__MAIN_TEXT__

Page 1

Logisticar – 90 vuotta toimitusketjun hallintaa


90 VUOTTA

TOIMITUS

KETJUN

HALLINTAA

Logisticar Oy www.logisticar.fi

Niittytie 13 A 01300 VANTAA Puh. 050 318 2000 Fax 050 319 2000

Pekka Räisänen Hallituksen pj. / vt.toimitusjohtaja p.0400 645 341 pekka.raisanen@logisticar.fi


Toimitusketjun hallinnan ABC Miten kehitän yrityksen informaatio-, materiaali- ja rahavirtojen ohjausta kilpailijoita paremmaksi ja menestyn koventuvassa kilpailussa? Olemme kehittäneet ostotoimintaa, varastojen- ja tuotannonohjausta, konsultoivaa myyntiä sekä faktajohtamista 40 vuotta. Pekka Räisänen Oy perustettiin 30 vuotta sitten vuonna 1985 ja kymmenen vuotta myöhemmin Logisticar. Toimintaperiaatteemme poikkeavat perinteisesti konsultoinnista ja IT-järjestelmien myynnistä. Emme myy konsultointia emmekä IT-järjestelmää, vaan muutosta asiakkaan tunnuslukuihin (varastojen kiertonopeus, varastojen palvelutaso, ostorivit, ostohinnat, tuotantokustannukset, myynnin kasvu) ja sitä kautta yrityksen tulokseen. Tulosparannusten varmistamiseksi käytämme työkaluina Logisticar-järjestelmää, sen valmista huippuraportointia sekä henkilöstölle annettavaa lisäkoulutusta. Pitkä käytännön kokemus on osoittanut, että ostotoimintaa ja toimitusketjunhallintaa kehittämällä voidaan päästä yrityksissä ja myös julkisella sektorilla merkittäviin tulosparannuksiin. Puhutaan miljardisäästöistä koko Suomen tasolla. Logisticar ohjelma täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Sen on kehittänyt 4000 – 6000 käyttäjää. Meillä on jatkuvasti tuotekehityksessä 300 – 500 käyttäjää, jotka tuottavat ideoita ja kehittämisehdotuksia. Logisticar on ainoa IT-järjestelmä, joka on käyttäjien kehittämä. Siksi se eroaa täysin perinteisistä ERP-järjestelmistä. Kiitos kaikille ideanikkareille ja tuotekehittelijöille ympäri maailmaa! Logisticar-järjestelmä on käytössä yli kolmessakymmenessä maassa ja kaikissa maanosissa. Olemme kansainvälistyneet Suomessa toimivien suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kautta. Mielestämme yritysjohdon tehtävä toimitusketjunhallinnan alueella on antaa henkilöstölle huippu-työkalut (esim. Logisticar) ja valmis huippuraportointi (löytyy Logisticarista). Sen lisäksi toimintamalliimme kuuluvat huippukoulutus ja osaamisen tason nosto. Sen jälkeen yritysjohdolla on oikeus vaatia Logisticar-toimintamallilta ja omalta henkilöstöltä huipputuloksia. Näihin yhdessä sovittuihin huipputuloksiin me Logisticarissa sitoudumme omalta osaltamme ja olemme auttamassa henkilöitä käytännön tasolla saavuttamaan tulostavoitteensa. Lähestymistapamme on tehdä aluksi asiakkaamme omalla datalla faktoihin perustuva yritysanalyysi, jonka avulla haarukoimme yhdessä asiakkaamme tulosparannuspotentiaalin. Tämän jälkeen, jos kehittämisinvestoinnin takaisinmaksuaika on alle vuosi, toteutamme yhdessä kehitysprojektin. Tässä pikaoppaassa annamme muutamia vinkkejä Logisticar-toimintamalleista ja huipputuloksista, joita olemme yhdessä asiakasyritystemme kanssa saavuttaneet.

Logisticar Oy Pekka Räisänen hallituksen puheenjohtaja


PÄÄKIRJOITUS

TARJOAMME TULOS­ PARANNUSTA MYÖS 100% TULOSVASTUULLA ASIAKKAAN NIIN HALUTESSA. 100% TULOSVASTUU LOGISTICARTOIMINTAMALLIN TOTEUTUKSESSA EDELLYTTÄÄ YRITYS­ANALYYSIN TEKOA, JOSTA SAAMME LÄHTÖTIEDOT JA FAKTAPERUSTEISET TUNNUSLUVUT.

3


Sisällysluettelo

Pääkirjoitus

2

Logisticar-filosofia: Mitä se on?

5

Miksi Logisticar?

7

Miksi Logisticar on fiksu valinta?

8

Tulokset puhuvat puolestaan

10

Millä tasolla osaaminen on sinun yrityksessäsi?

12

Logisticar testi

13

Kuinka me teemme sen?

16

Case Pentik

18

Case Ponsse

20

Mitä Logisticar-asiakkaalta edellytetään?

22

Logisticar palvelut

24

Kiitos

31

Kenelle opas on tarkoitettu? Tämä opas on tarkoitettu yritysjohdolle, päättäjille, ostajille, hankinta­vastaaville, talousjohdolle, logistiikan ja toimitusketjunhallinnan ammattilaisille. Tarjoamme tässä oppaassa ajatuksia, inspiraatiota, ideoita ja ehdotuksia ammattilaisille, jotka haluavat tietää lisää toimitusketjun hallinnasta. Kerromme, miten kehität yritystäsi ja osaamispääomaasi oikeaan suuntaan sadoista yrityksistä saamiemme kokemusten ja onnistumisten perusteella. Opas sisältää vinkkejä myös ostotoiminnan ja toimitusketjun hallinnan parissa työskenteleville, ostolle, myynnille sekä varaston vastuuhenkilöille siis kaikille, jotka tarvitsevat kokonaiskuvan tuloksellisesta ostotoiminnasta ja toimitusketjunhallinnasta, ja jotka ovat kiinnostuneita yrityksen tuloksen parantamisesta muutoinkin kuin myymällä enemmän.


Logisticarin toiminta nojaa vahvasti ABC-analyysiin, joka perustuu herra Pareton kehittämään 20/80-sääntöön. Filosofiamme tärkein tehtävä on säästää asiakkaan aikaa, vaivaa ja rahaa. ”Vuonna 1906 Pareto teki kuuluisan havaintonsa, jonka mukaan 20 % Italian väestöstä omistaa 80 % kaikesta omaisuudesta. Tämä havainto yleistettiin myöhemmin Pareton periaatteeksi tai 20–80-säännöksi”.

Logisticar-filosofia

Logisticar-filosofia: Mitä se on?

Herra Pareto on tehnyt liike-elämän kannalta koko 1900-luvun merkittävimmän huomion. Hän keksi yleispätevän säännön ja 20/80 riippuvuuden, joka soveltuu yritysmaailman lisäksi niin autoiluun, kotiin kuin mille tahansa elämän alueille. Näin se toimii 20 % asiakkaista tuo 80 % myynnistä 20 % varastoitavista tuotteista tuo 80 % myynnistä 20 % tuotteista toimittaa 80% tavarantoimittajista 20 % kuljettajista aiheuttaa 80 % liikenneonnettomuuksista 20 % palkasta jää minulle, 80 % menee vaimolle (Pekan oma havainto)

20% €

TIEDÄTKÖ KETKÄ OVAT YRITYKSESI KANNATTAVAT JA KANNATTAMATTOMAT ASIAKKAAT?

5


Logisticar-filosofia

Filosofiamme perustuu Pareton 20/80-säännön pohjalta kehittämäämme 9-luokkaiseen ABC-analyysiin. Sen sovellusalueita ovat osto, myynti, johtaminen, varaston- ja tuotannonohjaus, henkilöstön ajankäyttö sekä asiakasvarastojen ohjaus. ABC-analyysin avulla voidaan luokitella yrityksesi hankinnat sekä asettaa tuotteet ja asiakkaat tärkeysjärjestykseen jakamalla ne kulutuksen ja ostojen mukaan. Samaan tapaan voidaan luokitella nimike- ja tavarantoimittajaryhmät.

Yritykset, jotka käyttävät ja hyödyntävät 20/80-sääntöä ja ABC-analyysia päivittäin läpi organisaation omissa toiminnoissaan tekevät 80% oman toimialansa tuloksista. Tällaisia yrityksiä on vain 20 %. Miten on oman yrityksesi laita? ABC-analyysin tärkeimpänä tavoitteena on selvittää, paljonko sinun yrityksesi voi säästää rahaa toimitusketjuaan ja henkilöstöään kehittämällä. Meidän tehtävämme on kertoa kuinka yrityksesi tuotteita ja nimikkeitä voidaan ohjata tehokkaammin. Sen seurauksena varaston arvo, osto- ja valmistuserien määrät pienenevät, saatavuus paranee, yrityksesi toiminta tehostuu ja tulos paranee merkittävästi! Kiinnostuitko? Haluatko tietää lisää? Kerromme mielellämme.

Logisticarin tehtävänä on tuoda paljon rahaa asiakkaille

Tyytyväiset asiakkaat palauttavat­ pienen osan tulos­ parannuksesta Logisticarille.

PEKAN TEESI #1

6

ABC-logiikkaa ei voi opettaa korkeakoulussa tai yliopistossa. Miksi? Koska se on niin yksinkertainen ja toimii käytännössä - mutta ei kuulemma aina teoriassa.


ME LOGISTICARISSA OLEMME SITÄ MIELTÄ, ETTÄ KONSULTILLE EI PIDÄ MAKSAA SENTTIÄKÄÄN SIITÄ ETTÄ HÄN TULEE TALOON. KONSULTILLE PITÄÄ MAKSAA VAIN SIITÄ, ETTÄ HÄN SAA AIKAAN EUROISSA MITATTAVIA TULOKSIA. SAMA AJATUSMALLI PÄTEE MYÖS IT-JÄRJESTELMÄHANKINTOIHIN.

Miksi Logisticar? Yrityksen tulos on kyetty tähän saakka tekemään ensisijaisesti aktiivisella myynnillä. Avainasemassa ovat olleet myynti ja tuotannon insinööritaidot. Fakta on se, että tällä hetkellä ostotoiminnan osuus teollisuusyritysten liikevaihdosta on noin 65 - 70 %, kaupan alalla jopa 75 - 90 %. Ostojen osuus yritysten liikevaihdosta jatkaa kasvuaan, mutta suurimmassa osassa yrityksiä ei ole asetettu ostotoiminnoille selkeitä tavoitteita tai mittareita, joiden avulla ostotoiminnan tuloksellisuutta voidaan mitata ja myös osto palkita hyvistä tuloksista. Me tiedämme, että järkevällä ja ammattitaitoisella ohjauksella ostotoiminta on mahdollista virittää yhdeksi yrityksen tärkeimmistä tuottavuustekijöistä, jolloin yrityksen tulos voidaankin tehdä osaavalla ostamisella ja hyvällä toimitusketjun hallinnalla. Myynnin tehtävä tässä yhtälössä on hankkia markkinahintaisia tilauksia maailmalta. Ostotoimintojen kehittäminen ja toimitusketjun hallinta ovat nimittäin ne alueet, joissa yrityksellä on todellinen mahdollisuus tehdä merkittäviä tulosparannuksia yrityksen omia toimintoja tehostamalla. Siksi järkevä yritys keskittyy asioihin, joihin se voi vielä itse vaikuttaa!


Pekan teesit

Miksi Logisticar on fiksu valinta? PEKAN TEESI #2 ”Naminami”-johtamisesta fakta- ja parvekejohtamiseen ”Naminami”-villityksen aikana uskottiin, että kun kaikilla on töissä kivaa, ja työntekijöiden tavoitteita ja tuloksia ei mitata, yrityksellä menee hyvin. Välillä tuntuu siltä, että työyhteisöjen arki hoidetaan ”naminami”-johtamisella, mutta työpäivän jälkeen ihmiset hakeutuvat esim. golf-kentille, koska he kaipaavat tavoitteita ja mittareita. Siksi uskomme Logisticarissa faktajohtamisen voimaan, sillä se perustuu lukuihin, joita voi yksiselitteisesti tulkita. Toki tarvitaan myös sopiva ripaus ”naminamia” eli sellaisia keinoja, joiden avulla hyvä tulos syntyy pilke silmäkulmassa. Juuri tästä syystä Logisticar on kokonaisuus, joka nostaa henkilöstön osaamisen tasoa eli luo edellytykset motivoitua ja innostua. Mutta se tarjoaa myös tehokkaan työkalun seurantaan, mittaamiseen ja raportointiin. Jokaisella on oikeus saada työhönsä tavoitteet ja mittarit ja päästä näyttämään kuinka hyvä hän on. Tämän jälkeen yrityksen on helppo määrittää oikeudenmukainen palkitsemisperiaate hyvistä tuloksista. Ps. Uusinta uutta johtamisen saralla on parvekejohtaminen. Jos haluat kuulla mitä se tarkoittaa, ota yhteyttä!

PEKAN TEESI #3 Tiedon tallentamiskulttuurista tiedon hyödyntämiskulttuuriin Olemme eläneet liian pitkään tiedontallentamiskulttuurissa. Uskon vahvasti, että meidän on siirryttävä tiedon tallentamiskulttuurista hyödyntämiskulttuuriin. Kiertäessäni yritysten tiloja olen ihmetellyt, miksi myynnin, oston ja osittain myös tuotannon ihmiset istuvat työpöytiensä ääressä ja hakkaavat tietokonetta? Minulle on kerrottu, että he tallentavat tietoa. Kerroksia kiertäessämme olen kysynyt, missä kerroksessa tallennettua tietoa hyödynnetään, jolloin minulle on kerrottu, ettei siellä ole töissä juuri ketään. Miksi yrityksissä työskentelee satoja tiedontallentajia kun sen sijaan tarvittaisiin ihmisiä, jotka hyödyntävät tallennettua tietoa ja tarjoavat sen ostajille, myyjille, tuotannolle ja yritysjohdolle sellaisessa muodossa, että heidän on helppo tehdä oikeita päätöksiä faktatietoihin perustuen? ERP-järjestelmistä puuttuu toimiva valmisraportointi. Logisticarista löytyy valmis huippuraportointi, jonka avulla voi analysoida tavarantoimittajia, asiakkaita, ostotoimintaa, tuotannonohjausta ja varastojen ohjausta. Lisäksi yritysjohdolle ja yrityksen hallitukselle on omat valmiit raportoinnit. Haluaisitko nähdä millaisen raportoinnin asiakkaamme ovat kolmenkymmenen vuoden aikana kehittäneet?

8


LOGISTICAR-TOIMINTAMALLI ON KOKONAISUUS Logisticar-toimintamalli on kokonaisuus, joka tarjoaa keinot nostaa henkilöstön osaaminen uudelle tasolle ja auttaa henkilöstöä vaivattomasti omien tavoitteiden saavuttamisessa. Osaamiseensa luottava konsultti ja järjestelmätoimittaja tarjoavat palvelujaan asiakkaan niin halutessa 100% tulosvastuulla. Me teemme näin ja olemme siitä ylpeitä. Haluatko kuulla lisää konseptistamme?

LOGISTICAR KOKONAISUUS OSAAMINEN (VALMENNUS) TYÖKALU (LOGISTICAR) VALMIS HUIPPURAPORTOINTI (LOGISTICAR) AVAINLUVUT UUDELLE TASOLLE

PEKAN TEESI #4 Tarvitaan tietoa, taitoa, työkalu ja huippuraportointi, jotta tunnusluvut ja tulokset saadaan uudelle tasolle. Pelkkä raportointikaan ei muuta tunnuslukuja, se kertoo vain ongelmat. Tähän sopiva lääke on Logisticar-ohjelma ja koulutus. Tiedämme, että harvassa yrityksessä osataan määritellä varmuusvarastot, tilauspisteet ja optimi hankinta/valmistuserät ABC-logiikan mukaan. 97 % yrityksistä ei ole ajan tasalla olevaa tuotepolitiikkaa, jossa on määritelty, mitkä tuotteet ovat varastoitavia, mitkä tilauksesta tehtäviä / ostettavia ja mitkä poistettavia. Johdon tehtävänä on antaa parhaat työkalut henkilöstölle, valmis huippuraportointi sekä riittävä koulutus, jonka avulla raportteja osataan lukea ja hyödyntää tuloksen teossa. Vasta tämän jälkeen voidaan yhdessä määritellä yksikkö- ja henkilötason tavoitteet, joihin perustuen johdolla on oikeus vaatia huipputuloksia. Ellei henkilöstöllä ole huipputyökaluja ja osaamista, tulokset eivät voi olla millään alueella huippuluokkaa.


Tulokset

Tulokset puhuvat puolestaan Logisticar tehostaa toimitusketjun hallintaa siten, että tuloksena on aina mitattavissa oleva ja merkittävä tulosparannus. Olemme valmentaneet yli 11 000 hankintatoimen, materiaali- ja tuotannonohjauksen ammattilaista, yli 2200 myynnin ammattilaista ja yli 500 korkeimman johdon edustajaa. Logisticar on käytössä tänä päivänä yli kolmessakymmenessä maassa ja kaikissa maanosissa. Meidän tehtävämme on myydä ABC-logiikkaan perustuvan konseptimme ja Logisticar-ohjelman avulla muutoksia tunnuslukuihin, jotka toteutamme yhdessä asiakasyritysten henkilöstön kanssa.

TYYPILLISIÄ TULOKSIAMME Varastoon sitoutunut pääoma pienenee 10-30 %

Ostorivien määrä ja tuotantoerien lukumäärä vähenee 20-40 %

Palvelutaso nousee tasolle 97-99 % (tuotteiden saatavuus) Palvelutason paraneminen lisää myyntiä 3-7 %

Tuotannon läpimenoaika lyhenee 5-15 %

Ostohinnoissa voimme saada aikaan 1-3 % edullisemmat hinnat

Tuotantolaitosten ”sähläyskulut” pienenevät 30-50 %

10


”LOGISTICARIN AVULLA TUOTANTOMME SAATAVUUS ON PARANTUNUT JA VARASTON KIERTONOPEUS KASVANUT. ABC-ANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN ON TUONUT PROSESSI­ SÄÄSTÖJÄ HANKINTAAN SEKÄ ANTANUT ERINOMAISEN TUEN PÄÄTÖKSENTEKOON HANKINTOJA TEKEVILLE.” HANKINTAPÄÄLLIKKÖ KATRI MOHELL, FINNAIR TECHNICAL SERVICES


Tulokset

Millä tasolla osaaminen on sinun yrityksessäsi? Me tiedämme miten sinä ja yrityksesi voitte menestyä kilpailijoitasi paremmin. Menestyvän yrityksen toimitusketjun hallintastrategia lähtee siitä, että tietoa, materiaaleja ja rahavirtoja hallitaan kilpailijoita paremmin. Kuten alla olevasta kuvasta huomaat, ei ole aivan sama kuka yrityksessä ostaa, miten ostetaan tai miten tuotantoa ohjataan. Henkilöstön osaaminen on tulevaisuudessakin kilpailuvaltti, jota on vaikea kopioida tai ”varastaa”. Millä tasolla sinun ja yrityksesi osaaminen on?

TOIMITUSKETJUN HALLINNAN JA OSTOTOIMINNAN OSAAMISEN TASO ERI ALOILLA JA YRITYKSISSÄ

Osaamisindeksi (%) 100 Logisticar toimintamalli

90

80

1,8 M€/5 vuotta 70

Kilpailija A Oma kehitys Kilpailija B

60

Tulosparannus esimerkki yrityksessämme 1,8M€. Yrityksen liikevaihto 12M€.

12


TESTI

Haluatko menestyä kilpailijoitasi paremmin? Vastaa seuraavan sivun kysymyksiin sähköisesti osoitteessa www.logisticar.fi/osaamistesti Me teemme sinulle ilmaisen analyysin ja kerromme tulokset. Sen jälkeen voimme yhdessä pohtia, miten voisimme nostaa yrityksesi osaamisen kilpailijoitasi paremmalle tasolle! Lisätietoa: Logisticar Oy Pekka Räisänen, p.0400 645 341, pekka.raisanen@logisticar.fi


1

2

3

4

5

= Asia on yrityksessämme heikossa kunnossa

Varastojen arvot ja kiertonopeudet. Pääomat ovat tehokkaassa käytössä. Kiertonopeudelle on varastokohtaiset tavoitteet, mittarit ja vastuuhenkilöt.

Komponenttien ja lopputuotteiden saatavuus tuotantoon/myyntiin = varastojen palvelutaso. Palvelutason mittaamiseen on selkeät tavoitteet, mittarit ja raportit.

Ostossa työskentelevät pystyvät keskittymään tuloksen tekemiseen rutiinityön sijasta. Ostajilla on selkeät tavoitteet ja mittarit.

Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä tukee tuloksellista toimitusketjun hallintaa ja johtamista. Järjestelmästä saadaan toimintaa tukevat valmiit raportit.

Tuotannossa/myynnissä ei esiinny tavarapuutteita ja sen seurauksena ei tule ”sähläyskuluja” eikä myynnin ja asiakkaiden menetyksiä.

Tavoitepisteet 1-10

1

Omat pisteet 1-10

10 = Asia on yrityksessämme erinomaisessa kunnossa

Ongelma / kehittämisen tarvetta, prosenttia yrityksistä

Arvioi oman yrityksesi tila asteikolla 1-10, jossa:

70-90%

80-95%

80-95%

75-90%

60-80%

Omat pisteet: arvioi osaamisesi taso asteikolla 1 = erittäin huono 10 = erinomaisessa kunnossa. Tavoitepisteet: millä tasolla tämän alueen osaamisen pitäisi yrityksessäsi olla, jotta yrityksesi menestyisi huipputasolla. 1 = erittäin huono 10 = erinomaisessa kunnossa Vastaukset voi antaa nimettömänä ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Oikea vastaus on se, miltä sinusta henkilökohtaisesti juuri tällä hetkellä tuntuu.


1

6

7

8

= Asia on yrityksessämme heikossa kunnossa

Kaikissa varastoissa tuotteet on jaettu varastoitaviin, tilauksesta hankittaviin/tehtäviin ja poistettaviin tuotteisiin. Tuotepolitiikka on ajan tasalla kaikissa varastoissa ja se perustuu asiakaskysyntään.

Kaikille eri varastoissa oleville varastoitaville tuotteille on määritelty nimikekohtaisesti varmuusvarastot, tilauspisteet ja optimiosto-/valmistuserät. Kaikilla varastoilla on selkeät kiertonopeus-, palvelutaso-, ostorivi/valmistuserätavoitteet.

Käytössä on konsultoiva myynti. Myyjät myyvät yrityksen kokonaisvaltaista osaamista ja rahanarvoisia etuja asiakkaille välttäen tuotekeskeisyyttä ja hintakeskustelua.

80-90%

70-80%

50-70%

9

Henkilöstö hyödyntää ABC-logiikkaa kaikissa toiminnoissa: ostossa, varastojen ohjauksessa, tuotannossa, myynnissä ja henkilöstön ajankäytössä.

80-95%

10

Yrityksellä on käytössä hyvä ABC-logiikkaan perustuva valmisraportointi, ostossa, tuotannossa, kaikissa varastoissa, myynnissä, mikä mahdollistaa selkeän tavoiteasetannan ja hyvän toimitusketjun johtamisen.

75-95%

Omat pisteet yht.

Tavoitepisteet 1-10

10 = Asia on yrityksessämme erinomaisessa kunnossa

Omat pisteet 1-10

Ongelma / kehittämisen tarvetta, prosenttia yrityksistä

Arvioi oman yrityksesi tila asteikolla 1-10, jossa:


Tulokset

Kuinka me teemme sen? Teemme tulokset yhdessä, sillä periaatteemme on, että asetumme aina asiakkaan kanssa samalle puolelle pöytää. Meidän tärkein tavoitteemme on, että saavutamme yhdessä halutut tavoitteet! Logisticar on 4000-6000 käyttäjän kehittämä järjestelmä. Se on siis maailman ainut Data Warehouse, joka on aidosti käyttäjiensä kehittämä työkalu. Siksi se on myös käytännönläheinen ja toimiva. Tuotekehityksemme Logisticarissa perustuu käyttäjiltä saatuihin ideoihin. Noin 1-2 vuoden välein syntyy uusi versio, jossa käyttäjien ideat on siirretty järjestelmään. Logisticar poikkeaa muista järjestelmätoimittajista siinä, että uudet versiot sisältyvät aina ylläpitohintaan.

Yritysten tulee maksaa konsultille vain siitä, että tunnusluvut muuttuvat. Investoinnin pitää maksaa alle vuodessa itsensä takaisin. Silloin se on investointi, eikä kuluerä. Konsultin velvollisuus on kertoa asiakkaalle missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin. Jos hän ei tähän kykene, on otettava käyttöön ostossa käytettävä NP. Jos haluat tietää mikä se on, ota yhteyttä niin kerron sinulle!

PEKAN TEESI #5

TULOKSIA TUNNUSLUKUJEN MUUTOKSILLA

16


Asiakkaalle: Parempi palvelu

Korkeampi palvelutaso

TULOS Parempi kannattavuus ja lisää myyntiä Pienempi työmäärä

Henkilöstölle: Mielekkäämpi työn sisältö

Korkeampi kiertonopeus

Omistajille: Tehokkaampi pääoman hyödyntäminen


CASE PENTIK


Asiakascase

TULOKSIA ON ALKANUT NÄKYÄ NOPEASTI.

”Logisticar on ollut meillä käytössä myymäläohjauksessa noin vuoden verran. Lähdimme liikkeelle kuuden pilottimyymälän voimin ja tällä hetkellä Logisticarilla ohjataan 57:ä Pentikin omaa myymälää Suomessa. Lähtötilanteessa myymälät ohjasivat tilauksia ja varastoja itsenäisesti. Tilauksia tehtiin pitkälti omien mieltymysten mukaan, eikä meillä ollut yhtiötasolla kokonaiskäsitystä siitä, kuinka paljon yksittäistä tuotetta myydään. Oma haasteensa oli myös tuotevalikoiman laajuus: isoissa myymälöissä on varastossa jatkuvasti 3000 eri tuotenimikettä. Sen lisäksi meillä on valikoimissa neljä kertaa vuodessa vaihtuvat sesonkituotteet, joiden häntiä jäi roikkumaan myymälöihin. Logisticar-prosessin aikana loimme tuotepolitiikan, jossa on määritetty perustuotevalikoima myymäläkoon mukaan. ABC-luokitus kertoo, mitkä tuotteet ovat meille tärkeitä. Prosessi on ollut haastava, mutta olemme todella tyytyväisiä, että tuloksia on alkanut näkyä nopeasti. Nyt myymälöissä ylläpidetään tuotevalikoimaa, jolle on oikeasti kysyntää. Olemme onnistuneet kasvattamaan varastonkiertoa ja laskemaan varastoarvoja. Tuotteet eivät siis seiso varastossa, vaan kiertävät paremmin ja nyt myymälöihin ohjautuu tavaraa kysynnän mukaan, eikä tuotteita ylivarastoida myymälöissä. Sen lisäksi meidän on helpompi seuloa myymälöistä pois tuotteita, jotka eivät ole enää valikoimissa ja ohjata ne tehtaanmyymälöihin. Myymälät saavat myös automaattisen ostoehdotuksen tilauspalvelusta, joka on laskettu Logisticarissa. Se helpottaa myös myymälöiden arkea”.

Päivi Yli-Juuti ketjukoordinaattori, Pentik

19


CASE PONSSE


Asiakascase

LOGISTICARIN MALLI TODELLA TOIMII KÄYTÄNNÖSSÄ. KÄYTÄMME SITÄ HANKINTOJEN OHJAUKSESSA GLOBAALISTI.

”Käytämme Logisticaria tuotannon ja huoltopalveluverkoston hankintojen ohjauksessa globaalisti. Ennen Logisticarin käyttöönottoa meillä ei ollut standardisoitua tapaa suunnitella hankintoja. Käytännössä se tarkoitti sitä, että ostohenkilöstö ”ravisteli hihasta” arvot, joiden mukaan ostettiin. Usein ongelmana oli myös se, että eurot ja kappalemäärät menivät sekaisin eli edullisia osia ostettiin liian vähän ja kalliita liian paljon. ABC-filosofian mukainen hankintojen ohjaaminen ei ollut systemaattista. Käyttöönotto edellytti meiltä toiminnallisen rajapinnan määrittelyä: mitä tietoja haluamme siirtää ERP-järjestelmästä Logisticariin ja mitä tietoja haluamme palauttaa Logisticarista takaisin ERP-järjestelmään. Sen jälkeen koulutimme henkilöstöä ja vaiheistimme käyttöönoton. Nyt meillä on vakiintunut tapa suunnitella hankintoja. Mielestäni suurin saavutus on se, että olemme saaneet parannettua merkittävästi saatavuuttamme ja asiakkaan kokema palveluaste on parempi. Meillä on myös hyvä raportointityökalu hankintojen ja varastojen hallintaan, jonka ansiosta saamme tehokkaasti tietoa mm. nimikkeistä, jotka kiertävät hitaasti. Olemme myös kyenneet vähentämään globaalin tilaus-toimitusprosessin kustannuksia suhteessa myyntiin. Näin ollen halvempia tuotteita osataan nyt tilata isompia määriä siten, että tavaraa riittää ja saatavuus pysyy vaaditulla tasolla. Logisticarin hyvä puoli on mielestäni se, että ABC-filosofian mukainen luokittelu ja tapa, jolla varmuusvarasto, tilauspiste ja tilausmäärät lasketaan, ovat riittävän yksinkertaisia. On olemassa monia muitakin ennustamisen malleja, muuta niiden kaavat ovat niin vaativia ettei normiostaja ymmärtäisi, saati osaisi hyödyntää niitä. Sen lisäksi Logisticarin malli todella toimii käytännössä. Hyvää on myös se, että kun meille tulee uusia tarpeita, Logisticar joustaa ja järjestelmään on helppo tehdä muutoksia”.

Jussi Kärkkäinen logistiikkapäällikkö Ponsse Oyj

21


Onnistumisen edellytykset

Mitä Logisticar-asiakkaalta edellytetään? Edellytämme ennen kaikkea sitoutumista ABC-ajattelumalliin, henkilökohtaiseen ja yrityksen kehittämiseen pitkäjänteisesti ja hyvässä yhteistyössä. Edellytämme aitoa mukanaoloa, sillä kokonaisuus toteutetaan yhdessä. Uskomme nimittäin korrelaatioon, jossa henkilöstön osaamisen tason nousu parantaa tulosta, joka puolestaan nostaa yrityksen arvoa markkinoilla.

ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET yritysjohdon osallistuminen ja täysi tuki kehittämisprojektille asennemuokkaus koko henkilöstölle ABC filosofian hyväksyminen fakta- ja parvekejohtamiseen sitoutuminen onnistumisista palkitseminen pilkettä silmäkulmassa

PEKAN TEESI #6

22

Ekonomi kertoo, millä ehdoilla hän myy. Insinööri ehdot, joilla hän ei myy. Siinä on insinöörin ja ekonomin ero. Molemmat saavat kyllä silloin tällöin kauppaa.


OSTON MITTARIT

Tulostavoitteet ja mittarit (esimerkki)

Ammatikseen ostava

Ammattiostaja

4

6-8

Palveluntaso (saatavuus)

90 %

97-99 %

Toimitusvarmuus

97 %

98,5-99,5 %

12 000

7 000 - 8 000

100

95 - 97

50

20 - 30

10 %

3-5%

70

73 - 75

Varaston kierto

Ostorivit Hankintahinta (indeksi) Laatureklamaatiot Myöhästyneet toimitukset Sisäinen asiakastyytyväisyys

PEKAN TEESI #7 Jopa kahdeksankymmentä prosenttia hankinnoista tehdään ilman selkeitä tavoitteita ja mittareita. Myyjillä sen sijaan on tavoitteet ja mittarit jopa 80 – 90 prosenttisesti ja useilla myös palkka on sidottu saavutettuihin tuloksiin. Tulospalkkauksesta ostajat voivat vain haaveilla. Tänä päivänä myös ostajilla on oikeus saada työhön tavoitteet ja mittarit ja siirtyä näin tulospalkkauksen piiriin.

PEKAN TEESI #8 Jos henkilö tulee aamulla töihin ja häneltä puuttuvat selkeät tavoitteet ja mittarit, voi tilannetta verrata jääkiekko-otteluun, josta on poistettu maalit tai korkeushyppyyn ilman rimaa.


Palvelut

LOGISTICAR PALVELUT

1. LOGISTICAR-YRITYSANALYYSI – tunnista tulosparannuspotentiaalisi

Yritysanalyysin tärkeimpänä tavoitteina on selvittää asiakkaalle paljonko yritys voi säästää rahaa ja aikaa koko toimitusketjuaan ja henkilöstöään kehittämällä. Tärkeimpinä osa-alueina osto, tuotanto, varastointi ja myynti. Selvitämme sinulle euromääräisen tulosparannuspotentiaalin yrityksesi faktalukuihin perustuen. Tällaista analyysia ette saa mistään muualta!

TUNNUSLUKUJEN MUUTOS JA TULOSPARANNUS Esimerkkiyritys

24.9.2013

Tunnusluku

Lähtötilanne -1 061 600

Lähde: Tilinpäätös

Tavoite

-20,00% 10,00%

Varaston palvelutason nosto Myynnin kasvu € Katteen lisäys €

97-99% 1,00 % 30%

Ostorivien vähennys rivihinta

-30,00% 30€

7 000

4 900

63 000 €

Tuotantoerien määrän vähennys asetushinta

-20,00% 45€

3 000

2 400

27 000 €

Ostot € - ostohintaindeksin lasku

99,50%

25 972 000

25 842 140

129 860€

310 190 keskikate

5 308 000

4 246 400

4,9

6,1

31 019 000

97-99 31 329 190

106 160 €

93 057 €

YHTEENSÄ Viiden vuoden tulosparannus potentiaali

24

Tulosparannus

Varaston arvon pienennys € Sisäinen korko Varaston kiertonopeus

419 077€ 1 885 847€


Logisticar -yritysanalyysi

Logisticar -toimintamalli

Logisticar -valmennus

Logisticar -huoltopalvelu

Logisticar ohjauspalvelut

LOGISTICAR ANALYYSI Faktatietoihin perustuen 9 viikossa

Siirtoaineiston kokoaminen

Aineiston analysointi

Loppuraportti

3 viikkoa

3 viikkoa

3 viikkoa

Workshop

1 työpäivä Nykytilan analyysi ja tavoiteasetanta

Loppuraportti

1/2 päivää Tuloksien esittely ja toimenpidesuositukset

Asiakkaan arvokasta aikaa tarvitsemme ainostaan siirtoaineiston kokoamiseen ja tulosten esittelyyn – muuten toteutamme kokonaisuuden avaimet käteen –periaatteella!

Logisticar-analyysi on helppo, nopea ja kustannustehokas tapa selvittää yrityksesi toimitusketjun nykytila ja saada konkreettiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset, joiden avulla merkittävä tulosparannus on mahdollinen. Analyysi perustuu yrityksesi tietoaineistoon nimikkeistä, asiakkaista ja tavarantoimittajista, joten Logisticaranalyysi on ainutlaatuinen tietopaketti juuri sinun yrityksestäsi! Ota yhteyttä ja varaa Logisticar-analyysiesittely! Logisticar-analyysin jälkeen on helppo laskea investoinnin takaisinmaksuaika ja ottaa käyttöön Logisticar-toimintamalli.


Logisticar -yritysanalyysi

Logisticar -toimintamalli

Logisticar -valmennus

Logisticar -huoltopalvelu

Logisticar ohjauspalvelut

2. LOGISTICAR-TOIMINTAMALLI – ota toimitusketjusi jälleen haltuun

Kun haluat edetä yritysanalyysin jälkeen konkreettisiin toimenpiteisiin, voimme tarjota sinulle Logisticar-ohjelmiston yrityksesi päivittäiseksi työkaluksi ja kouluttaa henkilöstön ABC–ajatteluun ja sen hyödyntämiseen. Logisticar-toimintamallin käyttöönotto kestää 2-4 kuukautta ja sisältää henkilöstön Logisticar- ja hyödyntämiskoulutuksen. Logisticaria ei tarvitse räätälöidä ja ohjelmistoa voi alkaa hyödyntää heti asennuksen jälkeen. Konsultoinnin ja ohjelmiston tulee johtaa aina näkyviin ja mitattaviin tuloksiin. Niinpä voimme tarjota kehitysprojektin halutessasi 100% tulosvastuulla! Se on lupaus, jota moni yritys ei voi antaa. Me voimme, koska henkilöstöllämme on kolmenkymmenen vuoden kokemus toimitusketjun kehittämisestä ja paljon tyytyväisiä asiakkaita. Lupaus kuitenkin edellyttää, että olemme tehneet ensin yhdessä yritysanalyysin. Haluan tehostaa toimitusketjuani! Varaa aika, tulemme mielellämme kertomaan, miten asiakkaidemme tunnusluvut ovat kehittyneet ja tulokset parantuneet.


Logisticar -toimintamalli

Logisticar -valmennus

Logisticar -huoltopalvelu

Logisticar ohjauspalvelut

Palvelut

Logisticar -yritysanalyysi

3. LOGISTICAR-VALMENNUS

– tulosta syntyy vain osaajien käsissä Järjestämme kaikille avoimia tehovalmennuksia mm. ostotoiminnasta ja varaston ohjauksesta. Valmennuksemme ovat olleet poikkeuksetta menestyksekkäitä ja osallistujapalaute erinomaista. Valmennukset ovat yleensä yhden työpäivän mittaisia ja antavat eväät pitkälle tulevaisuuteen.   Osallistujat ovat saaneet valmennuksista runsaasti vinkkejä päivittäiseen työhön ja useimmiten nopeasti aikaan konkreettisia ja mitattavia tuloksia.

OSTOHENKILÖSTÖN TEHOVALMENNUKSESSA KÄYDÄÄN LÄPI MM.:

ostotoiminta nyt ja tulevaisuudessa ostotoiminnan tavoitteet ja mittarit tavarantoimittajan valinta neuvottelutaidot, ostokoulutus jne.

Olemme valmentaneet yli 15 000 hankintatoimen, materiaali- ja tuotannonohjauksen ammattilaista, yli 2 200 myynnin ammattilaista sekä yli 500 yritysten korkeimman johdon edustajaa. Päivitä tietosi ostotoiminnasta ja varastonohjauksesta ajan tasalle!

27


Logisticar -yritysanalyysi

Logisticar -toimintamalli

Logisticar -valmennus

Logisticar -huoltopalvelu

Logisticar ohjauspalvelut

4. LOGISTICAR-HUOLTOPALVELU Logisticar-huoltopalvelulla varmistamme, että asiakasyritys saavuttaa projektille asetetut tavoitteet ja tulokset. Huoltopalvelussa yritysjohto saa kerran kuussa analysoidut raportit eri osa-alueista Logisticarin ammattilaisten tekemänä sekä toimenpidesuositukset henkilötasolla. Huoltopalvelun avulla yrityksesi voi: siirtyä tiedon tallentamiskulttuurista tiedon hyödyntämiskulttuuriin varmistaa yhdessä, että projektille annetut tulos- ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan varmistaa Logisticar-ohjelman ja ABC-logiikan täysimääräinen hyödyntämisen johtamisessa, varastojen- ja tuotannon ohjauksessa, ostotoiminnassa, konsultoivassa myynnissä sekä johtoryhmätyöskentelyssä tehdä seuranta mahdollisimman helpoksi yritysjohdolle ja tuloksentekijöille sitouttaa Logisticarin henkilökunta huolehtimaan ja vastaamaan ”vaikkapa tulosvastuulla” siitä, että Logisticaria käytetään päivittäisenä työkaluna tuloksenteossa, ja että raportteja ja ohjauksia hyödynnetään sataprosenttisesti


Logisticar -toimintamalli

Logisticar -valmennus

Logisticar -huoltopalvelu

Logisticar ohjauspalvelut

Palvelut

Logisticar -yritysanalyysi

5. LOGISTICAR OHJAUSPALVELUT – uutta koko maailmassa

Normaalisti toimitusketjunhallinnassa on ulkoistettu fyysinen varastointi, kuljetukset ja huolinta. Emme tiedä, että kukaan tarjoaisi ulkoistettua varaston ohjauspalvelua ja ottaisi vastuun varastojen tunnuslukujen saavuttamisesta, olipa sitten kyseessä osto-, tuotannon-, myynti-, tai maahantuojan varastoista. Logisticarin ohjausarvojen ylläpitopalvelu: Logisticar tarjoaa pienille ja keskisuurille yrityksille ohjausarvojen ylläpitopalvelua ja seurantaa. Tässä palvelumallissa Logisticarin edustajat määrittelevät 80-prosenttisesti tuotepolitiikan, varmuusvarastot, tilauspisteet, optimiosto- ja valmistuserät asiakasyritysten määrittelemien kiertonopeuden, varastojen palvelutason, osto- tai tuotantoerien tavoitteiden mukaan. A ja B –nimikkeiden ohjausarvot määritellään ensimmäisen kerran yhdessä asiakasyrityksen edustajien kanssa ja muiden luokkien C – H poikkeamat käydään yhdessä läpi. Logisticar myös valvoo, että ostotilaukset tehdään näiden arvojen perusteella. Logisticar on 80-prosenttisesti vastuussa tavoitteiden toteutumisesta ja raportoi toiminnasta kuukausittain yrityksen johdolle. Logisticarille on myös nimetty yritysten vastuuhenkilöt, joiden kanssa Logisticar-vastaava tekee tiivistä yhteistyötä. Tilaukset tekee asiakasyritysten edustaja, mutta Logisticarilla on niiden valvontavastuu.

Ota yhteyttä ja varaa aika, tulemme mielellämme kertomaan lisää kaikista palveluistamme!

Logisticar Oy

Niittytie 13 A 01300 VANTAA Puh. 050 318 2000 Fax 050 319 2000

Pekka Räisänen Hallituksen pj. / vt.toimitusjohtaja p.0400 645 341 pekka.raisanen@logisticar.fi

29


Kiitos Kuvassa: Takana Kari Siekkinen, Tony Lindqvist, Jukka Virtanen, Janne Haverinen, Jere Räisänen ja Jani Salmi. Edessä Pekka Räisänen ja Tuomo Tolvanen.

Kiitos kun luit tämän oppaan! Toivottavasti löysit siitä vinkkejä, joiden avulla voit kehittää omaa ja yrityksesi osaamista toimitusketjun hallinnassa ja johtamisessa. Me Logisticarissa haluamme auttaa kokonais­ valtaisesti sinua ja yritystäsi tekemään parempaa huomista. Onnistutaan yhdessä!

Terveisin, Logisticarin väki


MUISTIINPANOJA

Logisticar Oy www.logisticar.fi

Profile for Editor Helsinki Oy

Logisticar – 90 vuotta toimitusketjunhallintaa  

Logisticar – 90 vuotta toimitusketjunhallintaa

Logisticar – 90 vuotta toimitusketjunhallintaa  

Logisticar – 90 vuotta toimitusketjunhallintaa