Page 1

STRONA 31

SPORT

STRONA 11

TURYSTYKA

On poprowadzi Podróżnicy Barcelonę na szlakach P A N U J Ą C E G O

ŚRODA 24 LIPCA – WEDNESDAY, JULY 24, 2013

Zachmurzenie częściowe

29°C (84°F)

PRAWO I MY

W ŚRODĘ W NDTV

Jak rozporządzić składnikami majątku spadkowego

Do dat – 1 ek 4 s nie tro ruc n o ho gło mo sze ści ń

P R A W N U K

STRONA 12

M O N A R C H Y

P O

Ksiądz Paweł Doliński o pielgrzymce do Amerykańskiej Częstochowy B R O N I

R O S T O W S K I E G O

www.dziennik.com

$0.75

Samolot zarył w płytę lotniska n W wyniku awarii przednich kół boeing 737, który w ponie-

działek przyleciał na nowojorską LaGuardię z Nashville w Tennessee, zarył przodem w płytę lotniska. W wypadku zostało rannych 10 osób.

STRONA 2

ry osoby znajdujące się na pokładzie doznały ataku paniki, a niektórzy skarżyli się na bóle pleców i szyi. “Odgłos był taki, jakbyśmy uderzyli w ceglaną ścianę – powiedział jeden z pasażerów lotu. – Odczuliśmy mocne uderzenie, ale tak właściwie nikt nie wiedział, co się stało”. Przerażeni pasażerowie zaczęli krzyczeć. Z półek pospadały torby, a ze schowków nad siedzeniami wypadły maski tlenowe. “Gdy samolot się zatrzymał, zapanowała grobowa cisza” – mówi pasażer. W tym momencie z garaży lotniskowych wyjechały pojazdy ratunkowe i popędziły na miejsce wypadku. W tym czasie uruchomione zostały dmuchane trapy, po których pasażerowie i załoga wydostali się z samolotu. » STR. 2

FOTO: REUTERS

Jak podaje Port Authority of New York and New Jersey, który obsługuje lotnisko LaGuardia na Queensie, na skutek awarii przednich kół, do której doszło podczas lądowania samolotu linii Southwest, maszyna zaryła dziobem w płytę lotniska, po czym wśród strumieni iskier przesunęła się kawałek dalej i zatrzymała na trawie. Do zdarzenia doszło na pasie nr 4 o godzinie 5:54 po południu. Świadkowie donoszą, że tuż przed uderzeniem w płytę lotniska widzieli, jak spod samolotu odpada opona. Na pokładzie znajdowało się około 150 osób, włączając załogę. Dziesięć osób odniosło niegroźne obrażenia ciała, ale tylko sześć z nich zostało zabranych do szpitala. Pozostała czwórka odmówiła opieki medycznej. Port Authority dodaje, że czte-

Polak utopił się w jeziorze Sfrustrowany John Liu Demokratyczny kandydat na burmistrza Nowego Jorku i zarazem rewiw Harriman Park dent miasta John Liu jest sfrustrowany ciągłymi atakami na jego osobę

AMERYKA

Policja z Ridgewood ostrzega

n

n Młody Polak z New Jersey Sławomir Klecha utonął w Silver Mine Lake oraz śledztwami prowadzonymi przez FBI.

Okres wakacyjno-urlopowy jest idealny dla włamywaczy, okradających domy i mieszkania w chwili beztroskiego wypoczynku ich właścicieli.

30313 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 868

NOWY DZIENNIK $0.75

Od kilku miesięcy John Liu robi wszystko, by zdobyć dwucyfrowy wynik w sondażach popularności deDo wypadku doszło w ubiegły week- czył szkołę średnią w Wallington. mokratycznych kandydatów i, mimo end. Sławomir Klecha spędzał nie- Pracował w firmie zajmującej się że kiedyś był liderem tego typu andzielę z przyjaciółmi nad Silver Mi- przeprowadzkami. Niedawno zrobił kiet, to obecnie nie może przeskoczyć ne Lake, gdzie pływał na dmucha- prawo jazdy uprawniającego do pro- progu 7-procentowego poparcia. Najnym pontonie. “W pewnym momen- wadzenia ciężarówek. Zostawił ro- prawdopodobniej jest to efekt długocie wypadł z pontonu i zszedł pod dziców Stanisława i Marię oraz czwo- trwałych federalnych śledztw dotywodę” – powiedział Randy Siomons ro rodzeństwa: Grzegorza, Katarzy- czących pozyskiwania przez niego z biura prasowego NYS Parks, Re- nę, Roberta i Krzysztofa. funduszy na kampanie wyborcze: najJego siostra Katarzyna w wywia- pierw do rady miejskiej, a następnie creation and Historic Preservation, dodając, że pływanie jest niedozwo- dzie dla gazety “Record” określiła na stanowisko rewidenta miasta. Sławomira jako “ciężko pracującelone w Silver Mine Lake. “Jestem coraz bardziej marginaliPo wyciągnięciu z wody Klecha go, wrażliwego człowieka, który za- zowany przez media, które publikuzostał zabrany do Good Samaritan wsze gotowy był do pomocy innym”. jąc wyniki sondaży powodują jeszRegional Medical Center w Suffern, “Byłeś wspaniałym synem, bratem cze większe usuwanie mnie w cień i przyjacielem dla nas wszystkich. Po- w mediach głównego nurtu – stwierNY, gdzie orzeczono jego zgon. Utonięcie Polaka w jeziorze to zostawiłeś wiele wspomnień, które dził Liu cytowany przez portal infortrzecia śmierć tego rodzaju odnoto- nigdy nie ulegną zapomnieniu. Bę- macyjny DNAinfo. – Już półtora rowana tego lata w stanowych parkach dzie cię nam bardzo brakowało” – ku temu dostałem kopa poprzez mew Nowym Jorku. Poprzednie wypad- brzmi fragment jednego z wielu wpi- dialne doniesienia w sprawie śledzki miały miejsce w Bear Mountain sów od zrozpaczonych przyjaciół na twa federalnego” – dodał. facebookowym profilu Sławomira. State Park. Frustrację nowojorskiego rewiPolak zostanie pochowany w tym denta powiększa szybki wzrost popuSławomir Klecha urodził się w Polsce w 1987 r. i przyjechał do Stanów tygodniu. larności skompromitowanych polityz rodziną w roku 1998. W 2006 ukoń» STR. 2 ków – Anthony’ego Weinera i Eliota

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

w Harriman State Park. Miał 26 lat. To trzecia osoba, która tego lata utonęła w jeziorze w parku stanowym.

Spitzera. Mimo to Liu nie poddaje się i nadal walczy o pozycję, którą zajmował przed rozpoczęciem dochodzeń dotyczących jego funduszy i przeszłości. “Polityka jest brutalną grą, ale ją akceptuję i nadal w niej uczestniczę, ponieważ wierzę w zwycięstwo. Gdyby było inaczej, to już dawno musiałbym się z niej wycofać” – podkreślił kandydat na burmistrza. Duża część optymizmu Johna Liu wynika z faktu, że jego głównym elektoratem jest społeczność azjatycka, nieuwzględniana w sondażach, więc ich wyniki są obarczone dużym błędem statystycznym. » STR. 2


Ameryka

Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Policjanci z Ridgewood przestrzegają urlopowiczów

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

POLAK UTOPIŁ SIĘ W JEZIORZE…

n Okres wakacyjno-urlopowy jest idealny dla włamywaczy, okradających domy i mieszkania w chwili beztroskiego wypoczynku ich właścicieli.

» W środę w Warner-Wozniak Funeral Service (przy 80 Midland Avenue) w Wallington, w godzinach od 6 do 9 wieczorem odbędzie się pożegnanie zmarłego. Msza pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek o 10 rano w Most Holy Rosary (Matki Bożej Różańcowej) w Passaic, NJ. Potem Sławomir zostanie pochowany na cmentarzu St. Mary (1 Outwater Lane) w Saddle Brook, NJ. Szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych można znaleźć na stro nie do mu po grze bo we go: www.warnerandwozniak.com. Można tam również wpisać kondolencje i przesłać przez nią kwiaty.

DOK. ZE STR. 1

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Komendant 104. posterunku policji z Ridgewood, kapitan Christopher Manson chcąc zwrócić uwagę na to zagrożenie wystosował specjalny apel do mieszkańców Maspeth, Glendale, Middle Village oraz Ridgewood, czyli dzielnic strzeżonych przez jego podwładnych, by zachowali odpowiednią przezorność. W takich sytuacjach osoby udające się na urlop i pozostawiające swój dobytek bez należytej opieki najczęściej zostawiają włączone światło, którego zadaniem jest odstraszenie złodziei. Okazuje się, że jest to stara i doskonale znana włamywaczom sztuczka, którą bardzo łatwo mogą rozpracować. Wystarczy, że przez kilka dni będą obserwować dom i zauważą, że światło pali się cały czas – wtedy zabezpieczenie to staje się dla nich zachętą do dokonania włamania. Jak twierdzi kapitan Manson, można temu zapobiec poprzez stosowanie specjalnych zegarów czasowych włączających i wyłączających światło. Poza tym bardzo ważne jest, by przed wejściem do domu zbyt długo nie leżały listy i przesyłki, np. z gazetami i reklamami. Najlepiej poprosić sąsiada lub znajomego, aby co jakiś czas zabierał tego typu korespondencję spod drzwi i bram wejściowych. Komendant posterunku policji z Ridgewood doradza również, by pod żadnym pozorem nie zostawiać w do-

ADWOKA T

mu dużej ilości gotówki czy też kosztowności. “Po to są bankowe sejfy oraz konta” – stwierdził Manson, który dodał, że w jego dystrykcie doszło do włamania, podczas którego złodzieje ukradli 15 000 dolarów w gotówce. Z kolei oficer Otoniel Jimenez z Community Affairs Department wyjaśnił, że bardzo nierozsądnym jest pozostawianie na automatycznej sekretarce wiadomości o nieobecności gospodarzy domu, bowiem jest to kolejna wskazówka i zachęta dla wła-

mywaczy. Jimenez zwrócił również uwagę na odpowiednie zabezpieczenie okien oraz znajdujących się w nich urządzeń klimatyzacyjnych, a także wyjść i schodów przeciwpożarowych. Policjanci, niejednokrotnie interweniujący w sprawie włamań do mieszkania, apelują również, by właściciele posesji nie zostawiali na zewnątrz żadnych drabin, które mogą ułatwić potencjalnym złodziejom dostęp do górnych kondygnacji budynków.

AS, (R)

FOTO: FACEBOOK

2

POLSKI

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m

Sławomir Klecha

SAMOLOT ZARYŁ W PŁYTĘ…

» Lotnisko LaGuardia zostało zupełnie zamknięte na 80 minut, co spowodowało wielogodzinne opóźnienia i odwołania lotów. Dopiero we wtorek rano, po usunięciu boeinga z pasa startowego, lotnisko wznowiło pełną działalność. Przedstawiciele LaGuardii podają, że przed lądowaniem samolotu

DOK. ZE STR. 1

personel ratunkowy nie był powiadomiony o żadnych usterkach czy kłopotach. Z kolei prawnik z Dallas, który obserwował lądowanie boeinga 737 z terminalu, stwierdził, że “nic nie wskazywało na to, że pojawią się jakieś problemy”. Obecnie trwa ustalanie przyczyn wypadku. AS, (R)

WueM, (R)

n Już niedługo nagrywanie przemocy wobec zwierząt – według litery prawa – stanie się w USA aktem terroryzmu. Coraz więcej stanów wprowadza ustawę, która na równi stawia “zbrodnie Al-Kaidy” z demaskowaniem okrutnego traktowania zwierząt. Na jednym z filmów uwiecznieni zostali pracownicy dużej farmy, którzy trującymi chemikaliami parzyli koniom kończyny. Na innym udało się nagrać farmerów z Wyoming, którzy kopali i przyduszali drzwiami świnie i uderzali o ścianę niedawno narodzonymi prosiętami. Pracownicy jednej z największych w USA farm dostarczających kurze jaja zostali przyłapani na paleniu żywcem malutkich kurczaków i odrywaniu im dziobów. Ponadto nagranie przedstawiało warunki, w jakich trzymane są zwierzęta: w klatkach, między żyjącymi, rozkładały się zwłoki kur. Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

Podobne akty ludzkiego okrucieństwa większość z nas uznałaby za wynaturzenia i przyznała, że ludzie, którzy zdołali je nagrać, przysłużyli się społeczeństwu. A jednak, zgodnie z nową ustawą przyjętą – do tej pory – przez kilkanaście stanów, to ci, którzy nagrali przemoc wobec zwierząt bez zgody właścicieli farmy, staną się przestępcami. W Utah, Missouri i Iowa oraz w kilku innych stanach nielegalne stało się zarówno nagrywanie farmy bez zgody właścicieli, jak i staranie się o pracę na farmie bez uprzedniego zerwania jakichkolwiek kontaktów z aktywistami walczącymi o prawa zwierząt. Większość stanów wzorowała swoje ustawy na tak zwanej “modelowej ustawie” zaproponowanej przez American Legislative Exchange Council (ALEC). ALEC to organizacja lobbystyczna zrzeszająca skrajnie prawicowych polityków i biznesmenów, która stara się przeforsować w lokalnych

parlamentach swoje pomysły ustawodawcze. Dziennikarz Bill Moyers, który za rządów Lyndona Johnsona pełnił funkcję rzecznika prasowego Białego Domu, w jednym ze swoich artykułów ocenił ALEC jako “najbardziej wpływową organizację lobbystów w USA, której przywódcy bardzo szybko zrozumieli, że o wiele łatwiej oddziaływać na stolice stanowe niż na Waszyngton”. W myśl “mo de lo wej usta wy” ALEC nagrywanie pracy na farmie bez zgody właściciela to “akt terroryzmu”. Oficjalna definicja tak zwanego ekoterroryzmu wykorzystywana przez FBI brzmi: “stosowanie przemocy wobec ludzi lub ich własności przez osoby, które popełniają przestępstwa ze względu na swoje poglądy polityczne związane z dobrem na tu ral ne go śro do wi ska”. Wciąż niejasnym jest, czy stany, takie jak New Jersey, Nowy Jork czy Connecticut, również wprowadzą w życie podobne przepisy. TH, (R)

FOTO: REUTERS

Walka o dobro zwierząt nielegalna

SFRUSTROWANY JOHN LIU

» Również, mimo spadku popularności w ankietach, rewident miasta pozostał aktywnym antagonistą Michaela Bloomberga. Burmistrz ostatnio wytoczył mu proces sądowy m.in. w związku z odrzuceniem przez Liu kontraktu, który miasto miało podpisać z Aguila Inc., firmą zarządzaną przez Roberta Hessa, byłego komisarza miejskiego ds. bezdomnych, służącego wcześniej w administracji Bloomberga. “Nie po raz pierwszy burmistrz zagroził mi procesem, robił to wielokrotnie przez ostatnie trzy i pół ro-

DOK. ZE STR. 1

ku” – zaznaczył John Liu. Demokratyczny kandydat na burmistrza Nowego Jorku – mocno popierany przez polonijnych działaczy – stwierdził również, że jest dumny z dokładnej analizy odrzuconej umowy, ponieważ swoją funkcję rewidenta miasta traktuje bardzo poważnie. Uważa także, że spadek popularności w sondażach związany jest z nagonką na jego osobę. “Zostałam tylko oskarżony, bez żadnego uzasadnienia, w dodatku moje nazwisko zostało przez FBI zmieszane z błotem” – skarży się polityk. WUEM, (R)


nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

3


Polska

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

PO broni Rostowskiego

Siedmiolatek wypadł z balkonu i zginął

n Politycy PO uważają, że nie ma żadnego merytorycznego powodu do powołania – proponowanej przez PiS – komisji śledczej, która miałaby zbadać działania ministra finansów Jacka Rostowskiego.

REKLAMA

Jak powiedział rzecznik zakopiańskiej policji, chłopiec spadł z wysokości około 2,5 metra na betonową posadzkę. “Po obiedzie chłopiec poszedł do pokoju i wtedy doszło do tego tragicznego wypadku. Opiekunowie dziecięcej kolonii byli trzeźwi” – dodał.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. Chłopiec najprawdopodobniej za bardzo wychylił się za barierkę. Załoga karetki reanimowała chłopca, ale mimo wysiłków dziecko zmarło po przewiezieniu do zakopiańskiego szpitala. n

FOTO: PAP/RAFAŁ GUZ

“To skuteczne działania ministra spowodowały, że dopiero w drugiej fazie kryzysu mamy nieco więcej kłopotów, niż dotąd mieliśmy. Rostowski jest słusznie doceniany przez gremia europejskie jako jeden z najlepszych ministrów finansów w Europie” – mówi szef klubu PO Rafał Grupiński. Jak ocenił, działania Rostowskiego są dobrze przemyślane. “A że sytuacja jest trudna, to wszyscy wiemy” – dodał. Przeciwny powołaniu komisji jest również szef sejmowej komisji finansów publicznych Dariusz Rosati (PO). “Komisje śledcze nie sprawdzają się w Sejmie, są czysto upolitycznionymi ciałami, których działaniem na ogół nie jest dojście do prawdy, tylko robienie teatru politycznego, jestem absolutnie przeciwny tego typu instytucjom” – zaznaczył. Jak zauważył, w Polsce są instytucje odpowiedzialne konstytucyjnie za przestrzeganie prawa, także w za-

n Siedmiolatek z gliwickiego domu dziecka, przebywający na wakacjach w Białym Dunajcu koło Zakopanego, wypadł z balkonu pensjonatu i mimo reanimacji zmarł w szpitalu. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Rafał Grupiński

kresie budżetu i można korzystać z tych instytucji. Rosati ocenił, że zapowiedziana przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów nowelizacja tegorocznego budżetu “wynika z tego, że przebieg wydarzeń gospodarczych był gorszy od zakładanego”. “Zresztą to nie był tylko błąd ministra finansów, także Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywały znacznie wyższy wzrost w tym roku, niż ostatecznie się oka-

zało” – wskazał polityk Platformy. PiS ma złożyć wniosek o powołanie komisji śledczej ws. działań podejmowanych przez ministra finansów w ciągu dwóch-trzech tygodni. Z kolei Solidarna Polska przygotowała wniosek o odwołanie Rostowskiego. Zarzuty dotyczą wzrostu zadłużenia publicznego o ponad 340 mld zł oraz “oszukania Polaków” w sprawie deficytu tegorocznego budżetu. SP nie ma jednak jeszcze wystarczającej liczby podpisów pod tym wnioskiem. n

FOTO: PAP/GRZEGORZ MOMOT

4

Pensjonat, w którym doszło do wypadku

Sprawca podpalenia kościoła zatrzymany po 11 latach n Policjanci zatrzymali sprawcę podpalenia drewnianego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie. Świątynia spłonęła w czerwcu 2002 r. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany to 30-letni krakowianin Dominik M. Usłyszał zarzuty podpalenia kościoła i spowodowania zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz mienia o znacznych rozmiarach. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. “Przesłuchany w charakterze podejrzanego Dominik M. nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i odmówił składania wyjaśnień” – powiedziała rzeczniczka krakowskiej Prokuratury Okręgowej Bogusława Marcinkowska. Drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Królowej Polski przy ul. Panieńskich Skał spłonął doszczętnie w nocy z 5 na 6 czerwca 2002 r. Ogień zniszczył też wyposażenie zabytku: organy, obrazy, rzeźby, dzwony, tablice wotywne. Straty szacowano na znaczne nie tylko ze względu na wartością obiektu dla kultu religijnego, ale również dla dóbr kultury. Prowadzone kilkanaście lat temu śledztwo w tej sprawie zostało umo-

rzone ze względów formalnych, jednak policjanci nadal zajmowali się tą sprawą – przejęta została przez Wydział Dochodzeniowo–Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak powiedział rzecznik małopolskiej policji Dariusz Nowak funkcjonariusze analizując różne informacje natrafili na wątek związany ze środowiskiem blackmetalowym i ideologią satanistyczną. “Trzeba było jednak zebrać mocne dowody, a sprawa była szczególnie trudna z uwagi na upływ czasu – mówił Nowak. – Mężczyzna podejrzany o dokonanie podpalenia fascynował się działaniem lidera jednej z norweskich grup blackmetalowych, który został skazany m.in. za podpalenie kilku kościołów i morderstwo członka zespołu” – dodał. Policjanci sprawdzają, czy zatrzymany mężczyzna może mieć na swoim koncie także inne podpalenia. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków-Krowodrza. n

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


5 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

Czym polecą VIP-y? Prezydent: musimy mądrze wydać pieniądze

nTrzech przewoźników zgłosiło się do przetargu na czarter samolotów do transportu osób na najwyższych stanowiskach w państwie – poinformował we wtorek dyrektor departamentu prasowo-informacyjnego MON kmdr Janusz Walczak.

n Prezydent Bronisław Komorowski przekonywał we wtorek, że Polska musi wydać pieniądze z budżetu UE na lata 2014-20 w taki sposób, by zwiększyć swoje szanse rozwojowe, a nie generować dodatkowe koszty związane np. z utrzymaniem nowych instytucji.

Polacy kontra podatki

[KRAKÓW] Przybycia ok. 3 tys.

[WARSZAWA] Coraz mniej Po-

młodych ludzi spodziewają się organizatorzy spotkania modlitewnego “Rio w Krakowie”, które odbędzie się w weekend w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Krakowianie czekają na decyzję papieża Franciszka, czy miasto będzie gospodarzem kolejnych Światowych Dni Młodzieży. “Rio w Krakowie” jest przeznaczone dla tych, którzy nie mogli pojechać do Brazylii, ale chcą przeżywać wspólnie Światowe Dni Młodzieży, a nie tylko oglądać relacje mediów ze spotkania papieża z młodzieżą z całego świata. Hasło Światowych Dni Młodzieży to słowa z Ewangelii: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

laków uważa, że obowiązkiem obywatela jest płacenie podatków – wynika z sondażu CBOS. W 1999 r. uznawało tak 87 proc., dziś 76 proc. Według respondentów głównym obowiązkiem obywatela jest “ochrona dobrego imienia kraju przed obcymi”. Niemal wszyscy zapytani (podobnie jak w roku 1999) uważają, że państwo powinno zapewnić każdemu obywatelowi bezpieczeństwo (99 proc. wskazań) oraz poszanowanie jego własności prywatnej (98 proc.). Po 95 proc. uważa, że rolą państwa jest zapewnienie każdemu minimalnego dochodu oraz bezpłatnej opieki lekarskiej. 88 proc. twierdzi, że obywatele powinni mieć prawo do bezpłatnej nauki.

W piątek wybór szefa NIK?

FOTO: ARCHIWUM

“Rio w Krakowie”

[WARSZAWA] Marszałek Sej-

mu Ewa Kopacz nie wyklucza, że jeśli będzie tylko jeden kandydat na szefa NIK, głosowanie w tej sprawie może odbyć w piątek. Dotąd wpłynęła tylko kandydatura Krzysztofa Kwiatkowskiego (PO). Termin zgłaszania kandydatów mija we wtorek o północy. Kwiatkowskiego na stanowisko pre-

zesa Najwyższej Izby Kontroli zaproponował klub PO. Tę kandydaturę mają poprzeć także posłowie PSL i SLD. Klub PiS zapowiedział z kolei, że nie zgłosi swojego kandydata. Marszałek Sejmu przypomniała, że wybór szefa NIK związany jest z kilkoma formalnościami, m.in. potrzebna jest opinia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

23 lipca 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,2001 euro 4,2186

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,15 3,25 4,15 4,25 Kraków ul. Wielopole 3 3,18 3,22 4,20 4,24 Krosno ul. Sienkiewicza 3,13 3,24 4,14 4,24 3,14 3,24 4,16 4,26 Łódź ul. Kościuszki 22 3,19 3,23 4,20 4,24 Poznań ul. Głogowska 29

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 5 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,17 3,19 3,19 3,12 3,20 3,20 3,10 3,18 3,18

3,22 3,23 3,23 3,26 3,22 3,22 3,29 3,27 3,24

4,19 4,20 4,21 4,12 4,22 4,22 4,09 4,21 4,20

4,24 4,23 4,23 4,26 4,24 4,24 4,24 4,28 4,26

REKLAMA

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

www.scratchanddentusa.com

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web!

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999

KRÓTKO

WALUTY

**

pana Boga, wydobycia tego, co może być szansą rozwojową” – powiedział Komorowski. Jak dodał, Kurpie to do pewnego stopnia “kraina mlekiem i miodem płynąca”. Komorowski zastrzegł jednak, że zawsze trzeba szukać tego, co może stać się nową szansą. Prezydent podkreślił, że “polska narodowa szansa” została wzmocniona niewiarygodnie przez fakt członkostwa w UE. „To co się dzieje na naszych oczach z Polską, to jest rzecz nieprawdopodobna” – mówił. Zaznaczył, że w ciągu piętnastu lat Polska zmieniała się szybciej „niż przez ostatnie 150 lat”. Komorowski przekonywał, że powinniśmy to doceniać i umieć z tego korzystać. Jak mówił, zasadniczą kwestią jest to, czy jako kraj, społeczeństwo będziemy potrafili wykorzystać “tę gigantyczną szansę, w obliczu której stoimy”, czyli pieniądze z nowej perspektywy budżetowej UE na lata 2014-20. Przed spotkaniem w Baranowie prezydent odwiedził jedno z gospodarstw hodowlano-mleczarskich. n

stanowiskach w państwie śmigłowcami – dysponuje nimi 1. Baza Lotnictwa Transportowego, utworzona w miejsce 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Transport na większe odległości odbywa się dwoma samolotami wyczarterowanymi od PLL LOT. Obecna umowa, zawarta w 2010 r., wygasa z końcem bieżącego roku. Jej wartość to ponad 150 mln zł. Rozpisanie przetargu na czarter czterech samolotów zapowiedział w kwietniu wiceminister obrony Waldemar Skrzypczak. Szef prezydenckiego BBN Stanisław Koziej mówił wtedy, że Biuro pracuje nad systemowym rozwiązaniem problemu transportu VIPów, zakładającym zakup samolotów. Pod koniec czerwca prezydent Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że zakupu samolotów dla władz państwowych – będących nie tylko środkami transportu, ale i np. miejscem kierowania państwem w razie kryzysu – powinien nastąpić po wyborach parlamentarnych i prezydenckich. n

* X RY TA IVE N O EL D EE FR

“Musimy pamiętać, że ta ostatnia tak gigantyczna transza pieniędzy, która trafi do Polski, to jest nasze być albo nie być” – powiedział Komorowski podczas spotkania z mieszkańcami i samorządowcami w Baranowie (woj. mazowieckie). Aby dogonić świat zamożniejszy, lepiej zorganizowany, musimy wydać te pieniądze mądrze – zaznaczył. “Trzeba będzie dokonać świadomego wyboru, aby nie tylko realizować miejscowe aspiracje, ale (zainwestować pieniądze) w taki sposób, który będzie oznaczał, że za 15 lat nie zostawimy naszym dzieciom i wnu-

kom konieczności utrzymywania różnych ważnych i sympatycznych instytucji, tylko że damy szanse rozwojowe” – powiedział. Komorowski ocenił, że będzie to wymagało “pewnej powściągliwości”, aby ”pie nią dze wy da wać przede wszystkim na to, co da w przyszłości nowe pieniądze, a nie co da koszt utrzymania”. W swoim wystąpieniu ocenił, że każdy, kto szuka własnej szansy, może ją znaleźć także dzięki samorządom. Jak mówił, to samorządowcy, którzy są blisko ludzi, wiedzą, gdzie są ukryte szanse. “Z największą satysfakcją odwiedzam gminy, mniejsze miejscowości i widzę, że wszędzie ludzie znajdują tę jedną szansę i potrafią ją uchwycić, to czasami jest produkt regionalny (…), to jest możliwość sięgnięcia po surowce naturalne, umiejętności ludzi” – mówił prezydent. Jak ocenił, podobnie dzieje się na Kurpiach. “To nie jest przypadek, że tu na wielką skalę rozwija się produkcja mleczna, tu znaleźliście sposób na wydobycie z natury, z daru

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

FOTO: PAP/JACEK TURCZYK

Prezydent Bronisław Komorowski przemawia podczas spotkania z ambasadorami RP, uczestniczącymi w dorocznej naradzie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

O udział w postępowaniu wystąpiły firmy Enter Air Sp. z o.o., Blue Jet Sp. z o.o. i Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. Termin składania wniosków upłynął w piątek, obecnie trwa weryfikacja przedłożonych dokumentów. Kolejnym etapem będzie zaproszenie zainteresowanych firm do negocjacji technicznych. Przetarg na czarter samolotów Inspektorat Uzbrojenia MON ogłosił pod koniec maja. Ogłoszenie dotyczy czterech samolotów: dwóch turboodrzutowych, mogących przewieźć 65-90 pasażerów na dystans co najmniej 3,5 tys. km oraz dwóch samolotów dla 15-19 osób, o zasięgu nie mniejszym niż 5000 km. Samoloty muszą być wyprodukowane nie dawniej niż w 2004 r. Usługa ma być świadczona od 1 stycznia 2014 do końca roku 2017. Po katastrofie smoleńskiej i rozformowaniu pułku specjalnego, który przewoził VIP-ów, w gestii wojska pozostaje transport osób na najwyższych


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Afrykańskie przygody ze Stasiem i Nel n W Sanktuarium Matki Boskiej

W niedzielę, podczas odwiedzin rodziców, uczestnicy kolonii zrobili sobie wspólne zdjęcie z opiekunami i rodzicami na schodach przed sanktuarium

lacji dzieci bawiły się w wesołe gry i zabawy podczas kominka. Najczęściej odbywało się to w miejscu, gdzie stoi – zbudowany przez instruktorów druha Łukasza i Stefana, z pomocą młodych drużynowych – naturalnych rozmiarów słoń King oraz afrykańska chatka przypominająca skalną kryjówkę, a wykonana przez druha Buca. Atrakcją pierwszego tygodnia kolonii był bieg na przeżycie w trudnych warunkach afrykańskich, po którym zuchy zostały oficjalnie przyjęte na kolonię i otrzymały pustynne kaski, a potem “Bal pod Wielkim Baobabem”, na który licznie przybyły zwierzątka z dżungli. Była papuga i goryl, mnóstwo pasiastych tygrysów i zebr, pocętkowane lamparty i gepardy, żyrafy i wiele innych dzikich istot. Pojawiły się przepiękne afrykańskie i arabskie księżniczki, kacyki z wiosek i książęta z różnych państw, podróżnicy, Arabowie w turbanach i groźni Beduini. Byli oczywiście Staś i Nel oraz derwisze i Murzynki. Pracowity tydzień zakończył się pokazowym kominkiem dla rodziców. Zuchy wystąpiły we własnoręcznie wykonanych strojach afrykańskich, dużo śpiewały, nawet w języku swahili i tańczyły tańce afrykańskie. Za wytrwałość i dzielność każdy zuch otrzymał w darze ręcznie wykonany przez artystę z Afryki amulet. Ma on za zadanie bronić zuchów od “złego Mzimu”, natomiast kapelan phm. ojciec Bartłomiej Marciniak codzienną mszą zapewniał opiekę naszego Stwórcy. Na początku drugiego tygodnia odbyła się wycieczka do zoo w Filadelfii, a z czwartku na piątek noc pod gwiazdami, w czasie której koloni-

ści mogli poczuć się jak prawdziwi uczestnicy “safari”, śpiąc pod gołym niebem na zielonych łąkach wokół sanktuarium. Był też bieg na gwiazdki, piesza wycieczka nad pobliski zalew “Galena” oraz wielki spektakl na zakończenie kolonii. Do wzruszających momentów można zaliczyć wizytę hm. Jadwigi Kawy, która przez dziesiątki lat pracowała z dziećmi, a teraz po dłuższej chorobie przyjechała na kolonię spotkać się z zuchami, a także zapalenie świec i złożenie bukietu kwiatów na grobie hm. Heleny Boguniewicz, założycielki kolonii, która powracając do domu z ubiegłorocznej, 46. kolonii uczestniczyła w wypadku samochodowym, w wyniku którego zmarła. W sobotę, 13 lipca zakończyła się 47. kolonia zuchowa Hufca Harcerek “Podhale”. Na malowniczo położonych terenach należących do ojców paulinów przez dwa tygodnie odpoczywało, bawiło i modliło się 113 zuchów, około 30 harcerek i harcerzy oraz grono instruktorskie - w sumie ponad 160 osób. Zuchy swoje wspaniałe przygody i kolonijne doświadczenie zawdzięczają organizatorom. Wszyscy Dziewczęta przebrane w afrykańskie stroje. Jedna z nich trzyma totem kolonii pracowali bezinteresownie i za to należą im się ogromne brawa. Trzeba także wyrazić podziękowania licznym ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI sponsorom tej letniej akcji – Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii KredyW najbliższą sobot´, 27 LIPCA 2013 roku, towej, Atlas Bank, PNA, biznesom tana telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie kim jak Syrena, Greenhouse i innym. red. ZUZANNA DUCKA-LUBAS. Hufiec “Podhale” zaprasza na koloWszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych nię za rok, której tematem i sprawnoCzytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. ścią będzie “Polska Walcząca” – na Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. pamiątkę 70. rocznicy powstania Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 122. warszawskiego. Czuwaj! MARIA BIELSKA, HM, BEATA KRUŻEL

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

FOTO: BEATA KRUŻEL

Oznaczało to, że Amerykańska Częstochowa na okres dwóch tygodni zamieniła się w afrykańską pustynię i nabrzeża Nilu, a koloniści przeżywali przygody bohaterów z powieści Henryka Sienkiewicza “W pustyni i w puszczy”. Tematy kolonii powtarzają się co kilka lub kilkanaście lat. Poprzednim razem Staś i Nel gościli w tym miejscu w lipcu 2004 roku. Dzieci będące wtedy zuchami, tym razem – już jako młodzież harcerska – powróciły, aby pełnić obowiązki opiekuńcze. Przykładem takiego powrotu są na przykład oboźna, druhna Ola Krużel i oboźny, druh Krzysiu Żuk. Przeżywali te przygody po raz drugi, tylko tym razem z innej perspektywy. Wykorzystując dziecięce doświadczenia, mogli lepiej zrozumieć swoich podopiecznych, a znajomość tematu pozwoliła im na lepsze prowadzenie ciekawych gier oraz wspólną, doskonałą zabawę. Wiele instruktorek i instruktorów swoje wtajemniczenie również rozpoczynało na częstochowskich koloniach u ojców paulinów. Komendantka kolonii pwd. Marta Biesaga, referentka zuchów phm. Zosia Świątek, pwd. Ela Świątkowska – specjalistka od prac artystycznych i instruktor Buc Syski - majsterklepka, byli uczestnikami tej samej kolonijnej przygody w roku 1992. Takich przykładów wśród młodzieży harcerskiej i kadry instruktorskiej jest o wiele więcej. Ma to ogromne znaczenie w harcerskiej rodzinie, która z pokolenia na pokolenie przekazuje tradycyjne polskie wartości i nieprzerwanie kształci dzieci i młodzież. Dni na kolonii przebiegały według ułożonego wcześniej programu i tylko czasami ulewne deszcze zmuszały do drobnych zmian. Wśród zajęć regularnie powtarzających się były zbiórki sprawnościowe, na których odgrywane były sceny z przygód Stasia i Nel. Z pewnością bardzo widowiskową sceną, w której wszyscy brali udział, był bazar arabski, na którym można było spotkać szejka z czterema żonami oraz skosztować chałwy, bakławy, ciasteczek z orzechami i migdałami oraz suszonych owoców. Ulubione przez wszystkich były zajęcia na basenie, przeprowadzane pod fachowym okiem trzech ratowników. Wielką radość sprawiała dzieciom nauka nowych piosenek takich, jak “Jambo”, “Allunde Allunde”, “Whim Awe”, afrykańskich tańców i pląsów “Pawiany” i “Podaj banany” oraz nowych okrzyków, np. “Tina Singu” czy “Yancig, Yancig”. Każdego dnia po ko-

FOTO: BEATA KRUŻEL

Częstochowskiej w Doylestown, PA, w sobotę, 29 czerwca po raz 47. rozpoczęła się wakacyjna przygoda na zuchowej kolonii dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat, ze stanów Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania i Maryland. Tematem tegorocznej kolonii oraz sprawnością, którą zuchy zdobywały, byli “Staś i Nel”.


(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

Chcesz zgubić wagę? Mamy rozwiązanie:

718.439.7070

POLISH AMERICAN REPUBLICAN CAUCUS OF NJ INC. and POLISH AMERICAN CONGRESS

Invites you to meet

REPUBLICAN CANDIDATES for US Senate

INDYWIDUALNY TEST GENETYCZNY

BodyKey pozwoli Ci ZRZUCIĆ KILOGRAMY i ZDROWO ŻYĆ.

Dołącz do wyzwania na odchudzanie z Body Key. Indywuidalny test genetyczny z kontrolą wagi opracowany dla Ciebie pozwoli na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów

tel. 201.681.6170 www.amway.com/KARDYSENTERPRISE

Steve Lonegan & Alieta Eck, MD Mayor of Bogota in 1995-2007. Director of Americans for Prosperity, New Jersey chapter.

general internist, co-founder of Zarephath Health Center.

FRIDAY, JULY 26 2013 at 7:30 PM

at the CRACOVIA MANOR 196 Main Ave. Wallington, NJ 07057

For more information call: Celina B.Urbankowski (973) 777-4170 or Krys Nowak (862) 246-3440

nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

7

POPIERAJCIE SWOICH


8

Świat

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Pierwszy prawnuk panującego Papież: przynoszę Chrystusa monarchy od 120 lat

■ "Nie mam złota ani srebra, ale przynoszę to, co dostałem najcenniejszego:

Jezusa Chrystusa!” – powiedział papież Franciszek w przemówieniu powitalnym po przylocie do Rio de Janeiro w Brazylii.

FOTO: REUTERS

KRÓTKO [MOSKWA, ROSJA] W pierw-

szym półroczu tego roku Rosjanie kupili o 24 proc. mniej wódki w porównaniu do tego samego okresu 2012 roku – podała rosyjska agencja informacji gospodarczej Prime. Jak wynika z danych rosyjskiego instytutu badań marketingowych Ruś, w Rosji spadła zarówno częstotliwości zakupu wódki, jak i liczba kupujących ten napój alkoholowy. Rosyjska służba statystyczna Rosstat podaje z kolei, że w okresie od stycznia do maja br. sprzedaż detaliczna wódki spadła o 8,9 proc. do 57,9 dekalitrów (dekalitr to jednostka objętości równa 10 litrom) w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Produkcja wódki spadła o 28,3 proc.

Wzmocniona obrona Izraela

Al-Kaida przyznaje się do ataków [BAGDAD, IRAK] Islamskie

Państwo w Iraku, które powstało w tym roku po połączeniu dwóch powiązanych z Al-Kaidą organizacji z Iraku i Syrii, przypuściło atak na konwój wojskowy oraz więzienia: Tadżi na północ od Bagdadu i Abu Ghraib, położone na zachód od stolicy kraju. Akcja została przeprowadzona dokładnie w rok po rozpoczęciu przez lidera tej organizacji, szejka Abu Bakra al-Bag[JEROZOLIMA, IZRAEL] Izra- że w ostatnim czasie wojska dadiego, kampanii pod krypelski minister obrony Mosze Ja- egipskie zwiększyły wysiłki, by tonimem "Rozbijanie murów", alon poinformował we wtorek, ograniczyć ataki bojowników, która ma na celu uwolnienie że jego kraj wzmocnił system którzy uaktywnili się po obale- z więzień członków Al-Kaidy. obrony antyrakietowej przy niu dyktatorskiego reżimu Ho- W atakach zginęły co najmniej granicy z Egiptem, aby odpie- sniego Mubaraka w 2011 roku 53 osoby. W ich wyniku z Abu rać ataki islamistów, walczących i niedawnym odsunięciu od wła- Ghraib uciekło ponad 500 na Synaju z egipskimi siłami bez- dzy prezydenta islamisty Mo- osób. Kilkaset osób zbiegło też z więzienia Tadżi. pieczeństwa. Jaalon zaznaczył, hammeda Mursiego.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

FOTO: REUTERS

Spadła sprzedaż wódki

Franciszek podkreślił: "Młodzież jest oknem, przez które przychodzi na świat przyszłość", a więc – stwierdził – stawia przed nami wielkie wyzwania. "Nasze pokolenie stanie na wysokości obietnicy, która jest w każdym młodym człowieku, gdy będzie umiało zapewnić mu przestrzeń; zatroszczyć się o warunki materialne i duchowe dla pełnego rozwoju; dać mu mocne fundamenty, na których będzie mógł budować życie; zagwarantować mu bezpieczeństwo i oświatę, aby stawał się tym, kim może być; przekazać mu trwałe wartości, dla których warto żyć" – powiedział papież. Na zakończenie Franciszek podkreślił: "Proszę wszystkich o łaskawą uwagę i – jeśli to możliwe – o empatię niezbędną do nawiązania dialogu między przyjaciółmi". Zapewnił, że obejmuje cały naród brazylijski. "Od Amazonii do pampy, od regionów suchych do Pantanal, od małych wiosek aż do metropolii niech nikt nie czuje się wykluczony z miłości papieża" – mówił Ojciec Święty. BAT, (PAP)

FOTO: REUTERS

Podczas oficjalnej ceremonii powitania w ogrodzie pałacu Guanabara, nie jest jeszcze znane, to pierwszy od 120 lat prawnuk panującego brytyjskiego monarchy. Jest to siedzibie gubernatora stanu, papież zwracając się do prezydent Brazylii zasługa długowieczności 87-letniej obecnej królowej Elżbiety II. Dilmy Rousseff i przedstawicieli go świata, główne obiekty Londynu władz mówił: "Bóg w swojej miłurozświetliła niebieska iluminacja, a jącej opatrzności zechciał, aby pierwsza zagraniczna podróż mojego pon"Royal Baby" króluje w mediach. W ocenie komentatorów pierwsze tyfikatu zawiodła mnie z powrotem miesiące życia prawnuka Elżbiety II do ukochanej Ameryki Łacińskiej". "Dowiedziałem się, że aby dotrzeć będą inne niż jego ojca, księcia Williama, urodzonego w 1982 roku. do narodu brazylijskiego, trzeba Oczekuje się, że księżna Kate będzie wejść przez bramę jego wielkiego serw mniejszym stopniu polegała na za- ca. Niech mi więc będzie wolno w wodowych pielęgniarkach i dworskim tej chwili delikatnie zapukać do tych personelu, za to bardziej na swojej drzwi. Proszę o pozwolenie, by wejść i spędzić ten tydzień z wami" matce Carole Middleton. Elżbieta II zaprosiła rodzinę Mid- – poprosił Franciszek. Dodał, że przybył w imię Jezusa dletonów do swej szkockiej posiadłości Balmoral, dokąd w najbliższych Chrystusa, by "ożywić płomień bradniach uda się na wakacje. Niewy- terskiej miłości, który pali się w każkluczone, że po powrocie księcia Wil- dym sercu". Papież mówił, że przyjechał na liama na służbę do jednostki RAF z dwutygodniowego ojcowskiego urlo- Światowe Dni Młodzieży, by spopu księżna Kate będzie spędzać wię- tkać się z ludźmi z wielu krajów, któcej czasu w rodzinnej posiadłości w rzy znajdują w Chrystusie odpowiedzi na swe najbardziej wzniosłe i Bucklebury w Berkshire. W Londynie przed pałacem Buc- wspólne dążenia. kingham Brytyjczycy świętują narodziny "Royal Baby"; ludzie przynoszą kwiaty i pluszowe misie, śpiewaBędąc w Londynie trudno przegapić informację o narodzinach syna księżnej ją "Happy Birthday" i hymn Wielkiej Kate i księcia Wiliama Brytanii "God Save the Queen" (BoNazywany na razie "Baby Cambrid- wydarzenia w życiu chłopca po wy- że, chroń królową). Syn Williama i Kate urodził się w ge" – od książęcego tytułu rodziców pisaniu z kliniki to publikacja pierw– lub też po prostu "Royal Baby", syn szej oficjalnej fotografii i chrzciny. Te czasie, gdy popularność rodziny króWilliama i Kate jest trzecim w suk- ostatnie nastąpią najprawdopodobniej lewskiej rośnie. 77 proc. Brytyjczyków woli monarchię niż ustrój repucesji po swoim dziadku, księciu Ka- po wakacjach. rolu i po ojcu. Kiedy jednak odzieKsiężna Kate urodziła syna w po- blikański, poziom poparcia dla niej dziczy tron – przy założeniu, że nic niedziałek o godz. 16:24 lokalnego zbliża się do najwyższego w historii temu nie stanie na przeszkodzie – mo- czasu; noworodek waży ok. 3,8 kg. – wynika z ogłoszonego w zeszłym że być tylko przedmiotem domysłów. Książę William był obecny podczas tygodniu sondażu Ipsos Mori. Urodzony w poniedziałek chłopiec Zakładając, że 31-letni dziś William porodu – ogłosił wieczorem pałac to pierwszy prawnuk panującego brybędzie panował po ukończeniu 90. ro- Kensington. ku życia, co przy obecnym stanie me"Nasze szczęście nie mogłoby być tyjskiego monarchy od czasów kródycyny nie jest wykluczone, urodzo- większe" – oświadczył książę William lowej Wiktorii. Na siedem lat przed ne w poniedziałek dziecko zostało- w krótkim komunikacie wydanym śmiercią Wiktorii urodził się, w 1894 by królem mając ponad 60 lat. późnym wieczorem. Gratulacje dla roku, jej prawnuk książę Edward, późNa razie jednak najbliższe ważne księcia i jego żony napływają z całe- niejszy Edward VIII. BAT, (PAP)

■ Pierwsze dziecko księcia Williama i księżnej Kate, urodzony w poniedziałek chłopiec, którego imię

Część państw UE opóźnia budowę szybkiego internetu ■ Państwa UE zbyt wolno przekazują częstotliwości radiowe 800 MHz na budowę sieci szybkiego, bezprzewodowego internetu 4G. Wśród nich jest Polska – uznała Komisja Europejska. Przyznała dziewięciu krajom dodatkowy czas na wypełnienie zobowiązań.

Chodzi o pasmo 800 MHz, które stanowi część tzw. dywidendy cyfrowej – częstotliwości uwolnionych w wyniku przejścia z nadawania telewizji w technologii analogowej na cyfrową. UE zdecydowała o przeznaczeniu ich na budowę sieci bezprzewodowego, szybkiego internetu. Jak dotąd, tylko jedenaście państw członkowskich faktycznie zezwoliło na wykorzystanie pasma 800 MHz na ten cel. Częstotliwości 800 MHz miały być przekazane na budowę sieci do 1 stycznia 2013 roku. Wielu krajom UE to się jednak nie powiodło i połowa państw członkowskich wystąpiła z wnioskiem "o odroczenie z

nadzwyczajnych powodów" przekazania pasma 800 MHz. KE oznajmiła, że dała dodatkowy czas dziewięciu państwom członkowskim: Hiszpanii, Cyprowi, Litwie, Węgrom, Malcie, Austrii, Polsce, Rumunii i Finlandii. KE analizuje nadal sytuację w Grecji, Czechach i na Łotwie. "Jest to pragmatyczne i ostatnie ustępstwo. Wszelkie opóźnienia w udostępnianiu częstotliwości są szkodliwe dla naszej gospodarki i powodują frustrację obywateli" – powiedziała wiceszefowa KE Neelie Kroes. Aukcja częstotliwości 800 MHz w Polsce ma odbyć się w IV kwartale 2013 roku. Zorganizuje ją Urząd Komunikacji Elektronicznej. BAT, (PAP)


To i owo

9 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

Lauryn Hill: los wyświadczył mi przysługę

"Od dziecka byłam uczona, by wyciągać wnioski z każdej sytuacji – wyznaje Lauryn Hill. – Mimo iż zajęło mi trochę czasu, by przywyknąć do miejsca, w którym się znalazłam, nie mogę zaprzeczyć, że to wszystko jest przysługą, jaką wyświadczył mi los" – twierdzi piosenkarka. Lauryn Hill nie omieszkała podziękować koleżankom z celi za "ciepłe przyjęcie" oraz swym fanom, którzy wspierają ją listami i mailami. Wykonawczyni przeboju "Ready or

KRZYŻÓWKA

Not" zapewniła wielbicieli, że każda wiadomość do niej dociera, mimo iż nie ma możliwości na nią odpowiedzieć. Ośmiokrotna laureatka nagrody Grammy trafiła do zakładu karnego w Danbury w stanie Connecticut 8 lipca, gdzie pozostanie do października. Po wyjściu z więzienia artystkę czekają trzy miesiące aresztu domowego oraz dziewięć miesięcy nadzoru kuratora. W tym czasie wokalistka ma skupić się na skomponowaniu i nagraniu kilku

utworów, za poczet których jej była wytwórnia płytowa Sony zapłaciła aż milion dolarów zaliczki. Dzięki tej kwocie Lauryn Hill mogła częściowo pokryć zadłużenie wobec amerykańskiego fiskusa jeszcze przed zapadnięciem wyroku skazującego ją na więzienie. Lauryn Noelle Hill pochodzi z New Jersey. W szkole średniej założyła wraz z kolegą Prakazelem Michaelem i jego kuzynem Wyclefem Jeanem zespół The Fugges. Zanim trio wydało pierwszą płytę, Lauryn Hill wystąpiła w serialu "As the World Turns" oraz w filmie "Zakonnica w przebraniu 2" u boku Whoopi Goldberg. Międzynarodową sławę i uznanie przyniosła "The Fugees" ich druga i zarazem ostatnia płyta "The Score". Po jej wydaniu i serii koncertów promocyjnych zespół przestał istnieć a jego członkowie rozpoczęli kariery solowe.Debiut solowy Lauryn Hill pt. "The Miseducation of Lauryn Hill" z 1998 r. został entuzjastycznie przyjęty przez prasę muzyczną i słuchaczy. Album rozszedł się w 19 milionach egzemplarzy i zdobył 5 nagród Grammy, czyniąc Lauryn pierwszą kobietą, która dostąpiła tego zaszczytu. Kolejna, nagrana na żywo w 2002 r. akustyczna płyta "Unplugged 2.0" nie odniosła sukcesu i wokalistka oddała się życiu rodzinnemu. Lauryn Hill posiada pięcioro dzieci, których ojcem jest syn Boba Marleya, Rohan oraz jedno z innego związku. AT, (PAP LIFE)

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 29

Poziomo: 1. wyrób cukierniczy z takiego ciasta 5. Jamie Lee, film "Rybka zwana Wandą" 10. marka golarek 11. przesada, wymuszoność, udawanie 12. dżokejka na głowie dżokejki 13. strugał wiatraki w noweli Prusa 14. bezpański pies przygarnięty na drodze, w lesie 15. ma 50 par nóg 18. bohater "Iliady" 20. żartobliwie o pięknisiu 22. Gamal Abdel, egipcjanin 24. gra sportowa w basenie 25. rak lub krab 26. potrawa z pokrajanych przedżołądków wołowych 27. płynny składnik krwi 28. Michał, skrzypek, saksofonista i kompozytor jazzowy Pionowo: 1. posp., brzuszysko, maciek, kałdun, bęben, bandzioch 2. naciek krystaliczny w jaskini 3. osoba mająca koncesję 4. wynajmowano ją, by wylewała łzy 6. badanie naddźwiękami 7. historyk rzymski 8. zjesz tam przekąskę 9. bywa na łonie natury 16. zwierzęta przystosowane do odżywiania się niewieloma gatunkami roślin lub zwierząt

Imieniny obchodzą: Antoni, Kinga

NOWY JORK Środa

Czwartek

Piątek

Kartka z historii 24 LIPCA 1982 R. w Winnipeg w Kanadzie urodziła się Anna Paquin – nowozelandzka aktorka filmowa, obecnie mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Po Tatum O'Neal jest najmłodszą zdobywczynią Oscara w historii – otrzymała go za drugoplanową rolę w "Fortepianie" w reżyserii Jane Campion. Miała wówczas 11 lat. W filmie zagrała córkę niemej kobiety (Holly Hunter) ze Szkocji, korespondencyjnie wydanej za mąż za nowozelandzkiego rolnika. Była to jej debiutancka rola filmowa. Ma na swoim koncie role w "Amistad", "Buffalo Soldiers", "25. godzinie", serii filmów "X-Men" oraz w serialu "Czysta krew". Zajmuje się także dubbingiem. W 2009 r. otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w seria- Anna Paquin lu dramatycznym za rolę w serialu "Czysta krew". W tym samym roku w telewizyjnym filmie "Dzieci Ireny Sendlerowej" wcieliła się w postać głównej bohaterki Ireny Sendlerowej, polskiej pielęgniarki, która podczas II wojny światowej uratowała ponad 2500 żydowskich dzieci. 24 LIPCA 1847 R. grupa mormonów założyła Salt Lake City w Utah.

Cytat dnia: Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. [Wisława Szymborska]

17. rozległe grzęzawisko 19. pochyła 20. używany do komunikacji miejskiej lub

międzymiastowej 21. niebieskie znaki 23. wiejskie osiedle

■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: PAP

Amerykańska wokalistka Lauryn Hill – skazana na trzy miesiące więzienia za długi wobec fiskusa – wyznała, że odsiadkę traktuje jako jedno z najcenniejszych doświadczeń życiowych.

24 lipca – 205. dzień roku


10

Opinie OD REDAKCJI

Kelly broni profilowania rasowego Opublikowana we wtorkowym wydaniu "Wall Street Journal" w dziale "Opinie" wypowiedź komisarza policji nowojorskiej Raya Kelly'ego nie jest tak naprawdę opinią. To oficjalna obrona profilowania rasowego, stosowanego przez funkcjonariuszy NYPD.

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Operacja "Ostatnia szansa"

Published by Outwater Media Group

Szef izraelskiego biura Centrum Wiesenthala Efraim Zuroff rozpoczął we wtorek w Berlinie akcję poszukiwania ukrywających się w Niemczech zbrodniarzy hitlerowskich. Za informacje prowadzące do ujęcia przestępców oferuje nagrody w wysokości do 25 tys. euro.

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

PROWOKACYJNY JEST JUŻ TYTUŁ: "WINNI URATOWANIA 7383 ISTNIEŃ LUDZKICH". Ci

KELLY BRONI TEŻ KOLEJNEJ TAKTYKI POLICYJNEJ ATAKOWANEJ PRZEZ LIBERAŁÓW – INWIGILOWANIA ŚRODOWISK, z których mo-

gą wywodzić się terroryści. Policja nowojorska uzyskała po 11 września 2001 roku sankcję prawną (tzw. Hanschu Guidelines) do wysyłania tajnych funkcjonariuszy do obserwowania potencjalnie niebezpiecznych zgromadzeń. Kelly podkreśla, że są to zawsze spotkania otwarte dla publiczności. Także wchodzenie na podejrzane strony internetowe odbywa się na zasadach takich, jak dla innych użytkowników internetu. Na pewno trudniej mu było określić wchodzenie przez tajnych funkcjonariuszy do meczetów jako udział w zgromadzeniach otwartych dla publiczności, ale znowu ma po swojej stronie mocne argumenty. Prewencja ta jest przecież powodem, że w Nowym Jorku przez ostatnie 12 lat nie doszło do ataku terrorystycznego. Wypowiedź Kelly'ego niewiele zmieni. Nadal będzie on krytykowany za swoją politykę, a teraz jeszcze – za niepoprawne politycznie sformułowania, jak "people of color". Ważne jednak, że będziemy bezpieczni. JL

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka FOTO: REUTERS

"winni" to właśnie nowojorscy policjanci, a "uratowane życia" to ludzie, którzy nie zostali zabici na ulicach tego miasta dzięki skutecznej prewencji. Kelly podpiera się liczbami. W okresie 11 lat poprzedzających objęcie stanowiska przez burmistrza Michaela Bloomberga dokonano w Nowym Jorku 13 212 morderstw. W kolejnych 11 latach – tylko 5849. Różnica to tytułowe 7383 uratowane życia. Kelly dodaje prowokacyjnie, że "jeśli czerpać nauki z historii, uratowano głównie życia ludzi ciemnego koloru skóry". W 2003 roku policja nowojorska zgromadziła dane, że 96 proc. osób, które zostały postrzelone, i 90 proc. zamordowanych to Murzyni i Latynosi. Zareagowała na to roz po czy na jąc Sukcesy Operation Impact – akpolicji są cję dokładniejszego peignorowane netrowania dzielnic krymi no gen nych. Ak cja przez wią zała się też z dokładkrytyków. niejszym przyglądaniem się potencjalnym przestępcom – częstszym zatrzymywaniem ich na ulicy, legitymowaniem, przeszukaniami. Komisarz Kelly nie ukrywa, że nawiązuje do zakończonego na Florydzie procesu George'a Zimmermana, którego uniewinniono z zarzutu morderstwa czarnoskórego nastolatka Trayvona Martina. Jury uznało, iż Zimmerman działał w obronie własnej, a werdykt wywołał gorącą dyskusję, a w jej trakcie – głosy potępienia dla rasowego profilowania osób rzekomo bardziej skłonnych do łamania prawa. Kelly stwierdza, że postęp w zwalczaniu przestępczości, zwłaszcza rekordowo niska w tym roku liczba morderstw, nie jest zauważany przez krytyków, którzy widzą tylko łamanie praw obywatelskich i rasizm policjantów.

"Chcemy wykryć i oddać w ręce wymiaru sprawiedliwości żyjących jeszcze zbrodniarzy" – oświadczył Zuroff podczas symbolicznej inauguracji Operation "Last Chance" na placu Poczdamskim w Berlinie. Centrum Szymona Wiesenthala przygotowało dwa tysiące plakatów z informacjami o akcji, które przez dwa tygodnie będą wisiały w centralnych punktach Berlina, Kolonii i Hamburga. Tło plakatu stanowi zdjęcie bramy wjazdowej niemieckiego obozu zagłady Birkenau, na którym widnieje napis "Późno, lecz nie za późno" oraz apel o pomoc w schwytaniu przebywających na wolności przestępców, a także informacja o nagrodzie oraz numer telefonu organizacji. Jak wyjaśnił Zuroff, jego akcja skierowana jest przede wszystkim przeciwko członkom załóg obozów koncentracyjnych i zagłady oraz grup operacyjnych SS (Einsatzgruppen), odpowiedzialnych za masowe morderstwa na tyłach frontu w Polsce i ZSRR. Przedstawiciel Centrum Wiesenthala ostrzegał przed poglądem, by ze względu na zaawansowany wiek przestępców zrezygnować z ich ścigania. "Upływ czasu nie zwalnia od kary. Osoby, które dziś są stare i chore, w młodości miały w sobie przestępczą energię, która pchała ich do wielkich zbrodni, dlatego dziś trzeba je postawić przed sądem" – argumentował. Zuroff szacuje, że 98 proc. z około 6 tys. osób służących w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych i Einsatzgruppen najprawdopodobniej już nie żyje. Połowa z żyjących jeszcze 120 osób nie może odpowiadać ze względu na stan zdrowia. "Gra toczy się o około 60 osób" – powiedział. Mieszkający w Niemczech żydowski historyk i publicysta Michael Wolffsohn skrytykował działania Centrum Wiesenthala jako "szukanie poklasku" i "robienie niepotrzebnego szumu". Wyznaczenie nagrody do 25 tys. euro za informacje o największych zbrodniarzach nazwał pomysłem "absurdalnym, po-

zbawionym szacunku (dla ofiar)". "Uważam, że to wszystko jest niesmaczne" – powiedział Wolffsohn w wywiadzie dla rozgłośni Deutschlandfunk. Jego zdaniem ściganie osób w podeszłym wieku wzbudzi niepotrzebne współczucie nie tylko u zapiekłych neonazistów. "O wiele ważniejsze jest to, by proces badania zbrodni nazistowskich przez historyków był kontynuowany" – wyjaśnił historyk, zabierający głos we wszystkich ważnych dyskusjach dotyczących stosunków niemiecko-żydowskich. Dodał, że placówka ścigająca przestępców wojennych nosi co prawda nazwisko swego założyciela, Szymona Wiesenthala, jednak ostatnie akcje centrum mają niewiele wspólnego z postawą Wiesenthala, który "chciał sprawiedliwości, a nie zemsty". Obecna akcja jest drugą edycją poszukiwania zbrodniarzy hitlerowskich w Niemczech. Poprzednia, rozpoczęta w grudniu 2011 roku, nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Centrum Wiesenthala otrzymało od obywateli Niemiec łącznie 27 wskazówek. Tylko w jednym przypadku prokuratura wdrożyła postępowanie, jednak zakończyło się ono umorzeniem. Wcześniej podobne akcje prowadzone były między innymi w krajach bałtyckich, na Węgrzech, a także w Polsce. "W Polsce, inaczej niż chociażby w krajach bałtyckich, nie było w czasie wojny żadnych instytucjonalnych form współpracy z SS i Trzecią Rzeszą" – powiedział Zuroff. Nowym impulsem do ścigania hitlerowskich zbrodniarzy był w 2011 roku wyrok na strażnika z obozu zagłady w Sobiborze Johna Demjaniuka. Sąd w Monachium uznał go za winnego współuczestnictwa w zbrodniach jako członka załogi obozu, pomimo braku dowodów i świadków na popełnienie konkretnych przestępstw. Wyrok stworzył zdaniem prawników nową sytuację, umożliwiającą skuteczniejsze ściganie innych zbrodniarzy. JACEK LEPIARZ (PAP)

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Turystyka

11 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

Wiosna na szlakach

n Od początku 21. sezonu udało nam się zorganizować 13 wycie-

Jako pierwszy w naszym tegorocznym programie znalazł się wiosenny spacer pod znakiem wystawy kwiatowej, urządzanej tradycyjnie przez Macy’s, jak również pisanek wystawianych w ukraińskim muzeum. Tydzień po nim odbyła się wycieczka do Brooklyn Heights – najstarszego osiedla w tej dzielnicy. Podziwialiśmy tutaj siedem zabytkowych kościołów zbudowanych w XIX wieku. Większość z nich posiada witraże od Tiffany’ego i innych nie mniej znanych artystów. Ze względu na spóźnioną wiosnę, pierwsza wycieczka w dolinę Hudsonu odbyła się dopiero 12 maja. Jurek Patrosz poprowadził swoją grupę zupełnie nową trasą – z Teatown do Kitchawan. Obejrzeliśmy po drodze malowniczy John E. Hand Memorial Park, zdobywając przy okazji Blad Mtn, z rozległym widokiem na okolicę i nowy rezerwuar Croton. Równie udana okazała się wyprawa do Mohonk pod przewodnictwem Jurka Patrosza. Dołączyła się doń Kasia Kucia, mieszkająca w pobliżu. Kolejne trasy, poza wycieczką 42 Ulicą, przebiegały już na wodą. Polecamy Czytelnikom spacer naszymi śladami po parku na szczudłach, który wznosi się nad Dziesiątą Aleją. Zielona oaza nosi nazwę High Line Park; wejście z windą od 14 Ulicy. Warto też zwiedzić zabytkowy South Street Port, który znajdziemy bez trudu na mapce Manhattanu. Polecamy przy tej okazji wizytę w marynistycznym muzeum na Fulton Street. Zabytkowa latarnia morska, stojąca na zielonym placyku, upamiętnia katastrofę “Titanica”. Uwaga! Bilet upoważnia nas dodatkowo do zwiedzenia XIX-wiecznych żaglowców, stojących na redzie w samym porcie. TA SŁYNNA 42 ULICA! Reprezentując wszystkie style architektoniczne, Nowy Jork nie jest wcale bezładną mieszaniną budynków. Na naszą metropolię składają się bowiem poszczególne osiedla, zwane tu “sąsiedztwami”. Klucz do pozna-

wania tego miasta stanowią aleje, które ciągną się z południa na północ. Wiele ulic, a wśród nich 42, zasługuje na przejście od końca do końca. Dla zachęty opiszemy tu bardzo krótki odcinek, biegnący od Szóstej do Piątej Alei. Rozpoczyna go uroczy Park Bryanta, który nosi imię wielkiego poety i zarazem redaktora dziennika “New York Post”. Popularna gazeta co- Fragment szlaku turystycznego wokół Mohonk Lake dzienna obchodziła niedawno okrągły jubileusz – jest wydawana od 200 lat. Kameralna oaza z wielkim trawnikiem pośrodku cieszy się ogromnym powodzeniem. Podziwiając krzewy, kwiatowe grządki i potężne platany okalające park, zwróćmy szczególną uwagę na fontannę Lowella, pomnik Bryanta i zabytkową karuzelę. Na wschodniej ścianie stoi ogromna biblioteka w stylu beaux arts. Zaprojektowana przez Stanforda White’a, obchodzi ona w tym roku swoje stulecie. Stylowe lwy, ustawione na podejściu od frontu, zostały wykonane przez Edward Pottera. Do najbardziej interesujących budowli po drugiej stronie należą Salmon Towers. Zaglądamy tu do bardzo interesującego lobby. O rzut kamieniem znajduje się City University of New York, czyli CUNY Center z atrium, wypełnionym rzeźbami. Idąc Grupa uczestnicząca w wyprawie na High Line dalej na wschód napotkamy mnóstwo ciekawych budowli. bez zaliczenia Sky Top. Krótki szlak oczkiem wodnym pośrodku. Jest ono pod nazwą Labirynt jest przeznaczo- obrzeżone solidnymi głazami, niczym ny dla orłów. Przemyka się on wąską miejsce ofiarne. Powrót spacerkiem REZERWAT MOHONK Nader interesujące pasmo rozcią- studnią pomiędzy pionowymi ściana- po wiktoriańskich mostach przerzuga się na długości ośmiu mil, sięga- mi. Na szczyt wiodą chwiejące się dra- conych nad Labiryntem. Odpoczywając średnio 1600 stóp wysokości. Od biny umieszczone w długim i wąskim my w jednej z altanek z widokiem na zachodu wznoszą się tu Trapps, a od kanionie. Zamiast tej niebezpiecznej XIX-wieczny hotel i przepastne jeziowschodu – Bonticou Cragg. Niezwy- trasy, doradzamy zwiedzającym łatwą ro. Pamiętajmy o zwiedzeniu uroczych kłość tych gór bierze się z gry prze- scieżkę, która dochodzi zakolami do ogródków. Bonticou Crag. Na zachodnim krańciwieństw. Oślepiające bielą zbocza płaskiego wierzchołka. Wznosi się tu kontrastują tu z bujną zielenią, któ- solidna kamienna wieża. Rozciąga się cu polodowcowego jeziora znajduje ra je częściowo pokrywa. Łagodne z niej wspaniała panorama z Minne- się masyw o bardzo urozmaiconym skądinąd wzgórza są zwieńczone kli- waską w oddali. Zupełną niespodzian- charakterze. Kierujemy się tu na czerfami i bastionami pnącymi się ostro kę stanowi niewielki ogródek z wony szlak, położony mniej więcej w górę. Zadziwiające jest to, iż nie- REKLAMA duży Mohonk posiada trasy, ścieżki i dróżki o długości 45 mil. Największą popularnością cieszą się tutaj trzy trasy, które wypada pokrótce opisać. Niebiański Wierch. Żadna wyprawa do Mohonku nie może się odbyć

WYCIECZKA

I znowu nadwodne atrakcje W sobotę, 27 lipca, zapraszamy wszystkich na interesującą wycieczkę. Płyniemy promem na historyczną Wyspę Gubernatorów, która do niedawna była militarną placówką. Zabieramy ze sobą wodę i kanapki. Łatwa trasa (C) nie przekroczy trzech mil. Zwiedzamy tu dwie fortece, domy oficerskie i inne zabytki. Prowadzą nas rangerzy. Uwaga! Panowie nie mogą zabierać ze sobą finek czy

też scyzoryków. W czasie wolnym udajemy się na wybrzeże ze wspaniałą panoramą Manhattanu w tle. Spotykamy się z Haliną Niedzielską o godz. 11.00 przed przystanią promu na Staten Island. W razie niepogody można się upewnić w piątek do godz. 10.00 wieczorem, czy wycieczka dojdzie do skutku, tel. (212) 568-6323 Następna wycieczka przypadnie 3 lub 4 sierpnia.

FOTO: KRYSPA CZARWIŃSKA

Halina Niedzielska

FOTO KRYSPA CZARWIŃSKA

czek, co stanowi zwyczajową normę. Tylko jedna, zaplanowana do parku stanowego Minnewaska, została odwołana ze względu na deszcz.

w połowie Mountain Rest Road. Przecina on North-East Trail, gdzie skręcamy w prawo. Żółty szlak prowadzi nas na sam szczyt po odsłoniętych zboczach. Przy dobrej widoczności zobaczymy stąd błękitną wstęgę Hudsonu. Wracamy polną dróżką, która okrąża wzgóże Guayot. Mohonk leży w odległości około 80 mil od Nowego Jorku. Prowadzi doń szosa nr 87, zjazd 18 do New Paltz, a dalej szosą 299 do posiadłości Mohonk, zarządzanej przez prywatną fundację. n


12

Prawo i my

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Jak rozporządzić składnikami majątku spadkowego n Osoby dziedziczące majątek po swych bliskich nie kryją zdziwie-

nia w związku ze złożonością, długością, a co więcej – liczbą postępowań, które należy wszcząć by ostatecznie stać się właścicielem konkretnych przedmiotów należących do masy spadkowej.

Zgodnie z polskim prawem spadkowym, w przypadku gdy mamy więcej niż jednego spadkobiercę, do objęcia (niepodzielnej) własności konkretnej rzeczy należącej do spadku konieczne jest przeprowadzenie nie tylko postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ale również tak zwanego postępowania działowego, w ramach którego spadkobiercy – na podstawie przyznanych im w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku udziałów ułamkowych – rozdzielają między sobą poszczególne składniki majątku spadkodawcy, stając się ich jedynymi właścicielami. Ustawodawca polski w 2011 roku śladem zagranicznych ustawodawstw postanowił wprowadzić do prawa spadkowego instytucję zapisu windykacyjnego. W świetle stosunkowo nowych przepisów zapis windykacyjny jest rozrządzeniem testamentowym, w którym spadkodawca postanawia, iż oznaczona osoba nabywa określony przedmiot (przedmiot zapisu) z chwilą otwarcia spadku (tj. śmierci spadkodawcy). Skutek rozrządzenia testamentowego następuje więc w chwili otwarcia spadku bez konieczności przeprowadzania postępowania działowego. Jednocześnie zapis windykacyjny stanowi dla uprawnionego (zapisobiercy) sposób nabycia prawa. Abyśmy mieli do czynienia z ważnym zapisem windykacyjnym, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą jest umieszczenie go w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Zapis umieszczony w testamencie sporządzonym w innej formie niż notarialna może wywoływać jedynie skutki prawne zapisu zwykłego – tj. zobowiązania spadkobiercy do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz określonej osoby. Drugą zaś przesłanką jest możliwość uczynienia przedmiotem zapisu windykacyjnego, jedynie: n rzeczy oznaczonej co do gatunku, n zbywalnego prawa majątkowego, n przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, n ustanowienia na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności. Odniesienie się do istoty zapisu windykacyjnego wymaga omówienia go w kontekście sposobu przejścia prawa własności po osobie zmarłej. Zapis windykacyjny został skonstruowany jako instytucja alternatywna w stosunku do "klasycznego” dziedziczenia. Ustanowienie w

testamencie spadkobierców bez uczynienia zapisów, nie pozwala bowiem spadkodawcy na przesądzenie o tym, jakie konkretnie przedmioty przypadną poszczególnym spadkobiercom. Może jedynie określić wielkość korzyści przypadających poszczególnym spadkobiercom ze spadku (wielkość udziału w całym spadku). Zapis windykacyjny natomiast pozwala testatorowi nie tylko na uczynienie ściśle określonych przysporzeń na rzecz wskazanych osób, ale przede wszystkim na unikniecie konieczności przeprowadzania postępowania działowego. Zapisobierca windykacyjny otrzyma zawsze i wyłącznie przedmiot wskazany w testamencie. Tym samym instytucja zapisu windykacyjnego daje spadkodawcy możliwość decydowania, po jego śmierci, o losach poszczególnych przedmiotów spadkowych bez zbędnego postępowania sądowego.

FOTO: ARCHIWUM KANCELARII

Elżbieta Dębowska

UPRAWNIONY NABYWA ZAPIS WINDYKACYJNY Z CHWILĄ OTWARCIA SPADKU, jednakże do chwili upły-

wu terminu do odrzucenia zapisu tj. 6 miesięcy od daty otwarcia spadku nabycie to jest tymczasowe ponieważ zapisobiercy w zakresie przepisów o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zdolności do dziedziczenia i o niegodności, przysługują takie same prawa jak spadkobiercy. Mimo iż przed-

Adwokat Elżbieta Dębowska. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest partnerem w spółce Pawłowska & Dębowska sp.p. Specjalizuje się w prawie spółek i prawie rodzinnym, posiada bogate doświadczenie z zakresu postępowań odszkodowawczych. E-mail: elzbieta.debowska@gmail.com, tel. +48 609 572 585.

natomiast do nabycia nieruchomości w drodze zapisu windykacyjnego przez osoby uprawnione do dziedziczenia z ustawy. W innych natodo przedmiotu zapisu windykacyjne- miast przypadkach prawo własności go zapisobierca może wykazać jedy- nieruchomości lub prawo użytkowanie prawomocnym postanowieniem nia wieczystego może wejść w skład o stwierdzeniu nabycia spadku lub za- spadku – i w związku z tym przyrejestrowanym aktem poświadczenia paść innym niż zapisobierca spadkodziedziczenia. Dopiero z tą chwilą biercom. Skutek taki nastąpi, jeżeli może wykonywać przyznane mu cudzoziemiec, który nabył nieruchoprawa, na przykład złożyć wniosek mość na podstawie zapisu windykao wpis w księdze wieczystej, żądać cyjnego, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wespłaty długu, wydania rzeczy itp. Zapisobiercami uprawnionymi z wnętrznych na podstawie wniosku tytułu zapisu windykacyjnego mo- złożonego w ciągu dwóch lat od dnia gą być jedna lub kilka osób, jak też otwarcia spadku. Przedmiotem zapisu windykacyjmożna ustanowić kilka zapisów windykacyjnych na rzecz różnych nego może być każda rzecz należąosób. Nie ma też formalnych prze- ca do spadkodawcy w chwili śmierszkód do rozdysponowania całym ci. Mogą być to jednak wyłącznie rzemajątkiem w formie zapisów windy- czy oznaczone co do tożsamości a więc np. nieruchomość, mieszkanie, kacyjnych. Osobą uprawnioną z tytułu zapi- samochód, dzieła sztuki, ale nie piesu windykacyjnego może też być cu- niądze. Niedopuszczalne jest również dzoziemiec. Jego sytuację prawną - objęcie zapisem windykacyjnym jeżeli przedmiotem zapisu jest nie- przedmiotów majątku wspólnego ruchomość lub prawo użytkowania małżonków, nawet gdyby istniało powieczystego - regulują jednak dodat- rozumienie między małżonkami co kowo przepisy ustawy o nabywaniu do takowego rozdysponowania częnieruchomości przez cudzoziemców. ścią majątku wspólnego. Nowa regulacja okazuje się być Przepisów tej ustawy nie stosuje się miot zapisu windykacyjnego nabywa się z chwilą otwarcia spadku, tj. śmierci spadkodawcy, to faktycznie prawa

również istotna w przypadku testa- liczaniu wartości spadku koniecznej mentu sporządzonego za granicą. do obliczenia przysługującego osoZgodnie bowiem z prawem, jeżeli bom uprawnionym zachowku. n przedmiot zapisu windykacyjnego podlegającego prawu obcemu jest położony w Polsce, to co do zasady, prawo polskie rozstrzygnie, czy zapis ten wywoła bezpośredni skutek przewidziany tym prawem obcym. ZgodKancelaria Adwokacka nie z kolei z art. 9811 par. 1 k.c. taPawłowska & Dębowska sp. p. ki skutek będzie dopuszczalny, jeżehttp://www.pawlowska-debowska.pl li spadkodawca zmarł po wejściu w E-mail: kancelaria@pawlowska-debowska.pl życie omawianej nowelizacji, tj. po tel. + 48 22 621 99 01, 23 października 2011 roku. Co prawda praktyka w tym zakretel. kom. + 48 609 572 585; + 48 500 188 483 sie jest jeszcze znikoma, jednak na tle istniejącej regulacji można wnioAdwokat Katarzyna Pawłowska skować, iż testament sporządzony w ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu WarStanach Zjednoczonych obejmujący szawskiego w 2006 roku, a następzapis windykacyjny, ustanowiony z nie Podyplomowe Studium Rzeczozachowaniem przepisów polskiego znawstwa Majątkowego, Pośrednickodeksu cywilnego w tym zakresie, twa Obrotu Nieruchomościami i Zaoszczędzić może spadkobiercom korządzania Nieruchomościami. Obecnieczności wszczynania postępowanie jest partnerem w spółce Pawnia o dział spadku w sytuacji gdyby łow ska & Dębowska sp.p. Specjalipostępowanie w tym zakresie miało zuje się w prawie spadkowym, ubezdotyczyć majątku położonego na tepieczeń społecznych oraz prawie nierenie Rzeczypospolitej Polskiej i odruchomości. bywać się przed sądem w Polsce. email: k.pawlowska@post.pl Na koniec wskazuję jedynie, iż zatel. +48 500 188 483 pis windykacyjny – podobnie jak darowizna – uwzględniany jest przy ob-


ND Nieruchomości

Wynająć dom na Super Bowl

13 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

DO WYNAJĘCIA FOR RENT Pokoje do wynajęcia w Niagara Falls (Canada) 5 minut od kasyna. Ceny rozpoczynają się od kwoty $50. Telefon: (905) 380-4026

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY GREENPOINT HOUSE FOR RENT 2 bedrooms with office space 800 sq. feet. By owner, $4,200 a month. Please call: (917) 416-3084 or (718) 389-1131 Szukamy mieszkania do wynajęcia na Maspeth Młode małżeństwo szuka mieszkania 2 sypialniowego bez dzieci nałogów i zwierząt. Cenimy cisze i spokój. W rozsądnej cenie. Telefon: (646) 309-3790

FOTO: ARCHIWUM

Greenpoint LOT FOR RENT by owner, off Mc Guinness Blvd., 3,200 sq. feet, parking lot with option to divide. $2,500 per month. Please call: (917) 416-3084 or (718) 389-1131

Jednak zanim zaczniemy szukać lokatorów, warto sprawdzić wczepokoi na koniec stycznia i początek lutego 2014. Zarezerwowane śniej w urzędzie miasta, jakie warunsą przez fanów footballu wybierających się na Super Bowl, mecz, ki należy spełnić i o jakie pozwolenia się postarać. Na przykład, w niektóry odbędzie się 2 lutego na MetLife Stadium w East Rutherford. któ rych miejscowościach właścicieTo otwiera możliwości dodatkowego zarobku dla właścicieli nieru- le będą musieli zdobyć tzw. certificate of occupancy. chomości w tym rejonie. Warto wiedzieć, że nie można tuPrawie 500 000 turystów planuje być ma łóżkami za 7500 dol. za dzień; noc rystów ani tymczasowych lokatow okolicach południowego powiatu w czterosypialniowym domu w Nu- rów lokować w piwnicy, gdzie nie Bergen, choć nie planują oglądać gry tley za 1950 dol., albo jednosypial- ma okien albo dostępu do łazienki na stadionie Metsów. Zarówno mia- niowe mieszkanie w Little Ferry za czy kuchni. W niektórych miasteczsto Nowy Jork, jak i miasteczka w 3000 za dzień. Natomiast właściciel kach natomiast, jak np. w North ArNew Jersey planują wydarzenia i spe- domu w North Arlington oferuje na lingotn, Rutherford, czy Carlstadt, cjalne obchody na kilka dni przed su- czas wydarzeń związanych z Super nie można wynajmować pojedynBowl posiadłość wraz wyposażeniem czych pokoi. perbowlową niedzielą. Przed wynajęciem całego domu naOrganizatorzy Super Bowl w New lodówki i pokojówką za... 400 000 dol. Takich ofert są już w internecie tomiast warto sprawdzić swoją poJersey szacują, że to wydarzenie przyniesie naszemu regionowi około dziesiątki, ale w każdej chwili moż- lisę ubezpieczeniową. "Jeżeli ktoś 500-600 milionów dolarów bezpo- na zarejestrować tam swoją nierucho- chce wynająć cały dom, ten dom musi być właściwie ubezpieczony, jamość. średniego dochodu. Cena zależy od tego, jak daleko ko lokal na wynajem" – mówi agent Duże zainteresowanie fanów sportu i turystów, a także mediów, które znajduje się od stadionu albo Man- ubezpieczeniowy z Rutherford, dojuż zarezerwowały sobie miejsca, hattanu, standardu lokum, tego czy dając, że najlepszą polisą na taką okasprawia że kurczy się liczba wolnych się posiada telewizor (najlepiej z pła- zję jest Rental Dwelling Policy. Zanim wynajmiesz dom na Super pokoi hotelowych. Tę lukę jednak skim ekranem), parking, podaje się mogą zapełnić lokalni właściciele nie- śniadanie oraz inne wygody i atrak- Bowl ruchomości, oferując swoje domy na cje, np. jacuzzi, stół do billarda, prze- n dom musi być w nienagannym stapustki do lokalnej siłowni, solarium, tymczasowy wynajem. nie, niezagracony, z dostępem do Przy tym ceny wynajmu na czas albo nawet kierowcę gotowego przywolnych półek i szaf wieść gości z lokalnej knajpy czy n schowaj rzeczy osobiste Super Bowl są niebotyczne. To, za ile da się wynająć mieszka- Manhattanu. n upewnij się, że działają wszystkie "Dom musi być wygodny, w rzenie na czas Super Bowl, można urządzenia, hydraulika, i wywietrzsprawdzić na specjalnych stronach, czywistości wyglądać jak na zdjęciu niki w tym www.eventhomes.com albo w ofercie, a właściciel musi lokato- n wiedz, że na twojej osobistej przewww.flipey.com. Oferty umieszcza- rowi zagwarantować bezpieczeństrzeni obcy ludzie będą pić, palić, ne są również na portalach społecz- stwo" – mówią eksperci. spać i się bawić Podobnie jak w przypadku wynaj- n przeprowadź rozmowę z potencjalnych i na Twitterze. W listingach znajdziemy m.in. jed- mu na dłuższy termin, tymczasowi nymi lokatorami, żeby ustalić ich nosypialniowe, dwupoziomowe, no- lokatorzy muszą złożyć zwrotny deoczekiwania oraz skonfrontować woczesne kondominium przy Park pozyt, z którego właściciel nieruchoje z tym, co możesz zaoferować Avenue w pobliżu drogi nr 3 za 3500 mości potrąci za naprawę ewentual- n podpisz z nimi umowę dol. za noc; albo dom w stylu wikto- nych szkód zrobionych przez loka- n pobierz depozyt. riańskim w Montclair, NJ, z siedmio- torów. AS, (R)

n Wiele hoteli w New Jersey i Nowym Jorku już nie ma wolnych

DOM DO WYNAJĘCIA NA STATEN ISLAND 3 sypialnie, 2 1/5 łazienki, kominek, ogródek, centralny odkurzacz, pralka, suszarka, zmywarka do naczyń. W okolicy dobre szkoły, dużo drzew, blisko Outer Bridge. Bezpośrednie autobusy do NY. $1750/miesiąc, 2 mięsięczna kaucja. Proszę dzwonić: (718) 966-2130 Erol lub (646) 201-4055 po polsku APARTAMENT DO WYNAJĘCIA Walnut Street, Staten Island wyremontowane, z osobnym wejściem, bardzo ładne i przestrzenne 3 sypialniowe mieszkanie na drugim piętrze w dwu rodzinnym domu. Woda i ogrzewanie wliczone w rent. Blisko expresowych / lokalnych autobusów. Dom jest na bardzo spokojnej dzielnicy blisko Parku, w Randell Manor Staten Island bardzo blisko Richmond szpitalu. Cena $1550 Proszę dzwonić: (347) 552-9515 Bldg for rent 5,000 sq. feet, manufacturing or warehouse space with a 1,000 sq., feet build in freezer, off Mc Guinness Blvd. in Greenpoint section. $6,500 a month. Please call: (917) 416-3084 or (718) 389-1131

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ

KELLER WILLIAMS REALTY Linden NJ, Condo for Sale Price: $239,000 2 Bedrooms, 2 Full Baths, full basement, central air. Great Location - Close to rain, shops and schools. For more information, please call: (888) 720-4932

WEICHERT REALTORS 1685-1687 Essex St, Rahway NJ Home for Rent for $1,150 with 1 bedroom and 1 full bath. Newer carpeting throughout w/ hardwood underneath. Landlord is having the unit painted, installing new Kitchen floor, re-facing cabinets and refinished window sills. Basement access from the front of building. Call: (888) 720-4932

66 BOATWORKS DR, Bayonne NJ Apartment for Rent Apartment with 2 Bedrooms and 3 Full Baths. Price: $2,450/per month Call: (888) 720-4932

65 WEST 4TH ST, BAYONNE NJ Apartment for Rent Renovated 2 bedroom and 1 full bath apartment in quiet Bergen Point area. Spacious Sunny rooms with large kitchen and bath and plenty of closet space. Bedrooms are railroad style. Price: $1,295 Call: (201) 978-1110

183 WEST 51ST ST, BAYONNE NJ Apartment for Rent Price: $1,500 3 Bedrooms, 1 Full Bath, kitchen with hardwood floors. Please call: (888) 720-4932

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)


14

ND Nieruchomości

Okolice Monticello UWAGA DUŻA OKAZJA CENA OBNIŻONA-GÓRY CATSKILL okolice Monticello 2 godziny od Nowego Jorku, na sprzedaż bardzo ładnie położony dom ponad 3000 sq feet, 3 duże sypialnie, widoki na góry blisko jeziora, możliwość korzystania z jeziora. Bardzo niskie taxy. Cena drastycznie obniżona do szybkiej sprzedaży. Po więcej informacji proszę dzwonić. Cena $169000 Telefon: (845) 856-8832

* REALTY EXECUTIVES * 2 FAMILY HOME, ASTORIA, NY Great space including outdoor access on all three levels. 1st floor features open living room, dining room and updated kitchen with granite counter tops, mosaic tile accents and solid wood cabinetry. Full bath, poured concrete, exposed brick and front yard. Contact Bianca: (718) 909-3169

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

CLINTON HILL, BROOKLYN $279,000 REF#728 Duże, jednosypialniowe mieszkanie na sprzedaż, 6 olbrzymich okien. Kuchnia ma granitowe blaty kuchenne oraz urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Wszystko odnowione. Dwunaste piętro-niesamowite widoki. Nowo obniżona cena. Polecamy. EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: 917-903-3113

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

CORAM NA LONG ISLAND Hi Ranch na nowym osiedlu; 4 sypialnie, 3 łazienki. Duża działka, dom w bardzo dobrej kondycji, przystepna cena. Prosze dzwonic: Edyta (631) 745-9167

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

SELDEN, LONG ISLAND 2000 rok budowy, przepiękny colonial na nowym osiedlu. 4 sypialnie, 3.5 łazienki, basement, gazowe ogrzewnie, central a/c. 2 garaże. Dom posiada wszystko do luksusowego trybu życia. Proszę dzwonić: Edyta (631) 745-9167

Middle Village, Ridgewood, NY. Townhome. 3 bedrooms, 2 full, 1 partial bathrooms. A huge living room, formal dining room, semi-modern eat-in kitchen, half bath on first floor, three sizable bedrooms, over-sized full bathroom, finished basement, 1 car garage, private driveway and private yard. Price: $548000 Please call: (347) 934-9314 Adam Krześniak QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Marco Feijoo

Astoria, Queensview on The 14th Great Views. Price: $319,000 Sunny 2br with east and south exposures in a financially stable coop complex. Great value in the 2br with maintenance at $717 which includes all utilities, even electric (flat fee for AC) and offers parking. Pets are allowed which can also be very difficult to come by in the neighborhood. 875 sq ft which 5 large closets and two full sized bedrooms. Beautiful views and amazing sunrises. Contact Bianca Colasuonno for details at: (718) 909-3169

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 405,000 REF#736 Jednorodzinny, 3-sypialniowy dom na sprzedaż Granitowe blaty, urządzenia kuchenne z nierdzewnej stali. Bardzo przystepne podatki. Okazja. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC : 917-903-3105

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 5 bedrooms, 11 rooms, 2 full bathrooms, hardwood floors, full basement, above ground windows (basement), right off FRESH POND road. Close to all schools, shopping & transportation. 20 minutes to MANHATTAN via M train. Price: $589,000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

VALLEY STREAM, LONG ISLAND 349,000 REF#735 1 rodzinny, 4- sypialniowy dom na sprzedaż. Dużo przestrzeni-znakomity dla dużej rodziny. Przystępne Podatki! Okazja! EXIT ALL SEASONS REALTY DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

QUEENS, RIDGEWOOD, NY. Single-Family Home. 2 beds and 1 bath. The property was built in 1940. 6821 60th Dr is in the Ridgewood neighborhood in Queens, NY. Price: $435,000. Please call: (917) 746-8661 Mildred Santiago

MIDDLE VILLAGE, NY. Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857

* LAFFEY FINE HOMES * Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109 OPEN HOUSE Every Sunday 12-2PM Except July 21 79-40 78th Avenue Glendale Semi - Det 1 Family 4 car Garage, 40 X 100 Lot Asking $649K Owner/Frank (718) 842-8297 No Brokers

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 ask Renee Dorsa

* BELVEDERE HOMES REALTY * Dom 2 Rodzinny na sprzedaż w Lindenhurst na Long Island z możliwością rentu około $2000 miesięcznie za jeden apartment. Duża działka, piękna okolica i blisko koleii. Cena: $387.900 Proszę dzwonić do Ewy: (631) 697-8613

* EXIT REALTY MINIMAX * BROOKLYN, CYPRESS HILLS. Do sprzedania, Duży 2 rodzinny dom. Trzy kondygnacje, niewykończona piwnica. 9 sypialni, 1 salon, 1 jadalnia, 4 łazienki, 3 kuchnie. Wjazd na 2 samochody, ogród. Dom wolno stojacy. Potrzebuje gruntownego sprzątnięcia i trochę remontu. Cena: $468000 Telefon: (347) 357-4337, Marek

OZONE PARK, QUEENS $399,000 REF#734 Jednorodzinny, 4-sypialniowy dom na sprzedaż, 1 łazienki. Kompletnie wyremontowany. Gorąco zapraszamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIĆ: (917) 903-3105


15 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 6 bedrooms and 2 full bathrooms, with finished basement and aundry room, even an extra large back yard for your enjoyment. With windows in every room, this house has plenty of sun light during the day. Beautiful hardwood and ceramic floors throughout the whole house. Price: $629,000. Please call: (917) 746-8661, Mildred Santiago EXIT REALTY MINIMAX CONDO w STATEN ISLAND. 999 Forest Ave., #3B, Staten Island, NY 10310. 1-bedroom condo w 4-piętrowym budynku naprzeciwka parku Clove Lake. Przy skrzyżowaniu z Forest Ave. Clove Road. Bedroom, living room/dining room galley kitchen w pełni wyposażona, pełna łazienka. Na głównej ulicy, niedaleko sklepów i środków komunikacji. Przystanek express bus do Manhattan’u. W dzielnicy West Brighton. Maintenance fee $130. Telefon: (347) 357-4337, Marek Suchocki

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred

801-803 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 3 Full Baths, 1 Half Bath, Grage for 2 cars. Call: (732) 396-0606

960-962 VAN BUREN AVE, Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 4 bedrooms and 2 full baths. Garage for 2 cars. For more informations please call: (732) 388-8989 QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

QUEENS, NY. Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591

CENTURY 21 SUPREME REALTY 326 Morton Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. Modern renovated bath on the first floor, formal dining room. Second floor bedrooms are very spacious with plenty closets and skylights. Full, dry, high basement has a lot of potential and is ready to be finished. This great home is located very close to park, train station to NYC and public transportation. Please call: (888) 720-4932

2413 Dewitt Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. House features four bedrooms with cedar closets and 1.5 Baths. Wood floors and wood burning fireplace in Living room, Formal dining room, large eat in kitchen with wood cabinetry. Detached garage with driveway up to 5 car parking. Price: $209,900 Call: (732) 396-0606

191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $309,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths. Parking for 1 car. Please call: (201) 798-3300

2 Family Home for Sale 270 MALCOLM AVE, Garfield NJ Price: $250,000 2 Family home with finished basement located on quiet street. Homes features brick exterior and updated interiors. House with 4 Bedrooms and 2 Full Baths. Please call: (888) 720-4932

* RE/MAX ESTATES REALTY * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths, 2013 year built. Garage for 2 cars. Wood floor. Price $419,000 Please call: (855) 287-1428 MAREK KRAJNIK 1417 Sherwood Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Price: $235,000 Call: (888) 720-4932

* RE/MAX Villa Realtors * Garfield, NJ. Single Family Home for sale, price: $269,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

RE/MAX Select Properties 14 DEWEY ST, Garfield NJ Single Family Home for Sale Price: $344,000 Brand new single family with 3 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (201) 840-9888 ext-323 ask Salih Okdemir

ERA INTEGRA REALTY 450 BROADWAY, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Cena: $325,000 6 pokoi, 4 pełne łazienki, klimatyzacja, garaż oraz podjazd na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 282-1032

821-823 Monroe Ave, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 3 pełne łazienki, blisko do parku, szkoły, transportu publicznego oraz sklepów. Cena: $349,000 Telefon: (888) 720-4932

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. 6 Bedrooms, 2 Full Baths. Garage for 1 car. Fabulous two family featuring Living QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

Room, Dining Room, Eat in Kitchen, three bedrooms and a full bath on the first floor. Second floor unit features extra spacious living room, dining room, eat in kitchen, three bedrooms, full bath and laundry room. Call: (888) 720-4932

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. Homesteps owned Col in repaired, move in condition. Freshly painted, gleaming hardwood floors, updated granite kitchen, updated baths, large heated enclosed porch. Call: (888) 720-4932

Jill Guzman Realty Inc Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $239,000 Pool, deck and patio make this your perfect choice! You will love the Master Bedroom suite with fabulous bath. First floor master suite has a new capucinno full bath with stunning Italian tile. Call: (908) 353-6611

* RE/MAX ESTATES REALTY * Home for Sale in Linden, NJ Price: $224,900 3 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932


16

ND Nieruchomości

Elizabeth NJ. Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Renovated, updated kitchens and baths, new interior paint paint and new roof. Garage for 2 cars. Price: (888) 720-4932

SOMERSET, 1 MOUNTAIN BLVD Price: $399,000 8 private offices with conference room, waiting area, plus common reception area, bathroom in storage, new carpet. Call: (908) 403-1762, Donna

Essex, 111-113 Heckel St House with 3 bedrooms, 2 bath on each level, master bedroom with bath,, formal dining room. Cenral Air,parking for 2 cars, move-in condition. Price: $420,000 Call: (908) 403-1762, Donna

19-21 WEST 40TH ST, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $329,000 6 bedrooms, 4 full baths, driveway for 3 cars. Please call: (888) 720-4932

25 Carolynn Rd, Elizabeth NJ Home for Sale for $300,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (973) 344-2100

ELIZABETH NJ Multi-Family Home for Sale Price: $299,900, 6 Bedrooms, 4 Full Baths, lot of parking spaces. For more informations please call: (732) 382-0200

2 Family Home for Sale 29 COMMERCE ST, Garfield NJ Price: $350,000 6 Bedrooms, 3 Full Baths, 1st floor master bedroom. Call: (201) 390-6600

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more. Price: $309,000 Please call: (800) 872-7653

Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $269,000 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Completely renovated, double wide driveway, hardwood floors, wood burning fireplace, eat in kitchen, formal dining room, grand foyer, large bedrooms, full walk up attic, full basement. Call: (888) 720-4932

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

* COLDWELL BANKER RESIDENTIAL * Home for Sale in Bayonne, NJ. Great turn-key income producing 4 Family. Very clean and well maintained, close to all essentials. Fully occupied, Great area, close to public transportation. In great shape and shows well. Please give at least 24hour advance notice to book appointments. Call: (201) 435-0720

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST 222 Academy Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Big colonial in sunny side section with new garage. Quiet area with hardwood floors, large living room and formal dining room. Short sale Price: $249,900 Call: (888) 308-6558

* COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LINDEN, NJ * Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key” Restaurant on busy East Elizabeth Ave. Call: (888) 720-4932

407 Helen St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Charming updated solid brick tudor great area town center section. Walk to shopping, schools and nyc trans. Great condition. Price: $279,900 Call: (732) 249-8888

144 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 4 bedrooms, 3 full baths. Beautiful move in 4 bedroom, 3 full baths, modern eat in kitchen, large livingroom, formal diningroom, den, hardwood floors, finished bsmt, nice private backyard with fish pond, driveway & 1 car garage. Masterbedroom located 3rd floor with full baths & lots of closets. Must see to appreciate. Convenient location to major highways, shopping, mass transit & schools. Call: 888-720-4932

75 COLUMBUS AVE, Garfield NJ Single Family Home for Sale 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Price: $100,000 Hardwood floors, kitchen has cherry colored cabinets, granite counter, level yard and off street parking. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Home for Sale in Bayonne, NJ. Well maintained, large 3-family home in excellent location near the 45th Street Light Rail Station. Also near schools, shopping, dining and places of worship. Call: (201) 417-6856 ask Jose Garza

* Weichert Realtors * Single Family Home for Sale. Price: $269,000 This 4 bedrooms, 3 full baths home is situated on a beautiful fenced in lot. The Eat in kitchen features a side by side Refrigerator, Microwave Oven, Ceiling Fan and Back door leading to cute enclosed Three Season Porch. The oversized Two Car Garage has a two year old roof and plenty of storage inside. Basement has a full bath and bilko type doors leading out to the yard. Call: (888) 720-4932


17 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

* Weichert Real Estate * 611 Middlesex St, Linden NJ. Multi-Family Home. 7 bedrooms, 5 full baths. Price for short sale $229,000. Please call: (800) 872-7653

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield West * Linden. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Updated kitchen, updated bathrooms, 7 zone heating extremely energy efficient, suite in basement with summer kitchen, dining room, full bath, bedroom and living room or rec room with a separate entrance. Price: $399,900 Please call: (908) 233-0065

GARFIELD, NJ. Multi-Family Home for Sale ask $329,000 4 bedrooms, 2 full baths. * WEICHERT REAL ESTATE * Linden, NJ. Home for Sale for $305,000 with 5 bedrooms and 2 full baths. Great for investment or live in one unit rent out the other. Please call: (800) 872-7653

Call: (888) 720-4932

JEDNORODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ w Bayonne, NJ. 133 W 32nd St, 63 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $349,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Garage for 1 car. Call: (201) 798-3300

Cena: $349,000 5 sypialni, 2,5 łazienki.

* Real Living Gateway Realtors * Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 1 full bath. Price: $282,987 Cell: (888) 720-4932

87-89 Pine St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 2 Half Baths. Unique Style, side by side with balconies, 2 car garages per apartment. 1/2 bathroom, eating kitchen and living room in 2nd floor. Two bedrooms and 1 full bathroom in 3rd floor. Center air and heat. House is surrounded by new construction homes. Call: (888) 720-4932

116 WEST 19TH ST, BAYONNE NJ Condo for Sale Price: $214,900 2 beedrooms, 1 full bath.

Podjazd na 2 samochody, piwnica,

Open floor layout with hardwood floors

klimatyzacja, woda miejska.

throughout. Kitchen and bathroom

Telefon: (201) 978-1110,

are recently renovated.

prosić z Christopher Piechocki

Please call: (201) 417-6856

* A NEW VISION REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths. 1st floor: Dining room, Living room, wood floor. Garage for 1 car. Price: $329,500 Please call: (908) 272-2001


18

ND Nieruchomości

* WEICHERT REALTORS * Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 17 EAST 44TH ST 3 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Cena: $359,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932, prosić Arvin

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 124 Birchwood Rd, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath, 2 half baths. All brick, first floor master bedroom or family room, half bath. Large kitchen, formal dining room, built in china closet, huge living room, New refrigerator 2012. Asking for: $275,000 Please call: (800) 872-7653

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE 1037-9 GALLOPINGHILL RD, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Price: $295,000 For more informations please call at: (908) 400-0123

RE/MAX IN ACTION 126 Alton St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Nicely kept 3 bedrooms colonial house, spacious rooms, lots storage, 2 car garage and additional parking on drive way, conveniently located on Elmora section. Price: $260,000 Call: (888) 720-4932

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. New windows, full finished basement, privacy fence eat in kitchen. Call: (888) 720-4932 DOMY W NEW JERSEY Domy 1- i 2-rodzinne. 30 minut od Manhattanu, komunikacja publiczna. Odwiedź stronę poniżej i rozpocznij poszukiwanie domów: RE/MAX Excellence Paweł Halat: (973) 931-1749

* VERA & NECHAMA REALTY * Garfield, NJ. 2 family house for sale. Good location for commuters. Laundry hook ups in 2nd floor, 4 bedrooms, 2 full baths and basement. Price: $220,000. Call: (888) 720-4932

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. Price: $249,000 Very well maintained colonial on corner lot with possibility for 2 duplex apartments. Featuring beautiful private yard, hardwood floors, finished basement and attic. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

RE/MAX IN ACTION 643 Park Ave, Elizabeth NJ Single family home for Sale Price: $329,000 4 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Fabulous kitchen and baths, brick facade, garden room, huge master and close to schools and public trans. For more information please call: (908) 558-2727

308 Christine St, Elizabeth NJ Price: $340,000 6 bedrooms, 5 full baths. Garage for 1 car. Please call: (908) 558-2727

Century 21 Atlantic Realtors 127-129 E JERSEY ST, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 6 pełnych łazienek, dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 245-6767

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. Bayonne, NJ. Price: $319,000 Pristine fully renovated townhome just steps to Hudson Bergen light rail and near #14 Nicholas Oresko School. This oversized rare approximately 2000 sq. ft. condo town home is a must see. Featuring an open floor plan with an amazing modern dream kitchen, spa like master bath, hardwood floors, central air and much more. Call: (201) 978-1110

* Continental Real Estate Group * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Beautiful large colonial in The sunnyside section of Linden. Large wooded lot, gas fireplace, no water issues, 1st floor living room can be bedroom. Price: $389,000 Please call: (877) 996-5728 Derek Eisenberg

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale with 9 rooms, 3 bedrooms and 2 full baths. Enclosed Patio. Price: $200,000. Cell: (800) 872-7653

Single Family Home for Sale 13 KRAKOW ST, Garfield NJ Price: $269,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. and hardwood floors, 1st floor master bedroom. The basement area features a family room and so much more. Call: (888) 720-4932

352 Russell Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. A lot of home for the price! Separate relative apt with br, lr, kichen & bath room with separate entrance, main part has 3 bds, bathroom, formal dining rm, lr eik, computer/office room. Plenty of off street parking. Nice space for relatives to have private & separate living space. Home could use some TLC in main bathroom. Circular drive way. Very nice location. Call: (888) 720-4932

* Better Homes Realty - Hazlet NJ * Linden, Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths, garage for 1 car. Wood floor, french doors, deck, paved driveway. Price $412,500. Please call: (855) 598-1530 Josephine “Joanne” Schiffres

JILL GUZMAN REALTY Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Home have 3 Bedrooms and 1 Full Bath. Price: $249,900 Call: (908) 353-6611

ELIZABETH NJ Single Family Home for Sale 5 bedrooms, 3 full baths and 1 half bath. For more informations please call: (908) 400-0123

Elizabeth NJ Multi-Family Home for Sale Price: $300,000, 4 bedrooms, 2 full baths. Please call: (908) 400-0123

C-21 J.R.S. REALTY 105 Cornell Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Garage for 1 car. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home with 8 Bedrooms and 6 Full Baths. Price: $270,000 Call: (888) 720-4932


ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO

973-584-1826 Biuro 570-620-9100

Komórka

Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

RE/MAX DIAMOND REALTORS 27 Swarthmore Rd, Linden NJ 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Spacious Brick Colonial located in the Sunnyside Section offers newer windows, recently updated kitchen, large Living room and 2 enclosed porches for your relaxation and entertainment. Price: $289,900 Call: (732) 549-9500

Weichert Realtors 235 Harvard Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale Price: $324,900 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, full finished basement, central air. Please call: (908) 759-5135

27 LATOURETTE PL, BAYONNE NJ Single Family Home for Sale Price: $345,000 3 bedrooms, 2 full baths, parking for 2 cars, full basemant. Please call: (201) 858-3000

35 EAST 4TH ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale House with 4 bedrooms, 2 full baths. Driveway for 3 cars. Price: $299,000 Please call: (888) 720-4932 2033 Ingalls Ave, Linden NJ Single Family Home for Sale 6 room colonial, 3brms, 1 1/2 bath, living, formal dining, eat in kitchen. Full walk up attic. 3rd bdrm captured. EXPECTACULAR TOTAL RENOVATED HOME Price: $249,000 Call: (888) 720-4932

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

ADAS REALTY

DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker

Biuro czynne od 9:30 rano do 7:30 wieczorem

• DOMY • CONDO • CO-OP • DZIAŁKI BUDOWLANE Notariusz publiczny • Fachowa wycena domów

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 150 N. 9 Street Brooklyn, NY 11249

Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 1 full baths and 1 half bath. Price: $299,900 2013 renovated home with gourmet kitchen with granite c/tops, new baths with granite c/tops, new s.s appliances, new 2 zone hvac, ample recess lights, ceramic floor, open floor plan, new siding, new roof. Energy saving insulation, new carpet. Call: (888) 720-4932 * BETTER HOMES NJ VRI REALTORS * Dom na sprzedaż w Linden, Nj. Wspaniały 2 rodzinny dom, łącznie w domu znajduje się 6 sypialni, 2 pełne łazienki. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* LIVE REALTY, INC. * Garfield NJ. Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900, Call: (888) 720-4932

Tel. (718) 599-2047 (347) 564-8241

SUPER OKAZJA!!! FORECLOSURE

RE/MAX SIGNATURE PROPERTIES 127 Jacques St, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 1 full bath, large garage with place for 4 cars. For more information please call: (732) 737-7653

542 Chilton St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home have 6 Bedrooms and 2 Full Baths. Parkay floors and lovely woodwork. Price: $259,000 Call: (888) 720-4932

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

Pennsylvania Bushkill • • • •

Price: $79,900 Bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Garage 1 Car

• Year Built: 2007 • Living Area: 1,976 Property Tax: $4,501 HOA: $1,100

MILENA KOSZALKA Premier Choice Real Estate LLC cell 561-929-7670 dzwoń po informacje

* RE/MAX PROPERTIES UNLIMITED * 1800 Klem Ave, Linden NJ. Ładny, jednorodzinny dom na sprzedaż. Dom posiada 5 sypialni, 3 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Nowa kuchnia w pełni wyposażona, piwnica wykończona z dodatkową sypialnią. W piwnicy znajduje się także siłownia oraz w pełni wyposażona łazienka. Cena: $315,000. Telefon: (888) 720-4932

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Wayne * Linden, Multi-Family Home. Price: $169,900. Priced for a quick sale. Sold in As Is Condition. Please call (973) 632-7815 Melquisedec “Mel” Espinosa

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Weichert Realtors 441 West Meadow Avenue, Rahway NJ Single family home for sale Price: $269,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath. Light and bright with open floor plan, chestnut moldings; updated kitchen, electric and windows. The exterior features a large open front porch and an exterior shed that can be converted back to a detached garage. Great location. Please call: (888) 720-4932 ask for Diane Walsh

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

19

Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.


20

ND Nieruchomości

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 6 Bedrooms, 3 Full Baths. NEWLY RENOVATED Price: $279,000

WEICHERT REALTORS 125 WEST 57TH ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale Price: $219,000 3 bedrooms, 1 full bath, driveway for 3 cars. Please call: (201) 978-1110

COLDWELL BANKER LIBERTY 700-702 Cedar Ave, Elizabeth NJ Completely Done up House, Gorgeous Bamboo hardwood floors, Spacious Living room with lots of light coming in, Beautiful New Cabinets Cherry color also a great master bedroom retreat with an on suite Full Bath and walk in Closet Downs stairs there is an spacious family room and an additional 2 bedrooms with another full bath. Price: $285,000 Please call: (908) 400-0123

989 Hamilton St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,500 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. Spacious updated colonial house 2013, kitchen, new roof, windows, fireplace, 2 car garage, great neighborhood, close to nyc bus. Call: (888) 720-4932

LINDEN, NJ. 601 BIRCHWOOD RD. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths, garage for 1 car, 2 total full baths. Price: $325,000 Please call: (908)486-4777

* WEICHERT REAL ESTATE * 621 Beechwood Rd, Linden NJ. Home for Sale. Price: $259,999 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653

* RE/MAX Properties * Garfield, NJ. Multi-Family Home for Sale. Price: $209,900 2 bedrooms, 3 full baths. Call: (888) 720-4932

ALLIGATOR PROPERTY MANAGEMENT LLC 500-504 Elizabeth Ave, Elizabeth NJ Lots and Land for Sale Price: $$285,000 Please call: (908) 289-5108

654 Keller Pl, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Milton Lake area, nestled on a 110x100 ft.lot. features eat in kitchen plus formal dining room. Call: (888) 720-4932

81 Dukes Rd, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful bi-level set in the most desirable sec in rahway, mint condition, features 3 br, 2 full updated baths, w/cac, fire place in fam rm, hwdflrs under carpets, new siding, new front door, new windows, new garage door, nicely done land scaping, french door leads to 30x12 deck. Price: $269,900 Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Single Family Home for Sale in Linden, NJ 910 E Henry St, Price: $243,500 4 bedrooms, 2 full baths. COMPLETELY RENOVATED. Call: (888) 720-4932

83 TRASK AVE, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $319,000 Home with 6 bedrooms and 2 full baths, parking for 2 cars. Unfinisged basement. Please call: (201) 200-1300

Jill Guzman Realty Inc Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Na każdym piętrze znajdują się 3 pokoje, 1 pełna łazienka. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (908) 353-6611

* WEICHERT REAL ESTATE * 611 Alexander Ave, Linden, NJ. Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653

RE/MAX ESTATES REALTY 307 E Elizabeth Ave, Linden NJ Condo for sale with 2 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Please call: (888) 720-4932

191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $319,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Featuring 2 bedrooms and 2 full bathrooms, this condominium unit boasts two private terraces and all the windows face water views. Throughout the home are elegantly laid out hardwood floors with some areas protected by carpet. An immaculate kitchen is complemented with wood cabinets, stainless steel appliances, granite counter tops, and generous lightening fixtures. Call: 888-720-4932 ask Arvin J.F. Fallarme

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS * Weichert Real Estate * Home for Sale in Linden, NJ. Price: $249,900 4 bedrooms, 2 full Baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

* Weichert Real Estate * 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1769 Montgomery St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $274,500 Spacious and fully updated bilevel, new baths, huge eik, new paint, easy access to mas trans, major roads, just blocks to schools and downtown, few minutes to NJ and NYC trains. Call: (888) 720-4932

* COLDWELL BANKER * 188 Grand St, Garfield NJ Cena: $349,900 6 sypialni, 3 pełne łazienki. Telefon: (888) 720-4932

COLDWELL BANKER LIBERTY Bayonne NJ Condo/Townhome/Co-Op for Sale Price: $279,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths, fireplace, elevator and private parking space. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 1404 Roselle St, Linden NJ. Single Family Home. 4 bedrooms2 full baths. Price: $315,000. Taxes are $5,806 Please call: (800) 872-7653


21 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

* RE/MAX 1ST ADVANTAGE * Single Home for Sale. Linden, NJ. Price $259,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* CENTURY 21 JR GOLD TEAM REALTY * Garfield, NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Price: $210,000 House was built in 1900. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 809 N Wood Ave, Linden NJ. Commercial Property for Sale. Price $326,500 1st floor MEDICAL Office offers 4 exam rooms, 1/2 bath, private office, large waiting room with reception area, kitchen & storage area. 2nd floor DENTAL Office offers 3 exam rooms, 1/2 bath, private office, waiting room with reception area and kitchen area. Nothing to do but move in. Call: (800) 872-7653

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ 2 Family home for sale 7 Bedrooms, 4 Full Baths, driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful, mint condition home in a very convenient location! No expense has been spared on this home! Huge 3 car detached garage with loft above. Price: $249,900 Call: (732) 382-0200 Elizabeth NJ Home for Sale for $278,000 with 7 bedrooms and 3 full baths and 1 half bath. Driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 9 bedrooms and 2 full baths. Deck, 1 car drive, lot of parking spaces. For more information please call: (908) 353-8277

ESSEX SPRINGFIELD AVE. Great opportunity to take over existing business with meat processing machines, or expand it. Building and all equipment included as well as the business. Price: $450,000 Please call: (908) 403-1762, Danna

* ALL TOWNE REALTY * Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

C-21 J.R.S. REALTY 1410 Esterbrook Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 3 full baths. Master bedroom has full bathroom and walk in closet. Endless possibilities in the finished basement relax next to the fireplace in the family room or entertain guests in the ample rec room. There is also a full bathroom and a room that can be used as an office with a walk in closet. Price: $274,900 Call: 888-720-4932

626-630 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half hath. Price: $339,000 For more information, please call: (609) 731-4265

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale, Linden, NJ. Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932

GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932

C-21 ATLANTIC REALTORS 1068 North Ave, Elizabeth NJ Home have 4 Bedrooms and 3 Full Baths. Great location for NYC commuters, first floor with beautiful new kicthen totally renovated with center island, hardwood floors, title ceramic floors, separate utilities for each apartment. Price: $250,000 Call: (732) 396-0606

* WEICHERT REAL ESTATE * 225 Rosewood Ter, Linden NJ. Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful cape all renovated with Open Floor Plan, very spacious and bright. Price: $219,900, Call: (800) 872-7653

413 Sycamore St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Oversized, detached 2-car garage. Call: (888) 720-4932


22

ND Nieruchomości

* WEICHERT REALTORS * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Garage for 2 cars. 1 st floor: 3 Bedrooms, dining room. Price: $333,000 Please call: (866) 948-6325

* WEICHERT * LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500. Cell: (888) 720-4932

DOM NA SPRZEDAŻ W LINDEN, NJ. Cena: $310,000 Dom posiada 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Podjazd na 2 samochody. Dom posiada także 3 garaże. Duży ogród. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * SOMERSET, NEW JERSEY. Price: $269,800 3 bedrooms, 3 full baths. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

Century 21 Atlantic Realtors 425-427 Magie Ave, Elizabeth NJ PRICE: $299,000 Home with 4 Bedrooms and 2 Full Baths, new roof, new heat, new windows. Driveway for 1 car. Please call: (908) 245-6767

228-230 Halsted Rd, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath. Price: $279,900

* Premier Choice Real Estate * Wildwood, New Jersey. Price $144,850 3 bedrooms, 2 full baths, call: (561) 929-7670, Milena Koszalka * Group Twenty Six * Commercial Property for Sale. Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

* RE/MAX Excellence * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932 ALL TOWNE REALTY, INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $279,000 with 8 bedrooms and 3 full baths. Driveway for 1 car. Call: (732) 381-1190 * Premier Choice Real Estate * Plainfield, New Jersey Price: $107,500 3 bedrooms, 1 baths. Call: (561) 929-7670

* WEICHERT REAL ESTATE * Commercial Property for Sale. Price: $249,000. Call: (888) 720-4932

13 KRAKOW ST, Garfield NJ Single Family Home for Sale Price: $269,000 3 Bedrooms, 2 full baths. The large finished basement has ease of access from the main unit and the yard as well. The basement area features a family room and so much more. Call: (888) 720-4932

263 Stiles St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Huge 6 bedrooms colonial with 2 full baths and 2 half baths. 6 zone heat. For sale As is, Buyers responsible for all permits and CO s. Needs Bank approval, big dog in the house. Price: $260,000 Call: 888-720-4932, Romualdo Galano

* WEICHERT REAL ESTATE * 904 Baldwin Ave, Linden NJ. 4 bedrooms, 3 full baths. Garage for 1 car with 1 car drive. Price: $290,000 Please call: (800) 872-7653

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932


23 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

272-274 2ND ST, Elizabeth NJ Commercial Property for Sale for $349,000 Please call: (888) 720-4932

1588 Lawrence St, Rahway NJ 2 family home for sale. Price: $279,000 5 Bedrooms, 2 Full Baths. Great Area of Rahway, walk to the train station. Updated 2 Family Home with 2 Bedrooms on 2nd level and 3 bedrooms on the 1st level. Full Basement with separate utilities. New Roof, New Windows, New Driveway, Updated Bathrooms, Updated Kitchens. Please call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

188 KENNEDY BLVD, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $329,000 House with 5 bedrooms and 2 full baths, full basemant. For more information please call: (201) 437-0411

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ Price: $284,500 House with 7 bedrooms and 4 full baths. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

HOME FOR SALE in Elizabeth, NJ Home for Sale for $309,900 with 5 bedrooms and 3 full baths, 1 half bath. Concrete Driveway. Garage for 1 car. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

* WEICHER REAL ESTATE * Townhouse for Sale in Garfield, NJ. Price: $359,000 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. 1 block to Plauderville Station. 1st level: living room, formal dining room, open floor plan with hardwood floors. Garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932

Bayonne NJ Single Family Home for Sale Home with 3 bedrooms and 2 full baths. Hardwood floors, partially finished basement. Please call: (732) 283-2100 ext. 134

PROPERTY FOR SALE. Elizabeth NJ Price: $289,900 3 bedrooms, 4 full baths, 1 half bath. For more informations please call: (908) 289-7746

800-802 Parkview Ter, Elizabeth NJ Price: $285,000 House with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (908) 400-0123

ERA INTEGRA REALTY 448 BROADWAY, Elizabeth NJ 6 bedrooms and 4 full baths, 1 half bath. Brand new two unit house under construction. Price: $325,000 For more information please call: (908) 282-1032

* WEICHERT REAL ESTATE * 312 Miner Ter, Linden NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful Colonial in the heart of Linden. 2 blocks to school with finished basement. Price: $252,500. Please call: (800) 872-7653

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

!

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1141 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $265,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Living Room with wood burning fireplace. Hardwood floors with inlay. Formal Dining Room with same style floor. Large updated kitchen with plenty of cabinet space. 3 Spacious bedrooms. Pull down stairs for attic access. Finished basement with another full bath. One car detached garage. Paver patio and fenced yard. Call: (888) 720-4932

ALL TOWNE REALTY, INC. Linden NJ Single Family Home for sale. Price $269,900 Home with 3 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Hardwood floors, patio, oversized family room with heattolator pot belly stove, garage for 1 car. Please call: (888) 720-4932

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

C-21 PICCIUTO REALTY, INC. 180 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Totally redone 3 possibly 4 bedroom Colonial on quiet street. New kitchen, baths, windows. Huge master suite w/walk in closet, bath & laundry room. formal dining room. Wood burning fire place in living room. All hardwood floors on first level. Office or bedroom on 1st level. Eat in kitchen with all appliances included. Please call: (908) 688-3311

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA

14 EAST 43RD ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale Price: $320,000 House with 3 bedrooms, 1 full bath, parking for 1 car, full basement. Please call: (888) 720-4932

• tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com


24

ND Nieruchomości

Elizabeth NJ Price: $299,900 7 Bedrooms, 4 Full Baths, Garage for 1 car. Lot of parking spaces. For more informations please call: (973) 741-3000

1021 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $259,900 3 Bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

* OPIRHORY REALTORS * 233 MIDLAND AVE, Garfield, NJ. Price: $239,000 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Call: (888) 720-4932

2 rodzinny dom na sprzedaż w Elizabeth, NJ W domu znajduje się 6 pokoi, 3 w pełni wyposażone łazienki, ukończona piwnica. Dom został w pełni odnowiony w 2005r., blisko do transportu publicznego w kierunku NY. W okolicy lotnisko. Telefon: (888) 720-4932

* OPIRHORY REALTORS * Garfield, NJ. Large 2 family home with 4 bedrooms, property 100x100. 1 car attached garage with entrance to home and driveway. 2.5 baths great location, 15 min from NYC. Price: $362,000 Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

REMAX GOLD COAST REALTY 76-78 EAST 24TH ST, Bayonne NJ, Condo for Sale Condo with 3 Bedrooms and 2 Full Baths. Price: $289,900 (201) 795-0100

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale. Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE 137 Jacques St, Elizabeth NJ Price: $290,000 4 Bedrooms, 2 Full Baths and1 Half Bath. For more informations please call: (908) 558-2727 Sussex, 437 N LAKE Price: $380,000 5 bedrooms, 3 full baths, community pool. Call: (908) 403-1762, Donna

* C-21 J.R.S. REALTY * 225 W Gibbons St, Linden, NJ. Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* Coldwell Banker Residential Brokerage - Westfield East * Linden, Single Family Home. 4 bedrooms, 1 bath. House remolded in 2006, rood, windows, siding, kitchen with granite counters. Hardwood floors. Price: $282,500 Please call: (908) 868-9471

* HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ * Gorgeous renovated home in move in condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom, basement with family room and fireplace. Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932 Two family home for sale. Elizabeth NJ 5 bedrooms, 2 full baths, 1 car drive, lot of parking spaces. Price: $339,000 For more information please call: (908) 289-5200

Linden NJ. Home for Sale for $279,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. This home was built in 1960. Totally renovated in 2007. Call: (888) 720-4932

322 Gesner St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Charming cape cod ready to move in. Great location. Priced to sell. Maple kitchen with granite counter top, ceramic tile floor, newer windows and wood burning fireplace. Recently remodeled. Price: $305,000 Call: (888) 720-4932

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na sloneczna Floryde $48,500.00. Condo 2 bedrooms i 2 baths. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa 239-410-9780 lub email Nissa@nissarealtor. com zobacz moją stronę internetowa www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)

Floryda, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami. Floryda, super okazja. Domy i mieszkania na sprzedaż od $25,000. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe. Pożyczki i kredyty. Sprawdzanie historii kredytowej. Roman (754) 235-0378 lub (954) 773-7970

71 W 20TH ST, BAYONNE NJ Single Family Home for Sale Price: $339,000 Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Close to Light Rail, or just a few steps to Buses on Ave C. Please call: (888) 720-4932

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110, ask Christopher Piechocki

SUPER OKAZJA Domy, mieszkania na Florydzie już od $25,000. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe i centra handlowe. Pożyczki i kredyty. Proszę dzwonić. Roman: (754) 235-0378

* KELLER WILLIAM REALTY * Boynton Beach. Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

* Keller William Realty * Boynton Beach, Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

* KELLER WILLIAM REALTY * North Palm Beach, Price: $298,500 3 bedrooms, 2 and half baths. Wonderful location in North Palm Beach. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski


Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303

nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

25


26

ND Nieruchomości

SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197 Mieszkanie lub dom na SŁONECZNEJ FLORYDZIE Oferujemy domy i condominia na Florydzie w Boca Raton, West Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Lake Worth i wiele innych. Pomagamy w załatwianiu pożyczek, także dla kupujących z Polski. Proszę dzwonić: (386) 986-0368, Sylwia

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA PILNIE SPRZEDAM 3 KONDOMINIA. Bardzo dobra lokalizacja, 15 minut do Amerykańskiej Częstochowy, 3 mile do jeziora Nockamixon, 300 fit od drogi 313, 5 minut do centrum miasta i drogi 309 i 78. Dobra oferta dla inwestora . 3 sypialnie, 2,5 łazienki, pralnia, kuchnia, jadalnia, salon, hol, duża piwnica, garaż. Wyjście z jadalni na werandę. Duże parkingi na samochody. Duży wolny teren wokół budynku, który można wykorzystać na plac zabaw, lub boisko albo ogródki działkowe. Można też zrobić jeziorko czy basen , zależy od pomysłu właściciela. Telefon (267) 374-9168

DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY, z powodu wyjazdu, dom w Pensylwanii, Pokono hrabstwo Monroe. Dom odnowiony 6 sypialni, 2 łazienki, 2 salony z kominkami, kuchnia. Pełne wyposażenie, gotowy do wynajmowania lub zamieszkania. Osiedle strzeżone, w bliskiej okolicy jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny oraz rajdy samochodowe NASCAR. Cena $215,000.00 do negocjacji. Tel. po polsku (570) 732-3756, po ang. (800) 621-1466 prosić Hede. SPRZEDAM DOM W ALLENTOWN PA 5 pokoi, 1.5 łazienki, wykończona piwnica, garaż. Może być na biznes. Dobra lokalizacja. Podatek roczny $2,308. Blisko drogi 22i 78. 1.5 godziny do Nowego Yorku. Blisko stacji autobusowej, szkół, kościoła, sklepów. Dużo różnych firm, duża Polonia. Cena domu $135,000 Telefon (610) 437-6742

DOM DO SPRZEDANIA w Poconos, PA Bardzo blisko do Lake Wallenpaupack. Trzy sypialnie, dwie duże łazienki, wykończony basement, drewniane podłogi & kamienny kominek. Cena: $189,000 Po więcej informacji proszę dzwonić. Telefon: (908) 812-9488 Jacek

KUPIĘ NIERUCHOMOŚ

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

.com

classified@dziennik.com

Kupię dom 4 rodzinny na Ridgewood, Queens. Cena do $650,000. Mam ponad 30% na down payment, i jestem gotowy z bankiem. Proszę dzwonić, SMS, lub email. Po polsku lub angielsku. Krystian: ( 718) 899-0024

NIERUCHOMOŚCI POLSKA MIESZKANIE W LUBLINIE 3-pokojowe, w bardzo atrakcyjnej dzielnicy - LSM. Mieszkanie rozkładowe, kuchnia oddzielna z dużym oknem, ubikacja oddzielnie od łazienki. Mieszkanie dwustronne w bloku z winda. Atrakcyjna lokalizacja: w pobliżu wyższych uczelni i miasteczka akademickiego; doskonała komunikacja miejska. Bliskość obiektów sportowych i rekreacyjnych a także terenów zielonych i spacerowych. Cena: 220 000 PLN Telefon: (828) 862-5299 e-mail: halina512@poczta.fm

SPRZEDAM Dom z basenem w Nowym Sączu. Więcej informacji pod telefonem: 011 48 (500) 212-314

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Sprzedam Piękny Apartament w Lublinie Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. Piotr 0035 (387) 710-9513 Polska Jelenia Gora Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski +48 757-554-749 Andrzej Lubin-Legnicki Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze z wpisem do ksiegi wieczystej. Mieszkanie w budynku 4-piętrowym na 3 piętrze o wielkości 53 m2. Cena do negocjacji Kontakt Pan Henryk: (646) 290-1716 POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824 Pensjonat/willa w parku Krajobrazowym Kazimierza Dolnego. położony w jednym z najpiękniejszych okolic miasta (słynny Wąwóz Korzeniowy, szlak turystyczny). Działalność prowadzimy od sierpnia 2012, ogromny potencjał zarobkowy. Wyjątkowy charakter obiektu i miejsca. Kawiarnia, komin, sauna, basen, ogród, garaż, własna studnia głębinowa, solar, itp. Objekt z najwyższej klasy materiału (pełna cegła, kamień, drewno), profil ekologiczny. Proszę dzwonić : +11 49 (173) 700-4210 Na sprzedaż Dom w Kazimierzu Dolnym. Wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka. Rok budowy 2006. 5 km od rynku w Kazimierzu Dolnym, na terenie parku krajobrazowego, bardzo ładny, przy drodze asfaltowej, działka 500 m2, kostka, duze drzewa, drewniane okna i drzwi, 2 garaże, ogrodzone. Cena: $140 633,78 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 ŚLIWICZNA, OKOLICA RZESZOWA. Nowe domy na działkach całkowicie uzbrojonych. Działki 7 arowe lub większe, blisko szkoły, sklepy. Dogodny dojazd do centrum Rzeszowa. Wybudujemy dom według twojego projektu. Uzbrojone działki na sprzedaż. Odnowa Corp. Proszę dzwonić: (718) 216-0169

Gdynia-Centrum. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie. Kaszuby/miejscowoÊç Podjazy. Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà o pow. 3,400 m.kw. Ogrodzona siatkà, na miejscu woda i pràd oraz ma∏y domek. (917) 626-3825

WISŁA - CENTRUM - POLSKA Sprzedam duży dom umeblowany z kompletem pościeli 10 pokoi 6 łazienek w urokliwej Wiśle perle gór Beskidów. Na działce budynek okolo 100m2 z przeznaczeniem pod działalność. Więcej info komórka w Polsce. Telefon 011 48 (517) 136-736

Dom pod PIASECZNEM k. Warszawy Piękny 200m2 dom z 47m2 tarasem na działce o powierzchnni 1364m2. 3 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż. 10 km za Piasecznem. Obok las , przedszkole, sklepy, restauracje, stadnina koni, autobus. Dom luksusowo wykończony (marmur, trawertyn,granit) Cena 999.000zł Proszę dzwonić: 011 48 (602) 652-002 Sprzedam działkę nad jeziorem, około 1700 m2. Dostępne media :prąd, woda i łącze telekomunikacyjne, trasa turystyczna pomiędzy Augustowem, Oleckiem i Giżyckiem. Działka częściowo zadrzewiona, dęby, lipy i inne gatunki drzew. Możliwość dokupienia sąsiedniej działki. Cicha i spokojna okolica. Możliwość zamiany na gospodarstwo rolne. Kontakt w NYC (917) 291-2159 lub do polski (+48) 884-108-656 SPRZEDAM PIĘKNY APARTAMENT W LUBLINIE BARDZO TANIO 91 m2, cztery, duże pokoje. Przestronne mieszkanie na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym w miejscowości Lublin, w dzielnicy Czechów. Cztery pokoje, okna wychodz ce na wschód, zachód; widok na panoramê miasta. Standard wykończenia:śœciany gładź gipsowa, glazura; podłogi - parkiet, terakota; okna - PCV. Wyposażenie oferowane w cenie: zabudowa kuchenna. Do lokalu przynależy: piwnica, balkon. Opis budynku: trzypiętrowy blok mieszkalny oddany do użytku w 2001 roku. Przeprowadzone remonty: docieplenie budynku, remont elewacji, remont klatki schodowej. Opis lokalizacji: komunikacja: linie autobusowe. Odległość od centrum: około 1 km. Tereny rekreacyjne: fitness, basen. Punkty usługowe w pobliżu: apteka, bank, centrum handlowe, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia, przychodnia, szpital, restauracja, weterynarz. Dostępne media: gaz ziemny, internet, kanalizacja, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła Cena: $143 446,46 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513

DZIAŁKA BUDOWLANA Zambrów, ul. Wądołkowska Działka budowlana o powierzchni 5481 m2, położona przy drodze asfaltowej. Grunt położony na obrzeżach miasta Zambrów, ul. Wądołkowska/Ogrodowa, z dala od zgiełku, hałasu, cicha i spokojna okolica. Media: prąd, woda. Działka idealna pod budownictwo jednorodzinne. Krzysiek 1 (416) 558-4007

TANIO SPRZEDAM. DOBRA INWESTYCJA, DLA SIEBIE LUB NA WYNAJEM Bardzo atrakcyjne, dwupoziomowe mieszkanie, 111m2 - (1195sqF); 5 pokoi, w bardzo dobrej lokalizacji Warszawa-Ursynów, blisko lasu,metra i terenów rekreacyjnych. Do Centrum 25 minut jazdy. Mieszkanie o dużych możliwościach aranżacyjnych. Słoneczne, okna trzech sypialni , salonu i dwóch balkonów wychodzą na południowy zachód. Mieszkanie idealne dla rodziny z dziećmi, każdy poziom jest niezależny i w pełni funkcjonalny. Na obu poziomach są pełne łazienki (na dolnym wanna, na górnym kabina prysznicowa) oraz dwie odrębne toalety. Telefon: 011 48 888 082 888 ZAŁBICE STARE 12 KM OD WARSZAWY. Komunikacja miejska. Dom w starym lesie sosnowym. Stan surowy zamknięty. 110 m2. Jedna sypialnia wykończona. Woda i szambo własne. Gaz i elektryczność miejska. Cena $90.000. Proszę dzwonić: 011 48 (604) 210-144 lub 011 48 (228) 383-754

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish)

SEEKING EXPERIENCED Decorative Painters (1O yrs Min) and experienced Finish Carpenters (15 yrs. Min). Please inquire to: (917) 416-6282 / Poszukujemy doświadczonych malarzy dekoracyjnych (10 lat doświadczenia) oraz stolarzy do wykończeń (15 lat doświadczenia) Proszę dzwonić: (917) 416-6282

PRACA HELP WANTED NY Woodwork Shop looking for cabinet maker/installer, helpers, finish carpenters for hi-end residential custom Woodwork Shop (located in LIC, Queens) and General Contractor. Must have experience. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

Seeking experienced cabinet maker who knows how to read plans. Must have working papers. Please call: (718) 729-0404, ask for Milton

POTRZEBNY DOŚWIADCZONY pracownik do “marble shop”, Queens. Oraz doświadczona osoba do układania marmuru. Komunikatywny j. angielski wymagany. Proszę dzwonić: (718) 472-4300

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

ELECTRICIANS WANTED Brooklyn Please call: (917) 807-2523

FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-a na dalekie trasy. Komunikatywny angielski i doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417

POTRZEBNI LUDZIE DO PRACY Ogólne prace zewnętrzne (stolarka, malowanie, siding) Proszę dzwonić: (773) 418-3254 BOOKKEEPER/PAYROLL/PAY RECEIVER STRONG QUICK-BOOKS EXPERIENCE REQUIRED 1+ Years of Bookkeeping experience including A/R, A/P, Payroll and Invoicing. Strong Microsoft Office Experience Required. Must be a team player Must be organized. MUST BE ABLE TO PASS A BACKGROUND CHECK AND CREDIT CHECK. Person must be highly organized with files. email: theemploymentzones@gmail.com

27

• Potrzebna m∏oda kobieta do prowadzenia domu w Manhattanie. 3 dni w tygodniu + 3 dni co 2 tygodnie. $16/godz. Wymagany pobyt sta∏y, dobry j. angielski, referencje • Kobieta do opieki nas starszà panià w Manhattanie. Praca z zamieszkaniem. Wymagany dobry j. angielski, referencje. $140/dzieƒ. Proszę dzwoniç, Polish Home Service (718) 389-6117 SECURITY OFFICE NEEDED foe state and residential building immediate hire no felonies, up to $16.50 per hour. Please call: (347) 920-0351 CUSTOM FURNITURE SHOP is looking for a experienced cabinet maker/ Installer with at least 10 years experience. Must be on time and flexible with hours. Must have own tools. Call Karen at (718)726-3575

Firma elektryczna zatrudni elektryków z doświadczeniem, pomocników i do przyuczenia w zawodzie. Pobyt sta∏y i j. angielski wymagane. Proszę dzwoniç, zostawiç wiadomoÊç: (212) 868-1090

WOMAN WANTED to work in department store in Park Slope, Brooklyn. Starting salary $10 per hour. Must have ss number and speak English. Please call: (718) 541-4088

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI mechaników do pracy na dachach płaskich. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach 8 AM - 6 PM. Telefon: (646) 545-0707, Karla HOUSEKEEPER every Tuesday 10am to 5pm. Must speak English and have recent references. Please call between 10am-8pm: (212) 744-1966 Firma budowlana Stonehenge zatrudni murarzy, pomocników i wykwalifikowanych pracowników na rusztowania wiszàce, stojàce oraz dachy. Wymagamy licencje na rusztowania wiszàce i stojàce (OSHA). Prosz´ dzwoniç: (718) 497-1188 QUEENS BREAD BAKERY is looking for workers. Hiring workers with kitchen experience or experienced oven workers or mixers. 44-25 54th Drive, Maspeth, Queens. Please call: (646) 641-1174 FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI mechaników do pracy na rusztowaniach. Wymagane licencje na rusztowania wiszące, stojace i OSHA. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach 8 AM - 6 PM. Telefon: (646) 545-0707, Karla

Zatrudni´ stolarza instalatora. Wymagane doÊwiadczenie, znajomÊç j. angielskiego, pobyt sta∏y. Zapewniam dobre warunki pracy i dobre zarobki. Proszę dzwoniç, Jerzy: (917) 567-0653

PRACA HELP WANTED NJ

POLSKA FIRMA BUDOWLANA POSZUKUJE OD ZARAZ stolarzy budowlanych , malarzy/szpachlarzy. Proszę zostawić wiadomość na taśmie, mówimy po polsku (718) 386-2200 tylko poważne oferty POMOC DOMOWA (Formal Housekeeper) do rezydencji na 5th Ave. w MHT. 5 dni/$1200 z zamieszkaniem , wolne dni w środku tygodnia. Potrzebny stały pobyt, dobry angielski i konieczne referencje z pracy w Formal House. Telefon: (212)-730-6927, AREMIT AGENCY, INC. PARA DO REZYDENCJI na Long Island z zamieszkaniem. 5 dni/$120.000 - $ 130.000 rocznie, wolne dni w środku tygodnia, potrzebny stały pobyt, doświadczenie 3-5 lat, referencje i dobry angielski. Telefon: (212)-730-6927, AREMIT AGENCY, INC.

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 655-6525, Jarek. Insurance medyczny. Obróbka graniotu. Doskonałe warunki płacowe dla osób z doświadczeniem. Praca w Ridgefield Park, NJ. Tylko legalny pobyt. Dzwonić do Jarka na (201) 527-6199 Potrzebni pracownicy do pracy w biurze. Okazyjne lekkie przenoszenie ciężarów do40LBS. Ubezpieczenie medyczne zapewnione. Proszę dzwonić na (201) 655-6525. Praca w North Jersey. www.marble.com

EXPERIENCED PLUMBERS NEEDED Immediate openings in new construction and service in both commercial and residential settings. Candidates need good general plumbing skills repairing and installing pipes, fittings, fixtures, drainage systems and more. Please call (914) 476-6659 Mineola Home Improvement Company is looking for full time installers with general home improvement/construction experience (windows, doors, awnings a plus). Must be hard working & have mechanical ability. We will give you training but you must be a quick learner & organized. Hourly pay plus overtime based on experience. Drivers license required. Fluent in English. Please call: 516-746-0460 or fax resume to 516-746-0223

Potrzebne osoby na stanowisko SPAWACZ. Doświadczenieobowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenie medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić dzwonić do Jarka na (201) 655-6525

POTRZEBNA NIEPALĄCA GOSPOSIA NA DOM I DO DWOJGA DZIECI. JĘZYK ANGIELSKI KONIECZNY. PRACA NA BROOKLYNIE. PROSIĆ PANIĄ OLGĘ: (718) 209-1715 LUB ZOSTAWIĆ WIADOMOŚĆ NA TAŚMIE

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


28

Og∏oszenia/Classified AGENCJE AGENCIES

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

TURYSTYKA TOURISM

USŁUGI SERVICES

SAMOCHODY CARS AUKCJE AUCTION

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

NASZA STRONA: www.dziennik.com

FIRMA BUDOWLANA o ustabilizowanej pozycji na rynku, specjalizująca się w

robieniu prac betonowych w wysokościowcach ZATRUDNI DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW na poniższe stanowiska: • Stolarz – cieśla z doświadczeniem w szalunkach pod beton - płaca $18.00 - $45.00/godz • Betoniarze z doświadczeniem w odlewaniu i polerowaniu betonu – płaca $18.00 $45.00/godz • Zbrojarze – instalatorzy z doświadczeniem w pracach betonowych - płaca $18.00 $45.00/godz • Pomocnicy budowlani - płaca $11.00 - $25.00/godz Firma oferuje atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne zatrudnienie przez cały rok. Nasze projekty budowlane zlokalizowane na Manhattanie, Brooklynie, Queensie, Bronxie i Long Island. Wszyscy pracownicy muszą posiadać zezwolenie na pracę na terenie US. Aby umowić się na spotkanie zadzwoń 718-418-0040 lub zgłoś się osobiście pomiędzy 9am – 12pm (codziennie, za wyjątkiem śród) do siedziby firmy:

617 Johnson Avenue (róg Johnson, Flushing and Cypress) Brooklyn, NY 11237

KOMENTARZ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378


Sport

29

W SKRÓCIE nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

Siatkówka

n Rosja pokonała Brazylię 3:0 (25:23, 25:19, 25:19) w finale turnieju Ligi Światowej siatkarzy w argentyńskim Mar del Plata. Trzecie miejsce zajęli Włosi, którzy pokonali Bułgarów 3:2 (21:25, 25:21, 25:20, 21:25, 15:7). n Polscy siatkarze mimo niezakwalifikowania się do turnieju finałowego Ligi Światowej pozostali na czwartym miejscu w rankingu międzynarodowej federacji (FIVB). Liderami są nadal Brazylijczycy, którzy wyprzedzają Rosjan i Włochów.

Tenis

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK

OSOBISTE PERSONALS

n 24-letnia Agnieszka Radwańska zajmuje nadal czwarte miejsce w rankingu tenisistek WTA Tour. Jej młodsza o dwa lata siostra Urszula spadła z 40. na 42. pozycję na świecie. Liderką klasyfikacji jest Amerykanka Serena Williams, przed Rosjanką Marią Szarapową. n Jerzy Janowicz nadal zajmuje 17. miejsce w rankingu ATP World Tour. Natomiast spadki po pięć lokat odnotowali Łukasz Kubot - na 68. pozycję i Michał Przysiężny - na 107. Liderem klasyfikacji najlepszych tenisistów świata jest wciąż Serb Novak Djokovic. n Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski awansowali z dziesiątego na szóste miejsce w rankingu najlepszych par sezonu “ATP Doubles Team Race to London”. Po niedzielnym triumfie w turnieju ATP w Hamburgu polscy tenisiści powiększyli dorobek do 1910 punktów. n Agnieszka Radwańska jest rozstawiona z numerem 1 w tenisowym turnieju WTA w Stanford z pulą nagród 795 707 dolarów. W pierwszej rundzie Polka ma wolny los, a w drugiej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu pomiędzy Amerykanką Mallory Burdette i Włoszką Francescą Schiavone. Rywalką Urszuli Radwańskiej - nr 7 w turnieju - w pierwszej rundzie będzie Amerykanka Christina Machle. W kwalifikacjach odpadła Alicja Rosolska. Polka przegrała z Amerykanką Julią Boserup 0:6, 2:6. n Magda Linette pokonała Amerykankę Julię Cohen 6:2, 6:3 i po raz drugi w karierze awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA Tour na kortach twardych w Baku (pula nagród 235 tys. dol.). Poprzednio udało jej się to w maju w Strasburgu. Linette, 226. w rankingu WTA Tour, w następnym meczu zmierzy się ze 135. w świecie Czeszką Kristyną Pliskovą. Będzie to ich drugi pojedynek ,a poprzednio trafiły na siebie w 2011 roku w marokańskim Fezie, gdzie Polka przegrała 6:7 (9-11), 4:6. Urodzona w Poznaniu 21-letnia tenisistka rozpoczęła też udanie występ w deblu, razem z Ukrainką Eliną Switoliną. W pierwszej rundzie wyeliminowały najwyżej rozstawione Mandy Minellę z Luksemburga i Chanelle Scheepers z RPA 2:6, 6:3, 10-8.

Pływanie

WRÓŻKI PSYCHICS Tonya Gifted Wróżka, Spirytysta 25 lat doświadczenia. Rozwiąże wszystkie problemy. Łączy zakochanych. Jeżeli masz ważne pytania dotyczące życia, znalazleś odpowiednią wróżkę. Większość kart kredytowych akceptowana. ZADZWOŃ TERAZ (347) 559-3310 Mówi po Angielsku

n Spyridon Gianniotis wygrał rywalizację na 10 km na otwartym akwenie w pływackich mistrzostwach świata w Barcelonie. Grek obronił tytuł wywal czo ny przed dwo ma la ty w Szanghaju. Drugi był Niemiec Thomas Lurz, a trzeci Tunezyjczyk Oussama Mellouli.

Hokej na trawie

n Polskie hokeistki na trawie przegrały z Włoszkami 0:1 (0:0) w pierwszym meczu mistrzostw Europy drugiej dywizji, które w poniedziałek zaczęły się we francuskim Cambrai. Kolejnym rywalem podopiecznych Krzysztofa Rachwalskiego będą Austriaczki.

Piłka nożna

n Piłkarze Stanów Zjednoczonych zagrają z Hondurasem w półfinale Złotego Pucharu CONCACAF - mistrzostw strefy Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. W półfinałach gospoda-

rze turnieju pokonali Salwador 5:1 (2:1), a Honduras wygrał z Kostaryką 1:0 (0:0). n 18-letni peruwiański piłkarz Yair Jose Clavijo Panta (Sporting Cristal Lima) zmarł podczas meczu z Realem Garcilaso Cuzco. Według miejscowych mediów, powodem śmierci był atak serca. n Piłkarski mistrz Brazylii Fluminense Rio de Janeiro uległ lokalnemu rywalowi Vasco da Gama 1:3 (0:1) w pierwszym meczu ligowym na zmodernizowanym stadionie Maracana. Fluminense kończyło spotkanie w dziewiątkę, bowiem czerwone kartki otrzymali Fred (zdobył dwa gola z Hiszpanią 3:0 w niedawnym finale Pucharu Konfederacji, także na Maracanie) w 24. minucie i Digao w 73. n Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) zmieniła w poniedziałek swoją wcześniejszą decyzję zawieszającą reprezentację Kamerunu. Powodem kary były polityczne wpływy rządu na krajowy związek (FECAFOOT). Dzięki tej decyzji zawodnicy mogą się przygotowywać pod kierunkiem Niemca Volkera Finke do zaplanowanego na 6 września meczu drugiej rundy kwalifikacji mistrzostw świata 2014 z Libią. Kameruńczycy są liderami grupy I strefy afrykańskiej.

Sporty motocyklowe

n Marc Marquez (Honda) wygrał wyścig o Grand Prix USA na torze w Laguna Seca, gdzie rywalizacja toczyła się tylko w klasie MotoGP. Hiszpan umocnił się na prowadzeniu w motocyklowych mistrzostwach świata po dziewięciu z 18 eliminacji. Marquez wyprzedził o 2,298 s Niemca Stefana Bradla (Honda) oraz o 4,498 s Włocha Valentino Rossiego (Yamaha).

Lekkoatletyka

n Osiem medali: trzy złote, cztery srebrne i jeden brązowy zdobyli reprezentanci Polski w 22. mistrzostwach Europy do lat 20 we włoskim Rieti. W ostatnim dniu w niedzielę biało-czerwoni stawali cztery razy na podium, w tym dwa razy na najwyższym stopniu. Złoto wywalczyła sztafeta 4 x 400 m w składzie: Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Curyło, Adrianna Janowicz i Martyna Dąbrowska. Wynikiem 3.32,63 poprawiły rekord Polski U-20 z Rygi (1999), należący do: Justyny Karolkiewicz, Anety Lemiesz, Ilony Szymerskiej i Żanety Tomczyk. Srebro przypadło Rosjankom - 3.33,36, a brąz Niemkom - 3.33,40. W ostatnim dniu MEJ triumfowała także męska sztafeta 4 x 100 m w składzie: Tomasz Mudlaff, Jacek Kabaciński, Hubert Kalandyk, Adam Jabłoński - 39,80. Na drugim miejscu uplasowali się Niemcy - 39,96, a na trzecim Włosi - 40,00. Po srebrny medal pobiegła sztafeta 4 x 400 m - Paweł Walczuk, Rafał Smoleń, Łukasz Ozdarski i Patryk Dobek. Czasem 3.05,07 poprawiła rekord Polski U-20, który w Barcelonie (2012) ustanowili: Karol Zalewski, Rafał Smoleń, Piotr Kuśnierz, Patryk Dobek. Pierwsze miejsce zajęli Rosjanie - 3.04,87, trzecie Wielka Brytania - 3.05,14. Z kolei Sofia Ennaoui na 1500 m była druga - 4.20,20. Natalia Wiera zajęła 13. lokatę 4.33,05. Triumfowała reprezentantka Ukrainy Natalia Pryszczepa - 4.18,51, a brąz zdobyła Norweżka Aurora Dybedokken - 4.21,27 (rekord życiowy).

Golf

n Zwycięstwem Amerykanina Phila Mickelsona zakończył się w niedzielę na polu w szkockim Muirfield trzeci tegoroczny turniej wielkoszlemowy golfistów British Open (z pulą nagród 8 mln dol.). Wygrana w 142. edycji dała mu czek na 1,4 miliona dolarów. Triumfator czterodniowej rywalizacji uzyskał wynik 281 uderzeń, trzy poniżej limitu. Pokonał Szweda Henrika Stensona - 284. Szósty był Amerykanin Tiger Woods - 286 (69+71+72+74), ex aequo z dwoma innymi graczami.


30

Sport

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Jagr został “Diabłem” n 41-letni czeski hokeista Jaromir Jagr podpisał z New

FOTO: PAP/EPA/NICOLAS BOUVY

Zdaniem dziennikarzy oficjalne ogłoszenie tej informacji nastąpi na zaplanowanej na wtorek konferencji prasowej w Newark. W ostatnim sezonie czeski weteran grał w szeregach Dallas Stars, a w drugiej części rywalizacji i zmaganiach o puchar Stanleya w Boston Bruins. W 45 występach zgromadził 35 punktów (16 goli, 19 asyst), odnotowując wysoką średnią minut (18.20) spędzonych na lodzie. W fazie playoffs zagrał w 22 meczach uzyskując dziesięć asyst, a “Niedźwiadki” przegrały w finale z Chicago Blackhawks 2-4. Teraz w ekipie Devils ma wzmocnić linię ataku po tym, jak z klubu odeszli Rosjanin Ilia Kowalczuk i David Clarkson. Jagr ma za sobą 19 sezonów i 1391 spotkań w lidze NHL, w których zdobył 1688 punktów – 681 bramek i 1007 podań, w barwach sześciu drużyn. Największe sukcesy od-

Christopher Froome

FOTO: REUTERS/BRIAN SNYDER

Jersey Devils kontrakt na występy w barwach “Diabłów” w najbliższym sezonie ligi NHL. Informację o tym podała strona internetowa telewizji ESPN, jednak bez szczegółów finansowych umowy.

Jaromir Jagr grał w ostatnim sezonie w Boston Bruins i dotarł do finału Pucharu Stanleya

nosił z Pittsburgh Penguins, sięgając z nimi dwukrotnie po Puchar Stanleya (1991 i 1992). W fazie playoffs, w 202 meczach uzyskał 199 pkt, w tym 78 goli i 121 asyst. n

Coe: przywrócić 4-letnią dyskwalifikację n Sebastian Coe – wiceprezydent IAAF i były przewodniczący komitetu orga- ceprezes Międzynarodowego Stowaszenia Federacji Lekkoatletycznych. nizacyjnego igrzysk olimpijskich w Londynie – proponuje powrót do czterolet- rzySło wa Sebastiana Coe są reakcją niego zakazu startów dla sportowców, u których wykryto niedozwolone środki. na informację o wykryciu niedozwo-

“Musimy wrócić do okresu 4-letniej dyskwalifikacji. Skrócenie zakazu do dwóch lat okazało się szkodliwe dla sportu” – powiedział Coe w radiu BBC. Dwukrotny mistrz olimpijski w bie-

gu na 1500 metrów (Moskwa 1980, Los Angeles 1984) uważa, że dwuletni zakaz nie jest dość odstraszający. “Jeśli mógłbym wprowadzić dożywotnie kary, zrobiłbym to” – podkreślił wi-

lonej substancji pobudzającej – oksylofryny – w organizmach Jamajczyka Asafy Powella i Amerykanina Tysona Gaya – mistrzów świata w biegu na dystansie 100 m. n

Zwycięstwo Rosja gotowa na przyjęcie zawodników po zwycięstwie

Biletów nie ma już na pierwszy niespełna trzy tygodnie przed mistrzostwami świata w Moskwie staweekend zawodów (9-10 sierpnia). dion na Łużnikach jest gotowy na przyjęcie lekkoatletów. Bilety nadal są w To właśnie w tych dniach gwiazdą sprzedaży, głównie na sesje przedpołudniowe. ma być Usain Bolt. Jamajski sprin-

n Na

Impreza rozpocznie się 10 sierpnia

powiedział dyrektor wykonawczy ko-

ter, rekordzista świata na 100 i 200

łożona nowa nawierzchnia tartanowa, zmieniono trawę na płycie głównej oraz odnowiono trybuny. Bilety kosztują od 100 do 3500 rubli (od ok. 3 do 100 dolarów). “Ceny są przystępne dla wszystkich” –

der Poliński. W miniony weekend rozpoczęła się w Rosji jeszcze kampania reklamująca imprezę. W telewizji puszczane są specjalne spoty, a na mieście i w metrze rozwieszone zostały plakaty.

Zwłaszcza pod nieobecność złapanego na stosowaniu dopingu najszybszego w tym roku Amerykanina Tysona Gaya czy kontuzjowane go obroń cy ty tu łu Yoha na Blake’a. n

n Christopher Froome nie ma chwili wytchnienia. Brytyjski kolarz i potrwa do 18. Na bieżni została po- mitetu organizacyjnego MŚ Aleksan- m, to fa wo ryt obu dy stan sów.

z grupy Sky niespełna dobę po triumfie w Tour de France wygrał kryterium w belgijskim mieście Aalst. Drugi był jego kolega z drużyny, Australijczyk Richie Porte. “Przed wyścigiem prawie nie spałem, bo po niedzielnej dekoracji w Paryżu mieliśmy imprezę i w łóżku znalazłem się dopiero o 6:30 w poniedziałek. Cieszę się, że tu wystartowałem, bo atmosfera była wspaniała” – powiedział Froome, którego obecność przyciągnęła kilkanaście tysięcy kibiców. 90-kilometrową trasę Froome pokonał w 2:02,26 i na finiszu wyprzedził Porte. Trzy sekundy po kolarzach grupy Sky do mety dotarł Włoch Matteo Trentin (Omega Pharma-Quick Step). Media nad Tamizą oddają tymczasem hołd drugiemu Brytyjczykowi, który wygrał Tour de France. Dziennikarzom spodobało się porównanie użyte wcześniej we Francji, że oto narodził się nowy “Król Słońce” kolarstwa. Zdjęcia urodzonego w Kenii Froome’a, stojącego na podium w żółtej koszulce zwycięzcy na tle oświetlonego Łuku Triumfalnego, znalazły się na czołówkach wszystkich największych gazet na Wyspach.

“Król Słońce, błyszczący tysiącem płomieni na niebie (gra słów: niebo, po angielsku Sky, to nazwa ekipy Froome’a), może panować wiele lat” – napisał “Daily Telegraph”. Gazeta nawiązała w ten sposób również do miejsca startu ostatniego etapu Wielkiej Pętli, który rozpoczynał się w Wersalu obok rezydencji Ludwika XIV, “Króla Słońce”. “Brytyjskie zwycięstwa w Tour de France przypominają autobus. Najpierw czekasz przez 99 wyścigów na pierwszy triumf, a po roku przychodzi drugi. Ale oddźwięk zwycięstwa Froome’a będzie na świecie o wiele większy niż sir Bradleya Wigginsa sprzed dwunastu miesięcy” – ocenił komentator “Daily Telegraph”. Wiele dzienników zwróciło uwagę na fakt, że Froome dedykował zwycięstwo swojej matce Jane, zmarłej w 2008 roku, jego największej fanki. “The Times” wyeksponował słowa kolarza: “Dałbym wszystko, aby zobaczyć jej uśmiech, widząc mnie wjeżdżającego do Paryża”. n

Odpowiedzą za złotą rybkę w… toalecie n Islandzkie piłkarki po przegranym ćwierćfinale mistrzostw Europy z go- prawo dotyczące traktowania zwiewedług którego rybka powinspodarzem turnieju Szwecją 0:4, wyrzuciły swoją maskotkę – złotą rybkę – rząt, na przebywać w akwarium imitudo toalety, obwiniając ją za porażkę. jącym warunki naturalne. Zdjęcie stało się dowodem dla orNapastniczka reprezentacji IslanW poniedziałek policja otrzymała zawiadomienie o popełnieniu przestęp- ganizacji Gobal Happines Organi- dii Katrin Jonsdottir wyjaśniła, że rybzation (GHO) która zgłosiła popeł- ka została ukarana, ponieważ zdrastwa i możliwym “morderstwie”. Podczas rozgrywanych w Szwe- nienie przestępstwa. Islandzkie pił- dziła drużynę nie spełniając życzenia cji ME w piłce nożnej kobiet ryb- karki zostały oskarżone o znęcanie wygranej: “Sigurwin jest sama sobie ka Sigurwin była przez islandzkie się nad zwierzętami, ponieważ ryb- winna. Miała obiecany luksusowy pozawodniczki dumnie prezentowana ka noszona była w małym i ciasnym byt w saunie i wielkim akwarium, lecz przed każdym meczem i szybko sta- słoiku po marmoladzie, oraz o niestety nie dotrzymała słowa”. możliwość morderstwa. Szwedzkie prawo przewiduje za ła się medialną celebrytką. Ludvig Lindstroem, dyrektor znęcanie się nad zwierzętami karę Po porażce w niedzielę Islandki zdecydowały się ją ukarać. Przed szwedzkiego oddziału GHO, pod- grzywny lub więzienia do dwóch lat wrzuceniem do toalety zrobiły zdję- kreślił na łamach dziennika “Afton- i, jak podkreślił Lindstroem, rodzaj cie i umieściły je na portalu społecz- bladet”, że sprawę traktuje wyjąt- ani wielkość zwierzęcia nie mają nościowym z podpisem “koniec kowo poważnie, ponieważ islandz- znaczenia. kie piłkarki złamały szwedzkie zdrajcy”. ZBIGNIEW KUCZYŃSKI (PAP)

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła


Sport

31 nowy dziennik Wednesday, July 24, 2013

On poprowadzi Barcelonę Powrót Brożka n Argentyńczyk Gerardo “Tata”

n Paweł

50-letni Martino, znany jako “Tata” (“dziadek”), zastąpił Tito Vilanovę, który zmaga się z chorobą nowotworową. W piątek zrezygnował on z dalszej pracy, gdy okazało się, że potrzebuje bardziej intensywnego leczenia, którego nie da się połączyć z codzienną pracą trenera. Po decyzji Vilanovy odwołano zaplanowany na 20 lipca towarzyski mecz z Lechią w Gdańsku. W poniedziałek wyznaczono inną datę – 30 lipca. Wcześniej Barcelona zagra w Monachium z Bayernem i w Oslo z Valerengą. “Identyfikuję się ze sposobem gry Barcelony. To mój ulubiony styl: szanowanie i posiadanie piłki, budowanie akcji z własnej połowy, a przede wszystkim podania. To one są istotą futbolu” – powiedział w czerwcu Martino na łamach hiszpańskiego dziennika “Marca”. Jak poinformował klub, czwarty argentyński szkoleniowiec w historii “Blaugrany” ma pojawić się w stolicy Katalonii “w ciągu kilku godzin”. Wówczas dopięte zostaną formalności. Martino urodził się w tej samej miejscowości, co Lionel Messi – w Rosario. Jako zawodnik rozegrał ponad 500 meczów w barwach mającego siedzibę w Buenos Aires klubu Old Boys, w którym występował także czterokrotny laureat plebiscytu na piłkarza roku FIFA (2009-12). W reprezentacji Argentyny Martino wystąpił jednak tylko raz. Karierę szkoleniowca rozpoczął w 1998 roku w zespole Brown Arrecife, występującym na zapleczu argentyńskiej ekstraklasy. W sezonie 1999/2000 podpisał kontrakt z Platense, a rok później przeniósł się do Instituto de Cordoba. Później Martino trafił do Paragwaju, gdzie zdobył pierwsze laury. W

FOTO: PAP/EPA/HALDEN KROG

Martino został we wtorek szkoleniowcem piłkarzy Barcelony poinformował oficjalnie klub. Dotychczasowy trener Newell’s Old Boys podpisał z mistrzem Hiszpanii dwuletni kontrakt.

Gerardo Martino

roli trenera Libertad wygrał Aperturę i Clausurę (odpowiednio, pierwszą i drugą rundę sezonu ekstraklasy) w 2002 i ponownie Aperturę w 2003 roku. Kolejne trofeum wywalczył z ekipą Cerro Porteno Po krótkim pobycie w Colon i ponownie Libertad, Argentyńczyk został selekcjonerem reprezentacji Paragwaju, którą doprowadził do ćwierćfinału mundialu w RPA w 2010 roku. Jego podopieczni ulegli 0:1 późniejszym triumfatorom turnieju – Hiszpanom. W 2011 roku Paragwajczycy pod jego wodzą dotarli do finału Copa America, w którym przegrali z ekipą Urugwaju 0:3.

“Habemus Tata”

Po tym turnieju trafił do drużyny Newell’s Old Boys, która wówczas broniła się przed spadkiem. W 2013 roku wygrał z tym zespołem Torneo Final, czyli drugą część sezonu argentyńskiej ekstraklasy. “Był zwolennikiem ofensywnego i kreatywnego futbolu w każdej drużynie, którą prowadził. Znany jest także z dużego zaufania do piłkarzy wywodzących się z klubowych szkółek” – napisano o Argentyńczyku na stronie fcbarcelona.com. Mistrz Hiszpanii rozpocznie zmagania o obronę tytułu 17 sierpnia. Wówczas na Camp Nou podejmie Levante. n

karnych: jednego obronił Casillas, przy drugim nie popisał się Xabi Alonso” – dodała gazeta “La Nacion”. n Nominacja Argentyńczyka Gerardo Martino na szkoleniowca piłkarzy “Strategia i ‘bielsizm’ kontra brak Barcelony wywołała zaskoczenie w europejskich mediach. “Habemus Tata” doświadczenia w Europie” – oce– napisały niektóre gazety, nawiązując do przydomku trenera oraz faktu, nił z kolei “As”, który przypomniał, że jako piłkarz “Tata” występował że jest rodakiem papieża Franciszka. w Newell’s Old Boys pod wodzą Dziennik “El Mundo Deportivo” Marcelo Bielsy. To właśnie od starZ parafrazy słów obwieszczających wybór głowy Kościoła skorzysta- przypomniał z kolei ćwierćfinał mi- szego rodaka miał nauczyć się ofenły internetowe wydania “El Perio- strzostw świata w 2010 roku, w któ- sywnego stylu gry. W mediach nie brakowało takdico de Catalunya” i argentyńskie- rym prowadzona przez Argentyńgo “Diario Popular”. Z kolei por- czyka reprezentacja Paragwaju że rozmaitych gier słownych, wytal lanacion.com.ar. ocenił: “Europa przegrała z Hiszpanią 0:1 po bram- korzystujących podobieństwo imienia poprzedniego trenera – Tito – rozdarta: jedni są zaskoczeni, inni ce Davida Villi w 83. minucie. “Martino to człowiek, który oraz przydomka jego następcy. szukają danych”. “U niektórych decyzja władz omal nie powstrzymał Hiszpanii” “Po Tito – Tata” - mówił nagłówek Barcelony wywołała szok, a innych – napisano. “Wszyscy na Półwy- artykułu w serwisie europe1.fr. sprowokowała do szybkiego poszu- spie Iberyjskim pamiętają, ile Niemiecki “Der Spiegel” ocenił, że kiwania informacji na temat trene- strachu Paragwajczycy napędzi- styl gry Barcelony z nowym szkora. Na całym Starym Kontynencie li ekipie Vicente del Bosque w leniowcem będzie nazywany “Tipada pytanie: kim jest Gerardo Mar- ćwierćfinale mundialu, w którym ki-Tata”, zamiast “Tiki-taka”, jak nie wykorzystano dwóch rzutów dotychczas. tino?” – relacjonowano.

“We wtorek Paweł przejdzie testy medyczne, a w czwartek podpisze z nami kontrakt. Cieszę się, Wisła będzie jeszcze błyszczeć” – zapowiedział Smuda, który rozpoczął nowy sezon bez klasowego napastnika w składzie. W inauguracyjnym meczu z Górnikiem musiał wystawić w ataku nominalnego rozgrywającego Łukasza Gargułę, który zaliczył bardzo słaby występ. Skończyło się bezbramkowym remisem, odniesionym w wyjątkowo kiepskim stylu. Ratunkiem na kłopoty ze zdobywaniem bramek ma być powrót byłego króla strzelców naszej ekstraklasy. Tylko jaką wartość obecnie przedstawia Brożek? 30-latek rozegrał w barwach „Białej Gwiazdy” 178 meczów i strzelił aż 81 goli. W 2011 roku wyjeżdżał, aby podbić Europę, ale zupełnie mu się nie udało. Nie sprawdził się w trzech kolejnych klubach: Trabzonsporze, Celticu Glasgow i ostatnio drugoligowym, hiszpańskim Recreativo Huelva. Miał zrobić na Zachodzie większą karierę od innego eks-wiślaka Macieja Żurawskiego, a tymczasem poszło mu jeszcze gorzej. Można więc powiedzieć, że to już nie ta Wisła i nie ten Brożek, ale wygląda to na mariaż z rozsądku... “Paweł, nawet jak wstanie z kanapy, będzie lepszy niż reszta obecnych napastników Wisły” – powiedział Kamil Kosowski, który w rundzie wiosennej reprezentował barwy “Białej Gwiazdy”, a później skończył karierę. Smuda po meczu z Górnikiem robił dobrą minę do złej gry, ale sam zdaje sobie sprawę, że z obecnym składem może mieć problemy z awansem do grupy mistrzowskiej w nowej, zreformowanej ekstraklasie. Wzmocnienia są konieczne. Na razie jednak głównie zawodnicy odchodzili, w tym symbol klubu Radosław Sobolewski. Prezes Wisły nie widzi jednak problemu. Jak sam mówi: “Upuszczanie krwi to nie jest teraz nowoczesna metoda. Kiedyś w ten sposób leczono i ludzie nie ginęli. Jeśli rzeczywiście upuściliśmy złej krwi, to nie jest źle. Do drużyny dołączyło trochę młodzieży i część dobrze rokuje. Oczywiście, byśmy teraz mie-

FOTO: PAP/STANISŁAW ROZPĘDZIK

Brożek wraca do Krakowa, aby ratować Wisłę i swoją karierę. Czy pomoże Franciszkowi Smudzie w zbudowaniu silnej drużyny?

Trener Wisły Kraków Franciszek Smuda postanowił postawić na Pawła Brożka

li zadanie walczyć o mistrzostwo, to nasz skład byłby za mały. Gerard Bieszczad, Stjepanović, być może Jose Romo i jeszcze lewy obrońca to ludzie, którzy dadzą nam pewne poczucie bezpieczeństwa – powiedział Bednarz, po czym dodał: - Po odejściu Radka Sobolewskiego potrzebowaliśmy uniwersalnego środkowego pomocnika, na którego będzie nas stać. Oglądaliśmy, jak Ostoja spisywał się wcześniej, potem przyjrzeliśmy się mu na treningach i w sparingach. Ma umiejętności na pozycję defensywnego pomocnika. Jest zdyscyplinowany, potrafi grać szybko, piłka mu nie przeszkadza, a to wszystko popiera niezłą motoryką i przeglądem pola. Gdybyśmy przesunęli go trochę do przodu, to prawdopodobnie też by sobie poradził. To taki pomocnik biegający od jednego pola karnego do drugiego. Wydaje mi się, że będzie wzmocnieniem”. W pierwszej kolejce jednak nie błysnął. A jak poradzi sobie Brożek? Czy rzeczywiście zacznie zdobywanie goli “prosto po zejściu z kanapy”, jak zapowiada jego były kolega drużyny? Smuda potrzebuje i cudów, i Brożka w formie z dawnych lat... MARCIN HARASIMOWICZ

Legia dopełnia formalności

n Piłkarze Legii Warszawa są blisko awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Li-

gi Mistrzów. W środę 24 lipca zmierzą się w rewanżowym meczu z walijskim The New Saints FC. Na wyjeździe mistrzowie Polski wygrali 3:1. Po słabej pierwszej połowie, przegranej w Wrexham 0:1, w drugiej podopieczni trenera Jana Urbana strzelili trzy bramki i mają dość sporą zaliczkę przed powtórną konfrontacją. Jeśli awansują, w kolejnej rundzie zmierzą się z norweskim Molde FK lub następnym zespołem z Wysp Brytyjskich – Sligo Rovers (Irlandia). Legia udanie zainaugurowała występy na europejskich boiskach, od zwycięstwa rozpoczęła też zmagania w ekstraklasie. W mocno zmienionym składzie, w porównaniu do potyczki z Walijczykami, pokonała

u siebie Widzew Łódź 5:1 i została pierwszym liderem. By awansować do fazy grupowej LM, mistrz Polski będzie musiał wyeliminować, poza “Świętymi”, jeszcze dwóch rywali. W drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów występują 34 drużyny. Najwyższe wygrane w pierwszych meczach zanotowały: szwedzki IF Elfsborg Boras (7:1 z łotewskim Daugava Daugavpils), gruzińskie Dinamo Tbilisi (6:1 z EB Streymur z Wysp Owczych) i Dinamo Zagrzeb (5:0 z CS Fola Esch z Luksemburga). n


32

Sport

nowy dziennik Środa 24 lipca 2013

Nie wykluczam gry dla Polski Urodził się w USA, ale jego rodzice pochodzą z Polski. Zanim skończył 18 lat, już zagrał w młodzieżowych kadrach Polski i USA oraz w pierwszoligowej drużynie MLS Red Bulls Nowy Jork. O tym, jak do tego doszło, mówi “Nowemu Dziennikowi” Mateusz “Matt” Miazga.

Tak, jestem bardzo wierzącą osobą. Kiedyś byłem ministrantem w kościele pw. św. Jana Kantego w Clifton, gdzie wciąż uczęszczam na msze. Żegnając się przed wejściem na boisko dziękuję Bogu za to, co mi dał. Bez Jego wsparcia nie był bym tu, gdzie teraz jestem…

W jakim języku będziemy rozmawiać: po polsku czy angielsku?

… czyli w profesjonalnej drużynie futbolowej New York Red Bulls, w której grają tacy piłkarze, jak Thierry Henry czy Tim Cahill. Kontrakt podpisałeś 30 maja. Powiedz, jak do tego doszło?

Czy możesz zadawać mi pytania po polsku, a ja będę odpowiadać po angielsku? Tak będzie najlepiej. Najczęściej w ten sposób komunikuję się w domu.

Od początku? Zacząłem grać w piłkę jako 6-latek. Miałem do tego Zgoda. Gratulacje z okazji debiu- smykałkę, a tata woził mnie na tretu! Zagrałeś swój pierwszy mecz ningi. Najpierw grałem w różnych w barwach Red Bulls Nowy Jork. lokalnych klubach młodzieżowych, Jak grało się przeciw wielokrot- a w wieku 14 lat poszedłem na tenym mistrzom Francji i takim gra- sty do Akademii Piłkarskiej Red Bulls. Nie byłem wtedy tak wysoczom jak Yoann Gourcuff? To było wspaniałe doświadczenie. ki jak dziś, ale kopałem na tyle doBardzo się cieszę, że udało mi się za- brze, że udało mi się trafić do druliczyć debiut, i to w meczu przeciw- żyny (śmiech). Ciężko pracowałem ko tak silnej ekipie, jaką jest Olym- na treningach i słuchałem rad trepique Lyon. Było trochę tremy, ale nerów, więc w miarę upływu czasu awansowałem w hierarchii. W szybko się ogarnąłem (śmiech). końcu powołano mnie do drużyny Czy trener Mike Petke był z ciebie rezerw, którą regularnie obserwuzadowolony? Prowadziliście już je sztab pierwszej drużyny. Dzięki 2:1, ale ostatecznie skończyło się temu w maju podpisałem zawodona 2:2. Można było dowieźć zwy- wy kontrakt, nadal jednak gram w ekipie B. cięstwo do końca? Szkoda, że nie udało się wygrać, ale remis to też dobry rezultat. StaAle – zanim zagrałeś z Lyonem – raliśmy się, ale Lyon to klasowa drusiedziałeś też na ławce w kilku spożyna i wie, jak doprowadzić do wytkaniach MLS. Czy mecz z 7-krotrównania. Trener po meczu pochwanym mistrzem Francji sprawił, że lił wszystkich, nikogo specjalnie będziesz bliższy gry w pierwszym indywidualnie nie wyróżniał. Był składzie? Tym bardziej że Holgerszadowolony z wyniku i przede son gra ostatnio w kratkę… wszystkim z tego, że nikt nie doCzy gra w kratkę – nie mnie jest znał kontuzji, bo to – w kontekście oceniać. Od tego są trenerzy. Wiameczów ligowych – jest dla nas naj- domo, że chciałbym grać jak najważniejsze. więcej, ale jestem jeszcze młody i nie podpalam się. Wierzę, że treneIlu członków rodziny, znajomych i rzy zauważą moją ciężką pracę na przyjaciół z Clifton dopingowało treningach i prędzej czy później cię z trybun? otrzymam od nich szansę. Ze znajomych w sumie kibicowało mi 5 kolegów i koleżanek. Z roJak się trenuje z takimi gwiazdadziny pojawili się mój wujek i dziami, jak Henry czy Cahill? Czy nie dek. Rodzice oglądali mecz w domu gwiazdorzą zbytnio? Który z nich w telewizji. Mój tata – który jest wieljest lepszy? kim kibicem piłkarskim i który zaHmm... (zawahanie) Obaj to wielszczepił we mnie miłość do futbolu cy gracze i gwiazdy, podobnie jak – chwalił mnie i był bardzo zadowo- reszta naszych zawodników. Ale jelony z gry. Wiem, że mówił prawdę, śli chce się trafić do pierwszej jebo zawsze zwraca mi uwagę, jeśli zro- denastki, nie można mieć komplekbię coś nie tak (śmiech). Szkoda tyl- sów i ja ich nie mam. ko, że na meczu nie było mojego rodzeństwa: 12-letniego brata i 19-letCzy możesz zdradzić, ile zarabia niej siostry, którzy akurat odwiedzają rezerwowy gracz w MLS? Czy za rodzinne strony moich rodziców: mecze towarzyskie – takie jak z Gdynię i Rzeszów. Mój brat też gaLyonem – też wam płacą? nia za piłką, natomiast siostra trenuHmm... (znowu zawahanie) Nie je lekkoatletykę. wiem. Za towarzyskie chyba nam nie płacą... Przed wejściem na płytę przeżegnałeś się – niewielu sportowców jeszcze czyni taki znak tuż przed rozpoczęciem rywalizacji. Czy to oznacza, że – podobnie jak Agnieszka Radwańska – nie wstydzisz się Jezusa?

(I tu włącza się Brian Tsao, sr. – director of communication & community relations z NYRB – Matt niestety nie może odpowiedzieć na to pytanie. Zarobki piłkarzy są na tym etapie objęte tajemnicą).

FOTO: TOMEK MOCZERNIUK

n Rozmowa z Mateuszem Miazgą

Mateusz Miazga w barwach Red Bulls

Jeszcze do niedawna na Twitterze opisywałeś siebie jako gracza młodzieżowych reprezentacji Polski i USA. Niedawno opis uległ zmianie – nie ma w nim ani słowa o Polsce. Czy to oznacza, że rezygnujesz z gry w biało-czerwonych barwach?

Niczego nie wykluczam. Na razie skupiam się na walce o pierwszą jedenastkę Red Bulls. Co będzie w przyszłości, to się okaże.

Niedawno wystąpiłeś w kadrze USA U18 na turnieju w Portugalii. Zagrałeś tam 3 mecze w pełnym wymiarze czasowym, poznałeś gwiazdę Manchesteru United Naniego. Czy to sprawia, że jed-

nak raczej wiążesz swoją piłkarską przyszłość z Ameryką?

Tak jak powiedziałem, podchodzę do tego z zimną głową. Turniej w Portugalii z kadrą USA był dla mnie ogromnym przeżyciem, tym bardziej że jestem w tym zespole podstawowym zawodnikiem. Ale w Polsce też było mi dobrze. Do dziś utrzymuję kontakt z chłopakami i koordynatorem zespołu.

Właśnie skończyłeś 18 lat. Czego sobie życzyłeś?

Zdrowia i tego, aby omijały mnie kontuzje.

A nie tego, żeby Red Bulls w końcu sięgnęli po tytuł mistrzowski?

Tego oczywiście też. Mamy wystarczająco dobry zespół i trenerów, którzy wiedzą, co robią. To może być nasz rok. Powiedz jeszcze na koniec, co ze szkołą? Skończyłeś Clifton High School i co dalej?

Miałem iść na University of Michigan, które zaoferowało mi sportowe stypendium. To bardzo dobra szkoła ze świetną drużyną piłkarską. Stu dio wał bym tam za rzą dza nie sportem albo sportowy marketing. Ale teraz, kiedy zostałem zawodowym piłkarzem, marzenia o szkole muszę odłożyć na późnej. ROZMAWIAŁ: TOMEK MOCZERNIUK

Dożywotnia dyskwalifikacja za 79:0 n Nigeryjska federacja piłkarska zawiesiła dożywotnio wszystkich uczest- wyższej ligi. “Przeprowadzone przez nas śledzników dwóch meczów ligi amatorskiej, które zakończyły się – jak to okre- two wykazało, że zarówno wszyscy ślono – skandalicznymi wynikami. W meczach decydujących o awansie do piłkarze, sztaby tych czterech drużyn oraz sędziowie i komisarze zawyższej dywizji padły rezultaty 79:0 i 67:0. wodów byli uwikłani w ten haniebW rozgrywanych jednocześnie po- rozgromił Babayaro FC 67:0, choć ny występek” – powiedział wicejedynkach zespół Plateau United Fe- do przerwy prowadził tylko 6:0. prezes nigeryjskiej federacji (NFF) eders pokonał 79:0 drużynę AkurObie zwycięskie drużyny potrze- Mike Umeh. Wszystkie cztery kluby zostały ba FC, zdobywając 72 gole w dru- bowały poprawienia bilansu bramgiej połowie, Police Machine zaś kowego, aby wywalczyć awans do zdyskwalifikowane na 10 lat. n

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, July 23, 2013

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/07/24  
Nowy Dziennik 2013/07/24  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement