NordProffs 2020 / mars / maaliskuu / March

Page 1

NORDPROFFS | MARS 2020 | WWW.EDITORI.FI |

NORDPROFFS 2020 SIDAN 5

ARNON |

Den som går i andras fotspår kommer som bekant aldrig främst. Just därför stakar finska ARNON ut sin egen väg och ett naturligt steg på den internationella resan är att etablera sig i Sverige.

SIDAN 4

RAUMASTER |

Eftersom den ekonomiska situationen fortsätter att vara osäker, kan det vara förståeligt att industriföretagen är mindre villiga att investera i sina system.

Sidan 13 | Finland – ett land i förändring

SIDAN 10

SIDAN 6

SIDAN 9

Huvudmarknaden för många företag som verkar i Finland är fortfarande hemlandet, men allt fler söker fotfäste också på den svenska och norska sidan. Man hittar det till exempel i Pello, som är beläget i Tornedalen vid polcirkeln.

Om du vill att det ska hålla, bygg det i stål. JTK Power Group erbjuder högklassiga lösningar för ett urval branscher. Gruppen omfattar tre bolag med anläggningar i Finland, Estland och Kina.

Bakterier som är immuna mot antibiotika och olika slags sjukdomsepidemier är globala utmaningar. För att stoppa dem, krävs det noggrann och långsiktig forskning.

PELLO |

JTK POWER |

GINOLIS |

SIDAN 4

NAPCON |

NAPCON är en enhet i den finska energiconcernen Neste. Dess historia inleddes på 1980-talet då Neste började utveckla digitalisering för att bli effektivare och miljövänligare.


2

NORDPROFFS 2020

Avrinningsvattenrening och vattenbalanshantering Text: Jari Peltoranta

Klimatförändringen och dess extrema fenomen ger upphov till oförutsägbara hot, som man måste vara fullt förberedd för då även miljölagstiftningen kan förutsätta att företagen övervakar vattenbalansen på vidsträckta, byggda fält. BK-Hydrometa Oy är ett ledande företag inom vattenbehandling och miljömätningar, som alltid löser utmaningar i anslutning till rening av avrinningsvatten och vattenbalanshantering på kundspecifik basis.

– Vi har specialiserat oss på behandling av förorenat hängande grundvatten och

avrinningsvatten samt på reservoar- och dammövervakning. Dessutom representerar vi OTT Hydromet Groups hydrologiska och meteorologiska mätinstrument, planerar mätstationer och nätverk samt tillhandahåller miljöövervakningskonsultationer, berättar BK-Hydrometa Oy:s VD Anita Salo.

Den första ETV-godkända vattenreningsmetoden i Norden BK-Hydrometa säljer fyra olika EFFE-vattenbehandlingstyper, av vilka EFFE GX, som utvecklats för behandling av avrinningsvatten, är den första metoden för rening av avrinningsvatten i Norden, som verifierats i EU:s verifieringsprogram för miljöteknologi. Utrustningen finns att tillgå i flera olika processer, beroende på kvaliteten på det vatten som ska behandlas.

– Vattenreningsmetoden är en del av vår egen produktutveckling och produktion. EFFE GX är ETV-verifierad för att avlägsna skadliga ämnen, såsom tungmetaller, suspenderade ämnen och näringsämnen från vattnet. Det behandlade vattnet leds ut till ett vattendrag med beaktande av miljöbestämmelserna eller återvinns i industriella processer, berättar Salo.

”Återcirkulation av vatten via havet, atmosfären, vattendragen och marken, är en kedja som vi vill vara med och upprätthålla.

Kundanpassad vattenbalanshantering Miljöbestämmelserna kan kräva att en regional vattenbalans upprättas, exempelvis i områden där det hanteras vattenlösliga material eller kemikalier. Från dessa områden kan koncentrationer av föreningar, som inte kan släppas ut direkt i vatten-

drag, lösas upp i regn- och smältvatten. – Vi löser utmaningarna vad gäller rening av avrinningsvatten och vattenbalanshantering på kundspecifik basis. Det behövs en regional vattenbalans för att få reda på vattenmängderna. Utifrån analyserna drar man slutsatser om vilken del av kemikalierna som bryts ned i marken och vilken del som riskerar att rinna ned i grundvattnet. Eller hur mycket syreförbrukande kemikalier som troligen hamnar i grundvattnet, vilket utan vattenbehandling skulle orsaka skador på organismerna, konstaterar Salo. BK-Hydrometa Oy • Omsättning 1M € (2018) • Huvudsakliga marknadsområden: Finland, Sverige, Norge, övriga Europa ec.europa.eu/environment/ecoap/etv/ airport-runoff-and-perched-water treatment-effer-gx_en

www.hydrometa.fi

Bageriet Leipomo Rostens Seed crispies – krispighet och smak i många former Seed crispies knäckebröd och frösnacks är en livsmedelsinnovation, vars smak och unika sammansättning har erövrat finländarna. Rostens Seed crispies saknar tillsatsämnen och jäst. – De håller sig också länge, så de är lätta att ta med på resa och till fritidsaktiviteter. Tack vare sin sammansättning är knäckebrödet ett hälsosamt mellanmål, som ger en hälsosam dos av viktiga vitaminer, mineraler och spårämnen i en enda bit. Fröknäckebrödet finns i sex smaker: Havre & Chiafrö, Havre, Spelt & Havssalt, Solros, Havre & Linfrö, Pumpa- & Linfrö samt de glutenfria Havre & Solros och Chiafrö & Quinoa.

– Efterfrågan på Seed crispies har överträffat våra förväntningar. Populariteten baserar sig till stor del på den grundläggande råvarans, den finska havrens renhet, unika hälsoeffekter samt intensiva smak. Knäckebrödets sammansättning är också helt annorlunda i jämförelse med andra, eftersom det innehåller förutom havre 72 % frön. Därför tror vi att Seed crispies även ska hitta vägen till konsumenternas bord på den internationella marknaden, berättar Leipomo Rosten Oy:s marknadsföringsdirektör Veera Meltovaara. Bageriet Leipomo Rosten är ett finländskt familjeföretag, som i fjol fyllde 80 år. – Vi värnar om traditionerna, men utvecklar intressanta nya produkter för marknaden, av vilka Seed crispies är ett gott exempel. Intressanta smaker och mångsidighet

mankomster, biokvällar och fester. De fungerar också som tapas tillsammans med kallskuret och ost. Det finns fyra smakalternativ att välja på: Sesam- & Chiafrö, Rostad lök & Sesamfrö, Rosmarin & Havssalt samt Ingefära & Majs. Bekanta dig med Rostens Seed crispies på

leipomorosten.fi/seed-crispies-sv

Frösnacks som tapas Bara fantasin sätter gränserna för de alternativ man har för att servera frösnacks. – Med dem kan man trolla fram spännande smårätter och snacks till sam-

Ny teknologi effektiviserar underhållsprocesserna Man har redan insett betydelsen av förebyggande underhåll för att mångfaldiga resurseffektiviteten, utmaningen är att implementera möjligheterna förnuftigt och kostnadseffektivt. – En tillräckligt exakt teknologi har hittills varit dyr och därför begränsat sig enbart till den mest kritiska utrustningen i produktionsprocessen, konstaterar Distence Oy:s verkställande direktör Janne-Pekka Karttunen. – Situationen är nu en annan. Det finns skäl att skörda frukterna av den gamla delen – utan att det bildar en risk för maskinens funktionsförmåga eller produktionsprocessen. Detta har tidigare förutsatt upprepade manuella åtgärder som utförs på plats. Det av Distence Oy utvecklade Condence är ett omfattande helhetssystem som mäter och analyserar funktionen hos mekaniska, roterande industriella anordningar med hjälp av långt automatiserad fjärrstyrning. När realtidsinformation om

maskinens skick hela tiden finns att tillgå uppstår det färre överraskningar. För underhållspersonalen innebär detta en tillförlitlig situationsbild, mindre överraskningar och förnuftig allokering. Det finns redan tusentals installationer i mer än 40 länder och teknologin sprids snabbt. Condence hjälper till att fatta rätta beslut vid rätt tid. Av de data som insamlats av smart mätutrustning och analyserats lokalt överförs bara den relevanta delen till molnet. Det billigare priset möjliggör installation av utrustningen på fler mätpunkter. Lösningen baserar sig på en öppen datamodell, vilket gör den särskilt smidig och lättanvänd. Distence Oy är ett teknologiföretag inom smart industriell sakernas internet.

Vi gör maskinerna, enheterna och utrustningen smartare och möjliggör att de kopplas samman med industriella processer. År 2020 siktar vi på att förstärka vår ställning i Sverige och de andra nordiska länderna genom att utvidga vårt partnernätverk. Text: Timo Mansikka-aho

condence.io Enligt Distence Oy:s verkställande direktör Janne-Pekka Karttunen kan Condence ändra lagbundenheterna i traditionell skickövervakning.


NORDPROFFS 2020

3

Hitta en partner i Finland Mycket talar för att regionerna kommer att få en allt större betydelse, bland annat inom handel och turism. Det gäller även Norden och i synnerhet Finland och Sverige. Finland var en del av Sverige i 600 år och länderna har därför en snarlik samhällsstruktur och lagstiftning. Det underlättar för både företag och individer att engagera sig i grannlandet.

”Ta vara på möjligheterna och knyt kontakter med företag i Finland. Resultatet kan bli ett långvarigt förhållande.

I Norden är det huvudstäderna och vissa regionala centra som står för merparten av tillväxten, både när det gäller invånarantal och ekonomi. Inom turismen leder den växande miljömedvetenheten till ett ökat intresse för närområdena. Landsgränserna är inga större hinder, vilket Öresundsregionen är ett bra exempel på. En integration pågår även mellan vissa regioner i Finland och Sverige. Det gäller främst Vasa och Umeå samt Torneå

och Haparanda. Den nya färja som tas i bruk i trafiken mellan Vasa och Umeå kommer att stärka integrationen i regionen ytterligare. Det finns en stor potential i att öka utbytet mellan Stockholm och Helsingfors, bland annat inom teknologisektorn och spelbranschen. För finländska företag är det naturligt att börja internationaliseringen i Sverige eftersom ingen annan marknad är så lik den egna. Detsamma gäller i många fall också i den andra riktningen, vilket det ökande antalet svenska företag i Finland är ett tydligt tecken på. En etablering i Finland underlättas av att svenska är ett officiellt språk och myndigheterna erbjuder service på svenska. Den här bilagan ger en inblick i näringslivet i Finland. Om du vill veta mer står till exempel Invest in Finland till tjänst med information. Ta vara på möjligheterna och knyt kontakter med företag i Finland. Resultatet kan bli ett långvarigt förhållande. Juho Romakkaniemi, VD Centralhandelskammaren i Finland

Innehåll 2

Avrinningsvattenrening och vattenbalanshantering

2

Bageriet Leipomo Rostens Seed crispies – krispighet och smak i många former

2

Ny teknologi effektiviserar underhållsprocesserna

3

Hitta en partner i Finland

4

Snurra in i positiv spiral med NAPCON

4

Produktionsindustrin kräver tillförlitliga system

5

Sverige ett självklart stopp på ARNONs internationella resa

6

Om du vill att det ska hålla, bygg det i stål

Editor Helsinki Oy, Kalevankatu 31 A 6, 00100 Helsingfors,

7

Ett Kontio-hus är ett sunt och miljövänligt alternativ

Finland, Tel. +358 40 561 7703

7

Känn dig som hemma i något av Forenoms företagsboenden

8

Black Bruin – transmissionslösningar redan i 60 år

8

Torraka för turistobjekten i Lappland

9

FOODDUCK®-påläggsdoserarna, som främjar en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, har landat i Sverige

9

Ginolis introducerar högteknologi i diagnostikbranschen

10 I Pello hittar man gränsöverskridande businesspartnerskap 11

Naturen hjälper dig bli av med stress

11

Finländska produkter med finländska händer

12 Sverige är lyckligtvis så nära till Finland - och inte bara geografiskt - att det inte ens behövs att vråla.

Medföljer som bilaga i Dagens Industri, mars 2020

13 Finland – ett land i förändring

Journalister: Pia Iisaho, Timo Sormunen, David J. Cord,

16 Vill du samarbeta med Finland?

Timo Mansikka-Aho, Maija-Liisa Saksa, Jari Peltoranta Omslagsbild: Adobe Stock Layout: Jenni Hyttinen Tryck: Bold Printing, Stockholm, Bold Printing, Borås, Daily Print, Umeå

E-post: tuotanto@editorhelsinki.fi www.editori.fi Valtteri Rantalainen, tel. +358 40 561 7703 E-post: valtteri.rantalainen@editorhelsinki.fi

s. 5

|

Sverige ett självklart stopp på ARNONs internationella resa

Top destination for innovation Strong competences, strive for high quality and ability to innovate have attracted many international companies to locate, invest and centralise their R&D activities in Turku Business Region. The most dynamic region in Finland fosters its innovation capability with strong cooperation across the public, private and academic sectors and offers a predictable, forward-looking and productive environment for SMEs and international corporations.

Networking with impact www.turkubusinessregion.com

Producent: Silja Maimanen


4 NORDPROFFS 2020

Snurra in i positiv spiral med NAPCON Digitala lösningar för maximal produktivitet och energispar. Text: Pia Iisaho

Satsning ger snabba resultat Digitala verktyg är välkända inom processindustrin, men en del företag avvaktar i hopp om ännu bättre metoder i framtiden.

BILD: Ismo Henttonen

– Om en chef frågar vad NAPCON kan göra för sina kunder, svarar jag att vi kan göra pengar. Mer pengar än tidigare av befintliga resurser. Pengarna kan investeras för att utveckla verksamheten och lyfta upp den till en ny nivå, säger Andreas Frejborg, på NAPCON en affärsenhet inom Neste ingenjörsbolag Neste Engineering Solutions. Processindustrin är i ett brytningsskede. Sedan många år drivs processer via digitala styrsystem. Men det finns vinst att göra genom att koppla upp fler maskiner, integrera it-system och och analysera stora mängder data. Det här gör NAPCON:s produkter, förklarar Andreas Frejborg. En dator som kör en processanläggning i stället för en operatör minimerar kostnader, maximerar nytta och gör små ändringar i processen vid behov. NAPCON:s lösningar effektiverar verksamheten med fem till tjugo procent. – De minskar energiförbrukningen och mängden råvaror eller ökar slutprodukten som håller sin standard. Oftast allt detta i kombination. De hjälper företag att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt, säger Frejborg.

Vår programvara testas alltid direkt i praktiken, säger Perttu Tuomaala och Andreas Frejborg.

Frejborg anser att det lönar sig att ta steget ut. – Investeringen är betydande, men återbetalningstiden är bara tre till tolv månader beroende på anläggningens storlek. Varför vänta när man redan har möjlighet att få ut mer och börja utveckla sin verksamhet?

Specialiserad expertis NAPCON är en enhet i den finska energiconcernen Neste. Dess historia inleddes på 1980-talet då Neste började utveckla digitalisering för att bli effektivare och miljövänligare.

– Datan för vår programvara har samlats in på Nestes industriområde i Sköldvik under årtionden. Fyra år sedan föddes NAPCON och vi började erbjuda lösningar för kunder, säger Perttu Tuomaala, enhetschef på NAPCON. Med ett åttiotal anställda är NAPCON en liten aktör i sin branch. – Här jobbar ingenjörer och matematiker med gedigen erfarenhet av processteknik. NAPCON är en smidig partner med snabb programutveckling. Vår kärnprodukt är programvara och vi har inga andra intressen. Produkterna skräddarsys enligt kundens behov, säger Tuomaala.

Stark tillväxt med fokus på Norden Kurvan pekar uppåt för NAPCON. I fjol var tillväxten trettioåtta procent. Förutom Neste samarbetar NAPCON bland annat med petrokemiföretaget Borealis och mjölkjätten Valio. Tillsammans med NAPCON har Valio maximerat sin produktion av vasslepulver. – Vi har redan nordiska kunder och vi strävar efter att få fler kunder särskilt i Sverige. Våra kundrelationer är långvariga. Ingen som börjat använda NAPCON har avstått från det, säger Tuomaala. Neste Engineering Solutions implementerar Nestes innovationer i industriell skala, genomför stora industriella investeringsprojekt och är en solid partner som hjälper sina kunder att kontinuerligt utveckla sin produktion. NAPCON • Digitala lösningar som förbättrar energieffektivitet, driftsäkerhet och produktkvalitet i processindustri • 80 anställa • Global närvaro med projekt i Mellanöstern, Europa, Kanada www.napconsuite.com En affärsenhet inom Neste Engineering Solutions.

Produktionsindustrin kräver tillförlitliga system Eftersom den ekonomiska situationen fortsätter att vara osäker, kan det vara förståeligt att industriföretagen är mindre villiga att investera i sina system. De nödvändiga reparations- och underhållsåtgärder vidtas för att säkerställa fortsatt produktion, men utvecklingsarbetet och effektiviseringen av de proaktiva processerna hamnar på efterkälken. Text: Timo Mansikka-aho

marknadsområden under hela den tid företaget existerat. Under de senaste 10 åren har Raumaster haft ett dotterbolag i Sverige, vilket säkrar snabb service, underhåll och pålitlig tillgång av reservdelar.

När större investeringar planeras är anskaffningspriset ett överlägset urvalskriterium. Vanligtvis leder detta till att de olika delarna av processen faller på olika leverantörers ansvar. När det är dags att synkronisera , sörja för ansvarsgränserna för leveranserna och säkerställa totalleveransens kvalitet, stiger riskfaktorerna. I de industriella processerna är en av de största utgiftsposterna fortfarande förseningar i produktionslinjens drifttid.

”När en instans

ansvarar för helheten, kan man säkerställa att projektet går smidigt.

Raumaster satsar på långsiktig hållbarhet

Projektets smidiga funktion är i nyckelposition Raumasters ekonomidirektör Sannamari Rasilainen, understryker därför att många företag skulle kunna undvika detta problem genom att i sin systemupphandling anlita en helhetsleverantör, som kan schemalägga alla faser av leveransen och synkronisera scheman, så att väntetiden minimeras och linjen fås i drift så snabbt som möjligt. – När det gäller systemleveranser åt industriföretag, talar man om många års arbete och projekt för upp till tiotals miljoner euro. När en instans ansvarar för helheten, kan man säkerställa att projektet går smidigt – och håller därmed sig även inom gränserna för både tidplan och budget.

Förutom transportörer har industriella materialhanteringssystem många specialområden. Produktivitet och en lång livscykel förutsätter hantering av hela enheten redan vid leveransstadiet.

Transportörer för industrin kan för många vara den enda synliga delen av de lösningar som Raumaster erbjuder, men detta finländska företag levererar kompletta materialhanteringssystem för exempelvis pappersindustrin och kraftverken – från förplanering, layout, teknisk

lösning, tillverkning och leverans enligt överenskommen tidplan, installation och idrifttagning. En lång och så störningsfri livscykel som möjligt säkerställs med lokala underhålls- och reparationstjänster. Sverige har varit ett av finländska Raumasters huvud-

När det gäller industrisystem, handlar det om långsiktiga lösningar. De är en del av företagets infrastruktur, på vilken framgången under de kommande åren och decennierna baseras. Sannamari Rasilainen framhäver därför, att endast genom att satsa på lång hållbarhet, kan de bästa resultaten uppnås. Såväl system som kundrelationer. Slutresultatet är ett samarbetsförhållande, där båda parter utvecklas. Via engagemanget uppstår det nya innovationer och möjligheter att hitta allt mer individuella lösningar och som fokuserar på rätt saker. raumaster.fi


NORDPROFFS 2020

5

Sverige ett självklart stopp på ARNONs internationella resa Den som går i andras fotspår kommer som bekant aldrig främst. Just därför stakar finska ARNON ut sin egen väg och ett naturligt steg på den internationella resan är att etablera sig i Sverige. – Vi kommer till Sverige väl förberedda och är väldigt trygga i vår kompetens. Därför känns detta som en självklar utveckling. Vår strategi är att växa tillsammans med våra kunder och partners, säger Harri Lamminen, CEO ARNON. Att våga utvecklas är nyckeln till alla framgångar, men samtidigt finns det alltför många exempel på företag som gjort fel satsningar i fel miljöer vid fel tillfällen. För ARNON har därför förberedelserna varit minutiösa.

”Den svenska marknaden är inte bara större, den är också mer öppen och lyhörd.

– Jag vill påstå att vi gjort allt rätt så här långt. Vi är fullt medvetna om att vi inte kommer till ett dukat bord utan måste lita på egen kunskap, kraft och goda referenser. Att lära sig allt om marknaden man vill etablera sig på är en förutsättning för att lyckas, säger Harri Lamminen CEO. ARNON grundades 1978 och är idag en av Nordens största OEM inom industriell el- och automationslösningar. Omsättningen 2019 var 540 miljoner kronor och man spår en positiv utveckling 2020 med omsättning om cirka 650 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Tammerfors med filialer i Åbo, Vasa och Kauhava samt även en egen fabrik i Polen. Den finska jätten opererar redan i Sverige genom partner-

skap med bland andra ABB, Climeon och Sandvik och vill med en svensk kostym växa ytterligare. Man ser sig definitivt som mycket mer än ett renodlat el- och automationsföretag. – Den svenska marknaden är inte bara större, den är också mer öppen och lyhörd. Vi har ett koncept som bygger på väldigt nära samarbeten med våra partners och jag upplever att man genom gemensam utveckling skapar ett optimerat resultat. ARNONs affärsområden sträcker från avancerad intelligent systemintegrering till lösningar som innefattar elektrisk automation och skräddarsydda automationssystem. Utveckling och framtagande sker internt på företagets olika avdelningar och alltid i nära samarbete med kunden som oftast är kopplad till tjänster inom sektorerna marin, energi, gruvdrift, industriell automation och förnybar energi. Ord som genomsyrar såväl den interna som externa kommunikationen är ingenjörskonst, utbildning och integrering. Art of Automation är ARNONs ledord och slogan. – Vi har alltid haft som målsättning att vara ett företag som växer tillsammans med vår uppdragsgivare. Kalla det gärna för partnerskap då vi eftersträvar betydligt mer än en traditionell relation mellan kund och uppdragsgivare. Det leder till långsiktiga samarbeten, kontinuitet och respekt, säger Harri Lamminen och understryker att Arnon fyller en funktion för såväl maskintillverkare och systemle-

verantörer. Etableringen i Sverige tog sin början genom kontakt med Climeon; ett företag baserat strax utanför Stockholm som grundades 2011 och som har utvecklat en teknik som konverterar överskottsvärme från industrier och lågtempererad geotermisk värme till elektricitet. Samarbetet har lett till ett djupt partnerskap och Arnon förbereder för att snabbt kunna skala upp tillverkningen och även integrera sina andra affärsområden.

”Det är väldigt lätt att vara

trygg hemma, men vågar man inte öppna dörren till resten av världen så tar andra över. – Med den här etableringen vill jag påstå att vi snabbt ska lära oss den svenska företagskulturen och veta vad marknaden efterfrågar. Med vår erfarne säljdirektör Jörgen Hedström ombord skapar vi förutsättningar för en snabb och tydlig etablering. Istället för att se oss som ett finskt bolag som exporterar varor och tjänster till Sverige så vill vi att marknaden ska se oss som en svensk aktör då ”business is local”. Det ger oss en stabil grund och mer trygghet för våra kunder. CEO Harri Lamminen menar att man genom etableringen egentligen bara gör det som är nödvändigt.

– Det är väldigt lätt att vara trygg hemma, men vågar man inte öppna dörren till resten av världen så tar andra över. Vi har inte för avsikt att stå vid sidan och titta på. Det är vi och vårt koncept för bra för. Hur ser du på er etablering i Sverige om 3 år?

– Även om vi inte räds utmaningen så är vi väldigt ödmjuka inför den. Målsättningen är Harri Lamminen att den svenska organisationen ska ha växt till fler än 100 personer och omsättningen ska estimeras till 250 miljoner kronor. Vi ser att Sverige kommer vara den snabbast växande marknaden för ARNON. Sverige idag – vad blir nästa steg för ARNON?

– Självfallet har vi en långsiktig plan, men just nu är allt fokus på Sverige. Det räcker gott och väl. Målet är att ha en egen fabrik under våren och en väl fungerande organisation under 2020.


6 NORDPROFFS 2020

Om du vill att det ska hålla, bygg det i stål JTK Power Group är specialister på industriella stållösningar för marin-, gruv-, logistik- och energisektorerna. Text: David J. Cord

JTK Power Group erbjuder högklassiga lösningar för ett urval branscher. Gruppen omfattar tre bolag med anläggningar i Finland, Estland och Kina. De erbjuder ljuddämparoch ventillinjeprodukter; mekaniska, akustiska och industriella tjänster och skyddsrumsutrustning. De är kända för att ha den bästa teknologiska sakkunskapen inom sina områden, 100-procentig leveranssäkerhet och dimensionsnoggrannhet på sina produkter. JTK Power strävar till att ge sina kunder de bästa kvalitetslösningarna, som gör det möjligt för dem att förbättra säkerheten, effektiviteten och pålitligheten, samtidigt som de sparar tid och pengar. JTK Power har rötter som sträcker sig 60 år tillbaka i tiden. Gruppen sysselsätter över 200 experter och har en årlig omsättning på ca 500 miljoner SEK. Deras lösningar återfinns i varje världsdel.

Ljuddämparlösningar JTK Power formger ljuddämpare för diesel- och bensinmotorer, gasturbiner, kompressorer, vakuumpumpar och utblåsningsventiler. Avgasljuddämpare med gnistfångare kan användas i marin- och off-shore -tillämpningar, där miljön är klassificerad som „lättantändlig“ eller „explosiv“. Med sin omfattande maritima erfarenhet är JTK Power experter på att planera ljuddämpare för både stränga ljud- och utrymmeskrav. De formger och tillverkar även integrerade lösningar, såsom ljuddämpar-rökgångskonstruktioner. Dessa kan skapas för de mest krävande omgivningar, såsom regioner som är utsatta för orkaner eller jordbävningar. Dessutom skapar JTK Power insugningsljuddämpare för stora turbokompressorer, som används i diesel- och bensinmotorer samt insugningsluftfläktar för kraftverk. JTK anser att de bästa insatserna ger de bästa resultaten, så de har stränga krav på sina råmaterial. De är också redo att testa ljuddämparna för att säkra att de motsvarar förväntningarna, till exempel med testerna NDT (icke-nedbrytande provningsmetoder), SAT (läckageprovning och plats) och FAT (leveranstest).

Ventillinjeprodukter och ståldörrar Under mer än 25 år har JTK Power arbetat med originalutrustning på ventilsäten, i synnerhet för stora diesel- och bensinmotorer. Deras CNC-maskinbearbetningsverkstad är försedd med den senaste utrustningen, och deras specialister tillverkar högkvalitativa produkter av krävande material. Hittills har de levererat mer än 1,1 miljoner utblås- och inblåsningsventilsäten. Bolaget skapar också specialdörrar för byggindustrin, till exempel för de skyddsrum, som krävs i byggnaderna i vissa

Verkställande direktören fär JTK Power Tallinn Rainer Jakobson berättar att man kan både borra och fräsa metalldelar med det nya bearbetningscentret.

länder. JTK Powers skyddsrumsdörrar tillverkas enligt det finska inrikesministeriets stränga krav. Dessutom producerar de andra dörrar för särskilda ändamål, såsom för röntgenrum eller andra kundanpassade ändamål.

JTK Power utför högklassig svetsning och montering av avgasmoduler, avgasrörslösningar, gasventilenheter och selektiva katalytiska reduktionslösningar.

Tillverkningstjänster JTK Power tillhandahåller fullständiga tillverkningstjänster baserade på kundens specifikationer. Häri kan ingå plasmaoch gasskärning samt plåtformning med bocknings- och valsmaskiner. Bolaget har omfattande svetskapacitet, inklusive manuell svetsning, robotsvetsning och bågsvetsning under vatten. De har också blästrings- och våtlackeringsanläggningar. Deras omfattande kapacitet och resurser gör att de kan utföra nyckelfärdiga projekt i tillverkningen av stålkonstruktioner, som kräver särskilda färdigheter i bullerreducering eller förståelse av avgaser.

JTK Power kan utföra nyckelfärdiga projekt från motorn, genom kanalerna och hela vägen upp till rökgången. Under årtionden har JTK Power trott på att förse kunderna med innovationer, så att de kan öka säkerheten, effektiviteten och lönsamheten. Den traditionen fortsätter i dag med bolagets FoU-avdelning. Deras design- och FoU-personal är försedda med de allra senaste verktygen för att skapa de bästa lösningarna för sina kunder. De har särskilda styrkor i akustisk design och arbetar med kunderna för att lösa problem med omgivningsbuller och strålningsbrus.

Svetsade projektlösningar JTK Power utför högklassig svetsning och montering av avgasmoduler, avgasrörslösningar, gasventilenheter och selektiva katalytiska reduktionslösningar. De arbetar med sina kunder ända från formgivningsfasen för att skapa selektiva katalytiska reduktionsenheter för dieseloch bensinmotorer i marin- och energisektorerna. Svetsarna och ingenjörerna har specialkunskaper för dessa krävande stålkonstruktioner. JTK Power är även experter på komplicerade handsvetsade projekt, som bygger på kundens ritningar. De har smidigheten att utföra krävande arbeten och kapaciteten att utföra stora arbeten. JTK Power anskaffar materialen, utför monteringen, svetsinspektionen och förpackningen. Goda exempel på dessa produkter är katalysatorkåpor och EGM-moduler för stora motorer.

Nästan 30 tons ljuddämpare utvecklad i samarbete mellan JTK Power, kunden och forskningsinstitutet, för att uppnå bullerfri omgivning kring applikationen..


NORDPROFFS 2020

7

Kontio har introducerat modern och spektakulär timmerarkitektur på den svenska marknaden. Förutom villor och fritidshus har Kontio levererat skidstugor på lyxnivå bland annat till Åre.

Känn dig som hemma i något av Forenoms företagsboenden Kom och bo i någon av Forenoms smarta boendelösningar. Vi på Forenom erbjuder boende i hemliknande miljö för dig som tillfälligt behöver en bostad på annan ort.

Ett Kontio-hus är ett sunt och miljövänligt alternativ Vi tillbringar största delen av vår tid inomhus, så byggnadsmaterialen och luftkvalitén har en stor effekt på vår hälsa. Kontio-timmerhusen har en bevisat bra och ren inomhusluft. Trä är också ett miljövänligt och ekologiskt hållbart alternativ.

Har du eller dina medarbetare ett mobilt jobb eller flyttar på grund av ett projekt, ett kontrakt eller någon annan typ av jobb? Då är det smart att ordna en tillfällig bostad i ett lägenhetshotell eller en möblerad lägenhet exakt så länge som projektet varar. För företag är våra boenden mer kostnadseffektiva och flexibla än ett hotell och på köpet får dina anställda en mer bekväm och hemtrevlig upplevelse.

rymme. Lägenheterna är bekväma och gör vardagen enkel genom att vi erbjuder en rad tillvalstjänster som städning och parkering.

Behöver du bostad några dagar eller flera månader, stort eller litet, självhushåll eller full service? Det spelar ingen roll. Vi har ett brett utbud av lägenhetshotell, möblerade lägenheter och hostel. Dessutom kan vi erbjuda en rad olika tjänster till dig som tillfälligt behöver en bostad eller som är ansvarig för boendefrågor på ditt företag.

Hostel

Text: Timo SORMUNEN

Du vill sannolikt bo i ett hem, som har kontakt med naturen, det ger livskraft en bra och hälsosam inomhusluft, som och minskar stress. Timmerhusen har är energieffektiv och har det lägsta kol- en angenäm ljudmiljö och trämaterialdioxidavtrycket under byggnadens hela et har även i övrigt en lugnande effekt”, livscykel. Du sätter säkert också värde påminner hon om. på att ditt hem har byggts så att man sparat naturresurser. En vägvisare inom modern Ditt val är ett Kontio-timmerhus, timmerhusarkitektur vars timmerväggar också fungerar som effektiva kolsänkor. Dessutom utnyttjas Finländska Kontio är världens ledande de biprodukter som uppstår vid tillverk- tillverkare av timmerhus, som har en ningen av huset (spån stark position också och flis) i energipropå den svenska markduktion. naden. Bolaget anAv oss får kunden ett En timmerbyggnad vänder äkta arktisk tryggt, hållbart och friskt som är uppförd med furu i sin produktion modern teknologi är timmerhem, som färdigställs och på fabriken i Pupå nyckelfärdig basis.” tät och energieffektiv. dasjärvi används den En massiv timmersenaste teknologin i Kirsi Isomursu, Exportchef, vägg ackumulerar branschen. Kontiotuote Oy värme på våren och ”Vi har introduhösten, på sommaren cerat modern och erbjuder den åter angenäm svalka. På så spektakulär timmerarkitektur på den sätt minskar man behovet av att värma svenska marknaden. Förutom villor har upp och svalka bostaden – och samti- vi byggt fritidshus i den svenska skärdigt minskas utsläppen och energiräk- gården samt skidstugor i lyxklass bland ningen. annat i Åre”, berättar Isomursu. ”Enligt en undersökning som utförts Kontiotuote valdes 2019 till Finlands i Finland, är de människor som bor i ett bästa husleverantör. timmerhus också nöjdare med inom”Av oss får kunden ett tryggt, hållbart husluftens kvalité, än de som bor i te- och friskt timmerhem, som färdigställs gel- eller trähus”, berättar exportchefen på nyckelfärdig basis. Man kan också se Kirsi Isomursu. vår kollektion på vårt utställningsområ”Dessutom erbjuder ett timmerhus de i Arlandastad”, tillägger Isomursu.

Kontiotuote Oy • Grundad 1976, tillverkare av timmerhus och villor • Fabrik i Pudasjärvi i norra Finland • Omsättning ca 55 miljoner euro • Personal på ca 220 anställda • Levererar årligen ca 2 000 timmerhus över hela världen

www.kontio.se

Möblerade lägenheter Forenoms möblerade lägenheter är verkligen som ett andra hem. Fast bekvämare. I vårt utbud finns allt från små lägenheter till större med gott om ut-

Lägenhetshotell Forenoms lägenhetshotell är ett bekvämt boende där det är lätt att känna sig som hemma och behålla sina vardagliga rutiner. Rummen i lägenhetshotellen har inbyggda kök, men ligger också i centrala lägen med gott om kaféer och restauranger i närheten för den som inte vill laga maten själv. Vill du ha ett ännu mer bekvämt boende finns det möjlighet att beställa tjänster som till exempel frukost och städning varje dag. Kodlås gör det enkelt att komma och gå som man vill.

På våra prisvärda hostel får du och ditt företag ett bra boende till ett rimligt pris. Du kan välja att bo i ett eget rum eller dela med andra. Alla rum har en enklare köksdel med till exempel mikrovågsugn. Är ni ett gäng som bor tillfälligt tillsammans är hostel eller vandrarhem ett trevligt och praktiskt alternativ där ni kan umgås efter jobbet i de gemensamma utrymmena. Våra hostel eller vandrarhem är lätta att nå med bil eller kollektivtrafik. Det finns oftast parkeringsplatser inom området och restauranger och annan service i närheten.

Varför boka boendet hos Forenom? • • • • • • •

Du kan välja mellan flera tusen olika boendealternativ i Norden. Hemtrevligare miljö än hotell och alla bekvämligheter finns på plats så fort gästen kliver in över tröskeln. Vi erbjuder bostäder med olika standarder och prisnivåer, från budget till premium. Vi kan erbjuda en bostad inom 48 timmar. Ju längre vistelse, desto förmånligare priser. Kundtjänsten är öppen dygnet runt. Vi är ett klimatsmart boendealternativ, som maximerar utnyttjandet av befintlig kapacitet. Kontakta oss: tel: +46 8 120 74 300 sales@forenom.se Boka online forenom.com

forenom.com


8 NORDPROFFS 2020

Black Bruin – transmissionslösningar redan i 60 år

Torraka för turistobjekten i Lappland

Finländska Black Bruin Oy planerar och tillverkar hydraulmotorer, rotatorer och styrsystem för arbetsmaskiner, virkesavverkningsutrustningar och industri. Under den 60-åriga historien har Sverige blivit ett viktigt marknadsområde för företaget.

– Våra kunder är bland annat tillverkare av skogs-, gruv-, såg- samt pappers- och cellulosamaskiner, exportens andel av produktionen är nästan 80 %. Våra motorer, som grundar sig på radialkolvstekniken, är som bäst i applikationer som kräver kraftöverföring i låg hastighet med högt vridmoment. Vårt produktsortiment omfattar motorer från små 400 cm3:s modeller till grova, över 20 000 cm3 stora industrimotorer. Inriktningen är att utveckla båda ytterligheterna i modellsortimentet och svara på marknadsefterfrågan, berättar exportutvecklingschef Markku Latvala.

Maskinell virkesavverkning driver tillväxten Black Bruin -produkterna har flera tillämpningar inom skogsindustrin. Enligt Latvala är företagets läge ”mitt i skogsmarknaden” nära de nordiska maskinproducenterna och entreprenörerna viktig. Sakkunskap om sektorn, betjäningskapaciteten och den medelstora organisationens flexibilitet ses som tydliga konkurrensfördelar. Utvecklingsarbetet görs utifrån kundbehov och målet är att vara den mest eftertraktade partnern för att leverera hydrauliklösningar. – Vi levererar rotatorer och matarvalsmotorer för skördaraggregat och drivmotorer samt styrsystem för traktorsläpvagnar. Dessutom används motorerna i skogsmaskinernas körtransmission, lunningsvinschar, fräsar, samt röjaggregat. Rotatorerna har visat sig vara starka, precisa och långlivade i bruk RH3016 är Black Bruins nyaste rotator, som konstruerats speciellt för kraftiga och deras servicebehov är litet. Det här är en tydlig fördel i virkesavverkningen, när man skördare. strävar efter produktivitet, fortsätter Latvala. – De drivande släpvagnarnas andel i Norden och Mellaneuropa ökar hela tiden, särskilt i skogssläpvagnar har navmotordriften ökat snabbt. Vi har ett nära samarbete med axeltillverkarna och till exempel BPW:s drivande axel AGRO Drive som lanserades år 2017 har fått ett bra mottagande även bland lantbruks- och dumpervagnstillverkarna. Då vagnarnas och lasternas vikter ökar blir drivningens betydelse viktigare, när man kommer åt att arbeta även i svåra förhållanden och i utmanande terräng.

Lång erfarenhet även av industritillämpningar Black Bruins rötter sträcker sig till den år 1959 utvecklade SISU-navmotorn. För produkten fanns mycket snabbt tillämpningar i hemlandets och Sveriges pappers- och cellulosaindustri, var de fortfarande är i användning. – För industribruk levererar vi nuförtiden kraftiga S-seriens motorer, vars egenskaper lämpar sig väl för krossar, spindlar, vinschar och transportörer. Vi kan erbjuda mervärde, vilket märks som effektivare arbete och processer hos kunden, avslutar Latvala. I Sverige är Black Bruins officiella samarbetspartner HydX AB, som garanterar omfattande support nära kunden.

Huliswood har levererat tiotals byggnader i torraka för turistbranschen i norra Finland. Leveranserna har varierat från stugor och bastur till större helheter, ända till hotell. Torraka passar till sin karaktär in i det karga lappländska landskapet. Kvalitetsmedvetna kunder känner till torrakan och vill uppleva den stämning och doft som den skapar.

Uhtua Sky Uhtua Sky är en bostadsenhet som utformats för att möta behoven bland företagare inom turistbranschen. Tack vare enheten kan företagarna på ett enkelt, snabbt och spektakulärt sätt öka logikapaciteten. En väsentlig del av byggnaden utgörs av en stor glasdel med en ståtlig parsäng i torraka. Eftersom glasen är eluppvärmda håller de sig klara i kyla och vid snöfall. Norrskenen och stjärnhimlen öppnar sig utan hinder inför kundernas ögon. De bor mitt i naturen. På Uhtua Sky kombineras traditionellt timmersnideri, stål-, glas- och modern modultillverkning. Den styrteknik som tillämpas möjliggör energieffektiva lösningar. Utrymmena är planerade så att de är luftiga och lätta att underhålla. Baskostnaderna för Uhtua Sky är låga och bostadsenheten lämnar marken

nästan orörd. Det ringa behovet av lokal arbetskraft garanterar att man kan ta enheten i bruk vid planerad tidpunkt.

Huli -bastur Huliswoods nyhet är en bastu av torraka som är färdigbyggd på fabriken och nästan klar att användas genast vid leverans. Ett stycke doft och magi från skogen i norr lätt och snabbt till den plats du önskar! Huli -basturna har en handtimrad stomme av torraka. I kollektionen ingår tre bastur i olika storlek, och den största har ett separat omklädningsrum. Till utrustningen hör som standard en vedeldad ugn som kan bytas ut mot en elektrisk ugn. Man kan också göra andra ändringar inom vissa gränser.

Att bygga i torraka Huliswood levererar också stommar i torraka enligt kundens egna ritningar. Stommarna i torraka timras för hand och transporteras till byggplatsen. Vi levererar också kompletterande torrakamaterial för bl.a. för takfötter, verandor, innertak, trappor och bastur.

Panel i torraka En panel som tillverkats av torraka skapar lappländsk stämning. Panelen kan monteras var som helst: i bastun, brasrummet, sovrummet eller till och med på en restaurangvägg. En torrakapanel är ett modernt sätt att bygga en äkta torrakayta. Huliswood Oy

Black Bruin produktsortiment omfattar motorer från små 400 cm3:s modeller till grova, över 20 000 cm3 stora industrimotorer.

Huliswood Oy har arbetat med torrakor i mer än tjugo år. Vår fabrik ligger i Karstula, i mellersta Finland. Våra produkter utgörs av logiplatser, bastur, timmerstommar, sågat virke och möbler. Exporten har varit en viktig del av vår verksamhet ända från början. Vi har exporterat torraka till Sverige och Norge, mellersta Europa och ända till Japan. Ta kontakt: huliswood@huliswood.fi eller +358-400-350 037

www.blackbruin.com

www.huliswood.fi


NORDPROFFS 2020

9

FOODDUCK®-påläggsdoserarna, som främjar en hållbar utveckling och cirkulär ekonomi, har landat i Sverige FOODDUCK®-påläggsdoseraren är en finsk innovation som har uppfunnits för att underlätta vardagen i brödstationer och serveringslinjer samt för att minska svinnet. Timo Sorsavirta, uppvuxen i ett finskt familjebolag, grundade Foodduck Oy år 2012 och företaget började utveckla apparaten. I slutet av 2014 lanserades den första FOODDUCK®-påläggsdoseraren på marknaden. Apparaterna har varit i omfattande användning i Finland i fem års tid. År 2019 expanderade verksamheten till Sverige och de första apparaterna och påläggen levererades förra sommaren. För närvarande används FOODDUCK®-doserare redan runtom i Sverige. Företagets kunder är bland annat skolor, daghem, restauranger, storkök och äldreboenden.

Bolaget håller sig i framkant avseende megatrender och teknologi Den ekologiska, moderna och smarta FOODDUCK®-påläggsdoseraren gör att mängden plastavfall minskar avsevärt. Samtidigt förbättras kundupplevelsen då brödstationen hålls ren och inbjudande.

Med FOODDUCK®-doseraren kan pålägget serveras mer hygieniskt än förut.

Matsvinnen är en av de främsta utmaningarna i framtiden och företaget vill lösa detta när det gäller pålägg. Den automatiska doseraren och avancerade tekniken möjliggör en effektiv användning av påläggsförpackningen. ”Apparaten utnyttjar IoT-teknik och våra nya, ännu smartare lösningar ger realtidsinformation om bland annat påläggsförbrukning och användningen av apparaten, och systemet hjälper oss att optimera underhållet av apparaterna”, berättar VD Sorsavirta. Verksamheten bygger på ett koncept där apparaterna leasas och alltid omfattas av ett serviceavtal. ”Vi bygger apparaterna av högkvalitativa komponenter och säkerställer därigenom att deras livscykel är så lång som möjligt”, sammanfattar Sorsavirta. Foodduck Oy finns i Finland

på listan över de mest intressanta företagen inom den cirkulära ekonomin. Foodduck Oy blickar mot Sverige och även andra exportmarknader. Produkten och tekniken är patenterad i Europa och USA. Blev du intresserad? Ta kontakt: Foodduck, Sverige kundservice@foodduck.se Tel. +46 844 68 7804

www.foodduck.se

Ginolis introducerar högteknologi i diagnostikbranschen Bakterier som är immuna mot antibiotika och olika slags sjukdomsepidemier är globala utmaningar. För att stoppa dem, krävs det noggrann och långsiktig forskning, men också allt snabbare och tillförlitligare diagnostik. Text: Timo SORMUNEN

svåra förhållanden och långt från tjänsterna”, påminner Venäläinen. Ginolis uppstod för ett par år sedan efter sammanslagningen av finländska GIN Oy och svenska Sigolis. Det starkt exportinriktade tillväxtföretaget har sitt huvudkontor i Uleåborg och dotterbolag i Uppsala, San Diego och Suzhou i Kina.

Denna utmaning möts av uleåborgsföretaget Ginolis, som planerar och levererar automatlinjer till sina kunder, som tillverkar diagnostiska snabbtester och medicintekniska produkter, bland annat insulinpumpar. I bolagets automatlinjer används den senaste tekniken, som är i bruk inom elektronikindustrin. En ytterligare fördel är att linjerna skräddarsys av kostnadseffektiva moduler, vilkas antal och på samma gång produktionskapacitet är lätt att öka. På så sätt kan Ginolis kunder vid behov reagera till och med mycket snabbt på ökad efterfrågan.

Ginolis Oy • Utvecklar och tillverkar lösningar, med vilka dess kunder kan påskynda, underlätta och effektivisera den medicinska diagnostiken samt öka produktionskapaciteten. • Omsättning ca 6,0 M€ miljoner euro, ca 70 anställda. • Export 94 procent av omsättningen, viktigaste exportland USA. • Säte i Uleåborg. Dotterbolag i Sverige, USA och Kina.

”Ginolis teknologilösningar är till hjälp i situationer, där det behövs snabba och tillförlitliga snabbtester samt tillräcklig produktionskapacitet.

"Sådana situationer är exempelvis farsoter och epidemier, som sprider sig aggressivt, varvid det behövs snabba och tillförlitliga snabbtester, men även tillräcklig produktionskapacitet för att tillverka dem", förklarar viceverkställande direktören Jorma Venäläinen.

Av Ginolis produktion och lösningar är huvuddelen inriktad på exportmarknaderna, i synnerhet USA.

Stor hjälp för hela mänskligheten Ginolis teknologi hjälper aktörerna i branschen att erbjuda också smidiga lösningar, som påskyndar diagnosticeringen. När tillförlitligheten förbättras, kan

många grundprov tas med snabbtester i hemmaförhållanden, utan särskilda laboratoriebesök. ”Allteftersom befolkningen åldras, är detta av stor betydelse. Situationen är likartad också exempelvis i utvecklingsländerna, där man ofta lever under extremt

www.ginolis.com


10 NORDPROFFS 2020

I Pello hittar man gränsöverskridande businesspartnerskap Huvudmarknaden för många företag som verkar i Finland är fortfarande hemlandet, men allt fler söker fotfäste också på den svenska och norska sidan. Man hittar det till exempel i Pello, som är beläget i Tornedalen vid polcirkeln. Text: Timo SORMUNEN

”Här finns många företag, som aktivt letar efter kunder och samarbetspartners från Sverige. Det är också en naturlig och traditionell riktning, eftersom vi är belägna alldeles vid gränsen”, säger företagsrådgivare Mika Rinne vid Pellon Kehitys. Serviceföretaget som är gemensamt för

Pellon Betoni erbjuder nyckelfärdiga element Ett av de företag som sökt fotfäste i kalottområdet är elementtillverkaren Pellon Betoni. På dess kompetens och leveranssäkerhet litar också Nåiden Bygg AB, som har huvudkontor i Luleå. Byggföretaget som verkar i norra Sverige sysselsätter ca 260 personer och har en omsättning på ca 1,0 miljard kronor. Pellon Betonis hantverk och kunnande återfinns i många av bolagets objekt. Ett av de senaste är det arkitektoniskt spektakulära höghuskomplexet Kuststad, som uppförts i Södra hamn i Luleå. Dess balkongplattor är gjorda i Pello. ”Samarbetet har för varje arbetsobjekt och i alla avseenden varit smidigt och tidsplanen har hållit. De transporter som

Maestro-systemet flyttar restaurangunderhållningen till en ny plattform I Pello återfinner man också ett av den finska restaurangunderhållningens pionjärföretag. Viihdeväylä Oy inledde sin verksamhet redan i mitten på 1980-talet som en traditionell programbyrå. I dag är företaget den ledande tjänsteleverantören på sitt område i Finland. Det av företaget utvecklade restaurangunderhållningssystemet Maestro Pro är Finlands mest använda restaurangunderhållningsplattform i alla sina tre produktgrupper: musik, idrott och karaoke. ”Maestro Pro samlar alla underhållnings- och musiktjänster i en lättanvänd tjänsteplattform, som kan styras exempelvis med en pekplatta. Samtidigt slipper

Pello kommun och de lokala företagarna erbjuder företagare utvecklingstjänster från uppstart till tillväxt och internationalisering. ”I Pello finns det mycket kunskap inom trä- och timmerbyggande. Pellopuu Oy är till exempel den enda fabriken i de nordis-

www.pellonkehitys.fi

bolaget sköter fungerar alltid utan gnissel. Det är oerhört viktigt i sådana här projekt”, berömmer Nåiden Byggs projektchef Per-Ola Patomella.

Ett av de senaste objekten är höghuskomplexet Kuststad, som uppförts i Södra hamn i Luleå och vars balkongplattor är gjorda i Pello.

Vi väntar med intresse på att de stora objekten i Kiruna och Gällivare i norra Sverige ska inledas.

Pellon Betoni grundades 1954 och från dess fabrik i Orajärvi går det ut element till olika ställen i Finland och kalottområdet. Av produktionen går 60 procent till Finland, återstående 40 procent i dagsläget till Sverige. Objekten varierar från industribyggnader till bostadshöghus. ”Vi har beredskap att erbjuda hög kompetens till dem”, berättar verkställande direktör Lasse Sunila.

Pellon Betoni Oy • Omsättning: 3 milj. euro (ca 32 milj. kr) • Antal anställda: 30 • Huvudmarknadsområden Finland, Sverige och Norge • Export: 40 procent av omsättningen

tauratörens vardag och företagande. Personalen får mer tid för kundbetjäning när de inte behöver ödsla tid på att reda ut försvunna sportkanaler eller tilltrasslade spellistor. Vid sidan av spellistor som utarbetats på förhand kan man också uppfylla kundernas musikönskemål. Maestro -systemet har i Finland en marknadsMaestro Pro samlar alla underhållnings- och musiktjänster i en lättanvänd tjänsteplattform, som kan styras exempelvis med en pek- andel på ca 60 procent. platta. Samtidigt slipper man komplicerade, ofta svåranvända och Viihdeväylä har de facto felkänsliga system. allt mer börjat blicka mot man komplicerade, ofta svåranvända och den svenska marknaden, där det i jämfelkänsliga system”, sammanfattar försälj- förelse med Finland finns mycket större tillväxtpotential. ”I Sverige lever restauningsdirektör Olli Aska. Systemet underlättar ansenligt res- ranger ännu i hög grad i en era av separat

En lätt och hållbar bikakeskiva som även lämpar sig för fordon Spetskompetens från Pello seglar också på världens hav. Potma tillverkar bikakestrukturer och sandwichplattor i aluminium och dess produkter används som inredningskonstruktioner bland annat i lyxkryssare och oljeborrningsplattformar, men även i hissar och renrum. Den lätta, hållbara, återvinningsbara och brandsäkra väggkonstruktionen lämpar sig även för många andra objekt. Marknadsföringschef Antti Lassila nämner som exempel specialfordon och husbilar, rälsburna fordon, byggnadsfasader samt det modulbyggande som sprider sig i byggbranschen. ”En bikakestruktur i aluminium är exempelvis i husbilar och -vagnar ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ.

ka länderna som producerar jättestockar. Vi har också toppexperten på impregnering av virke, Pantsarin Saha Oy, med vars teknik man kan främja koldioxidneutralt byggande i årtionden framöver”, tillägger Rinne.

som krävs för transporten”, uppräknar Lassila.

Till exempel väger en 10 mm tjock platta bara 5 kg/m², men bär en nästan 2 000 kilos jämn vikt per kvadratmeter. En bikakestruktur i aluminium är exempelvis i husbilar och -vagnar ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ. Noggrant måttillverkad och med exempelvis tapet- eller trälaminatmönster är den lätt och snabb att montera som färdig yta.

Noggrant måttillverkad och med exempelvis tapet- eller trälaminatmönster är den lätt och snabb att montera som färdig yta. Dessutom är aluminium ett lätt material och minskar därmed bränsleförbrukningen, koldioxidavtrycket samt sänker fordonets totalvikt. Det sistnämnda kan vara av stor betydelse för den fordonsklass

Samma fördelar står till buds i många andra viktbegränsade objekt och oberoende av om objektet förflyttas eller om nyttan uppstår exempelvis av en minskning av den bakomliggande stödkonstruktionen. Till exempel väger en 10 mm tjock platta bara 5 kg/m², men bär en nästan 2 000 kilos jämn vikt per kvadratmeter. ”Aluminium är 100-procentigt återvinningsbart. Detta är av större betydelse än tidigare, när man exempelvis letar efter ersättare för plaster och glasfiber”, poäng-

www.pellonbetoni.fi

En fördel med Maestro Pro är även användarupplevelsen i Spotify-stil och den färdiga Spotifyintegreringen.

anskaffade musik- och innehållstjänster. Vi samlar alla tjänster på en adress och också det tekniska stödet till ett servicenummer. En fördel är även användarupplevelsen i Spotify-stil och den färdiga Spotify-integreringen”, betonar Aska. Maestro Pro/Viihdeväylä Oy • • • •

Omsättning: 2,7 miljoner euro (28,5 milj. kr) Antal anställda: 10 Huvudmarknadsområde Finland Exportens andel av omsättningen: 1 %

www.maestropro.fi

terar Lassila. Potma grundades 1973 och deras första produkter var odlingsunderlag för fröplantor, där man också hittar en koppling till nutiden: den bikakestruktur som bolaget utvecklade härstammar från odlingsunderlagen i papper. En produktgrupp är också märkningsband för ishockeyrinkar. Dessa återfinns förutom i ligarinkarna i Finland och Sverige bl.a. i NHL och KHL. Potma Oy • • • •

Omsättning: 2,9 miljoner euro (30,5 milj. kr) Antal anställda: 13 Huvudbransch: tillverkning av interiör -element för fartyg Exportens andel av omsättningen 35 procent

www.potma.fi


NORDPROFFS 2020 11

Naturen hjälper dig bli av med stress Visste du att pulsen och blodtrycket sänks när man vistas nära naturen och att man på så sätt får hjälp med att hålla sig frisk och välmående? Detta har konstaterats i många undersökningar, men du kan också uppleva det genom att prova själv. Text: Nadia Paavola

I Arctic Fox Igloos Village i Ranua kan du uppleva närheten till naturen också på natten. I glasiglorna är det sista du ser innan du somnar Lapplands nordliga himmel som välver sig ovan dig. Chanserna att se norrsken är goda, så naturens nattliga ljusshow kan hålla dig i sitt grepp överraskande länge. När du vaknar utsövd på morgonkvisten lockar naturen i Ranua dig till exempel att vandra, åka skidor, åka kälke eller paddla. Under sommarsäsongen erbjuder också Ranua djurpark något att se för hela familjen.

Väcker det kreativa tänkandet Att gå ner i varv vid vildmarkens rand kan också bidra till att arbetslaget börjar tänka kreativt och koncentrera sig på det väsentliga. När den sedvanliga vardagsmiljön byts ut mot en lugn sjöstran, får man ny energi på kursen eller mötet. Företagen drar nytta av den fullständiga servicen med bland annat ett mötesrum utrustat med adekvat teknik i Ranua djurparks huvudrestaurang. På samma plats serveras också kaffe, lunch och middag. Som avslutning på

dagen tar en av djurparkens guider med konferensgästerna på en rundtur i djurparken, där man bland annat kan beundra isbjörnarna.

På kvällen väntar din egen iglo Varje iglo har förutom en sovplats och ett pentry med glasväggar även en sektion med träinklädnad, där iglons entré, toalett, bastu och tvättrum är belägna. Man

kan alltså i allsköns ro kasta bad i sin egen bastu och om man så önskar, sedan plumsa i sjön, som ligger på bara några stegs avstånd. På vintern kan man rulla runt i snödrivorna eller sätta sig ner i de varma inomhusutrymmena och njuta av det snöiga vinterlandskapet. Tack vare de uppvärmda glaspanelerna bidas det inte frost på glasen och det samlas inte snö ovanpå iglon. På det här sättet kan man njuta av naturens oförglömliga kraft dygnet runt och under alla årstider.

www.arcticfoxigloos.com Arctic Fox-iglorna är utplacerade på stranden intill en vildmarkssjö så att man från var och en av iglorna har obehindrad utsikt över både sjön och den nordliga himlen, där man ofta ser norrsken.

www.ranuazoo.com

Finländska produkter med finländska händer Trä är ett levande och naturligt material och det har alltid utgjort en del av inredningen och miljön i finländska hem. De lister, paneler, golvbrädor och bastuprodukter som E.T. Listat Oy tillverkar i massivträ ger varje hem värme och individualitet. De är också ett utmärkt val för den miljömedvetna och ansvarsfulla konsumenten. Trä binder koldioxid från atmosfären och minskar på så sätt utsläppen. Det virke som E.T. Listat använder kommer huvudsakligen från finska PEFC-certifierade skogar. När det fortsätter att förädlas i familjeföretaget i Ylivieska med inhemska händer tillförs vårt land arbete, rikedom och välstånd. – I vårt företag är redan den tredje generationen engagerad i verksamheten. Under årtiondenas gång har vi vuxit till Finlands största list- och paneltillverkare. Vi har alltid strävat efter att arbeta på ett ansvarsfullt sätt, konstaterar den verkställande direktören Raine Luukko.

Kvalitet och ögonfröjd Av E.T. Listats produkter ytbehandlas över 60 procent. Den populäraste färgen är vitt, men det omfattande urvalet av färger spänner från färg som liknar träets naturliga yta, genomskinliga nyanser och klart lack till täckfärger. Lågemissionsklassificeringen M1 har tilldelats produkter som är målade med vattenburna färger samt ytbelagda mdf-baserade lister och paneler. – På våra webbsidor visar vi ca 700 artiklar. Alla produkter på våra sidor finns i vårt lager, tipsar Luukko.

E.T. Listat Oy • • • • •

Finländskt familjeföretag, grundat 1972 Fabrik i Ylivieska • Sysselsätter över 100 personer Använder 30 000 m³ virke om året I huvudsak finsk furu och gran Även björk, ek, bok, klibbal.

Produkter: • Bygglister, paneler och golvbrädor i obe handlat trä, ytbehandlade eller ytbelagda (mdf) • Impregnerade produkter för bastu och fuktiga utrymmen • Även flamskyddsbehandlade produkter Mer information: raine.luukko@etlistat.fi Tfn +358 50 5499 942

www.etlistat.fi

TeXT: Maija-Liisa Saksa


12 NORDPROFFS 2020

Sverige är lyckligtvis så nära till Finland - och inte bara geografiskt - att det inte ens behövs att vråla. Inte bara från A till B.

Inte bara business.

Från Arvika till Båstad. Från Alvesta till Örö. Från Göteborg till Göttingen. Från Amber Valley till Bromley. Från Worthing till York. Från Bryssel till Strasbourg. Från Stockholm till Helsingfors. Från Paris till Basel. Dvs: varifrån som helst till vart som helst. När som helst.

Tack vare Greta Thunberg och andra kunskapsrika klimataktivister, har hela världen vaknat till besinning av att det gäller oss alla, inte bara några få, att göra något. För oss hos Niemi®, har det här varit kristallklart i mer än tio år. Steg för steg har vi siktat på att bli mer och mer fossilfritt, och nu, i dagens läge, kör vi helt fossilfritt: bara på biogas, förnybar diesel eller el. Utanför Finland är det här alltid inte möjligt ännu, men alltid när det är, då kör vi naturligtvis på!

Inte bara förflyttningar. Visst gör vi alla möjliga bostadsflytt, företagsflytt och internationella förflyttningar: Niemi® är ju det största företaget inom branschen i hela Norden. Och just vår erfarenhet med tusentals förflyttningar årligen (över 30 000!) har lärt oss att utveckla vår service att forma logiska och logistiska kedjor, från förflyttning av föremål till professionell lagring och omfattande återvinningstjänster.

Inte bara stora muskler. Visst har vi över 150 egna röda bilar och hundratals duktiga händer, men vi också - och det här är viktigt - behärskar internationella formaliteter: tull- och gränsbestämmelser som, även idag (och nu/snart efter Brexit kanske även mera), spelar en alltmera större roll inom det internationella affärslivet.

Röda bilar, grönt hjärta. Det gäller bara att kontakta Mikko (vår internationella chef Mikko Loikkanen), på: mikko.loikkanen@niemi.fi eller genom att slå hans direkta nummer +358 40 357 0183. Precis som vi säger i vårt motto: Allt ordnas!

NIEMI®

+358 20 554 554 niemi@niemi.fi Niemi Services Ltd, Hankmossvägen 11 B, 00390 Helsingfors, Finland


NORDPROFFS 2020 13

Finland – ett land i fĂśrändring FĂśr mĂĽnga svenskar är Finland ett land som man tror sig känna väl. Sverige och Finland har ju alltid stĂĽtt varandra nära, inte bara geografiskt, utan även pĂĽ mĂĽnga andra sätt. Vi delar grundläggande värderingar som en stark tro pĂĽ demokrati, jämlikhet och yttrandefrihet. Sverige är, ĂĽr efter ĂĽr, ett av finländarnas favoritresmĂĽl och samma gäller omvänt. Ă„ven handeln mellan vĂĽra tvĂĽ länder är betydande. Enligt Utrikesdepartementet finns det närmare 800 svenska fĂśretag och dotterbolag i Finland som tillsammans sysselsätter upp emot 75 000 personer. Omvänt finns det ungefär 600 finska fĂśretag i Sverige som ocksĂĽ sysselsätter mer än 75 000 personer. Vad mĂĽnga däremot inte känner till är att Finland fĂśrändrats pĂĽ mĂĽnga plan under de senaste ĂĽrtiondena. Skogsindustrin, exempelvis, har gĂĽtt igenom en omvandling, satsar mycket pĂĽ forskning och sĂśker nya vägar framĂĽt i form av innovativa, hĂĽllbara produkter som textilfibrer och nya byggmaterial. MĂĽnga finländska fĂśretag utvecklar ständigt mĂśjliga lĂśsningar till vĂĽra gemensamma, globala utmaningar: fĂśrnybara drivmedel, diagnostisering med artificiell intelligens och nya, växtbaserade proteinprodukter är nĂĽgra exempel pĂĽ saker finländska bolag har tagit fram eller jobbar

med just nu. Visste du exempelvis att Finland är världens ledande land fÜr havreinnovationer? Pulled oats, xylitol av havreskal och havretofu är alla produkter som kommer frün foodtech-industrin i Sveriges Üstra grannland. Sociala innovationer är ett annat omrüde där finländare fortsätter att bemÜta samhällsutmaningar med nya idÊer. ModerskapsfÜrpackningen med barnkläder och olika barnavürdsprodukter, som delats ut till alla nyblivna mammor sedan 1949, är ett känt exempel. Nyligen genomfÜrdes ett fÜrsÜk med medborgarlÜn, och i finländska skolor gür man nu mot mer fenomenbaserad undervisning där eleverna uppmuntras att se helheter i stället fÜr att enbart dela upp undervisningen i traditionella skolämnen.

mellan jobb och familjeliv (Kisi Work-Life Balance Index 2019). Finland har världens bästa fÜretagsklimat (Global Innovation Index 2019). Vi gÜr tydligen mer nytta och mindre skada än nügot annat land i hela världen, och har därfÜr utsetts till världens godaste land (The Good Country Index 2019). Vi är till och med det lyckligaste landet i hela världen, enligt en rapport frün FN. Alla dessa saker är süklart bra fÜr finländarna, men vi hoppas att de ocksü kan leda till nytta fÜr resten av världen. Vi strävar efter dialog och samarbete. Vi är ju inte sü münga, och därfÜr vet vi värdet av att gÜra saker tillsammans. Elna Nykänen Andersson Press- och kulturrüd, Finlands ambassad, Stockholm

Dagens Finland rankas hÜgt i münga internationella jämfÜrelser frün livskvalitet till läskunnighet. Helsingfors är världens bästa stad fÜr den som vill uppnü balans


14 NORDPROFFS 2020

1.–2.4.2020 | Helsinki nordiciotweek.com

WANT TO BE PART OF NORDIC IOT WEEK 2020? Contact for partnerships mikko huttunen

Sales Manager +358 50 367 5966 mikko.huttunen@bignordic.com

for tickets iiro karttunen

Sales Manager +358 44 566 5752 iiro.karttunen@bignordic.com


NORDPROFFS 2020 15

Marketing in mind? Reaching towards Finnish market? We’ll provide you comprehensive visibility amongst Finnish business leaders, inuencers and consumers. Contact us and we will make your business Finn-visible!

Editor Helsinki Oy is an expert in corporate communications. We collaborate with leading Finnish media and produce over 500 articles annually.

www.editorhelsinki.fi


D

DE N

NA

VI HJÄ LP PÅ

EN

AG RET

FINLÄNDSKA FÖ ER

SVE NS KA M ARK

Vill du samarbeta med Finland? Helsingfors 26 maj 2020 Talare (på bilden från vänster) • Ylva Berg, vd, Business Sweden • Leif Johansson, styrelseordförande, AstraZeneca • Lars G Nordström, styrelseordf. i Vattenfall och FINSVE

F

• Annica Bresky, vd, Stora Enso

insk-svenska handelskammaren

FINSVE ordnar årligen ett flertal semi-

(FINSVE) är en mötesplats för

narier och evenemang i både Sverige

finska och svenska företag. Med

och Finland.

750 medlemmar och ett omfattande nätverk i Finland och Sverige erbjuder vi en aktiv nätverks- och medlemsverksamhet. Många finländska företag anlitar FINSVEs rådgivningstjänster för att hitta samarbetspartners eller återförsäljare alternativt starta dotterbolag i Sverige. Vill du veta mer, ta kontakt med våra marknadsrådgivare: anne.masalin@

Den 26 maj 2020 har du en ypperlig möj-

• Jacob Wallenberg, ordf. i Investor och FINSVEs fullmäktige • Anna Hellerstedt, vd, KSF Media • Anna-Maja Henriksson, Finlands justitieminister

lighet att knyta kontakter med finländska företag och hitta nya affärsmöjligheter samt bredda dina nätverk i Finland. Då arrangerar vi det svenskspråkiga seminariet ”Sverige – möjligheternas marknad” i Helsingfors. Vi ordnar även en kryssning från Stockholm till seminariet.

finsve.com och markku.sirvio@finsve.

Läs mer om våra evenemang på

com, eller ring 08-442 8860.

finsve.com/evenemang SAMARBETSPARTNER:

www.finsve.com

Om seminariet Tid: Tisdag 26 maj 2020 kl. 14:45-19:30 Plats: Bio Rex, Helsingfors Pris: Seminariet är kostnadsfritt Språk: Svenska Anmälan: finsve.com/sverige Övrigt: Seminariet avslutas med buffet och mingel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.