__MAIN_TEXT__

Page 1

MAINOSLIITE

Hyvää työtä 2019 on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu.

Elokuu 2019

/ Sivu 5 KAUNIALAN SAIRAALA Kaunialan työntekijöistä välitetään, jotta he jaksavat välittää.

/ Sivu 10

/ Sivu 12

/ Sivu 15

SUOMEN LÄHETYSSEURA

ARCTIC SMART VILLAGE

ORBIS SYSTEMS

antaa toivoa ilmastoahdistuksen kanssa kamppaileville.

tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon maaseudulla asumiseen.

5G-aikakausi avaa kasvumahdollisuuksia yrityksille yli toimialarajojen


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

SISÄLLYSLUETTELO

HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

Pohjoissavolainen ruokakulttuuri kurkottaa Eurooppaan

2

Yhteistyötä, dialogia ja jatkuvaa kehitystä – Piilakson malliin

3

Metallialan osaajamme suunnannäyttäjinä maailmalla

4

Palmian tavoitteena on olla työpaikka, jossa voi kehittyä ja vaikuttaa

4

Kaunialan työntekijöistä välitetään, jotta he jaksavat välittää

5

Fundu mahdollistaa kasvua yhteistyössä pankkien kanssa

5

Fennovoima generoi hyvää energiaa ja työtä

6

Työjuhdaksi vai vapaa-ajan fiilistelyyn? Akkumetalleista virtaa kasvuun ja työllisyyteen

7

Vastaava tuottaja: Jarmo Perälä AD / ulkoasu: Jenni Hyttinen Toimittajat: Mia Heiskanen Kati Keturi Eila Lokka Maija-Liisa Saksa Timo Mansikka-aho Mika Heikkilä Kannen kuva: Adobe Stock Painopaikka: PunaMusta / Tampere Editor Helsinki Oy tuotanto@editorhelsinki.fi Valtteri Rantalainen, puh. 040 561 7703 www.editori.fi Hyvää työtä 2019 jaetaan 3.8.2019 valtakunnallisesti HS Kuukausiliitteen mukana. Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu. Editor Helsinki on itsenäinen yritysviestinnän asiantuntija.

8

Toiminnalla toivoa ilmastoahdistukseen

10

Merkityksellistä työtä merenkulkijoiden ja Suomen hyväksi

11

Älykylä® tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon maaseudulla asumiseen

12

Yhteisenä päämääränä alan paras palvelu

13

Gurutason Big Data -osaajille vapaus päättää työnteon moodista

14

Orbis Systems tarjoaa näköalapaikan 5G-maailmaan

15

Hyvää työtä 2019 Vastuulliset toimintatavat ja hyvä työnantajamielikuva vaikuttavat positiivisesti henkilöstön hyvinvointiin ja yrityksen/organisaation menestymiseen. Hyvää työtä 2019 -asiantuntijajulkaisu esittelee hyviä työpaikkoja, puoleensavetäviä yrityksiä, yhteisöjä ja julkisen sektorin organisaatioita, joiden palveluilla ja toiminnalla on positiivinen työelämä- ja/ tai yhteiskuntavaikutus – mukaan lukien “kovia kasvajia”. Hyvää työtä 2019 nostaa esille myös ansioituneita työntekijöitä ja työryhmiä.

Pohjoissavolainen ruokakulttuuri kurkottaa Eurooppaan Teksti: Timo Mansikka-aho Kuva: Niina Vänttinen/King's Crown

European Region of Gastronomy on kansainvälisesti arvostettu tunnustus, joka myönnetään vuosittain enintään kolmelle eurooppalaiselle alueelle. Vuonna 2020 titteliä kantaa vain ja ainoastaan Kuopion seutu. – Luvassa on täysi kattaus pohjoissavolaisen ruokakulttuurin parhaita paloja, kuvailee hanketta koordinoiva TKI-asiantuntija Henna Lehikoinen Savonia-ammattikorkeakoulusta. – Paikallisia herkkuja esittelevää, vuosina 2020-21 käynnissä olevaa ohjelmatarjontaa suunnitellaan parasta aikaa. Yhteistyössä ovat Savonian lisäksi mukana ProAgria Pohjois-Savo, SavoGrow Oy, Kuopion kaupunki sekä jo nelisenkymmentä paikallista yritystä. ERG-raadin arviointikäynti Kuopiossa vakuutti nopeasti. "Tästä helmestä täytyy kertoa muillekin" oli ollut spontaani reaktio. Ihastumisen takana oli kuitenkin useiden vuosien määrätietoinen työ. – Savonia, ProAgria ja Kuopion kaupunki lähtivät hakemaan ERG-tunnustusta jo vuonna 2017, kertoo Savonian tutkimus- ja kehityspäällikkö Antti Iire.

Kuopion seutu pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia gastronomisia elämyksiä vaativimpaankin makuun.

– Olimme todenneet, että alueen noin 650 MEUR arvoisesta matkailun vuositulosta 90 prosenttia tuli Suomesta – kasvua oli lähdettävä hakemaan ulkomailta, kansainvälisiä turisteja puhuttelevilla toimenpiteillä. ERG onkin Iiren mukaan ennen kaikkea iso aluekehityshanke, jolla kansainvälinen kiinnostus saadaan hetkeksi kohdistettua 2

Pohjois-Savoon. Mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja tasokasta esilläoloa oikeissa kanavissa. Autenttinen yhteys paikalliseen kulttuuriin on, myös kaiken jo mielestään nähneelle euroturistille, Pohjois-Savossa jotain ainutlaatuista. – Kuopion seutu pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaisia gastronomisia elämyksiä vaativimpaankin makuun, vastuullisuutta unohtamatta, Henna Lehikoinen painottaa. – Marjojen ja sienten hakeminen luonnosta ja vaikkapa ruisleivän tekemiseen osallistuminen ovat hyviä esimerkkejä asioista, joita suomalaiset pitävät itsestään selvinä, mutta jotka ovat hämmästelyn kohteita ja korkean tason eksotiikkaa monelle muulle.

www.tastesavo.fi


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Yhteistyötä, dialogia ja jatkuvaa kehitystä – Piilakson malliin Teksti: Kati Keturi

Fortum on aktiivisesti viime vuosina panostanut yhteistyöhön startup-yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Taustalla on halu löytää innovaatioita, uudenlaisia ratkaisumalleja sekä yhteistyömahdollisuuksia. Viime vuoden lopulla Fortum sitoutui sijoittamaan 150 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana Google Capitalista tutun Scott Tierneyn vetämään kasvurahastoon. – Valo Ventures on riippumaton rahasto, joka sijoittaa digitaaliseen ja pilvipohjaiseen teknologiaan perustuviin yrityksiin Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Kyseessä on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen järjestely. Olen itse juuri palannut Suomeen Palo Altosta, jossa Valo Ventures pitää päämajaansa, kertoo Fortumilla Business Development Managerina työskentelevä Tuomas Harju. Talossa seitsemän vuotta mm. strategisten markkina-analyysien parissa viihtynyt Harju osallistui Palo Altossa Fortumin puolen vuoden työnkierto-ohjelmaan. Hän rakensi pioneerina samalla uuden ohjelman raameja. Yhdysvalloista tuli kotiin viemisinä etenkin uusia ideoita ja työskentelytapoja. – Fortumin tarkoituksena on jatkaa rotaatiota pitkään, jotta mahdollisimman moni pääsee siihen mukaan ja saamme sitä kautta uutta näkökulmaa tekemiseen. Itse tartuin innolla tilaisuuteen. Palo Altossa on inspiroiva ilmapiiri, siellä käydään jatkuvaa dialogia esimerkiksi yritysten perustajien ja pääomasijoittajien välillä. Verkostot ovat tiiviitä.

valintoja, esimerkiksi tuotteen tai teollisuudenalan suhteen sekä keskittää toiminta oikein. – Valo Ventures on itsenäinen toimija, mutta tarkoitus on rakentaa hyvinkin aktiivisia yhteistyömalleja. Voimme antaa heidän portfoliossaan oleville startupeille vaikkapa konkreettista palautetta tai päästä yhteisön sisällä keskustelemaan uusien kumppaneiden kanssa. Yhteistyö avaa meille uusia ovia. Amerikassa töitä tehdään paljon. Etenkin Palo Altossa työn ja vapaa-ajan välinen raja hämärtyy, kun työskennellään kiinnostavien asioiden parissa. – Inspiroivassa paikassa tapahtuu koko ajan jotain. Harva vain ”käy töissä”, vaan uppoutuu siihen. Ympärillä on maailmanluokan firmoja ja mahdollisuuksia riittää, jos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ihmiset haluavat rakentaa seuraavan ison jutun ja hyväksyvät siihen liittyvät riskit. Kaliforniassa kun voidaan irtisanoa päivänkin varoitusajalla, Harju toteaa.

Fortum

Inspiraatiota ja maailmanluokan firmoja Valo Ventures sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, joiden tuote tai palvelu kasvattaa nopeasti arvoa ja tuottaa pitkäaikaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Se toimii Fortumille tärkeiden megatrendien kuten urbanisaation, kiertotalouden ja ilmastonmuutoksen parissa. Fortum on jo pitkään tehnyt startupien kanssa yhteistyötä. – Työnkierrossa kaikki hyötyvät. Isona yhtiönä voimme oppia startupeilta uusista teknologioista ja liiketoimintamahdollisuuksista. Toisaalta he saavat meiltä arvokasta palautetta siitä, mihin suuntaan tuotetta voi viedä ja mitä ongelmakohtia siihen ehkä liittyy. Startupeille on tyypillistä katsella aluksi laaja-alaisesti monia mahdollisuuksia, mutta Harjun mukaan on tärkeää myös tehdä

asiat, joita mission mukaisesti edistämme, oikeasti toteutuvat. Työnkierron ohella uusia ajatuksia antaa Fortumin sisäinen kouluttautuminen. Dataa ja digitalisaatiota työntekijöille kouluttava Data Leadership Academy on ollut käynnissä yli vuoden. Amerikassa ollessaan Harju tapasi useita innovaatiosta vastaavia ihmisiä ja huomasi ilokseen, että kaikilla on samat päänsäryt vaikkapa disruption suhteen. – On tärkeää huomata, että olemme samalla viivalla. Fortum kehittyy koko ajan monilla osa-alueilla. Teemme edelleen kunnossapitoprosessien tehostamista ja turvallisuuden parantamista. Mutta panostamme innovaatioon myös erillisen kehitysyksikön voimin. Se tukee Fortumin digitaalisia kehityshankkeita ja on luonteeltaan tutkivampi. Kehitystä tapahtuu jatkuvasti ja Fortum varautuu energiasektorin tulevaisuuteen. Yhtiö haluaa panostaa digitaalisuuteen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehitykseen aiempaa enemmän. – Pohdimme, mitä energiayhtiö on tulevaisuudessa ja mikä polku sinne vie. Digitalisaation aiheuttaman fragmentoitumisen myötä verkostoja ja yhteistyötä tarvitaan yhä enemmän. Systemaattinen ote sen suhteen, mitä asioita tehdään talon ulkopuolella ja mitä sisäisesti on tärkeää, Harju tiivistää.

Tuomas Harjun mukaan yksi tärkeistä Piilaakson opeista on käydä jatkuvaa dialogia.

Tulevaisuuden energiayhtiö Ennen Fortumia Harju työskenteli pienemmissä firmoissa. Kun hän vertaa niitä nykyiseen työhönsä, eroavaisuuksia löytyy helposti. – Isossa talossa mahdollisuuksia on toki enemmän. Meillä on useita eri liiketoimintayksiköitä, joista etsiä omaa kiinnostusta vastaavaa tekemistä. Työnkierto mahdollistaa kokeilut. Lisäksi on palkitsevaa, että 3

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum haluaa edistää asiakkaidensa ja yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Se työllistää on noin 8 000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa. Vuonna 2018 liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja 57 % Fortumin sähköntuotannosta oli CO2-päästötöntä. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Fortum on sitoutunut sijoittamaan 150 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana itsenäiseen Valo Ventures -kasvurahastoon, jonka vetäjänä toimii Scott Tierney, yksi Google Capitalin perustajista. Valo Ventures sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen teknologiayrityksiin, joiden tuotteilla tai palveluilla on edellytyksiä kasvattaa nopeasti arvoa sekä tuottaa pitkäaikaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Metallialan osaajamme suunnannäyttäjinä maailmalla Suomalainen kone- ja metalliteollisuus edustaa osaamisessaan maailman kärkeä. Metalliyrityksissä informaatiotekniikka ja robotiikka ovat huipussaan eikä entisaikojen pölyisestä verstaasta näy jälkeäkään. Metalliala on kehittynyt vauhdilla robotiikan ja digitalisaation myötä. Konealan yritykset ovat olleet kehityksen eturintamassa 1980-luvulta alkaen ja niiden osaaminen on erittäin vahvalla tasolla. Suomi onkin maailmanlaajuinen suunnannäyttäjä teollisuusautomaatiossa ja sitä kautta tulevaisuuden kestävien elinympäristöjen luomisessa.

Metalliala on kehittynyt vauhdilla robotiikan ja digitalisaation myötä.

Tasowheelin Janne Peltonen ohjelmoimassa monitoimisorvia.

– Teknologian myötä koneteollisuuden työpaikat ovat monipuolistuneet ja työympäristö muuttunut täysin, mutta vanhat mielikuvat metallipölyn peittämistä pajoista ovat yhä valitettavan tiukassa, Tasowheel

Group Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kuikka kertoo. 40-vuotias Tasowheel on kasvanut digiaallonharjalla konepajasta kansainväliseksi korkean teknologian moniosaajaksi. Yritys tuottaa laadukkaita voiman- ja liikkeensiirron ratkaisuja eri aloilla toimiville kansainvälisille asiakkailleen. Tasowheel on tärkeä kumppani niin laivanrakennus- ja paperiteollisuudessa kuin terveysteknologian sarallakin. Kasvava kysyntä edellyttää jatkuvaa osaamisen, tuotantoteknologian ja prosessien kehittämistä. – Uudistuva konekanta ja nopeasti kehittyvä teknologia eivät tee ihmisiä tarpeettomiksi vaan vaativat korkeaa ja monipuolista osaamista. Robotiikan ja automaation hallitseminen on noussut kädentaitojen rinnalle.

Oletko metallialan ammattilainen tai matkalla sellaiseksi? Innostutko uusista teknologioista? Haluatko tehdä merkityksellistä työtä kansainvälisen teollisuuden parissa? Tutustu meihin ja tarjoamiimme mahdollisuuksiin osoitteessa tasowheel.fi

Palmian tavoitteena on olla työpaikka, jossa voi kehittyä ja vaikuttaa Palmia tarjoaa siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- ja ruokapalveluita Etelä-Suomessa noin 2 200 henkilön voimin. Nopea kasvu kilpaillulla alalla vaatii yhtiöltä vahvaa sitoutumista henkilöstön hyvinvointiin. Teksti: Eila Lokka

Henkilöstöjohtaja Sanni Alajääski pitää yhtiön tärkeimpinä kilpailuvaltteina työmarkkinoilla henkilöstön osaamisen kehittämistä, tasalaatuista johtamista, erinomaisia koulutusmahdollisuuksia sekä monipuolisia työtehtäviä. Työhyvinvointia edistetään työhyvinvointiohjelman kautta. – Viikoittain mittaamme virettä, ja teemme vuosittain laajemman kyselyn, joiden pohjalta työhyvinvointia kehitetään. Viime syksynä esimiehemme osallistuivat muutosjohtamiskoulutukseen osana kasvun edistämistä. Meillä on vuosittain noin 120 työntekijää ja esimiestä oppisopimuskoulutuksessa, hän mainitsee. – Myös fyysisen työkyvyn ylläpitäminen, varhainen tuki ongelmatilanteissa sekä työn mitoituksen tarkastelu ja tarvittaessa keventäminen ovat tärkeitä asioita. Palmian houkuttavuutta työnantajana lisää, että se on suomalaisomisteinen vakaa yhtiö, joka noudattaa kunta-alan kanssa samanlaista työehtosopimusta. Se luo turvaa varsinkin kunnista Palmiaan kasvun yhteydessä siirtyvälle henkilöstölle.

Henkilöstöjohtaja Sanni Alajääski (vas.) tapaa päivittäin eri tehtävissä työskenteleviä palmialaisia. Pitkäaikainen palmialainen Tarja ja vasta aloittanut Teija työskentelevät pääkonttorin lounasravintolassa.

Palmia Oy tuottaa siivous-, kiinteistö-, turvallisuus- ja ruokapalveluja yli tuhannessa kohteessa 13 paikkakunnalla Etelä-Suomessa. www.palmia.fi. 4


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Kaunialan työntekijöistä välitetään, jotta he jaksavat välittää Teksti: Kati Keturi

Kunniakkaan historian entisenä sotavammasairaalana omaava Kaunialan Sairaala on yhteiskunnallinen, voittoa tavoittelematon yritys. Se tunnetaan vilkkaasta viriketoiminnastaan, asiakastyytyväisyydestä, sekä koti- ja ulkomaisten arvohenkilöiden vierailuista. Työntekijät pääsevät nauttimaan ison talon eduista yhteisöllisen katon alla. – Meillä voi tehdä hyvinkin erilaisia töitä tai niiden yhdistelmiä. Sairaalassa on nimittäin mm. kuntoutus- ja hoivaosastot, tehostettua palveluasumista ja kotihoidon palvelu KotiKauniala, kertoo Kaunialassa lähihoitajana työskentelevä Minna Lindfors. Jo työhaastattelussa Lindforsille syntyi tunne Kaunialan ainutlaatuisuudesta. Hänen mukaansa talossa todella välitetään ihmisestä, uusia asioita oppii jatkuvasti ja lähin esimies seisoo tukena. – Hän huolehtii, että kaikilla on sama tieto ja yhteisö on tasapuolinen. Se antaa luottamusta omaan tekemiseen. Työssämme jokainen ihminen kohdataan arvokkaasti ja kohtaamisissa säilyy tunneyhteys. Perehdytyksessä sain myös toimia veteraanien kanssa, se auttoi ymmärtämään Kaunialan arvokkaan taustan.

Työnantajan tilannetaju Kaunialassa on vuosia panostettu työhyvinvointiin. Viime vuonna perinteisen sairaalahierarkian tilalle tuli tiimien oma valtuutus, eikä turhaa byrokratiaa esimerkiksi työvuorojen suhteen ole. – Täällä ymmärretään muun elämän merkitys ja työvuorosuunnittelija tekee kaikkensa, että toiveet toteutuvat. Ilmapiiri on Kaunialassa avoin, aina voi puhua. Itse toimin työsuojeluvaravaltuutettuna. Pidämme yhteisiä lyhyitä hetkiä, joissa irrottaudutaan

osastotyöstä. Se parantaa osaltaan kommunikointia ja jaksamista, kiittelee Lindfors. Keväällä aloittaneessa Kaunialan Akatemiassa ammattitaidolleen voi saada varmuutta sekä kannustusta. Osaamistavoitteiden saavuttamisista palkitaan sekä henkilö- että tiimitasolla. – Urapolkuaan voi muuttaa, eikä talosta tarvitse lähteä sen takia. Työssäjaksamista edistää myös hoitajien oikeus käydä luennoilla. Aivan kaikkia paukkuja ei ladata tuottavaan työhön. Meistä välitetään, jotta jaksamme välittää asiakkaistamme!

Kaunialan Sairaala • Perustettu vuonna 1946 • Nykyiset omistajat Sotainvalidien veljesliitto sekä Vantaan kaupunki • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja • HS:n Suomen paras pomo -äänestyskisan (2015) voitti Kaunialan Merja Korhonen • Kaunialan tiimejä kannustetaan itseohjautuviksi. Lohjan toimipis- teessä itseohjautuvuus toteutuu jo täysin. Kaunialan Sairaalan toiminnassa panostetaan niin asiakkaisiin kuin henkilökuntaankin.

www.kauniala.fi

Fundu mahdollistaa kasvua yhteistyössä pankkien kanssa Yritystoiminnassa meno syntyy aina ennen tuloa. Siksi kasvuinvestoinnit edelyttävät tyypillisesti yrityksen senhetkisiin resursseihin nähden mittavaa rahoituspanosta. Kun pankkien mahdollisuudet rahoittaa pk-yrityksiä ovat finanssikriisin jälkeen supistuneet merkittävästi, turhan moni innovaatio ja kasvutarina jää syntymättä. Teksti: Timo Mansikka-aho

– Voimakasta kasvua tavoittelevilla pk-yrityksillä on harvoin sellaisia vakuuksia, joita tämän päivän pankkirahoitus edellyttää. Julkisrahoitteisten vakuusmekanismien rinnalle tarvitaan vaihtoehtoja ja täydentäviä rahoitusmalleja, toteaa Fundun toimitusjohtaja Lasse Vuola.

Yhteistyöstä voimaa Yksi Fundun strategisista omistajista on LähiTapiola, ja yhtiöllä on yhteistyösopimukset yli 10 pankin kanssa. Lasse Vuolan mukaan yhteistyössä perinteisten pankkitoimijoiden ja Fundun kaltaisten palveluntarjoajien yhteistyöllä pystytään mahdollistamaan aikaisempaa monipuolisemmat rahoitusratkaisut tukemaan pk-yritysten liiketoiminnan kasvua. – Pk-yrityksiä rahoitetaan enenevissä määrin yhteistyössä pankkien kanssa. Monipuolinen rahoituspohja auttaa yrityksiä saamaan toimintansa kannattavan kasvun polulle. Sitä kautta koko kansantalous voi paremmin. Kaikki voittavat.

Yhdistävä Fundu Yksi tällaisista vaihtoehdoista on Fundu, joka yhdistää Internetissä toimivalla palvelualustalla tuottoa hakevat sijoittajat ja rahoituskelpoiset pk-yritykset. Fundu hyödyntää yritysriskien arvioinnissa kehittämäänsä neuroverkkomallia. Mallin tuottamia tuloksia täydennetään yrityksen tilanteen ja näkymien huolellisella analysoinnilla. Fundun mallia hyödyntää myös ammattimaisille sijoittajille tarkoitettu yrityslainarahasto, jonka historiallinen tuotto on nykyisessä korkomarkkinassa erinomainen.

Fundun Lasse Vuola uskoo digitaalisen yritysrahoituksen mahdollisuuksiin auttaa pk-yrityksiä toteuttamaan kasvuhankkeitaan. 5

www.fundu.fi


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

KASVU

www.fennovoima.fi/hanhikivi-1

Fennovoima generoi hyvää energiaa ja työtä Mielipideilmasto ydinvoimaa kohtaan on muuttunut positiiviseen suuntaan. Teksti: Mia Heiskanen

– Ydinvoima ymmärretään osana ympäristöystävällistä energiapalettia ja on hienoa huomata, että se korreloi fennovoimalaisten kokemukseen omasta työstä ja yhtiömme työnantajamielikuvaan, Fennovoiman henkilöstöjohtaja Eija Salo toteaa. EU-komissio tavoittelee nettonollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä, mikä edellyttää sähköntuotannon kaksinkertaistamista Euroopassa. Tavoitteeseen ei päästä vain lisäämällä uusiutuvaa energiaa, vaan se vaatii rinnalle ydinvoiman lisärakentamista jo pelkästään käytöstä poistuvien laitosten korvaamiseksi. Faktat puhuvat puolestaan ja sen myötä ydinvoimakeskustelukin on muuttunut ratkaisukeskeisemmäksi, kun on alettu ymmärtää, että ydinvoima on yhdessä uusiutuvan energian kanssa osa tulevaisuuden päästötöntä energiapalettia.

Hanhikivi 1 luo työtä ja kasvua Fennovoiman luotsaamalla Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeella onkin kiistatta suuri merkitys niin ympäristön kuin kansantaloudenkin kannalta. Kyseessä on Suomen suurin investointi, joka luo ilmastoystävällisen energian lisäksi elinvoimaa, työtä ja hyvinvointia eritoten Pyhäjoelle ja sen ym-

päryskuntiin. – Yhtiössämme työskenteli vielä muutama vuosi sitten alle sata asiantuntijaa, nyt heitä on noin 400. Lisää huippuosaajia tarvitaan etenkin, kun ydinvoimalan rakentamisvaihe käynnistyy vuonna 2021. Jo laitospaikkaa valmistelevien töiden taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat: työllisyysvaikutus on noin 3 000 henkilötyövuotta, josta kolmannes kohdistuu Pohjois-Pohjanmaalle. – Hanke on piristysruiske koko maakunnalle ja on ollut hienoa huomata, miten innolla alueen kunnat ottavat vastaan uudet fennovoimalaiset.

Fennovoima koetaan vastuulliseksi ja avoimeksi yhtiöksi, joka tarjoaa mielenkiintoisia ja merkityksellisiä työtehtäviä pitkälle tulevaisuuteen. Käyrä on siis kaikilla mittareilla mitattuna positiivinen. Tästä on hyvä jatkaa, Salo iloitsee.

Hyvä pöhinä tuntuu ja näkyy Fennovoiman ja Hanhikivi 1 -hankkeen ympärillä käy siis positiivinen pöhinä. Salon mukaan se näkyy nykyisten työntekijöiden arjessa ja positiivisena mielikuvana työntekijämarkkinoilla. – Paras palaute tulee työntekijöiltämme, jotka kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Hyvä uutinen on myös se, että tuoreen kaupallisen ja teknisen alan opiskelijoiden ja ammattilaisten parissa tehdyn työnantajamielikuvatutkimuksen mukaan 6

Fennovoiman henkilöstöjohtaja Eija Salo iloitsee Hanhikivi 1 -hankkeen positiivisesta kasvusta.

www.fennovoima.fi


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Työjuhdaksi vai vapaa-ajan fiilistelyyn? Vene hankitaan käyttötarkoituksen mukaan. Ensimmäistä venettä hankittaessa kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen, jolloin ei tule ostettua vääränlaista. sisävesikäyttöön. – Suuret 7-8-metriset pulpettiveneet ovat syrjäyttämässä matkaveneitä, joilla menee paljon aikaa siirtymiseen, Granfors kertoo.

Bensapihit daycruiserit

Nopeat Buster Magnum -veneet ovat syrjäyttämässä matkaveneitä. Teksti: Mika Heikkilä

– Vene on usein joko välttämätön kulkuneuvo tai hauskanpitoon tarkoitettu daycruiser, jossa vesillä oleminen on tärkeämpää kuin päämäärä, kertoo myyntipäällikkö Roger Granfors Turun Yamaha Centeristä. Mutta se voi olla myös jotakin siltä väliltä. – Ammattilainen auttaa tekemään oikean kompromissin, kun esimerkiksi toinen puolisoista halua nauttia auringosta kannella ja toinen vaikkapa kalastaa. – Venettä ei myöskään tarvitse ostaa kokeilematta. Yamaha Centerillä on laaja valikoima koeajoveneitä, Granfors muistuttaa,

Mökille siirtymiseen kätevin vene on suomalainen Buster. Ähtärissä valmistettavat alumiiniveneet ovat helppohoitoisia ja pitävät hintansa hyvin myös käytettynä. Turussa ja Vantaalla sijaitsevien Yamaha Centerien hittituotteita ovat Busterin Yamaha F60 -perämoottorilla varustettu LX-malli sekä F115 -takatuupparilla varustettu XL-malli. Näiden pakettien arvo vaihtelee uutena 20 000 eurosta 40 000 euroon. – Avomerellä ja suurella aukolla isompi vene on vakaampi. Busterin pienimpiä malleja menee taas

Sen sijaan Busterin kanssa samalla veistämöllä valmistettavat Yamarinin ja Kokkolassa sekä Sammatissa valmistettavat Finnmasterin bensapihit daycruiserit ovat järkivalinta veneilijälle, joka haluaa vain nauttia vesillä olemisesta. – Daycruisereiden omistajien ei tarvitse tehdä ilta- tai viikonloppuretken budjettia kulutuksen ympärille, Granfors sanoo. Vajaa kuusimetriä pitkän daycruiserin saa hieman alle 30 000 eurolla ja sillä veneilystä pääsee kätevästi nauttimaan nelihenkinen perhe. Veneiden huoltaminen ei ole myöskään mikään ongelma. Yamaha Center tarjoaa talvisäilytyksen avaimet käteen periaatteella kaikille venemerkeille. – Noin 60 prosenttia uusista kaupunkiveneilijöistä käyttää talvisäilytyspalveluita. Veneiden kunnostaminen pursiseuranpihalla on kuolevaa kansanperinnettä. Myyntipäällikkö toivoisi ihmisten pidentävän veneilykauttaan. – Luonto on todella kaunis syys-lokakuussa. Italialaisia Rivan, Pershingin ja Ferrettin sekä ranskalaisen Beneteaun matkaveneihin voi tutustua boatstore.fi-sivustolla. www.yamaha-center.fi www.boatstore.fi

Myyntipäällikkö Roger Granfors Yamaha Centeristä muistuttaa, että veneitä löytyy myös koeajoon.

Daycruiserilla perhe pääsee nauttimaan yhdessä veneilystä. 7


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

KASVU

Akkumetalleista virtaa kasvuun ja työllisyyteen Kainuulainen Terrafame on vahvassa kasvussa. Yhtiö, jonka monimineraaliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista tunnetuista nikkelimalmivarannoista, rekrytoi jatkuvasti uutta henkilöstöä. Kyseessä ei ole lyhyt pesti, sillä arvioiden mukaan malmivarat riittävät vähintään 30 vuodeksi. – Kasvamme parhaillaan niin tuotanto- ja henkilöstömäärän, liikevaihdon kuin toimintakulttuurinkin osalta. Meillä on tärkeä paikallinen rooli työpaikkojen luomisessa ja alueellisen toimeentulon vahvistamisessa, kertoo Terrafamen henkilöstöjohtaja Petri Parjanen.

Terrafamesta osa liikenteen sähköistymistä Vuonna 2021 käynnistyy Terrafamen uusi akkukemikaalitehdas. Nykyinen päätuote nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan nikkelikobolttisulfaateiksi, joita käytetään raaka-aineena sähköajoneuvojen akuissa. – Rekrytoimme 120-150 uutta prosessi- ja kemianteollisuuden ammattilaista. Samassa yhteydessä tuotantotoiminnoissa siirrytään erillisistä tuotanto- ja kunnossapidon organisaatioista yhdistettyyn käyttäjäkunnossapitoon siten, että prosessin ja yksikkölaitteiden tiedonkulku on saumatonta. Siirtämällä painopistettä ennakoiviin toimenpiteisiin, varmistamme tuotantolinjojen korkean käyntiasteen ja nopeamman vasteen häiriötilanteisiin. Tämä lisää sekä sisäistä rekrytointia että tuotanto- ja kunnossapitohenkilöstön koulutustarpeita, toteaa Terrafamen akkukemikaalitehdasprojektin teknologiapäällikkö Jouni Pakarinen.

"Uusi tehdas tarkoittaa modernia, korkeaalaatuista laitteistoa ja käyttäjiltä syvällistä prosessikemian osaamista."

Alati tiukentuvat tuotelaatu-, ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset kannustavat kehittymään. Terrafamen toiminnan laajuus velvoittaa yrityksen laajamittaiseen toiminnan seuraamiseen ja viranomaisraportointiin kemikaaliturvallisuuden ja ympäristön osalta. – Nikkelin ja sinkin tuotantoprosessimme on ainutlaatuinen ja hiilijalanjäljeltään

perinteisiä tuotantomenetelmiä tehokkaampi. Teollisuusalueellamme hyödykkeitä kierrätetään tehokkaasti, eikä tulevan tuotantoprosessin osalta tule uusia nestemäisiä päästölähteitä. Sisäilman laadun pidämme hyvänä tiiviin prosessin, tehokkaan ilmastoinnin ja jatkuvan laatumittaamisen turvin. Uusi tehdas edellyttää Pakarisen mukaan uusia kemikaaleja ja olosuhteita toimiakseen. – Se tarkoittaa modernia, korkealaatuista laitteistoa ja käyttäjiltä syvällistä prosessikemian osaamista. Laitekannan ja automaation määrän lisääntyessä käyttö- ja kunnossapito-organisaatioita lisäkoulutetaan. Uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa. Ensi kesänä päärakennukset nousevat harjakorkeuteen. Varsinaiset laiteasennukset alkavat vuoden lopussa, jatkuen ensi kesään. Siinä välissä koulutetaan prosessialueiden päälliköt ja insinöörit prosessien, laitteiden, kunnossapidon ja tukifunktioiden osalta. – Rekrytointi aloitetaan syksyn 2019 aikana. Haluamme saada henkilöstön mukaan alusta asti teknologiatoimittajien prosessikoulutuksiin, laiteasennuksiin, testauksiin ja käyttöönottoihin. Laitoksen käynnistyksessä meillä on vahva osaajajoukko, Pakarinen uskoo.

Alueellinen koulutusyhteistyö on tiivistä Kainuuseen tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa. Terrafamelle se tarkoittaa etenkin prosessiteollisuuden osaajia: tuotanto-operaattoreita ja insinöörejä. Toiminnan kehittyessä yrityksellä on avoimia tehtäviä monenlaisille muille eri alojen ammattilaisille, mm. laboranteille, taloushallinnon osaajille ja ympäristöasiantuntijoille. – Teemme tiivistä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Lahjoitimme Kajaanin ammattikorkeakoululle (KAMK) kolmevuotisen yliopettajan tehtävän, jossa KAMKin konetekniikan opintoihin luodaan uusi prosessitekniikan suuntautumislinja. Opinnot tulevat valittaviksi ammattikorkeassa ensi vuonna. Tarjoamme opiskelijoille opinnäy-

8

te- ja harjoittelupaikkoja ja kesätöitä. Tätä kautta rekrytoimme ison joukon ihmisiä. Osaavaa väkeä tarvitaan koko alueella, sanoo Terrafamen laatupäällikkö Pauli Pyykkönen. Tarvetta on myös sähkötekniikan osaamiselle. Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa yhteistyössä Lapin AMK:n kanssa muuntokoulutuksen talvella. – Se mahdollistaa insinöörien lisäkoulutuksen, jotta osaamistaan voi muuntaa tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Räätälöidyt koulutukset ovat tulevaisuuden suunta.

"Räätälöidyt koulutukset ovat tulevaisuuden suunta." Terrafame on aloittanut prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen, jonka Kainuun ammattiopisto järjestää yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Ensimmäinen kaksivuotinen koulutus alkoi keväällä 2019, syksyllä aloittaa uusi ryhmä. Tavoitteena on kouluttaa 50 prosessitekniikan osaajaa vuosittain. Pääsääntöisesti oppiminen tapahtuu Pyykkösen mukaan käytännön työssä. – Kyseessä on perinteinen kisälli ja mestari -asetelma. Oppisopimuslaiset pääsevät työskentelemään nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa ja osaaminen todistetaan näyttötutkintojen kautta. Keväällä yritys kutsui Kainuun 8-9-luokkalaiset äiteineen tutustumaan toimintaansa. Vierailulla nuorille kerrottiin modernin teknologian parissa työskentelystä ja he pääsivät kiertämään teollisuusalueella. Yritysvierailulle osallistui n. 60 äitiä. Yritys on myös mukana Tytöt ja teknologia -hankkeessa.

Terrafamessa panostetaan esimiestyöhön ja rekrytointiin Resursseiltaan riittävällä ja osaavalla henkilöstöllä varmistetaan Parjasen mukaan niin tuotantoketjun toiminta kokonaisuudessaan, prosessien käyntiaste, tehokkuus kuin laatukin.


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

– Tarjoamme monialaiselle henkilöstöllemme jatkuvaa koulutusta prosessialan osaamisen kehittämiseksi sisäisten turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja laitekoulutusten kautta. Terrafamessa esimiestyöskentely on toiminnan keskiössä. Rekrytoinnista lähtien esimies on mukana tukemassa osaamisen kehittämistä ja muutosten eteenpäin viemistä. Prosessit nivoutuvat toisiinsa. – Taitava esimiestyö sitoo henkilöstön ammattitaidon ja kehittämisen sisäiseen yhteistyöhön. Asiakkaalle tuotetaan laatua kustannustehokkaasti. Esimiehillä on oltava riittävä tietotaito, heidän on kyettävä johtamaan ja kehittämään vastuualueensa toimintaa. Tätä silmällä pitäen yhtenäistimme toimintatapoja ja paransimme käytäntöjä. Toimiva perehdytys on tärkeää uusille ja tehtäviään vaihtaville henkilöille. – Meillä esimiehen ja uuden työntekijän tukena osasto- ja tehtäväkohtaisissa perehdytyksissä toimivat koulutetut työpaikkaohjaajat. Mikäli henkilö siirtyy muualta tänne työn perässä, opastamme häntä alueen

asunto- ja harrastustarjonnan etsimisessä, Parjanen rohkaisee. Työ- ja ympäristöturvallisuusasiat ovat olennainen osa terrafamelaista tekemistä perehdytyksestä alkaen. Sen ohella perehdytysohjelmaan kuuluvat ergonomia, työympäristö sekä laitteiden hallinta. – Käymme hyvinkin tarkkaan läpi mm. eri tehtävien suojainvarustuksen ja työvaatetuksen. Terrafamen rekrytointijärjestelmää on kehitetty. Talon yhteisestä sähköisestä työkalusta löytyvät kaikki työnhakuprosessin tiedot. Erilliseltä kykyjentalteenotto.firekrysivustolta löytyvät kaikki avoimet työpaikat. – Halusimme kuvata tehtäviä laajemmin ja kertoa, mistä toimenkuvissa on kyse. Puolisen vuotta sitten lanseeratun uuden rekrybrändimme TRFM:n myötä olemme lisänneet messu- ja somenäkyvyyttämme. Esimiehille on pidetty rekrytointikoulutuksia. Viestimme aiempaa ihmisläheisemmin työpaikoistamme. Se on madaltanut kynnystä hakea meille töihin, Parjanen iloitsee. 9

TERRAFAME Avainluvut 2018: • Liikevaihto 325,8 M€ • Käyttökate 32,8 M€ • Omaa henkilöstöä 667 henkilöä • Henkilöstön keski-ikä noin 41 vuotta • Teollisuusalueella yhteensä n 1300 henkilöä, yhteistyökumppanit mukaan lukien • Tapaturmataajuus (LTIFR, poissaoloon johtaneet tapaturmat miljoonaa työtuntia kohti) 7,4 • Terrafamelaisista Kainuussa asuu 87 % www.terrafame.fi www.kykyjentalteenotto.fi


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Kuva: Hannes Honkanen

Kyläläiset hoitavat puuntaimia Kishapun alueella Tansaniassa.

suomenlahetysseura.fi

Toiminnalla toivoa ilmastoahdistukseen Ilmasto lämpenee ja äärimmäiset sääolosuhteet yleistyvät. Monista tuntuu, ettei ympäristöongelmiin pysty itse vaikuttamaan. Suomen Lähetysseura antaa kuitenkin toivoa ilmastoahdistuksen kanssa kamppaileville: osallistumalla ja toimimalla jokainen voi auttaa ilmastonmuutoksen hallinnassa ja sen vaikutuksiin sopeutumisessa. Teksti: Eila Lokka

Suomen Lähetysseura on työskennellyt oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta vuodesta 1859 lähtien. Työhön kuuluu myös vastuu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja sen vaikutusten oikeudenmukaisesta tasaamisesta. Sen tueksi järjestö hyväksyi työntekijöitään ja toimintojaan ohjaavan ympäristöohjelman vuosille 20192023. Maaliskuussa 2019 Kirkkohallitus myönsi Suomen Lähetysseuralle ensimmäisenä kirkollisena järjestönä myös Kirkon ympäristödiplomin. – Työmme piirissä ovat kaikkein heikommassa asemassa olevat ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa ympäristökatastrofeihin. Ilmastonmuutos vaikeuttaa erityisesti maailman köyhimpien elämää, vaikka he ovat siihen vähiten syyllisiä, toteaa Suomen Lähetysseuran hallintojohtaja Tarja Larmasuo.

Ilmastotyötä ilman syyllistämistä Lähetysseura pienentää omaa hiilijalanjälkeään ympäristöohjelman pohjalta konkreettisin askelin. – Henkilöstöä koulutetaan ja perehdytetään ympäristöystävälliseen toimintaan. Olemme myös paperiton toimisto. Muu-

timme huhtikuussa 2018 uuteen ympäristöystävälliseen monitoimitilaan, joka sijaitsee hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella ja kannustamme työmatkapyöräilyyn. Kahviautomaateissamme tarjotaan reilun kaupan kahvia ja teetä ja tarjoiluissa on aina kasvisvaihtoehtoja, Larmasuo luettelee. Järjestön tavoitteena ei ole siirtää ihmisiä takaisin kivikaudelle, vaan ohjata heitä esimerkiksi hyödyntämään uudenaikaista teknologiaa. – Ympäristöasioista voi puhua monella tavalla syyllistämättä, esimerkiksi kannustamalla ihmisiä kompensoimaan päästöjään. Tavoitteenamme on myös vähentää lentämistä ja kompensoida päästöjä. Itse olen ollut VR-lasien välityksellä virtuaalisesti mukana nepalilaisten yhteistyökumppaneiden kokoontumisessa ja ruokailussa. Lisäksi jokainen voi kohdallaan miettiä, mistä aineellisista asioista voi tinkiä, hän sanoo.

tykset ja seurakunnat voivat kompensoida esimerkiksi lentämisestä aiheutuvat päästönsä ilmastohankkeisiin. –Rahaston kartuttamat kompensaatiot käytetään metsänistutushankkeisiin Nepalissa ja Tansaniassa. Työ tapahtuu yhdessä Lähetysseuran paikallisten kumppaneiden kanssa heidän toiveitaan ja tarpeitaan kuunnellen, kertoo Lähetysseuran projektipäällikkö Ruusa Gawaza. –Puilla ja metsillä on merkittävä rooli, sillä ne tarjoavat suojaa, ruokaa ja toimeentuloa sekä suojaavat ja lannoittavat maaperää luonnollisesti. Kun metsä alkaa kasvaa, kuivuudesta nousee elämää. Se on paikallisille motivoiva asia.

Puuntaimista nousee toivo

Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö, joka toimii 30 maassa yhteistyössä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Lähetysseuran ilmastotyötä voit tukea Ympäristöpankin kautta osoitteessa www.ymparistopankki.fi.

Suomen Lähetysseura avasi Suomen ensimmäisen ihmisoikeuspohjaisen, voittoa tavoittelemattoman ilmastorahaston Hope Fundin toukokuussa. Rahaston kautta yri10

”Jokainen voi kohdallaan miettiä, mistä aineellisista asioista voi tinkiä.”


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Merkityksellistä työtä merenkulkijoiden ja Suomen hyväksi Merimieseläkekassa palvelee eläkeasioissa yhteensä noin 16 000 merenkulkijaa joko vakuutettuina tai eläkkeensaajina. Se kerää eläkemaksut, sijoittaa ne vastuullisesti ja turvallisesti tavoitteena pysyä tulevaisuudessakin vakavaraisimpana ja tuottavimpana työeläkelaitoksena. Teksti: Maija-Liisa Saksa

– Olemme osa suomalaista merenkulkua ja sosiaaliturvaa. Haluamme tehdä työmme parhaalla mahdollisella tavalla, jotta kustannuksemme ovat samalla tasolla kuin muilla, meitä isommilla eläkelaitoksilla. Toimintamme eroaa niistä mm. siinä, että panostamme vahvasti ennaltaehkäisevään toimintaan merenkulkijoiden työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkyvyttömyyden vähentämiseksi. Tästä syystä perustimme yhdessä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa työterveyshuoltoyhtiö Maresan Oy:n. Se toimii pitkälle sähköisessä muodossa, selvittää toimitusjohtaja Kari Välimäki. – ForMare puolestaan on eri merenkulun toimijoiden ja työterveyshuollon kanssa toteutettava hyvinvointiohjelma merenkulkijoille. Ohjelmasta on jo saatu hyviä tuloksia ja sitä kehitetään edelleen, kertoo hallintoja viestintäpäällikkö Marina Paulaharju. Merimieseläkekassan sijoitussalkku on noin 1,2 mrd euroa. Siitä lähes kolmasosa on listattuja osakesijoituksia sekä kiinteistöjä, ja runsas kolmasosa pääoma-, laina-, metsä-, infra- ja korkosijoituksia. Hyvien

sijoitustuottojen ansiosta Merimieseläkekassa on pystynyt vähentämään merenkululle annettavaa tukea vuosina 2016-2019 yli 30 miljoonaa euroa. – Vältämme sijoittamista ei-vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Kiinteistöjen omistajana olemme pitkäaikainen ja aktiivinen. Omistamme vain suomalaisia kiinteistöjä,

toteaa sijoituspäällikkö Jari Puhakka. Aktiivisuus näkyy kiinteistöpäällikkö Reijo Rauhalan mukaan mm. tehokkaana hiilijalanjäljen pienentämisenä. Energiatehokkuushankkeen tuloksena Herttoniemen Business Parkin Opus 2:n kaukolämmön kulutus väheni 45 % ja sähkön 35 % aikavälillä tammi-toukokuu 2019.

www.merimieselakekassa.fi

Turkuun valmistuvassa yhteisöllisessä Harppuunakorttelissa on käytössä maalämpö ja aurinkoenergia. Korttelin kaiken ikäisille suunniteltu piha-alue on monikäyttöinen ja turvallinen.

Eläimellistä verkkokauppaa Suomesta Ruotsiin Teksti: Mia Heiskanen

Olini Oy on onnistunut siinä, mistä moni suomalaisyritys vain haaveilee. Yhtiö on valloittanut ruotsalaisten sydämet lemmikkien Nutrolin® -ravintoöljyillä. Menestyminen verkkokauppavetoisesti Ruotsissa on osoittanut, että yhtiöllä on toimiva resepti laajentua uusille markkinoille. Lohjan Saukkolassa, entisessä meijerissä pakataan kovaa vauhtia lemmikkien ravintoöljyjä suomalaisille ja ruotsalaisille kuluttajille. Nutrolin® -tuotteet eivät ole mitä tahansa öljyjä, vaan high-tech -täsmätuotteita eläimille. – Tuotekehityksen taustalla on vahva tieteellinen osaaminen. Nutrolin®-tuotekehityksestä vastaava eläinravitsemuksen tohto-

ri, Mikko Griinari, on tehnyt laaja-alaista tutkimustyötä öljyjen ja rasvahappojen parissa ja kehittänyt ainutlaatuiset täsmäomegat, joilla voidaan hoitaa vaikkapa koiran nivelrikkoa tai auttaa urheiluhevosen tukija liikuntaelinten palautumista kovan fyysisen suorituksen jälkeen. Tieteellisyys ja korkea laatu ovat saaneet kuluttajat Suomessa ja Ruotsissa luottamaan meihin, Olini Oy:n toimitusjohtaja Anna-Liisa Lundell kertoo.

Ruotsin markkina vetää verkossa Lundell onkin innoissaan siitä, että Nutrolin-tuotteita menee Ruotsiin kovalla vauhdilla. – Tiesimme, että ruotsalainen eläinharrastaja satsaa eläimiin, mutta kasvuvauhti on yllättänyt meidät. Ruotsin myyntimme ennakoidaan tuplaantuvan tänäkin vuonna eli kasvu jatkuu vahvana. Yhtiö on löytänyt menestysreseptin, jolla tavoittaa ruotsalaiset eläinharrastajat. – Rakensimme omasta verkkokaupastamme myynnin veturin ja nyt myynnin kasvu tulee pääosin verkkokauppamyynnistä. Sivustomme on ”kotipesä”, josta olemme 11

luoneet eläinharrastajien median asiantuntijasisältöineen. Markkinointi tapahtuu sosiaalisessa mediassa.

Kohti kansainvälisiä markkinoita Onnistuminen Ruotsin markkinoilla on antanut yhtiön johdolle pontta kansainvälistymiseen. – Olemme kasvaneet tähän saakka maltilla, mutta nyt on tullut hetki skaalata liiketoiminta uusille markkinoille. Olemme jännän äärellä, sillä kasvu on tehty tähän saakka omin voimin ja tulorahoituksella, mutta kansainvälistyminen vaatii rahoituspohjan laajentamista ja rekrytointeja. Seuraavaksi tähtäimessä ovat muut Pohjoismaat, Keski-Eurooppa ja Yhdysvallat ja se vaatii lisää innokkaita käsipareja työskentelemään huipputuotteittemme parissa.

www.nutrolin.se / www.nutrolin.fi


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019 Kuva: Olivier Beaslas

Kuva: Toni Yli-Suvanto Architects Ltd

MAINOSLIITE

Älykylä® tarjoaa uudenlaisen vaihtoehdon maaseudulla asumiseen Haaveiletko muutosta maaseudulle? Älä mieti enää. Älykylä® on mahdollisuus asua maaseudulla ympäristöystävällisesti, älykkäästi ja taloudellisesti järkevästi. Teksti:Mia Heiskanen

Älykylä® -konseptin taustalla on ASV Arctic Smart Village Oy, vuonna 2017 perustettu yhteiskunnallinen yritys. Toimitusjohtaja Juri Laurilan perustaman yhtiön visiona on luoda suomalaisesta maaseudusta jälleen elinvoimainen. – Haluamme auttaa maaseutukuntia taistelemaan maaseudun elinvoimaisuuden puolesta ja toisaalta luomaan ihmisille uudenlaisia mahdollisuuksia muuttaa maalle pysyvästi. Älykylä on asuinympäristö, jossa ihmiset voivat elää laadukasta elämää. Kunnille voimme tarjota mahdollisuuden lisätä kuntien veto- ja pitovoimaa, yhteisöllisyyspäällikkö Petri Kittilä kertoo.

asumista, resursseja säästäviä ratkaisuja sekä jakamis- ja kiertotaloutta. Älykylä on osuuskunta, joka toteutetaan ryhmärakennuttamishankkeena. – Kun asukas lähtee mukaan, hän maksaa vain 10 % rakentamisen kustannuksista. Yhteisö mahdollistaa myös työllistymisen ja yrittäjyyden, sillä osa asukkaista voi jo rakennusvaiheessa ryhtyä tuottamaan asukkaille ja lähialueelle palveluita. Näin madalletaan myös asumisen kustannuksia yritystoiminnan tuottojen kautta. Säästöä syntyy myös yhteishankinnoista. – Jokaisella ei tarvitse olla omaa porakonetta tai ruohonleikkuria.

Luodaan yhdessä uusi kylä

Utajärvelle nousee maailman ensimmäinen Älykylä

Kittilän mukaan älykkyys on Älykylässä enemmän kuin pelkkää teknologiaa. – Se tarkoittaa energiaomavaraisuutta, yhteisöllisyyttä, asukkaiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia, luonnon läheisyyttä, ilmasto- ja ympäristöystävällistä

Utajärvelle rakennettavaan maailman ensimmäiseen GeoHouse Älykylään voi nyt ilmoittautua asukkaaksi. Ilmoittautumisessa kannattaa toimia nopeasti, sillä asuntoja on tarjolla rajallinen määrä!

Kilpailuta rakennushankkeesi Älykylä.fi -portaalissa! Olitpa yritys tai yksityinen henkilö, voit nyt säästää aikaa, kilpailuttaa oman rakennushankkeesi tarjouspyynnön ja suunnata sen alueellisille tekijöille - kätevää!

Rami Katajisto on tyytyväinen yhteisten ponnistelujen tulokseen: palvelu on parantunut ja sen myötä asiakkaiden hankkimien maanrakennuskoneiden käytettävyysaika lisääntynyt.

Tämä on Volvo CE Finland Oy: • Tuo maahan ja markkinoi Volvo maanrakennuskoneita • Osa yli 140 maassa toimivaa AB Volvo konsernia • Maanlaajuinen palveluverkko tarjoaa asiakkaille kattavat palvelut koneiden ostamiseen, omistamiseen ja käyttöön. • Liikevaihto v. 2018 118,4 milj. euroa • Työntekijöitä 133 www.volvoce.com/suomi

www.alykyla.fi 12


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Yhteisenä päämääränä alan paras palvelu "Meillä on nyt oikea draivi päällä ja ensi vuonna palvelumme on vielä parempaa." Rami Katajisto, Volvo CE Finland

Yhteisellä tahdolla ja sisulla syntyy hyvää tulosta. Sen osoittavat Volvo Construction Equipment Finland Oy:n huoltoja varaosatoimintojen viime ja tämän vuoden panostukset toimintojen kehittämiseen. Nyt asiantunteva ja laadultaan entisestään parantunut palvelu kattaa koko Suomen. Lisäksi yrityksen jälkimarkkinoinnin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 15 prosenttia verrattuna viime vuoteen ja uusia työntekijöitäkin on palkattu useita kymmeniä. – Kaikki sai alkunsa viime vuoden alussa, kun emoyhtiömme Volvo Construction Equipment julkisti uuden strategiansa pyrkiä yritykseksi, joka on alansa halutuin työnantaja, palvelee asiakkaitaan parhaiten ja on lisäksi alansa kannattavin. Päästäksemme noihin tavoitteisiin päädyimme tärkeimpänä asiana parantamaan asiakkaille äärimmäisen oleellista Uptimea eli käytettävyysaikaa, siis aikaa, jonka maansiirtokone on siihen ostetussa työssä, taustoittaa toimialapäällikkö Rami Katajisto toteutettuja toimenpiteitä. Johtoryhmä pohti keinoja ja havaitsi, että jälkimarkkinoinnissa tarvitaan useita isoja muutoksia, jotta käytettävyysaikaa saadaan pysyvästi parannettua. Ensimmäisenä parannuskohteena oli oman kapasiteetin parantaminen. Ratkaisuna oli yli 30 uuden mekaanikon palkkaaminen kevään 2018 jälkeen. Tähän liittyi erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen palveluasteen parantaminen. Itärajan alueella on nyt huoltoautoja ja kenttämekaanikkoja entistä enemmän.

Pohjois-Suomeen puolestaan rakennettiin tämän vuoden alussa kokonaan uusi, yhden luukun periaatteella toimiva palveluverkosto vain neljässä kuukaudessa. Oulussa, Rovaniemellä, Kajaanissa ja Keminmaalla on nyt uudet korjaamot, joihin palkattiin yhteensä 21 henkilöä. – Näillä toimenpiteillä pystymme nyt palvelemaan asiakkaitamme koko Suomessa, iloitsee Katajisto. Toinen iso muutos oli kokonaan uuden palvelutiimin rakentaminen. Tiimissä lasketaan ja tehdään huolto- sekä korjaussopimukset. Tähän tiimiin kuuluvat myös Volvo Assist -ratkaisut, joiden avulla kuljettaja pystyy omalta näytöltään seuraamaan mm. työskentelynsä tarkkuutta. Kolmas iso muutos oli puhelinpalvelun siirtäminen asiakaspalvelukeskukseen yhden valtakunnallisen numeron taakse aiempien yksittäisten numeroiden sijaan. Siellä kenttämekaanikot auttavat asiakkaita ratkaisemaan ongelmia niin pitkälle kuin puhelimessa on mahdollista. – Keskus on perustettu vasta maaliskuussa 13

ja kehitämme palveluamme edelleen telemaattisen seurannan eli CareTrackin suuntaan. Pyrimme entistä ennakoivampaan palveluun, jotta asiakkaat voivat suunnitella huolto- ja korjausajankohdat nykyistä paremmin. Tämä liittyy osin Ruotsin Eskilstunan Uptime-keskuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sen henkilökunta pystyy näkemään asiakkaittensa koneiden häiriöilmoitukset samanaikaisesti kuljettajien kanssa, selvittää Katajisto. Myös koulutukseen on panostettu. – Oma koulutuksemme keskittyy mekaanikkojen, esimiesten sekä varaosamyyjien koulutukseen. Käytämme myös Eskilstunan koulutuskeskuksen palveluja ja siellä on opiskelemassa ryhmiä pari kertaa kuukaudessa. – Olemme aloittaneet myös asiakkaiden kuljettajien koulutuksen, jotta he osaavat käyttää koneita mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti mm. turhia liikkeitä välttäen. Koulutuksen avulla on saatu jopa 15 prosentin kustannussäästöjä, kertoo Katajisto. Teksti: Maija-Liisa Saksa


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Gurutason Big Data -osaajille vapaus päättää työnteon moodista High Information Systems eli HI-IS ei ole ihan tavanomainen konsulttitalo. Yhtiöstä löytyy asiakkaiden käyttöön kiistattoman järeää asiantuntijuutta tiedonhallintajärjestelmistä, Big Datasta ja analytiikkaratkaisuista. Tekijöille eli guruille se on puolestaan työpaikka, jossa on vapaus päättää milloin ja missä haluaa työskennellä. Sitähän me kaikki haluamme! Kuva: Matti Keski-Kohtamäki

Luotto pelaa Sami Porokan luotsaaman yhtiön guruihin, joiden takataskusta löytyy yli 20 vuoden kokemus alalta. Teksti: Mia Heiskanen

– Yrityksemme pihvi on pitkä ja järeä kokemus tiedonhallinnasta. Bisneksemme ytimessä ovat tietovarastointi, Big Data, analytiikkaratkaisut, tietokantojen asennus ja ylläpito, seuranta ja suorituskykyoptimointi. Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijoita eli guruja, joilla on todella laaja näkemys ja kokemus koko informaatioketjusta, yhtiön perustaja ja Über Guru Sami Porokka kertoo. Tekoäly ja koneoppiminen ovat nyt kaikkien huulilla, mutta Porokan mukaan perustan on oltava kunnossa ennen kuin voidaan siirtyä seuraavalle tasolle. – Me tiedämme, miten perusta laitetaan kuntoon niin, että se kestää. Meiltä löytyy tiedon keräämiseen, säilyttämiseen, koneoppivaan MDM:N, raportointiin, analytiikkaan, ja niihin liittyviin prosesseihin sellaiset välineet, joiden avulla asiakkaan

bisnes pyörii nyt ja lähitulevaisuudessa.

Valjasta Big Data parempaan käyttöön Mikä on asiakkaan tyypillinen haaste? – Moni yritys taistelee tilanteessa, jossa vanhat tietovarastot eivät kykene enää vastaamaan tämän päivän tietomäärään ja yrityksen tarpeisiin, kun olemassa olevan tiedon lisäksi mm. IoT ja sosiaalisen median kanavat tuottavat jatkuvasti lisää dataa. Moni pohtii myös sitä, miten taklata tiedon sujuva hyödyntäminen esimerkiksi korkean tietoturvan ympäristössä? Edellä kuvatut tilanteet ovat HI-IS:n guruille peruskauraa. – Meidän tehtävämme on auttaa sujuvoittamaan Big Datan avulla yrityksen toimintoja, parantamaan asiakaskokemusta ja 14

kilpailukykyä. Olemme valinneet yhteistyökumppaneiksi parhaat kansainväliset yritykset ja tuotteet ja voimme näin tarjota asiakkaille myös parhaat mallit siihen, miten pohja rakennetaan kestävästi ja järkevästi.

Guruihin luotetaan Luotto pelaa Porokan luotsaaman yhtiön guruihin, joiden takataskusta löytyy yli 20 vuoden kokemus alalta. Porokka on itsekin kansainvälisesti tunnettu ja tunnustettu nimi, joka ei alaa tunteville esittelyjä kaipaa. – Tittelini oli jo vuonna 1997 IT Guru. Urakehitykseni myötä se on muuttunut Über Guruksi, hän velmuilee. Yhtiön asiakkaiden joukosta löytyykin DNA:n ja Veikkauksen kaltaisia jättejä, joista suurin osa on kulkenut HI-IS:n mukana jo reilut 15 vuotta.


HYVÄÄ TYÖTÄ 2019

MAINOSLIITE

Mitä? Työpaikka, jossa ei ole työntekopakkoa Työntekijöille yhtiö on raikas poikkeus valtavirrasta. – Pointti on se, että meillä voi tehdä työtä missä ja milloin tahansa, sillä tulokset ratkaisevat. Työntekijä voi siis halutessaan hoitaa työt palmun alta tai leijasurffailun lomassa, kunhan asiakkaan työt tulevat tehtyä. Palkan suhteen olemme avokätisiä, joten jos on valmis paiskimaan kovasti hommia, näkyy se myös kukkarossa. Emmekä me myöskään pihistele työvälineissä.

"Yrityksemme pihvi on pitkä ja järeä kokemus tiedonhallinnasta." Sami Porokka, Über Guru, High Information Systems

Yhteiskunnallinen näköalapaikka Työ HI-IS:ssä tarjoaa myös näköalapaikan yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. – On hienoa, että voimme olla mukana hankkeissa, joissa ennakoidaan vaikkapa sydänkohtausten riskejä tai tunnistetaan syöpäkasvaimia. Se antaa aivan uudenlaista merkitystä työhön. Itselläni on myös laaja kansainvälinen huipputekijöiden verkosto, joten työ meillä voi myös avata ovet huippupestiin maailmalla! Tutustu High Information Systems palveluihin tai jätä rekryhakemus osoitteessa www.hi-is.com Jos tarvitset huipputason ratkaisuja tiedonhallinnan ongelmiin niin ole yhteydessä: Sami Porokka, 050 521 7726

Orbis Systems tarjoaa näköalapaikan 5G-maailmaan 5G-aikakausi avaa kasvumahdollisuuksia yrityksille yli toimialarajojen, mutta tarkoittaa samalla uudenlaisia tarpeita tuotteiden testaamiseen. Orbis Systems on johtava testaustoimija maailmassa, jonka toiminta kasvaa kohisten. Se puolestaan avaa huikeat näkymät uusille tekijöille 5G-teknologian parissa. Teksti: Mia Heiskanen

Orbis Systemsin testausratkaisuja on käytetty telekommunikaatio- ja elektroniikkateollisuudessa jo yli 20 vuoden ajan. – Yhtiömme on globaalisti johtava testausjärjestelmien toimittaja tietoliikenteen valmistusteollisuudelle. Tukiasemien ja laitetoimittajien strategisena testauskumppanina toimintamme ulottuu nykyään Euroopasta Aasiaan ja Tyynenmeren alueelta Yhdysvaltoihin. Meillä on toimipisteet Suomen lisäksi Kiinassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa, liiketoiminnan kehitysjohtaja Tuukka Jousmäki kertoo. Orbis Systems valmistautuukin nyt 5G:n siivittämänä vahvaan kasvuun. – Kasvunäkymät perustuvat olemassa olevien asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin, uusien asiakkaiden vahvaan kiinnostukseen palveluitamme kohtaan sekä ennen kaikkea huipputeknologiaan ja -osaamiseen, jota meiltä löytyy 5G-ratkaisujen testaamiseen ja laadunvarmistamiseen.

5G luo uudenlaisia tuotetestaustarpeita 5G-teknologia tuo mukanaan ison murroksen telekommunikaatioteknologiaan, sillä käytännössä mikä tahansa esine tai asia voidaan sen myötä kytkeä esineiden internetiin. Se luo uusia kasvun mahdollisuuksia eri toimialoilla toimiville yrityksille, mutta myös uudenlaisia tuottei15

den testaamistarpeita. Jousmäen mukaan 5G-aikakaudella tuotteisiin ei enää välttämättä löydy fyysistä liityntäpintaa, jolloin on siirryttävä OTA eli Over The Air - testaukseen. – Siihen meiltä löytyy huippuluokan ratkaisuja: OTA-kammioita ja muita kokonaisratkaisuja.

Työtä tarjolla huipputekijöille Kasvuun tarvitaan myös uusia osaajia. – Tarvitsemme joukkoihimme mekaniikka-, sähkö- ja elektroniikka- ja SW-suunnittelijoita sekä RF-osaajia. Pyrimme palkkaamaan alan huippuja, mutta tarjolla on myös mielenkiintoisia kasvupolkuja uransa alussa oleville, nälkäisille osaajille. Tarjoamme mielenkiintoista työtä sekä globaalin näköalapaikan kansainvälisessä työyhteisössä huipputeknologian ja vakuuttavan asiakasportfolion parissa.

Kiinnostuitko? Lue lisää ja laita rekryhakemuksesi tulemaan osoitteessa www.orbissystems.eu


18 th September 2019 |Â Kattilahalli, Helsinki Meet your peers, compare charts, explore the power of AI and grow your business faster by using proper data intelligence. At the epicenter of technological change, AI & Data Intelligence 2019 provides you with more practical user cases than any other event in the Nordics. You will gain substantial insights, knowledge of which results have been achieved and what you should do next!

www.ainordic.com

Profile for Editor Helsinki Oy

Hyvää Työtä 2019  

Hyvää Työtä 2019