Ročenka 2017/2018

Page 1

RAISOVNÍČEK


PEDAGOGICKÝ SBOR PEDAGOGICKÝ SBOR - 1. ŘADA ZLEVA: Mgr. Jaromíra Vávrová (3.B), Mgr. Štěpánka Beránková (8.B), Mgr. Marie Hanzlová (6.A), Mgr. Štěpánka Kubínová, Mgr. Kristýna Finková (9.A), Zdeňka Petřivá, Mgr. Miroslava Čeřovská (7.A), Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Martina Kadová; 2. ŘADA ZLEVA: Mgr. Eva Nekovaříková (4.A), Bc. Lidmila Grohová (3.A), Mgr. Hana Hlušičková (5.A), Aneta Grohová, Mgr. Jitka Barochovská (8.A), Jana Riedelová, Mgr. Miroslava Brychtová (7.B), Mgr. Petra Mečíková, Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Iva Plecháčová (9.B), Mgr. Pavlína Krátká (1.A); 3. ŘADA ZLEVA: Naděžda Koutová , Barbora Vodičková, Mgr. Jana Klusoňová (5.B), Michaela Vojtíšková, Lenka Pušová, Mgr. Martina Holubičková (1.B), Mgr. Martin Menčík, Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Pavel Krause (6.B), Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Eva Lacinová (2.B); CHYBÍ: Ivana Chomyšinová (4.B), Mgr. Iva Krausová (2.A), Mgr. Helena Vernerová VEDENÍ ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko (ředitel školy)

Mgr. Miroslava Brychtová (zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně)

Mgr. Eva Lacinová (zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně)

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Flégl ŠKOLNÍ DRUŽINA: Zdeňka Petřivá, Jana Riedelová, Lenka Pušová ASISTENTKA PEDAGOGA: Aneta Grohová, Naděžda Koutová, Barbora Vodičková, Michaela Vojtíšková SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Bc. Lidmila Grohová

ST ŘÍPK Y Z HISTORIE ŠKOLY

Prázdniny Do školy se nechodilo ve čtvrtek. y chodit 1. května 1864 začal do škol li v září. nedě í prvn y začínaly v srpnu a končil ě byla pětiletý Karel Rais. V této dob házel do navštěvovalo škola trojtřídní. Karel Rais přic Ve školním roce 2017 - 2018 abeceěnou dřev = nou sme , z toho s pí žáků y 409 tříd e první Základní školu K. V. Rais sváteční o tent v ý stupeň kter 1. , Na álem k. pen díve a dou bylo 217 chlapců a 192 později al dost e žáků. uláš Mik 179 Od eň stup al. 2. dost den žáků a na ulku, chodilo 230 tab , ikář slab bylo l nosi toho é z kter , ve anců tašku, Škola měla 46 zaměstn ým kter em, ínk kam s ál pen = ík perečn 34 učitelů. vypadal psal a kreslil na tabulku. Jak Štěpánka Beránková osmou Raisův školní den? Děti šly před vyučová- ____ ____ ____ ___ hodinou do kostela, dopolední 1 Rais, V. Karel: Na oběd ní trvalo do jedenácti hodin. vzpomínek, Ze o jídl ly chodily děti domů, nebo si nosi Praha 1922, str. 56. začínalo do školy. Odpolední vyučování hoditři v jednu hodinu a končilo ve hou dru y, ny. „… prvou hodinu byly počt y někd , ceně mluvnice a pravopis nebo obrá ; zpěv ebo sloh, potom něco se čtením a n 1 í…“ čten odpoledne hodina psaní, hodina


OBSAH

Nové zážitky:

PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V KOSTELE VŠECH SVATÝCH ........................................................ 1 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V NOVÉM ...................... 2 KONZULTAČNÍ CENTRUM ....................................... 2 DEN S UČITELEM ........................................................ 3 CIZINCI Z PROJEKTU EDISON NA NAŠÍ ŠKOLE ..... 4 PODZIMNÍ RADOVÁNKY .......................................... 4 EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE V JIČÍNĚ ................ 5 „SEZNAMOVÁK“ ............................................................ 5 ČERTÍ ŠKOLA ................................................................ 6 VÝROBA VĚNCŮ .......................................................... 6 TRADIČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ......... 6 VÁNOČNÍ BESÍDKA .................................................... 6 ZIMNÍ OLYMPIÁDA V 1.B .......................................... 7 ODPOLEDNÍ DIVADLO V HRADCI KRÁLOVÉ ..... 7 MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ PRVŇÁČCI .............................. 7 KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY ................................. 8 ŠKOLNÍ PLES ................................................................ 8 JARNÍ PROJEKT .......................................................... 8 PROJEKTOVÝ DEN NA II. STUPNI ......................... 9 VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU ......... 9 ABECEDA PENĚZ ......................................................... 9

Vzdělávání:

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKŮ ............ 10 HRAVÁ MATEMATIKA V PRVNÍCH TŘÍDÁCH .... 10 ARNOŠT LUSTIG – DEVĚT ŽIVOTŮ .................... 11 JSME UŽ VELCÍ ČTENÁŘI ..................................... 11 ŽÁKOVSKÁ TVOŘIVOST ....................................... 11 ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VE 2.B ................................... 11 ČTENÁŘSKÝ KLUB .................................................. 12 ILUSTRACE K POHÁDCE ...................................... 12 LOGOPEDIE ............................................................... 12 PROJEKT VODA PRO DRUHÝ STUPEŇ ........... 13 POZDRAV ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ .......................... 13

Sport a soutěže:

ÚSPĚŠNÍ VÝTVARNÍCI ........................................... 14 DĚTSKÁ SCÉNA 2018 .............................................. 14 ÚSPĚCH V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI GLOBAL TEACHER PRIZE ....................................................... 14 PŘESPOLNÍ BĚH ....................................................... 15 BASKETBAL ................................................................ 15 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK .................................................. 16 SPORT NÁS BAVÍ ...................................................... 16 REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V HÁZENÉ ......................... 16 SPORTOVNÍ KURZ ................................................... 17

Cesty za poznáním:

SPANÍ VE ŠKOLE ....................................................... 17 iQPARK V LIBERCI .................................................. 17 PO STOPÁCH JANA NEPOMUCKÉHO ............... 18 ZAHRANIČNÍ STÁŽ V CHORVATSKU ................ 18 FENOMÉN MASARYK ............................................. 19 DĚJEPISNÁ EXKURZE 8.ROČNÍKŮ .................. 19 ZOO EXKURZE ......................................................... 19 NA SKOK DO LONDÝNA ....................................... 20 VÝLET DO PRAHY .................................................... 20 MÁME RÁDI POHÁDKY ........................................ 20 MUMIE SVĚTA .......................................................... 20

Nové zážitky: PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ V KOSTELE VŠECH SVATÝCH

A

dventní období bylo od nepaměti časem klidu, rozjímání, zpěvu (rorátů, nikoliv koled) a příprav na Vánoce. Moderní doba toto období poněkud přetvořila v čas největšího shonu, nákupů, stresu a spěchu. Škola přispěla k hezčímu prožití předvánočního období svým vystoupením žáků „Gloria, gloria, in Excelsis Deo“ 18. prosince od 17.00 hodin ve studeném, ale slavnostně vyzdobeném kostele Všech svatých v Lázních Bělohradě. Komponovaný pořad složený z hudebních a literárních vystoupení skvěle moderovala Adéla Vágenknechtová. Úvodní živý Betlém, který vytvořili žáci dramatického kroužku vedený Lenkou Pušovou, podbarvili svým zpěvem prvňáčci za doprovodu paní učitelky Pavlíny Krátké a básní Lucie Dittrichová, která přinesla zapálený adventní věnec. Dramatický kroužek ZUŠ Hořice předvedl dramatizaci příběhu Čtyři adventní svíce. Ladovskou zimu v poezii přiblížili žáčci prvního stupně. A protože dokud se zpívá, ještě se neumřelo, oživil celý program kytarový soubor paní učitelky Vernerové a pěvecký sbor druhého stupně za doprovodu školní kapely zpěvem adventních a vánočních písní. Program naší školy vzbudil velkou pozornost návštěvníků, vystoupení sledovalo odhadem 150 diváků, a to nejen rodičů, ale také návštěvníků z řad široké veřejnosti. Na dobrovolném vstupném se vybralo 1511 Kč, 500 Kč se odevzdalo farnímu úřadu na provozní náklady spojené s vystoupením žáků, 1011 Kč bylo použito na pomůcky pro žáky školy. Předvánoční vystoupení zpestřilo prosincové dny v Lázních Bělohradě dětem i dospělým. Účinkující přistoupili k celému programu velmi odpovědně a ukázněně. Spolupráce se všemi byla příjemná a celý program byl v následujících dnech představen ještě všem žákům školy, tentokrát v teple školní auly. Bylo to všechno moc fajn.

I Jaroslav Jirásko


 Vyhlášení vítězů stolního fotbálku: 1. místo - Adam Styblík, Jan Zahrádka (9.A), 2. místo - Lukáš Pour, Václav Kaplan (6.A), 3. místo - Klára Černá, Veronika Zívrová (8.B)

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V NOVÉM Ž

ákovský parlament i v letošním školním roce jede na plný plyn. Na začátku školního roku byli zvoleni noví členové parlamentu. Po společném přespání ve škole, kdy se parlamenťáci vzájemně lépe poznali a nabrali síly, se rozjel kolotoč akcí, které parlament pořádá pro ostatní žáky i širokou veřejnost. Kromě tradičních akcí jako je Halloween, Čertovské peklo, Valentýn, Čarodějnice a tak dále, i letos přibyly nové projekty. Velký ohlas měl piškvorkový turnaj pro 1. stupeň a turnaj ve stolním fotbálku pro žáky 2. stupně. Žákovský parlament má zároveň i „nový kabát“, řeč je o logu žákovského parlamentu, které vzešlo ze soutěže vyhlášené v loňském školním roce. Návrhy na logo vytvářeli žáci napříč všemi třídami a parlament následně vybral vítěze, kteří byli odměněni, logo totiž vzniklo sloučením dvou návrhů. A tak děkujeme Ondřeji Kuntovi, Báře Růžičkové a Lucce Kubánkové. Nové logo již zdobí přívěsky na klíče a placky se zavíracími špendlíky, které obdrželi všichni členové parlamentu, poté co byli slavnostně jmenováni. S naším logem se také můžete setkat na všech dokumentech žákovského parlamentu.

 Piškvorkový turnaj: 2. místo - Nikola Holubová (5.B), 1. místo - Vojtěch Linhart (4.B), 3. místo - Adéla Šubrová (1.B), 4. místo - Štěpán Jezbera (3.A)

ČLENOVÉ PARLAMENTU PRO ROK 2017/2018 4.A J. Kužel, E. Kněžourková, N. Lutrová 4.B V. Linhart, J. Obešlo, J. Obešlová 5.A M. Jezberová, B. Lelková, F. Hrnčíř 5.B E. Nejedlíková, N. Holubová, A. Kužel 6.A L. Huťová, L. Jirásko 6.B V. Barochovský, P. Baliharová 7.A A. Vágenknechtová, Ch. Velichová, M. Bičiště 7.B R. Molík, H. Michal Do Viet 8.A J. Matouš, A. Kubaryč 8.B T. Ježková, D. Vaněk 9.A J. Bičiště, M. Pospíšil, D. Kulawiak 9.B J. Friess, D. Brunclík, S. Sehnal

I Štěpánka Kubínová

KONZULTAČNÍ CENTRUM

Ž

ákovský parlament Křečci LB působí jako konzultační centrum pro Královéhradecký kraj.

Nabízíme podporu pedagogům, školám, začínajícím i stávajícím parlamentům. Úzce spolupracujeme se Školou pro demokracii. Předáváme zkušenosti, nápady i materiály, sdílíme, konzultujeme, pořádáme semináře a společná setkání. V letošním roce nejaktivněji spolupracujeme se ZŠ Na Habru z Hořic, které pomáháme s nastartováním nového žákovského parlamentu. Společné dopoledne plné aktivit (prezentace, ukázkové zasedání, aktivizující a stmelující hry, skupinové práce) proběhlo v prosinci. Nyní již haberští ŠSSR tvoří a pořádají vlastní akce. Jsme rádi, že má naše práce smysl! I Hana Hlušičková

2


DEN S UČITELEM – PROJEKT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

J

edná se o projekt, který přibližuje žákům práci učitele. Žák s vybraným pedagogem tráví společně jeden školní den. Žáci mohou být pozorovateli, v případě zájmu také asistenty. Mají tak jedinečnou možnost nahlédnout na výuku i z „druhé strany“. O společné dny je zájem na obou stupních školy. V závěrečných reflexích je nejčastěji zmiňováno partnerství, cenné zkušenosti, ale i zábava a příjemně strávený čas. I Hana Hlušičková

Je středa 25. dubna a pro Ondru Vaníčka začíná tak trochu jiný den. Neusedne do lavic jako jeho spolužáci, ale tento den stráví s učitelem, kterého si vybral. Tentokrát oslovil mě. Tuto „akci“ vymyslel žákovský parlament, děti tak mají možnost vidět vyučovací proces z té druhé strany, z pozice učitele. Poznávají, co vše toto povolání obnáší, a ti odvážnější si také mohou vyzkoušet učit své kamarády. V 9. třídě, ve které jsem ten den učila, mi Ondra spíše dělal takového asistenta. Kontroloval práci dětí, v jedné hodině si žáci zahráli historický AZ kvíz, takže Ondra zapisoval na tabuli body. Ale pak to přišlo, hodiny vlastivědy v 5. třídách! Ondra si totiž pro děti připravil kvíz, což by asi nebylo nic tak extra, kdybych nedodala, že ten kvíz byl sestaven v aplikaci „Kahoot“. Že ji neznáte? Nebojte, nejste v tom sami. Mně s ní teprve nedávno seznámila paní učitelka Kubínová, která ji ve svých hodinách docela často využívá. Práce s touto aplikací je založena na tom, že musíte mít k dispozici mobilní telefon, pomocí kterého vybíráte z nabídek možných odpovědí. Všechny děti byly z této aktivity úplně nadšené, dokonce jsme jednu hodinu trošičku natáhli i do přestávky. A já jsem musela upřímně konstatovat, že Ondra byl tentokrát lepším panem učitelem, než jsem já. Asi ho budu muset zase někdy využít. Kristýna Finková

Na můj den s učitelem jsem si vybrala pana učitele K rauseho. Náš de n začal tím, že jsme sepiso vali tombolu na ples, hodně jsme se u toho pobavili a dozv ěděli se o sobě něco nového. Po pr vní hodině js me si došli připravit věci. Já jsem při na pouštění vody do skleničky ro zbila skleničku, ale pan učitel mě uklidnil, že se to někdy st ane i jemu… Pe tra B al ih ar ová, 6 .B

na velká zkušenost Celý tento den byl pro mě jed m i učitelkám, protoa klobouk dolů všem učitelů et něčí pozornost. rž ud ké těž je jak , vím už že teď Daniela Kn apová, 7. A


CIZINCI

Z PROJEKTU EDISON NA NAŠÍ ŠKOLE V

posledním zářijovém týdnu (25.–29. 9.) naši školu navštívili cizinci z projektu EDISON. Celkem jich přijelo pět: Atalay z Turecka, Iliana z Mexika, Magali ze Španělska, Salim z Alžírska a Tamta z Gruzie. V průběhu celého týdne připravovali pro děti prezentace o svých zemích a různé hry, díky kterým se s dětmi spřátelili. „Naši cizinci“, ale i žáci v průběhu týdne získali spoustu nových zkušeností a znalostí o odlišné kultuře a zároveň dostali perfektní příležitost využít v reálné situaci znalosti cizího jazyka, který se ve škole učí. Společně s žáky si „Edisoňáci“ vyzkoušeli minigolf, navštívili městský úřad a ve státní svátek science centrum iQLANDIA v Liberci. Věříme, že se jim pobyt na naší škole líbil minimálně tak, jako si žáci užívali jejich přítomnost. Děkujeme rodinám, které stážisty ubytovaly, bez jejich pomoci bychom projekt nemohli realizovat. I Jiří Fikar

PODZIMNÍ RADOVÁNKY J

edno podzimní odpoledne se vydaly děti ze školní družiny pouštět draky na Slívák. Těšily se, jak vysoko jim budou draci létat. Počasí nám však nepřálo, ani větvička se nepohnula. Ale děti se nevzdávaly a za pomoci všech přítomných se snažily dostat draky co nejvýše. I Zdeňka Petřivá, Lenka Pušová, Jana Riedlová


„SEZNAMOVÁK“

K

EXKURZE NA ÚŘADU PRÁCE V JIČÍNĚ P

ro většinu žáků devátých ročníků se počátkem školního roku stává nanejvýš aktuální otázka: Čím budu, na jakou školu půjdu příští rok?! V tomto procesu jejich zásadního rozhodování se jim snaží být naše škola maximálně nápomocná, a tak se již stalo tradicí, že součástí výuky devátých tříd je exkurze na Úřadu práce v Jičíně, kde se žáci mohou v kostce seznámit se stavem pracovního trhu a zorientovat se v nabídce středních škol a učilišť. Letošního programu na ÚP se zúčastnily oba ročníky našich devítek v polovině října. Žákům (či budoucím studentům) byly poskytnuty informace jak o možnostech dalšího studia, tak i o dalších aspektech s jejich budoucím či profesním životem souvisejících. Dozvěděli se například - pro mnohé šokující - zjištění, kterak „drazí“ jsou a budou pro své rodiče, kteří do nich budou muset během jejich studií zainvestovat nemalé částky. V tomto smyslu bylo apelováno hlavně na odpovědnost, se kterou by si měli žáci svoji budoucí cestu zvolit. Pro příklad možného pozdějšího uplatnění byly žákům zpřístupněny databáze pracovních míst, která jsou pro ten či onen obor příhodná. Pro zájemce se v rámci exkurze konal i malý workshop, kde bylo na základě zájmů a preferencí žáka analyzováno, kterým směrem by se v blízké budoucnosti mohl ubírat. Doufáme, že naše exkurze na ÚP byla inspirativní pro ty tápající, nápomocná pro nerozhodnuté a rozvíjející pro ty, co už vědí.  I Iva Plecháčová

5

dyž žáci naší školy zdárně postoupí do šestého ročníku na druhý stupeň, mnohé se pro ně změní. Přesunou se do jiné části školní budovy, změní se místnost mateřské třídy i učitelé. Proto je ve školním vzdělávacím programu zařazen adaptační kurz čili „seznamovák“. Dvoudenní akce, která umožní žákům a třídnímu učiteli vzájemně se poznat. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Třída 6.A ji absolvovala ve dnech 5.–6. října. Pro třídu 6.B byl zvolen čtvrtek a pátek třináctého. Třináctý říjen se naštěstí smolným dnem nestal. Sešli jsme se ve čtvrtek v 18 hodin ve vestibulu školy. Program byl domluven společně předem. Hry a soutěže v aule, stezka odvahy po ztemnělých chodbách školy, tanec do večerky a po fyzickém vyčerpání zasloužený posilující spánek ve třídách. Žáci byli hraví, soutěživí, odvážní, tancechtiví, leč nevyčerpatelní. Spánek byl posilující zřejmě jen pro některé. Dalo se tak usuzovat při společné snídani v jídelně, na které někteří šesťáci nesršeli energií, dalo by se říci s klasikem, vypadali jak Karlův most po nájezdu Švédů. Mohli jsme tedy radostně vyrazit svižnou chůzí na poznávací výlet do Miletína. Přidala se k nám paní učitelka Iva Plecháčová, erbenoznalkyně a náš průvodce k domku Karla Jaromíra Erbena a k Muzeu českého amatérského divadla Miletín ve zdejším zámku. Sice nepršelo, ale lesní a hlavně polní cesty blátem oplývaly. Obuv všech výletníků byla řádně prověřena. Do Miletína naštěstí dorazili všichni v pořádku. Nikdo neuvízl. Mohli jsme si tak pod vedením paní učitelky prohlédnout kulturní pamětihodnosti. Erbenovo rodiště a muzeum, kde kromě expozice historie ochotníků v našem kraji byla možnost si vyzkoušet některé divadelní kostýmy přímo na malém jevišti a spustit zařízení divadelních efektů. Takto jsme se plni dojmů, ale i pochopitelné únavy, vydali na cestu zpět. Malý autobus hromadné dopravy nás bezpečně dovezl do Lázní Bělohradu. Program „seznamováku“ byl naplněn. Jaká budou další léta této třídy na druhém stupni se teprve ukáže, nicméně začátek to byl velmi dobrý. I Pavel Krause


VÝROBA VĚNCŮ V

předvánočním čase uspořádala školní družina novou akci. Děti si mohly přijít vyrobit adventní věnec se svými rodiči. Již dlouho dopředu žáci s učitelkami ve družině připravovali drobné ozdůbky a materiál vhodný k výrobě. Zájemců o společnou akci se sešlo dost a při práci vládla příjemná nálada a vánoční atmosféra. Věnce se zdařily a děti měly ze svých výrobků i společného úsilí radost.

ČERTÍ ŠKOLA

I Zdeňka Petřivá, Lenka Pušová, Jana Riedelová

Ž

áci 1.B v krásných čertovských kostýmech vystupovali u rozsvícení vánočního stromečku a jako čerti přišli i do školy. Na děti čekala čertovská výuka i s Luciferem. Soutěžilo se, zpívalo, vyrábělo a řádilo jako v opravdové pekelné třídě. I Martina Holubičková, Aneta Grohová

VÁNOČNÍ BESÍDKA

V TRADIČNÍ BESÍDKA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

D

ne 19. prosince 2017 šla paní učitelka Jana Klusoňová s naší třídou 5.B navštívit již tradičně pátým rokem mateřskou školku oddělení Veverek, kde jsme předvedli besídku: „Jak se slaví Vánoce v jiných zemích“. Děti z MŠ nám zazpívaly, zatančily a společně za doprovodu paní učitelky Zuzky Baťkové jsme si zazpívali koledy. Pak jsme si s nimi pohráli s jejich novými hračkami a stavebnicemi, které měli pod stromečkem. Dívky si hrály v kuchyňce. Chlapci se klouzali na klouzačce a stavěli věže z kostek. Bylo to moc fajn, rozloučili jsme se a vrátili jsme se do školy. I Žáci 5.B

6

e čtvrtek 21. prosince 2017 naše třída 2.A pod vedením paní učitelky Ivy Krausové uspořádala vánoční besídku pro naše rodiny. Několik týdnů jsme s paní učitelkou nacvičovali program, kterým jsme sami provázeli. Někteří z nás byli tedy takovými průvodci celou besídkou a vždy jsme všem řekli, co bude následovat. V programu jsme se střídali v recitaci, zpívání, tancování a mluveném slovu. Všichni jsme si to moc užívali. Po skončení programu jsme naše blízké pozvali na připravenou hostinu plnou sladkých i slaných dobrůtek. Všichni jsme si pochutnali, popřáli si pěkné svátky a rozešli se do svých domovů. I Anička Fejfarová, 2.A


ZIMNÍ OLYMPIÁDA V 1.B V únoru během ZOH v Koreji se děti z 1.B na jedno dopoledne proměnily v malé olympioniky. Během dne se dozvěděly spoustu informací o ZOH, jak často se konají, jaký je jejich průběh a také se seznámily s pro někoho novým pojmem, kterým je paralympiáda. Během dopoledne si děti zkusily například skupinovou práci a vyplňování pracovních listů. Dle piktogramů také hádaly názvy sportů a některé ztvárnily pantomimou. Samozřejmě se takovéto mimořádné dopoledne nemohlo obejít bez jejich oblíbeného vyrábění. Děti se rozdělily do skupin a každá skupinka vytvořila jeden olympijský kruh. Všechny kruhy potom spojily a vytvořily jednu velkou olympijskou vlajku. Poslední hodinu se z naší malé tělocvičny stal velký olympijský stadion, kde si naši prvňáčci zasportovali a zasoutěžili.

No a olympiáda bez medailí by nebyla olympiádou, takže na závěr dne byly všem našim odvážným a úspěšným sportovcům předány medaile s malou sladkou odměnou. I Aneta Grohová

ODPOLEDNÍ DIVADLO V HRADCI KRÁLOVÉ

V

letošním školním roce se nám na odpolední divadelní představení přihlásilo rekordních 86 žáků druhého stupně. Nejprve jsme s obavami sledovali počet postupně přihlašovaných dětí a neustále diskutovali, zda již přihlašování stopnout, nebo počkat, zda se přihlásí dostatečný počet žáků na to, aby se vyplatilo objednat dva autobusy. A VYPLATILO SE. Protože jsou některá představení náročnější na pochopení, umělecký soubor Klicperova divadla

se snaží lehce improvizovat a hru zjednodušit, a tak naši „malí velcí“ divadelníci opouštějí divadlo vždy s úsměvem na rtech. Prozatím jsme zhlédli Shakespearova Richarda III., Thomasovu hru Osm žen a Drábkovu Kouli, poslední divadelní představení nás čeká na začátku června. Děkujeme všem přihlášeným za jejich neutuchající zájem o divadlo a budeme se těšit nejen na ně, ale i na další nové tváře v příští školní divadelní sezóně. I Jitka Barochovská

MALÍ, ALE ŠIKOVNÍ PRVŇÁČCI L etos se v 1.B sešly velmi šikovné a tvořivé děti. Nejoblíbenějším dnem našich prvňáčků je středa, kdy dvě hodiny malují, kreslí a vyrábějí. Svými „uměleckými dílky“ a výrobky tak zdobí nejen svou třídu, ale i školu, tradiční výstavy v památníku a s nadšením se zúčastnili i výtvarné soutěže. Mezi výrobky, které jste mohli ve škole či na výstavě vidět, patří například ježčí rodinka, paní Zima, pan a paní Zajícovi a další. Za to, že prvňáčci mohou takto zvesela tvořit, patří velké díky také maminkám a možná i některým tatínkům, kteří pracovní oblečení, často hrající všemi barvami, opět promění v perfektně čisté. Doufáme, že našim prvňáčkům nasazení

7

v hodinách výtvarné výchovy vydrží i v dalších letech a kdo ví, možná že v naší třídě máme budoucí umělce. I Martina Holubičková, Aneta Grohová


KARNEVALOVÉ RADOVÁNKY M

ěsíc březen začaly děti ve školních družinách netradičně. Všechna oddělení se zapojila do karnevalových radovánek v tělocvičně. Princezny, vojáci, zvířátka a ostatní masky se nejprve představili v promenádě, poté následovaly hry, tanec a soutěže, nechybělo také předtančení. I Zdeňka Petřivá, Lenka Pušová, Jana Riedelová

9. A

NÁZEV AKCE:

ŠKOLNÍ PLES

DATUM KONÁN Í:

24. 3. 2018

MÍSTO KONÁN Í: Kulturní dům Mlázovice (na základě loňské zkušenosti = jednoznačná

volba)

ORGAN IZAČNÍ PRVKY: Fungování kyvadlové dopravy (velmi pragmatické a praktické opatření, jež ocenili především ti držitelé řidičských průkazů, kteří by se museli „obětovat“a nemohli by využít občerstvovacích možností v plné míře) PRŮBĚH: 1) PŘEDTA NČENÍ (zajistily dívky z taneční skupiny paní Bútové); 2) SLAVNOSTNÍ ROZŘA ZENÍ ŽÁKŮ OBOU DEVÁTÝCH TŘÍD (všichni v gala a moc jim to slušelo – viz foto); 3) SPOLEČ ENSKÁ TANEČN Í ZÁBAVA (pěknou atmosféru a doprovod k tanci zajistila skupina Levou rukou); 4) BOHATÁ TOMBOLA A LOSOVÁ NÍ VSTUPENEK O DALŠ Í HODNO TNÉ CENY (poděkování všem ochotným sponzorům)

9.B

ZÁVĚR: (na základě četných kladných ohlasů a „tisíce děkovných dopisů“) Velmi pěkná společenská akce, která měla úroveň i glanc. Iva Plecháčová

JARNÍ PROJEKT

V

dubnu před Velikonocemi se na prvním stupni uskutečnil Jarní projekt, ve kterém děti na stanovištích ve třídách mohly plnit zajímavé úkoly. V naší třídě 2.B bylo připraveno poznávání jarních rostlin, domácích zvířat, ale i zvířat volně žijících. Dětem se celý den ve škole moc líbil, svou spokojenost vyjádřily nalepením lístečků na připravenou plochu. I Eva Lacinová

8


PROJEKTOVÝ DEN NA II. STUPNI VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO KROUŽKU

N

a 30. dubna 2018 jsme vyhlásili projekt – „Pracujeme v dílnách dle vlastního zájmu“. Pro žáky učitelé připravili 16 dílen, jejichž náplň byla velice pestrá: výroba čarodějnic, pečení, tvorba vlastní knihy, bubnování, sport, nevšední chemické pokusy, práce s mapou a buzolou, průzkum o životě lidí v Lázních Bělohradě či anglický scrabble… Žáci si vybírali podle svého zájmu. Do poslední chvíle bylo utajeno jméno učitele, který danou dílnu povede. Bylo velmi zajímavé pozorovat žáky v den zápisu, jak běhají po škole a snaží se získat místo v dílně, o kterou mají zájem. Někteří byli ochotni vlastním tělem zatarasit dveře a nepustit učitele, dokud jim neprozradí název jeho dílny. A pak přišel den projektu. Žáci se sešli v dané skupině a nikomu nevadilo, že je někdo ze šestky, někdo z devítky. Všude se pracovalo s chutí a zápalem. Při obědě byly slyšet diskuze o tom, co kdo dělal, proč byla jeho dílna lepší než ta druhá. Projekt se podle hodnocení žáků osvědčil a určitě ho příští rok znovu zopakujeme.

V

červnu se členové dramatického kroužku chystají zúročit svou práci několika akcemi. Celý školní rok mimo her také nacvičovali, vyráběli kulisy a rekvizity. Připravovali též kostýmy, a to hlavně s pomocí rodičů. Nastudovali dvě pohádky, které chtějí předvést žákům prvního stupně naší školy. Pohádky zahrají i dětem z mateřské školy, aby jim udělali radost. Už se na odezvu malých diváků těší. I Lenka Pušová

ABECEDA PENĚZ

I Miroslava Brychtová  Jarní putování aneb Po stopách příběhů z Erbenovy Kytice

 Výroba knihy  Tajná písma a další čarodějné pokusy

Naše třída 4.B byla přihlášena do projektu Abeceda peněz. Nejprve jsme jeli do České spořitelny v Nové Pace. Dozvěděli jsme se tam spoustu zajímavých věcí. Třeba nám ukázali, jak vypadá 1 000 000 korun. Od České spořitelny jsme dostali půjčku 3 000 korun a modré klobouky. Vymysleli jsme si firmu, dali jí jméno Zdravá 27, určili jsme si ve firmě funkce, vymysleli jsme si, co budeme vyrábět a potom prodávat a kam za utržené peníze pojedeme. Tím začal náš projekt. Chodili jsme na byliny a vařili šťávy, sirupy a medy. Vyráběli jsme domácí nudle a cukroví. Rodiče také přiložili ruku k dílu. V kuchyňce pekli preclíky, doma placky a pomohli nám dozdobit sklenice. Všichni jsme se těšili na jarmark. Konal se 21. 5. u České spořitelny v Lázních Bělohradě. Všechno jsme prodali a vydělali 32 859 korun. Zákazníci nám přispěli na výlet do Liberce do iQPARKU a 10 000 korun jsme věnovali kočičkám a pejskům v útulku v Nové Pace. Projektu jsme věnovali hodně času, dal nám dost práce, ale zároveň jsme se naučili, jak zacházet s penězi. I Jan Obešlo

 Výroba čarodějnic  Létáme i za bezvětří

9


Vzdělávání: ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9.ROČNÍKŮ

V

letošní ročence zavzpomínáme prostřednictvím absolventských prací také na loňské deváté ročníky. Kromě vodáckého kurzu na ně v červnu čekaly obhajoby prací, jejichž témata si sami zvolili a zpracovali. Z dopoledních obhajob porota vybrala deset prací, jejichž autoři je mohli prezentovat 26. června před finálovou porotou ve složení Jaroslav Jirásko – ředitel školy, Pavel Šubr – starosta města Lázně Bělohrad, Irena Dvořáková – učitelka na I. stupni, Tomáš Zívr – účastník finálových prezentací ve školním roce 2015/2016, Michaela Vojtíšková – asistentka pedagoga. SEZNAM ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017: Blažková Tereza – PSÍ SPORT Franc Matyáš – HYBRIDNÍ AUTOMOBIL Grym Albert – U.S. ARMY RANGERS Jindřišková Anna – KRAJTA KRÁLOVSKÁ Kluz Jan – ARDUINO Kordíková Valérie – MAŽORETKOVÝ SPORT Kvasnička Vít – HISTORIE ZNAČKY JAWA Menčíková Magdaléna – ATLETICKÝ TRÉNINK Šibor Vojtěch – RYCHLEJI A JEŠTĚ DÁL Vaníčková Bára – ŽIVOT SPORTOVNÍCH KONÍ

 Bára Vaníčková

 zleva: Jan Kluz, Vojtěch Šibor, Albert Grym, Bára Vaníčková, Magdaléna Menčíková, Tereza Blažková, Anna Jindřišková

 zleva: Matyáš Franc, Vít Kvasnička, Valérie Kordíková

I Štěpánka Beránková

HRAVÁ MATEMATIKA V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

O

d září 2017 se naši šikovní prvňáčci naučili spoustu nových věcí. Čtou, píší a také počítají. V hodinách matematiky krokujeme, stavíme krychlové stavby, zapisujeme jejich plány. Dokonce jezdíme autobusem. Snažíme se do tabulky zaznamenávat vystupující a nastupující cestující na jednotlivých zastávkách. Většina žáků umí spočítat, kolik cestujících vystoupí na konečné zastávce. Případné chyby nám nevadí. Naopak. Snažíme se přijít na skutečnost, proč chyba nastala a žáci odůvodňují, jak chybu opravit. Rozvoj logického myšlení dětí je důležitým úkolem nás dospělých. Žáci jej v matematice na naší škole rozvíjejí odůvodňováním svých řešení a vzájemným diskutováním. Činnosti v různých prostředích nás natolik zabaví a zaměstnají, že 45 minut určených jedné hodině matematiky uteče jako voda… A tak za pár měsíců z nás budou druháčci.  I Pavlína Krátká

I


A R N OŠT LUSTIG – DE V ĚT ŽI V O T Ů

nice se zúčast Dne 1. prosin 9. ročníků filli žáci 7. až s názvem Arnošt mové projekce t životů. Ivo vě Lustig – de ntu, žisér doku me cPavelek, re ni ed tř os pr m ků představil žá sedy význam nou be tvím fil mu a ého kulturního sk če st no šta osob isovatele Arno prostřed í, sp – 2011). Lustiga (1926 nková Štěpánka Berá

: REAKCE ŽÁ KŮ Z 8.B byl Žide m, ☞ „Arnošt Lustig ětové válsv a proto ho za 2. koncentračníky odvedli do tomu, že se ky ho tá bora. Dí

rá nil život. přeřekl, si zach než ho odvedJeště předtí m, zíně fotbal. re Te v li, hrál otože utekl pr Byl statečný, “ SV i. rt sm tu or z transp se narodil ☞ „Arnošt Lustig hnědé oči. l Mě . v chudé rodině l velké štěsByl nebojácný a mě ta mtud, kde od se tí. Dostal l dobromyslný, jiní zemřeli. By nejhůř, myslel lo by yž vždy. I kd I přesto co . na svoji rodinu vý člověk, va mě us l by to zažil, m.“ NM de li l ha který rád pomá byl chlap, ☞ „Arnošt Lustig l a ze všebá ne ho če ni který se ělat srandu. ho si dokázal ud em otevřeně vš Dokázal mluvit o stal se také a nic netajil. Do bora v Osvětá do koncentračního i tatínka.“ RF

ŽÁKOVSK Á TVOŘIVOST Pohádka je původně

folklórní žánr

závislý na ús tní

lidové slovesnosti.

val tim i, kde mu uplyno

JSME UŽ VELCÍ ČTENÁŘI

J

sme už velcí čtenáři, proto jsme začali pravidelně navštěvovat naši novou městskou knihovnu. Každý měsíc tam na nás čeká paní knihovnice Alenka Kuželová, která má pro nás vždy nějaké překvapení. Luštíme šifry schované ve starých knihách, hledáme odpovědi na různé otázky a hádanky. Odpočineme si při poslouchání napínavých ukázek z nových knih. Poslední část naší návštěvy je věnovaná výběru knih, které si vypůjčíme domů. Paní knihovnice umí při vybírání každému dobře poradit a my se cestou zpátky těšíme, jak si doma počteme. I Ivana Chomyšinová, 4.A

JAK ÁLOJS SKOČIL DO VODY.

Álojs byl kluk který se jen tak nebál vody, skákal z metrového můstku a jednoho dne se ho zeptal taťk a jes tli nechce skočit z většího můstku že tam sním půjde! Tak přišli ke koupališti a tam na ně čekal Álojse králíček, který se ho ptal jes tli to opravdu skočí ze tří metrového prkn a? Álojs odpověděl jasně králíčku. Když přišli k prknu po dívali se oba vz hůru a koukali jak je to vy soké, Álojs se rozklepal a říká hele já si ně co zapomněl doma a tatínek odpoví asi padák co? :D Králíček odpoví bě ž to skočit Álojs a k večeři si mě mů že te sníst! :D Álojs se rozmýšlel pět minut na hoře na skokanském můstku a pak skočil! Tatínek měl obrovskou radost a obdivoval Álojse pak se ještě vy koupali a šli domů sníst králíčka. Za zvonil zvonec a poh ádky byl konec. …aneb z ž ákovské tv ořivosti v 9.B :) :) :)

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VE 2.B

P

o vánočních prázdninách jsme si povídali o knížkách, které jsme dostali pod stromeček. Několik dní potom jsme si udělali s dětmi naši první čtenářskou dílničku, kterou jsme zaměřili zatím na známé povídky z čítanky. Moc nás to začalo bavit, mohli jsme se věnovat článku, který nás baví, číst ho, kde chceme a pro sebe potichu. Radost jsme měli i z vyplnění čtenářského listu. Další čtenářskou dílničku jsme zaměřili na

11

klasické pohádky, které známe již od maminek, když nám je četly. Snad nás tohle nadšení ze čtení neopustí a budeme v dílničkách pokračovat. I Eva Lacinová


ILUSTRACE K POHÁDCE

V

rámci výtvarné výchovy žáci 8. ročníků tvořili ilustrace na základě pohádky Jana Wericha Král měl tři syny. „Král měl tři syny, zavolal však pouze dva, neboť třetího syna, Honzu, nebral vážně. (Je zajímavé, že Honzové velmi často nejsou bráni vážně, ačkoliv, jak se ukáže i v této pohádce, nakonec si úctu vynutí.) „Když jsem byl mlád,“ pravil dvěma synům, když se byli před ním shromáždili, „zapomněl jsem v malé hospůdce v Daleké zemi klobouček. Měl jsem za kloboučkem sojčí pérko…“ I Ondřej Flégl

ČTENÁŘSKÝ KLUB

M

uzeum klasického knihařství v Rožďalovicích je spjato s rodinou Rajmanů a jejich láskou ke knihám. Nás do tohoto místa zavedla zvědavost a vřelý cit ke knihám také. Půl roku navštěvovalo 14 žáků jednou týdně Čtenářských klub a na závěr těchto setkání jsme se jeli podívat, jak se knihy dříve vázaly a zdobily. Dvanáct žáků včetně tří milovnic logických her si mohlo vyzkoušet práci knihařů a odvézt si na památku vlastnoručně ozdobenou záložku. Měli jsme to štěstí, že se naše záložky třpytily i zlatem. Čtenářský klub a Klub logických her byl letos na naší škole otevřen poprvé jako součást projektu Bourání bariér, díky kterému mohla škola zakoupit do školní knihovny nové knihy a hry. V rámci Čtenářského klubu se žáci seznamovali s nově vydanými knihami současných autorů, vyzkoušeli nejen různé formy práce s knihou, ale zúčastnili se i recitační dílny a již zmíněného výjezdu do Rožďalovic. I Štěpánka Beránková

LOGOPEDIE Z

ákladní škola K. V. Raise v Lázních Bělohradě poskytuje již řadu let bezplatnou logopedickou péči dětem s nesprávnou výslovností. Patlavost (nesprávná výslovnost hlásek) představuje pro dítě ve škole problém, protože kromě potíží v sociální oblasti a společenském styku s okolím může způsobovat dítěti těžkosti při výuce. S nápravou je třeba začít co nejdříve, proto se hned od září věnujeme hlavně prvňáčkům.

12

Záleží však samozřejmě na rodičích, zda tuto službu využijí. Logopedické lekce probíhají zásadně individuálně a co nejčastěji, ideálně každý týden, maximálně jedenkrát za čtrnáct dnů v případě většího počtu dětí. Na základě spolupráce s rodiči (domácí cvičení je nezbytné) se stává logopedická péče efektivní a přináší požadované výsledky. I PaedDr. Irena Dvořáková


POZDRAV ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ D

louho očekávaný den je konečně tu! Je pondělí 28. května a my stojíme se zavazadly na vlakovém nádraží v Lázních Bělohradě. Se slzami v očích našich maminek nastupujeme do vlaku a míříme na vytoužený týdenní výlet – ŠKOLU V PŘÍRODĚ! Asi po hodinové cestě přijíždíme do Malé Skály, odkud vyrážíme se zoufalými výkřiky k největšímu kopci v okolí. Je horko, cesta dlouhá, kopcovitá. Jsme zpocení jako… jeden živočišný druh. Ale přeci! Dorazili jsme. Šťastni a všichni! Teď nás čeká nejkrásnější bod dne – oběd a poté program, který si pro nás připravili naši animátoři Majda a Filip. Mějte se v Bělohradě krásně a v pátek třeba přijedeme.  I Eva Nekovaříková, Michaela Vojtíšková a 4.B

PROJEKT VODA PRO DRUHÝ STUPEŇ

V

e dnech 31. 1. a 1. 2. 2018 na naší škole proběhl projekt Voda, do kterého se zapojily 6. až 9. ročníky. Žáci v jednotlivých ročnících zpracovávali různý pohled na vodu. V 6. ročníku vytvářeli nápojové automaty, v 7. ročníku hodnotili vodu z hlediska zeměpisu, v 8. a 9. třídách zkoumali vlastnosti vody na základě fyzikálních a chemických pokusů. Ze zeměpisného pohledu vytvářeli žáci 7. ročníku prezentace na následující témata: oceány a moře, ledovce, řeky a vodopády, jezera a přehrady, vodstvo ČR – rybníky, jezera, přehrady, řeky. Žáci pracovali ve skupinkách a výsledkem jejich snažení byl plakát o daném tématu, který následně prezentovali před ostatními spolužáky v prostorách školní auly. Žáci si během tvorby osvojovali vyhledávání důležitých informací a během práce se u některých ukazovaly vůdčí schopnosti, kdy si velice šikovně organizovali práci ve skupince. Výsledkem jsou plakáty, které budou vystaveny v zeměpisné učebně. I Jiří Fikar

13


Sport a soutěže: ÚSPĚŠNÍ VÝTVARNÍCI

V

minulém školním roce se žáčci 4.A zúčastnili výtvarné soutěže v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“, který vyhlásilo generální ředitelství HZS ČR. Soutěžící měli nakreslit vtip na hasičské téma. Vyhlášení soutěže proběhlo během letních prázdnin. V celorepublikové konkurenci byly jako nejlepší vybrány právě vtipy našich čerstvých páťáků. Během září k nám dorazily krásné ceny s diplomy, ze kterých měli všichni upřímnou radost. Mladým výtvarníkům gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů při tvoření! I Hana Hlušičková

DĚTSKÁ SCÉNA 2018

V

pondělí 22. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže s názvem Dětská scéna 2018, kterého se na naší škole zúčastnilo 17 žáků z 1. až 7. ročníku. Porota ve složení Eva Lacinová, Lenka Pušová, Irena Dvořáková a Tereza Ježková (žákyně 8. ročníku) ocenila výkony všech účastníků. V okresním kole konaném v Jičíně 1. března naši školu reprezentovaly Lucie Dittrichová (6.A) a Adéla Vágenknechtová (7.A), která byla za svůj výkon ohodnocena postupem do krajského kola v Hradci Králové. V Divadle Jesličky Josefa Tejkla se Adéla mezi dvaceti účastníky neztratila a předvedla skvělý výkon. Porota ve složení Jana Portyková - herečka, režisérka, Josef Jan Kopecký - herec, režisér a pedagog, Jaroslav Pokorný - dramaturg Českého rozhlasu po ukončení soutěže rozebírala výkony recitátorů a dávala jim cenné rady. I Štěpánka Beránková

ÚSPĚCH V PRESTIŽNÍ SOUTĚŽI GLOBAL TEACHER PRIZE

H

ana Hlušičková, učitelka I. stupně, byla nominovaná do soutěže Global Teacher Prize 2018. Na rozdíl od Zlatého Ámose, kde hlasuje veřejnost, je tato prestižní soutěž hodnocena

odborníky z oblasti školství a každý učitel dokladuje plnění čtyř kritérií. Kromě inovativní práce ve třídě je hodnocena také mimoškolní aktivita, spolupráce s ostatními kolegy a školami a také zavádění moderních trendů do výuky. Hana Hlušičková se z celkového počtu téměř stovky nominovaných probojovala do semifinále mezi 30 nejlepších učitelů ZŠ i SŠ z celé ČR, do finále sice nakonec nepostoupila, ale i tak je pro naši školu semifinálové umístění obrovským úspěchem. Jsme rádi, že na škole máme takto kvalitní a svědomitou učitelku, která patří mezi opravdové profesionály ve svém oboru. V našem týmu pracuje celá řada dalších výborných učitelů, které možná čeká nominace v příštích letech. Dobrou školu dělají dobří učitelé. Naštěstí pro naše žáky jich na bělohradské základce pracuje opravdu hodně.

14

I Jaroslav Jirásko


PŘESPOLNÍ BĚH OKRESNÍ KOLO

V

úterý 26. 9. 2017 se v Nové Pace konalo již tradiční okresní kolo v přespolním běhu. Naši školu reprezentovala tři družstva – měli jsme zástupce v mladší kategorii chlapců a ve starší kategorii chlapců i dívek. Všechna tři družstva dosáhla vynikajících výsledků. Mladší chlapci ve složení Jirásko Lukáš, Šulc Jakub, Bičiště Martin, Kracík Martin, Pavlásek Jakub a Kout Filip měli dalších 7 soupeřících družstev a v této konkurenci obsadili vynikající druhé místo. Sestava starších dívek nastoupila ve složení Finková Aneta, Mikolášková Simona, Velichová Charlotte, Hlaváčková Rozálie, Petřivá Barbora a Dostálová Michaela. Skvělé výkony všech děvčat jim nakonec zajistily v této kategorii cenné vítězství. Za nimi svými výkony zůstalo dalších 6 družstev. I v kategorii starších chlapců se pustilo do boje celkem 7 družstev. Naši školu reprezentovali Voňka Martin, Hampl Jan, Styblík Adam, Kracík Jiří, Záboj Michal a Kundrát Zdeněk. Stejně jako děvčata i oni se ujali svého úkolu skvěle a získali zlato. Všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole.

KRAJSKÉ KOLO Ve čtvrtek 5. 10. 2017 nás do Nové Paky odjela reprezentovat všechna 3 družstva. Na rozdíl od

BASKETBAL OKRESNÍ KOLO

V

e středu 25. 10. 2017 se ve sportovní hale při ZŠ Komenského v Nové Pace konalo okresní kolo v basketbalu v kategorii starších dívek. Do turnaje vstoupila celkem čtyři družstva: pořádající ZŠ Komenského Nová Paka, ZŠ Stará Paka, ZŠ Železnická Jičín a naše hráčky - Aneta Finková, Eliška Linhartová, Charlotte Velichová, Denisa Neradová, Bára Petřivá, Veronika Zívrová, Klára Černá a Adéla Vágenknechtová. Na rozdíl od ostatních zúčastněných, které sice předvedly kvalitní ale „pouze“ školní basketbal, se hra našich děvčat jevila jako zápas profesionálek. Není se čemu divit, kdo sleduje sportovní výkony bělohradských dětí, ví, jak skvělé hráčky nás reprezentovaly. Jména jako Finková, Linhartová a Velichová mají již své pevné místo v žákovské „síni slávy“ nejen školy, ale především v sestavách týmů, které skvěle reprezentují. Jejich spolupráce za kvalitní podpory a pomoci ostatních hráček nedala ani jedněm soupeřkám šanci

kola okresního běžce čekala daleko větší konkurence a hlavně opravdu náročné podmínky. Trvalý déšť už tak rozblácené trati moc nepřidal. Náročnější už snad nemohla být a jsme rádi, že ji naši žáci absolvovali bez zranění a s kvalitními výkony. Mladší i starší chlapci obsadili velice slušné 7. místo a starší děvčata vybojovala dokonce vynikající bronzovou příčku. Rádi bychom vyzdvihli především výkony některých jednotlivců. Charlotte Velichová, ač věkově jedna z nejmladších v této kategorii, skončila celkově druhá, hned za ní na třetím místě doběhla Aneta Finková. Z chlapců se nejlépe umístil na 7. místě Martin Voňka a v kategorii mladších na 9. místě Filip Kout. Blahopřejeme ke skvělým výkonům a hlavně děkujeme za obrovské nasazení, se kterým se tohoto náročného závodu všichni zhostili. I Petra Menčíková a Martin Menčík

jakkoliv se prosadit a z každého zápasu odcházela naše děvčata jako absolutní vítězky s rozdílem skóre kolem 40 bodů. Bylo se opravdu na co dívat!

KRAJSKÉ KOLO Ve středu 22. 11. 2017 se náš školní basketbalový dívčí tým ve složení Aneta Finková, Charlotte Velichová, Denisa Neradová, Bára Petřivá, Veronika Zívrová, Simona Mikolášková, Klára Černá a Adéla Vágenknechtová zúčastnil krajského finále v Jičíně. Sjela se celkem tři družstva – Jaroměř, Hradec Králové a Lázně Bělohrad. Ačkoliv Hradec i Jaroměř měly ve svých sestavách více závodních hráček a v našem týmu chyběla další z basketbalistek Eliška Linhartová, byl Bělohrad absolutně bezkonkurenční. Naše hráčky předvedly fantastický výkon, hru plnou skvělých akcí a opravdu nádherný basket. Z turnaje si právem odnesly prvenství, zlaté medaile a pohár. Zároveň si vybojovaly postup na kvalifikaci na mistrovství České republiky, které se bude konat na jaře 2018. I Petra Menčíková a Martin Menčík


SP RT NÁS BAVÍ M LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

íče, švihadla, obruče, kužely, žíněnky, pálky, žebřiny, trampolína… žádné nářadí/ náčiní není třeťákům cizí. Kotouly a přeskoky zvládáme hravě. I přes nepříznivé počasí statečně vyrážíme na plavání či bruslení. Zkrátka – žijeme pohybem a máme rádi sport.

V

neděli 11. března se naše škola vydala na lyžařský výcvik do ski areálu Pec pod Sněžkou. Výpravu tvořilo celkem 32 dětí z obou sedmých tříd a tříčlenný pedagogický doprovod. Domovem se nám na následujících 5 dnů stejně jako v minulých letech stala horská bouda Krakonoš. První den jsme absolvovali přejezd do Pece a následný pěší výšlap do nadmořské výšky téměř 1150 m.n.m. byl náročný, ale počasí nám přálo, takže jsme nahoře byli odměněni nádherným rozhledem po okolí. Odpoledne jsme ještě po ubytování zvládli první výjezd na běžkách. Pro spoustu dětí první v životě, ale zvládli jsme to. V pondělí ráno nás probudila mlha, mrholení a tak nízká viditelnost, že jsme absolvovali sjezdový výcvik na vleku u chaty. Odpoledne se ještě přidal vydatný déšť, a tak nám nezbylo nic jiného, než se jít organizovaně sušit do chaty. Druhý den déšť ubral na síle a my díky tomu konečně mohli odjet lyžovat do Pece. Navečer nás čekal další výjezd na běžkách, tentokrát už bez větších kolizí. Byli jsme už přece podruhé… Středa je tradičně dnem výletu. Počasí se vylepšilo, a tak jsme vyrazili na běžkách na Liščí horu, dál na Bufet a někteří odvážlivci ještě o pár kilometrů dál. Na to, že spousta z nás stála prvně na lyžích tuto neděli, jsme to zvládli na výbornou. Čtvrtek přinesl konečně krásné počasí a tím i skvělý sníh a ježdění. Během odpoledne jsme zvládli odjet i závod ve slalomu a v podvečer závod s hromadným startem na běžkách. Přišel poslední večer, vyhlášení závodů a balení věcí. V pátek ráno jsme naposled vstali s pohledem na sníh, vyklidili pokoje a vyrazili na poslední ježdění. Pak už jen oběd, naložit věci do rolby, obout lyže a vyrazit dolů do Pece. Tam už nás čekal autobus a hlavně vidina čistých věcí, tepla a něčeho k jídlu. Naposled jsme se ohlédli za sněhem a vyrazili domů. I když bylo počasí hodně náročné a výcvik koneckonců také, myslím, že jsme si všichni odvezli spoustu zážitků, vzpomínek a zkušeností.

16

I Petra Menčíková

I Jaromíra Vávrová

REPUBLIKOVÉ FINÁLE SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V HÁZENÉ

V

e čtvrtek 19. 4. a v pátek 20. 4. děvčata ve složení Bára Petřivá, Simona Mikolášková, Michaela Špůrová, Veronika Zívrová, Alena Kozáková, Lucie Mílová, Klára Černá, Kristýna Kubaryčová, Aneta Finková, Eliška Linhartová, Denisa Neradová a Natálie Smutná reprezentovala naši školu na republikovém finále v házené. Turnaj se konal ve Frýdku – Místku a kromě našich dívek se ho zúčastnilo dalších pět vítězů kvalifikačních kol: ZŠ Velká Polom, ZŠ Křiby Zlín, ZŠ Burešova Praha, ZŠ J. K. Tyla Písek a Masarykova ZŠ Velká nad Veličkou. Naše děvčata sehrála tři utkání a celkově obsadila 6. místo. Gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. I Martin Menčík  1. řada zleva: Alena Kozáková, Lucie Mílová, Aneta Finková, Veronika Zívrová a Simona Mikolášková; dole: Natálie Smutná; 2. řada zleva: Martin Menčík, Kristýna Kubaryčová, Michaela Špůrová, Eliška Linhartová, Denisa Neradová, Bára Petřivá a Klára Černá


Bylo br z k é rá n o, 14. m čt r n ác t ý m áj byl spo áj, Učitelč r ťák u č in as. k de čer z val ku spor t u hla s, s t vým v z d uc h O s po r em z av tu mlu á n ěl a r vil a z to h eál. o š e l po k a ž d ý z n á s z áde c h Své spo m rá z . r ty si h rá z vítěz s t v í d o b t k a ž dý c h tě l, rý pocit měl.

Jít na spor tovní kurz, tam vám zaručeně vylítne pulz . Ráno v sedm budíček je a pak se na rozcvičku jde. Čtyři barevné týmy máme a na soutěže se vydáváme. Soutěžíme spolu čestně e. a kouk áme, kdo z nás v tabulkách klesn Ringo, softball, vybik a, lepší je než matika, spor tování si užíváme a doufáme, že vyhrajeme. Před dlouhým štafetovým během se bojíme, že nedoběhn em. Z kopce rychle běžíme a někdy i po zadku jezdíme. Když prohrajem nejsme rádi, ale přes to jsme kam arádi. Navz ájem si podáme ruce a to jsme tepr ve v půlce. …

i do Pecky, Když jsme dhošlo plný kecky. měli jsme to užíváme, Moc si to tudy prožíváme. velice sran atný počasí, Když je šp vždy zápasí. slunce s nímskoro konec, . Škoda, že je a vodáku bude srandy kopec příští rok n byly super, Naše tý my zloby uber. příště radšilo dobré, Jídlo tu by ly stále mokré, ale boty by klídečku, po obědě v e si chviličku. … odpočinem

SPORTOVNÍ KURZ

S

portovní kurz patří 8. ročníkům a i v letošním roce ho osmáci strávili v nedalekém Kempu Pecka, kde se celý týden věnovali různým sportovním disciplínám. Týmy modrých, růžových, žlutých a oranžových bojovaly o vítězství v turnaji, ale neztrácely ani smysl pro humor a byly schopny napsat krátké básně o prožitých chvílích.

Cesty za poznáním:

SPANÍ VE ŠKOLE V e čtvrtek 5. října 2017 přespávala 6.A ve škole. Přesněji řečeno byla téměř celou noc vzhůru! Sešli jsme se v 17 hodin a podvečerní program byl pestrý, společenské hry a stezka odvahy po škole. V pátek, posilněni snídaní z naší bělohradské pekárny a výborným čajem ze ŠJ, jsme pěšky vyrazili do Miletína. Blátivou cestu jsme zvládli poměrně ve slušném čase, takže v rodném domku K. J. Erbena jsme byli na čas. Potom jsme se přesunuli do miletínského podzemí. Výlet jsme zakončili návštěvou Muzea českého amatérského divadla Miletín, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je stát na jevišti. Zpět domů už jsme jeli autobusem. I Marie Hanzlová

iQPARK V LIBERCI

V

říjnu loňského roku se naše třída 3.A vydala na exkurzi do iQPARKU v Liberci. Cestu tam i zpět jsme bez problémů absolvovali vlakem, a ani při pěší chůzi po Liberci jsme nezabloudili. Doprovázela nás totiž naše bývalá spolužačka Gabča, která nyní v Liberci bydlí. Na setkání s ní jsme se těšili. Měli jsme štěstí, že v parku byla pouze naše třída (a pár dalších návštěvníků), takže jsme si mohli všechno dobře prohlédnout a vyzkoušet. Každého zaujalo trochu něco jiného, ale spokojení jsme byli všichni. I Žáci 3.A a Lída Grohová


PO STOPÁCH JANA NEPOMUCKÉHO

K

de v našem městě najdeme sochy sv. Jana Nepomuckého, jednoho z českých zemských patronů? Tak to byla otázka, kterou jsem položila i dětem z 5. tříd v rámci hodiny vlastivědy. Protože většina dětí neměla tušení, dostala jsem nápad - podniknout s nimi vlastivědnou vycházku. Bylo pondělí 15. října, krásný slunný den, a já jsem s dětmi vyrazila po stopách Jana Nepomuckého. Víte, kde bylo naše první zastavení? Sochu Jana Nepomuckého najdeme hned na Malém náměstí, u mostu. Poté naše kroky směřovaly ke Třetí Straně, cestou jsme si prohlédli další sochu zmíněného

světce. I tentokrát byla umístěna u Javorky, poblíž mostu, na konci náměstí K. V. Raise. Cílem naší výpravy však byla kaplička sv. Jana Nepomuckého v Brtvi. Zde se děti seznámily se životem Jana Nepomuckého. Hledaly společné znaky svatojánských soch. Proč sochy Jana Nepomuckého nacházíme na mostech, poblíž řek? Jaké jsou jeho atributy? Tak na tyto otázky by vám teď již určitě dokázali účastnici výpravy odpovědět. Na samotný závěr musely děti najít mapu. Ta je měla přivést k místu, kde na ně čekal poklad v podobě sladké odměny. I Kristýna Finková

ZAHRANIČNÍ STÁŽ V CHORVATSKU C htěli byste žít v Chorvatsku? Pokud snad uvažujete o emigraci do této nádherné přímořské země, vězte, že vaše děti budou chodit do dost odlišné, přesto přívětivé a státem opečovávané základní školy. O tom, jak to v chorvatském školství chodí, jsme se mohli přesvědčit v rámci zahraniční stáže od 25. září až do 1. října. Stáž byla součástí projektu Přírodověda nově, jehož je naše škola partnerem. Během pobytu v chorvatském sedmdesátitisícovém městě Pula na Istrii jsme navštívili tři základní školy (Pula, Vodnjan, Medulin) a jednu střední školu (Pula), seznámili se se systémem chorvatského školství a využili možnost přímo navštívit některé hodiny dle vlastního výběru. Každý z nás si vybral předmět dle svého zaměření a zájmu. Byla to pro nás velká zkušenost, inspirací pro zlepšení naší práce jsme příliš neviděli, přesto stálo za to poznat běžný život na školách, besedovat s učiteli a ředitelkami a seznámit se s tím, jak to na školách v Chorvatsku chodí. Kromě škol jsme také poznávali krásu moře, města, okolní přírody, navštívili jsme místní nádherné obří akvárium (jedno z největších v Evropě, přírodopisec Pavel Krause se nemohl od nádherných mořských příšer odtrhnout). Viděli jsme místní vojenskou pevnost přebudovanou na komerční laboratoř (za velký peníz tam můžete pitvat ryby). Historické centrum Puly jsme navštívili vícekrát, s úžasem jsme stáli před římským amfiteátrem ze 3. století a hned v sousedství pozorovali původní římskou mozaiku. Nad celou tou nádherou blahosklonně shlíží monumentální katedrála Svjeta Marija s františkánským kostelem, renesanční skvost z konce 15. století. Celá stáž byla okořeněná podzimním sluníčkem a teplým počasím, plavání v moři si někteří z nás (MB) ale moc neužili, uvěřili mýtům, že je moře

studené. Ale nebylo. Pobyt v Pule se vydařil, počáteční obavy byly vystřídány novými zajímavými poznatky a pohodou podpořenou výborným organizačním zajištěním a puntičkářským delegátem. Domů se nám nakonec ani moc nechtělo. Střípky z chorvatských škol: • Povinná školní docházka je osmiletá • V Chorvatsku nemají osmiletá gymnázia • Žáci na školách nemají „kmenové“ třídy, veškerý volný čas tráví na chodbách a venku, na hodinu si žáky učitel odvádí z chodby • Ve školách se nepřezouvají • Žáci ve školách neobědvají, mají ale společnou „velkou svačinu“ (merendu) v 10.45, na oběd po skončení vyučování (13.30) už prakticky nikdo nechodí • Školní budovy jsou pěkné, opravené, vybavení učeben je ale oproti nám chudší • Počet žáků ve třídách je do 20 • Na každé škole mají tzv. „pedagoga“, učitele, který nemá přímou vyučovací povinnost, ale pomáhá dle potřeby všem ostatním především s méně nadanými žáky • Školy nemají právní subjektivitu, učitelé mají smlouvy se „školským úřadem“, ten také rozhoduje o tom, kdo na školu nastoupí Puno zdravlja i sreće (hodně zdraví a štěstí). I Jaroslav Jirásko, Miroslava Brychtová, Pavel Krause


V

loňském roce uplynulo 80 let od smrti našeho prvního československého prezidenta, T. G. Masaryka. Tohoto významného výročí využilo Národní muzeum k uspořádání výstavy nazvané Fenomén Masaryk. A když jednoho dne přišli mí žáci, deváťáci, s návrhem udělat si výlet do Prahy, bylo jasné, kam budou mířit naše kroky. Žáci měli možnost zhlédnout desítky artefaktů z Masarykova osobního života, které jim napomohli k poznání Masaryka nejen jako politika, ale především jako člověka. Už nyní se těším na další možnost seznamovat žáky s historií jinde než pouze ve školních lavicích.

FENOMÉN MASARYK

I Kristýna Finková

neorenesance

DĚJEPISNÁ EXKURZE 8.ROČNÍKŮ 1883 Národ sobě

 3.A

 3.B

N

echtěli jsme se učit jen holá fakta, a tak 8. ročníky v letošním školním roce vyrazily na exkurzi do Prahy a jejich cílem bylo nasát všemi smysly atmosféru budovy Národního divadla. První návštěva, vstup na balkón v druhém patře, pohled do jeviště a na podium… Nejednomu z nás ten pohled vyrazil dech a byly slyšet komentáře plné úžasu a ohromení. Najednou je to tu vše tak blízko: strop s malbami Františka Ženíška, zlato, lustr, zlato, červené sametové sedačky, zlato. Slovy paní průvodkyně: „Zlato je všude, kam nedosáhne lidská ruka.“ Další nezapomenutelný okamžik jsme zažili při vstupu na terasu, rozprostřelo se před námi panorama Pražského hradu. Během exkurze naší pozornosti neunikla ani budova Národního muzea, která byla postavena před 200 lety, a v současné době je rekonstruována, a tak naše kroky vedly o kousek dál. V nové budově Národního muzea jsme i díky velice poutavému vyprávění průvodkyně měli možnost vidět stálou expozici Archa Noemova se zaměřením na zvířata nad propastí. Nakonec jsme vše odlehčili návštěvou Zrcadlového bludiště na Petříně. A pokud by se snad našel někdo, koho nezaujalo z této nabídky nic, tak si určitě užil hodinové čekání na parkovišti způsobené poruchou autobusu.

Frant Libuše išek Ženíš ek Josef Zítek Vojtěch Hynais

1881

 5.A

ZOO EXKURZE Z

I Štěpánka Beránková

Mikoláš Aleš ana Bedřich Smet

19

ačátkem dubna zavítali naši školáci do Zoo ve Dvoře Králové. Využili bohaté nabídky zdejších programů se zkušeným zoolektorem. Třeťáci si zvolili program S průvodcem po Zoo pro školy, ve kterém se seznámili s hlavními skupinami místních zvířat, 5. A si vybrala program Šelmy. Obohaceni mnoha poznatky a informacemi jsme se odreagovali v prolézacím hradu, kde jsme šplhali jak opice, poté jsme zuřivě jako lvi nakupovali suvenýry. Máme rádi zvířata – a nejen proto, že mají hebkou srst! I Hana Hlušičková, Lidmila Grohová, Jaromíra Vávrová


NA SKOK DO LONDÝNA – PROJEKT PRO 7. TŘÍDY

P

roč si nezajít na pravou anglickou snídani bez dlouhého cestování? Klobása, fazole v rajčatové omáčce, křupavá slanina, vajíčko a toast s pomerančovou marmeládou. Mňam. Už sedíme v červeném doubledeckeru, napravo vidíme Buckingham Palace, nalevo Big Ben… Sjíždíme k Temži, procházka po Tower Bridge je osvěžující. Šup do středověkého hradu, hlavně neztratit hlavu. Nejslavnější dveře světa v Downing Street pro nás zůstávají uzavřené, přesunujeme se tedy do labyrintu tunelů místního metra. Bolí nás nohy, krátká filmová exkurze do historie Londýna přijde vhod. Vše all inclusive za pouhé čtyři hodiny. Nekupte to! I Mirka Čeřovská a Kamila Hrubá

MÁME RÁDI POHÁDKY

V

e školní družině je zvykem, že se po obědě čte, a tak jsme se s dětmi začetli do knihy „Pohádky čaroděje Archibalda I.“ Vyprávění bylo natolik poutavé, že jsme se vždy těšili na další. U třetí knihy děti zatoužily vidět pohádkové postavičky osobně, a tudíž se začal plánovat výlet do Starých Hradů. Ještě než jsme toto místo navštívili, zapojili jsme se do výtvarné soutěže s názvem „Velká pohádková soutěž“, kterou vyhlásil Dračí král Rozumbraďák XVI. Obrázky jsme mu osobně dovezli do Starých Hradů. Výlet se nám moc líbil a teď už jen čekáme, jestli si někoho z nás pozve Rozumbraďák XVI. na své sídlo a pasuje ho na „Ochránce starohradských pohádek“. I Zdena Petřivá

VÝLET DO PRAHY

J

e téměř tradicí, že žáci 5. ročníku jezdí poznávat Prahu. Ne jinak tomu bylo i letos. Naše výprava se uskutečnila 23. dubna. Cílem putování bylo tentokrát Křižovnické náměstí. Pro většinu mimopražských není toto místo podle svého názvu úplně známé. Ale když vám prozradím, že se zde nachází Muzeum Karlova mostu, tak i neznalcům Prahy se rozsvítí. Určitě všichni víme, ve kterých místech bychom Karlův most hledali. Dříve než jsme navštívili samotné muzeum, podnikli jsme plavbu po Vltavě. Viděli jsme základní kameny Karlova mostu, pan kapitán nás zavezl do Čertovky, úzkého kanálu, který je známý z filmu Chobotnice z II. patra. Asi největším zážitkem pro děti byla možnost vyzkoušet si řízení lodě. Pan kapitán si práci dětí velmi pochvaloval a s některými by prý hned rád navázal spolupráci . Po plavbě už naše kroky mířily do Muzea Karlova mostu. Zde si děti na vlastní kůži mohly vyzkoušet, jak náročná byla práce kameníka, připomněly si některé poznatky ze života Karla IV., dozvěděly se, jakým způsobem byl Karlův most postaven a mnoho dalšího. Při čtení těchto řádků vás možná napadá otázka, jak to bylo s těmi vajíčky, která byla údajně přidávána do malty. To já vám ale neprozradím, budete se muset zeptat žáků 5.B . Přestože začátek exkurze byl poněkud dramatický, troufám si říci, že si žáci výlet do Prahy užili. A ještě něco vám prozradím. Pro mě to byla i tak trochu taková zkouška. Budu totiž jejich nová třídní a díky tomuto výletu jsem poznala, jak jsou děti z 5.B skvělé!!! Proto se budu těšit na další akce s nimi. I Kristýna Finková

MUMIE SVĚTA

A

je to tady! 23. květen 2018 a já se již potřetí v tomto školním roce vydávám na historickou exkurzi do Prahy. Když jsem v televizi viděla upoutávku na výstavu Mumie světa, nápad na program exkurze byl jasný. Jsem ráda, že mé nadšení sdíleli i mnozí žáci 6. ročníků, a díky tomu se mohla exkurze uskutečnit. Výstava byla opravu mimořádná, jedinečná. Viděli jsme mumie z Egypta, Číny, Jižní Ameriky a dalších koutů světa, viděli jsme nejen mumie lidské, ale i zvířecí, viděli jsme mumie nalezené v bažinách a… Nejenže jsme viděli, ale také jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, např. o procesu sebe mumifikování, o způsobu využití mumií v lékařství apod. No, byl to pravdu velký zážitek! Škoda, že výstava trvá pouze do 30. června, jinak bych vám, čtenářům, výstavu vřele doporučila. I Kristýna Finková


1.A - TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Pavlína Krátká, ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko, ASISTENTKA PEDAGOGA: Lenka Pušová; 1. ŘADA ZLEVA: Sára Chodúrová, Michala Honců, Filip Bernkopf, Václav Novák, Adéla Jiránková; 2. ŘADA ZLEVA: Matěj Kraus, Jonáš Edr, Hana Zárybnická, Matyáš Čeřovský, Dominik Munzar, Viktorie Žáčková, Adam Stuchlík, Matyáš Kulhavý; 3. ŘADA ZLEVA: Václav Hartman, Adrian Vondryska, Aranka Viková, Jakub Hrnčíř, Jindřich Kužela, Michaela Arbeitová, Ella Žvirská, Veronika Šulcová; CHYBÍ: Miloš Ikra

1.B - TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Martina Holubičková, ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko, ASISTENTKA PEDAGOGA: Aneta Grohová; 1. ŘADA ZLEVA: David Rídl, Hugo Šmika, Jakub Portych, Matouš Dostál, Iva Krausová; 2. ŘADA ZLEVA: Adéla Šubrová, Ladislav Feix, Aneta Ponerová, Nela Stehlíková, Chiara Alexandra Kosztyová, Marie Finková, Tereza Matoušová, Linda Krausová; 3. ŘADA ZLEVA: Veronika Nováková, Lucie Brožová, Miloslava Straňková, Jan Holouš, Anna Finková, Oliver Kožíšek, Tadeáš Kittler, Jakub Fejfar


9.A - 1. ŘADA ZLEVA: Matěj Groh, Ondřej Šmíd, Jan Zahrádka, Miroslav Pospíšil, Adam Styblík; 2. ŘADA ZLEVA: Jana Zahrádková, Nikola Beňová, Michala Dostálová, Bára Hošková, Kristýna Finková (třídní učitelka), Karolína Machová, Eliška Krausová, Kateřina Kubánková, Daniel Kulawiak, Jiří Bičiště, Michal Pumpr, Marek Kulhánek, Klára Bičišťová, Anna Kudrnová, Aneta Finková; CHYBÍ: Dominik Rančák, Petr Kolář

9.B - 1. ŘADA ZLEVA: Jan Špirhanzl, Dan Šturma, Jiří Král, Filip Herbrych, Jakub Friess, Jakub Šec; 2. ŘADA ZLEVA: Vojtěch Beneš, Stanislav Sehnal, Dominik Brunclík, Adéla Turková, Aneta Šulcová, Jiří Kracík, Zdeněk Kundrát, Erika Burešová, Iva Plecháčová (třídní učitelka), Jakub Jezbera, Marek Wagenknecht, Martin Voňka, Denisa Neradová, Eliška Linhartová, Žaneta Krátká, Kateřina Macnarová, Filip Šťovíček; CHYBÍ: Veronika Adolfová

www.zslb.cz Raisovníček - vydává Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, email: skola@zslb.cz Vychází 1× ročně. Neprodejné.