Page 1

ILMOITUSLIITE

OPAS

tämä julkaisu on EDITOR HELSINKI OY:N tuottama TOIMIALAlehti

J R Ä J S Y T I YR

ILMOITUSLIITE

N I H I Y L E T ES

ONKO NYT oikea AIKA? Asiantuntijat vastaavat

yrityskaupPA JA UUSI liiketoimintA • pk-puolen yrityskauppa sukupolvenvaihdos • KANSAINVÄLISTYMINEN • pääomasijoittaminen • arvonmääritys


2

OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

Yhteistyössä yritysjärjestelyjEN asiantuntijat yksissä kansissa! Opas -konsepti kokoaa alan asiantuntijat; yritykset, julkishallinnon, yhdistykset ja persoonat yksiin kansiin. Tarkoituksena on kertoa konkreettisesti palveluista, tarjota informaatiota päätöksen tueksi.

ProMan Oy Korkeavuorenkatu 30 A, 3. krs. 00130 Helsinki p. 09-6120 260 www.proman.fi etunimi.sukunimi@proman.fi Yhteyshenkilö: Lars Wikholm

Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 8, PL 1077, 00101 Helsinki p. 010 3090 300 www.procope.fi law.firm@procope.fi Toimistot: Helsinki, Tampere, Jyväskylä

Strateal Oy Tekniikantie 14 02150 Espoo www.strateal.com

Perheyritysten liitto ry - The Finnish Family Firms Association Museokatu 8 A 4, 00100 Helsinki jasenpalvelu@perheyritystenliitto.fi www.perheyritystenliitto.fi

Pohjola Corporate Finance Oy Teollisuuskatu 1b, Helsinki PL 308, 00013 Pohjola p. 010 252 011 www.pohjola.fi etunimi.sukunimi@pohjola.fi

Lue lisää yritysjärjestelyistä ja muista B to B -aiheista www.editori.fi

Sisältö 4

Yrityskauppa on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan

4

Managing the M&A Process, Case: Outokumpu

5

PK-puolella yrityskauppa käy!

6

Perheyrittäjät uhanalainen laji

6

Palkittu perheyritys Aho Group Oy

7

Osaatko kysyä oikeat kysymykset oikealla tavalla?

8

Pääomaa ja tervettä ulkopuolista näkemystä

9

Otollinen aika yritysjärjestelyille – nyt erotetaan jyvät akanoista

10

Yrityksen arvonmääritykseen ei ole nyrkkisääntöä

11

Yrityskaupassa kokemus tuo parhaan tuloksen

Kohdennetusti parhaaseen tulokseen OPAS yritysjärjestelyihin on Editor Helsinki Oy:n tuottama toimialaopas. Lehti ilmestyy Talouselämän yhteydessä 20.11.2009 79 684 kpl jakelulla. Vastaava tuottaja Nora Helanto, 09 4241 2225, nora.helanto@editorhelsinki.fi. Taitto: Pirja Kärki, pirja.karki@editorhelsinki.fi. Toimittajat: Päivi Remes, PR Anne Lampinen AL. Kuvaaja: Sami Perttilä. Painopaikka: Hansaprint. Editor Helsinki Oy, Huvilakatu 20-22 D, Vanha Ruumishuone, FI-00150 Helsinki, 09 4241 2222, editorhelsinki.fi.


They say that we Finns are quite straight-forward. Well, in times like these, we will safeguard your business in Finland and ensure it goes straight

.

Finnish experts in business law

ProcopÊ & Hornborg is a Finnish law firm renowned for its excellent service and 90 years’ experience. www.procope.fi


4

OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

VTT ja Turun kauppakorkeakoulu ovat käynnistäneet tutkimushankkeen, jossa kehitetään työkaluja yritysjärjestelyjen onnistuneeseen hallintaan.

Yrityskauppa on mahdollisuus uuteen liiketoimintaan Managing the M&A Process (ManMAP) -hanke on Tekesin LIITO (Uudistuva liiketoiminta ja johtaminen) -ohjelman tutkimus. ManMAP-hankkeessa kehitetään menetelmiä, joiden avulla tuetaan uutta liiketoimintaa. Käytännössä yrityksiä tai sen osia ostetaan ja myydään siten, että saadaan entistä kannattavampia liiketoimintakokonaisuuksia. - Tarjoamme yrityksille räätälöityjä palveluita yritysostojen toteuttamiseen. Meillä on kokonaisvaltaista yrityskauppaosaamista prosessin alusta loppuun, sanoo VTT:n asiakaspäällikkö Pekka Maijala. Erityisen tärkeää yritysostoissa on hallita koko päätöksentekopro-

sessi, johon liittyy monta vaihetta. Prosessin alkuvaiheessa on oleellista tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet. Usein ulkopuolinen, puolueeton, asiantuntijataho näkee erilailla markkinoiden ja uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuudet, kuin bisneksessä mukana olevat.

Lisäarvoa yrityskaupoilla Yritysostojen kulmakivet voi yksinkertaistaa muutamaan vaiheeseen: mahdollisuuksiin, uuteen bisnekseen ja uuden tilanteen johtamiseen. Jotta yritys tunnistaa mahdollisuutensa markkinoilla, on ensin kartoitettava tarpeet, mitä halutaan ja mihin pyritään.

Toki alkumetreillä on tunnistettava yrityksen resurssit, vahvuudet ja heikkoudet, tietää Maijala. Kun yrityskauppoja ryhdytään hieromaan, tärkeää on uuden ja vanhan yhtiön strateginen yhteensopivuus, sillä yrityskauppojen tarkoitus on tuoda lisäarvoa. Yrityskauppojen motiivina voi olla markkinajohtajuus, kansainvälistyminen, tietotaidon tai teknologian hankkiminen tai jokin muu. - Verkostoitunut yrityselämä tarjoaa nykyisin monia mahdollisuuksia. Saattaa olla, että verkostoyrityksen jokin liiketoiminnan osa-alue voisi olla potentiaalinen ostokohde, valaisee Maijala. Ei riitä, että yrityskaupat ovat onnistuneesti toteutuneet, vaan

uutta, erilaista, bisnestä on kyettävä myös johtamaan siten, että se täyttää odotukset. Siihen tarvitaan toimivaa strategiaa ja tehokasta toteutusta. Jotta uusi liiketoiminta onnistuu, jatkuvuuden turvaaminen on edellytys, joka on otettava huomioon kaikissa päätöksissä. Maijala kertoo, että onneksi päätöksenteon tueksi on olemassa toimivia työkaluja. VTT tarjoaa räätälöityjä palveluja yritysostoja suunnitteleville yrityksille. ManMAP on VTT:n näkökulmasta myös eräänlainen palvelujen kehittämishanke, joka kokoaa yritysjärjestelyprosessin eri vaiheisiin liittyvän asiantuntemuksen yhteen, summaa Maijala. AL

Managing the M&A Process

Case: Outokumpu

Kuvat: Outokumpu

Hanna Masala Outokumpu Oy

O

utokumpu Oyj on ManMAP-hankeessa etsiäkseen uusia toimintamalleja yrityskauppoihin. Lähdimme mukaan kehittääksemme edelleen yrityskauppaprosessejamme. Hanke on alussa, joten siinä ollaan vasta kartoitusvaiheessa. VTT:n ja Turun kauppakorkeakoulun edustajat ovat tehneet yrityksessämme haastatteluja. On vielä liian aikaista sanoa, ovatko odotuksemme täyttyneet, sillä hanke kestää 2010 loppuun, sanoo Outokumpu Oyj:n Vice President Hanna Masala. Hän kertoo, että Outokumpu on ollut tähän asti lähinnä ostokannalla, sillä ruostumattoman teräksen ydinliiketoimintaan keskittyneellä yrityksellä ei ole ollut juurikaan myytävää. Outokumpu on vahvistanut palvelu- ja jakelukeskuskapasiteettiaan yritysostoin. Ostim-

me puolitoista vuotta sitten italialaisen ruostumattoman teräksen jakelijan SoGeParin reilulla 300 miljoonalla eurolla. Hän lisää, että taloudellinen taantuma usein hidastaa ostohaluja. Toisaalta silloin on aikaa hioa ostoprosessit huippukuntoon. On ollut mielenkiintoista huomata aikakäsityksen ero tutkimuksissa ja liiketoiminnassa. Tutkimukselle kaksi vuotta on lyhyt aika, mutta meille kaksi kuukauttakin voi olla pitkä aika, summaa Vice President. Tähän mennessä Masalan mielestä hankkeessa on ollut mielenkiintoista tavata muita yritysten edustajia ja nauttia avartavasta seminaarista. Hänelle on syntynyt näkemys, että VTT tuo hankkeeseen riskienhallintaosaamista ja Turun kauppakorkeakoulu puolestaan tietoa yrityskaupoista akateemisen tutkimuksen näkökulmasta.


OPAS

ILMOITUSLIITE

Proman

yritysjärjestelyihin

5

yhteystiedot sivu 2

PK-puolella yrityskauppa käy! Elämäsi tärkeimmän kaupan kohdalla on tarkan pohdinnan paikka, sillä harvoin yritys kannattaa myydä ensimmäiselle setelitukkoa heiluttelevalle vastaantulijalle. Yrityksen elinkaaressa on tilanteita, jolloin yrityksen myynti tulee ajankohtaiseksi. Yrityskauppoja ei vieläkään tehdä ”apteekin hyllyltä”, mutta viimeisen kymmenen vuoden kuluessa niistä on tullut normaali osa liiketoiminnan strategisia kuvioita. Myymiseen voi olla syynä strategian muutos, suuri rahoitustarve, yrittäjän siirtyminen eläkkeelle tai sukupolvenvaihdos. Yritys on myös saattanut kasvaa niin suureksi, että sen ohjaamiseen tarvitaan uutta kapasiteettia omaavaa päällysmiehistöä.

Yrityskaupan ammatti­ lainen osaa välttää sudenkuopat Hyvä yrityskaupan neuvonantaja avustaa myyjää niin, että kaupan jälkeenkin omistajayrittäjän elämä

jatkuu mahdollisimman levollisena. Tämä edellyttää kuitenkin ammattimaisin ottein tehtyä huolellista kaupan pohjustustyötä. Myynnin kohteesta tehty asiantunteva arvonmääritys yhdessä kattavan yritysesittelyn kanssa lisää hyvien potentiaalisten ostajaehdokkaiden kiinnostusta. Sen tekemiseen kannattaa panostaa. Ennen kuin päästään neuvottelupöytään, on kartoitettava ostajakandidaatit. - Oleellisinta on löytää oikea ostaja kyseiselle yritykselle, ProMan Oy:n toimitusjohtaja Lars Wikholm sanoo painokkaasti vuosien kokemuksella. Moni pk-yritys on joutunut huomaamaan, että ostajaehdokkaita ei aamuisin ovella ole jonoksi asti. - Silti juuri pk-yritysten kohdalla kauppa käy edelleen. Teolliset ostajat ovat taas

Konseptoitu, kustannustehokas ja toimivaksi testattu yrityskauppaprosessi säästää kauppakumppaneilta aikaa ja rahaa – sekä turhaa jälkipyykkiä. - Lars Wikholm, ProMan Oy

saaneet äänensä kuuluviin. Kun yrityskauppa pohjautuu ostajan puolelta synergiaetujen hahmottamiseen, syntyy kaupalle vankka pohja. Yhä pienemmät innovatiiviset yritykset kiinnostavat myös ulkomaisia ostajia, Wikholm kertoo. Yrityskauppa ei ole tilanne, jota kannattaa lähteä harjoittelemaan vaikka riskinottokykyä löytyykin. - Yrityksen myynti on omistajille ja yritysjohdolle ainutkertainen, taloudellisesti erittäin merkittävä prosessi. Se on eteenkin omistajavetoisissa yrityksissä myös emotionaalinen prosessi. Yrityksen myynnissä johdolla ja hallituksella on lisäksi erityinen huolellisuusvelvoite. Ammattilaisen käyttö yrityskaupoissa on aina perusteltua, Wikholm sanoo.

Yritysosto tehokas kasvukeino - Usein yrityksen tai liiketoiminnan osto on laajentumistilanteissa huomattavasti nopeampaa ja tehokkaampaa kuin uuden toimipisteen pe-

rustaminen ja sen orgaaninen kasvattaminen, sanoo ProMan Oy:n toimitusjohtaja Lars Wikholm ja jatkaa: - Riskit ovat kylläkin yrityskaupassa huomattavasti suuremmat kuin orgaanisessa kasvattamisessa. Huonossa integraatioprosessissa on menetetty monta muuten järkevää yrityskauppaa. Yritysostoaikeissa ei kuitenkaan kannata lähteä potkimaan renkaita – osaavan asiantuntijan tutkien ja analysoiden suorittama ”koeajo” voi pelastaa pahalta virhekaupalta. On myös tärkeää selvittää, istuuko suunniteltu yritysosto strategiaan.

Kansainvälisyys tuo omat haasteensa Yrityskauppaprosessi ottaa aina aikaa ja siinä huomioitavia asioita on runsaasti eteenkin silloin, kun kaupan toinen puoli edustaa eri lainsäädäntöä tai yrityskulttuuria. - Joka neljäs avustamamme yrityskauppa on kansainvälinen eli ostaja tai myyjä on ulkomainen, Wikholm sanoo. PR

ProMan Oy on yrityskauppaan erikoistunut yritys. ProMan Oy palvelee yritysten omistajia ja johtoa yritysvälittäjänä sekä neuvonantajana corporate finance- ja yrityskauppaan liittyvissä erityiskysymyksissä. ProMan Oy on Suomen edustaja kansainvälisessä International Network of M & A Partners – www.imap.com - yrityskauppaketjussa, johon kuuluu maailmanlaajuisesti 60 yritystä 36 maassa. Vuonna 2007 ProMan Oy toteutti 19 yrityskauppaa. Tänä vuonnakin kauppoja on tehty jo 7. Katso referenssit ja lisätietoa www.proman.fi

Thomson Financialin julkaiseman tarkastelun mukaan IMAP –yrityskauppaverkosto, johon ProMan kuuluu, on jo toistamiseen vuoden sisään valittu ykköseksi tehtyjen yrityskauppojen määrissä Pohjoismaissa.


6

OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

Perheyrittäjät uhanalainen laji Perheyrityksien tulisi suunnitella toiminnan jatkuvuutta usean sukupolven yli. Tähän on saatavilla asiantuntija-apua ja vertaistukea.

Palkittu perheyritys

Aho Group Oy

A

ho Groupin perheyrityksessä yrittäjä-isän elämäntyötä jatkoivat kaikki viisi lasta, kukin tahollaan. Isän, Juhani Ahon, unelma on enemmän kuin toteutunut. Lääkäriliikemiehenä menestynyt Juhani Aho perusti vuonna 1966 Helsingin Lääkärikeskuksen. Eräällä pohjoisen lomamatkallaan hän tuli ”puolivahingossa” ostaneeksi konkurssipesän, jonka pohjalle rakentui vähitellen Rukakeskus. 1980-luvulla Lääkärikeskuksen ja Rukakeskuksen jatkeeksi Juhani Aho osti vielä Yhtyneet laboratoriot ja Pyhätunturi Oy:n. Lamavuodet koettelivat, mutta ne kestettiin. Perhe oli vuosien varrella kasvanut peräti viidellä lapsella. - Kolme meistä ajautui luontevasti heti yrittäjätaipaleelle, kaksi pienen mutkan kautta. Itse olen positiivisen ajautumisen uhri, Miia Porkkala, muistelee nauraen. Hän toimii Rukakeskuksen toimitusjohtajana. Isä Aho antoi Porkkala n mukaan kaikille lapsille tukeaan erittäin tasapuolisesti. - Parasta perheyrityksessä, jossa kaikki sisarukset ovat mukana, on keskinäinen tuki ja aivan omanlaisensa yhteisöllisyys, Porkkala toteaa.

Ulkopuolinen sparraaja tärkeä Sukupolvenvaihdoksen onnistumisen yhtenä tekijänä Miia Porkkala pitää konsernijohtajana työskentelevän, perheen ulkopuolisen johtohahmon, Tuomo Purolan johtamaa kymmenen vuoden aikana toteutettua step-by-step- vaihdosmallia. – Kävimme läpi erilaisia vaihtoehtoja Tuomon johdolla. Halusimme ennen kaikkea toteuttaa isän tahtoa, joka antoi aina meille kaikille tilaa, Miia Porkkala kertoo. Vaihtoehtojen kartoituksen jälkeen päädyttiin siihen, että kaikki sisarukset saivat kaikista yhtiöistä tasaosuuden. Taustalla vaikutti myös voimakas halu päästä lopputulokseen, jossa sisarusten välit pysyvät hyvinä. – Tuomo on meille edelleen tärkeä johtoryhmän jäsen, joka tasoittaa meidän sisarusten välistä tilannetta, Miia Porkkala toteaa. Aho Group Oy:lle myönnettiin vuonna 2008 Perheyrityspalkinto.

Yksi 80-luvun tunnetuimmista fiktioperheyrityksistä meillä Suomessakin oli Dallasin teksasilainen Ewingin öljybisnes. Isä huseerasi aikuisten poikien pomona kunnes kaatui saappaat jalassa. Suomessa on runsaasti omistajavetoisia yrityksiä, joissa omistajayrittäjät ovat ikääntyneitä. Hallitusohjelman mukaan 60 000-80 000 yritystä 10 vuoden ajanjaksolla on sukupolvenvaihdoksen edessä. Hyvin pian meillä on edessä tilanne, jossa valtava määrä yrityksiä lopettaa tai vaihtaa omistajaa, kun suuret ikäluokat väistyvät työelämästä. - Sukupolvenvaihdos on hyvin pitkällinen prosessi, joka vie yleensä 5-10 vuotta, muistuttaa Perheyritysten liitto ry:n toimitusjohtaja Anders Blom. Läheskään aina prosessi ei onnistu. - Jatkajaa ei yksinkertaisesti suvussa ole tai nuori on jo kyllästynyt odottamaan ja lähtenyt muualle, firma on niin pieni, että kuolee pois tai sitten se ostetaan pois markkinoilta, Blom luettelee vaihtoehdot. Ostotilanteessa yrityksen tulisi olla myyntikunnossa – seikka, joka erityisesti taloussuhdanteen laskusuhdanteessa on usein vaikea saavuttaa.

Apua ja vertaistukea kannattaa hakea heti Oman yrityksen realistisen tilannekuvan aikaansaaminen on olennaista lähdettäessä liikkeelle sukupolvenvaihdosprosessiin. - Moni sukupolvenvaihdosta hautova elää omassa illuusiomaailmassaan: siinä on enemmän toivetta kuin faktaa. Siksi sparrauskumppanin löytäminen on tärkeää, Blom muistuttaa. Sparrauskumppanin löytää esimerkiksi Perheyritysten liitosta, jossa jäseninä on nimenomaan omistajayrittäjiä. - Meillä on jäseniä yrityksiä, jotka ovat jo tehneet vaihdoksen sekä yrityksiä, jotka ovat opiskelemassa, miten se tehdään. Parhaat perheyritykset ovat sadan vuoden kuluessa tehneet neljä sukupolven vaihdosta. Toimitusjohtaja Blom vertaakin pitkäjaksoista perheyrittämistä mielellään sadan metrin viestijuoksuun. - Neljä kertaa sadan metrin viesti-

juoksussa loppuaika on kovempi kuin jos saman 400 metrin matkan juoksisi yksi juoksija. Kun viestikapulan vaihto onnistuu, lopputulos on hyvä. Jos ajatellaan yhden eliniän kestävää yrittäjäuraa, ei siinä pysty kovin suureen omaisuuden tai varallisuuden kasvattamiseen, mikä laajentumista varten olisi suotavaa. Valtion omistamissa yhtiöissäkin omistajan edustajat vaihtuvat säännöllisesti, Blom vertailee. Perheyrityksissä tulisi Blomin mukaan jatkajan kasvattamisen aloittaa varhain, jo lapsen ollessa kouluiässä. - Kun nuori saadaan ymmärtämään yrittämisen maailmaa jo opiskeluvaiheessa, hän kasvaa pitämään sitä yhtenä luonnollisena uravaihtoehtona. Jatkajan pestiä tulee myös tarjota nuorelle aktiivisesti. Sukupolvien välinen kommunikaatio on tässä aivan olennaista. Usein apuna tarvitaan välimiestä, ulkopuolista sillanrakentajaa, joka näkee kokonaiskuvan koko ajan horisontissa. Hyvissä perheyrityksissä toimiva johto ja henkilöstö ymmärtävät roolinsa yrityksen arvojen ja osaamisen siirtäjänä. Tiedon ja osaamisen siirto nuoremmalle polvelle tapahtuu töitä tekemällä ja opiskelemalla. - Monissa perheyrityksissä on havaittu, että nuoren on hyvä työskennellä perheen ulkopuolisessa toisessa perheyrityksessä, jossa hänellä ei ole suosikin asemaa tai sukunimen tuomaa kiviriippaa. Liittomme jäsenverkoston kautta löytyy myös tähän arvokkaita kontakteja, Blom tietää.

Kilpailukyvyn säilyminen huolettaa Suomeen on syntynyt perheyritysten asiantuntijaverkosto, jonka tietoa, osaamista ja kokemusta kannattaa hyödyntää. Ulkopuoliset asiantuntevat silmät osaavat antaa kullan arvoisia vinkkejä sukupolvenvaihdosprosessiin liittyvässä kilpailukyvyn säilymisessä. - Hyvä taloushallinto ja tilintarkastus, rahoitus ja juridinen neuvonta ovat tärkeitä asioita, joihin luonnollisesti on ostettavissa ulkopuolista asiantuntemusta. Mutta sukupolven vaihdokseen liittyvää elämänkokemusta, aitoja kokemuksia, saa niitä itse kokeneilta. PR


OPAS

ILMOITUSLIITE

PROCOPÉ & HORNBORG

yritysjärjestelyihin

7

yhteystiedot sivu 2

Osaatko kysyä oikeat kysymykset oikealla tavalla? Kansainvälisillä markkinoilla tehtävät järjestelyt edellyttävät eri maiden ominaispiirteiden tunnistamista ja hyvää asiantuntijayhteistyöverkostoa. Oleellista on osata kysyä oikein – ja esittää kysymykset riittävän ajoissa. - Laaja kansainvälinen yhteistyöverkostomme Kotimaisten osapuolten välisen yrityskaupan osakas-avustajamallilla. Me toimimme toisella valmistelu vie yleensä useita kuukausia. Kan- tavalla. Kasaamme tapauskohtaisesti sopivan on rakennettu niin, että meillä on valittavana sainvälisen yrityskaupan kohdalla aikaa kuluu tiimin jossa jokaista yrityskaupan osa-aluetta useita eri kumppanivaihtoehtoja kulloisenkin vielä enemmän. On osattava varautua kunkin hoitaa sen alan parasta osaamista edustava tarpeen ja asiakkaan toiveen mukaan. On huomaan ja talousalueen lakikiemuroihin, liiketa- asiantuntija. Olemme myös havainneet, että asi- mioitava vastuut ja vaikutukset kuten henkipoihin, sopimustekniikkaan sekä transaktioiden akkaiden kannalta on tärkeää, että yksi henkilö löstön eläkejärjestelyt ja irtisanomiset, kiinteistöt, ympäristökysymykset, selvitys- ja julkistamismenetlisenssit ja immateriaalisuojat. telyihin. Kaikki siirtyvät sopimuksella Kaupan kohteen koosta ja ostajalle. Legal Due Diligencen osapuolten kansallisuuksien toteuttamisessa asiakirjojen määrästä riippuen joudutaan tarkastamisen lisäksi on tärsuorittamaan useita erillisiä keää suorittaa johdon haastarkastuksia. Prosessin kulutattelut. Legal Due Diligence essa on neuvoteltava lukuisista tarkastuksessa esille tulleet sopimusasiakirjoista. seikat ovat tärkeitä ja ne voivat Yrityskaupassa tarvittavaa vaikuttaa kauppahintaan tai tietoa on osattava tulkita oijopa järjestelyn toteutumiseen. kein, juridista taustaa vasten. Myyjän antamat vakuutukset Tulkinta ja analysointi on tärkaupan kohteesta täydentävät keää, sillä yhtiön liikearvo peDD tarkastusta, kollega, Sperustuu suurelta osin taseessa cialist Counsel, asianajaja Tiinäkymättömään aineettomaan na Koivisto painottaa. pääomaan: henkilökunnan tie- Yrityskauppaprosessin to-taitoon, innovatiivisuuteen, kuluessa pidämme jatkuvasti asiakassuhteisiin, yhteistyömielessä johtoajatuksen: mikä kumppaneihin, yrityskuvaan, on paras keino saavuttaa tatuotekehityspanostuksiin, voite? Vasta prosessin edetessä immateriaalioikeuksiin ja Anne Petäjäniemi-Björklund , Kalevi Tervanen, Tiina Koivisto ja Tiina Ashorn päätetään, toteutetaanko kaupkäynnissä oleviin oikeusproProcopé & Hornborgista. pa osakekauppana, liiketoisesseihin. mintakauppana vai fuusiona. Procopé & Hornborgin transaktiopalvelu kattaa yritys- ja rahoitusjärjestelyi- koordinoi ja valvoo kokonaisuuden toimimista. Kansainvälisessä yrityskaupassa myös eri toiden oikeudelliset osa-alueet prosessin suunnitte- Tämän vuoksi nimeämme totutusta poiketen menpiteiden oikea ajoitus on äärimmäisen tärkeä lusta sen loppuunsaattamiseen ja myös transaktion transaktiolle kokeneen projektipäällikön, kertoo tekijä kaupan toteutumisen kannalta. Jos kauppa joudutaan ilmoittamaan kilpailuviranomaisille, Specialist Counsel, asianajaja Tiina Ashorn. jälkeisten asioiden hoitamisen. - Kustannustekijät on kartoitettava ajoissa. on tärkeätä tietää, kuinka kauan kestää saada tieto Kalevi Tervasen vetämä Yritysjärjestelyt- ja rahoitusryhmä koostuu rautaisista yrityskau- Eri maissa rekisteröintivaatimukset, ja -maksut, transaktion lopullisesta hyväksymisestä kohdepan ja rahoitusjärjestelyiden ammattilaisista. ilmoitusvelvollisuudet ja kaupan rakenne ovat maassa joko sellaisenaan tai tietyin ehdoin. Päälle tulevat mahdolliset valitusprosessit, kertoo Ryhmän tehokas, liiketoimintalähtöinen ja käy- tällaisia tekijöitä. Kansainvälisen yrityskauppaprosessin on- kilpailuoikeuteen erikoistunut Specialist Countännönläheinen toimintamalli on saanut paljon nistumisen maksimoi toimiva ja asiantunteva sel, asianajaja Anne Petäjäniemi-Björklund. kiitosta ja se on palkittu kansainvälisesti. - Perinteisesti asianajotoimistot toimivat yhteistyöverkosto. PR

Best Banking & Finance Team - World Finance Legal Awards 2009 Law Firm of the Year (Financial Markets), Nordic -  ACQ Finance Magazine Global Awards 2009 Banking Law Firm of the Year, Finland - ACQ Finance Magazine Country Awards 2009


8

OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

Pääomaa ja tervettä ulkopuolista näkemystä

Pääomasijoittaja arvioi näitä seikkoja:

Resepti on yksinkertainen: pääomasijoittajat menestyvät, kun sijoituskohteena olevat yritykset menestyvät. Pääomasijoittamisessa korostuu tällä hetkellä perusosaaminen yrityksen strategian luotsaamisessa ja operatiivisen tehokkuuden parantamisessa.

• Onko yrityksellä hyvät kasvumahdollisuudet ja onko johto halukas kasvattamaan yritystä nopeasti? • Onko yrityksellä tuote tai palvelu, jolla on selkeä kilpailuetu tai muita vahvoja myyntiargumentteja? • Onko johdolla toimialakokemusta? Onko yrityksellä selkeä johtaja ja tiimillä toisiaan täydentäviä kompetensseja? • Ovatko omistajat halukkaita antamaan pääomasijoittajille omistusosuuden yhtiöstä?

Taantuman myllätessä markkinat uusiksi, Suomessa saa jalansijaa yhä vahvemmin uudenlainen teollisuus, joka pohjautuu edistyksellisiin teknologian sovelluksiin. Näin käy ainakin, mikäli riittävä rahoitus järjestyy. Muuten uudet markkinat vallataan ulkomaisten kilpailijoiden toimesta. Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti, tyypillisesti 3-5 vuoden kuluessa. Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) mukaan Suomeen rekisteröidyt pääomasijoitusyhtiöt tekivät vuonna 2008 yhteensä 406 uutta sijoitusta 265 eri kohdeyritykseen. Viime vuoden lopussa suomalaiset pääomasijoittajat hallinnoivat yhteensä 5,3 miljardin euron pääomaa, josta 2,3 miljardia euroa oli jo sijoitettu kohdeyrityksiin. Pääomasijoittamisen lainsäädännöllinen ympäristö kehittyy Suomessa käsi kädessä eurooppalaisen lainsäädännön kanssa.

Tunnettuja suomalaisia listattuja yrityksiä, joissa pääomasijoittaja on ollut mukana:

- Pääomasijoittajia kiinnostavat yritykset, joissa on mahdollista tehdä merkittäviä yrityksen arvoon vaikuttavia toimenpiteitä. Arvonnousu voi syntyä kasvun, kannattavuuden tai yrityksen uudelleenasemoinnin kautta. Aikaisen vaiheen sijoituksissa orgaaninen kasvu ja hyvän strategisen aseman saavuttaminen ovat avainasemassa. Kypsemmässä vaiheessa olevissa yrityksissä korostuu kasvu yrityskauppojen avulla ja kannattavuuden parantaminen, vastaa Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund.

Miten pääomasijoittaja arvioi liiketoiminta­ suunnitelmaa? -Liiketoimintasuunnitelman analysointi lähtee toimialan ymmärtämisestä. Hyvä pääomasijoittaja tuntee toimialan dynamiikan ja mahdollisuudet muuttaa alan pelisääntöjä. Suunnitelmat on kyettävä pukemaan realistisesti numeroiksi. Aikaisen vaiheen yrityksissä jo pelkkä ansaintalogiikan realismi saattaa olla hukassa. Toisaalta yrityksen johdon ja avainhenkilöiden kyvykkyys ratkaisee aina pelin viime kädessä. Pääomasijoittajat kiinnittävätkin erityistä huomiota siihen, että yrityksellä on riittävät ja osaavat resurssit suunnitelmien toteuttamiseksi, Westerlund korostaa.

yrityksille pitkäaikaista pääomaa ja sitoutunutta yhteistyötä ja näin edistää yrityksen arvonnousua. Oman pääomanehtoinen rahoitus on vakuudetonta – pääomasijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksen muutkin osakkaat. Suomalaiset pääomasijoittajat ovat kansainvälisessäkin vertailussa erittäin kokeneita ja tuottomittareilla hyvin menestyneitä. Pääomasijoitusta saaneet yritykset ovat FVCA:n keväällä teettämän tutkimuksen mukaan kohentuneet ja kasvaneet huomattavasti. Pääomasijoittaja tuo paitsi lisärahoitusta, myös näkemystä ja osaamista strategioiden luomiseen, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, budjetointiin, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Pääomasijoittajan mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta ja parantaa myös muun rahoituksen saantimahdollisuutta. Lisäksi kohdeyrityksen käytettävissä on pääomasijoittajan kotimainen ja kansainvälinen yhteysverkosto. - Pääomasijoittaja sijoittaa yritykseen omaa pääomaa, joka sietää myös tappiollisia, kasvun tai muutoksen läpiviemiseksi välttämättömiä kausia. Toisaalta hyvä pääomasijoittaja tukee merkittävästi yrityksen kehittymistä olemalla päämäärätietoinen ja aktiivinen omistaja. Pääomasijoittaja laittaa itsensä peliin, mutta on samalla vaativa ja tavoitteiden saavuttamista valvova toimija, Heikki Westerlund lisää. PR

Edut suhteessa muuhun rahoitukseen? Kuva: CapMan

• AffectoGenimap Oyj • Aldata Solutions Oyj • A-Rakennusmies Oy (Ramirent Oyj) • Digia Oyj • Elcoteq Network Oyj • Rocla Oyj • QPR Software Oyj • Satama Interactive Oyj • Saunalahti Group Oyj

Minkälainen yritys kiin­ nostaa pääomasijoittajaa?

Heikki Westerlund, Suomen Pääomasijoitusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Pääomasijoituksia tekevät Suomessa pääomasijoitusyhtiöt ja bisnesenkelit. Pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääomanehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Pääomasijoituksen tarkoituksena on tarjota noteeraamattomille

Lähteenä jutussa käytetty FCVA:n vuosikirjaa 2009 sekä Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry:n pääsihteerin Annina Myllyahon ja hallituksen puheenjohtajan Heikki Westerlundin (CapMan Oyj) haastatteluja.


OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

9

Otollinen aika yritysjärjestelyille

– nyt erotetaan jyvät akanoista M

arkkinoiden positiivinen odotus näkyy osakemarkkinoiden vahvistumisena. Nopea elpyminen pohjatasoilta on ollut kantavana teemana jo yli puoli vuotta. Jos verrataan nykyistä taloustilannetta aiempiin vastaaviin, nopea piristyminen on kuitenkin valitettavan usein osoittautunut ennenaikaiseksi. Näkisinkin, että seuraavan kuuden kuukauden aikana reaalitalouden todellinen kestävyys testataan; työttömyys on edelleen kasvu-uralla, muistuttaa Pohjola Corporate Finance Oy:n toimitusjohtaja Timo Mäkeläinen. Ekonomistit ja analyytikot ovat talouden nousunäkymäennusteissa Mäkeläisen mukaan optimistisempia kuin yritysten johto. Mäkeläinen omaa pitkän rahoitusmaailman asiantuntijakokemuksen. Siksi hän näkee nykyisessä taloustilanteessa yritysmaailman näkökulmasta sekä vallitsevat uhat että siinä piilevät mahdollisuudet.

Uuteen takapakkiin tulee varautua Tulorahoituksen riittävyys on kannattavuuden ja jatkuvuuden keskeinen edellytys. Kun kassavirta on katkonaista, on käyttöpääoman rahoitus oltava turvattu. Kansainvälisen rahoituksen saatavuus on vaikeutunut. Syndikoituja luottoja erääntyy lähivuosien aikana runsaasti. Vaikka pahin lienee takanapäin, yrityssektorilla tämä tarkoittaa sopeutumista rahan niukkuuden jatkumiseen. Nyt useassa yrityksessä pohditaan tarkkaan markkinatilanteen heikkenemisen seurauksia. Rankimmin tilanne on iskenyt vientiriippuvaisiin yrityksiin, joiden tase on jo alun perin ollut hyvin velkapainotteinen. Pohjola Corporate Finance on toiminut neuvonantajana useissa restrukturointia vaativissa yritysjärjestelyissä. - Tasejärjestelyiden kautta yrityksen toiminta on rakentavasti tuotu takaisin kestävälle uralle. Yrityskauppakohteista on restruk-

Jussi Majamaa ja Timo Mäkeläinen Pohjola Corporate Finance Oy.

Pohjola Corporate Finance toimii neuvonantajana ja järjestäjänä osakeanneissa ja pörssilistautumisissa, yritysostoissa ja -myynneissä sekä rakennejärjestelyissä, yhdistymisissä ja jakautumisissa. Palveluihin kuuluvat myös arvonmääritykset, rahoitusjärjestelyt ja omistaja-arvon kasvuun tähtäävät strategiaselvitykset.

Tiukkoina taloudellisina aikoina yhtiöille arvokkaita ovat: 1 Hyvät pankkisuhteet rahoituksen järjestämiseksi 2 Osaava neuvonantaja löytämään sekä arvioimaan mahdollisuuksia 3 Ennakoiva, päättäväinen yritysjohto

turointi-toimenpiteiden kautta tullutkin toimialajärjestelyiden toteuttajia. Valitettavasti ylivelkaantuneiden yhtiöiden osalta rivakat toimenpiteet aloitetaan usein myöhään, Mäkeläinen toteaa. Tällaisessa muutostilanteessa ennakoivasti toimivat yritykset varautuvat toiminnassaan myös reaalitalouden käynnistymisen mahdollisen viivästykseen. Kuluvaa vuotta ovat värittäneet useiden yritysten osakeannit. Vaikka osa järjestelyistä on tehty pakon sanelemina, ilahduttavan moni yhtiö on vahvistanut omia pääomia ennakoivana varotoimenpi-

teenä. Myös antivaltuuksia ollaan kasvattamassa, mikä jatkossa tarjoaa yritysostoissa nopeaa liikkumavaraa.

Kuka uskaltaa painaa go-nappia? Yrityksille, joilla on vahva tase, nykyinen markkinatilanne on luonut uusia mahdollisuuksia tehdä järkeviä yritysostoja. Laajentumista ja

pohjola

kasvua hakevat yritykset ovat nyt tuhannen taalan paikan edessä. - Pitkään aikaan yhdellä eurolla ei ole saanut niin paljon kuin sillä nyt saa. Tärkeää on tietenkin tietää, mitä on tekemässä ja mikä istuu yrityksen strategiaan. Markkinoilla on runsaasti hyviä ostokohteita, Mäkeläinen toteaa. - Esimerkiksi metsä- ja metallisektorilla valmistelun alla on useita toimenpiteitä, joissa rakentavilla ratkaisuilla pyritään hyvään, konkreettiseen lopputulokseen pitkän seurannan jälkeen, täydentää Mergers & Acquisitionssegmentistä Pohjola Corporate Finance Oy:ssä vastaava johtaja Jussi Majamaa. Myös yrittäjyysmielessä aika on nyt otollinen uuden liiketoiminnan aloittamiselle. - Markkinat ovat, niin rahoituspuolella kuin yritysten kilpailukentässäkin, kokemassa uudelleenjakoa. Tämä tervehdyttää markkinoita ja luo innovatiivisille yrityksille hyviä mahdollisuuksia pärjätä, Mäkeläinen arvioi. Tiukka markkinatilanne pakottanee myös kuntasektoria aidosti miettimään vaihtoehtoja; ulkoistaminen ja divestoinnit tulevat avaamaan lisää mahdollisuuksia alueellisille yrittäjille.

Opit viime lamasta Harvan yrityksen operatiivisessa johdossa on enää henkilöitä, joilla on rahoitustehtävistä kokemusta viime lamasta. He tietävät, että rahoitussuhteiden ylläpitäminen on tärkeää, ja että aidosti nämä suhteet punnitaan vasta taantumassa. - Vankka ammattitaito ja kotimaisen toimijan luotettavuus ovatkin viime vuosina selvästi korostuneet yhtiöiden valitessa rahoituksen järjestäjiä ja neuvonantajiaan. Tämä on positiivisesti saatu kokea myös Pohjola Corporate Financessa, Mäkeläinen kertoo. PR

yhteystiedot sivu 2


10 OPAS

ILMOITUSLIITE

yritysjärjestelyihin

Yrityksen arvonmääritykseen ei ole nyrkkisääntöä Yrityksen arvo määräytyy monista sisäisistä ja ulkoisista tekijöistä. Tilinpäätöstiedot ja markkinatilanne antavat suuntaa yrityksen markkina-arvolle.

Milloin ja miten yrityskauppoihin puututaan? Kilpailuvirasto puuttuu yrityskauppaan, jos sen seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, joka estää merkittävästi kilpailua Suomessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös markkinoiden tuleva kehitys. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Kauppa voidaan myös kokonaan kieltää, jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen. Kaupan voi kieltää markkinaoikeus Kilpailuviraston esityksestä. Sähkömarkkinoilla tehtäviä yrityskauppoja varten on laissa erityissäännös. Kilpailuvirasto teki vuonna 2008 yhteensä 23 yrityskauppapäätöstä. Näistä 22 hyväksyttiin sellaisenaan ensimmäisessä käsittelyvaiheessa ja yksi yrityskauppa hyväksyttiin ehdollisena. Lähde: Kilpailuvirasto www.kilpailuvirasto.fi

Suuret ikäluokat eläköityvät ja Suomessa tullaan myymään lähivuosien aikana 50 000 70 000 yritystä, koska niille ei löydy jatkajaa perhepiiristä. Lama on pitänyt puolestaan huolta siitä, että ostajia on vähemmän liikkeellä kuin normaalissa taloustilanteessa. Nyt on siis ehdat ostajan markkinat.

Miten yrityksen arvo määrittyy? - Valitettavasti ei ole olemassa mitään yksinkertaista nyrkkisääntöä, jolla yrityksen arvo saadaan helposti ja nopeasti selville, sanoo Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n toimitusjohtaja Tauno Jalonen. Hän lisää, että yrityksen hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten tase, asiakaskunta, markkinat, imago, vakavaraisuus, kassavirta ja niin edelleen. Jalosen mukaan pörssiyhtiössä osakkeen hinta saattaa antaa viitteitä yhtiön arvosta, mutta vain viitteitä. Paras tapa aloittaa yrityksen hinnanmääritys on tilinpäätöksen tarkastelu kokonaisuudessaan. Se mitä jää viivan alle voittoa ei välttämättä kerro koko totuutta, sillä tuloslaskelmat ja taseet ovat tehty osin verottajalle, eivätkä ne kerro esimerkiksi yrityksen tuloksentekokyvystä juurikaan ja niissä omaisuuden arvokin on arvostettu alakanttiin.

Hyvä ostokohde Hyvä myyntikohde on yritys, jolla on tulevaisuutta. Sen markkinaasema on vakaa, se on tunnettu ja myy kilpailukykyistä tuotetta tai palvelua tai sekä että. On hyvä myös tarkastella yrityksen tilaus- ja asiakaskantaa, muistuttaa Jalonen. Jos yrityksellä ei ole yhtään tilausta sisällä tai asiakkaat ovat kertaluontoisia, ei niiden varaan voi laskea tulevaa liikevaihtoa. Henkistä pääomaakaan ei voi täysin sivuuttaa yrityskaupoissa. Usein se on kaksipiippuinen asia. Jos ansaitulle eläkkeelle jäävä yrittäjä on tee-se-itse tyyppiä ja asiakaskuntakin muistuttaa ystäväpiiriä, niin uuden yrittäjän on vaikea hypätä vanhan saappaisiin. Tee-se-itse-yrittäjä on hallinnut kaikki rutiinit itse, ja niiden välittäminen ei käy kädenkäänteessä uudelle yrittäjälle. Usein pitkänlinjan yrittäjällä on paljon tunnearvoa hintapyynnössä mukana. Henkisestä pääomasta kannattaa maksaa vain silloin, jos sen voi aidosti siirtää omistajavaihdoksen yhteydessä. Jotta onnistuneille yrityskaupoille päästään, on markkinoiden kohdattava. Ostajan on löydettävä yritys tai toisin päin. Jos myytävänä oleva yritys ei mene jostain syystä kaupaksi, niin onneksi on olemassa liuta kelpokeinoja. Yrityksen liiketoiminnan voi pilkkoa osiin tai sen osake-

kannan voi jakaa tai liiketoiminnan ja kiinteän omavaisuuden voi erottaa toisistaan. Näin myytävä yritys saadaan houkuttelevammaksi ostajan silmissä. Keinoja on siis monia.

Mikä avuksi? Ennen kuin yrityskaupoille lyödään kättä päälle, on usein kauppaa hierottu jo tovi. - Myyjän ja ostajan on hyvä tehdä yhdessä bisnesplan, jonka avulla ostaja voi kartoittaa myytävän yrityksen osaamista, muistuttaa Jalonen. Näin toimimalla kartoitetaan, minkälaisia resursseja yrityksestä löytyy. Kannattaa selvittää niin fyysiset kuin henkisen pääomankin ominaisuudet; siis tuotantovälineistä myyntitaitoihin. Hyvä kauppa on aina kahden kauppa, jossa myös jälkikäteen kumpikin osapuoli on tyytyväinen. Jotta yrityksen arvo määräytyy kumpaakin osapuolta tyydyttäväksi, on syytä käyttää puolueetonta asiantuntijaa yrityskaupoissa. Aina ammattilaisen apu on paikallaan, korostaa Jalonen. Hän kertoo, että Suomen Yrittäjät ovat luoneet puolueettoman puhemiesjärjestelmän, jossa asiantuntija luotsaa osapuolet onnistuneille yrityskaupoille. - Käyttämämme asiantuntijat varmistavat, että kauppa on laillinen ja turvallinen, summaa toimitusjohtaja Jalonen. AL


OPAS

ILMOITUSLIITE

strateal oy

yritysjärjestelyihin

11

yhteystiedot sivu 2

Yrityskaupassa kokemus tuo

parhaan tuloksen

S

trateal Oy on liikkeenjohdon asiantuntijayritys, joka palvelee yrityksiä koosta ja toimialasta riippumatta elinkaaren eri vaiheissa: kehittämisessä, muutostilanteissa ja yritysjärjestelyissä. Yrityskauppaprosessien kokonaisvaltaista osaamista Srateal Oy:n osalta kuvaa kokemus yli 200:sta yritysjärjestelystä useilta eri toimialoilta. Onnistuneella yrityskauppaprosessilla varmistetaan yrityksen tuloksentekokyvyn säilyminen ja kehittyminen. Strateal Oy:n kaikilla liikkeenjohdon konsulteilla on pitkä ja laaja-alainen kokemus yrityskaupan eri vaiheista, ostajan ja Veli-Matti Kimanen, Ari Meldo ja Niilo Kurikka , Strateal Oy. myyjän puolelta. - Osaamme pohtia myyjän näkökulmasta, miksi ja kenelle yritys kannat- la on selkeä näkemys markkinoiden, toimialan ja taisi myydä. Ostajan apuna taas kartoitamme, teknologian kehittymisestä. miksi ja mitä kannattaa milloinkin ostaa, sanoo - Tämän näkemyksen pohjalta haluamme liikkeenjohdon konsultti Veli-Matti Kimanen tukea myös ostajaa mahdollisuuksista kannattaStrateal Oy:stä. vaan liiketoimintaan tulevaisuudessa, lisää liik- Kaupan rakenteen ja ehtojen suunnittelu on keenjohdon konsultti Niilo Kurikka. ratkaisevan tärkeää sekä ostajan että myyjän kannalta. Ratkaisu löytyy kuhunkin tilantee- Sukupolvenvaihdoksista seen kokemuspohjamme kautta, lisää Kimanen. strategisiin toimenpiteisiin Strateal Oy tuo asiakkaansa hyödyksi yritysjärjestelyihin myös käytännön kokemusta yri- Strateal Oy palvelee pitkän linjan perheyrityktysjohtajana sekä monialaista toimialan tunte- siä, jotka haluavat varmistaa onnistuneen sukumusta. Myös toiminnan johtoajatus on selvä: polvenvaihdoksen. - Yrittäjävetoisten-, omistajajohdettujen- ja - Sukupolvenvaihdos on sen osapuolille properheyritysten myyntitoimeksiannoissa py- sessina usein hyvin henkilökohtainen. Ulkopuorimme aina siihen, että yrittäjän saama arvo on linen yritysjärjestelyjen kokenut ammattilainen paras mahdollinen, samalla kuitenkin oikeu- osaa huomioida paitsi luopujan ja jatkajan edut denmukainen myös ostajalle, uudelle omistajal- tasapuolisesti, myös yrityksen taloudelliset kanle, jotta toimintaa voidaan jatkaa kannattavasti, nattavuusnäkymät, Niilo Kurikka painottaa. kertoo liikkeenjohdon konsultti Ari Meldo. Asiakasyrityksiin kuuluu myös merkittäviä Kokeneella yritysjärjestelyjen ammattilaisel- innovatiivisia pk-yrityksiä.

Veli-Matti Kimanen

Pekka Kotiaho

• 25 vuotta yritysjärjestelyjä ostaja- • Yli 20 vuotta (josta 9 vuotta ulkona, myyjänä, pääomasijoittajana, lakimiehenä ja taloudellisena neuvonantajana yritysostajille ja -myyjille. Mukana yli 200 toteutetussa yrityskaupassa tai -järjestelyssä.

mailla) johtotehtävissä kansainvälisissä paperi- ja selluteollisuuden investointiprojekteja, kemiaa ja asiantuntijapalveluja toimittavissa yrityksissä, sisältäen mm. 6 isoa kv -yritysintegraatiota. Kymmeniä kansainvälisen liiketoiminnan käynnistyksiä, kasvatuksia ja terveyttämisiä konsulttina.

- Usein nuoren, innovatiivisen pk-yrityksen omistajilla on halu taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen jälkeen lähteä jalostamaan uusia ideoita. Sen takaa onnistunut yrityskauppa, Ari Meldo tietää kokemuksesta. Asiakaskuntaan kuuluu myös isompia yrityksiä. - Isot yritykset käyttävät palveluitamme teettämällä pienempiä selvityksiä, usein ostotoimeksiannon kautta tulevia kartoituksia, tai ydintoimintaan kuulumattoman liiketoiminnan myyntimahdollisuuksien rakentamista ja selvitystä. Usein näissä tapauksissa löytyy rahoitusjärjestelyjen tuella uusi omistajaryhmä yrityksen sisältä. Isossa yrityksessä yritysjärjestely on yksi keino strategioiden toteutuksessa omasta liiketoiminnasta lähtien, Kimanen kertoo.

Verkostoja kansain­välisille markkinoille Kansainvälinen verkosto on nykypäivänä avainasemassa yritysjärjestelyiden osalta. Strateal Oy on auttanut monia yrityksiä laajentamaan toimintaansa moneen maahan. Kansainvälisissä yrityskaupoissa tarvittava paikallisosaaminen ja oikeat kontaktit hankitaan Globalscope –verkoston avulla. Globalscope –verkosto on pienten ja keskisuurten yrityskauppojen merkittävä toteuttaja. - Yhteistyökumppanin paikallisten markkinoiden ja yrityskauppamenettelyjen tuntemus on elintärkeää, painottaa Strateal Oy:n Pekka Kotiaho. PR Lisätietoa: www.strateal.com www.globalscopepartners.com

Niilo Kurikka

• 18 vuotta liikkeenjohdon

konsulttina kehittämässä yritysten liiketoimintoja ja mukana muutosjärjestelyissä, sekä lisäksi 15 vuoden kokemus yritysjohtajana ja käytännön toteuttajana. Kymmeniä koko yrityksen toimintaa koskevia muutos- ja kehityshakkeita yli 25 vuoden aikana.

Ari Meldo

• Yli 20 vuotta globaalin ICT -alan

liiketoiminnan linjajohtotehtävissä, sekä suurteollisuuden talous- ja tietohallinnon operatiivisten muutostilanteiden vastuutehtävissä. Useita integraatiohankkeita, yrityskauppoja ja kansainvälistymishankkeita konsulttina.


OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN  

Yrityskauppa ja uusi liiketoiminta • PK-puolen yrityskauppa • Sukupolvenvaihdos • Kansainvälistyminen • Pääomasijoittaminen • Arvonmääritys

OPAS YRITYSJÄRJESTELYIHIN  

Yrityskauppa ja uusi liiketoiminta • PK-puolen yrityskauppa • Sukupolvenvaihdos • Kansainvälistyminen • Pääomasijoittaminen • Arvonmääritys

Advertisement