Business News / Kiinteistöt, toimitilat ja rakentaminen 2023

Page 1

BUSINESS NEWS Kiinteistöt, toimitilat ja ra K entaminen

Helmikuu 2023

PURKAMISEN VIHREÄ OSAAJA Dynaamista kuormanhallintaa

Lotus Demolitionin toimitusjohtaja Kimmo Palomäki vie määrätietoisesti toimialaa kohti kestävää kehitystä s. 12

Avarc

Walle sähköauton latausjärjestelmä on helppo, huoleton ja turvallinen ratkaisu, kun halutaan päivittää talotekniikka vastaamaan nykypäivän tarpeisiin. s. 7

Virkkunen toivoo joustavuutta kaupunkirakentamiseen:

ja uudisrakentaminen eivät ole

s. 5

Avainsanana joustavuus

Vallox Oy tunnetaan asuntorakentamisen puolella kestävien, energiatehokkaiden ja luotettavien ilmanvaihtokoneiden valmistajana. s. 9

Jari Vuori, Schneider Electric:

Älykäs kiinteistö optimoi energiankulutuksen käyttäjälähtöisesti energian markkinahinnat huomioiden. s. 8

"Rakennussuojelu
ristiriidassa"
Arkkitehdit Oy:n Aaro
editor HelsinGin tuottama asiantuntijajulKaisu

SISÄLLYSLUETTELO

3 Suomalaisinnovaatio vie kiinteistöt uuteen aikakauteen

4 Matalalla kynnyksellä sähköautojen latausvalmiuteen

5 Rinnakkaiset aikakaudet luovat elävän kaupungin

7 Dynaaminen kuormanhallinta säästää turhilta harmeilta

8 Rakennusautomaatioratkaisut ovat avain energiatehokkuuteen

9 Toimiva ilmanvaihto on sijoitus

11 Vaihtoehto kaikkeen lisärakentamiseen

12 Kestävän rakentamisen edelläkävijä tuo purkuhankkeet päivänvaloon

13 Vastuullinen kiviaines luo kestävät perustukset

14 Pieni venttiili, isot säästöt

s. 14

– Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Venttiilimme mahdollistaa reaaliaikaisen energian säädön, datan keruun ja seurannan, minkä avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiasäästöjä, kertoo IMI Hydronic Engeneeringin tekninen päällikkö Mikko Lättilä (kuvassa vas.).

s. 11

Best-Hallin vahvuutena on korkea laatu: jokainen halli rakennetaan suomalaisena työnä parhaista materiaaleista. Teräsrakenteinen PVC-halli on nopea, kestävä ja ekologinen.

Vastaava tuottaja: Jari Mäkinen

Ulkoasu: Jenni Hyttinen

Kirjoittajat: Jukka Nortio, Mari Korhonen

Painopaikka: PunaMusta / Tampere 2023

Business News jaetaan 4.2.2023

valtakunnallisesti HS Kuukausiliitteen

mukana. Business News on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu.

Editor Helsinki Oy

tuotanto@editorhelsinki.fi

Valtteri Rantalainen, puh. 040 561 7703

www.editorhelsinki.fi

www.wematchu.com

s. 3

Suomalaisomisteisen Wapice Oy:n kehittämä, maailman parhaana sovellusinnovaationa palkittu käyttäjäystävällinen IoT-TICKET® -alusta tekee siirtymän kohti älykästä rakentamista ja kiinteistöjohtamista helpoksi.

2 BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu

Suomalaisinnovaatio vie kiinteistöt uuteen aikakauteen

Kiinteistöhallintaan kehitetty tekoälypohjainen työkalu valjastaa reaaliaikaisen tiedon kiinteistöstä ja sen käyttäjistä toimintojen kehittämisen ja rakennuksen elinkaarta pidentävän päätöksenteon tueksi.

MaailMan parhaana sovellusinnovaationa palkittu IoT-TICKET® tekee siirtymän kohti älykästä rakentamista ja kiinteistöjohtamista helpoksi. Kiinteistöhallinnan ennakoitavuutta edistävä ja toimintoja tehostava järjestelmä on kerännyt alan toimijoiden keskuudessa kiitosta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Suomalaisomisteisen Wapice Oy:n kehittämä IoT-alusta erottuu markkinoilla edukseen erityisesti integroitavuudellaan ja käyttäjäystävällisyydellään. Yhtiö toi ohjelmoijien temmellyskentäksi mielletyn IoT:n helposti lähestyttävässä muodossa kiinteistö- rakennus ja teollisuusalan osaajien ulottuville.

alustaan haluamansa toteutukset, toimitusjohtaja Pasi Tuominen Wapice Oy:ltä kertoo Microsoftin innovaatiokilpailun voittaneen sovelluksen taustaa.

Todellisella tiedolla tasokasta päätöksentekoa Kiinteistöala digitalisoituu muun maailman mukana kovaa vauhtia, ja saatavilla oleva tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti. Datan volyymi ja pirstaloituminen eri lähteisiin kuitenkin haastaa relevantin tiedon tunnistamisen ja eri tietolähteiden yhdistämisen optimaalisella tavalla. IoT-TICKET® ratkaisee haasteen integroimalla eri tietolähteet ja automaatiojärjestelmät yhteen, jolloin saatavilla oleva data on mahdollista hyödyntää tehokkaasti toimintojen kehittämiseen.

Tehokkuutta kiinteistöjohtamiseen.

– IoT on yhä edelleen käsitteenä melko tuore ja tuntematon ITalan ulkopuolella, jonka vuoksi sen potentiaalista on vielä iso osa käyttämättä. Halusimme madaltaa kynnystä kiinteistöjen elinkaarta pidentävän ja kustannuksia vähentävän palvelun käyttöönottoon luomalla alustan, jota käyttääkseen ei tarvita ohjelmointia. Olemme panostaneet siihen, että uusien sovelluksien tekeminen on nopeaa ja vaivatonta, niin että asiakkaamme voivat itse luoda

– Sovellus harmonisoi kiinteistöjen datan yhteismitalliseksi, jolloin sen käyttö reaaliaikanäkymissä ja raporteissa on helppoa ja tieto saadaan tehokkaasti valjastettua päätöksenteon tueksi. Kun päätökset pohjautuvat oikeaan tietoon, virheet vähenevät ja kustannukset alenevat, Tuominen kiteyttää.

IoT-TICKET® mahdollistaa kiinteistöjen tehokkaan etäseurannan ja analyysin, jolloin kiinteistöhuollon toimenpiteet osataan suunnata oikein, piilevät epäkohdat tulevat näkyväksi ja ongelmakohtiin päästään reagoimaan ajoissa.

– Tekoälyn avulla voidaan kitkeä muun muassa huoltohenkilöstön

turha työ ja fyysinen kiertely kohteissa. Näin resurssit saadaan kohdennettua sinne, missä niille on todellinen tarve. Tekoälyn avulla saadaan reaaliajassa tieto esimerkiksi poikkeuksellisesta äänestä tai lämpötilasta kiinteistössä, jolloin mahdolliset ongelmat eivät pääse kasvamaan. Jatkuvan seurannan ja analyysin tuloksena toiminnot tehostuvat, palvelut paranevat, reaktiokyky nopeutuu ja tekeminen oikea-aikaistuu. Ajallaan tehdyt huoltotoimenpiteet vähentävät vahinkojen määrää ja korjauskustannuksia, Tuominen listaa älykkään kiinteistöhallinnan hyötyjä.

IoT-alustan avulla tiedot kiinteistöstä koko sen elinkaaren ajalta säilyvät, vaikka kiinteistöstä vastuussa olevat toimijat vaihtuvat.

– Läpinäkyvyys ennaltaehkäisee katastrofeja ja tekee mahdolliset rakennusajan virheet näkyväksi sekä toteutuneet korjaustoimenpiteet jäljitettäväksi. Näin digitaaliset ratkaisut edistävät paitsi kiinteistöalan tehokkuutta myös rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta, mikä näkyy käyttömukavuutena, ympäristöystävällisyytenä ja pidempinä elinkaarina. Älykkäiden järjestelmien avulla myös vanhasta rakennuksesta on mahdollista saada moderni, Tuominen sanoo.

Ennakoimalla energiatehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä

Energiatehokkuuden seuranta ja

analysointi ovat jo vakiinnuttaneet asemansa kiinteistöalalla, mutta vallitseva maailmantilanne on tehnyt energiakustannusten optimoinnista entistäkin kuumemman perunan. Wapicen tekoälypohjainen työkalu mahdollistaa ennakoivan energiatehokkuuden hallinnan, jolloin käytettävissä olevat resurssit voidaan hyödyntää täydellä potentiaalilla.

– Osa asiakkaistamme esimerkiksi käyttää sovellustamme aurinkovoimaloiden valvontaan sekä optimoi energian kulutustaan pörssisähkön hinnan mukaan. IoT:n käyttömahdollisuuksissa vain mielikuvitus on rajana, Wapicen energialiiketoiminnan johtaja Jyrki Keskinen hymyilee.

IoT-TICKET® -alustan konenäköratkaisun avulla kiinteistön omistajat saavat myös reaaliaikaista tietoa kiinteistön käyttäjistä, jolloin palveluja voidaan kehittää käyttöasteen mukaan.

– Tämä antaa mahdollisuuden parantaa muun muassa kiinteistöjen viihtyvyyttä. Lisäksi esimerkiksi kauppakeskuksissa voidaan suunnata toimenpiteitä asiakkaille sen mukaan, miten ihmiset kiinteistössä liikkuvat. Tietoturvallisesti yksityisyydensuojaa kunnioittaen, Keskinen ja Tuominen päättävät.

wapice/tuotteet/iot-ticket wapice/palvelut/ alykkaat-energiapalvelut

3
TeksTi: Mari korhonen

Matalalla kynnyksellä sähköautojen latausvalmiuteen

Kiinteistöjen sähköautolatauksen edelläkävijänä tunnettu kotimainen Parkkisähkö Oy jatkaa pioneerityötänsä sähköautojen latauksen kokonaisratkaisujen tarjoajana nimellä Parking Energy Oy. Uusi nimi istuu yhtiön kasvu- ja kehityssuunnitelmiin, joissa myös kansainväliset markkinat ovat tähtäimessä. Viime vuosien aikana yhtiön avaimet käteen -palvelun helppous, kehittynyt teknologia, alhaiset investointikustannukset ja skaalautuvuus ovat johtaneet liiketoiminnan markkinoita huomattavasti nopeampaan kasvuun, eikä kehitykselle näy loppua.

Latauspisteet ovat kiinteistöille elinehto, joiden hankkimista ei voi enää lykätä.

– Latauspisteet ovat kiinteistöille tänä päivänä elinehto, joiden

hankkimista ei voi enää lykätä. Me olemme panostaneet siihen, että investointi on asiakkaillemme mahdollisimman helppo ja riskitön. Palvelumme mahdollistaa käyttäjille yhdenvertaisen latausvalmiuden kohtuullisella investoinnilla, ja latauslaitteita voidaan asentaa nopeasti ja edullisesti jälkikäteen tarpeen kasvaessa. Tämä tarkoittaa, että tulevaisuutta ei tarvitse ennustaa, sillä olemme varautuneet tulevaisuuteen jo nyt. Epävarmoina aikoina tämä on merkittävä hyöty asiakkaillemme, Chief Growth Officer Joel Järvi kertoo.

Asiakaskokemus uudelle tasolle

Suurten kiinteistöjen latauskumppanina jo vuosia toiminut Parking Energy on kehittänyt pitkäjänteisesti palvelujaan vastaamaan asiakastarpeisiin koko ajan kattavammin. Älykäs kuormanhallinta, kiinteistön huolellinen kartoitus ja laadukkaat latauslaitteet mahdollistavat räätälöidyt ratkaisut kiinteistöjen käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin. Tuorein kehitysaskel on nyt tuo-

tannossa oleva T2Max-latauslaite, jossa kaikkiin potentiaalisiin käyttötarkoituksiin nyt ja tulevaisuudessa vastataan yhden laitteen voimin.

Ville Sirén antaa esimerkkejä jo ennakkomyynnissä suuren suosion saavuttaneesta uutuudesta.

Avaimet käteen kotimaisuutta vaalien Parking Energyä on kiitelty asioinnin ja prosessin helppoudesta, jotka ovat tehneet monesti tuntemattomana mörkönä pidetystä latauslaitteiden hankintapolusta yksinkertaisen ja sujuvan.

– Hallitsemme koko kehityspolkua latauslaitteesta taustajärjestelmään. Tämä mahdollistaa uusien palveluiden luonnin asiakkaillemme nopeasti ja tehokkaasti. Uudessa laitteessamme on mm. iso näyttö, jonka avulla voimme näyttää reaaliaikaista tietoa hinnoista, lataustapahtumasta sekä myös tarvittaessa räätälöidä näyttöä asiakkaidemme tarpeeseen.Olemme panostaneet erittäin kehittyneeseen kuormanhallintaan sekä automatisoituun laskutukseen ja mittarointiin.

Loppuvuodesta lisäpalveluna tulee saataville myös automaattinen autorekisteritunnistus, joka sujuvoittaa asiointia, toimitusjohtaja

– Avaimet käteen -palvelukokonaisuutemme on kehitetty suomalaiset olosuhteet huomioiden, mikä takaa toimintavarmuuden myös esimerkiksi poikkeuksellisissa sääolosuhteissa, Sirén sanoo.

Yhtiön panostus kotimaiseen palvelukokonaisuuteen tunnustettiin vuoden 2022 lopulla myös Suomalaisen Työn Liiton Avainlippumerkillä.

www.parkingenergy.com

4 BUSINESS NEWS editor HelsinGin tuottama asiantuntijajulKaisu
Latausvalmius on mahdollista toteuttaa ilman ennustetta tulevaisuudesta. Skaalautuva palvelu huomioi tulevan kehityksen jo tänään.
k uva: s a M i Per TT ilä
TeksTi: Mari korhonen
Riskittömästi yhdenvertaiseen latausvalmiuteen.

luovat elävän kaupungin

Vanha ja uusi rakennuskanta eivät sulje toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan. Vanhan rakennuskannan uusiokäyttö on tällöin avainasemassa.

KaupunKiraKentaMisessa uusi ja vanha asetetaan usein vastakkain. Vanhan ja epäkäytännölliseksi koettujen rakennusten on väistyttävä uuden tieltä. Tai sitten vanhasta pidetään kiinni niin, ettei sen rinnalle suoda uusia rakennuksia.

– Rakennussuojelu ja kaupunkia täydentävä uudisrakentaminen eivät ole ristiriidassa, sanoo Avarc Arkkitehdit Oy:n arkkitehti Aaro Virkkunen.

Vanhan rakennuskannan säilyttäminen uudisrakentamisen rinnalla auttaa parhaiten sekä kaupunkikes-

kustojen että lähiöiden elinvoimaisuutta. Avainasemaan nousee se, että vanhoille rakennuksille löydetään uutta käyttöä. Toimistotiloja muutetaan käyttötarkoitukseltaan asunnoiksi ja toimistotiloja liiketiloiksi tai hotelleiksi, tarpeen mukaan.

Rakennussuojelu ja kaupunkia täydentävä uudisrakentaminen eivät ole ristiriidassa.

– Käyttötarkoituksen käyttö ja muuttaminen pitäisi tehdä nykyis-

tä joustavammaksi. Jos rakennus on määritelty toimistoksi, pitäisi se voida muuttaa vaikkapa hybridirakennukseksi, jossa on pari alinta kerrosta liiketiloja, sitten toimistoja ja ylimmät kerrokset asuntoja. Lisäksi sisäpihalle voisi rakentaa uutta, Virkkunen sanoo.

Lisärakentamisella vanhasta uutta

Avarc Arkkitehdit on suunnitellut kymmenittäin kohteita, joissa vanha rakennus on saanut uutta käyttöä ja lisärakentaminen on tuonut kohteeseen modernia tilaa. Hyvä esimerkki on Alkon vanha koulu-

tuskeskus Vuoranta Helsingin Vuosaaressa. 1970-luvun alussa Helmer Stenroosin suunnittelema aikansa helmi oli jo vandaalien valtaama, kunnes Evli hoivakiinteistörahasto otti rakennuksen haltuunsa ja kehitti siitä Avarc Arkkitehtien kanssa Villa Vuoranta- nimisen hoivakodin.

Kerroksellinen, elävä kaupunki

Virkkusen mukaan olemme usein turhan varovaisia vanhan muuttamisessa ja korjaamisessa erityisesti arkkitehtuuriltaan vähempiarvoisten rakennusten kanssa. Niitä pitäisi voida korjata voimakkaammin, sekä myös purkaa.

Vanhan ja uuden rakennuskannan rinnakkaiselo on mahdollista vanhan rakennuskannan uusiokäytön rinnalla. Kerroksellinen kaupunki, jossa näkyy eri aikakausien tyylit, on elävä kaupunki.

Vanhojen korttelien sisällä on usein mahdollisuuksia uudistamisellekin. Avarc Arkkitehtien suunnittelema tuore hotellikohde Helsingin Kruunuhaassa on hyvä esimerkki merkittävästä muutosratkaisusta. Vuonna 1885–1930 rakennetun kokonaisuuden sisäpihalla toimineelle äkseerauskentälle on rakennettu vanhaa kunnioittavavia moderneja lisäosia vanhan rinnalle.

5 Rinnakkaiset
aikakaudet
TeksTi: Jukka norTio Helsingin Kruununhaassa sijaitsevan kokonaisuuden sisäpihalla toimineelle äkseerauskentälle on rakennettu vanhaa kunnioittavavia moderneja lisäosia vanhan rinnalle. www.avarc.net
6 BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu MAINOSMAINOS

Tiedätkö miten autonlataus vaikuttaa kotisi muihin sähkölaitteisiin?

Dynaaminen kuormanhallinta säästää turhilta harmeilta

Iso osa sähkö- ja hybridiautoilijoista lataa autoaan tavallisesta pistorasiasta. Turvallisin lataustapa on kuitenkin tarkoitusta varten suunniteltu latauslaite. Wallen dynaamisella ja langattomalla kuormanhallinnalla varustetut latauslaitteet varmistavat, ettei kodin sähkökuorma nouse autoa ladattaessa liian suureksi, vaikka muitakin sähkölaitteita olisi päällä.

suoMalaiset lataavat sähköautojaan pääasiallisesti kotona. Harva tulee ajatelleeksi, että auton lataus nostaa kodin sähkökuormaa merkittävästi lataushetkellä – siis usein juuri silloin, kun kodin muutkin sähkölaitteet ovat päällä. Siksi sähköauton lataaminen tavallisesta pistorasiasta ilman minkäänlaista kuormanhallintaa voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä, jos sähkön kokonaiskulutus kotitaloudessa kasvaa liian suureksi.

– Moni lataa autoaan tavallisesta pistorasiasta eli niin kutsutusta suko-pistokkeesta. Kun auto on ajettu pihaan, latauspiuha kytketään pistorasiaan ja mennään päivän askareisiin – ruoanlaittoon, tv:n katseluun, pyykinpesuun ja saunaan, kuvailee tuotepäällikkö Tomi Mäkinen Walle-latureita valmistavasta Trafomic Oy:sta.

Hän tietää, että lataaminen auton mukana tulleella latausjohdolla tuntuu helpolta ja houkuttelevalta.

Usein se onnistuukin.

– Omakotitaloissa tyypillisin pääsulakkeen koko on 3 x 25 ampeeria. Sillä pystyy hyvin lataamaan sähköautoa. Kotitalouden sähkönkulutusta tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutena. Sähköauton lataaminen vie virtaa keskimäärin 16A vaiheelta. Jos tämän lisäksi on päällä saunaa, ilmalämpöpumppua sekä muita kodinkoneita, niin kokonaiskulutus voi kasvaa liian suureksi, jolloin talon pääsulakkeet ylittyvät, hän sanoo.

Lataaminen tavallisesta pistorasiasta on myös turvallisuuskysymys.

– Yli kahdeksan ampeerin ottamista pitkäkestoisesti tavallisesta pistorasiasta ei suositella, sillä se saattaa aiheuttaa tulipaloriskin, Mäkinen muistuttaa.

Walle tasaa kuorman

Wallen latauslaitteiden dynaaminen kuormanhallinta varmistaa, ettei kodin virrankulutus pääse kasvamaan liian suureksi sähköauton lataamisen aikana. Kun muu sähkönkulutus kasvaa, järjestelmä laskee automaattisesti Walle latauslaitteen käyttämää virtaa. Kun muu kulutus taas kodissa pienenee, niin latauslaitteen kuormanhallinta nostaa automaattisesti latauslaitteen käyttämää virtaa. Kuormanhallinnan asennus ja käyttöönotto käy ammattilaiselta helposti, ja langattomuus säästää turhalta piuhojen vetämiseltä.

– Langattomassa kuormanhallinnassa sähkökeskukseen asennetaan

ohjainyksikkö, joka on suoraan yhteydessä latauslaitteen vastaanottimeen. Asiakkaan ei siis tarvitse vetää kiinteää piuhaa sähkökeskuksen ja latauslaitteen, Mäkinen kertoo.

Dynaamisen kuormanhallinnan ansiosta sähköauton lataajan ei siis tarvitse huolehtia sulaneista pakasteista eikä vakavammistakaan vahingoista.

Wallen langaton kuormanhallintajärjestelmä sopii käytettäväksi myös taloyhtiöihin. Samainen järjestelmä on saatavilla kaksi tasoisella kuormanhallinnalla, jolloin mittauspisteitä voi olla useampi.

Tämä on usein hyvä ratkaisu esimerkiksi rivitaloyhtiöissä, joissa latauslaitteen sähkönsyöttö on mahdollista ottaa huoneiston ryhmäkeskuksesta, mutta ongelmaksi tulee tilanne, jolloin huoneistojen yhteenlaskettu kapasiteetti ylittää liittymäsulakkeen koon.

Kaksitasoinen kuormanhallinta pitää huolen siitä, että huoneiston pääsulake ei pääse ylittymään, mutta tämän lisäksi järjestelmä valvoo koko taloyhtiön liittymäsulaketta. Jos huoneistojen aiheuttama kokonaiskuorma uhkaisi ylittää liittymäsulakkeen koon, niin liittymäsulaketta valvova kuormanhallinta automaattisesti säätää kaikkia huoneistojen kuormanhallintoja rajoittamaan käytössä olevien latauslaitteiden virtaa.

– Walle latausjärjestelmä on helppo, huoleton ja turvallinen ratkaisu, kun halutaan päivittää talotekniikka vastaamaan nykypäivän tarpeisiin. Yksi laite ja se on siinä, Mäkinen toteaa.

www.wallelaturit.fi

Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu 7 BUSINESS NEWS
Wallen latauslaitteiden dynaaminen kuormanhallinta varmistaa, ettei kodin virrankulutus pääse kasvamaan liian suureksi sähköauton lataamisen aikana. Langattomassa vaihtoehdossa sähkökeskukseen asennetaan ohjainyksikkö, joka on suoraan yhteydessä latauslaitteen vastaanottimeen.

Rakennusautomaatioratkaisut ovat avain energiatehokkuuteen

Älykäs kiinteistö optimoi energiankulutuksen käyttäjälähtöisesti energian markkinahinnat huomioiden.

energiaKriisi ja vihreä siirtymä ovat lisänneet painetta kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen, mutta toimenpiteet painottuvat yhä edelleen rakentamisvaiheessa toteutettaviin energiatehokkuusratkaisuihin. Huomio tulisi keskittää entistä enemmän rakennuksen käyttöönoton jälkeiseen aikaan, sillä jopa 70 prosenttia rakennusten aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy vasta käytössä. – Energiatehokkuuden lisääminen digitaalisella teknologialla voi mahdollistaa jopa 20–30 prosentin energiasäästöt ilman pitkäkestoisia remontteja tai olosuhteiden, kuten ilmanlaadun, merkittävää vaihtelua. Automaatioratkaisut mahdollistavat yhä pienempien tilakokonaisuuksien energiatehokkuuden yksinkertaisesti, helposti ja kustannustehokkaasti, Schneider Electricin energianhallinnan ja kiinteistöautomaation liiketoiminta-alueesta vastaava Jari Vuori kertoo.

Käyttäjäkohtaista energiaoptimointia markkinalähtöisesti

Ympäristönäkökulmasta katsottuna digitaalisen teknologian mahdol-

listamalla energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus, sillä rakennukset aiheuttavat jopa 40 prosenttia koko maailman hiilidioksidipäästöistä.

– Rakennusautomaatioiden ohjelmista saadaan kuitenkin maksimaalinen hyöty irti vasta silloin, kun ne on reagoivat rakennusten käyttäjien profiilin sekä energian hinnan muutoksiin. Monissa kiinteistöissä on jatkuvassa käytössä rakennusaikaiset vakioasetukset, joilla on saavutettu rakennushankkeen kannalta tehokas toteutus. Lämmitystä ja ilmanvaihtoa saatetaan esimerkiksi säädellä ennalta asetettujen aika-asetusten mukaan, mutta asetetut ajat eivät vastaa todellista käyttöä. Esimerkiksi covidin jälkeen monien kiinteistöjen käyttö on muuttunut pysyvästi, mutta sitä ei ole huomioitu ohjelmistojen asetuksissa. Integroidut rakennusautomaatiopalvelut optimoivat kiinteistön energiankulutuksen käytön mukaan, Vuori sanoo.

Teknologian voimin kohti vihreää siirtymää

Ensimmäinen askel kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämiseen

onkin ymmärtää, miten rakennusta käytetään ja mihin energiaa kuluu.

– Kun energiamittausratkaisut ovat kunnossa ja tiedetään missä energiavirrat liikkuvat, voidaan alkaa simuloimaan erilaisia vaihtoehtoja parhaan lopputuloksen ja suurimman euromääräisen säästön saavuttamiseksi. Aina ei tarvita remonttia. Joskus pelkästään lisäsensoreilla ja vakioasetusten sopeuttamisella todelliseen käyttöön saadaan jopa 20 prosenttia lisää tehokkuutta, Vuori sanoo.

kohti vihreää siirtymää ja parhaimmillaan tarjoavat myös käyttäjilleen ansaintamahdollisuuden.

– Rakennusautomaation integroidut energiajakelujärjestelmät ja mittaroinnit avaavat ovet kysyntäjoustomarkkinoille, joka mahdollistaa paitsi energian optimaalisen kulutuksen myös markkinoille osallistumisen ansaintatarkoituksessa, Vuori vinkkaa.

Digitaalinen teknologia ja automaatioratkaisut auttavat kulkemaan www.se.com/fi/fi

8 BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu
Kun energiamittaukset ovat kunnossa ja tiedetään missä energiavirrat liikkuvat, voidaan alkaa simuloimaan erilaisia vaihtoehtoja parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
TeksTi: Mari korhonen

Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneet sopivat toimi- ja liiketiloihin sekä julkisiin rakennuksiin. Niitä on asennettu mm. liite-, tuotanto- ja toimistotiloihin, kuntoilutiloihin, oppilaitoksiin ja päiväkoteihin. Toimiva ilmanvaihto on tärkeä sekä kiinteistön rakenteiden kuin sen käyttäjienkin kannalta.

Toimiva ilmanvaihto on sijoitus

Ilmanvaihdolla on suuri merkitys rakennuksen energiankulutukseen, kiinteistön kestävään ylläpitoon ja sisäilman laatuun. Vallox Oy tunnetaan asuntorakentamisen puolella kestävien, energiatehokkaiden ja luotettavien ilmanvaihtokoneiden valmistajana. Nyt sama osaaminen on saatavilla myös suurempien toimitilojen ilmanvaihtoratkaisuihin.

valloxin KoMpaKtit ilmankäsittelykoneet sopivat esim. toimistoihin, kouluihin, liikuntahalleihin, liiketiloihin ja hoivakiinteistöihin. Tuotepäällikkö Juuso Nyströmin mukaan Vallox Pureo -ilmankäsitte-

lykoneet on alusta asti suunniteltu toimimaan Suomen vaativissa olosuhteissa ja täyttämään VDI 6022 -hygieniastandardin vaatimukset.

Avainsanana joustavuus

Vallox Pureo -koneet mukautuvat monenlaisiin käyttötarpeisiin.

– Avainsana on joustavuus. Rungon modulaarisuuden ansiosta ne ovat helposti kuljetettavissa ja asennettavissa, ja esimerkiksi saneerauskohteissa ei siksi tarvitse rikkoa rakenteita, mainitsee Nyström.

Vallox-ilmankäsittelykoneiden varustetaso ja ohjaus on valittavissa kohteeseen sopivalla kombinaatiolla.

– Koneet toimitetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti joko sähkö- ja säätölaitteineen tai ns. riviliitinkoneena, jolloin asiakas voi asennuttaa haluamansa automatiikan. Laitteet voi liittää kaikkiin olemassa oleviin rakennusautomaatiojärjestelmiin, jatkaa Nyström.

– Niiden kehittämisessä on huomioitu niin tilan käyttäjien, suunnittelijoiden, asentajien kuin talotekniikasta huolehtivien tarpeet. Toimiva ilmanvaihto pitää sisäilman raikkaana hengittää, ja kun ylimääräinen kosteuskuorma poistuu tehokkaasti, myös kiinteistö rakenteineen pysyy kunnossa. Koneissa on lähtökohtaisesti erinomainen lämmöntalteenotto ja ne soveltuvat niin uudispuolelle kuin korjausrakentamiseenkin, kertoo Nyström.

– Koneet ovat myös huollettavissa molemmin puolin, mikä on tässä tuotekategoriassa poikkeuksellista.

Joustavuutta tuo myös se, että

Suunnittelijoille tarkoitettua mitoitusohjelmaa Nyström pitää merkittävänä apuna.

– Jokainen kohde on omanlaisensa ja on tärkeää, että koneet voidaan mitoittaa kunkin kohteen vaatimusten mukaisesti. Mitoitusohjelman avulla se käy helposti.

Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu 9 BUSINESS NEWS
Vallox Pureo -ilmankäsittelykoneiden ohjaus ja varustetaso on joustavasti valittavissa kohteen tarpeiden mukaan, painottaa Juuso Nyström.
Avainsana on joustavuus.
www.vallox.com www.facebook.com/valloxoy www.linkedin.com/company /vallox-oy
Toimiva ilmanvaihto pitää kiinteistön kunnossa.

5 murrettua myyttiä ILMALÄMPÖPUMPUISTA

Ilmalämpöpumpuista on tullut suosittuja etenkin omakotitaloissa ja kesämökeillä, mutta onko niistä oikeasti hyötyä? Lue vastaukset yleisimpiin väärinkäsityksiin.

Myytti 1 ] Ilmalämpöpumppu ei tuo säästöä lämmityskuluihin

Tarua. Suomen oloissa ilmalämpöpumpun avulla säästää omakotitalon lämmityskuluissa tyypillisesti noin kolmanneksen, kun vertailukohtana on suora sähkölämmitys. Tehokkaalla ilma­ilmalämpöpumpulla voidaan päästä noin 50 prosentin säästöihin.

Myytti 2 ] Ilmalämpöpumpun käyttäminen kesällä syö lämmityskauden säästöt

Tarua. Yleinen pelko on se, että lämmityskauden kaikki säästöt menevät kesällä viilennykseen. Todellisuudessa ilmalämpöpumpulla viilentäminen kesähelteillä vie lämmityssähkön säästöstä tyypillisesti 5—10 prosenttia. Viilentäminen on jopa edullisempaa kuin lämmittäminen. Hellesäällä ilmalämpöpumpun tarvitsee jäähdyttää ilmaa vain muutaman asteen alle ulkolämpötilan, jotta sisäilma tuntuu miellyttävältä.

Myytti 3 ] Ilmalämpöpumppua ei voi käyttää pakkasilla

Tarua. Laadukkaimmat ilmalämpöpumput toimivat myös kovilla miinusasteilla. Esimerkiksi Panasonic HZ Flagship ­ilmalämpöpumppu pystyy tuottamaan jopa 3,6 kilowattia lämpöä ­25 asteen kovillakin pakkasilla. Teho vastaa esimerkiksi kuutta 600 watin sähköpatteria. Kolmannen osapuolen testi Tanskan teknologiainstituutissa (DTI) osoitti, että HZ Flagship ­ilmalämpöpumpun toimintalämpötila yltää ­35 asteeseen.

Myytti 4 ] Ilmalämpöpumppu on epäekologinen energiasyöppö

Tarua. Ilmalämpöpumppu on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto, sillä se käyttää ulkoilmassa olevaa lämpöenergiaa. VTT on tutkinut ilmalämpöpumppujen energiankulutusvaikutuksia pientaloissa ja todennut, että laitteilla voidaan kattaa 40—60 prosenttia pientalon tilojen lämmityksestä. Näin ollen asumisen ilmastovaikutukset vähenevät.

Laadukkaimmilla ilmalämpöpumpuilla voi olla jopa paras mahdollinen energialuokitus A+++. Ilmalämpöpumpun tuotetiedoista käy ilmi myös laitteen koko vuoden hyötysuhde. SCOP­arvo antaa energiatehokkuusarvon lämmitykselle. Parhaiden ilmalämpöpumppujen SCOP­arvo on 5,1 tai enemmän. Esimerkiksi

Panasonic HZ Flagship ­ilmalämpöpumpun SCOP­arvo on DTI:n testaamana 5,69. Yksi kilowatti sähköenergiaa muuttuu siis 5,69 kilowatiksi lämpöenergiaa.

Myytti 5 ] Ilmalämpöpumppu ei puhdista sisäilmaa

PANASONIC HZ FLAGSHIP

• Energiatehokas ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon.

• Toimii tehokkaasti myös erittäin alhaisilla ulkolämpötiloilla.

• Tekee sisäilmasta puhtaampaa ja miellyttävämpää.

• Erinomainen valinta omakotitaloon tai kesämökille.

Tarua. Parhaat ilmalämpöpumput hyödyntävät uusia innovaatioita, jotka puhdistavat sisäilmaa. Esimerkiksi Panasonic HZ Flagship ­ilmalämpöpumpussa käytetään nanoe™ X­teknologiaa, joka luo sisäilmaan hydroksyyliradikaaleja. Ne ovat molekyylejä, joita esiintyy luonnossa ja jotka hajottavat ilmasta haitallisia aineita ilman, että tarvitaan haitallisia kemikaaleja. Teknologia puhdistaa ilmasta hajuja, hometta, siitepölyä, pölyä, bakteereja ja viruksia. Teknologian tehokkuus on testattu kolmannen osapuolen laboratorioissa viidessä maassa.

MAINOS
MAINOS 1105_HSKL_Panasonic_natiivi_230x297.indd 1 25.10.2022 13.00

Best-Hall Oy on teräsrunkoisten PVC-hallien pioneeri ja rakentanut 45 vuoden aikana 5 000 teräsrunkoista pressuhallia ympäri maailmaa.

Best-hallin vahvuutena on korkea laatu: jokainen halli rakennetaan suomalaisena työnä parhaista materiaaleista. Teräsrakenteinen PVC-halli on nopea, kestävä ja ekologinen.

Avara ja energiatehokas

Best-Halli tehostamaan hirsimökkien tuotantoa

Best-Hallin pilariton PVC-halli oli täydellinen ratkaisu hirsirakennuksia pohjoisen puusta valmistavalle Salvos Finlandille. Salvos halusi tehdastilan, johon rakentaa prosessille optimoidun kokoonpanolinjan tehostamaan kasvanutta tuotantoaan.

Kun edellisestä tuotantohallista tuli Salvoksen kasvun este, yritys päätti suunnitella seuraavasta niin hyvän, ettei tuotannon tehokkuus jää ainakaan tiloista kiinni.

– Lähdimme suunnittelemaan kahta hallia tuotanto edellä. Hahmottelimme ensin, miten olisi tehokkainta rakentaa ja varastoida. Sitten pyysimme Best-Hallia rakentamaan seinät tämän optimaalisen tuotantolinjaston ympärille, Salvoksen talousjohtaja Joni Koskelo kuvaa.

Koskelo pitääkin Best-Hallin ison jännevälin mahdollistavaa, pilaritonta PVC-hallin rakennetta erinomaisena teolliseen toimintaan.

– Saimme reilut 7 000 m2 yhtenäistä, avaraa tuotanto- ja varastotilaa ilman mitään palkkien tai pilarien tuomia rajoitteita. Näin rakentajan näkökulmasta tämä on poikkeuksellista, tällaista kokonaisuutta ei muut kuin Best-Hall pysty tarjoamaan.

Vaihtoehto kaikkeen lisärakentamiseen ”

PVC-hallin energiatehokkuus yllätti Molemmat uudet hallit eristettiin seinistä ja katosta, jolloin lämpötila saatiin sopivaksi. Lämmitys hoituu tuotannosta yli jäävällä purulla, jota poltetaan omassa lämpölaitoksessa. Vaikka energiatehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu oli yksi Salvoksen perusteista valita Best-Hall, PVC-hallin todellinen energiansäästö yllätti.

– Vaikka lämmitettäviä neliöitä on nyt paljon enemmän, lämmityskustannukset ovat aiempaa pienemmät. Best-Hallin tavalla rakennetun hallin tuoma energiansäästö ja hakkeen menekin väheneminen

yllättivät todella positiivisesti, Koskelo sanoo.

Parasta tuotannon tarpeisiin Logistiikan tehokkuutta varmistamaan sekä kokoonpano- että varastohallin päätyseinien ovet asemoitiin trukkien ajoreittien mukaan. Halleihin rakennettiin logistiikan tarpeisiin myös päätykatokset.

Joni Koskelo kiittääkin BestHallia tuotannon tarpeiden ymmärtämisestä ja vahvasta rakentamisen tietotaidosta. Hänen mukaansa Best-Hallin tapa toimia ja rakentaa on poikkeuksellisen asiakaskeskeinen.

– Saimme kaiken, mitä halusimme. Rakentamisen prosessi oli jopa nopeampi kuin ajattelimme, ja lopputulos ylitti odotukset, Koskelo kiteyttää.

Rakentamisen prosessi oli jopa nopeampi kuin ajattelimme, ja lopputulos ylitti odotukset.

– Päätykatos on kustannustehokas tapa lisätä säältä suojassa olevaa varastotilaa. Katoksen alta raaka-aineita tai valmiita tuotteita on avopihaa huomattavasti mukavampi siirtää eteenpäin joko sisälle tuotantoon tai lastattavaksi asiakkaalle, Best-Hallin Jari Hietala toteaa.

Haluatko keskustella lisää, sopisiko PVC-halli tarpeeseesi? Autamme mielellämme.

Best-Hall Oy

Yhdystie 3-7, 68300 Kälviä, Suomi

Puh: +358 6 832 5000

info@besthall.com

www.besthall.com

11

Kestävän rakentamisen edelläkävijä tuo purkuhankkeet päivänvaloon

Rakennuspurkamisen toimiala on viimeisen kymmenen vuoden aikana kehittynyt vastuullisempaan, turvallisempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan, mutta resurssien uudelleenkäytössä on vielä isoja askelia otettavana.

r a K ennusalan läpikotaisin tunteva rakennusmestari, purkukonkari ja Lotus Demolitionin toimitusjohtaja Kimmo Palomäki vie määrätietoisesti toimialaa kohti kestävää kehitystä. Lotus Demolition purkaa paitsi rakennuksia myös purku- ja koko rakennusalan vanhentuneita käytänteitä.

Rakennuspurkuala toimii kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä.

– Rakennuspurkamisen toimiala on kasvanut Suomessa satojen miljoonien eurojen bisnekseksi, ja markkinajohtajana näen velvollisuutenamme toimia kestävän kehityksen suunnannäyttäjänä. Olemme tehneet valtavia ponnistuksia työturvallisuuden, ympäristöasioiden sekä projektien seurannan ja

laskennan kehittämiseksi, jotta voimme kantaa entistä paremmin kortemme kekoon kiertotalouden edistäjänä. Talossamme on nyt kaikki tietotaito ja käytännön osaaminen tuottaa kierrätysmateriaaleja sekä luoda mahdollisuuksia rakennusosien tehokkaammalle uusiokäytölle, ja iloksemme myös monet kilpailijat ovat seuranneet jalanjälkiämme, Palomäki sanoo.

Purkuhankkeiden projektiseuranta läpinäkyväksi

Rakennusmateriaalien uusiokäyttöä jarruttaa nykyisellään ketjun pirstaleisuun ja prosessien toimimattomuus, jonka vuoksi saatavilla olevat materiaalit eivät kohtaa optimaalisella tavalla niitä tarvitsevia toimijoita.

– Voimme purkaa ehjänä lähes mitä tahansa, jos materiaaleille saadaan luotua kysyntää ja prosessit sujuvat. Tällä hetkellä ketju on aivan levällään, Palomäki toteaa.

Yhtiö ratkaisee vallitsevaa haastetta tuomalla tietotaitonsa läpi-

Palveluun kuuluu sertifioitu hiilijalanjäljen laskenta.

näkyväksi koko yhteiskunnan kestävän kehityksen tueksi. Digitaaliseen dataan pohjautuva LotusExtraprojektiseurantapalvelu kertoo purkuhankkeen etenemisestä, materiaaleista ja purkamisen hiilijalanjäljestä reaaliajassa eri osapuolille.

– Läpinäkyvä ja ajantasainen tieto tukevat muun muassa erilaisten jakeiden uudelleenkäytön suunnittelua ja toteuttamista. Palveluun kuuluu myös sertifioitu hiilijalanjäljen laskenta, joka osaltaan edistää kestävien toimintamallien kehittämistä. Näin autamme asiakkaitamme ympäristötavoitteiden

määrittämisessä ja toteuttamisessa etunenässä jo nyt ennen kuin EU:n sääntely sitä velvoittaa, Palomäki kertoo.

Kestävästi kehityksen kärjessä

Kiertotalouden edistämisen rinnalla Lotus Demolition tekee pitkäjänteistä työtä purkutyön päästöjen vähentämiseksi. Tuoreimpana hankkeenaan yhtiö toi markkinoille LotusLower-palvelun, joka tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden valita purkutyö uusiutuvalla polttoöljyllä.

– Raskaat työkoneet aiheuttavat suurimman osan purkutyön päästöistä, joten polttoainevalinnalla on merkittävä vaikutus hankkeen hiilijalanjälkeen. Uusiutuvan polttoöljyn hiilidioksidipäästöt ovat koko tuotteen elinkaaren ajalla jopa 90 % perinteistä polttoöljyä pienemmät, Palomäki päättää.

www.lotusdemolition.fi

12
TeksTi: Mari korhonen
13 M ainos

Pieni venttiili,

isot säästöt

Energiaremonttiin tai uudiskohteeseen oikein tehty pieni lisäsatsaus tuo nopeasti energiasäästöjä. Myös ahtaisiin tiloihin helposti asennettava älykäs TA-Smart -säätöventtiili kerää ja mittaa dataa reaaliajassa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmästä. Se myös reagoi automaattisesti ja erittäin tarkasti virtausolosuhteiden muutostarpeisiin.

Kiinteistöjen energiaremonttien toteutuksissa on monta päänsärkyä ja uudiskohteissakin on tärkeää saada valittua laadukas, mahdollisimman huoltovapaa sekä muutoksiin automaattisesti ja optimaalisesti sopeutuva lämmitys- ja jäähdytyslaitteistokokonaisuus.

Säätöventtiilit ovat aina olleet tärkeässä roolissa virtausten säätämisessä, mutta uusimmat niistä ovat jo paitsi älykkäitä myös äärimmäisen tarkkoja.

– Markkinoilla on nyt voimakas tarve tarkkaan ajantasai-seen energian mittaamiseen ja energiavirtojen säätämiseen. Ruotsissa emoyhtiömme lanseerattua uuden TA-Smart -venttiilin saatiin käyttökohteissa vahvistettua se, mikä testikohteissa jo oli ilmennyt. TASmart -venttiili pystyy säätämään ja mittaamaan tehoa myös alhaisilla

virtaamilla tarkan jatkuvan virtausmittauksen ansiosta, mikä nopeuttaa merkittävästi säätöprosessia, kertoo IMI Hydronic Engeneering toimitusjohtaja Jorma Kukkonen Vantaan showroom-tiloissa.

Venttiilimme mahdollistaa reaaliaikaisen energian säädön, datan keruun ja seurannan.

– Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Venttiilimme mahdollistaa reaaliaikaisen energian säädön, datan keruun ja seurannan, minkä avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiasäästöjä ja esi-

merkiksi olla askel lähempänä energiatehokkuussertifiointia, vahvistaa tekninen päällikkö Mikko Lättilä.

IMI: maailmanlaajuinen toimija, paikallinen palvelu Kukkosella ja Lättilällä on pitkä, monipuolinen kokemus vesikiertoisista lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmistä.

– Olemme alan ainoa toimittaja, joka pystyy pumppuja lukuun ottamatta tarjoamaan kaikki komponentit, joita vesivirtojen säätämiseen tarvitaan. Tämän lisäksi meillä on vankka osaaminen after sales -puolella eli asiakas saa meiltä apua vaikkapa mitoituksessa ja tarvittaessa paikan päällä myös asennuskohteessa, Kukkonen kiteyttää.

Maailmalla on huomattu uuden älykkään TA-Smart -säätöventtiilin edut, asennuksen helppous sekä

erinomainen tekninen tuki.

– Esimerkiksi itävaltalaisessa tuotantokohteessa valintaan vaikuttivat kompakti koko sekä matalien virtaamien säätö. Singaporessa puolestaan data centerin jäähdytyksessä päädyttiin venttiiliimme sen säädettävyyden, vasteajan ja tarjoamamme asiakastuen vuoksi, Lättilä lisää.

IMI Hydronic Engineering

Laaja tuotevalikoima lämmitysjärjestelmiin Luotettavia ja pitkäikäisiä ratkaisuja

14
imi-hydronic.com

MAINOS

UUDET TOIMITILAT YRITYKSELLESI

WASA360PALVELUMALLILLA

Tuotamme Wasa360-palvelumallilla rakennushankkeen kaikki palvelut

avaimet käteen -periaatteella.

Palvelumalli kattaa hankkeen kehityksen, rahoituksen, suunnittelun, toteutuksen ja kiinteistön ylläpidon.

Tutustu Wasa360-palvelumalliin: wasagroup.fi tai ota yhteyttä 010 4257 711.

Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu 15 BUSINESS NEWS

Asteen parempaa

lämpöpumppuosaamista

Olipa kyse pientalon, taloyhtiön tai muun suuren kiinteistön lämmityksestä ja jäähdytyksestä, Oilonin valikoimista löytyy tehokas ratkaisu energiakustannusten alentamiseen.

Oilon-maalämpöpumput on suunniteltu suomalaisten kiinteistöjen lämmitykseen. Laadukkaat komponentit takaavat luotettavan lämmöntuoton myös ankarissa talviolosuhteissa. Oilon Chillheat -teollisuuslämpöpumput ovat erinomainen ratkaisu fossiilisista polttoaineista luopumiseen suurta tehoa ja/tai korkeita lämpötiloja (jopa 120 °C) vaativissa kohteissa. Geotermisen energian lisäksi lämmönlähteenä voidaan käyttää esimerkiksi hukkalämpöä.