Business News - Johtajuus ja liike-elämän palvelut / Tammikuu 2023

Page 1

JOHTAJUUS JA liike-elämän p A lvel UT

Terveen talon perusta

Tehokas rohto sisäilmaongelmiin on Legalettperustus, joka estää maaperästä nousevan säteilyn pääsyn uuden kodin sisäilmaan. s. 12

Laatuun panostaminen kannattaa

Avantpalvelu Oy on kasvanut kymmenessä vuodessa yhden miehen autotalliyrityksestä koko Etelä-Suomen aluetta palvelevaksi konevuokraamoksi. s. 11

Kutsumuksesta

yrittäjyyteen

"Yritystä ei voi täysipainoisesti pyörittää, jos ei tiedä mitä kentällä tapahtuu, Backman painottaa", kertoo O’live Care Oy:n Elisa Backman. s. 13

Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Eva Keskilammi haluaa lisää teknologiaa hoitajien avuksi. Suunnitteilla on myös senioritalon laajentaminen. s. 3

TKR-Marketing Oy on

Tammikuu
2023
BUSINESS NEWS
ratkonut onnistuneesti ilmanvaihtoon ja energiankulutukseen liittyviä haasteita kiinteistöissä jo vuosikymmenten ajan. s. 10 Valokuitusen kasvun takeena ovat olleet osaavat ja innostuneet ihmiset, eteenpäin katsova johtaminen sekä avoimen yhteistyön kulttuuri. s. 6 Uusien tuulien puhaltaja Yhteistyöllä uusi innovaatio Kannustavaa johtajuutta "Johtajalla pitää olla aikaa kuunnella ihmisiä" Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori: s. 4 ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU

SISÄLLYSLUETTELO

3

Uusien tuulien puhaltaja 4 Carunan johtaja on vaativa mutta lempeä 6

Osaajien innostus on kasvuyrityksen sydän 7

Ammattitaitokilpailut kehittävät tulevaisuuden työvoimaa 8

Inhimillisyyttä rekrytointiin 9 Kiven ja betonin toimittaja keskittyy konkreettisiin vastuullisuustekoihin 10 Yhteistyöllä uusi innovaatio ilmanvaihto-ongelmiin 11 Tehokkaat vuokrakoneet monipuolisiin töihin 12 Legalett on terveen talon perusta 13 Kutsumuksesta yrittäjyyteen

s. 7

– Ammattitaitokilpailujen tavoite on kehittää koulutuksen laatua ja vetovoimaa. Vetovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta nuoret hakeutuisivat myös jatkossa ammatilliseen koulutukseen, Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth kertoo.

s. 8

– Työnhakukokemus on parhaimmillaan erinomainen oppikokemus, joka rohkaisee yrittämään uudelleen, kertoo TalentAdore Oy:n toimitusjohtaja Saku Valkama.

Vastaavat tuottajat: Hannu Rautasalo, Jarmo Perälä, Valtteri Rantalainen

Ulkoasu: Jenni Hyttinen Kannen pääkuva:

Kirjoittajat: Meri Savonen, Maija-Liisa Saksa, Mari Korhonen, Timo Sormunen Painopaikka: PunaMusta / Tampere 2022

Business News jaetaan 31.12.2022 valtakunnallisesti HS Kuukausiliitteen mukana. Business News on Editor Helsinki Oy:n tuottama asiantuntijajulkaisu.

Editor Helsinki Oy tuotanto@editorhelsinki.fi Valtteri Rantalainen, puh. 040 561 7703

s. 9

Rakennusalan muutos- ja kehitysvauhti tulee jatkossa vain kiihtymään. Pelkkä vihreys ei enää riitä, vaan koko ESG-vastuullisuusketjun on oltava aukottomassa kunnossa, muistuttaa Ruduksen toimitusjohtaja Mikko Vasama

2 BUSINESS NEWS ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU
www.wematchu.com

Uusien tuulien puhaltaja

Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Eva Keskilammi haluaa lisää teknologiaa hoitajien avuksi. Suunnitteilla on myös senioritalon laajentaminen.

Minun tärkein tehtäväni on huolehtia, että asukkaat, henkilökunta ja talous voivat hyvin, sanoo Lauttasaaren senioritalon toiminnanjohtaja Eva Keskilammi

– Meillä on täällä paljon pitkäaikaista henkilökuntaa. Tällä hetkellä ei ole yhtään hoitajan paikkaa auki, ja se on tällä alalla hyvin poikkeuksellista.

Lauttasaaren senioritalo on säätiöpohjalla toimiva senioritalo, jonka omistaa Lauttasaaren vanhustentalosäätiö. Huoneita on tällä hetkellä 110, mutta toiveissa on saada uudisrakennuksen ja yhden kerroksen korotuksen myötä 30–50 huonetta lisää sekä lisää henkilöstö- ja keittiötilaa. Kaavamuutoslupaa ollaan hakemassa syksyn aikana.

Senioritalon asukkaat ovat hyväkuntoisia ja asuvat vuokralla. He ovat pääosin yksin asuvia, ja moni on alun perinkin lauttasaarelainen. Hoitajat ovat paikalla aamuseitsemästä iltayhdeksään, ja palvelupaketteja on monenlaisia.

– Valtaosa haluaa meille nimen-

omaan yhteisöllisyyden takia. Meillä on paljon vapaa-ajan ohjelmaa ja yhteisruokailu. Sosiaaliseen toimintaan saa osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Robotit avustamaan hoitotyössä

Keskilammi aloitti nykyisessä työssään lokakuussa 2021. Sitä ennen hän työskenteli 15 vuotta sairaanhoitajana Meilahden sairaalan sydänleikattujen potilaiden teho-osastolla ja sen jälkeen 11 vuotta kehitysvamma-alan toimija Rinnekotisäätiössä, jossa hänen viimeisin tehtävänsä oli toimia lasten yksiköiden palvelujohtajana. Aiempi työkokemus on opettanut, että asioille kannattaa antaa aikaa. Kaikkea ei tarvitse eikä voikaan ratkaista heti. Vuorovaikutustaidot ovat tärkeimpiä taitoja nykyisessäkin työssä.

Vanhukset ovat Keskilammille uusi ja erilainen asiakasryhmä. – Olen täysin hurmaantunut ikäihmisiin, hän sanoo. – Haluan, että arvomme näkyvät arjessa ja

että asiakkaamme tunnistavat ne. Arvot eivät saa olla lausuma, joka luetaan ääneen kerran vuodessa.

“Lauttasaaren senioritalon palvelulupaus on tehdä jokaisesta päivästä asukkaille ainutlaatuinen ja arvokas.

Lauttasaaren senioritalon palvelulupaus on tehdä jokaisesta päivästä asukkaille ainutlaatuinen ja arvokas sekä turvata hyvä huominen. Senioritalo on Laurea-ammattikorkeakoulun avainkumppani, ja yhteistyön kautta senioritaloon tuodaan Montessori for Aging -pedagogiikkaa ja robotiikkaa. Montessorilla pyritään ylläpitämään ikäihmisten toimintakykyä ja muistia antamalla heille mielekkäitä tehtäviä. Joku voi ottaa tehtäväkseen esimerkiksi kukkien hoidon

tai pienimuotoiset kodinhoidolliset tehtävät. Robotit taas voivat esimeriksi kuljettaa roskia ja pyykkejä tai vetää ryhmäjumppia.

– Minulle jäi teho-osastolla työskentelystä intohimo teknologiaan. Robotteja voi hyödyntää hoitotyössä monin tavoin, ja monessa maassa ollaan tässä jo Suomea pidemmällä, Keskilammi sanoo. – Teknologiasta saa apua hoitajapulaan ja töiden järjestelyyn. Se on yksi tapa varautua tulevaan.

Robotiikka mahdollistaa sen, että hoitaja ehtii viettää enemmän aikaa asukkaiden kanssa.

– Henkilöstön työ on tällä alalla merkityksellisintä ja kaikkein tärkein voimavara.

www.lauttasaarensenioritalo.fi
TekSTi: meri SAvOnen kUvA:SAmi perTTilä

CARUNAN JOHTAJA

on vaativa mutta lempeä

Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori sanoo, että johtajan pitää olla erinomaisesti kartalla sekä organisaation tilanteesta että mukana olevista ihmisistä. Carunalla henkilöstö viihtyy erinomaisesti ja jokainen saa olla oma itsensä –sitä on myös toimitusjohtaja.

– koen itseni onnekkaaksi siinä, että minulla on ollut hyvin erilaisia esihenkilöitä urani aikana. Olen saanut olla juniorina näkemässä huippujohtajien työtä. Pääsin myös alun alkaen alalle, josta pidin, sanoo sähköverkkoyhtiö Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori.

Nuorelle itselleen Tammivuori antaisi ohjeen: jos jokin työ ei tunnu oikealta, niin uskalla vaihtaa ja kokeilla jotain uutta.

– Itse olen urani aikana tehnyt

paljon sijaisuuksia. Kun on tarvittu sijaista, niin minuun on uskottu ja olen uskaltanut tarttua toimeen.

Carunan toimitusjohtajana Tammivuori aloitti viime toukokuussa. Sitä ennen hän ehti toimia yrityksessä talousjohtajana, varatoimitusjohtajana ja vt. toimitusjohtajana. Hänen kerrotaan olevan erittäin pidetty henkilöstön keskuudessa. Sen, että carunalaiset viihtyvät työssään, kertovat myös numerot. Suomalaisen työelämän tila- ja Great Place to Work Trust Index -tutkimusten mukaan 86 pro-

senttia carunalaisista sanoo yrityksen olevan todella hyvä työpaikka, kun tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38.

Sen, että carunalaiset viihtyvät työssään, kertovat myös numerot.

työntekijät tarkoittavat myös tyytyväisiä asiakkaita. Töissä pitää olla hauskaa, Tammivuori sanoo.

Myös työn merkityksellisyys saa carunalaisilta todella korkeat arvosanat. Yhtiö tuottaa sähkön yli 720 000 asiakkaalle Etelä-, Lounaisja Länsi-Suomessa, Joensuussa sekä Koillismaalla ja vastaa viidenneksestä maamme sähkönjakelusta.

– Uskon siihen, että tyytyväiset

– Työntekijämme ovat kiinni asiakkaiden perusarjessa ja tietävät, kuinka tärkeää työtä he tekevät. Meillä koetaan ylpeyttä omasta työstä.

4
TekSTi: meri SAvOnen

Johtajan pitää olla erinomaisesti kartalla sekä organisaation tilanteesta että mukana olevista ihmisistä.

Aina aikaa kuunnella Tammivuori kokee, että hänen tehtävänsä toimitusjohtajana on poistaa esteitä ja luoda mahdollisuuksia, eikä hän tee sitä yksin, vaan luo puitteet 40 esihenkilölle hyvän

työyhteisön rakentamiseen. Johtamisen tulee hänen mukaansa olla kokonaisvaltaista: johtajan pitää olla erinomaisesti kartalla sekä organisaation tilanteesta että mukana olevista ihmisistä.

– Johtajalla pitää olla aikaa kuunnella ihmisiä. En nyt ihan jokaisen 260 työntekijämme perhetaustoja tunne, mutta työntekijät tunnen aika hyvin, ja ihmiset kertovat minulle asioistaan. Tykkään olla ihmisten keskellä, mutta minun itseni ei tarvitse aina olla esillä, Tammivuori sanoo.

“Me ihmiset emme ole numeroita. Carunalla ihmiset saavat olla sellaisia kuin ovat. Työpaikan tulee olla psykologisesti turvallinen paikka.

Carunaa hän kuvailee matalahierarkkiseksi. Päätäntävaltaa on pyritty lisäämään sinne, missä asiantuntijuuskin on. Myös avoimuutta, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta puhua vaikeistakin asioista halutaan jatkuvasti lisätä.

Lempeä mutta vaativa johtaja – Haluan olla lempeä mutta vaativa johtaja ja osoittaa empatiaa. Me ihmiset emme ole numeroita. Carunalla ihmiset saavat olla sellaisia kuin ovat. Työpaikan tulee olla psykologisesti turvallinen paikka, Tammivuori sanoo.

Työyhteisölle on erittäin tärkeää, miten esimerkiksi palautetta annetaan ja millä tyylillä vääristä päätöksistä ja virhearvioinneista saa palautetta.

Tammivuori ei usko päälle liimattuihin rooleihin tai siihen, että kukaan voisi tarjota mitään muuta kuin oikeasti on. Hän sanoo olevansa työssään oma itsensä ja uskovansa esimerkin voimaan.

– Työyhteisölle on erittäin tärkeää, miten esimerkiksi palautetta annetaan ja millä tyylillä vääristä päätöksistä ja virhearvioinneista, joita me kaikki kuitenkin joskus teemme, saa palautetta.

Rohkeutta uuden edessä Tammivuori sanoo, että hänen työnsä pohjaa vahvasti Carunan arvoihin, joita ovat toimin "rohkeasti”, ”hyvällä energialla” ja ”yhdessä”. Tätä kaikkea tarvitaan energiamurroksessa, jonka etulinjassa Carunalla ollaan vahvasti mukana. – Kaikilla työntekijöillämme

tulee olla mahdollisimman hyvä tilannekuva ja käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan ja mitä haasteita on odotettavissa. Kukaan ei tykkää yllätyksistä. Tulevaisuuden epävarmuuden ja energiamurroksen hahmottaminen ja sanoittaminen on tärkeää, hän sanoo.

“Carunalla luodaan pohjaa sille, että yksilöt voivat tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman hyviä ratkaisuja.

Tammivuori uskoo, että aliarvioimme tulevaisuuden sähkön tarpeen, kun siirrymme uusiutuviin energianlähteisiin. Ilmastonmuutos, kaupungistuminen ja yhteiskunnan sähköistyminen ovat arkeamme ravisuttavia ilmiöitä, jotka Carunalla on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Sähköntuotannon säänmukaisuus ja nykyistä suurempi joustavuus sekä liikenteen ja vaikkapa kaukolämmön sähköistyminen ovat asioista, jotka eivät tapahdu ilman tehokkaasti toimivia sähköverkkoja. Carunalla luodaan pohjaa sille, että yksilöt voivat tulevaisuudessa tehdä mahdollisimman hyviä ratkaisuja. Tammivuori uskoo tulevaisuuden olevan nykyisyyttä parempi.

– Teemme joka päivä työtä, joka auttaa Suomea tulevina vuosikymmeninä. Vastuullisuus omista päätöksistä on iso. Niiden vaikutukset näkyvät vasta todella pitkän ajan kuluttua, Tammivuori sanoo.

5
Business neWs
Toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori kertoo, että Carunalla työntekijät kokevat ylpeyttä omasta työstään. Työssä viihtyminen näkyy myös Great Place to Work -tutkimusten tuloksissa.
www.caruna.fi

Osaajien innostus on kasvuyrityksen sydän

Valokuituverkkoja valtakunnallisesti rakentava Valokuitunen on kasvanut parissa vuodessa alan merkittävimmäksi toimijaksi. Kasvun takeena ovat olleet osaavat ja innostuneet ihmiset, eteenpäin katsova ja uusien toimintatapojen etsimiseen kannustava johtaminen sekä avoimen yhteistyön kulttuuri.

– Teemme täällä jatkuvasti pilotointia ja analyysia, kuinka hommat hoituisivat vielä paremmin. Meillä moni asia on jatkuvassa muutoksessa ja kyytiin pitää hypätä vauhdissa, toimitusjohtaja naurahtaa.

kun yritys perustetaan keskellä ensimmäistä koronakevättä vuonna 2020 ja se työllistää pari vuotta myöhemmin eri puolilla Suomea jo noin 300 käsiparia, voi kasvua pitää rivakkana.

Tämän tunnustaa myös Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto, jonka mukaan menoa ei ole pienten alkuvaikeuksien jälkeen jarruttanut edes Ukrainan sota. Viime vuonna myynnin kasvu oli yli 400 %. – Koronan myötä tuli etätyö, joka lisäsi nopeiden, luotettavien ja vielä vuosikymmentenkin päästä erinomaisesti tarpeeseen vastaavien tietoliikenneyhteyksien ky-

syntää. Nyt huolen aiheiksi ovat tulleet myös tieto- ja kyberturvallisuus sekä ympäristökysymykset. Maan alle kaivettava valokuitu ei tarvitse tukiasemia ja se kuluttaa sähköä merkittävästi vähemmän kuin muut tietoliikenneratkaisut, Kaunisto toteaa.

Liikkuva juna vaatii joustavuutta

Hurja kasvuvauhti on aina haaste myös johtamiselle ja työkulttuurille. Kauniston mukaan näihin onkin panostettu. Valokuitusessa korostetaan yhteistyötä ja rohkeutta kokeilla uusia asioita. Niiden kautta löytyvät parhaat toimintatavat, sitoutuminen sekä työn mielekkyys.

Meillä henkilöstöä palkitaan muillakin perusteilla kuin myyntisuorituksilla.

Hän tunnustaakin, ettei kasvuyrityksen työkulttuuri välttämättä sovi kaikille. Siksi siihen kiinnitetään huomioita jo rekrytointivaiheessa.

Valokuitunen sai Great Place to Work -sertifioinnin marraskuussa 2022.

– Kasvun tekevät lopulta innostuneet ja työstään motivoituneet ihmiset, jotka ovat aidosti ylpeitä edustamastaan yhtiöstä, sen tuot-

teista ja omasta osaamisestaan. Ja meillä onnistumista arvioidaan muillakin mittareilla kuin myyntiluvuilla, Kaunisto tiivistää.

www.valokuitunen.fi

Markkinointijohtaja –luetko tätä?

Hyvä! Niin tekee moni muukin tämän lehden päättäjälukijoista.

Editor Helsinki Oy on tarinoinut sisältömarkkinoinnin maailmassa jo vuodesta 2008 lähtien. Olemme tuottaneet tuhansia asiantuntija-artikkeleita tuoreella näkökulmalla perinteikkäässä printissä sekä mielenkiintoisia tarinoita ja videoita myös digitaalisissa kanavissa.

Sisältötuotannoissamme nostamme esille kuumia puheenvuoroja eri alojen trendeistä ja tulevaisuuden näkymistä sekä profiloimme niiden parissa toimivia vastuunkantajia. Kerromme myös, miksi lukijan kannattaa käyttää tiettyjä palveluita tai tuotteita, mitä niiden avulla on mahdollista saavuttaa ja mitä lisäarvoa ne tuovat hänen potentiaalisille asiakkailleen.

Sinulle, hyvä markkinointijohtaja, me tarjoamme kotimaisen, laadukkaan ja ketterän yhteistyökumppanin, jonka kanssa on helppo koostaa yritysosaamisenne ja asiantuntemuksenne lukijaa kiinnostaviksi puheenvuoroiksi. Tarinallistamme osaamisenne houkuttelevaan muotoon ja suunnittelemme viestillenne kattavan, monikanavaisen näkyvyyden.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: Jarmo Perälä, jarmo.perala@editorhelsinki.fi p. 0400 747 761

BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu
TimO SOrmUnen
TekSTi:
Toimitusjohtaja Heikki Kauniston mukaan Valokuitusessa ei jäädä paikalleen, vaan kokeillaan koko ajan uusia asioita.

Ammattitaitokilpailut kehittävät tulevaisuuden työvoimaa

Jatkuvasti kehittyvä ammatillinen koulutus tarjoaa opiskelijoille valtavasti mahdollisuuksia. Ammattitaitokilpailujen vaikutus näkyy myös arjen opetuksessa.

nykypäivän ammatillinen koulutus avaa ovet lukemattomiin erilaisiin koulutus- ja urapolkuihin. Skills Finlandin toiminnanjohtaja Maria Ekroth arvelee, että suuri osa suomalaisista ei ole tietoinen ammatillisen koulutuksen todellisesta potentiaalista.

– Tutkintovaihtoehtoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita, Ekroth kertoo.

Kilpailu nostaa ammattiylpeyttä

Suomalaiset ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat vuosittain tilaisuuden kilpailla omalla alallaan Skills Finlandin järjestämässä Taitaja-kilpailussa. Lisäksi Skills Finland lähettää vuosittain Suomen virallisen ammattitaitomaajoukkueen kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin.

– Ammattitaitokilpailujen tavoite on kehittää koulutuksen laatua ja

vetovoimaa. Vetovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta nuoret hakeutuisivat myös jatkossa ammatilliseen koulutukseen, Ekroth sanoo.

Kilpailu edellyttää yhteistyökumppaneita

Skills Finland tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa, jotta Taitajan sisältö vastaisi mahdollisimman hyvin työelämän olosuhteita. Yritykset ovat mukana esimerkiksi tehtävien suunnittelussa. Keskimäärin yritykset ovat olleet erittäin tyytyväisiä kilpailutehtävien työelämävastaavuuteen.

Taitajaan osallistuminen voi yrityksen näkökulmasta olla kullanarvoinen tilaisuus sijoittaa tuleviin työntekijöihin ja muovata heidän osaamistaan. Tiiviin oppilaitosyhteistyön myötä opiskelijoita voidaan ohjata työpaikoilla tapahtuville oppimisjaksoille tiettyihin yrityksiin.

– Tutkinnon päättymisen jälkeen

oma harjoittelupaikka on monelle nuorelle luonteva paikka aloittaa varsinainen työura. Läsnäolo ammattitaitokilpailussa osoittaa myös nuorille, että yritys on kiinnostunut heistä ja ymmärtää heidän arvonsa, Ekroth pohtii.

Vetovoiman kehittäminen on tärkeää, jotta nuoret hakeutuisivat myös jatkossa ammatilliseen koulutukseen.

Kilpailut kehittävät koulutusta valtakunnallisesti Ammattitaitokilpailujen vaikutus yltää kilpailijoita laajemmalle. Kilpailun järjestämisessä mukana olevat opettajat kertovat saavansa ammattitaitokilpailuista uusia

ideoita opetukseen ja käyttävänsä kilpailun tehtäviä opetuksessa. Kilpailusta saatuja oppeja ja valmennusmateriaaleja jaetaan myös valtakunnallisesti opettajien kesken.

– Ammattitaitokilpailut kehittävät tulevaisuuden työvoimaa ja on suuri ilo olla mukana tässä työssä, Kuten eksperttimme sanoi maailmanmestaruuskilpailuiden jälkeen: "Täytyy nähdä maailman huippu, jotta voi tähdätä sinne" toteaa Maria Ekroth.

Kansainväliset ammattitaitokilpailut tarjoavat mahdollisuuden nähdä, oppia ja verrata maailman ammatillisen koulutuksen huipputekijöiden työtä ja tuoda se osaaminen Suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen.

7
Business neWs ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU
www.skillsfinland.fi
Maria Ekroth johtaa Skills Finlandia, jonka tavoitteena on parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa.

Inhimillisyyttä rekrytointiin

Jokainen työnhakija on yrityksen potentiaalinen käyntikortti, mutta silti hakijakokemus jää rekrytointiprosesseissa usein vähäiselle huomiolle. Tekoälyavusteinen automaatio vapauttaa rekrytoijien aikaa ja mahdollistaa hakijoiden inhimillisen kohtaamisen.

täMän päivän hakijavetoisilla rekrytointimarkkinoilla työnantajamielikuvan merkitys parhaiden tekijöiden houkuttelemisessa korostuu entisestään, mutta silti viestintä työnhakijalle rekrytoinnin aikana on usein vähäistä tai jopa olematonta. Resurssien rajallisuus ja tietoisuuden puute hakijakokemuksen laajamittaisesta merkityksestä näkyy kasvottomina rekrytointiprosesseina, joissa valinnan ulkopuolelle jääneen hakijan usean tunnin panostus työnhakuun kuitataan tyypillisesti persoonattomalla "kiitos, mutta ei kiitos" -viestillä, jos silläkään. Yksilölle työhakemus on kuitenkin osoitus halusta tarjota puolet valveillaoloajastaan yrityksen käyttöön. Tämän huomiotta jättäminen on menetys paitsi työnhakijalle, myös rekrytoivalle yritykselle.

– Jokainen hakemus on rakkauskirje. Tällaisen rakkauskirjeen lähettäminen on herkkä paikka

työnhakijalle, kun hän altistaa itsensä evaluoinnin ja mahdollisen hylätyksi tulemisen kohteeksi. Jos vastauksena on radiohiljaisuus, sen aiheuttama pettymys muistetaan ja siitä myös puhutaan. Ghostaaminen on hakijalle henkilökohtaista, ja näyttäytyy itsetuntoa kolhivana kunnioituksen puutteena, toimitusjohtaja Saku Valkama TalentAdore Oy:ltä herättelee.

Työnhakijoista suosittelijoita

Rekrytointiprosesseja tekoälyn avulla modernisoiva ja inhimillistävä TalentAdore mahdollistaa työnhakijoiden yksilöllisen, arvostavan ja oikea-aikaisen kohtaamisen rekrytoinnin alusta loppuun asti hakemusmäärästä riippumatta. Parhaimmillaan lämmin hakijakokemus tekee valitsematta jääneistä kandidaateista yrityksen puolestapuhujia ja potentiaalisia työntekijöitä sekä asiakkaita tulevaisuudessa.

– Ajanpuute on yleisin syy kommunikoinnin puutteeseen rekry-

toinnissa. Jos yksilöllisen palautteen antamiseen kuluu kokonainen työviikko, on ymmärrettävää, ettei aika yksinkertaisesti riitä. Tekoäly automatisoi manuaaliset tehtävät ja mahdollistaa yksilöllisen palautteenannon. Kun ihminen kohtaa inhimillistä lämpöä ja ymmärtää, miksi ei tullut valituksi, torjutuksi tuleminen sattuu vähemmän. Työnhakukokemus on parhaimmillaan erinomainen oppikokemus, joka rohkaisee yrittämään uudelleen, Valkama sanoo.

Tekoälyllä tasa-arvoa ja tehokkuutta Maine on menestystekijä myös rekrytointimarkkinoilla, ja hyvämaineisen yrityksen rekrytointi- ja sekä palkkakustannukset ovat tutkitusti alhaisemmat. Yksilöllisen kohtaamisen ja tehokkuuden lisäksi moderni rekrytointijärjestelmä lisää hakijoiden tasa-arvoa ja työyhteisöjen diversiteettiä vähentämällä ihmismielen tiedostamattomia, subjektiivisia vinoumia.

– Tekoälyn avulla voidaan kitkeä muun muassa ihmisten taipumusta palkata huomaamattaan itsensä kaltaisia ihmisiä. Teknologia onkin rekrytoijalle erinomainen renki, mutta huono isäntä. Siksi on tärkeä varmistaa, ettei tekoäly tee lopullisia päätöksiä, Valkama sanoo.

Miten olet tullut kohdatuksi rekrytointiprosessissa?

Jaa kokemuksesi somessa hashtagilla #hakijakokemus tai laittamalla tarinasi meille sähköpostilla osoitteeseen media@talentadore.com ja ole mukana kehittämässä inhimillisempää rekrytointia.

8 BUSINESS NEWS ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU
TekSTi: mAri kOrHOnen
www.talentadore.com kU v A : S A mi p er TT ilä

Kiven ja betonin toimittaja keskittyy konkreettisiin

vastuullisuustekoihin

Alati kiristyvät ympäristö- ja energiatehokkuuspykälät sekä vastuullisuusvaateet ravistelevat rajusti myös rakennusalaa. Rudus on aistinut muutostuulet ajoissa ja kääntänyt uhat kilpailuvalteiksi. Samalla siitä on tullut ympäristö-, kiertotalous- ja vastuullisuusasioissa yksi alansa suunnannäyttäjistä.

rakennusalalla on perinteisesti reagoitu muutoksiin vasta sitten, kun lakipykälät tai alan uudet standardit sitä edellyttävät. Kivipohjaisten materiaalien jalostaja Rudus on kuitenkin toiminut pitkälti päinvastoin. Odottelun sijaan yhtiö reagoi tuleviin muutostuuliin jo hyvissä ajoin ennen virallisia velvoitteita –ja samalla myös kilpailijoita.

Ensi vuosikymmenellä rakennetaan todennäköisesti aivan toisella tavalla kuin nyt.

Yhtenä esimerkkinä on Ruduksen vuonna 2012 käynnistämä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävä Rudus LUMO -ohjelma. Kyseisen ympäristöohjelman ja siihen sisäl-

tyvien uudistus- ja hoitotoimien myötä esimerkiksi monet vanhat kiviainesten ottoalueet ovat saaneet entistä laajemman kasvi- ja elinkirjon. Samalla on parannettu monien eliölajien elinympäristöjä ja vahvistettu niiden levinneisyyttä.

Toimitusjohtaja Mikko Vasaman mukaan LUMO-ohjelman kaltaisten biodiversiteettihaasteiden äärellä ovat nyt monet muutkin yritykset.

– Meille ne ovat jo osa arkea. Samalla tavoin olemme olleet etujoukoissa myös kierrätysbetonin hyödyntämisessä, vaikka EEJ-betonia koskeva asetus tuli virallisesti voimaan vasta viime syksynä, Vasama toteaa.

Kompensaatiokikkailun

sijaan konkretiaa

Toimitusjohtajan mukaan rakennusalan toimintaympäristö onkin nyt muutoksessa, jollaista ei ole ennen koettu. Se vaatii alan yrityksiltä katseen suuntaamista entistä pidemmälle tulevaisuuteen, vaikka näkymät ovat varsin usvaiset.

Pelkkä vihreys ei enää riitä, vaan koko vastuullisuusketjun on oltava aukottomassa kunnossa.

– Ensi vuosikymmenellä rakennetaan todennäköisesti aivan toisella tavalla kuin nyt. Jos omia toimintatapojaan alkaa muuttaa vasta pakon tai lainsäädännön edessä, on jo auttamatta myöhässä. Fiksummat kilpailijat ja asiakkaat ovat ehtineet edelle, Vasama toteaa.

Tämä jatkuvan parantamisen filosofia ohjaa toimitusjohtajan mukaan myös Ruduksen toimintaa. Koko tuotantoketju kiviainesten

louhinnasta valmiisiin tuotteisiin ja kuljetuksiin on tarkasti mittaroitu niin päästöjen, kierrätysasteen kuin materiaalihukan osalta.

Kierrätysbetonin osuus raaka-aineena on tuplaantunut. Käytämme päästötöntä sähköä ja meillä on jokavuotiset kunnianhimoiset tavoitteet korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Pian markkinoille tulee myös entistä vihreämpi betonilaatu, joka on kehitetty laskennallisen kompensoinnin sijaan konkreettisella reseptillä.

– Alan muutos- ja kehitysvauhti tulee jatkossa vain kiihtymään. Pelkkä vihreys ei enää riitä, vaan koko ESG-vastuullisuusketjun on oltava aukottomassa kunnossa. Tavoitteena on pysyä jatkossakin alan edelläkävijänä, Vasama vakuuttaa.

9
TekSTi: TimO SOrmUnen kUvA: SAmi perTTilä
Ruduksessa reagoidaan tuleviin muutostuuliin jo hyvissä ajoin ennen virallisia velvoitteita. ”Tavoitteemme on pysyä jatkossakin alan edelläkävijänä”, toimitusjohtaja Mikko Vasama toteaa.
www.rudus.fi

Yhteistyöllä uusi innovaatio ilmanvaihto-ongelmiin

Sisäilmahaasteisiin ja ilmanvaihdon energiahukan hillitsemiseen löytyi uusi kauan kaivattu ratkaisu syksyllä 2022, kun suomalaisen perheyhtiön jo 80-luvulta lähtien kehittämä pinnoitusmateriaali kohtasi oikean tekniikan.

kasviöljypohjaisista materiaaleista terveellisiä, turvallisia ja ympäristöystävällisiä pinnoitteita rakenteiden tiivistämiseen, haitta-aineiden hallintaan, ilmanvaihtokanavien pinnoittamiseen, vedeneristämiseen ja viemärisaneerauksiin tuottava kotimainen perheyritys TKR-Marketing Oy on ratkonut onnistuneesti ilmanvaihtoon ja energiankulutukseen liittyviä haasteita suurten IV-kanavistojen kiinteistöissä jo vuosikymmenten ajan, mutta pienten ilmanvaihtokanavien tiivistäminen kustannustehokkaasti rakenteita rikkomatta on ollut tähän mennessä lähes mahdotonta. Käänteentekevä hetki tapahtui, kun kotimaisen rakennuskemian asian-

tuntijana tunnetun yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Hakala sai puhelinsoiton ilmanvaihtoon erikoistuneen Sealventin Atte Koskiselta. – Ilmanvaihto on suurin yksittäinen syy taloyhtiöiden energiahukkaan ja ilmanvaihtokanavista sisäilmaan kulkeutuvat mineraalikuidut sekä vuotojen hajuhaitat homettakin yleisempi sisäilmaongelmien aiheuttaja. Haasteet on tiedostettu ammattilaispiireissä jo vuosikymmeniä, mutta sopivaa tekniikkaa IV-kanavien tiivistämiseen, johon asentaja ei mahdu sisälle, ei ole ollut. Rakenteiden purkaminen on kallista ja aikaa vievää, jonka vuoksi elämänlaatua ja rakennuksen kuntoa heikentävät haasteet ovat jääneet monissa

kohteissa ratkaisematta. Sealventin korkeapaineruiskutukseen perustuva Hybrid Sprayer -pinnoituslaite mahdollistaa ilmanvaihtokanavien sisäpuolisen tiivistämisen rakenteita rikkomatta koossa kuin koossa, ja yhdistettynä kasviöljypohjaiseen pinnoitemassaamme se ratkaisee kertaheitolla monta ilmanvaihtoon liittyvää ongelmaa terveellisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti, Hakala iloitsee.

Kanavakorjaajan ja kiinteistön paras ystävä TKR-Marketing Oy:n ja Sealventin yhteistyön hedelmänä syntynyt asennusjärjestelmä mahdollistaa IV-kanavien harjapuhdistuksen, desinfioinnin ja tiivistämisen yhdellä

laitteella yhden ihmisen operoimana. Yksinkertainen asennusteknologia ja valmiiksi sekoitetut massat minimoivat virheiden mahdollisuudet ja nopeuttavat ilmanvaihtokanavien korjausta.

TKR-Marketing Oy:n ja Sealventin yhteistyössä syntynyt asennusjärjestelmä mahdollistaa IV-kanavien harjapuhdistuksen, desinfioinnin ja tiivistämisen yhdellä laitteella.

– Hajuhaittoja tai terveydelle haitallisia päästöjä ei tule, joten kiinteistöä käyttävät ihmiset voivat jatkaa asennuksen aikana lähes normaalia arkea. TKR:n ja Sealventin yhteistyössä kehittämä MultiCoat-pinnoite täyttää myös julkisten kohteiden ja terveydenhuollon vaatimukset, Koskinen kertoo.

Sealvent etsii nyt uusia partnereita uuden ajan yksinkertaiseen ja ympäristöystävälliseen kanavakorjaukseen.

–Materiaali, laite ja koulutus järjestelmän käyttöön ovat sataprosenttisesti kotimaisia ja terveys- ja turvallisuustestattuja, joten urakoitsijan kynnys tutustua uuteen asennusteknologiaan on matala, Koskinen ja Hakala vinkkaavat.

10 BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu
www.tkr.fi
TekSTi:
mAri kOrHOnen
kU v A : S A mi p er TT ilä
"Ilmanvaihto on suurin yksittäinen syy taloyhtiöiden energiahukkaan ja ilmanvaihtokanavista sisäilmaan kulkeutuvat mineraalikuidut sekä vuotojen hajuhaitat homettakin yleisempi sisäilmaongelmien aiheuttaja", kertoo Sealventin Atte Koskinen (kuvassa oikealla). Vieressä TKR-Marketing Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Hakala.

Tehokkaat vuokrakoneet monipuolisiin töihin

Avantpalvelu Oy on kasvanut kymmenessä vuodessa yhden miehen autotalliyrityksestä koko EteläSuomen aluetta palvelevaksi konevuokraamoksi. Yhdestä koneesta valikoima on kasvanut 30:een moderniin työkoneeseen monipuolisine lisälaitteineen ja varusteineen.

n ykyisin Avantpalvelun toimipisteet sijaitsevat Raisiossa ja Veikkolassa. Yritys on erikoistunut vuokraamaan pyöräkuormaajia, mutta myös henkilönostimia ja kaivureita on saatavilla. Koneita on niin akku-, kaasu- kuin dieselkäyttöisiäkin.

Nopeat toimitukset

– Toimialueemme on varsin laaja, nytkin koneitamme on Pieksämäellä asti. Palvelemme asiakkaitamme nopeasti ja pystymme tarvittaessa kuljettamaan koneet omalla kalustollamme niin Helsingin keskustaan kuin Nauvon saareen, selvittää toimitusjohtaja Juha Väyliö.

Avantpalvelussa panostetaan koneiden laatuun ja kuntoon. Konekalusto vaihtuu 2–4 vuoden välein, joten käytössä ovat aina kehityksen kärjessä olevat toimivat ja modernit laitteet. Konekannasta pidetään myös hyvää huolta, samalla tavoin kuin autovuokraamot autoistaan.

Asiakas saa siten aina siistin koneen, jolla on mukava aloittaa työnteko. – Valikoimamme 0,5–7 tonnin kotimaiset Avantit ja saksalaiset Kramerit ovat luotettavia ja tunnettuja merkkejä. Ne ovat tehokkaita ja pienimmät niistä soveltuvat rakennusten sisäpurkutöistä puutarhatöihin niin yksityiskäytössä kuin yrityksissäkin.

Isommat ovat omiaan rakennusja maanrakennusalan yrityksille sekä kunnille mitä erilaisimpiin työkohteisiin. Koneisiin on saatavissa kymmeniä erilaisia lisälaitteita, joten kuhunkin työhön saa helposti parhaiten siihen soveltuvan varustuksen, kertoo Väyliö.

Myös henkilönostimia ja kaivureita

Avantpalvelusta löytyy myös vuokrattavia Leguanin henkilönostimia, joiden ulottuvuus on 13–19 metriä.

– Kaivureita on vuokravalikoimassa kahden tonnin painoluokassa. Valikoimamme laajenee ensi vuonna, ja jatkossa meiltä on

vuokrattavissa 1–4 tonnin kaivureita lisälaitteineen, kertoo Väyliö.

Myynti- ja huoltopalvelut Avantpalvelu toimii VarsinaisSuomessa Solis-traktoreiden

valtuutettuna myyjänä ja huoltoliikkeenä. Koneiden valikoima löytyy sivuilta www.ymparistokoneet.fi.

Ensi vuonna myös konekaupan tarjonta laajenee, joten myynnissä on entistä monipuolisempi valikoima.

Yritys tarjoaa myös pienkuormaajien ja muiden koneiden huoltopalveluita alkuperäisine varaosineen.

Avantpalvelun vuokrakonekanta on noin 30 konetta monipuolisine lisälaitteineen.

Avantpalvelu Oy

Avantpalvelu Oy on erikoistunut vuokraamaan 0,5-7 tonnin pienkuormaajia monipuolisine lisälaitteineen. Vuokraamme myös henkilönostimia ja kaivureita.

Käyttöopastus kaikille – Meille on tärkeää, että aina kun toimitamme koneen tai se tullaan meiltä hakemaan, perehdytämme asiakkaan koneen käyttöön. Näin hän voi aloittaa turvallisen työskentelyn heti, sanoo Väyliö.

11 BUSINESS NEWS Editor HElsiNGiN tuottama asiaNtuNtijajulkaisu
www.avantpalvelu.fi
TekSTi: mAiJA-liiSA SAkSA Juha Väylio on kasvattanut yrityksensä koko Etelä-Suomen aluetta palvelevaksi konevuokraamoksi.

Lintermin maahantuoma

Legalett-perustus on kustannus- ja energiatehokas vaihtoehto niin talopaketeille kuin paikalla rakennettaville taloille. Selkeää säästöä kertyy myös siitä, ettei tontilla välttämättä tarvita paalutuksia ja raskaita maansiirtotöitä.

Legalett

Ruotsissa vuonna 1981 kehitetty pientalon perustusratkaisu

Saumaton matalaenergiaperustus estää maaperässä olevan kosteuden nousua rakenteisiin ja poistaa fysikaaliset edellytykset kosteus- ja homevaurioille.

Käytössä kymmenissä tuhansissa pientalo-, halli- ja julkisrakennuskohteissa sekä mm. Skanskan ja Ikean BoKlok-kodeissa.

• Suomessa maahantuonnista vastaa Linterm Oy ja myynnistä sekä perustusten rakentamisesta Utocom Oy.

on terveen talon perusta

Radon- ja sisäilmaongelmat ovat edelleen monen pientaloasukkaan riesana, vaikka niiden luultiin olevan jo historiaa. Yksi tehokas rohto on saumaton ja energiatehokas Legalett-perustus, joka estää maaperästä nousevan säteilyn ja epäpuhtauksien pääsyn uuden kodin sisäilmaan.

tuttu juttu monessa uudehkossa erillistalossa: Radon-mittaus näyttää huolestuttavia lukemia eikä sisäilman laadussakaan ole kehumista, vaikka talon luovutusja takuutarkastuksessa muutamaa vuotta aiemmin kaikki oli vielä kunnossa.

Edellä kuvattu tilanne on tullut tutuksi myös Legalett-lämpöjärjestelmiä ja -perustuksia maahantuovan Linterm Oy:n toimitusjohtajalle Mats Lindgrenille

Alan kokeneen asiantuntijan mukaan ongelmat löytyvät useimmiten betonisista perustuksista.

– Kuivuessaan betonilaatat saattavat hieman käpristyä reunoiltaan. Samalla laatan ja sokkelin väliin voi avautua rakoja, joista maaperän epäpuhtaudet ja radonsäteily pääsevät huoneilmaan, Lindgren selvittää.

Riskejä lisäävät myös ahtaat ja perustustöiden osalta haastavat tontit,

joissa joudutaan joskus tekemään hyvinkin raskaita maansiirto-, paalutus- ja louhintatöitä.

– Jos tontille tuotu kiviaines sattuu sisältämään radonia tai jotain muita epäpuhtauksia, ei ongelma poistu mihinkään. Se saattaa päinvastoin jopa pahentua, Lindgren huomauttaa.

Säästöä sähkölaskussa ja rakennuskustannuksissa

Pientalon sisäilmaongelmia voi taklata tehokkaasti saumattomilla perustuksilla, jotka pitävät maaperästä nousevat haitalliset aineet ja kosteuden rakenteiden ulkopuolella.

Lintermin maahantuoma Legalett-perustus on kustannus- ja energiatehokas vaihtoehto niin talopaketeille kuin paikalla rakennettaville taloille. Selkeää säästöä kertyy myös siitä, ettei tontilla välttämättä

tarvita paalutuksia ja raskaita maansiirtotöitä.

“Legalettperustuksilla on etenkin kotimaassaan Ruotsissa erittäin vahva markkina-asema ja se on käytössä muun muassa Skanskan BoKlok-kohteissa.

Mittatilaustyönä tehtävä kokonaisuus sisältää perustuksen rakennesuunnittelun, materiaalitoimitukset sekä tarvittaessa myös asennuksen. Toimitukseen voidaan sisällyttää energiaa säästävä vesi- tai ilmakiertoinen lattialämmitysjärjestelmä, joka kuivattaa talon rakenteita jo rakennusaikana.

– Talon ulkoseinä tulee suoraan lämpimän laatan päälle, mikä parantaa seinän alaosan kosteusteknistä toimivuutta ja pitää sen kuivana. Energiatehokas ratkaisu säästää sähköä noin 30 kWh/sokkelimetri, Lindgren kertoo.

Legalett-perustuksilla on kotimaassaan Ruotsissa erittäin vahva markkina-asema ja se on käytössä muun muassa Skanskan BoKlok-kohteissa. Suomessa Legalettin myynnistä ja asennuksista vastaa Utocom Oy, jolla on Legalett-toimituksista yli kymmenen vuoden kokemus.

12 BUSINESS NEWS ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU
www.legalett.fi

Kutsumuksesta yrittäjyyteen

Kolmen yrityksen toimitusjohtajan arki on tetristä, joka pitää turhautumisen loitolla.

elisa BackManilla on yrittäjyys verissä. Nainen on elementissään, kun rattaat pyörivät moneen suuntaan. Vanhempien kanssa 25 vuotta sitten perustettu kehitysvammaisten hoivakoti Suonenjoella laajeni Turkuun Backmanin muuton mukana vuonna 2002, ja neljän vuoden jälkeen perheyrityksen liiketoiminta myytiin Turun yksikköä lukuun ottamatta. Backman osti sen itselleen. Viime vuonna hoiva-alan yritys O’live Care Oy sai rinnalleen catering-firman sekä satamaravintolan Leppävirralle ja tänä vuonna hoivakotitoiminta laajeni Pieksämäellä ja Turussa. Toimitusjohtajuuden lisäksi Backman on mukana jokaisen hoivakotinsa arkisessa työssä.

– Näin olen lähellä työntekijöitä ja varmistan, että suunnittelemani toiminta-ajatus ja arvoperusta toteutuvat myös käytännön työssä. Yritystä ei voi täysipainoisesti pyörittää, jos ei tiedä mitä kentällä tapahtuu, Backman painottaa.

Järkeä ja ihmeitä

Toimeliaan yrittäjänaisen aikataulut paukkuvat, mutta tarkasti suunnitellun lukujärjestyksen avulla paletti pysyy kasassa. Muuttuvan maailman byrokratia lisää hektisen yrittäjän painetta, mutta paine siedättää kestämään painetta.

– Tiukassa paikassa pidän oman pääni kasassa järkeistämällä asioita ja uskomalla ihmeisiin. Kokemus on osoittanut, että niitä tapahtuu, Backman hymyilee.

Samalla tasolla Vuodet, kokemus ja työntekijöiden palaute ovat vieneet Backmanin johtajana lähemmäs työyhteisöä.

– Olen oppinut, että asioiden kehittäminen onnistuu paremmin ja virhearviot ovat vähentyneet, kun ohjeita ei sanella ylhäältä käsin. Johtajuudessa tärkeintä on kuunnella ihmistä, nähdä ihminen, kokea se

mitä toinen kokee ja samalla uskoa niihin ihmeisiin, Backman kiteyttää menestysreseptinsä raaka-aineet.

www.olivecare.fi

BUSINESS NEWS ediTOr HelSinGin TUOTTAmA ASiAnTUnTiJAJUlkAiSU
Wematchu is a new media platform which brings together visionary content and trendsetters from different industries. From business to leisure –at Wematchu you will find interesting topics, insights and new innovations. In addition to digital visibility, Wematchu provides companies and other organizations keys to influence and lead.

TOPHOTELS

Onko hotellin valinta sinusta vaikeaa? Meidän mielestä sen ei pitäisi olla!

Tophotels sivulla voit etsiä erilaisia hotelleja teemoittain ja tyyleittäin – halusitpa löytää viihtyisän perheystävällisen hotellin, tasokkaan romanttisen hotellin, kotoisan lemmikkiystävällisen hotellin tai vaikka liikematkustukseen sopivan vaihtoehdon.

Tutustu hotelleihin:
www.toptaste.fi/tophotels
Hotel AX, Jätkäsaari, Helsinki Pohjoismaiden ensimmäinen taidehotelli. Hotell Arkipelag, Maarianhamina | Hotelli, jossa on autenttinen ahvenanmaalainen aamiainen. Break Sokos Hotel Koli, Lieksa Uniikki hotelli kansallispuiston keskellä. Vanajanlinna, Hämeenlinna Palkittu kokous-, tapahtuma- ja juhlapaikka. Hotel U 14, Helsinki | Keskellä kaupunkia, lähellä merta, ostoskatuja ja nähtävyyksiä. Kuru Private Resort, Rantasalmi Hotelli keskellä luonnon rauhaa. Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän, Rantasalmi | Matkailukeskus ja kylpylä. Hotell Pommern, Maarianhamina Viihtyisä hotelli keskellä kaupungin vilinää.
15 Valitse kaikki Hietalahdenrannassa Ole meihin yhteydessä Asuntoja sinulle, joka haluat kaupungin sykkeen ja meren rauhan. Historian arvokkuuden ja modernin arkkitehtuurin. Tulossa Hietalahdenrantaan. Ennakkomarkkinointi alkaa tammikuussa. statusartis.fi op-koti.fi Kiinteistönvälittäjä, LKV, LVV 050 544 0598 Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiLAT, BBA
VARAA TALVILOMASI : LEVI.FI