En Gripau i en Gripere son amics

Page 1

En Gripau i en Gripere són amics Arnold Lobel

Tant si escriuen cartes com si van a nedar, tant si expliquen contes com si busquen un botó perdut, en Gripau i en Gripere sempre es fan costat, com han de fer els bons amics.

En Gripau i en Gripere són amics Arnold Lobel

www.editorialentredos.com ISBN: 978-84-122056-2-6

01_Coberta_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics.indd Todas las páginas

25/8/20 13:34


La primavera

En Gripere va anar corrents pel corriol que duia a casa d’en Gripau i va picar a la porta. No hi va haver resposta. —Gripau, Gripau! —va cridar en Gripere—. Lleva’t, que ja som a la primavera! —Buf —va dir una veu de dins la casa estant. —Gripau, Gripau! —va cridar en Gripere. 4

01_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics_OK.indd 4

25/8/20 14:39


—Fa molt de sol! La neu es fon. Desperta’t! —No hi soc —va dir la veu. 5

01_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics_OK.indd 5

25/8/20 14:39


En Gripere va entrar a la casa. Era a les fosques. Els porticons, tancats. —Gripau, on ets? —va cridar en Gripere. —Ves-te’n! —va dir la veu des d’un racó de l’habitació. En Gripau era al llit. 6

01_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics_OK.indd 6

25/8/20 14:39


S’havia tapat el cap amb els llençols. En Gripere el va treure del llit a empentes. El va treure de casa també a empentes. I quan van ser al porxo d’entrada, en Gripau va tancar els ulls, enlluernat pel sol. —Auxili! —va dir en Gripau—. No m’hi veig gens! 7

01_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics_OK.indd 7

25/8/20 14:39


En Gripau i en Gripere són amics Arnold Lobel

Tant si escriuen cartes com si van a nedar, tant si expliquen contes com si busquen un botó perdut, en Gripau i en Gripere sempre es fan costat, com han de fer els bons amics.

En Gripau i en Gripere són amics Arnold Lobel

www.editorialentredos.com ISBN: 978-84-122056-2-6

01_Coberta_Entre_dos_Gripau_Gripere_som_amics.indd Todas las páginas

25/8/20 13:34


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.