EkonTech.cz 47/48. číslo, duben 2020

Page 1

47. + 48. číslo | duben 2020 | zdarma | www.EkonTech.cz

časopis pro studenty techniky a ekonomie

TRAINEE PROGRAM

MI POMOHL VYDAT SE NA SPRÁVNOU CESTU ŘÍKÁ VERONIKA BÍMOVÁ ZE SPOLEČNOSTI KAUFLAND

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHY

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

TR AINEE PROGRAMY


Objev

TOP ZAMĚSTNAVATELE pro rok 2020! POZNEJ ZBLÍZKA TOP ZAMĚSTNAVATELE V JEDNOTLIVÝCH OBORECH A ZJISTI, KTERÝ Z NICH JE PRO TEBE TEN PRAVÝ.

VŠECHNY DŮLEŽITÉ INFORMACE najdeš v Almanachu TOP Zaměstnavatelů.


OBSAH / 47. + 48. ČÍSLO

VÁŽENÍ ČTENÁŘI, toto vydání našeho časopisu je vskutku speciální. Momentální situace na celém světě vyvolala mnoho otázek a změn. Postavila před nás zkoušku, kterou nikdo z nás zatím nezažil. To se promítlo i do tvorby naší redakce, která se rozhodla přinést vám jedinečné vydání s pořadovým číslem 47/48. Ve speciální příloze INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI se dočtete o největších inovacích a technologickém pokroku předních českých firem, které se právem řadí mezi evropskou špičku – od stavebnictví, přes potravinářský sektor a bankovnictví až po automobilový průmysl. Absolventi vysokých škol byli v oblasti kariérního rozvoje dříve značně opomíjenou skupinou. To se však mění a firmy si uvědomují přednosti těchto mladých lidí. Jak probíhá trainee program a co to vlastně je? Na tyto otázky odpovídá naše druhá příloha TRAINEE PROGRAMY. Na stránkách našeho časopisu najdete, jako už tradičně, také nejčerstvější novinky z oblasti vědy a techniky, ekonomie a kosmonautiky. Ponořte se do digitalizace státního aparátu v Estonsku, objevte, co se skrývá pod pojmem xenobot a připomeňte si naprosto unikátní příběh dnes již legendárního Apolla 13. Pevně věřím, že si čtení tohoto vydání užijete a na podzim se na našich stránkách opět sejdeme. Novinky a zajímavosti vám však budeme přinášet i během letních měsíců, tak nezapomeňte sledovat naše webové stránky EkonTech.cz. Přeji vám příjemné čtení.

Barbora Dvořáková šéfredaktorka

barbora.dvorakova@ekontech.cz

POD ZÁŠTITOU

AKADEMIČTÍ PARTNEŘI

Ve šlépějích Estonska. Malá baltská země může v digitalizaci radit světovým velmocím Aktuality ze světa vědy

/2

/4 /6

Technologické trendy roku 2020

Energetika budoucnosti? První malý modulární jaderný reaktor patentovali také Češi /8 / 10

Modulární reaktory – jak to celé funguje? Kalendář duben – červen 2020

/ 12

Speciální příloha INOVACE a TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI

/ 13

Budoucnost miniaturizace čipů. Co bude po nanometrech? / 38 „Genetické nůžky“ našly další využití. Inovativní technologie CRISPR už dokáže cílit i na koronavirus / 40 Nová uhlíkovodíková membrána exceluje ve výrobě energie z mořské vody / 41 Vzdělávání online. Veřejné kurzy nabízí na síti většina světových univerzit, ty české zatím zaostávají / 42 Speciální příloha TRAINEE programy

/ 43

Xenoboti první „žijící“ mikroroboty navrhli vědci z vermontské univerzity / 58 Souboj mezi šejky. Další nejvyšší stavba světa bude mít přes kilometr / 60 Houstone, máme problém! Příběh Apolla 13 a jeho lidí…

/ 62

Jednoduchý a účinný raketový motor zajistí levnější kosmickou dopravu / 65 Zelená budoucnost? Brněnští vědci zkouší využít k čištění spalin řasy / 66 Peptidové nanoplátky urychlí výzkum a vývoj syntetických protilátek / 68

HLAVNÍ PARTNEŘI


VE ŠLÉPĚJÍCH ESTONSKA.

EKONOM

MALÁ BALTSKÁ ZEMĚ MŮŽE V DIGITALIZACI RADIT SVĚTOVÝM VELMOCÍM Zdroj: Adobe Stock

Autor: Filip Šmejkal

Malý baltský stát bývá označován za jediný plně digitální stát světa. Běžný Estonec si dnes již nedovede představit život bez plně funkčního elektronického občanského průkazu, zatímco mnohé země Evropy včetně Česka bojují se zavedením běžné elektronické komunikace s úřady. Co se mohou ostatní země od Estonska učit? Začátek elektronizace státní správy a komunikace úřadů s ob-

k ruské národnosti a mnozí z Rusů ani neovládají estonštinu,

čany nejsevernější z Pobaltských zemí se datuje již do počát-

která se kvůli svému ugrofinskému původu více než ruštině blí-

ků internetu. V roce 1994 vznikl návrh budoucí státní politiky

ží finštině či maďarštině. Separatistické tendence ze strany slo-

rozvoje informačních technologií, Tallinn tak prozíravě rozhodl

vanské minority však patrně i díky prudkému hospodářskému

již na samotném počátku digitalizace o jejím postupném za-

růstu země od svého osamostatnění znát na pobřeží baltského

vedení. V lednu roku 2002 byl uveden do praxe elektronický

moře nejsou. V roce 2004 země vstoupila společně s Českem

občanský průkaz, který využíval podobné zabezpečení jako na-

a dalšími osmi zeměmi do EU, svou digitální politiku tak reali-

příklad kreditní karty. Díky možnosti online autentizace a po-

zuje i díky štědrým dotacím částečně také z bruselské kasy. Té-

stupnému přidávání informací do systému je přes průkaz nyní

měř 92 % obyvatel zde tak například pravidelně používá inter-

možné postupně provádět nejrůznější byrokratické úkony. In-

net, což představuje o 7 procentních bodů vyšší hodnotu oproti

formace na průkazu, který vlastní 98 % z 1,3 milionu Estonců,

průměru celé EU. Organizace Freedom House také zhodnotila,

sdílejí všechny úřady v zemi.

že se v severské zemi mohou uživatelé připojit k druhé nejsvo-

Ze svazové republiky v člena EU Estonsko si přitom ve své historii prošlo klikatou cestou. Nezá-

bodnější internetové síti na světě.

Online mimo svatby a rozvody

vislost obnovilo až v roce 1991, předtím bylo dlouhých 46 let

Elektronický občanský průkaz slouží například během online

součástí Sovětského svazu. Čtvrtina obyvatel Estonska se hlásí

voleb politických zástupců, k elektronickým podpisům nebo


Ekonom Digitalizace v Estonsku

3

ESTONCI HLASUJÍCÍ VE VOLBÁCH PŘES INTERNET procentní vyjádření zapojených voličů Estonský parlament

líbenější alternativa čipů tak přináší obyvatelům digitální velmoci další spojení více služeb dohromady.

Evropský parlament

43,8

5,5 2007

14,7

další funkce umožňuje jednoduchá mobilní aplikace. Stále ob-

24,3

46,7

31,3

Bezpečnost především Přestože se jednání s úřady přes internet jeví jako velmi pohodlné, při případném hackerském útoku by se ke zločincům

2009

2011

2014

2019

2019

mohlo z vládních databází dostat velké množství důvěrných informací. Za samozřejmost se tak u digitálního systému považuje používání nejaktuálnější verze softwaru se stále zdokonalovaným způsobem šifrování komunikace. Data se také pravidelně zálohují, informace o zdravotním stavu jsou chráněny technologií blockchain podobně jako například účty s kryptoměnami. Podle estonského premiéra Jüriho Ratase je tak například v případě elektronických podpisů zajištěna

POČET E-REZIDENTŮ ESTONSKA

bezpečnost mnohem lépe než při osobním podepisování dokumentů, kdy kdokoli jednoduše zfalšuje na základě vzoru

Zdroj: e-estonia.com

48 700 7 348

14 748

62 000

66 000

jiný podpis. Ani estonský model však není ideální a riziko úniku informa-

28 203

cí vždy existuje. Kontroverzi na evropské půdě přinesla v poslední době nabídka virtuálního občanství cizincům. Občané jiných států si v zemi mohou na dálku založit rovněž účet,

2015

2016

2017

2018

2019

2020

což podle kritiků umožňuje posílat nelegálně získané peníze do Evropy – například za dovoz zboží do zemí, na které byly uvaleny hospodářské sankce. Cizinci si mohou vyzvednout svoji e-občanku na kterékoli estonské ambasádě, stejně jako Estonci tak mohou z pohodlí domova zakládat na území EU online třeba vlastní firmu.

zcela nahrazuje kartu zdravotního pojištění. Pomocí ní lékaři zjistí také medikaci pacientů a mohou jim tak na dálku předepsat léky, které si pomocí průkazu pacient vyzvedne v lékárně.

Služby k nezaplacení

Stát i občan má také díky průkazu přehled o zaplacených da-

Parkování Estoncům zejména ve velkých městech usnadňu-

ních. Přes internet si jde ze zákona vyřídit každé úřední jednání

je mobilní parkování. Mobilní aplikace navádí řidiče pomocí

kromě svatby, rozvodu a obchodů s nemovitostmi. „Estonci dů-

technologie GPS na nejbližší parkovací zónu. Aplikace se po-

věřují elektronickým řešením. Důvěra je založena na praktické

stará také o zaplacení doby parkovného, celkové množství pe-

zkušenosti a na znalosti, že digitální identita občana garantuje

něz se pak na konci měsíce odebere z účtu společně s po-

všem lidem potřebná práva a svobodu ve virtuálním prostředí,”

platky za volání. Další inovací jsou zasedání vlády online, ne

vysvětluje estonský přístup Eliisa Sau, hlavní IT expertka policie

nadarmo také v Estonsku vznikl v roce 2003 populární pro-

a pohraniční stráže. „Nicméně nejdůležitějším aspektem zůstá-

gram Skype.

vá, že elektronická řešení opravdu dělají jejich životy jednoduššími a pohodlnějšími,“ doplňuje Sau.

Obyvatelé malého státu mohou online podávat žaloby nebo stížnosti k policii, všichni školáci využívají ve škole e-learning.

Člověk by v případě neexistence elektronických řešení strávil,

O estonském školství je v médiích slyšet možná méně než

podle webu provozovaném úřady, vyřizováním problémů pět

o finském, nicméně zdejší děti obsazují v evropských srovná-

dní v každém roce. Estonsko nabízí svým občanům maximální

vacích testech PISA pravidelně přední příčky. Navíc každý de-

možný servis: naprostá většina státních služeb funguje údajně

sátý student se rozhodne pro budoucí studium informačních

v online režimu prakticky nonstop, občanský průkaz lze navíc

technologií. Estonsko bylo také první zemí, která na svém úze-

nosit také v mobilním telefonu. K tomu však musí mobilní ope-

mí povolila jízdu autonomním vozidlům a stát podporuje také

rátor vydat zákazníkovi speciální SIM kartu s unikátním kódem,

fungování sdílené automobilové dopravy.


4

Věda a výzkum Aktuality

AKTUALITY ZE SVĚTA VĚDY

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Jiří Stanzel | Vědavýzkum.cz

Portál Vědavýzkum.cz se za tři roky existence postupně stal významným informačním zdrojem o dění v oblasti vědní politiky a výzkumu a vývoje v Česku. Je určen především vědecké komunitě a pracovníkům ve veřejné i soukromé výzkumné sféře, studentům a odborné veřejnosti. Na stránkách EkonTech vychází stručné shrnutí vybraných domácích a zahraničních aktualit, podrobně si o nich můžete přečíst na portále.

1

Odkud se rekrutují výzkumníci na univerzitách?

ní pozorovat vnitřní uspořádání buněk, bakterií a virů, vyšla na 55 milionů korun. Možnost využívat moderní vybavení získají vědci z domova i ze zahraničí. Mikroskopické centrum je totiž součástí evropské infrastruktury, která v režimu open access poskytuje přístup k nejmodernějším zobrazovacím technologiím.

3

Univerzita Karlova a Akademie věd ČR založily nadějný spin-off

Společnost Charles University Innovations Prague (CUIP) a biotechnologický inkubátor Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR i&i Prague založily akademický spin-off LAM-X, který se bude zabývat vývojem nanotkanin. Uplatnění najdou zejména v medicíně, ale nejen tam. Společnost bude vyvíjet světlem aktivované antimikrobiální materiály, které se vyznačují schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů. Ambicí zakladatelů je nalézt vhodného průmyslového partnera, který uvede společnost LAM-X na světový trh. Po Charles Games s.r.o. se jedná již o druhou spin-off společnost představenou v letošním

České vysoké školy zaostávají za světovou špičkou v najímání

roce na půdě Univerzity Karlovy. Škola tak v budoucnu chce

vědců z jiných pracovišť. Ukazuje to nová studie think-tanku

zvýšit své příjmy z transferu znalostí.

IDEA. České univerzity mají podle zjištění autorů méně výzkumníků ze zahraničí a často také zaměstnávají své vlastní absolventy. Stejně jsou na tom i univerzity z dalších zemí Vi-

4

Česká věda pomáhá v obtížné situaci

segrádské čtyřky. Pokud školy najímají někoho zvenčí, jsou to

Co nejrychlejší vyřešení probíhající pandemie koronaviru se sta-

spíše výzkumníci z jiných lokálních univerzit než ze zahraničí.

lo prioritou číslo jedna. Situaci komplikují nízké kapacity na tes-

Na špičkových univerzitách jako jsou americký Princeton nebo

tování nemocných a také nedostatek ochranných pomůcek

britský Oxford přitom vlastní absolventi tvoří obvykle méně než

jako jsou roušky či respirátory. České výzkumné instituce v této

čtvrtinu výzkumníků. Příčin tohoto stavu je podle autorů studie

obtížné situaci prokázaly svůj význam. Například na ČVUT v Pra-

několik. Záleží na nastavení podmínek pro začínající výzkumní-

ze během sedmi dní začaly na 3D tiskárnách vznikat respirá-

ky, administrativní podpoře i rozsahu výuky v angličtině.

tory. Do celostátní iniciativy zaměřené na výrobu obličejových štítů se zase zapojilo tiskové centrum Univerzity Palackého

2

V Praze vzniklo unikátní mikroskopické centrum

v Olomouci. Roušky z nanomateriálů vyrábí Centrum polymerních systémů UTB ve Zlíně a nanofiltry zase Technická univerzity v Liberci. Řada vysokých škol a jejich ústavů také vyčlenila kapacity na testování nemocných – děje se tak například v cen-

V Ústavu molekulární genetiky Akademie věd v pražské Krči byl

tru CEITEC Masarykovy univerzity, v centru BIOCEV – společném

zahájen provoz nového mikroskopického centra, jež se zařadí

pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd nebo v Ústavu

k těm nejlépe vybaveným pracovištím svého druhu v Evropě.

molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity

Poznatky, které nové centrum umožní získat, najdou využití na-

Palackého. S řešením ekonomických následků aktuální krize

příklad při léčbě závažných chorob či virových infekcí. Realizace

pomůžou odborníci z think-tanku IDEA, který je součástí Náro-

jednoho z nejmodernějších pracovišť v Evropě, které umož-

dohospodářského ústavu Akademie věd.


BIG 5 PRACUJTE U

www.generaliceska.jobs.cz

www.kdejinde.cz

www.unipetrol.jobs.cz

prestižních zaměstnavatelů v ČR

www.kb.jobs.cz

www.valeo.cz


6

Věda a výzkum Trendy 2020

TECHNOLOGICKÉ TRENDY ROKU 2020

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Barbara Kytková | Vědavýzkum.cz

Zdroj: Adobe Stock

V roce 2020 stoupne role IT architektů, stejně tak i emoční“ umělé inteligence. ” Světu budou vládnout zelené inovace, dojde i k vzestupu tzv. internetu věcí. Nejen to predikují analytici společností jako Deloitte, Telenor či Gartner. Některé technologie nám jsou již známé a pouze se vylepšují“, některé jsou však úplně ” nové a dosud neznámé – je však jasné, že všechny mohou významně změnit naše životy. Etika a důvěra v technologie

informací. Důvěryhodnost značky je tak důležitější, než kdy jin-

S příchodem stále lepších digitálních technologií žádají podni-

gické etiky, která řeší přístup organizace k používání technologií

ky své zákazníky i o stále větší důvěru, od nakládání s osobními

jako celku, činí závazek, který může vytvořit právě dlouhodobý

údaji po sledování chování online. Důvěra spotřebitelů v ko-

základ důvěry. Podle studie digitálního podnikání od MIT Sloan

merční podniky však stále klesá, obávají se především zneužití

Management Review a Deloitte však pouze 35 % respondentů

dy – firmy musejí být otevřené a čestné. Zavedením technolo-


Věda a výzkum Trendy 2020

7

věří, že lídři organizací tráví dostatek času přemýšlením a ko-

jen změna procesů vývoje softwaru – být agilní vyžaduje změnu

munikací dopadů digitalizace na společnost.

kultury. Na této cestě jsme již dva roky a výsledky vidíme díky zapojení lidí na všech úrovních napříč celou organizací. Vyža-

S technologickou etikou úzce souvisí i využívání emoční umělé

duje to trpělivost. Agilní cesta je ta, která nikdy nekončí – vždy

inteligence. „Emoční“ AI bude v tomto roce odpovědí na po-

jsou další příležitosti ke zlepšení,“ říká Narayanan Krishnakumar,

ptávku po technologiích, které více rozumějí lidem. Mnoho

hlavní technolog v Delta Air Lines.

společností zavede do svých systémů emoční prvky strojového učení, které k rozpoznávání hlasu a tváře přidají také rozpozná-

S tím souvisí i role IT architektů. Ti jsou ve firmách zodpovědní

vání momentálního emočního stavu daného uživatele. K mě-

za design a implementaci technologických infrastruktur, nicmé-

ření emoční odezvy zákazníka budou používány metody, jako

ně 54 % firem hlásí na této pozici mezery ve zkušenostech nebo

jsou např. Eye-tracking nebo Facial Coding.

nedostatek lidí. Pouze každá desátá firma má ve svém týmu sys-

Finance a budoucnost IT

témových architektů dostatek. „Firmy si začínají uvědomovat, že správná podniková architektura, od obchodní architektury přes architekturu informačních systémů až po technologickou archi-

Technologie poznamenaly také samotné obchodní strategie

tekturu, bude důležitější než kdy dřív. Role IT architektů je dnes

firem. Napětí je nejvíce pozorovatelné v sektoru IT, kde finan-

klíčová pro udržení kroku s technologickým rychlíkem, který na-

cování strategických inovačních a transformačních programů

bourává dosavadní pravidla v podnikání,“ uvádí Štěpán Húsek,

v současné době představuje jen malé procento z celkové-

partner technologického poradenství Deloitte.

ho rozpočtu firem. Většina rozpočtu, v průměru 56 %, plyne na udržování obchodních operací a pouze 18 % na budování

Firmy už dnes využívají i digitální dvojčata – virtuální repliky

nových obchodních schopností.

fyzického objektu, jako je auto, budova, silnice nebo město. Dvojčata jsou průběžně aktualizována údaji v reálném čase

Situace tak nabízí potenciál pro změny v rámci financování fi-

a spoléhají na rozšířené funkce senzorů a dalších softwarových

rem. IT a finanční ředitelé budou do budoucna více zkoumat

nástrojů. Umělá inteligence a strojové učení se pak používají

příležitosti pro financování inovací, jako je společné investování

k předpovídání podmínek a předepisování akcí, které lze pod-

v rámci a napříč jejich průmyslem, ekosystémové dotace a další

niknout na fyzickém dvojčeti (např. na skutečné silnici atd.).

modely. „Moje rada ostatním lídrům, kteří se vydávají na tuto

V následujících měsících se do „dvojčat“ začnou zapojovat také

cestu, je uvědomit si, že budování agilního podniku je víc než

nejnovější technologie, jako například internet věcí, což nabídne nové obchodní modely.

Zelené inovace Zelené inovace už nebudou pouhým slovním spojením, ale

Budování agilního podniku vyžaduje změnu kultury. Agilní cesta je ta, která nikdy nekončí – vždy jsou další příležitosti ke zlepšení.

něčím, co bude prioritou a skutečností. Kombinací internetu věcí, velkých dat a umělé inteligence bude možné měřit konzumaci, regulovat poptávku a významně snížit uhlíkovou stopu, zatímco dojde i ke snížení nákladů a k vybudování nových toků příjmů. Zelený průmysl se pravděpodobně stane základem pro ekonomiku příštích let. Může se podílet na velkých změnách napříč několika společenskými sektory, bude to spolupráce dodavatelů, investorů a zákazníků. Rok 2020 bude samozřejmě patřit také elektroautomobilům. S většími rodinnými vozy schopnými ujet delší vzdálenosti vstoupí na trh téměř každý velký výrobce automobilů. Trendem nicméně bude i nenakupování nových technologií. Přestože není k dispozici mnoho údajů o dopadu výroby smartphonů na životní prostředí, OSN tvrdí, že 80 procent uhlíkové stopy smartphonu pochází z výroby, přibližně čtyři procenta z dopravy a 16 procent z celoživotního používání. Pro lidi, kteří si uvědomují změny klimatu, bude v roce 2020 stále přitažlivější ponechat si smartphone, který již mají – nebo si koupit použitý.


8

Tech Kompaktní reaktor z Česka

ENERGETIKA BUDOUCNOSTI?

TECH

PRVNÍ MALÝ MODULÁRNÍ JADERNÝ REAKTOR PATENTOVALI TAKÉ ČEŠI Autor: Filip Šmejkal

Kompaktní reaktor vyvíjejí vědci v Centru jaderného výzkumu v Řeži. Reaktory o výkonu do 300 MW by v budoucnu mohly nahradit jaderné elektrárny velkých rozměrů, náklady na jejich výrobu a instalaci jsou v součtu mnohonásobně nižší. Tým českých vědců představil veřejnosti v rámci projektu Energy Well reaktor o výkonu asi 20 MW. K chlazení primárního okru-

Reaktory na továrních pásech

hu má sloužit tavená lithium fluoridová sůl. Pro srovnání, jeden

Mnohé nevýhody stavby rozměrných reaktorů může odstranit

reaktor v jaderné elektrárně Temelín může dosáhnout výkonu

přechod k malým modulárním reaktorům. Jak už jejich název

zhruba 53krát většího. „Vývoj našeho reaktoru je ve fázi finaliza-

napovídá, skládají se z jednotlivých sériově vyráběných modulů,

ce základního designu,“ uvádí vedoucí projektu Marek Ruščák

které lze snadněji dopravovat a postavit. Mnohem efektivněji

pro veřejnoprávní rozhlas. „Vyvíjíme reaktor IV. generace a z to-

je lze vyrábět také v továrnách. „Malé modulární reaktory jsou

hoto hlediska jsme ve vývoji velmi napřed,“ dodává. Mladý vědec

cestou, jak do budoucna zajistit dostatek energie všude tam,

odhaduje zavedení technologie do praxe nejdříve ve 30. letech 21. století.

Jaderná (r)evoluce

Reaktory III. generace

Reaktory používající stávající technologie.

Jaderná energetika v současnosti prochází velkými změnami. Zatímco některé země se z důvodu obav o bezpečnost provozu od jaderné technologie odvrací, světové mocnosti v čele s USA, Čínou a Francií se rozhodli na štěpení jader nezanevřít. Nukleární energie by se v budoucnu měla stát také opěrným bodem českého energetického mixu a postupem času by měla zcela nahradit výrobu energie spalováním fosilních paliv a sta-

Reaktory IV. generace

Budoucí koncept reaktorů využívající nové technologie s ohledem na udržitelný rozvoj, maximální využití paliva s minimem odpadu a nejvyšší možnou bezpečnost provozu.

bilizovat tak českou síť při nedostatku energie z alternativních zdrojů. Samotné Česko proto plánuje budoucí stavbu nových jaderných reaktorů, které mají doplnit či nahradit současnou

kde bude potřeba,“ uvedl na konferenci pořádané Fakultou ja-

šestici reaktorů provozovanou v Temelíně a Dukovanech.

dernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT Aleš John, bývalý ředitel Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) v Řeži. „Energii bude lidstvo

Stavba reaktoru ovšem představuje velkou ekonomickou zátěž.

potřebovat, a bude ji potřebovat čím dál více,“ dodává.

Například vstupní náklady na dostavbu české jaderné elektrárny Temelín se pohybují v řádech stovek miliard, a k tak velké

Přestože množství vyrobené energie nebude tak velké jako

investici hledají zainteresované strany peníze složitě. Jaderné

v případě velkých jaderných elektráren a vyšší budou také ná-

reaktory vyrábí jen několik firem světa, které si své technologie

klady na personál a provoz několika menších reaktorů, právě

cení, navíc každý reaktor je naprojektován zvlášť a jeho doprava

možnost vyrábět reaktory ve větším množství přináší projek-

na místo i samotná stavba přináší vysoké náklady.

tům také velký ekonomický potenciál. Studie pražské techniky a ÚJV vyhodnocovala přínos reaktorů ve studii z let 2012 – 2014,


Tech Kompaktní reaktor z Česka

a podle ní by se měla investice za reaktor vrátit nejvýše za asi 12 let. Pouhé zmenšení velkého reaktoru na několik menších

9

Od USA po Afriku

peníze neušetří, při možném umístění 10 až 12 malých reakto-

Velký problém při uvádění nových reaktorů do praxe předsta-

rů na jednom místě se ale díky inovacím v jejich výrobě jejich

vuje složitý proces certifikace. Například česká legislativa umož-

instalace vyplatí. Za samozřejmé se považuje zachování maxi-

ňuje na našem území jen výstavbu reaktoru, který již dříve získal

mální bezpečnosti při veškerém provozu, velká část reaktoru se

licenci na území země svého výrobce. Byrokratický proces tak

bude nacházet dokonce pod zemí.

s ohledem na maximální míru bezpečnosti trvá velmi dlouho. Proces certifikace by brzy měla ukončit v USA společnost

Argentinský jaderný zázrak

NuScale, podle odhadů by tak už v roce 2026 měla provozovat první malý modulární reaktor na světě. Zařízení však bude

Reaktory malých rozměrů jsou přitom technicky připravené

oproti českému patentu využívat ještě technologie III. generace.

k civilnímu použití již dnes. Plovoucí jaderné elektrárny využívá pro výrobu elektrické energie v odlehlých polárních oblastech

Světová jaderná asociace registruje vážnou stahu o vývoj malé-

Rusko. Jedním z překvapivých světových lídrů ve vývoji tech-

ho reaktoru u společností z 11 zemí světa. Ty nejmenší reaktory,

nologie malých modulárních reaktorů se v minulých letech

NuScale micro nebo eVinci, by přitom mohly disponovat výko-

stala Argentina. V rámci národního projektu CAREM vyvinuly

nem jen v řádu několika jednotek megawattů. Investice do nich

společnosti z jihoamerické země reaktor chlazený běžnou (tzn.

by tak neměla být problémem ani pro rozvojové státy, ve vy-

lehkou) vodou s integrovaným primárním okruhem – samotné

spělých zemích by při decentralizaci výroby energie mohly po-

jaderné palivo, parní generátory a chladicí voda tak tvoří jeden

moci s vyrovnáním dodávek elektrické energie do velkoměst.

uzavřený systém. Od roku 2014 se staví prototyp o výkonu 25

„Řešení pro nakládání s palivem a jaderným odpadem bude

MW v areálu jaderné elektrárny Atucha nedaleko Buenos Ai-

jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru dostupné technolo-

res, jeho dokončení je plánováno již na letošní rok. Argentina

gie,“ upozorňuje však Christophe Xerri z Mezinárodní agentury

se přitom v žádném případě nedá nazvat jadernou velmocí,

pro atomovou energii.

v samotné zemi vyrábí jádro jen asi jednu dvacetinu veškeré O výstavbu malého typu reaktoru se snaží také Čína, k chlazení

elektrické energie.

by však mělo v případě reaktoru typu HTR-PM sloužit plynné helium. Projekt de facto zahrnuje výstavbu dvou malých reaktorů o celkovém výkonu 210 MW. Vědci z Říše středu pracují také na reaktoru chlazeném tavenou solí, o jehož vývoj se pokoušejí rovněž výzkumníci z pražské Řeže.

MODULÁRNÍ JADERNÝ REAKTOR

12 m

10 m

Zdroj: ÚJV Řež

7,5 m


10 Tech Modulární reaktory

MODULÁRNÍ REAKTORY –

TECH

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Autor: redakce

Částečný přechod od klasických jaderných elektráren směrem k individuálním modulům již není pouhou ideou, ale blízkou realitou. Základní charakteristiky nového směru v energetice nám v rozhovoru představil Ing. Petr Nejedlý ze Skupiny ČEZ. Můžete čtenářům stručně vysvětlit pojem „malé modulární reaktory“?

ve srovnání se stávajícími bloky, a to zejména z důvodu využití

Malé modulární reaktory (anglicky Small Modular Reactors –

pu lze pro SMR očekávat výrazné zmenšení zóny havarijního

SMR) zahrnují celou škálu různorodých jaderných technologií.

plánování, což by mělo podstatně usnadnit budoucí proces li-

pasivních bezpečnostních systémů. V důsledku tohoto přístu-

cencování a následnou výstavbu těchto zdrojů. Dva základní znaky SMR jsou naznačeny již v názvu. Reaktory jsou malé, podle definice Mezinárodní agentury pro atomovou energii lze do této kategorie zařadit jednotky s elektrickým výkonem do 300 MW. Nicméně hlavním znakem je modulární přístup k jejich designu. Klíčové technologické komponenty

V elektroenergetice se obecně předpokládá další výrazný nárůst podílu OZE (obnovitelných zdrojů energie). Není z toho pohledu jaderná technologie poněkud zastaralá? To rozhodně není. SMR zcela přesně zapadají do koncepce

a systémy budou vyráběny a instalovány do speciálních modulů

vycházející z vysokého zastoupení OZE v energetickém mixu,

přímo u výrobce. A ve formě předpřipravených modulů budou

typicky velkých větrných a solárních farem. Jedná se o malé jed-

transportovány a namontovány na stavbě. Přesun podstatné

notky, vhodné pro decentrální nasazení. SMR umožňují velmi

části kompletace technologie do výrobních závodů by měl vý-

flexibilní regulaci elektrického výkonu, takže mohou vyrovnávat

znamně zvýšit kvalitu, urychlit, zjednodušit a ve svém důsledku

kolísavou výrobu OZE. A ještě jsem nezmínil, že mohou být vyu-

i zlevnit výstavbu oproti stávajícím elektrárnám.

žívány jako zdroje pro výrobu tepla.

Zmiňoval jste, že se jedná o široké spektrum různých technologií, můžete to trochu upřesnit?

A ekonomické parametry?

Tady si dovolím předpokládat, že čtenáři mají základní in-

Jedná se novou technologii připravující se na vstup na energe-

formace o jaderných technologiích a principech jejich funk-

tický trh. Čeká se na komerční nasazení prvních bloků a výsled-

ce. Z technologického hlediska můžeme SMR tedy rozdělit

ky v reálném provozu.

Zatím jsou deklarovány různé odhady v dosti širokém rozmezí.

do čtyř hlavních kategorií: standardní lehkovodní reaktory, vysokoteplotní plynem chlazené reaktory, dále reaktory využí-

Zajímá vás energetika a chcete se v tomto oboru dále rozvíjet?

vající k chlazení roztavené soli a konečně rychlé reaktory, chla-

Navštivte kdejinde.jobs.cz

zené buď tekutými kovy nebo plynem. Je to ale velmi „z rychlíku“. Dovolím si čtenáře pro více informací odkázat na online přednášku TechnicDays.

V souvislosti s jadernou energetikou je prioritní bezpečnost. Jak si stojí SMR v této oblasti?

V případě SMR je deklarována vyšší míra jaderné bezpečnosti

Online přednášky TechnicDays na téma energetiky najdete zde/

DUBEN – ČERVEN 2020

1

28. 4. 2020

Největší Employer Brandingová publikace na vysokých školách v ČR!

Přednášky vrcholových manažerů Můžete se těšit na ŠKO-ENERGO VALEO | Home Credit International T-Mobile | ČEZ | Unipetrol | STRABAG České Radiokomunikace

28. 4. 2020

Almanach TOP Zaměstnavatelé

od 18. května 2020

2

18. 5. 2020

www.topzamestnavatele.cz

STUDENTI A ABSOLVENTI 3

2020

Kde jinde to dokážete

www.kdejinde.cz/ prednasky (20–38 znaků)

www.cez.cz/p1 (max.19 znaků)

jaro/léto 2020 Pro více informací sledujte náš web

kdejinde.cz/studenti-a-absolventi

Uzávěrka stáží v redakci EkonTech.cz Chcete pracovat v redakci našeho časopisu? Máte poslední možnost se přihlásit. Do 30. 6. pište na sefredaktor@ekontech.cz

jaro/léto 2020 4

2020

HC NET Talent program Odstartuj svou kariéru již při škole. JEDINĚ S NÁMI! www.hctalentnet.com

Plánujete i vy zajímavou akci? Podělte se o ní s námi na info@asacr.cz


INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI příloha časopisu EkonTech.cz

PARTNEŘI PŘÍLOHY


BUDE ČESKO PATŘIT MEZI INOVAČNÍ LÍDRY EVROPY? Země, které se rozhodly podporovat vědu, výzkum a inovace, patří dnes mezi ty nejvíce prosperující. Tak zní hlavní premisa Inovační strategie České republiky pro rok 2019-2030. Zpracovala ji Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) společně s experty z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Inovační strategie byla představena začátkem minulého roku a obsahuje devět vzájemně provázaných pilířů, které mají Česku zajistit přední postavení v evropském výzkumu a inovacích. Máme předpoklady stát se jedním z takzvaných „inovačních lídrů“? Autor: Barbara Kytková | Vědavýzkum.cz Strategie vytyčuje priority, jejichž naplnění by mělo Českou republiku zařadit mezi nejinovativnější země Evropy, jako je například Švýcarsko, Finsko, Švédsko nebo Dánsko. Právě těmito státy se tvůrci strategie inspirovali a zároveň doufají, že se do roku 2030 ocitneme v první sedmičce nejpokrokovějších zemí Evropské unie. „Musíme mířit na finální výrobu, technologická řešení a služby, založené na znalostech. Cílem nesmí být generovat pouze objemy, ale hlavně přidanou hodnotu,“ proklamuje se v úvodu. Strategii tvoří devět pilířů, přičemž každý z nich má svého garanta. Zahrnují financování a hodnocení výzkumu, výzkumná centra, startup a spin-off prostředí, polytechnické vzdělávání, digitalizaci, mobilitu, ochranu duševního vlastnictví, chytré investice a marketing. Pro každý z pilířů shrnuje strategie stávající stav, vytyčuje hlavní cíle, jichž má být dosaženo, a nástroje jejich naplnění. Implementaci všech kroků má pravidelně vyhodnocovat RVVI za účasti předsedy vlády a garantů jednotlivých oblastí.

ČESKO BY MĚLO DO VÝZKUMU INVESTOVAT 3 % HDP ROČNĚ

Zdroj: Adobe Stock

Podle Karla Havlíčka, místopředsedy RVVI, má strategie a její realizace pomoci především v posunu v mezinárodních inovačních žebříčcích, kde se Česká republika v současné době pohybuje v rámci EU na 13. až 14. místě. Jedním z nástrojů, jak toho dosáhnout, je zvýšit podíl výdajů na výzkum a vývoj až na 3 % HDP. Třetinu, tedy (1% HDP), by měly činit veřejné výdaje (aktuálně 0,61 %) a až dvouprocentního podílu na HDP by měly dosáhnout výdaje podnikatelské.

14 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


V roce 2018 se na výzkum a vývoj prováděný v Česku vynaložilo celkem 102,8 mld. Kč. „Ve vztahu k HDP vzrostly výdaje na výzkum a vývoj na 1,93 % a Česko se tak opět přiblížilo k průměru EU,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. K nárůstu výdajů na vědu v uplynulých letech přispívaly největší měrou právě podnikatelské zdroje. Nejvíce prostředků přitom vynakládají firmy pod zahraniční kontrolou a investují především do vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje.

MÉNĚ BYROKRACIE A VÍCE INVESTIC S PŘIDANOU HODNOTOU

Ze strategie sice vyplývá, že Česko disponuje kvalitním vzdělávacím systémem, nicméně slabinu vidí v oblasti polytechnické výuky. Navrhuje změny v přístupu ke vzdělávání již od základních škol. Na vysokých školách pak doporučuje zavádění magisterských a doktorských programů v angličtině a cílenou státní aktivitu v získávání zahraničních studentů na české vysoké školy. Podstatným bodem je i důraz na větší zapojení českých výzkumných týmů a jednotlivců do mezinárodních programů – a to především do nového rámcového programu pro výzkum, vývoj a inovace Horizon Europe. Jeden z pilířů konstatuje, že podpora velkého počtu v Česku vybudovaných výzkumných center je provázena značnou byrokracií. Důležité je podle autorů vytyčit oblasti, kde se protíná excelence výzkumu, potenciál českých firem a budoucí technologické trendy. S tím souvisí i investice firem. V Česku chybí investice s přidanou hodnotou, a právě to se snaží změnit agentura CzechInvest - garant jednoho z pilířů - a také nová iniciativa „Tým

Česko“. Jedná se o volné sdružení šestice státních institucí, které pomáhají rozvíjet domácí byznys. Tým slouží pro potřeby českých firem – chce jim hlavně usnadnit přístup k institucionální podpoře a zlepšit jejich orientaci v poskytovaných službách. Dalším z cílů strategie je i zvýšení povědomí o ochraně duševního vlastnictví a zvýšení využívání nástrojů ochrany i patentových informací. Poslední oblast apeluje na cílenou snahu vytvářet ve světě pověst České republiky jako vysoce inovativní země.

PODAŘÍ SE NAPLNIT STANOVENÉ CÍLE?

Jak upozorňují někteří kritici, samotná Inovační strategie 2019-2030 nepřináší nic zásadně nového, co by již nebylo součástí jiných strategických dokumentů. Důležité je, jakým způsobem se k její implementaci postaví jednotliví garanti. Existuje totiž riziko, že se tvůrci strategie zaměří pouze na účelové sledování několika indikátorů, jež Česku sice mohou pomoci posunout se v inovačních žebříčcích na vyšší příčky, ale skutečný stav výzkumu a vývoje se tím zásadně nezmění. „Strategie jako celek, zdá se, zapomněla na jeden důležitý prvek, kterým je dostatek kvalitních lidských zdrojů. Těch bude nezbytně potřeba jak na straně inovátorů ve firmách, tak na straně implementátorů strategie ve státní správě a v neposlední řadě i kvalitních učitelů, od učitelek v mateřských školkách až po školitele doktorandů“, upozorňuje na další úskalí Daniel Münich z think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Inovační strategie České republiky 2019–2030 byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104. Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 15


ROZHOVOR

Lukáš Kutil, STRABAG a.s.

BIM PŘEDSTAVUJE ZMĚNU MYŠLENÍ, NEJEN NÁSTROJ 3D modely staveb jsou dnes ve stavebnictví nezbytností. Co dalšího se však skrývá za zkratkou BIM? To nám objasnil Lukáš Kutil, který v koncernu STRABAG působí jako BIM koordinátor a je tedy tím nejpovolanějším odborníkem na toto téma. Autor: Barbora Dvořáková Jak byste laikovi přiblížil pojem BIM (Building Information Modelling/Management)? Metoda BIM umožňuje využít možnosti, které nám dávají digitální technologie, v průběhu celého života stavby. Celý životní cyklus stavby (od zadání, přes tvorbu projektu, realizaci až po správu) stojí na velkém množství dat, která se obvykle nachází na různých úložištích a v různých formátech. BIM se snaží tato data centralizovat za pomoci tvorby počítačového modelu stavby, ke kterému jednotliví účastníci procesu postupně doplňují potřebné informace. Obrazně to lze přirovnat k věšáku na oblečení – na model stavby se postupně zavěšují informace o rozměrech, materiálech, financích atd. V čem spočívají hlavní výhody tohoto konceptu? Už z podstaty metody BIM je evidentní, že největším benefitem jsou

centralizace a také standardizace všeho potřebného na jednom místě. Nejde však jen o tvrdá data, ale i o komunikaci – u každé části modelu je totiž možné velmi dobře komunikovat s dalšími zainteresovanými osobami. BIM využívá společné datové prostředí při zapojení kombinace různých softwarů, máme tedy tzv. jeden zdroj pravdy a eliminujeme zdvojování dat. Přenos modelu z kanceláře na stavbu je otázkou několika málo okamžiků a díky využití rozšířené reality, digitalizaci a operativnímu řešení neplánovaných situací, zefektivňujeme jednotlivé procesy výstavby. BIM pomáhá řešit management stavby komplexně, včetně výpočtu doby trvání dodávek, zamezení kolizím (časovým, materiálovým, technickým) a celkově snížením míry chybovosti.

16 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


BIM také poskytuje samotným stavbyvedoucím příležitost k rychlému propojení plánů s realitou. Mnohdy se totiž stane, že se teoretické řešení 100 % neslučuje s realitou a v takové situaci musel stavbyvedoucí dříve spoléhat na několik různých zdrojů dat. S BIM je jeho úloha snazší, protože má všechny potřebné informace po ruce a může okamžitě – “live”, komunikovat s kolegy z kanceláře a celou situaci vyřešit. Jaké softwarové nástroje se využívají v rámci BIM? Je důležité uvědomit si, že BIM není metodou na klíč, kterou by si firma koupila a začala ji používat podle určitého manuálu. STRABAG využívá široké portfolio různých softwarů a díky tomu můžeme vytvořit model přesně na míru danému projektu a najít tu nejoptimálnější podobu BIM pro individuální projekt. Mou úlohou BIM koordinátora v rámci koncernu STRABAG je právě například zkoušet na pilotních projektech jednotlivé procesy, pro co konkrétně jsou nejvhodnější a jakou formou je lze využít do budoucna. Díky určité kategorizaci využití jednotlivých nástrojů napříč všemi zeměmi, kde naše společnost působí, pak můžeme s mými kolegy jednoduše vytvářet “manuály” pro konkrétní typy staveb. Je možné takto projektovat nejen stavby, ale i jejich bezprostřední okolí (např. krajinářské práce etc.)? Ano, v rámci dopravního stavitelství je dokonce přímo nezbytné zaznamenat širší souvislosti okolí – od stávající dopravy, ochranných pásem až po logistiku. Problematika územního plánování, urbanistické koncepce a vlastnických práv je jednou ze složek, které se v rámci konceptu BIM také řeší a které tento systém bude brát v potaz ve stále větší míře s tím, jak se bude postupně dále inovovat. Je možné BIM propojit s virtuální realitou (VR)? Pro pozemní stavitelství byl rok 2019 přelomový právě v souvislosti s AR/VR. Dodavatelé řešení pro VR se výrazně soustředili právě na tento segment a budovy je tak možné procházet, a dokonce vidět díky virtuální realitě budoucí podobu konkrétní stavby. Odhaduji, že do 2-3 let bude možné například zpřesnit polohu a orientaci, právě díky pomoci speciálních brýlí/helmy/tabletu. Rozšířenou realitu sami testujeme a osobně věřím, že to je cesta, kterou se vydat. Virtuální realita však není pouze líbivým krokem ke zvýšení nadšení investora. Celý model dokážeme dostat z kanceláře i na samotnou stavbu, například do ruky stavbyvedoucímu, nebo do kabiny bagru či buldozeru. Tam se upravená data nahrají a stroj díky tomu má potřebné informace, které by jinak pro jeho řidiče (pokud není zběhlý v IT) byly těžko srozumitelné. Dochází tak k určité míře automatizace, kdy se radlice sama nastaví do určité výšky a významně tak usnadní svému operátorovi práci. V jaké míře STRABAG využívá BIM v tuto chvíli? Jaké stavby společnost STRABAG již realizovala pomocí BIM? STRABAG využívá širokou škálu nástrojů a technologií, které spadají do systému BIM a například díky dronům a 3D modelům všech

našich staveb postupně navyšujeme míru využití BIM. V rámci pilotních projektů pak jednotlivé technologie propojujeme a tvoříme ucelenější BIM rozhraní. Pozemní stavitelství je oborem, kde se BIM aktivně používá ve velké míře, pokud se ale podíváme do silniční sféry, je například obchvat Zápy u Brandýsa nad Labem jedním z nejkomplexnějších projektů, který je řešen pomocí tohoto nástroje. V jakém časovém horizontu očekáváte plnohodnotné zavedení BIM do české praxe? Reálným se jeví časový horizont 5-10 let. Je však třeba brát v potaz komplexnost celého systému a nutnost změnit procesy nejen v průmyslové sféře, ale také v okruhu investorů. Ti by měli začít zadávat projekty skrz BIM. Na úrovni státní správy pak bude důležité standardizované zavedení metody BIM, kdy bude nezbytná aktivní spolupráce především Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, vlády a dalších zúčastněných složek. Jak je na tom BIM systém v ČR v porovnání se zahraničním? Česká republika je na tom díky vládou schválené koncepci zavedení metody BIM dobře a s postupným vytvářením zákonného rámce se celá situace bude ještě výrazněji zlepšovat. Významnou měrou přispívá agentura ČAS (Česká agentura pro standardizaci) a nebo třeba organizace czBIM (Odborná Rada Pro Bim), které pomáhají standardizovat BIM na státní úrovni. Pokud neztratíme tempo, které jsme nasadili, neztratíme krok s evropskými lídry, kterými jsou v této sféře Německo, Rakousko a skandinávské země. Vzděláváte své stávající zaměstnance v oblasti BIM, aby měli snadnější přechod z „2D do 3D” prostředí? A pomáháte připravovat na tento model i generaci dnešních studentů? Ano, našim kolegům postupně představujeme ty nástroje, které obstály v pilotních projektech, a školíme je, aby byli schopni využít všechny funkce naplno a uvést tak inovace z teorie do praxe co nejpřesněji. Vzdělávání se však netýká jen našich stávajících zaměstnanců. STRABAG aktivně spolupracuje i se středními a vysokými školami, a to především v rámci odborných přednášek, které na jednotlivých školách pořádáme. Naší snahou je mimo jiné právě ukázat široké společnosti, že stavebnictví je oborem, který právě teď prochází významným přerodem, plným úžasných inovací. Ti, které náš obor nadchne, pak mají dokonce možnost být přímo u vývoje a implementace nových postupů, a to díky trainee programu, který v našem koncernu již mnoho let funguje.

Lukáš Kutil Vystudoval Geodézii a kartografii na fakultě stavební ČVUT. Během své kariéry působil také ve Švédsku a Kanadě. Je členem Odborné rady pro BIM v České republice.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 17


ROZHOVOR

Barbora Bühnová, Fakulta informatiky MU

IT = INOVACE PŘINÁŠENÁ DO VŠECH OBORŮ, KTERÉ KOLEM NÁS JSOU Informační technologie jsou neodmyslitelně spjaty s inovačními tendencemi napříč obory. Barbora Bühnová nám přiblížila samotnou IT sféru, ale i studium na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity, kde působí jako proděkanka. Autor: Barbora Dvořáková

KDO NEINOVUJE, TEN ZASPÍ

Jak souvisí IT s inovacemi v dalších odvětvích? Jak uvádí George Colony z Forrester Research: „V budoucnu budou všechny společnosti IT (softwarovými) společnostmi.” Skutečně, IT přináší inovaci do všech odvětví, ať jde o zdravotnictví, automobilový průmysl či obyčejnou cukrárnu. IT dnes hraje významnou roli i pro firmy na první pohled nespojované s informačními technologiemi, protože jsou to právě informační technologie, které dokáží realizovat naše nápady na efektivnější výrobu, marketing, či předvídání budoucího vývoje trhu.

Je tedy vůbec možné inovovat bez zapojení IT složky? Bez IT lze inovovat, ale jde to velice obtížně, a pokud chcete zůstat jako organizace konkurenceschopní, zapojení IT se nevyhnete. IT zrychluje inovační smyčku a významně šetří zdroje – finanční, lidské, materiálové a hlavně časové. Stejně tak nám tento obor dává šanci uskutečnit procesy, které by jinak nebylo možné vyzkoušet. Například ve zmíněném automobilovém průmyslu jsou pěkným příkladem crash testy, které se v posledních letech od fyzických vozů přesunuly do digitálního simulovaného prostředí, kde máme možnost podrobně sledovat všechny důležité proměnné, aniž bychom

18 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


Na FI MU lze studovat na magisterské úrovni například kyberbezpečnost, vývoj počítačových her, umělou inteligenci, počítačovou grafiku či vizualizace, což jsou vysoce dynamicky rozvíjející se obory IT. K výuce přistupujeme komplexně i v tom směru, že spolupracujeme s dalšími fakultami. Oproti ryze technickým univerzitám tak dokážeme studenty již v rámci studia připravit na budoucí nezbytnou spolupráci s kolegy z dalších odvětví.

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

rozbili stovky aut. A i IT složka využívaná při samotném řízení auta je dnes stěžejním inovačním prvkem v automobilovém průmyslu.

IT = KREATIVITA

Můžeme považovat IT za kreativní obor? IT je, stejně jako matematika, oborem soustředícím se na problem solving, hledání nejlepšího řešení určitého problému. A to je jedna z nejkreativnějších aktivit, kterým se člověk vůbec může věnovat. Je škoda, že například ve školách je přístup právě k této problematice dosti striktní – prezentuje se pouze jedno správné řešení a to ne tak docela koreluje s realitou. Je třeba uvědomit si, že při hledání té nejlepší cesty narazíme na varianty, z nichž každá je nejlepší v určitém ohledu. A v momentě, kdy tu nejlepší cestu najdeme, je naším cílem popsat ji tak, aby ji za nás mohl udělat počítač a my nemuseli dané věci věnovat všechen náš čas.

Jak se celkově změnila výuka IT v posledních 10 letech? Dovolím si říct, že markantně. Ať už je to právě propojením teorie s praxí nebo i zahrnutím atraktivních a aktuálních témat do studijních programů naší fakulty. Příkladem může být specializace herního vývoje, která reflektuje silnou základnu firem pro herní vývoj v České republice, nebo zaměření na kyberbezpečnost díky spojení s klíčovými národními institucemi, firmami a mimořádnými výzkumnými týmy, které v této oblasti na FI MU máme. Jsme také rádi, že se rok od roku zvyšuje procento dívek, které na FI MU studují. Celkově máme radost, že se nám díky pestrým profilům našich studentů daří reagovat na globální výzvy, které v rámci digitalizace v posledních letech vyvstaly, což se promítá i do společenské relevance výzkumu, který se na FI MU daří realizovat.

Pro koho je obor IT ideální? Proč by se měli studenti věnovat právě tomuto oboru? Informační technologie jsou oborem, ve kterém najde uplatnění skutečně téměř každý, s jakýmkoli profesním profilem. Člověk se může věnovat programování, řízení projektů, definování požadavků na systémy, dohledu nad počítačovou bezpečností, vymýšlení nových produktů a jejich využití, či navrhování architektury celkového řešení. IT je dle mého názoru podobně širokou oblastí jako například zdravotnictví – existuje široká škála různých specializací, do kterých se člověk může profilovat. Poptávka po IT pracovnících je rok od roku vyšší a bohužel se nám nedostává kvalifikovaných odborníků v tomto oboru, a to i přes atraktivitu oboru a vysoké finanční ohodnocení. Proto je důležité povzbudit studenty k vyššímu zájmu o studium informatiky, a o to se na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU) snažíme i díky široké škále aktivit pro středoškoláky.

O INOVACÍCH ZA POMOCI INOVACÍ

Čím je výuka na FI MU jedinečná? Unikátní je jistě díky snaze reflektovat aktuální vývoj v praxi, při zachování velmi kvalitní základny fundamentálních znalostí, na kterou však navazujeme intenzivním kontaktem s reálnými typy problémů. Snažíme se přivádět experty z praxe do samotné výuky a studentům dáváme možnost pracovat na závěrečné bakalářské a diplomové práci v některé z našich partnerských firem. Nově také zavádíme profesní studijní programy, v rámci kterých studenti stráví téměř celý semestr na stáži.

Barbora Bühnová Absolventka programu Informatika a proděkanka pro průmyslové partnery Fakulty informatiky MU. Spoluzakladatelka Czechitas, neziskové organizace pro popularizaci a vzdělání v IT.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 19


ANTISOLÁRNÍ PANELY MOHOU VYRÁBĚT ELEKTŘINU V NOCI Sluneční záření je klíčovým zdrojem obnovitelné energie. Tradiční solární energetika ovšem zcela závisí na denní době a slunečném počasí. Postupně se však objevují nové technologie rozšiřující možnosti solární energetiky. Hybridní solární panely mohou využívat například energii dopadajících kapek deště, elektrickou energii sněžení a v případě zařízení z Kalifornské univerzity v Davisu také energii tepelného vyzařování během noci. Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: University of California, Davis

Čínští odborníci vyvíjejí hybridní solární panely, které dovedou vyrábět elektřinu jak za slunečného počasí, tak i za deště. Tyto solární panely využívají triboelektrické nanogenerátory, zařízení nepatrných rozměrů, která dovedou přeměnit mechanickou energii na elektřinu. Když na solární panely s těmito triboelektrickými nanogenerátory prší, tak převádějí energii dopadajících kapek deště na elektřinu. Hybridní solární panely s touto technologií by měly být lehké a levné, takže by je bylo možné umístit na střechy domů, stejně jako klasické solární panely.

na elektřinu. Takový solární článek je chladnější nežli sluneční záření, kterému je vystavený.

Nanoinženýři University of California Los Angeles a další odborníci uplatnili triboelektrické nanogenerátory k výrobě elektřiny ze sněžení. Jejich „sněhové“ triboelektrické nanogenerátory (snow-TENG, podle anglického snow-based triboelectric nanogenerator) jsou 3D tištěné, pružné, malé a především levné. Využívají toho, že sníh je vždy kladně elektricky nabitý, a může tím pádem předat elektrony druhému materiálu. Tímto materiálem je silikon, což je záporně elektricky nabitý polymer. Badatelé otestovali množství různých kandidátů, včetně hliníku nebo teflonu. Nakonec nejlépe obstál právě silikon, s jehož pomocí nanogenerátor vytvořil více elektřiny než všechny ostatní testované materiály. Když na silikonový plátek nanogenerátoru snow-TENG sněží, tak vzniká elektrický náboj, z něhož nanogenerátor vyrábí elektřinu.

Tento princip již nějakou dobu využívají zařízení zvaná termoradiační články (anglicky thermoradiative cell). Na rozdíl od klasických solárních článků záření neabsorbují, ale naopak vyzařují, přičemž ale z tohoto procesu rovněž získávají elektřinu. Jak říká Munday, v solárních a termoradiačních článcích jsou sice používány různé materiály, ale jejich fyzika je stejná. Odborníci se snaží takové termoradiační články uplatnit při zpracování odpadního tepla motorů.

Jeremy Munday z americké University of California Davis a jeho spolupracovníci zase vyvíjejí speciální typ fotovoltaických článků, které by měly generovat elektřinu během noci. Čistě technicky tedy nejde o „solární články“. Badatelé jim přezdívají „antisolární“. Tato technologie by mohla mít značný dopad na celou solární energetiku. Jak takový antisolární fotovoltaický článek pracuje? Vlastně úplně stejně jako klasický solární článek, jen obráceně. V běžném solárním článku se vyskytuje vrstva substrátu, což je obvykle křemík, která využívá rozdíly teplot k absorpci slunečního záření a jeho přeměně

Odborníci rovněž již dlouho vědí, že objekty, které jsou teplejší nežli jejich okolí, vyzařují teplo, čili infračervené elektromagnetické záření. A v noci, pod hvězdnou oblohou, jsou obvykle předměty teplejší než okolí. Lidé to využívají dlouhá staletí, například při nočním větrání. Stejný mechanismus je zodpovědný třeba i za to, že se na trávě vytvoří led, i když jsou v noci teploty nad nulou.

Výzkumný tým vzal termoradiační článek, umístil ho na teplé místo, a namířil ho na noční oblohu. Takový termoradiační článek by měl vyzařovat infračervené záření, protože je teplejší než noční obloha. A měl by tím pádem generovat elektřinu. Ukázalo se, že jejich nápad funguje. Mundayův speciální navržený „antisolární“ článek generuje za ideálních podmínek během noci až 50 wattů na metr čtvereční. To je zhruba čtvrtina výkonu dnešních běžných solárních článků během dne. Toto zařízení přitom může fungovat i přes den, pokud dojde k jeho zastínění před přímým slunečním zářením. Antisolární články mohou dodávat elektřinu, přinejmenším teoreticky, v průběhu celého dne. Jestli se tato technologie prosadí, tak by mohla přispět k utlumení výkyvů v energetických sítích, vytvořených především solární a větrnou energetikou. Slunce a vítr jsou totiž k dispozici jenom někdy. Když nejsou příhodné podmínky, tak tradiční solární ani větrná energetika nepracuje.

20 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.czPRACOVNÍ POZICE...

KEY ACCOUNT MANAGER INTERNAL podpora prodeje B2B správa poptávek zákazníků práce v IT systémech (SAP, Flexi a CRM) požadavky: dokončené VŠ studium znalost AJ znalost MS Office

CHANNEL DEVELOPMENT SPECIALIST návrh a vedení projektů v B2B podpora při launchi nových produktů implementace kanálových strategií požadavky: VŠ vzdělání komunikativní znalost AJ kreativní a inovativní myšlení

22 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz

ASISTENT/KA VEDENÍ NÁKUPU asistence vedení zbožového nákupu koordinace projektů mezi nákupními odděleními každodenní komunikace v NJ požadavky: komunikativní znalost NJ výborná znalost MS Office řidičský průkaz sk. B

SYSTÉMOVÝ TESŤÁK testování systémů pro autonomní auta tvorba code v Céčku nebo Pythonu mezinárodní prostředí požadavky aktivní AJ orientace v C, Python a dalších řidičský průkaz sk. B


...PŘESNĚ PRO TEBE!

ANALYTIK DAT V OBLASTI ZDRAVOTNÍ PÉČE statistiky o vývoji a trendech ve spotřebě a v nákladech na zdravotní služby kvantifikace, back testing plánovaných dohadných položek požadavky: vysokoškolské vzdělání (ideálně matematika, informatika, statistika, ekonomie) vynikající znalost MS EXCEL, MS ACCESS

SPECIALISTA/KA ŘÍZENÍ STRATEGIE A RIZIKOVÉ PŘIPRAVENOSTI identifikace hlavních výzev a priorit rozvoje elektroenergetiky strategické analýzy vnějšího a vnitřního prostředí POŽADAVKY: VŠ vzdělání (ideálně elektroenergetika) plynulá znalost AJ orientace v oblastech nových technologií a digitalizace

JUNIOR ACCOUNTING CONSULTANT zpracování finančního účetnictví určeného portfolia klientů kontrola účetních dokladů požadavky: SŠ / VŠ vzdělání ekonomického směru zájem o oblast účetnictví komunikativní znalost AJ

ABSOLVENT/KA VŠ spolupráce se stavbyvedoucím práce v programu SAP hodnocení nabídky subdodavatelů POŽADAVKY: absolvent/student posledního ročníku VŠ stavebního směru řidičský průkaz sk. B chuť učit se

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 23


ROZHOVOR

Pavel Moravec, Nestlé

INOVACE ZNAMENÁ UDRŽENÍ RELEVANCE KE SPOLEČNOSTI Proč je důležité nacházet nová řešení v potravinářství a jak takové změny ovlivňují náš každodenní život? Společnost Nestlé se intenzivně věnuje inovacím a ty nejzajímavější nám představil Pavel Moravec, který stojí v čele HR a IT/IS oddělení. Autor: Barbora Dvořáková Proč je vlastně potřeba inovovat potravinářský sektor? Potraviny a jejich problematika se dotýká náš všech. Nejedná se o produkt navíc, ale o jednu ze základních nezbytností každého člověka. Potraviny mají dramatický dopad na celý svět. Nejedná se jen o produkt nebo službu samotnou, ale o celou sféru získávání potravin, jejich zpracování a přepravu, ale i jejich vliv na náš život a to, jak se cítíme. Nedílnou součástí je také hospodaření s vodními zdroji, využití hnojiv a jiných chemikálií, provázanost s okolním prostředím – tedy celková udržitelnost modelu získávání a výroby potravin. Zaměřujete se v Nestlé více na inovace produktů nebo samotných procesů potřebných pro tuto tvorbu? Oblast inovací je komplexní multidisciplinární záležitostí. Primární

je pro nás inovace produktu, který naplní očekávání a přání široké společnosti. Celá problematika však jde ruku v ruce s inovacemi jednotlivých procesů, protože široká společnost není jediná, kdo určuje, co chce. Častokrát je firma tím, kdo pomůže klientovi definovat, co by měl chtít. Jedná se tedy o dialog produkující organickou změnu – inovaci. Pokud bych měl jmenovat tři stěžejní oblasti, na které se zaměřujeme, jsou jimi rostlinná strava, obalové materiály našich výrobků a udržitelnost jako taková. Proč jsou vlastně inovace pro Nestlé tak důležité? Každá firma, která chce přežít, musí inovovat. Inovace znamená udržení relevance ke společnosti. Působíme na trhu již 150 let a za tu dobu jsme prošli mnohými procesy, které nám dokázaly, že inovace jsou

24 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


nezbytné na cestě k úspěšnému fungování. Nestlé je industry leader v oboru potravinářství, a to nám dává jedinečnou možnost ukázat spotřebitelům, obchodním partnerům, ale i konkurenci, co je v našem oboru možné a zasadit se tak o vylepšení našeho odvětví. Jaký cíl mají vaše aktivity směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu spotřebitelů? Nestlé se snaží kultivovat celý segment potravinářství a tím zlepšit fungování celé naší společnosti jako celku. Chceme spotřebitelům nabídnout přidanou hodnotu a dokázat, že pokud se do inovací zapojí velký hráč, je možné dokázat v podstatě cokoliv. Inovace, kterým se věnujeme, mají také mimo jiné za úkol představit změnu jako mainstreamovou záležitost, napříč různými zeměmi a společenskými vrstvami, nikoli jako prémiový koncept pouze pro několik vyvolených jedinců. Udržitelnosti se věnujeme také v rámci nakládání s vodou, dopad na zemědělství a výživa náš všech jsou pro nás stěžejními otázkami. Jak reaguje Nestlé na inovační trend rostlinné stravy? Uvědomujeme si, že sociodemografické aspekty ovlivňují naše smýšlení o konzumaci živočišných a rostlinných proteinů. Lidé potřebují protein, aby žili. A my si klademe za cíl najít takovou cestu, která naplní tuto potřebu v maximální možné míře, ale vezme v potaz také environmentální, etické a zdravotní aspekty a celkový dopad na naši populaci. Aktivně se věnujeme tomu, jaký protein a jakou cestou ho získáváme a výzkumné aktivity probíhají i na poli dalších potravin z rostlinné sféry. Jakého největšího posunu dosáhlo Nestlé v oblasti obalových materiálů? Znovupoužitelnost, recyklace a rozložitelnost obalů jsou v Nestlé hojně diskutovanými tématy.Co se týká konkrétních aktivit na poli rozložitelnosti materiálů, zaměřujeme se především na PHA polymery, které se prozatím jeví jako nejlepší odpověď na biodegradabilní otázky. V oblasti recyklace stojí jistě za zmínku skutečnost, že Nestlé bylo spoluzakládajícím členem systému EKO-KOM (pozn. red. sdružení zajišťující plnění povinnosti zpětného odběru a využití obalových odpadů) a zasadilo se tak o plošné šíření povědomí o recyklaci. V letošním roce také naše společnost uvolnila 2 mld. švýcarských franků pro hledání inovativního řešení v oblasti recyklovatelnosti obalů a nastartování celé nové ekonomiky, která se zaměří právě na tuto problematiku. Kde se nachází vaše R&D centra? A jak rychlá je implementace výsledků výzkumu napříč zeměmi, ve kterých Nestlé působí? Máme tu výhodu, že náš výzkumný tým je složen z odborníků napříč národnostmi a díky naší velikosti a zkušenostem můžeme využít nepřeberné množství kvalitních zdrojů dat a informací k dalším výzkumným aktivitám. S širokou působností Nestlé souvisí také možnost implementovat výsledky nejnovějších výzkumů v různých národních a přírodních podmínkách a tím zajistit nejvyšší možnou míru úspěšnosti na poli novinek a inovací. Náš výzkumný ústav ve švýcarském Lausanne, ve kterém působí 50 vědců, se například věnuje právě problematice obalových materiálů.

Nejedná se však o uzavřený výzkum na bázi teorie, ba naopak – tito odborníci spolupracují s firmami, univerzitami a dalšími subjekty z praxe a společně hledají a tvoří skutečně aplikovatelná řešení. Dokáže Nestlé v inovacích držet krok se start-upy? V Nestlé věříme tomu, že spolupráce startupů a velkých hráčů je cesta, kterou bychom měli jít. Bez zázemí, zkušeností a financí společnosti jako je například Nestlé, mají nově vznikající subjekty velmi těžkou cestu na výsluní. Můžete mít sebelepší nápad, pokud však vedle vás není někdo, kdo vám pomůže s implementací a zaběhnutím vašeho projektu, s velkou pravděpodobností přijdete o možnost změnit svět kolem vás.Tvorba firemního ekosystému a assembly modelu je pro nás právě z toho důvodu směr, kterým se chceme vydat. I to je jeden z důvodů proč jsme se rozhodli spolupracovat například s českým projektem MIWA, který představuje komplexní řešení nejen bezobalového nákupu, ale také distribuce potravin. Proč by se mladí inovativní lidé měli zajímat o práci v Nestlé? Práce v Nestlé představuje zaměstnání s přesahem. Dobrá mzda, zvučné jméno a bohatý seznam benefitů totiž není to jediné, co svým zaměstnancům naše firma poskytuje. Ti, kteří u nás pracují, mají navíc možnost realizovat své sny a nápady. Schopnosti jsou bezesporu důležité, ale bez dostatečného zázemí je těžké plně je rozvíjet. Věřím, že je důležité, aby lidé sami posoudili, jak moc jsou sliby o seberealizaci a “záchraně světa” v rámci jednotlivých firem reálné. Dnešním náborovým trendem je právě zacílení na osobní rozvoj a vyšší míru ovlivnění světa. Od slibů k realizaci však vede dlouhá cesta, a ne každá firma dokáže tyto sliby splnit. Důvěra je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšného byznysového a kariérního partnera.

Pavel Moravec Do Nestlé nastoupil již v průběhu studia a od logistiky se posunul až na svou nynější pozici ředitele HR a IT/ IS pro Českou a Slovenskou republiku. Vystudoval práva ale postupně objevil kouzlo IT světa, který by rád přiblížil i humanitně zaměřeným lidem.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 25


ROZHOVOR

Jindřich Kubát, Komerční banka

INOVACE JDOU RUKU V RUCE S AGILITOU Bankovní prostředí je velmi regulované a HR management je oblast, kde byste inovace možná vůbec nehledali. Přesto patří banky k výrazným inovátorům na trhu a personální oblast je jednou z nejprogresivnějších – její změny mají dopad na celou organizaci a hlavně její technologickou část. Ty nejvýznamnější inovační tendence v rámci Komerční banky nám představil Jindřich Kubát, působící jako Head of Development Center of Expertise. Autor: Barbora Dvořáková

Dokáže být velká korporace dostatečně inovativní? Pokud se bavíme například o finančním sektoru, je možné sledovat trend, který potvrzuje, že právě velké firmy jsou těmi, kdo přináší největší inovace. Instituce typu Komerční banky má totiž k dispozici daleko větší základnu vývojářů a IT odborníků, než začínající fintechy, nebo menší banky. S tím souvisí také fakt, že finanční ohodnocení těchto odborníků v posledních letech strmě stoupá a ne každá firma si může dovolit dlouhodobě financovat vývoj v takovém rozměru jako například právě velká korporace.

Pro veřejnost je jistě složité vidět jednotlivé inovace v rámci všech produktů, které nabízíme. Inovace nejsou tak patrné jako třeba u zmiňovaných fintechů, a proto může korporace působit jako zkostnatělý kolos bez progresivních snah. Rychlost zavádění těchto inovací je však na druhou stranu ovlivňována velikostí a komplexností IT systému, bankovními regulacemi a některými zažitými procesy, které rozhodně mohou být efektivnější. Jak se technologický vývoj odráží na náborových procesech? Pokud máte ve firmě celkem osm tisíc zaměstnanců a z toho přes

26 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


tisíce z nich jsou IT specialisté, jste technologickou firmou. Každá firma s větší základnou IT specialistů si toto musí uvědomit, aby byla schopná reflektovat tuto skutečnost právě i v oblasti HR. Vše začíná na úrovni nejvyššího vedení společnosti, které musí podporovat agilní přístup řízení a vývoje, jenž obecně více podporuje inovace a vývoj dlouhodobě udržitelných produktů než tradiční metody řízení projektů. IT specialisté na tento způsob řízení hodně slyší a při hledání práce preferují agilní způsoby řízení. Pokud se správně nastaví jednotlivé body HR strategie, je následné fungování a nábor nových kolegů přizpůsoben novým produktům a inovacím, které zvyšují hodnotu firmy. Zaměstnanci velkých firem typu Komerční banky jsou pak většinou specializovaní na určitou oblast vývoje, nebo provozu. To je rozdíl oproti start-upu nebo fintechu, kde musí jeden člověk většinou rozumět širšímu spektru technologií a má výrazně větší odpovědnost. Na druhou stranu je důležité zmínit nespornou výhodu práce v korporaci ve smyslu stability a jistoty, společně s velkou změnou k lepšímu, co se týká samotného pracovního prostředí. Jdeme s dobou a upravujeme tomu nejen naše fyzické prostory ale i pracovní úvazky. Zároveň jsme ovšem schopni našim kolegům poskytnout dlouhodobou práci v menším týmu, který se semkne a naplno žije příběh daného produktu podobně jako start-up, ale s mnohem větším reálným dopadem. Jak byste charakterizoval Spotify model, který v Komerční bance funguje? Jedná se o agilní framework, který je v sektoru bankovnictví v posledních letech významným trendem. Například IT oddělení Komerční banky, ve kterém působím, je složeno z 16 tzv. tribů, kdy každý z nich je dále rozložitelný do tzv. squadů. Tribe je primárně orientován na určitou business doménu, takže např. platební metody, nebo hypotéky jsou řízeny pouze jedním tribem. Squad je pak vlastně menší tým, který pracuje na jednotlivých produktech spadajících do daného tribu. Squad je cross-funkční, tedy obsahuje právě takové lidi, aby squad mohl zcela samostatně pracovat na svém produktu a mít na něm plnou kontrolu a odpovědnost. Tento model je výrazně efektivnější, než funkční squad, které jsou složené pouze z jedné profese (např. vývojáři, databázoví specialisté, analytici, atd. ), jelikož každý úkol by pak musel protéct velkým počtem squadů, než by byl připraven na nasazení do produkce.

tribe leaderovi, aby předal informace jednotlivým squadům spadajících do jeho tribu. Co má Komerční banka v nejbližší době v plánu v rámci IT a technologického vývoje? Chceme redefinovat celý development lifecycle, výrazně více se zaměřit na servisně orientovanou architekturu pomocí DevOpsových principů. To jsou dvě hlavní změny, které mění mindset celé firmy a všech našich kolegů. Aktivně také řešíme otázku upuštění od těch ITIL procesů, které nekorelují s naším způsobem agilního vývoje. Obecně lze říci, že se zaměřujeme na procesy, ve kterých budou mít jednotlivé squady opravdu end-to-end odpovědnost za vývoj a provoz aplikací. Pracujeme v regulích daných Českou národní bankou, kde platí tzv. „Segregation of duties“, to znamená, že musíme zvolit takové procesy, aby byl na jednotlivých krocích vývoje a provozu produktu vždy přítomen více než jeden člověk. Jde tedy o nastavení rolí – jednu z nich dostane ten, kdo tvoří určité řešení a druhou, ten, kdo pracuje na nasazení a provozu aplikace. Ve své podstatě však může jít o určitou Continuous delivery pipeline, která je hojně využívaným konceptem v rámci DevOps.

Celý rozhovor s Jindřichem Kubátem a dalšími experty Komerční banky si můžete poslechnout v podcastu Digitální banka budoucnosti na všech hlavních platformách jako Spotify nebo Apple Podcasts. Dozvíte se o fungování banky v technologické oblasti i mimo ni.

DIGITÁLNÍ BANKA BUDOUCNOSTI

Jak vypadá chod takového modelu? Každý tribe, potažmo squad, směřuje ke stejnému cíli, ačkoli pracuje na svém konkrétním produktu v rámci organizace. V Komerční bance tuto integritu zajišťujeme pomocí úzkého vztahu vedení a samotných zaměstnanců. Člen představenstva spolupracuje přímo s vedoucími jednotlivých tribů – hierarchie v rámci pozic je tedy významně plošší a pracovníci managementu mají daleko blíž k jednotlivým vývojářům. Významným prvkem jsou také pravidelné strategické schůzky konající se v každém kvartálu. V rámci této schůzky se člen představenstva za konkrétní oblast sejde s tribe leadery a společně plánují, co a jak se bude dělat, jaké jsou důvody a tak dále. A pak je již na konkrétním

23425 KB HR samolepka 65x65 V01.indd 1

04.03.20 15:28

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 27


ROZHOVOR

EMBODIMENT OF A CLOUD vizualizace

SOCHA NENÍ JEN MATERIALIZOVANÝM OBJEKTEM, MÁ I VIRTUÁLNÍ PODOBU Digitální technologie prostupují do všech oblastí naší společnosti. Nejinak tomu je i s uměním. Jak nové technologie vstupují do sochařství nám na příkladu digitálního sochařství objasnila Helena Lukášová z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Autor: Barbora Dvořáková Jaké jsou nejnovější trendy v propojení umění a umělé inteligence? Současné experimenty s umělou inteligencí v uměleckém světě bych nepovažovala za trendy, ale spíše za experimentování s novým fenoménem. Velice se diskutuje, co přesně znamená kreativita umělé inteligence, jaké možnosti kognitivních funkcí může mít v budoucnosti. Vznikají různá díla, která spíše demonstrují experimentální výstupy na základě autorských datových setů, realizovaly se filmy, pro něž napsala umělá inteligence scénář atp. Schopnost umělé inteligence chrlit neomezené množství obrazů je samozřejmě fascinující, ale jaká je jejich hodnota? Jaká je potom pozice autora? Bude umělá inteligence schopna myslet v hlubších semiotických

souvislostech, asociacích a konotacích? Jak se bude učit od člověka jeho intuici? Nejedná se koneckonců jen o zrcadlo nás samých? Jak vlastně definujeme lidskou kreativitu? Co vlastně chceme, aby umělá inteligence uměla? Umělci spíše řeší ve svých projektech tyto hlubší problémy, které odkazují na vztah technologie a člověka, zjednodušeně řečeno. Jaké moderní technologie se aktuálně využívají v umění/ sochařství? Umělci jsou poměrně zvídavá stvoření, čili mají touhu experimentovat s jakoukoliv technologií, ke které mají přístup. Sochařství si jistěže ponechává širokou škálu metod práce, ale někteří se snaží zapojit

28 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


experimentují s metodami generativního designu a umění. Chceme je naučit myslet v souvislostech, nabídnout jim možnost experimentovat v daných oblastech. Nabyté zkušenosti a dovednosti mohou potom dále rozvíjet v souvislosti s informatikou.

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

digitální procesy do tvorby trojrozměrného díla. To vede k nutnosti přehodnotit tradiční vnímání sochy jako objektu, neboť musíme vzít v úvahu i jeho virtuální přítomnost, která může být prezentována ve virtuální či rozšířené realitě. Jak probíhá tvorba „digitální sochy“? Digitální technologie nabízí mnoho vstupů, ze kterých lze „vydestilovat“ 3D model. Ten může být sestavený ze série fotografií, 3D skenů, medicínských dat z CT či ultrazvuku, 3D modely jsou přístupné na internetu v různých knihovnách, může se jednat o 3D vizualizaci pohybu či dat. Objekt může být generovaný autorským softwarem. Výstupy jsou, jak jsem zmínila výše, různé povahy – virtuální, rendrované sekvence, fyzické objekty realizované pomocí metod digitální výroby (robotické obrábění, CNC frézy, 3D tiskárny). Vnímáte 3D tisk jako přímou konkurenci klasického „řemeslného“ sochařství? Může 3D tisk pomoci k snazšímu ztvárnění zamýšleného díla? (model pro odlitky atd.) V žádném případě. Digitální technologie nekonkurují tradičním postupům, nemá smysl vytvářet tento konflikt. Naopak, tradiční řemeslné postupy a digitální metody se mohou volně doplňovat a prolínat. Umělec je naprosto svobodný. 3D tisk je jen jedna z metod realizace 3D modelu. Jeho výhoda je ta, že dovede převést do materiálu velmi složité tvary, které by nebylo možné realizovat jinými metodami. Jeho nevýhoda je ta, že většina 3D tiskáren je co do velikosti tisku limitovaná.

Jaké hlavní benefity pro budoucí kariéru získají absolventi Vizuální informatiky? Snažíme se studenty rozvíjet tam, kam především sami směřují. Naši studenti jsou úspěšní v uplatnění, neboť právě toto interdisciplinární vzdělání je pro současný svět důležité. Uplatňují se v grafických a herních studiích, někteří za svou kariérou odchází do zahraničí. Část z nich se hlásí dále na umělecky zaměřené školy. Pro koho je tento obor určen? V současné době digitální technologie prosákly prakticky do všech oblastí lidské činnosti. Naše specializace je tedy určena těm, které zajímá informatika ve spojení s vizuální tvorbou. Současné umění již není o mistrném zvládnutí řemesla, ale o schopnosti poukazovat na problémy současného světa a vyjadřovat vlastní postoje. I v tomto smyslu je důležitá mezioborová znalost fungování digitálních médií. Musí být student kreativcem milujícím matematiku? Nevím, jestli je nutné matematiku milovat, stačí jí dobře rozumět. Samozřejmě je však hluboké nadšení pro kreativitu a současně i matematiku ideální kombinací. Několikrát jsem se setkala s výtvarně mimořádně nadanými studenty FI, kterým stejně mimořádně šla právě i ta matematika. Stojíme především o studenty, kteří jsou zvídaví, otevření, chtějí komunikovat a zajímají se o svět kolem sebe. A musím říct, že takové

Je možné, že virtuální modely nahradí fyzická umělecká díla? Ne, to se určitě nestane. Materializované dílo vstupuje do naší reality. Setkat se s dílem, sáhnout si na něj, mít možnost sledovat sochu v různých ročních obdobích vytváří hluboké pouto s místem, kde se s ní setkáváme. Takové dílo již není závislé na tlačítku „vypnout/zapnout“, je osvobozené z podmíněné digitální existence. Lze využít digitální sochařství i v průmyslovém/zdravotnickém prostředí? Nevím, zda přímo sochařství. Ale materializace medicínských dat dovoluje realizovat 3D modely např. nenarozených dětí, vytvořit model např. pro rekonstrukci zranění pro konkrétního člověka atd. Působíte na FI MU v rámci programu Vizuální informatika. V čem se liší od ostatních programů? Vizuální informatika sdružuje několik oblastí, které spojuje důležitost vizuálního obrazu. Její součástí je specializace Grafický design, kde působím. Naším cílem je předat studentům kvalitní základy v grafickém designu, animaci, 3D modelování a fotografii. Studenti

Helena Lukášová Působí na Fakultě informatiky MU na Katedře vizuální informatiky. Sochařství vystudovala na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde absolvovala také doktorandské studium. Ve svých dílech propojuje tradiční umění s digitálními metodami.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 29


UMĚLÁ INTELIGENCE POMÁHÁ NALÉZT LÉK PROTI KORONAVIRU. JAKO NEJÚČINNĚJŠÍ VYHODNOTILA ANTIVIROTIKUM PROTI HIV Speciální výpočetní programy umí vyhodnotit pravděpodobnou účinnost léčivých přípravků a dokážou tak významně urychlit lidskou práci. Jihokorejský algoritmus doporučil jako nejvhodnější komerčně prodávaný lék atazanavir, který vyvinuli chemici původně jako přípravek ničící virus HIV. Autor: Filip Šmejkal

S narůstajícím počtem nemocných koronavirem COVID-19 se odborníci snaží zjistit, zda proti nemoci nezabírají také stávající léčebné přípravky. Vědci z korejské Dankook univerzity a americké Emoryho univerzity se, společně s výzkumníky korejské soukromé společnosti specializující se na vyhledávání léčby s využitím výpočetní techniky, rozhodli zkusit zadat výběr nejvhodnějšího léku výpočetnímu modelu s názvem MT-DTI.

POČÍTAČE PROTI VIRŮM

Podle modelu kromě atazanaviru dokážou účinně bojovat proti viru i jiné léky, například efavirenz nebo ritonavir. Všechna antivirotika totiž ztěžují virům možnost množení, což pomáhá v boji s kterýmkoli virovým onemocněním. „Výpočetní model MT-DTI byl použit k předpovědi hodnot afinity mezi komerčními antivirotickými léčivy a určenými proteiny,“ vysvětlují své metody jihokorejští vědci. Afinita přitom v biochemii zjednodušeně určuje sílu vazby mezi dvěma látkami, v tomto případě mezi molekulami koronaviru a částicemi léku. Umělá inteligence díky poznatkům strojového učení takto zvládla zhodnotit na jednu miliardu sloučenin. Spolehlivější a rychlejší diagnózu by měl naopak přinést vynález čínské technologické firmy. Nemoc rovněž díky umělé inteligenci rozpozná za několik sekund s 96% pravděpodobností. Přínos využití inovativních systémů dokazuje také program kanadského serveru,

který šíření nemoci dokázal předpovědět o celý týden dříve než státní instituce. Algoritmy využívají k výpočetním modelům data z internetu – například zprávy médií nebo také internetové diskuze.

BOJ NA VŠECH FRONTÁCH

V boji s neznámou nemocí se připojují také čeští vědci. Výzkumníci z Akademie věd ČR se podíleli na vývoji diagnostické soupravy, díky které lze výskyt virů v lidském těle jednoznačně prokázat. „Testovací souprava bude použita jako odrazový můstek neboli reference pro vývoj a validaci levných testů, nyní se žádá o profinancování,“ vysvětluje Mikael Kubista, vedoucí Laboratoře genové exprese Biotechnologického ústavu. Přestože jsou náklady na pořízení sestavy poměrně vysoké, již dnes se používá v maltské nemocnici spolupracující s českými biology. Farmaceutický průmysl stále více hovoří o vývoji účinného léku a vakcíny, o jejichž přípravu se snaží výzkumné týmy z Izraele, USA nebo Velké Británie. O použití již vyvinutého léku se přitom kromě jihokorejsko-amerického týmu pokoušeli také čínští vědci z armádní lékařské univerzity v Chongqingu. Mezi osmi tisíci léčivými přípravky vybrali jako nejlepší čtveřici léků určených na léčbu nemoci SARS, kterou vyvolává podobný druh koronaviru. Nemoc se před 18 lety taktéž rozšířila v Číně a i díky nové léčbě se její šíření dostalo pod kontrolu.

30 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


Již vysíláno s

PŘEDNÁŠKY VRCHOLOVÝCH LIVE MANAŽERŮ

ŠKODA AUTO | VALEO Home Credit International T-Mobile | ČEZ | Unipetrol Generali Česká pojišťovna Sazka | České Radiokomunikace

STREAM

CGI | Continental Automotive

profesionálně / odborně / online

ŽIVÉ PŘENOSY SLEDUJTE NA www.TechnicDays.cz

OTÁZKY POKLÁDEJTE ŽIVĚ

od 18. května 2020 v čase od 18.00

na

TechnicDays.cz

Chcete navštívit některou z firem osobně? Napište nám na info@asacr.cz


V-MODEL ANEB KOMPLEXNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V-model, nebo také V-cycle představuje teoretický základ projektového řízení, který je využíván napříč celým průmyslovým odvětvím – od vývoje automobilů až po domácí spotřebiče. Jak se tento model využívá v automobilovém prostředí? To nám názorně vysvětlí odborníci ze společnosti Valeo, kteří na svých projektech pracují právě s V-modelem každý den. Autor: Barbora Dvořáková Společnost Valeo se specializuje na vývoj chytrých systémů v automobilech, a to od softwaru, přes hardware až po testování výsledného produktu. Tento ucelený proces se však sestává z mnoha individuálních kroků, které si postupně představíme. SOFTWAROVÝ INŽENÝR vyvíjí software automobilu, ale i testovací software. Vytváří „překladač“ jedniček a nul do detekce objektů.

Automobilka Alfa poptává systém automatického brzdění u několika firem, včetně Valea. Celý proces tedy začne na obchodním oddělení, které od zákazníka obdrží tuto poptávku a vyhodnotí, zda je pro společnost Valeo relevantní. Pokud ano, tým odborníků připraví návrh řešení na základě zadání. V tomto případě se spojí manažeři oddělení předních kamer a radarů společně s manažerem systémů a funkcí. Společně vyčíslí náklady, které budou pro vyhotovení této zakázky potřeba – započítají čas, práci, nástroje a materiál (v tomto případě automobily). Výsledná nabídka řešení tedy obsahuje nejen finanční stránku, ale také materiální a vše zastřešuje harmonogram, který zákazníkovi napoví, za jak dlouho bude mít systém k dispozici. Po úspěšném absolvování výběrového řízení přijde na řadu proces přípravy vývoje. V této fázi musí společnost Valeo zjistit všechny nezbytné specifikace plánovaného systému a zajistit, že budou tyto detaily obsaženy ve finálním produktu. Projektový manažer se tedy spojí s automobilkou Alfa a položí jí otázky: Do jaké rychlosti musí systém zabrzdit? Jsou nějaké výjimky, kdy automobil brzdit nemá?

Softwarový inženýr

HARDWAROVÝ INŽENÝR zastřešuje elektrické spoje, vzhled a funkčnost řídících jednotek. MECHANICKÝ DESIGNÉR řeší funkčnost vzhledu (bezpečné uchycení, přehřívání, ochranu před vodou atd).

V jaké vzdálenosti? Má systém pouze upozornit na potřebu brzdit pípáním nebo má sám brzdit, čili aktivně zasáhnout do řízení? Má dojít k aktivaci brzdového pedálu dle intenzity brzdění nebo má pedál zůstat ve výchozí poloze? atd. Všechny tyto, a mnohé další otázky, pokládají základní stavební kámen vývojového procesu. Je však důležité vzájemně komunikovat v rámci celého procesu vývoje, aby byla zajištěna korelace mezi požadavkem zákazníka a řešením Valea. Základní charakteristiky automatického brzdného systému jsou známy a je třeba zjistit, jaká vstupní data budou potřeba pro další kroky. Systémoví architekti, kteří sestavují schéma systému, se tedy začnou ptát: Jaké informace potřebují naše senzory získat z automobilu (otáčení kol, natočení volantu, mokrá vozovka, opotřebení kol, jaký pedál drží řidič atd.)? Jak vyhodnotíme překážku, na kterou by vozidlo mělo brzdit (uvidíme ji kamerou a potvrdíme radarem)? Jakým způsobem se budou naše senzory mezi sebou „domlouvat“? Jak budou dávat automobilu příkazy, zda má či nemá brzdit? atd. Odpovědi na tyto otázky pomalu ale jistě formují budoucí podobu systému, a díky tomu všichni, kdo pracují na tomto projektu ví, co mají jednotlivé části systému za úkol a jak by toho měly dosáhnout.

32 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


Hardwarový inženýr

V této fázi se celý projekt rozdělí na jednotlivé moduly (radar, kamera, ECU = řídicí jednotka), kterým se věnují projektové týmy složené ze softwarových inženýrů, hardwarových inženýrů a mechanických designérů. Každá z těchto rolí má významný dopad na finální řešení a je třeba, aby spolu tito pracovníci komunikovali a vyvíjeli řešení společně – jedině tak mají jistotu, že jsou jednotlivé prvky kompatibilní. Po vývoji přichází na řadu fáze testování. Software lze otestovat na počítači, ale pro test hardwaru a mechaniky je nezbytné vytvořit prototyp. Laboratoř společnosti Valea tedy vytvoří prvních několik kusů prototypů, které napoví, zda je vše v pořádku nebo kde lze najít lepší řešení. Testují se elektrické obvody proti zkratu, otestují se mechanické části na extrémní podmínky a životnost. Ve virtuálním prostředí se otestuje také software a po těchto kratších testech přichází na řadu systémové zkoušky. První fáze testování probíhá na prototypu se základními funkcemi, aby se ověřilo, že spolu senzory komunikují tak, jak by měly, a že je správně navržena celková architektura celého systému. Následně se do testování připojují další základní funkce, až dojde k testu celého systému. Aplikační inženýři průběžně upravují systém v souvislosti se zjištěnými daty a modifikují základní nastavení tak, aby bylo možné systém otestovat jako by byl zakomponován do nového vozu. Testovací část komplexního systému tvoří až 35 % celého vývoje, a to jak časově, tak i finančně. Toto číslo se může zdát vysoké, je

však třeba uvědomit si důležitost a samotný rozsah testování celku – správné součásti samy o sobě netvoří dokonalý prvek, nezbytné je totiž jejich funkční propojení. Testovací řidič a testovací inženýr nevyhodnocují data jen ve vozidle, ale vše nahrávají, aby bylo možné všechny proměnné vyhodnotit i zpětně a opakovaně. Pokud je vše v pořádku a není potřeba nic dalšího upravit, výsledný produkt je na světě – zákazník, tedy automobilka Alfa, obdrží řešení na klíč. Celý proces trvá měsíce, někdy i roky, a stojí za ním mnoho odpracovaných hodin, stovky řádků kódů stejně jako stovky najetých testovacích kilometrů. Přání zákazníka je splněno a může se začít vyrábět fyzický produkt. Společnost Valeo vyškolí operátory a mistry, zaučí techniky, a rozběhne výrobní linku. Na vývoj v Praze a testování na polygonu v Milovicích tak naváže dalším krokem výroby v Rakovníku.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…? Pokud v silničním provozu potkáte „zamaskované auto“, jedná se o testovací vůz. Uvnitř většinou sedí 2 lidé – řidič a spolujezdec, který na svém počítači během jízdy sleduje chování automobilu, samotných senzorů i jejich výstupů. Chtěli byste taky být testovací řidič nebo testovací inženýr?

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 33


UMĚLÁ INTELIGENCE JE STÁLE CHYTŘEJŠÍ. MÁME SE ZAČÍT BÁT? Umělá inteligence postupně prostupuje do stále většího počtu segmentů jak ve firemních oblastech, tak v koncových zařízeních a službách. Její schopnosti jsou doslova každým dnem lepší a efektivnější. Je takto překotný vývoj nebezpečný a je nutné se bát případných černých scénářů? Autor: Karel Javůrek

POZVOLNÝ ROZVOJ

Pod označení „Umělá inteligence“ spadá v počítačovém oboru několik různých podsekcí, mezi nimiž je statistika, strojové učení, neuronové sítě, zpracování řeči, robotika a další. Většina z nás si pod tímto pojmem vybaví něco jiného a to se přesně nazývá AGI (Artificial general inteligence) – obecná umělá inteligence a je to něco, co zatím neexistuje. Různé formy umělých inteligencí existují již desítky let a vznikly s příchodem prvních počítačů. Počáteční úzké zaměření na statistiku bylo postupně rozšířeno a vylepšeno do podoby prvních neuronových sítí a technologií strojového učení. V posledních letech začala umělá inteligence ukazovat své další schopnosti v pro ni úspěšných herních soubojích například s nejlepším šachistou světa, nejlepším hráčem otázkové hry ve stylu Riskuj!, v řádově náročnější hře Go! nebo ve strategických hrách typu Starcraft a podobně. Při každé porážce odpůrci tvrdili, že umělá inteligence nemůže jít mimo danou disciplínu, avšak to opět bylo během krátkého času vyvráceno. Systémy umělé inteligence se významně zlepšovaly a rozšiřovaly obory působnosti.

OBRAZ, VIDEO, ŘEČ

Velký rozmach přišel s novou formou umělé inteligence – hlubokými neuronovými sítěmi, které více napodobují chování mozku a aktuálně jsou i schopné učit se zcela samostatně, bez učitele. Stačí jim poskytnout data a cíl, kterého mají dosáhnout. Jak toho dosáhnout a co se mají naučit, to zjistí samy. Začíná to znít trochu strašidelně? Tato technika už se ve velkém používá ve stále více oborech. Typickým příkladem jsou autonomní vozidla, která jsou za určitých podmínek schopna jezdit zcela sama i na běžných silnicích, byť doladění pro reálné použití potrvá ještě pár let. Každá disciplína je tak pro umělou inteligenci pouze otázkou času. Ve všech případech jde ale o specializované umělé inteligence přezdívané „narrow AI“.

AGI ALIAS SUPERINTELIGENCE

To, čeho se mnoho lidí, včetně například Elona Muska, bojí, je vznik obecné umělé superinteligence, která bude dostatečně univerzální na to, aby pochopila souvislosti více oborů a segmentů zároveň a případně si uvědomila sama sebe. Nesmíme totiž zapomínat na to, že by mohla být schopna exponenciálně zrychleného učení bez cizího zásahu. Mnoho těchto kritiků tak volá po regulaci vývoje pokročilých umělých inteligencí podobně jako to je například u zbraní hromadného ničení. Na vývoj by se v budoucnu mohlo například vydávat povolení a docházelo by ke kontrolám, že daná umělá inteligence není využívána k nekalým účelům nebo zda je nějakou formou zabezpečená. Jak tento problém podchytit, je ale složitá otázka, kterou se zabývá i řada vědců a bezpečnostních týmů po celém světě. I když existuje snaha o to, aby se umělá inteligence nepoužívala v armádním prostředí, už se tak děje a dalšímu rozšíření nelze zabránit. Mnoho procesů je s umělou inteligencí efektivnější a chytřejší a postupně tedy opadá nutnost zapojení člověka.

NEUTRALITA UMĚLÉ INTELIGENCE

Existují určitá rizika využití i samotného fungování umělé inteligence. Již nyní totiž nastala doba, kdy i u specializovaných narrow AI vědci neví, co se děje uvnitř a otevřeně se mluví o černé skříňce, která se nakrmí daty a vygeneruje výsledek. Interní architektura už se totiž učí a programuje sama bez lidí. Případná superinteligence by tak mohla být schopna začít řešit věci, které jsou zcela mimo naše chápání a tak si lze představit, že jediné, co bude potřebovat, jsou zdroje (energie) a cokoli mimo tuto oblast by potenciálně mohlo být považováno za nadbytečné.

34 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


Jedeme po hlavní ulici budoucnosti. Vyvíjíme a vyrábíme systémy pro autonomní a elektrická auta zítřka. Tvoříme mosty mezi auty a digitálními technologiemi. Ať už jezdíme autonomně či ti zaručujeme pohodu při řízení, užíváme si jízdu s tebou.

NASEDNI A VYDEJ SE NA ROADTRIP DO BUDOUCNOSTI S NÁMI! Pasuješ na jednu z našich otevřených pozic? Koukni na to: Systém Test Inženýr Software Inženýr Mechanický designér Elektrotechnik

www.valeo.cz INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 35


ROZHOVOR

AGILE JE ZPŮSOBEM, JAK UDRŽET KROK S DYNAMICKÝM TRHEM Jistě jste už někdy slyšeli termín agile. Co se ale pod tímto slovem anglického původu skrývá? A jak je možné nový typ projektového řízení implementovat do firemní sféry? Na tyto otázky nám odpověděl Tomáš Pondělík, Business Transformation Head ve skupině Home Credit. Autor: Barbora Dvořáková Co je agile? Proč se Home Credit rozhodl zavést agile metodiku? Firmy společně s rostoucí mírou firemní digitalizace a s přechodem na tzv. “mobile first“ model, přetváří také své vnitřní fungování, aby udržely tempo s trhem a požadavky zákazníků. Agilní přístup umožňuje zrychlit jednotlivé fáze procesu díky například eliminaci nadbytečných předávek mezi jednotlivými oddělením a jejich pracovníky. A agile přístup se promítá třeba i do fungování firemní kultury. Například mobilní aplikace by neměly sloužit jen k tomu, aby obsloužily našeho zákazníka a měly několik základních funkcionalit, ale měly by nám dát hlavně možnost reagovat na to, co uživatelé chtějí. Agilní přístup se nedívá jen na byznysovou hodnotu, která je dodávána prostřednictvím produktu nebo služby, ale také na uživatelskou hodnotu, což je pro nás v Home Creditu velmi důležité.

Jak byste charakterizoval agile ve vaší společnosti? Vytvořili jsme týmy z lidí napříč firemními odděleními („cross-functional teams“), které fungují jako opravdový celek. Celý tým tak pracuje na požadavcích trhu komplexně. U nás například lze dobře vidět, že se tento přístup přesouvá ze své původní kolébky, tedy softwarového vývoje, i do takových odvětví jako je marketing nebo HR. Jednotliví členové týmů nabírají znalosti i z jiných odvětvových specializací a stávají se tak důležitým článkem celého týmu, který dodá řešení end-to-end. Naši kolegové pracující v tomto režimu skutečně chápou hodnotu, kterou našim zákazníkům dodávají prostřednictvím jednotlivých produktů. Impulzem k přechodu do agile byla tedy změna fungování trhu.

36 INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz


Nasazovali jste agile postupně po jednotlivých odděleních/ týmech nebo plošně? Home Credit má 4 základní hodnoty agile přístupu – být podnikavý, zaměřený na výsledky, inovativní a fér. Naši kolegové jsou proaktivní a dokáží si lépe zorganizovat pracovní aktivity a čas na nich strávených. Jednou z dalších charakteristik agile je totiž prioritizace podle hodnoty, kterou člověk dodává. Snažíme se tedy motivovat naše kolegy k inovativnímu přístupu, pomoci jim najít ten nejlepší způsob, jakým vytvořit určitou hodnotu v co nejkratším čase, která ale současně přinese hledaný výsledek. Musíme být připraveni na rychlé změny, které jsou v dnešním byznysu nevyhnutelné. V které první zemi přešel Home Credit do agile podoby? Každá země, ve které Home Credit působí, přechází do nové podoby postupně. Jednou z prvních byla Indonésie, kde v roce 2017 vznikl první agilní tým zodpovědný za mobilní aplikaci. V následujícím roce se pak restrukturalizovaly i další týmy a zapojili jsme do celého procesu i tzv. scrum mastery,(někdy také team facilitator), kteří jednotlivým týmům pomáhají k dosažení cílů – pomáhají zlepšit komunikaci uvnitř i vně týmu a snaží se omezit dopad vnějších negativních vlivů na fungování týmu. . V roce 2019 vznikla skupina „agilních šampionů“, kteří si vyměňují zkušenosti z agile fungování v různých odděleních a provádí osvětu tohoto způsobu fungování napříč celou společností. Na začátku letošního roku pak došlo k významné restrukturalizaci v celé firemní organizaci a klasické rozložení na jednotlivá oddělení není tím hlavním parametrem. Agilní týmy jsou tedy organizovány hlavně podle hodnot, ne nutně podle oddělení.

Jak jste na změnu připravili zaměstnance/techniku/systémy? Věnovali jsme se, a stále se věnujeme, důkladnému školení našich kolegů a zlepšení konkrétních postupů v rámci agile. Postupujeme v menších vlnách a zaměřujeme se hlavně na kvalitu celého přechodu. Vždy vybereme několik týmů, které mají největší potenciál k snadnému přechodu na agile a s nimi dále pracujeme. Na jejich příkladu potom snáze ukážeme možnosti agile v konkrétní zemi – souží tedy jako „ukázkový vzorek“. Co se týká systémů, zavedli jsme tzv. mikrosystémy a dali jsme týmům možnost využít těch nástrojů, které jejich aktivitám a cílům vyhovují nejvíce. Proč by se firmy měly vydat cestou agile? Pro koho je vhodná? Pro všechny? Pokud chce firma udržet tempo s dynamickým trhem, měla by uvažovat o digitalizaci a přechodu právě na agile. Pro udržení zákazníků je důležité reagovat na rostoucí uživatelská očekávání. Tato očekávání se významně změnila v souvislosti s rozvojem chytrých telefonů a vstupem rozličných start-upů na trh. Dá se říct, že agile je vhodný pro téměř jakoukoli firmu a i z pohledu zaměstnanců se není čeho bát. Agile je metoda, která lidi rozvíjí a dává jim možnost využít jejich potenciál naplno. A právě i proto jsme rádi, že jsou v našem týmu proaktivní kolegové, kteří vítají změnu a nebojí se nových přístupů.

V kterých zemích už agile v Home Credit funguje? Kde jsou nejdál? Každá země v Home Credit skupině má možnost řešit přechod na agilní fungování individuálně, protože si plně uvědomujeme, že kulturní a společenské odlišnosti jsou významné. Na základě našich zkušeností z celého světa jsme sestavili určitou metodiku, která pomáhá jednotlivým trhům implementovat agile přístup a tato vodítka dále upravujeme podle nových poznatků. Home Credit totiž vytvořil systém mezinárodního sdílení agilního know-how. Pokud se podívám na konkrétní příklad využití agile přístupu v českém prostředí, je třeba zmínit naši mobilní aplikaci, při jejímž vývoji tým využíval aktivní zpětnou vazbu přímo od našich klientů, tedy jejích uživatelů. Byla aktivně propagována její beta verze, která sloužila jako základ finální podoby. Na jakou největší výzvu jste narazili v průběhu implementace? Z naší zkušenosti napříč všemi zeměmi, ve kterých působíme, bych zmínil především obavu lidí ze změn, z přechodu do neznámého. Není neobvyklé, že jsou zaměstnanci zpočátku nedůvěřiví k agile, protože třeba přesně nevědí, co to obnáší a jak bude vypadat jejich každodenní fungování v novém režimu. Právě proto je důležitá osvěta tohoto tématu a postupné představení celého konceptu. Firmy by neměly očekávat, že představí agile a ze dne na den, bez jakékoli přípravy, do něj i přejdou. Museli jsme tedy vypracovat systém přednášek a školení, který všechny seznámí s agile a transparentně představí tuto koncepci.

Tomáš Pondělík Specialista na digitalizaci a agile, s bohatými zkušenostmi ze zahraničí. V současné době působí ve společnosti Home Credit jako Business Transformation Head pro oblast Asie. Je velkým propagátorem transformace na nové byznysové modely.

INOVACE A TECHNOLOGIE BUDOUCNOSTI | příloha časopisu EkonTech.cz 37


TECH

BUDOUCNOST MINIATURIZACE ČIPŮ. CO BUDE PO NANOMETRECH?

Zdroj: Adobe Stock

Autor: Karel Javůrek

Křemíkové čipy jsou dnes základem téměř veškeré elektroniky kolem nás. Jejich výkon jde dopředu velmi vysokým tempem a stále se dodržuje Moorův zákon, který udává, že se počet prvků v čipu či obecně složitost čipu zdvojnásobí každých přibližně 18 až 24 měsíců. V této dekádě nás ale čekají zcela nové výzvy, přicházející kvůli zmenšování na takovou úroveň, že už dochází k ovlivňování chování vnitřních komponent čipu kvantovými jevy.


Tech Kam směřuje miniaturizace čipů

39

Začalo to mikrometry

Investice do vývoje a továren stále pokročilejších čipů totiž neu-

První komerčně dostupná výroba tranzistorů začala v roce 1971,

několik hráčů, schopných držet krok a investovat podobně vyso-

kdy byla velikost tranzistoru 10 mikrometrů. V roce 1984 už ale

ké částky, které se musí vrátit prodejem velkého množství čipů.

stále narůstají a tak se nelze divit, že zbylo na tomto poli už jen

začala výroba prvních čipů postavených na 1mikrometrových tranzistorech.

Další iterace by měla zahrnovat 2nm čipy, které přijdou kolem roku 2025 a na rok 2029 se očekává, že už se bude používat

V roce 1987 se objevily první „nanometrové“ čipy, konkrétně

1,4nm výroba. Jak je vidět, krůčky už budou čím dál menší a po-

s velikostí tranzistoru 800 nm. V roce 2003 jsme se poprvé do-

malejší. K výrobě se musí rovněž používat nové technologie jako

stali k hranici 90 nm a v letošním roce poprvé dojde k hromad-

třeba EUV.

né výrobě čipů s 5nm tranzistory. Jako první budou součástí nové generace iPhonů a dalších zařízení od společnosti Apple.

Kvantové efekty

Pravidlo je relativně jednoduché – čím menší je tranzistor, tím

Vzhledem k tomu, že velikosti prvků, které mají zamezovat

více jich lze na stejnou plochu dostat a tím pádem stoupá i vý-

průniků elektronů, jsou už tak malé, dochází k působení kvan-

kon a další možnosti čipu. Zároveň dochází i k vyšší efektivi-

tových efektů. Elektrony zkrátka projdou přes překážku, jako

tě, takže čipy jsou stále výkonnější a zároveň spotřebují méně

kdyby neexistovala. To způsobuje úniky napětí a problémy, zna-

energie za stejnou práci.

menající chybné chování čipů.

I když se sledování nanometrů v dnešní době stalo pouze jed-

Řešením této situace jsou zcela nové materiály a struktury, vyví-

nou z oblastí srovnání (důležitý je například i parametr množ-

jené vědci po celém světě a lze očekávat, že během tohoto de-

ství logiky na cm² a další), stále hraje velikost tranzistoru velkou

setiletí bude vše připraveno na to, abychom se dostali na novou

roli při posouzení pokročilosti čipu.

úroveň – stovky pikometrů v rámci jediného tranzistoru.

Budoucí vývoj

A pokud půjde vývoj podobným tempem bez problémů, ti-

Současným lídrem v oblasti výroby čipů je společnost TSMC,

roku 2075 a prvních attometrových čipů pak v roce 2120. Jen

která na konci minulého roku investovala 20 miliard dolarů

pro srovnání – proton má průměr 1,65 femtometru. V obou pří-

na stavbu nové továrny pro 3nm čipy. Ty se začnou hromadně

padech lze ale předpokládat, že už se bude pracovat s fotony

vyrábět v roce 2023.

namísto elektronů.

VĚNUJTE SE NAPLNO ROZJEZDU VAŠEHO START-UPU! My pro Vás zajistíme spolehlivé: • vedení účetnictví a daňové evidence; • vedení mzdové agendy; • poradenství s daněmi a právními záležitostmi

síckrát menších čipů v oblasti femtometrů se dočkáme kolem


40 Věda a výzkum Technologie CRISPR

„GENETICKÉ NŮŽKY“ NAŠLY DALŠÍ VYUŽITÍ.

VĚDA A VÝZKUM

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE CRISPR UŽ DOKÁŽE CÍLIT I NA KORONAVIRUS Autor: Filip Šmejkal

Zdroj: Adobe Stock

Spolupráce Newyorské univerzity a dalších vědeckých institucí přinesla významné vylepšení technologie CRISPR. Metoda nyní dokáže manipulovat také s částmi RNA, která nese genetickou informaci některých virů, včetně koronavirů. Samotný nástroj označovaný celým názvem jako CRISPR/Cas9 používají mikrobiologové již několik let. Jako vůbec první je začaly využívat vědecké týmy kolem biochemiček Jennifer Doudnaové a Emmanuelle Charpentierové v roce 2012 a díky širokému využití metody označují objevení CRISPR vědci za jeden z největších objevů biologie posledního století. Nástroj umožňuje editovat geny. Jeho funkce by se dala přirovnat ke genetickým nůžkám, dokáže totiž manipulovat s poškozenou částí DNA a nahradit její místo novým řetězcem nukleotidů – molekul, které DNA tvoří.

Zaměřeno na RNA V březnu tohoto roku zveřejnil tým amerických vědců infor-

DNA

Deoxyribonukleová kyselina, která je nositelkou dědičnosti u organismů tvořených z buněk i některých virů. Řetězec molekul DNA v jediné buňce lidského těla měří asi dva metry.

RNA

Ribonukleová kyselina, nositelka genetické informace v případě některých nebuněčných organismů.

mace o novém druhu technologie CRISPR, která umí pracovat také s RNA. Vědci z Newyorské univerzity a neziskové organizace New York Genome Center při výzkumu využili nově objevený enzym s názvem Cas13, bílkovina zrychlující chemické reakce tak nahradila klasicky používaný sdružený gen Cas9.

Nadějná léčba, nebo možná hrozba? Metoda CRISPR přitom dokáže zachraňovat životy. Již v roce 2016 na Sečuánské univerzitě v čínském Čcheng-tu onkologové

„Předpokládáme, že enzymy Cas13 cílené na výzkum RNA bu-

díky technologii vložili geneticky upravené buňky do těla člově-

dou mít velký vliv na molekulární biologii nebo na medicínu.

ka bojujícího s rakovinou, vědci již také tímto způsobem v labo-

O cestách k RNA ovšem ještě není známo dostatek informa-

ratoři „opravili“ gen v lidském embryu. Přesto má metoda stále

cí k vysoce efektivnímu zacílení,“ tvrdí jeden z aktérů výzkumu

mnoho chyb a její použití v případě genetické úpravy plodu se

Nevill Sanjana. „Přesto dělá náš tým vše pro to, abychom po-

považuje za neetické. Čínské úřady ostatně tři zdejší lékaře kvůli

drobným a systematickým studiem metody rozvinuli její klí-

ovlivnění genetické informace ještě nenarozených dvojčat od-

čové principy za účelem predikce modelů pro nejefektivnější

soudili až k třem letům ve vězení.

možnou cestu k molekulám,“ dodává vědec. Podle odborného článku umožňuje nová metoda zničit vybraný gen bez náhra-

Metoda také našla využití ve šlechtění rostlin, kde přináší na-

dy celého genomu podobně jako v případě DNA. Výzkumníci

ději na vypěstování zdravějších a odolnějších potravin. Ovšem

technologii zpřístupnili na webové stránce ostatním členům

i nová generace geneticky modifikovaných plodin nachází stále

vědecké komunity zcela volně, pro kolegy vytvořili také postup

mnoho kritiků napříč světem kvůli údajným možným vedlejším

pro použití technologie v případě RNA nového koronaviru.

účinkům jejich konzumace na lidské zdraví.


Tech Uhlíkovodíková membrána

TECH

41

NOVÁ UHLÍKOVODÍKOVÁ MEMBRÁNA

EXCELUJE VE VÝROBĚ

ENERGIE Z MOŘSKÉ VODY

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: Universiteit Leiden Jak takovou membránu vyrobit? Badatel v tomto případě nejprve vytvořili tenký film z velkého množství specifických molekul uhlovodíků na vodní hladině. Tyto molekuly se následně uspořádaly do podoby velmi tenké, velmi porézní a hlavně velmi stabilní membrány. Takto vzniklá membrána má tloušťku pouhé dva nanometry a je průchozí pro ionty draslíku. Vlastnosti membrány je přitom možné pozměnit tím, že k jejímu vytvoření budou použity poněkud odlišné molekuly uhlovodíků.

Zdroj: Universiteit Leiden, Xue Liu

Odborníci nizozemské Universiteit Leiden vytvořili novou ultratenkou membránu o tloušťce jediné molekuly pro výrobu energie z mořské vody reverzní elektrodialýzou. Podle svých tvůrců je stokrát účinnější nežli nejlepší v současnosti používané podobné materiály. Díky nové membráně by mohly vzniknout efektivnější technologie pro „slanou“energetiku, odsolování mořské vody anebo novou generaci palivových článků. Když se setká sladká voda se slanou, tak dojde k přesunu iontů, které jsou v těchto roztocích obsažené. Při tomto procesu dochází k přesunům energie, které je možné důmyslně využít pro naše potřeby. Když se do vody v takové situaci umístí membrána s vhodnou strukturou, tak je možné získat energii z částic, které se pohybují mezi sladkou a slanou vodou. Podobný proces je rovněž možné využít k odsolování mořské vody a výrobě sladké vody, ať už pitné anebo užitkové. Xue Liu a Grégory Schneider z nizozemské Universiteit Leiden se svými spolupracovníky vyvinuli nový typ takové membrány. Jejich membrána bych přitom měla být schopná poskytnout stokrát více „slané“ energie, nežli podobné membrány, které jsou dnes používané nebo existují v podobě prototypů.

Uhlovodíková membrána týmu Universiteit Leiden je sice v některých ohledech podobná grafenu, čili 2D materiálu, tvoře-

Množství energie, kterou taková membrána vyrobí, závisí

nému jedinou vrstvou atomů uhlíku, ale zároveň představuje

na tom, jak je tenká, a jaké a kolik má pórů. Tým Universiteit

nový typ materiálu, který by mohl přinést celou řadu zajíma-

Leiden dokázal vytvořit uhlíkovou membránu, která je jak tenká,

vých aplikací. Tvůrci membrány jsou přesvědčeni, že jejich objev

tak i vysoce porézní. V tom předčí soudobé membrány tohoto

vdechne nový život vývoji technologií pro získávání energie ze

typu, které jsou buď velmi tenké anebo velmi porézní, ale niko-

slané vody, pro účinné odsolovaní mořské vody nebo třeba pro

liv oboje zároveň.

konstrukci mnohem efektivnějších palivových článků.


42 Kariéra Granty pro vědce

VZDĚLÁVÁNÍ ONLINE.

VEŘEJNÉ KURZY NABÍZÍ NA SÍTI VĚTŠINA SVĚTOVÝCH UNIVERZIT, TY ČESKÉ ZATÍM ZAOSTÁVAJÍ

KARIÉRA

Autor: Filip Šmejkal

Přestože zdaleka všechnu výuku nelze přesunout do online prostředí, české vzdělávací instituce se do zpřístupňování vzdělávacího obsahu veřejnosti online příliš nehrnou. Široce rozšířené v Česku prozatím není ani vysílání přednášek studentům přes internet.

o talentované studenty. Videokurzy zveřejňuje všech osm prestižních univerzit z „břečťanové ligy“ či slavný Massachusettský technologický institut (MIT), několik tisíc z online výukových cyklů nabízí zdarma například nezisková platforma edX nebo Coursera. Mnoho ze vzdělávacích témat na těchto stránkách zpracovaly také soukromé firmy, po angličtině se zde lze setkat také s kurzy ve španělštině nebo ruštině.

Bakalářem přes internet Například edX, který byl založen právě díky spolupráci dvou akademických rivalů, Harvardovy univerzity a MIT, nově nabízí přes internet také bakalářské studijní „mikroprogramy“. „Server

Videozáznam má na internetu, který přitom v oblasti vzdělá-

edX byl založen za účelem zpřístupnit velmi kvalitní vzdělávání

vání skýtá obrovské možnosti, stále drtivá menšina veřejných

pro kohokoli kdekoli a bakalářské mikroprogramy představují

přednášek z českých univerzit. Zahraniční univerzity jdou ve své

další krok k naplnění této mise,“ vysvětluje ředitel organizace

snaze přitom ještě dál a zpřístupňují veřejnosti mnoho dalších

Anant Agarwal. Tyto formy kurzů však zcela zdarma nejsou.

materiálů úplně zdarma.

Programátorem z pohodlí domova I tak se lze prostřednictvím internetu přenést třeba do přednáškových sálů zejména technicky zaměřených univerzit. Pozici průkopníka v online vzdělávání zastává zejména pražské ČVUT, mnoho přednášek však poskytuje na síti také Fakulta informačních technologií Masarykovy univerzity nebo Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. V poslední době se ke snaze Zdroj: www.edx.org

zpřístupnit vědu veřejnosti připojili také státní úřady, mezi nimi také Akademie věd. Nejedná se přitom jen o videa, ale třeba také o zpřístupnění publikací nebo datových sad zdarma. Naopak mnohé české univerzity pojaly online vzdělávání jako příležitost k výdělku a za zpřístupnění online kurzů požadují účastnický poplatek.

Harvard nebo MIT

Doba, kdy vysokoškolské vzdělávání zdarma bude spojeno také s jeho rozšířením na internetovou síť, tak s velkou pravděpodobností za několik let přijde také do Česka. Vždyť rozsáhlé veřejné

Univerzity v zahraničí mají v elektronickém vzdělávání opro-

vzdělávací portály fungují při vysokých školách už i v blízkém

ti českým institucím náskok. Přestože ani ony nezpřístupňují

Německu. Přestože není pravděpodobné, že internetové kurzy

na webu veškerý svůj vzdělávací obsah, i soukromé univerzity

zrodí nové Willy Huntingy, filmového matematického génia se

pochopily, že síla internetu spočívá také v přitáhnutí pozornos-

vzděláním z knihoven by mohli následovat například studenti

ti veřejnosti. Pro mnohé z nich slouží zveřejňování videí a zpří-

oborů, jejichž uplatnitelnost v dynamicky rozvíjejícím se světě

stupňování svých kurzů jako reklama a zvýhodňuje je v boji

již za dobu vystudování nebude příliš velká.


TR AINEE PROGRAMY PARTNEŘI PŘÍLOHY


44 Příloha TRAINEE programy

Stáž, praxe, trainee program – co to je?

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Nejeden vysokoškolský student se rozhodne pracovat již při svém studiu. Ale forma, kterou práci vykonává může být někdy zmatečná, a to nejen pro něj, ale i pro firmy, které vysokoškoláky zaměstnávají. Ze všech stran můžeme slyšet, že absolventi vysokých škol mají problém najít práci kvůli nedostatku zkušeností. Jak tedy vyřešit tuto situaci? Odpovědí mohou být právě stáže, praxe a trainee programy, které mladým lidem poskytnou to nejcennější – příležitost nabýt zkušenosti a získat povědomí o praxi již v průběhu vysokoškolského studia.

Stáž Je určená pro studenty vysokých škol, kteří chtějí již při studiu

STÁŽ/PRAXE

TRAINEE PROGRAM

v průběhu studia

po ukončení studia

měsíce (nejčastěji 3-6 měsíců)

měsíce až roky (nejčastěji 1-3 roky)

neplacená (až na výjimky)

placená (plnohodnotný plat)

na jednom oddělení

více oddělení (tzv. kolečko)

získání zkušeností

získání zkušeností, osobní rozvoj, klíčové kompetence atd.

klasické výběrové řízení

komplexní výběrové řízení (několik kol včetně assessment centra)

pracovat. Nejčastěji vysokoškoláci vykonávají stáže v oboru, který studují, není však výjimkou, že zabrousí i do odlišných sfér. Stáž je ze své podstaty určena studentům spíše humanitních oborů a podle mnohých zdrojů informací má povahu spíše školící než praktickou. Často studenti vyráží na stáž do zahraničí, kde získají nejen vhled do firemního prostředí, ale i mezikulturní zkušenost. Výběrové řízení nebývá komplikované a může se skládat pouze z pohovoru.

Praxe

skytnout mu možnost nahlédnout do fungování hned několika oddělení. V porovnání s klasickou juniorskou pozicí je tedy zřejmé, že trainee pozná firmu komplexněji. Trainee programy

Mnohdy se mezi stáž a praxi vkládá znaménko rovná se, pro-

mohou být koncipovány na několik měsíců, ale spíše se pohy-

tože tyto pojmy nejsou striktně definovány. Obecně je však

bují v rozmezí let.

praxe zaměřena více na praktickou zkušenost z pracovního prostředí, která je neodmyslitelně spojena také s teoretickým

Mnohdy také tyto program připravují absolventa na budoucí

(školícím) základem. Praxe je v dnešní době povinnou součástí

vedoucí pozici a tudíž obsahují také cílený plán osobního roz-

studijních programů na některých vysokých školách v České

voje a klíčových dovedností, který je důkladnější než tomu je

republice a může, ale nemusí proběhnout v zahraničí. Prakti-

u praxe nebo stáže. Obvykle přejde trainee po skončení pro-

kantovi je také častěji než stážistovi nabídnuta možnost další

gramu do pracovního poměru ve stejné firmě, přestože to není

spolupráce ve formě plnohodnotné pracovní pozice v rámci

podmínkou. Výběrové řízení na trainee pozici je zravidla víceko-

dané firmy.

lové a jedním z těchto kol je často assessment centrum.

Trainee program Asi nejčastěji si veřejnost plete trainee program se stážemi, jedná se však o zcela rozdílné způsoby nabytí pracovních zkušeností. Trainee program je určený pro absolventy vysokých škol a počtem hodin, které trainee ve firmě odpracuje, se řadí mezi full-time pozice. Tento ucelený program má za úkol seznámit absolventa s širším okruhem firemních aktivit a po-

Stáže, brigády, práce od TOP zaměstnavatelů.

Chceš se dozvědět víc o trainee programech? Stáhni si apku Absolventi.cz!


Příloha TRAINEE programy

45

Jak najít práci po vysoké škole Autor: Barbora Dvořáková

Jste v posledním ročníku vysoké školy a pomalu se začínáte bát o svou budoucnost? Nebo máte do konce studií ještě daleko, ale chcete být na přechod do pracovního života připraveni s předstihem? Ať tak či tak, vězte, že děláte správně když prozkoumáváte své možnosti. Asi každý absolvent vysoké školy se setkal s odmítnutím v rámci výběrového řízení. A rozhodně ne jen jednou. Důvodů proč firmy do svých řad nepřijmou čerstvé absolventy je několik a jsou dost specifické. Jedním z nejčastějších však je nedostatek zkušeností. Odvěká „hlava XXII“, kdy nemáte pracovní zkušenosti ale zároveň je nemáte jak získat. Odpovědí na tuto situaci by mohla být dobrovolná stáž, praxe nebo zařazení na nižší pozici, než na kterou si pomýšlíte, případně práce zcela mimo obor. Avšak v momentě, kdy musíte platit nájem a složenky, může Zdroj: Adobe Stock

tohle být patovou situací, která se může zdát být neřešitelná.

Práce nanečisto Praxe už při škole a/nebo trainee program – to jsou cesty, po kterých se můžete vydat. Zkuste si už během studia najít praxi v oboru, která bude klidně hůře placená, ale nabídne vám to nejcennější pro období po škole – zkušenosti. Studenti mají většinou nižší životní náklady, takže je nižší plat nemusí tolik

A teď babo raď!

trápit. Pokud je pro vás už pozdě a praxi si do závěrečných stát-

Zeptejte se svých spolužáků, kamarádů a rodiny, jestli o nějaké

ních zkoušek nezvládnete najít, nevěště hlavu. Trainee program

volné pozici ve vašem oboru neví. Existuje velká pravděpodob-

pro vás bude to pravé ořechové. Je velké množství firem, které

nost, že budou mít ve svém okolí firmu, která hledá právě vás.

se snaží již zmíněný začarovaný kruh nedostatku zkušeností vy-

Buďte kreativní a nevynechte příležitost jak objevit vaši vysně-

řešit právě pomocí těchto programů.

nou práci. Networking je regulérní způsob jak najít první práci

Partner mojí VŠ, je i mým parťákem

po úspěšném ukončení studijní éry. Nemusíte se bát, že půjde o protekci, protože pokud vám někdo z vašeho okolí pouze předá informaci o volné pracovní pozici, je to jako byste hledali

Podívejte se na partnerské podniky vaší vysoké školy. Byli byste

na internetu. Akorát v tomto případě vám nabídku vyfiltroval člo-

překvapeni kolik studentů o těchto podnicích neví a přichází

věk, který vás zná a ne seznam zaškrtnutých kolonek v prohlížeči.

tak o jedinečnou možnost najít svého budoucího zaměstnavatele relativně snadno. Partnerské podniky jednotlivých škol s nimi mají užší vztah a obvykle rádi zaměstnají právě jejich úspěšné studenty (častokrát i stejného oboru), protože mají zkušenost s absolventy předchozích ročníků, kteří uvažovali podobným způsobem jako vy. To vše vám bude hrát do karet a je velká šance, že objevíte podniky, které by vás na první pohled ani nenapadlo kontaktovat. Byli jste v průběhu studia na pracovní stáži? Pomáhali jste na nějakém projektu? Spojte se s bývalými kolegy nebo rovnou s HR oddělením firmy – budete mít velkou výhodou oproti ostatním kandidátům, protože firma ví, jak pracujete a jak vycházíte s kolegy. V neposlední řadě už také znáte firemní procesy a hodnoty, takže vaše případné zaškolení bude daleko rychlejší.

Kde najít pracovní/trainee/stážové nabídky? Objev TOP Zaměstnavatele pro rok 2020!


46 Příloha TRAINEE programy

Zjistila jsem, co mě baví a čemu bych se chtěla nadále věnovat

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Yvona Kaňovská vystudovala Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě, obor Podniková ekonomika a management. Když se rozhodovala, kam zamíří její kroky dál, zvolila si energetickou společnost E.ON, kterou znala díky předchozí pracovní zkušenosti. Jak jste se o trainee programu dozvěděl/a?

Již v průběhu studia jsem hledala práci na částečný úvazek a vlastně úplně náhodou jsem se dostala k nabídce podpory týmu Zákaznické cesty právě v E.ONu. Po zhruba třičtvrtě roce jsem se, s blížícím se koncem vysokoškolského studia, začala poohlížet po možnostech pokračování v rámci naší společnosti. Má tehdejší nadřízená mi navrhla, zda bych nechtěla zkusit Trainee program, který ona sama absolvovala. Zjistila jsem si víc informací a rozhodla jsem se přihlásit.

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup? Bylo přijímací řízení náročné?

Přijímací řízení mělo 3 kola. Prvním bylo poslání životopisu a motivačního dopisu. Druhé kolo proběhlo formou rozhovoru v angličtině. A na závěr se konalo assessment centrum, v rámci kterého jsme řešili 4 úkoly a které pro mne bylo největší vý-

YVONA KAŇOVSKÁ

Trainee v oblasti: Sales & Marketing Doba trvání: 2 roky Potřebné jazyky: čeština, angličtina 1. rotace – New Solutions – vývoj a prodej fotovoltaiky a tepelné techniky 2. rotace – Středisko služeb zákazníků – zákaznická linka, poruchová služba, fakturace, zpracování smluv 3. rotace – Market & Customer Excellence – projektová kancelář, zákaznické cesty, ombudsman 4. rotace – Správa portfolia hromadných zákazníků – strategie komoditních produktů pro B2C zákazníky

zvou. Do té doby jsem se s touto náborovou metodou nesetkala a byla jsem trochu nervózní z toho, co mě bude čekat.

Proč jste se vlastně rozhodla pro trainee program a ne konkrétní pracovní pozici?

Chtěla jsem vyzkoušet různá zaměření v rámci firmy, různé pracovní náplně a ne se hned po škole rozhodnout pro jedno z nich. A trainee program mi tuto možnost nabídl v té nejlepší

firemní kultura. Lidé, kteří pro E.ON pracují, jsou přátelští a už od samotného začátku se ke mně chovali jako k rovnocenné kolegyni.

Co Vám trainee program dal?

Poznala jsem profesní svět, zlepšila jsem svou komunikaci, ale

podobě. V rámci programu si můžu vyzkoušet různé role a najít

zjistila jsem taky, co mě vlastně baví a čemu bych se chtěla nadá-

tak to, co je pro mě to pravé.

le věnovat – právě díky tomu, že mi trainee program umožnil na-

Proč jste si vybrala právě E.ON?

hlédnout na různá oddělení, do různých rolí. Naučila jsem se být flexibilní a teď už vystupuji ze své komfortní zóny bez problému.

Velkou roli u mě hrál fakt, že se E.ON aktivně zapojuje do ochra-

Překonala jsem sama sebe a zvládla jsem to, v co jsem na začát-

ny životního prostředí a neustále hledá cesty, jak být v téhle ob-

ku asi ani nedoufala. Vím, že teď toho dokážu daleko víc a už se

lasti ještě odpovědnější. Jsem pyšná na to, že pracuji pro firmu,

nebojím nových úkolů – beru je jako výzvy k tomu, stát se lepší

která uznává právě tyto hodnoty. Druhým důvodem pak byla

verzí sebe sama.


Příloha TRAINEE programy

47

ODDĚLENÍ A PROJEKTY, NA KTERÝCH YVONA DOPOSUD PŮSOBILA Jak doposud vypadal průběh vašeho trainee programu?

Provází Vás programem mentor nebo kouč?

cíle, které se na konci rotace vyhodnotí. Může být hodnoceno

ním, na které se můžeme obrátit, když potřebujeme pomoct

to, jak se trainee zapojí do projektů, které mu jsou přiděleny,

něco vyřešit nebo jenom chceme sdílet něco pozitivního.

nebo se vyhodnotí to, jak zpracuje konkrétní úkol/projekt.

A sama jsem za to ráda, protože člověk cítí obrovskou podporu

Na některých odděleních jsem měla své vlastní projekty, kte-

a například při příchodu na nové oddělení, kde nikoho zprvu

ré jsem zpracovávala, na jiných jsem se stala součástí týmu,

neznáte, je lehčí, když víte, že máte v HR podpůrnou síť. Dále

který měl na starosti určitý projekt, ale dostávala jsem zadané

máme také mentora, kterým je pro mě má dřívější nadřízená

i menší dílčí úkoly na měsíc, týden nebo den. Každá část tra-

z dob práce na částečný úvazek, takže se díky tomu krásně

inee programu byla vlastně trochu jiná, a to se mi právě líbí.

propojily obě pracovní příležitosti v E.ONu.

Na jakém projektu jste pracovala nejraději?

Co pro Vás byla největší výzva?

pak by to bylo z mé první rotace v Českých Budějovicích, kde

tom z trainee programu jako takového byla výzvou už samotná

jsme pracovali na zefektivnění prodejního procesu fotovoltai-

první rotace, kdy jsem se na osm měsíců přestěhovala do Čes-

ky. Měli jsme za úkol celý prodejní proces zrychlit, zjednodušit

kých Budějovic a poprvé tak úplně sama opustila rodný kraj

– upravovali jsme například prodejní materiály ať už po vizuál-

na delší dobu než jen několik týdnů. Na jihu Čech jsem ale

ní tak i po obsahové stránce, analyzovali jsme jednotlivé kroky

potkala báječné lidi, kteří mě od prvního dne provedli mou

v celém procesu a hledali jsme optimální „scénář“, který byl

několikaměsíční rotací a stali se mými průvodci a parťáky ne-

následně vodítkem pro změnu vybraných procesů.

jen v práci, ale i mimo ni.

Na začátku rotace si trainee s vedoucím oddělení stanoví 3

Pokud bych měla vybrat jeden z nejzajímavějších projektů,

V průběhu celého programu máme blízký vztah s HR odděle-

Jednoznačně assessment centrum z přijímacího řízení, a po-


48 Příloha TRAINEE programy

Trainee program mi pomohl vydat se na správnou cestu

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Poté, co odpromovala na Vysoké škole ekonomické v Praze v oboru Diplomacie, hledala Veronika Bímová to pravé místo, kde začít svou pracovní kariéru. Tzv. gap year, který strávila v zahraničí, jí pomohl pročistit si hlavu a ujasnit si priority. Po návratu do domoviny se pro ni stal trainee program ve společnosti Kaufland jasnou volbou. Jak dlouho už v Kauflandu jste a na jakém oddělení působíte?

Na konci března tomu bylo přesně půl roku, co jsem do Kauflandu nastoupila. Aktuálně se sedm týdnů zaučuji přímo v provozu, což znamená, že přicházím na kloub tomu, jak naše prodejny fungují na denní bázi. Poznávám tedy nejen prostředí centrály společnosti, ale také „první linii“, kde kolegové přichází do kontaktu se zákazníky. I díky tomu nyní vidím, jak se jednotlivá celofiremní rozhodnutí promítají přímo na našich prodejnách.

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup? Bylo přijímací řízení náročné?

Výběrové řízení bylo tříkolové, přičemž na jeho začátku bylo třeba zaslat životopis. Následně mě kontaktovala – nyní již současná – kolegyně z HR oddělení, od které jsem obdržela vstupní testy, na které navazovalo druhé kolo ve formě klasického pohovoru. Posledním, třetím krokem k získání trainee pozice bylo úspěšné zvládnutí assessment centra, kterého ačkoliv jsem se zprvu obávala, považuji nyní za jednu z nejlepších a nejcennějších zkušeností v mém dosavadním pracovním životě.

VERONIKA BÍMOVÁ Trainee v oblasti: Finance Doba trvání: 1 rok Potřebné jazyky: čeština, angličtina/němčina B2 „Rotace probíhají v rámci oddělení Účetnictví a Controllingu, nicméně v rámci školení jsem se seznámila i s dalšími oblastmi, od Nákupu, přes Technický nákup, Logistiku až například po IT oddělení. Navštívila jsem také náš masozávod v Modleticích a nyní se zaučuji přímo v provozu. Jedná se tedy opravdu o široké spektrum oblastí. I díky tomu je pro mě nyní jednodušší obrátit se na konkrétního kolegu nebo kolegyni, protože vím, v rámci kterého oddělení působí, a jméno tak najednou dostane i tvář .“

Proč jste se vlastně rozhodla pro trainee program, nikoli pro konkrétní pracovní pozici?

Co Vám trainee program dal?

činnostmi v rámci velké mezinárodní firmy. Významnou roli hrál

si zlepšila své komunikační dovednosti. Zároveň jsem se utvr-

i fakt, že jsem si nebyla stoprocentně jistá konkrétním oborem,

dila v tom, že bych chtěla pracovat v mezinárodní společnosti

ve kterém bych se chtěla dál rozvíjet. Trainee program tak pro

a na denní bázi pracovat s čísly. Potkala jsem také skvělé kolegy

mě představoval ideální příležitost pro získání komplexního

a celý trainee program mi pomohl určit směr, kterým bych se

přehledu o firemním fungování.

chtěla v rámci pracovního procesu do budoucna vydat.

V trainee programu jsem viděla možnost seznámit se s různými

Díky všem zadaným úkolům a absolvovaným školením jsem


Příloha TRAINEE programy

49

ODDĚLENÍ A PROJEKTY, NA KTERÝCH VERONIKA DOPOSUD PŮSOBILA Jak doposud vypadal průběh Vašeho trainee programu?

dalo říct, že se jedná o projekt podobný například diplomové

Na začátku programu jsem prošla klasickým „kolečkem“ – tzn.,

práci – tedy analýza současného stavu, na níž bude následně

že jsem strávila několik dní nebo týdnů na různých odděleních,

postaven koncept zdokonalení a částečné automatizace pro-

abych se seznámila s jejich činnostmi a dokázala si alespoň

cesu. Výstupem však nebude jen prezentace nebo psaná prá-

zhruba představit proces, který se za fungováním Kauflandu

ce, ale především reálný nástroj – program, který bude moci

skrývá. Do tohoto harmonogramu byla a jsou včleněna také

Kaufland implementovat v rámci procesu fakturace. Na řešení

různá školení, která mají za úkol propojit teoretický základ

budu spolupracovat i s kolegy z jiných oddělení, kteří mi po-

s praktickými zkušenostmi.

mohou se samotným technickým řešením. Díky projektu si

Jaké oddělení pro Vás bylo doposud nejzajímavější?

Z oblasti účetnictví mě zaujala agenda oddělení účtování zbožových faktur. Ze sekce controllingu to poté bylo oddělení zbožového controllingu, kde naši kolegové řeší mimo jiné množ-

tak vyzkouším i koordinační činnost v rámci vedoucí pozice, na kterou mě má trainee program mimo jiné připravit.

Co pro Vás byla největší výzva?

Myslím, že největší výzva teprve přijde, a to v momentě, kdy

stevní diference na fakturách nebo účtování inventur. A proč

budu prezentovat výsledek výše zmíněného projektu vedení

zrovna tato dvě oddělení? Mám ráda čísla a pořádek, což jsou

celé společnosti Kaufland. Už nyní ale vím, že výzvou bude již

jedny ze základních stavebních kamenů obou oddělení.

samotné zpracování tohoto projektu, protože budu z velké

Na jakém projektu právě pracujete?

části závislá na pomoci svých kolegů z jiných oddělení, a předpokládám, že koordinace našich časových možností nebude

Můj hlavní projekt celého trainee programu se zaměřuje

vždy snadná. Pevně ale věřím, že vše proběhne úspěšně – do-

na zdokonalení procesu fakturace. Jeho výsledek budu prezen-

posud jsem se totiž setkala s obrovskou podporou od nadříze-

tovat v září přímo vedení společnosti. S trochou nadsázky by se

ných i všech kolegů.


50 Příloha TRAINEE programy

Firmě i jejím produktům musíte věřit.

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Daniela Slezáková a Marek Cvach mají zkušenost s trainee programem v mezinárodní společnosti Unilever, která zastřešuje několik desítek značek. Oba si v rámci programu zkusili několik rolí a přiblížili nám důvody, proč je podle nich trainee pozice vhodnou volbou pro absolventy vysokých škol. DANIELA SLEZÁKOVÁ

Daniela vystudovala UNYP (University of New York in Prague) a již na škole se aktivně zapojovala do dobrovolných aktivit. Jednou z aktivit navíc byla i týmová marketingová soutěž Unilever Future Leaders League, kam se se svým týmem dostala do globálního kola v Londýně, a díky které se dozvěděla o trainee programu v Unileveru. „V trainee programu nás nikdo nevedl za ruku – dostali jsme zadaný projekt a bylo na nás, jak se s ním popasujeme. Věděli jsme ale, že je kolem nás vždy tým skvělých kolegů, na které jsme se

mohli kdykoliv obrátit. Měli jsme tak stejnou pozici jako klasic-

ký zaměstnanec, ale jako bonus jsme si vyzkoušeli práci na různých pozicích pro vícero kategorií s různými kolegy.“

Po absolvování trainee programu se Daniela rozhodla pokračovat v práci pro Unilever. Jedná se totiž o značku, ve kterou naplno věří. „Lidé, kteří pro Unilever pracují, opravdu žijí hodnoty, které firma šíří navenek. Třídění odpadu, šetrný způsob života, výroby a logistiky, ale i spousta dalších CSR aktivit jsou běžnými tématy našich hovorů, a to se promítá i do našich produktů a aktivit.“

Na jak dlouhou dobu je tento program vypsán?

Trainee program je vypsaný na 3 roky, během kterých jsou naplánované 3 rotace. V mém případě se celý program protáhl na 3 a půl roku, a to z toho důvodu, že jsem jednu pozici chtěla

DANIELA SLEZÁKOVÁ Trainee v oblasti: Sales & Marketing Doba trvání: 3,5 roku Potřebné jazyky: angličtina a čeština/slovenština B2 1. rotace – Brand manažer (Ben & Jerry's, Carte d'Or kopečková zmrzlina) 2. rotace – Customer marketing manažer OOH (Algida) 3. rotace – Key Account manažer (Knorr, Lipton)

poznat do větší hloubky a Unilever mi vyšel vstříc. To mi na tom programu přišlo zajímavé – ke každému z trainees je vždy při-

na konkrétní pracovní nabídky. Získat široké spektrum zkuše-

stupováno individuálně a díky spolupráci s mentorem je možné

ností v rámci trainee programu se mi tudíž zdálo jako ideální

rozvinout sebe sama a své schopnosti v největší možné míře.

volba i do budoucna.

Proč jste se vlastně rozhodla pro trainee program, a ne konkrétní pracovní pozici?

Co Vám trainee program dal?

Nebyla jsem si jistá, které konkrétní oblasti bych se chtěla ve své

jak vlastně firma velikosti Unileveru funguje na různých fron-

kariéře věnovat, takže jsem chtěla jako trainee poznat více mož-

tách, jak spolu jednotlivá oddělení spolupracují a jakou funkci

ností a rozhodnout se až později. Měla jsem také stejný pro-

tato oddělení mají v rámci celé firmy. Až budu mít možnost

blém jako spousta mých spolužáků, kteří těsně po vysoké škole

vést svůj vlastní tým, budou pro mě tyto zkušenosti velmi cen-

hledali zaměstnání – nepřišla jsem si dostatečně kvalifikovaná

né, abych mohla odhadnout, jak by se mohli jednotliví členové

Nejvíc mi dala kombinace rotací – díky rotacím jsem pochopila,


Příloha TRAINEE programy

profilovat, co vlastně užší zaměření obnáší a jak co nejlépe nastavit komunikaci s kolegy z dalších oddělení.

Co děláte nyní?

51

Trainee programy nabízí i jiné společnosti. V čem je právě UFL program a Unilever jako takový výjimečný?

D: Lidé, kteří pro Unilever pracují, opravdu žijí hodnoty, které firma šíří navenek. Pro Unilever je totiž autentičnost

Po skončení trainee programu jsem akceptovala roli Business

opravdu důležitá – poslání lidí a poslání značek se zrcadlí

Development manažera pro OOH v ČR i SR. V tomto trhu mám

do všeho, co děláme.

na starosti rozšíření záběru našeho podnikání s novými (nezmrz-

M: Unilever přistupuje k trainee programu jako k procesu

linovými) produkty a značkami. To zahrnuje plánování distribuce,

učení se na reálných projektech. Trainee nepřijímá pouze

zahrnutí nové značky do našich aktivit v rámci OOH, ale také tře-

teorii, ale zkouší vlastní nápady a schopnosti v realitě. Tak

ba využití online prostředí. Tenhle projekt je zatím největší výzva,

proč to nezkusit? Proč nebýt součástí něčeho, co opravdu

do které jsem v Unileveru šla. Každý den mě učí něco nového.

dává smysl?

MAREK CVACH

Po absolvování Jönköping University ve Švédsku se Marek rozhodl vrátit do České republiky a začít svou pracovní kariéru v marketingu. Nebyl si však jistý, jaká část tohoto oboru pro něj bude to pravé, a proto se rozhodl pro trainee program v Unileveru, který mu poskytl možnost vyzkoušet si různé pracovní role v marketingovém oddělení mezinárodní společnosti. Nyní se nachází v evropské centrále Unileveru v Holandsku, kde se věnuje oblasti Brand Developmentu, který ho lákal už od dob studií. Právě i díky dřívější zkušenosti ze zahraničí měl jasno v tom, že pokud to bude možné, rád stráví část trainee programu v cizině. „Jedná se o kickstart pracovní kariéry.“

Zkušenosti z různých rolí a oddělení napříč značkami daly Markovi obrovskou výhodu do budoucích profesních let. „Věřím tomu, že člověk, který si projde různými rolemi, lépe chápe strasti i slasti jednotlivých oddělení a je tak pro celý tým velmi cenným leadrem.“

Jak probíhal proces od přihlášení až po samotný nástup?

Přijímací řízení je tříkolové a začíná vytvořením profilu na webových stránkách Unileveru. Do tohoto profilu jsem nahrál svůj životopis a motivační dopis a zodpověděl jsem několik otázek webového formuláře. Po několika dnech jsem dostal zprávu, že jsem postoupil do dalšího kola, které se skládalo ze speciálních online her na mnemotechnické dovednosti. V třetím kole jsme řešili různé case studies a absolvovali jsme video rozhovory.

MAREK CVACH Trainee v oblasti: Sales & Marketing Doba trvání: 3 roky Potřebné jazyky: angličtina a čeština/slovenština B2 1. rotace – Customer & Channel Development (Cif, Domestos, Sunlight) 2. rotace – Sales (Magnum a Ben&Jerry’s) 3. rotace – Brand Development Management (Breyers) Provází Vás programem mentor nebo kouč?

Ano, každý trainee má svého mentora, který je tu pro něj v prů-

Po úspěšném zvládnutí všech těchto kol přišla poslední část

běhu celého trainee programu. Vždy se jedná o někoho z ve-

přijímacího řízení – assessment centrum.

doucích pracovníků, se kterým pravidelně probíráme aktuální

Jaké oddělení pro Vás bylo doposud nejzajímavější?

V rámci oddělení Customer & Channel Development se mé působení zakládalo na propojení account manažerů a brand manažerů. Tvořil jsem jakýsi most mezi těmito dvěma týmy

fázi našeho programu, možnosti budoucích rotací a společně nacházíme to nejideálnější řešení naší budoucí kariéry.

Co pro Vás byla největší výzva?

Bezesporu to byla má první rotace, kdy jsem měl zodpověd-

a přinášel jsem do vzájemné spolupráce i vlastní nápady, které

nost za velký rozpočet a staral jsem se o 3 velké a známé znač-

se následně staly součástí exekutivy jednotlivých procesů. Podí-

ky. Mimo jiné jsem měl na starosti také launch nové kampaně

lel jsem se i na oblasti samotného prodeje, tzn. na tvorbě POS

značky Cif Ahoj krásné Česko, která byla prvním ročníkem a kte-

materiálů a celkové prezentace značky směrem k zákazníkovi.

rou považuji zároveň za jeden ze svých největších úspěchů.


52 Příloha TRAINEE programy

TRAINEE programy...

GRADUATE PROGRAM ENGINEERING (BRNO) vstup do energetického sektoru práce pro stabilní společnost individuální kariérní profilování POŽADAVKY: absolvent/ka elektrotechniky nadšení pro energetiku aktivní AJ

UNILEVER FUTURE LEADERS' PROGRAMME zkušenost jako Brand Manager, Key Account Manager a další práce na brandech jako Magnum, Dove, Axe aj. POŽADAVKY: student/ka posledního ročníku VŠ nebo absolvent/ka znalost AJ (B2/C1) podnikavost, odvaha, zvědavost

TRAINEE – CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ rotace napříč odděleními vypracování dlouhodobého projektu reálná šance kariérně růst POŽADAVKY: ukončené VŠ vzdělání zápal pro práci v cílové oblasti komunikativní znalost AJ/NJ

INTERN/ANALYST – AUDIT FINANCIAL SERVICES účast na firemních auditech analýza investic ověřování učetní závěrky POŽADAVKY: student/ka posledního ročníku VŠ nebo absolvent/ka orientace v účetnictví a financích plynulá komunikace v AJ

TRAINEE


Příloha TRAINEE programy

...přesně pro tebe!

BIG DATA ANALYST – TALENT PROGRAM start kariéry ve finančním sektoru práce v mezinárodním prostředí navázání důležitých kontaktů POŽADAVKY: analytické myšlení dobrodruh toužící po práci v zahraničí aktivní AJ

DIGITAL TRAINEE spolupráce na vývoji digitálních kampaní správa analytických nástrojů správa sociálních sítí značek Nestlé POŽADAVKY: student 3. nebo 4. ročníku VŠ angličtina na úrovni B2 základní zkušenost s Google Analytics

POSTAV ZÁKLAD SVÉ KARIÉRY start kariéry ve stavebnictví pracovní zkušenost ze společnosti oceněné jako TOP ZAMĚSTNAVATEL roku v oboru stavebnictví POŽADAVKY: ukončené SŠ/ VŠ vzdělání stavebního směru orientace na dopravní stavby

TRAINEE V ODDĚLENÍ NÁKUPU analýza trhu, nákupních trendů a nákupního chování účast na zrodu nových produktů tvorba obchodní strategie POŽADAVKY: ukončené VŠ vzdělání NJ slovem i písmem řidičský průkaz sk. B

53


54 Příloha TRAINEE programy

Jak se správně připravit na zkoušky

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Příprava na zkoušky je pro každého studenta jiná. Existuje ale několik základních pravd, které mohou významně ulehčit období příprav. Prvním nezbytným krokem k úspěšnému zvládnutí zkoušek je znalost toho, jak bude zkouška vypadat – jedná se o psaný test na výběr správné možnosti nebo v něm budou otevřené otázky? Nebo bude zkouška ústní? Zjistěte od vyučujících co nejvíc informací, příprava pak bude jednodušší. Sdílet, ne syslit

jiné starosti než čtení. Sestavte si plán příprav a snažte se ho

Snaha být spravedlivý a neodvádět práci za ostatní, kteří nepra-

dost – ale vážně ten seriál stojí za to? Nebylo by lepší televizi

cují tak tvrdě, je vlastní mnoha studentům. Sdílení studijních

teď vypnout, ušetřit si nervy ve zkouškovém období a pak se

materiálů však probíhalo, probíhá a bude probíhat i v budouc-

bez výčitek, klidně na týden, ponořit do všech seriálů, které

nu. Podělte se o své přehledné a ucelené zápisky. Získáte tak

za poslední měsíc vyšly?

nejen dobrý pocit z pomoci spolužákovi, ale s největší pravděpodobností také jeho poznámky na další předměty a nebudete tak muset vypracovat vše od nuly. Tzv. výměnný obchod se stu-

dodržet. Rozptýlení a lákadel odvádějících vás od studia bude

Ve zdravém těle zdravý duch

dijními materiály v rámci skupiny několika studentů, zlepšuje

Pohyb a strava má vliv na lidskou psychiku a mozkovou činnost –

sociální aspekt studia, učí jednotlivce jak fungovat ve skupině,

tuto obecnou pravdu doložily již stovky studií. Jak uvádí Darla M.

jak nastavit pravidla výměny a v neposlední řadě také zlepšu-

Castelli ve svém výzkumu na téma Aktivní vzdělávání: Rostoucí

je pracovní morálku – student není zavalen organizací zápisků

vliv fyzické aktivity na akademické výsledky: „Téměř okamžitě

a přípravou zkouškových materiálů na všechny předměty na-

po zapojení se do fyzické aktivity dochází u studentů ke zvýše-

jednou a může se ponořit hlouběji do chápání dané látky bez

ní koncentrace což může zlepšit samotné studium.“ Vyplavené

nutnosti třídění stovky zdrojových materiálů. Jak uvádí Hans-

endorfiny přivedou studenty do psychického rozpoložení, které

-Christian Kossak ve své knize Jak se snadno učit a více si pa-

je ideální pro učení. Sport je také vhodným prostředkem dušev-

matovat, seskupením studijních materiálů z více zdrojů vznik-

ní hygieny – odvede myšlenky jiným směrem a pokud se vydáte

ne propracovaný soubor, který významně poslouží jednotlivým

sportovat ven, čerstvý vzduch vám okysličí mozek a slunce dodá

studentům.

energii potřebnou pro pokračování ve studijním maratonu.

Priority, plán, vytrvalost

Lidský mozek potřebuje pro své fungování dostatek vhodných

„Zkoušky jsou až za 2 měsíce. Takže času dost.“ Kolik z vás si

potravin. Měli byste proto dbát na vyváženou životosprávu (cuk-

tuhle větu řeklo? A kolik z vás toho týden před zkouškou začalo

ry, tuky, bílkoviny, vitamíny, minerály atd.), která podpoří proce-

litovat, protože měsíce utekly jako voda a vy jste se na zápisky

sy ve vašem mozku a zvýší tak vaši šanci na úspěšné zvládnutí

a další studijní materiály ani nepodívali? Nebojte, tohle zná

zkoušek.

látek a ty mu můžeme dodat prostřednictvím těch správných

každý, opravdu každý student. Připravte si proto plán, který vás alespoň trochu udrží v pozoru. Jedno odpoledne si sedněte

Znáte to pořekadlo, že spánek léčí? A může léčit nejen nemo-

a zhodnoťte situaci - bez zlehčování a přílišného optimismu.

ci, ale i přehlcenou mysl. Náš mozek během spánku zpracová-

Realisticky si určete, který předmět je pro vás tím nejsložitějším

vá vše, co se stalo v průběhu dne. „Když buňky pracují naplno,

a na který byste se tedy měli zaměřit nejdřív. Dohnat během

poškozují si DNA,“ uvádí bioinformatik Jan Pačes. Proto v noci,

týdne nebo dvou složité matematické postupy, když jsou

během našeho spánku dochází v buněčném jádru k opravě

pro vás čísla španělskou vesnicí, nebude zrovna uklidňujícím

poškozených částí a ráno se probudíme s jasnou myslí. Nepod-

přístupem ke zkouškovému období. Nebo musíte v rámci

ceňujte spánek a vyhraďte si na něj dostatek času, jinak přijde

studia přečíst 5 knih? Před zkouškami budete mít úplně

vaše studium za celý den vniveč.


Zdroj: Adobe Stock

Nic nevynechat

jen malé procento studentů. Především u ústní zkoušky proto

Na zkoušku nepřicházejte nepřipravení. Pokud máte seznam

jeho vlastních vyučovacích schopností.

témat, která se u zkoušky objeví, projděte je všechna. Nemusíte být expert na každé z nich, ale alespoň základní znalost klíčových termínů, hlavních myšlenek a možnost propojení s dalším

neberte vyučujícího jako nepřítele, ale naopak jako hodnotitele

Poučit se z vlastních chyb

tématem jsou klíčové. Nebudete se tolik stresovat a budete vě-

Složili jste zkoušku úspěšně, ale stálo vás to až příliš velké množ-

dět, že ať už se mezi otázkami objeví cokoliv, vždy řeknete nebo

ství času, sil a nervů? Nebo se vám zkouška nepodařila a už zjiš-

napíšete základní informace a zkoušející bude vědět, že jste se

ťujete kdy je další termín? Namístě bude poučit se z vlastních

připravili. Student, který neví zhola nic, má v očích vyučujících

chyb a pro další test nebo zkoušku skutečně implementovat

o něco horší pozici než student, který o tématu ví, ale je mo-

vhodnou strategii přípravy. Ne nadarmo se říká: „Těžko na cviči-

mentálně nervózní.

šti, lehko na bojišti.“

Klid a nohy v teple Vyučující se studenty nesnaží potopit. Ano, přesně tak. Většina studentů očekává záludné otázky a ke zkoušce přistupuje negativně. Je však třeba vrátit se k samotné podstatě zkoušky. Jak uvádí Cambridgeský akademický slovník: „zkouška má za úkol ověřit studentovy znalosti a schopnosti v určité oblasti“. Vyučující by byl sám proti sobě, pokud by zkoušku úspěšně složilo

Stáže, brigády, práce od TOP zaměstnavatelů.

Další studijní typy najdeš v apce Absolventi.cz


56 Příloha TRAINEE programy

Online výukové nástroje

TRAINEE

Autor: Barbora Dvořáková

Přechod do online světa se netýká jen volnočasových aktivit, ale také těch vzdělávacích. Aktuální situace donutila české školství rozvíjet online vzdělávací nástroje v daleko větší míře a vyšší rychlostí. Vysoké školy působí v online prostředí již nějakou dobu, ale i přesto se během posledních měsíců objevilo hned několik nových výukových nástrojů a postupů. Google classroom, Microsoft Teams, G Suite, Whatsapp a Skype

Integrace systémů a kooperace škol

Tyto platformy využívá mnoho studentů i ve svém osobním ži-

letošního roku systémové řešení propojující univerzitní systém

votě, nyní se však staly nejjednodušší cestou jak sdílet studijní

IS/STAG s nejčastěji používanými aplikacemi: G-Suite, Micro-

materiály a výukové aktivity mezi širokou základnou studují-

soft Teams, Office 365 Groups a s dokumentovým úložištěm

cích. Výhodou těchto nástrojů je možnost sdílení dokumentů,

Alfresco. Vedoucí vývojového týmu IS/STAG Petr Jiroušek funk-

Západočeská univerzita v Plzni představila počátkem března

několikaúrovňová komunikace a intuitivní ovládání. Například Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity vyzývá vyučující k využití těchto nástrojů jako podpůrného systému k již zaběhnutému internímu studijnímu systému SIS a Moodle. Exitují však i další webové nástroje jako například Seesaw nebo Edmondo, které pracují na podobném principu.

Google Hangouts, Zoom, BigBlueButton, Youtube a Jitsi Psaná komunikace je skvělým řešením pro okamžitou odezvu. Zdroj: Adobe Stock

Nevýhodou je však komplikovanost při vysvětlování složité látky nebo při nutnosti probrat konkrétní problematiku s větším okruhem uživatelů. V takové situaci jsou ideálním řešením videohovory a videokonference. Omezený počet účastníků nebo doba trvání hovoru mohou být významnou limitací, které lze však předejít důkladnou přípravou a organizací přenosu.

Virtuální tabule, kvízy a interaktivní výuka

ci představuje: „Učitel si prakticky jedním kliknutím může pro

Aplikace CollBoard a Classflow řeší otázku chybějící tabule,

výuku a k němu systém IS/STAG sám přiřadí studenty i další uči-

která je neochvějně spjata s výukou napříč všemi jejími stup-

tele předmětu. Poté všichni přiřazení obdrží odkaz na konkrét-

ni, včetně toho univerzitního. Quizizz, Quizlet, Socrative, Sli.do

ní místo výuky. Ten mají uživatelé k dispozici také v seznamu

nebo Kahoot lze využít nejen ke vzdělávacím účelům, ke kte-

svých předmětů v portálu IS/STAG.“

svůj předmět ve vybraném nástroji vytvořit uzavřené místo pro

rým jsou primárně určeny, ale například i pro tzv. pub kvízy, které suplují vzdělávací funkci v neformálním prostředí. Timixi

Tento propracovaný systém je k dispozici i dalším čtrnácti vy-

a Discord doplňují výčet základních nástrojů využitelných pro

sokým školám, které využívají IS/STAG. Jedná se tedy o unikátní

interaktivní výuku.

spolupráci napříč vysokoškolským prostředím v České republice.


UNILEVER FUTURE LEADERS‘ PROGRAMME UFLP NEZNAMENÁ SEDĚT ROK A PŮL NA ŠKOLENÍCH, ALE PRACOVAT NA REÁLNÝCH PROJEKTECH!

BĚHEM PROGRAMU: - Za 3 roky projdeš různá oddělení (Brand Marketing, Sales, Finance..) - Neustále tu pro tebe bude tvůj osobní mentor - Staneš se plnohodnotným a respektovaným členem týmu

KDO JSI? - Podnikavost, odvaha, zvědavost a odhodlání - máš všechny tyhle vlastnosti nebo alespoň některou z nich? - Máš titul bakaláře nebo magistra (a jsi nejdéle 12 měsíců od dokončení studia) V TOM PŘÍPADĚ JSI NÁŠ ČLOVĚK!

https://www.unilever-kariera.cz/uflp Unilever-kariera.cz/UFLP


58 Věda a výzkum „Žijící“ mikroroboti

XENOBOTI

PRVNÍ „ŽIJÍCÍ“ MIKROROBOTY NAVRHLI VĚDCI Z VERMONTSKÉ UNIVERZITY

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Kristýna Šafářová

Živá technologie“ či umělý organismus“ – takto jsou ” ” označováni roboti vzešlí z výzkumu, jež zdárně kombinuje umělou inteligenci s biologickým materiálem. Jeho výsledky byly poprvé publikovány v lednu tohoto roku. Tzv. xenoboti byli navrženi na superpočítači vědci z University of Vermont, biologové z Tufts University pak roboty na základě návrhů sestavili a testovali. Žijící“ mikroroboti jsou vůbec první ” technologií svého druhu, v budoucnu by mohli nalézt uplatnění například v medicíně. Xenoboti jsou převratným objevem na pomezí technologie a ži-

navržených organismů k inteligentnímu transportu léků,“

vého organismu. „Jsou to neobvyklé živoucí stroje. Není to ani

dodává Bongard.

tradiční robot, ani živočišný druh, ale nový artefakt: žijící, programovatelný organismus,“ říká Joshua Bongard, expert na robotiku a spoluvedoucí výzkumu na vermontské univerzitě.

Slibné využití napříč odvětvími Kromě transportu potřebného léku do určitého místa přímo

Nové mikroroboty se podařilo vytvořit s využitím kmenových

v těle pacienta, mohou xenoboti pomáhat i jinde. Podle vědců

buněk získaných z žabích embryí. Odtud také dostali své jméno

by mohli být využíváni například k odstraňování plaku uvnitř

– „xeno“ pochází z Xenopus laevis, latinského názvu pro drápat-

tepen. Web ecowatch.com také zmiňuje, že budoucí verze

ku vodní. Roboti o šířce necelého jednoho milimetru se dokáží pohybovat k naprogramovanému cíli, případně také „nést náklad“, jako například léčivou látku v těle pacienta. Navíc se také umí sami hojit – poté, co je vědci zkusili téměř přeříznout napůl, se sami zotavili a pokračovali v pohybu.

vání na superpočítači, který díky používanému algoritmu ze simulovaných buněk sestavil návrhy organismů. Ty nejslibnější formy byly poté testovány a „přivedeny k životu“ – skutečné buňky byly pod mikroskopem spojeny podle počítačových návrhů. Kromě kožních buněk žab byly použity také srdeční buňky, disponující schopností kontrakce. Takto vzniklé umělé organismy jsou tak schopné souvislého pohybu. Po seskupení se navíc dokáží pohybovat kolektivně, a také jsou schopny nést objekty. „To je prvním krokem k používání počítačem

Průmyslově vyrobený čtyřnohý organismus, 650-750 mikrometrů v průměru – menší než hlavička špendlíku.

Zdroj: Douglas Blackiston, Tufts University

Celý proces vývoje a výzkumu zahrnoval nejprve programo-


Zdroj: Sam Kriegman, UVM, uvm.edu

Věda a výzkum „Žijící“ mikroroboti

59

Vlevo: anatomický návrh organismu v počítači. Vpravo: samotný organismus, složený z kožních buněk žab (zelená) a buněk srdečního svalu (červená).

xenobotů by mohly být sestavovány přímo z vlastních buněk

Podle Michaela Levina, spoluvedoucího výzkumu na Tuftsově

konkrétního pacienta a pomáhat tak hojit tkáně či léčit ra-

univerzitě, není strach z technologického pokroku neopodstat-

kovinu. Lékařství však není jediné odvětví, v němž mohou být

něný: „Když si budeme zahrávat s komplexními systémy, kterým

xenoboti uplatněni. Užiteční budou i při vyhledávání toxinů

nerozumíme, přijdou neočekávané následky. Naše studie při-

a radioaktivního materiálu či shromažďování mikroplastů

spívá k porozumění toho, čeho se lidé bojí, tedy právě nezamýš-

v oceánech.

lených následků.“

Velkým plusem při jejich využití je také ekologické hledisko. „Nevýhoda živé tkáně je ta, že je slabá a degraduje. Proto běžně používáme ocel. Ovšem organismy mají 4,5 milionu let praxe co se týče vlastní regenerace a života po další dekády,“ říká Bongard s tím, že xenoboti jsou plně biologicky rozložitelní: „Když jsou po sedmi dnech hotoví se svou prací, zbydou jen odumřelé kožní buňky.“

Etické aspekty Uměle vytvořené organismy přinášejí i řadu otázek z hlediska etiky. Tak jako v příbuzných odvětvích posouvajících hranice technologického pokroku, existují i zde obavy ohledně jejich

Xenoboti

mohou být užiteční při: Vyhledávání radioaktivního odpadu Shromažďování plastů v oceánech

možného použití či zneužití v budoucnu. Například vědci Simon Coghlan a Kobi Leins z University of Melbourne píší pro ecowatch.com o některých rizicích – zmiňují možné zneužití těchto mikroorganismů pro „nepřátelské biologické účely“, jež

Odstraňování plaku v tepnách

zakazuje mezinárodní právo, nebo také funkční selhání u budoucích pokročilejších generací xenobotů, kteří by, v případě schopnosti reprodukce, mohli například vytlačit některé původní organismy. Je tedy jasné, že takto citlivá manipulace s biologickým materiálem musí probíhat v souladu s pevně stanovenými pravidly.

Zdroj informací: tisková zpráva University of Vermont, uvm.edu


60 Tech Nejvyšší stavby světa

SOUBOJ MEZI ŠEJKY.

DALŠÍ NEJVYŠŠÍ STAVBA SVĚTA BUDE MÍT PŘES KILOMETR

TECH

Autor: Filip Šmejkal

Ikonický mrakodrap by přitom v nehostinné poušti měla svojí výškou zastínit jedna z připravovaných staveb ve stejném městě. Věž Dubaj Creek Tower měla být původně slavnostně otevřena při příležitosti konání letošního ročníku světové výstavy EXPO právě v největším městě Spojených arabských emirátů (SAE).

Dubai Creek Tower

Stavební práce se ovšem opožďují a zůstává otázkou, zda se dubajská věž, podobně jako svého času věž Eiffelova, opravdu hlavním lákadlem světové výstavy stane. Oficiálního představení nové dubajské dominanty se tak občané Emirátů dočkají s největší pravděpodobností až v roce 2021.

Zahrady v oblacích

Saúdský zázrak Výčet lidské snahy dostat své stavby k nebesům na hranicích SAE rozhodně nekončí. O slovo se v boji o nejvyšší stavbu světa hlásí také konkurence v podobě královské rodiny ze Saúdské Arábie. Již v roce 2013 byla ve zdejším druhém největším městě Džid-

Přesná výška budovy se před veřejností stejně jako při stav-

da pod patronátem jednoho z princů zahájena stavba plánova-

bě Burdž Chalífy tají, boj o pozici nejvyšší stavby světa je totiž

né nejvyšší budovy světa s výškou nad jeden kilometr. Výstavba

tuhý a během stavby by mohla konkurenční projekční kan-

mrakodrapu má být podle plánů dokončena již letos, budova se

celář přijít s ještě vyšším projektem. Jistotou tak zůstává jen

tak může stát nejvyšší obývanou stavbou na světě. Ani tomuto

ambice výškově překonat současnou nejvyšší stavbu světa.

projektu se však nevyhýbají technické a ekonomické problémy

Architektonický návrh věže pochází z dílny španělského ar-

a po přerušení stavebních prací se zprávy o termínu otevření bu-

chitekta Santiaga Calatravy, který pojal stavbu a její okolí jako

dovy různí. V současné době není v provozu ani webkamera, kte-

nové vertikální centrum města. „Místo stavby se nachází tam,

rá pokroky ve výstavbě přenášela veřejnosti v přímém přenosu.

kde se miliony let rozléhalo moře. Abychom dosáhli stability věže, musíme základy věže položit opravdu do velké hloubky,“ poodkrývá detaily stavby světově proslulý rodák z Valencie.

Třetí vzadu

Na dubajské konferenci pořádané organizací Council on Tall

Ve stínu snah arabských mocností stojí výstavba mrakodrapu

Buildings and Urban Habitat (CTBUH), která se zabývá porov-

Burdž Mubarak al-Kabír v Kuvajtu. Dokončení se plánuje v roce

náváním výšky světových staveb. „Protože teplota s každými

2026. Stavba bude měřit přesně 1001 metrů v odkazu na po-

stovkami metrů výšky klesá, bude možné ve vyšších patrech

hádky Tisíce a jedné noci, problémy v Kuvajtském zálivu před-

vybudovat zahrady,“ dodává architekt.

stavuje hlavně silný vítr.

Zdroj: : Emaar Properties

Již deset let zaujímá první příčku mezi nejvyššími stavbami světa dubajský mrakodrap Burdž Chalífa, stavba s úctyhodnými 828 metry však o světový primát v blízké budoucnosti jistě přijde. Výšku magických tisíc metrů mají překonat hned dvě stavby, které na svém území budují arabské ropné mocnosti.


PRESTIŽNÍ ADRESA PRO VÁŠ START-UP Zvyšte prestiž svého podnikání dobrou adresou. podporujeme studentské nápady

Nad rámec virtuálních sídel vám pomůžeme s vedením účetnictví, daněmi a právními radami.

www.evropska-office.cz


62 Kosmonautika Apollo 13

HOUSTONE, MÁME PROBLÉM!

KOSMONAUTIKA

PŘÍBĚH APOLLA 13 A JEHO LIDÍ… Autor: Milan Halousek | vzdělávací spolek KOSMOS-NEWS

V okamžiku, kdy americký astronaut Jack Swigert zapnul na hlavním ovládacím panelu velitelského modulu Odyssea přepínač promíchávání obsahu kyslíkových nádrží, ozval se celým Apollem 13 mohutný výbuch. Psal se 14. duben 1970 a pro posádku velitele Jima Lovella, amerického astronauta s českými předky, začaly nejdramatičtější 4 dny jejich života. Začal boj o život, o návrat na Zemi s těžce poškozenou kosmickou lodí. I když na počátku se odhadovala šance na úspěšný návrat trojice astronautů pouze na 10 %, nikdo se nechtěl vzdát předem… Nešťastná třináctka!

kami. Pro dospělého nepříliš nebezpečnou přenosnou nemo-

Když se astronauta Jima Lovella zeptala jeho manželka, proč

Lékaři NASA nechali ihned vyšetřit na protilátky v krvi všechny

právě on má velet misi s číslicí „13“ v názvu, prostě jí odvětil, že

osoby, se kterými se Duke dostal při výcviku do kontaktu. Všich-

to je tím, že předcházející start byla „Dvanáctka, takže teď je

ni astronauté měli ve svém těle dostatek obraných látek, ne-

na řadě Třináctka“. Jeden z nejzkušenějších amerických astro-

moc u nich tedy propuknout nemohla. Až na jednoho – pilota

nautů té doby si vůbec nepřipouštěl, že by nějaká číslice mohla

velitelské sekce Apolla 13 Kennetha Mattinglyho, který by při

ohrozit jeho cestu na Měsíc. Měl se svojí posádkou přistát v ob-

přistání mise na Měsíci zůstal sám ve velitelské kabině Odyssea

lasti kráteru Fra Mauro a stát se pátým pozemšťanem, který

na oběžné dráze kolem Měsíce. A v tom byl hlavní problém, po-

do měsíčního povrchu otiskne svoji stopu. Již jednou u Měsíce

kud by u něj nemoc propukla, velice pravděpodobně by se tak

byl, na Vánoce roku 1968 s posádkou Apollo 8, která jako první

stalo právě v době, kdy by sám létal okolo Měsíce. Tedy v době,

Měsíc obletěla. Teď měl, spolu se svým kolegou Fredem Hai-

kdy by vysoké horečky mohly výrazně omezit jeho pracovní

sem, na Měsíci přistát.

schopnosti a výkonnost.

Příprava na misi, která měla být završena třetím americkým

Situace, kterou si nikdo z manažerů NASA nechtěl vzít na zodpo-

přistáním na Měsíci, probíhala celkem bezproblémově až té-

vědnost. Řešilo se tedy odložení celé mise o zhruba jeden měsíc,

měř do posledních dnů před startem, naplánovaným na so-

aby se získal dostatek času k případnému vyléčení Mattinglyho,

botu 11. dubna 1970.

to by však stálo na dalších nákladech více než 800 tisíc dolarů.

cí, po propuknutí nepříjemnou snad jen vysokými horečkami.

K výměně celé posádky se NASA neodhodlala, nikdo nechtěl Týden před termínem startu však astronaut Charles Duke ze

připravit Jima Lovella o to, aby se prošel po Měsíci. Takže nako-

záložní posádky Apolla 13 (záložní posádka se připravovala spo-

nec bylo rozhodnuto o výměně pouze na pozici pilota velitelské

lečně s tou hlavní, a byla připravena ji kdykoliv nahradit v přípa-

sekce – místo Kena Mattinglyho zaujal Jack Swigert ze záložní

dě například nemoci nebo zranění někoho z hlavní posádky),

posádky. Nově složená posádka prošla ihned mimořádně nároč-

oznámil lékařům NASA, že se dostal na narozeninové oslavě,

ným 12 hodinovým testem. A teprve po jeho úspěšném zvlád-

které se zúčastnil, do kontaktu s dítětem nakaženým zarděn-

nutí oznámila NASA veřejnosti, že posádka poletí ve složení Jim


Zdroj: ©NASA, 1970

Kosmonautika Apollo 13

63

Oficiální NASA portrét posádky Apollo 13 – zleva Fred Haise, Jack Swigert, Jim Lovell

Lovell (velitel mise, který letí do vesmíru již počtvrté), Fred Haise,

Jednou z povinností pilota velitelské sekce bylo i pravidel-

vesmírný nováček, který bude pilotem lunárního modulu Vod-

né promíchávání nádrží s tekutým kyslíkem (podchlazeným

nář (Aquarius), a spolu s Lovelem přistane na měsíčním povrchu,

na -173 stupňů Celsia) a tekutým vodíkem (ten byl udržován

a druhý vesmírný nováček Jack Swigert, který zůstane na oběž-

při teplotě -253 stupňů Celsia!), které byly uloženy v posádce

né dráze Měsíce ve velitelské kabině Odyssea. Do plánovaného

nepřístupné servisní sekci pod velitelskou kabinou.

startu v tom okamžiku zbývalo už pouhých 24 hodin!

Start v 13 hodin a 13 minut

Houstone, máme tady problém! Již počtvrté od startu zapnul promíchávání těchto nádrží Jack

Start mise Apollo 13 se uskutečnil 11. dubna 1970 v 13 hodin

Swigert po 2 dnech, 7 hodinách a 54 minutách od startu. V tom

a 13 minut místního času! Ano, ten čas startu s dvěma „13“ byl

okamžiku se však klidná cesta amerických astronautů změnila

opravdu drobným žertem ze strany NASA, ukázkou toho, že

v zoufalý boj o život!

přece nebudou věřit na nešťastné třináctky! Prudký výbuch zatřásl celou lodí, rozsvítila se řada výstražných Start proběhl relativně v pořádku, pouze pět a půl minuty

červených kontrolek, rozezněl se poplachový signál. Prudce po-

po startu vypadl jeden z pěti motorů druhého stupně nosné

klesl tlak v kyslíkovém systému lodě, akcelerometry řídícího sys-

rakety Saturn-5. Ostatní motory však výpadek dokázaly nahradit

tému začaly registrovat neplánované zrychlení celého letícího

delším hořením. Výprava se po nezbytných testech a kontro-

komplexu, měřící gyroskopy začaly zaznamenávat zvýšenou ro-

lách na oběžné dráze kolem Země mohla vydat k Měsíci!

taci lodě. Posádka ztratila na pár sekund i spojení s pozemním řídícím střediskem v Houstonu.

Další dva dny probíhala cesta Apolla 13 k Měsíci bez větších problémů. Posádka uskutečnila několik rozhlasových a televizních

Astronauté začali velice rychle vyhodnocovat vzniklou situa-

reportáží a věnovala se i řadě dalších úkolů.

ci, tak jak to měli nacvičené ze stovek hodin na simulátorech.


64 Kosmonautika Apollo 13

Ale do míst na servisním modulu, kde došlo k výbuchu a kde

Apollo 13 nakonec úspěšně přistálo ve vlnách Tichého oceánu

zela veliká trhlina, neviděli – okénka velitelské sekce jim pohled

v pátek 17. dubna 1970, po téměř 6denní misi. V krizovém režimu

„za sebe“ neumožňovala. Takže o důvodu poplachu se mohli

po výbuchu kyslíkové nádrže letěla posádka dlouhých 87 hodin!

pouze dohadovat z chování měřičů a kontrolek na ovládacím panelu. Zhruba 30 sekund po výbuchu se z kabiny ozvalo ono dnes již legendární hlášení Jima Lovella: „HOUSTONE, MÁME TADY NĚJAKÝ PROBLÉM!“

Problém z roku 1968 Následné vyšetřování ukázalo, že problém s kyslíkovou nádrží vznikl již v červnu 1968, kdy se paleta s těmito nádržemi připravovala pro misi Apollo 10 (generální zkouška měsíčního přistání, která se dostala až pouhých 15 kilometrů nad měsíční povrch!). Technikům při montáži do servisní sekce Apolla 10 tehdy spadla celá paleta z výšky pouhých 5 cm. Přesně podle předpisů byla nahrazena jinou paletou, a tato byla podrobena znovu zkouškám a kontrolám. Při nich nebylo zjištěno žádné poškození, proto byla paleta s nádržemi později namontována právě do servisního modulu nešťastného Apolla 13. Bohužel nikdo ze zodpovědných pracovníků nezjistil v roce

Zdroj: ©archiv Jima Lovella, 2018

1968 drobnou závadu uvnitř kyslíkové nádrže č.2, která později vedla k výbuchu při letu Apollo 13.

Životní cesty našich hrdinů Jim Lovell v roce 2018 před svoji kabinou Apollo 13 v National Air and Space Museum ve Washingtonu D.C.

Jim Lovell se své měsíční procházky už nikdy nedočkal. Odešel z NASA v roce 1973. Je jediným pozemšťanem, který letěl 2x k Měsíci, a ani jednou na něm nepřistál. Po revoluci navštívil několikrát Českou republiku. Zajel si

Na Zemi, v řídicím středisku vesmírného letu NASA v texas-

i do Dolní Lukavice u Plzně a s dojetím si prošel místa, odkud

kém Houstonu, začaly ihned celé týmy specialistů a odbor-

pocházeli jeho předci. Svůj příběh popsal v knize pojmenované

níků vyhodnocovat, k čemu mohlo na palubě Apolla 13 dojít.

příznačně „Ztracený Měsíc“ (Lost Moon). Letos na konci března

Bylo jasné, že přistání na Měsíci je ztracené, teď šlo o to, do-

oslaví své již 92. narozeniny.

stat posádku zdravou a živou zpátky na Zemi. Naděje na jejich záchranu byla v prvních okamžicích odhadována na pouhých

Fred Haise, který se měl jako šestý pozemšťan projít po Měsí-

10 %! Loď byla v tomto okamžiku vzdálena 300 tisíc kilometrů

ci, se už znovu do vesmíru nepodíval. Byl sice jmenován velite-

od Země a rychlostí přesahující 10 kilometrů za sekundu mí-

lem mise Apollo 19, ta však byla nakonec z úsporných důvodů

řila vstříc Měsíci.

zrušena. Jako pilot potom zalétával při zkouškách v atmosféře zkušební americký raketoplán Enterprise. Nyní je mu 86 roků.

Jako největší problém se postupně ukazoval nedostatek elektrické energie, bez které posádka jen stěží ovládala svůj let,

Jacku Swigertovi jedna dramatická cesta vesmírem úplně sta-

a bez které nemohla v žádném případě později navést svoji ka-

čila a z NASA odešel taktéž v roce 1973. V roce 1982 byl zvolen

binu na přistání zpátky na Zemi.

do Sněmovny reprezentantů Kongresu USA. Zemřel však na rakovinu dříve, než mohl nastoupit do funkce.

NASA ve velice krátkém čase dokázala zmobilizovat desítky tisíc svých pracovníků a odborníků ze společností, které vyráběly

A Kenneth Mattingly? Ten letěl k Měsíci v roce 1972 jako pilot

velitelskou kabinu Odyssea nebo lunární modul Vodnář – ten

velitelské sekce Apolla 16. A potom se do vesmíru podíval ještě

po většinu cesty sloužil posádce jako náhradní obytná kabina.

dvakrát jako velitel amerických raketoplánů Columbia a Disco-

Proběhly, pro posádku za velice ztížených podmínek bez pou-

very. A nikdy nedostal zarděnky!

žití přístrojů, tři korekční manévry, které nasměrovaly po obletu Měsíce posádku k úspěšné cestě domů.

V roce 1995 natočil podle knihy Jima Lovella „Ztracený Měsíc“ režisér Ron Howard oscarový film „Apollo 13“, s hercem Tomem

Spolupráci při záchraně posádky nabídl i soupeř ve vesmírných

Hanksem v roli Jima Lovella, kde je celý dramatický příběh vý-

závodech – Sovětský svaz, stejně tak jako mnoho dalších států.

borně popsán.


Tech Auto z celulózových vláken

TECH

65

JEDNODUCHÝ A ÚČINNÝ RAKETOVÝ MOTOR ZAJISTÍ LEVNĚJŠÍ KOSMICKOU DOPRAVU

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: University of Washington

Rotační detonační pohon s netradičním spalováním paliva je velmi slibný. Mohl by se stát levnější a jednodušší variantou soudobých pohonů. Před jeho využitím k pohonu raket nebo třeba lodí US Navy ho ale bude nutné nejprve zkrotit.

vlna. Po této vlně následují stabilní pulzy spalování, které vytvoří velký tlak a teplotu, jež jsou potřebné pro tah motoru. Tento mechanismus má oproti klasickému spalování řadu výhod. Jak ale upozorňuje Koch, exploze a rázové vlny rotačního detonačního pohonu „mají svou hlavu“. Když něco vybuchne, tak se to často stane nevypočitatelným. Hlavním problémem těchto motorů v současné době je, že se chovají příliš chaoticky na to, aby bylo možné je použít k pohonu raket a kosmických lodí.

Když chceme dostat do vesmíru lidskou posádku anebo náklad, obvykle to vyžaduje silnou nosnou raketu, která se popere s gravitací Země. A taková raketa spotřebuje ohromné množství paliva. Dnešní raketové motory jsou nesmírně výkonné, ale také nákladné a komplikované stroje. Na první pohled je tedy jasné, že je co vylepšovat.

gové pracují na novém typu raketového motoru, takzvaném rotačním detonačním pohonu (RDE, podle anglického rotating detonation engine). Tento pozoruhodný motor by měl zajistit, že rakety budou mít mnohem příznivější spotřebu paliva, a že zároveň budou lehčí a méně technologicky komplikované. Vývoj rotačního detonačního pohonu je zatím ještě úplně v plenkách, avšak již nyní na něm pracuje nezávisle na sobě hned několik vědeckých týmů. O tyto motory se zajímají na-

Experimentální rotační detonační motor. Potrubí vpravo přivádí do motoru palivo. Senzory vyčnívající z horní části motoru (vlevo) měří tlak po celé délce válce.

příklad specialisté US Navy, kteří by je rádi použili jako pohon amerických válečných lodí, protože jsou oproti těm stávajícím velmi úsporné. S rotačními detonačními motory experimen-

Kochův tým nejprve postavil experimentální rotační detonační

tuje i americký výrobce raketových motorů Aerojet Rocketdy-

motor, na němž mohl měnit a testovat celou řadu paramet-

ne, který již ověřil více než pět set různých konfigurací tohoto

rů, jako je například velikost mezery mezi koncentrickými vál-

motoru.

ci. Pak s tímto motorem odborníci uskutečnili velké množství velmi rychlých experimentů – každý experiment trval jen půl

Ve srovnání s běžným raketovým motorem využívá rotační

sekundu. Badatelé ale jeho průběh snímali vysokorychlostní

detonační motor odlišný způsob spalování paliva. Motor tvoří

kamerou, díky které získali množství dat. Na základě těchto dat

koncentrické válce, mezi nimiž proudí palivo. Po jeho zažehnutí

vyvinuli doposud nejlepší model chování tohoto typu motoru,

dojde k explozi, při které vznikne intenzivní nadzvuková rázová

který by měl usnadnit jeho další vývoj.

Zdroj: James Koch/University of Washington

James Koch z americké University of Washington a jeho kole-


VĚDA A VÝZKUM

BRNĚNŠTÍ VĚDCI ZKOUŠÍ VYUŽÍT K ČIŠTĚNÍ SPALIN ŘASY Autor: Filip Šmejkal

Vědci z vědeckého centra NETME ve spolupráci s Akademií věd pracují na nové technologii založené na použití zelených řas. Kromě čištění vzduchu by vodní rostliny zároveň díky fotosyntéze produkovaly kyslík, řasy se navíc mohou stát nadějnou zbraní proti klimatické změně. Pracovníci laboratoří působící na Fakultě strojního inženýrství (FSI) Vysokého učení technického zkoumají chemické a fyzi-

Odpadem kyslík

kální procesy využívající účinek přírodního materiálu ve foto-

Mladý vědec se velkou měrou podílí zejména na softwarové

bioreaktorech, velkou část práce však tvoří také simulace jevů

části projektu, která je nutná k návrhu a vytvoření prototypu

ve výpočetních systémech. Díky tomu umí vědci chování řas

reaktoru, jehož některé díly modelují vědci na 3D tiskárně. Sa-

lépe předpovědět. „Dokážeme změřit, jak se roztok s řasami

motné zařízení si lze představit jako malou vodní nádrž, ve kte-

chová v trubici, ale počítačové modelování nám dokáže říct

ré vodní rostliny přeměňují oxid uhličitý ze zplodin na jinou for-

i to, co se stane, když bude mít trubice místo dvou metrů

mu energie. Přirozeně probíhající fotosyntéza pak díky přístupu

na výšku deset metrů. Dnes se používá už poměrně populár-

světla garantuje nahrazení potenciálně vypuštěných plynů zne-

ní pojem digitální dvojče,“ vysvětluje Miroslav Rebej, student

čišťujících atmosféru kyslíkem.

doktorského programu na fakultě. Za svoji práci na projektu získal ocenění v soutěži Brno Ph.D. Talent spolupořádané

Na výzkumu se od konce předloňského roku kromě týmu od-

městem Brnem a Jihomoravským krajem.

borníků z FSI podílí Akademie věd, konkrétně brněnské praco-

Zdroj: Adobe Stock

ZELENÁ BUDOUCNOST?


Věda a výzkum Zelené řasy

67

viště CzechGlobe. Právě z laboratoří Akademie pochází mikrořasy, které musí vědci do svých výpočtů zahrnout. Mikrořasy tu fungují jako mikroskopické buněčné továrny schopné transformovat nevyčerpatelné přírodní zdroje jako jsou sluneční záření, atmosférický uhlík a dusík do energeticky bohatých molekul. V ideálním případě by byl na konci projektu návrh nádrže, zdrojů a ekologicky se dočišťovaly.

Detaily rozhodují CzechGlobe se na výzkumu podílí zejména dodáním různých druhů řas do laboratoře. „Řešíme, jak zařízení postavit, aby se třeba někde oxid uhličitý neshlukoval a v jiných místech naopak řasy nebyly bez něj. Nebo jak zajistit rovnoměrné světelné podmínky v celém prostoru,“ uvádí úskalí projektu Miroslav Rebej. Důležité je podle něj sledovat také proudění vody v celém sys-

Miroslava Rebej

Materiál budoucnosti

tému. „Na konci bychom měli mít model, který by dokázal vzít

Mořské řasy by přitom v budoucnu mohly platit za naději proti

v potaz dráhu putování řasy, kolik má světla a živin, a dokázal

klimatické změně. Díky jejich schopnosti zpracovat oxid uhliči-

by nám říct, jestli za daných podmínek řasa poroste a o kolik,“

tý se nabízí jejich využití ve formě přírodního filtru. „Nejedná se

dodává vědec.

o lék proti celé globální změně klimatu, dokonce zatím neexistuje ani příslušná průmyslová infrastruktura. Ale využití řas má

Veškerý výzkum prozatím probíhá v malém měřítku, teprve

obrovský potenciál,“ věří Halley Froehlichová z Kalifornské univer-

další výsledky rozhodnou, zda by se použití řas vyplatilo také

zity. Právě její výzkumný tým se zabývá použitím řas dlouhodo-

v průmyslu. Zařízení by mělo v budoucnu sloužit k čištění kouře

bě, zelené rostliny uvádí jako jedno z řady mitigačních opatření.

vycházejícího ze spaloven a dalších zařízení likvidujících odpad.

Řasy, podobně jako ostatní rostliny, ukládají oxid uhličitý, na roz-

Znečištěné řasy by pak šlo dále využít jako palivo nebo ke hno-

díl od stromů je však nelze spálit a nehrozí tak zpětné uvolnění

jení. Autotrofní organismy modifikují biologové z Akademie věd

emisí do atmosféry. Podle návrhu vědců by bylo možné mořské

tak, aby měly co nejlepší vlastnosti. „Řasám lze měnit podmínky

řasy potopit, a tím uložit uhlík do hlubin světového oceánu.

tak, aby se musely adaptovat například na nedostatek světla. Jedním z výsledků je třeba to, že řasa produkuje hodně tuků, a tedy je ideální pro výrobu biopaliv,“ popisuje Vítězslav Máša, další z výzkumníků.

Pro trávení dobytka Řasy navíc rostou oproti rostlinám na pevnině rychleji a je možné je pěstovat na obrovských plochách. Mořská akvakultura navíc umožňuje řasy využít v potravinářství nebo pro výrobu léčiv, samotné řasy vodu okysličí a mají tak potenciál zlepšit prostředí v oceánu, což může vést ke větším výnosům rybářů. Použití řas jako krmivo může mít navíc podle australských vědců ještě další vedlejší efekt – snižuje produkci metanu u hospodářských zvířat. Vědecký tým z univerzity Jamese Cooka naměřil při přimíchání malého podílu řasy Asparagopsis taxiformis úbytek skleníkového plynu asi o 70 %. Zemědělství přitom produkuje asi sedminu antropogenních emisí plynů způsobujících globální oteplování, a přestože zpracování stravy ve trávicích traktech dobytku je součástí uhlíkového cyklu na zemi, nižší produkce

autor: Miroslav Rebej, zdroj: FSI VUT

metanu přispěje ke zpomalení klimatických změn. „Kompenzace v podobě pěstování řas nabízí nový velmi silný nástroj pro více udržitelnou budoucnost,“ uvádí tým autorů vědeckého článku. Podle výzkumného týmu vystačí k uhlíkové neutralitě světové akvakultury pěstovaní řas zhruba na území o rozloze katastrálního území Prahy. Cílené pěstování rostlin a živočichů

Zelené řasy

v oceánu přitom platí za jeden z nejdynamičtěji rostoucích hospodářských odvětví.

Autor: Igor Šefr, zdroj: FSI VUT

do které by odcházely spalné plyny z různých energetických


68 Věda a výzkum technologie CRISPR

PEPTIDOVÉ NANOPLÁTKY URYCHLÍ VÝZKUM A VÝVOJ SYNTETICKÝCH PROTILÁTEK

VĚDA A VÝZKUM

Autor: Stanislav Mihulka | Zdroj: Berkeley Lab

V případě nových epidemií bývá velmi přínosné rychle vyvinout umělé protilátky, které by bylo možné použít k alespoň provizorní léčbě těžce postižených pacientů. Peptidové nanoplátky by mohly vývoj umělých protilátek významně zrychlit a zlevnit.

nějaké životně důležité funkce. Z toho je patrné, že bývají velmi specializované, vždy proti konkrétní hrozbě a tělo jich má v zásobě celou řadu. Pokud přijde nová závažná hrozba, jako například pandemická infekce covid-19, tak se vědci a lékaři snaží využít protilátky z těla uzdravených pacientů pro záchranu lidí v ohrožení života. Bývá to ale technicky náročné, pomalé a drahé. Efektivnějším postupem je výroba biomimetických umělých protilátek a jim podobných nanočástic, které mohou fungovat jako „přírodní“ protilátky. Umělé protilátky je ale nejprve nutné vyvinout tak, aby splnily

Lidské tělo se samo dokáže obstojně bránit proti nepřátelským

požadované zadání.

patogenům. Jednou z hlavních linií této důmyslné obrany jsou pro náš imunitní systém protilátky. Jsou velmi účinné, ale když

Tým Berkeley Lab vytvořil systém, který slouží právě k takovému

se objeví nějaká pro tělo nová hrozba, vždy nějaký čas trvá, než

vývoji. Je založený na peptidových nanoplátcích (peptide nanori-

imunitní systém vytvoří nový typ těchto látek.

bbons), které jsou pokryty dalšími peptidy. Nanoplátky s peptidy hrají roli podpůrné struktury, na které je možné zkoušet nava-

Protilátky je možné vyrábět i uměle a mohou nám pomoci s řa-

zování různých molekul s patogeny. Do peptidů v nanoplátcích

dou závažných situací. Ani to ale není vůbec snadné. Ron Zuc-

mohou být zabudovány různé molekuly peptidové struktury

kermann z amerických laboratoří Berkeley Lab v Kalifornii a jeho

a ty pak lze testovat s vybranými patogeny. Ty molekuly, které se

spolupracovníci vymysleli efektivní systém, který by měl pomoci

osvědčí, se pak mohou stát základem umělých protilátek. Výho-

ve výzkumu a vývoji jejich syntetických verzí.

dou tohoto systému je, že umožňuje testovat velký počet molekul v relativně krátkém čase. Systém peptidových nanoplátků

Protilátky jsou vlastně speciální proteiny, které se mohou vázat

je levný a lze je vyrábět a používat ve velkém. Podle svých tvůrců

k určitým molekulám na povrchu patogenů či jiným nežádou-

by mohl výrazně zrychlit naše reakce v případě příštích epidemií.

ho tím označí pro „zabijácké“ buňky imunitního systému, které pak tento cíl rychle naleznou a zlikvidují. Další možností je, že protilátky cíl přímo vyřadí, když mu svým navázáním zablokují

Počítačová simulace vazby antraxu PA63 na loopoidy (fialová). Základní nanoplátek je zobrazen zeleně.

Šéfredaktorka: Barbora Dvořáková barbora.dvorakova@ekontech.cz | Inzerce: inzerce@ekontech.cz redakce@ekontech.cz Redaktoři: Milan Halousek, Karel Javůrek, Barbara Kytková, Stanislav Mihulka, Jiří Stanzel, Kristýna Šafářová, Filip Šmejkal Vydavatel: ASA (Asociace studentů a absolventů), z.s., Vítězné náměstí 1, 160 00 Praha 6-Dejvice, IČ: 22729283 Číslo 47. + 48. | Termín distribuce: duben 2020 | Další číslo vyjde v říjnu 2020 Ekontech.cz vychází 6x v akademickém roce | Náklad: 21 000 ks | Registrace: MK ČR E 20872 | ISSN 2336-307X

Zdroj: Berkeley Lab, Ryan Spencer a Ron Zuckermann

cím látkám v těle. Když se taková protilátka naváže na svůj cíl, tak


STÁŽ pro časopis

Tvorba populárně naučných článků, zpráv z akcí a eventů, případně i příprava videí/podcastů.  robotika, virtuální a rozšířená realita  ekonomika, byznys, peníze  informace z vědeckého výzkumu  kosmonautika, vesmír, letectví  doprava a technologie  IT technologie s využitím pro společnost – Big Data, Smart City

Tvoje články bude číst přes 100 tisíc lidí!

Troufneš si na to? Napiš mi email na barbora.dvorakova@ekontech.cz připoj k němu ukázku své tvorby a staň se členem naší redakce!

Jsme největší časopis určený pro studenty technických a ekonomických fakult VŠ, který vychází už 8 let. Zaměřujeme se na vědu, techniku, a byznys v kombinaci s kariérními a společenskými tématy. Ke každému číslu je navíc přiřazena speciální příloha zaměřená na určité téma (Smart City, CSR, VR apod) VĚDA A VÝZKUM

EKONOM

TECH

KARIÉRA

BYZNYS

Můžeš nás najít na 53 fakultách ze 16 univerzit po celé ČR.


KARIÉRA DO KAPSY,

ANEB APPKA, KTERÁ DÁVÁ SMYSL

STÁHNI SI APPKU, KTERÁ S TEBOU POROSTE!