__MAIN_TEXT__

Page 1

Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • 1/2011 Kaksoistutkinnolla suoraan myynti­päälliköksi

MetkaGaala – opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä

Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa ja asiakkuuden hallinnassa

Alumnus

Oman osaamisen myynnillä ja markkinoinnilla tehoa uralla etenemiseen 04 Hallitus esittäytyy 06 Alumni-jäsenyys 12 Hurrikaani-tapahtuma 14 Sijoittumisseuranta • 3 x Uratarina


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Sisältö

2

07 03 04 06 07 08 10 12 13 14 16 18

08

13

18

Pääkirjoitus Hallitus esittäytyy Alumni-jäsenyys URATARINA: Kaksoistutkinnolla suoraan myynti­päälliköksi Oman osaamisen myynnillä ja markkinoinnilla tehoa uralla etenemiseen MetkaGaala – Opiskelijat ja alumnit juhlivat yhdessä Hurrikaani tuli ja vei mukanaan URATARINA: Kriisialueen toiminta­valmiutta ei opi koulussa Metropoliassa opiskelu kannattaa – valmistuneet sijoittuvat hyvin työelämään Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa ja asiakkuuden hallinnassa URATARINA: Talousopinnot kannustivat yrittäjäksi

Julkaisutiedot: Alumnus on Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti | Painos 4000 kpl | Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden toimituskunta: Päätoimittaja Pirve Lapiolahti | Harri Puolakangas Valtteri Rantalainen | Petteri Saarva | Nina Gromov | Taitto ja ulkoasu: Editor Helsinki Oy, Pirja Kärki Kansikuva: SXC • Kuvat: Istock • Paino: Scanweb Yhteistyössä: Editor Helsinki Oy | 09 4241 2222 | palaute@editorhelsinki.fi | www.editori.fi. Metropolia alumnit tekevät yhteistyötä erilaisten toimintaa tukevien ja edistävien tahojen kanssa. Metropolia alumnien kannatusjäseniä ovat: Tradenomiliitto TRAL ry, www.tral.fi | Tehy ry, www.tehy.fi Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry, www.taku.fi | Helsingin Insinöörit HI ry, www.helins.fi


3

> Pääkirjoitus

K

olkuteltuaan pari viikkoa ensin ovelle kevätflunssa lopulta vaan astui röyhkeästi sisään ja kaatoi allekirjoittaneen muutamaksi päiväksi vuodelepoon. Jouduin siis viettämään muutaman päivän eristyksissä sisätiloissa. Ulos lähdettyäni huomasin, että kevät olikin yhtäkkiä vallannut ympäröivän luonnon. Puissa oli jo ihan silminnähtävät pienoiset lehdet ja nurmikko vihersi. Oi miten ihanaa! Sitä oikein tunsi kuinka omakin kroppa ja mieli heräsi kevääseen. Kevät – mikä mahtava vuodenaika! Varsinkin opintonsa päättäville nuorille. Heille kevät merkitsee merkittävän aikakauden ja useiden vuosien puurtamisen loppumista ja uuden alkua. Astumista aikuisuuteen ja siirtymistä osittain huolettomasta opiskelijaelämästä vastuullisempaan työelämään. Tällainen iso muutos saattaa aiheuttaa pelkoa ja nykyajan epävarmassa taloustilanteessa huolta tulevaisuudesta. Metropoliasta valmistuneille tulevaisuus näyttää kuitenkin olevan varsin valoisa ja mieluisa – ainakin työllistymisen suhteen. Tämän kertoo juuri valmistunut sijoittumisseurantatutkimus, jossa kartoitettiin v. 2009 Metropoliasta valmistuneiden näkemyksiä saamastaan koulutuksesta ja sijoittumisesta työelämään. Kyselyyn vastanneista vain 2% kertoi

Metropoliasta valmistuneille tulevaisuus näyttää olevan varsin valoisa ja mieluisa. Tämän kertoo sijoittumisseurantatutkimus, jossa kartoitettiin v. 2009 Metropoliasta valmistuneiden näkemyksiä saamastaan koulutuksesta ja sijoittumisesta työelämään.

olevansa vastaamishetkellä työtön työnhakija. Aloittaista vaihtelua on jonkin verran – sosiaali- ja terveysalalla työttömänä ei ole yhtään vastanneista, kun taas kulttuurialalla sekä tekniikassa ja liikenteessä työttömänä on 4% vastanneista. Metropoliasta siis työllistytään erittäin hyvin. Tätä näkemystä vahvistavat myös Metropolian alumnitoiminnassa mukana olevat. He ovat pääsääntöisesti päässeet sellaisiin töihin kuin ovat halunneetkin ja heidän suorittamansa tutkinto on ollut työelämän tarpeiden kannalta hyvä pohja edetä työuralla. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että työpaikan saamisessa oman kontakti- ja suhdeverkoston merkitys on kasvanut. Ja tämä on tapahtunut kaikilla aloilla. Ei liene kenellekään mikään yllätys. Monesti työpaikasta kuulee kaverilta, tuttavalta tai jopa kaverin kaverilta. Myös sosiaalinen media on varmasti vaikuttanut siihen mitä kautta työpaikka löytyy. Myös suo-

raan työnantajalta kysyminen on ollut työpaikan saamisessa usein käytetty kanava. Monelle tämä varmasti tarkoittaa sitä, että on tehnyt työharjoittelun tai opinnäytetyön kyseiselle työnantajalle ja sitä kautta on ollut luontevaa kysyä myös työpaikkaa valmistumisen tullessa ajankohtaiseksi. Metropolia alumnit ovat osaltaan yksi kanava, jota kautta voi rakentaa ja ylläpitää omaa suhdeverkostoaan. Alumnit eli Metropoliasta tai sitä edeltävistä oppilaitoksista (Stadia ja EVTEK) valmistuneet muodostavat verkoston, jota kautta voi pitää yhteyttä omiin opiskelukavereihin sekä luoda uusia kontakteja, joista on hyötyä oman työn kannalta tai saada jopa uusia asiakkaita tai löytää yhteistyökumppaneita. Myös opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun kannalta alumnit ovat tärkeä ryhmä. Alumnien kautta opiskelijat voivat löytää harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja ja valmistuessaan työpaikan. Alumni taas mielellään ottaa omasta koulustaan olevan harjoittelijan tai työntekijän – silloin hän tietää mitä ja minkälaista osaamista saa. Ammattikorkeakoulu taas voi tehdä erilaisia kehittämisja muita projekteja alumnien työpaikkojen kanssa. Tästäkin hyötyvät molemmat osapuolet. Alumnitoiminnan mahdollisuudet ovat siis lähes rajattomat. Ja myös tapoja osallistua toimintaan on useita. Edellä mainittujen lisäksi on mahdollista toimia kummina ja kertoa opiskelijoille omasta työstä ja urasta. Voi myös ryhtyä mentoriksi ja olla näin syvemmässä yhteistyössä ja auttaa opiskelijaa opintopolulla eteenpäin. Tarjolla on myös erilaisia tapahtumia – sekä virkistäviä vapaamuotoisempia että ammatillisuuden ja osaamisen kehittämiseen tähtääviä. Tai voi vain olla tiedotteiden tavoitettavissa, jolloin pysyy ajan tasalla mitä tapahtuu alumnitoiminnassa ja entisessä koulussa.

Tule siis mukaan.Valitse itse millä tavoin. Me tarjoamme mahdollisuudet. Iloista kevättä ja erityisesti onnea kaikille valmistuneille!

Pirve Lapiolahti

Metropolia alumnit ry:n toiminnanjohtaja


Vuonna 2011 hallituksen työskentelyyn osallistuvat seuraavat henkilöt:

> Hallitus esittäytyy

T > Puheenjohtaja Petteri Saarva 1. Restonomi (AMK) 2. 2003 3. Palveluiden tuottaminen ja johtaminen 4. Yhteyspäällikkö, Student Work Finndea Oy

> Varapuheenjohtaja Jouni Parkkonen 1. Tradenomi 2. 2005 3. Laskenta ja rahoitus 4. Suunnittelija, Kansaneläkelaitos

oimeenpanovaltaa Metropolia alumnit ry:ssä käyttää muiden yhdistysten tavoin vuosikokouksessa valittava hallitus. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Metropolia alumnit ry:n hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan puheenjohtaja sekä vähintään viisi ja enintään kymmenen muuta hallituksen jäsentä. Metropolia Ammattikorkeakoululla sekä opiskelijakunta Metkalla on kummallakin oikeus nimetä hallituksen kokouksiin oma edustajansa. Hallitus voi myös nimetä hal-

> Kummitoiminta­ vastaava Mauri Rantanen 1. Insinööri (AMK) 2. 2007 3. Konetekniikka 4. Palveluohjaaja, Helsingin kaupunki

litukseen muita toimintaa tukevia edustajia, ns. asiantuntijajäseniä. Näillä muilla kuin varsinaisilla hallituksen jäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei ääni- eikä aloiteoikeutta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa (ei kesäaikana) ja kokouksissa päätetään yhdistyksen asiosta, kuten tapahtumista, yhteistyötavoista, tavoitteista ja taloudesta. Käytännössä toiminnanjohtaja ja jäsenpalvelusihteeri hoitavat asioiden toteuttamisen yhdessä hallituksen kanssa. a

> Tiedotusvastaava (Alumnus-lehti) Harri Puolakangas 1. Insinööri 2. 2004 3. Mediatekniikka 4. Työnhaussa

Tiedot: 1. Tutkinto 2. Valmistumisvuosi 3. Koulutusohjelma 4. Nykyinen toimenkuva Hallituksen työskentelyyn osallistuvat myös Metropolian edustajana työelämäpalveluiden projektipäällikkö Olli Pekkanen sekä opiskelijakunta Metkan edustajana varapuheenjohtaja Jari Nuutinen. Lisäksi hallitus on nimennyt asiantuntijajäseniksi Kim Lehdon ja Mika Klemolan, jotka ovat Metropolian alumneja.

> Tiedotusvastaava (Alumnus-lehti) Valtteri Rantalainen 1. Restonomi (AMK) 2. 2004 3. Palveluiden tuottaminen ja johtaminen 4. Toimitusjohtaja, Editor Helsinki Oy


> Tapahtuma- ja klubivastaava Jukka Hakkarainen 1. Insinööri (AMK) 2. 2004 3. LVI-tekniikka 4. Projektipäällikkö, Pöyry

> Tapahtuma- ja klubivastaava Joni Himanen 1. Insinööri (AMK) 2. 2008 3. Tietotekniikka / Tietoliikennetekniikka, IT-Com 4. Tuotepäällikkö, Oy Senseware Ltd

> Projektivastaava Niina Gromov 1. Insinööri (AMK) 2. 2009 3. Tietoliikennetekniikka (engl.kielinen ohjelma) 4. Opiskelee tällä hetkellä Aalto-yliopistossa diplomi-insinööriksi Trainee, IBM (Integrated Technology Delivery)

> Kansainvälisyys­ vastaava Virpi Kemppinen 1. Insinööri 2. 2003 3. Tietotekniikka 4. Laatupäällikkö, Nokia


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Alumni-jäsenyys

6

Olet korkeakoulun kasvatti eli alumni Osallistu ja verkostoidu! www.metropolia.fi/alumni

O

let kulkenut opintopolkusi loppuun ja palkintona siitä on valmistuminen ja siirtyminen työelämään. Wuhuu – onneksi olkoon! Et siis ole enää opiskelija, vaan ALUMNI. Alumni tulee latinan kielen sanasta alumnus ja tarkoittaa suojattia tai kasvattia. Olet siis Metropolian kasvattama alumni. Metropolia Ammattikorkeakoulun alumnitoimintaa hoitaa valmistuneiden oma yhdistys, Metropolia alumnit ry. Alumnina olet osa Metropolia Ammattikorkeakoulun entisten opiskelijoiden muodostamaa verkostoa, joka tarjoaa sinulle tietoa, tapahtumia, erilaisia mahdollisuuksia ja yhteydenpitoa.

Alumneihin voit liittyä verkkosivuillamme metropolia.fi/alumni Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on suorittanut tutkinnon Metropolia ammattikorkeakoulusta. Voit liittyä myös, mikäli olet valmistunut

Metropoliaa edeltäneistä oppilaitoksista (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia tai EVTEK-ammattikorkeakoulu). Yhdistyksen jäsenenä saat mm. jäsenlehden, jäsenetuja sekä kutsuja erilaisiin alumnitapahtumiin ja seminaareihin. Pääset myös halutessasi kertomaan omista opinnoista ja työurastasi nykyisille opiskelijoille. Voit myös pitää yhteyttä entisiin opiskelukavereihin ja järjestää vaikka luokkakokouksen. Saat myös tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen kehittämiseen. Alumniyhdistyksen liittymismaksu on 15 euroa ja maksat sen vain kerran elämässäsi! Jäseneksi pääset täyttämällä lomakkeen netissä ja maksamalla liittymismaksun tilille Nordea 155530-101999. Tieto maksustasi tulee perille, kun kirjoitat maksun viestikenttään etunimesi, sukunimesi ja syntymäaikasi. Mikäli et halua liittyä yhdistyksen jäseneksi, voit liittyä verkostoomme ja pääset osaksi tiedotustamme. Jäsenenä saat kuitenkin enemmän - olet sisäpiirissä! a

Metropolia alumnien jäsenyydestä hyödyt monin tavoin: > säilytät yhteytesi omaan korkeakouluun ja opiskelukavereihin

> voit verkostoitua sekä oman alan että muiden alojen ammattilaisten kanssa

> saat ajankohtaista tietoa eri sähköisten kanavien kautta

> pääset vaikuttamaan koulutuksen kehittämiseen ammattikorkeakoulussa

> voit kouluttautua Metropolian monipuolisessa jatko- ja täydennyskoulutuksessa

> voit osallistua erilaisiin tapahtumiin - niin ammatillisiin kuin viihdyttäviinkin

> saat yhdistyksen oman Alumnus-lehden sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun Focus-lehden ilmaiseksi > saat erilaisia etuja sekä Metropolian palveluista että yhteistyökumppaneiltamme, joita ovat mm. Grand Casino Helsinki, Ruohonjuuri, Beauty Hair Sirpa Mansner, Footlight, Fun Bowling, Q-teatteri, Elixia sekä Kotirinki > saat käyttöösi mobiilijäsenkortin, josta löydät yhteystiedot, jäsenedut sekä ajankohtaista tietoa

Alumniyhdistyksen liittymismaksu on 15 euroa. Jäseneksi pääset täyttämällä lomakkeen netissä ja maksamalla liittymismaksun tilille Nordea 155530-101999. Metropolia alumnit – säilytä yhteys!


> URATARINA

Kaksoistutkinnolla suoraan myynti­päälliköksi Aino Collan-Jyränoja päätyi töihin yritykseen, jossa teki keikkahommia opintojensa aikaan. Nyt Aino on toiminut kahden ja puolen vuoden ajan design-hotelli Klaus K:n myynti- ja markkinointipäällikkönä.

V

uosia sitten Aino Collan-Jyränoja työskenteli opintojensa ohessa hotelli Klaus K:n ravintola Filmitähdessä keikkatyöläisenä. Tällä hetkellä Aino viettää äitiyslomaa saman design-hotellin myyntipäällikön tehtävistä.

Ympäri mennään ja yhteen tullaan Neljän vuoden BBA-kaksoistutkinnon johtamisesta ja markkinoinnista suorittaneen Ainon opinnot jakautuivat Suomen ja Hollannin välillä. Lisäksi Aino suoritti vuoden työharjoittelujakson Sydneyssa. – Tarkoitus oli jäädä valmistumisen jälkeen Hollantiin oppimaan kieli kunnolla, mutta se ajatus kaatui lamaan. Eihän kukaan palkkaa kielitaidotonta sellaisessa tilanteessa. Onneksi Aino kuitenkin sattui surffaamaan tutun yrityksen sivuille ja huomasi avonaisen työpaikan. – Minulle oli jäänyt Klaus K:sta todella myönteinen mielikuva. Vaikka työskentelin opiskelujeni ohella  aikoinaan yhdessä kyseisen hotellin ravintoloista osa-aikaisena tarjoilijana, minut perehdytettiin kunnolla uuden yrityksen ideologiaan ja konseptiin. Myös työilmapiiri oli todella hyvä, maaliskuussa naimisiin mennyt Aino kertoo. Aino kirjoitti hotellinjohtajalle työhakemuksen, jossa kertoi työskennelleensä aiemmin hotellin ravintolassa. Jo samana päivänä hotellinjohtaja vastasi – nuori tarjoilija oli jäänyt mieleen. – En ollut uskoa sitä todeksi. Pääsin haastatteluun ja ehdin muuttaa takaisin Suomeen ennen kuin asia oli selvä. Rekrytointipro-

sessissa meni pari viikkoa. Paikkaa varten haastateltiin noin 50 hakijaa, ja joukossa oli todella koviakin hakijoita.

Työkielenä pääosin englanti Merkittäviä tekijöitä Ainon rekrytoinnissa olivat sujuva englannin kielen taito, kansainvälinen tutkinto sekä ulkomailta hankittu työkokemus. Opiskelujensa aikaan Aino oli vuoden työharjoittelussa Australiassa PRtoimistossa. Kuinka sattuikaan, yritys vastasi tuohon aikaan muun muassa Matkailun Edistämiskeskuksen Suomi-kuvasta Australian markkinoilla ja tämän tiimoilta yritys oli  hyvin tiiviissä yhteistyössä esimerkiksi design-hotelli Klaus K:n kanssa. – Hotellinjohtajamme on amerikkalainen, joten työkielenä on pääsääntöisesti englanti. Lisäksi hotellin asiakkaistamme 70 prosenttia on ulkomaalaisia. Minun palkkaamiseni kuvastaa myös Klaus K:n ideologiaa. Johto on aina valmis kokeilemaan jotakin uutta, Aino sanoo ja selventää, että hotellissa ja sen ravintolassa on töissä monia nuoria ja nälkäisiä sekä todella motivoituneita työntekijöitä. Aloittaessaan työt Klaus K -hotellin palveluksessa Aino oli vasta 23-vuotias. Hän muistaa miettineensä esitellessään Klaus K:n yökerhoa, että paikan ikäraja oli korkeampi kuin oma ikä. – Eihän sitä silloin tajunnut kuinka ison haasteen eteen  jouduin. Lama puski päälle ja minut palkattiin buustaamaan yritysten kokousmyyntiä. Yritä siinä sitten myydä sellaista designtuotetta kuin Klaus K. Nyt on onneksi hiljalleen alkanut helpottaa ja firmakin on pystynyt rekrytoimaan uusia ihmisiä.

Aino Collan-Jyränojan mielestä työelämässä pärjäämisen vahvin valttikortti on ollut opiskelu monikulttuurillisessa ympäristössä.

Tähtäimessä MBA-tutkinto Oppikirjojen teoreettisen puolen sijaan Aino uskoo vahvasti, että työelämässä pärjäämisen vahvin valttikortti on ollut opiskelu monikulttuurillisessa ympäristössä. Lisäksi puhtaalla maalaisjärjellä pääsee pitkälle. – Oppikirjoissa on hienoja esimerkkejä, mutta on eri asia tehdä asioita ihan käytännön tasolla ja paljon tuli opittua ihan vaikeimmankin kautta, kaksi ja puoli vuotta Klaus K:lla työskennellyt Aino kertoo. Tulevaisuudessa Aino suunnittelee jatkoopintoja. Tähtäimessä on MBA:n paperit. a Teksti: Eeva Ristkari

Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Uratarina

7


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Työnhaku

8

Oman osaamisen myynnillä ja markkinoinnilla tehoa uralla etenemiseen

T

yönhaku on pahimmillaan aikaa vievää ja turhauttavaa. Määrän sijaan on syytä keskittyä laatuun ja miettiä mitä hyötyä omasta osaamisesta ja potentiaalista tulevalle työnantajalle on. Oman osaamisen tunnistaminen ja sen kohdennettu markkinointi auttaa pääsemään parempiin tuloksiin. Työnhaussa on syytä ajatella asiaa rekrytoijan näkökulmasta. Yritys palkkaa työntekijän, koska sillä on joku tarve, haaste tai jopa ongelma. Rekrytoija etsii henkilöä, joka ratkaisee yrityksen ongelman ja vastaa tarpeeseen. On siis syytä miettiä tarkkaan mitä oikein osaan, mitä näyttöä minulla osaamisestani on ja missä asioissa haluan kehittää osaamistani eniten. Työnhakuun sopii hyvin myynnillisen tavan omaksuminen. Tuotteen tilalla on henkilö, joka kauppaa omaa osaamistaan ja potentiaaliaan häntä kiinnostavalle yritykselle. Työhakemuksella tai nettiprofiililla

houkuttelet lukijaa yhteydenottoon, jonka tavoitteena on tapaaminen. Tapaamisessa, eli haastattelussa esität kilpailuetusi, eli konkreettisen hyötysi työnantajalle. Myyntihenkinen työnhakuprosessi:

> Tunnista kokonaispotentiaalisi. > Hae tehtäviä, joihin kokonaispotentiaalisi riittää.

> Kirjoita työhakemus ja tee nettiprofiileita,

joiden tavoitteena on levittää tietoisuutta sinusta ja johtaa yhteydenottoihin. > Huomioi jokainen kontakti yrityksiin osaamisesi myyntitilanteena. > Kartoita haastattelun aluksi lisätietoa tehtävästä, yrityksestä ja odotuksista. Näin osaat vastata haastattelukysymyksiin paremmin. > Ole nöyrä ja tunnista osaamisesi taso. Älä neuvottele itseäsi liian kalliina ulos prosessista. > Verkostoidu rekrytoijien kanssa sosiaalisessa mediassa. Työkokemus ei ole ainoa rekrytoinnin valintakriteeri. Hakijan persoona, kyvyt, verkostot sekä valmiudet kasvaa ja kehittyä tehtävässä ovat yhtä tärkeitä. Mitä vähemmän soveltuvaa työkokemusta on, sitä tärkeämpää on korvata sen puuttumista näillä muilla osa-alueilla. Kokonaispotentiaalilla tarkoitetaan seuraavia asioita:

> kaikki työelämässä hyödyllinen kokemus > taidot ja osaaminen > sosiaaliset verkostot ja tätä kautta syntyneet työnantajalle kiinnostavat suhteet

> persoonasi ominaisuudet, jotka vaikuttavat työskentelytapaasi

> mielenkiintosi kohteet liittyen uratoi-

veisiisi, toimialoihin, tehtäväkenttiin tai tiettyihin yrityksiin

Myyvä työhakemus tai nettiprofiili Perinteinen työhakemus koostuu aina saatekirjeestä ja ansioluettelosta. Koska ansioluettelo toimii teknisenä työprofiilina, tulee saatekirjeen olla henkilökohtaisesti lukijalle osoitettu. Rekrytoija haluaa saatekirjeestä lukea mikä tekee sinusta tehtävän kannalta kiinnostavan. Nykyään yritykset etsivät kiinnostavia työnhakijoita myös verkossa. Sosiaaliset mediat, erilaiset CV-pankit sekä kehittämämme Heebon

Työnhaussa on syytä ajatella asiaa rekrytoijan näkökulmasta. Yritys palkkaa työntekijän, koska sillä on joku tarve, haaste tai jopa ongelma, muistuttaa Heebon perustaja Susanna Rantanen.


9

Talent Pool ovat paikkoja, joissa kannattaa olla läsnä myyvällä profiililla. Netissä hakuja tehdään kuten Googlessa, jolloin avainsanojen merkitys profiilissa korostuu. Omaan profiiliin kannattaa sisällyttää mahdollisimman paljon osaamisesta ja sen tasosta kertovia avainsanoja.

Vältä listoja, kerro saavutuksista Tyypillinen CV on kronologinen lista titteleitä ja yksittäisiä sanoja. Tehokas ansioluettelo tai nettiprofiili kertoo mitä osaat, millä tasolla ja mitä olet saavuttanut. Tämän kertomiseen on kaksi vaihtoehtoa:

> Kronologinen esitystapa: Ryhmittele ja

arvioi osaamisesi ja saavutuksesi aikajärjestyksessä koulutus-, kokemus-, erityistaidot-, ja harrastusotsikoiden alle tuorein ensin. > Toiminnallinen esitystapa: Ryhmittele CV:n alkuun otsikoiden ”Osaaminen” ja ”Saavutukset” alle ranskalaisin viivoin kaikki tehtävän kannalta merkitykselliset taidot ja saavutukset. Pyri toteuttamaan sama nettiprofiileissa niiden suomat mahdollisuudet huomioiden. Muista aina arvioida osaamisen taso! Se on työnantajan kannalta tärkeää. On hyvä muistaa, että yhtä lailla hyödyllistä osaamista voi syntyä palkkatyön lisäksi har-

rastuksista tai opintojen aikana tehdyistä projekteista. Älä jätä näitä kokemuksia huomiotta.

Jokainen kontakti on mahdollinen myyntitilanne Rekrytointiprosessille tyypillisiä kontaktitilanteita ovat hakemuksen lähettäminen (tai vieminen), lisätietojen kysyminen, rekrytoijan ja häntä edustavien henkilöiden tapaaminen sekä prosessin päättymiseen liittyvät kontaktitilanteet. Sinua arvioidaan jokaisessa kontaktitilanteessa ja arviointia ei tee pelkästään rekrytoija vaan myös yrityksen muut sinut kohdanneet henkilöt. Kiinnitä huomiota miten toimit kontaktitilanteissa. Ylimääräiset kontaktinottotilanteet eivät paranna mahdollisuuksiasi pärjätä prosessissa, mutta voivat heikentää sitä. Jokainen kontakti on mahdollinen myyntitilanne, jossa voit joko onnistua tai epäonnistua. Kun olet hyvin valmistautunut, parannat onnistumisesi mahdollisuuksia. a Teksti: Susanna Rantanen Kirjoittaja on Täsmähakupalvelu Heebon perustaja. Heebo on koulutettujen ammattilaisten Talent Pool, jossa nuori ammattilainen pääsee markkinoimaan kokonaispotentiaaliaan Heebosta täsmähakuja tekeville työnantajille. Lisätietoa Heebosta www.heebo.fi.

Sinua arvioidaan jokaisessa kontakti­ tilanteessa ja arviointia ei tee pelkästään rekrytoija vaan myös yrityksen muut sinut kohdanneet henkilöt.


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Metkagaala

10

> MetkaGaala

Opiskelijat

ja alumnit juhlivat yhdessä

Maaliskuussa 2011 järjestettiin jo kolmannen kerran alumnien ja opiskelijoiden yhteinen vuosijuhla.

T

ällä kertaa juhlapaikaksi oli valikoitunut 1800-luvulla rakennetun Metropolian Bulevardin toimipisteen juhlasali, joka tarjosikin parhaimpiinsa pukeutuneille vieraille ja hienolle tapahtumalle arvokkaat puitteet. Tilaisuuteen oli ilmoittautunut lähes sata iloista juhlijaa – enimmäkseen opiskelijoita, mutta mukaan mahtui myös jo työelämään siirtyneitä valmistuineita eli alumneja. Vieraat otettiin vastaan ovella kätellen kuin konsanaan Linnan juhlissa. Tosin onneksi tässä gaalassa käteltäviä oli hippasen vähemmän. Muuten tämä osuus olisi saattanut venähtää tuhottoman pitkäksi, sillä kättä piti ojentaa peräti neljälle eri ihmiselle. Opiskelijakuntaa edustivat edustajiston puheenjohtaja Juha Koponen sekä hallituksen puheenjohtaja Heli Saikko ja alumneja

taas toiminnanjohtaja Pirve Lapiolahti sekä hallituksen varapuheenjohtaja Jouni Parkkonen. Juhla jatkui järjestäjien tervetulotoivotuksilla ja maljan kohottamisella. Seremoniamestari olikin heti tämän jälkeen jo ehdottomassa ensimmäistä yhteislaulua kera snapsien. Muuten hyvä juttu, mutta snapsien kaataminen oli tarjoilijoilta alkuhässäkässä kokonaan unohtunut. Asia saatiin kuitenkin pian korjattua ja juhlat ruokailun kera käyntiin. Ilta kuluikin ruuan ja juoman parissa mukavasti – väliin lauleskeltiin vähän juomalauluja ja kuultiin eri tahojen puheita ja tervehdyksiä. Koko ilta saatiin myös nauttia Metropolian omien opiskelijoiden ja alumnien osaamisesta. Ruokailua siivitti varsin taidokkaasti Milla Mäkisen bossanovatyylinen musisointi kitaralla ja laulaen.

Myöhemmin illalla laulaja Laura Erikssonin kvintetti Groovy Boogie pääsi vauhtiin ja loi varsinaisen biletunnelman. Illan esiintyjien kohokohtana oli suoraan UNICEF Live –ohjelmasta paikalle kiiruhtanut Jaakko Saariluoma, joka osasi tarjota erittäin hyvin yleisöön uppoavan stand up-shown. Nautitut juhlajuomat tuskin pelkästään saivat yleisöä nauramaan niin äänekkäästi ja osoittamaan suosiotaan taputtamalla innoissaan. Onnistuneet juhlat tarvitsevat myös onnistuneet jatkot ja innokkaille juhlijoille oli varattu ilmainen sisäänpääsy jonon ohi kivenheiton päässä juhlapaikasta sijaitsevalle Ahjo Clubille. Myös siellä meno oli mukavaa ja ihmiset viihtyivät aina pikkutunneille saakka. Juhlista jäi positiivinen fiilis sekä järjestäjille että juhlijoille, joten näemme varmasti taas ensi vuonna samoissa merkeissä. a


11

Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Sitaatti. Juhlapaikkana oli 1800-luvulla rakennettu Metropolian

Illan esiintyjien kohokohtana oli suoraan UNICEF Liveohjelmasta paikalle kiiruhtanut Jaakko Saariluoma, joka osasi tarjota erittäin hyvin yleisöön uppoavan stand upshown.

Bulevardin toimipisteen juhlasali, joka tarjosikin parhaimpiinsa pukeutuneille vieraille ja hienolle tapahtumalle arvokkaat puitteet.


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Tapahtumat

12

tuli ja vei mukanaan Huhtikuun alussa järjestettiin Novia ammattikorkeakoulun tiloissa Helsingin keskustassa Yrjönkadulla kulttuuri- sekä humanistisen ja kasvastusalojen työelämätapahtuma Hurrikaani.

H

urrikaanin päävastuullisena järjestäjänä toimivat Humakin alumnit ja yhteistyössä mukana olivat Humanistinen ammattikorkeakoulu, opiskelijakunta HUMAKO, Metropolia alumnit, Metropolia ammattikorkeakoulu, Yrkehögskolan NOVIA ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tapahtuma keräsi paikalle yli kaksisataa opiskelijaa, alumnia sekä alan työnantajia. Tapahtuma rakentui erilaisista osioista, joista kukin osallistuja pystyi valitsemaan itselleen parhaiten sopivan sisällön. Seminaariohjelmaa oli tarjolla sekä isossa salissa että alakohtaisesta pienemmissä saleissa. Aulassa oli käynnissä pienimuotoiset messut, jossa oli mahdollisuus tutustua alan työnantajiin ja erilaisiin järjestöihin. Seminaarin puhujista erityisesti Risto Kuulasmaa keräsi kiitosta. Hänen intohimonsa on auttaa luovan alan toimijoita kansainvälisessä liiketoiminnassa ja tunnettu muun muassa Duudsonien ja Madventuresin ”takapiruna” eli toimii taustalla strategina ja tuottajana. Puheenvuoroja kuultiin myös työllistymisestä, työelämän arjesta ja käytännöstä, nuorisotyön tilasta sekä käynnissä olevien hankkeiden tuloksista ja tuotoksista. Lisäksi viittomakielentulkiksi opiskelevat tulkkasivat puheenvuorot osana opinnäytetyötään.

Hurrikaanissa kokeiltiin myös jotain erilaista, kuten luovien alojen ihmisille sopivaa onkin. Tapahtumassa oli mahdollista osallistua speed meetingiin eli työnantaja ja potentiaalinen työntekijä kohtaavat ja juttelevat muutaman minuutin ajan ja sitten vaihdetaan. Alkujännitystä oli huomattavissa, mutta siitä päästyään innostus oli silmin nähtävää. Kritiikkiä tuli aiheellisesti siitä, että istumapaikat olivat liian lähekkäin ja puheensorina hieman häiritsi keskustelua. Kaiken kaikkiaan speed meetingiä pidettiin erittäin onnistuneena, vaikka se oli aivan uusi ilmiö monille osallistuneille. Iltapäivällä ohjelmassa oli vielä kaksi paneelia. Ensin oli vuorossa nuorten eduskuntavaaliehdokkaiden paneeli, jossa aiheet liikkuivat AMK-opiskelijoiden työllistymisestä ja terveydenhuollosta äänestysikärajan laskemiseen ja verotukseen. Päivän päätteeksi radiokanavien musiikkipäälliköt vielä kertoivat ja keskustelivat työstään, työtavoistaan ja alastaan. Paneelit keräsivät mukavasti porukkaa kuuntelemaan ja osallistumaan aktiivisesti, vaikka perjantai oli jo pitkällä. Hurrikaani siis tuli ja hurmasi – tapahtuma onnistui saadun palautteen perusteella hienosti ja sille on selkeä tilaus. Joten varautukaa vaan, Hurrikaani tulee ensi vuonnakin! a

Hurrikaani-tapahtuma

speed meeting

Risto kuulasmaa


> URATARINA

Kriisialueen toiminta­ valmiutta ei opi koulussa Ensihoitajaksi Metropoliasta valmistunut Tuure Varjoranta työskentelee tällä hetkellä Afganistanissa lääkintäryhmän sairaanhoitajana. Syksyllä hän palaa Suomeen ja luultavasti ambulanssin ratin taakse.

K

uumaa. Hyvin kuumaa. Afganistanissa lääkintäryhmän sairaanhoitajana työskentelevä ensihoitaja Tuure Varjoranta kuvailee Afganistanin olosuhteita. Aavikolla työskenteleminen on raskasta eikä työaikoja ole. Välillä on pitkiä aikoja, ettei tapahdu mitään ja toisinaan tapahtuu koko ajan. – Ei siellä ajatella virka-aikoja. Silloin tehdään kun on jotakin hoidettavaa kuten nilkka nyrjähtänyt tai avoin haava. Joskus voi mennä useampi yö vain parin tunnin yöunilla. Vain koulutukset pyritään hoitamaan virkaajan puitteissa. Tuuren mukaan on lähes mahdotonta kuvailla Afganistanin olosuhteita tai sitä todellisuutta, jossa rauhanturvaoperaatioissa työskentelevät. – Suomeen lomille tuleminen on aina kulttuurishokki. Kun on nähnyt ihmisten elävän onnellisena savimajoissa, ja sitten täällä saa lukea yleisönosaston valituksia aikatauluistaan myöhässä olevista busseista, on olo aika epätodellinen.

Käytännön työ opettaa parhaiten Tuuren mukaan toiminta Afganistanissa ei ole koko ajan elokuvamaista rytinää. Iso osa ajasta kuluu myös odottaen töitä. – Ei koulussa voi valmistautua siihen mitä työskentely aavikolla ja kriisialueella on. Sen oppii vasta kentällä ja käytännön kautta, mutta toisaalta tällä alalla ei voi työskennellä ilman perustietoa esimerkiksi anatomiasta ja lääkkeistä. Tuure on työskennellyt Afganistanissa kahdeksan kuukautta ja meneillään on toi-

nen puolen vuoden pesti. Jo ensihoitajan opintojensa aikaan Tuure oli puolen vuoden komennuksella Libanonissa rauhanturvaajana. Silloin pesti oli kuitenkin kersantilla erilainen – Tuure oli raivaaja. Palo lähteä uudestaan reissuun kyti kuitenkin vielä Libanonin jälkeen. – Toki siinä kiehtoo ajatus seikkailustakin. Enemmän on kuitenkin kyse siitä, että voi omalla panoksellaan auttaa. Olla yksi osa koneistoa, joka pyrkii auttamaan valtiota jaloilleen. Totta kai minä käsitän, ettei se tapahdu vuoden vaan vuosikymmenien aikana, mutta haluan kuitenkin osaltani olla siellä auttamassa, Tuure yrittää pukea sanoiksi syitä lähteä Afganistaniin. – Vaikea sitä on selittää, syyt ovat niin monisyisiä. Nämä kokemukset kasvattavat paljon ihmisenä ja antavat perspektiiviä koko elämälle.

Keikan jälkeen ambulanssityöhön Tuure Varjoranta kertoo nauttivansa vastuullisesta työstään. Suomessa hän on työskennellyt anestesiahoitajana plastiikkakirurgisella osastolla sekä ambulanssissa ensihoitajana. Syksyllä, kun Afganistanin keikka on ohitse, Tuure aikoo lomailla jonkin aikaa ja katsoa sitten mitä työrintamalla on tarjolla. – Ambulanssityö olisi mieluisaa. Nautin siitä, kun saa tietyt työkalut ja rajat, joiden sisällä toimia itsenäisesti. Osaan vanhoista opiskelukavereistaan Tuure on pitänyt säännöllisesti yhteyttä, mutta varsinainen alum-

Tuure Varjoranta työskentelee Afganistanissa lääkintäryhmän sairaanhoitajana.

nitoiminta on jäänyt vähemmälle. – Uskoisin, että omalla alallani pätevät sama säännöt kuin muillakin aloilla. Paras palkataan työhön, mutta on eri asia kuka saa kuulla vapaista työpaikoista ja osaa niitä hakea. Ensihoitajien piirit ovat pienet ja omalla tekemisellä sekä maineella on merkitystä, mutta uskon että se on aika samanlaista joka alalla. a Teksti: Eeva Ristkari

Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Uratarina

13


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Sijoittumisseuranta

14

Metropoliassa opiskelu kannattaa – valmistuneet sijoittuvat hyvin työelämään Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti yhteistyössä Metropolia alumnien kanssa syksyllä 2010 kyselyn, jolla selvitettiin v. 2009 valmistuneiden työllistymistä ja näkemyksiä koulutuksen työelämävastaavuudesta.

K

yselyn taustalla on Turun yliopiston koordinoima yhteishanke, johon kuuluu Metropolian lisäksi 14 muuta suomalaista ammattikorkeakoulua ja yliopistoa. Vastaava kysely toteuttiin myös vuosi sitten v. 2008 valmistuneille, joten tällä kertaa on tarjolla myös vertailutietoa näiden kahden vuoden välillä. Tutkimus lähetettiin postitse yhteensä 2056 valmistuneelle. Tutkimukseen oli mahdollista vastata kirjeen mukana tulleella lomakkeella tai internetin kautta. Kyselyyn vastasi yhteensä 782 henkilöä ja näin ollen vastausprosentiksi muodostui 38 %. Kyselyyn vastanneista suurimman jou-

kon muodostivat sosiaali- ja terveysalalta (41 %) sekä tekniikan ja liikenteen alalta (33 %) valmistuneet. Toisaalta tämä vastaa Metropoliasta valmistuneiden jakaumaa aloittain, sillä suurimmat koulutusalat ovat juuri sosiaali- ja terveysala (39 %) sekä tekniikan ja liikenteen ala (35 %). Kun taas liiketaloudesta valmistuu 10% ja kulttuurialalta 16 % kaikista valmistuneista. Naisten osuus vastanneista oli huomattavasti suurempi - 61 % kaikista vastanneista oli naisia. Opiskeluaikana oman alan työssä on käynyt lähes jokainen vastaaja, ainoastaan 5 % ilmoitti ettei ole. Metropoliasta valmistuneet työllistyvät

erittäin hyvin. 91 % vastaajista ilmoittaa olevansa koulutusta vastaavassa työssä, joka heillä on ollut jo ennen opintoja tai sitten he ovat saaneet sen ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen. Työttömyyttäkin on jonkin verran ollut, koska 21 % kertoo olleensa työttömänä valmistumisen jälkeen, mutta vain 2 % ilmoittaa olevansa vastaamishetkellä työtön työnhakija. Aloittain esiintyy pientä vaihtelua eli parhaiten ovat työllistyneet sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet. Heistä työttömänä ei ole yhtään vastanneista, kun taas kulttuurialalla sekä tekniikassa ja liikenteessä työttömänä on 4 % vastanneista. Suurimmaksi syyksi työllistämistä vaikeuttavista tekijöistä koettiin alan tai alueellinen heikko työmarkkinatilanne. Selvästi eniten yrittäjiä/itsenäisiä ammatinharjoittajia oli kulttuurialalla (13 %), kun muilla aloilla tämä luku jäi vain 2 %:iin. Myös vakituisten ja määräaikaisten työsuhteissa näkyvät alakohtaiset erot. Sosiaali- ja terveysalalla työskentelevistä 45 % on vakituisessa työsuhteessa ja 40 % määräaikaisessa työsuhteessa. Tekniikan ja liikenteen alalla vastaavat luvut ovat 70 % ja 13% sekä liiketaloudesta valmistuneilla 72 % ja 8 %. Myös kulttuurialalla on vähemmän vakituisia työsuhteita (34 %) ja määräaikaisessa työsuhteessa on 25 %.


Johtuen vastaajajoukosta suurin osa työskentelee sosiaali- ja terveysalan töissä (36 %) ja tämän jälkeen suurimmat alat lähes samansuuruisilla osuuksilla (6-9 %) ovat: it-alan työ, asiakaspalvelu- ja myyntityö, opetus- ja kasvatustyö, hallinto- ja suunnittelutehtävät sekä tuotekehitys- ja suunnitelutehtävät. Vastanneista 54 % hyödyntää jatkuvasti ja 40 % jonkin verran ammattikorkeakoulussa opittuja asioita työssään. Jälleen vastauksissa on nähtävissä alakohtaisia eroja. Kulttuurialalta valmistuneet kokevat parhaiten pystyvänsä hyödyntämään koulutustaan (69 %), kun taas liiketaloudessa 37 % kokee hyödyntävänsä jatkuvasti oppimiaan asioita. Työskentely koulutusta vastaamattomissa tehtävissä saattaa vaikuttaa kysymykseen vastaamiseen, sillä liiketaloudessa on eniten niitä, jotka työskentelevät vaativuudeltaan koulutusta vastaamattomissa tai osittain vastaamattomissa töissä (44 %). Tosin heistä puolet on jatkanut samassa työssä kuin oli jo ennen valmistumistakin. Kaikista valmistuneista 74 % työskentelee joko koulutustasoaan vastaavassa tai sitä vaativammassa työssä. Sosiaali- ja terveysalalla on vähiten niitä, jotka työskentelevät koulutusta vastaamattomissa töissä (3 %). Kontaktiverkoston merkitys on korostunut ja sen käyttäminen on lisääntynyt selkeästi työpaikan saamisessa. Vuonna 2008 valmis-

tuneista 15 % ilmoitti saaneensa tiedon työpaikasta suhdeverkoston kautta, mutta 2009 valmistuneilla tämä luku oli noussut jo 23 %:in. Kulttuuri- sekä tekniikan ja liikenteen alalla verkosto oli selkeästi yleisin tiedonsaantikanava, mutta sosiaali- ja terveysalalla se oli työnantajalta suoraan kysyminen. Liiketaloudessa taas moni eri kanava sai suurin piirtein yhtä paljon kannatusta. 60 % kaikista vastanneista tienaa yli 2500 euroa/kk ja näistä 16 % saa yli 3500 euroa/kk. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä ovat vuoden verran valmistumisen jälkeen työssä olevat, joten he ovat vasta uransa alussa. Alojen välillä on melko paljon eroja. Kulttuurialalla työskentelevistä 27 % ilmoittaa palkakseen alle 2000 euroa ja muilla aloilla näitä on vain 4-5 % vastaajista. Liiketaloudessa vastaajat jakautuvat tasaisemmin eri palkkaluokkiin, kun taas sosiaali- ja terveysalalla eniten vastaajia (49 %) on palkkaluokassa 20002499 euroa. Tekniikan ja liikenteen alalla vastaajien palkat painottuvat muita aloja enemmän yläpäähän. 54 % vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta. Kaikkein tyytyväisimpiä ovat sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet. Lähes puolet vastaajista uskoo, että seuraavien viiden vuoden aikana tulee etenemään urallaan. Tekniikan ja liikenteen alalla uralla etenemiseen

Kuvat: Metropolia / Markku Lempinen & Ville Kauko

15

Kyselyyn vastanneista 54% hyödyntää jatkuvasti ja 40% jonkin verran ammattikorkeakoulussa opittuja asioita työssään. Kuvassa Mertopolian ammattikorkeakoulun opiskelijoita.

uskoo jopa 70 % vastaajista, mutta sosiaali- ja terveysalalla 53   % vastaajista on tyytyväisiä nykyisiin työtehtäviin. Liiketaloudesta valmistuneista 20 % suunnittelee alan vaihtoa, muilla aloilla tämä on vähäisempää. Kulttuurialalla 11 % on asettanut yrittäjyyden uratavoitteeksi, kun muilla aloilla se on 2-4  %:n tavoite. a

Tutkimus toteutettiin Metropolian Työelämäpalvelujen ja Metropolian alumnit ry:n yhteistyönä. Vastauksien tallennus ja raportit tuloksista on tehty Tampereen yliopiston Tilastotieteen tutkimuspalveluyksikkö TUPAssa. Turun yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut on koordinoinut yhteishanketta.

Lisätietoja Metropoliassa antavat Työelämäpalvelujen projektipäällikkö Olli Pekkanen (050 3637859) ja Metropolian alumnien toiminnanjohtaja Pirve Lapiolahti (050 3420341).


Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Sosiaalinen media

16

Sosiaalinen media ja yhteisöllisyys markkinoinnissa ja asiakkuuden hallinnassa

A

sta Asiantuntija istuu junaan ja asettaa kahvimukin jalkojensa väliin. Hän kaivaa taskustaan älypuhelimen ja tsekkaa viidessä minuutissa mitä hänen kanta-asiakkailleen kuuluu. Asiakas, joka hänen piti tavata tänään, on lähdössä huomenna lomalle. Tämäpä kiinnostavaa! Viime viikon konferenssissa saatu tuttavuus on näköjään alkanut seurata häntä Twitterissä. Omaksi tilakseen hän laittaa ”Innostunut uusista haasteista”. Seuraavat viisi minuuttia hän käyttää oman alan gurujen blogisyötteiden selaamiseen. Sitten on aika pelata hetkinen. Sosiaalisen median mahdollisuudet asiakkuuksien hallinnassa ovat lähes rajattomat. Uusia sovelluksia syntyy koko ajan ja ”somesta” tulee valtavirtaa. Voit ”bondata” asiakkaiden kanssa jakaen paikkatietoja, liikuntatietoja, musiikkimakuun ja kirjallisuuteen liittyviä vinkkejäsi, suositella ravintoloita, blogiartikkeleita ja nettisivuja. Kun Asta pääsee töihin, hän käy läpi sähköpostit, viimeistelee iltapäivän esityksen ja lataa sen Slideshareen. Hän kertoo parilla sanalla esityksestä myös blogissaan ja jakaa linkit myös yrityksen Facebook-sivulla. Sitten on palaverin aika.

Sisältö ratkaisee Kun yritys lähtee sosiaaliseen mediaan, kannattaa sen suhtautua tilanteeseen samoin kuin jos se olisi päättämässä perustaa uutta asiakaslehteä – jonka toimittajina toimivat asiakkaat. Projektille tulee määrittää tavoitteet, valita työkalut, sitoa uudet rutiinit mahdollisimman luontevasti vanhoihin prosesseihin. Vaikka ”uuden asiakaslehden” toimittajina toimivatkin asiakkaat, näiden toimittajien johtamiseen ja innostamiseen tarvitaan sisältöä, ja keskus-

Nyrkkisääntönä sosiaali­ sen median sisältöön sopii kolmen kohdan ohje:

Ketään ei kiinnosta yrityksesi tai tuotteesi. Ihmiset haluavat oppia uutta. Ihmiset haluavat nauraa.

telun fasilitoimiseen kärsivällistä työvoimaa. Sosiaalisen median kohderyhmää kannattaa ajatella heimona, joka tarvitsee leiritulen alkaakseen avautua ja jakaa kokemuksiaan. Leirituli, sosiaalinen objekti, on esimerkiksi toimialaan liittyvä uutinen, jonka jaat yrityksen Facebook-sivulla.

kaansa. A s t a Asiantuntijalla oli ennen tapana herätä jo varhain aamulla tuijottamaan Twitter-feediä iPhonen ruudulta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tärkeää on olla siellä missä sinulle tärkeät ihmiset ovat. Usein LinkedIn ja blogi riittävät asiantuntijan markkinointikanaviksi ja Facebook ja Twitter yrityksen pääkanaviksi. Tukikanavina voi tietenkin olla lukuisia ja vaihtelevia esim. videon- ja kuvanjakopalveluja. Kun yritys hyödyntää sosiaalista mediaa markkinoinnissa, sen on mahdollista saavuttaa tunnettuutta ja brändätä itseään merkittävän laajoille kohderyhmille. Se pystyy kehittämään toimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja hyödyntämään verkostojen voimaa. Parhaimmillaan sosiaalinen media valuu yrityksen perusprosesseihin ja tulee osaksi tuotekehityksen, johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän perustoimintoja. Honeymoonvaiheen jälkeen siis seuraa arki, jossa, edelleen, tärkeintä on ”business as usual”. a

Kuinka välttää sudenkuopat? Sosiaalinen media on joillekin ihmisille vielä ihan uusi juttu. Silloin kannattaa aloittaa tarkkailijana ja opetella käyttäytymiskoodistoa aluksi yksityistilin kautta. Moni mieltää vielä sosiaalisen median markkinapaikaksi, jonne mennään pitchaamaan ja tiedottamaan yksisuuntaisesti. Kyse on kuitenkin enemmän cocktailtilaisuus-tyyppisestä keskustelemisesta. Sosiaalisen median lukuisat sovellukset ja loppumattomat keskustelut tempaavat mu-

Teksti: Kristiina Pääkkönen Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden maisteri, tradenomi (ylempi AMK), MTi, Certified Progress Coach ® Viestintäkonsultti, coach, yrittäjä MEMEgroup Oy Seuraa Kristiinaa Twitterissä: www.twitter.com/KristiinaMeme Slidesharessa: http://www.slideshare.net/KristiinaPkknen


17

Usein LinkedIn ja blogi riittävät asiantuntijan markkinointikanaviksi ja Face­ book ja Twitter yrityksen pääkanaviksi.


> URATARINA Talousopinnot kannustivat yrittäjäksi Tietotekniikan insinööriksi Metropoliasta valmistunut Jukka Hassinen innostui kolmantena opiskeluvuotenaan yrittäjyyden mahdollisuuksista. Oman firman Jukka perusti opiskeluaikoinaan ja sillä tiellä hän on edelleen.

I

nsinööri ja yrittäjä Jukka Hassinen päätti kolmantena opiskeluvuotenaan perustaa ohjelmistokehitysalan yrityksen. Visiona oli rakentaa Suomen paras PHP-ohjelmiston kehitystalo ja kasvattaa sitä. – Kahmin itselleni koulussa kaikki mahdolliset talousaineiden ja yritystoiminnan kurssit, yhdessä luokkakaverinsa kanssa Brain Alliancen vuonna 2003 perustanut Jukka kertoo.

Yritysten kanssa toimiminen selkeää Pienenä ja ketteränä ohjelmoinnin kehitysyrityksenä Jukan perustama Brain Alliance kasvoi 40 ihmistä työllistäväksi ohjelmoinnin kehitystaloksi. Jukan mielestä yritysten ja organisaatioiden väliseen kauppaan on ohjelmistojen kehitysalalla helpompi lähteä kuin kuluttajamarkkinoille. Esimerkkinä Jukka mainitsee, että uuden ja paremman Facebookin rakentaminen olisi haasteellinen tehtävä, koska kehitystyössä pitää ymmärtää kuluttajakäyttäytymistä ja osittain jopa arva-

Jukka Hassisen mielestä yritysten ja organisaatioiden väliseen kauppaan on ohjelmistojen kehitysalalla helpompi lähteä kuin kuluttajamarkkinoille. ta kuluttajien tarpeita. – Yrityksillä on selvät tarpeet, jotka pitää tyydyttää. Kuluttajien tarpeista taas on todella vaikea tietää. Olemme aikoinaan toteuttaneet esimerkiksi kiinteistövälitysfirma Igglon verkkopalvelun, SuomiTV:n nettitv -palvelun, rakentaneet nettikauppoja ja yri-

tysten sisäisiä järjestelmiä. Kaikki Jukan firman tekemät sovellukset toimivat ”netin päällä” eli ohjelmia voi käyttää paikasta riippumatta – ohjelman tai sovelluksen käyttämiseen tarvitaan vain internet-yhteys.

Kouluttautuminen on jatkuvaa Jukan mukaan ohjelmointialalla työskennellessä pitää olla jatkuva kiinnostus omaan alaan ja sen kehitykseen. Jukka seuraa ahkerasti blogeja ja uutissivustoja RSS-syötteiden kautta. – Parin kolmen vuoden sisällä aion myös suorittaa MBA-tutkinnon sekä hankkia erilaisia oman alani sertifiointeja. Oman kouluttautumiseni määrä riippuu paljon työtilanteesta ja pitää tietenkin ottaa huomioon myös perhe ja pieni poikani. Tällä hetkellä Jukka työskentelee liikkeenjohdon konsulttina ja tekee projektinhallintaan liittyviä töitä. Brain Alliancen Jukka myi vuonna 2009. Nyt ensimmäisestä yrityksestä on itsellä jäljellä enää pieni omistajuusosuus. Jatkossa Jukka aikoo hankkia nykyiseen CMU24 - Counter Mismanagement Unityritykseensä partnereita. – Tavoitteena on tulevaisuudessa tehdä puolet laskutettavia hommia ja puolet sitten sijoittaa startup-yrityksiin sekä itseni kehittämiseen, Jukka kuvailee. Alumintoiminta on Jukalle tuttua, sillä hän on aikoinaan toiminut EVTEK:in Alumniyhdistyksen puheenjohtajana. – Valitettavasti nykyään ei aika riitä yritystoiminnan ja perheen ohella aktiiviseen toimintaan. Yhteistyö koulun kanssa on kuitenkin ollut todella toimivaa, sillä Brain Alliancen aikaan saimme suoraan koulusta todella päteviä työntekijöitä. a Teksti: Eeva Ristkari

Osallistu ja verkostoidu! www.metropolia.fi/alumni > Jäsenenä saat erilaisia etuja sekä Metropolian palveluista että yhteistyökumppaneiltamme

Grand Casino Helsinki

Ruohonjuuri Beauty Hair Sirpa Mansner Footlight

Fun Bowling Elixia

Q-teatteri Kotirinki

li ny i t t y

Alumnus • Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti • Uratarina

18


Kasvava media-alan yritys etsii tosi tekijää, jolla on sana hallussa ja hihat täynnä ideoita.

Editor Helsinki on kasvava, Helsingin Punavuoressa toimiva media-alan yritys. Tuotteisiimme kuuluvat Opas-lehdet Suomen johtavien B to B-lehtien liitteenä, sekä editori.fi –palvelu.

Mediamyyjä

Tarjoamme näköalapaikan median maailmaan. Olet yhteydessä Suomen yritysjohtoon ja lehtiäsi lukee arvostettu lukijakunta. Pääset aidosti vaikuttamaan yrityksen suuntaan ja kehittämään toimintaamme.

Jos tunnistat itsesi kuvauksesta, ota yhteyttä pikaisesti!

Etsimme nyt ahkeraa, idearikasta ja sanavalmista henkilöä tuottamaan Opas-lehtiä. Toimenkuva on monipuolinen: lehden sisällön suunnittelusta aina myyntiin ja ulkoasun suunnitteluun asti.

Henkilöltä toivomme myyntikokemusta, rohkeutta nostaa luuri ja keskustella Suomen johtavien yrityspäättäjien kanssa, projektin koordinointikykyä, kaupallista tai muuten tehtävään mielestään sopivaa koulutusta, ideointikykyä ja energisyyttä.

Haku päättyy 30.5.2011. Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Painotamme, että tehtävä on myyntipainotteinen! Vastuullasi on lehden yhteistyökumppanien löytäminen sekä neuvottelu potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Työ on nopeatempoista ja projektikohtaista.

Palkkaus: Pohja + provisio. Etsimämme henkilö aloittaa tehtävässä kokopäiväisenä elokuun alusta. Hakemuksia vastaanotamme sähköpostitse: rantalainen@editorhelsinki.fi

Lisätietoa tehtävästä: Valtteri Rantalainen, Toimitusjohtaja, 09 4241 2223, rantalainen@editorhelsinki.fi

www.editori.fi


> Alumnitoiminnassayhteistyön tapoja on monia - valitse niistä sopivin.

> Alumnitoiminta on myös oiva tapa

rentoutua ja pitää hauskaa hyvässä seurassa!

Olet korkeakoulun kasvatti eli alumni * * Alumni tulee latinankielisestä sanasta alumnus, joka tarkoittaa suojattia, kasvattia tai oppilasta.

Osallistu ja verkostoidu! www.metropolia.fi/alumni

li ny i t t y

Alumnit ovat ammattikorkeakoulun tärkein yhteys työelämään. Metropoliassa alumnitoimintaa hoitaa valmistuneiden oma yhdistys Metropolia alumnit ry. Alumnitoiminnassa mukana oleminen hyödyttää Sinua yksilönä niin ammatillisesti, sosiaalisesti kuin henkilökohtaisestikin. Alumniverkosto on asiantuntijaverkosto, jonka kautta voi luoda uusia kontakteja ja asiakassuhteita sekä ylläpitää yhteyttä opiskeluaikaisiin ystäviin ja kollegoihin. Metropolia tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia oman asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Pitämällä yhteyttä korkeakouluun alumni pysyy ajan tasalla korkeakoulun muutoksista, uudesta tutkimuksesta sekä jatko- ja täydennyskoulutusmahdolli­ suuksista. Alumnitoiminta myös vahvistaa ammattikorkeakoulun työelämäsuhteita ja lisää korkeakoulututkintojen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta. Alumnien osaamista hyödynnetään opetuksen ja tutkimuksen kehittämisessä sekä opiskelijoiden opintojen tukemisessa. Työelämälle alumnitoiminta luo suoran kontaktin ammattikorkeakouluun ja sen monipuolisiin palveluihin.

Profile for Editor Helsinki Oy

Alumnus  

Alumnus on Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti.

Alumnus  

Alumnus on Metropolia alumnit ry:n jäsen- ja tiedotuslehti.