Talouden Trendit

Page 1

Talouden Trendit joulukuu 2021 Talouden trendit on Editor HelsiNGIn tuottama asiantuntijajulkaisu. Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija.

Vastaava tuottaja Tommi Ratilainen | AD Jenni Hyttinen Toimittajat Jari Peltoranta, Timo Sormunen, Moona Laakso, Maija-Liisa Saksa | Painopaikka Sanomapaino 2021

Editor Helsinki Oy | www.wematchu.com | Valtteri Rantalainen p. 040 561 7703 tuotanto@editorhelsinki.fi

Kuva: Wille Nyyssönen

“Kustannustehokas logistiikka on yrityksille tärkeä kilpailuetu”.

Älykkäämpää liiketoimintaa Ohjelmistoyritys Talgraf Oy on tuomassa vuoden 2022 alussa markkinoille aivan uudenlaisen all-in-one alustaratkaisun. s. 4

GLi Yhtiöt on yksi alan kokeneista luottokumppaneista, joka ottaa vastuulleen kuljetukset ja varastoinnin. s. 2

Ihana koti kuuluu kaikille T2H rakentaa koteja, jotka sopivat niin oman kodin ostajille kuin sijoittajille. s. 6

suuksia otetaan seuraavaksi käyttöön prosessien sujuvoittamiseksi ja raportoinnin kehittämiseksi. Tämä tuo sekä ajallista että kustannussäästöä verrattuna kokonaan uuden ERP-järjestelmän hankintaan, Wahlsten sanoo.

Lemonsoft on ohjelmistotalo, jonka tuotteilla voidaan hallinnoida koko asiakkaan elinkaari startupista suuryritykseksi saakka.

Pitkäaikainen kumppanuuspolku

Älykäs talousohjelmisto mukautuu mikroyrityksen kasvutarpeisiin

Ohjelmistotalo Lemonsoft Oy on kehittänyt uudenlaisen LemonSmart-ohjelmiston, joka on älykäs, kasvavan mikroyrityksen tarpeisiin kehitetty ratkaisu laskutuksen, ostolaskujen, palkanlaskennan ja raportoinnin hoitamiseen. Ohjelmisto skaalautuu asiakkaan kasvun mukana ja ohjelmistoon voidaan helposti liittää kulloinkin tarvittavia osia taustalla olevasta Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmästä. Teksti: Jari Peltoranta

– Selainpohjaisessa LemonSmart ohjelmistossa on panostettu käytön helppouteen ja itseohjautuva ohjelmisto voidaan ottaa käyttöön omatoimisesti, Lemonsoft

Oy:n tuotepäällikkö Marko Wahlsten toteaa. LemonSmart on rakennettu Lemonsoftin toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) päälle, joka automatisoi kaiken mah-

dollisen asiakkaan puolesta. LemonSmartia käytettäessä kasvavan yrityksen ei tarvitse miettiä, mikä ohjelmisto seuraavaksi pitäisi hankkia kasvun hallitsemiseksi.

– Kaikki data on jo kerättynä ja olemassa LemonSmartissa, joten yrityksen kasvaessa tarvitsee vain päättää, mitä taustalla olevan toiminnanohjausjärjestelmän ominai-

Lemonsoft on ERP-talo ja yrityksen tuotteilla voidaan hallinnoida koko asiakkaan elinkaari startupista suuryritykseksi saakka. Lemonsoft hakee asiakkaiden kanssa best practises -toimintamalleja, jotka sopivat laajemminkin käyttöön eri yrityksissä. – Meillä on heti alusta alkaen tavoitteena pitkäjänteinen yhteistyö, jossa ohjelmistoa kehitetään yhdessä asiakaspalautteen pohjalta. Tavoitteena on molemminpuoleinen luottamus. Lemonsoft tekee yhteistyössä asiakkaan kanssa prosessikaaviot heidän liiketoi-

minnastaan ja kehittää heidän prosessejaan, mikä ei ole ihan tyypillistä ohjelmistotalolle. Puolin ja toisin voidaan käydä avointa keskustelua, onko prosessin kannalta järkevää tehdä asioita nykyisellä tavalla.

Tarjoamme alan parhaan asiakaskokemuksen kustannustehokkaasti.

– Kun asiakkaan prosesseja piirretään yhdessä auki, näemme samalla, miten ohjelmistoamme voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Uskomme, että yhteistyössä kanssamme asiakasyrityksemme tekevät parempaa tulosta ja saavat alan parhaan asiakaskokemuksen, Wahlsten painottaa.

Lemonsoft Oyj • Vaasassa vuonna 2006 perustettu ohjelmistotalo • Konsernin liikevaihto: pro forma 2020 17,4 milj. euroa • Konsernin henkilöstömäärä: 1.1.–30.9.2021 keskimäärin 123 työntekijää • Erikoistunut yritysohjelmistoihin

www.lemonsoft.fi


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

2 Talouden Trendit

Osaava logistiikkapartneri on entistä tärkeämpi yhteistyökumppani Nopea, kustannustehokas ja luotettavasti toimiva logistiikka on yrityksille entistä tärkeämpi kilpailuvaltti. Tamperelainen GLi Yhtiöt on yksi alan kokeneista luottokumppaneista, joka ottaa vastuulleen kuljetukset ja varastoinnin olipa kyse perinteisestä yrityksestä tai ripeästi kasvavasta verkkokaupasta. Teksti: Timo Sormunen

Kuva: Wille Nyyssönen

lisäneliöitä ja siihen kuuluvia lisäpalveluita. Kokemusten karttuessa koko ketjua alettiin ulkoistaa sopiviksi katsotuille kumppaneille. – Isommilla yrityksillä tällainen kustannusten hallinta on jo arkea. Nyt siihen ovat tarttumassa myös pienemmät pk-sektorin yritykset, Lella kertoo.

Kovan tilauspiikin keskellä varastotilat ja logistiikan kapasiteetti voivat loppua nopeasti kesken. Silloin tulemme yrityksen hallitun kasvun kumppaniksi.

Syykin on hänen mukaansa selvä. Varastokiinteistöjen rakentaminen ja ylläpito on kallista ja sitoo paitsi pääomia myös henkilökuntaa. Lisäksi niiden arvo on jo muutaman vuoden aikajänteellä usein kysymysmerkki, mikä vaikeuttaa myös rahoituksen saamista. – Kovan kysynnän keskellä rakennetut lisäneliöt voivat markkinoiden notkahtaessa kumista nopeasti tyhjyyttään ja omat autot seistä pihassa tyhjän panttina. Siksi on viisaampaa vuokrata varasto- ja kuljetuskapasiteettia kulloisenkin tarpeen mukaan, Lella muistuttaa. Kaikki tarvittava yhdeltä luukulta Nopea, varma ja kustannustehokas logistiikka on yrityksille päivä päivältä tärkeämpi kilpailuetu. Digitalisaation ja verkkokaupan myötä sen merkitys korostuu edelleen”, GLi Yhtiöiden toimitusjohtaja Kristian Lella toteaa. Yhtiön logistiikkakeskus sijaitsee Tampereen Sarankulmassa.

Nopeus, luotettavuus, modernit tieto- ja ajoseurantajärjestelmät sekä pienipäästöinen kalusto. Siinä muutamia kriteereitä, joihin Tampereella toimivan GLi Yhtiöiden toimitusjohtaja Kristian Lellan mukaan kannattaa kiinnittää huomiota, kun yritys lähtee valitsemaan logistiikkakumppaniaan. – Nopea, varma ja kustannustehokas logistiikka on yrityksille päivä päivältä tärkeämpi kilpailuetu. Digitalisaation ja verkkokaupan myötä sen merkitys korostuu

entisestään. Tavara on saatava asiakkaille mahdollisimman nopeasti ja luvatussa aikataulussa. Asiakkaan mielessä viivästys menee aina myyjän piikkiin, vaikka se johtuisi kuljetusyrityksestä, Lella toteaa. Myös modernin ja pienipäästöisen kuljetuskaluston rooli kasvaa toimitusjohtajan mukaan jatkuvasti. – Asiakkaat haluavat painaa omaa hiilijalanjälkeään jatkuvasti alaspäin. Silloin katse kohdistuu automaattisesti myös kuljetuksiin ja niiden

päästöihin, vaikka ne niistä vastaisikin ulkopuolinen kumppani, Lella muistuttaa. Vajaakäytöllä oleva varastotila käy kalliiksi

Vuonna 2006 perustetun logistiikkayhtiön luotsi tietää mistä puhuu, sillä hän on ollut tiivisti mukana toimialan muutosvirroissa. Ensimmäiset isommat askeleet otettiin vuosituhannen vaihteessa. Tuolloin yritykset alkoivat ulkoistaa kuljetuksiaan, kun havaitsivat sen omaa kalustoa ja henkilöstöä

kustannustehokkaammaksi ja joustavammaksi vaihtoehdoksi.

Nopea, varma ja kustannustehokas logistiikka on yrityksille päivä päivältä tärkeämpi kilpailuetu.

Tämän jälkeen katse alkoi kohdistua myös varastointiin, jossa vuokrattiin ensin

Tehokkaan logistiikan merkitys korostuu etenkin verkkokauppaa harjoittavissa yrityksissä. Niissä myynnin vaihtelut ja kulloisenkin varastotilan tarve voivat heilahdella rajustikin. – Isomman tilauspiikin tullessa varastotila voi loppua nopeasti kesken. Silloin autotallin, hallinpäädyn tai toimis-

tohuoneen tilalle on haettava kiireesti parempia ratkaisuja. Tällaisessa tilanteessa olemme myös yrityksen hallitun kasvunsa kumppani, Lella toteaa. GLi Yhtiöissä kaiken tarvittavan saa halutessaan yhdeltä luukulta. Käytännössä se tarkoittaa koko kuljetus- ja varastointiketjua valmistajalta tai tavarantoimittajalta loppuasiakkaalle. – Logistiikkakeskuksemme on sijainnin puolesta hyvällä paikalla Tampereen Sarankulmassa, josta voi vuokrata tarvittavat varastoneliöt tai vain muutaman varastohyllyn. Huolinnassa käytämme tunnettuja ja luotettavia kumppaneita. Länsi- ja Etelä-Suomen kuljetukset hoidamme omalla pienipäästöisellä kalustolla, Itä- ja Pohjois-Suomen alueen hoitavat yhteistyökumppanit”, Lella selvittää. Osaavan kumppanin merkitys korostuu

Vaikka logistiikka-ala on etenkin digitalisaation myötä muokkautunut uuteen uskoon, jatkuu sen muutos myös tulevina vuosina. Lellan mukaan logistiikkaketjut pyörivät entistä enemmän 24/7-periaatteella, mikä samalla pakottaa myös sen eri osaset pelaamaan jatkuvasti paremmin yhteen. – Alati kiristyvät aikataulut eivät jätä tilaa virheille ja viive yhdessä kohtaa kertautuu nopeasti muualla. Siksi toiminta- ja toimitusvarmuuden sekä varastojen hallinnan merkitys kasvaa entisestään, Lella painottaa. Toisaalta digitalisaatio myös helpottaa kuljetusten ja varastoinnin tehokkaampaa suunnittelua, niiden reaaliaikaista seurantaa sekä palvelun läpinäkyvyyttä asiakkaan suuntaan. – Kisassa pärjäävät parhaiten ne, jotka ovat panostaneet näihin asioihin jo nyt, Lella lisää.

GLi Express Oy • Vuonna 2006 perustettu logistiikan palveluyritys • Toimipaikka Tampereella, palvelua koko Suomeen • Liikevaihto 5,2 meur • Henkilöstöä noin 50

www.gli.fi


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

Talouden Trendit

3

Kryptovaluuttojen välityspalvelu on rakennettu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi. Kotimaisena toimijana panostamme myös asiakaspalveluun ja neuvontaan, Miikka Laukkanen ja Ville Runola kertovat.

Kryptovaluutoista kasvoi varteenotettava sijoitusvaihtoehto Komeita kurssinousuja tarjoavat kryptovaluutat kiinnostavat sijoittajia entistä enemmän, mutta maltti on valttia. Bitcoin on suosituin kryptovaluutta ja se mielletään usein digitaaliseksi kullaksi. Pikavoittojen sijaan se kannattaa mieltää pitkäaikaisemmaksi sijoituskohteeksi ja ostaa se luotettavalta kotimaiselta toimijalta, painottavat turkulaisen Northcrypton asiantuntijat. Teksti: Timo Sormunen

Osakekurssit ovat heiluneet viimeisen kahden vuoden aikana varsin rajusti molempiin suuntiin. Vaikka suurimmista pudotuksista on toivuttu lopulta nopeasti, on entistä useampi sijoittaja alkanut hakea osakkaiden ja rahastojen rinnalle uusia sijoituskohteita. Tämä on nähty selkeästi myös turkulaisessa kryptovaluuttoja välittävässä Northcryptossa. Sen asiakasmäärät ja liikevaihto ovat kiivenneet tänä vuonna nopeasti ylöspäin. – Myös yhteydenottoja on tullut selvästi aiempaa enemmän ja sama trendi näyttää jatkuvan, toimitusjohtaja Ville Runola toteaa. Liikkeellä ovat tavallisten piensijoittajien lisäksi muun muassa yritykset ja yrittäjät. Syykin on kuulemma selvä: osakekurssien vaihteluista huolimatta yleisimpien kryptovaluuttojen arvo on palannut aallokoiden jälkeen tukevasti plussalle. – Esimerkiksi marraskuun lopulla niiden keskimääräi-

nen kurssinousu oli koko vuoden osalta yli 100 prosentin luokkaa, yhtiön operatiivinen johtaja Miikka Laukkanen kertoo. Pienet edellä ja isot perässä

Kaksikon mukaan kurssinousua ruokkii kryptovaluuttojen jatkuvasti paraneva uskottavuus yhtenä vaihdon välineenä. Vielä muutama vuosi sitten niihin sijoittivat lähinnä pikavoittoja hakeneet riskinottajat ja sijoitusammattilaiset. Nyt kryptovaluuttoja alkaa sujahdella myös pitkäjänteisemmän sijoitussihdin omaavien salkkuihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa bitcoinia hankkivat taseisiinsa uudemman polven teknologiayritykset, mutta niiden mahdollisuuksista ovat kiinnostuneet myös Visan kaltaiset perinteiset instituutiot. Konkreettisimmin niiden edut realisoituvat kehittyvissä maissa, joissa se voi olla ainoa arvonsa jollain tavoin säilyttä-

vä valuutta. – Esimerkiksi El Salvadorissa Bitcoinista tuli tänä syksynä jo virallinen valuutta. Itse uskon, että suurten yhdysvaltalaisten yritysten ja sijoittajien kryptokiinnostus tarttuu hiljalleen myös eurooppalaisiin ja suomalaisiin toimijoihin, Runola toteaa. Tutki ja perehdy ennen ostopäätöstä

Kryptovaluuttojen, kuten esimerkiksi Bitcoinin, Ethereumin, Litecoinin tai erilaisten meemikolikoiden arvo määräytyy pelkästään kysynnän ja tarjonnan perusteella. Se voi monia vielä hirvittää, mutta Northcrypton asiantuntijoiden mielestä kryptovaluuttoihin kannattaa suhtautua kuten muihinkin sijoituskohteisiin. – Ostoksille pitää lähteä vasta sitten, kun on perehtynyt sijoituskohteeseen riittävästi. Harva ostaa osakkeita tai rahastojakaan ottamatta niistä ensin selvää, Runola muistuttaa.

Toinen perussääntö on hänen mukaansa maltti, joka sekin on suoraan aloittelevan osakesijoittajan abc-kirjasta. – Alkuun kannattaa lähteä pienin panoksin ja seurailla tilannetta. Kokemuksen ja ymmärryksen karttuessa sijoitusta voi sitten kasvattaa, Runola opastaa.

Tavoitteemme on tuoda kryptovaluutat kaikkien ulottuville ja tehdä niistä yksi arkinen sijoituskohde vaikkapa perinteisen rahastosäästämisen rinnalle.

Kolmaskin ohje on tuttu sijoittamisen perussääntö. Panokset kannattaa asettaa aina niin, etteivät mahdolliset tappiot rasita kohtuuttomasti omaa taloustilannetta. – Lyhyen aikavälin kurssivaihtelut voivat olla molempiin suuntiin hyvinkin voimakkaita ja kryptovaluuttoja

tulee tarkastella myös pidempiaikaisena sijoituskohteena, Miikka Laukkanen lisää. Tarkkuus kannattaa myös välittäjävalinnassa

Perinteiset pankit eivät kryptovaluuttoja vielä tarjoa, mutta verkkomaailmassa kauppiaita on ruuhkaksi asti. Myös sähköpostien ja some-kanavien kautta tuleva suoramainonta on aktiivista. Ostoksilla kannattaa Laukkasen ja Runolan mukaan olla tarkkana, sillä ripeästi kasvavalla markkinalla on monenlaisia toimijoita – myös pelkkiä huijareita. Pahimmillaan valuuttakaupoissa voi menettää rahansa saamatta vastineeksi ensimmäistäkään kryptolanttia. – Toivomme, että kuluttajat ovat tarkkana palveluntarjoajaa valitessaan. Alalla on valitettavasti myös paljon huijareita, joiden tarkoituksena on viedä tietämättömiltä kuluttajilta rahat. Esimerkiksi liian hyvältä kuulostavat tuottolupaukset ovat usein merkki tällaisesta toiminnasta, Lauk-

kanen toteaa. Northcrypton välityspalvelu on rakennettu mahdollisimman helppokäyttöiseksi ja luotettavaksi. Turkulaisyhtiö on myös Finanssivalvontaan rekisteröity toimija. Tällä hetkellä sen verkkopalvelussa voi ostaa ja myydä Bitcoinia, Ethereumia, Chainlinkia, Aavetta sekä Litecoinia. – Tavoitteemme on tuoda kryptovaluutat kaikkien ulottuville ja tehdä niistä yksi arkinen sijoituskohde vaikkapa perinteisen rahastosäästämisen rinnalle. Näitä kuukausisäästäjiä on asiakkaissa yhä enemmän, sillä alkuun pääsee jo 10 eurolla kuukaudessa, Runola kertoo. Northcrypto Oy • Vuonna 2018 perustettu kryptovaluuttojen välityspalvelu • Kotipaikka Turku • Liikevaihto noin 1,0 milj

www.northcrypto.com


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

4 Talouden Trendit StatBun koostuu neljästä sujuvasti toisiinsa integroidusta tasosta, joista käyttäjä valitsee käyttöönsä tarvitsemansa osiot. Alustan tarjoaman jouhevan yhteistyön ansiosta tekeminen keskittyy liiketoiminnan konkreettiseen kehittämiseen.

Älykkäämpää liiketoimintaa – helpommin ja paremmin Ohjelmistoyritys Talgraf Oy on tuomassa vuoden 2022 alussa markkinoille aivan uudenlaisen all-in-one alustaratkaisun liiketoiminnan älykkäämpään johtamiseen. Helppokäyttöiselle, tekoälyä hyödyntävälle StatBun-alustalle voidaan tuoda yrityksen johtamiseen tarvittavat liiketoimintatiedot, työkalut, palvelut ja vuorovaikutuskanavat – kaikki yhdelle alustalle. – StatBun on aivan uudenlainen tapa johtaa yrityksen toimintaa. Nykyään puhutaan paljon liiketoimintatiedon hallinnasta eli business intelligencestä, mutta me käänsimme termin ympäri ja veimme asiat pidemmälle, älykkään liiketoiminnan eli intelligentin busineksen suuntaan. Teemme johtamisesta helpompaa, älykkäämpää ja suorituskykyisempää, Talgraf Oy:n toimitusjohtaja Toni Kemppinen toteaa painokkaasti.

Teemme johtamisesta helpompaa, älykkäämpää ja suorituskykyisempää.

Talgraf Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen ohjelmistoalan perheyritys, jonka ohjelmistoja käyttää jo noin 15 000 yritystä, joko suoraan tai sidosryhmiensä kautta. – Harjoitamme liiketoimintaa SaaS-mallilla, eli tarjoamme valmisohjelmistojamme ja alustojamme palveluna. StatBunin avulla tavoitteenamme on moninkertaistaa palvelujamme käyttävien yritysten ja kumppaneidemme määrä, Talgraf Oy:n kumppanuusjohtaja Jani Mård sanoo.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen alustakokonaisuus

StatBun tarjoaa yrityksille ja niiden sidosryhmille maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen ja yksilöllisesti mukautuvan palvelukokonaisuuden. Yritysten tarvitsema liiketoimintatieto sekä helpot ja innostavat johtamisen työkalut ovat kaikki yhdessä paikassa, kunkin liiketoimintaroolin tarpeisiin mukautettuna. Ketterän alustan ansiosta yrityksessä voidaan keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. Yritys voi kutsua StatBuntilinsä käyttäjiksi sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiään. Sisäiset käyttäjät voivat olla omistajia, hallituksen jäseniä, esimiehiä tai muuta henkilöstöä. Sidosryhmäkäyttäjät voivat olla esimerkiksi kirjanpitäjiä, tilintarkastajia, rahoittajia, konsultteja tai muita liiketoimintakumppaneita. StatBun on tulevaisuudessa myös vuorovaikutuskanava ja kohtaamispaikka näille käyttäjille. Neljän tason yhteistanssia

StatBun koostuu neljästä sujuvasti toisiinsa integroidusta tasosta, joista käyttäjä valitsee käyttöönsä tarvitsemansa osiot. – Pohjakerroksena on mukautuva integraatioalusta, joka on koko alustan ydin.

Sinne kerättävää dataa voidaan hyödyntää yrityksen eri toiminnoissa sekä muilla alustan tasoilla. Integraatioalustalle voidaan tuoda hyvin laaja-alaisesti erilaista liiketoimintatietoa; talousdataa, asiakas- ja tuotedataa, myynnin ja markkinoinnin dataa, henkilöstö- ja työterveysdataa, tuotantodataa ja paljon muuta. Tätä dataa voivat sitten yrityksen luvalla hyödyntää kaikki yrityksen sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät, Toni Kemppinen kertoo.

Harjoitamme liiketoimintaa SaaSmallilla. – Kaikki ohjelmistointegraatiot tapahtuvat suoraan markkinapaikaltamme napista päälle -tyyppisesti. Emme halunneet enää pitkiä käyttöönottoprojekteja, joten rakensimme integraatiot käynnistymään minuuteissa, Mård sanoo. Kakkostaso sisältää mittavan joukon johtamistyökaluja liiketoiminnan strategiatyön, seurannan, suunnittelun, analysoinnin ja ennustamisen tarpeisiin. Siellä on työkaluja esimerkiksi yrityksen laaja-alaiseen raportointiin, budjetointiin, investointilaskelmiin, yrityksen arvonmää-

ritykseen, toimiala- ja kilpailijavertailuun tai vaikkapa kassavirta ja tulosennusteisiin. Alustalta voidaan ottaa työkaluja käyttöön aina kunkin yrityksen yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Rakensimme integraatiot käynnistymään minuuteissa.

Kolmostasolta löytyy älykäs markkinapaikka. Se toimii yritysten ja niiden sidosryhmien kohdennettuna palveluiden myynti- ja ostokanavana. – StatBunia käyttävät toimijat voivat löytää markkinapaikalta itsensä tai asiakkaidensa tarvitsemia ohjelmistoja ja palveluja tai tuoda sellaisia yrityksille tarjolle. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi raportoinnin kehittämiseen, yrityksen arvonmääritykseen, henkilöstö- ja palkkapalveluihin tai vaikkapa yritysrahoituksen hakemiseen, Jani Mård toteaa. Alustalta löytyy esimerkiksi jo yli 150 Suomessa toimivaa yritysrahoittajaa sekä lukuisia muita palveluntarjoajia. – Hakuprosessit tapahtuvat todella nopeasti. Palveluja etsivä yritys näkee ainoastaan itselleen ja omiin tarpeisiinsa sopivia palveluntarjoajia.

Aikaa ei kulu hukkaan turhaan etsimiseen, ja ajansäästö puolin ja toisin on huomattava. Markkinapaikalta voi jopa varata aikoja suoraan palveluja tarjoavien toimijoiden kalentereihin, Toni Kemppinen toteaa. – Palvelujen myynti ja ostaminen on tehty todella helpoksi, Jani Mård lisää. Neljäs taso on yrityksen ja sen sidosryhmien välinen yhteistyötaso. ”Statbun on enemmän johtamisalusta kuin Eri käyttäjät saavat ohjelmisto, mikä erottaa meidät muista toiomiin tarpeisiinsa mijoista. Tämä on iso alusta, mutta pienikin yritys voi käyttää sitä pienempiin tarpeisiinsopivan näkymän, sa muokattuna”, Talgraf Oy:n toimitusjohtaja josta voivat hallita Toni Kemppinen sanoo. alustaa ja sillä olevia palveluja. – Ensimmäistä kertaa kaik- rovaikuttaa keskenään, mikä ki sidosryhmätoimijat voivat on aivan uutta. Tarjolla on aidosti työskennellä yhdessä erilaisia ja eri tavoin rajattuja yritysasiakkaansa menestyk- vuorovaikutuskanavia, Kempsen edistämiseksi ja jopa vuo- pinen sanoo. Teksti: Jari Peltoranta

statbun.com

talgraf.fi


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

Talouden Trendit

5

Leasing-haastaja kannustaa kilpailuttamaan Suomi on leasing-rahoituksessa vielä takamatkalla, mutta suosio kasvaa meilläkin tasaisesti. Porvoolainen Järvileasing Oy haastaa toimialaa asiakaslähtöisellä palvelulla, joustavilla sopimuskäytännöillä ja hinnoittelulla. Valtakunnallisesti toimiva yritys onkin lisännyt myyntivahvuuttaan Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla ja pk-seudulla. Teksti: Timo Sormunen

Milloin viimeksi kilpailutit yrityksesi leasing-sopimukset? Entä oletko miettinyt, voisiko leasingia hyödyntää muussakin kuin autohankinnoissa? Siinä kaksi kysymystä, jotka porvoolaisen Järvileasingin toimitusjohtaja Petri Järvi usein esittää potentiaalisille asiakkailleen. Viesti on mennyt tapaamisten jälkeen myös perille, sillä Autotalo Järvi-konserniin kuuluva ja valtakunnallisesti toimiva leasing-yhtiö on napannut muutamassa vuodessa varsin mukavan siivun kasvavilta markkinoilta. Koko konsernin liikevaihdostakin se tahkoaa jo yli 70 prosenttia. – Yrityksissä voidaan tarkkailla juoksevia kuluja ja

kumppanuuksia hyvinkin tarkasti, mutta leasing-sopimuksissa saatetaan suosia vuodesta toiseen yhtä ja samaa palveluntarjoajaa.

Leasing yhdistetään perinteisesti yritysautoiluun. Järvileasingissa sopimus voidaan tehdä yrityksen investointihyödykkeelle, jolle voi määritellä vakuusarvon.

Olemme jo tottuneet kilpailuttamaan monia hankintoja. Samalla tavoin kannattaa toimia myös leasingissa. Silloin selviävät hinta- ja palveluerot,

”Valttejamme ovat henkilökohtainen asiakaspalvelu ja nopea päätöksenteko. Meillä asiat saa kuntoon muutamassa päivässä”, Petri Järvi ja Perttu Purhonen vakuuttavat.

Järvi muistuttaa. Vaivaton vaihtoehto kaikenkokoisille yrityksille

Kiinteisiin kuukausimaksuihin ja määräaikaisiin sopimuksiin perustuva leasing on yritykselle työkalu, jonka avulla auto- sekä kone- ja laitehankinnat hoituvat kitkattomasti ja ilman yllättäviä kulueriä. Sitä suosivat etenkin isot, mutta myös ripeästi kasvavat yritykset sekä startupit, joilla on harvoin pääomia tai vakuuksia esimerkiksi pankkilainaan. Leasingissa vakuudeksi riittää rahoitettava kohde. Talousjohtaja Perttu Purhosen mukaan leasingin kiistattomia etuja ovatkin helppous ja ennustettavuus. Kuukausikulut ovat tarkasti tiedossa eikä rahoituskohteen arvonalenema jää rasittamaan tasetta. Samalla yritys voi keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen, kun ajoneuvot, koneet ja laitteet sekä niiden huollot ja vakuutukset ovat jatkuvasti kunnossa. – Yritysten ajoneuvo-, tila-, kalusto- ja laitetarpeet voivat muuttua tilauskannan ja kysynnän mukana hyvinkin nopeaan tahtiin ja leasing tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan tavan säädellä tätä

kapasiteettia. Määräaikaisissa projekteissakaan ei ole järkevää investoida omaan kalustoon, vaan hoitaa se leasingilla, Purhonen toteaa.

Valttejamme ovat henkilökohtainen asiakaspalvelu ja nopea päätöksenteko.

Leasing yhdistetään perinteisesti yritysautoiluun, mutta Järvileasingissa sopimus voidaan tehdä käytännössä mistä vain yrityksen investointihyödykkeestä – esimerkiksi työkoneista, työkaluista tai toimistokalusteista. – Ideana on, että omistamisen sijaan maksetaan vain käytöstä. Tämä sama trendi vahvistuu jatkuvasti myös kuluttajapuolella, Petri Järvi tiivistää. Haastaja panostaa asiakaspalveluun

Suomessa leasingmarkkina on kasvanut viime vuodet tasaisesti, mutta vauhti on edelleen monia muita maita verkkaisempi. Esimerkiksi Ruotsissa ja Keski-Euroopassa ollaan selvästi meitä edellä. Järvileasing tuli markkinoille viitisen vuotta sitten ja on laajentanut palveluver-

kostoaan määrätietoisesti eri puolille Suomea – aina Ouluun saakka. Nyt panoksia on lisätty erityisesti pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle sekä Varsinais-Suomeen, joissa on toimitusjohtajan mukaan kosolti kasvupotentiaalia. Yhtiö on tehnyt hiljattain myös mittavia järjestelmäinvestointeja, joiden myötä se voi hallinnoida isojakin asiakkuuksia. – Valttejamme ovat henkilökohtainen asiakaspalvelu ja nopea päätöksenteko. Perinteisissä pankeissa tapaamiset onnistuvat usein vasta viikkojen päästä, jonka jälkeen odotellaan vielä sopimusten tekoa. Meillä asiat saa kuntoon muutamassa päivässä, Järvi vakuuttaa. Hän painottaakin henkilökohtaisten asiakastapaamisten merkitystä. Niissä käydään läpi yrittäjän ja yrityksen todelliset tarpeet, joiden pohjalta räätälöidään myös tarvittavat leasing-ratkaisut. – Emme ole sidottuja vain yhteen rahoittajatahoon tai tiukasti rajattuihin sopimuskausiin. Tarjolla ovat myös kaikki automerkit ja -mallit. Haemme aina yrityksen kannalta parasta vaihtoehtoa. Esimerkiksi autoilussa kaiken tarvittavan saa yhdestä osoitteesta polttoainekortteja myöten , Järvi painottaa.

Autohankinnoissa asiakkaan kanssa pohditaan entistä tarkemmin myös sitä, olisiko syytä siirtyä jo sähköautoihin, jatkaa nykyisen kaluston sopimuksia vai kokeilla kustannuksiltaan edullisempia käytettyjä.

Kun huomioidaan kaikki autoiluun liittyvät kulut, leasing on yritykselle usein omistamista edullisempi ja vaivattomampi vaihtoehto.

Olipa päätös mikä hyvänsä, yksi asia on Järven mukaan päivänselvä. – Kun huomioidaan kaikki autoiluun liittyvät kulut, leasing on yritykselle usein omistamista edullisempi ja vaivattomampi vaihtoehto. Järvileasing Oy • Kotimainen leasing -rahoitusyhtiö • Osa Autotalo Järvi -konsernia • Liikevaihto 70 meur (ennuste 2021) • Henkilöstöä 28

www.jarvileasing.fi


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

6 Talouden Trendit

Ihana koti kuuluu kaikille Kodin ostaja miettii entistä enemmän muun muassa asumismukavuutta, viihtyvyyttä ja esteettisyyttä. T2H rakentaa koteja, jotka sopivat niin oman kodin ostajille kuin sijoittajille. Teksti: Moona Laakso

Asunnoista puhuttaessa, sijainti nousee lähestulkoon poikkeuksetta tärkeimmäksi kriteeriksi. – Tärkeää on, hyvät kulkuyhteydet sekä kattavat palvelut sanoo T2H:n asiakkuusjohtaja Matias Majuri. Yritys rakentaa Ihania koteja Uudellemaalle ja Pirkanmaalle, hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Myös palveluiden läheisyys otetaan huomioon. Asunnon ominaisuudet

Sijainnin lisäksi asunnon koolla on merkitystä niin oman kodin ostajan kuin sijoittajan näkökulmasta. Majurin mielestä neliöiden lisäksi on hyvä keskittyä asunnon pohjaratkaisuun sekä muihin ominaisuuksiin. – On hyvä tarkastella kokonaisuutta: on merkityksellistä, että asunto on suunniteltu huolellisesti. Tällöin kaikki nelilöt ovat käytössä. – Tällä hetkellä mielestäni trendinä korostuu, että asunnon ostaja kiinnittää entistä enemmän huomiota asunnon suunnitteluun ja tärkeää on, ettei pohjaratkaisussa ole hukkaneliöitä. Majuri huomauttaa, että koska taloyhtiöissä vastiketta maksetaan neliöiden mukaan, asunnon ostajat eivät halua asuntoon turhia neliöitä.

– Sen takia halutaan, että asunnoissa ei ole turhia neliöitä ja että asunto on juuri sopivan kokoinen.

On hyvä tarkastella kokonaisuutta: on merkityksellistä, että asunto on suunniteltu huolellisesti.

T2H:n asunnot on suunniteltu niin, että sisään tullaan keskeltä, ettei esimerkiksi pitkä käytävä vie neliöitä. Yritystä ohjaa näkemys Ihanista kodeista. Ihana koti tarkoittaa korkeita huoneita ja valoisuutta. Suuret lähes lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat sekä tavallista korkeampi huonekorkeus, kuuluvat kaikkiin yrityksen asuntoihin. – Ihmiset kaipaavat valoa, joka tulee isoilla ikkunoilla ja korkealla huonekorkeudella. Se tuo fiilistä ja viihtyvyyttä asumiseen. Uudiskohteen edut sijoittajalle

Majuri pohtii, että asuntosijoittamisen trendi näkyy yhä vahvemmin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa rakennussekä asuntosijoitusblogien muodossa. Ihmiset miettivät yhä enemmän asumisviih-

tyvyyttä ja kiinnittävät huomiota esteettiseen puoleen ja esimerkiksi asuntojen stailaaminen ja sisustaminen on korostunut entisestään. – Asuntosijoittaminen on aina ollut suosittua sen takia, että se on konkreettinen, vakaa ja ennustettava sijoitusmuoto. Vaikka tulisi minkälaisia aikoja, ihmisellä pitää olla ruokaa ja katto pään päällä. Sijoittajan näkökulmasta uudiskohde on vanhoihin kohteisiin verrattuna huoleton, sillä remonteista ei tarvitse huolehtia. Lisäksi uuteen asuntoon on myös helpompi löytää vuokralainen. Hyvät rahoitusehdot ovat myös selkeä etu, mikä tarkoittaa T2H:n kohdalla yhtiölainaosuutta ja lyhennysvapaita vuosia. Nouseeko asunnon arvo?

Uudiskohteen arvonnousun kannalta sijainti on keskeisessä roolissa. Majuri toteaa, että loppupeleissä nämä kolme asunnon ostajan tärkeää kriteeriä: asunnon koko, sijainti ja arvonnousu, nivoutuvat yhteen. – Jos sijainti on hyvä ja asunnon koko on sopiva ilman hukkaneliöitä, se käytännössä tarkoittaa sitä, että asunnon arvo säilyy tai tulee kehittymään.

T2H:n asiakkuusjohtaja Matias Majuri asiakastapaamisessa.

T2H T2H rakentaa kerrostaloja sekä yhtiömuotoisia pari- ja rivitaloja eri puolille Uuttamaata ja Pirkanmaata. T2H on perustajaurakoitsija, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiö sekä hankkii tontin että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi uudiskohteet itse. Yritys rakentaa Ihania koteja, jotka ovat avaria, valoisia, käytännöllisiä ja asukkaidensa tarpeita palvelevia. Kaikissa asunnoissa on aina tavanomaista korkeammat huoneet, suuret ikkunat sekä avarat keittiö- ja oleskelutilat. T2H:n palveluksessa on noin 210 työntekijää.

www.t2h.fi


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

Talouden Trendit

7

Sijoitusasunnot.com Group ostaa myös taloja, joissa on korjausvelkaa ja saneeraa ne täysin. Kuvassa juuri valmistunut talo Mäntsälän keskustassa.

Vaurastu viisaalla asuntosijoittamisella Asuntosijoittajan on oleellista löytää oikean hintaisia huoneistoja, joihin on saatavissa vakaa vuokratuotto. Sijoitusasunnot.com Group etsii ja seuloo sekä yksittäisille sijoittajille että itselleen sopivia asuntokohteita hankkimalla omistukseensa kokonaisia vuokrakerrostaloja. Ne sijaitsevat pääosin keskisuurissa kaupungeissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Kymmenessä vuodessa yhtiö on hankkinut yli 2000 asuntoa, joista omaan salkkuun on kertynyt jo 700. Teksti: Maija-Liisa Saksa

Jyväskyläläinen Sijoitusasunnot.com Group ostaa kerrostaloja eri puolilta Suomea aina Rovaniemen korkeudelle asti. Pääosin asunnot myydän nopeasti yksittäisille sijoittajille. Osa hankinnoista on kuitenkin korjausvelkaisia kohteita,

jotka saneerataan täysin ennen myyntiä. Valmiit vuokralaiset

– Pääsääntöisesti ostamme vanhoja kerrostaloja, joissa on jo valmiiksi vuokralaiset eikä suuria remontteja ole vielä nä-

Kuva: Juho Hautala

Tuotamme arvoa sijoittajillemme. Tapauskohtaisesti se voi tarkoittaa esimerkiksi alhaisia myyntihintoja, erinomaista ja tasaista vuokratuottoa tai valmiiksi yhtiörahoitettuja kohteita, kertoo Henri Neuvonen.

köpiirissä. Tutkimme kohteet tarkasti, kierrämme kaikki huoneistot, kuvaamme ne ja lopuksi pisteytämme asunnot. Selvitämme talon kustannukset ja kilpailutamme ne, minkä jälkeen laitamme asunnot myyntiin omilla nettisivuillamme. Tämän prosessin kesto talon ostamisesta siihen, että kaikki huoneistot on myyty yksittäisinä asuntoina, saattaa kestää vain 3-4 kuukautta, selvittää toimitusjohtaja Henri Neuvonen. Tässä kohdassa Sijoitusasunnot.comin toiminta poikkeaakin tavallisesta asuntokaupasta. Markkinointikanavina käytetään pelkästään omia nettisivuja sekä yritykseen kymmenen toimintavuoden aikana kerrytettyä sähköpostirekisteriä, jossa on nyt noin 55 000 sijoittamisesta kiinnostunutta henkilöä. Asuntonäyttöjäkään ei pääsääntöisesti järjestetä, sillä kaikista kohteista on tehty perusteelliset esittelyt kuvineen ja ostajalle tarpeellisine tietoineen. Kustannustehokasta markkinointia

Neuvonen kertoo, että yrityksen alkuvaiheessa myös

he käyttivät välittäjiä asuntojen myynnissä. Yrityksellä oli vasta muutamia satoja yhteystietoja, kun päätettiin kokeilla suoraan asiakkaille myyntiä sähköpostitse.

Haluamme tuottaa arvoa asiakkaillemme.

– Positiivisesta tuloksesta innostuneena aloin kehittää nettisivujamme tavoittaaksemme sitä kautta uusia, asuntosijoittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Tein sivuille mm. veloituksettoman vuokrasopimuslomak keen sekä vuokratuottolaskurin, jotka saa käyttöön liittymällä sähköpostirekisteriimme. Nettisivujen tekemisestä ja ylläpidosta minulle oli kertynyt hyvää kokemusta omassa alan yrityksessä. Sen myin pois ryhtyessämme isäni Jouko Neuvosen kanssa kehittämään Sijoitusasunnot.comia tosissamme. – Nyt markkinointimme toimii todella kustannustehokkaasti ja nopeasti – parhaimmillaan olemme myyneet kerrostaloja muutamissa minuuteissa. Pienet

myyntikustannukset ja isoista kokonaisuuksista saatavat ”tukkualennukset” auttavat meitä pitämään myytävien asuntojen hinnat sijoittajia kiinnostavina, avaa Neuvonen yrityksen toimintaperiaatteita. Tavoitteena markkinoita edullisemmat hinnat

Pienten myyntikustannusten lisäksi asuntojen hintaan vaikuttavat talon kustannukset ja sijainti. Suurten kaupunkien ulkopuolelta on mahdollista saada sijoitukselle pääkaupunkiseutua parempi tuotto. Kun Sijoitusasunnot.com ostaa talon, kehittää se kohdetta kilpailuttamalla kustannukset, mm. huollon ja isännöinnin. – Koska laitamme omat rahamme peliin, tutkimme talon etukäteen tarkasti. Pyrimme siihen, että ostaessaan meiltä sijoittaja saa asunnon edullisemmin, mitä itse markkinoilta ostamalla saisi, korostaa Neuvonen. Korjausvelkaiset talot täyssaneeraukseen

Sijoitusasunnot.com ostaa sopivilta alueilta myös korjausvelkaisia taloja, jotka kokevat täydellisen muodonmuutoksen saneerauksen myötä. Talo puretaan runkoon asti ja kaik-

ki rakennetaan uudelleen. – Teemme saneerauksen poikkeavalla tavalla, sillä rakennamme samaan runkoon aiempaa enemmän huoneistoja ja näin saamme lisää asuntoja ja paremmin tuottavia neliöitä. Pidämme saneerauskohteitamme erittäin hyvinä ja vakaina sijoituskohteita, joten kasvatamme mielellämme niiden osuutta omassa asuntosalkussamme, kertoo Neuvonen. Tavoitteena tuoton maksimointi

Yhtiön päämääränä on saada raha tuottamaan mahdollisimman hyvin. – Sijoitamme osan pääomastamme nopeaan talojen ostamiseen ja myyntiin, ylimääräisen osan sijoitamme omiin vuokrakohteisiin. Meillä on nyt eri jalostuskohteissa valmistumassa 475 asuntoa. Näistä osan jätämme omaan omistukseen, sillä tavoitteenamme on kasvattaa salkkumme tuhanteen asuntoon, kertoo Neuvonen tulevaisuuden näkymistä.

www.sijoitusasunnot.com


Talouden trendit on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu.

Mainos

Tietovuodot

Mainos

Mitä muuta kuin varastettuja käyttäjätunnuksia? Kun puhutaan tietovuodoista, tulee monelle ensimmäisenä mieleen vuodetut käyttäjätunnukset. Nämä ovatkin yleisimpiä tietovuotojen kohteita, mutta silti vain pintaraapaisu siitä, mitä tietoja maailmalla voi vuotaa. Vuodetut tiedot voivat olla muun muassa yrityksen omien työntekijöiden tai asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, tietoa verkon sisäisestä infrastruktuurista, palvelimien nimiä ja niiden käyttötarkoituksia tai maksukorttitietoja. Yleisimmät syyt yritysten tietovuodoille ovat työntekijöiden huolimattomuus, järjestelmien heikkoudet sekä haittaohjelmat. On myös mahdollista, että tietoja vuotaa esimerkiksi tapauksessa, jossa yrityksen entinen työntekijä kostomielessä lataa nettiin kaiken tiedon, jonka on saanut haltuunsa, levittää tietoja tai yrittää myydä niitä pimeässä internetissä. Vuotaneista tiedoista voi seurata myös fyysistä uhkaa. Erityisesti, jos on uutisoitu yleisöä kuohuttavasta asiasta, on riskinä, että pimeän internetin puolella jaetaan kohua aiheuttaneiden nimi- ja osoitetietoja. Tietovuoto voi olla pitkä tapahtumaketju, jossa yrityksen tietoja vuotaa pikku hiljaa internetiin. Mikäli hyökkääjä saa kerättyä tarpeeksi tiedonpalasia yrityksestä, on hänen mahdollista toteuttaa hyökkäys. Nyrkkisääntönä kannattaa muistaa, että millekään oman yrityksen ulkopuoliselle sivustolle ei kannata ladata mitään tiedostoja ilman, että sivuston luotettavuuden on tarkistuttanut oman yrityksen IT-osastolla.

Asset Tracker Asset Trackerin avulla voit seurata organisaatiosi arvokkaita tietoja ja selvittää, onko niitä vuotanut julkiseen tai pimeään internetiin. Asset Trackerilla on löydetty muun muassa kokonaisia sähköpostilaatikoita, kohdistettuja hyökkäyksiä sekä yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tiedostoja, kuten tarjouspohjia ja mallisuunnittelutiedostoja. Vuotanutta tarjouspohjaa voidaan käyttää kalastelun apuna, kun kalasteluviesteihin lisätään aito tarjouspyyntö kalasteluviestin vastaanottajan luottamuksen saamiseksi. Mielenkiintoisina esimerkkeinä Asset Tracker on löytänyt esimerkiksi yrityksen vuotaneen ohjelmistokoodin, jota sovelluskehittäjät olivat jakaneet toisilleen yrityksen ulkopuolisen palvelun kautta ja yrityksen kokonaisen sähköpostilaatikon, joka oli vuotanut internetiin sisältöineen kaikkineen. Asset Tracker teki hälytyksen myös tapauksessa, jossa pimeässä internetissä myytiin pääsyä yrityksen sisäverkkoon. Asset Trackerilla on mahdollista löytää muun muassa: • korttitiedot • tietokannat • domainit Yoonis Jama Account manager 040 777 1292 yoonis.jama@fitsec.com

SaaS-palveluna Tilaa heti!

• IP-lohkot • tilit • asiakirjat Tuomo Hämäläinen Account manager 044 241 1442 tuomo.hamalainen@fitsec.com