Page 1

STRONA 20

SPORT

STRONA 10

WYBRAŁEM AMERYKĘ

STRONA 13

O METROPOLII

Małysz wygrał Prof. Darzynkiewicz: Budujemy rajd na Węgrzech jestem z natury ciekawy mosty RYWIN ZNÓW W SĄDZIE

|

DWA DOLARY ZA BILE T DO 9/ 11 MEMORIAL www.dziennik.com

PONIEDZIAŁEK 15 KWIETNIA – MONDAY, APRIL 15, 2013

Zachmurzenie częściowe

PONIEDZIAŁEK W NDTV codziennie o 7Wwieczorem na kanale 25 WNYE

$0.75

16°C (61°F)

Ostatni dzwonek na podatki n Poniedziałek, 15 kwietnia, jest ostatnim dniem na doko-

STRONA 7

ŚWIAT

Kto po Chavezie? Wenezuelczycy wybierają nowego prezydenta. Bój toczy się między pełniącym obecnie tę funkcję Nicolasem Maduro i Henrique Caprilesem, kandydatem demokratycznej opozycji.

LIGOWY KOŁOWROTEK Wyniki meczów 22. kolejki ekstraklasy pi∏karskiej: KGHM Zagłębie Lubin - KORONA Kielce 2:1 POGOŃ Szczecin - WIDZEW Łódź 1:1 WISŁA Kraków - LEGIA Warszawa 1:2 POLONIA Warszawa - ŚLĄSK Wrocław 2:2 PGE GKS Bełchatów - RUCH Chorzów 0:3 LECHIA Gdańsk - JAGIELLONIA Białystok 2:3 GÓRNIK Zabrze - PODBESKIDZIE Bielsko-Biała 0:1 PIAST Gliwice - LECH Poznań Mecz w poniedziałek

Szczegó∏y na s. 18-19

16113 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 785

NOWY DZIENNIK $0.75

wood, do Pensylwanii czy New Jersey, to stali klienci nadal przyjeżdżają do mnie rozliczyć się z podatku". Pani Sroczyńska mówi, że "choćby miała całą noc nie spać, to zrobi wszystko, żeby pomóc w rozliczeniu swoim klientom". Ci jednak, którzy z zaniedbania lub braku czasu nie zdążą rozliczyć się z podatku do północy w poniedziałek, muszą złożyć w IRS podanie o przedłużenie (wypełniając formularz 4868, który znaleźć można na stronie irs.gov). Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku zapłacenia sumy, którą zalegają IRS, do 15 kwietnia. "Szacunkowa płatność musi być od razu wysłana. Największe kary, jakie czekają podatnika, są za nieuiszczenie podatku. Jeżeli wyślemy za mało, to tylko płacimy odsetki od brakującej różnicy" – mówi nasza ekspertka. » STR. 3

W tym roku podatki można było rozliczać także w biurze "Nowego Dziennika" na Ridgewood. Na zdjęciu: Edyta Maselbasz z firmy Eds Consultants z jedną z klientek

Interpelacje posła po naszym artykule

Pięć osób zginęło w wypadku w Belgii

Polski autokar spadł z mostu n W niedzielnym wypadku polskiego autokaru pod Antwerpią, którym

jechała głównie rosyjska młodzież, zginęło pięć osób, w tym dwóch poln Poseł Ar tur Górski (PiS) – powołując się na opublikowany w “No- skich kierowców – podała polska ambasada w Belgii. wym Dzienniku” artykuł – zgłosił w Sejmie interpelacje dotyczące decyzji MSZ o odsyłaniu do Polski przez konsulaty w USA pism sądowych, jeśli nie dołączono do nich dowodu, że odbiorca przesyłki jest obywatelem polskim.

Do tej pory konsulaty przekazywały takie pisma odbiorcom. Decyzją dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ miały jednak tego zaprzestać. Polecenie uzasadniono „racjonalizacją służby konsularnej, poprzez m. in. odciążenie konsulów od wykonywania czasochłonnych i często czysto formalistycznych czynności”. MSZ wysłał też w tej sprawie pismo do sądów okręgowych, w którym stara się przekonywać, że powinny kontaktować się bezpośrednio z sądami lub organami państw obcych. Poseł Górski zwrócił się w tej sprawie z interpelacją zarówno do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, jak i do ministra spra-

wiedliwości Jarosława Gowina. Pyta między innymi, ile pism i dokumentów sądowo-prokuratorskich konsulowie odesłali do kraju i czy realizacja zalecenia nie spowoduje zwiększenia skarg na przewlekłość postępowań. Poseł PiS pyta także, czy ministerstwo nie obawia się procesu sądowego w związku z tym, że decyzja dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ jest sprzeczna z wciąż obowiązującą ustawą o funkcjach konsu lów z 13.12.1984 r., któ ra w art. 18.1. stwierdza, że: 1. Na wniosek sądu lub innego właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej konsul: 1) doręcza pisma » STR. 4

FOTO: PAP/EPA

W niedzielę, w przedostatnim dniu przed tegorocznym terminem, wiele agencji rozliczających podatki było otwartych i przyjmowało klientów jak w normalnym dniu roboczym. "Co roku pod koniec sezonu podatkowego jest ruch. Klienci przychodzą się rozliczać do ostatniego dnia – mówi Emilia Sroczyńska, właścicielka Emilia's Agency na Greenpoincie, która w niedzielę była obecna w biurze i przygotowywała rozliczenia podatkowe dla swoich klientów. – Ludzie zostawiają rozliczenie na sam koniec nie zawsze z własnej winy. Niektórzy późno dostają dokument W2 od pracodawcy, inni np. gdzieś podróżują i dopiero w kwietniu wracają albo też przyjeżdżają do Stanów – dodaje właścicielka agencji, która usług podatkowych udziela już od 20 lat i ma wielu stałych klientów. – Nawet jeżeli wyprowadzili się na Ridge-

FOTO: MARTA KUSTEK

nanie rozliczenia podatkowego. Jeżeli nie wywiążemy się z tego obowiązku – mogą czekać nas kary.

Ekipa ratownicza w pobliżu zniszczonego autokaru

"Udało się potwierdzić, że nie żyje 5 osób, w tym dwóch polskich kierowców" – powiedziała polska wicekonsul z ambasady w Belgii Pia Libicka. Dodała, że rodziny są poinformowane, a konsulat jest z nimi

w kontakcie. "Najbliższe dni poświęcone będą procedurom sprowadzenia ciał do Polski" – zaznaczyła. Potwierdziła, że firma przewozowa pochodzi ze Śląska.

» STR. 7


2

Ameryka

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Dwa dolary za bilet do 9/11 Memorial

Zmarł twórca szczepionki przeciw polio Twórca pierwszej na świecie szczepionki przeciw wirusowi polio, urodzony w Polsce profesor Hilary Koprowski zmarł w czwartek w swoim domu w Filadelfii. Miał 96 lat – podała w niedzielę agencja AP, cytując jego syna.

n

FOTO: REUTERS

Christopher Koprowski powiedział pionkę przeciw wściekliźnie. Prof. Koprowski był dyrektorem AP, że ojciec od kilku miesięcy chorował. Zmarł w czwartek w domu, w Instytutu Biotechnologii i Zaawansowanej Medycyny Molekularnej którym mieszkał od 1957 roku. Profesor Hilary Koprowski urodził oraz Centrum Neurowirusologii na się w Warszawie 5 grudnia 1916 r. Był Uniwersytecie Thomasa Jeffersona lekarzem wirusologiem i immunolo- w Filadelfii. Założył Fundację Koprowskich, której zadaniem jest giem. Studia medyczne ukończył, uzy- wspieranie polsko-amerykańskiej skując dyplom na Uniwersytecie współpracy naukowej. Był również Warszawskim. Studiował też w kon- autorem utworów muzycznych. W roku 1998 został odznaczony serwatorium muzycznym w Warszawie oraz w Akademii św. Cecylii w Krzyżem Komandorskim z GwiazRzymie. Od 1939 r. przebywał po- dą Orderu Odrodzenia Polski. Dokza Polską, od 1944 r. – w USA. Tu torat honoris causa przyznały mu m.in. opracował pierwszą w świecie szcze- Akademia Medyczna w Poznaniu pionkę przeciwko wirusowi polio, (1998) i w Warszawie (2000). Rada wywołującemu chorobę Heinego- Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 24 maja 2007 r. przyznała mu tytuł -Medina. Po raz pierwszy szczepionka Ko- Honorowego Obywatela. Był też kaprowskiego została podana 27 lute- walerem Orderu Uśmiechu. 28 listogo 1950 r., zaś pierwsze masowe pada 2008 r. został doktorem honoszczepienie miało miejsce w roku 1958 ris causa Szkoły Głównej Gospodarr. w Kongu. Dzięki wygodnej, doust- stwa Wiejskiego. Choć profesor mieszkał i praconej formie podawania, w ciągu zaledwie sześciu tygodni zaszczepiono po- wał na stałe w Stanach Zjednoczonad 250 tysięcy dzieci i niemowląt. nych, uważał się za Polaka, który jeW 1959 r. prof. Koprowski zorga- dynie pracuje za granicą. Wspierał nizował akcję przekazania Polsce 9 mi- polską naukę, ufundował stypendium n Wstęp do miejsca pamięci i muzeum zamachów terrorystycz- miliony jednocentówek zebranych lionów dawek tej szczepionki, dzięki na pobyty dla młodych naukowców przez dzieci w amerykańskich szko- czemu liczba zachorowań zmniejszy- z Polski w czołowych instytutach banych na WTC miał być darmowy. Teraz jednak okazuje się, że pod- łach. Jednak wszystkie te datki to kro- ła się z ponad tysiąca w 1959 r. do 30 dawczych w USA. 4 września 2008 w 1963 r. Opublikował ponad 880 prac roku odbyła się uroczystość nadania czas rezerwacji biletów pobierana jest opłata w wysokości dwóch pla w morzu potrzeb. Koszty budowy 9/11 Memorial and naukowych, był członkiem licznych imienia Profesora Hilarego Koprowdolarów. Museum obecnie szacowane są na prestiżowych stowarzyszeń nauko- skiego Gdańskiemu Parkowi NaukoPrzedstawiciele 9/11 Memorial and Czy ktoś może sobie wyobrazić opła- 700 mln dol. – więcej niż kosztowa- wych, od 1957 r. do 1991 r. kierował wo-Technologicznemu. Głównym gościem honorowym był sam patron. Museum wprowadzili opłatę po ci- tę wstępu na cmentarz?". ła budowa Empire State Building. Instytutem Wistar w Filadelfii. Prof. Koprowski był członkiem zaJak pisze AP, pod jego kierownicchu 1 marca. Nie umknęła ona jed"Podobnie jak inne instytucje te- Zdaniem fundacji utrzymanie munak uwadze rodzin ofiar zamachów, go rodzaju, wprowadziliśmy opłatę zeum i miejsca pamięci rocznie po- twem ta niezależna instytucja badaw- granicznym PAN, profesorem nadktóre zginęły w World Trade Center manipulacyjną tylko na rezerwacje chłaniać będzie 60 milionów dola- cza opracowała szczepionkę przeciw zwyczajnym Thomas Jefferson Uni11 września 2001 r. dokonywane wcześniej" – tłumaczy rów. Dodatkowo ochrona kosztować różyczce, dzięki której udało się zwal- versity. Jego żoną była cytolog i le"Nie chcę, żeby ktokolwiek mu- dyrektor wykonawczy fundacji Joe będzie 12 milionów dolarów, a ko- czyć tę chorobę w wielu częściach karka Irena Koprowska, zmarła w siał płacić nawet centa po to, aby od- Daniels w wywiadzie dla "New lejne 5 milionów pójdzie na utrzy- świata. W tym okresie Instytut opra- sierpniu ub.r. BAT, (PAP) dać szacunek mojemu synowi – mó- York Posta". manie wodospadów pamięci. Do ra- cował również skuteczniejszą szczewi Sally Regenhard, której syn ChriOrganizacja zarządzająca muzeum chunku dochodzą też wysokie penstian był strażakiem. – Przyrzekli nam, i memoriałem tłumaczy, że nie do- sje przedstawicieli fundacji zajmuże nikt nigdy nie będzie musiał nic staje żadnych dotacji miejskich, sta- jącej się miejscem pamięci utworzopłacić, żeby wejść do miejsca pamię- nowych ani federalnych na swoją nym w strefie zero (m.in. dziesięciu ci" – dodała. z 12 dyrektorów fundacji otrzymadziałalność. "Chcą zarabiać na tych, co zginęW latach od 2006 do 2011 orga- ło ponad 200 000 dol. w 2011). n Policji z New Hampshire udało się odzyskać wart 3200 dolarów pierścioli. To oburzające – mówi Jim Riches, nizacja ta dostała około 295 mln doMiejsce pamięci, z monumental- nek zaręczynowy, który złodziej połknął w sklepie jubilerskim. emerytowany strażak, który podczas larów w postaci grantów na budowę, nymi wodospadami wybudowanymi 9/11 stracił syna, również strażaka. które ufundowane zostały z pienię- w miejscach po wieżach, zostało 52-letniemu Ronaldowi Perleyowi zaPerley odwiedził sklep jubilerski – Wstęp powinien być darmowy dla dzy podatników. Ponadto, po trage- otwarte w roku 2011. Do tej pory od- rzucono, oprócz kradzieży, składanie w czwartek. Pytał o pierścionki zawszystkich, aby mogli złożyć hołd dii w WTC, otrzymała 430 mln dol. wiedziło go około 7 milionów osób. fałszywych zeznań. Zaprzeczał on, że ręczynowe. Pracownicy sklepu zeAS, (R) połknął pierścionek, tymczasem prze- znali, że wziął jeden z nich, a potem ofiarom ataków terrorystycznych. od prywatnych darczyńców, w tym świetlenie wykryło w jego żołądku 14- połknął, co zarejestrowały sklepowe karatową obrączkę z białego złota kamery. BAT, (PAP) z oszlifowanym diamentem.

Złodziej połknął pierścionek

Przepychanki w Guantanamo

który mężczyźni zaczęli w lutym. – jak tłumaczą adwokaci – zozie Guantanamo na Kubie. Do przepychanek doszło, gdy strażnicy próbowali Strajk stał sprowokowany decyzją o odeprzenieść do pojedynczych cel więźniów, którzy prowadzą protest głodowy. braniu osadzonym ich egzemplarzy Koranu, a także konfiskatą "bez poGdy strażnicy próbowali usunąć Miami, które nadzorują więzienie w wodu" innych rzeczy osobistych, więźniów ze wspólnego pomieszcze- bazie Guantanamo na Kubie, nikt nie jak zdjęcia i listy od rodziny czy listy od ich prawników. nia, osadzeni zaatakowali ich zaim- został poważnie ranny. W więzieniu w Guantanamo przeAdwokaci osadzonych potępili prowizowanymi narzędziami; strażnicy zaczęli strzelać w powietrze, by akcję władz więziennych, mówiąc, że bywa obecnie 166 osadzonych. W piąnależało próbować negocjować w ce- tek, według władz, strajk głodowy prouśmierzyć bunt. Według władz wojskowych w lu zakończenia strajku głodowego, wadziło 43 więźniów. BAT, (PAP) n Strażnicy starli się w sobotę z osadzonymi w więzieniu w amerykańskiej ba-

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

REKLAMA

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Monday, April 15, 2013

3

FOTO: ARCHIWUM

Obamowie zarabiają coraz mniej OSTATNI DZWONEK NA PODATKI

» Do 5 kwietnia z podatków rozliczyło się około 97 milionów rodzin amerykańskich – nieco mniej niż w ubiegłym roku o tej samej porze. Otrzymały ponad 214 miliardów dolarów zwrotu podatkowego, średnio 2700 dol. na rodzinę – również nieco mniej niż w ub. roku o tej samej porze. Jeśli ktoś musi dużo dopłacić do podatku, to warto wyciągnąć z tego wnioski, przeanalizować swoją sytuację podatkową i poszukać rozwią-

FOTO: REUTERS

DOK. ZE STR. 1

zań, radzi nasza ekspertka. "Można w pracy na formularzu W4 zmniejszyć liczbę osób na utrzymaniu, zwiększyć wysokość odtrącanej od czeków zaliczki podatkowej albo, jeżeli ktoś się rozlicza z zarobionej gotówki, można zacząć płacić IRS zaliczki podatkowe" – mówi Emilia AS Sroczyńska. W INTERNECIE: Wiele cennych informacji na temat podatków można znaleźć na stronie irs.gov.

n Kurczą się dochody Baracka i Michelle Obamów. Z zeznań po- dowego w stanie Illinois.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z republikanami wzrośnie w przyszłym roku podatek dla osób, których roczny dochód wynosi ponad 400 tysięcy dolarów. Od kilku lat Barack Obama zaraPrezydent i jego żona zapłacili podatek w wysokości 18,4 procent do- bia coraz mniej. Spadek dochodów chodów. Przekazali ponad 150 tysię- trwa od 2009 roku. Podczas pierwcy dolarów na cele charytatywne. szego roku swojego urzędowania Obamowie zapłacili również prawie amerykański prezydent zarobił 5,5 30 tysięcy dolarów podatku docho- miliona dolarów. BAT, (IAR)

datkowych amerykańskiego prezydenta i jego małżonki wynika, że w ubiegłym roku zarobili 608 tysięcy dolarów. To o 180 tysięcy dolarów mniej niż rok wcześniej.

Spadek dochodów państwa Obamów wynika ze słabszych wyników sprzedaży książek pierwszej damy. Pensja prezydenta Stanów Zjednoczonych wynosi 400 tysięcy dolarów rocznie.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


4

Polska

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Rywin znów przed sądem

INTERPELACJE POSŁA…

» i inne dokumenty; 2) przesłuchuje strony, podejrzanych, świadków i biegłych; 3) przekazuje do wykonania sądom i innym organom państwa przyjmującego wnioski o dzielenie pomocy prawnej. Od ministra sprawiedliwości poseł PiS chciałby się dowiedzieć między innymi, czy decyzja MSZ była z nim konsultowana i czy dyrektor komórki organizacyjnej MSZ miał prawo rozesłać podobne pismo do wszystkich sądów okręgowych w kraju z pominięciem ministra sprawiedliwości? Czy sędziowie

DOK. ZE STR. 1

zostali poinstruowani, w jaki sposób i jakie dowody (z jakich ewidencji) na polskie obywatelstwo odbiorców pism za granicą mają ewentualnie dołączać do koresponden cji wy sy ła nej do kon su lów? – pyta w swej interpelacji poseł Artur Górski. Cały artykuł Piotra Janickiego, który wywołał interpelację, pt. „Konsulaty w USA muszą odsyłać dokumenty do Polski”, można przeczytać na naszej stronie internetowej: www. dziennik.com w dziale „Prawo i my”. BAT

FOTO: ARCHIWUM

Nowy trend na rynku pracy

Lew Rywin jest sprawcą jednej z największych afer w Polsce po producenta filmowego Lwa Rywina i 11 innych osób, oskarżonych 1989 roku. W lipcu 2002 r. powołując się najpierw na premiera o korupcję i fałszowanie dokumentacji medycznej. Leszka Millera, potem na "grupę Proces miał ruszyć już w miniony pią- cywać skazanym pomoc w odrocze- trzymającą władzę", zaproponotek, ale został odroczony z powodu niu wykonania kary. W tym celu mia- wał prezes spółki Agora Wandzie nieobecność jednego z obrońców no korumpować lekarzy, by tworzy- Rapaczyńskiej, a także redaktorooskarżonych. Sąd odebrał jedynie da- li fikcyjną dokumentację medyczną. wi naczelnemu "Gazety Wyborczej” ne osobowe i rozpatrzył kilka wnio- Na tej podstawie sądy decydowały Adamowi Michnikowi umieszczesków formalnych. o odraczaniu kar lub nieosadzaniu w nie w ustawie o radiofonii i telewiOskarżony Lew Rywin mówi, że aresztach podejrzanych. zji zapisu, umożliwiającego Agona ławie oskarżonych zasiada przyTak miało być m.in. w przypadku rze kupno kanału telewizyjnego Polpadkiem. "Zostałem wrobiony" – Rywina, którego obciążył świadek sat w zamian za 17,5 mln dolarów stwierdził Rywin dodając, że do cza- koronny. Miał on zapłacić za fałszy- dla SLD i prezesurę kanału dla siesu zakończenia procesu nie będzie we zaświadczenie lekarskie, by unik- bie. Michnik potajemnie nagrał komentował sprawy. nąć kary 2,5 roku więzienia w innym Rywina i z półrocznym opóźnieniem ujawnił publicznie nagranie, co Oprócz producenta na ławie oskar- procesie. żonych zasiadają także jego syn MarAkt oskarżenia początkowo doty- spowodowało wszczęcie śledztwa cin Rywin, dwoje adwokatów, czwo- czył 16 osób. Na ławie pozostało jed- oraz powołanie sejmowej komisji ro lekarzy, a także przedsiębiorcy, nak 12, bo jeden oskarżony zmarł, a śledczej. Rywin został skazany m.in. właściciel zakładu pogrzebo- sprawy trzech zostały wyłączone z prawomocnym wyrokiem sądu na wego. Grożą im kary do 8 lub do 10 powodu wniosków o poddanie się ka- 2 lata więzienia oraz 100 tys. zł lat pozbawienia wolności. rze. Dwie osoby usłyszały nieprawo- grzywny za pomoc w płatnej proWedług śledczych osoby zamiesza- mocne wyroki w zawieszeniu: trzech tekcji ze strony nieustalonej grupy osób. n ne w korupcyjny proceder miały obie- lat i roku pozbawienia wolności.

n 7 maja nastąpi odczytanie aktu oskarżenia w procesie znanego

KRÓTKO Polski komiks na poziomie

Tablety zastąpią karty do głosowania?

ko dla dzieci – to najczęstszy stereotyp, który dotyka twórców tej dziedziny sztuki. Tymczasem komiksowe wydawnictwa poruszają także tematy społeczne, obyczajowe czy historyczne. Ich poziom w Polsce coraz częściej jest równy z najlepszymi pracami na świecie. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego Paweł Timofiejuk podkreśla, że polska sztuka komiksu, choć różni się od zachodniej, może z nią konkurować. Krajowe publi ka cje wy róż nia przede wszystkim tematyka. Dotyczy ona polskich problemów czy historii. Coraz więcej jest też publikacji o charakterze edukacyjnym. Wśród nich są komiksy wydawane przez IPN.

[WARSZAWA] Prawo i Sprawie-

dliwości odrabia straty i z 33 procent poparcia zbliżyło się do Platformy Obywatelskiej. Na PO, które prowadzi w sondażu TNS Polska dla programu "Forum" w TVP Info, chce głosować 34 procent Polaków. Platforma straciła w ciągu miesiąca 2 punkty procentowe, PiS zyskał trzy. W kwietniowym sondażu spadło też poparcie dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który może teraz liczyć na głoEwa Kopacz. Teraz głosowanie sy 13 procent Polaków. O dwa za pomocą tabletu jest możli- punkty procentowe mniej niż we tyko w dwóch salach, w przed miesiącem. Po punkcie trzech posłowie używają swo- procentowym zyskały Ruch Paich kart, jak na sali plenarnej. likota – 8 procent oraz PSL – W pozostałych trzeba liczyć 5 procent. Badanie przeprowagłosy ręcznie. Ewa Kopacz dzono w dniach 10-11 kwietprzekonuje, że dzięki tabletom, nia, na reprezentatywnej gruuniknie się pomyłek. pie 1000 Polaków. FOTO: PAP

[WARSZAWA] Komiks jest tyl-

PiS odrabia straty

[WARSZAWA] Od maja posłowie będą mogli głosować przy użyciu tabletów, ale tylko na posiedzeniach komisji. Ma w tym pomóc specjalna aplikacja, nad którą już kończą się testy. Nie oznacza to, że posłowie będą mogli opuszczać głosowania – podkreśla marszałek Sejmu

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Zatrudnienie na próbę bez wynagrodzenia Państwowa Inspekcja Pracy ostrzega przed zatrudnianiem na próbę bez wynagrodzenia. Z kontroli Inspekcji wynika, że takie praktyki nieuczciwych pracodawców zdarzają się częściej w okresie prac sezonowych. n

Jak mówi rzeczniczka Danuta Rutkowska, spotykane są sytuacje, kiedy pracodawca zatrudnia, zwłaszcza młodych, nieznających przepisów ludzi na okres próbny i obiecuje zawarcie umowy pod warunkiem dobrego wykonywania przyszłych obowiązków przez jeden dzień. Nie podpisuje z nimi żadnej umowy, a za pracę nie płaci ani grosza. Tak zdarzyło się w jednym z krakowskich sklepów, kiedy pracodawca zatrudniał codziennie inną osobę i w ten sposób przez kilkadziesiąt dni miał zapewnioną pracę za darmo. Wiele przykładów nieuczciwego postępowania pracodawców wykazują też kontrole na budowach. Jak mówi Danuta Rutkowska, przedsiębior-

cy mają na przykład w szufladzie biurka przygotowane umowy, ale bez daty, a pierwszy dzień pracy pracownika może trwać miesiąc i więcej. Kiedy przychodzi inspektor i żąda umowy, pracodawca tłumaczy, że pracownik właśnie rozpoczął pracę i jeszcze umowy nie zdążył podpisać. Rutkowska zaznaczyła, że jeśli przedsiębiorca dopuszcza do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, nie przeszkolił go w zakresie BHP i najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy nie potwierdził na piśmie ustaleń co do warunków i rodzaju umowy, to naruszył przepisy prawa pracy. Umowa na okres próbny również musi zostać zawarta na piśmie i może trwać nie dłużej niż trzy miesiące. n

Obniżą wiarygodność kredytową Polski? n Wiarygodność kredytowa Polski mo-

że zostać obniżona, jeśli rząd weźmie pieniądze z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Takiego zdania jest agencja ratingowa Moody’s. W rozmowie z agencją Reuters główny ekonomista Moody’s w Europie Środkowo-Wschodniej Jamie Reusche zasugerował, że do tej pory działania polskiego rządu były przyjazne biznesowi i rynkom. JeREKLAMA

śli jednak środki niektórych płatników przeniesione byłyby z OFE do ZUS-u, mogłoby to zostać odebrane jako częściowa nacjonalizacja funduszy emerytalnych. Reusche uważa, że to mogłoby zaowocować obniżeniem stopnia wiarygodności kredytowej Polski. Obecnie największe agencje dają Polsce dość wysokie notowania – oscylujące wokół oceny A; to siódmy stopień w dziewięciostopniowej skali. Moody’s daje Polsce A2, S&P – A minus, Fitch – A minus. n


5 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Wysokie stany rzek

Minister rolnictwa: bronimy polskiej żywności Minister rolnictwa i rozwoju wsi nie zgadza się z zarzutami producentów żywności, że zbyt słabo broni Polski wobec fali ataków w różnych krajach.

Zalana droga dojazdowa do ośrodka sportowego w Hrubieszowie

Wodę z topniejącego śniegu zasiliły także opady ulewnego deszczu skich rzekach. Doszło już do lokalnych podtopień. Ministerstwo Ad- podczas pierwszych wiosennych burz. ministracji i Cyfryzacji twierdzi jednak, że nie ma zagrożenia więk- Przekroczony jest stan alarmowy na rzece Guber, niedaleko Sępoposzą powodzią. la. Poziom alarmowy wody to 330 Stan ostrzegawczy przekroczony zo- niewielkie, wody wciąż przybywa. O centymetrów, a wskaźniki na stacji stał na 36 stacjach wodowskazowych zagrożeniu mieszkańcy Doliny Iłow- Prosna pokazują 372 centymetry. Bug, Wieprz i Krzna wciąż płyną w dorzeczu Wisły, na 41 stacjach w sko-Dobrzykowskiej zostali poinfordorzeczu Odry, na 2 stacjach wodo- mowani przez zintegrowany system w województwie lubelskim powyżej stanów alarmowych. Bug w Strzywskazowych rzek Przymorza. Alarm ostrzegania ludności. Mieszkańcy południowej części żowie przekracza stan alarmowy o powodziowy ogłoszono w 14 gminach, a pogotowie w 6 gminach i 2 powia- województwa warmińsko-mazurskie- blisko 70 centymetrów, ale nie przytach. Służby są w stanie gotowości, by go zmagają się z podtopieniami. W cią- biera. W Dorohusku rzeka przekraw razie potrzeby nieść pomoc poszko- gu ostatniej doby strażacy wypompo- cza stan alarmowy o pół metra i takdowanym. Rzeczniczka wojewody wywali wodę z ponad 60 miejsc – że już nie przybiera. Według Ministerstwa Administramazowieckiego Ivetta Biały powie- głównie piwnic i posesji w powiecie działa, że z powodu wiosennych roz- nidzickim. Spływająca z pól woda za- cji i Cyfryzacji, mimo podtopień, nie topów podnosi się wysokość wód w lewała też drogę krajową numer 7 na ma obecnie zagrożenia większą podużych rzekach, jak Wisła, Bug czy odcinku między Nidzicą a Olsztynkiem. wodzią w całym kraju. n Narew, ale też w mniejszych. Możliwe są lokalne podtopienia. Ogłoszenie alarmów i pogotowia powodziowego oznacza podwyższony stan gotowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, patrolowanie i monitorowanie rzek oraz organizację centr zarządzania kryzysowego. Dane IMGW prognozują, że należy spodziewać się przybywania wody w rzekach na Mazowszu. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono między innymi w powiecie płockim. Najwyższy poziom Wisła osiąga w Kępie Polskiej. Choć przyrosty są Jedno z podtopionych gospodarstw w Hrubieszowie

FOTO: PAP/WOJCIECH PACEWICZ

n Nagłe ocieplenie spowodowało podniesienie stanu wód w pol-

UWAGA KONKURS Do wygrania 4 PODWÓJNE bilety na występy LINDEN • PIĄTEK, 26 KWIETNIA TRENTON • SOBOTA, 27 KWIETNIA PASSAIC • NIEDZIELA, LA, 28 KWIET KWIETNIA ETTNNIIA IA GREENPOINT, NY • NIEDZIELA, 28 KWIETNIA Aby wziąć udział w losowaniu, należy do 19 kwietnia przysłać wypełniony kupon do redakcji ND na adres: 70 Outwater Lane, Suite 402 • Garfield, NJ 07026, z prawidłową odpowiedzią na pytania.

Podaj nazwiska artystów KMN:

Sponsorami konkursu są

PBM Music i nowy dziennik

)

stawach, jak również w zagranicznych mediach, na portalach społecznościowych. Zespół ma też szybko reagować na pojawiające się nieprawdziwe informacje. Minister rolnictwa ujawnił, że wspólnie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim przygotowuje "pewne działania dyplomatyczne”. Nie chciał jednak ujawnić, o co dokładnie chodzi. Część producentów żywności, m.in. dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzej Gantner, zarzuca władzom bezczynność wobec nagonki na polskie jedzenie prowadzonej w kilku europejskich krajach. n

Mister rolnictwa Stanisław Kalemba

Cudzoziemcy kupują polską ziemię W 2012 roku cudzoziemcy otrzymali 400 zezwoleń na nabycie nieruchomości w Polsce. Większość z nich to grunty rolne i leśne. n

318 zezwoleń dotyczyło nabycia nieruchomości gruntowych, 80 – mieszkań i lokali użytkowych, a 11 nabycia udziałów i akcji w spółkach, które są właścicielami albo użytkownikami wieczystymi nieruchomości w Polsce. Największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się nieruchomości rolne położone w województwach: dolnośląskim, małopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Wśród kupujących przeważali Niemcy, którym wydano 51 zezwoleń. Po 25 dokumentów wydano Holendrom i Ukraińcom, 15 Austriakom, a 13 Fran cu zom. Oby wa te le in nych państw uzyskali zgodę na zakup ponad 1000 hektarów polskiej ziemi. MSW zgodziło się też na zakup 80

mieszkań i lokali użytkowych przez cudzoziemców spoza europejskiego obszaru gospodarczego. Najczęściej byli to Ukraińcy, Rosjanie i Armeńczycy. Mieszkania kupowali głównie na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim i na Dolnym Śląsku. Nabycie nieruchomości przez obywatela innego państwa wymaga zezwolenia wydawanego przez MSW. Sprzeciw mogą wnieść ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi oraz obrony narodowej. W latach 1990-2012 cudzoziemcy uzyskali w sumie 24 tysiące 214 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 50 tysięcy hektarów. Najwięcej zezwoleń wydano pod koniec lat 90. XX wieku. n

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA?

imię i nazwisko: telefon: (

Na konferencji prasowej w Siedlcach Stanisław Kalemba zwrócił uwagę, że każda niesłuszna krytyka jest odpierana drogą dyplomatyczną. Zauważył, że tak było m.in. w przypadku ministra rolnictwa Irlandii czy minister rolnictwa Danii, którzy musiała wycofać nieprawdziwe informacje ze swoich stron internetowych. Stanisław Kalemba poinformował, że w resorcie rolnictwa powołany został zespół, którego zadaniem jest dbanie o promocję i ochronę wizerunku polskiej żywności. Wyjaśnił, że chodzi zarówno o promocję polskiej żywności na targach czy wy-

FOTO: PAP/JACEK TURCZYK

FOTO: PAP/WOJCIECH PACEWICZ

n

e-mail

Listę osób, które wygrały bilety, opublikujemy w środowym wydaniu 24 kwietnia oraz powiadomimy telefonicznie lub emailowo.

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


6

Polacy w USA

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Uczniowie z Częstochowy z wizytą w USA

Młodzież zwiedziła stolicę kraju Waszyngton oraz Filadelfię i Nowy Jork, dotarła też do wodospadów Niagara. W Nowym Jorku uczniowie zwiedzili Metropolitan Museum, odwiedzili Instytut Piłsudskiego i Fundacje Kościuszkowską. W sobotę, 23 marca, młodzież przybyła do Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. bł. Jana Pawła II na Maspeth. Uczniowie z Polski uczestniczyli w sobotnich zajęciach wraz z miejscowymi uczniami. Zanim rozpoczęły się zajęcia, cała szkoła uczestniczyła w nabożeństwie poprzedzającym Wielkanoc, tzw. Misterium Paschalnym. Następnie uczniowie udali się do klas oraz pracowni komputerowej. Zajęcia prowadzono w dwóch językach – Uczniowie z Częstochowy w polskiej szkole na Maspeth. Wśród nich stoją dyrektor Waldemar Rakowicz i jego zastępczyni Maria Paluch polskim i angielskim. Następnie licealiści z Maspeth i Częstochowy udali się na spotkanie towarzyskie połączone z gorącą kolacją. Wymiana doświadczeń młodzieży polonijnej i uczniów z Polski zrobiła niesamowite wrażenie. Roogłoszenie dacy z Polski, obdarowani upomindrobne w gazecie kami przez swoich rówieśników ze i masz Stanów Zjednoczonych, żegnali się ze łzami w oczach. w internecie Na zakończenie, w ramach atrakcji, odbył się pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu par tanecznych z Joseph’s Dance Studio Józefa Pałki – zatańczyli Stanley Tokarz i Karolina Płaczek oraz David Kobus i Maja Kulagowski. Wielkie słowa uznania i podziękowanie należą się Waldema.com rowi Rakowiczowi – dyrektorowi Szkoły Języka i Kultury Polskiej na Maspeth oraz nauczycielce II LO w Częstochowie Ewie Wójcik za przygotowanie programu pobytu polskich Na zdjęciu od lewej: Ewa Wójcik, Waldemar Rakowicz, Ewa Kowalik – nauczycielka z Częstochowy oraz Maria Paluch uczniów w USA. AM

darmo

Ostatni akcent przed mistrzostwami Ameryki

classified@dziennik.com

n W dniach 21-24 marca w hotelu Stamford Marriott w Stamford, w stanie

Connecticut, odbył się doroczny turniej taneczny Tri-State Challenge Dancesport Championship. ca Spring Fling, w którym wystartowało 11 par z Joseph’s Dance Studio Józefa Pałki. Ekipą podczas turnieju opiekowała się trenerka Klaudia Kluziński. Oprócz par, o których pisaliśmy tydzień temu, studio reprezentowała młodziutka para Emilia Cioczek i Adrian Jakubowski z sekcji na Maspeth (Queens). Zatańczyli oni w kategorii Pre-Teen I i zajęli 5. miejsce w tańcach standardowych oraz 6. w tańcach latynoamerykańskich. Należy też podkreślić udział pary Daniel Kaszuba – Patrycja Kamiński, która w kategorii Pre-Teen II Bronze w tangu zajęła 1. miejsce, w fokstrocie – 3., a w finale tańców standardowych – też 3. miejsce. AM

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

FOTO: Z ARCHIWUM JDS

Turniej ten cieszy się wielką popularnością i jest zawsze dobrze zorganizowany. Sędziowało tam na przemian 19 sędziów. Pośród blisko 150 par wystartowały dwie pary z Joseph’s Dance Studio Józefa Pałki. David Kobus i Maja Kulagowski w kategorii Pre-Teen I Silver zajęli 2. miejsce w tańcach standardowych i 1. miejsce w tańcach latynoamerykańskich. Druga para, Alec Zhiwei Zhang i Klaudia Kluziński w kategorii Adult zwyciężyli w tańcach standardowych (walc wiedeński, walc angielski, tango, quick-step i fokstrot). Warto wspomnieć, że 17 marca w Rogers Dance Center w Hackensack, NJ, odbył się tradycyjny turniej tań-

Daniel Kaszuba i Patrycja Kamiński zajęli w turnieju 3. miejsce i pokazali, że mają duży talent

W najbliższą sobot´, 20 kwietnia 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. ZUZANNA DUCKA-LUBAS. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 w. 122. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

ZDJĘCIA: AGNIESZKA MIERZWA

n 52-osobowa grupa młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie złożyła wizytę w USA w dniach 15-26 marca 2013 roku. Ich opiekunką była nauczycielka Ewa Wójcik.


Świat

7 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Kerry ostrzega Phenian

POLSKI AUTOKAR SPADŁ…

FOTO: REUTERS

John Kerry i japoński minister spraw zagranicznych Fumio Kishida na wspólnej konferencji prasowej

n Sekretarz stanu John Kerry zapewnił w niedzielę, że USA obro- bowiązania wynikające z wcześniej-

szych umów w kwestii programów nuklearnych i rakietowych. Phenian, który przygotowuje się do świętowania w poniedziałek urodzin założyciela Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Kim Korea Północna od tygodni grozi ata- azjatyckiej podróży Johna Kerry'ego, Ir Sena, powtarza, iż nie ma zamiakami na Stany Zjednoczone, Koreę mającej na celu umocnienie popar- ru porzucać swych programów nuPołudniową i Japonię od czasu roz- cia dla powstrzymania programu nu- klearnych. Kerry, który w sobotę był w Pekiszerzenia wobec niej przez ONZ klearnego Korei Północnej i dodanie, zachęcał chińskie władze, by sankcji nałożonych w reakcji na prze- nie otuchy sojusznikom. prowadzoną w lutym trzecią północKerry powiedział, że USA uczy- wpłynęły na Phenian, nim ten uczynokoreańską próbę nuklearną. nią "wszystko co niezbędne", by bro- ni coś nieodwracalnego. Chiny, któ"Sądzę, że niefortunne jest to, iż nić swych sojuszników: Japonię i Ko- re są uważane za sojusznika Korei tak wiele uwagi w mediach, i nie tyl- reę Południową, lecz dodał: "Nasz Północnej, obiecały, że będą współko, poświęca się tematowi wojny, gdy wybór to negocjowanie, to zajęcie działać z innymi państwami, w tym tym, o czym rzeczywiście należało- miejsca przy stole rozmów i znale- z USA, w celu złagodzenia napięcia by mówić, jest możliwość pokoju. zienie drogi do zapewnienia pokoju w regionie. W trakcie podróży Kerry odwieMyślę, że takie możliwości są" – po- w regionie". wiedział Kerry na konferencji praUczestniczący wraz z Kerrym w dził także Koreę Południową, gdzie sowej w Tokio po rozmowach z ja- konferencji prasowej japoński mini- też zapewniał, że USA będą bronić pońskim odpowiednikiem Fumio ster spraw zagranicznych Fumio Ki- swoich sojuszników w regionie, jeKishidą. shida powiedział wprost, że Korea śli zajdzie taka potrzeba. Wizyta w Japonii to ostatni etap Północna musi honorować swe zoBAT, (PAP)

nią azjatyckich sojuszników przed wszelkimi prowokacyjnymi aktami Korei Północnej, lecz jednocześnie podkreślił, że Waszyngton pragnie pokojowego zakończenia eskalacji napięć w regionie.

KRÓTKO [MO GA DI SZU,

SO MA LIA]

W samobójczym zamachu przeprowadzonym w niedzielę w sądzie w Mogadiszu przez islamistów w kamizelkach wyładowanych materiałami wybuchowymi rannych zostało kilkanaście osób; są też zabici. Według szefa somalijskiego MSW wszystkich dziewięciu napastników zginęło. Atak na kompleks sądowy w dzielnicy administracyjnej Mo ga di szu, któ rej pil nu ją wzmocnione siły bezpieczeństwa, trwał kilka godzin. Do jego przeprowadzenia przyznała się radykalna milicja islamska Al-Szabab. Wśród rannych jest prezes somalijskiego Sądu Najwyższego Aidid Ilka Hanaf. W chwili zamachu na miejscu byli przedstawiciele rządu, ale nie odnieśli obrażeń.

Urlop z dreszczykiem

8 kardynałów doradzi papieżowi

ryści podróżujący z dziećmi w wieku od 2 do 16 lat postanowili pojechać do miasteczka Villa Minozzo. Włączyli nawigację satelitarną, podając adres tamtejszego hotelu, w którym zamierzali się zatrzymać. Wjechali jednak, kierując się wskazówkami nawigacji, na górską ścieżkę, która – owszem – doprowadziłaby ich do wybranej miejscowości, gdyby przeszli rzekę w bród. Ich autobusik tak ugrzązł w błocie, że – jak podkreślają włoskie media – niewiele brakowało, by wyprawa zakończyła się tragedią. Zagubieni turyści wezwali pomoc. Karabinierzy dotarli do nich pożyczonym od rolnika traktorem, którym następnie wyciągnęli ich pojazd.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

FOTO: REUTERS

Według polskiego konsulatu w wypadku zginęło pięć osób, ciężko rannych zostało dziewięć, a 20 odniosło lekkie obrażenia. Osoby ranne zostały przewiezione do okolicznych szpitali, a pozostałe, które nie odniosły obrażeń, przebywają w centrum kryzysowym. Autokarem jechały 42 osoby, w tym 39 Rosjan, głównie rosyjskie nastolatki. BAT, (PAP)

Kto po Chavezie? n Wenezuelczycy wybierają nowego prezydenta. Bój toczy się między pełnią-

cym obecnie tę funkcję Nicolasem Maduro i Henrique Caprilesem, kandydatem demokratycznej opozycji. Prawo do głosowania ma blisko 19 milionów Wenezuelczyków. Zainteresowanie wyborami jest duże. Wyborcy ustawiali się do lokali wyborczych już od 3:00 rano. Pojawiły się całe rodziny, przynosząc ze sobą krzesła i jedzenie. Mówią, że nie przeszkadzają im długie kolejki, ponieważ wiedzą, że to głosowanie jest ważne. Emocje w tych wyborach są wysokie, bowiem pierwszy raz od prawie dwóch dekad, na listach do głosowania nie ma nazwiska Hugo Chaveza. Były prezydent Hugo Chavez zmarł 5 marca, po dwuletniej walce z rakiem. Głosowanie odbywa się elektroniczne – jedno urządzenie identyfikuje odciski palców, a drugie rozpoznaje numery dokumentów tożsamości i rejestruje anonimowo głos. Obaj główni kandydaci jeszcze w niedzielę zachęcali do głosowania.

Nicolas Maduro obiecywał gwarancję dobrej przyszłości i wiecznego pokoju w kraju. Kandydat opozycji Henrique Capriles, który w wyborach w październiku ubiegłego roku nieznacznie przegrał z Chavezem, powiedział z kolei, że jest to dla wszystkich mieszkańców kraju wielki dzień. Capriles oskarżył też Madura o łamanie praw wyborczych przez kontynuację kampanii w telewizji państwowej. 50-letni Maduro, którego kampania polegała na podkreślaniu bliskich stosunków ze zmarłym prezydentem, odwiedził jego grób. Capriles uznał to za "naruszenie wszelkich norm wyborczych". Jednak zdaniem komentatorów trwającą od czwartku ciszę wyborczą naruszali obaj kandydaci. Zwycięzca niedzielnych wyborów ma zostać zaprzysiężony 19 kwietnia. BAT, (IAR)

Malta uczciła Polaków

[RZYM, WŁOCHY] Brytyjscy tu-

n Maltańczycy uczcili w niedzielę Polaków wspierających obronę wyspy. Z okazji 71. rocznicy obrony Malty jej mieszkańcy wraz z polską delegacją oddali hołd Polakom, którzy polegli w walkach o wyspę w 1942 roku. FOTO: REUTERS

Samobójczy zamach w sądzie

» Rosyjska agencja ITAR-TASS podała, że Rosja wysłała po rannych w wypadku samolot Ił-76 z ekipą lekarzy i psychologów, którzy na miejscu ocenią możliwość przetransportowania poszkodowanych do kraju. Wieczorem z moskiewskiego lotniska Domodiedowo ma wylecieć do Belgii inny samolot, którym powrócą do Rosji pozostali uczestnicy wycieczki. Do wypadku autokaru jadącego z Wołgogradu do Paryża doszło w niedzielę rano pod Antwerpią. Około godz. 6:30 czasu miejscowego pojazd z polską rejestracją uderzył w barierkę na autostradzie E-34 w mieście Ranst, około 15 km od Antwerpii, spadł z mostu i przewrócił się na bok. Najpewniej żaden inny pojazd nie brał udziału w zdarzeniu.

DOK. ZE STR. 1

[WATYKAN] Miesiąc po swym

wyborze papież Franciszek powołał grupę ośmiu kardynałów-doradców, którzy będą mu służyć radą w zarządzaniu Kościołem i w sprawach reformy kurii rzymskiej. Celem doradców będzie między innymi opracowanie projektu zmian w konstytucji apostolskiej “Pastor bonus” na temat

funkcjonowania kurii rzymskiej. Reforma tego "rządu" Kościoła katolickiego, powszechnie krytykowanego w ostatnim czasie za biurokrację, brak jawności i przejrzystości oraz po fali skandali i ujawnionych konfliktów wśród watykańskich hierarchów, jest uważana za jedno z najważniejszych zadań nowego papieża.

Jan Ciechanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, mówi, że byli to przede wszystkim polscy marynarze z ORP Kujawiak, a także ORP Garland, Piorun i Błyskawica. Znaczący udział w bitwie mieli też polscy piloci, będący w dużej części weteranami bitwy o Anglię. Wśród nich był słynny generał Stanisław Skalski – dodaje historyk. Jak tłumaczy Jan Ciechanowski, Niemcy w 1942 roku nie przewidzieli, że ta mała wyspa będzie w stanie obronić się przed ich potęgą. Spodziewano się, że to tylko kwestia czasu, kiedy Niemcy ją zajmą. Historyk dodaje, że jej udana obrona by-

ła wielkim sukcesem alianckim. Poza walką na wyspie nasi rodacy pomogli aliantom jeszcze w inny sposób. Rozszyfrowanie przez Polaków Enigmy na przełomie 1932 i 33 roku ułatwiło skuteczne bronienie Malty. W czasie 2 wojny światowej Malta była brytyjskim, jak to ujął Churchill, "niezatapialnym lotniskowcem” i bazą okrętów podwodnych. Ta wyspa stwarzała poważne zagrożenie dla dostaw zaopatrzenia dla wojsk osi w Afryce Północnej. Niemcy po nieudanej ofensywie w 1942 roku porzucili plan przejęcia wyspy. BAT, (IAR)


8

Gospodarka

19

FIRM z branży mięsnej w Polsce zamknięto lub ich działalność została zawieszona w wyniku kontroli weterynaryjnych w ramach akcji “zero tolerancji”. To w sumie osiem rzeźni, jedna chłodnia, ośmiu pośredników w handlu zwierzętami i dwa punkty skupu.

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

TYDZIE¡ NA WARSZAWSKIEJ GIE¸DZIE

Banki centralne nadają ton KRZYSZTOF ST¢PIE¡ główny analityk, dyrektor inwestycyjny Opera TFI

Po trzech słabych tygodniach na warszawskiej giełdzie doszło do poprawy nastrojów. Trud no jed nak uznać, że obecna od początków tego roku łagodna tendencja spadkowa dobiegła końca. Istnieje wciąż ryzyko, że zniżki wrócą, a ostatnie ocieplenie atmosfery okaże się jedynie korektą średniookresowego trendu.

westorzy “chcieli” dopatrywać się jedynie pozytywów. Trudno jednak za takowe brać wypowiedź szefa Banku Japonii, że podjęte decyzje to wszystko, co można teraz zrobić, by zwalczyć deflację, czy opinie zawarte w ostatnich minutes, z których wynika, że obóz zwolenników zakończenia jeszcze w tym roku ilościowego luzowania jest wyraźnie słyszalny. Inwestorzy liczą, że QE zakończy się nie wcześniej niż w pierwszych miesiącach 2014 r.

SEZON WYNIKÓW PODTRZYMUJE NADZIEJE Po stronie pozytywów mamy wciąż nadzieje na to, że rozpędzający się sezon publikacji wyników finansowych za I kwartał przez amerykańskie spółki, okaże się lepszy od przewidywań i w efekcie da podstawy do sądzenia, że osłabienie zysków spółek w pierwszych miesiącach tego roku to wyjątek, a nie początek trwalszej tendencji. Do takiej wiary powody dały Alcoa, JP Morgan i Wells Fargo. Dokonania tych Przez ostatnie dni trudno było mieć 3 firm nie przesądzają jednak, że ich wątpliwości, że to polityka banków śladem pójdą inne. Trzeba być przycentralnych stała się kluczowym gotowanym na to, że jeśli jednak zaczynnikiem napędzającym wzrost czną pojawiać się rozczarowania, to cen akcji. Widać to bardzo wyraź- trudno mieć wątpliwości, że będzie nie po tym, jak wąska grupa giełd to miało negatywny wpływ na zaustanowiła nowe tegoroczne szczy- chowanie giełd. Tym bardziej że tenty. Wśród nich są przede wszystkim dencje gospodarcze wskazują, że w II kwartale może być parkiety japoński i amerytrudno przezwyciękański, czyli te z krajów, żyć osłabienie kogdzie ilościowe luzowanie Mimo rekordów niunktury. pieniężne przybiera najbarna amerykańskiej Amerykańska dziej skrajne formy. Widać to po ignorowaniu niepo- giełdzie trudno mówić, giełda znalazła się w takiej sytuacji, że nie kojących wiadomości goby panował na niej może sobie pozwolić spodarczych, zwłaszcza ze skrajny optymizm. na większe osłabieSta nów Zjed no czo nych. nie. Bariera 1568 pkt Jeszcze w marcu niepokoiły odczyty wskaźników nastrojów nabrała teraz znaczenie jako bardzo konsumentów, na początku kwiet- silne wsparcie. Wcześniej, gdy stania słabo wypadły wskaźniki ISM, nowiła opór można było zakładać, a teraz rozczarowała sprzedaż de- że odbicie od niej skutkowałoby taliczna, która zwiększyła się jedy- krótkookresową korektą. Teraz – jej nie o 2,8% w skali roku (był to naj- przebicie daje szanse na średniotersłabszy wynik od listopada 2009 r.). minowe zwyżki, ale też każe liczyć Widać więc, że amerykańska gospo- się z tym, że powrót poniżej niej darka zamiast oczekiwanego przy- przyniesie wielotygodniowe spadspieszenia doświadcza ochłodzenia ki. Słabość surowców powoduje, że koniunktury. W sygnałach płynących ten drugi scenariusz nie ma tylko hize strony banków centralnych też in- potetycznej wartości.

SKRAJNEGO OPTYMIZMU NADAL BRAK Mimo rekordów na amerykańskiej giełdzie trudno mówić, by panował na niej skrajny optymizm. Z ostatniego badania aktywnie zarządzających funduszami wynika, że średnie zaangażowanie w akcje wynosi nieco ponad 77%, czyli jest wyraźnie niższe niż rekordowe przeszło 100% odnotowane na koniec stycznia. W ankiecie Investors Intelligence w ostatnim tygodniu zmalała przewaga byków nad niedźwiedziami – pierwszych ubyło 1,5 pkt proc., do 50,5%, a drugich przybyło 1,2 pkt proc., do 20,6%. Tym samym w dalszym ciągu jesteśmy daleko od poziomu alarmistycznego, za jaki uznaje się proporcję rzędu 3:1. Do tego na przełomie marca i kwietnia Amerykanie przestali wpłacać pieniądze do funduszy akcji krajowych. Trudno więc mówić o powszechnym optymizmie. Widoczne we wskaźnikach nastrojów nastawienie ma podstawy w danych dotyczących koniunktury gospodarczej. Pozostawiają przy tym miejsce na eskalację optymizmu, co skutkowałoby wchodzeniem na rynek nowych inwestorów i tym samym rosnącym popytem. Jeśli jednak ceny akcji zyskiwałyby wbrew doniesieniom gospodarczym, to należałoby zacząć mówić o powstawaniu spekulacyjnej bańki, napędzanej przez banki centralne. W krótkim terminie oznaczałoby to solidne zyski, ale na dłuższą metę przekreślało szanse na powstanie trwałej hossy. Inwestorzy w takiej sytuacji muszą sobie odpowiedzieć na pytanie o charakter swoich decyzji – czas dla myślących o inwestycjach w dłuższym terminie nie jest teraz dobry. Spekulanci będą natomiast zapewne szanse wykazać się na coraz bardziej zmiennych rynkach. n

KURSY WALUT W POLSCE 12 KWIETNIA 2013

Finansowy zaścianek

n Na 63. z 59. miejsca w ubiegłym roku spadła Warszawa w rankingu Global

Financial Centres Index (CFCD), raporcie o centrach finansowych przygotowanym przez londyński ośrodek badawczy Y/Zien – informuje “Puls Biznesu”. I chociaż zdobyła o 10 pkt. więcej niż rok temu, inne miasta były szybsze. Wyprzedzają nas Praga, Kopenhaga czy Mediolan, a po piętach depczą Moskwa, Tallin czy Sankt Petersburg. Zdaniem cytowanego przez gazetę byłego przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a obecnie partnera w PwC, Jacka Sochy, ten ranking pokazuje, że Warszawa w ogóle nie jest postrzegana jako centrum finansowe Europy Środkowej, choć wielu osobom wy-

daje się, że tak jest lub może być w najbliższym czasie. Polsce potrzebna jest koncepcja całościowego rozwoju rynku finansowego, w tym kapitałowego. Z kolei wielu cytowanych przez gazetę ekspertów uważa, że zmiana w rankingu nie jest duża, rynek kapitałowy w Polsce stale rośnie, a kraj jest wymieniany jako rynek wschodzący z najciekawszymi w regionie perspektywami rozwoju usług finansowych w najbliższych 3-5 latach. DET, (PAP)

NBP: kurs średni: dolar 3,1537 euro 4,1200 KANTORY: DOLAR EURO

kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza 4 Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,10 3,13 3,06 3,11 3,14 3,11 3,14 3,11 3,14 3,10 3,15 3,14 3,05 3,11

3,21 3,16 3,16 3,19 3,16 3,19 3,18 3,16 3,17 3,16 3,17 3,16 3,24 3,18

4,07 4,10 4,04 4,08 4,11 4,09 4,11 4,09 4,11 4,08 4,11 4,11 3,99 4,08

4,18 4,13 4,14 4,16 4,13 4,14 4,15 4,12 4,13 4,13 4,13 4,13 4,24 4,15

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Pieniądze w OFE

Rząd nie planuje nacjonalizacji OFE n Rząd nie planuje częściowej ani całkowitej nacjonalizacji otwar-

tych funduszy emerytalnych – uspokaja wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Dodał, że MF proponuje, by na 10 lat przed emeryturą środki z OFE przenosić stopniowo do ZUS. “Propozycja Ministerstwa Finansów odnośnie zmian w systemie emerytalnym nie oznacza i nie jest nacjonalizacją OFE – ani częściową, ani całkowitą – powiedział Kowalczyk. – Obecnie trwa przegląd systemu emerytalnego. Raport opisujący obecny system emerytalny, z propozycjami ewentualnych usprawnień, będzie opublikowany w ciągu miesiąca lub dwóch miesięcy” – dodał. Kowalczyk poinformował, że w swoim piśmie skierowanym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej resort finansów proponuje wydłużenie okresu proporcjonalnego przekazywania środków zgromadzonych w OFE do ZUS do 10 lat. “Proporcjonalnie nie oznacza, że 10 lat przed przejściem na emeryturę wszystkie środki zgromadzone w OFE będą przekazywane na subkonto w ZUS” – powiedział wiceminister finansów. Kowalczyk wyjaśnił, że propozycja ta ma zmniejszyć ryzyko rynkowe, jakiemu są poddane aktywa zarządzane przez fundusze emerytalne. Wska zał na kry zys z lat 2008-2009, kiedy w wielu krajach, w tym w Polsce, wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytal-

nych, i nie tylko, znacznie się zmniejszyła. “Chcąc uchronić przyszłego emeryta przed takimi zdarzeniami, chcemy uśrednić ten okres i wydłużyć. Podkreślam – środki zgromadzone na subkoncie w ZUS będą dalej rewaloryzowane” – zaznaczył wiceminister. Portal gazeta.pl podał w piątek, powołując się na agencję Reuters, że zmiany w systemie emerytur mogą prowadzić do obniżki ratingu Polski. “Jeżeli Polska zdecyduje się na przeniesienie części wartych 269 mld zł aktywów OFE w ręce państwa, to ryzykuje obniżenie ratingu” – powiedział cytowany w informacji główny analityk Moody’s Investors Service na Polskę Jaime Reusche. Dodał, że taki krok stanowiłby “częściową nacjonalizację” oraz oznaczałby, że polski rząd odchodzi od działań, które były dotychczas przyjazne rynkom i biznesowi. Premier Donald Tusk zapowiedział na początku kwietnia, że w maju, czerwcu rząd przedstawi propozycje dotyczące przyszłości OFE. Dodał, że obecnie nie ma planów likwidacji funduszy, ale też nie muszą one za wszelką cenę dalej funkcjonować. DET, (PAP)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


To i owo

9 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Były wokalista Oasis fanem Justina Biebera

15 kwietnia – 106. dzień roku Imieniny obchodzą: Anastazja,Leonid NOWY JORK

Zachmurzenie częściowe

Kanadyjski gwiazdor pop Justin Bieber nie jest wzorem rockmana. Jednak tak określił go Liam Gallagher, były wokalista grupy Oasis, który nazwał piosenkarza "prawdziwym rockandrollowcem", nawiązując do ostatnich wybryków idola nastolatek.

16°C (61°F) 9°C (48°F)

Kartka z historii 15 KWIETNIA 1990 R. w Paryżu urodzi-

FOTO: ARCHIWUM

ła się Emma Watson – angielska aktorka i modelka. Zadebiutowała rolą Hermiony Granger, jednej z głównych bohaterów w serii filmów o Harrym Potterze. Do roli Hermiony została wybrana w wieku dziewięciu lat, wcześniej brała udział jedynie w przedstawieniach szkolnych. W latach 2001-2011 zagrała we wszystkich ośmiu filmach z serii razem z Danielem Radcliffe'em i Rupertem Grintem. W tym czasie zdobyła kilka nagród oraz zarobiła ponad 10 milionów funtów. W 2007 roku zagrała jedną z głównych ról w filmie telewizyjnym "Zaczarowane baletki". Mając trzyna- Emma Watson ście lat znalazła się na dziesiątym miejscu rankingu najseksowniejszych nastolatek. Mimo młodego wieku zyskała uznanie wśród widzów i krytyków, na swoim koncie ma także kilka nagród, m.in. Phoenix Film Critics’ Society Acting Award i Young Artists Awards. Jej debiut jako modelki odbył się jesienią 2009 roku, została też wówczas twarzą brytyjskiej marki odzieżowej Burberry.

15 KWIETNIA 1945 R. Brytyjczycy wyzwolili obóz koncentracyjny Bergen-Belsen w Dolnej Saksonii.

Cytat dnia: Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.

[Kurt Vonnegut]

Zdjęcie dnia

FOTO: PAP LIFE

"Każdy, kto spóźnia się dwie godziny na własny koncert, to wie, tak uważam, o co chodzi" – powiedział Liam Gallagher, nawiązując do wydarzenia z londyńskiego koncertu Biebera na O2 Arenie. Piosenkarz kazał wówczas swoim fanom czekać na niego ponad dwie godziny. "Większość tych nibyrockowych zespołów siedzi za kulisami i ustala: ok, chłopaki, wychodzimy kwadrans spóźnieni. Spóźnić się dwie godziny! To rekord, którego długo nikt nie pobije. Więc odczepcie się od niego, ja trzymam jego stronę!" – dodał były frontman Oasis w wywiadzie dla portalu "Shortlist". Młodszy z braci Gallagherów sam słynie z niełatwego charakteru. Obecny lider grupy Beady Eye przez lata stał na czele grupy Oasis, jednej z najpopularniejszej w Wielkiej Brytanii, nazywanej nawet "nowymi Beatlesami". Kłótliwy charakter wokalisty, a także skłonności do alkoholu i agresywnego zachowania doprowadziły do rozwiązania grupy w 2009 r. Po kłótni między braćmi Noel postanowi opuścić zespół. Na przygotowywanej właśnie drugiej płycie swego nowego zespołu Liama, Beady Eye, znalazł się utwór poświęcony – w niezbyt przyjemny sposób – Noelowi. Nosi tytuł "Don't Brother Me". Sam autor przekonuje jednak, że piosenka nie ma w żadnej sposób urazić Noela: "Nie potra-

Dzieƒ: Noc:

fię na pi sać zło śli we go nu me ru. dzielibyście o tym" – stwierdził GalWierzcie mi, gdybym potrafił, wie- lagher. AT, (PAP LIFE)

Polacy nominowani do Oscarów internetu

FOTO: ARCHIWUM

"The Trip" zrealizowany przez duet reżyserski Kissinger Twins (Kasia Kifert i Dawid Marcinkowski) oraz Andrzeja Smolika został nominowany do Webby Awards w kategorii Online Film & Video: Best Use of Inte-

ractive Video. "The Trip" to historia Jacka Torrance'a, amerykańskiego reżysera-milionera. Torrance twierdzi, że nie Stanley Kubrick, ale on jest autorem filmu o lądowaniu na Księżycu.

Uważa, że lądowanie na Księżycu to fikcja – Amerykanie nigdy tam nie byli. Europejska premiera filmu kinowego odbędzie się w Londynie w maju. Kissinger Twins, czyli Kasia Kifert i Dawid Marcinkowski, to duet reżysersko fotograficzny. Uznawani są za jednych z najoryginalniejszych twórców, łączących klasyczny film i fotografie z nowymi technologiami i interakcją. Głosować na "The Trip" można do 25 kwietnia na stronie internetowej http://pv.webbyawards.com/nominees/online-film-video/performance-craft/best-use-of-interactive-video. Uroczysta gala wręczenia Webby Awards odbędzie się 21 maja 2013 w Nowym Jorku. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

Film interaktywny "The Trip" zrealizowany przez Polaków otrzymał nominację do Webby Awards – wyróżnień nazywanych Oscarami internetu. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w maju w Nowym Jorku.

Samochód niemieckiej produkcji Wanderer W23, który można oglądać w Kijowie podczas wystawy Retro and Exotica n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


10

Wybrałem Amerykę

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Prof. Zbigniew Darzynkiewicz: jestem z natury ciekawy n Ukończył medycynę w warszawskiej Akademii Medycznej, gdzie

topatologii i analityki medycznej, umożliwiającą ocenę wielkości, intensywności zabarwienia i intensywności fluorescencji badanych komórek”. Dr Darzynkiewicz stosuje ją m.in. w swoich badaniach nad rakiem. Leczenie raka jest, zdaniem profesora, tym bardziej skomplikowane, że – w odróżnieniu od bakterii czy wirusa – komórka rakowa niewiele różni się od nierakowej. Próby znalezienia leków są – akcentuje – trudne, bo są one toksyczne także dla nierakowych komórek. Wywołują silne efekty uboczne. Prof. Darzynkiewicz w nawiązaniu do swej współpracy z dr. Michaiłem Blagosklonnym, który był w jego laboratorium przez trzy lata, a obecnie jest profesorem w Roswell Park Memorial Institute w Buffalo, zastanawiali się nad najbardziej zasadniczą różnicą między komórką rakową a normalną. Jak ustalili, komórka normalna musi otrzymać czynnik wzrostowy lub mitogen, aby się rozmnażać. Mitogen aktywuje ścieżkę sygnalizacyjną, przesyła ten sygnał, by się podzieliła. Bez tego czynnika się nie dzieli. W komórce rakowej natomiast albo na powierzchni W ROKU 1970 DR DARZYNKIEWICZ jest nadmierna wrażliwość na czynTRAFIŁ DO BOSTON BIOMEDICAL RE- nik wzrostowy lub mitogen, albo SEARCH INSTITUTE. W Ameryce nie wzdłuż ścieżki sygnalizacyjnej wyodnowił licencji lekarza. Bardziej za- stępuje uszkodzenie, sygnał jest perfrapowany był pracą badawczą. W manentnie indukowany, i ona się ciąroku 1975 przeniósł się do najlep- gle dzieli. Komórki normalne moższego, jak podkreśla, ośrodka nowo- na kontrolować, blokować ich mnotworowego w USA, Memorial Slo- żenie. Podlegają one pewnym praan-Kettering Cancer Center na Man- wom i są im posłuszne. Rakowe ich nie przestrzegają, dlatego walka z nihattanie. Prof. Darzynkiewicz wspomina, że mi jest tak trudna. Naukowiec wraz kiedy przyjechał do Nowego Jorku i z dr. Blagosklonnym zaproponowaprof. Myron Melamed pokazał mu w li, by w czasie leczenia chemoteraKettering Cancer Center nowoczesny pią lub promieniowaniem, wykorzycytometr przepływowy, którego wy- stując te cechy komórek normalnych, nalazcą był dr Louis Kamentsky, tak osłaniać je przed efektami ubocznyzafascynował go ten nowoczesny in- mi leczenia poprzez czasowe kontrostrument, że zgodził się przyjąć ofer- lowane blokowanie ich mnożenia. Prof. Darzynkiewicz ma nadzieję, tę pracy nie pytając nawet o warunki zatrudnienia. Znalazł się w Depar- że przynajmniej niektóre nowotwotamencie Patologii. Jak dodaje, oso- ry będzie można wówczas leczyć z bą, która tam dużo pomogła jemu i mniejszą obawą o efekty uboczne. innym Polakom, była dr Wanda Wo- Zmniejszy się ich skutki szkodliwe lińska, kierownik Laboratorium Cy- dla pacjenta i nawet będzie można używać większych dawek leków chetopatologii w tym departamencie. “Teraz nazywają mnie ojcem czy moterapeutycznych czy promieniodziadkiem cytometrii przepływowej. wania dla poprawy efektów leczenia. Lista osiągnięć, honorów i funkcji Śmieją się nawet, że aby nie być uznanym za ignoranta, trzeba się nawet na- pełnionych przez wybitnego specjauczyć prawidłowej wymowy moje- listę jest ogromna. Utworzył m.in. placówkę badań nad rakiem Brander go nazwiska” – powiada profesor. Pozostawiając osobom specjalnie Cancer Research Institute, którego jest zainteresowanym przedmiotem na in- dyrektorem. Wydał 15 książek, ma dywidualne, dogłębne dociekania, ok. 700 publikacji i 8 patentów. W powtórzmy za Wikipedią, że “cyto- literaturze naukowej jego prace cymetria przepływowa jest metodą dia- towane są ponad 30 tysięcy razy. Jest gnostyczną stojącą na pograniczu cy- w swojej dziedzinie nie do pobicia Zbigniew Darzynkiewicz jeszcze jako student zafascynowany był biologią komórki, szczególnie mechanizmami związanymi z powstawaniem nowotworów i wrażliwością tych komórek na leki przeciwnowotworowe. Pracując nad doktoratem zajmował się m.in. badaniem wad rozwojowych u kurcząt. Miało to znaczenie także w badaniach nad człowiekiem. Kiedy wojska Paktu Warszawskiego najechały na Czechosłowację, młody naukowiec zdecydował się wyjechać do Szwecji. Pracował w Sztokholmie przez półtora roku w Institute Karolinska. Stamtąd udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie znalazł lepsze warunki do działalności naukowej. “Motorem postępu w medycynie i biologii jest rozwój nowych metod badawczych i instrumentów stosowanych do tych metod. Kiedy ma się takie możliwości, można dużo zrobić w dziedzinie badań nad mechanizmami komórkowymi, a Stany Zjednoczone zdecydowanie wyprzedzały pod tym względem Polskę i w ogóle Europę” – wyjaśnia naukowiec.

ZDJĘCIA: ARCHIWUM PROF. ZBIGNIEWA DARZYNKIEWICZA

zrobił także doktorat. Pracował w Szwecji, ale najlepsze warunki do działalności naukowej znalazł w Stanach Zjednoczonych. Jest nazywany ojcem cytometrii przepływowej.

Prof. Zbigniew Darzynkiewicz (z prawej) z laureatem Nagrody Nobla w 2004 roku w dziedzinie fizyki, prof. Frankiem Wilczkiem na balu Fundacji Kościuszkowskiej

na świecie. Na liście światowych ekspertów w biologii i medycynie w dziedzinie cytometrii przepływowej ( http://www.bio me de xperts.com/Pro fi le.bme/1977101/Zbigniew_Darzynkiewicz) od wielu lat figuruje na pierwszym miejscu.

Jak opisuje naukowiec, cytometr, który ma trzy lasery i głównie używany jest do sortowania komórek, potrafi zmierzyć 50 tys. komórek na sekundę, odróżnić 12 kolorów fluorescencji. Jednym z najważniejszych jego zastosowań jest sortowanie komórek macierzystych oraz badanie PODCZAS ROZMOWY Z “NOWYM mechanizmu działania leków przeDZIENNIKIEM” UCZONY NA ZAZNA- ciwnowotworowych. CZA, ŻE OD 1996 ROKU ZASIADA W Batalia z rakiem byłaby zdaniem POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNO- profesora jeszcze skuteczniejsza, ŚCI, a od 2009 jest członkiem zagra- gdyby nie problemy finansowe. Jenicznym Polskiej Akademii Nauk. śli wziąć pod uwagę inflację, wydatJest też członkiem prestiżowego ki rządowe na badania naukowe w międzynarodowego College of Ame- istocie się kurczą. W tej chwili, kierican Institute for Medical and Bio- dy składa się podania o granty, prawlogical Engineering (AIMBE) sku- dopodobieństwo ich dostania jest popiającego dwa proc. najwybitniej- niżej 10 proc. Bez względu na to, co szych specjalistów w dziedzinie in- mówią politycy, jest to sytuacja najżynierii medycznej i biologicznej na gorsza od lat. Poprawiają ją nieco pryświecie. watne donacje. Instytut dr. Darzyn“Wsiąkłem w tę dziedzinę. Współ- kiewicza otrzymywał poparcie finanpracowałem z ludźmi budującymi no- sowe z fundacji przeciwnowotworowe generacje cytometrów przepły- wych This Close oraz Robert A. Wewowych i wykorzystywałem je do ba- lke Cancer Research Foundation, dań biologicznych związanych z ra- stworzone przez rodziny pacjentów kiem oraz odpornością raka na lecze- leczonych na białaczkę w New York nie” – tłumaczy profesor. W jego la- Medical College i w których leczeboratorium w New York Medical Col- nie dr Darzynkiewicz był zaangażolege w Valhalli znajdują się nowo- wany. czesne instrumenty, w tym cytometr Profesor nie przeoczył, że kiedy przepływowy kosztujący pół milio- zaczynał pracę na uniwersytecie, to na dolarów oraz inny typ cytometru, z otrzymywanego grantu federalneo podobnej wartości. Oba instrumen- go na sprawy niezwiązane z działalty służą również innym departamen- nością naukową szło 14 procent, a tom New York Medical College, w później 16, obecnie zaś 70 proc. poramach laboratorium usługowego chłaniają biurokracja i ustawy regu(core facility), którego dyrektorem lacyjne, które zamiast poprawiać, jest dr Darzynkiewicz. utrudniają pracę naukową. Uważa to

za wrzód, który rośnie we wszystkich krajach. Na szczęście naukowiec ma ustaloną markę. Jeden z grantów na badania w dziedzinie cytometrii otrzymuje niezmiennie już od 35 lat. Co kilka lat trzeba oczywiście rywalizować z innymi, aby wsparcie finansowe odnowić. Mimo że rak ciągle zbiera jeszcze śmiertelne żniwo, a biurokracja hamuje pracę, profesor jest optymistą. “Mieliśmy długi okres powolnego rozwoju, ale wkraczamy w epokę, kiedy postęp będzie dużo szybszy. Prawdopodobieństwo przeżycia pięciu, dziesięciu lat jest coraz większe. Ponieważ każdy nowotwór jest inny, badania dostosowuje się do poszczególnego pacjenta. Każdy nowotwór można będzie przebadać genetycznie. Będzie to skokowy postęp” – zapewnia uczony. Jego zdaniem Ameryka, mimo wszelkich przeciwności, dzierży prym w badaniach nad rakiem. Pracując od lat w Stanach Zjednoczonych dr Darzynkiewicz nie zapomina o swoich korzeniach. Przejawia się to także jego współpracą z naukowcami i lekarzami polskimi lub polskiego pochodzenia. “Przez całą swą karierę miałem możliwość zatrudniania Polaków w moim laboratorium. Pięciu naukowców było na stałe, czyli dłużej niż przez pięć lat, a 21 od pół roku do trzech lat. Współpracowałem z 10 polskimi ośrodkami i z Polakami za granicą, w tym prof. Jerzym Dobruckim z UJ w Kra-


11 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

kowie oraz Donaldem Wlodkowicem i Joanną Skommer z University of Auckland w Nowej Zelandii” – wylicza dyrektor . Instytut jest zresztą swoistą wieżą Babel. Pracowali tam lub pracują: Japończycy, Hindusi, Chińczycy, Włosi, Hiszpanie, Szwajcarzy, Argentyńczycy, Niemcy, Francuzi, Rosjanie, Australijczycy i oczywiście Polacy. Ich nazwiska figurują w opublikowanych pracach naukowych Instytutu. Ostatnią książkę “Recent Advances in Cytometry, Part A” prof. Darzynkiewicz zadedykował swojemu nieżyjącemu już prof. Kazimierzowi Ostrowskiemu. Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu podarował też swoje wszystkie książki. Popro- Od lewej: prof. Wojciech Gorczyca, dr Jaqueline Hotz, aktor Chuck Norris, dr Silvia Bruno oraz prof. Zbigniew Darzynkiesił o stworzenie tam specjalnego miej- wicz na bankiecie fundacji This Close i Brander Cancer Research Institute, które gromadzą fundusze na walkę z rakiem sca , gdzie są zebrane publikacje uczniów prof. Ostrowskiego. charakteryzuje się liczbą cytatów w go związku przez Kongres USA jak zagadki. Od dzieciństwa byłem zaliteraturze naukowej. Jeśli badania najlepiej zużytkować. Byłem też fascynowany nauką. Czytam co tylJAK POWIADA DR DARZYNKIE- wnoszą coś nowego, kształtują roz- wciągnięty we współpracę konspi- ko mogę, w tym takie czasopisma, jak racyjną z Piotrem Naimskim i poma- ‘Discover Magazine’, ‘Scientific WICZ, DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z POL- wój wiedzy” – mówi nasz rodak. Niezależnie od pracy naukowej gałem niezależnym wydawnictwom” American’ czy ‘Science News’. PaSKIMI NAUKOWCAMI WIELE JEST sjonuję się wieloma dziedzinami, CYTATÓW ZAŚWIADCZAJĄCYCH O prof. Darzynkiewicz angażował się – mówi profesor. Za osiągnięcia naukowiec został m.in. fizyką kwantową, kosmologią, OBECNOŚCI POLAKÓW W ŚWIATO- także we współdziałanie z polskim ruchem wolnościowym w dobie So- odznaczony m.in. Krzyżem Oficer- zjawiskami niedającymi się wytłuWEJ LITERATURZE MEDYCZNEJ. “Nauka jest jak piramida. Każdy do- lidarności. “Nawiązałem w tym ce- skim Orderu Zasługi RP. Jego war- maczyć. Świat jest bardzo interesukłada swą cegiełkę i nie wiadomo, co lu współpracę z prof. Stefanem Nie- szawska alma mater w czerwcu jący i nie sposób się ograniczyć do jednej dziedziny. Ponieważ z natuona w danej chwili znaczy. Przy sprzy- wiarowskim z Temple University z nada mu doktorat honoris causa. Swoje naukowe osiągnięcia dr Da- ry jestem ciekawy, jest to magnes, jających okolicznościach i odrobinie Filadelfii, a także marszałkiem Sejszczęścia dochodzi się do cegiełki na mu, lekarzem Zofią Kuratowską. rzynkiewicz wiąże z wrodzoną cie- który wciąga mnie do pracy naukoszczycie piramidy, która może być Solidarność szukała wtedy kontak- kawością. “Ciekawość – przekonu- wej” – mówi profesor. Jak uzupełnia, był też sportowcem warta Nagrody Nobla. Wartość każ- tów. Pracowaliśmy nad tym, by fun- je – to nie tylko pierwszy stopień do dej cegiełki dokładanej do piramidy dusze przeznaczone dla niezależne- piekła. Codziennie rozwiązuję nowe we wszystkich możliwych dziedzinach. REKLAMA

Dodaje zarazem, że jego syn Robert, który także jest lekarzem, był akademickim mistrzem świata w pływaniu stylem dowolnym na 1500 metrów. Kiedy profesor mieszkał w Szwecji – otrzymywał wiele ofert pracy. Postawił jednak na USA. “Ameryka ekscytowała mnie od dzieciństwa, zwłaszcza kiedy czytałem o Winnetou i o Dzikim Zachodzie. Jestem nią wciąż zafascynowany, bo pozostaje do dzisiaj w pewnym stopniu tą dziką Ameryką. Szczególnie gdy się jest w zachodnich stanach, takich jak Nowy Meksyk, Arizona, Nevada. Może to romantyczne spojrzenie, ale jest to jednak kraj w dalszym ciągu bardziej niż Europa sprzyjający nowym odkryciom. Mój brat pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, w PAN i wydaje mi się, że tam bardziej utrudnia się ludziom działanie. Tutaj natomiast przez większość czasu mogłem swobodnie pracować” – zapewnia naukowiec. “Kiedy przyjeżdżają odwiedzić mnie wnuczki, pokazuję im laboratorium, uczę, kim była Maria Skłodowska-Curie także po to, by wyrobić u nich ciekawość naukową. Kilka lat temu starsza z nich mówiła, że chce zostać księżniczką, ale kiedy zapytałem, co będzie, jeśli nic z tego nie wyjdzie, odparła, że wtedy – tak jak dziadek – będzie naukowcem. I jak nie wierzyć w optymistyczne zakończenie?”– konkluduje prof. Darzynkiewicz. ND


12

Opinie OD REDAKCJI

Miesiąc z Franciszkiem Miesiąc temu 114 kardynałów zebranych w Kaplicy Sykstyńskiej wybrało argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio na papieża. Przyjął on imię Franciszek i przystąpił do odbudowy Kościoła. Od samego początku pontyfikatu papież, podobnie jak święty z Asyżu, powtarza, że marzy mu się Kościół ubogi i dla ubogich.

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

n ELIZA SARNACKA-MAHONEY

Problem z kosmosem

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

Mimo wielkiej ochoty i faktu, że ostatnie rozdziały fizyki dla klasy czwartej liceum, te traktujące o teoriach powstania i operacji wszechświata, połknęłam z wypiekami na twarzy, nie poszłam na studia astronomiczne, nie oddałam życia kosmosowi.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

I RZECZYWIŚCIE – W CIĄGU MIESIĄCA PAPIEŻ FRANCISZEK PODBIŁ SERCA WIERNYCH,

konserwatystę.

WATY KA NEM W OSTAT NIM RO KU WSTRZĄSNĄŁ SKAN-

DAL TZW. VATILEAKS. Z kancelarii Benedykta XVI wyciekły poufne dokumenty. Sprawa zakończyła się w sądzie, a obecny papież-emeryt zarządził oddzielne śledztwo, którego rezultaty przekazał swojemu następcy. Franciszek jednak do grupy swoich doradców nie powołał żadnego z trzech kardynałów prowadzących to dochodzenie. Są w niej przedstawiciele wszystkich kontynentów oraz gubernator państwa watykańskiego. Sam papież spędził miniony miesiąc próbując poznać Watykan od środka. Do hotelowej kaplicy Franciszek zapraszał już najrozmaitsze osoby i grupy: watykańskich śmieciarzy, ogrodników, strażaków, pracowników poczty, przychodni lekarskiej, apteki i urzędów kurii rzymskiej, a nawet watykańskich żandarmów.

OBSERWATORZY ZWRACAJĄ UWAGĘ, ŻE ENTUZJAZM WIERNYCH MOŻE OSŁABNĄĆ,

kiedy Franciszek przejdzie do zagadnień moralności, uchodzi bowiem w tej dziedzinie za konserwatystę. Ilu wierzących gotowych jest usłyszeć z jego ust różne zakazy? Być może charyzma nowego papieża sprawi, że wielu wiernych podąży drogą wytyczaną przez papieża, który ściska i obejmuje każdego, kto podchodzi do niego z uśmiechem. TD

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska FOTO: ARCHIWUM

odmienił oblicze Kościoła i rozbudził nadzieje, że to dopiero początek zmian, jakie koniecznie trzeba przeprowadzić. Papież z dalekiej Argentyny odrzucił wystawność i przepych, ubiera się prosto i skromnie, mieszka nadal w hotelu na terenie Watykanu. Już od pierwszych chwil dał do zrozumienia całemu światu, że na pierwszym miejscu stawia ubogich – chorych, słabych, odepchniętych. I to zarówno materialnie, jak i duchowo. W odróżnieniu od swojego poprzednika mówi krótko i w sposób dla wszystkich zrozumiały, a do niezbędnego minimum skraca wszystkie ceremonie. Miesiąc miodowy – choć w przypadku papieża to może niezbyt fortunna nazwa – nie będzie trwał wiecznie. Franciszek przystąpił bowiem do reformy kurii rzymskiej i tu może napotkać na poważny opór watykańskiej biurokracji. Będzie mu w tym pomagała grupa ośmiu kardynałów, których nazwiska ogłoszono w Watykanie. W ten sposób papież odpowiada na postulat wysunięty podczas zgromadzeń kardyEntuzjazm nałów, które poprzewiernych może dziły marcowe konklawe. Powołane przez osłabnąć, Franciszka gremium bękiedy Franci- dzie służyło papieżowi szek przejdzie radą w rządzeniu Kodo zagadnień ściołem powszechnym w przygotowaniu promoralności, ijek tu zmian przepisów uchodzi bo- regulujących działalność kurii rzymskiej, wiem w tej czyli urzędów Stolicy dziedzinie za Apo stolskiej.

Coś mnie powstrzymywało, choć nie wiedziałam z chmur. Jedni boją się pająków lub windy, ja bojeszcze wtedy co. Na pewno nie obawy o naukę ję się patrzeć w oczy nocnego nieba. Starsza córczy trudności ze zrozumieniem tematu. W mło- ka wysunęła niedawno hipotezę, że może ma to dości człowiek zawsze wie wszystko, to dopie- związek z moim upodobaniem do rozwiązywaro potem pojawiają się wątpliwości i mgła na umy- nia problemów. Wszechświat pozostaje dla nas, śle, nawet jeśli wiedza nam się de facto posze- ludzkości, nierozwiązanym problemem i mam z rzyła, a umiejętności zawodowe niebotycznie pod- tym problem. Odkrycie boskiej cząstki, tzw. boniosły. Pamiętam, że kultową "Krótką zonu Higgsa, ucieszyło mnie wielce. historię czasu” Stephena Hawkingsa Umówiłam się z tej okazji z koleżanczytałam podróżując warszawskimi kami na herbatę i choć nazwa ośrodtramwajami w godzinach szczytu w waka CERN, gdzie owo odkrycie się dorunkach, w których samo utrzymanie Odkrycie boskiej książki w ręku było nie lada wyczy- cząstki, tzw. bozonu konało, nie pojawiła się w rozmowie ani razu (tematy od razu zeszły na kwenem. Mimo to spokojnie podążałam za stie dużo bardziej palące, typu rosnąstrzałą umysłu genialnego kosmologa, Higgsa, ucieszyło ce opłaty za studia i kurcząca się rea koncept czasu urojonego i hiperwmnie wielce. fundacja leków), nie przeszkadzało mi szechświata , w którym nasz własny Umówiłam się to. Świętowałam rozwiązanie pewnekołysze się jak jedna ledwie fala na bezz tej okazji go niewielkiego supełka na wielkim sukresnym oceanie, były oczywiste. ple kosmicznego problemu i zalewaDziś wiem, że przed zanurzeniem się z koleżankami ła mnie euforia. w sprawach kosmosu powstrzymywał na herbatę. Niedawno naukowcy, którzy w przemnie inny strach – egzystencjonalny. ciwieństwie do mnie nie boją się świePrzekonałam się o tym kilka lat późcić teleskopami i komputerami w koniej, gdy podczas wyprawy w góry po smiczną gardziel, sprawili mi kolejną raz pierwszy zdarzyło mi się siedzieć pod idealnie bezchmurnym niebem w środku no- niespodziankę. Magnetyczny spektrometr Alfa na cy. Brak świateł cywilizacji sprawiał, że kopuła Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wykrył nieba była niemal biała od własnego światła, ty- ślady ciemnej materii. Znów cieszę się niepomierle iskrzyło się na niej gwiazd i obiektów. Na po- nie, bo oto udało się rozwiązać kolejny, tym ramykających nad głową satelitach można było nie- zem nawet większy, supełek na czuprynie wszechmal dostrzec rozpostarte ramiona baterii i pają- świata. Jeszcze kilka odkryć takiego kalibru i kto kowate odnóża. Poczułam się dogłębnie samot- wie, może kołtun zniknie całkowicie? Czy, świętując redukcję listy w rejestrze "kona i bezbronna, że aż fizycznie zabolało. Zagrożona: konceptem kompletnej przypadkowości smicznych zagadek”, boję się mniej? Bynajwszystkiego, kim jestem i co mnie otacza, bli- mniej… Największe odkrycia naukowe rzadko skością niewyobrażalnie wielkiej pustki. Nie po- likwidują stare problemy, zawsze za to przyspamagała obecność innych ludzi, ciepło ogniska, ani rzają nowych. Już widzę, jak zaczyna się wyścig, nawet świadomość, że wystarczy zamknąć oczy, by wykorzystać tę nową, fantastyczną wiedzę nie a ta paszcza o bezdennej gardzieli zniknie. Po po- tylko w teorii, ale i w praktyce. A mnie, prawdę wrocie do domu niebo, nawet w nocy, zmieni się mówiąc, wcale się nie spieszy ani do podróży w (to nic, że ułudnie) w szczelny parasol w kropki czasie, ani do teleportacji... n

PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Nowojorskie obrazki

13 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Budujemy mosty n Nasza metropolia posiada aż 2027 mostów i mostków w stanie

nadającym się do użytku. I choć nie ma żadnego powodu, aby kwestionować wiarygodność tej informacji, zaczerpniętej z encyklopedii poświęconej miastu, to przytoczona tu liczba nadal budzi zdumienie. on sąsiadów, a więc Dyckman i Harlem Bridge. Przy ówczesnym stanie Wyjaśnienie nasuwa się samo. Zna- techniki trzy północne przejścia bykomita większość z nich uchodzi na- ły wtedy jedynym możliwym połąszej uwadze i tylko nieliczni – z ra- czeniem miasta z resztą stanu. Wiek pary i żelaza ogromnie ułacji swojego zawodu czy też służbowych obowiązków – potrafią wymie- twił transport i komunikację. Tym nienić chociażby 76 mostów łączących mniej postęp w tej dziedzinie, który oba brzegi rzek i strumieni. Jeszcze reprezentowały koleje i parowce, nie trudniej spamiętać 329(!) mostów ko- nadążał za rozkwitem gospodarlejowych, zaś opanowanie spisu, na czym. Zasadniczą przeszkodą były który składa się 1011 mostów prze- dwie wielkie rzeki. Ciężkie zimy i rzuconych nad stałym lądem, wyma- kapryśne warunki atmosferyczne ga już fotograficznej pamięci. Na nie- utrudniały lub wręcz uniemożliwiamałą resztę składają się mosty uży- ły ruch pasażerski i dostawę towawane przez metro, a także parkowe rów. Zawieszano wtedy żeglugę, a i prywatne mostki. Polecamy tu spa- podczas mgły lub silnych wiatrów cerek po urokliwych mostkach w promy i parowce kursowały od przypadku do przypadku. Przed utworzeCentral Parku. Jak łatwo odgadnąć, o budowie niem metropolii, złożonej z pięciu mostów decyduje potrzeba, geogra- dzielnicy, największy problem sprafia i możliwości techniczne. Nie li- wiało jednak połączenie Manhattacząc Bronksu, który znajduje się na nu z Brooklynem. Budowa najdłuższego mostu na stałym lądzie, pozostałe dzielnice leżą na wodzie. Ponadto nowojorski świecie – wisząca konstrukcja nie archipelag liczy czterdzieści cztery wchodziła tu w grę – wydawała się wyspy, co również stanowi mało zna- wtedy niepodobieństwem. Dopiero ny szczegół. Dodatkowe zapotrzebo- imigrant z Turyngii John Augustus wanie stwarzają różnice wzniesień, Roebling zmierzył się tutaj ze swomokradła, strumyki, stawy, jeziorka im amerykańskim wyzwaniem. Biorąc pod uwagę stopień trudności i skabądź kanały. Pierwszy most z prawdziwego zda- lę tego przedsięwzięcia, planowana rzenia stanął w 1693 r. Kamienna kon- budowa niewiele ustępowała Kanastrukcja połączyła Bronx z Manhat- łowi Sueskiemu, wymagając pokotanem i została pobudowana przez nania piętrzących się trudności techbogaty ród Philipse'ów, który pobie- nicznych. Gigantyczne zamierzenie rał zań myto. Nadano mu nazwę pochłonęło wiele ofiar w ludziach, King's Bridge, może dlatego, iż ta- powodując także śmierć samego kie opłaty należały do królewskich konstruktora. Jego jedyny syn przeprzywilejów, pamiętając o tym, iż płacił wielkie dzieło nieuleczalną Ameryka znajdowała się wówczas chorobą, która skróciła mu życie. Bropod brytyjskim panowaniem. Dopie- oklyn Bridge, otwarty w 1883 r., zoro pod koniec XVIII wieku uzyskał stał uznany za ósmy cud świata. I do

George Washington Bridge

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Halina Niedzielska

Ed Koch Queensboro Bridge

tej pory imponuje swoją potęgą. Dwa wielkie mosty, a więc Manhattan i Queensboro, powstały dopiero w 1909 r. Przydały się one jak znalazł, gdyż Ford wypuścił wtedy tani model samochodu. Niebezpieczna cieśnina Hell Gate uzyskała swój most w dziesięć lat później. Tym niemniej New Jersey nadal znajdowało się za wielką wodą, gdyż most Waszyngtona został ukończony dopiero w 1931 roku. Niezwykle nowoczesna i całkowicie stalowa konstrukcja była dziełem Othmara Ammana, imigranta ze Szwajcarii. Ma on na swoim koncie kilka innych i łatwych do rozpoznania mostów, jak

Whitestone czy Verrazano. Niezwykle wytrzymałe budowle nadal zachowują swój lekki wygląd. Wydawać by się mogło, iż wiek rekordów w tej dziedzinie dawno odszedł w przeszłość, gdy powzięto nowy i nader ambitny projekt. Uwzględniał on Staten Island, do której dochodził jedynie prom. Zapomniane przez Boga i ludzi miejsce należało wreszcie przyłączyć do metropolii, nie zważając wcale na wyniki uprzednio przeprowadzonego referendum. W obawie przed tzw. manhattanizacją, którą reprezentowały już wtedy drapacze chmur, wyspiarze pragnęli zachować zarówno letniskowy, jak i wiejski charakter swojej wyspy. Wyprzedzając budowę mostu, dzielnicowy urząd wprowadził własne "zoning rules", które uniemożliwiały powstawanie wysokościowców. Do wielokrotnie odkładanej budowy ze względu na brak kapitału, przystąpiono dopiero w 1959 r. Ukończono ją w rekordowym tempie, a więc po sześciu latach. Nadano mu imię wielkiego podróżnika Giovanniego da Verrazano. Zawitawszy do południowego wybrzeża Staten Island w 1524 roku, wcale nie zauważył on Manhattanu ani też Long Island. Najwidoczniej skrywały je mgły. Most zdradza rękę mistrza i wygląda jak utkany ze srebrnego przędziwa. Na jego budowę zużyto 150 tysięcy ton stali. Podobnie jak inne nowojorskie mosty, posiada on ścieżkę dla piechurów. Nawet przy bezwietrznej pogodzie wymaga ona bardzo mocnych nerwów, gdyż most wyraźnie drży. Verrazano-Narrows Bridge należał swego czasu do najdłuższych mostów wiszących na świecie. Zajmuje on dzisiaj czwarte miejsce, gdyż ów tytuł dawno powędrował do wyspiarskiej Japonii. Dzierży go

obecnie Seto Great Bridge. Stalowe kable wykorzystane na jego budowę mogłyby ponoć opasać kilkakrotnie kulę ziemską. Dodajmy w tym miejscu, iż dalekosiężne plany i zakrojone z rozmachem prace w tej dziedzinie spełzłyby na niczym, gdyby nie Robert Moses. Obdarzony wielką wizją urbanista, był zarazem człowiekiem silnej ręki, który bagatelizował kłody rzucane mu pod nogi. Nie zważając na żadne przeszkody, przez całe dekady prowadził ogromne prace ziemne. Rozwijał on sieć metra, budował tunele i autostrady. Zostawił w spadku nowojorczykom aż dwanaście mostów. Jego największym dziełem był Triborough, ukończony w 1965 r. Złożony z kilku mostów gigant liczy prawie siedemnaście mil, sprzęgając trzy dzielnicy w komunikacyjny węzeł. Dzisiaj – i zupełnie niesłusznie – ocenia się dzieło Mosesa z mieszanymi uczuciami. Może dlatego, że stał on ponad prawem, całkowicie lekceważąc sobie opinię publiczną. Zwykł mawiać cynicznie: jeśli cel nie uświęca środków, to co w takim razie je uświęca? Zasłużył się on też wielce dla pomniejszych wysp i wysepek, toteż nadano mu przydomek Island Emperor. Centrum dowodzenia, a były to praktycznie operacje militarnego typu, założył na wyspie Randalla. I właśnie stąd oplątywał, niczym pająk, metropolię gęstą siecią komunikacyjną. Oddając mu sprawiedliwość, już od dawna nie można by sobie wyobrazić bez niej życia w tym mieście. I na tym wcale nie koniec jego dokonań. Wśród pozostawionej spuścizny znajdują się liczne skanseny, ciąg plaż na Fire Island, a wśród nich Robert Moses Beach, Sandy Hook i inne rekreacyjne parki. n


14

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

CABINET MAKER/INSTALLER NEEDED FOR HI-END RESIDENTAL CUSTOM WOODWORK SHOP & G. C. LOCATED IN LIC. Must have 5-10 years exp. Must be able to read drawings, machine, assemble & install own work. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

Potrzebna doÊwiadczona krawcowa do szycia i krojenia sukienek wieczorowych na Queens. Prosz´ dzwoniç pon-piątek 10 rano-5 po po∏udniu: (718) 707-0910 CARPENTERS NEEDED FOR G.C. Experienced in hi-end interior NYC residential renovations. Steady work. Must be experienced in rough to finish. Must have own tools. Excellent pay/benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

MANICURIST, COSMETOLOGIST with license NY for busy salon in Grate Neck, Long Island. Please call Bella (917) 562-9992 MULTI-SPECIALTY BROOKLYN office seeking experienced dental assistant/front desk person. Individual must be reliable, articulate and a team player. Bilingual English/Polish and legal status required. Please fax resume to (718) 389-7259

White Eagle ZATRUDNI STOLARZY do wykańczania wnętrz. Proszę dzwonić: (201) 481-2205

CARPENTER NEEDED For Interior work, apartment renovations. Framing flooring, drywall. Must have own tools, experience and speak some English. Please call: (212) 568 -3478 ext 100 Mr. Robert Kafarski

PRACA HELP WANTED NY Ridgewood. Meat factory needs kitchen helper. Full time work. Must be relable and speak some English. Please call: (718) 497-2853 Helper needed for general contarctor specializing in upper East-side residential interior work. Construction exp. a plus. Full time/steady work. Please call: (718) 729-0026, forward resume t sue@vellainteriors.com or fax (718) 729-5660 Established Home Improvement Company looking for reliable full time installers with construction experience. Drivers license required. Must speak English. Please fax resume to 516-742-0223 or call 516-746-0460 Potrzebna kasjerka z dobrą komunikacją przez telefon, do prowadzenia dokumentacji, przyjmowania i realizowania zamówień oraz pobierania płatności. Praca również w soboty, niedziele i święta. Proszę dzwonić: (212) 736-8700

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

LIVE-IN HOUSEKEEPER, Sunday night to Saturday morning for heavy cleaning, wash, ironing, dog care, except deliveries and mail, house sitting and some babysitting. Must have experience and be a good cleaner, wear uniform, have good references, speak English and be able to spend summers in Hemptons. Some cooking is also required. Good pay, nice family. Please call (516) 626-3195 POMOC DOMOWA Z ZANIESZKANIEM. Od Niedzieli wieczorem do Soboty rano. Gruntowne sprzątanie, pranie, opieka nad psem, gotowanie, łącznie z dostarczeniem poczty także pomoc przy dzieciach. Z doświadczeniem, konieczność noszenia uniformu. Dobre referencje. Język angielski konieczny. Gotowość do spędzenia lata w Hemptons. Dobre wynagrodzenie, miła rodzina. Proszę dzwonić: (516) 626-3195 Firma budowlana zatrudni murarzy i mechaników z licencjami i doświadczeniem do pracy na rusztowaniach wiszących i stojących. Stała praca przez cały rok. Proszę dzwonić od pon. do piątku pod numerem telefonu (718) 784-0414 lub przyjść na spotkanie w godz. 8.30 am -9.30 am pod adres 33 Dobbin St, Brooklyn, NY

Zatrudnimy mężczyznę do ustawienia maszyn CNC. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572

Ridgewood. Samodzielny, zamykany pokój do wynajęcia dla osoby bez nałogów (preferowana kobieta) Cena $350 + opłaty. Proszę dzwonić (718) 497-1005 lub (347) 756-2136

Zatrudnię kierowców z prawem jazdy CDL klasy A na długie i średnie trasy. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA Do sprzedania dobrze prosperujący biznes naprawy obuwia i galanterii skórzanej. Lokalizacja: Baltimore City, Maryland. www.stefans.gegala.com. Możliwość zamieszkania w apartamencie nad biznesem. Właściciel przechodzi na emeryturę. Proszę dzwonić: (410) 252-5012, lub pisać: stefans@gegala.com

Zatrudnimy mechanika/maintenance man. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572 Help to elderly couple, middle aged with live in. Everything including $300 per week. Please call (973) 838-9800 from Friday 9am till Sunday 5pm

Zatrudnimy tool maker z doświadczeniem. Kenilworth, NJ. Proszę dzwonić: (908) 347-3572

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

STOLARNIA MEBLOWA ZATRUDNI wykwalifikowanego stolarza meblowego , pomocnika stolarza meblowego oraz pracowników do instalacji. Po okresie jednego roku możliwoÊç otrzymania ubezpieczenia medycznego. W celu omówienia warunków oraz spotkania prosz´ dzwoniç: (718) 788-2958 HELP WANTED Experienced Seamstress/Tailor needed for women’s fashion boutique. Cutting & sewing skills required. Great pay, F/T, Close to LIRR. Must speak English. Contact Amy (516) 374-1095

ELECTRICIANS AND HELPERS WANTED overtime, good salary, Brooklyn Please call: (917) 807-2523 Potrzebna doÊwiadczona krawcowa do szycia i krojenia sukienek wieczorowych. Praca na Queens. Prosz´ dzwoniç pon-piatek 10 rano-5 po po∏: (718) 707-0910

PRACA HELP WANTED NJ Rozwijająca sie firma rozbiórkowa z New Jersey zatrudni pomoc do biura ze znajomością programu Quick Books, foremanów z min. 5-letnim doświadczeniem oraz pracowników do rozbiórek.. Proszę dzwonić (973 246-3105 Producent okien i drzwi drewnianych z Woodbridge, NJ poszukuje osób do obsługi maszyn skrawających (frezarki i wycinarki). Poszukujemy również pomocników do sprzedaży naszych produktów. Proszę dzwonić: (732) 283-4986

GRAPHIC DESIGNER WANTED Design studio/advertising agency is looking for a graphic designer with strong Quark XPress skills, Photoshop and Illustrator. Fluent English required. Bergen County, NJ. Please send resume to: mail@bluberries.com

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY DO WYNAJĘCIA OD 1 MAJA MIESZKANIE NA RIDGEWOOD 4 pokojowe, duże rozkładowe, po remoncie, parkiety. Dla osób bez nałogów, bez zwierząt. Czynsz $1250 Proszę dzwonić: (718) 497-1005 lub (347) 756-2136

BARDZO ATRAKCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY DOMU. Jednorodzinny dom w pięknym Kolorado blisko światowej sławy ośrodka narciarskiego. Dwie sypialnie, dwie łazienki, loft do spania. Można w jednej części mieszkać a drugą wynajmować co będzie w całości spłacać pożyczkę. Po więcej informacji proszę zobaczyć VRBO#267023. Cena $465000 Proszę dzwonić: (970) 688-5356

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY QUEENS CENTRAL REALTY

• RIDGEWOOD. 2 sypialniane Condominium, o powierzchni 630 sq ft pomiędzy Fresh Pnd Rd a Metropolitan Ave Cena $395.000 Proszę pytać o inne oferty domów i lokali biznesowych. Prosić Danę: (718) 417-0700

BAY RIDGE 90’S/PRIME SHORE AREA OPEN HOUSE. Sunday April 14, 12-3 pm 145-95th Street, Apt. #C12 Luxurious state of the art CO-OP building, newly renovated sunny front, 2 king size bedrooms, huge living room, abundance of closet space, state of the art granite eat-in kitchen, brand new appliances, dishwasher, laundry on premises, PET FRIENDLY, one block Shore Road promenade abd exress bus. A MUST SEE APARTMENT! $398.000 Alpine Realty (718) 238-1788

AGENCJE AGENCIES

AUKCJE AUCTION

Bronx-Riverdale Luxury Apartment for Rent. 3225 Jahson Avenue. 1 bedroom and Junior room. Near 235th Street. Painted, polished parquet floor. See superintendent. No Fee. Please call: (718) 601-8687

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on April 16, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

Poszukujemy DEKARZY Wymagane doświadczenie z torch & cold applied, liquid members roof systems, IPDM, TPO oraz komunikatywny angielski, pozwolenie o pracę. Zatrudnimy od zaraz na terenie Queens. Proszę dzwonić: (718) 361-1909

TURYSTYKA TOURISM

SAMOCHODY CARS

BIZNES BUSINESS

PODATKI TAXES

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

15 nowy dziennik Monday, April 15, 2013


16

Ogłoszenia/Sport

W SKRÓCIE Ruch olimpijski

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Srebro na deser

USŁUGI SERVICES

n Sabina Bagińska zajęła drugie miejsce w kategorii +75 kg w

Trzecia była Ukrainka Żanna Kozenko. Rok temu w tureckiej Antalyi Bagińska zajęła piąte miejsce. Po rwaniu Polka była trzecia, zaliczając wszystkie trzy podejścia do 94, 98 i 101 kg. Prowadziła zdecydowanie Czerniawska, mając na koncie 115 kg, druga była jej rodaczka Kozenko – 101 kg. Ukrainka wyprzedziła Bagińską niższą wagą ciała – w dniu zawodów ważyła 75,92 kg, a siedlczanka 102,61 kg. W podrzucie doszło do sytuacji, gdy z powodów regulaminowych Polce bez wyjścia na pomost jury zaliczyło spalone podejście do sztangi ważącej 124 kg. Bagińska zaliczyła bez problemów pierwsze podejście do 123 kg, Kozenko miała na koncie 117 i 121 kg. W trzeciej, ostatniej próbie Ukrainka podrzuciła 127 kg. Chwilę później Bagińska zaliczyła 128 kg i zapewniła sobie srebrny medal w dwuboju i mały srebrny w podrzucie.

AMERYKAŃSKIE PRAWO JAZDY na 5 lat dla osób z nieuregulowanym statusem w USA * Wyrabianie od nowa oraz przedłużenia prawa jazdy, które utraciły ważność * Numer SSN mile widziany, lecz nie konieczny * Egzaminy w języku polskim * Przedłużanie prawa jazdy CDL dla osób bez statusu * Kanadyjskie prawo jazdy bez wychodzenia z domu * Trwają również zapisy na 3-letnie prawo jazdy stanu IL * Pomagamy w nawet najbardziej skomplikowanych przypadkach Zostaw wiadomość na taśmie a oddzwonimy:

650-8-PRAWKO (650-877-2956) SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana tel: (347) 684-4650

FOTO: EPA/ARMANDO BABANI

odbywających się w stolicy Albanii Tiranie mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Zwyciężyła Ukrainka Switłana Czerniawska. To jedyny medal polskiej ekipy w tych zawodach.

Sabina Bagińska na pomoście w Tiranie

Wcześniej miała już w dorobku mały brązowy w rwaniu. Czerniawska zaczęła bój od 130 kg, w drugiej próbie dołożyła dziesięć kilogramów, ostatnią do 145 kg spaliła. Ukrainka wygrała z ogromną przewagą. Uzyskała 255 kg w dwuboju, gdy druga Bagińska zgromadziła 229 kg. n

Vinci najlepsza w Spodku

Włoszka Roberta Vinci wygrała tenisowy turniej BNP Paribas Katowice Open (pula nagród 235 tys. dolarów). W niedzielnym finale pokonała w hali Spodek Czeszkę Petrę Kvitovą 7:6 (7-2), 6:1.

n

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK WRÓŻKI PSYCHICS

LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

Vinci była rozstawiona w turnieju z numerem drugim, a Kvitova z jedynką. Rywalizację deblistek wygrały Hiszpanki Lara Arruabarrena i Lourdes Dominguez Lino. W niedzielnym finale pokonały parę rumuńsko-rosyjską Raluca Olaru i Waleria Sołowiewa 6:4, 7:5. “Ten tydzień w świecie sportu stał pod znakiem BNP Paribas Katowice Open – powiedział po turnieju Wojciech Fibak. – Oglądałem mecze w telewizjach szwajcarskich, francu-

skich i niemieckich. Powtarzane były wielokrotnie – i rano, i w nocy. Trafiliśmy na dobry moment, ponieważ nie było żadnego innego turnieju, a więc nie było też konkurencji. Myślę, że to znakomita promocja dla miasta Katowice i dla BNP Paribas. Bardzo dobrze komentowana jest także organizacja turnieju. Sam jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę, że decyzja o zorganizowaniu BNP Paribas Katowice Open właśnie w Katowicach była strzałem w dziesiątkę”. n

Dobrowolski przegrał z pogodą n Jędrzejowi Dobrowolskiemu nie udało się poprawić rekordu Tatr w narciar-

stwie szybkim. Do pobicia wyniku uzyskanego w 1979 roku przez Jacka Niklińskiego zabrakło mu 20,532 km/h. Zakopiańczyk w dwóch próbach uzyskał 151,07 i 160,10 km/h. “Trasa była super, ale pogoda (mgła i zmienne warunki śniegowe) spowodowała, że strefa hamowania była zbyt krótka i nie mogłem rozwinąć większej prędkości. Kolejne próby mogły być zbyt niebezpieczne” – ocenił Dobrowolski. Kapryśna tatrzańska pogoda już drugi raz uniemożliwiła mu pobicie rekordu. Dobrowolski zapewnił jednak, że się nie podda. “Wspólnie z PKL i TZN podejmiemy to wyzwanie w przyszłym sezonie, chociażby dlatego, żeby rozpropagować tę dyscyplinę” – zapewnił. Nikliński uważnie przyglądał się zjazdom młodszego kolegi. “To, niestety, było do przewidzenia, że po-

goda może pokrzyżować plany. Widziałem w dolnym odcinku pewne nierówności, więc to już mogło uniemożliwić uzyskanie większych prędkości” – ocenił 59-letni trener nar ciar ski i re kor dzi sta Tatr (180,632 km/h). Do bro wol ski jest re kor dzi stą Polski w narciarstwie szybkim. 32-letni zakopiańczyk ustanowił go po raz kolejny (na styczniowych MŚ osiągnął 230,19 km/h) podczas zawodów Masters we francuskim Vars. Jadąc ze szczytu Pic de Chabrieres (2750 m npm) trasą o długości 1200 m uzyskał prędkość 234,933 km/h. Do rekordu świata należącego od 2006 roku do Włocha Simone Origone zabrakło mu 16,467 km/h. n

n Andrzej Kraśnicki został w sobotę w Warszawie wybrany przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego prezesem na drugą kadencję. W tajnym głosowaniu wzięło udział 86 delegatów, 82 było za, dwóch przeciw i dwóch się wstrzymało. Kraśnicki, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce, był jedynym kandydatem.

Tenis

n Jerzy Janowicz będzie jedynym polskim tenisistą, który wystąpi w singlu w turnieju ATP Masters 1000, który w niedzielę rusza na kortach ziemnych w Monte Carlo (z pulą nagród 2 998 495 dol.). 22-letni łodzianin na otwarcie wylosował Kevina Anderssona z RPA. Polak to obecnie numer 24. w rankingu ATP World Tour, natomiast Anderson jest klasyfikowany na 29. pozycji. Jeszcze ze sobą nie grali. Do Janowicza nie dołączy Łukasz Kubot, który w sobotę odpadł w pierwszej rundzie eliminacji singla, po przegranej z Niemcem Matthiasem Bachingerem 1:6, 1:6. n Bracia Bob i Mike Bryanowie wygrali razem 800. mecz w karierze, awansując do finału turnieju ATP Tour na kortach ziemnych w Houston (z pulą nagród 519 775 dol.). Amerykańscy tenisiści pokonali Szweda Johana Brunstroma i Kanadyjczyka Jessego Levine’a 6:3, 6:4.

Boks

n Mateusz Masternak zdobył bokserski pas federacji WBC Silver International w wadze junior ciężkiej. W duńskim Frederikshavn pokonał przez techniczny nokaut w dziewiątej rundzie Seana Corbina z Gujany. Po dość przeciętnej pierwszej części walki, w ósmym starciu Masternak ciosem prawym sierpowym posłał rywala na deski. W kolejnej rundzie Corbin znów był liczony. Polak ponowił atak, zasypał przeciwnika gradem uderzeń, a sędzia przerwał pojedynek. n Pięściarze Astana Arlans Kazakhstan pokonali na wyjeździe Mexico Guerreros 3:2 w pierwszym spotkaniu półfinałowym ligi Worlds Series of Boxing. Mecz rewanżowy odbędzie się 20 kwietnia w Kazachstanie. W innej potyczce 1/2 finału broniący tytułu zespół Dolce&Gabbana Italia Thunder wygrał w miejscowości Campione d’Italia z Ukraine Otamans 4:1. Drugie spotkanie zaplanowano na 19 kwietnia w Kijowie.

Koszykówka

n Lokomotiw Kubań Krasnodar zdobył Puchar Europy koszykarzy. W finale rozegranym w belgijskim Charleroi pokonał Uxue Basket Bilbao 75:64 (16:17, 22:13, 16:15, 21:19). To trzeci z rzędu triumf drużyny z Rosji w tych rozgrywkach. Poprzednio wygrywały je Chimki Moskwa i Uniks Kazań. Zdobywca PE uzyskuje prawo gry w Eurolidze w następnym sezonie, po spełnieniu warunków organizatorów.

Kolarstwo górskie

n Maja Włoszczowska w swoim drugim starcie w tym sezonie odniosła drugie zwycięstwo. Srebrna medalistka olimpijska z Pekinu w kolarstwie górskim wygrała w niedzielę zawody w niemieckim Muensingen. Był to równocześnie jej drugi start po kontuzji, która wyeliminowała ją z udziału w igrzyskach w Londynie. Polka wyprzedziła o 25 sekund Niemkę Adelheid Morath oraz o niemal 1,5 minuty Szwedkę Aleksandrę Engen.

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła


Sport

17 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Koniec sezonu Bryanta

Derby dla Rangers

n W sobotę na przedmieściach w Uniondale doszło do derbów Nowego Jorku

w lidze NHL, w których Islanders przegrali przed własną widownią z Rangers 0:1, dopiero po trzech minutach i 11 sekundach dogrywki.

n Koszykarze NY Knicks poko-

W Cleveland gości tradycyjnie do wygranej poprowadził Carmelo Anthony, który rzucił 31 punktów i dodał 14 zbiórek. Także 31 punktów uzyskał rezerwowy J.R. Smith, a 12 oczek dodał Chris Copeland. W ekipie Cavs najskuteczniejszy był Kyrie Irving – 31 pkt. Tristan Thompson zapisał na swoim koncie 15 pkt i 11 zbiórek, Wayne Ellington dodał 13 pkt, a Alonzo Gee – 12. Knicks z bilansem 52-27 zajmują dru gie miej sce w Kon fe ren cji Wschodniej. W piątek z wyjazdowej wygranej cieszyli się także koszykarze Brooklyn Nets, którzy pokonali Indiana Pacers 117:109. Najskuteczniejszy w drużynie z Brooklynu był Deron Williams, który do 33 punktów dodał 14 asyst. Po 24 punkty uzyskali Joe Johnson i Brook Lopez. 13 punktów dodał Jerry Stackhouse, a 10 – C.J. Watson. Nets z bilansem 47-32 są na czwartej pozycji w Konferencji Wschodniej. Pacers (bilans 49-30) plasują się oczko wyżej. Drużyna Phoenix Suns, jeszcze bez Marcina Gortata, uległa na wyjeździe Minnesocie Timberwolves 93:105. To była jedenasta porażka “Słońc” w dwunastu ostatnich meczach. W składzie zabrakło Gortata. Nie wiadomo, czy leczący kontuzję Polak zagra w przedostatnim spotkaniu Phonix w tym sezonie z Houston Rockets. Mecz ma się odbyć 15 kwietnia. I Minnesota, i Suns już dawno stracili szansę na grę w fazie play-offs. “Słońca” z bilansem 24-56 zajmują ostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej. Liderem ekipy był Markieff Morris, który zdobył 20 punktów i miał dziewięć zbiórek. Jared Dudley dodał 16 punktów, Wesley Johnson – 15, Luis Scola – 14, a Goran Dragic zapisał na swoim koncie 10 punktów i 14 asyst. W zespole z Minnesoty najlepszy był Hiszpan Ricky Rubio - 24 punkty i dziesięć asyst. Jose Barea uzyskał 16 punktów, Derrick Williams – 15, Andriej Kirilenko – 14, Dante Cunningham – 13, a Luke Ridnour – 12. Koszykarze Los Angeles Lakers pokonali w piątek Golden State Warriors 118:116 i są coraz bliżej fazy playoffs. Ale są też złe wieści dla

FOTO: PAP/EPA/MICHAEL NELSON

nali Cleveland Cavaliers 101:91 w piątkowym meczu ligi NBA. Na Zachodzie wygrali LA Lakers, ale kontuzję odniósł Kobe Bryant.

Dla Kobe Bryanta, gwiazdora Los Angeles Lakers, sezon już się zakończył

“Jeziorowców”, bowiem kontuzji doznał Kobe Bryant. Bryant zdobył 34 punkty i był najskuteczniejszym zawodnikiem Lakers, mimo że w drugiej połowie borykał się z urazem ścięgna Achillesa lewej nogi. Badania rezonansem magnetycznym wykazały zerwanie ścięgna, o czym poinformował trener od przygotowania atletycznego Lakers Gary Vitti. Oznacza to koniec sezonu dla jednej z największych gwiazd NBA. Oprócz niego wśród zwycięzców wyróżnili się Dwight Howard (28 punktów) i Pau Gasol (26 punktów, 11 zbiórek, 10 asyst). “Wojownikom” nie pomogło aż 47 punktów Stephena Curry’ego, ale oni już wcześniej zapewnili sobie udział w decydującym etapie rozgrywek. O ostatnie wolne miejsce w Konferencji Zachodniej “Jeziorowcy” (bilans gier 43-37) rywalizują z Utah Jazz (42-38), którzy w piątek wygrali w Salt Lake City z Minnesota Timber-

WYNIKI LIGI NBA Piątek: Toronto Raptors - Chicago Bulls 97:88, Washington Wizards - Philadelphia 76ers 86:97, Indiana Pacers - Brooklyn Nets 109:117, Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 109:104, Miami Heat Boston Celtics 109:101, Detroit Pistons - Charlotte Bobcats 113:93, Cleveland Cavaliers - NY Knicks 91:101, New Orleans Hornets - Los Angeles Clippers 93:96, Houston Rockets - Memphis Griz-

wolves 107:100 (Al Jefferson uzyskał 40 punktów dla triumfatorów – rekord życiowy). Lakersom pozostały spotkania z San Antonio Spurs i Houston Rockets, a Jazz – ponownie z Timberwolves oraz Memphis Grizzlies. Najlepiej w sezonie zasadniczym spisuje się drużyna Miami Heat (6316). Wygrała tym razem z Boston Celtics 109:101. Lider Heat LeBron James przebywał na boisku niespełna 29 minut, ale był najskuteczniejszy – 20 punktów. Po absencji spowodowanej problemami z kolanem (opuścił sześć meczów) do gry wrócił Dwyane Wade. Jego dorobek to 11 pkt w 34 minuty. Po raz piąty z rzędu ze zwycięstwa cieszyli się koszykarze Los Angeles Clippers. Tym razem pokonali Memphis 91:87. Bardzo zacięty mecz, w którym żadna z ekip nie miała zdecydowanych liderów w zespole, rozstrzygnął się w samej końcówce. TW, (PAP)

zlies 78:82, Dallas Mavericks - Denver Nuggets 108:105 po dogrywce, San Antonio Spurs - Sacramento Kings 108:101, Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 107:100, Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 90:106, LA Lakers - Golden State Warriors 118:116 Sobota: Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks 95:85, Orlando Magic - Boston Celtics 88:120, Memphis Grizzlies - LA Clippers 87:91, Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 105:93

Losy zwycięstwa rozstrzygnął obrońca Dan Girardi, a Henrik Lundqvist powstrzymał wszystkie 28 ataków rywali i po raz 57. w karierze, a trzeci w sezonie, nie stracił gola. Islanders mają 47 punktów i utrzymali się na siódmym miejscu w Konferencji Wschodniej, wyprzedzając o jeden Rangers, którzy powiększyli przewagę do dwóch nad Winnipeg Jets. Ci ostatni rozegrali jeden mecz mniej od nowojorczyków. Perspektywa walki o Puchar Stanleya oddala się w przypadku New Jersey Devils, którzy ponieśli dziewiątą porażkę z rzędu, grając wciąż bez swojego lidera Ilii Kowalczuka. Tym razem “Diabły”, które zajmują 10. miejsce na Wschodzie (40 punktów – tracą cztery do ósmej pozycji), przegrały przed własną widownią z Ottawa Senators 0:2. Craig Anderson w bramce “Senatorów” nie pomylił się przy żadnej z 33 interwencji i po raz trzeci w sezonie i 22. w karierze zszedł z lodu jako niepokonany. W ataku skutecznością popisali się za to jego koledzy Jean-Gabriel Pageau i Milan Michalek, obaj w drugiej tercji. Siódmą wygraną z rzędu odnotowali hokeiści Washington Capitals, którzy pokonali przed własną publicznością Tampa Bay Lightning 6:5 po dogrywce. Zwycięstwo stołecznej ekipie zapewnił w trzeciej minucie dodatkowego czasu gry Mike Green. Wcześniej na listę strzelców wpisali się Troy Brouwer, Jack Hillen, Aleksander Owieczkin, Jason Chimera i Eric Fehr wśród Capitals oraz Richard Panik i Martin St. Louis – obaj dwukrotnie, a także Teddy Purcell w szeregach Lightning. W ekipie Capitals zabrakło urodzo-

WYNIKI LIGI NHL: Piątek: NJ Devils - Ottawa Senators 0:2, Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 4:1, Nashville Predators - Dallas Stars 2:5, Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 3:2 po rzutach karnych, Calgary Flames - Phoenix Coyotes 3:2 Sobota: Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 1:3, New York Islanders - New York Rangers 0:1 po dogrywce, Buffa-

nego w Zabrzu Wojtka Wolskiego. Zespół z Waszyngtonu z dorobkiem 48 punktów jest liderem Southeast Division i zajmuje trzecie miejsce w Konferencji Wschodniej. Hokeiści Chicago Blackhawks zapewnili sobie mistrzostwo Central Division. Prowadzące w lidze NHL “Czarne Jastrzębie” powiększyły swój dorobek do 66 punktów odnosząc 31. zwycięstwo w sezonie. Pokonali na własnym lodowisku Detroit Red Wings 3:2, ale w karnych. Chicago powiększyło do siedmiu punktów przewagę nad Anaheim Ducks, drugim zespołem w Konferencji Zachodniej, który może już myśleć o przygotowaniach do rywalizacji o Puchar Stanleya. W Calgary, miejscowi Flames pokonali Phoenix Coyotes 3:2, a zwycięstwo gospodarzom zapewnił po czterech minutach i 36 sekundach dogrywki Mark Giordano. Hokeiści Pittsburgh Penguins pokonali na wyjeździe Florida Panthers 3:1, odnosząc 32. zwycięstwo w sezonie. Goście, mistrzowie Konferencji Wschodniej, wystąpili bez dwóch swoich największych gwiazd – kapitana Sidneya Crosby’ego i Jewgienija Małkina. “Pingwiny” odniosły 19. zwycięstwo w ostatnich 21 występach. Na razie prawo walki o Puchar Stanleya zapewnili sobie na Wschodzie tylko Penguins (64 punkty) i Montreal Canadiens (57). Anaheim Ducks przegrali w sobotę na wyjeździe z ubiegłorocznymi zdobywcami tego trofeum - Los Angeles Kings 1:2. W szeregach “Królów” na listę strzelców wpisali się Drew Doughty w pierwszej i Mike Richards w drugiej tercji, w której wcześniej wyrównał Ryan Getzlaf. TW, (PAP)

lo Sabres - Philadelphia Flyers 1:0, Colorado Avalanche - Vancouver Canucks 4:3, Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:1, Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 6:5 po dogrywce, Carolina Hurricanes - Boston Bruins 4:2, Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 2:3 po rzutach karnych, Dallas Stars - San Jose Sharks 2:1, Edmonton Oilers - Calgary Flames 1:4, Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 2:1

n Władze koszykarskiej ligi NBA na-

łożyły grzywnę w wysokości 25 tysięcy dolarów na Kevina Duranta za “niebezpieczny gest”. Zawodnik Oklahoma City Thunder po efektownym wsadzie piłki do kosza przesunął dłonią w poprzek szyi, jakby podcinał gardło.

Miało to miejsce podczas czwartkowego spotkania na wyjeździe z Golden State Warriors, wygranego przez Thunder 116:97. Właśnie Durant był najskuteczniejszym graczem wieczoru i poprowadził do zwycięstwa najlepszą drużynę Konferencji Zachodniej. Trafił 10 z 16 rzutów z gry, a łącznie na swoim koncie zapisał 31 pkt. Miał także 10 zbiórek.

Mimo to jego zachowanie po efektownym wsadzie, przed którym minął czterech graczy gospodarzy, zaniepokoiło władze NBA. Uznały, że ten gest przypominający podcinanie gardła niesie ze sobą niebezpieczne treści: “Zabić ich i potem modlić się za nich po meczu”. To pierwsza kara finansowa, jaką Durant otrzymał w karierze. n

FOTO: REUTERS

Durant zapłaci za “niebezpieczny gest”

Chris Neil z Ottawa Senators (nr 25) usiłuje przebić się między Andym Greenem (nr 6) a Travisem Zajacem (nr 19) z NJ Devils


18

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Legia ucieka rywalom

n Prowadząca w tabeli ekstraklasy piłkarskiej Legia Warszawa

Jeszcze niedawno mecze Wisły z Legią były hitami rozgrywek, decydowały o losach mistrzowskiego tytułu, ale w obecnym sezonie krakowski zespół spisuje się bardzo przeciętnie. Sobotnie spotkanie 22. kolejki również potoczyło się wbrew oczekiwaniom fanów spod Wawelu. Już po 16 minutach Legia prowadziła 2:0 po golach Gruzina Władimira Dwaliszwilego i Artura Jędrzejczyka (po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od obrońcy Wisły Arkadiusza Głowackiego). Pierwsza bramka dla gości wzbudziła sporo kontrowersji – jak pokazały powtórki, piłka tuż przed dośrodkowaniem Jędrzejczyka do Dwaliszwilego minęła linię końcową boiska. Końcówka spotkania była bardzo emocjonująca, gospodarze stworzyli kilka dogodnych sytuacji, ale nie zdołali doprowadzić do wyrównania. Tymczasem w Warszawie Polonia przegrywała do przerwy z wrocławskim Śląskiem 1:2, ale dzięki samobójczej bramce golkipera rywali Mariana Kelemena w 48. minucie uratowała remis. Sobotnie spotkania 22. kolejki rozpoczęły się od konfrontacji dwóch drużyn walczących o utrzymanie w Bełchatowie dobrze spisujący dotychczas w rundzie rewanżowej PGE GKS gładko uległ Ruchowi 0:3. W piątek Pogoń Szczecin zremisowała u siebie z Widzewem Łódź 1:1. W innym spotkaniu rozegranym tego dnia Zagłębie Lubin, mimo absencji lidera drużyny Szymona Pawłowskiego i podpory defensywy Adama Banasia, pokonało u siebie Koronę Kielce 2:1. W niedzielę przegrywali gospodarze. Górnik Zabrze nieoczekiwanie przegrał z Podbeskidziem Bielsko-Biała a Lechia Gdańsk uległa u siebie Jagiellonii Białystok.

KGHM Zagłębie Lubin 2 (0) Korona Kielce 1 (0) Bramki: 1:0 Adrian Rakowski (56), 2:0 Adrian Błąd (77), 2:1 Michał Gliwa (90+1-samobójczy). Żółte kartki: KGHM Zagłębie Lubin - Costa Nhamoinesu, Adrian Rakowski. Korona Kielce - Mateusz Stąporski, Paweł Golański, Artur Lenartowski, Paweł Zawistowski. Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów: 5693. KGHM Zagłębie Lubin: Michał Gliwa - Paweł Widanow, Bartosz Rymaniak, Aleksandar Tunchev, Costa Nhamoinesu - Adrian Błąd, Jiri Bilek, Robert Jeż (90+1. Wojciech Trochim), Adrian Rakowski (74. Łukasz Hanzel), Maciej Małkowski (88. Dorde Cotra) - Michal Papadopulos. Korona Kielce: Zbigniew Małkowski - Paweł Golański (77. Kamil Adamek), Pavol Stano, Piotr Malarczyk, Tomasz Lisowski - Mateusz Stąporski (63. Łukasz Sierpina), Vlastymir Jovanovic, Artur Lenartowski, Paweł Zawistowski, Michał Janota (64. Paweł Sobolewski) - Maciej Korzym.

piłkę przejął Mateusz Stąporski, ale jego strzał sprzed pola karnego Michał Gliwa zdołał sparować na rzut rożny. W odpowiedzi na bramkę Korony uderzał Bartosz Rymaniak, ale z czterech metrów trafił w dobrze ustawionego Zbigniewa Małkowskiego. Zacięta walka o piłkę trwała aż do końca pierwszej części meczu, ale obu zespołom brakowało dokładności w wykończeniu akcji. Sporo było niecelnych podań, dośrodkowań i strzałów, po których piłka lądowała na trybunach. W ostatnich minutach gra toczyła się głównie w środku pola, a tempo meczu znacznie spadło. Po zmianie stron lubinianie zaatakowali z większym animuszem i szybko przejęli inicjatywę. Starania podopiecznych trenera Pavla Hapala przyniosły efekt w 56. minucie. Robert Jeż dokładnie dograł do Adriana Rakowskiego, a pomocnik Zagłębia przebiegł z piłką kilkanaście metrów i mocnym strzałem sprzed pola karnego pokonał Małkowskiego. Gospodarze poszli za ciosem i 20 minut później było już 2:0. Po podaniu Michala Papadopluosa znakomitym strzałem z dystansu popisał się Adrian Błąd. Korona kontaktową bramkę zdobyła już w doliczonym czasie gry. W polu karnym Zagłębia doszło do ogromnego zamieszania. Gliwa zdołał obronić strzał Macieja Korzyma, ale po dobitce Pavola Stano interweniował tak niefortunnie, że piłka wpadła do siatki.

PGE GKS Bełchatów Ruch Chorzów

0 (0) 3 (1)

Bramki: 0:1 Maciej Jankowski (33), 0:2 Maciej Jankowski (47), 0:3 Łukasz Janoszka (56). Żółte kartki: Ruch Chorzów: Marek Szyndrowski. Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 1800. PGE GKS Bełchatów: Emilijus Zubas - Raul Gonzalez, Seweryn Michalski, Maciej Wilusz, Rafał Kosznik- Mateusz Mak (70. Michał Mak), Łukasz Grzeszczyk (59. Kamil Poźniak), Grzegorz Baran, Kamil Wacławczyk, Łukasz Madej - Dawid Nowak (46. Bartosz Żurek). Ruch Chorzów: Krzysztof Kamiński - Żeljko Djokic, Marek Szyndrowski, Piotr Stawarczyk, Igor Lewczuk - Jakub Smektała (85. Kamil Włodyka), Łukasz Tymiński, Mindaugas Panka, Filip Starzyński (66. Marcin Malinowski), Łukasz Janoszka - Maciej Jankowski (80. Grzegorz Kuświk).

Przed rozpoczęciem pojedynku PGE GKS Bełchatów z Ruchem Chorzów zamykający tabelę gospodarze mieli dziewięć punktów straty do czternastego w rozgrywkach zespołu gości. Chcąc zachować realne szanse na utrzymanie w ekstraklasie bełchatowianie musieli więc wygrać sobotnie spotkanie. Nie udało im się jednak tego zrobić, a trzy punkty pojechały do Chorzowa. W pierwszej połowie gospodarze Do piątkowego spotkania gospodarze przystąpili z nadzieją na prze- mieli dwie znakomite okazje do obłamanie serii dwóch porażek z rzędu. jęcia prowadzenia, jednak obie zmarPoczątek spotkania był bardzo wy- nowali. W 30. min Mateusz Mak przerównanym widowiskiem. Goście już grał pojedynek z bramkarzem Ruchu w 4. minucie bliscy byli zdobycia Krzysztofem Kamińskim, a w 33. min, bramki. Po błędzie Pawła Widanowa po strzale z jedenastu metrów Dawi-

FOTO: PAP/JACEK BEDNARCZYK

wygrała w sobotę w Krakowie z Wisłą 2:1 i jej przewaga nad drugim Lechem wynosi już siedem punktów. Wicelider z Poznania zagra jednak w poniedziałek na wyjeździe z Piastem Gliwice.

Zawodnik Wisły Kraków Patryk Małecki (z lewej) walczy o piłkę z Ivicą Vrdoljakiem (w środku) i Jakubem Wawrzyniakiem z Legii Warszawa

da Nowaka, gości od straty gola uratował słupek. Znacznie skuteczniejsi byli chorzowianie, którzy po niewykorzystanej sytuacji Nowaka wyprowadzili szybki kontratak, po którym Maciej Jankowski wykorzystał sytuację sam na sam z Emilijusem Zubasem. Tuż przed przerwą gospodarze mogli wyrównać, ale po uderzeniu Nowaka sprzed pola karnego piłka przeleciała tuż obok bramki opuszczonej przez Kamińskiego. Na drugą połowę Nowak już nie wyszedł, a niespełna 120 sekund po wznowieniu gry gospodarze stracili drugiego gola. Po rzucie rożnym ponownie na listę strzelców wpisał się Jankowski, pozostawiony bez opieki w polu karnym. W 56. min goście zdobyli trzecią bramkę. Po zagraniu ręką Łukasza Grzeszczyka arbiter podyktował rzut karny, który Ruch wykorzystał “na raty”. Po strzale Mindaugasa Panki Zubas odbił piłkę na słupek, ale był już bezradny przy dobitce Łukasza Janoszki, który ustalił wynik spotkania.

Polonia Warszawa Śląsk Wrocław

2 (1) 2 (2)

Bramki: 1:0 Jacek Kiełb (14), 1:1 Adam Kokoszka (36), 1:2 Sebastian Mila (38), 2:2 Marian Kelemen (48-samobójcza). Żółte kartki: Polonia Warszawa: Martin Baran, Jakub Tosik. Śląsk Wrocław: Piotr Ćwielong. Sędzia: Jarosław Rynkiewicz (Zielona Góra). Widzów 2500. Polonia Warszawa: Sebastian Przyrowski Jakub Tosik , Paweł Tarnowski, Igor Morozov, Martin Baran - Jacek Kiełb (75. Mateusz Michalski), Adam Pazio, Łukasz Piątek, Konrad Wrzesiński (46. Daniel Gołębiewski) - Paweł Wszołek, Miłosz Przybecki (90+1. Tomasz Wełna). Śląsk Wrocław: Marian Kelemen - Krzysztof Ostrowski, Adam Kokoszka, Marcin Kowalczyk, Mariusz Pawelec - Waldemar Sobota, Przemysław Kaźmierczak, Rok Elsner (64. Mateusz Cetnarski), Sebastian Mila, Piotr Ćwielong (71. Eric Mouloungui) - Łukasz Gikiewicz.

Po czterech z rzędu porażkach Polonii na stadion przy Konwiktorskiej – mimo ładnej pogody – przyszło w sobotę niewielu kibiców. Imponująco wyglądała natomiast trybuna honorowa, na której zasiadł m.in. prezes PZPN Zbigniew Boniek. Poloniści przystąpili do meczu bez pauzującego za kartki pomocnika Tomasza Hołoty. Śląsk przyjechał praktycznie w najmocniejszym składzie, ale mając “w nogach” środowy

mecz półfinału Pucharu Polski z Wisłą Kraków (2:1). Pierwsi groźną sytuację stworzyli gospodarze. Po rajdzie Pawła Wszołka i jego strzale z ostrego kąta piłka minęła bramkę Śląska. W 14. minucie było już 1:0 dla Polonii. Prawą stroną pobiegł Miłosz Przybecki, dośrodkował płasko na pole karne do Jacka Kiełba, który z bliska nie dał szans Marianowi Kelemenowi. Od tego momentu wrocławianie przejęli inicjatywę, ale początkowo niewiele z niej wynikało. Groźniej zaatakowali dopiero w 31. minucie, gdy strzał Piotra Ćwielonga obronił Sebastian Przyrowski. Pięć minut później bramkarz Polonii był jednak bezradny po dośrodkowaniu w pole karne i dobitce z bliska Adama Kokoszki (najpierw strzelał głową Rok Elsner). Środkowy obrońca gości jeszcze w lutym był zawodnikiem... klubu z Konwiktorskiej. Chwilę potem goście już prowadzili – kapitalnym strzałem sprzed pola karnego popisał się kapitan Śląska Sebastian Mila. Piłka wpadła tuż pod poprzeczką bramki Przyrowskiego. W ciągu następnych kilku minut wrocławianie przeprowadzili kolejne dwie groźne akcje, ale tym razem zabrakło skuteczności. Druga część rozpoczęła się podobnie jak pierwsza, czyli od gola Polonii. Po dośrodkowaniu na pole karne najwyżej wyskoczył Kiełb – po jego strzale głową piłka odbiła się od poprzeczki, następnie Kelemena i wpadła do bramki. Do końca meczu wrocławianie mieli dużą przewagę, jednak nie zdołali zdobyć zwycięskiej bramki.

Wisła Kraków Legia Warszawa

1 (0) 2 (2)

Bramki: 0:1 Władimir Dwaliszwili (12), 0:2 Artur Jędrzejczyk (16), 1:2 Daniel Sikorski (87-głową). Żółte kartki - Wisła Kraków: Arkadiusz Głowacki, Łukasz Burliga, Sergei Pareiko. Legia Warszawa: Ivica Vrdoljak, Artur Jędrzejczyk, Jakub Kosecki. Sędzia: Hubert Siejewicz (Białystok). Widzów 24 655. Wisła Kraków: Sergei Pareiko - Łukasz Burliga, Arkadiusz Głowacki (46. Michał Chrapek), Osman Chavez, Gordan Bunoza - Patryk Małecki, Cezary Wilk, Radosław Sobolewski, Łukasz Garguła, Kamil Kosowski (77. Daniel Sikorski) - Rafał Boguski (64. Emmanuel Sarki).

Legia Warszawa: Dusan Kuciak - Artur Jędrzejczyk, Tomasz Jodłowiec, Dickson Choto (59. Michał Żewłakow), Jakub Wawrzyniak - Miroslav Radovic, Daniel Łukasik (84. Dominik Furman), Ivica Vrdoljak, Danijel Ljuboja, Jakub Kosecki (72. Michał Kucharczyk) - Władimir Dwaliszwili.

Legia Warszawa zrobiła kolejny krok w kierunku zdobycia tytułu mistrza Polski. Krakowianie nie ułatwili sprawy przeciwnikom, byli bliscy zremisowania, ale ostatecznie trzy punkty pojechały do stolicy. W 12. min Artur Jędrzejczyk “złapał” piłkę w okolicy linii końcowej (według wielu obserwatorów spotkania uczynił to już poza granicami boiska) i zagrał do tyłu, gdzie był niepilnowany Władimir Dwaliszwili. Po jego strzale Sergei Pareiko musiał wyciągać piłkę z siatki. Cztery minuty później – po świetnym prostopadłym podaniu Daniela Łukasika – w dogodnej sytuacji znalazł się Jędrzejczyk. Po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od Arkadiusza Głowackiego i wpadła do siatki. Krakowianie po tych ciosach zdołali się otrząsnąć i jeszcze w pierwszej połowie mogli wyrównać. W 23. min bliski zdobycia kontaktowej bramki był Rafał Boguski, ale jego strzał był zbyt lekki i Dusan Kuciak odbił piłkę. W 31. min. po uderzeniu z rzutu wolnego Łukasza Garguły bramkarz z Warszawy ratował sytuację, piąstkując piłkę. W drugiej połowie kibice przeżywali emocje dopiero w ostatnich minutach. Wisła miała przewagę, ale długo nie potrafiła zdobyć gola. Sporo kontrowersji wywołała sytuacja z 85. min. Piłkę w polu karnym Legii dotknął ręką Tomasz Jodłowiec, ale sędzia nie zdecydował się podyktować “jedenastki”. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry – po “główce” rezerwowego Daniela Sikorskiego – było 2:1. Krakowianie z animuszem ruszyli do ataku. W 90. min. Patryk Małecki, będąc kilka metrów od bramki Legii, fatalnie spudłował. W doliczonym czasie gry Gordan Bunoza stanął przed szansą zdobycia gola, ale po jego zagraniu Kuciak nie skapitulował.


Sport

19 nowy dziennik Monday, April 15, 2013

Drugą połowę z większym animuszem zaczęli widzewiacy, ale to oni zostali skarceni golem. Kramar w 54. min sfaulował wbiegającego w pole karne Adama Frączczaka, a Edi tym razem – w przeciwieństwie do meczu z Piastem – zdołał zamienić je1 (0) Pogoń Szczecin denastkę na prowadzenie. W 62. min Widzew Łódź 1 (0) powinno być 1:1, ale będący sam na sam z Radosławem Janukiewiczem Bramki: 1:0 Edi Andradina (55), 1:1 Mariusz Stępiński (77). Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Hernani, Mariusz Stępiński strzelił wprost w Donald Djousse. Widzew Łódź: Denis Kramar, Radobramkarza Pogoni. Warto wspomnieć, sław Bartoszewicz, Hachem Abbes, Bartłomiej Pawłowski, Łukasz Broź. Sędzia: Tomasz Musiał że piłkę wyłożył Stępińskiemu obroń(Kraków). Widzów 3000. ca Pogoni Przemysław Pietruszka. Pogoń Szczecin: Radosław Janukiewicz Adam Frączczak (75. Sebastian Rudol), Hernani, Pięć minut później Stępiński znów Maciej Dąbrowski, Przemysław Pietruszka - Takuya spojrzał w oczy Janukiewiczowi, ale Murayama, Maksymilian Rogalski, Bartosz Ława (69. Wojciech Golla), Edi Andradina, Robert Kolenzamiast strzelać, przekładał sobie piłdowicz - Donald Djousse (75. Norbert Neumann). kę na lewą nogę i Dąbrowski zdążył Widzew Łódź: Maciej Mielcarz - Łukasz Broź, zablokować jego strzał. Thomas Phibel, Hachem Abbes, Denis Kramar Marcin Kaczmarek (75. Michał Jonczyk), Radosław W 77. min wreszcie Stępiński traBartoszewicz (77. Sebastian Dudek), Princewill Okafił do siatki Janukiewicza. Denis Krachi, Veljko Batrovic (58. Krystian Nowak) - Bartłomiej Pawłowski, Mariusz Stępiński. mar centrą z lewego skrzydła odkuMecz najsłabszych ekip wiosny za- pił winę za spowodowanie rzutu karkończył się podziałem punktów. Po- nego dla Pogoni i idealnie wyłożył goń zwycięstwo odniosła kilka go- piłkę Stępińskiemu, którego nie upildzin przed pierwszym gwizdkiem sę- nował duet Hernani – Pietruszka. W dziego, kiedy w południe prezydent 81. min pierwszy strzał w ekstraklamiasta Piotr Krzystek poinformował, sie oddał na bramkę debiutujący juże przychyla się do apelu prezesa klu- nior Norbert Neumann, ale Mielcarz bu Jarosława Mroczka i wystąpi do z trudem obronił. Potem jeszcze tylRady Miasta o poprawkę budżeto- ko Widzew sprawiał wrażenie, że wą przyznającą dodatkowe 3 mln zł chce rozstrzygnąć mecz na swoją korzyść. dla Pogoni. Po raz pierwszy od powrotu Pogoni do ekstraklasy przed własną publiczGórnik Zabrze 0 (0) nością od pierwszej minuty zagrał kaPodbeskidzie B-B 1 (0) pitan Portowców Bartosz Ława. Portowcy od początku natarli na Bramki: 0:1 Robert Demjan (88). Żółte kartki Górnik Zabrze: Adam Danch. Podbeskidzie Bielskobramkę rywali. W 5. min potężny strzał -Biała: Bartłomiej Konieczny, Damian Chmiel, Adam z 30. m Macieja Dąbrowskiego wyDeja. Sędzia: Marcin Borski (Warszawa). Widzów 3000. bił nad poprzeczkę jego imiennik MaGórnik Zabrze: Łukasz Skorupski - Paweł Olciej Mielcarz. Chwilę później bliski kowski, Adam Danch, Ołeksandr Szeweluchin, Mariusz Magiera - Prejuce Nakoulma, Bartosz Iwan, gola był Robert Kolendowicz, któreAleksander Kwiek (42. Sergei Mosnikov), Krzysztof mu brakło centymetrów by wepchnąć Mączyński, Grzegorz Bonin (67. Konrad Nowak) Ireneusz Jeleń (67. Tomasz Zahorski). do siatki centrę Donalda Djousse. WiPodbeskidzie Bielsko-Biała: Richard Zajac dzew czyhał na kontry. Jedną z nich Marek Sokołowski, Dariusz Pietrasiak, Bartłomiej w 11. min przerwał faulem Hernani. Konieczny, Tomasz Górkiewicz - Damian Chmiel, Dariusz Łatka, Marko Cetkovic (69. Fabian Pawela), Po kwadransie tempo gry nieco Adam Deja (46. Michal Piter-Bucko), Piotr Malinowspadło. Pogoń cały czas posiadała iniski (80. Mateusz Janeczko) - Robert Demjan. cjatywę, ale strzelała zwykle niecelnie. Najbliższy zdobycia prowadzeZabrzańscy kibice nie kryli niezania był z rzutu wolnego Edi Andra- dowolenia z przebiegu pierwszej podina, który w 39. min uderzył z prawej łowy. Zobaczyli nudną grę, bez więkstrony, ale Mielcarz znów wybił pił- szych atrakcji pod bramkami. Liczyli kę spod poprzeczki. Pierwsza część chyba, że gospodarze stłamszą broniąmeczu zakończyła się celnymi strza- ce się przed spadkiem Podbeskidzie. łami po obu stronach obronionymi Nic takiego nie nastąpiło. Bielszczaprzez bramkarzy. Na bramkę Pogo- nie ochoczo próbowali się przedrzeć ni strzelał Łukasz Broź, a po drugiej pod bramkę rywali, choć z wykończestronie Kolendowicz. niem ich akcji było już gorzej. W 69. min sędzia przerwał mecz na kilkadziesiąt sekund. Grę w tym momencie zbytnio utrudniał dym z rac odpalonych przez warszawskich fanów.

Tak grała 1. liga

n Piłkarze Dolcanu Ząbki wygrali dotychczas wszystkie tegoroczne mecze

pierwszej ligi, na dodatek bez straty gola. W 23. kolejce rozgromili u siebie Bogdankę Łęczna 5:0 i w tabeli zajmują piąte miejsce. Liderem pozostała Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Cracovia wygrała w sobotę bez walki, dostając zwycięstwo walkowerem za mecz z ŁKS (łódzki klub wycofał się z rozgrywek). Wyniki 23. kolejki: GKS Tychy - Sandecja Nowy Sącz 1:1 (1:0) Bramki: 1:0 Ivica Zunic (26), 1:1 Patryk Tuszyński (62). Żółta kartka - GKS Tychy: Tomasz Balul. Sandecja Nowy Sącz: Arkadiusz Czarnecki, Patryk Tuszyński. Sędzia: Sebastian Tarnowski (Wrocław). Widzów 400.

Miedź Legnica - Polonia Bytom 1:0 (0:0) Bramki: 1:0 Damian Lenkiewicz (85). Żółta kartka Miedź Legnica: Mateusz Bany. Polonia Bytom: Daniel Pie-

trycha, Mariusz Sacha. Sędzia: Adam Lyczmański (Bydgoszcz). Widzów 3000.

Arka Gdynia - Termalica Nieciecza 0:1 (0:0)

Po przerwie na murawę pierwsi wyszli goście. Najwyraźniej w szatni trener Górnika Adam Nawałka zrobił swoim graczom dłuższy wykład. Zabrzanie zaczęli grać ofensywniej, tyle że nie wiązało się to z kłopotami dla bramkarza przyjezdnych, a niektóre zagrania kwitowane były gwizdami. Nawałka zrobił jednocześnie dwie zmiany, jego zespół zepchnął gości do obrony. Groźniejsze były jednak nieliczne kontry Podbeskidzia. I dwie minuty przed końcem Demjan, wykorzystując niefrasobliwość w defensywie gospodarzy, pokazał snajperskie umiejętności w polu karnym i zapewnił swojej drużynie komplet punktów. “Gdzie te puchary?” – pytali swoich piłkarzy kibice Górnika, kiedy sędzia zakończył mecz.

Lechia Gdańsk Jagiellonia Białystok

2 (1) 3 (1)

Bramki: 1:0 Adam Duda (19), 1:1 Daniel Quintana (27), 2:1 Ricardinho (49-karny), 2:2 Maciej Gajos (55-głową), 2:3 Euzebiusz Smolarek (73-głową). Żółta kartka - Jagiellonia Białystok: Michał Pazdan. Sędzia: Tomasz Radkiewicz (Łódź). Widzów 12 798. Lechia Gdańsk: Sebastian Małkowski (5. Bartosz Kaniecki) - Deleu, Rafał Janicki, Jarosław Bieniuk, Piotr Brożek - Ricardinho, Łukasz Surma, Marcin Pietrowski, Piotr Wiśniewski, Paweł Buzała (46. Łukasz Kacprzycki) - Adam Duda (76. Przemysław Frankowski). Jagiellonia Białystok: Jakub Słowik - Filip Modelski, Michał Pazdan, Adam Dźwigała, Alexis Norambuena - Daniel Quintana, Maciej Gajos (88. Ugochukwu Ukah), Rafał Grzyb, Dawid Plizga (81. Tomasz Bandrowski), Tomasz Kupisz - Tomasz Frankowski (68. Euzebiusz Smolarek).

Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, ale ostatecznie nie zdobyli nawet jednego punktu. Lechia fatalnie spisuje się wiosną, więc nic dziwnego, że od razu rzuciła się na rywala. Co prawda mecz zaczęła bardzo pechowo, bo już w 2. minucie kontuzję podczas rozciągania się odniósł bramkarz Sebastian Małkowski (musiał go zmienić Bartosz Kaniecki), ale w kolejnych minutach dominowała. Gol był kwestią czasu i w niektórych przypadkach trudno było zrozumieć, jak on nie padł. Fatalne pudło zaliczyłAdam Duda, który w 12. minucie miał przed sobą opuszczoną bramkę, ale huknął w górny rząd trybun. Pomyłka napastnika Lechii nie powtórzyła się siedem minut później, gdy z pełnym spokojem Duda wykończył świetnie wyglądającą akcję Ricardinho z Piotrem Wiśniewskim. Dolcan Ząbki - Bogdanka Łęczna 5:0 (1:0) Bramki: 1:0 Bartosz Osoliński (17-karny), 2:0 Mateusz Piątkowski (59), 3:0 Mateusz Piątkowski (62), 4:0 Maciej Tataj (71), 5:0 Damian Świerblewski (81). Żółte kartki Dolcan Ząbki: Mateusz Piątkowski, Dariusz Zjawiński, Mateusz Cichocki. Bogdanka Łęczna: Veljko Nikitovic. Czerwona kartka - Bogdanka Łęczna: Michał Benkowski (16faul). Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów 600.

Warta Poznań - Olimpia Grudziądz 0:1 (0:1) Bramki: 0:1 Piotr Ruszkul (40). Żółte kartki - Warta Poznań: Cezary Michalak, Paweł Czoska, Mateusz Pogonowski, Yu Fei. Olimpia Grudziądz: Robert Pisarczuk. Czerwona kartka za drugą żółtą - Warta Poznań: Cezary Michalak (88). Sędzia: Michał Zając (Sosnowiec). Widzów 800.

Okocimski Brzesko - Flota Św. 2:2 (0:0)

Bramka: 0:1 Szymon Sobczak (60). Żółte kartki - Arka Gdynia: Marcin Radzewicz, Marcus Vinicius da Silva, Łukasz Zwoliński. Termalica Bruk-Bet Nieciecza: Krzysztof Lipecki, Krzysztof Kaczmarczyk, Dalibor Pleva. Czerwona kartka - Termalica Bruk-Bet Nieciecza: Dariusz Jarecki (80-faul). Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów 4050.

Bramki: 1:0 Paweł Smółka (56), 2:0 Damian Byrtek (58), 2:1 Arkadiusz Aleksander (86), 2:2 Ensar Arifovic (90). Żółte kartki - Okocimski Brzesko: Daniel Chyła. Flota Świnoujście: Bartosz Śpiączka, Krzysztof Bodziony, Piotr Kieruzel, Patryk Fryc. Sędzia: Rafał Rokosz (Katowice). Widzów 500.

Stomil Olsztyn - Kolejarz Stróże 2:3 (1:1)

GKS Katowice - Zawisza Bydgoszcz 1:0 (1:0)

Bramki: 1:0 Paweł Piceluk (13), 1:1 Marcin Stefanik (37), 2:1 Paweł Baranowski (53), 2:2 Kamil Kurowski (60), 2:3 Kamil Nitkiewicz (80). Żółte kartki - Stomil Olsztyn: Paweł Kaczmarek, Paweł Piceluk, Michał Glanowski, Paweł Łukasik, Rafał Remisz. Kolejarz Stróże: Łukasz Bocian, Witold Cichy, Adam Giesa. Sędzia: Erwin Paterek (Lublin). Widzów 1300.

Bramki: 1:0 Mateusz Kamiński (45-głową). Żółte kartki - GKS Katowice: Mateusz Kamiński, Adrian Napierała, Dominik Sadzawicki. Zawisza Bydgoszcz: Łukasz Skrzyński, Kamil Drygas, Michał Masłowski, Piotr Petasz. Czerwona kartka za drugą żółtą - Zawisza Bydgoszcz: Michał Masłowski (93). Sędzia: Jacek Małyszek (Lublin). Widzów 4000.

Sytuacja ta podrażniła jednak Jagiellonię, która już chwilę później remisowała. Tomasz Kupisz kapitalnie podał ponad głowami obrońców Lechii. W pułapkę ofsajdową dali się złapać Dawid Plizga i Tomasz Frankowski, ale zza pleców rywali w tempo wybiegł Dani Quintana. Hiszpan przyjęciem piłki na klatkę piersiową minął Kanieckiego i stojąc na linii bramkowej, skierował ją do siatki. Scenariusz drugiej połowy wyglądał bardzo podobnie. Strzelanie w 49. minucie zaczęła Lechia. W polu karnym Filip Modelski sfaulował Marcin Pietrowskiego, a “jedenastkę” na gola potężnym uderzeniem pod poprzeczkę zamienił Ricardinho. Sześć minut później był znów remis. Maciej Gajos idealnie złożył się do strzału głową po dośrodkowaniu Plizgi z rzutu wolnego – trafił szczęśliwie, między nogami Kanieckiego, a futbolówka dotoczyła się do bramki. Kto wie, czy mecz nie zakończyłby się remisem, gdyby Tomasz Hajto do końca trzymał na ławce Euzebiusza Smolarka. Trener wprowadził jednak na boisko byłą gwiazdę reprezentacji, a ta, w 73. minucie, odwdzięczyła mu się w najlepszy możliwy sposób. Tym razem dośrodkowanie miało miejsce z rzutu rożnego, a Smolarek ładnym uderzeniem głową ustalił wynik spotkania. Mecz w poniedziałek:

Piast Gliwice - Lech Poznań TABELA PO 22 KOLEJKACH 1. Legia Warszawa 2. Lech Poznań 3. Śląsk Wrocław 4. Górnik Zabrze 5. Polonia Warszawa 6. Piast Gliwice 7. Jagiellonia Białystok 8. KGHM Zagłębie Lubin 9. Lechia Gdańsk 10. Korona Kielce 11. Widzew Łódź 12. Wisła Kraków 13. Ruch Chorzów 14. Pogoń Szczecin 15. Podbeskidzie B.-Biała 16. PGE GKS Bełchatów

22 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

45-20 49 31-17 42 33-28 36 29-21 34 35-25 33 29-28 33 27-27 32 28-25 29 30-31 29 23-28 27 23-30 27 20-27 27 25-34 25 18-28 23 -10 27-34 18 11-31 13

ŁKS Łódź - Cracovia Kraków 0:3 walkower

TABELA PO 23 KOLEJKACH 1. Termalica Bruk-Bet N. 22 39-17 2. Cracovia Kraków 23 31-24 3. Flota Świnoujście 22 36-23 4. Zawisza Bydgoszcz 22 43-17 5. Dolcan Ząbki 23 39-23 6. GKS Tychy 23 27-18 7. Miedź Legnica 22 33-26 8. Olimpia Grudziądz 22 28-20 9. GKS Katowice 22 28-26 10. Arka Gdynia 23 25-18 11. Bogdanka Łęczna 23 26-31 12. Kolejarz Stróże 21 27-31 13. Warta Poznań 22 28-32 14. Sandecja Nowy Sącz 22 22-37 15. Stomil Olsztyn 22 25-34 16. Okocimski Brzesko 21 9-35 17. ŁKS Łódź 23 17-49 18. Polonia Bytom 22 14-46 ŁKS Łódź wycofał się z rozgrywek

45 43 42 40 40 40 38 37 33 32 31 29 25 24 18 15 14 7

Lewandowski prześcignął Allofsa n Robert Lewandowski i Jakub Błasz-

czykowski zdobyli po bramce, a ten drugi zanotował także trzy asysty w wygranym przez Borussię Dortmund 6:1 meczu z Greuther Fuerth w 29. kolejce piłkarskiej Bundesligi. Mistrz Niemiec Bayern Monachium pokonał Nuernberg 4:0. Lewandowski, zdobywając w gola, prześcignął Klausa Allofsa i jest samodzielnym wiceliderem pod względem najdłuższych serii skuteczności w ekstraklasie Niemiec. Polski piłkarz trafił w swoim jedenastym, kolejnym meczu ligowym. Na liście prowadzi legendarny Gerd Mueller, były napastnik Bayernu Monachium, który w sezonie 1969/70 strzelał gole w 16 kolejnych meczach. Ten sam piłkarz zajmuje również czwarte miejsce, z serią dziewięciu spotkań z sezonu 1968/69. Klaus Allofs, były napastnik FC Koeln, w 1984 roku trafiał dziesięć razy z rzędu. Błaszczykowski zdobył bramkę w 28. minucie. Skierował piłkę do siatki głową, po podaniu Mario Goetzego. Borussia prowadziła już wtedy 2:0. Wcześniej bowiem trafienia zaliczyli Goetze i Guendogan. Przy tym drugim asystą popisał się właśnie Błaszczykowski. Kapitan reprezentacji Polski powtórzył ten wyczyn jeszcze dwukrotnie – w 33. minucie, przy drugim golu Guendogana oraz w 80., gdy na listę strzelców wpisał się Lewandowski. Polski napastnik zdobył swoją 22. bramkę w tym sezonie i jest najskuteczniejszy w Bundeslidze. Pokonał bramkarza rywali w 11. kolejnym spotkaniu, w którym wystąpił. Lepszy od niego był tylko Gerd Mueller, który w sezonie 1969/70 zdobywał bramki w 16 meczach z rzędu. Oprócz Lewandowskiego i Błaszczykowskiego cały mecz w barwach Borussii rozegrał także Łukasz Piszczek. Spotkanie z trybun oglądał trener Realu Madryt Jose Mourinho. Zespół Portugalczyka będzie rywalem niemieckiej drużyny w półfinale Ligi Mistrzów. Borussia pozostaje na drugim miejscu w tabeli mając o dziewięć punktów więcej niż trzeci Bayer Leverkusen, który wieczorem zmierzy się na wyjeździe z Schalke 04 Gelsenkirchen. Do Bayernu Monachium, który przed tygodniem zapewnił sobie 23. w historii klubu mistrzostwo Niemiec, traci ich 20. Ekipa z Bawarii odniosła w 29. kolejce 12. z rzędu ligowe zwycięstwo, pokonując Nuernberg 4:0. Wygraną w 58. ligowych derbach Bawarii zapewniły im bramki Jerome’a Boatenga, Mario Gomeza, Brazylijczyka Rafinhii i Szwajcara Xherdana Shaqiriego. W innym spotkaniu Hoffenheim Eugena Polanskiego zremisowało na wyjeździe z VfL Wolfsburg 2:2. Reprezentant Polski grał od pierwszej do ostatniej minuty. W piątek 13. porażki w tym sezonie doznał Hannover 96. Zespół Artura Sobiecha uległ na wyjeździe Freiburgowi 1:3. Polak grał od 76. minuty. n


20

Sport

nowy dziennik Poniedziałek 15 kwietnia 2013

Małysz wygrał rajd! n Adam Małysz, jadący Toyotą Hilux z pilotem Rafałem Martonem, triumfo-

FOTO: REUTERS

wał w niedzielę w Rajdzie Tolimpex Cup, rozegranym na okolicach miasta Nagykallo na Węgrzech. Była to pierwsza eliminacja mistrzostw Europy Środkowej w rajdach terenowych.

Fernando Alonso świętuje zwycięstwo w Szanghaju

Alonso po raz drugi

Czołówka rajdu: 1. Adam Małysz, Rafał Marton (Polska/Toyota Hilux) 3:23.54, 2. Zsolt Murczin, Robert Bagics (Węgry/Mitsubishi L200) strata 18.09, 3. Imre Varga, Ferenc Szegedi (Węgry/Nissan KingCab) 23.38, 4. Antal Fekete, Gyorgy Toth (Węgry/Nissan Pick Up) 55.09, 5. Łukasz Komornicki, Jakub Mroczkowski (Polska/Mitsubishi Pajero) 55.17, 6. Juraj Ulrich, Daniela Ulrichova (Słowacja/Nissan Navara) 1:07.45 (1. m. w T2),... 8. Maciej Stańco, Ernest Górecki (Polska/Porsche Cayenne) 2:30.58 (3. m. w T2.

Ogier zdobył Portugalię n Robert Kubica (Citroen DS3 RRC) zajął 20. miejsce w Rajdzie Por tugalii, czwar tej rundzie samochodowych mistrzostw świata. Zwyciężył Francuz Sebastien Ogier (VW Polo WRC). Z powodu awarii na ostatnim odcinku imprezy nie ukończył Michał Kościuszko (Mini WRC).

Na drugiej pozycji, ze stratą 58,2 s, uplasował się Fin Mikko Hirvonen (Citroen DS WRC), a trzeci był jego rodak Jari-Matti Latvala (VW Polo WRC) – 4.04,5. Kubica, który przez większość część zmagań miał problemy z autem, zajął szóste miejsce w klasie WRC-2, w której zwyciężył fabrycz-

ny kierowca Skody Fin Esapekka Lappi (Fabia S2000). W całym rajdzie Ogier wygrał sześć odcinków specjalnych, Norweg Mads Oestberg (Ford Fiesta WRC) – cztery, Hiszpan Dani Sordo (DS3 WRC) i Latvala – po dwa oraz tyl ko je den odcinek specjalny Hirvonen. n

FOTO: PAP/EPA/MARIO CRUZ DOSTAWCA: PAP/EPA.

Brazylijczyka Felipe Massę. Obaj wyprzedzili przed pierwszym wirażem Raikkonena, a na piątym okrążeniu – przy użyciu systemu DRS (ruchome skrzydło zmniejszające opór Alonso, dwukrotny mistrz świata Meksykanina Sergio Pereza z McLa- powietrza) – również Brytyjczyka. Hiszpan prowadził przez więk(2005-06), wyprzedził innych zdo- ren-Mercedes. Mimo to Fin kontybywców tytułów – Fina Kimiego Ra- nuował udanie jazdę w czołówce kie- szość wyścigu, a tracił pozycję lidera tylko wskutek zmiany opon. Szybikkonena z Lotus-Renault (2007) i rowców. Właśnie ogumienie włoskiej firmy ko jednak odrabiał straty i jego zwyBrytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedes GP (2008). Czwarty był li- Pirelli było jednym z głównym czyn- cięstwo w drugiej połowie dystansu der mistrzostw Niemiec Sebastian ników wpływających na kolejność w było praktycznie niezagrożone. Dość Vettel z Red Bull-Renault, zwycięz- stawce. Z dziesięciu uczestników de- pewnie mógł się czuć za jego plecaca klasyfikacji kierowców w ostat- cydującej części walki o pole posi- mi Raikkonen, natomiast Hamilton tion w najlepszej sytuacji wyjściowej na ostatnim okrążeniu musiał odpienich trzech sezonach. Do mety nie dotarł ubiegłoroczny był Vettel. Nie dokończył pomiaro- rać ataki Vettela, który próbował go triumfator tej imprezy Nico Rosberg wego okrążenia w Q3 i mógł przed wyprzedzić jeszcze na prostej tuż z Mercedes GP. Niemiec zjechał do startem zmienić opony z twardszą, przed metą. Niemiec dopiero na pięć rund przed boksu po pokonaniu 23 rund i już nie bardziej wytrzymałą, mieszanką. Najgroźniejsi rywale musieli roz- końcem spełnił wymóg regulaminowrócił na tor w wyniku awarii mechaniki. Sześć okrążeń później z ry- począć wyścig na super miękkiej, wy i dokonał zmiany opon na superwalizacją pożegnał się Australijczyk która bardzo szybko ulegała znisz- miękkie. Stracił podczas postoju Mark Webber z Red Bull-Renault, czeniu, wiec konieczne były szyb- drugą lokatę i nie zdołał stanąć na największy pechowiec weekendu w kie wizyty w alei serwisowej. Na- podium. Teraz kierowcy i ich teamy muszą stąpiły między szóstym a ósmym Szanghaju. się szybko przenieść do Manamy, Jego zła passa rozpoczęła się w so- okrążeniem. Na starcie pierwszą pozycję z kwa- gdzie na torze Sakhir w przyszły botę po południu, gdy w drugiej części kwalifikacji zaparkował na po- lifikacji utrzymał Hamilton, ale tuż weekend odbędzie się Grand Prix boczu, ponieważ w baku zabrakło mu za jego plecami znalazły się bolidy Bahrajnu. n paliwa. Sędziom nie udało się pobrać wystarczającej jego ilości do sprawdzenia (potrzeba litr) składu chemiczGRAND PRIX CHIN nego, więc został przesunięty na ostatWyniki niedzielnego wyścigu: 1. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 1:36.26,945, nie miejsce w stawce 24 bolidów. 2. Kimi Raikkonen (Finlandia/Lotus-Renault) strata 10,168 s, 3. Lewis HamilW tej sytuacji kierownictwo zespoton (W. Brytania/Mercedes GP) 12,322, 4. Sebastian Vettel (Niemcy/Red Bullłu postanowiło, że rozpocznie wy-Renault) 12,525, 5. Jenson Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 35,285, ścig z alei serwisowej. Webber od6. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 40,827, 7. Daniel Ricciardo (Australia/Toro ważnie mijał kolejnych rywali i goRosso-Ferrari) 42,691, 8. Paul di Resta (W. Brytania/Force India-Mercedes) nił czołówkę, jednak na 16. okrążeniu 51,084, 9. Romain Grosjean (Francja/Lotus-Renault) 53,423, 10. Nico Huelkenomal nie staranował Francuza Jeanaberg (Niemcy/Sauber-Ferrari) 56,598 -Erica Vergne’a z Toro Rosso-FerKlasyfikacja MŚ kierowców (po 3 z 19 eliminacji): 1. Sebastian Vettel (Niemrari. Próbował go wyprzedzić po wecy/Red Bull-Renault) 52 pkt, 2. Kimi Raikkonen (Finlandia/Lotus-Renault) 49, wnętrznej, ale był zbyt daleko, by li3. Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 43, 4. Lewis Hamilton (W. Brytania/Merczyć na powodzenie manewru. W cedes GP) 40, 5. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 30, 6. Mark Webber (Austraefekcie bolidy się zderzyły, a na tor lia/Red Bull-Renault) 26, 7. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 12, 8. Jenson posypały się fragmenty nadwozi. Button (W. Brytania/McLaren-Mercedes) 12, 9. Romain Grosjean (Francja/LoZresztą to nie był jedyny taki intus-Renault) 11, 10. Paul di Resta (W. Brytania/Force India-Mercedes) 8 cydent, bowiem niemal w tym samym Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 3 z 19 eliminacji): 1. Red Bull-Renault momencie na innym odcinku przed78 pkt, 2. Ferrari 73, 3. Lotus-Renault 60, 4. Mercedes GP 52, 5. McLaren-Mernie skrzydło uszkodził Raikkonen, cedes 14,. Force India-Mercedes 14, 7. Toro Rosso-Ferrari 7, 8. Sauber-Ferrari 5. który zbyt brawurowo zaatakował PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Sunday, April 14, 2013

je do zakrętów. Było bardzo ślisko, na kolejnej próbie na dwa, może trzy kilometry przed metą były duże koleiny. Fodora wybiło w powietrze na jednej z nich, spadł na drugą, na której się zawiesił, i już dalej nie pojechał” – powiedział na mecie Małysz. Na zwycięstwo – jak przyznał Małysz – spory wpływ miał dobry wybór opon. “W nocy padało, znowu było błoto i dlatego skrócono długi odcinek. My dzisiaj dobrze dobraliśmy opony, pozwalały na szybkie tempo. Strasznie się cieszę z mojego pierwszego zwycięstwa w rajdach terenowych” – dodał wiślanin. n

TOLIMPEX CUP

n Hiszpan Fernando Alonso z teamu Ferrari po raz drugi (wcze- Ferrari prowadzone przez Alonso i

śniej w 2005 roku) wygrał wyścig o GP Chin, trzecią eliminację tegorocznych mistrzostw świata Formuły 1. W dziesiątej edycji imprezy na torze w Szanghaju odnotował 31. zwycięstwo w karierze.

Po pierwszym, sobotnim etapie prowadził Węgier Imre Fodor (Toyota Hilux). W niedzielę przegrał jednak z byłym skoczkiem narciarskim odcinek numer sześć, a następnego nie ukończył z powodu awarii samochodu. Małysz był najszybszy na wszystkich czterech odcinkach specjalnych tego dnia. To pierwszy w karierze triumf Małysza w rajdzie terenowym. “Pierwsze rajdowe zwycięstwo bardzo dobrze smakuje, choć przyznam, że trochę dopisało nam szczęście. Węgier Fodor jadący Toyotą przegrał z nami pierwszy, niedzielny odcinek i trochę się ‘nagrzał’. Już na następnym widać było, że nie dohamowu-

Sebastien Ogier prowadzi Volkswagena Polo R WRC podczas Rajdu Portugalii

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/04/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you