: Ing. Jaroslav Jirásko; Seminář ze zeměpisu: Mgr Marie Hanzlová; Sportovní výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Iva Plecháčová, Mgr. Martina Tlapáková; Technické práce: Mgr. Ondřej Flégl; Tělesná výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Martina Tlapáková; Volba povolání: Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Iva Plecháčová; Výchova k občanství: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Pavel Krause, Mgr. Martin Menčík; Výtvarná výchova: Mgr. Ondřej Flégl; Základy animace: Mgr. Ondřej Flégl; Zdravý život: Mgr. Jitka Barochovská; Zeměpis: Mgr. Eva Baudyšová, Mgr. Lidmila Grohová, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Jiří Fikar


OBSAH Slovo pana ředitele .......................................... 2

nové zážitky ................ 3 Třída 1.A ........................................................... 3 Adaptační kurzy .............................................. 3 Adaptační kurz 6.A .......................................... 4 Radkin Honzák v bělohradské škole .............. 4 Beseda s odborníkem ...................................... 5 Návštěva zahradnictví .................................... 5 Obrázky pro dobrou věc .................................. 5 Abeceda peněz ................................................ 5 Nezapomínáme ............................................... 6 Zlatá prasátka ................................................ 6 Vánoce v 7.B ..................................................... 6 Zimní radovánky ............................................. 7 Myslíme na druhé ............................................ 7 Online karneval 3.A ......................................... 7 Úklid přírody ................................................... 7 Pomáháme přírodě úklidem odpadků ........... 8 Sandtray .......................................................... 8 Když džungle 1.B ožívá ................................... 8

vzdělávání .................. 9 Předmět speciálně pedagogické péče a předmět pedagogické intervence ................ 9 Hodiny vyrábění a povídání ........................ 10 Distanční výuka očima asistentek ............... 10 Jazyková animace v hodině něm. jazyka ....... 11 Pracovní činnosti v distanční výuce ............. 12 Z tvorby žáků 9.B .......................................... 12 Takovej opuštěněj z 2.A ................................. 13 Cvičíme covid-necovid ................................... 14 Prázdninová výuka ....................................... 14 Zimní krajina ................................................. 14 Ze života těch nejmenších aneb rozvíjíme fantazii s písmenky ....................................... 15 TV výzva! ....................................................... 15 Cestování po Africe ........................................ 16 Hudební výchova jinak .................................. 16

soutěže ........................... 16 World Marathon Challenge ........................... 16 Výtvarná soutěž Hledáme mladého grafika .... 17 Komiksová soutěž ......................................... 17 Bělohradský slavíček online ......................... 17 Zeměpisná olympiáda ................................... 18 Velikonoční soutěž ........................................ 18 Školní a okresní kolo olympiády v angl. jazyce ... 18

cesty za poznáním ............. 19 Podzimní den v městských lesích HK a kukuřičném bludišti ................................... 19 Výlet za Velevrubem ..................................... 19 Navzdory covidu ........................................... 20 Nadační fond Křečci ..................................... 20

Milé čtenářky a milí čtenáři Raisovníčku, otevíráte šesté číslo naší ročenky v době, kdy stále ještě pokračuje pandemie ohrožující zdraví, životy, vztahy a jistoty nás všech. V době, která nemá v poválečné historii naší republiky obdobu, což se týká v plné míře i naší školy. Máme za sebou školní rok, ve kterém kvůli zrádné a nebezpečné chorobě Covid-19 byly školy plošně zavřené a naši žáci chodili do školy ke dni psaní tohoto textu (1. dubna 2021) pouhých 67 dní, tedy něco málo přes dva měsíce. Naše děti byly vzdělávány distančním způsobem, budova školy byla zcela uzavřená a pro učitele i žáky nastala nová, neznámá doba, kdy každý jedinec musel ve větší míře přijmout odpovědnost za své vlastní vzdělávání. Škola se ze dne na den stala neosobní vzdálenou institucí podporující vzdělávací aktivity žáků na dálku, ale učení bez sociálních kontaktů, vzájemného setkávání, společných prožitků s kamarády a osobní vzájemné komunikace ztratilo velkou část svého kouzla. Velmi náročná situace nastala také pro všechny zaměstnance školy, zejména pak pro učitele, kteří se hozeni rovnýma nohama do online prostoru museli vyrovnat s náročností distančního vzdělávání včetně dlouhých hodin příprav na každou hodinu. Chtěl bych žákům i učitelům za období distančního vzdělávání poděkovat. Žákům za aktivní účast, toleranci, spolupráci a pochopení pro občasné technické nedokonalosti, učitelům za jejich zájem o to, aby vzdělávání probíhalo kvalitně, ve prospěch dětí, s ohledem na podmínky a schopnosti jednotlivých žáků a aby bylo zajímavé, pestré a efektivní. Stejně velké poděkování patří všem našim rodičům. Za spolupráci se školou, za společné hledání cesty k tomu, aby naše děti byly vzdělávány pokud možno efektivně, kvalitně a s použitím pestrých metod a postupů. Těžká doba, kterou jsme společně prožili, ukázala, jaké bezvadné děti, rodiče a učitele máme a jak se podařilo vytvořit fungující komunitu všech aktérů majících co do činění s učením dětí. × Jaroslav Jirásko


Zahájení školního roku 2000

Milí žáci, kolegové, rodiče, uplynulý školní rok je zároveň posledním, kdy působím ve funkci ředitele školy. Po 21 letech opouštím školu, na kterou jsem pyšný jak po stránce materiální, tak po stránce personální. Podařilo se velké dílo, které je zásluhou týmu, dobrých vztahů, otevřenosti, komunikace a spolupráce. To vše za maximální podpory zřizovatele, kterému patří samozřejmě také velké poděkování. Šéfovat tomu všemu byla radost a málokdy se za těch 21 let stalo, že jsem se netěšil do práce. Jsem si vědomý toho, že ne každý má takové štěstí na spolupracovníky, děti, rodiče i zřizovatele. Beru vše jako velký dar a cítím vděk za to, že být s těmi, se kterými jsem mohl být, pro mě byla jak práce, tak radost a potěšení. Základní škole K.V.Raise, škole mého srdce, přeji do dalšího období společnou péči o hodnoty, které jsme doposud sdíleli, sílu měnit vzdělávání v přímé korelaci se změnami ve společnosti a bezpečné prostředí založené na důvěře, pravdě, otevřenosti, spolupráci a respektu. × Jaroslav Jirásko – ředitel

Hudební výchova

Otevření sportovního areálu

2

Turnaj v nohejbale


nové zážitky TŘÍDA 1.A První zářijový den jsme nastoupili do školy. Sešli jsme se v osm hodin u Fričova muzea. Rodiče nás doprovodili až do třídy. Celkem je nás 25 dětí, z čehož je 17 dívek a 8 chlapců. Ve třídě jsme se seznámili, každý si vyplnil svůj palubní lístek a připevnil si ho na loď. Vyplouváme totiž na společnou pětiletou plavbu za poznáním.

ADAPTAČNÍ KURZY V září, tak jako loni, za účasti žáků 6.A a 6.B, třídních učitelů Miroslavy Brychtové a Martina Menčíka, školních psycholožek Gabriely Prodělalové a Dity Hylmarové, školního metodika prevence Ondřeje Flégla a asistentek pedagoga Michaely Čechové a Hany Šepsové, proběhly dva dvoudenní adaptační kurzy. Za příznivého počasí mohla proběhnout větší část naplánovaných aktivit venku na pozemku školy, v altánku a v Bažantnici, část potom ve třídě a na „Louce“ ve škole.

V polovině října začala distanční výuka, které jsme se účastnili téměř všichni. Do školy k prezenční výuce jsme se vrátili koncem listopadu, udělali jsem si skromnou vánoční besídku a natěšení jsme se vrátili domů, čekajíce na Ježíška. V lednu jsme se zase vrátili do školy, bohužel jen my a naši o rok starší kamarádi z druhých tříd. Za to jsme ale hodně chodili ven, abychom co možná nejvíce času strávili na čerstvém vzduchu. Při této příležitosti jsme uspořádali soutěž o největší sněhovou kouli, která byla velmi povedená a všichni na ni budeme určitě dlouho rádi vzpomínat. Na konci pololetí jsme dostali své první vysvědčení a byli jsme nadšeni. ×

Mezi realizované psychoaktivní hry patřily např. Vesmírný modul, který měly děti za úkol v týmech vytvořit z omezených prostředků (špejle, papír, izolepa a vajíčka). Vajíčko byl onen křehký modul, který se nesměl pádem z prvního patra rozbít. Při aktivitě Ostrovy byli žáci rozděleni do tří skupin: Slepých, Němých a Vševědoucích, přičemž každá skupina měla svůj hendikep, ale i výhodu, kterou ostatní skupiny neměly. Žáci měli podle instrukcí splnit určité cíle a závěrem se dostat na předem domluvený ostrov. Mezi další zkoušky patřila aktivita zaměřená na hendikep nevidomých lidí a zároveň na posílení vzájemné důvěry. Žáci se měli se zavázanýma očima řídit pokyny třídního učitele a poté i některými vybranými jedinci. Většina těchto psychoaktivních činností byla zaměřena na spolupráci a vylepšení vztahů mezi žáky. Na závěr každé aktivity byla zařazena reflexe.

Iva Krausová

3

Děti byly tvůrčí při řešení úkolů, projevily velmi dobrý smysl pro spolupráci a také se aktivně zapojily do závěrečných ref lexí. Kurzy se jim líbily a byly pro ně zajímavé a rády se jich zúčastnily. Taktéž i dospělí přítomní na kurzech hodnotily velice kladně většinu interakcí mezi dětmi samotnými i dětmi a dospělými. × Ondřej Flégl


ADAPTAČNÍ KURZ 6.A Po dlouhém rozhodování padl verdik, adaptační kurz pro šesťáky bude, ale bez přespání. Nakonec z toho v září byly velmi pěkné dva dny plné intenzivních prožitků a společných zážitků. Celý kurz připravila paní psycholožka G. Prodělalová a metodik prevence O. Flégl. Mně, jako třídní učitelce, připadl jiný úkol. Poznávat žáky, komunikovat s nimi a hlavně zapojit se do všech společných aktivit (např. had se zavázanýma očima, výroba společného modelu a jeho vyhození z okna zástupcovny, záchrana spolužáků z ostrova…). Dva dny utekly, ale o společně stráveném čase se ve třídě mluvilo ještě dlouho. × Miroslava Brychtová

PS: Nikoho v tu dobu nenapadlo, že to dnes, 20. dubna 2021, bude jediná větší společná akce třídy. Tak snad ještě do konce školního roku něco stihneme. Když čísla povolí a ministři dovolí…

RADKIN HONZÁK V BĚLOHRADSKÉ ŠKOLE velkým zážitkem a setkání s tímto vzácným člověkem bylo milým životním okamžikem. Lidský mozek je i ve 21. století z velké části neznámý a jeho fungování v mnoha ohledech záhadné. To, co o něm ale víme, umí pan doktor Radkin Honzák vysvětlit poutavě a srozumitelně. Byl to pro všechny příjemný večer. ×

Než jsem pana doktora Honzáka dovezl z lázní do školy, stačil mi říci několik vtipů, pamatuji si jeden: „Chuck Norris chytil koronavirus. Litoval ho, tak ho zase pustil“. 15. září 2020 se ještě do školy chodilo prezenčně, ale setkávání osob už bylo omezené. Pan doktor Honzák byl ochotný vystoupit jen pro malou skupinu účastníků, okomentoval to slovy: „Co bych neudělal pro můj Bělohrad“. Radkin Honzák má totiž v našem městě chalupu. Byli jsme domluveni na tématu Strach a jak s ním naložit. Kdo sleduje pana doktora Honzáka v médiích, ví, že se jedná o neobyčejně vitálního, usměvavého a neustálými vtipnými bonmoty oplývajícího člověka s nebývalými životními zkušenostmi, s velkou erudicí a s obrovským charismatem. Každý jeho seminář je vždy

Jaroslav Jirásko

4


BESEDA S ODBORNÍKEM „Ptáky, brouky, plevele zná všechny Terka Blí…“ Když jsem se před osmi lety loučila s tehdejšími páťáky touto písní, možná jsem tušila, že právě Tereza Blímová, se kterou jsem kdysi prozkoumala nejednoho živočicha či bylinu, bude jednou jako odbornice vyprávět v mojí další třídě. Terezka přinesla s sebou ukázky nádherných tropických brouků v různých stadiích jejich života, a tak děti měly možnost vše pozorovat opravdu z blízka a také se ptát. Protože ve třídě úspěšně chováme strašilky, nebyl problém si „pochovat“ tyto krasavce. ×

NÁVŠTĚVA ZAHRADNICTVÍ V říjnu absolvovaly děti z prvního oddělení školní družiny exkurzi do místního zahradnictví. Prohlédly si skleníky a paní Lejdarová jim ochotně vysvětlila, jak se pracuje s rostlinami, připravuje půda k sadbě nebo vytváří podzimní vazba z větviček. Nakonec si každý školáček zasadil svou kytičku a mohl si ji odnést domů. × Lenka Pušová

Helena Vernerová

OBRÁZKY PRO DOBROU VĚC Domov pro seniory Štikov je nově vzniklý domov pro seniory v Nové Pace. Zaměstnanci domova oslovili vychovatelky z naší školní družiny, zda by s dětmi nakreslily obrázky pro jejich domov. Do akce se zapojily s chutí děti ze všech čtyř oddělení, vytvořily obrázky na dané téma, ale i dle vlastní fantazie. Obrázky byly zaslány do domova a všichni věříme, že zpříjemní prostředí nejen klientům, ale i zaměstnancům. × Jana Feixová

ABECEDA PENĚZ S Českou spořitelnou jsme se zapojili do projektu Abeceda peněz. Úvodní hodina proběhla online, interaktivní hrou jsme se více seznámili se světem peněz, s jejich hodnotou. S finanční gramotností pokračujeme prezenčně ve škole a rádi bychom se zúčastnili soutěže s naším návrhem třídní platební karty. × Martina Holubičková, Aneta Lacinová

5


NEZAPOMÍNÁME Již od první třídy obohacují naši malí kouzelníci vánoční čas babičkám a dědečkům v pečovatelských domech a domovech důchodců. Pořádají hudební vystoupení, tvoří přáníčka, tráví s nimi společné chvíle. Letos tuto milou tradici znesnadnila epidemiologická situace. Ale nezapomněli jsme. Během domácí výuky malí čarodějové kromě vyjmenovaných slov a písemného počítání vyráběli také vánoční stromečky ze šišek. Originální ozdobičky poté putovaly k místním klientům, ale i do nedalekých Mlázovic. Říká se, že Ježíšek všechno vidí, a ani on nezapomíná. Třídní nadílka pod stromečkem tak byla opravdu štědrá! Nejen k Vánocům si budeme přát, aby se vše vrátilo do správných kolejí! Snad se naše přání splní… × 3.B, Hana Hlušičková

ZLATÁ PRASÁTKA Zlaté prasátko je česká vánoční pověra, která vznikla už ve středověku. Podle ní je zlaté prasátko vidina přislíbená za neporušený předvánoční půst. Podle pověry každý, kdo celý den až do štědrovečerní večeře nebude jíst maso, uvidí zlaté prasátko. Proto se během dne podávají obvykle bezmasá jídla jako je např. staročeský kuba. Nechtěli jsme nic ponechat náhodě, proto jsme si „zlatá prasátka“ vyrobili všichni ve třídě, a krásně si tak zpestřili poslední den před nejkrásnějšími svátky v roce. Poslouchali jsme také vánoční písně a koledy, popíjeli čaj a co nejvíc? Těšili jsme se na dárečky, které již celý prosinec společně se stromečkem vnášely do naší třídy atmosféru Vánoc. Rozzářené oči a pocit zvědavosti, co na nás v krásně zabalených balíčcích čeká, byl v každém z nás. Moc nám chybělo zpívání koled a vánočních písniček. Přesto jsme domů odešli spokojení a natěšení na Vánoce v našich rodinách. × 4.A, Pavlína Krátká

V letošním roce jsem se s mojí třídou viděla pouze měsíc a půl před odchodem na distanční výuku a ještě jeden týden před vánočními svátky. A právě tento týden jsme si užili asi nejvíce, protože jsme se vzájemně naladili na blížící se Vánoce. Během předvánočního týdne jsme si vyzdobili třídu, postavili jsme stromeček, který na nás čekal již celý rok zavřený ve skříni, a nezapomněli jsme si rozdat ani vánoční dárky. Ježíšek přinesl kromě jiných krásných dárků také oblíbenou lískooříškovou pomazánku Nutella. Věřte, že když si každý ze žáků otevřel Nutellu a „dlabal“ ji, jak uměl, vypadala naše třída jako zaplacená reklama na Nutellu. × Jitka Barochovská, Míša Vojtíšková

VÁNOCE V 7.B


ZIMNÍ RADOVÁNKY

MYSLÍME NA DRUHÉ

Zima, zima, zimička, pouští bílá peříčka. Děti si je chytají, koule si z nich dělají.

21. března je zapsán jako Světový den Downova syndromu. Celoživotní zdravotní postižení způsobuje ztrojení 21. chromozomu, který nápadně svým tvarem připomíná ponožky.

Letošní zima nám opravdu přála. Radost ze sněhu a chuť do práce dětem nechyběly. × Petřivá Zdena

Třída 6.A se obléknutím každé jiné ponožky zapojila do ponožkového dne, a vyjádřila tak svoji podporu lidem s Downovým syndromem. Příště se můžeš připojit i ty. Všichni si dáme na každou nožku jinou ponožku. :) × Michaela Čechová

ÚKLID PŘÍRODY Konečně zase spolu! Týden, ale přeci. Povídání bylo mnoho, práce ještě víc, ale nejdříve jsme se potřebovali dozvědět, co kamarádi dělali a jak se měli. Ve čtvrtek oslavila Země svátek a my jsme jí také chtěli obdarovat. V pátek jsme oblékli rukavice, vzali pytel a vyrazili do přírody. Uklízeli jsme po lidech, kteří nevědí, k čemu slouží odpadkové koše. Po necelých dvou hodinách jsme pytel skoro neunesli. Co by nám všem asi planeta Země řekla? ×

ONLINE KARNEVAL 3.A Karneval přes počítač? Trochu zvláštní… sice jsme si ho neužili tak, jako naživo, ale aspoň trocha změny v online vyučování 3.A. Ráno jsme začali s vypnutými kamerami a každý se postupně přihlásil, ukázal a představil. Postupně jsme přivítali víly, princezny, piráta či loupežníka a další bytosti. Hudba online trochu zklamala, tanec s Honzou Onderem se klasicky „sekal“, tak jsme si zazpívali sami a potom pokračovali v zábavném pátečním programu soutěží AZ kvíz. × Helena Vernerová

Eva Nekovaříková

7


SANDTRAY Na pracovišti školních psycholožek se nám podařilo zařídit vše potřebné pro metodu Sandtray. Zjednodušeně se jedná o terapii hrou s figurkami v pískovišti. Umožňuje náhled na životní situace a uvědomění si emocí a postojů a podporuje pozitivní změnu, kterou klient sám vytváří. Velkou výhodu spatřujeme v tom, že se u toho nemusí moc mluvit, nikdo z vás nic nedoluje, vše se odehrává přirozeně zajímavou a tvořivou formou. ×

POMÁHÁME PŘÍRODĚ ÚKLIDEM ODPADKŮ

Dita Hylmarová

V rámci oslavy Dne Země jsme se společně se žáky 5.A rozhodli pomoci přírodě sběrem odpadků. Žáci se této plánované akce nemohli dočkat. 20. dubna přišli do školy v plné zbroji – vybaveni ochrannými rukavicemi i pytli na odpadky. Mile nás překvapilo, když si někteří donesli i barevné tašky určené na tříděný odpad (plast, kov, sklo a papír). Právě tyto tašky nám velice pomohly třídit sbíraný odpad již přímo na místě, a celý úklid tak šel s velkou lehkostí. Naše výprava za úklidem započala hned za humny školy a pokračovala směrem do Bažantnice. Za dvě hodiny sběru se nám podařilo nashromáždit několik velkých pytlů odpadků. Kromě PET lahví, zátek od piva, lahví, nedopalků cigaret, papíru, nechyběla ani železná tyč či použitá rukavice. Vše pak ke konci putovalo do příslušných kontejnerů na odpad. A co víc? Při sběru těchto nečistot jsme stihli pozorovat i okolní přírodu. Vyzkoušeli jsme si poznávání jednotlivých rostlin. Okouzlily nás fialky, blatouchy, petrklíče, plicníky, sasanky a jiné. Všichni zúčastnění sbírali s velkým nadšením a musíme říci, že jsme si celou akci opravdu velice užili. Slunné počasí nás celou dobu provázející, na tom mělo také svou zásluhu. Žáci odcházeli domů s uvědoměním si, že každý může přírodě pomoci. Je jen na nás samotných, jaký přístup si k životnímu prostředí zvolíme. Pevně doufáme, že ten správný. ×

KDYŽ DŽUNGLE 1.B OŽÍVÁ

Jana Klusoňová, Marcela Kaplanová

8

Říká se, že v každé džungli se to často jenom pere, řádí a řve divoce, ale přesto bychom si my lidé měli vzít mnohá ponaučí právě z přírody. 1.B tak měla možnost zažít sérii úžasných aktivit KUMOT (skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností pro děti ve věku 4 až 8 let) pod vedením školní psycholožky paní Mgr. Gabriely Prodělalové. Hned od začátku jsme si oblíbili písničku „Pro slepičí kvoč“ od P. Nováka o dovednostech a schopnostech některých živočichů. Pokusili jsme se tak zamyslet nad svými možnostmi, co kdo umí a co by chtěl umět. S nadšením


VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE A PŘEDMĚT PEDAGOGICKÉ INTERVENCE jsme každý vymodeloval některého živočicha z písničky. Při dalším setkání jsme se zabydleli v mraveništi na tzv. „Louce“ (prostor pro aktivity ve škole). Poznali jsme, že není snadné přenést a uchránit mravenčí vajíčko a že je třeba spolupracovat. Nakonec se nám však nepodařilo postavit mraveniště, neboť mnozí zapomněli, do kterého teamu mravenců patří a zbytečně strávili čas hledáním a dohadováním. Pro nás tak velké ponaučení, že bychom se měli více soustředit na společnou věc a spolupracovat, jinak bychom v přírodě nepřežili. Při našem posledním setkání si především holčičky mohly vyzkoušet roli klokančích maminek. Umíte si představit pohybovat se skokem a přitom dávat pozor na své mládě ve vaku? Chlapci zase vyhledali spoustu informací o životě klokana. Nic jsme nenechali náhodě a vyrobili si ještě škrabošky s hlavou klokana po vzoru jedné maminky (paní Špicarové), která masku vyrobila na přání dcery přes noc. Tyto společné třídnické hodiny učí děti schopnosti uvolnění, předcházení agresi a otevřenější komunikaci (podporou řečových dovedností). Při pohybových hrách se zlepšuje hrubá motorika. Program podporuje v dětech schopnost vyjadřovat pozitivní city, empatii a vzájemné poznávání. Věříme, že program podpoří správnou energii pro dokonalé klima v té naší třídní džungli. Pokud nám prezenční výuka dovolí, budeme se těšit na další pokračování zvířecích aktivit v originálním podání paní Prodělalové. × S poděkováním za 1.B Jana Štefanová a Renáta Dlabová

S těmito pojmy se rodiče většinou setkají až v okamžiku, kdy se svým dítětem navštíví pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum. Předmět speciálně pedagogické péče probíhá během výuky (především českého jazyka) a je zaměřen na nápravu potíží se čtením, řečí, grafomotorikou, sluchovým a zrakovým vnímáním a na další specifické poruchy učení. Děti pracují individuálně, nebo ve skupince – maximálně čtyři najednou. Během těchto hodin využívají pracovní listy, pracovní sešity, Logico Piccolo, různé didaktické hry a pomůcky. Předmět pedagogické intervence neboli přípravy na školu, je vyučován nad rámec běžného rozvrhu hodin. Děti mohou tvořit více početné skupinky (většinou kolem šesti žáků). Během tohoto předmětu si většinou upevňují a procvičují učivo českého jazyka a matematiky, učí se pracovat s přehledy, slovníky a tabulkami, které jim pomáhají při výuce. Jsem ráda, když děti, se kterými pracuji, odcházejí z těchto hodin s pocitem, že se neučily, ale že si hrály, a přitom postupně vidím pokroky, které dělají. × Lidmila Grohová


HODINY VYRÁBĚNÍ A POVÍDÁNÍ Středy jsou naším pravidelným časem pro vyrábění online. V těchto dobrovolných hodinách pracují kromě nás ze 3.A také naši sourozenci, takže se z času mezi 17. a 18. hodinou stává čas pro popovídání, tvoření, dále potom všemi oblíbené focení a tvoření „nástěnky“ v podobě Padletu. × Helena Vernerová

DISTANČNÍ VÝUKA OČIMA ASISTENTEK

muffiny. Zkrátka, neklesáme na mysli. My se tímto obdobím zaručeně projíme! × Míša Vojtíšková

Distanční výuka není jednoduchá pro žáky, učitele ani rodiče. I my asistenti pedagoga jsme se museli do tohoto způsobu učení vrhnout rovný m a noh a m a . Začátky pro některé z nás, které se s moderními technologiemi sžívají až v pokročilejším věku, nebyly jednoduché. Naštěstí mezi sebou máme mladé kolegyně, které nám ochotně pomohly se s touto novou situací poprat. Přestože nyní již ovládáme řadu z dříve ne tolik známých věcí, nemůžeme se dočkat, až se všichni shledáme opět ve škole. ×

S

e Šímou se pravidelně scházíme na společných konzultacích ve škole. Pracujeme, co nám síly stačí, a snad plníme vše, tak jak má být. Nicméně jsme se rozhodli, zpříjemnit si tuto nehezkou dobu a maximálně si ji užít. To se neobejde bez uzavírání sázek na vývoj situace v Česku, vymýšlení těch nejbláznivějších nápadů, které nám jen naše staro-mladé mozky dovolí a ani bez pravidelné siestičky zahrnující nejrůznější bonbóny, sušenky či

10

N

astoupila jsem na pozici asistent pedagoga loňského roku a kromě „obyčejné“ školní výuky mám možnost zkusit i výuku přes počítače. Po uplynutí čtyř měsíců jsem postřehla, že se i přes naši snahu dětem po škole velmi stýská. Online výuku se snažíme s třídní učitelkou zpestřit různými hrami a hádankami. V oblibě je i tradiční dobrovolná hodina pracovních činností každou středu a čtvrteční čtvrt hodinka tělocviku. Některé děti mají možnost docházet na konzultační hodiny do školy a těší se z toho. Vypráví nám, co dělaly nebo na co se těší, že budou dělat. Doplníme s nimi látku, které nerozumí, a pomůžeme s úkoly. Distanční výuka přeci jen jednu „výhodu“ má, děti si můžou odskočit pro pomůcky rovnou do kuchyně. A tak se nám před kamerou sešla úctyhodná sbírka vah při probírání jednotek hmotnosti. Některé byly téměř historické. Dobře jsme si poradili i s objemem. Odměrné válce nahradily nádoby od maminek z kuchyně. I když se při distanční výuce dost zasmějeme, nic nenahradí osobní kontakt. Všichni se už nemůžeme dočkat na společné shledání v naší třídě 3.A. × Tereza Kovaříková

S

Nikčou pracujeme na „dálku“ přes počítač. Na podzim jsme se scházely denně, bylo to náročné. Přestup z prvního stupně na druhý nebyl jednoduchý a bylo jen na nás, jak se s tím popereme. Nezalekly jsme se toho! Dnes se již


JAZYKOVÁ ANIMACE

V HODINĚ NĚMECKÉHO JAZYKA

hodinové hovory staly minulostí a probíhají stylem: „Kouknete se na to, jestli to dělám správně?“, „Nerozumím tomu, jak to mám udělat.“ Podařilo se nám dokonce najít si čas na společné povídání o tom, jak se máme, ukazovat si své chlupaté miláčky na kameru, sdělovat si své plány i psát seznamy „Co všechno udělám, až budu moci.“ Nicméně se už velmi těšíme na každodenní setkávání ve škole. × Hanka Šepsová

Jazyková animace je nekonvenční a hravá metoda, která podněcuje zájem o jazyk, kulturu a lidi ze sousední země. Zábavným způsobem se snaží přiblížit základy cizího jazyka a prohloubit již získané jazykové znalosti. Podporuje iniciativu a kreativitu účastníků. Jedním z cílů česko – německé jazykové animace je vzbudit zájem o kulturu a jazyk sousední země. Dne 2. prosince 2020 se jazykové animace firmy Tandem Plzeň – v režimu online výuky – zúčastnila i třída 7.A. × Mgr. Eva Baudyšová

do online výuky a plníme zadané úkoly. S Ondrou jsme si dokonce zpříjemnili společný čas přesázením květin ve třídě, které to již opravdu potřebovaly. Naučili jsme se přitom i názvy těchto rostlin. O přestávkách si většinou povídáme o zážitcích s našimi domácími mazlíčky. I já se musím podělit o radosti s našimi malými králíčky. Mám dobrý pocit, když mohu trochu přispět ke zvládnutí této netradiční doby. Doufejme, že se už brzy se všemi uvidíme „naživo“! × Naďa Koutová

S

ilvinko, od pondělí nebudeš chodit do školy, budeme se spolu učit přes počítač… „Hurá, aspoň nebudu brzy vstávat!“ Toto nadšení však brzy opadlo…

K

aždý den jsem součástí distanční výuky ve třídě 2.A. Není to jako vyučování, ale jako alternativní možnost skvělé! Vždy mě potěší, že můžu být alespoň takto s dětmi v kontaktu a mám radost, že je vidím. Po dohodě mívám individuální konzultace ve škole. Vyměnila jsem i zimní výzdobu za jarní a děti pořád nikde. Už se moc těším, až se brzy setkáme ve škole. × Magda Vitvarová

S

dětmi se spojuji buď online, nebo se s nimi setkávám na individuálních konzultacích. Příslušný žák přijde do školy a zde si společně objasňujeme a procvičujeme učivo, připojujeme se

Silva se každé dopoledne připojuje na online hodiny a odpoledne v práci pokračuje se mnou. Už se těší, až mně ukáže, co má hotové z dopolední výuky. Když ji něco chybí, doděláváme to. Pak spolu počítáme a čteme ze slabikáře. Práce ve dvou ji baví. Nakonec si spolu povídáme třeba o jaru a o škole. Nikdy se nezapomene rozloučit větou: „Nezapomeň, zítra si budeme zase povídat!“ × Renáta Dlabová


MOJE PODZIMNÍ PRÁZDNINY

PRACOVNÍ ČINNOSTI V DISTANČNÍ VÝUCE Pracovní činnosti v distanční výuce nás baví – děti posílají od podzimu fotky nádherných výtvorů a předhánějí se v tom, kdo upeče lepší bábovku nebo uvaří oběd. Dochází i k výměně receptů – třídní skupina na Whatsapp doslova „jede“. I přesto, že se nemůžeme potkávat, podařilo se realizovat i několik ochutnávek, a tak můžeme říci, že naši žáci pečou i výborné dorty. Výrobky z papíru, dřeva, kartonu a jiných materiálů dělají radost mladším sourozencům – skákací panák, sliz, malované kamínky atd., dále maminkám a babičkám – přání k MDŽ a Dni matek. Žáci zdobí domácnosti – ptáčci ze dřeva, velikonoční výrobky a samozřejmě pomlázky, se kterými pomáhají tatínci. Každý si volí, co chce vyrobit, co právě upotřebí a co bude jemu nebo rodině užitečné. × Eva Baudyšová

Na letošní prázdniny jsem se nijak obzvlášť netěšila, protože jsem doma na distanční výuce, takže odpočinek a volno moc nepotřebuji. Také mé očekávaní a cíle byly kvůli současné situaci méně ambiciózní než obvykle. Přesto je můžu ale zhodnotit jako zdařilé. Na výlet jsme nikam jet nemohli, zato jsme ale navštěvovali místní les, kde jsme sbírali houby a poznávali dosud neobjevená krásná místa zdejší přírody. Jelikož se blížily podzimní svátky Halloween a Dušičky, vydali jsme se s rodinou na hřbitovy zapálit svíčky a vyzdobit hroby zesnulým. Já osobně proti Halloweenu nic nemám a slavím ho ráda, a protože se tento rok nekonal školní průvod, tak jsem si trochu té podzimní strašidelné atmosféry musela navodit sama. Vyřezala jsem si dýni a upek la své oblíbené skořicové rolky, které se mi moc nepovedly, ale i přesto provoněly celý dům příjemnou skořicovou vůní. Také jsem se snažil a být vzorn á žákyně a i o prázdninách nezanedbávat učení. Na internetu jsem si procvičovala češtinu, matematiku a angličtinu. Zopakovala jsem si učivo, které probíráme, ale i to, které jsme se už učili. Aby to ale nevypadalo, že jsem stále velmi produktivní, také jsem i odpočívala a musím se přiznat, že jsem dokonce za jeden den zhlédla celou sérii jednoho seriálu a skoro většinu dne proležela, ale i to je někdy potřeba. To je vše z mých podzi mních prázd nin. Musím říct, že jsem si prázdniny užila, i přes všechna vládní opatření, ale teď už se těším, že se zase vrhnu na školní povinnosti. Markéta Slámová

Z TVORBY ŽÁKŮ 9.B … ani podzimní prázdniny nebyly v neblahé době covidové pro žáky dobou radostnou…

KALIGRAM Venku pršelo celý den a po čas toho jsem dosti přemýšlel, či je to realita, anebo pouhý sen. Strach mi nedává spát a nutí se mě ptát: zda své milované přátele spatřím brzy a zda zvládneme tuto celosvětovou krizi.

Zda budu moci světem cestovat, Nebo jen z okna mého domu měnící se přírodu sledovat. Markéta Slámová

12


KALIGRAM S lehkostí baletky proplouváme životem. Rozdáváme úsměvy, radost i pláč. V noci, když ona rozváže baletní piškotky a bolestí zkřiví se jí ta půvabná tvář. My odkrýváme své bolesti a slzy nechváme stékat po tvářích. V šatně bez publika ji samota trápí, a přes to vše tančí v noci, večer i časně po ránu. Sen její, aby směla vstoupit do záře reflektorů a kamer. Na ošoupaném piškotku tančí baletka s rukama do výše a točí se na jedné noze. Natahuje paži a v sen svůj věří. Věří jako ta dívka za oknem, co ji pozoruje. Věří jako horolezec ve svá záchranná lana a věří v lepší zítřky. Petra Baliharová

MOJE PODZIMNÍ PRÁZDNINY Je tu podzim a s ním i státní svátek 28. října, po kterém následují dva dny volna, takzvané pod zim ní prá zdn iny. Hu rá, mo hlo by se vyk řik nout, ale nen í tomu tak . Já osobně žádné hurá nek řičím a nebudu, ba naopak, jsem z toho docela smutná. Určitě vás zajímá, proč nejásám. Vžd yť přece nebudu mu set brzy vst ávat, nem usí m do školy, prostě paráda! NE, žád ná paráda se nekoná, protože, jak všichni dobře víte, řádí nám tu covid 19 a s ním i patřičná nařízení, a ta mi sebrala právě školu. Ano, tu školu, kterou jsem toli krá t nenáviděla, nesnášela a tolikrát proklín ala :-). Ale jak člověk dor ůst á a tí m získáv á po dou škác h více rozumu, zjišťuje, že mu ta škola, a h lavně kontakt s kamarády a učite li, vlastně hrozně chybí (…) Co napsat závěrem? Snad jen hod ně zdraví a pevné ner vy všem, protože dne šní doba není moc dobrá. Nikola Šulcová

TAKOVEJ OPUŠTĚNĚJ Z 2.A Tento školní rok byl pro nás i pro ostatní školáky opět neobvyklý. Na podzim jsme se radovali z toho, že jsme ve škole všichni. Znovu jsme si zvykali na školní povinnosti, učili jsme se, trochu si hráli ve škole i venku, zdobili si třídu podzimními dekoracemi. Moc jsme se těšili na plavání, ale vracející se covid nám dopřál jen několik lekcí, než školy úplně zavřeli. Pro nás druháky, naše rodiče i paní učitelku začal první boj s počítači, tablety, mobily, s hesly k přihlášení, zvedáním ruky online, vypínáním a zapínáním mikrofonů a kamer. Musíme se pochválit, vyhráli jsme. Krátce po listopadovém návratu do školy nás zaskočil první sníh. Užili jsme si ho v liduprázdném parku. Znovu jsme si zvykali na sezení v lavicích, nosili roušky, dezinfikovali si ruce, dodržovali odstupy od ostatních tříd, abychom mohli být ve škole, učit se, povídat si i hrát. Mikuláš za námi letos přišel do parku a my se těšili na Vánoce. Sotva jsme se po Vánocích rozkoukali, čekalo na nás pololetní vysvědčení. Nemocná paní učitelka nám ho ale rozdat nemohla. Sotva jsme se s ní po nemoci sešli, školy byly zavřeny. Zase jsme online. Čteme, počítáme, píšeme, vyrábíme, hlásíme se, vypínáme a zapínáme mikrofony a kamery. Už to umíme, ale není to ono. Jak řekl jeden náš spolužák: JSEM U TOHO POČÍTAČE TAKOVEJ OPUŠTĚNEJ… × Ivana Chomyšinová


„vypadá jak lachtan na suchu“

CVIČÍME COVID-NECOVID Co nám nejvíce chybí? Škola? Kamarádi? Snad i učitelé? Myslím, že vše zmíněné platí. Ale hodně nám chybí i pohyb a sport! Ale cvičit se dá i online. :) Se třídou 4.A se pravidelně scházíme na dobrovolných ONLINE hodinách TĚLOCVIKU (nutno říci že i s vysokou účastí). Co se na takových

hodinách děje? Pokaždé něco jiného. Děti velmi baví různé výzvy a legrácky. Začalo to soutěží v „prkně“ – bylo to napínavé, děti se držely dlouho, učitelka docela taky. Od té doby jsme vystřídali plno aktivit, ať už na výdrž, posilování, protahování bolavých zad. Břicha nás po tělocviku bolí nejen z cvičení, ale i ze smíchu. Hlášky „mrská nohama jako mixér“, nebo „vypadá jak lachtan na suchu“ jen tak nezapomeneme. Už se těšíme na další online tělák. × Pavlína Štěpánková

„mrská nohama jako mixér“

ZIMNÍ KRAJINA

PRÁZDNINOVÁ VÝUKA Zdá se vám to nemožné? Pak si přečtěte následující řádky a dozvíte se více. Je středa, 10. února, 8:55, tedy čas, kdy jak ve škole, tak i doma, při online výuce začíná druhá vyučovací hodina. A ne jinak tomu bylo i v tento den, ale přeci jenom byl tento 15. únor něčím jiný, byly totiž jarní prázdniny. A představte si, že i v této době se mezi žáky najdou tací, kteří se chtějí vzdělávat i o prázdninách. Zájemců o prázdninovou výuku bylo několik, nakonec se připojili pouze dva žáci, Roman Dlab a Martin Froš. Vůbec nám však nevadilo, že jsme pracovali jen ve třech, o to intenzivněji jsme se mohli věnovat učivu. Procvičili jsme si některé gramatické jevy, ale věnovali jsme se i literatuře. Díky online aplikacím jsme si ujasnili rozdíl mezi romantickým a realistickým hrdinou, připomněli jsme si jména některých spisovatelů, zopakovali literární pojmy, zkrátka hodina byla nabitá prací, ale i dobrou náladou. Jsem moc ráda, že i v dnešní době se najdou děti, které mají chuť se vzdělávat. × Kristýna Finková

14

Žáci druhého stupně základní školy měli při distanční výuce ve výtvarné výchově zpracovat téma Zimní krajina. Úkol se skládal ze dvou částí: vyfotit jakoukoli zimní krajinu dle svého výběru a následně ji podle své fotografie namalovat akvarelem nebo temperou. Jak vzniklé fotografie, tak následné malby velké části žáků měly vysokou uměleckou kvalitu a jistě potěšily mnoho návštěvníků školního webu. Některé práce zaslouží veliký obdiv. × Ondřej Flégl

Nguyen M.

Francová K.


ZE ŽIVOTA TĚCH NEJMENŠÍCH ANEB ROZVÍJÍME FANTAZII S PÍSMENKY Současná složitá doba má i své světlé stránky. O tom, jak se dá rozvíjet dětská fantazie a kreativita, jsme se mohli přisvědčit mimo jiné i v 1.B. V prvních dnech se z učitele stává moderátor, který musí zabavit své malé i velké posluchače při on-line výuce a zároveň je něco naučit. Pak se učiteli poštěstí a z celé výuky se stává vlastně divadlo, kdy žáčci jsou herci a rodiče jejich našeptávači a občerstvovači. Kočka, morče, pes či dokonce mladší pobíhající sourozenec jsou pak příjemnou živou kulisou. Stačí malý impuls a zrodí se nápad. Chcete dětem ukázat, jak si složit rybu z papíru a oni Vám druhý den hned představí celé papírové akvárium jako živé. Přitom se na další hodině předhání, kdo má propracovanější. Ale písmenko R nejsou jen ryby, ale také roboti. Což takhle si vyrobit nějakého z krabic. Žáčci si tak vytvořili svého pomocníka – papírového společníka, který s nimi sedává při hodinách a supluje rodiče. Písmenko B nám dalo šanci komunikovat spolu jen v brýlích. Na písmenko C někteří mamince sebrali cibuli rovnou z prkénka a cinkali ještě vánočními zvonečky. I ten cedník na hlavě byl slušivou pokrývkou, ale to už jsme si vyhráli s čepicemi k písmenku Č. Co myslíte, jak se děti těšily na písmenko Ž? Někteří opravdu zůstaly v županu, jiní předvedli žabičkový kostým

T V V Ý Z VA!

a někteří dokonce neváhali vyšroubovat žárovku. A co teprve pantomima, když s písmenkem B máte možnost boxovat, bručet, brečet, bublat, běhat apod. Když na naše hry ještě přistoupí rodiče, kteří pohotově vyrobí kostým nebo okamžitě zapojí věci kolem sebe, vznikne nám zážitkové dopoledne. Není divu, že se tu a tam i oběd spálí. Pak se můžete odreagovat v indiánské osadě, kde si chytíte maminku do lasa nebo vyšplháte na pomyslný totem, abyste se nehrbili jen na židli. A když prší, schováte se v kině a počítáte a počítáte. Možná by stálo za pokus všechny naše zážitky sepsat do společné knihy jako paní spisovatelka Katarina Fiala Janigová, která byla hostem v naší on-line hodině. Paní spisovatelka nás přivítala jako Pippi Punčochatá a pak už jsme se dozvěděli spoustu informací o knížkách a inspirovali se k napsání nějaké vlastní. Tímto bychom chtěli moc poděkovat rodičům, prarodičům a sourozencům za jejich čas a ochotu spolupodílet se na někdy bláznivých hrách. Přinejmenším pak alespoň vykouzlíme úsměv na tváři v této podivné době. V podání našich prvňáčků je jedinečný zážitek zaručen. × Jana Štefanová, Renáta Dlabová

I cvičit se dá online, i když z našich míčových sestav sousedé asi nadšení nebyli. Na březen dostaly děti venkovní výzvu – vyrazit ven a každý týden najít dva lístečky (KROKY), které učitelka během víkendu ukryla někde po našem městě a okolí. Nápověda pro vás: KROK 2 hlídá velký kamenný lev v parku, heslo: máslo!, KROK 4 hlídá vodník na Pardoubku, heslo: bonbon v plechu! Můžete vyrazit. ×

15

Helena Vernerová


SOUTĚŽE

CESTOVÁNÍ PO AFRICE I když současná epidemiologická situace nedovoluje cestovat bez vážného důvodu ani za hranice okresu (konec března 2021), třída šestá A od začátku února vyrazila na cesty po Africe alespoň v hodinách zeměpisu. Společně poznáváme jednotlivé části Afriky a také to, jak se tam lidem žije. Doufáme, že se v dalších týdnech dostaneme také do Austrálie, Oceánie a Antarktidy. Jednu jistotu máme – to, že s prstem na mapě se neztratíme :-). × Lída Grohová

WORLD MARATHON CHALLENGE Pod tímto názvem se skrývá charitativní sportovní štafetový běh, který pořádají Rotary kluby po celém světě a je zaměřen na získávání finančních prostředků na boj s dětskou obrnou. Cílem Rotary klubu je úplné vymýcení této choroby.

HUDEBNÍ VÝCHOVA JINAK Třída pátá B nebyla nikdy třídou, která by si s chutí a ráda zazpívala. Ano, máme ve třídě některé děti, které se učí hrát na hudební nástroj a jsou velmi šikovní. Ale to jsou jen ti, které to baví. Jinak si opravdu ve třídě raději zasportujeme, než zazpíváme. Ovšem dnešní „covidová doba“ nám kupodivu trochu pomohla, zpívat jsme nemuseli, ale o to víc jsme si pohráli s domácím úkolem, ve kterém jsme propojili „hudebku“ a „pracák“. Koho by napadlo, že právě my vymyslíme tak hezké ztvárnění názvů lidových a umělých písní. To nám jde – hrajeme si. Tak hádejte s námi! ×

Běhá se štafetově, každý tým postaví 10 závodníků (pět chlapců a pět dívek) a každý z nich běží sedmkrát úsek dlouhý 200 m. Závody se zároveň symbolicky organizují v 7 dnech na 7 kontinentech, naše škola měla tu čest podpořit tuto akci účastí na maratonu v Jičíně, kde soupeřila se školami z Jičína, Hořic, Sobotky a Nové Paky. Každý tým měl svého ambasadora, který uběhl první úsek, naším ambasadorem byl pan starosta Pavel Šubr. Teplé a slunečné 22. září bylo pro tuto akci jako stvořené a všechny týmy si běhání velmi užily. Náš tým nezvítězil, ale svojí účastí podpořil dobročinnou akci a navíc jsme všichni udělali něco pro vlastní zdraví. Kéž by trocha kilometrů běhu každého z nás stačila k tomu, aby ta zákeřná choroba zmizela z povrchu země. × Jaroslav Jirásko

Eva Lacinová

Červený šátečku...

Já mám koně

Kávu si osladím

Tři oříšky

Kočka leze dírou


Šulcová Nikola

Chaloupková Anežka

Francová Kristýna

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ HLEDÁME MLADÉHO GRAFIKA Na podzim roku 2020 se žáci devát ýc h ročníků zapojili do soutěže Hledáme mladého grafika s tématem Země v roce 2050 pořádané Gymnáziem a Střední odbornou školou Přelouč.

KOMIKSOVÁ SOUTĚŽ Žáci 7.A se v září zapojili do 10. ročníku komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět, kterou zaštiťuje společnost Člověk v tísni. Letošní ročník byl nazván Pěstuj naději. Žáci se v hodinách občanské výchovy seznamovali s problémy ohrožující naši planetu. Základní znaky a zákonitosti komiksu objevovali v hodinách slohu. Realizace samotných komiksů pak probíhala v hodinách výtvarné výchovy. Projekt ukázal nápaditost, tvůrčí schopnosti a hlavně cílevědomost některých žáků. × Štěpánka Beránková

Do soutěže jsme zaslali pět výtvarných prací, které ve velké konkurenci velmi dobře obstály. Děkujeme žákům za kvalitní reprezentaci školy ve výtvarném směru. × Ondřej Flégl

BĚLOHRADSKÝ SLAVÍČEK ONLINE — HUDBA PŘEKONÁVÁ PŘEKÁŽKY Hudba prožívá v tomto roce nelehké období. Zákaz zpěvu, dálková výuka v ZUŠ, rušení koncertů, vystoupení a soutěží aj. Tradičně se nemohl uskutečnit ani další ročník Bělohradského slavíčka. Hudba je však bojovník, cestu přes překážky si vždy najde. Ztížených podmínek se malí ani velcí hudebníci nezalekli a s odvahou se přihlásili do nové hudební výzvy školy – Bělohradského slavíčka ONLINE. Nahrávali svá vystoupení doma, nově se mohli zúčastnit dvou kategorií – pěvecké a instrumentální. Ve druhé jmenované zazněla řada nástrojů – klavíry, klávesy, flétny, kytary, dokonce i violoncello. Někteří využili ke zpěvu karaoke doprovod. Nahraná vystoupení překročila práh školy a potěšila také klienty v pečovatelských domech ve městě i jeho okolí. Doufáme, že v příštím roce budou mít mladí umělci možnost odnést si hudební zážitek přímo z podia a velmi si přejeme, abychom si všichni společně mohli zazpívat opět naživo. × Hana Hlušičková

17


ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školní a okresní kolo olympiády v zeměpisu Zeměpisná olympiáda se konala dne 21. ledna. S ohledem na situaci proběhla online. Distanční způsob konání školního kola zřejmě způsobil nezájem ze strany žáků o nižší kategorie 6. a 7. tříd, kam se nikdo bohužel nepřihlásil, naopak o kategorii „C“ nejstarších žáků byl zájem větší. Letošní kolo bylo specifické i počtem postupujících do okresního kola, které umožňovalo přihlásit tři žáky. Zúčastnění během olympiády pracovali především s online atlasem, který jim napomáhal s vyhledáváním informací. Výsledky byly velmi vyrovnané. Na prvních třech místech se umístili Matěj Šiška (9.A), Ondřej Tůma (8.A), Tereza Kožíšková (9.A), všichni tři reprezentovali naši školu v online okresním kole. V letošním ročníku okresního kola (17. 2.) se v jeden čas účastnilo až 7000 žáků různých kategorií, kteří plnili úkoly ze tří oblastí – práce s atlasem, geografický test znalostí a praktická část. Z našeho „tria“ nejlépe skončila Tereza Kožíšková (9.A), která se umístila na pěkném 10. místě. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme k úspěchům ve školním i okresním kole zeměpisné olympiády. × Jiří Fikar

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ Stejně tak jako loňské Velikonoce bohužel i ty letošní probíhaly v „nouzovém režimu“. Na mnoho chlapců čekala koleda pouze u svých prarodičů a dívkám často stačila na obarvení pouhá jedna proložka vajíček. Vzhledem k tomu, že se tato podoba Velikonoc dala předem očekávat, rozhodly se paní učitelky 4.B a 5.B uspořádat pro děti a jejich maminky či babičky malou velikonoční soutěž s názvem „O nejhezčí mazanec“ a „O nejhezčího beránka“. Soutěže se účastnilo celkem jednatřicet dětí, k našemu překvapení z toho byla téměř polovina chlapců. Rozhodnout, které pekařské dílko je to nejpovedenější, nebylo vůbec snadné. Proto, aby byly výsledky co nejobjektivnější, jsme o nich nechaly hlasovat naše paní učitelky a pány učitele, kteří neměli tušení, komu které sladké dílko patří. Výsledky byly velice vyrovnané, malou odměnu si tedy zaslouží všichni, avšak zde jsou ti nejúspěšnější. Třetí místo v kategorii „O nejhezčí mazanec“ získal Niki Šťovíček z 5.B, druhé místo si zasloužil Adámek Andrenko také z 5.B a na prvním místě se umístily Anička a Maruška Finkovy ze 4.B. Bedny vítězů v kategorii „O nejhezčího beránka“ obsadily žákyně ze 4.B. Na bronzové pozici skončila Anetka Ponerová, stříbrné místo si zasloužila Nelinka Stehlíková a první místo vybojovala Adélka Šubrová. Obrovská pochvala samozřejmě patří všem žákům a jejich maminkám, sourozencům či babičkám. Děkujeme za účast a navození nefalšované velikonoční atmosféry. × Eva Lacinová, Martina Holubičková, Aneta Lacinová

ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE I v letošním roce se na naší škole uskutečnilo již tradiční školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Letos však bylo poněkud „netradiční“, probíhalo totiž celé online. Dne 14. ledna děti plnily různé úkoly: poslech, čtení, použití angličtiny a ti nejlepší i mluvení. Výsledky dětí byly velmi vyrovnané. Gratulujeme všem účastníkům školního kola ke skvělým výsledkům. Kategorii I. A (6.–7. třídy) ovládl Michael Vojíř (6.B), následovaly Minh Nhat Tran Nguyen a Elena Černá (obě 7.B). V kategorii II. A

(8.–9. třídy) zvítězil Ondřej Tůma, další místa obsadili Lucie Hromadová a Max Poner (všichni 8.A). Michael Vojíř i Ondřej Tůma se rozhodli reprezentovat naši školu v okresním kole, které se konalo online 2. března. Oba zvítězili ve svých kategoriích a navíc Ondřej Tůma postoupil dále a naši školu reprezentoval i v krajském kole, kde obsadil krásné čtvrté místo!. Děkujeme, Ondro a Michaeli, za příkladnou reprezentaci naší školy! Gratulujeme k perfektním výsledkům a pevně věříme, že nejsou vaše poslední. × Jiří Fikar


CESTY ZA POZNÁNÍM PODZIMNÍ DEN V MĚSTSKÝCH LESÍCH HK A KUKUŘIČNÉM BLUDIŠTI Naše třída vyrazila na podzimní výšlap hned v září. Autobus nás vysadil poblíž Mazurovy chalupy v Hradeckých městských lesích. Cestou jsme se rozhlíželi, pozorovali a naslouchali přírodě. Kolem poledne naši šikovní kluci rozdělali oheň, a tak jsme si poblíž obory s jeleny opekli buřty. Nejvíce se nám líbilo u obor s divočáky, kde nám pan hajný vyprávěl o mamince – bachyni Pepině a jejich dětech. Cestou zpět jsme ještě udělali zastávku u kukuřičného pole, kde si každý proběhl trasu, během které se nejen běží, ale také luští záhadný nápis. Nikdo z nás netušil, že to bude zřejmě pro letošní školní rok náš poslední výlet. × Helena Vernerová

VÝLET

ZA VELEVRUBEM

Během distanční výuky se děti domluvily na výletě za velevrubem. Po návratu do školních lavic jsme využili slunečného dne a vypravili se pěšky do Černína. Tam nás čekala paní Fofová, maminka našich dvojčat, s připraveným výkladem o tomto živočichovi i s jeho ukázkou. Děti si během dopoledne prohlédly nejen velevruba, ale také kudrnatá prasátka, ovce a drůbež. Užily si spoustu legrace. Že nevíte, co je velevrub? Zeptejte se na to našich dětí z 2.B. ×

19

Eva Nekovaříková, Kateřina Pavlásková


NAVZDORY COVIDU Pro žáky devátých ročníků se v září 2019 domlouval termín dějepisné exkurze. Do kalendáře jsme si zapsali 10. květen 2021. Kam se musíte objednávat takhle dopředu? Odpovědí je Památník Terezín. I přes nařízení vlády žáci domluvenou exkurzi absolvovali. Zhlédli virtuální prohlídku bývalého ghetta a Malé pevnosti. Díky zasvěcenému a poutavému komentáři se žáci dozvěděli podrobné informace o místu, o kterém čtou v učebnici dějepisu v souvislosti s tématem druhá světová válka – holocaust. ×

NADAČNÍ FOND KŘEČCI

Štěpánka Beránková

Již několik let existuje na naší základní škole Nadační fond Křečci. Proč zrovna Křečci? Není to proto, že bychom „syslili“ peníze, ale název jsme převzali z pojmenování našeho parlamentu. A ten má křečky v oblibě a bere je jako velmi milá zvířátka. A teď zpátky k naší nadaci. Finanční příspěvky, které obdržíme od rodičů, různých organizací nebo od zřizovatele města, použijeme na nákup sportovních potřeb pro žáky, her do školní družiny nebo pro výbavu relaxační místnosti Louka. Město Lázně Bělohrad nám každý rok přispívá částkou 40 000 korun, za což už opravdu můžeme nakoupit pěkné pomůcky, letos africké bubny, které žáky hodně baví.

Odpovědi žáků 9.A na otázku:

Co tě překvapilo, šokovalo v ghettu Terezín? V takové malé místnosti bylo

až 60 lidí.

Při sprchování jim vypínali vod u a nemohli si omýt šampon. Uzavření nemocných v jednom bloku. Nechání je na pospas. Lidé lhali o svém věku. Spousta lidí zemřela na nemoci .

Nadace také přispívá žákům na cestovné a startovné při sportovních soutěžích a různých olympiádách. Každý ročník obdrží finanční příspěvek pro třídu, třeba na pasování čtenářů, školní výlet, školu v přírodě, na rozloučení pátých tříd s prvním stupněm, na adaptační kurz v šestých třídách. Stejně tak i na lyžařský nebo sportovní kurz. I devátým třídám nadace ráda přispěje na ukončení školní docházky formou dárků na rozloučenou.

Byly tam 3 postele nad sebou a z horních padaly blechy a ostatní hmyz. Překvapila mě německá snaha ukázat Červenému kříži, že lidé zde nor málně žijí, pracují, děti chodí do škol. Nedělali to kvůli lidem, ale kvůli tomu, aby na ně západ nepohlížel jako na ty špatné.

Nadační fond má svou důležitou roli v chodu naší školy. Ale za finanční příspěvky vděčí hlavně rodičům, městu Lázně Bělohrad i dalším jednotlivcům, kteří nám dary poskytují. Všem moc děkujeme. ×

20

Pavlína Šubrová


9.A — 1. ŘADA ZLEVA: Magdalena Eva Vinklerová, Vanesa Šubrová, Tereza Kožíšková, Lucie Huťová, Natálie Jezberová, Lucie Dittrichová, Klaudie Robová, Stanislava Stoklasová, Lucie Jiránková, Nina Rychterová, Filip Tesař, Jakub Mach, Lenka Nekovaříková (třídní učitelka v 8. třídě); 2. ŘADA ZLEVA: Marie Hanzlová (třídní učitelka), Renata Hanykýřová, Vojtěch Bajer, Matěj Šiška, Václav Kaplan, Lukáš Pour, Lukáš Jirásko, Michal Vaniš, Jan Keller, Ludvík Lejdar, Josef Štefan

9.B — 1. ŘADA ZLEVA: Nikola Šulcová, Anna Bajerová, Nikola Šecová, Petra Baliharová, Tereza Šecová, Daniel Bartl, Vojtěch Dlab, Tomáš Bartl, Dominik Szabo; 2. ŘADA ZLEVA: Kristýna Francová, Markéta Slámová, Iveta Čeřovská, Bára Růžičková, Kristýna Anýžová, Anežka Chaloupková, Lucie Ježková, Eliška Tichá, Danny Poner, Adam Kurinec; 3. ŘADA ZLEVA: Pavel Krause (třídní učitel), Anna Blímová, Ondřej Tomeš, Jiří Vokrouhlecký, Vít Štěrba, Vít Barochovský, Erik Charvát; CHYBÍ: Tereza Mistrová


1.A — TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Iva Krausová; ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko; ASISTENTKA PEDAGOGA: Lenka Pušová; 1. ŘADA ZLEVA: Matylda Šmiková, Alena Kárová, Tomáš Turek, Tereza Nosková, Eliška Blažková, Nikola Nováková, Mikuláš Král, Nela Tichá; 2. ŘADA ZLEVA: Šimon Janák, Nela Gradošová, Filip - Kha Lam Do, Anita Grohová, Leontýna Jínová, Jenifer Kotrlá, Karolína Farkasová, Petra Stuchlíková; 3. ŘADA ZLEVA: Barbora Štefanová, Anna Munzarová, Josef Jozua Nedoma, Eliška Hamanová, Klára Podlipná, Jakub Munzar, Jiří Čeřovský, Ella Šiborová, František Jína

1.B — TŘÍDNÍ UČITELKA: Ing. Jana Štefanová; ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko; ASISTENTKA PEDAGOGA: Ing. Marcela Kaplanová; 1. ŘADA ZLEVA: Linda Šírová, Tomáš Kada, Tobiáš Hons, Šimon Kučera, Štěpán Kraus, Jindřich Ludvík; 2. ŘADA ZLEVA: Antonín Komárek, Amálie Špicarová, Hubert Kožíšek, Hermína Kožíšková, Terezie Výdová, Markéta Tobiášová, Radka Feixová, Štěpánka Feixová; 3. ŘADA ZLEVA: Silvie Dlabová, Tadeáš Bičiště, Anna Boučková, Adriana Vokrouhlecká, Tereza Rychterová, Tereza Římalová, Monika Otradovská, Valentýna Kopalová, Nina Dostálová

www.zslb.cz

Raisovníček — vydává Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín, Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad; skola@zslb.cz Vychází 1× ročně. Neprodejné.