Ročenka 2019/2020

Page 1

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. V. RAISE, LÁZNĚ BĚLOHRAD, OKRES JIČÍN

RAISOVNÍČEK 2019/2020


PEDAGOGICKÝ SBOR PEDAGOGICKÝ SBOR — 1. ŘADA ZLEVA: Mgr. Martina Kadová, Mgr. Jitka Barochovská (6.B), Mgr. Miroslava Čeřovská (9.A), Ing. Kamila Hrubá, Renáta Dlabová, Bc. Kateřina Pavlásková, Zdena Petřivá, Mgr. Iva Krausová (4.A), Ing. Jana Štefanová (5.B), Ing. Jaroslav Jirásko; 2. ŘADA ZLEVA: Mgr. Pavel Krause (8.B), Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Miroslava Brychtová (9.B), Magdaléna Vitvarová, Ivana Chomyšinová (1.A), Mgr. Pavlína Krátká (3.A), Mgr. Jana Klusoňová, Mgr. Eva Nekovaříková (1.B), Aneta Grohová, Bc. Lidmila Grohová (5.A), Mgr. Martina Holubičková (3.B), Lenka Pušová, Mgr. Hana Hlušičková (2.B), Ing. Marcela Kaplanová; 3. ŘADA ZLEVA: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Štěpánka Beránková (6.A), Naděžda Koutová, Mgr. Lenka Nekovaříková (8.A), Mgr. Petra Menčíková, Michaela Vojtíšková, Mgr. Kristýna Finková (7.B), Jana Riedelová, Mgr. Eva Lacinová (4.B), Barbora Vodičková, Mgr. Jiří Fikar (7.A), Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Helena Vernerová (2.A); CHYBÍ: Mgr. Marie Hanzlová (8.A), Jiřina Klasová, Mgr. Iva Plecháčová VEDENÍ ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko (ředitel školy) Mgr. Miroslava Brychtová (zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně) Mgr. Eva Lacinová (zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně) ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Flégl ŠKOLNÍ DRUŽINA: Zdena Petřivá, Jana Riedelová, Lenka Pušová ASISTENTKA PEDAGOGA: Renáta Dlabová, Jiřina Klasová, Naděžda Koutová, Aneta Lacinová, Bc. Kateřina Pavlásková, Lenka Pušová, Barbora Vodičková, Magdaléna Vitvarová, Michaela Vojtíšková SPECIÁLNÍ PEDAGOG: Bc. Lidmila Grohová ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA: Mgr. Gabriela Prodělalová 1. STUPEŇ — Anglický jazyk: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Hana Hlušičková, Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Iva Krausová, Ing. Jana Štefanová; Český jazyk: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Iva Plecháčová , Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Člověk a jeho svět: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Helena Vernerová; Dovednosti na počítači: Mgr. Petra Menčíková, Mgr. Lenka Nekovaříková, Mgr. Helena Vernerová; Hravá angličtina: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Iva Krausová; Hudební výchova: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Martina Holubičková, Mgr. Iva Krausová, Ing. Jana Štefanová; Matematika: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová, Aneta Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Helena Vernerová; Pracovní činnosti: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Jana Klusoňová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Eva Lacinová, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Přírodověda: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Jana Klusoňová, Mgr. Martina Kadová; Tělesná výchova: Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Iva Krausová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková, Mgr. Eva Nekovaříková, Ing. Jana Štefanová, Mgr. Helena Vernerová; Umění a kultura: Mgr. Hana Hlušičková, Mgr. Martina Holubičková, Ivana Chomyšinová, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Eva Nekovaříková, Mgr. Helena Vernerová; Vlastivěda: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Martina Kadová, Mgr. Jana Klusoňová; Výtvarná výchova: Bc. Lidmila Grohová, Mgr. Jana Klusoňová, Aneta Lacinová, Ing. Jana Štefanová 2. STUPEŇ — Anglický jazyk: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Ing. Kamila Hrubá, Ing. Jana Štefanová; Český jazyk: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Iva Plecháčová; Dějepis: Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Kristýna Finková; Fyzika: Mgr. Lenka Nekovaříková; Hudební výchova: Mgr. Miroslava Čeřovská, Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Pavlína Krátká, Mgr. Iva Krausová; Chemie: Mgr. Pavel Krause; Informační technologie: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Martina Kadová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Lenka Nekovaříková; Konverzace v anglickém jazyce: Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar; Kresba a malba: Mgr. Ondřej Flégl; Literárně vlastivědný seminář: Mgr. Kristýna Finková; Matematika: Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková; Matematika v praxi: Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Miroslava Brychtová; Německý jazyk: Mgr. Jitka Barochovská; Osobnostní rozvoj: Ing. Jaroslav Jirásko; Pěstitelské práce: Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Danuše Fléglová; Příprava pokrmů: Mgr. Iva Plecháčová; Přírodopis: Mgr. Pavel Krause; Přírodovědná praktika: Mgr. Pavel Krause, Mgr. Lenka Nekovaříková; Ruský jazyk: Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Martina Kadová; Sborový zpěv: Ing. Jaroslav Jirásko; Seminář ze zeměpisu: Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Jiří Fikar; Sportovní výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková; Technické práce: Mgr. Ondřej Flégl; Tělesná výchova: Mgr. Martin Menčík, Mgr. Petra Menčíková; Volba povolání: Mgr. Iva Plecháčová; Výchova k občanství: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Štěpánka Beránková, Mgr. Miroslava Brychtová, Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Kristýna Finková, Mgr. Marie Hanzlová, Mgr. Pavel Krause, Mgr. Lenka Nekovaříková; Výtvarná výchova: Mgr. Ondřej Flégl; Základy animace: Mgr. Ondřej Flégl; Zdravý život: Mgr. Jitka Barochovská; Zeměpis: Mgr. Jitka Barochovská, Mgr. Jiří Fikar, Mgr. Danuše Fléglová, Mgr. Marie Hanzlová


OBSAH nové zážitky ................ 2

Školní družina opět ve školičce ......................... 2 Novinky ze školní družiny ................................. 2 Podzimní kreace ve školní družině ................... 2 První školní dny ................................................. 3 Adaptační kurz 6.B ............................................ 3 Školní psycholožka ............................................ 3 Adaptační kurz 6.A ............................................ 4 Bělásek .............................................................. 4 Nezapomenutelný červen ................................. 5 Den otevřených dveří ........................................ 5 Odpolední divadlo v Hradci Králové ................. 6 Předvánoční čas v 5.A ....................................... 6 Halloween ......................................................... 6 Rozsvěcení stromečku v Lánech ........................ 7 V souladu s přírodou .......................................... 7 Za zážitky do Hradce Králové ............................ 7 Vánoční besídka ................................................ 8 Žákovský parlament Křečci LB .......................... 8 Valentýnská soutěž ........................................... 9 Školní ples??? ..................................................... 9

vzdělávání ................. 10 Absolventské práce ......................................... 10 Škola čar a kouzel ............................................. 11 Z učitelského zápisníku .................................. 11 Proč ne-kouřit aneb kouření je slepá ulička .... 12 17. listopad 1989 ............................................... 12 Projekt Abeceda peněz .................................... 13 Klub ruského jazyka ........................................ 13 Buď vítán, nový pomocníku ............................. 14 Máme rádi knihy .............................................. 14 Pracovní činnosti v 1. třídě .............................. 14 Když se chce, tak to jde .................................... 15 Výuka jinak ...................................................... 15

soutěže .................... 16

Turnaje ve stolním tenisu ................................ 16 Okrsková kola ve florbalu ................................ 16 Okresní kola ve florbalu .................................. 16 Ekomládě .......................................................... 17 Turnaj středních škol ve florbalu ..................... 17 Olympiáda z dějepisu ....................................... 17 Sportujeme i v zimě ......................................... 17 Okrskové kolo v halovém fotbalu .................... 17 Vánoční turnaje ................................................ 17 Recitační soutěž .............................................. 18 Školní kolo zeměpisné olympiády ................... 18 Výtvarná soutěž .............................................. 18 Školní kolo olympiády z anglického jazyka .... 18

cesty za poznáním ......... 19 Exkurze do Babiččina údolí .............................. 19 Stáž ve Velké Británii ...................................... 19 Pravěk z blízka ................................................ 20 Stáž v Portugalsku .......................................... 20 Baroko ............................................................. 20 Jeden svět na školách ...................................... 20

prvňáci před školičkou v roce 1976

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠKOLY

V

roce 1972 byla ke škole přistavěna menší budova, pro kterou se vžilo označení školička. Školička byla určena žákům nejnižších ročníků prvního stupně a žákům školní družiny. Od roku 1990 do roku 2005 byla školička vyhrazena jen pro školní družinu. V lednu 1992 byla do školičky přestěhována školní dílna a přemístěn sklad civilní obrany. Někteří si snad vzpomenou, že zde vyráběli berušky, hlavolamy či dřevěné štítky s paní učitelkou Hanou Čelišovou. Dlouhou dobu se zvažovalo zbourání školičky. Svědčí o tom záznam v kronice školy z roku 1996, ve kterém je zmínka, že se v dohledné době se zbouráním školičky nepočítá. I v následujících letech po roce 2005 se řeší otázka, zda zbourat, či nezbourat. Nakonec se zřizovatel školy, Město Lázně Bělohrad, rozhodl nebourat, ale provést rozsáhlou rekonstrukci budovy. Přestavba probíhala od podzimu 2018 do srpna 2019, a tak se mohla školička 1. září opět otevřít pro žáky školy. Část budovy je nyní vyhrazena pro školní družinu a část pro uživatele sportoviště. V září 2019 nastoupilo do školy 405 žáků. Z toho je 228 žáků na prvním stupni a 177 žáků na druhém stupni. Škola má 52 zaměstnanců, z toho je 31 učitelů, 9 asistentek pedagoga, 1 psycholožka a 11 nepedagogických zaměstnanců. Štěpánka Beránková školička v roce 1997, 2003 a 2020


nové zážitky ŠKOLNÍ DRUŽINA OPĚT VE ŠKOLIČCE

L

etošní školní rok přinesl do bělohradské základní školy několik změn. Velkou událostí pro školní družinu bylo dokončení rekonstrukce budovy školičky, kam se mohlo v září 2019 přestěhovat jedno její oddělení. Je zde šatna, sociální zařízení a hlavně krásná velká prosvětlená místnost. Její prostor dětem umožňuje věnovat se celé řadě nových aktivit, ale mnohdy také svádí některé uličníky i uličnice k honičkám. Na přecházení z hlavní budovy do školičky si děti brzy zvykly.

NOVINKY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY D

ěti ze školní družiny mají v letošním školním roce radost z nové herny, která byla vytvořena v přízemí školy z prostřední třídy určené pro školní družinu. Nově zakoupené sedačky dávají dětem možnost se po obědě pohodlně usadit a zaposlouchat se do příběhu čtené pohádky. Dále je děti využívají k individuálnímu čtení nebo k posezení a povídání si. Do herny byly zakoupeny také gymnastické míče a basketbalový koš, takže klidné chvíle můžou vystřídat sportovní aktivity. Nové vybavení děti láká a plně si ho užívají.

Jednou z nových aktivit je i pravidelné setkávání s panem Jaroslavem Urbanem z organizace Československý zálesák, který dětem vypraví například o zvířatech, rostlinách, orientaci podle přírodních úkazů a mnoha dalších zajímavostech. Své nevšední vyprávění zpestřuje zajímavými hrami a soutěžemi, za které děti dostávají drobné odměny. Znovuotevření školičky zaujalo kromě dětí jistě i mnoho jejich rodičů. Velká část z nich totiž školní družinu ve školičce před lety sama navštěvovala, někteří zde dokonce prožili i první roky ve školních lavicích. Nyní se se svými dětmi mohou podělit o příhody, které zde zažili, a zavzpomínat na krásná školní léta.

Zdena Petřivá

PODZIMNÍ KREACE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V

listopadu si děti ze školní družiny vyzkoušely v rámci tandemové výuky svoji kreativitu při vytváření podzimních dekorací. Použily přírodní materiály, jako jsou sušené květiny, drobné podzimní plody a barevné listy, aby mohly svým výtvorem ozdobit doma stůl, nebo obdarovat maminku či babičku. Děti pracovaly se zaujetím, využívaly svoji fantazii i schopnost kombinovat barvy a tvary. Jejich výsledky opravdu stály za pochvalu.

Jana Riedelová

Lenka Pušová

2


PRVNÍ ŠKOLNÍ DNY

T

o jsme my, žáci 1.A. Jsme ve škole jen pár dní, ale už jsme se tu trochu zabydleli. Poznáváme nové kamarády, učíme se pracovat společně a pomáhat si. Teď právě v naší třídě instalují interaktivní tabuli a my zatím vytváříme včelí louku na včelařskou výstavu, kam jsme pozváni. Už se moc těšíme. Ivana Chomyšinová

ADAPTAČNÍ KURZ 6.B V

letošním školním roce byl nově zaveden dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. 6.B se „adapťáku“ zúčastnila ve dnech 24.  až 25. září na Ranči v Železnici. Celý program pro nás připravila paní psycholožka Gabriela Prodělalová s naším metodikem prevence Ondřejem Fléglem. Pokud počasí dovolovalo, účastnili jsme se několika her na komunikaci a týmovou spolupráci venku, na některé hry bylo potřeba využít zázemí místní „herny“. To, že jsou šesťáci z béčka sportovci tělem i duší, dokazovalo i to, že o přestávkách mezi jednotlivými částmi programu naběhli ihned na volejbalové nebo fotbalové hřiště a dále upouštěli páru své nevybité energie. Přestože nám druhý den počasí již tolik nepřálo, můžeme říci, že se adaptační kurz vydařil. Jitka Barochovská

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

O

d září tohoto školního roku posílila řady pedagogických pracovníků naší školy psycholožka Mgr. Gabriela Prodělalová. Školní poradenské pracoviště tak bylo doplněno o další specialistku a je od tohoto školního roku kompletní.

3

Gabriela Prodělalová se věnuje diagnostice školní třídy, společně s metodikem prevence realizuje ve třídách preventivní aktivity, působí jako poradce učitelům a v případě zájmu a se souhlasem rodičů provádí terapeutické činnosti. Úvazek školní psycholožky činí pro tento školní rok 0,2 a na škole ji můžeme potkat každé úterý. Jaroslav Jirásko


ADAPTAČNÍ KURZ 6.A C

ílem adaptačního kurzu je pomoci žákům najít své místo v třídním kolektivu. Poznat své schopnosti spolupracovat, podřídit se rozhodnutí druhých, nebo naopak poznat své dovednosti v prosazování názorů, v přesvědčování ostatních, v přijímání názorů druhých a nakonec zjistit, jak je kdo schopen táhnout za jeden provaz s ostatními spolužáky. Tyto cíle se snažili žáci 6.A plnit v Kempu Alegro na Dachovech za přítomnosti školního metodika prevence Ondřeje Flégla, školní psycholožky Gabriely Prodělalové, třídní učitelky Štěpánky Beránkové a asistentky pedagoga Naděždy Koutové. Žáci během tří dnů zvládli několik aktivit, které v tomto poznávání sama sebe a druhých měli žákům pomoci. Ukazovala se velká míra ohleduplnosti, touhy spolupracovat a plnit cíle společně. Objevila se i negativa, na kterých se ukázalo, že vztahy mezi lidmi nejsou vždy jednoduché a snadno řešitelné. Aktivity nebyly vždy řízené, vztahy mezi žáky se daly číst i během jejich volných chvil a pěších výletů. Nejenže žáci poznávali sami sebe, ale byla to i skvělá příležitost pro učitele poznat své žáky i mimo školní lavice. Mnohdy nás mile překvapili svou spontánností, vstřícností a upřímností. Štěpánka Beránková

BĚLÁSEK

V

letošním školním roce se pro žáky 1. stupně otevřel nový zájmový kroužek - sboreček Bělásek (Bělohradský hlásek).

Každé pondělí se v prostorách školy rozléhal zpěv více než 20 bělásků. Náplní kroužku byly pěvecké aktivity doplněné pohybem, rytmickými, hlasovými a instrumentálními činnostmi. Bělásky poznáme nejen podle zpěvu, ale také podle originálního oblečení, které si sami navrhli. Již za dva měsíce své činnosti mladí zpěváčci úspěšně zazpívali při rozsvěcení stromečku v Mlázovicích a zároveň si připravili vánoční zpívání pro ostatní spolužáky v aule školy. Plnou parou se pustili i do přípravy muzikálu, který, vzhledem k okolnostem, dokončí až v příštím roce. Pevně věřím, že s veselou písničkou se vždy objeví šťastný konec! Mnoho radosti ze zpívání! Hana Hlušičková


NEZAPOMENUTELNÝ ČERVEN

Z

pohledu třídní učitelky 9. třídy ráda zavzpomínám na závěr minulého školního roku. Se svými žáky jsem absolvovala turistický kurz v Sedmihorkách, poslední setkání Semiramis, Zahradní slavnost, obhajoby absolventských prací, tvoření tabla, bowling, spaní ve škole, úklid lesa, olympiádu a slavnostní předávání vysvědčení. Už z tohoto výčtu akcí je jasné, že jsme se v červnu nenudili.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

N

a začátku tohoto školního roku přivítala škola žáky s několika novinkami, mezi ty stavební a provozní patřily kromě dalších věci také nově vydlážděné chodby a zcela nově zrekonstruovaná „školička“. To vše z investičních prostředků zřizovatele, který o budovy školy pečuje skutečně s velkou péčí. Napadlo nás, že bychom mohli prostory školy po letech opět ukázat veřejnosti, a tak se zrodil nápad na uspořádání dne otevřených dveří.

V rámci turistického kurzu v Sedmihorkách (10. až 13. června 2019) se do paměti účastníků asi nesmazatelně vepsal pěší výlet na Trosky, během kterého mnozí překonali sebe sama a zároveň si vytvořili osobní rekordy v ujitých kilometrech. Podobně nezapomenutelné pro mě byly výkony některých žáků během obhajob absolventských prací (20. června 2019), ve kterých mnozí překvapili dokonce i své spolužáky poutavým vyprávěním. Ukázalo se, že i ta „dnešní mládež“ se dokáže ve svém volném čase věnovat velice zajímavým a mnohdy netradičním koníčkům a dělat je na velmi vysoké úrovni.

Termín jsme vybrali na pátek 4. října 2019 odpoledne. Rozhodli jsme se, že akci připravíme jako edukační zážitkovou prohlídku školy s několika zajímavými stanovišti doplněnou samozřejmě občerstvením a zároveň s prostorem pro setkání a posezení s návštěvníky. Dobrovolníci z řad učitelů a žáků si připravili přibližně deset stanovišť a jednotliví účastníci je procházeli se záznamovým archem jako dokladem o splnění. Návštěvníci si tedy během odpoledne vyzkoušeli vzdělávání pomocí iPadů, ovládání robotických hraček, matematické hlavolamy, poznávání přírody i ruční práce. Program byl doplněn výstavkou o práci žákovského parlamentu, výstavou třídních triček a prezentací starších i aktuálních fotografií. Občerstvovacím centrem byla sborovna s možností posílit se výbornou kávou a zákuskem, kde obsluhovali učitelé společně s žáky. Velkým překvapením a opravdovou celebritou dne otevřených dveří byl absolvent naší školy z roku 1946, kterého manželka přivezla až z Ústí nad Labem a který byl z budovy bělohradské školy nadšený. Při odchodu ze školy mohli návštěvníci napsat svoje pocity, dojmy a vzkazy na flipchart u východu ze školy. Jejich vzkazy hovoří za vše a nám udělaly velkou radost.

Volné chvíle na turistickém kurzu jsme věnovali nácviku programu na Zahradní slavnost, která se konala v zámeckém parku 18. června 2019. Na naší škole je tradicí rozloučit se s žáky 9. tříd za přítomnosti rodinných příslušníků, kamarádů a všech vyučujících v aule školy. A tak tomu nebylo jinak ani v tomto školním roce. Akce se neobešla bez vzpomínek na prožité roky na základní škole. Všechny dojmy dokreslovaly fotografie, videa a vzkazy, které mnohdy dokázali rozklíčovat jen samotní aktéři. Za všechny krásné vzpomínky Vám, 9.B, moc děkuji. Štěpánka Beránková

Jaroslav Jirásko

5

osféra“ ní, pozitivní atm er od m á, sn ža „Ú hezčí“ h a je to tu pěkné, ec let po at vr ná „Pěkný ívět ivá“ „Velm i m ilá a př


ODPOLEDNÍ DIVADLO V HRADCI KRÁLOVÉ

V

ěřte, nevěřte, již devátým rokem jezdí naše škola na odpolední představení do Hradce Králové. I v letošním školním roce se přihlásilo téměř 100 zájemců.

Přestože jsme již loni v červnu obdrželi seznam s hrami, které nás budou čekat, zatím pro nás byla první dvě představení překvapením, neboť nám Klicperáci (samozřejmě ohlášeně) zahráli dvě úplně jiná představení, než bylo původně v plánu – poprvé došlo k prohození hry z důvodu složité dějové linky, podruhé skolila herce nemoc. Proto se rádi necháme překvapit, co nás ještě čeká ve druhé polovině. Jsem velice ráda, že drtivá většina našich předplatitelů pochopila, že zhlédnutí divadelního představení je svátek, a náležitě se podle toho také oblékla. Jitka Barochovská

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V 5.A Č

ekání na Vánoce jsme si zpestřili vyráběním adventních věnečků a svícnů. Práce nám šla pěkně od ruky a to, co jsme vytvořili, vypadalo jako od profesionálních aranžérů. Protože se nám ve škole líbí (hlavně když se nemusíme učit), strávili jsme tu i noc z 9. na 10. prosince. Užili jsme si spoustu legrace, snědli možné i nemožné a ke spánku jsme se uložili s úderem půlnoci. Usnout se nám moc nedařilo, ale nakonec jsme spali skoro do sedmi hodin ráno. Dopoledne jsme se věnovali předvánočním a vánočním tradicím a vyrobili jsme přáníčka. Po obědě jsme se s větší či menší únavou odebrali domů.

HALLOWEEN D

Lída Grohová

6

ne 21. listopadu se naše třída 4.A pustila do výroby dýní. Každý si z domova jednu vlastní dýni přinesl. Nejprve jsme odřízli vršek a vydlabali vnitřek. Potom jsme si na dýni nakreslili obličej, který jsme následně vyřezali nožíkem. Každý z nás měl svoji originální dýni. Kamila Robová


ROZSVĚCENÍ STROMEČKU V LÁNECH D

ne 30. listopadu 2019 se v Lánech uskutečnilo rozsvěcení vánočního stromečku. Naše třída 4.A byla požádána tam jít zazpívat. Jako první na programu bylo rozsvícení stromečku. Poté jsme zazpívali tři písně. První píseň „Už z hor zní zvon“ zazněla při doprovodu trubky. Druhou píseň „Rolničky“ jsme zazpívali s kamarádkou, která zároveň hrála na kytaru. Poslední píseň „Srdce Nehasnou“ jsme zazpívali společně se čtyřmi šikovnými kamarádkami. Byl to pro nás všechny zúčastněné super zážitek. Na konci akce jsme všichni dostali vánoční balíček plný překvapení. Aneta Kopecká

V SOULADU S PŘÍRODOU

K

onec roku 2019 završila naše třída 2. A akcemi venku. Předposlední „školní“ pátek jsme navštívili ZOO Dvůr Králové. S sebou jsme vezli velkou třídní ozdobu, která zdobí stromek poblíž vchodu do ZOO. Užili jsme si nejen zvířátek, ale i her venku. Nádherné, skoro jarní počasí by bylo škoda nevyužít i poslední školní den roku 2019. Během dopoledne jsme obešli část Bažantnice a nazdobili smrček pro zvířátka. Po tomto vyšlápnutí už na nás čekalo ohniště na Pardoubku, kde jsme si společně pochutnali na buřtech. Těšíme se na nové zážitky v roce 2020! Helena Vernerová

ZA ZÁŽITKY DO HRADCE KRÁLOVÉ

P

oslední týden před Vánocemi zažily děti ze 3.B a ze 4.B velké překvapení, když ráno našly na okně dárek od Mikuláše a anděla v podobě dopisu. Psalo se v něm, že za dobrou práci během začátku školního roku mají zajištěno filmové představení v kině Cinestar v Hradci Králové. Pan ředitel děti do kina pustil, takže 19. prosince jely na představení Sněžný kluk. Film byl skvělý a nechyběl ani popcorn a Coca Cola. Už teď přemýšlejí, že se vyplatí být pracovitými i dál, protože, čert ví, co bude za rok. Eva Lacinová


VÁNOČNÍ BESÍDKA

D

ne 19. prosince2019 se konala třídní vánoční besídka pro rodiče ve 4.A. Všichni jsme naladili vánoční atmosféru. Společně jsme si připravili divadlo, písně, básně a holky si zvlášť připravily tanec. V divadle si zahrála i paní učitelka Krausová. Bylo to zábavné. S holkami jsme hrály i na kytaru a společně zpívaly. Nakonec jsme zpívali při zhasnutých světlech se svíčkou v kroužku a pak si dali společně čaj a také cukroví, na které jsme se těšili už od rána. Mňam! Pak jsme všem popřáli krásné svátky a veselé Vánoce a šli domů. Druhý den jsme hráli hry, bylo to super! Hráli jsme pokličku, twister a kolíčkovanou. Ta mě bavila asi nejvíc! Pak jsme si pouštěli koledy a rozdávali dárky. Když jsme je rozbalovali, tak jsem kolem sebe slyšela jen jupí, jupí! Hlavně u kluků. Nakonec jsme dojedli cukroví, vše uklidili a popřáli si krásné Vánoce a šťastný nový rok. Moc se těším, až bude za rok další vánoční besídka. Tereza Pospíšilová

↑ Valentýn

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT KŘEČCI LB

I

v letošním školním roce funguje na naší škole žákovský parlament – Křečci LB. Aktuálně jsme jediným konzultačním centrem pro Královéhradecký kraj, máme tak plné ruce práce. Parlamenťáci se nyní nachází v první polovině svého volebního období. Po přivítání a volbách se jako střely vrhli do práce. Tradiční akci pro veřejnost, Halloween, předcházelo stmelovací spaní ve škole a den otevřených dveří. Pokračovali jsme mikulášskou nadílkou (ve škole i v MŠ), adventními úkoly, výrobou dárků pro budoucí prvňáky, piškvorkovým a fotbálkovým turnajem, Valentýnem a projektem Den s učitelem. Nezapomněli jsme ani na podporu Ježíškových vnoučat a spolupráci s DD v Mlázovicích. Roli konzultačního centra naplňujeme semináři pro školy. Letos jsme navázali úzkou spolupráci se ZŠ Na Habru, Hořice a vytvořili jsme jedinečný projekt Přesaď se. V rámci tohoto projektu mají žáci šanci zažít a vyzkoušet si (nejen) výuku v jiné škole. Pro všechny to byla jedinečná zkušenost, tímto ještě jednou velmi děkujeme za její umožnění. V plánu byly i další akce a semináře, které z všem známých důvodů odkládáme.

Bělohradští křečci 2019/2020 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 8.B 9.A 9.B

T. Kuřík, L. Zahradník, K. Robová M. Valtera, Z. Barochovská, A. Janáková J. Vojtíšek, V. Bičiště, E. Konopásková A. Vích, F. Pour, N. Kulhavá M. Drábek, E. Kněžourková F. Novotný, T. Petřeková V. Nerad, B. Lelková, T. Vágenknechtová A. Kužel, E. Nejedlíková L. Jirásko, L. Huťová V. Barochovský, P. Baliharová P. Sehnal, A. Vágenknechtová, M. Bičiště D. Janák, V. Ulvr

Doufáme, že se všichni Křečci ve zdraví sejdou a své plány opět s radostí rozjedou! Hana Hlušičková

↓ video k akci Ježíškova vnoučata

↑ sdílení se školami Ježíškova vnoučata →


VALENTÝNSKÁ SOUTĚŽ

Ž

áci 3.B se s nadšením zapojili do soutěže, kterou pořádal žákovský parlament na naší škole. Soutěžilo se o nejlépe vyzdobenou třídu s originálními nápady. Naše třída se proměnila v jednu velkou valentýnskou cukrárnu s různými dobrotami. A že se nám to povedlo, 1. místo za 1. stupeň je toho důkazem. Jako odměnu jsme si vybrali společný zážitek s občerstvením. Děkujeme parlamentu za pěkný nápad. Martina Holubičková

ŠKOLNÍ PLES???

J

e konec dubna a já patřím mezi ty, kteří nesplnili úkol – odevzdat článek do Raisovníčku. Jak bych taky mohla, když pravidelně informuji čtenáře o školním plese. Nebyl a nebude (ani v odloženém termínu na květen)… Smutná zpráva hlavně pro deváťáky. Těšili se hodně. Ve skříních některých jsou nové šaty, boty, v peněženkách mají zakoupené vstupenky, nám v kanceláři už leží také něco do tomboly. Se vším si poradíme, ale smutek z neuskutečněného plesu chvíli potrvá. Co je ale hlavní? Abychom se všichni ve zdraví vypořádali s tím, co to způsobilo – malý neznámý „prevít“ – koronavirus. Vzpomínka na ples ale přeci jen bude, kravaty jsme stihli nechat natisknout. Miroslava Brychtová

A co na vzniklou situaci říkají žáci? Jak vše prožívají? JÁ A KORONAVIRUS a proto avirem je velmi vážná, viSituace spojená s koron kou vá hu. Díky korona leh na át br ěl m ne o kd by ji ni ovat, že cí. Lidé si začali uvědom ru se změnilo hodně vě mozřejlmi vzácné a není to sa ve je li te řá s p u nk ve být avdě bych m si to uvědomila). Popr most (teda aspoň já jse í měsíce oly a užívala si posledn šk do ila od ch ji dě ra teď pozitiva. i karanténa má nějaká s mými spolužá ky. Ale dině nebo u více věnovat učení, ro ůž m se že to, o jak a eb Tř měl ě neměla čas. Každý by áln rm no m jse é er kt na věcem, noduššího, žovat. Co může být jed všechna opatření dodr díme doma u televize? než pomáhat tím, že se Aneta Brendlová

9

JÁ A KORON AVIRUS

V úterý 10. března 2020 běhe m výtvarný výchov y ozná milo vedení naší Zá kladní školy Lázně Bělohrad, že kv ůli koronavir u Vláda České repub liky rozhodla zav řít všech ny školy do do by neurčité, tak že všem bylo jasné, že ve škole jsme naposledy na hodně dlouhou dobu. Potom jsme už měli jen poslední vy učovací hodinu a oběd, na kterém jsem se rozloučil se spolužáky a s nadsázkou jse m říkal: „Tak za půl roku na viděnou.“ Dn es ka 1. du bn a 2020 jsm e do ma už 21 dní a je to pro mě nekone čné. Od zavření školy jsem nebyl v centru našeho malého městečk a Lázně Běloh rad an i nikde jinde kromě našeho domu a z ahrady. Pro mě osobně je to hrozně nepř íjemný, žádný kroužky, florbal, fotba l, ping-pong, prostě nic. Jediný co mě dr ží př i životě je mobil, kde hraji hru Shak es and Fidget (tu asi nehrajete ), má rod ina mě dodává pozitivní myšlení a nála du, ale občas mně i lezou na nervy, tak co byste chtěli po třech týdnech soužití. Na úkolech od vás učitelů pracuji skoro no nstop ve dne v noci, tak co bych neuděla l pro školu . Jak někteří učitelé píšete, ať jsme pozitivní, tak jsem dneska slyšel v rádiu, jak moderátor povídá, že v této situaci je lepší být negativní, protože když jste pozitivní na koronavirus, tak to není dobré. Mějte se pěkně a nebuďte po zitivní. S pozdravem Filip Kout


VZDĚLÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

V

červnu 2019 proběhly na naší škole již tradičně veřejné obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníků. Deset žáků bylo vybráno na základě dopolední prezentace, která se uskutečnila před zraky žáků 9.A a 9.B, jejich třídních učitelek Štěpánky Beránkové a Jitky Barochovské a zástupkyně druhého stupně Miroslavy Brychtové. Někteří žáci si vybírali témata absolventských prací na základě svých koníčků, kterým mnozí z nich věnují většinu svého volného času, a pak byli schopni velmi poutavě, názorně a zasvěceně na dané téma vyprávět. Sklidili za to zasloužený potlesk od svých spolužáků. S jistou dávkou nervozity vstupovali vybraní žáci do auly školy, aby své práce ještě jednou přednesli před porotou složenou ze zástupců města, mateřské a základní školy, ale hlavně za přítomnosti rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů. Porota zasedla ve složení Vlastimil Matouš – radní města Lázně Bělohrad, Kateřina Kubánková – účastnice veřejných obhajob ve školním roce 2017/2018, Eliška Sekotová – ředitelka Bělohradské mateřské školy, Jaroslav Jirásko – ředitel Základní školy K.V.Raise, Michaela Vojtíšková – asistentka pedagoga. Jak je zvykem, porota neuvádí pořadí, protože práce všech jsou vždy velmi kvalitní a prezentace zajímavé, pouze vyhlašuje tři nejlepší, kteří svým projevem porotu nadchli. Seznam absolventských prací ve školním roce 2018/2019: → Frošová Kristýna – Co si tak trochu písknout → Hartman Filip – Autokros → Ježková Tereza – Množírny psů → Kubaryčová Kristýna – Skaut → Kulhánek Tomáš – Judo → Mikolášková Simona – Trénink národní házené → Mílová Lucie – Zátiší a olejomalba → Vích Matěj – Hroznýš královský → Votrubová Simona – Fotografování a cesta do Terchovej → Zívrová Veronika – Památky New Yorku Štěpánka Beránková

10


ŠKOLA ČAR A KOUZEL V

pobočku známé kouzelnické školy, Bradavic, se v letošním školním roce proměnila třída 2.B. Stejně jako malému Harrymu, přišel i našim žáčkům zvací dopis, ve kterém se dozvěděli o přijetí do Školy čar a kouzel v LB. Druhého září tedy vyrazili všichni kouzelníci s platnou jízdenkou na nástupiště 9 a ¾, odkud se pouhým krůčkem přemístili do tajemné komnaty, třídy plné magického poznávání. Zde se nachází plno pokladů, nejen k učení. Nechybí ani moudrý klobouk, který pravidelně určuje příslušnost k čarodějnickým kolejím, kulový blesk, denní věštec, ani nepostradatelný pomocník, Prašivka. Používáme zaklínadla a učíme se mnoho důležitých formulí. Chováme kouzelné tvory (křečky), hrajeme matematický famfrpál, chodíme do knihovny. Pouze místo plavání v jezeře jsme dali přednost hořickému bazénu a létání na koštěti občas vyměňujeme za „létání“ po chodbách… Svět kouzel nás jen tak neomrzí! Hana Hlušičková

i učitelku př Žák sleduje ne na ni: svačině. Mrk si to? “ e „Nevyměním

„Já si chci něco nabrat domů, ať mám konečně těžkej batoh!“

K – L – E: „Děti, co to bude za slovo?“ „Kleróza! To je ta nemoc!“

Z UČITELSKÉHO ZÁPISNÍKU

„Děti, vy jm mi nějak enujte é houby.“ „Ten – dě dek!“ „Nám budou už brzo kvést zlatý klíče!“ (zlatý déšť)

„Jestlipak víte, co jsou to smysly? “ „To je, když si někdo něco usmyslí!“

(PRVNÍ TŘÍDA) Helena Vernerová

ytky: „Jo, to Poznáváme k RNK A!“ „To je tá – PRVOS LINK A!“ je tá – KOVAD

„Ví někd o, co je t patník? o “ „Jo, to se dává bot, aby do netlačily paty!“

Poznáváme houby: „Pravák, levák.“

„Ví někdo, co se děje s mravenci na podzim?“ ptá se učitelka. „Oni na podzim zrezatí!“

Ve třídě si žáci rozdávají výkresy. „Jeden žák vykřikne: S tím stromem se mi něco stalo! Přesunul se ke kraji!“ Později žák zjistil, že nemá svůj obrázek.


PROČ NE-KOUŘIT ANEB KOUŘENÍ JE SLEPÁ ULIČKA

V

rámci prevence rizikového chování jsme si s třídou 5.B připravili první den v listopadu projektový den „Proč ne-kouřit aneb kouření je slepá ulička“. Ukázalo se, že mnoho dětí má s tímto zlozvykem vlastní prožité zkušenosti, neboť v jejich bezprostředním okolí žije kuřák. Věříte, že děti o kouření vědí opravdu hodně? Proto vnímají kouření někoho blízkého tak citlivě a jsou plny odhodlání mu pomoci. V úvodním kolečku byli někteří ještě přesvědčeni, že ukážou, jací jsou drsní žáci. Rozdělili si role v partě a zahráli si zajímavé scénky ze života. Doufejme, že si zapamatují, jak hloupé je jen se po někom opičit a jak nesmyslné je se do něčeho nutit. Objevila se pak spousta vzpomínek souvisejících s kouřením. Také video a prezentace o vlivu škodlivých látek z cigaret, působila přesvědčivě. Částka, kterou kuřák za svůj zlozvyk utratí, přišla mnoha dětem až neskutečná. Velice hbitě sumy přepočítávaly na atraktivní zboží. Jsem ráda, že nahlas zazněla i připomínka, kolik jídla se dá za ušetřené peníze koupit, i když mobily, tablety a počítače byly pro většinu působivější. Nakonec žáci vytvořili plakáty, které přilákaly pozornost žáků z ostatních tříd při jejich přestávkovém pobíhání po chodbách. Závěrem jsme se rozloučili sloganem: „Kouření je špatná věc, spadne na vás silná klec“. Jana Štefanová a Marcela Kaplanová

← divadlo plakát ↓

12

17. LISTOPAD 1989

V

ýročí této události si žáci naší školy připomněli v rámci projektového dne. Třicet let uplynulo ode dne, kdy došlo na Národní třídě ke střetu policie s lidmi, kteří si připomínali 17. listopad 1939 a zároveň provolávali hesla proti komunistické straně a režimu, který potlačoval lidská práva a svobody. Tento střet odstartoval události, které vedly k pádu režimu a k nástupu demokracie u nás. V rámci projektového dne jsme chtěli žákům nastínit důvody, které přiměly lidi bojovat za svobodu a demokracii, ve které my dnes žijeme a mnohdy ji bereme jako samozřejmost a neuvědomujeme si, co zažívali lidé v době před 17. listopadem 1989. Události jsou uvěřitelné díky tomu, že je někdo zažil, a tak film Z deníku Ivany A. byl naší volbou pro zprostředkování této doby žákům. Projekt byl rozdělen po ročnících. Žáci 6. a 7. ročníků nabité informace o době a životě před 17. listopadem 1989 prakticky využili při tvoření transparentů s hesly a koláží. Žáci 8. ročníků zkoumali rozdíly v životech lidí před 17. listopadem 1989 a po něm. Osobnosti roku 1939 a 1989 dle vlastního výběru poznávaly 9. ročníky. Touha po svobodě nás spojuje, a tak žáci druhého stupně vytvořili společně českou vlajku z rukou, na kterých byly napsány jejich myšlenky, postřehy, vzkazy. Podobně žáci prvního stupně vytvořili číslo třicet ze srdíček. Štěpánka Beránková


PROJEKT ABECEDA PENĚZ V

rámci Školního vzdělávacího programu se žáci 5.B zapojili do projektu organizovaného Českou spořitelnou Abeceda peněz. Projekt je zaměřen na podporu finanční gramotnosti žáků a umožňuje dětem nahlédnout do světa podnikání. Hravou cestou se tak děti naučí přemýšlet o tom, jak mohou spravovat své vlastní finance a podnikat.

Žáci zmíněné třídy si společně založili svoji první firmičku s názvem: Děti z Marsu. Vymysleli si a navrhli i čarokrásné logo. Postupně vyráběli různorodé hezké výrobky ve škole i samostatně doma. Toto tvoření jim někteří spolužáci zpříjemňovali lahodnou ochutnávkou dobrot, které doma připravili. Bylo to vlastně jakési testování nanečisto všeho doma upečeného, co by bylo možné v rámci tohoto projektu nabídnout. Zamyšleným vyvrcholením celého tohoto konání by měl být jarmark, kde si veřejnost bude moci zakoupit drobné předměty a dárky, které žáci 5.B připravili. Pevně doufáme, že i přes současnou komplikovanou situaci bude moci být cíl tohoto projektu naplněn. A děti budou mít možnost společně prožít pocit radosti z úspěchu svého prvního podnikání. Těšíme se, že s nimi budeme moci tuto radost sdílet společně.

Úvodem tohoto projektu měli žáci 5.B možnost navštívit pobočku České spořitelny v Nové Pace. Seznámili se zde s koloběhem peněz, ohmatali si skutečný milion korun a dostali i pár tipů do začátku svého třídního podnikání. Závěrem této prohlídky byly děti obdarovány modrými kloboučky. Sladká tečka této návštěvy je čekala ve formě krátkého posezení v nedaleké cukrárně.

Marcela Kaplanová a Jana Štefanová

KLUB RUSKÉHO JAZYKA

potřebné kulisy a masky. Původní texty jsme upravili, aby věty a slovní spojení byly jasnější a bližší všem, divákům i začínajícím ruštinářům. Společně jsme začali nacvičovat hru. Vyrobili jsme si prvotní masky na obličej, které jsme měli ještě v plánu upravovat. Pak nás ve snažení zastavilo uzavření škol. Byla to ale hezká kolektivní práce, a tak se nám snad v budoucnu podaří vše dokončit.

Z

ačátkem nového roku jsme s dobrovolníky ze sedmého ročníku založili Klub ruského jazyka. Naším cílem bylo přiblížit tento cizí jazyk prvňáčkům a druhákům. Nejlepší možností se zdálo sehrát rusky hru s doprovodným českým překladem. Prošli jsme různé pohádky, až jsme vybrali klasiku O vlkovi a kůzlátkách. V klubu jsme si prošli jednotlivé postavy, rozdělili role,

Martina Kadová


BUĎ VÍTÁN, NOVÝ POMOCNÍKU

T

aké vám ve škole tvrdili, že perpetum mobile neexistuje?

Já jsem v tomto směru od chvíle, kdy na mě připadla výuka vaření (PřPo), poněkud skeptická. Protože kdo jiný, než zmíněné perpetum, by byl ve cvičné školní kuchyňce schopen vyprodukovat tolik špinavého nádobí a nepořádku?! Jak jinak si lze totiž existenci sprasku na konci vyučování vysvětlit, když jste ze všech stran přesvědčováni a ujišťováni o tom, jak vehementně jeden každý ze žáků myl, smýčil, uklízel… takže proč se tu má ještě zdržovat? Zatracené perpetum mobile!!!  Ale pozor, všemu, a to i zapeklitým situacím, je jednou konec. Poslední týden v únoru totiž přibyl do kuchyňky pomocník, který snad konečně zatne tipec té prapodivné disproporci, jež vzniká mezi pílí žáků a skutečným stavem kuchyňky. Jupíííííí, máme MYČKU NÁDOBÍ! 

MÁME RÁDI KNIHY

V

letošním roce děti mohly rozvíjet své čtenářské dovednosti i mimo školní lavice, jelikož v rámci školní družiny byl od října do února otevřen čtenářský klub. Ve školní knihovně jsme si doporučovali knihy, vyprávěli zážitky z besedy se spisovatelem Petrem Stančíkem, hráli si na spisovatele, seznamovali se s hrdiny knih a prožívali jejich příběhy, kreslili komiksy, prohlíželi encyklopedie a četli z vlastních knih. Velmi rádi jsme poslouchali pohádky a příběhy, které jsme si potom mohli ilustrovat a někdy také zdramatizovat. Při posledním setkání si každý vytvořil svůj čtenářský strom, kde si roztřídil knihy na zajímavé, poutavé a knihy, které ho nezaujaly. Účastníci čtenářského klubu své nově nabyté poznatky předávali svým spolužákům při hodinách čtení. Zdena Petřivá

Iva Plecháčová

PRACOVNÍ ČINNOSTI V 1. TŘÍDĚ P

rotože jsou kuřátka symbolem jara i Velikonoc, pro děti z 1.B to byla jasná volba. Každé z dětí si vyrobilo své vlastní kuřátko. Společně pak vytvořily dvě slepičky, které kuřátka na dvorku budou hlídat. Úkol to nebyl jednoduchý, vata se na štětce neustále přichytávala a ruce byly zapatlané barvou a lepidlem. To všechno naši šikovní prvňáci zvládli a odměnou jim byla pěkně vyzdobená třída. Eva Nekovaříková, Kateřina Pavlásková


KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE…

2020 je pro všechny jarem, na které Jaro se nedá nikdy zapomenout. Uzavření škol

nikdo z nás nečekal. Od 12. března jsme hledali cesty, kterými se dát. Jak co možná nejefektivněji a nejjednodušeji komunikovat se svými žáky, jak pracovat, jak mít zpětnou vazbu, jak a kde zadat učivo, kde se vidět online. Nic nejde hned a možností je mnoho. Jak vybrat tu nejlepší? Neustálé hledání, pročítání rad, zkušeností, nápadů, inspirací apod. Video porady s vedením školy a online hodiny s žáky byly pro mne úplně novou zkušeností. Nečekala jsem po pravdě takovou odezvu a zpětnou vazbu od mých školních dětí ze 3.A. Posílaly mi splněné úkoly, vyplněné pracovní listy, obrázky, fotografie a zprávy. Kdo potřeboval a chtěl, nebál se zavolat a potřebné věci jsme prodiskutovali společně. Někteří víc, jiní míň. Ale o tom je život. Nic není dokonalé, nikdo neumí vše na 100%. Ale touha a zvědavost nás vedly dál a já bych chtěla všechny děti moc pochválit, protože dělaly, co mohly. A dělaly to skvěle. Samozřejmě děkuji i všem rodičům, sourozencům, učitelům, tetám, babičkám a všem, kteří mým dětem pomáhali. Věřím, že jsme se všichni posunuli o kus dál v této doposud nelehké době. ↓ Pohyb v přírodě

↑ Pracovní činnosti

a Kněžourková AT THE RESTAURANT | by Em ese and a glass of Cola I’m going to have spaghetti bologn ng to have Jacket potato and ice-cream.My mum is goi Then she’s going to have with tuna and a cup of coffee. loves it as a desert. My an apple pie with ice-cream, she and a glass of Cola. brother is going to have pizza

TEENAGERS AND MONEY | by David Janák Teenagers today have some money, because they work as a youtuber, streamer, bloger… It’s always something with the Internet. Now it’s harder to be famous on the Internet, because youtubers and streamers are a lot. Five years ago it was easy to be famous but now it’s hard. You must record original and funny videos. If you do this, you have more percent to be famous. If you are famous on the Internet you will have some your own money.

VÝUKA JINAK

V

e druhém pololetí nás ze zaběhlé rutiny vykolejil titěrný vir. Ze dne na den jsme byli přinuceni vzdát se mnoha věcí, které jsme do té doby považovali za neměnné. Nastal čas pro změnu, možnost vykročit směrem k neznámému, novému. Také došlo ke ztišení tolik potřebnému pro hlubší ponor do sebe. Čas k přemýšlení a k úvahám v tichosti domova. Jak tento čas změny využili někteří žáci a žákyně, si můžete teď přečíst. V nelehké době mi čtení jejich prací dělalo radost. Kamila Hrubá

AN UNUSUAL PLACE TO STAY | by Kateřina Stuchlíková If I had the opportunity to ow n a hotel and could decide on its location, it would certai nly be by the sea or at least on the beach.Why?I really hate those ways from hotels to beaches. Just imagine it is a hot July day, the road is very hot and the sun shines right ove Pavlína Krátká r your head. You have no drinks, no sunglasses or a cap. Isn’t that horrible?I would like the hotel to be very tall and ↓ Člověk a jeho svět big so that as many people as possible can fit there. The hotel would be for every generation, but mainly for children. Because why do fam ilies travel to southern cou ntr ies? Yes, because of their children who want to see the sea.So every room should have a slide into the sea , you save the way up the boring stairs and the kids have fun.The hotel should have everything, food and drink for free, water scooters, surfboards, rafts and more and mo re…Of course, the hotel also has its own swimming poo l and bar with unlimited drinks.Dolphins, sea turtles or penguins would also be here.So I think the children wo uld love it here, but you too, because you get rid of tho se annoying children all day. You can relax on the beach or go to the hotel’s whirlpool or sauna. Because that’s w hy you go on holidays, to relax. And if you have older chi ldren, who do not want to play like the little ones, the y can do a part-time job at the hotel, for example, to feed ↑ Matematika the aquatic animals.And – krychlové stavby how much will it cost?I’m sure your chi n won’t fall off that amount. For a 4-member family, it would cost about 20,000 a week, and if your chi ldren had the par t-time job, you would definitely get a d iscount.

15


SOUTĚŽE

OKRSKOVÁ KOLA VE FLORBALU

V

úterý 5. listopadu se naše starší dívky zúčastnily okrskového kola ve florbalu. Soutěž se konala na ZŠ Husitská v Nové Pace. Sešlo se celkem 5 družstev. Naše děvčata podala velmi pěkný výkon a obsadila celkové 3. místo.

TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

Ve čtvrtek 7. listopadu nás opět v Nové Pace reprezentovali chlapci mladší kategorie. Tentokrát se soutěž konala ve sportovní hale při ZŠ Komenského a celkově se zúčastnilo 6 družstev. Naši chlapci obsadili celkové pěkné 5. místo.

Ž

áci naší školy bývají úspěšní v mnoha sportovních disciplínách. Ne jinak je tomu i v případě stolního tenisu. Ve čtvrtek 17. října 2019 se na ZŠ Masarykova ve Staré Pace již tradičně konal okresní přebor ve stolním tenisu. Do turnaje se přihlásilo 7 základních škol – pořádající Stará Paka, Nová Paka Husitská, Nová Paka Komenského, Jičín, Lázně Bělohrad, Miletín a Chomutice. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek z 8. ročníku a družstvo chlapců z 9. třídy. Chlapci ve složení Jakub Šulc, Filip Kout, Martin Bičiště a Ladislav Hanuš obsadili za mužstvem z Jičína krásné 2. místo. Iveta Čeřovská s Bárou Růžičkovou zde vybojovaly dokonce 1. místo a tím získaly postup do krajského kola.

Sestava: Jan Fiedler, Tomáš Břeský, Jáchym Dočkal, Lukáš Matouš, František Novotný, Daniel Sivík, Lukáš Šiška, Tomáš Kraus, Antonín Kužel, Kryštof Loner, Tadeáš Šír, Lukáš Votápek a Tomáš Imlauf. Ve čtvrtek 14. listopadu se v Lázních Bělohradě konalo okrskové kolo starších chlapců. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev a náš tým celkem s přehledem v soutěži zvítězil. Petra Menčíková

OKRESNÍ KOLA VE FLORBALU

Toto krajské kolo proběhlo 28. listopadu 2019 ve sportovní hale Masarykovy obchodní akademie v Jičíně. Iveta s Bárou se utkaly s děvčaty ze ZŠ Lhoty u Potštejna a z První soukromé ZŠ Hradec Králové. Děvčata zde odehrála také pěkná utkání a umístila se na 2. místě za hradeckými dívkami.

V

e středu 20. listopadu se opět v Lázních Bělohradě pokračovalo okresním kolem starších dívek. Zde jsme využili právo pořadatele a do soutěže zařadili i náš tým. Celkem se tedy sešlo 7 družstev. I přesto, že v okrskovém kole skončila děvčata až za postupujícími týmy, se svou bojovností i hrou bez problémů do soutěže zařadila a ve výsledku vybojovala krásné 3. místo.

V okresním i krajském kole panovala pěkná atmosféra a bylo příjemné sledovat, jak se všichni vzájemně povzbuzují, zdravě hecují a hru si užívají. Všem gratulujeme.

Sestava: Petra Baliharová, Nikola Šecová, Tereza Šecová, Iveta Čeřovská, Natálie Jezberová, Adéla Vágenknechtová, Martina Petráková, Aneta Brendlová, Gabriela Čeřovská, Tereza Dokoupilová, Kateřina Stuchlíková a Charlotte Velichová

Naďa Koutová

V pátek 22. listopadu proběhlo opět na domácí půdě letošní poslední naší školou pořádané kolo soutěže, a to okresní kolo starších chlapců. Zúčastnilo se celkem 6 družstev a naši chlapci do něj vstoupili z pozice vítěze v kole okrskovém. Po náročném boji stejně jako děvčata vybojovali cenný bronz. Sestava: Ludvík Lejdar, Lukáš Pour, Jiří Vokrouhlecký, Martin Bičiště, Vojtěch Břeský, Ondřej Kunt, Jan Lelek, Adam Máslo, Jakub Pavlásek, David Janák, Jan Kněžourek, Filip Kout, Martin Kracík, Jakub Šulc a Jan Langner

16

Účastníkům soutěží blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Petra Menčíková


SPORTUJEME I V ZIMĚ

P

řed vánočními prázdninami si děti z 3.B a 4.B společně zasportovaly. Jely do Nové Paky bruslit. Někteří se pořád ještě zdokonalují, jiní již trénují hokej na NHL, další zase zkoušejí volnou jízdu na mistrovství v krasobruslení. Paní učitelky se rády zapojí, občas zakročí, když někdo příliš divočí. A k tomu všemu vládne úsměv a dobrá nálada a nezkazí ji ani nějaký ten pád.

EKOMLÁDĚ N

a hořické Zemědělské akademii se konala tradiční přírodovědná soutěž družstev Ekomládě. Naše barvy hájilo družstvo ve složení – Anežka Chaloupková (8.B), Martin Bičiště (9.A) a Václav Ulvr (9.B). Na jednotlivých stanovištích prokazovali znalosti z přírodovědných předmětů. Hlavně z přírodopisu, ale i z chemie či z matematiky. Z jedenácti základních škol naše družstvo obsadilo skvělé druhé místo a získalo kromě drobných cen i marcipánový dort. K pěknému výsledku blahopřejeme.

Eva Lacinová

OKRSKOVÉ KOLO V HALOVÉM FOTBALU

Pavel Krause

D

ne 9. března se ve sportovní hale konalo okrskové kolo starších žáků v halovém fotbalu. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 družstev. Naši žáci se předvedli ve výborném světle a po kvalitně sehraných zápasech zaslouženě zvítězili a zajistili si tak postup do okresního kola. Martin Menčík

TURNAJ STŘEDNÍCH ŠKOL VE FLORBALU

V

předvánočním týdnu se ve sportovní hale SOU v Lázních Bělohradě konal turnaj středních škol ve florbalu. Do soutěže byla přizvána i družstva starších žáků a žákyň naší školy. I když byl věkový rozdíl dost znát, obzvlášť u chlapců, oba naše týmy se dokázaly zařadit mezi své starší sportovní kolegy a předvést pěknou hru se spoustou kvalitních akcí.

← Přehazovaná ↓ Vánoční turnaj

Martin Menčík

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU D

ějepisná olympiáda na téma Dlouhé století se loučí (1880–1920) v letošním školním roce prověřila znalosti žáků 8. a 9. ročníků z období první světové války a z události, které jí předcházely a zároveň, které po ní následovaly. Skvělý výkon podal Václav Ulvr (9.B) při okresním kole olympiády a podařilo se mu probojovat do krajského kola, které se mělo uskutečnit 18. března v Hradci Králové. Na svůj vydařený výkon však již nemohl navázat, jelikož 11. března se uzavřely školy v České republice, a tím pádem byly zrušeny i všechny školní soutěže. Štěpánka Beránková

VÁNOČNÍ TURNAJE

↑ Florbal va dny před vánočními prázdninami strávili žáci sportovními aktivitami. Sportovní nasazení, spolupráce, dobrá nálada, podpora od fanoušků… to vše provázelo účastníky turnajů ve florbalu, vybíjené a přehazované. Fotografie z těchto akcí asi nejlépe vyjádří atmosféru v hale.

D

17

Štěpánka Beránková


RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Š

kolní kolo recitační soutěže Dětská scéna se uskutečnilo 24. ledna za účasti 29 žáků. Soutěž zahájila recitací své básně Jiřina Klasová, která také zasedla letos poprvé v porotě spolu s Lenkou Pušovou a Evou Nekovaříkovou. Soutěží provázela všechny zúčastněné Natálie Lutrová ze 6.A. Výkony účastníků se rok od roku lepší, a tak mohla porota v letošním roce vybrat v každé kategorii dva žáky, kteří reprezentovali naši školu 6. března v okresním kole v Jičíně. Zde byla konkurence veliká, přesto se podařilo Anně Finkové, Marii Finkové a Ondřeji Vaníčkovi získat postup do krajského kola, které se mělo uskutečnit v dubnu v Hradci Králové.

↑ Telč – Michaela Knapova

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V

ýtvarné práce žáků devátých ročníků byly v letošním školním roce zaslány do projektu 7 divov mojej krajiny, kterou organizovala Základná škola Skýcov ze Slovenské republiky. Žáci měli za úkol vybrat 7 zajímavých míst České republiky a nakreslit je. Projektu, jak je patrné z názvu, se mohly zúčastnit evropské školy, a tak díla našich žáků jsou vystavena ve slovenské škole společně s dalšími obrázky, které zprostředkovávají zajímavá místa celé Evropy.

Štěpánka Beránková

Ondřej Flégl

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

V

e dvou dnech 20. a 22. ledna 2020 si vybraní žáci ověřili svou znalost anglického jazyka ve školním kole olympiády. Písemná část prověřila žáky ze tří částí (listening, reading, use of English). Ti nejlepší postoupili do poslední části – speaking. Žáci soupeřili ve dvou kategoriích (I. A a II. A). Celkem se zúčastnilo 21 žáků z 6.–9. ročníku. Vítězkou školního kola v kategorii II. A se stala Adéla Vágenknechtová (9.A), Ondřej Tůma (7.A) ovládl kategorii I. A. Výkony žáků byly nesmírně vyrovnané a všem velice gratulujeme k dosaženým výsledkům. Vítězové naši školu vzorně reprezentovali na okresním kole olympiády 18. února v Jičíně, kde dosáhli skvělých výsledků. Adéla Vágenknechtová skončila na 8. místě v kategorii II. A a Ondřej Tůma obsadil krásné 2. místo v I. A. Děkujeme za reprezentaci naší školy v okrese a gratulujeme.

ŠKOLNÍ KOLO ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY

V

e čtvrtek 16. ledna 2020 se konalo školní kolo olympiády ze zeměpisu, kdy se ve třech kategoriích zúčastnilo celkem 28 žáků. Žáci plnili různorodé zeměpisné úkoly s atlasem i bez něj. V kategorii „C“ („nejstarších žáků“) se na prvním místě umístila Tereza Kožíšková (8.A). V „B“ kategorii se nejlépe umístil Ondřej Tůma (7.A). Nejvyšší příčku v kategorii „A“ obsadila Lucie Ulvrová (6.A). Nejlepší zástupci kategorií postoupili do okresního kola zeměpisné olympiády, které se konalo 26. února v Jičíně. Okresní kolo v Jičíně bylo velice vyrovnané a rozhodovaly i poloviny bodů, nejlépe skončila Lucie Ulvrová – dělené 3.–4. místo v kategorii A, v kategorii B obsadil Ondřej Tůma 5. místo a Tereza Kožíšková v kategorii C skončila na 5. místě. Všem děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme k výborným výsledkům. Jiří Fikar

18

Jiří Fikar


CESTY ZA POZNÁNÍM O

STÁŽ VE VELKÉ BRITÁNII

EXKURZE DO BABIČČINA ÚDOLÍ

V

e dnech 7. až 11. října 2020 jsem měl příležitost navštívit v rámci projektu Výchova k podnikavosti školy v Londýně. Stáž byla zaměřena na britské základní a střední školy, které mají ve svém kurikulu zařazeno podnikavé vzdělávání a jsou v tomto tématu úspěšné. Výchova k podnikavosti je zaměřena na rozvoj tzv. měkkých dovedností žáků a studentů. Nejvíce mě zaujal program nazvaný Skill Builder, který definuje dvanáct kompetencí a ty jsou rozděleny do dalších 12 dílčích dovedností od nejzákladnějších po ty nejsložitější. Žák, který prochází tímto programem, sám sebe hodnotí na „žebříčku pokroku“.

jedné z nejznámějších českých spisovatelek, Boženě Němcové, víme často jen to, že napsala knihu Babička a že se v pravopisných cvičeních v souvislosti se spisovatelčiným jménem objevuje jako pravopisný oříšek sousloví – Babiččino údolí. A protože v letošním roce (4. února) uplynulo od narození Boženy Němcové 200 let, bylo by až trestuhodné nerozšířit povědomí žáků o této výjimečné osobnosti. A protože navíc je přímý zážitek důležitým momentem učebního procesu, nebylo možné zahodit příležitost k tomu, abychom místa a reálie, které jsou se jménem B. Němcové a její Babičkou spojeny, navštívili.

Opravdovým zážitkem byla návštěva klubu Chelsea FC. Ve Velké Británii musí každý prvoligový fotbalový klub vynakládat povinně určité finanční prostředky do vzdělávání dětí a mládeže, některé to řeší nadačními fondy, většina však zřizuje své školy. Škola Chelsea FC je právě prioritně zaměřena na rozvoj podnikavosti mladých lidí. V praxi jsme viděli výuku na této škole (bohužel to zrovna byli studenti kolem 18 let, ale menší děti školu také navštěvují). Po výuce ve škole jsme měli možnost projít si celý stadion Chelsea včetně veškerého zázemí, šaten, kabiny trenéra a tiskového střediska.

Těmi šťastnými, kterých se výjezd týkal, byly obě 9. třídy a k nim se připojilo i pár kultury chtivých zájemců z řad osmáků. Samotné cestě předcházela ovšem důkladná příprava, abychom, coby „účastníci zájezdu“, náležitě oslnili svými znalostmi všechny průvodce v ratibořickém areálu. Takže formou krátkých referátů jsme prošli celou vyhlídkovou trasu se zastávkami u loveckého pavilonu a zahradního domu, Rudrova mlýna a mandlu, identifikovali jsme postavy na pomníku se sousoším Babičky s dětmi, abychom se takto pomyslně dostali ke Starému bělidlu a zmínili nešťastný Viktorčin příběh u jejího splavu. Takto je totiž koncipována celá dvouhodinová prohlídka celého areálu s průvodcem, její součástí je také samozřejmě návštěva ratibořického zámku.

Naše česká srdce plesala při pohledu na to, jak si v klubu váží (podle jejich slov nejlepšího brankáře za dobu existence klubu) Petra Čecha. Ten tam je opravdu velkou celebritou, jeho fotografie na nás shlížely na každém rohu a obchod se suvenýry patřil z 90 % jemu. S jakou úctou a obdivem o něm i čtyři roky po jeho odchodu z klubu hovoří, je pro každého Čecha velkým zážitkem.

Na průvodce jsme měli skutečně štěstí, neboť svůj výklad přizpůsobil úrovni a zájmu svých posluchačů, takže ony zmíněné dvě hodiny utekly v cuku letu. Exkurze se konala 18. září. Teplota vzduchu tomuto měsíci již odpovídala, navíc turistů a návštěvníků areálu bylo již pomálu. Takže o to větším překvapením bylo pro nás zjištění, že na konci vyhlídkové trasy fungují stánky s občerstvením. Po této závěrečné tečce programu jsme se pokojně odebrali k autobusu, který nás, bohatší o nové vědomosti, dopravil domů. Iva Plecháčová

19

O stáži v Londýně by se dalo popsat mnoho stránek, kdo nezažil Londýn, o hodně přichází. Britské školství jsem měl možnost v krátké době poznat už podruhé, ne vše tam je optimální, ale i přes nedostatky je pro nás, zemi ve střední Evropě, v mnohém inspirativní. Jo a Arsenal je stejně nejlepší. Jaroslav Jirásko


PRAVĚK Z BLÍZKA

S

alegorie

17.-18. století

kvělé místo pro poznání naší minulosti představuje Archeopark pravěku Všestary, který se nachází nedaleko Hradce Králové. Pracovníci archeoparku připravují program pro školy, a tak šesté ročníky vyrazily 18. října dopoledne poznávat období pravěku na vlastní kůži. Žáci měli štěstí na velmi zajímavý, srozumitelný, ale i zábavný výklad, díky kterému se jim lépe vnímala všechna fakta. V rámci programu mohli žáci vzít do rukou kopie dobových zbraní, vyzkoušet si lov a těžkou práci zemědělců. Zhlédli film, který jim ukázal práci nadšenců, kteří se snaží dokázat v praxi informace o pravěku. Ve filmu například viděli dobovou výrobu kovů, domů a keramiky. V rámci exkurze se ukázalo, jak někteří žáci dokáží o tématu přemýšlet a dávat si své poznatky do souvislostí.

architektura

BAROKO

P

rvní dojmy o baroku získali žáci 8. A z klipu k písničce Baroko. Zpěvák Richard Müller si jako kulisy ke svému klipu vybral barokní Hospital Kuks a Braunovy sochy Ctností a Neřestí. Baroko je umělecký sloh, který máme vnímat všemi smysly, a tak jsme zamířili přímo na místo činu. 24. října jsme vyrazili vstříc poznání do východočeské vesničky Kuks, kde si nechal hrabě Špork v 17. a 18. století vybudovat svoji rezidenci, lázně a klášter s hospitalem. Cílem naší exkurze byl Hospital Kuks. Díky krásnému počasí a skvělému výkladu mohli žáci získat základní informace o Kuksu, jeho zakladateli Františku Antonínu Šporkovi, mohli si prohloubit znalosti o baroku, poznat léčebné metody 18. století v lékárně U Granátového jablka. Zároveň mohli lépe pochopit vnímání světa dané doby při návštěvě kostela Nejsvětější Trojice a hrobky Šporků. Další cennost baroka jsme si nenechali ujít v nedalekém lese. Vyrazili jsme pěší turistikou obdivovat krásu kraje a Braunův Betlém.

Štěpánka Beránková

STÁŽ V PORTUGALSKU

K

dyž mě pan ředitel oslovil s nabídkou možnosti zúčastnit se zahraniční stáže v Lisabonu, byla jsem velmi potěšena. Brala jsem to jako velkou příležitost k poznání nové země, nové kultury a zároveň jako skvělou možnost, jak si rozšířit obzory v oblasti mé školské profese. Ještě větší radost jsem měla poté, co mi pan ředitel oznámil, že jsem byla do projektu vybrána. Celá akce se uskutečnila v rámci globálního rozvoje vzdělávání, projektu, který je realizován Národním institutem pro další vzdělávání. S touto organizací totiž spolupracuje i náš pan ředitel a díky tomu se mi dostalo této jedinečné nabídky. Cílem celé stáže bylo seznámit se s výukou globální problematiky, získat podněty o této tématice do vlastní výuky. Během pobytu jsme tedy, kromě škol kladoucích důraz na ochranu životního prostředí, navštívili i některé organizace, které mají k problematice globálních problémů blízko. Jednalo se např. o organizaci ADFA, která sdružuje válečné veterány a poskytuje jim dlouhodobou péči v oblasti duševního i fyzického zdraví. Velmi silným zážitkem pro mě byla návštěva slumu, odloučené lokality kapverdských přistěhovalců. Program byl opravdu velmi bohatý a domů jsem se vracela s nezapomenutelnými zážitky. Kéž by bylo více příležitostí k takovým akcím. Kristýna Finková

František Antonín Špork

„Zem, která nemá své nebe, ztratila všechno – i sebe. Zarůstá pastvou jen pro oko… Proč jsi tak vzdálené baroko?“ (Richard Müller)

baroko

sochař st ví

hudba

Štěpánka Beránková

Matyáš Bernard Braun parky

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH D

ne 10. března se žáci 7. ročníků vydali do Hradce Králové. Naším cílem bylo kino Centrál, kde právě probíhal festival Jeden svět na školách. Jedná se o projekt realizovaný Člověkem v tísni, což je nezisková organizace, která po celém světě poskytuje humanitární pomoc, usiluje o dodržování lidských práv a také se angažuje v oblasti vzdělávání mládeže. Důkazem toho je právě i festival, který jsme navštívili. Jeho obsahem jsou vždy tři filmy, které se dotýkají globálních problémů, vybízí žáky k zamyšlení nad aktuálními problémy světa, vedou k vytváření vlastního názoru.

20

Jsem moc ráda, že i v letošním školním roce jsme mohli být účastníky tohoto projektu, a věřím, že jimi budeme i v letech následujících. Kristýna Finková


1.A — TŘÍDNÍ UČITELKA: Ivana Chomyšinová, ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko, ASISTENTKA PEDAGOGA: Magdaléna Vitvarová; 1. ŘADA ZLEVA: Matyáš Tauchman, Vojtěch Jezbera, Tomáš Báša, Tina Šotková, Nikola Krausová, Bára Vítková; 2. ŘADA ZLEVA: Eliška Braunová, Nela Šírová, Barbora Zmítková, Jana Perinayová, Julie Bartoníčková, Zdeněk Čureja; 3. ŘADA ZLEVA: Pavla Kořínková, Tereza Pokorná, Alžběta Jonášová, Martina Kulhánková, Tereza Patková, Ondřej Stuchlík, Filip Kopal; CHYBÍ: Tomáš Balihar, Tereza Anýžová

1.B — TŘÍDNÍ UČITELKA: Mgr. Eva Nekovaříková; ŘEDITEL ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko; ASISTENTKA PEDAGOGA: Bc. Kateřina Pavlásková; 1. ŘADA ZLEVA: Matyáš Drašar, Matyáš Janák, Barbora Fofová, Jakub Volák, Patrik Šeps, Antonín Dlab, René Jovnáš, Michael Dubec; 2. ŘADA ZLEVA: Elena Fišerová, Veronika Fofová, Jasmína Beránková, Antonín Janák, Anežka Nováková, Anna Hofmannová, Alex Fišer, Vojtěch Kundrát; 3. ŘADA ZLEVA: Aneta Janáčková, Miroslav Klugar, Jakub Špůr, Jakub Mezera, Miroslava Mertová, Klára Bičišťová, Matouš Beránek, Sofie Kohoutková, Eliška Zárybnická


9.A — 1. ŘADA ZLEVA: Vojtěch Břeský, Vojtěch Dušek, Jan Lelek, Marek Horvát, Ondřej Kunt; 2. ŘADA ZLEVA: Kristýna Kittlerová, Nikola Malaníková, Štěpánka Davidová, Martina Petráková, Charlotte Velichová, Adéla Vágenknechtová, Miroslava Čeřovská (třídní učitelka), Kateřina Oláhová, Jakub Pavlásek, Adam Máslo, Martin Bičiště, Petr Sehnal, Robin Bradáč, Ondřej Vaníček, Daniela Knapová

9.B — 1. ŘADA ZLEVA: David Janák, Jan Kněžourek, Jakub Šulc; 2. ŘADA ZLEVA: Aneta Brendlová, Gábina Čeřovská, Kateřina Stuchlíková, Filip Kout, Martin Kracík, Miroslava Brychtová (třídní učitelka), Karolína Stránská, Barbora Kuželová, Aneta Skrbková, Tereza Dokoupilová, Michaela Knapová, Radek Molík, Jan Langner, Václav Ulvr, Hoang Michal Do Viet, Ladislav Hanuš; CHYBÍ: Nikola Klárová, Nela Hudecová

www.zslb.cz

Raisovníček — vydává Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, email: skola@zslb.cz Vychází 1× ročně. Neprodejné.