__MAIN_TEXT__

Page 1

Lukijatutkimustulokset | AsiantuntijaOpas

1. Tietoisuus Tutkitut AsiantuntijaOpas -lehdet Huomioarvot kohderyhmäss

Editor Helsingin Talouselämän kiinteänä liitteenä ilmestyvät AsiantuntijaOppaat ovat vakiinnuttaneet erinomaiset tulokset Kuulas Research Agencyn tutkimuksissa. Tutkittuja numeroita on neljä (2012-2014).

(vastaa hankintapäätöksistä tai henkilökohta

julk aisu on

Huomioarvo kohderyhmässä on kaikkien neljän AsiantuntijaOppaan kohdalla tutkimuksensa korkein. Huomioarvo kohderyhmässä 82%-92%

EDiToR HElsin

ki oY:n asianT

unTija julk

aisu | 1/2012

on Editor Helsinki Ilmoitusliite /// Julkaisu

| ilmoiT usliiTE

Asiantuntija

Oy:n tuottama asiantuntijaju

Ilmoitusliite /// Julkaisu on Editor Helsinki

lkaisu /// 2013

sAsiantuntijaOpas

Opa

lkaisu /// helmikuu 2014

Helppoa ja huoletonta asuntosijoittamista SIvu 9

– Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti /// 2

SIvu 13

Tavoitteena korvata

Arvosanojen keskiarvoissa AsiantuntijaOpas on ollut järjestäen kärkisijoilla; viimeisimmässä tutkimuksessa ykkösenä. Keskiarvo 4,08-4,81

ty Suomi menes nsain­ teoilla ja ka välisyydellä SIvu 4

000 200 ia öljyä mm.

Nykyajan ät

osep iden markkino lukk Kiinteistö tekniikan /// 2 odotetaan tietopiristyvän

hyvinvointi >> Terveys ja enhallinta inointi >> Taloud

>> Logistiikka

ilmestynyt 27.1.2012

ja kuljetus

>> Kiinteistöt

ja toimitilat

ssa VTT:n Miimu

mää

kaupungissa

Airaksinen ///

2

Teknologiakau punki

Energiaoptimoinnilla

Vanhat rakennukset kiinnostavat /// 11

O p as

Älykäs valaistus

merkittävää tuottoa

– kiinteistötalouden professor i Seppo Junnila

/// 6

Oulussa

on positiivine pöhinä päällä n /// 4

Älykäs

Uusia rakennus­ Lisää tapoja automaatio turvallis /// 5 liikk ua /// 10 ajamis uutta een

asiantuntijoina

tonn a metsäenergiall

Myynti ja markk

Lakea tarjoaa uutta 4 asuntorahoitusmallia ///

kaisu /// kesäkuu 2014

tuo tulosta /// 9

Oppaita yrityksen järjestelmähankkeisi///in 15

/// 12

a asiantuntijajul

Mukavaa elä

älykkäässä

Tiiviin rakentamisen

It-projektit onnistuneesti maaliin

SIvu 11

Helsingin tuottam

Älyk kÄÄt kaup ungit ja Älyk Äs liikenne

renessanssiHaastattelu

/// 13

Kiinteistöjen rgiansäästöön Niitulevnaiissuudtöen ny ene tarvitaan uusia tapoja

Lukuarvoissa AsiantuntijaOpas menestyi vankasti; oppaan luki osittain tai kokonaan 60%-62%

/// Julkaisu on Editor

energioiden monet mahdollisuudet /// 13

Energiakatselmuksella energiakustannukset hallintaan

Kiinteistötalouden professori Seppo Junnila

Sauli

Ilmoitusliite

Uusiutuvien

/// 6

Kuljettaja­ tunnistus selvittää a kuljettajakohtaisi käyttöeroja

SIvu 7

luvassa yksilöllisiä än­ keinoja eläm hallintaan

Oy:n tuottama asiantuntijaju

AsiantuntijaOpas Asia ntuntija

/// 14

AsiantuntijaOpasta kehuttiin onnistuneesta ulkoasusta, luotettavan kuvan ja olennaisen tiedon antamisesta sekä ostokiinnostuksen herättämisestä.

v. 2012 – 2014

/// 11

Uutta älyä

ammatti­ liikenteesee n /// 14

alan asiantuntijat, jotka kehittävät s esittelee oman alansa viestiä yrityksesi osaamisesta en pariin! AsiantuntijaOpa mälle tielle. Kun haluat Tervetuloa asiantuntijoid auttavat yrityksiä kilpailukykyisem en@editorhelsinki.fi tuotteita ja palveluita sekä p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalain ota yhteyttä: Valtteri Rantalainen, www.editori.fi on julkaistu. ja seuraa! Uusi Asiantuntija- ja uutiskanava alalta. Tutustu, kiinnostu monelta amista >> ICT Asiantuntijaosa

>> Energia

ilmestynyt 18.10.2013

ilmestynyt 28.2.2014

ilmestynyt 13.6.2014

Voit tutustua AsiantuntijaOpas-näköislehtiin: www.editorhelsinki.fi/palvelut/opas-julkaisut

Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija. AsiantuntijaOpas esittelee oman alansa asiantuntijat, jotka kehittävät alan tuotteita ja palveluita sekä auttavat yrityksiä kilpailu­k ykyisemmälle tielle. | Tutkimuksen toimeksiantaja: Talentum Media Oy | Tutkimuksen toteuttaja: Kuulas


Huomioarvot kohderyhmässä

AsiantuntijaOppaan välittämä mielikuva

1. Tietoisuus 1.Huomioarvot Tietoisuus 1. Tietoisuus kohderyhmässä

(vastaa hankintapäätöksistä tai henkilökohtaisesti kiinnostunut) Huomioarvot Huomioarvot kohderyhmässä kohderyhmässä

Kesäkuu 2014 tutkimus (vastaa hankintapäätöksistä (vastaa hankintapäätöksistä tai henkilökohtaisesti tai henkilökohtaisesti kiinnostunut) kiinnostunut)

AsiantuntijaOppaiden välittämä mielikuva on erittäin positiivinen ja se on pysynyt vahvalla tasolla tutkimuksesta toiseen. AsiantuntijaOpasta on kehuttu tutkitusti mm. luotettavan kuvan ja olennaisen tiedon antamisesta sekä ostokiinnostuksen herättämisestä.

82%

Kesäkuu 2014 sopii hyvin nsopii kohtalaisesti

n

Talentum / ilmoitustesti /

7

7

Talentum 7 / ilmoitustesti /Talentum / ilmoitustesti /

Kaikkien tutkittujen AsiantuntijaOppaiden huomioarvot ja keskiarvo

Keskiarvo sopii hyvin nsopii kohtalaisesti

n

Sai kiinnostumaan tuotteesta/palvelusta

57%

52,25%

Onnistunut ulkoasu

75%

72,5%

Antaa luotettavan kuvan

71%

67,75%

Antaa olennaista tietoa tuotteesta/palvelusta

71%

65,5%

Lisää ostokiinnostusta

59%

56,75

Luo positiivisen kuvan

73%

68,75

Pidin mainoksesta

60%

57,5%

Huomioarvo kohderyhmässä on kaikkien neljän AsiantuntijaOppaan kohdalla tutkimuksensa korkein. AsiantuntijaOpas

Huomioarvo (kaikki)

Huomioarvo (kohderyhmässä)

Kesäkuu 2014

70%

82%

Helmikuu 2014

74%

82%

Lokakuu 2013

76%

85%

Tammikuu 2012

87%

92%

Keskiarvo

76,75%

85,25%

85%

Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija. AsiantuntijaOpas esittelee oman alansa asiantuntijat, jotka kehittävät alan tuotteita ja palveluita sekä auttavat yrityksiä kilpailu­k ykyisemmälle tielle.


Arvosanojen keskiarvo

AsiantuntijaOppaan herättämät ajatukset

ArvosanojenArvosanojen keskiarvo / Kesäkuu 2014 Arvosanojen keskiarvot keskiarvot TE, Yrityspalvelut yleisarvosanojen TE, Yrityspalvelutkeskiarvo: yleisarvosanojen 4 (2009-2013) keskiarvo: 4 (2009-2013)

4,35%

19

Talentum / ilmoitustesti / 19

Kaikkien tutkittujen AsiantuntijaOppaiden arvosanojen keskiarvot

Talentum / ilmoitustesti /

Hyviä ja mielenkiintoisia artikkeleita sisältänyt liite. Pidin tästä.

Hyvin tehty ja kiinnostava. Selasin joka sivun läpi otsikkotasolla.

Kiinnostavia juttuja.

Innovaatioita.

Kiinnostavan näköisiä aiheita.

Mielenkiintoista uutuutta.

Hyvä liite. Otin talteen. Lisää näitä.

Asiallinen liite.

Oppaassa oli mielenkiintoisia otsikoita, jotka innostivat lukemaan koko jutun.

Hyvä laittaa liite talouslehden mukaan sen sijaan että lähettää sen erikseen kohderyhmälle.

iLoq-älylukko on kiinnostava.

Hyvä sisältö.

AsiantuntijaOpas

Arvosanojen keskiarvo

Hyvää tietoa energiasta.

Kesäkuu 2014

4,35

Helmikuu 2014

4,22

Ajankohtainen teema / kiinnostava.

Lokakuu 2013

4,08

Tammikuu 2012

4,81

Keskiarvo

4,36%

4,36%

Lisätietoa AsiantuntijaOppaista ja yhteistyömahdollisuuksista: Editor Helsinki Oy, 09 4241 2224, palaute@editorhelsinki.fi, www.editorhelsinki.fi

Oppaan rakenne on tarkoin harkittu ja toimii. AsiantuntijaOpas on itsessään erinomainen tuote hyvään saumaan.


Tutkimusmenetelmä ja toteutus

13.6.2014

Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Ilmoitusliite /// Julkaisu on Editor Helsingin tuottama asiantuntijajulkaisu /// kesäkuu 2014

AsiantuntijaOpas ÄlykkÄÄt kaupungit ja ÄlykÄs liikenne

Mukavaa elämää

älykkäässä kaupungissa Haastattelussa VTT:n Miimu Airaksinen /// 2

Teknologiakaupunki

Oulussa

on positiivinen pöhinä päällä /// 4

Älykäs

Lisää Uusia Uutta älyä turvallisuutta rakennus­ tapoja ammatti­ automaatio /// 5 liikkua /// 10 ajamiseen /// 11 liikenteeseen /// 14

1 1 1

18.10.2013

Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas

Ilmoitusliite /// Julkaisu on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu /// 2013

AsiantuntijaOpas Helppoa ja huoletonta asuntosijoittamista /// 6

Energiakatselmuksella energiakustannukset hallintaan /// 13

It-projektit onnistuneesti maaliin /// 14

Kiinteistötalouden professori Seppo Junnila

Oppaita yrityksen järjestelmähankkeisiin

Kiinteistöjen energiansäästöön tarvitaan uusia tapoja Kiinteistömarkkinoiden odotetaan piristyvän /// 2

Tutkimuksen toimeksiantaja: Talentum Media Oy Tutkimuksen toteuttaja: Kuulas Tutkimuksen tavoite: Tavoitteena oli mitata 13.6.2014 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä julkaistujen ilmoitusten saamaa vastaanottoa. Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä: Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Talentumille rakennettua web-paneelia, joka koostuu lehden omista tilaajalukijoista. Tutkimus suoritettiin lehden ilmestymisen jälkeen 16-21.6.2014 Tutkittu ilmoitus ja vastaajamäärä: Editor/AsiantuntijaOpas -liite, N=200

Lakea tarjoaa uutta asuntorahoitusmallia /// 4

/// 15

/// 12

Vanhat rakennukset kiinnostavat /// 11

1

Tervetuloa asiantuntijoiden pariin! AsiantuntijaOpas esittelee oman alansa asiantuntijat, jotka kehittävät alan tuotteita ja palveluita sekä auttavat yrityksiä kilpailukykyisemmälle tielle. Kun haluat viestiä yrityksesi osaamisesta ota yhteyttä: Valtteri Rantalainen, p. 09 4241 2223 | valtteri.rantalainen@editorhelsinki.fi

1

1

Uusi Asiantuntija- ja uutiskanava www.editori.fi on julkaistu. Asiantuntijaosaamista monelta alalta. Tutustu, kiinnostu ja seuraa!

Tutkimuksen toimeksiantaja: Talentum Media Oy Tutkimuksen toteuttaja: Kuulas Tutkimuksen tavoite: Tavoitteena oli mitata 18.10.2013 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä julkaistujen ilmoitusten saamaa vastaanottoa. Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä: Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Talentumille rakennettua web-paneelia, joka koostuu lehden omista tilaajalukijoista. Tutkimus suoritettiin lehden ilmestymisen jälkeen 21.-24.10.2013 Tutkittu ilmoitus ja vastaajamäärä: Editor/AsiantuntijaOpas -liite, N=120

28.2.2014

Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Ilmoitusliite /// Julkaisu on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu /// helmikuu 2014

AsiantuntijaOpas Uusiutuvien

energioiden monet mahdollisuudet /// 13 Tiiviin rakentamisen

renessanssi

– Rakennusteollisuus RT ry Tarmo Pipatti /// 2

Älykäs valaistus tuo tulosta /// 9

Energiaoptimoinnilla merkittävää tuottoa – kiinteistötalouden professori Seppo Junnila

/// 6

1 1 1

27.1.2012

Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas Editor/AsiantuntijaOpas

julk aisu on EDiToR HElsinki oY:n asianTunTijajulk aisu | 1/2012 | ilmoiTusliiTE

AsiantuntijaOpas SIvu 7

SIvu 9

Kuljettaja­ tunnistus selvittää kuljettajakohtaisia käyttöeroja

luvassa yksilöllisiä keinoja elämän­ hallintaan

Sauli

Niinistön tulevaisuuden SIvu 13

Tavoitteena korvata

200 000

tonnia öljyä mm. metsäenergialla

Tutkimuksen toimeksiantaja: Talentum Media Oy Tutkimuksen toteuttaja: Kuulas Tutkimuksen tavoite: Tavoitteena oli mitata 28.2.2014 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä julkaistujen ilmoitusten saamaa vastaanottoa. Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä: Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Talentumille rakennettua web-paneelia, joka koostuu lehden omista tilaajalukijoista. Tutkimus suoritettiin lehden ilmestymisen jälkeen 3.-6.3.2014 Tutkittu ilmoitus ja vastaajamäärä: Editor/AsiantuntijaOpas -liite, N=178

Suomi menestyy teoilla ja kansain­ välisyydellä SIvu 4

SIvu 11

Nykyajan lukkosepät tietotekniikan asiantuntijoina

1 1 1

Myynti ja markkinointi >> Taloudenhallinta >> Terveys ja hyvinvointi >> Logistiikka ja kuljetus >> Kiinteistöt ja toimitilat >> Energia >> ICT

Tutkimuksen toimeksiantaja: Talentum Media Oy Tutkimuksen toteuttaja: Kuulas Reseach Agency Tutkimuksen tavoite: Tavoitteena oli mitata 27.1.2012 ilmestyneessä Talouselämä-lehdessä julkaistujen ilmoitusten saamaa vastaanottoa. Tutkimuksen kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä: Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Talentumille rakennettua web-paneelia, joka koostuu lehden omista tilaajalukijoista. Tutkimus suoritettiin lehden ilmestymisen jälkeen 30.1.-2.2.2012 Tutkittu ilmoitus ja vastaajamäärä: Editor/AsiantuntijaOpas -liite, N=136

Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija. AsiantuntijaOpas esittelee oman alansa asiantuntijat, jotka kehittävät alan tuotteita ja palveluita sekä auttavat yrityksiä kilpailu­k ykyisemmälle tielle.

Profile for Editor Helsinki Oy

Editor Helsingin AsiantuntijaOpas -tutkimus  

AsiantuntijaOppaat ovat vakiinnuttaneet erinomaiset tulokset Kuulas Research Agencyn tutkimuksissa. Tutkittuja numeroita on neljä (2012-2014...

Editor Helsingin AsiantuntijaOpas -tutkimus  

AsiantuntijaOppaat ovat vakiinnuttaneet erinomaiset tulokset Kuulas Research Agencyn tutkimuksissa. Tutkittuja numeroita on neljä (2012-2014...