Ei bladzomer 2016 webversie

Page 3

3

Gebroederlijk foto-momentje Oké toegegeven... er zijn natuurlijk eindeloos spannender zaken in de wereld aan de gang maarre... twee werkende besteleenden zomaar toevallig gebroederlijk naast elkaar in het wild is toch een plaatje welke je anno 2016 niet meer zo vaak zal kunnen tegenkomen. Bij mij om de hoek, alhier onder de rook van de Grote Kerk te Dordrecht, zit sinds een jaar of drie, tot groot genoegen van de inwoners van Dordt en verre omstreken, een heel plezant bakkerijtje genaamd “Nobel’s Brood” ….. enne …… zogezegd naast het feit dat hetgeen aldaar dagelijks over de toonbank gaat…”een feest voor de zintuigen is”, is die term er ook eent(d)je die welzeker volstaat voor het transportmiddel welke ingezet wordt voor het rondbrengen van de smakelijke warme croisssantjes en meer. Dat transportmiddel is namelijk een AK400 ….. een heuse grote besteleend uit 1973 … en dus zie en hoor ik tot mijn grote genoegen elke zondagochtend dit, bij hun klandizie zeer populaire, werkpaard over het plein voorbij zoeven. Enne …. aangezien ik, de buurm(j)an om de hoek, al vele en vele jaren de nog immer apetrotse bezitter ben van de “kleine besteleend uit 1977 … vond ik het eindelijk toch wel eens tijd voor “een groepsfoto”.. en dus … ben ik onlangs op de vroege zondagochtend “voor de aanstormende AK400 croissantjes-express” gesprongen … met het vriendelijke edoch dringende verzoek of er wellicht een minuutje van de drukke werktijd kon worden afgesnoept voor een “foto-momentje”. Dat bleek gelukkig “pas de probleme” … en aldus geschiedde. Jan Brandt

Beste chauffeur van Nederland rijdt... Citroën

Oom Drikus van mijn wederhelft Elca heeft heel zijn leven in de verzekeringen gewerkt en hij kwam als pensionado en redelijk fanatieke Citroënist bij het luchtig pensioen-snuffelen door recente vakliteratuur toevallig bijgaand dit, voor Citroën-bezitters, me dunkt toch bepaaldelijk niet onplezante artikeltje tegen. Of ik, echtgenoot van nicht, en tevens redelijk thuis in het Citroën-gebeuren, hier wel-

licht iets mee kon? Eh, misschien is erg trots dat onze Citroën-rijders de beste chauffeurs van Nederland zijn. het wat voor de Ei-krant. Citroën heeft een behoorlijke schare fans, met een grote betrokkenheid Beste chauffeur van bij het merk. En daar zijn we erg blij Nederland rijdt Citroën mee. Het is dan ook niet verrassend Diemen, 15 maart 2016 - Citroënrijders zijn de beste chauffeurs van dat deze berijders extra zuinig zijn op hun voiture!” Nederland. Zij reden 21% minder schade dan gemiddeld. Dit blijkt uit onderzoek naar automerken en auto- Minder brokken in Noordschades over 2015 van verzekeraar Nederland Generali heeft niet alleen onderzoek Generali Nederland. gedaan naar automerken, ook het Flink gat tussen nummer 2 en 3 Citroen-chauffeurs rijden de minste claimgedrag per provincie is onder schade, maar ze worden op de voet de loop genomen. Hieruit blijkt dat gevolgd door Suzuki-rijders, met 20% Friezen met 24% minder schade dan minder schade dan het gemiddelde. gemiddeld, de beste chauffeurs van Nederland zijn. Inwoners van ZuidSeat maakt de top-3 compleet met Holland rijden juist méér schade, 13% een schadepercentage van 14%. vaker dan gemiddeld. Anne Lobbes, Directeur Press & Public Relations bij Citroën: ‘We zijn

Jongeren meeste kans op schade Jongeren tot 25 jaar zijn de slechtste chauffeurs, zo blijkt uit onderzoek. Zij reden ruim 25% meer schade dan gemiddeld. De leeftijdsgroep van 56 tot en met 65 jaar rijdt de minste schade, 14% minder dan het gemiddelde. Nederlander zuinig op nieuwe auto In auto’s tot en met 1 jaar oud, wordt tot 46% minder schade gereden dan gemiddeld. Zodra een auto 2 jaar oud is, gaan Nederlanders een stuk minder voorzichtig om met hun nieuwe bolide. Bestuurders van auto’s van 2 en 3 jaar oud, rijden slechts 6% minder schade dan gemiddeld. Meer weten? Alle cijfers per provincie en automerk én de onderzoeksverantwoording staan op BesteChauffeur.nl. Jan Brandt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.