Ročenka 2015/2016

Page 1

RAISOVNÍČEK


PEDAGOGICKÝ SBOR 1. ŘADA ZLEVA: Mgr. Kristýna Finková (7.A), Mgr. Štěpánka Beránková (6.B), Mgr. Marie Hanzlová (9.B), Zdeňka Petřivá, Mgr. Hana Hlušičková (3.A), Iva Tauchmanová, Mgr. Martina Tlapáková, Ing. Kamila Hrubá, Mgr. Jitka Barochovská (8.A), Mgr. Miroslava Čeřovská, Mgr. Štěpánka Kubínová; 2. ŘADA ZLEVA: Mgr. Iva Plecháčová (7.B), Ing. Jaroslav Jirásko, Mgr. Miroslava Brychtová (9.A), Mgr. Pavla Albrechtová (6.A), Bc. Lidmila Grohová (1.A), Mgr. Eva Lacinová (5.B), Jana Riedelová, Mgr. Eva Nekovaříková (2.A), Mgr. Pavlína Krátká (4.A), Mgr. Jana Klusoňová (3.B), Aneta Grohová, Naděžda Koutová; 3. ŘADA ZLEVA: Mgr. Pavel Krause (8.B), Mgr. Ondřej Flégl, Mgr. Martin Menčík, PaedDr. Irena Dvořáková (5.A), Mgr. Ivana Chomyšinová (2.B), Mgr. Martina Holubičková (4.B), Eva Demmerath, Mgr. Jaromíra Vávrová (1.B); CHYBÍ: Mgr. Jiří John, Mgr. Helena Vernerová

VEDENÍ ŠKOLY: Ing. Jaroslav Jirásko (ředitel školy) Mgr. Miroslava Brychtová (zástupkyně ředitele pro 2. stupeň, výchovná poradkyně) Mgr. Eva Lacinová (zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, výchovná poradkyně) ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Ondřej Flégl PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA: Mgr. Jiří John ŠKOLNÍ DRUŽINA: Zdeňka Petřivá, Jana Riedelová, Iva Tauchmanová ASISTENTKA PEDAGOGA: Aneta Grohová, Naděžda Koutová 1. STUPEŇ: ANGLICKÝ JAZYK: Mgr. P. Albrechtová, Mgr. Š. Beránková, E. Demmerath, Ing. K. Hrubá, Mgr. H. Hlušičková  ČESKÝ JAZYK: Mgr. Š. Beránková, PaedDr. I. Dvořáková, Bc. L. Grohová, Mgr. H. Hlušičková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. E. Lacinová, Mgr. E . Nekovaří ková, Mgr. J. Vávrová  ČLOVĚK A JEHO SVĚT: Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. P. Krátká, Mgr. E. Nekovaříková, Mgr. J. Vávrová  ČLOVĚK A JEHO SVĚT - PŘÍRODOVĚDA: PaedDr. I. Dvořáková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. P. Krátká  ČLOVĚK A JEHO SVĚT - VLASTIVĚDA: PaedDr. I. Dvořáková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. P. Krátká, Mgr. I. Plecháčová  DOVEDNOSTI NA POČÍTAČI: Mgr. P. Albrechtová  DYSLEKTICKÁ NÁPRAVA: Bc. L. Grohová  HUDEBNÍ VÝCHOVA: Mgr. M. Čeřovská, Mgr. H. Hlušičková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. P. Krátká, Mgr. E. Nekovaříková  LOGOPEDIE: PaedDr. I. Dvořáková  MATEMATIKA: PaedDr. I. Dvořáková, Bc. L. Grohová, Mgr. M. Holubičková, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. P. Krátká, Mgr. E. Nekovaříková, Mgr. J. Vávrová, Mgr. H. Vernerová  PRACOVNÍ ČINNOSTI: PaedDr. I. Dvořáková, Bc. L. Grohová, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. P. Krátká, Mgr. E. Nekovaříková, Mgr. I. Plecháčová, Mgr. M. Tlapáková, Mgr. J. Vávrová  TĚLESNÁ VÝCHOVA: Mgr. H. Hlušičková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. E. Lacinová, Mgr. E. Nekovaříková, Mgr. M. Tlapáková, Mgr. J. Vávrová  VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Mgr. P. Albrechtová, PaedDr. I. Dvořáková, Mgr. H. Hlušičková, Mgr. M. Holubičková, Mgr. I. Chomyšinová, Mgr. J. Klusoňová, Mgr. P. Krátká, Mgr. E. Nekovaříková, Mgr. J. Vávrová 2. STUPEŇ: ANGLICKÝ JAZYK: Mgr. P. Albrechtová, Mgr. M. Čeřovská, E. Demmerath, Ing. K. Hrubá  ČESKÝ JAZYK: Mgr. J. Barochovská, Mgr. Š. Beránková, Mgr. K. Finková, Mgr. O. Flégl, Mgr. I. Plecháčová  DĚJEPIS: Mgr. Š. Beránková, Mgr. K. Finková  DYSLEKTICKÁ NÁPRAVA: Mgr. K. Finková  FYZIKA: Mgr. Š. Kubínová  HUDEBNÍ VÝCHOVA: Mgr. M. Čeřovská, Ing. J. Jirásko  CHEMIE: Mgr. P. Krause  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE: Mgr. J. Barochovská, Mgr. Š. Beránková, Mgr. Š. Kubínová, Mgr. M. Menčík  KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE: E. Demmerath  KRESBA A MALBA: Mgr. O. Flégl  MATEMATIKA: Mgr. M. Brychtová, Mgr. M. Hanzlová, Mgr. Š. Kubínová, Mgr. M. Menčík  MATEMATIKA V PRAXI: Mgr. M. Brychtová, Mgr. M. Hanzlová  NĚMECKÝ JAZYK: Mgr. J. Barochovská  OSOBNOSTNÍ ROZVOJ: Ing. J. Jirásko  PĚSTITELSKÉ PRÁCE: Mgr. M. Hanzlová  PŘÍPRAVA POKRMŮ: Mgr. J. Barochovská, Mgr. I. Plecháčová  PŘÍRODOPIS: Mgr. P. Krause  PŘÍRODOVĚDNÁ PRAKTIKA: Mgr. P. Krause  RUSKÝ JAZYK: Mgr. M. Čeřovská, Mgr. M. Tlapáková  SBOROVÝ ZPĚV: Ing. J. Jirásko  SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU: Mgr. M. Hanzlová  SPORTOVNÍ VÝCHOVA: Mgr. M. Menčík, Mgr. M. Tlapáková  TECHNICKÉ PRÁCE: Mgr. O. Flégl, Mgr. Š. Kubínová  TĚLESNÁ VÝCHOVA: Mgr. M. Menčík, Mgr. I. Plecháčová, Mgr. M. Tlapáková  VOLBA POVOLÁNÍ: Mgr. I. Plecháčová  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ: Mgr. P. Albrechtová, Mgr. J. Barochovská, Mgr. Š. Beránková, Mgr. K. Finková, Mgr. M. Hanzlová, Mgr. P. Krause, Mgr. I. Plecháčová  VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Mgr. O. Flégl  ZDRAVÝ ŽIVOT: Mgr. M. Tlapáková  ZEMĚPIS: Mgr. P. Albrechtová, Mgr. M. Hanzlová


OBSAH

Léto: Podzim:

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU ……………......……... 2 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT …………….............…….… 2

PŘESPÁNÍ 6.A VE ŠKOLE …………….............….…… 3 ŠKOLA V PŘÍRODĚ …………….............……..........… 4 INDIÁNSKÉ LÉTO …………….............…….....……..… 4 HALLOWEEN …………….............……….....……......... 4 NAŠE PRVNÍ PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE 6.B ..……....... 5 ČTENÍ NÁS BAVÍ …………….............…….....……...… 5 VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 4.A …….............…….....……....… 6 VÁNOČNÍ BESÍDKA ……………...................……...… 6 VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ ……………...................……… 7 ČTENÁŘSKÉ DÍLNY ………….............….......………… 7 PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET SEDMÁKŮ .....…….....…… 7 JEŽÍŠEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ .....…….....…......… 8 PĚŠCOVÁ BITVA NA NAŠÍ ŠKOLE .....……........... 8 PŘEBOR ŠKOLY V ŠACHU …………….............….…. 9 AUTOŘI NOVÝCH PÍSNÍ …………….............…….…. 9 ZAHRANIČNÍ STÁŽE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JAZYKOVÝ KURZ ŽÁKŮ ........ 10

Zima:

ANGLIČTINA V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ ..........…… 11 DOPISY ŽÁKŮ Z 5.A ……………......................…… 11 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ……………........................…… 12 OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ .....…...…......…… 12 ŠKOLNÍ PLES …………….............…....................… 13 KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ .....…….......… 13 VÝZVA 57 ....………………….............……................ 14 MY SE NOCI NEBOJÍME ANEB SPANÍ VE ŠKOLE ... 15 VELIKONOČNÍ VÝSTAVA …………….............….… 15 ODPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ......... 16

byla V roce 1875 ěná jedno­ vystavěna zd í budova. patrová školn bylo přista­ V roce 1910 atro. věno další p

STŘÍPKY Z HISTORIE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. V. RAISE, LÁZNĚ BĚLOHRAD, OKRES JIČÍN

V roce 1991 byl zahájen provoz v nově přistavěné školní budově.

V letech 2002 – 2006 byla škola zrekonstruována a zmodernizována.

5 nastoupilo V září 201 o je žáků. Z toh 3 0 4 ly o k š o d pni prvním stu 231 žáků na u st pni. na druhém a 172 žáků , z toho městnanců a z 4 4 á m Škola . Ve škole je 32 učitelů á na přípravn byla otevře ky. třída s 12 žá

Jaro:

ADOPCE NA DÁLKU …………….............….........… 16 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ ……………..............…… 17 KDYBYCH BYLA ČARODĚJNICÍ… ................... 17 KDYBYCH BYL ČARODĚJEM… ........................ 17 JEDEN SVĚT …………….............……..................... 18 WE WILL WE WILL ROCK YOU …..................... 18 NOVOPACKÝ SLAVÍČEK …………….............…….. 18 LET´S GO TO LONDON …………….............……... 19 PŘEHAZOVANÁ A VOLEJBAL ………..........…….. 19 ŠKOLNÍ DRUŽINA …………….............……............ 19 SPORTOVNÍ KURZ ………............................…….. 2 0 48.  R OČNÍK POHÁRU ROZHLASU ............…….. 20

V roce 2015 omněli jsme si přip ělohradské b í č o r ý v . 0 14 át bylo? r k n te to k a školy. J l Václav isovatel Kare

významný sp ěstě Lázně Bělohrad Před 140 lety t. Ve m řicích. l, co má děla byla až v Ho la o Rais nevědě šk a tí ě ím valo d it k slunečn pořád přibý dy šel porad te k a se T is . a lu R o v šk avit Karel Václa , že má post li íky k n ře sl u e m m i ře T sešel s bohům. se k ro a Z . ly t. Místo ny ško o za devět le v nakreslil plá to o h lo y b e. t. Dílo Václava Rais a začal stavě škola Karla jí o st tu y k kaplič ová (4.A) Tereza Kožíšk


Léto

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT Žákovský parlament funguje ve škole už několik let. Od roku 2013 jsme se stali konzultačním centrem pro Královéhradecký kraj. Jsme tedy k dispozici dalším základním školám z kraje. Vyměňujeme si zkušenosti při návštěvách konzultačních center v jiném kraji. Letos jsme přijali pozvání do Trutnova. Jmenujeme se Křečci, naše jméno vzniklo na základě vtipné historky při spaní ve škole. Členy parlamentu jsou žáci 4.– 9. třídy (každá třída má 2–3 zástupce volené na 2 roky). S žáky se pravidelně scházíme v úterý 5. vyučova­ cí hodinu. Vytváříme si roční plán aktivit, připravujeme Halloween, čerty a Mikuláše, Valentýna, čarodějnice, sportovní olympiádu nebo společně tvoříme časopis „Křečkoviny". Díky žákovskému parlamentu naše škola finančně podporuje adoptovaného chlapce z Indie, Alwyna Rajbara, a z vybraných peněz z PET víček podpoříme psí útulek v Nové Pace. Celý rok se držíme motta: „KŘEČCI Z LB JEDOU, SPOLEČNĚ VŠE SVEDOU“.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Školní rok 2015/2016 zahájil bývalý prezident České republiky prof. Václav Klaus. Krátce vystou­ pil na společném shromáždění na školním dvoře, poté navštívil 1.A a pobesedoval v aule se zástupci žákovského parlamentu. Při besedě se vyjádřil k situaci s imigranty v Evropě a jeho věta „Evro­ pa páchá sebevraždu“ ovládla celostátní i regio­ nální média. Václav Klaus se rozloučil se školou s přáním, aby se žáčci hodně učili, protože to je poslední příležitost, kdy na to mají opravdu čas. Po návštěvě školy odjel s představiteli města na návštěvu společnosti DEPRAG.

| Pavla Albrechtová

| Jaroslav Jirásko

Žáci žákovského parlamentu pro rok 2015/16 4.A

Jirásková Tereza, Jirásko Lukáš

4.B

Francová Kristýna, Barochovský Vít

5.A

Vágenknechtová Adéla, Bičiště Martin, Velichová Charlotte

5.B

Kracík Martin, Stuchlíková Kateřina

6.A

Petřivá Bára, Matouš Jakub

6.B

Menčík Martin, Vích Matěj

7.A 7.B

2

Bičiště Jiří, Hošková Bára, Pospíšil Miroslav Friess Jakub, Brunclík Dominik, Neradová Denisa

8.A

Šibor Vojtěch, Velich Oliver

8.B

Zlatník Štěpán, Poner Tomáš

9.A

Kužel Roman, Holubová Andrea

9.B

Draslar Oldřich, Lánská Věra


Podzim PŘESPÁNÍ 6.A VE ŠKOLE Přespání ve škole bylo super. Paní učitelky připravily spoustu her, při kterých jsme se velmi pobavili a především spřátelili. Po osmé hodině večer jsme měli připravenou bojovou hru po škole. Naším úkolem bylo plnit úkoly a zároveň se vyhnout strašidlům, která se ve škole nacházela. Před spaním jsme si společně zazpívali v aule na pódiu. Dlouho nám trvalo, než jsme usnuli. Druhý den jsme museli brzo vstávat, protože jsme jeli na výlet do domova dětí a mládeže v Nové Pace. Zde jsme se naučili vyrábět korálky z papíru a hrát na africké bubny. Přespání jsme si moc užili a už se těším na další.

HALLOWEEN Již druhým rokem pořádal žákovský parla­ ment Halloween. Je to akce i pro veřejnost. První rok vedla stezka přes zámecký park, druhý rok přes parčík v Dolní Nové Vsi. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost a znalosti (pexeso, malová­ ní strašidelných obrázků…). Všichni si to pořádně užili.

| Nora Kordíková 6.A

| Bára Petřivá 6.A

ČERTI VE ŠKOLE Každý rok pořádá žákovský parlament ve škole mikulášskou nadílku. Tento školní rok chodily děti do pekla za čerty. Peklo bylo v suterénu školy přeplněné čerty, kteří polehávali u kotle a řinčeli řetězy. Děti musely zazpívat písničku nebo říci básničku, aby je čerti obdarovali ovocem a pustili zpátky do třídy. | Pavla Albrechtová

3


ŠKOLA V PŘÍRODĚ Letní prázdniny 2015 utekly jako voda, nový školní rok jsme slavnostně přivítali a pak už jsme se všich­ ni ze 4.A i 4.B moc těšili na ŠKOLU V PŘÍRODĚ. Dne 21. září 2015 jsme se v osm hodin sešli u učiliště. Naložili jsme kufry, zamávali jsme rodičům a hurááá do Oldřichova v Hájích. Do Ekocentra STŘEVLÍK jsme přijeli kolem půl desáté. Ubytovali jsme se ve velmi útulných pokojích a šli jsme se naobědvat. Po obědě jsme měli do 14 hodin polední klid a to následně každý den. První odpolední program byl věnován seznámení se s areálem a okolím a v rámci hry jsme získali cestovní pasy nutné k týdennímu cestování po naší BAREVNÉ PLANETĚ. Během pěti dní jsme navštívili Afriku, kávou provoněnou Brazí­ lii, rozlehlou Austrálii a také jsme se pobavili na karnevalu v Riu. Vyráběli jsme si sádrové masky, pekli jsme sušenky, obchodovali jsme s kávový­ mi zrny, jedli jsme rýži hůlkami. Na koních jsme si zajezdili v divokém Mongolsku. Na závěr jsme měli možnost vnímat přírodu Jizerských hor všemi smysly a více se seznámit se světem živo­ čichů a rostlin prostřednictvím interaktivního programu. Pak už jsme se vrátili do naší rodné České republiky.

INDIÁNSKÉ LÉTO Na pozvání Pepovy maminky, paní Alenky Kuže­ lové, jsme se vydali v krásný podzimní den do Brtve. Kromě týpí na nás čekala indiánská pohád­ ka, výroba indiánského přívěsku i domácí buchty. Rozdělili jsme se na kmen Moudrých sov a Orlích drápů a plnili jsme různé úkoly. Čas rychle utekl, ani se nám domů nechtělo. Děkujeme za pozvání a těšíme se na příští rok. | Ivana Chomyšinová

Zabalili jsme si kufry, uklidili pokoje a po obědě jsme odjeli směrem k domovu. Plni dojmů, zážitků a nových dobrodružství jsme se všichni přeci jen těšili na rodiče a sourozence. Počasí nám vcelku přálo. Věříme, že vzpomínky na tento báječný týden nás budou dlouho hřát v našich srdíčkách. | Pavlína Krátká a Martina Holubičková

HALLOWEEN Dne 23. října 2015 zažili žáci 1.B svůj první Hallo­ ween. Pracovali jsme v maskách, ve skupinkách. Zhlédli jsme příběh o strašidýlkách z hradu Kulí­ kova. Den jsme si užili. | Jaromíra Vávrová

4


ČTENÍ NÁS BAVÍ V rámci projektu "S cizím jazykem jsi lepším člově­ kem" se ve třídě 3.A konalo několik čtenářských dílen. Čtenářská dílna se zaměřuje na rozvoj vědomého čtenářství, vytváření kladného vztahu k vlastní četbě a dále motivuje pro celoživotní učení.

NAŠE PRVNÍ PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE 6.B Z 19. na 20. října jsme přespávali v aule školy a hráli plno zábavných her. Pozdě večer jsme museli projít stezku odvahy, hledat a plnit úkoly. Kromě nás se po stezce pohybovalo pár strašidel. Druhý den jsme byli v Nové Pace v domě dětí a mládeže a bezvadně jsme si tam zabubnovali. | Magdaléna Dědicová

Dobré bylo bubnování v Nové Pace. Ve škole jsme měli stezku odvahy, byla hrozně strašidelná. Moc se mi líbila strašidelná stezka. Měli jsme udělat 30 úkolů, ale nikdo to nesplnil. Večer jsme nemohli usnout, a tak jsme si říkali vtipy. Bavila mě také bojovka, i když jsem došla jenom ke schodům. Přespání ve škole se mi líbilo, protože jsme hráli různé hry, které jsem nikdy nehrála. Bylo to fajn, jak jsme strašili. Hodně se mi líbilo, jak se všichni báli. V Nové Pace se mi nejdříve nelíbilo, že budeme jen bubnovat, ale pak to bylo dobrý. Bavily mě hry. Byla to sranda. šesťáci

V rámci dílen žáčci pracovali s různými knihami současných i tradičních autorů, poznávali ilust­ race známých ilustrátorů, učili se číst s porozu­ měním, odpovídat na otázky, vyhledávat v textu, spolupracovat ve skupině a mnohé další. Vytvářeli vlastní dotazník, hráli si na spisovatele, knihov­ níky, prodavače knih, ilustrátory, repor­ téry a detektivy.

„KNIHY JSOU NĚMÍ UČITELÉ.“ Aulus Gellius Čtenářské dílny se staly oblíbenou součástí výuky, budeme v nich s chutí pokračovat i nadále! | Hana Hlušičková


VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 4.A – RESTAURACE „POD HŮROU“ HORNÍ NOVÁ VES V pátek 13. listopadu 2015 jedenáct žáků naší 4.A třídy vystoupilo se svým čtvrthodinovým programem na setkání důchodců v Lázních Bělohradě. Své vystoupení jsme zahájili básničkou „Listopad“ a pak jsme zazpívali písničku „Už Martin na bílém koni“, přestože nám sv. Martin zatím žádný sníh nepřivezl. Poté jsme zavzpomínali na píseň „Hastrmane, tatrmane“, kterou jsme nacvičovali na školní akademii. Dále jsme vyzvali přítomné dámy a pány, aby si s námi zanotovali známé písně „Beskyde, Beskyde“ a „Valčíček“. Své krátké muzicírování pro přítomné jsme zakončili oblíbeným valčíkem „Na podzim, když kvetou jiřiny“. Zpívali jsme za doprovodu akordeonu a přidali se k nám i babičky a dědové. Prožili jsme velmi příjemnou chvilku, zpříjemnili jsme odpoledne našim starším spoluobčanům a pak jsme spokojeni a posilněni zákuskem a limonádou odešli domů. Děkujeme za příjemný zážitek. | Pavlína Krátká

VÁNOČNÍ BESÍDKA Dne 17. prosince 2015 došlo ke spolupráci ZŠ a MŠ v Lázních Bělohradě. Děti ze 3.B navštívily v mateřské škole oddělení Veve­ rek u paní učitelky Z. Baťkové a E. Sekotové. Děti si připravily vánoční pásmo v podo­ bě čertovských písní a tanců. Součástí návštěvy bylo i společné zpívání koled a vzájemné si hraní v krásných prostorách mateřské školy. | Jana Klusoňová


VÁNOČNÍ VYRÁBĚNÍ V průběhu Adventu děti z 1.A vyráběly vánoční ozdoby a zvonečky. Vyrábění je bavilo a občas si společně zazpívaly i nějakou vánoční písničku. | Lidmila Grohová

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET SEDMÁKŮ (A SPŘÁTELENÉ 8.A TŘÍDY) DO HRADCE KRÁLOVÉ / VIDĚNO OČIMA DVOU ÚČASTNÍKŮ /

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Před Vánocemi jsme všichni žáci naší třídy spolu s paní učitelkou vyjeli do Hradce Králové na vánoční trhy. Ty začínají vždy první adventní neděli. Na náměstí byly desítky stánků s prodejem vánočních deko­ rací. V některých stáncích se daly koupit cukrovinky, hřejivé nápoje, typická jídla. Mnozí z nás zde nakoupili dárky pro své nejbližší. Na těchto trzích panovala vánoč­ ní atmosféra, která ještě více zapůsobí na návštěvníky odpoledne, když se stmívá a všude zazáří světla. Z těchto trhů jsme se přesunuli do nákupního centra, kde jsme si dokoupili vše, co jsme nenašli na trzích. Výlet se nám zdařil a dárky, které jsem nakoupil, se líbily.

Před Vánocemi si děti z 2.B zpestřily hodiny čtení čtenářskými dílnami. Naše škola se účastnila projektu, který byl podporován EU. Díky tomuto projektu byly nakoupeny dětské knížky. Každá dílna měla své téma. Na počátku dílny žáci praco­ vali společně, potom se rozdělili do skupin, ve kterých plnili zadané úkoly. V závěrečné části si každý vybral jednu knihu, našel pohodlné místo ke čtení a četlo se a četlo se. Dětem se práce ve čtenářských dílnách líbila. | Eva Nekovaříková

| Jakub Šec, 7.B … Na trzích mě nic moc nezaujalo, takže jsem si je prošel jen jednou a raději jsem s kamarády vyčkával pod přístřeškem, až se posuneme dále. Čekání se vyplatilo, když jsme se přesunuli do obchodního centra. Tady jsem si to užil já i můj žaludek, který se před tím dosti ozýval. V asijské restauraci jsem si po dlouhém vybírání dal sushi. Připravili ho výborně, takže jsem byl spokojený já i můj žaludek. Zážitkem byl pro mě celý den, protože jsem ho strávil s kamarády v krásném předvánočním čase.

7

| Marek Wagenknecht, 7.B


JEŽÍŠEK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Nastal čas vánoční a my píšeme dopisy Ježíškovi, zdobíme stromečky, zpíváme koledy. Splní Ježíšek naše přání? Konečně jsme se dočkali. Besídka začíná. Za zvuku koled krájíme jablíčka, zapalujeme prskavky, lijeme vosk, ochutnáváme cukroví. Nejra­ ději však rozbalujeme dárky od Ježíška. | Iva Tauchmanová

PĚŠCOVÁ BITVA V NAŠÍ ŠKOLE Propukla zcela nečekaně v pondělí 13. prosince. Zapojilo se do ní čtrnáct začínajících šachistů. O tom, že boje byly vskutku urputné, svědčí fakt, že ze sedmdesáti sehraných partií pouze čtyři skončily remízou. Nejstarším účastníkem byl čtvr­ ťák Vítek Barochovský, nejmladšími byla trojice předškoláků Martin Valtera, Kuba Beneš a Tobias Jezbera. Nejlépe se dařilo třeťačce Nikole Holubo­ vé, povolila svým soupeřům pouze jednu remízu a zaslouženě si odnesla cenu pro vítěze. Své star­ ší spolužáky překvapil druhým místem prvňák Honzík Mezera. Trojici nejlepších uzavřel Vítek Barochovský. Každý z účastníků získal nějaký ten bod a na každého zbyla i drobná cena. | Jiří John


PŘEBOR ŠKOLY V ŠACHU Tradiční přebor školy v šachu se uskutečnil v pátek 27. listopadu 2015. Mezi dvaatřiceti účastníky byli nejen deváťáci, ale také předškolák Kuba Beneš. O tom, že u šachu nezáleží na věku ani na síle, svědčí fakt, že vítězem se stal čtvrťák Vojta Šádek. Spíše než o výsledek šlo však o příjemný zážitek a pobavení, protože nějakou tu drobnost, a dokon­ ce i pamětní list dostal každý účastník. | Jiří John

AUTOŘI NOVÝCH PÍSNÍ Žáci z 8.B třídy tvořili nové písně. Celý projekt byl pojmenován "Nová píseň ke známé melodii“. Během měsíce prosince žáci ve skupinách (2 až 3) vybírali melo­ dii písně, na kterou tvořili svůj text, který prezentovali svým zpěvem. Tereza Blímová, výborná kytaristka, některé skupiny dopro­ vázela. Výkony byly výborné a pochvala patří všem. HUDEBNÍCI V ČECHÁCH STÁLE ŽIJÍ! | Miroslava Čeřovská


ZAHRANIČNÍ STÁŽE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JAZYKOVÝ Londýn KURZ ŽÁKŮ V období od října do prosince 2016 se učitelé a žáci zapojili do projektu „S cizím jazykem jsi lepším člověkem“ finančně podpořeného sociálním fondem EU z programu Operační program pro konkurenceschopnost. Osm učitelů se zúčastnilo zahraničních stáží. Jana Kluso­ ňová, Hana Hlušičková, Ondřej Flégl a Kristýna Finková navštívili školy v Londýně. Martina Tlapáková a Štěpánka Kubínová získávaly zkušenosti na finských školách (Helsin­ ky) a Jaroslav Jirásko s Jiřím Johnem navštívili Klagenfurt v Rakousku. Pavla Albrechtová absolvovala čtrnáctidenní kurz anglic­ kého jazyka na Maltě a deset vylosovaných žáků devátého ročníku letělo do Londýna na čtyřdenní jazykový kurz s poznávacím programem. Průvodcovství se ujaly paní učitelky Eva Demmerath a Kamila Hrubá. | Jaroslav Jirásko

Malta

Londýn

žáci 9. tříd

10

Rakousko


Zima

PROSINEC Fráňa Šrámek

ANGLIČTINA V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ Dne 25. ledna 2016 jsme si s třídou 4.B zahráli na hodinu Tělesné výchovy v angličtině. Dětem se moc líbila, hlavně pohybová, soutěživá hra (na procviče­ ní slovní zásoby, pozornosti a pohotovosti). Já jsem byla mile překvapena, jak dobře děti rozuměly všem mým povelům v angličtině. Všichni jsme si to užili a zase to někdy zopakujeme. | Eva Demmerath

Po sněhu půjdu čistém, bílém, hru v srdci zvonkovou. Vánoční země je mým cílem. Až hvězdy vyplovou, tu budu blízko již. A budu ještě blíž, až noční půjdu tmou. Tu ztichnu tak, jak housle spící, a malý, náhle dětinný, a v rukou žmole beranici, včarován v ticho mýtiny tu budu blízko již. A budu ještě blíž, svých slz až přejdu bystřiny. Mír ovane mne, jak by z chléva, v němž vůl a oslík klímají, světélka stříknou zprava, leva noc modrá vzlykne šalmají, tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již, snad pastýři mne poznají…

Dopisy žáků z 5.A:

Milý Ježíšku, chci, aby na světě nebyl války, aby byli všichni zdraví, aby na svě y nebyl hlad a bída, aby byli všichni šťastntě a hodní, nezlobili se na sebe a aby byla naí celém světě spravedlnost. Děkuji Ti Honz a Milý Ježíšku,

ize li vra hopřeju si, aby ze svě ta zm i, aby byli zem na mír vé a zločinci, byl í, aby děti všichni zdraví, šťa stní a hodn iče. z dětského domova měli rod Děkuji Petr

Milý Ježíšku, přeji si, aby žádné ohrožené druhy zvířat nevyhynuly, lidé byli zdrávi a ohleduplní vůči všem lidem na světě, pomáhali ostatním. Ondra , ičku. ežíšku š chvil Milý J á drávi. m e ichni z š m, ž v á f li u y o d by b řeju, a rá d i Já si p k am a li y b i i. Všich n li rád se mě y lek, k a v a t bez á t ě v k. s si hláde Přeju a ž dý k l e z mi rd c e . aby z . o ze s t i á n oce s u js o u V Přej ť y d ž ,v Prosím Áďa Tvoje h n al, e t r Se P , k ele Jan L Kunt, Adéla A a r d á, 5. n O c hto v e n k n Váge


LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Tak jako každý rok se i letos uskutečnil lyžařský výcvik 7. tříd Základní školy K. V. Raise v Lázních Bělohradě. Odjížděli jsme v neděli 13. března v 10 hodin ráno. Sešli jsme se u školy, kde na nás už čekal objednaný autobus. Naložili jsme do něj všechna naše zavazadla a vyrazili vzhůru do hor, do Pece pod Sněžkou. Byli jsme ubytováni v pěkném penzionu Krakonoš, ze kterého jsme si odvezli ty nejvtipnější zážitky. Hned první den výcviku jsme byli rozděleni podle našich lyžařských dovedností do tří skupin. Každá skupina pak měla svého vůdce. Jimi byli pan učitel Menčík, pan učitel Flégl a paní učitelka Tlapáková. Počasí bylo opravdu překrásné, pouze v úterý nám nepřálo a přepadla nás mlha a sněžení. V polovině týdne jsme podnikli celodenní výlet na běžkách. Jeden večer nás také navštívil pán z horské služby. Vyprávěl nám o své práci, dozvě­ děli jsme se například, jak vzniká lavina, co dělat v případě zasažení lavinou a mnoho dalších zajímavých věcí. Podělil se s námi i o vlastní zkušenosti. Jeho vypravování nás všechny opravdu velmi zaujalo. A v neposlední řadě ještě musíme zmínit závody ve slalomu a na běžkách, které se uskutečnily den před odjezdem. Týden utekl bohužel jako voda a v pátek 18. března jsme se chtě nechtě museli vrátit domů. V den našeho odjezdu jsme se ještě byli rozloučit se sjezdovkou. A tím skončil náš týden plný dobrodružství. Děti, které lyžovat neumě­ ly, se to naučily, a ti, kteří sjížděli sjezdovku bez problémů hned od začátku, své lyžařské umění ještě zdokonalili. Nikdy na tento týden nezapo­ meneme a jsme rádi, že jsme byli jeho součástí! | Za žáky tříd 7.A a 7.B napsaly Kateřina Kubánková a Karolína Machová

OKRESNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ Ve dnech 8. a 16. března se konala sportovní utká­ ní ve vybíjené dívek a chlapců ze 4. až 5. tříd.

12

Obě naše družstva prokázala svou pohybovou dovednost a sportovní nasazení a v okresním kole se umístila na 1. místě. | Irena Dvořáková


KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ PLES Dne 27. února 2016 se uskutečnil, letos již v pořadí desátý, školní ples. Konal se v prostorách Lázeň­ ského domu, kam se opět po čtyřech letech vrátil. Pravidelní účastníci zaznamenali, že ani tento, jubi­ lejní, ples se neodchýlil od tradice a v jeho úvodu proběhlo dekorování žáků devátých tříd. Žáci z rukou současných (Miroslava Brychtová, Marie Hanzlová) i bývalých (Pavlína Krátká, Martina Holubičková) třídních učitelek přebrali šály, které jim budou připomínat roky strávené na naší škole. | Miroslava Brychtová

9.B

9.A

Většina holčiček za princezny, chlapci za loupež­ níky a plno dalších krásných masek - tak vypadal karneval plný soutěží a divokého tance ve školní družině I. oddělení, který se konal 14. března 2016. | Jana Riedelová


VÝZVA 57 Naše škola se zapojila do výzvy 57 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato výzva byla mimo jiné zaměřena na podporu rozvoje technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Podstatou realizace bylo vytváření žákovských výrobků v průběhu hodin Technických prací v 7. ročnících. Žáci si mohli sami zvolit, jaký výrobek vytvoří, zda budou pracovat samostatně či ve dvojicích. Žáci chtěli vytvářet výrobky za konkrétním účelem, a proto se rozhodli, že výsledná díla naleznou své využití u žáků předškolní a první třídy. Finanční podpora projektu byla využita na zakoupení nového vybavení žákovských dílen. | Štěpánka Kubínová

Aneta Šulcová a Erika Burešová – krmítko

Marek Wagenknecht a Martin Voňka – klavír z PVC trubek

Zdeněk Kundrát – polička Pat a Mat

Žaneta Krátká – most Leonarda da Vinciho Veronika Adolfová – domino

14


MY SE NOCI NEBOJÍME ANEB SPANÍ VE ŠKOLE Dne 17. března strávili odvážní třeťáci svou první noc ve škole. Zahráli si řadu her ve třídě, zahřáli tělo i nářadí v tělocvičně, potrápili počítače. Po vydatné večeři, ozbrojeni čelovkami a svítilnami všeho druhu, se vydali na bojovou hru se strašidly. Večer pokračoval noční prohlídkou školy a společ­ nými radovánkami. Hluboko po půlnoci začal vítězit spánek, a tak si žáčci mohli nechat zdát svůj první školní sen. | Hana Hlušičková

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V památníku K. V. Raise, tak jako každý rok, se i letos konala velikonoční výstava. Mezi výrobky s velikonoční tématikou se objevily i práce žáků prvního stupně a dětí, které navštěvují družinu či keramický kroužek. V pátek 18. března tuto výsta­ vu navštívili žáci prvního stupně. | Eva Lacinová


© Patrik Borecký, Klicperovo divadlo

Jaro ADOPCE NA DÁLKU Jednoho dubnového dne potkávali žáci ve škole chlapce se jmenovkou Premkumar Monditoka. Ptáte se, kdo to je? Žáci jednotlivých tříd se s tímto chlapcem seznámili a zjistili, že pochází z Indie a je mu devět let.

ODPOLEDNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V HRADCI KRÁLOVÉ

Jirka Bičiště ze sedmé třídy všem přiblížil indické­ ho chlapce, kterého škola adoptovala a finančně ho podporuje. Peníze vybrané během konzultačního odpoledne umožní Premkumarovi chodit do školy.

Naše škola pořádá již pátým rokem zájezd do Hradce Králové pro všechny nadšence, kteří mají rádi divadlo. Klicperovo divadlo připravuje pro žáky 2. stupně čtyři zajímavá představení v odpoledních hodinách. Na zájezd se vypravujeme pravidelným linkovým autobusem v 12:30, samotné divadlo pak začíná v 14:30.

| Štěpánka Beránková

Na první divadelní představení jsme se vydali již v listopadu, kdy nás čekala Moliérova kome­ die Škola pro ženy, v níž mohli diváci s napě­ tím očekávat, za koho se nakonec mladá dívka provdá – za mladíka, který ji okouzlil, či za star­ šího muže, který ji vychovává v naprosté izolaci a nevědomosti. Přestože byla tato hra pro mladší žáky poněkud obtížnější na pochopení, odcházeli všichni z divadla s úsměvem. Podruhé jsme se rozjeli do Hradce Králové v lednu na Drábkovu hru Český les. Lesní zvířátka nám formou kabaretu představila snad všechny lidské vlastnosti českého národa, setkali jsme se např. s hrdinou, s kráskou, s hypochondrem, se superstar, s fiflenou, ale také s muslimským uprchlíkem ze ZOO. Nechyběl ani Taťka Šmoula, který nás celým příběhem provázel. Tato hra byla pro žáky velice poutavá, neboť jim komické situace či několik peprnějších výrazů neustále vyvolávaly úsměvy od ucha k uchu. Na předposledním představení nás očekával Puškinův nejslavnější milostný příběh Evžen Oněgin. Žáci byli před představením seznámeni s obsahem knižní podoby románu, zbývalo se jen přesvědčit, jakým způsobem bude tato hra zpra­ cována v režii známého hereckého dua SKUTR, která ponechá původní hře zpravidla jen základní dějovou linii. Podle reakce našich školních diváků se lze domnívat, že i tato hra patřila ke zdařilým a líbivým představením. Zbylé divadelní představení absolvujeme v květnu a tentokrát se vydáme na Drábkovo přepracování slavného Dumasova románu Tři mušketýři. | Jitka Barochovská

16


ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ Naši žáci se zúčastnili několika předmětových soutěží, ve kterých dosáhli pěkného umístění i v okresních kolech. Za nejúspěšnější jmenujme: • Tomáše Mikoláška z 8.B, jenž se propočítal až ke 2. místu v okresním kole matematické olympiády v Jičíně. • Šimona Mesnera z 8.B, který ve stejném kole olympiády z matematiky obsadil 4. místo. • Annu Wagenknechtovou z 9.B, která ve velké konkurenci při olympiádě z českého jazyka skončila o pouhý půl bod pod stupni vítězů. • Milana Krupku ze 7.B a jeho 4. místo v země­ pisné olympiádě v kategorii B: 7. třídy a 4. místo v olympiádě z anglického jazyka. • Vojtu Šibora z 8.A, který obsadil 5. místo v země­ pisné olympiádě kategorie C: 8.– 9. třídy. Žáci dosáhli velkého úspěchu i na sportovním poli. Výběr fotbalistů starších žáků po vítězství v okres­ ním kole halové kopané se stal i nejlepším týmem krajského kola. | Marie Hanzlová, Štěpánka Kubínová

Tomáš Mikolášek

halová kopaná

Foto vítězného týmu. Horní řada zleva: Jakub Hlavatý, Oliver Velich, Tomáš Holomba, Šimon Mesner, Adam Balcar, Jan Kluz. Dolní řada zleva: Jiří Kracík, Jakub Jezbera, Nikolas Bekera, Martin Voňka. Brankář: Tomáš Ježek.

KDYBYCH BYLA

ČARODĚJNICÍ…

…tak bych pomáhala všem lidem.  Pořád bych lítala na koštěti a dělala kouzla, která by byla užitečná.  Vyčarovala bych si kočku, která by byla černá a sloužila by mně.  A ještě – aby byl celý svět jenom ze sladkostí, třeba postel ze želatiny a stromy jako velká lízátka.  Zrušila bych školu a místo ní bychom se každý den jezdili koupat do bazénu. A v bazénu bychom se učili.

5.A

KDYBYCH BYL

Martina Petráková …vykouzlila bych si vilu „Všeho dobra a zla“, kde bych bydlela.  Další, co bych vykouzlila – jídlo a peníze. Jídlo by šlo do celého světa, tím bych zahnala světový hlad. Peníze by šly na charitu.  Potom bych si vylepšila naplno koště. Jmeno­ valo by se „Turbo 5000+“, protože by těch turbo 5000+ fakt mělo.  Můj kůň by byl jednorožec a Pegas v jednom. Uměl by kouzlit, létat, skákat, vypouštět duhu a zvracet motýlky.  Koupala bych se v penězích a nakonec bych svůj lexikon kouzel zamkla do sejfu. Kód by byl 3301.  Dělala bych mnoho dalších věcí – třeba světový mír…

Adéla Krylová

ČARODĚJEM…

17

…chtěl bych lítat na koštěti, kouzlit a vytvářet lektvary.  Letěl bych se vykoupat do moře a pak třeba na Antarktidu.  Vykouzlil bych si nesmrtelnost, zakázal zemskou gravitaci.  Z lidí, co mě štvou, bych udělal žáby a pak kozy. Oni by pak byli hodní, tak bych je proměnil zase zpátky na lidi.  A kdyby mě naštvali znovu, proměnil bych je v prase.  Potom bych si za vyčarované peníze koupil vilu v Americe, odletěl bych do Ameriky a žil tam do nekonečna.

Vojta Břeský


TOF KRYŠ

JEDEN SVĚT

MICHEL T

ELÓ

XINDL X

QU EEN

WE WILL WE WILL ROCK YOU

Žáci šestých ročníků vyrazili na konci března do Hradce Králové, aby zhlédli projekci, která byla součástí filmového festivalu Jeden svět. Projekci tvořily tři filmy se společnou tematikou hledání domova. Po každém filmu následovala debata. Žáci 6.B pak psali dopisy hlavním hrdinům těchto filmů.

WE WILL WE WILL ROCK YOU… neslo se ve čtvrtek 28. dubna aulou školy. Členové hradecké kapely Memphis zpívali písničky zahraničních i českých kapel a seznamovali žáky s vývojem hudebních stylů od 80. let až po současnost. Koncertem provázel zpěvák a kytarista Jan Říčař. O hudebních stylech se žáci dozvídali v angličtině od rodilého mluvčího z Velké Británie. Součástí programu byla i soutěž, ve které žáci získávali body za své hudební znalosti, ale i za odvahu stát se součástí koncertu. Na základě instrukcí v angličtině se převlékali dle hudebního stylu a tancovali disco, hip hop …

| Štěpánka Beránková

Lázně Bělohrad, 5. dubna 2016 Ahoj Michelle, já jsem Daniel Vaně 6.B a viděl jsem tvůj film „Nejsem z k. Jsem žákem bych se Tě zeptat na pár věcí. cukru “. Chtěl kilogramů? Jak se Ti daří ve školKolik máš teď pořád spolužáci a dodržuješ dietu?e? Smějí se Ti odepiš. Děkuji. S pozdravem Daniel To je všechno, Vaněk

| Štěpánka Beránková

NDAY GREE

5. dubna 2016 Lá zně Bělohrad, ův dům . m váš film Tom jse l dě vi , ne An Ahoj i s hendikeeňuju, že se o lid Oc il. líb i m se Moc ch se Tě staráte. Chtěl by ě kn pě le kh ta pem takové lidi. žké starat se o tě je li st je , at zept eněk Venclů. S pozdravem Zd Vám povedla. P. S.: Písnička se

AC/DC

BACKSTRE ET BOYS

Ahoj Tarequ, jmenuji Lázně Bělohrad, 5. dubna 2016 film Rok bez rodičů. Sse Radek Fajfr a viděl jsem takovou cestu ze Sýrieeš statečný kluk, že jsi zvládl asi rok bez rodičů nev až do Holandska. Já bych ale u babičky a dědečkaydržel. Já nebydlím u rodičů, na tebe pár otázek. Kol. Ale rodiče navštěvuji. Mám Kdy ses narodil? Bydlí ik Ti je let? Mně je dvanáct. Lázní Bělohrad ve ve me v Ceské republice nedaleko vesnici, ne? Vše mi napsnici Lány. Ty taky bydlíš na iš. S pozdravem Radek Fajfr

CHINASKI

TOMÁŠ KLUS META

LLICA

NOVOPACKÝ SLAVÍČEK Na naší škole se rádo a často zpívá. Nejvíce před Vánocemi, kdy se žáci s učiteli účastní zpívání koled na schodech. O tom, že máme mnoho dobrých zpěváků, svědčí hojná účast v soutěži Bělohradský slavíček (27 účastníků), jehož vítězové postupují do Nové Paky na mezinárodní soutěž Novopacký slaví­ ček. Ta se letos uskutečnila 6. dubna v aule gymnázia a naše výprava čítala 8 soutěžících. Všichni zazpívali báječně. Získali jsme mnoho ocenění a diplomů. Nejvíce se ale porotě líbili Jan Obešlo ze 2.B, který získal Zlaté pásmo a ocenění poroty za osobitý před­ nes, a Žaneta Krátká ze 7.B, která se stala vítězkou kategorie 6.– 7. třída.

S eb a st iá n B ek er a

| Jaroslav Jirásko

Jan Obešlo

18

Žaneta Krátká


LET´S GO TO LONDON V listopadu 2015 se na deset žáků devátého roční­ ku naší školy usmálo štěstí. V rámci vzdělávacího pobytu strávili pět dní v Londýně. Když se o dva roky dříve v hodinách angličtiny připravovali na cestu do Londýna, možná ani nedoufali, že se jim splní jejich sen. Říká se, že sdělená radost je dvojnásobná. Naši ostřílení cestovatelé se v květnu 2016 podělili o své zkušenosti s mladšími spolužáky ze sedmé­ ho ročníku. Připravili pro ně besedu, která odstar­ tovala přípravy na cestování za hranice všedních dnů pro další děti.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Dostanou i tito mladí možnost vyzkoušet si zapla­ vat v moři angličtiny v jazykové škole, na ulicích Londýna, při nakupování v místních obchodech či v anglické rodině?

Ke Dni matek děti z 2. oddělení školní družiny vyráběly pro maminky srdíčka a naučily se básničku.

| Kamila Hrubá

KDYBY MI TAK NĚKDO ŘEKL, TŘEBA KAMARÁD, „PRODEJ MI TU SVOJI MAMKU, DÁM TI ZA NI HRAD.“ „NEPRODÁM, NEPRODÁM, ZA NIC NA SVĚTĚ. NECHÁM SI TU SVOJI MAMKU JENOM PRO SEBE.“

PŘEHAZOVANÁ A VOLEJBAL

| Zdeňka Petřivá

7. dubna 2016 – OKRESNÍ FINÁLE V PŘEHAZOVANÉ DÍVEK 6. A 7. TŘÍD – 6. místo ze 7 týmů – Jičín Sestava: Blímová Tereza, Špůrová Michaela, Krát­ ká Žaneta, Macnarová Kateřina, Šulcová Aneta, Zívrová Veronika, Petřivá Bára

DISKOTÉKA V dubnu mělo 3. oddělení školní družiny diskotéku. Z nazdobené místnosti, kde nechyběla ani diskoté­ ková koule, byl slyšet smích, hudba, povzbuzování při soutěžích, potlesk při módní přehlídce a při vystoupení mažoretky Niny. K dobré náladě přispě­ lo i občerstvení od maminek. | Iva Tauchmanová

14. dubna 2016 – OKRESNÍ FINÁLE VE VOLEJBALE DÍVEK 8. A 9. TŘÍD – 2. místo – Lázně Bělohrad Sestava: Wagenknechtová Anna, Holubová Kate­ řina, Hodonská Adéla, Benešová Nikola, Lánská Věra, Tichá Blanka | Martina Tlapáková

19


Cesta ke zd raví

Bohatst ví je n aše zdraví , dbejme n a Nes tačí však něj, n ebo zm jen om jís t, izí. Rán o cvičit m usíš taky hod by se mělo, ně pít. hýbnout kost I běhat, cvič rou, prohnat it, spor tova tělo. ka ždý t, by měl trén ovat. Na vidličku snídaně, šunka, vejce A kdo sladké míchan é. mlsá rád, Den pak pěk musí taky p ný celý bud oč ítat e, s úsměvy se s tím, že se potká š všud hýbat musí, e. aby n ebyl tl us tý. Všech ny n ás to baví, vž dyť jde o n aše zdraví .

48. ROČNÍK POHÁRU ROZHLASU S ČESKOU SPOŘITELNOU - OKRESNÍ KOLO A) MLADŠÍ ŽÁKYNĚ – 10 DRUŽSTEV 2. místo: Finková Aneta (7.A), Hlaváčková Rozá­ lie (6.A), Krátká Žaneta (7.B), Kudrnová Anna (7.A), Macnarová Kateřina (7.B), Mikolášková Simona (6.A), Neradová Denisa (7.B), Petřivá Bára (6.A), Šulcová Aneta (7.B) Nejlepší umístění: 1. místo – skok vysoký, Kudrnová Anna 2. místo – 600 m, Petřivá Bára 3. místo – míček, Neradová Denisa

SPORTOVNÍ KURZ

B) MLADŠÍ ŽÁCI – 7 DRUŽSTEV 2. místo: Brunclík Dominik (7.B), Krupka Milan (7.B), Kysilko David (7.A), Menčík Martin (6.B), Styblík Adam (7.A), Šmíd Ondřej (7.A), Voňka Martin (7.B), Záboj Michal (6.B)

Ve dnech 16. až 20. května 2016 se žáci 8. ročníků zúčastnili sportovního kurzu v kempu v Pecce. Všichni sportovci se utkali v různých disciplínách, např. v „míčovém“ trojboji ringo – přehazovaná – fotbal, orientačním běhu, v šestiboji, který sestával z kopu na bránu, hodu na bránu, hodu na koš, štafe­ ty v běhu, skoku z místa na pokračování a zdolání lanového centra. Po večeři v době osobního trénin­ ku si každý sportovec vybral disciplínu jemu nejbliž­ ší, na sportovištích se tak objevilo mnoho různých činností: fotbal, házená, přehazovaná, badminton, velký úspěch také sklidila trampolína umístěná v areálu nebo připravená horolezecká stěna. Čtvr­ teční odpoledne bylo věnováno prezentacím témat z předmětu Zdravý život. Každá skupina se zhostila svého tématu po svém, k vidění bylo několik zají­ mavých scének, velmi povedené básně nebo hra na reportéra. I přes počáteční chladné počasí se spor­ tovní kurz vydařil, všichni si dostatečně zasportova­ li a vrátili se bez úhony domů.

Nejlepší umístění: 1. místo – skok vysoký, Kysilko David 3. místo – skok daleký, Záboj Michal 2. místo – míček, Kysilko David 2. místo – štafeta C) STARŠÍ ŽÁKYNĚ – 9 DRUŽSTEV 3. místo: Benešová Nikola (9.A), Blažková Tereza (8.A), Hodonská Adéla (9.B), Holubová Andrea (9.A), Holubová Kateřina (9.B), Konopásková Tereza (8.B), Menčíková Magdaléna (8.A), Wagenknechtová Anna (9.B) Nejlepší umístění: 1. místo – koule, Holubová Kateřina 2. místo – 60 m, Menčíková Magdaléna 3. místo – koule, Hodonská Adéla 3. místo – skok daleký, Menčíková Magdaléna D) STARŠÍ ŽÁCI – 9 DRUŽSTEV

| Pavel Krause

3. místo: Draslar Oldřich (9.B), Fejfar Petr (9.A), Groh Jiří (9.B), Hlavatý Jakub (9.B), Holomba Tomáš (9.B), Kunt Michal (9.A), Materna Jan (9.B), Macháček Jan (9.A), Mesner Šimon (8.B), Poner Tomáš (8.B)

20

Nejlepší umístění: 2. místo – skok vysoký, Mesner Šimon 3. místo – koule, Materna Jan 3. místo – 1500 m, Hlavatý Jakub | Martin Menčík


1.A

1. ŘADA ZLEVA: Filip Kužel, Marek Kraus, Jan Staněk, Jan Mezera, Ondřej Chaloupka, Tomáš Imlauf, Štěpán Jezbera, Matyáš Trávník, Adam David, Přemysl Jezbera; 2. ŘADA ZLEVA: Vojtěch Bičiště, Filip Špicar, Lukáš Balihar, Kateřina Kremličková, Veronika Hlaváčová, Eliška Konopásková, Natálie Staňková, Barbora Čížková, Barbora Friessová, Anna Kellerová, Anna Chemišincová, Kristýna Štefanová, Gabriela Drbohlavová, Jan Vojtíšek; 3. ŘADA ZLEVA: Sofie Perinayová, Lidmila Grohová (třídní učitelka)

1.B

1. ŘADA ZLEVA: Vít Hrnčíř, Michal Vojíř, Lukáš Perný, Adam Vích; 2. ŘADA ZLEVA: Veronika Krušinová, Nikola Máslová, Alexandra Hamanová, Nela Vašatová, Kateřina Venclů, Andrea Bártlová, Markéta Nosková, Nela Kulhavá, Nikola Drahonínská, Viktorie Lorencová, Pavlína Vrabcová; 3. ŘADA ZLEVA: Tomáš Šourek, Sabina Kárová, Filip Pour, Agáta Víchová, Anastázie Bekerová, Jan Ježek, Štěpán Dědeček, Dominik Šulc, Jaromíra Vávrová (třídní učitelka), Richard Vaškovič


9.A

ZLEVA: Roman Kužel, Tomáš Zívr, Vojtěch Vitvar, Petr Ryba, Bára Černá, Andrea Holubová, Klára Jirásková, Miroslava Brychtová (třídní učitelka), Nikola Benešová, Michal Kunt, Eduard Adolf, Veronika Žočková, Blanka Tichá, Petr Fejfar, Jan Macháček

9.B

ZLEVA: Jan Materna, Oldřich Draslar, Jan Kozák, Tomáš Vajdl, Lukáš Stránský, Michaela Hamanová, Jakub Hlavatý, Marie Hanzlová (třídní učitelka), Martin Portych, Jiří Groh, Tomáš Holomba, Veronika Dlabová, Zuzana Pařízková, Věra Lánská, Adéla Hodonská, Anna Wagenknechtová, Kateřina Holubová

www.zslb.cz Raisovníček - vydává Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad, email: skola@zslb.cz Vychází 1× ročně. Neprodejné.