Business News - Suunnannäyttäjät

Page 1

Editor HelsiNGIn tuottama asiantuntijajulkaisu

BUSINESS NEWS Toukokuu 2021

SUUNNANNÄYTTÄJÄT

OAK kuljettaa varmasti

SUOMI LIIKKEELLE

Ensikodissa herää toivo

OAK hoitaa kaikenlaisia kuljetuksia, mutta panostaa erityisesti monipuolisiin elintarvikkeiden sekä verkkokaupan kuljetuksiin. s. 10

Tule ry:n kokoama ohjelma sisältää keinoja tule-terveyden edistämiseksi kunnissa ja terveydenhuollossa. s. 2

Ensikotityö valmistautuu koronan jälkeiseen aikaan, jossa perheiden kanssa yhteinen työ tiivistyy entisestään. s. 2

Rokotteen ottaminen kannattaa MSD muistuttaa, että rokotukset ovat tärkeä ennaltaehkäisevä keino sairauksiin, myös pandemioihin. s. 6

Oulussa kehitetään tulevaisuuden autoja

Yhteiskuntakehitystä edistämässä Ympäristönäkökohdat ovat määrittäneet Aidonin toimintaa sen perustamisesta lähtien. s. 4

Pohjoisen piilaakson osaaminen on valjastettu autoteollisuuden käyttöön. s. 8

TYÖNTEKIJÖIDEN PUOLELLA Tokmanni kouluttaa ja palkitsee työntekijöitään kauaskantoisin tuloksin. s. 7

Kiitokori uudistaa erikoisvalmisteisten ajoneuvojen tuotantoa asiakasta kuunnellen. s. 11


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Kun muissa herää huoli, Ensikodissa herää toivo Helsingin ensikodissa tuettiin viime vuonna hyvän elämän alkuun 480 vanhempaa, vauvaa ja lasta. Työtä tehdään seitsemässä työryhmässä monimuotoisten perheiden kanssa 80 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen voimin. Koronaepidemian aikana ensikodin palvelut ovat toimineet keskeytyksettä. – Tästä koemme ylpeyttä. Erityisesti Vallilan ensikodin ympärivuorokautiseen kuntoutukseen tullaan lyhyelläkin varoitusajalla. Olemme aina auki ja kuntien sosiaalityöntekijät tavoittavat meidät kaikkina vuorokauden aikoina. Valmius tähän syntyy ammattitaidosta ja voimavaralähtöisestä asenteesta perheitä ja elämää kohtaan, Vallilan ensikodin psykiatri Merja-Maaria Turunen kertoo. Ensikodissa seurataan tarkasti perheiden ja kuntien palautetta palveluista

Vallilan ensikodin johtaja Niina Planting-Pernu arvioi koronaaikana korostuneen vielä erityisesti onnistumiset. Asiakas-

palautteen keskiarvo asettui viime vuonna kiitettäväksi. – Tutkimme tarkasti myös tilanteita, joissa emme pystykään vastaamaan riittävästi tuen tarpeisiin. Tässä auttaa palautetietoisen hoidon malli, jota parhaillaan pilotoimme. Lisäksi tutkimme ACE-menetelmän avulla systemaattisesti jokaisen asiakkaan lapsuudenaikaisia haitallisia kokemuksia. Ymmärrys oman historian vaikutuksista itseen ja vanhemmuuteen on olennaisessa asemassa ylisukupolvisen kaltoinkohtelun varhaisessa ehkäisemisessä. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 80 vuotta ensikodin päätalon val-

mistumisesta. Talossa on alkamassa laaja saneeraus. Ensikotityö valmistautuu koronan jälkeiseen aikaan, jossa kuntien ja perheiden kanssa yhteinen työ tiivistyy entisestään. Taloon toivotetaan jo tänä päivänä tervetulleiksi isät ja varttuneemmatkin lapset.

helsinginensikoti.fi

Yhteiskunnan selkärangasta kannattaa pitää huolta Jo ennen koronaa THL:n tilastoissa näkyi tutkijoita huolestuttanut ilmiö; liikkumisongelmat ovat yleistymässä keski-ikäisillä ja iäkkäillä.

Marja Kinnunen VTT, toiminnanjohtaja Tuki- ja liikuntaelinliitto TULE ry.

Yleisin liikuntakykyä haittaava tekijä on tuki- ja liikuntaelinten (tule) kipu, kuten selkä- tai polvikipu tai kaatumisen aiheuttama murtuma. Nämä vaivat ovat niin yleisiä, että ne heikentävät merkittävästi suomalaisten työja toimintakykyä. Tule-ongelmat ovat myös usein yhteydessä muihin kansansairauksiin, kuten sydäntauteihin, diabetekseen ja masennukseen. Tule-ongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen noin 950 000 avoterveydenhuollon käyntiä vuodessa. Jos käynnit jakautuisivat tasaisesti vuoden jokaiselle tunnille, olisi avoterveydenhuollon tule-käyntejä yli 100 per tunti, ympäri vuorokauden. Työikäisillä tule-ongelmat aiheuttavat noin 14 000 henkilötyövuoden menetyksen pelkästään Kelan maksamina sairauspäivinä.

Arjen toimintakyky ja talouskasvu vaativat päätöksiä

Väestön ikääntyessä nopeimmin Euroopassa, tilannetta ei ratkaista vain terveydenhuollossa. Tule-ongelmien ehkäisyyn ja tule-terveyden edistämiseen on olemassa tehokkaita keinoja. Tulevissa kuntavaaleissa ratkotaan myös tule-ongelmia, sillä tule-terveyttä edistävä arkiympäristö on kunnissa. Kuntalaisten hyvinvointi ja toimintakyky ovat myös talouskasvun edellytyksiä. TULE ry:n kokoama Kansallinen TULE-ohjelma ”Kohti tukija liikuntaelinterveyttä edistävää yhteiskuntaa” sisältää keinoja

suomentule.fi/ kansallinen-tule-ohjelma 2

tule-terveyden edistämiseksi valtakunnallisesti, alueellisesti sekä kunnissa ja terveydenhuollossa.


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Sisällysluettelo 2 2 3 4

Pandemia herättää arvioimaan rokotustilannettamme

Tulospalkkiot ja urapolut kasvun moottoreina

15

Yhteiskunnan selkärangasta kannattaa pitää huolta Uusia avauksia

Oulussa kehitetään tulevaisuuden autoja

Kyky uudistua on Kiitokorin menestyksen avain Luotettava kumppani suojaustarpeisiin Yhdessä uuteen normaaliin Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen 100 % hiilineutraali merikuljetus mahdollista jo vuonna 2024 Uniikin Outlet-kylän livetapahtumat ja verkko-ostamisen mahdollisuudet

Ratkaisevat viimeiset metrit

Kuva: Folkert Uhde

6 7 8 10

Aidon on älykkäiden ja ympäristöystävällisten sähköverkkoinnovaatioiden edelläkävijä

11 12 13 14 14

Kun muissa herää huoli, Ensikodissa herää toivo

Suomalainen barokkiorkesteri Nürnbergin kansainvälisellä urkuviikolla 2018 monitaiteellisessa ja monikansallisessa oratorioprojektissa.

Suomalainen barokkiorkesteri (FiBO) • perustettu 1989 • Helsingin-konsertit mm. Ritarihuoneella ja Musiikkitalossa • kiertueita Suomessa ja Euroopassa • kulttuurivaikuttaja, innovatiivis- ten konseptien edelläkävijä • ohjelmistossa eri aikakausien musiikkia, myös barokkisoitti- mille sävellettyä nykymusiikkia

fibo.fi

Uusia avauksia Barokkimusiikkiin erikoistuneiden muusikoiden ydinajatuksena on musiikin puhuttelevuuteen, vanhoihin soittimiin ja soittotyyleihin uppoutuminen. Kumppaniorganisaatiot Suomalainen barokkiorkesteri ja Helsinki Early Music Festival kokoavat yhteen parhaimpia alan taitureita. BAROKKIMUSIIKKI TEKEE HYVÄÄ

Vanhojen maalausten konserttikuvauksissa törmätään kiehtovaan monipuolisuuteen: muusikot ja kuulijat on usein kuvattu toistensa lähellä kylki kyljessä kirkoissa, kammareissa ja katujen melskeessä. Elämänläheisyys on

Vastaava tuottaja:

Silja Maimanen

AD:

Jenni Hyttinen

vahvasti läsnä myös nykypäivän barokkimuusikoiden maailmankuvassa ja soittotavoissa. Niinpä esitykset ovat koskettavia ja luovat lämmintä yhteisöllistä tunnelmaa.

neina on muun muassa tanssijoita, kansanmuusikoita, näyttelijöitä, urheilijoita ja jazz-orkesteri. Myös kansainvälinen yhteistyö on merkityksellistä. Sopivasti kohdistettujen pienten törmäysten kitkapinnat luovat hyvät olosuhteet taiteellisten timanttien synnylle.

KITKAPINNAN TIMANTTEJA

Laajat verkostot kuuluvat kuvaan. Orkesterin tai festivaalin kumppa-

Graafinen suunnittelija: Vilma Lehtonen Kirjoittajat:

Maija-Liisa Saksa, Kati Keturi, Pia Iisaho Jari Peltoranta, Matilda Mäkinen

Painopaikka:

PunaMusta / Tampere 2021

Helsinki Early Music Festival • • • •

kohti seitsemättä festivaalia: 30.9. – 10.10.2021 kohtaamisia yli 20 maan taiteilijoiden kanssa keskusta kohtaa lähiön, musiikki kohtaa muita taidelajeja rohkea kokeilija

helsinkiearlymusicfestival.fi

Business News Suunnannäyttäjät jaetaan 1.5.2021 valtakunnallisesti HS Kuukausiliitteen mukana. Business News Suunnannäyttäjät on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu. Editor Helsinki Oy | tuotanto@editorhelsinki.fi Valtteri Rantalainen, puh. 040 561 7703

www.wematchu.com

3


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Aidon on älykkäiden ja ympäristöystävällisten sähköverkkoinnovaatioiden edelläkävijä Pohjoismaissa toimiva Aidon tuottaa tekniikkaa ja palveluja älykkäitä sähköverkkoja ja sähkönmittausta varten ja edistää kestävää, ympäristöystävällistä yhteiskuntakehitystä. – Haluamme olla etulinjassa määrittämässä tulevaisuuden älykkäiden sähköverkkojen standardeja. Haluamme myös yhdessä asiakkaidemme, jakeluverkkoyhtiöiden kanssa edistää resurssitehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää energiajärjestelmää, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg. Aidon on toimittanut yli 3 miljoonaa älymittaria yli 120 sähkön jakeluverkkoyhtiölle Suomessa,

Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö on markkinoiden johtava innovaattori. – Tuemme ja nopeutamme asiakkaidemme siirtymistä sellaisiin ratkaisuihin, jotka uusien teknologioiden avulla mahdollistavat tehokkaammat prosessit ja edistävät kestävää kehitystä. Tuotekehityksemme tuottaa innovaatioita, joista on asiakkaillemme mitattavaa käytännön hyötyä ja jotka täyttävät ja ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Meillä on

vahva fokus asiakasarvon tuottamiseen, sanoo Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen.

Meillä on vahva fokus asiakasarvon tuottamiseen. Painopisteenä ympäristöystävällinen teknologia

Ympäristönäkökohdat ovat määrittäneet Aidonin toimintaa sen 4

perustamisesta (2004) lähtien. – Olemme keskittyneet alusta saakka ympäristöystävälliseen teknologiaan. Jo ensimmäiset etäluettavat ja etäpäivitettävät mittarit vähensivät asentajien ja sähköverkon ylläpitäjien ajokilometrit murto-osaan aiemmasta. Kun pohjoismaisesta Aldersijoitusrahastosta tuli vuonna 2013 Aidonin pääomistaja, nousivat ympäristönäkökohdat entistä vahvemmin toimintaamme ohjaavaksi


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

tekijäksi, sanoo Blomberg. Alderin päämääränä on edistää kestäviä ratkaisuja tarjoavien teknologiayritysten kasvua. Aidonin tavoitteena on nyt vahvistaa profiiliaan ESG-sijoituksena (ESG: ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa). EU:n taksonomia eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä toimii kannustimena. Aidonilla on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja se kokee tehtäväkseen edistää sellaisia asioita, joilla on positiviinen vaikutus ympäristöön. – Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä on toimintamme perusta, ja edellytämme tietysti, että koko tuotantoketjumme toimittajineen ja alihankkijoineen täyttää ESG-vaatimukset, Tommi Blomberg toteaa.

Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä on toimintamme perusta. Edellytämme, että koko tuotantoketjumme täyttää ESGvaatimukset.

Energiansäästöä, vakautta ja puhtaasti tuotettua sähköä

Aidon on viime vuosina investoinut merkittävästi verkkoyhtiöiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Älykkäät sähkömittarit tuottavat ja keräävät tietoja, jotka yhdistetään verkonhallintaohjelmistoihin ja pilvipohjaisiin energianhallinta-alustoihin. – Aidonin teknologia mahdollistaa sähköverkon kuormituksen ennakoivan tarkkailun ja jakeluverkon aktiivisen hallinnan. Tämä helpottaa verkkoinvestointien suunnittelua, Petteri Heinänen sanoo. Aidon haluaa osaltaan olla ratkaisemassa sähkömarkkinoiden suurinta haastetta, joka on sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottaminen. Kun uusiutuvat, tuotannoltaan epätasaiset energiamuodot kuten tuuli- ja aurinkovoima yleistyvät tulevaisuudessa, muuttuvat järjestelmän vakautta ylläpitävät ratkaisut entistä tärkeämmiksi. – Digitaaliset työkalumme edistävät nopeita ja oikea-aikaisia

päätöksiä mahdollistaen ympäristöystävällisen, paikallisen sähköntuotannon sekä saatavilla olevan energian tehokkaamman käytön. Kohti kotien kysyntäjoustoa

Älykkäillä digitaalisilla ratkaisuilla, esimerkiksi kysyntäjoustolla, pyritään tasaamaan kulutuspiikkejä. Kysyntäjoustossa on kysymys siitä, että verkkoyhtiö voi asiakkaiden suostumukseen perustuen kytkeä sähkömittarin kautta etäyhteydellä pois esimerkiksi lämminvesivaraajan tai muita sellaisia laitteita, joiden toiminta ei ole tarkasti aikaan sidottua. Isossa mittakaavassa tällä on mahdollista vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja vähentää kulutushuippujen aikana verkkoon syötettävän suuripäästöisen tuontisähkön määrää. Työministeriön tutkimuksen mukaan esimerkiksi Suomen pientalojen säästöpotentiaali on yhteensä 1800 megawattia vuodessa. Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö Elenia toteutti noin 80 omakotitalouden kanssa kysyntäjouston pilottihankkeen, jossa käytettiin Aidonin toimittamaa tekniikkaa – mittarit, tietoliikenne ja luentajärjestelmä. Sekä Elenia että talonomistajat olivat tyytyväisiä tulokseen. Kulutushuippujen tasaamisesta saavutettu hyöty oli merkittävä, eivätkä asiakkaat kokeneet asumismukavuutensa heikentyneen. – Maailman ESG-haasteet ovat mittavat, mutta ne luovat suuria mahdollisuuksia kehittyneitä ratkaisuja tarjoaville yrityksille. Yhdessä asiakkaidemme kanssa me Aidonilla haluamme näyttää tietä älykkäämpään ja vihreämpään tulevaisuuteen, Tommi Blomberg kiteyttää.

Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen.

Aidon • Liikevaihto: 40 M€ • Työntekijämäärä: n. 60 • Liiketoiminta-alueet: Älykkään sähköverkon ja energian mittauksen ratkaisut ja palvelut • Päämarkkina-alueet: Pohjois- maat • Vienti: n. 70 %

www.aidon.com

Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

5


MAINOSLIITE VASTUULLISUUS Koronaepidemia konkretisoi meille kaikille rokotusten merkityksen ja kustannukset, jotka pandemian leviäminen aiheuttaa. Mitä kattavammin suojaudumme rokotuksin, sitä nopeammin pääsemme sairauksista eroon ja yhteiskunta voi toimia normaalisti, muistuttaa Michael Pasternack.

Pandemia herättää arvioimaan rokotustilannettamme Ennalta varautumisella voidaan vaikuttaa sairauksien ja pandemioiden syntyyn sekä kehittymiseen. Keskustelua kansantalouden sekä yksilön kannalta järkevästä ennaltaehkäisevästä suojautumisesta tuleekin lisätä. Rokotukset ovat tärkeä ennaltaehkäisevä keino sairauksiin, myös pandemioihin. Rokotukset ovat puhtaan veden ja ravinnon jälkeen maailmanlaajuisesti merkittävin terveyteen vaikuttava tekijä. Suomessa lapset rokotetaan kattavasti, mutta aikuisten rokottautuminen on vielä suppeaa. Korona palautti tietoisuuteemme isovanhempiemme ajan, jossa tarttuviin sairauksiin ei ollut rokotteita. Pandemian myötä rokotteiden puute on konkretisoitunut yhteiskuntien sulkeutumisena. – Mitä kattavammin ihmiset suojautuisivat rokotuksin, sitä nopeammin ja pienemmillä inhimillisillä sekä taloudellisilla kustannuksilla pääsemme eroon pandemioista tai muistakin sairauksista, joita vastaan on rokotteita, selvittää MSD Finland Oy:n lääketieteellinen johtaja Michael Pasternack. Rokotukset säästävät yhteiskunnan kustannuksia

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että rokotustilanteemme on hyvä, sillä lapset rokotetaan kattavasti. – Rokottaminen kannattaa. Historia osoittaa, että kaikki lasten rokotteet, jotka Suomessa on otettu

kansalliseen rokotusohjelmaan, säästävät yhteiskunnan kustannuksia ja estävät ihmisiä sairastumasta. Aikuisten rokotteiden suhteen ohjelmamme on melko suppea, vaikka influenssarokotusten ohjelmaa laajennettiinkin äskettäin, kertoo Pasternack.

yhdenvertaisuus ei toteudu, sillä terveystietoisuus tai varallisuus voivat vaikuttaa rokottautumiseen. – Tarvitsemmekin lisää tietoa ja keskustelua siitä, miten yksilön ja kansantalouden kannalta on järkevää suojautua sairauksilta ennaltaehkäisevästi, korostaa Pasternack. Rokotetutkimus kehittynyt uudelle tasolle

Pandemian myötä rokotteiden kehitystyö harppasi tasolle, josta pari vuotta sitten ei vielä osattu

Mitä kattavammin ihmiset suojautuisivat rokotuksin, sitä nopeammin ja pienemmillä inhimillisillä sekä taloudellisilla kustannuksilla pääsemme eroon pandemioista tai muistakin sairauksista.

edes uneksia. Sekä tutkimuspuolella että viranomaiskäsittelyssä on tehty lääke- ja rokotuskehitystä tukevia prosessimuutoksia, joista osa saattaa hyvinkin jäädä pysyviksi. – Ilman koronaa emme olisi rokotusteknologiassa lähelläkään nykyistä tilannetta. Uusi mRNA-teknologia on mullistanut kehitystyön ja mahdollistaa aiempaa merkittävästi nopeamman tavan kehittää monimuotoisia rokotteita niiden turvallisuudesta tinkimättä, toteaa Pasternack. FI-NON-00457

MSD Finland MSD:n tehtävänä on kehittää sekä parantavia että ennaltaehkäiseviä lääkehoitoja niitä tarvitseville. MSD kehittää lääkehoitoja panostaen vuodessa 10 miljardia dollaria, lähes viidenneksen liikevaihdostaan, mm. rokotusten tutkimus- ja tuotekehitykseen. Olemme sitoutuneet edistämään terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa.

Nykyisen rokotusohjelman ulkopuolella on kuitenkin aikuisille suunnattuja rokotteita mm. pneumokokkitauteja ja vyöruusua vastaan. Näiden suhteen kansalaisten

www.msd.fi 6


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Tokmanni palkitsee vuoden asiakaspalvelijat ja kassatyöntekijät.

Tulospalkkiot ja urapolut kasvun moottoreina Tulospalkkaus ja työntekijöiden sitoutuneisuus ovat Tokmannin menestyksen osatekijöitä. Henkilökunnalle pyritään tarjoamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä työurallaan ja parantaa elintasoaan. – Eräs työntekijämme aloitti varastosta, siirtyi tuotekoordinaattoriksi ja on nyt verkkokaupan asiantuntija. Toinen tuli tekemään inventointia, siirtyi kesätöihin, jonka jälkeen hän eteni myymäläpäälliköksi ja ostajaksi. Nykyisin hän toimii aluepäällikkönä. Pitkät ja monipuoliset työurat kehittävät yhteistyötä osastojen välillä ja syventävät liiketoiminnan tuntemusta, sanoo Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen. Räätälöidyt urapolut

Kaikki avoimet työpaikat ovat esillä Tokmannin intranetissä. Lähes jokaiseen tehtävään on liitetty vinkkejä uralla etenemisestä ja siihen liittyvistä koulutuksista. – Työntekijöille pyritään viitoittamaan selvät askeleet kohti etenemistä urapolulla. Esihenkilöt nostavat myös etenemisen esille kehityskeskusteluissa ja urapoluista kerrotaan valmennuksissa. Viime vuonna kolme neljännestä henkilökunnasta osallistui valmennuksiin. Tähän ei ole laskettu perehdytyksiä.

sä ja myymälä- ja konttorihenkilökunnalla kvartaalipohjainen palkitsemisjärjestelmä. – Kvartaaleittain kasvun perusteella saa kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta summasta tietyn prosentin tulospalkkiota. Jokainen myymälän työntekijä ja jokainen myymälä pystyy periaatteessa omalla panoksellaan vaikuttamaan ansiotasoon. Myös myymälöiden ja konttorin avainhenkilöt sekä johto saavat vuositasolla raha- ja osakepalkkioita. Palkitsemisjärjestelmä oli Huuskosen mukaan lähtölaukaus Tokmannin jo useamman vuoden kestäneelle vahvalle kasvulle. – Yrittäjähenkisyys lisääntyi selvästi, kun työntekijämme saivat kasvusta hyötyä. Kaikilla on kova halu laittaa myymälät entistä parempaan kuntoon!

Tutkinnot houkuttelevat

Oppisopimuskoulutukset lisäävät suosiotaan ja viime vuonna 200 Tokmannin työntekijää osallistui koulutuksiin. Tarjontaan kuuluu liiketoiminnan ja logistiikan perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Myös tradenomitutkintoa ollaan liittämässä osaksi urapolkuopiskelua.

Viime vuonna 200 Tokmannin työntekijää osallistui oppisopimuskoulutuksiin.

– Koulutus tukee Tokmannin strategiaa. Kehitämme nyt puutarhaosastoa ja viime vuonna puutarhamyynnin valmennuksissamme oli mukana yli 70 henkilöä myymälöistämme kasvamassa puutarhamyynnin ammattilaisiksi.

Yrittäjähenkisyys lisääntyi, kun työntekijämme saivat kasvusta hyötyä.

Tulospalkkaus siivittää tulosta

Tokmannin varastohenkilöstöllä on oma tuotantolisäjärjestelmän-

Tulospalkkioihin investoidut varat ovat poikineet tulosta, toteaa henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.

Tokmanni Oy • Liikevaihto 2020: 1073,2 milj.€ • Työntekijämäärä: 4000 • Liiketoiminta-alue: Suomen suurin valtakunnallinen halpakauppaketju • Päämarkkina-alueet: Suomi • Yhteystiedot: Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä

www.tokmanni.fi 7


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

O

ulussa on langattoman tiedonsiirron osaamista puolen vuosisadan ajalta. Oulussa kehitettyjä teknologioita käyttää puhelimissaan päivittäin kolme miljardia ihmistä. Nyt tämä pohjoisen piilaakson osaaminen on valjastettu autoteollisuuden käyttöön. Autosta on tulossa uusi matkapuhelin, joka tarvitsee esimerkiksi helposti päivitettäviä ohjelmistoja, luotettavaa tiedonsiirtoa ja uusia innovaatioita niin materiaaleihin kuin ohjaukseenkin.

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

OULU AUTOMOTIVE CLUSTER on avoin ekosysteemi ja sen toimintaa kehittää BusinessOulu. – Mukana on jo 95 yritystä ja 22 tutkimus- ja koulutusorganisaatiota. Kiinnostus on ollut hurjaa, sillä vielä viime vuoden alussa mukana oli 40 organisaatiota, kertoo klusterin vetäjä Eija Hämäläinen BusinessOulusta. Klusterissa yritykset ja tutkimuslaitokset kehittävät yhteistyössä ratkaisuja autojen sähköistymiseen,

Oulu Automotive Clusterissa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Kuvassa Janne Mustonen, BusinessOulu; Antti Lilja, Creoir Oy; Markku Pikkarainen, Bittium Oyj; Timo Posio, Siili Auto Oy ja Pälvi Apilo, Tactotek Oy.

8


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

autonomiseen liikenteeseen ja liikkumisen uusiin liiketoimintamalleihin. – Tämän päivän ongelmien ratkaisemisen lisäksi luomme isojen autovalmistajien kanssa visioita siitä, mitä autot ovat tulevaisuudessa. Meillä on klusterissa huikeat mahdollisuudet rakentaa suomalaisesta osaamisesta korkean jalostusasteen kokonaisuuksia, joita autoteollisuus tarvitsee nyt ja tulevaisuudessa, korostaa professori Jaakko Sauvola Oulun yliopistosta. Oulu tarjoaakin loistavat puitteet uusien poikkitieteellisten ratkaisujen kehittämiseksi. Seudulla työskentelee lähes 20.000 korkean teknologian ammattilaista ja TKI-investoinnit asukasta kohden ovat vuosikymmeniä olleet maan kärkeä. Oulu on myös ainoa kaupunki Suomessa, jossa autoalaa voi opiskella kaikilla koulutusasteilla. KLUSTERI TUO USKOTTAVUUTTA

Maailman suurimpien autonvalmistajien rinnalla suomalaisyritykset ovat pieniä. Mukana olevat pk-yritykset pitävät klusteritoiminnan yhtenä suurimmista eduista sitä, että yhdessä he muodostavat kiinnostavan kokonaisuuden, jolla on tarjota jotain ainutlaatuista. Monipuolinen yritysrypäs lisää houkuttelevuutta monin tavoin. Automerkkejä kiinnostaa se, että he voivat samalla Oulun vierailullaan tutustua eri yritysten monipuoliseen osaamiseen. – Toimimme hyvinvointialalla ja kaikki autoteollisuudessa on ollut meille uutta. Nyt meillä on isoja autoalan asiakkaita, sillä tuotteemme ovat helposti integroitavissa autoihin. Ratkaisujemme avulla esimerkiksi taksin matkustaja voi nauttia rentouttavasta ja palauttavasta ajomatkasta, kertoo Neurosonic Oy:n toimitusjohtaja Simo Pahkamaa. Yritys on rentoutusteknologian edelläkävijä ja valmistaa matalataajuiseen värähtelyyn perustuvia tuotteita. Puheohjaustekniikoihin

Oulu Automotive Clusteriin osallistujat puhaltavat ainutlaatuisella tavalla yhteen hiileen ja sitä arvostavat sekä eurooppalaiset että amerikkalaiset autovalmistajat yritysten teknisen osaamisen lisäksi. Kuvassa Tactotekin OHCP (overhead control panel) teknologiademo Bat Ray.

ja audioratkaisuihin erikoistuneen Creoir Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilja kiittelee BusinessOulun avointa ja aktiivista toimintaa.

Olemme voineet esitellä toimintaamme yrityksissä, joihin meillä yksin ei olisi ollut mahdollisuus päästä. Antti Lilja, toimitusjohtaja Creoir Oy

– Olemme voineet esitellä toimintaamme yrityksissä, joihin meillä yksin ei olisi ollut mahdollisuus päästä. Creoirissa olemme kehittäneet oman, Cerencen puheteknologiaan perustuvan ratkaisun, joka soveltuu autojen lisäksi mm. kodinkoneisiin ja teollisuuteen. Ratkaisumme käyttö on turvallista ja nopeaa, sillä se ei tarvitse internet-yhteyttä.

valtava etu on epämuodollisuus ja tuttavallinen lähestymistapa. Voimme kertoa kokemuksistamme avoimesti eikä kukaan toisaalta pahastu, jos jostain ei pysty puhumaan. Suomi on pieni talousalue ja olisi hullua, jos emme voisi oppia toistemme kokemuksista, sanoo teknologiajohtaja Antti Keränen Tactotek Oy:stä. Yritys kehittää ja lisensoi rakenteellisen elektronii-

Tuotekehityspalveluja tarjoavan Bittiumin johtaja Markku Pikkarainen korostaa tietoturvallisuuden merkitystä isoille autovalmistajille. – Tavoitteenamme on, että ajoneuvojen käyttöliittymäjärjestelmät olisivat entistä tietoturvallisempia ja olemmekin kehittäneet etähallittavan Android-ratkaisun, jossa dataa ei tarvitse kierrättää lainkaan Googlen kautta. AVOIN JA LUOTTAMUKSELLINEN ILMAPIIRI

– Oulu Automotive Clusterin

9

kan valmistusmenetelmiä. Siinä elektroniikan johdotus tehdään painamalla ja komponenttien lisäyksen jälkeen elektroniikka-alusta syötetään ruiskuvalukoneeseen. Lopputuote on muutaman millimetrin paksuinen autoihin ja kodinkoneisiin soveltuva komponentti. Lähes kaikki suurimmat autonvalmistajat ovat jollain tavalla Tactotekin asiakkaita.


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Ratkaisevat viimeiset metrit OAK hoitaa kaikenlaisia kuljetuksia, mutta on erityisesti panostanut monipuolisiin elintarvikkeiden sekä verkkokaupan kuljetuksiin. Seuraavaksi suunnitteilla on terminaalipalvelujen laajentaminen.

Tammikuussa OAK Oy:n toimitusjohtajana aloittanut Matti Matinheikki uskoo yrityksen vahvaan kasvuun erityisesti elintarvike- ja verkkokauppakuljetuksissa. Jo nyt monipuoliset terminaalipalvelut laajenevat, kun suunnitteilla olevasta laajennuksesta tehdään investointipäätös toukokuussa.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Logistiikassa koko ketjun toimivuus alusta loppuun on tärkeää, mutta erityisen tärkeäksi muodostuvat viimeiset metrit. Niiden aikana verkkokaupan paketti yksityisasiakkaalle, elintarvike elintarvikekauppiaalle tai hiekkalasti rakennustyömaalle siirtyy tilaajalle ja syntyy tärkeä asiakaskontakti. Tätä kontaktia OAK Oy haluaa vaalia ja kehittää. Yritys on yksi Suomen suurimmista kuljetusja terminaalipalveluja tarjoavista yrityksistä. OAK:n toimialueena on koko Suomi, vaikka sen kotipaikka on Oulussa ja yrityksen virallinen nimikin on Oulun Autokuljetus Oy. – Mottonamme on, että kuljetamme melkein mitä tahansa melkein minne tahansa. Hoidamme kaikenlaiset kuljetukset, mutta erityisesti olemme panostaneet monipuolisiin elintarvikkeiden sekä verkkokaupan kuljetuksiin, kertoo toimitusjohtaja Matti Matinheikki.

Päivittäisessä kotimaan runkoliikenteessä operoi 60 lämpösäädeltyä täysperävaunuyhdistelmää, mm. koko sivun aukeavia HCT-autoja sekä kaksitasokuljetuksiin räätälöityjä hissiyhdistelmiä. Helsingistä lähtenyt lasti saadaan jakeluun Oulussa yhdeksän tunnin kuluttua. Autojen lähtö- ja saapumisajat räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

yli 5000 neliömetriä. – Meillä on vahva osuus pohjoiseen suuntautuvista sekä kaupan, että hotelli- ja ravintola-alan elintarvikekuljetuksista, sanoo Matinheikki.

sää ja olemmekin suunnittelemassa terminaalitilojemme laajentamista kaksinkertaiseksi. Investointipäätös tehdään toukokuussa, selvittää Matinheikki.

Verkkotilaukset kotiovelle

Verkkotilausten määrä suorastaan räjähti koronan myötä. Matinheikki uskoo, että kun ihmiset ovat nyt oppineet nettitilausten helppouden, ei siitä hevin luovuta. – Verkkokauppatilausten jakelu on hyvin erilaista verrattuna kaupan elintarvikejakeluun. Kun yksittäinen paketti viedään asiakkaan kotiovelle, on palvelun nopeudella, joustavuudella ja laadulla iso merkitys. Toimimme täällä pohjoisessa PostNordin alueoperaattorina jakaessamme verkkokauppatuotteita asiakkaillemme. Vuosittain jakelijoillamme on 300 000 asiakaskontaktia. – Haluamme panostaa niihin li-

Haluamme laajentaa terminaalipalvelujamme.

OAK:n erityisosaamista ovat monipuoliset varastointi-, keräily-, lajittelu- ja yhdistämispalvelut. Kolme vuotta sitten valmistui uusi lämpötilahallittu läpivirtausterminaali. Siinä on viileää, lämmintä ja pakastetilaa sekä kala- ja kalajalosteiden varastotilaa yhteensä 10

OAK • Perustettu vuonna 1946 • OAK:n konsernin liikevaihto v. 2020 oli n. 72,5 milj.€ • Runkolinjoja läpi Suomen, jakeluliikenne Pohjois Suomessa • Autoja n. 300 pakettiautoista täysperävaunuyhdistelmiin • Työntekijöitä 120, lisäksi 400 kuljettajaa • Tytäryhtiö: Infrarakennus palveluja tuottava Mestek Oy

www.oak.fi


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu Kiitokorin ydinosaamista edustavat sen moneen tarpeeseen mukautuvat palvelu- ja erikoisautot.

Kyky uudistua on Kiitokorin menestyksen avain Mistä koostuu laadukas kotimainen tuote, joka muokataan joustavasti asiakkaan toiveiden mukaiseksi? Monen eri ammattilaisen työpanoksesta, 1940-luvulle asti ulottuvasta pitkästä kokemuksesta ja saumattomasta yhteistyöstä. Teksti: Kati Keturi

Kiitokorin tehtaassa on vuosikymmenet valmistettu erikoisvalmisteisia ajoneuvoja. Kirjastoautoja on tehty yli 50 vuotta, yhteensä jo 700 kappaletta. Ydinvalikoimaan kuuluvat myös päiväkotibussit, terveyspalveluun tarkoitetut ja vankien kuljetusautot. Sähköiset kirjastoautot ovat kasvussa. Uudistuminen on jatkuvaa, eikä poikkeusaika ole sitä himmentänyt. – Etsimme aina aktiivisesti uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. Alallamme pitää olla avarakatseinen ja ymmärtää, mitä asiakas tarvitsee. Toteutamme tarpeet käytännöllisesti, kustannukset huomioiden, kertoo Kiitokorin toimitusjohtaja Peter Sandin. Tarve liikkuville palveluille kasvaa, mutta samalla tarjonta vähenee. Sandinin mukaan kirjastoautojen määrä vähenee maailmalla jatkuvasti, Suomi on poikkeus joukossa yli 100 auton voimin. Iso kirjastobussi on suuri investointi, johon kaikilla toimi-

joilla ei ole varaa. – Räätälöimällä ratkaisujamme saamme uudenlaisia tuotteita, jotka voidaan rakentaa erikokoisiin ajoneuvoihin, asiakkaan tarpeen mukaan. Poikkeusaika on tuonut sivujuonen toimintaamme, tuomme maahan sisäilman puhdistuslaitetta. Alun perin kirjastoautoihin tilattu, fotokatalyytillä toimiva laite kiinnostaa niin kaupunkibusseja kuin kiinteistöjäkin.

Olemme aidosti kansainvälisiä, teimme juuri tarjouksen kirjastoautosta Mayotteen, joka sijaitsee Intian valtameressä. Sandin tietää, että paras lopputulos saavutetaan yhteistyöllä. Asiakas tietää mitä haluaa, Kiitokorilla on ammattitaito ja kokemus sen toteutukseen. Auton kuorirakenne on usein standardoitu, mutta sisuksen kanssa saa käyttää mielikuvitustaan. – Sisäosat tehdään juuri niin kuin asiakas haluaa. Värit ovat tärkeitä ja monilla asiakkailla onkin värikoodit, joita käytetään. Turvallisuusasiat, kuten palo- ja istuinturvallisuus huomioidaan

Joustavalla toimintamallilla oikeanlainen tuote asiakkaalle

Kiitokorin tuotteista valtaosa huristelee Pohjoismaissa ja saksankielisessä Euroopassa. Yhtiö tavoittelee aktiivisesti uusia markkinoita. Ranskassa se keskustelee valtion kanssa monipalvelubussien toimittamisesta. – Auto pitää sisällään 3-4 eri toimintoa, kuten vastaanottohuoneen ja virastojen asiointipisteitä. Se tuo syrjäseuduille kaupunkipalvelut.

äärimmäisellä tarkkuudella. Kirjastoautoissa taas on paljon irtainta, eikä se saa jarrutuksessa liikkua. Kuuntelemalla asiakasta teemme aina juuri sellaisen tuotteen, jonka he haluavat.

Kiitokori Oy • Perustettu vuonna 1948 • Suomalainen, erikoisajoneuvo- jen koreja valmistava yritys • Erikoistunut linja-autoihin, useimmiten Volvon ja Scanian alustoille • Tehdas Kausalassa, Iitissä • 80 prosenttia tuotannosta vientiin • Liikevaihto: n. 7,5 milj. euroa (2020)

www.kiitokori.fi 11


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

NHC Finland valmistaa mm. aurinkosuojakatteita risteilijöihin.

Luotettava kumppani suojaustarpeisiin Northern Hall and Cover Finland Oy (NHC Finland) tuottaa suomalaisella luotettavuudella, laadulla ja toimitusvarmuudella teknisistä tekstiileistä valmistettuja suojausratkaisuja. Teksti: Jari Peltoranta

NHC Finland tarjoaa pitävän ja laadukkaan suojan erilaisiin asiakastarpeisiin suojapeitteillään, hallikatteillaan, ja erityyppisillä suojakatoksilla sekä monilla muilla erikoistuotteilla. Konserni on poh-

joismaiden suurin teknisistä tekstiileistä valmistettujen lopputuotteiden toimittaja ja sen tavoitteena on olla Euroopan johtava toimija alallaan. – Yhdistämme maailmanluo-

kan käsityötaidon ja nykyaikaiset koneet jatkuvan parantamisen periaatteella. Lähtökohtaisesti emme rajaa toimitettavia tuotteita ennalta, vaan kuuntelemme asiakasta alusta lähtien ja kehitämme kumppanina sellaisia yksilöityjä suojia kuin asiakas tarvitsee, NHC Finland Oy:n operatiivinen johtaja Ilkka Rovamaa toteaa. Tarjonta laajenee Suomessa

Laivan dieselmoottoreita konesuojilla varustettuna Italiassa. Konesuojat tehdään tapauskohtaisesti tarvittavin teknisin yksityiskohdin.

12

NHC Finland Oy:lla on Suomessa kolme toimipaikkaa: Ruskolla, Kuopiossa ja Tuusulassa. Taustalla on suomalainen Tarpaulin Oy, joka yhdistyi keväällä 2019 NHC Group -konserniin.Vielä tämän vuoden aikana NHC Finlandiin liitetään Compotente Oy. – Pystymme tarjo-

amaan Suomen markkinoille tuotteita, joita ei välttämättä aikaisemmin pystytty tarjoamaan. Voimme kehittää myös aivan uudenlaisia ideoita suojaukseen, jos on tarvetta. Yhdistämme eri maiden ja eri toimipaikkojen osaamisen. Tuoteportfoliomme laajenee kokonaisuudessaan, minkä lisäksi osaamista voidaan siirtää paikasta toiseen. Katsomme, missä on paras osaaminen tehdä asioita ja tuomme osaamista eri yksiköistä toiseen, Rovamaa toteaa.

Asiakkaamme arvostavat kumppania, joka tuottaa heille kestäviä, samalla helposti toteuttavia ratkaisuja.

nhc-finland.com


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Yhdessä uuteen normaaliin Ruokaturvallisuus on pandemian myötä noussut keskeiseksi teemaksi. Asiakkaina olemme entistä kiinnostuneempia ravintoloiden vastuullisuudesta. Ravintolat puolestaan ylläpitävät turvallisuutta monin keinoin jo nyt, mistä emme välttämättä ole tietoisia. Puhtaus on puoliruokaa

Ravintolassa on ruokaturvallisuuden kannalta lukuisia kriittisiä pisteitä, jotka liittyvät pintapuhtauteen, hygieniaan, säilytyslämpötiloihin ja pakkaamiseen. Palveluntarjoajana me Fredmanilla autamme ammattikeittiöitä huolehtimaan niistä, jotta keittiömestarit voivat keskittyä makunautintojen luomiseen. Kotimaista ja vastuullista

Viime aikoina ravintola-annoksia on kuljetettu koteihin entistä enemmän Fredmanin pakkauksissa. Ne säilyttävät parhaat maut ja kestävät kuljetuksen. Yhä useamman pakkausvalinta

on myös ekologinen. Olemme panostaneet kestäviin ja vastuullisiin tuotteisiin. Ne tehdään omalla tehtaallamme Raumalla. Uusi vastuullinen alku ravintoloille

keittiöjohtamisen ratkaisu, jolla tehostetaan ammattikeittiön työnkulkua, elintarviketurvallisuutta, ruokahävikkiä ja hygieniaa. Missio-

Alan toimijoiden yhteinen asia on terveysturvallisuuden varmistaminen, jotta paluu ravintola-elämysten pariin koetaan turvalliseksi. Me Fredmanilla haluamme olla mukana nostamassa alaa uuteen kasvuun niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on kiinnostusta ruokaturvallisuutta lisääville ratkaisuille. Fredmanin Chefstein® on digitaalinen

• •

13

Palvelemme sekä kuluttajia että ammattikeittiöitä laadukkailla ja vastuullisilla tuotteilla ja palveluilla. Kuluttajatuotteet tunnettiin ennen ESKIMO®-nimellä. Viime vuonna tuotteet ja palvelut keskitettiin Fredman-brändin alle.

namme on taata vastuullisemmat, puhtaammat ja turvallisemmat työympäristöt keittiöammattilaisille.

Tavoittelemme

täydellistä keittiötä. fredmangroup.com


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Kuva: Sami Saarenpää

Apua perhe- ja parisuhdesolmujen avaamiseen Perheneuvontaan voi tulla juttelemaan mistä vain – mitään ei tarvitse hävetä, eikä kiellettyjä aiheita ole. Jyväskylän seurakunnan perheneuvonta tarjoaa keskusteluapua perhe- ja parisuhdepulmiin. Kaikki aiheet ovat sallittuja – osa hakee apua vuorovaikutusongelmiin, osa taas mustasukkaisuuden käsittelyyn tai eropohdintoihin. Palvelut ovat kaikille avoimia ja juttelemaan voi tulla yhdessä tai yksin. – Työmme kirjo on laajempi kuin moni olettaa. Jos herää huoli, että keskustelut kotona eivät etene, kannattaa apua hakea ajoissa. Siitä ei ikinä ole haittaa, toisin kuin myöhästymisestä. Me autamme näkemään suhteen kokonaiskuvan. Usein vaikeudet ovat limittäisiä ja juontavat juurensa vuorovaikutuksen ja läheisyyden kysymyksiin, kertoo Pekka

Puukko, Jyväskylän seurakunnan Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja. Kun ongelman ydin saadaan selvitettyä, alkaa ratkaisujakin löytyä. Neuvonnan tarkoituksena on tukea asiakkaiden omaa osaamista. Perheneuvoja on apuna tarvittavan ajan ja kun oikeille raiteille on päästy, jatkuu asioiden työstäminen arjessa. Keskusteluapua on koronaaikana tarjottu Keski-Suomessa etänä, ja etäpalvelut ovat saatavilla myös jatkossa. Jyväskylän perheneuvonnassa pidetään kunnia-asiana sitä, että jo yhdellä puhelinsoitolla asiakas saa tiedon tapaamisten aloitusajankohdasta. – Teemme myös yhteistyötä

muiden auttavien tahojen kanssa ja pyrimme aina löytämään ihmiselle parhaan mahdollisen avun. Kirkon perheneuvonta auttaa valtakunnallisesti noin 18 000 ihmistä vuodessa.

Jussi Mälkiä (oik.) ja Riinu Walls, laivanvarustajat kahdessa sukupolvessa esittelevät uudisrakennuksen tuoreita havainnekuvia.

Vastuullisuus ja eettisyys ovat meille erittäin tärkeitä motiiveja.

100 % hiilineutraali merikuljetus mahdollista jo vuonna 2024 Turkulainen perheyritys Meriaura tunnetaan ympäristöä säästävän ja vastuullisen merenkulun pitkäjänteisestä kehittämisestä. Nyt yritys on aloittanut 100 % hiilineutraaliuteen tähtäävän kuljetuskonseptin suunnittelutyön. Uusi konsepti perustuu hybridipropulsioon, joka yhdistää kestävästi tuotettua bioöljyä ja akkuteknologiaa. – Tavoitteemme on jo vuonna 2024 tuoda markkinoille ensimmäinen uusiutuvaan energiaan perustuva kuljetuskonsepti sitten suurten

jen lisäksi tarkoitus on automatisoida lastinkäsittelyprosessi sekä muita toimintoja. Konseptia suunnitellaan erityisesti järvi-, kanavaja merifeeder-liikenteeseen, ja sitä on tarkoitus pilotoida Saimaalla. Saimaan kanavan sulkuja pidennetään ja aluksen koko vastaakin uusia Saimax-mittoja. Kaupallista toimintamallia työstetään parhail-

jyvaskylanseurakunta.fi

laan ja asiakkaita kartoitetaan. Uudisrakennushankkeessa yhdistellään opittuja asioita yhtiön aikaisemmista projekteista. Meriaura on säännöllisellä käytöllä ja pitkäaikaistesteillä todentanut kierrätysraaka-aineesta valmistetun 100% biopolttoaineen käytettävyyden laivaliikenteessä. Yhtiön edelliset alukset olivat jo v. 2016 ympäristöominaisuuksiltaan paljon lainsäädännön vaatimuksia edellä. – Hienoja hiilineutraaleita teknologioita valmistellaan, mutta tämä on ainoa, joka on tällä hetkellä kaupallisesti hyödynnettävissä. Lisäksi vastuullisuus ja eettisyys ovat meille erittäin tärkeitä motiiveja, Mälkiä summaa.

Meriaura on turkulainen perheomisteinen merikuljetusyritys. Kuljetamme mm. bio- ja kiertotalouden tuotteita, agribulkia, sekä vaativia erikoislasteja Pohjois-Euroopan alueella. Visiomme on olla ympäristöystävällisen, innovatiivisen ja ratkaisuhakuisen varustamo- ja merikuljetuspalvelun johtava suunnannäyttäjä

purjelaivojen aikakauden, kertoo Meriaura Groupin konserninjohtaja Jussi Mälkiä. Innovatiivisten energiaratkaisu-

meriaura.fi 14


SUUNNANNÄYTTÄJÄT

Editor HelsiNGIN tuottama asiantuntijajulkaisu

Uusien innovaatioiden avulla pystymme tarjoamaan vuokralaisillemme uusia ratkaisuja asiakkaan tavoittamiseen ja tuotteiden myymiseen asiakasmäärärajoitusten ja tilojen sulkemisen uhasta huolimatta, kertoo Helsinki Outletin keskusjohtaja Johanna Haltia.

Uniikin Outlet-kylän livetapahtumat ja verkko-ostamisen mahdollisuudet Helsinki Outlet on avajaisistaan marraskuussa 2019 lähtien ollut ”se erilainen ostoskylä”. Vallitsevasta vähittäiskauppaa riepottelevasta pandemiatilanteesta huolimatta Outlet-kylässä on pyritty keksimään uusia tapoja tarjota asiakkaille turvallinen mutta elämyksellinen ostoskokemus. Tänä keväänä suunta on vahvan määrätietoisesti verkkotapahtumiin päin. Maaliskuussa 2021 Helsinki Outlet järjesti ensimmäisenä kauppakeskuksena Suomessa aidon Live Shopping -tapahtuman. Tapahtuma toteutettiin suorassa lähetyksessä Outletin verkkosivustolla, missä katsojien oli mahdollista reaaliajassa keskustella vaikuttajien Sara Sieppi ja Sauli Koskinen kanssa tuotteista omalta kotisohvalta käsin – ja tehdä samalla ostoksia. Liveostostapahtumien ja verkkokaupan avulla Helsinki Outlet vahvistaa nyt asemaansa edelläkävijänä ja

letin markkinointipäällikkö Päivi Halonen. Halonen paljastaa, että livetapahtuma osoittautui erittäin suosituksi, ja sen kyljessä avattu verkko-ostokset mahdollistava sivusto tehokkaaksi myyntikanavaksi. Helsinki Outletissa toteutetaan huhti- / toukokuussa livetapahtumia nyt joka viikko. – Näiden innovaatioiden avulla olemme lisäksi pystyneet tarjoamaan vuokralaisillemme – eli

trendikkäänä shoppailukohteena. – Olemme puhdas elämyskohde. Live shopping ja verkkokauppakanava tarjoavat asiakkaille uuden tavan viihtyä luonamme ja tehdä uskomattoman edullisia löytöjä laatumerkkiemme tuotevalikoimasta, keskusjohtaja Johanna Haltia kertoo. Vaikka Helsinki Outlet on kivijalkakeskus, toimintaa on jo viime kesästä asti vahvasti kasvatettu digitaalisissa kanavissa ja digimainonnan keinoin. – Olemme monikanavainen keskus. Outletin nopeasti vaihtuvaa valikoimaa voi etukäteen selailla verkossa ennen päätöksentekoa ostoksille lähtemisestä. Tätä tukee myös flash sale -tyylinen nopeatempoinen liveshoppailu, jossa hinnat ja tuotteet ovat saatavilla vain rajoitetun hetken, kertoo Out-

keskuksen 43 brändille – uusia ratkaisuja asiakkaan tavoittamiseen ja tuotteiden myymiseen asiakasmäärärajoitusten ja tilojen sulkemisen uhasta huolimatta. Meitä onkin tästä kovasti kiitelty sekä asiakkaiden että ostoskylän brändien puolelta, jatkaa Haltia. Lisää tietoa Outletin live shopping -tapahtumista osoitteessa helsinkioutlet.fi.

Helsinki Outlet on pääkaupunkiseudun ensimmäinen aito ulkotilakonseptin Outlet-kylä. 10 000 m²: n Outlet-kylästä löytyy 43 muodin, ulkoilun, kodinsisustuksen ja kosmetiikan liikettä suomalaisilta, pohjoismaisilta ja maailmanlaajuisesti tunnettuilta tuotemerkeiltä, sisältäen kolme ravintolaa ja HopLop-puiston. Outletin hintakonseptiin kuuluu, että tuotteet myydään aina -30-70 % ohjevähittäishinnoista. Helsinki Outletin omistaa Norjalainen Fortus AS.

helsinkioutlet.fi 15Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.