__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Messeavis

Dyrsku’n Frisk duell Barnedag 11. - 13. sept ‘15

149 år på Dyrskuplassen i Seljord

Per Sandberg (FrP) og Per Olaf Lundteigen (Sp) brakar saman til duell rett etter opninga av Dyrsku’n fredag. «Kvifor skal vi produsere mat på norske ressursar og korleis?» er temaet for debatten. Les meir på side 6

Dyrsku’n legg no til rette for ekstra mange aktivitetar for barn på sundag. I år blir det teater med publikumsyndlingen Knerten og Lillebror og politimester Bastian kjem å helser på!  Les meir på side 14

Storstilt matsatsing

Landets største mat- og landbruksmesse aukar no fokuset landets viktigaste matmesser med fokus på heile vegen frå jord til bord.

ytterlegare på mat med storsatsinga Matlyst. Målet er å bli ei av Matlyst Dyrsku’n tilbyr både spennande smakar, kunnskap og inspirasjon. Les meir på side 8 og 9

STIHL MS 291 C-BEQ

SYK PRIS!

3990,-

STIHL HS 45

Kviteseid Motorservice AS

Før: 7890,-

Standnr. C 103

1990,Før: 3290,-

Fullspekket med utstyr!

Se verdensmester i motorsag kunst (Carving) OLIVER VOGT i aksjon på Felleskjøpet standen B201!

Sylindervolum

55,5 cm3

Effekt

2,8 kW/3,8 hk

Vekt

6,3 kg

Skjærelengde

32 cm

BESØK OSS PÅ DYRSKU´N!

Alle standard kjeder

99,-

Stort utvalg av Stihl verneklær, motorsager og ryddesager!

Felleskjøpet BØ Standnr. B 201 Mange gode tillbud på standen!


2 | DYRSKUN 2015

Velkomen til Dyrsku’n 2015Kjære Dyrskuvener! Det er med stor innføring av eit nytt billettsystem. Samen skal det glede eg som styreleiar for den 150. skapast meir innhald for fleire, samt auke trivselen for deg som gjest. Dyrsku’n kan ynskje folk og dyr velkommen til Seljord fredag 11. september og Utstillar-rekord og utvida område fram til sundag 13. september. Å vera styreleiar til et arrangement som Dyrsku´n Fjorårets Dyrsku var av dei beste i vår snart 150 år lange historie. Heile 88 000 besøkande fekk oppleve fantastisk ver, rekordmange utstillerar og friske debattar i løpet av messas 3 dagar. Dette kvalifiserar oss til ein av landets aller største arrangement, og Noregs desidert største landbruksmesse. Det siste året har både vi i Dyrsku´n, utstillerane våre og samarbeidspartnerar stått på for å få årets Dyrsku til å bli ei optimal oppleving for deg som gjest. Årets arrangement vil, som alltid, by på ein kombinasjon mellom gamle tradisjonar og spennande nyheter. Nytt av året er blant anna ei utviding av messeområdet, reindyrking av det faglege programmet på fredagen, ei økt satsing på både mat- og husflidutstillerar og vidareutvikling av vårt arbeid retta mot eit endå meir barnevenleg Dyrsku. Vidare jobbar vi kontinuerleg med å utvikle oss, og starta i 2014 arbeidet med oppgradering av profil og heimesider, tettare dialog og samarbeid med utstillerar, strategiske samarbeid retta mot lokale, regionale og nasjonale kommersielle partnerar og

er eit privilegium. Engasjementet og interessa rundt messa er større enn nokon gang, noko me fekk bekrefta gjennom ei 20 % auke i antall søkerar til årets utstilling. Vi ynskjer at Dyrsku´n skal ha eit mangfald av utstillerar og inspirasjon, og har difor utnytta etterspurnaden og auka området slik at me i år får plass til heile 700 utstillerar! Dette engasjementet tyder på at Dyrsku´n er eit velfungerande arrangement, og at Dyrsku-publikummet er attraktivt!

Samarbeidspartnerar skal styrke Dyrsku´n

Bak kulissane jobbar vi samstundes med å skaffe Dyrsku´n gode og strategiske samarbeidspartnerar. Målsetjinga er å finne ein kombinasjon mellom lokale, regionale og nasjonale aktørar, som befinn seg innanfor våre gjesters interessefelt. Mat- og landbruk, anlegg, handel, dyr og husflid. Vi har blant anna inngått eit strategisk samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke med føremål å folkeleggjere, opplyse og engasjere det norske folk om landbruk og matindustri. I tillegg har vi inngått fleire samarbeid med kommersielle aktørar som

Utgitt av: Adresse: Sentralbord: Annonser:

Tun Media AS/annonseavdelinga Postboks 9303 Grønland, 0135 Oslo 21 31 44 00 21 31 44 44

Opplag:

137.500

Foto: Guro Mæland

alle ynskjer å legge ekstra ressursar inn, og få noko ekstra ut av Dyrsku´n.

Kunnskap, inspirasjon og den gode handelen

Vi legg vekt på eit yrande folkeliv og stor aktivitet Aslak Snarteland

Som alltid legg vi opp til eit arrangement tufta på lange tradisjonar, der landbruket er ein raud tråd heile vegen. Stor husdyrutstilling gjennom heile helga, landbruks- og matduell mellom Per Sandberg (FrP) og Per Olaf Lundteigen (SP), samt ei husflidstevling med toppsjiktet av handverk- og håndarbeid er berre ein brøkdel av kva du i år kan oppleve på Dyrskuǹ. Vi har samstundes lagt oss i selen for å bygge opp ein attraktiv og truverdig arena for dei minste Dyrsku-gjestene. Deira opplevingar skal byggast på det same fundamentet som alle andre Dyrsku-gjester kjem for; Kunnskapsformidling, inspirasjon, sosiale møter og underhaldning. Telemarkskyr har sjølvsagt sin naturlege og sentrale plass i programmet, då dette er sjølve flaggskipet og grunnlaget for heile Dyrsku´n Då gjenstår det å ynskje dykk alle hjarteleg velkomne til årets Dyrsku. Vi ser fram til tre dagar fylt med nyskjerrige gjester, engasjerte utstillerar, eit spanande program og forhåpentlegvis godt ver. Hjarteleg velkomen til Dyrsku’n 2015! Beste helsing Aslak Snarteland, styreleiar

Annonseansvarlig/ Tun Media v/Anne Kari Balke, Prosjektleder: 957 93 131 Redaksjonelt innhold: Mikkel Aanderaa, Journalist Grafisk fremstilling: Knut Seierstad, Grafisk designer, knut@seierstadreklame.no, 951 60 125 Trykk: Agderposten Trykk AS


DYRSKU’N PROGRAM 2015

HUSFLIDSUTSTILLINGA | NÅR Heile dagen

DETALJAR Noregs største premierte husflidstevling innan tekstil, tre, rosemåling, smiing, kniv og sylv «Gamalt design i ny innpakning» - tatovering med Galleri Dragedalen Arbeid av studentar frå HiT, Notodden og Rauland Med Norges Husflidslag

Særutstilling

FREDAG 11. SEPTEMBER

HOVUDSCENA I FJOSET |

Studentutstilling OMRÅDE Husdyr DETALJAR

Laurdag Tredreieverkstad & sundag

NÅR

KVA

09.00

Dømming av ku og geit

10.00

Eksteriørtevling

Med Norges Bygdeungdomslag

11.00

Eksteriørtevling og dømming av kjøttfe

Ridebanen

10.30

Kalvemønstring

HUSDYRHALLEN 1.ETG |

11.30

Kumønstring for ungdom

Heile dagen

12.00

Geitemønstring for ungdom

13.00

Opningsprogram

Opningstalar Ingebrigt Steen Jensen Programleiar/innslag Aasmund Nordstoga Innslag Marie Tveiten og Tusseleiken

13.45

Politisk duell

Med Per Olaf Lundteigen og Per Sandberg Deretter fortsett debatten saman med Lars Petter Bartnes, Ann Merete Furuberg, Ingebrigt Steen Jensen og Ivar Gaasland. Debattleiar Terje Svabø

14.30

Premieutdeling Dyrskuprisen

Geiteutstillinga Kåring av beste geit

Premieutdeling

Eksteriørtevling ku

Premieutdeling Dyrskuprisen

Ku-utstillinga Kåring av beste ku

Premieutdeling

Andre prisar

15.00

Premieutdeling av kjøttfe

Ridebanen

17.00

Folkemusikkprogram

Dei tri spelemannsnaboane på Nordgarden «Ung vind i historisk sus» – ei stormønstring av unge folkemusikarar og danserar frå Telemark

UTSIDA AV FJOSPORTEN |

OMRÅDE Husdyr

15.30

Fylkesordførardebatt

NRK Telemark

16.00

Ordførarduellar

Debattleiar Terje Svabø

KNIV- OG KLOKKETORG | Heile dagen

09.00

Dømming av hopper

13.00

Utdeling av pris

OMRÅDE Husdyr Matmerk Spesialitet Årets matprodukt Beste stand

13.30

Hesteoppvising

Med Norsk Hestesenter

15.00

Premiering av hoppene

Tevling blant dei beste travhoppene

Seljordprisen ved Seljord kommune

Kåring av beste hoppe

Konsert

Valkyrien Allstars

18.00

11.00 14.00 15.30 16.00

OMRÅDE Husdyr

09.00

Dømming av unghest

11.00

Gudsteneste

13.00

Hesteoppvising

14.30

Framvising og premiering av unghest

10.30 14.00 14.30 15.00

15.15

Premie- og prisutdeling på Husflidstevlinga

16.00

Borneteater

UTESCENAR | Heile dagen

OMRÅDE Husdyrhallen og A

Musikk og dans

Husdyrhallen, Hovudmatutsalet og Storstogo

LOFTET |

LANDBRUKSHALLEN |

Heile dagen

Ull- og spikkeverkstad for born

GONGE-STOGO |

OMRÅDE A

Temautstilling

«Snowshoe Thompsen» med Vest-Telemark Museum

Dagleg 14.30

Folketonar og soger

Med Sigurd Telnes og Knut Buen

DALANE SKULE | Heile dagen

OMRÅDE H

Utstilling og demonstrasjonar

OMRÅDE G, Hall C

Nortura og Tine presenterer ein del av produkta sine; med fokus på nye produkt og Chevré frå Haukeli Merkeordninga NYT NORGE – informasjonsmerke for norsk mat Quiz for born

Sundag 11, 13, 15

Pølseskule for born

MATLYST DYRSKU’N | Heile dagen

12, 15, og 18 11–19

OMRÅDE A, Matkvartalet

Matkvartalet Steinomnsbaking av brød med gamle kornsortar og økologisk korn Korn-stand

Is-produksjon Lokalmat – quiz Ølsmaking med lokale smakar Pop-up kjøkken

Ulike handverksteknikkar innan ull med Telemark Husflidslag

Sal av spennande lokalmatprodukt og matservering

Informasjon og sal av bygg og gamle kornsortar Maling av korn Demonstrasjon av bygg i matrettar Informasjon om helseaspekt i bruk av korn og bær Med mjølk frå Telemarkskyri Førehandspåmelding og drop-in Smakfulle smårettar av lokalmat

Sundag Matskule for born – mat av bygg 10, 11, 12, 14, 15, 16 - á 45 min

OMRÅDE D

Heile dagen

Skogens møteplass Aktivitetar

11 og 14 Sundag

Motorsagtevling Snikløype

Informasjon om skogen og skogbruk Spikking av barkebåtar, lafting av småhus, hogstmaskinsimulator, motorsagtevling, slukmåling, natursti og prat rundt kaffibålet, «Bioenergi speed date» Over-/underkapp, kapping mot underlag og kjedeskift/sverdsnuing

OMRÅDE Sterke Nils-tunet

Gardsdrift og handverk på gamalt vis

Norges Husflidslag

Heile dagen

Bondens møteplass; Møt tillitsvalde og tilsette i landbruksorganisasjonane

Heile dagen

Heile dagen

OMRÅDE B

OMRÅDE Husdyr

2.etg. Der bonde og forbrukar møtast Potetskrelle-tevling Lefsebaking og smaksprøver

STERKE NILS-TUNET |

Sundag Politimester Bastian kjem 09-15 på besøk

Mjølkekyr, seminoksar av mjølkerase, kjøttfekyr, kjøttfeokse, hest, gris, bier, kaninar, høns, kylling, lama, pelsdyr og sauer

Sædtapping av oksar Demonstrasjon av saueklypping Sædtapping av oksar Mjølking

TELEMARKSKOGEN |

Knerten og Lillebror

Snakk med fagfolk innan dei ulike produksjonane

Sædtapping av oksar Demonstrasjon av saueklypping Sædtapping av oksar Mjølking

HUSDYRHALLEN 2.ETG | Heile dagen 16.00 Heile dagen

(sundag 17)

Med Landslaget for Dølahest

OMRÅDE Husdyr

1.etg. Presentasjon av moderne norsk landbruk 1.etg. Kom og sjå alle dyra!

SUNDAG

SUNDAG 13. SEPTEMBER

HOVUDSCENA I FJOSET |

OMRÅDE H,

Kjøp og sal av gamle klokker og knivar Demonstrasjon av knivmaking

FREDAG OG LAURDAG

LAURDAG 12. SEPTEMBER

HOVUDSCENA I FJOSET |

OMRÅDE H, Hall B

KVA Husflidstevling

Demonstrasjonar: bøting av fiskegarn, halmbinding, smiing, knivsmiing, tjørebrenning, hovslaging, tråsløyd, kostar og penslar av hestehalehår, gamle motorar og maskiner, skinntrykk, ysting og kinning Aktivitetar: smoothiesykkel, kinning av smør, smiing, mjølking av geiter, halmbinding, tinnstøyping, pussing og stell av Fjordhest

09.00 09.30 10.30 13.00 13.30 15.30 16.00 18.00

Fjøsstell Klypp av hesteman Skoing av hest Tidsbilete Påseling og påsaling av hest Skoing av hest Slåttar og spel Fjøsstell

Fôring, mjølking og separering

«Gonil den bergtekne» av Sigurd Telnes

Med Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes Fôring, mjølking og separering

Laurdag Årets brurepar 15.00

Smiing i «Hymens lenker»

Sundag Mat på vikingevis

Lag vikingpannekaker


Kronikk

4 | DYRSKUN 2015

Foto: Matmerk

Mat er motoren i det grønne skiftet Selvfølgelig er mat motoren i det grønne skiftet. Det skjønner stadig flere. Særlig i FN, men etter hvert også i Norge. Verden skal skaffe nok, trygg og sunn mat til mer enn 9 milliarder mennesker innen 2050. Og maten skal produseres på en måte som ikke ødelegger klimaet eller naturen. En av de første gangene jeg hevdet at mat og landbruk var viktig for norsk økonomi, ble jeg raskt korrigert og satt på plass. Vedkommende sa: Det er fisk som er viktig! Og det har han jo rett i. Fisk og havbruk er også viktig. Nettopp fordi det er mat det også. • Mat er viktig om den kommer fra land eller hav – fordi vi trenger mat. • Mat er viktig fordi den kan produseres av fornybare ressurser på en bærekraftig måte. • Mat er viktig fordi den avgjør om vi er sunne og friske og lever lenge. • Mat er viktig fordi det er en maktfaktor internasjonalt Markering av det vi skal leve av Jeg var første gang på Dyrsku'n for to år siden. Det var en positiv opplevelse. Landbrukssamvirke samarbeider med Dyrsku'n fordi det er et arrangement som setter folk flest i sentrum, og viser det mangfoldet av verdier som skapes av landets naturressurser. Samvirkebedriftene har helt fra starten deltatt på Dyrsku'n. De mange små og store samvirkebedriftene er eid av bønder som bor omkring i landet og som arbeider for å styrke lokalsamfunnets økonomi basert på lokale ressurser fra jorda, skogen og fjellbeitene. De som skriver Dyrskuns historie vil skrive historien om et landbruksbasert næringsliv som har utviklet seg voldsomt. Og som den dag i dag er like betydningsfull for norsk økonomi. Faktisk den største fastlandsnæringa i Norge.

Vi kan ikke leve av visjoner

Noen av politikernes rådgivere synes å ha våte drømmer om at vi i Norge skal utvikle nye selskaper som Apple, Microsoft og Google. Store selskaper som kan bringe store eksportinntekter til Norge. Store selskaper som kan ta over rollen som oljeindustrien og Statoil har i dag. Det hadde vært utrolig bra om det skjer, men det er kanskje ikke veldig sannsynlig. Det er viktig å legge til rett for at det kan skje, og at det er gode forhold for alle typer gründere i Norge. MEN det er langt viktigere at vi utnytter, foredler og skaper verdier av de råvareressursene vi har i landet. Jorda, skogen, havet og fjellet representerer fortsatt et enormt potensiale økonomisk. Vi skal fortsatt produsere mat, men vi kan også ved bruk av teknologi produsere helt andre ting. Det er mulig å produsere varer som har større økonomisk verdi enn selve maten. Det er landbrukssamvirke allerede i full gang med – både fra jord og skog.

Satser på avansert teknologi

Det er ingen motsetninger i å satse på teknologi, eksport og lokal mat. Disse utfyller hverandre og bidrar til et mangfoldig næringsliv, varierte arbeidsplasser og inntekter. En runde på Dyrsku'n viser noe av det fantastiske matmangfoldet Norge har. Blant annet flere av de omlag 200 produsentene av norsk ost Norge har. En ostesafari i Norge vil by på rike smaksopplevelser – ikke ulikt det Spania, Frankrike eller Holland kan by på. Landbrukssamvirke har stimulert til denne utviklingen på mange måter. Et av våre viktigste bidrag har vært etableringen av Bondens marked. En spennende markedsplass alle bør oppsøke utover høsten. På Dyrsku'n finner du også verdens nest største avlsselskap innen svine-genetikk – Topigs Norsvin. Det er verdt å tenke over når du ser grisene på

Et av våre viktigste bidrag har vært etableringen av Bondens marked. Ola Hedstein

Dyrsku'n. De er en ettertraktet internasjonal eksportvare! Og de er ettertraktet fordi Landbrukssamvirke har vektlagt å produsere mat på naturens premisser og ikke ved å ty til hormoner og antibiotika i overdreven grad. Jeg vet ikke om det selges dyre Gucci-vesker på Dyrsku'n. Men det burde det. Ikke fordi veskene er dyre, men fordi de mest eksklusive moteveskene faktisk er produsert av norske huder. Det er slik at når kvalitet teller så befinner den norske husdyrproduksjonen seg i eliteklassen. Norske dyr er sunne og frisk og blir derfor attraktive i nye internasjonale markeder. Dette kan og bør utvikles videre.

Valg 2015

I et kommunevalg er det lokale saker som er viktig, og det er lokale politikere som skal velges. Vi får håpe det huskes i valgkampen også. Men er det en ting som er like viktig uavhengig av om det er kommunevalg eller Stortingsvalg, så er det arbeidsplasser og næringsliv. Dyrsku'n viser noe av det mangfoldet landbruksbasert næringsliv representerer. Norsk Landbrukssamvirke syns det er viktig å velge politikere som har mål og ambisjoner for dette næringslivet, og som er opptatt av å utnytte det store økonomiske potensialet næringa representerer. Matproduksjonen er selve kjernen i landbrukets økonomiske fremtid, men landbruket kan også utvikles til noe langt mer. For å få en grønn omstilling i norsk økonomi trengs det politikere som vil bygge og utvikle. Det trengs ikke politikere som bryter ned eller konserverer. Velg de som skjønner at mat er viktig, og at lokalt næringsliv utvikles fra lokale ressurser! Ola Hedstein Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke


E S S ME ! D U B TIL

KOM INNOM VÅR STAND (G312) OG SE VÅRE

DAME- OG HERREMODELLER

GPS, VILTKAMERA OG JAKTRADIO STORT UTVALG!

% 7 6 195,-÷

ULTIMO KVIKNE SOFTSHELLJAKKE

599,-

DOVREFJELL JAKTDRESSER Dame-, herre- og barnemodeller.

% 4 6 50,- ÷

DOVREFJELL COMFORT FLEECEJAKKE

139,-

449,-

% 5 5 45,- ÷

RØROS RAGGSOKK 2-PACK

99,-

% 6 5 195,-÷

DOVREFJELL ACTIVE SPECIAL BUKSE

KNALLPRISER PÅ JAKTSTØVLER!

VIKING ANACONDA TURSKO

995,-

VIKING STRYN JAKTSTØVEL

995,-

MAKS 10 PAR PR. KUNDE! NB! TILBUDENE GJELDER KUN PÅ MESSEN.

magasinet.no Stolt samarbeidspartner med Dyrsku’n

FØLG OSS PÅ


6 | DYRSKUN 2015

Lundteigen og sandberg i debatt Høg temperatur: Terje Svabø (t.h) er også i år debattleiar rett etter opningsprogrammet fredag.

For andre år på rad er det klart for politikarduell og landbruksdebatt på Dyrsku´n. I år er det FrP-nestleiar Per Sandberg som møter Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til duell. I fjor var det landbruksminister Sylvi Listhaug som møtte til matdebatt saman med blant andre Trygve Slagsvold Vedum. Det er ikkje grunn til å tru at temperaturen blir mindre i år. Etter ein 15 minutt lang duell mellom Sandberg og Lundteigen, kjem fleire inn på scenen på Fjoset for å vere med i debatten. Dei andre er forskar Ivar Gaasland, Bondelagsleiar Lars Petter Bartnes, leiar i Småbrukarlaget, Merete Furuberg samt landbruksforkjempar Ingebrigt Steen Jensen.

en i 1866 har handels- og landbruksmessa vore ein viktig møteplass for utviklinga av det norske landbruket. Likevel var det fyrst i 2014 at debattformatet fann stad, då Sylvi Listhaug var i debatt med blant anna Trygve Slagsvold Vedum direktesendt på NRK. Opninga som inkluderte debatten blei ein av dei mest populære i Dyrsku´n si snart 150 år lange historie. No kan publikum vente seg nye debattantar, diskusjonar og problemstillingar.

Populær debatt i 2014

Norsk mat – kvifor og korleis?

At Dyrsku´n set fokus på mat- og landbruksdebatten i Norge, er sjølvsagt for mange. Sidan oppstart-

Årets debattantar er både dagsaktuelle og spennande Geir Helge Espedalen

Med problemstillinga ”Kvifor skal vi produsere mat på norske ressursar og korleis” har Dyrsku'n invitert

seks av landets leiande mat- og landbruks-debattantar til debatt på Dyrskuplassen. Interessa rundt mat og landbruk er større enn på lenge, og talet på fagdebattar, messer og konferansar aukar i både i inn- og utland. Daglig leiar i Dyrsku´n, Geir Helge Espedalen, ser fram til debatten Ω Kombinasjonen av årets debattantar er både dagsaktuell og spennande. Det er nokre klare kontrastar i panelet som garantert vil skape gode diskusjonar, underhaldning for publikum og ikkje minst ei bredde i synspunkter og meningar. Vi trur dette både vil kunne formidle kunnskap og skape eit stort engasjement, seier Espedalen. Ω Med utgangspunkt i forslaget til Civita om å legge ned det norske landbruket stiller det ikkje bare spørsmål om korleis norsk landbruk skal fungere i framtida, men også kvifor vi i det hele tatt treng det. Terje Svabø skal leie den 25 minutt lange debatten.

Valkampinnspurt med rikspolitikarar Også i år er kommune- og fylkestingsvalet same helg som Dyrsku'n. Mange parti sender dermed politikarane sine til Dyrskuplassen for å forsøke å kapre veljarar. Mikkel Aanderaa

Ikkje alle parti hadde full oversikt då avisa gjekk i trykken, men noko var klart. Frå Høgre kjem fylkesordførarkandidat Gunn Marit Helgesen, stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. I tillegg kjem fleire ordførar- og toppkandidatar frå heile fylket innom standen i løpet av helga. Ω Fylkesordførarkandidat Gunn Marit Helgesen skal i ordførarduell fredag. Elles vil alle stå på vår stand å snakke om Telemark Høgres saker, og kva vi vil jobbe for dei neste fire åra, seier Ole Espen Strand i Telemark Høgre.

Heimebaka brød og syltetøy

Telemark Senterparti får også besøk av rikspolitikarar. Fredag skal Per Olaf Lundteigen i landbrukspolitisk duell med Per Sandberg og så debatt med fleire. Han skal også innom stand til Telemark Senterparti. Laurdag kjem partileiar Trygve Slagsvold Vedum på Dyrsku'n. Han og fylkesordførar Terje Riis-Johansen skal vandre rundt på Dyrsku'n og møte folket! Terje Riis-Johansen er på Dyrsku'n både fredag og laurdag. Telemark Senterparti vil servere kortreist norsk mat på standen. Ω Vi kjører på med gode sitteplasser på utsida av teltet og servering av norsk, trygg, lokal mat og serverer heimebaka brød og syltetøy, seier fylkessekretær Sveinung Leikvoll.

Alle ordførarkandidatane TIL DYRSKU'N: Trygve Slagsvold Vedum kjem saman med fleire andre rikspolitikarar.

Arbeiderpartiet jobbar med å få rikspolitikarar til Seljord under Dyrsku'n.

Ω Det var ikkje heilt avklart kven som kjem frå i år, men det som er klart er at samtlege av Telemark Arbeiderpartis ordførarkandidatar, samt fylkesordførar og fylkesvaraordførarkandidat skal delta. I tillegg til sittande ordførarar og stortingsrepresentantar, seier Odin Adelsten Bohmann og nemner namn som Terje Aasland, Lene Vågslid, Christian Tynning, Sven Tore Løkslid, Hedda Foss Five, Bjørg Tveito Lundefaret, Hilde Alice Vågslid, Halfdan Haugan og Mette Haugholt.

Sandberg og Hoksrud

Framstegspartiet har satsa tungt på Dyrsku'n tidlegare, og i år kjem altså 1. nestleiar Per Sandberg for å vere med i duell og debatt. I tillegg kjem fyrstekandidat i Telemark, Knut Morten Johansen, GryAnette Rekanes Amundsen og Harald Kinck som er tredjemann på lista. Frå Stortinget kjem Bård Hoksrud.

Direkte på radio

Frå SV kjem Ådne Naper saman med lokale SV-politikarar frå Vest-Telemark. Telemark KrF møter med førstekandidat Hans Edvard Askjer på valutspørringa til NRK Telemark. Nrk Østafjells vil sende direkte frå Dyrskuplassen fredag når heile Telemarksendinga kl 14-17 går frå Dyrsku'n. I denne sendinga er det innlagt ein fylkesordførarduell i tidsrommet 1510-1600.


GÅ TIL EN SOM KAN DET - GÅ TIL FELLESKJØPET

Fredag og lørdag

Fredag og lørdag

Høytlesning fra barneboka "Johnny Virker i turbotrøbbel"

Konkurranse i hjulskift!

Fredag, lørdag og søndag kl 10, 12, 14, og 16

Søndag kl 13.00 - 17.00

Markedsleder på traktor!

Kom å se

MOTORSAGSHOW

OLAF TUFTE

Oliver Vogt er verdensmester i figurskjæring med motorsag. Se den meritterte motorsagkunstneren i sving.

håndtere saga!

Gjør et kupp!

Muddies barnestøvler

Fôret støvel produsert i neopren og gummi. 100 % vanntett. Støvelen er egnet brukt i temperaturområdet mellom 0° til –20° C

99.-

Härkila Kamko vendbar fleecejakke Vendbar fleecejakke med Gore Windstopper membran. Velegnet til både jakt og fritid. Fire romslige frontlommer.

Før 299.

1699.-

På Felleskjøpets stand

Härkila jaktstøvel Elk Hunter GTX 9

En meget lett jaktstøvel, i Gore-tex, kombinert lær og codura matriale. Støvelen er velegnet til jakt både i tøft fjellterreng og lavlandet, hele sesongen. Er grovmønstret i sålen og sikrer et godt grep, forsterket i tåparti og hel.

Før .2499

1499.Alt tilbehør til bålpanne

−··10%

Den beste tiden er fritiden!

Før .1899

Vi har markedets raskeste robotklippere for alle plenstørrelser. Møt representanter fra både Robomow og Viking hver dag på Felleskjøpet stand.

Alle leker

Våpenskap Raufoss Basic 4

FG-godkjent våpenskap for sikring av inntil 4 våpen. Våpenholdere og matte på gulvet som sikrer skånsom behandling av dine våpen.

La plenen klippe seg selv!

−··20%

d!

r et godt tilbu

Kom innom fo

Alt fra Tufte kolleksjonen!

R

−··20% R

Bestselger!

Nilfisk Høytrykksvasker Neptun 4-50 FA / 4-50 FAX R

Begrenset antall!

1990.-

1490.Kom innom vår stand for flere gode tilbud! Tlf.: 03520 www.felleskjopet.no

Varmtvannsvasker i mellomlklassen med flowstyrt kontrollsystem. Utviklet for rutinemessige og krevende oppgaver i bilbransjen, landbruket og i industrien. På 4-50 FAX modellen får du i tillegg integrert slangetrommel og 15m slange.

Før .1990

Spar .1000

• Veiledning og råd for valg av rett robotklipper. • Vi er behjelpelig med montering. • 3 års garanti. • Supporttelefon.

Gode tilbud på Gaupen hengere!

Møt rep. fra Nilfisk!

4-50 FA

ar

Sp .6163 . 7 3 4 23. 4-50 FAX

Hos Felleskjøpet får du:

ar

Sp .5501 . 4 9 4 27.


8 | DYRSKUN 2015

matLyst! Lokalmat: I matteltet finn ein mykje spennande smakar.

Landets største mat- og landbruksmesse, Dyrsku´n, utvidar no eiga matsatsing. Målet er å bli ei av landets største matmesser. Satsinga har fått namnet Matlyst. Ω Interessa for mat, og ikkje minst kunnskap og rundt matens opphav er større enn nokon gong. Dyrsku´n skal vera ein kunnskapsformidlar innan knytinga mellom landbruk og mat, med føremål å auke publikums medvit, fortel dagleg leiar Geir Helge Espedalen. Med sine lange tradisjonar som handels- og marknadsplass både når det gjeld dyr og mat har Dyrsku´n ein unik moglegheit til å vera ein formidlar av heile reisa frå jord til bord.

Foto: Øystein Køhn

Vi ynskjer å bidra i utviklinga av lokal mat som ei viktig næring

Marit Nordstoga Aasen

Breidde av utstillarar

På sikt er målsettinga å bli ei leiande matmesse der gjestene både kan oppleve lokale produsentar, og samstundes auke kunnskapen om norske mat-

tradisjonar. Det har vist seg å bli ei naturleg utvikling av kva vi ynskjer at Dyrsku´n skal vere i framtida. I fylgje ei marknadsundersøking frå i fjor sa opp mot halvparten av dei besøkande at interessa for mat er ein av hovudgrunnane til å besøke arrangementet.

Lage ost på kjøkenbenken

Blant utstillarane i år finn ein både gamle og nye aktørar. Det er venta opp mot 100 utstillarar innan segmentet, alle handplukka av arrangøren for å skape breidde og rett kvalitet i messa. Ω Lille Budeie er ny av året, ein produsent som sel utstyr til å produsere eigen ost og yoghurt på kjøkenbenken heime. Ein annan aktør er Vesaaskurven frå Vinje som har stilt på Dyrsku´n i fleire år, og stiller og i år med sin spesialitet, eldhusrøkt kurv av sauekjøtt, fortel prosjektleiar for Dyrsku´n og Matlyst, Margit Nordstoga Aasan.

Kvalitet og innovasjon

Dyrsku´n har ein lang tradisjon med høg kvalitet og godt omdømme, og går i 2016 inn i sitt 150. år. Mat-

lyst skal atterspegle øvrig kvalitet og innhald både ovanfor utstillarar, publikum og landbruket for øvrig. Årets matutstillar er i 2015 småprodusenten Hans Sylte. Produksjonssjef Håvard Winther ser fram til arrangementet. Ω For oss er dette minst like flott som å bli invitert til Berlin og Grüne Woche.

Utvikle lokalmat

Satsinga «Dyrsku'n Pop-up-kjøkken», som vart lansert i 2014, vil halde fram og servere lokalmat til Dyrskupublikummet. Ω Vi ynskjer å bidra i utviklinga av lokal mat som ei viktig næring både i Telemark og i resten av landet. Vi har derfor blant anna inngått eit samarbeid med opplæringskontoret i Telemark, Vest Telemark Vidaregåande skule, avd. Seljord og Hanne Frosta, som i år, som i år skal stå for gjennomføringa av konseptet kva gjeld meny og servering gjennom sine lærlingar. Dyrsku´n er ein marknadsplass, og vi er opptatt av å samarbeide godt med både utstillarar og andre aktørar, seier Margit Nordstoga Aasan.

Popup-kjøkken med lokale råvarer

I matteltet blir det også i år eit popup-kjøkken der gjestene kan få smake på rettar basert på råvarene som er er å finne blant matutstillarane. Kokken Hanne Frosta frå Bergen har hatt ansvaret for å finne fram rettane som skal bli servert frå kjøkkenet.

Fjellgris frå Valdres i lefse

Gjer seg klar: Kokk Morten Tungesvik og lærling Chandra Subba prøvar ut ein av rettane under inspirasjonsdagane før Dyrsku'n.

Kjepølse frå Vinje Slakteri

Alt ein månad før Dyrsku'n var ein gjeng samla i Seljord for å komponere rettane. Hanne Frosta hadde med seg kokkelærling Chandra Subba frå Skien, Henrik Langkås frå Hørte, kokk Morten Tungesvik frå Bergen og Oddvin Slåttedalen frå opplæringskontoret i Telemark under inspirasjonsdagane. Teamet har blant anna bruka Fjellgris frå Valdres, spirer frå Hoppestad gård og ost frå Lega. Ω Det har vore veldig kjekt å jobbe med desse rettane. Vi har diskutert og smakt oss fram til kva som skal vere med. Det er eit veldig bra konsept å bruke råvarer i teltet istaden for bare å lage noko, meiner Frosta som i fleire år har drive restauranten Hanne på høyden i Bergen. Ho har blant anna fått Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris for innsatsen.


DYRSKUN 2015 | 9

Ferdige produkt: Tor Djupedal og Olav Tho auser opp det ferdige mjølet.

Idyll: Her teikna Henrik Sørensen skissene til det kjende måleriet av Myllarguten

Kortreist mjøl frå HjarTdal bygdemølle Kvalitet: Maskinene på Hjardal bygdemølle frå 1930-talet er framleis i bruk. Svein Våle er møllaren som må passe på at kvaliteten på mjølet blir god.

Den gamle bygdemølla i Hjartdal er framleis i drift takka vere lokale entusiastar. Frå den gamle kverna kjem det ut byggmjøl av den gode gamle sorten. No tar dei med seg mjølposane til matteltet i håp om at endå fleir skal oppdage kvalitetane til bygg. Mikkel Aanderaa Idyllisk ned mot Egderudfossen ligg Hjartdal bygdemølle. Morgontåka blandar seg med vassføyka frå fossen og støvet frå mølla som fyk ut av veggen. Akkurat her var det visst nok Henrik Sørensen laga skissene til det kjende måleriet av Myllarguten. Frå den gamle møllebygningen er det ein jamn dur frå maskinene. Innanfor veggane er Svein Våle, Tor Djupedal og Olav Tho godt i gang med dagens produksjon. Her skjer alt på gamlemåten. Svein passar på at skalemaskinen ikkje er for hard med byggrynet, Olav auser opp det ferdige mjølet i papirposar medan Tor heiser opp nok ein sekk med den gamle vinsjen.

Moderne på 30-talet

Her er maskinene slik dei blei installert av Olav S. Våle på 30-talet. Det var nytt og moderne utstyr den gongen. Rett nok er vassdrifta erstatta med elektrisitet, men elles er alt som for 80 år sidan. Sidan det er så godt som slutt på korndyrkinga i Hjartdal må mølle-entusiastane til Kviteseid etter råvarer. Der passar Torjus Moen på å skaffe dei godt tørka bygg av beste kvalitet. Å prøve å male korn som

ikkje er tørt nok vil dei ikkje prøve igjen. Eit år måtte dei kjøre rundt i butikkane og hente tilbake mjøl som var i ferd med å mygle.

Gode byggryn

Fyrst går kornet opp skrella, eller skalemaskinen, som varsamt fjernar skalet. Ω Eg passar veldig på at me ikkje er for harde med kornet, det skal handsamast varsamt. Då blir det gode byggryn og godt mjøl, seier møllar Svein Våle. Når ein sekk byggryn er klar, tar Tor Djupedal over og heisar sekken opp ein etasje med vinsjen. Som alt anna i mølla er også vinsjen driven av reimdrift frå ein sentral motor i kjellaren. Gryna renn ned i kvernsteinane og ut kjem det ferdige mjølet.

I lokalbutikkar

Så langt er det bygg som blir male for vidaresal. Det er veldig kortreist. Papirposane med både byggryn og byggmjøl hamnar i lokale butikkar i Hjartdal, Seljord, Tinn og Tuddal. Einaste marknadsføring så langt

Eg passar veldig på at me ikkje er for harde med kornet

Svein Våle

er eit godt rykte. Men etter eit innslag på NRK sist haust, gjorde salet eit veldig byks. Bygdemølla er organisert som eit lutlag der all forteneste går tilbake til laget. Ω Me sel rundt 2000 kg i året, men poenget er i ikkje å bli så store. Her er det viktig å ta vare på tradisjonen og området rundt mølla. Dette er både kulturutvikling og næringsutvikling på ein gong, hevdar Svein Våle.

Besøkande

Mølla kan også vere ein del av ei framtidig reiselivssatsing i Hjartdal når den nye tunnelen ÅrhusGvammen leiar trafikken utanom bygda. Då håpar dei gamlevegen kan vere ein del av ein gylden omveg der turistane kan innom bygdemølla og sjå korleis mjølet blei laga i gamal tid. Alt no har dei jamleg besøk av skuleklasser, barnehagar og pensjonistlag.

Bygg i smårettar

Mange spør etter rein og kortreist mat som ikkje er for hardt behandla. Derfor passar mjølet frå Hjartdal Bygdemølle godt inn i matteltet på Dyrsku'n. Der skal kokkane bruke mjølet i ulike rettar i Popup-kjøkkenet. I tillegg kan gjestene kjøpe med seg mjøl og byggryn. Ω Folk et så mykje kunstig mat at vassgraut av byggmjøl eksotisk. Me håpar endå fleire får augene opp for mjølet vårt, seier dei tre karane på Hjartdal bygdemølle.

«Han Sylte» er årets matutstillar Det er produsenten Han Sylte som i år får gleda over å vere årets Matutstillar på Dyrsku´n.

Han Sylte er eit firma som drivast av eit ungt par busett i Nordland fylke. Han Sylte produserer gulrotmarmelade laga på gulrøter frå bygda Valnesfjord. Dei nyttar gulrøttar, som grunna

form eller størrelse elles ikkje ville blitt nytta, samt gulrotgraset til pesto. Jorda i Valnesfjord er djup og formodna, noko som gjer at høve for gulrot-produksjon er optimale. Valnedsfjord ligg på 67 grader nord, ovanfor polarsirkelen. Med lys heile døgeret og låge temperaturar, blir gulrota ekstra søt, og egnar seg difor godt til gulrot-marmelade.

Han Sylte lagar tre forskjellige variantar av gulrot-marmelade. Klassisk, Cognac og Mørketid. Dei er opptatt av miljø, design, historie, tradisjonar og matopplevingar. Produksjonssjef Håvard Winther ser fram til årets arrangement. Ω For oss er dette minst like flott som å bli invitert til Berlin og Grüne Woche.


10 | DYRSKUN 2015

30 år med bunader på Dyrsku'n Nasjonalromantisk bylgje

Ω I samband med OL på Lillehammer i 1994 fossa ei nasjonalromantisk bylgje inn over landet. Då skulle også menn ha bunad. Den same bylgja hadde me også her i landet i samband med unionsoppløysinga i 1905, meiner Ruud. Mange tar mål og bestiller bunad av Gunnar Ruud på Dyrsku'n. På det meste har han fått 26- 27 bestillingar på ei helg. Dei fleste har ei familiær tilknyting til Telemark sjølv om dei ikkje bur her lenger. Ofte tek dei mål til bunaden på Dyrsku'n når dei fyrst er i området. 80% av bunadene er herrebunader.

Kostbart plagg

Herrebunad: Det er flest menn som bestiller bunad av Gunnar Ruud på Dyrsku'n. No tar han med seg dokkene og viser fram utvalet på standen sin.

Det er ikkje bare husdyr-domarane på Fjoset som vurderer magemålet under Dyrsku'n. På standen til Sverre Ruud Manufaktur blir det tatt både magemål og andre vitale mål av dei som vil ha ny bunad. Heile 25 bunader kan dei få bestilling på under ein god Dyrsku. Mikkel Aanderaa I over 30 år har Sverre Ruud Manufaktur frå Kviteseid hatt eigen stand på Dyrsku'n. Ω Då eg starta opp i 1983, såg eg på det som ein fin stad å marknadsføre forretninga. Eg hadde høyrt frå andre at det var ein fin salsplass. Det er det framleis, mange av bunadene vi sel blir bestilt på Dyrsku'n, seier dagleg leiar Gunnar Ruud.

Vandrande skreddar

Rundt 1900 kom bestefaren til Gunnar til Kviteseid som vandrande skreddar. Amund Ruud slo seg ned

i bygda, stifta familie og starta opp som skreddar. Rundt krigen starta sonen Sverre opp konfeksjonsforretning. Frå 1981 er det Gunnar i tredje generasjon som har vidareført tradisjonane. Eit par år etter overtakinga prøva han seg altså på Dyrsku'n. Ω Det er mykje arbeid, men det er ein effektiv sals-plass, seier han. I alle år har han hatt ein kombinasjon av bunader og klede med til Seljord. I starten var bunad helst ein dameting, men på 1990-talet kom eit veldig oppsving for herre-bunaden.

Salet på Dyrsku'n sikrar mykje arbeid gjennom vinteren

Gunnar Ruud

Meny på kioskar på Dyrsku'n 2015 7

Hovudmatutsal:

Hamburger Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Wienerbrød Kaffe Mineralvatn

31 Portkiosk:

Hamburger Pølse m/brød Pommes frites Vaffel m/syltetøy Bakt potet Karbonade m/stappe Baguett Kaffe Mineralvatn

Hamburger Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus Baguett Kaffe Mineralvatn

Stallen:

Hamburger Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Baguett Kaffe Mineralvatn

30

27

Infokiosk :

Nordgardskiosk:

Hamburger Pølse m/brød Pommes frites Vaffel m/syltetøy Bakt potet Karbonade m/stappe Baguett Kaffe Mineralvatn

Hamburger Pølse m/brød/ Pommes frites Vaffel m/syltetøy Bakt potet Karbonade m/potetstappe Baguett Kaffe Mineralvatn

Oddbui:

Hamburger Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Baguett Kaffe Mineralvatn

Stuten:

Pølse m/brød/stappe Vaffel m/syltetøy Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Wienerbrød Baguett Kaffe Mineralvatn

Nye kroppsmål

Mange kjem også innom forretninga for å få justert bunaden til nye kroppsmål. Folk legg gjerne på seg etter kvart sjølv om det har vore kundar innom for å få sydd inn bunaden. Herrebunadene blir i stor grad laga i forretninga i Kviteseid, Damebunadene er meir omfattande med brodering. Derfor blir desse ofte sett bort til produsentar som sit heime og syr. Dette er som regel kvinner og gjennomsnittsalderen aukar frå år til år. I gamal tid sat det kvinner på kvar gard som kunne handverket godt. Ein kunne veve band, ein teikne på, ein brodere og ein montere. Så kunne dei byte tenester for å få bunaden komplett. No er det færre og færre som kan det. Ω Det blir ei utfordring å finne arvtakarar. Eg håpar det kjem nye som kan ta over etter kvart. Særleg folk som er gode til å montere skortar det på, seier Gunnar Ruud.

Tala refererar til plassering på kartet, side 22

24

Krubba:

Det å få seg eit festplagg er ei stor investering. Ein herrebunad kostar rundt 18.000 kroner medan kvinnebunaden kjem på rundt 28.000. I tillegg kjem sylvet og eventuelt ein kniv. For at alt skal passe perfekt tek Gunnar 12-13 mål til bunaden og 6-7 ekstra til skjorta. Då kan syarane bruke vinteren på å gjere bunaden klar. Eit par ekstra gonger må kunden kome til butikken for å sjå at alt passar. Ω Salet på Dyrsku'n sikrar oss mykje av arbeidet gjennom vinteren. Dei fleste ynskjer seg bunaden klar til mai året etter, men nokon skal også ha nytt festplagg til julefeiringa. Då må dei få det, seier Gunnar Ruud.

25

23

Kantina:

Gunnarbui:

Einarbui:

29

28

Sigridbui:

Nordgardbui:

Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Wienerbrød Baguett Kaffe Mineralvatn

Pølse m/brød Pommes frites Vaffel m/syltetøy Bakt potet Baguett Kaffe Mineralvatn

Hamburger Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Baguett Kaffe Mineralvatn

Pizza hamburger pølse m/brød kaffe lefser

Pølse m/brød/stappe Karbonade m/stappe Rjomegraut Lapskaus m/brau Baguett Kaffe Mineralvatn

3 Eldhuset : Rjomegraut Pølse m/brød Kaffe Mineralvatn

Betelbui:

Vaflar Kaffe Mineraltvatn.r


Hvorfor Jamax?

FÅ ET GODT U D! MESSETILB B e s ø k o s s på stand C4 0 5

Din SIKKERHET ved maling og vedlikehold I HØYDEN Enkel og hurtig montering Svært mange fornøyde brukere

HUSPAKKE 2

HUSPAKKE 1 Kan bygges som A eller B.

Kan bygges som C, D eller E.

Totalvekt kun 170 kg. Typegodkjent kl.3.

Totalvekt kun 280 kg. Typegodkjent kl.3.

Vedlikehold av boligen er lønnsomt Kan påbygges etter behov

C

A D

Lengde 3 meter

Lengde 3 meter

Lengde 6 meter

HUSPAKKE 3

E

Arbeidshøyde ca. 5 m.

Arbeidshøyde ca. 7 m.

Arbeidshøyde ca. 9 m.

Arbeidshøyde ca. 5 m.

Arbeidshøyde ca. 7 m.

B

Lengde 9 meter

Lengde 6 meter

BYGGMESTERPAKKE 99 m2 Totalvekt kun 724 kg. Typegodkjent kl.3.

Kan bygges som F eller G. Totalvekt kun 390 kg. Typegodkjent kl.3. F

Arbeidshøyde ca. 7 m.

Arbeidshøyde ca. 7 m

Arbeidshøyde ca. 9 m

G

Lengde 6 meter

Lengde 9 meter

GAVLPAKKE 55,5 m2

Totalvekt kun 460 kg. Typegodkjent kl.3.

Lengde 18 meter

JAMAX STILLASHENGER

Arbeidshøyde ca. 9 m.

Alle vå våre åre stillass har stillbare stillba are føtter 1 m.

Praktisk tilhenger for transport og oppbevaring av stillas.

Lengde 9 meter

Norges mest solgte stillas

Bestill i vår nye nettbutikk: alutec.no

tlf. 56 30 41 00 (Kl 08-22)

NORSKPRODUSE RT

Oppgradere stillaset? Vi har påbyggingspakker fra Huspakke 1 til 2 og fra Huspakke 2 til 3 til kr. 9.900,- inkl. mva.


dde.

12 | DYRSKUN 2015

Brenn for norsk matproduksjon

Landbruksforkjempar og reklamemann Ingebrigt Steen Jensen er årets opningstalar på Dyrsku'n. Mikkel Aanderaa

Ω Eg ivrar veldig for norsk landbruk og norsk matproduksjon. Derfor vil eg fortelje kor viktig det er at vi har landbruk over heile landet, seier opningstalaren. På Dyrsku'n møtes både politikerar, forbrukerar og produsentar og dette er derfor ein fantastisk arena og få gjere dette på. Ingebrigt Steen Jensen er mest kjend som reklamemann, fotballentusiast og foredragshaldar. Men han har også engasjert seg kraftig i verdien av norsk landbruk. Eg har eit varmt hjerte for norsk landbruk. Det har eg hatt sidan eg gjennom familie for 30 år sidan møtte bønder som stod på seint og tidleg utan ferie. Dei gjer ein veldig viktig jobb som me må sette meir pris på.Som reklamemann har Jensen gjennom 15 år jobba med TINE, Gilde, Nortura, Bama og Matmerk. Då har han også måtte sette seg grundig inn i norsk landbruk for å gjere ein god jobb. Gjennom reiser til foredrag over heile landet får han også meir kunnskap.

Nei til salg av Norge

Dyrsku'n er ein heilt unik møteplass for landbruket Ingebrigt Steen Jensen

Lagar for lite mat

Norge er nede i 40 prosent sjølvforsyningsgrad sjølv om Stortinget har sagt det skal vere 50 prosent. Mattryggleiken blir utfordra og det er stadig meir fokus på trygg mat. Då må vi ikkje rote det bort, tordnar Ingebrigt Steen Jensen. Folk er opptatt av kortreist rein mat, daglegvarehandelen er opptatt av det og kloden treng det. Det er så rart at politikarane virkar som dei ikkje vil ha det. Politikarane som styrer er i utakt med det norske folket på dette området, meiner han. Trendene seier auka norsk matproduksjon, fleire bruk og fleire bønder!

Hjørnesteinar

Opningstalaren vil også snakke om kor viktig det er at vi tar heile landet i bruk. Ω Det handlar om busetting. Sjølv om det ikkje er 1000 bønder i ein kommune, så er dei viktige. Dei er hjørnesteinen i mange bygder. Sluttar dei, så ryk heile lokalsamfunnet. Vi må ikkje tenke at det er billigare å produsere mjølk på flatbygdene enn på Røros. Han meiner vi er heldige her i landet som har trygg mat. ΩVi treng ikkje tenke på om vi har vaska skjerefjøla godt nok slik ein må passe på i andre land. Dette er tema som vi nordmenn ikkje treng å forhalde oss til. Norge brukar svært lite antibiotika samanlikna med andre land. Stikkord for det norske landbruket er tryggleik, kortreist, miljøvenleg, høg kvalitet og lokale spesialitetar! Dyrsku'n er ein heilt unik møteplass for landbruket og eg gler meg veldig til å kome. Den faglege tyngda i messa, saman med det store mangfaldet i besøkande og aktørar gjer dette til ein svært spennande arena for alle som brenn for norsk mat, avsluttar han.

involve.no

I januar tok han initiativ til kampanjen «Nei til salg av Norge». Den kom som eit resultat av at næringsminister Monica Mæland ynskte å selje ut ei rekke statseigde selskap. Han meiner det også er viktig å passe på landbruket.Det viktigaste er å passe godt på langsiktig verdiskaping i Norge. Vi må brødfø oss sjølve og lage vår eigen mat. Vi må gje framtidstru for ei Sterke meiningar: Ingebrigt Sten Jensen brenn for næring som er usannsynleg viktig for landet. Alle menorsk mat og norsk eigarskap Foto: Siri Juell Rasmussen, Nationen ga-trender er på parti med norsk landbruk. Vi lever

på ein klode der fleire og fleire skal ha mat. Det er ikkje sjølvsagt at vi bare kan kjøpe den i butikken.

LANDBRUKSFORSIKRING – SUNT BONDEVETT Været lar seg ikke styre, det er derfor smart å forsikre deg mot skader på avlingen. Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi kjenner bøndenes utfordringer bedre enn noen. Vi tilbyr gunstige forsikringer som er skreddersydde. Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

Les mer og bestill på landbruksforsikring.no, eller ring 05263 for å snakke med en rådgiver.


DYRSKUN 2015 | 13

Spennande kulturprogram Det tradisjonelle Dyrskuspelet blir i ür bytta ut med tre andre kulturinnslag frü scenen pü Fjoset. Fredag er det folkemusikkprogram under leiing av spelemannen Torgeir Straand, laurdag blir det konsert med Valkyrien Allstars og sundag teater med Knerten og Lillebror. Fredag kl. 17 presenterer Norsk Hardingfelesenter Ung vind i historisk sus - ei stor mønstring av unge folkemusikarar og dansarar frü Telemark. Dyrsku’n har i generasjonar ogsü vore ein arena for framvising av folkekulturen. Meisterspelemannen Torkjell Haugerud var i mange ür sentral i Dyrsku’n, og han spela ofte Ligangaren til opning. Han budde pü Nordgarden der det er dyrskuparkering i dag.

Valkyrien Allstars pĂĽ Dyrskuscenen

For fyrste gong pü fleire ür kan Dyrsku-publikummet oppleve konsert under Dyrsku´n. Laurdag kl. 18 blir Fjoset gjort om til ein fullverdig konsertarena nür kritikarroste Valkyrien Allstars stür pü scenen.

PopulĂŚr: Knerten kjem til Dyrsku'n

bli glad over ĂĽ sjĂĽ korleis det stĂĽr til med rekrutteringa, seier programleiar er Torgeir Straand.

Naboar til Dyrskuplassen

Ί Me für høyre Ligangangaren. Me für høyre Smelands vals etter den andre spelemannsnaboen pü Nordgarden, slik Anne Hoff spela den pü hardingfele og piano. Ein tredje spelemannsnabo pü Nordgarden var Eivind Mo, og me für høyre slütten hans Eivinds minne. Og Ragnar Haugstøl kved Dyrskuvisa, fortel Torgeir Straand i Norsk Hardingfelesenter. Ί Me fyller scena med unge artistar frü Tusseleiken, Minituss, unge lokale felespelarar og Tinndølan. Sprekingar dansar halling, ungar kved og spelar fele. Godt kjente vaksne utøvarar i lag med dei unge – vidareføring av tradisjon i friske früspark! Ottar Küsa og Torgeir Straand spelar hardingfele. Ί Denne framsyninga mü du fü med deg, og du vil

Knerten

Laurdag kl 18 er det konsert med Valkyrien Allstars pü hovudscenen pü Fjoset (sjü eigen sak) og sundag blir det barneteater med Knerten og Lillebror. Det er Egal teater som skal framføre historia av AnneCath. Vestly. Ί Lillebror og Knertens vennskap har gjort Knerten til ein utruleg populÌr pinne. Kanskje fordi Lillebror für det mykje meir spennande og morosamt nür han har Knerten. Og nür han har Knerten er han aldri üleine, fortel teateret som lovar at det blir mogleg ü møte Knerten etter framsyninga og kanskje fü med seg eit bilde heim.

Valkyrien Allstars har med sitt utgangspunkt i norsk folkemusikk presentert eit heilt eige uttrykk som har tatt det norske folk med storm. Pü sitt fjerde studioalbum, som bleiv gjeve ut i 2014, førte Valkyrien Allstars vidare sin unike sound i grüsona mellom det tradisjonelle og det moderne. Gruppa har gütt frü kvintett til kvartett, dü felespelar Ola Hilmen har valt ü ta ei lengre pause. Bandet bestür av: Tuva Livsdatter Syvertsen, Erik Sollid, Magnus Larsen og Martin Langlie. Lütane er i større grad enn tidligare eigenkomponerte. Framleis er det innslag av tradisjonelle hardingfeleslüttar og gamle skillingsviser, men det er bandets eigne tekstar og melodiar som har dominert utgjevinga. Bandet har, i samarbeid med produsent Bugge Wesseltoft, gütt grundig til verks og verkelig nytta seg av moglegheitene som finnast i Amper Tone studio, der plata er innspelt med Bürd Ingebrigtsen bak miksebordet. Resultatet ber preg av kontrastane mellom det store, kakofoniske og det nÌre, intime og direkte uttrykket som kjenneteiknar den norske tradisjonsmusikken. Konserten er open for alle som er pü Dyrsku´n laurdag eller med helgepass.

 

 ‰Š          ÂŒ

 ‹Â?

        Â 

Â?Â? Â? Â?Â? Â?Â?    ­Â?Â?   Â?   Â?Â?  

 „  Â… Â? Â

€ Â?‚ Â?Â? ƒ   Â?Â? €Â? Â? ­Â?Â? † Â?Â?

‡Â?  † „ ˆÂ? 

Â?Â’

  “““

  

    � 

 Ž „†‘…


14 | DYRSKUN 2015

Skal smis: Smeden Øivind Klausen (t.v) skal smi Mari Line Fosse og Øyvind Andread Åleskjær-Nordheggen i Hymens lenker. Olav Sem (t.h) er som vanleg kjøgemeister. (Foto: Marit Mæland)

Bryllaup Sundag er barne- og familiedag

Laurdag 12.september skal nok eit par bli smidd i hymens lenker.

I år er det lagt opp til ekstra mange aktivitetar for barn på sundag. Ω På sundag ynskjer me å setje ekstra fokus på dei yngste gjestene våre , seier prosjektleiar i Dyrsku'n Margit Nordstoga Aasan. Blant anna blir det teaterframsyning med «Knerten og Lillebror» og ekstra mange aktivitetar mynta på dei minste. I Sterke Nils-tunet blir det smoothie-sykkel i regi av Telemark 4H, kinning av smør, mjølking av geiter, steiking av pannekaker på bål, tinnstøyping, smiing og halmbinding. Bak husdyrhallen kan ein ri på ponni og i Matkvartalet blir det matskule for barn. I landbrukshallen blir det også i år pølseskule for barn.

Barkebåtar

I Telemarkskogen kan dei spikke barkebåtar eller lafte

småhus. Tredreieverkstaden ved Hall B er alltid populær, der kan ungane lære å dreie med kyndig rettleiing av erfarne dreiarar. Ved Buret like innanfor hovudporten er det ull- og spikkeverkstad.

Politimester Bastian

Sundag kl 16 kjem Egal teater til scenen på Fjoset med framsyninga «Knerten og Lillebror» av Anne-Cath. Vestly. Heile sundagen skal også Politimester Bastian besøke Dyrskuplassen. På E-området blir det fotballradar, airtrack med tjukkas og trampoline samt kokosbollekastar. Dit kjem også klatreparken «Høyt og lavt» med mange aktivitetar for barn og unge.

Mari Line Fosse og Øyvind Andreas Åleskjær-Nordheggen er i år paret som skal smies i hymens lenker. Mari Line er oppvaksen i Trollebotn i Seljord, Øyvind er frå Oslo. Saman har dei to born, Adele Karinia på 12 år og Trym på 9. Familien på fire flytta tilbake til heimbygda til brura i 2013, og bur nå i Seljord. Til dagleg har Mari Line ei stor interesse for hest, og til hausten er planen at ho skal jobbe med opplæring innan voltige. Øyvind er datatekniker og jobbar som sjølvstendig næringsdrivande. Han er også numismatikar - med andre ord, han har god greie på gamle myntar. Paret giftar seg i Spania i sommar, og 12.september vil du kunne bli med når paret blir smidd i Hymens lenker på Sterke-Nils-tunet. Mari Line og Øyvind er det 12.paret som smis i Hymens lenker under Dyrsku´n. Tidlegare brudepar har vore frå blant anna Østerdalen, USA og Telemark.

på Besøk ossmer stand num B-103

Riktig redskap til hver jobb er aldri feil Som du kanskje vet er vi på Ålø verdensledende på frontlastere. Derfor er det logisk at vi også leder utviklingen av solide og effektive redskap. Hele vårt sortiment finner du på www.quicke.nu og www.trima.nu

FlexigripTM

Ålø Norge AS

PowergrabTM

Postboks 214, 1891 Rakkestad 69 22 28 88 / post@alo.no www.alo.no

Hydraulisk Pallegaffel

Stengrep

Silocut®

Multipurpose skuffe Dette er en flerbruks skuffe i kraftig utførelse. Tre brede slitestål gjør skuffa vridningsstiv og solid. Med denne skuffa kan dere skrape, høvle, dra og klype, eller bruke den som en vanlig skuffe. En annen fordel er bunn tømming i de tilfeller som man gjerne skulle hatt litt mer høyde, ved f.eks. lessing av hengere.

Silograb®

UnigripTM

Planeringsskuffe


DYRSKUN 2015 | 15

Mange aktivitetar i Sterke Nils-tunet Vi vil ha eigne aktivitetar for Born

Gry Hovland

spinning av Angora-ull og spikking av ljåskaft. Sterke Nils-tunet skal vere ei «grøn lunge» der du kan ete nista di og drikke kaffe. - Vi vil ha eigne aktivitetar for born, blant anna skal ungar få steike pannekake på bål. Dei kan også lage heimelaga tennbrikettar ved å dyppe konglar i stearin, lovar Gry Hovland. Ei storhending i Sterke Nils-tunet kvart år er bryllaupet. Då kjem det

Verdsnyheit i tivoliet

Tradisjon: Smiing er eit populært innslag på det tradisjonsrike Sterke Nils-Tunet.

Er du på jakt etter eit litt rolegare område på Dyrskuplassen? Sterke Nils-tunet er eit levande tun der du kan sjå gamle handverk og tradisjonar. Der står kyrne på båsen i det gamle fjoset og smeden er i sving i smia. I ystebua blir det separering, kinning og ysting med utdeling av smaksprøver. Ω Det er litt sal av ulike varer, men det er ein lågkommersiell plass, seier Gry Hovland frå Telemark 4H som er ein av arrangørane saman med Budeieveven og Landslaget for Telemarksfe.

mange hundre menneske for å sjå på at smeden Øivind Klausen smir brureparet i «hymens lenkjer». Kvar dag er det også tidsbilete om SterkeNils skrive av Sigurd Telnes. I år er tittelen ”Gonhild - den bergtekne”. Det blir også folkemusikk kvar dag kl 16. Då blir det slåttar og spel ved Knut Buen, Kittil Brekke og Sigurd Telnes. Med alle aktørane er over 100 personar i sving for å lage aktivitet på Sterke Nils-tunet.

Mange av aktørane kjem tilbake år etter år. Blant dei er Gammeltraktorens venner og Funnerfellen. Det blir smiing for born, knivsliping, skoing av hest, halmbinding, tråsløyd, binding av fiskegarn, tinnstøyping

I år er det moglegheiter for litt ekstra kiling i magen på tivoliet på Dyrskuǹ. Lunds har 120 års jubileum og feirar med den splitter nye attraksjonen Dragon Nest , den einaste i sitt slag i heile verda! Den som lir av frykt for høgder bør kanskje nøye seg med å sjå på , i staden for å sveve 40 meter over bakken.

MØT OSS PÅ DYRSKU’N STAND i410 Tilbud på lifter, flishuggere og fallsikringsutstyr. Ta turen for en uforpliktende prat. Finansiering:

LANDSDEKKENDE SALG - SERVICE - DELER - KURS Bleivassvegen 34, 5347 Ågotnes • Tlf: 55 31 55 31 • Mob: 932 00 553 • post@gantic.no • www.gantic.no


16 | DYRSKUN 2015 50 år med Dyrsku`n

Fint besøk: Kronprins Olav under jubileumssjået i 1956

Dyrsku'n feirar 150 år i 2016

Planlegginga er godt i gang for den store jubileumsfeiringa neste år. Då er det 150 år sidan «Statens første qvægudstilling i Seljord» og det blir både parade, bokutgjeving, fagleg program, festaften og spelstykke. Kongehuset er også invitert. Prosjektleiar Yvonne Eilefstjønn lovar ei storstilt feiring under Dyrsku'n 2016. Både samarbeidspartnarar, utstillarar og publikum er invitert til å kome med idear til den store feiringa

Spelstykke

Det er klart at det blir eit historisk spelstykke i 2016. Sanden kulturopplivingar er ansvarleg for oppsetjinga og arbeid med manus er allereie godt i gang. På ein slik enorm møteplass er det eit vell av gode historiar og spesielle hendingar frå både ny og gamal tid, og me lovar eit spelstykke som garantert vil få dei fleste til å dra på smilebandet humrar ansvarleg for spelsykket Leif Arild Sanden.

Feiring for alle

Ω Ein viktig del av arbeidet med jubileet er er å sikre at dette blir

ei markering for heile regionen, for landbruket , ja for heile landet! For Dyrsku'n er heilt unikt. Dyrsku'n betyr så mykje for så mange og det må markerast på skikkeleg vis, seier prosjektleiaren som lovar ei folkeleg feiring for alle.

Gåvebok

Forfatter Håvard Rem og Halvor Kleppen skal skrive jubileumsboka for Dyrsku'n. Håvard Rem, som har mottatt ei rekke prisar for sitt forfatterskap, gler seg til prosjektet og vil gjennom sitt bidrag i boka formidle sjela i Dyrsku. Opphavet til Dyrsku'n er godt dokumentert gjennom tidlegare utgjevingar, så i denne boka vil Halvor Kleppen, nyleg ute med den prisnominerte «De kalde lekene», sjå historia med litt nye auge. Boka skal skildre den

Både samarbeidspartnerar, utstillerar og publikum er invitert til å kome med idear til den store feiringa Yvonne Eilefstjønn

samfunnsmessige betydninga av ein møteplass som Dyrsku'n, både i eit historisk perspektiv, i notid og i framtida. Dyrsku'n har til alle tider vore ein arena som har skapt både handel og utvikling, noko som sjølvsagt skapte vekst i bygdenæringane. Dette skal det setjast av plass til i boka, seier ansvarleg for bokprosjektet hjå Dyrsku'n, Henry Mæland. I samanheng med bokutgjevinga er også det starta eit grundig arbeid for å systematisere det rikhaldige Dyrskuarkivet, og i boka vil det presenterast ein heil del nye bilete som hittil ikkje har vore publisert. Dette blir ei flott gåvebok med mange bilde, spennande historiar og gode artiklar, lovar Henry Mæland. Boka blir gjeve ut i samarbeid med Dinamo Forlag.

Formidler kunnskap

Dyrsku'n som kunnskapsformidlar er ikkje noko nytt. Alt frå starten var det faglege foredrag frå statsagronom Johann Lindeqvist og andre. Her har teoretikarane møtt praktikarane gjennom alle tider og nye idear har kome til. Kunnskapsformidlinga er like viktig i dag som det var den gong og er framleis ein stor del av Dyrsku'n. Dette vil det også vere fokus på i heile jubileumsåret.

• 1866: "Statens første Qvægudstilling” i Seljord. • 1867: Dyrsku-fjøset med 200 båsplassar teke i bruk. • 1897: Dyrsku-fjøset utvida til vel 300 båsplassar. • 1916: 50-årsjubileum. Kongens fortjenstmedalje i sølv til telebøndene Hans Kleppen og Sveinung Groven for arbeidet "for telemarksfæets fremgang". • 1947: Det blir opna for andre storferasar enn Telemarkskyri. • 1956: 100-årsfeiring av det fyrste rasedyrskuet i Noreg, Kviteseid 1856, og 90-årsjubileum for Dyrsku'n i Seljord. Kronprins Olav æresgjest. • 1962: Bygdekunst/husflidutstilling for fyrste gong på Dyrsku'n. I dag landets største husflidsutstilling. • 1965: Seljord kommune inn i Dyrsku'n. • 1966: Jubileumsutstilling. Ny husflidshall, utstillingshall og nytt sanitæranlegg. • 1968: Dyrsku'n blir utvida frå to til tre dagar og flytt til helg. • 1969: Namneendring til Seljordutstillinga Dyrsku'n. Den fyrste Seljordprisen blir delt ut. • 1970: For fyrste gong over 20 000 på Dyrsku'n: 20 193. • 1981: Fyrste gong over 50 000 på Dyrsku'n: 51 035 selde billettar. • 1990: 62 742 på Dyrsku'n. • 1991: 125-årsjubileum. 18 dekar nytt utstillingsområde. Opprusting av kjøkken og kafeteria. • 1993: Ny publikumsrekord: 64 182. • 1995: Dyrsku-arrangementet omorganisert, Dyrsku'n får dagleg leiar. Dyrskuplassen utvida til 120 mål (innafor gjerdet). • 1996: Driftsselskapet Dyrsku'n Arrangement AS overtek drifta av Dyrsku'n. Ny husdyrhall og ny ride/ salshall. 66 417 på Dyrsku,n. • 1997: Husmannsstoga frå Gonge på Seljordshei blir restaurert og teken i bruk under Dyrsku'n. • 1998: Nytt, moderne toalettanlegg. • 1999: Sterke Nils-tunet og den nybygde "Stogo" blir opna. Ny publikumsrekord: 69 887. • 2000: Rosemålarane tevlar om publikumspris. Besøkstal: 67 158. • 2002: Ny publikumsrekord under Dyrsku'n, heile 75 072 betalande gjester. • 2003: Skoghuset under oppføring. Ein gamal byggeskikk i grindverkteknikk som vart nytta i jarnalderen. • 2004: Den nye smia og ystebui vart teken i bruk. • 2006: Dyrsku'n fyller 140 år! Ekstra satsing på dei fleste område. Cowparade vert avslutta med ein auksjon under Dyrsku`n der pengane går til bønder i Malawi. • 2007: Storstogo bygd og tatt i bruk, bygget husar administrasjon dor Dyrsku´n Arrangement, samt kjøkken. • 2008: Dyrsku´n mat og kompetansesenter er i drift. Storstogo servering og produksjonskjøkken opnar. • 2010: Nytt matkvartal. Dyrsku´n blir inkubator for mat- og naturbasert næring. Stuten Kafe renoverast. • 2011: Dyrskuplassen blir utvida med 25 daa. (I-feltet) • 2012: Husflidutstillinga er 50 år • 2014: Publikumsrekord med 88 000 menneskje innafor portane • 2015: Storstoga oppgraderas og blir ein fin arena for selskap, konfirmasjoner og meir • 2016: Dyrsku´n fyllar 150 år


DYRSKUN 2015 | 17

Møt SnowshoeThomson Skihelt: Jon Rue, betre kjend som Snowshoe-Thomson blei heidra med eit monument i USA i 1976, 100 ür etter at han døydde.

Boka om Jon Rue, betre kjent som Snowshoe Thompson, kjem snart. Boka er ein rikt illustrert biografi over den kjende skihelten frü Telemark. I 1837 drog Gro Jonsdotter Einungsbrekke saman med over femti andre frü Tinn som det fyrste store utvandringsfølgjet frü Austlandet. Gro var enke og tok med seg den ti ür gamle yngstesonen Jon. Mest fire münader seinare nüdde dei Fox River-settlementet i USA. 14 ür seinare drog Jon saman med ein eldre bror som hadde kome over til USA seinare, til California for ü leite etter gull. Det blei lite gull, men i 1857 tok John Albert Thompson, som Jon nü kalla seg, pü seg ü frakte posten over dei ville fjella i Sierra Nevada pü ski vinterstid.

Skipioner

Dei neste 20 ĂĽra skapte John seg eit namn som den

Lik Dyrsku'n

âœ

store skipioneren i fjella i USA. Han er feira med fleire monument og skulpturar, og midt i Johns rike ligg Thompson Peak, over 3000 meter over havet. Da John døydde 1876 sto det ein lang nekrolog over han sü langt unna som i New York Times, og framleis er det John som ønskjer velkomen til byen Placerville i California. Norsk Skieventyr/Vest Telemark Museum gjev ut ein biografi om John A. Snowshoe Thompson i haust. Forfattar er skihistorikaren Halvor Kleppen som nettopp har fütt prisen The Ullr Award for boka De Kalde Lekene som kom ut i fjor. Prisen blei delt ut av International Skiing History Association. Kleppen har gjeve ut fleire bøker om skihistorie og til boka om Jon frü Tinn har han trüla alle rutene i kryss og krok over Sierra Nevada.

Stadig fleire vil vere utstillar Dyrsku'n har i ür opplevd ei auke pü 20 prosent blant dei som søker om plass som utstillar pü salsmessa. Søknadsfristen er 1. april kvart ür, og i ür stod det rundt 100 utstillarar pü venteliste. I ür blir det omlag 700 utstillarar pü Dyrskuplassen. Ί Det er büde nye og faste som er skuld i denne auka. Nokon vil ha fleire kvadratmeter plass og mange nye vil inn, fortel Annette Ajer som er ansvarleg for salsmessa. Store utstillarar innan landbruk og anleggsmaskiner søker om større plass. Spesielt forhandlar-

ane av anleggsmaskiner har auka kraftig dei siste üra. Dyrskuplassen blir utvida med 3500 kvadratmeter i ür. Det er eit lite omrüde pü venstre sida av hovudporten som no blir innanfor dyrskuomrüdet. Der blir det i hovudsak utstyr til bil og ATV. Ί Med det nye omrüdet für me ogsü ein ny billettport inn pü plassen, seier Annette Ajer.

KLIPP UT

Muskel- og skjelettlidelser koster Norge 70 milliarder kroner i ĂĽret! Se: www.formi.no

   

Se www.oortec.no om:

,*-.+ ,+. /(') /+')*!--.+/ ,,(' /+')*!--.+/-.+/ *,-/)/,$,*-(!('*,--.+/*)/',+,(-.+-/.$.+/./$.*-.

www.facebook.com/dyrskun

,.!.(/%/#/)*-)*/& /%" //#/$/&/%&//""/#/ ,/&/%&//"%/#/$))+-.()

Me møtast pü

Dyrsku'n 11.-.13. Sept '15

MASTERCARE ryggbenk

ONGO treningsstol

ERGOSITTER sitteputer

Avlastningsmatter

ERGOSITTER Backhang 24/7 ryggstol


5 0 1 rB

r å v øk

Bes

n e r Gjø

n d n sta

n u k yrs

D r e nd

u l e nd

a h d go

rt

dfy e v g

o vner

ter

ek t sp

vne

edo lle v

red tradisjone b t te åde

ru

ille Vi st

Die Biomasseheizung

edo og ovner av v r

b

en

kk ø j k e

rer

fy kom

e

app

nnk d va

me

NYHET! Flisfyringsanlegg fra KWB

Vår biovarmeavdeling er totalleverandør av: • • • • • • • • •

ved og flisfyringsanlegg vedovner med vannkappe isolerte stålpiper solfangere komplette tankpakker komplett fyringssentral vedovner vedfyrte kjøkkenkomfyrer pelletsovner

Komplette fyringsanlegg fra KWB i Østerike. Vi skreddersyr en løsningen som passer ditt behov.

Se vår komplette fyringssentral for flisfyring.

MINIBATT

- minitreskeren Minibatt prøvetresker er en enkel måte å få tatt representative prøver fra åkeren uten å måtte bruke skurtreskeren.

Bensindrevet vedkløver 25 tonn trykkraft!

Messepris 4490,- eks moms

Effektiv feiemaskin. Oppsamler kan enkelt monteres. (Tilleggsutstyr)

Messetilbud - 25% på Wile

Enkel og driftsikker slåmaskin

Wile er markedslederen blant fuktighetsmålere for korn, frø, høy, halm, surfor, flis og trepellets. Stor nøyaktighet og enkle i bruk.

137.500 Ole Chr. Bye AS Bedriftsveien 5, 1890 Rakkestad Telefon 69 22 53 00 - bye@bye.no

CUB CADET UTV

Kraftig 4x4 UTV med 3-sylindret dieselmotor. Selges ferdig registrert som avbildet med utstyr som varmeapparat, vinduspusser/spyler, arbeidslys, tilhengerkobling osv. Veil. pris inkl utstyr og hytte 266.430,-


Gode messepriser på alle våre Grammer stoler Besøk vår komplette utstilling av stoler for traktor, anleggsmaskiner, truck, båt, buss, last- og varebil.

T! E H NY r med te e s t Bå jæring f

G N I D D Y R

R E LAG 1590

6900

-50%

MTD 46SPB 46 cm klippebredde Briggs&Stratton motor Selvgående Oppsamler veil pris 2990,-

MTD ME66, fjorårsmodell 8 hk snøfres, 66 cm bredde veil pris 14.490,-

Benytt muligheten til å gjøre et kupp på Wiper robotklipper. Maskiner for store og små områder.

Et utvalg fra vårt tilbudstorg

9990

Opptil

35% rabatt

på stoler med utgåtte farger

Carillon 4:3 Vedovn nom. effekt 6kW veil pris 23.700,-

setetrekk Grammer

fra kr 100

snøfresere 8/10hk

fra kr 6900

kompostkverner

før 1990 nå 790

elektriske gressklippere

før 890 nå 490

gresstrimmere, bensin 33cc

før 1190 nå 690

gresstrimmere, bensin 52cc

før 1390 nå 790

gresstrimmere, elektrisk

før 249 nå 120

motorsager, elektrisk

før 890 nå 490

motorsager, bensin 25cc

før 1350 nå 790

motorsager, bensin 46cc

før 1790 nå 850

løvblåsere, ryggmontert

før 2090 nå 900

hekksakser, elektrisk

før 590 nå 300

hekksakser, bensindrevet

før 1690 nå 950

Grammer Maximo førerstol

før 22487 nå 14900


20 | DYRSKUN 2015

Landbrukssamvirke + Dyrsku'n = Sant Saman vil partane utvikle aktivitetar til Dyrskuǹ som bidrar til å fremje norsk landbruk Geir Helge Espedalen

Matsatsing: Dyrsku'n skal vere eit nasjonalt fyrtårn for bygdekultur, fornying, verdiskaping og kunnskapsformidling.

Norsk Landbrukssamvirke og Dyrsku’n har blitt einige om ei samarbeidsavtale. Målet med samarbeidet er å fremje norsk landbruk. Dei siste åra har det vore ein enorm auke i interessa for landbruk og matindustri. Målsetjinga med avtala er å bruke Dyrsku`n til å folkeleggjere, opplyse og engasjere det norske folk om landbruk og matindustri. Dyrsku`n vil i større grad fokusere inn mot born og ungdom. Saman vil partane utvikle aktivitetar til Dyrsku`n som bidrar til å fremje norsk landbruk. Ω Heiagjengen for landbruket og den norske bonden har aldri vore større. Dyrsku’n inviterer bønder, bygdefolk og landbruksentusiastar frå heile

landet til å kome saman og det vil vi vera ein del av, seier Ola Hedstein, administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke. Dyrsku`n skal vere eit nasjonalt fyrtårn for bygdekultur, med tradisjon, fornying, verdiskapning og kunnskapsformidling. Ω To av våre viktigaste segment er landbruk og mat. Med våre 90 000 besøkande på tre dagar i september, skal vi etablere oss som ei nasjonal landbruksmesse der bøndene frå heile landet samlast, seier Geir Helge Espedalen, dagleg leiar i Dyrsku’n.

Ω På Dyrsku'n skal viktige spørsmål innan landbruk og mat diskuterast, forum skal etablerast og nyheiter skal bli lansert. Vi har ambisjonar om at denne arenaen skal vera sentral for våre viktigaste nasjonale og internasjonale spørsmål innan landbruk og mat for framtida.

Skape optimisme for landbruket

Dyrsku’n har sidan opninga for 150 år sidan vore ein viktig institusjon og pådrivar for landbruket. Ikkje minst med tanke på arbeidet rundt avl som vart gjort rundt opninga av Dyrsku'n i 1866. Dyrsku’n har som landbruket for øvrig endra seg mykje sidan starten, men er i dag ein viktigare møteplass for norsk landbruk enn nokonsinne. Ω Meir enn nokon gong trengs det felles arenaer for å la seg inspirere til å møte utfordringane og moglegheitene landbruket og matproduksjonen står overfor. Dyrsku’n styrker norsk landbruk overfor Ola og Kari Nordmann og bygger stolthet og kunnskap for framtidas satsing på eit innovativt og bærekraftig landbruk, seier Hedstein.

Felles arena

Dyrsku’n er ein svært viktig arena for næringa, ikkje bare med tanke på den betydelege salsmessa, men og som felles arena for produsent og forbrukar, organisasjonar og bedrifter. Samarbeidet med Norsk Landbrukssamvirke er viktig for å sikre Dyrsku`n si faglege tyngde som landbruksmesse og ikkje minst som utvikling- og innovasjonsarena. Saman med Norsk Landbrukssamvirke kan vi bidra til å setje viktige tema på dagsorden og ikkje minst skape ein felles møteplass for bønder, forbrukarar, bransjeorganisasjonar og andre aktørar i næringa. Her har Dyrsku´n saman med Norsk Landbrukssamvirke gode vilkår til å formidle ny kunnskap ut til folket og bidra til at søkeljoset rettast mot norsk landbruk.


DYRSKUN 2015 | 21

går nasjonalt

Rekord: 1 2014 sette Dyrsku'n besøksrekord. Dagleg leiar Geir Helge Espedalen vil ha opp mot 100.000 besøkande fram mot 2019.

I 2014 var heile 88 000 innom portane på Dyrsku'n, men dagleg leiar Geir Helge Espedalen har endå høgare ambisjonar. Fram mot 2019 skal Dyrsku'n bli ei nasjonal merkevare og marknadsplass med opp mot 100 000 besøkande. Satsinga, som vart starta opp hausten 2014, involverer ei oppgradering av profil og heimesider, tettare dialog og samarbeid med utstillarar, samarbeid retta mot

• • •

lokale, regionale og nasjonale kommersielle partnerar og innføring av eit nytt billettsystem. Saman skal det skapas meir innhald for fleire.

Saman skal det skapast meir innhald for fleire Geir Helge Espedalen

Dyrsku'n ynskjer å gå bredt ut når dei inngår samarbeid med strategiske og kommersielle aktørar. Målsetjinga er å finne ein kombinasjon mellom lokale, regionale og nasjonale aktørar, som er innanfor interessefeltet til kundane våre: Mat, landbruk, anlegg, handel, dyr og husflid. Ω Vi ynskjer å finne dei samarbeidspartnarar som vil legge ekstra ressursar inn, og få noko ekstra ut av Dyrsku'n. Dette gjeld både arrangementa på Dyrskuplassen og Dyrsku'n som merkevare gjennom året, seier Espedalen. Samarbeid med eksterne aktørar blir viktigare og viktigare for oss i framtida, men hovudfokus er framleis på det som gjer oss unike; mangfaldet, historia og gjestene avsluttar Espedalen.


22 | DYRSKUN 2015

Messetilbud A-AVIS

på alle årsabonnement! A-AVIS

✱✱ INt ERNa sJoNa lt 10 SiDER >

I California er det snart

ikke en vanndråpe

NATIONEN · frEdAg

26. juNI 2015

v de a n e ne elv Blir s te utleier størs

lD :

42 Årgang

me nin

g 2

– Bond

kua 11

liten skrift skaper jordbær-forargelse

Michae er kom l Brøndbo mentato r i Nat ionen.

Fylkesmannen gir ikke fellingsløyve på gaupe i Agdenes. Det opprører bønder i trønderbygda.

-25%

KOMMentar · 3

uK · 6

IKK ·

2 690,-

1 049,-

Landkre dittban k.no

e st ringen Utford

■ Resistent ugras gir bruk av dyrere midler e Lettvinn Ter emen ■ Avlingskampen: BOOS våronn i Fredrikstad vprobl BOvI au kl vekk ■ Utfordrende ugraskamp Spyler i høsthvete ■ Junkkari oppgraderer såmaskinsortimentet ■ Praktisk utdanning i planteproduksjon

pfølgi ng av

streNG siNkUd iett

Halm gir

Side 12

tekn ikk: ny JC B

bygg i Holm estran d

med 4-hjul sstyrin g og

suvere n kuhe lse

or  trak to r

trinn løs tra nsmisj on Sid e 14

m to Al ktor A tr å ett p ed st

tryk

k

®

Claas Axio ke e r Historien Bak: Hviln 830st Massey Ferguson billig e? hele historien fra im 1847 og fram til i dag t r e p

3 | 20 15 Pris: kr

89

Alt om trAktor på ett sted

Histo rie eikm n bak askin tips som til deg skal trakto rlapp ta en

ko n o m

isk kjø

ring:

lie

Slieprenørene arstad til entrk kut ed m li B ter du forb

NORG

E

-20% prø

v ek

75C t: mall far

jør

e IH Cas

ruket

ør ien de st opp st t Av ter: førs tråkka er storhe sAts restAurer nye g vi Wagner tilistA: gs efin r blir som llig tidlig våronn UH nipå ret: entr Østtysk trAktorhistorie: Big Bud-e k id epFant é ga t uvæ møkk kelimed renø tonen med Fortschritt mo skyter kanon au su mp H r: kses I kA lAkk s ting på er øy te br om new Holla nytr Aktore nd m titonns ed Fi n: trekkdyr at-l FrA ’79: 9 771503 715036

0 1

S NO

RGE

0 2

503 9 771

RUKE

PRES INTER

RETU

19

e 18

INTERPRESS NORGE 715 036

nøkkeldata:

860,-

lyd p å

rer:

& Jemb

RETURUKE 29

-25%

groM

SrpåoaHnerdn arken m å V p d esel

Mere Med rasjonell drift og lave maskinkostnader the M marm billig produserer Sven Gunnar Kolnes ekstremt ere?: rkSTsa orert Inøgrovfôr. ve tser u kjøtt aL du AbeSk tradis rdeen pri sefrraog Anguonderen lette jonelt på kk je S perfeifikasj s og m kjøtt foge speskt en re r utm ener rase ferasen lh yr ar ti st ks å p beite n er sportu . og tran

Årets priser og spesifikasjoner robo og t på gras-, høymed anfrd:a sac: Forn Bedre tid 28 er e ne øy Lf og halmustyr ung bonde: d Sterke resultater rledntesSid ford avlingskampen: Stor tro på ny UNG bo gO ve roduse Nde: va ed m lg Side 61 Per-Anders etter up fire års drift SideSid16e 50toradssortNYi god jord Side 20 PPS mek Vossin skap TIL TO am s et Firedo eNde åkersp upaste ger vil selg Møt år bler ka rø e urisert pasite Yte : m el k og ten Sid e 10 grønn fermeter saker te Sid

®

2 | 2015 Pris: kr 89

r

Akto

14 tr

kurs i ø

ere r i høy krone d å bruke r 37 0 ve mte få per dekar ter. Tø n te e Mort gsbidrag e settepo in dekn sertifisert

Side 54

or  trak to

tors trak ebørs ic serv

Alt om r to tr Ak t på et sted

ed ikk mepotet t u b God er t set t is 1,12 kroner Saf ti ser tif grovfôrenheten! på ut g bif f mark TegI: aSSTra r Side 16 ndT gr bedre fô Omve

akt

akt

10

2015

17 SideR koRnPRodUkSJon

aVliNG skam peN 20 Tett op 15

tr

or  trak to r

SjOn Oduk unPr g én kaLk fra da nTLIg ømfI arter

nyh et: Pe llete teknikk: Supportavtale for presisjonsbønder Side 14 rer ku møk k for salg

Pris:

Nr. 10 11. ju - 134. år ni 20 gang 15

groMlyd på trykk Mag aSin et

15 1 | 20 89 kr

akt

e Bedr ikk: tekn

lle ndba ed ru tid m

8

®

| 815 52 24 5

tr

Side 14 per nyhet: eik-kjeden med minilaster Side 7 strip

be eselen tte di utny

et

kan du

ykk å tr lyd p groM Magasinet

2015

asin Mag

Side 51 dre

ed ren ten på landbru kslån! lån og finansie ring av

gårdsdri ften.

dato

En sko trolig fra Jotunh er 340 eim blant 0 år gam en som sak mel er Fjerllm ene du kan musee useum i Lom se på Nor t et nyt sk . I dag t fjellsen åpner ter.

Nr. 8 - 134. årgang 15. mai 2015

: slik tips

vilk

tr

9

utgått på

Gode

ng

årga - 134. Nr. 9 2015 ai 28. m

kifte sjonss Genera

Foto: VidaR SaNdNeS

DugstaD

Foto : olav

hetene ikke over Sylvi Li stha prøv som sie r nei til e helsem ug yndig­ salg.

n. Natione

✱ vE

2015

i Gåsvatn Kari mentator er kom

savlingea o om r Varsk i nord-ko t ik sv

-25%

er nvelte er o ost kan orsk stort lass ÅpnLiten matp 0% rodu ,2 3 Vi har y rente fra kjon ntt enkel n –saog Gårdskreditt –lårask n tilgang til kapital

RDEN NDBR Høy puls nal ✱✱ LA utkant · 17 klarsig rdet «For en s nt en Venterea på Delijo lse bla ad lak statsleder fram i va når ikke uneersøke nær 99 en gl rreund r rer for Ik jør komm ershus med kniven Utkant­Da lgkampe I en spø fiskere sva de ofte elle avg n t pusle I dag i Vestby i Ak varehus norske t av dem at ben. på strupen men problenmark slit «Er de å sortere er, gge ret i liten mene by prosen es på job sty n . får i en diskusjon triv grad a har De E6 alltid i søpla? pet om Iketjord langs om kutt­ valgkamp vært tema gre ma en re på . sto mmer politikk, er Melke ko uK · 8–9 n gode råd REpORT aktivi NDBR at ikke uteny nder ✱✱ LA AsjE børb p st Rena dyre.» ogfo en ruta · 12–1 en ne ke at Guri Melby (V) legger fram hoved­ – Visjonen er en grønn storby der ør te ing re rn st 3 d Lund tt fraSævarei e skal holdn kes om e vi gåpå få kjøp landbruket stridførste stadens spiller en aktiv rolle, rden. til bru i aller Olav P.landbruks­ e rå m l at st nden forbannet Bohøsten. Land og-ka Michael Brøndbo n. elk melding sier hun. er å.» til br er kommentator i Nationen. i Etne s naturoppsy det sm (Frp) uksminist Staten vil er

R·3 ENTA ll KOMM AVfA te

eavis

eføre vider e inngen å gjerin manglend e. en un sker re rge øn rtiet mener us komm Side 6. rd i No pa Melh rka jo et. Senter en (Sp) i dy r ka i år gtøy 050 de rid Ja jord a jord bruksponer t 5 mål dy rk dfører Jo undersom di so 000 or , sier økelserespp6gj 14rsblke sp no Etrd e. Ops mør atjo : maton di det i 20al om i os posisjo 93 prosen pr rvil seod for at sk Regjeringen eksPorTsTØTTe: alleneeksportsubsidier innen 2019. Dersom melkevolumet som i dag brukes til ukfjerne n er sk t av befo sjon på l tross aksimalt ging. – Vi jaf uff lkmelkeproduksjonen : Ti no ni m Jarlsberg-eksport forsvinner, blir nærmere ti prosent av den norske overflødig. Konsevensene kan bli et t yg ngen RN rs ov de ke ress db VE 5 er at JORD mål omstørst økt ne urser, Statens mener de i distriktene. Side 6 5 52 24 re til t er vi o | 81 sier Ge tilbud. k.n dagensming vil fø ir Polle Detdit hatbran ktig at de stram Lastndadkre(Sp). ikke fanget t produser m. Side 6Sjekk es mat opp sig eiendo nye pri uks 10 i nalen . ser på r landbr e fra Norge, vise La r ta ove ndkredit Bruk pengene til det du selv ønsker innenfor den avtalte lånerammen. Stortin elle r tbank.no l kjøpe get omen fersk som ska . Vi hje økt 45 år under r deg fra 3,50 % rente Ny lpe Landkredittbank.no | 815 52 245 med år til deg

6

EUs tid klimaråd komm ligere klima Hede issær Conn ­ ga råd om ard skal gi ie mien hvordan Norge økon skal bli grønn o­ . ✱

INTER PRESS

etter hører gsel opp Åna fen

· 15 RDEN ✱✱ VE

100 år.

✱✱ Po lIt

tidlig skal giere eu-to pp

meter fra fjøset

39

på riften Gårdsd

✱✱ laNdbRuk · 7

16–17 Gaupe tok sau ti

en uk

9 av e1r matjord å ta m 0 ppsftoørtt

E

EN AAS

EhEI

NE BEKK

: BJAR

FOTO

g· KNiN FORs

ens eg

List haug kurs «Tem en po er hø et og blå yere, sirener lys og er på. Me hun kjøn veien rer den sam , er me gamle.»

✱✱ NæRiNgSliV · 6

Bonde er skuffet over lokalbutikkens fram­ stilling av svenske bær som norske.

i 2015

11. jun

iNN hO

KOMM ENTA R·3

Kultur · Fikk pris for kulturell nynorskbruk 16 Helgepraten · Guri Melby om bønder i byen 18 Quiz · Hvilken dress passer best til grillen? 20

– Bondens egen ukeavis

nr. 24

igjen til å drive jordbruk.

fOTO: jIll jOhANNEssEN

rett f ra

· 10–11

g

Hun lager k oslos jem nye melk per for landbrukspolitikk

r Regje

Kjekstad på fredag

«Kan motstanden mot EØS og TTIP/ TISA forenes i en ny folkebevegelse?»

0 3

HVER fREDAG

ens eg

box

nen.no

chmann ar Pus af Osk Fotogr

– Bond

Veks

fort ten sett er

· ww w.natio

Bondela

TR ✱✱ DIS

· NR. 136 · 2015

715 036

GSAVIS

vis

Colour

NÆRIN

9 771 503

KTENES

EgEn

ea en uk

Foto:

✱✱ Mat · 8–9 DISTRI

8–9

Norges

IKK ·

Foto:

✱✱ Po lIt

✱✱ diStRikt · 4–5

7 IKT ·

Foto: Tine

DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS · NR. 144 · 2015 · www.nationen.no

12–14

A-AVIS

SJE · PORTA ✱✱ RE

+7 ,5 %

NÆRIN

Om Tin distri sjon, e står ale busjon gag ne igje forbruk ner det n me serntil erne, me verken me d egen dis ner lke trib litsval gt i Tin Tor Arne bøndene uelle Johans e. Sid 12dla stoppe rapporten. nor e2 Skarsta side en, konr senten ovEr Nortura der Bernt rte slakt til isprodu ågr esle leve sm Usikke gAng Fylk gris og han med til lø r trønder en delte levd Da kan på når du klArt for bondeting sdri ne 26Flere velger norsk esstad har oppter må inst ide du fort ks væ ft gev be om nss Neste uke er det årsmøte i Norges Bondelag. su ævels ven over i Nærmere halvparten avKn norske forbrukere legger re spesiisa sjo lmAt i Rakkes løs rud, seket enkeltv Oslo e – og Ma I årene før og etter annen verdenskrig strømOr gan 0135 elt stor vekt på at maten dettil kjøper er sunnsjo og produsert edtak, driftsfjøs? årrekk lokAne Ringstad 3, syn en i nssjef et t sier et. Sidmat har met flere tusen ks 930 21mennesker til Bondetingene. i Norge, viser ny undersøkelse. – Norsk Brødre ningsveks for dyr Torunn e 12 fått : Postbo rge t 16 sidento 16-17 evelfer statusløft, konstaterer SIFO-forsker Annechen Bugge. omset st. side dresse tu ura d Ret i side 11 satt vek nyE vis nr. 12 A-A20 ruk 13. ma Fire gårøksEnd lan db i 2015 nr. 23 4. juni 2015 Årgang 42 og byg dbrukere Al sAmd Årgang INN hO rift 42 mange de samdrifti Øksendal ld : kk 8 gikk , mener sfjø Innhold:Po liti Mening 2 Aktuelt 4 Politikk 8 landbruk 12 Tuntorget 20 organisasjonssidene 26 NÅR ST de fire s i 2010 . Forsammen Me nin . Side g 2 700 000 ORSEKK 14-15 delene er lt 4 A-Avis Returadresse: Postboks 9303, 0135 Oslo EN RY Ak tue ge hve storsekke KER Ak tue byttet rt år. Kornbor med kun lt 4 – Ska ut pallegaffe nde Joh stg jødsel blir hån dep Po liti sier Osm otensiale len med an Martin dte kk 8 undsen t er sto en godkje Osmundsenrt i Norrt når nt . Side 18-19 600 kilo storsekkl har lan db går i bak øft. ruk ken, 12 Tu nto rge t 20 Org an A-Avis isa sjo nss ide Retura ne 26 dresse : Postbo ks 930 3, 013 5 Oslo

+7, 5%

·

ed n tua m e Pynt sster fra hagV Folk tjuvfiskeril løfte Bærmeldingen lom b maten hverdaspår ur- å som aldri før lt u k til eld gs- norsk til alle deg før og n r e : r is e rd V F apet Helgepraten · 18–19 ie av joLANDBRUK · 4–5 Helga morskere adv landsk e utle ot jord a mindr oppkjører · 4–5 a Tørr h e Vest BRUK en il ND v LA p ingen KTENES DISTRI

Må over på biodiesel

DEt skuD D til elbart. HAndling i skogen Et mE umidd kjøpte vtale i skognæringa vil ha tydeligere politisk ag R tRiks DEMange ågris-a nd Bondel kuddsdt sm som endla oppfølging TilsSkog 22-13 EslE handling . av Fylk t omstri d i Nor ndspris . side 12-

Ing ber et sendr skudd åbrukerlag meppe tIl t og Sm gen av lam VIl stoSau og Gei omleggin Norsk get stoppe 10 Stortin det. side tilskud

RUKE

140 · NR.

w.natio · ww 2015

Alle som vil selge traktorer til norske bønder, må tilpasse traktorene til biodiesel, mener OleJakob Ingeborgrud. side 2

Mari aget har ig landbr Bondel bærekraft e et ikk

or  trak akt to r

+7,5%

nen.no

GSAVIS

len

ksavta til tIg opp krAf ner jordbru legger bære Spire me er på IkkeGjengedal i skr evet unduk. side 2

Veksten

fortsetter

ste:

RETU

onsd ag 17. 06.15

tr

fort

ten er Veks sett

fredag 26.06.15

.06.15 ag 22 mand

399,ook

trofas storgård t Case på i Californi a

Møt oss på stand nr. B210A for flere gode tilbud

www.nationen.no/tilbud

www.bondebladet.no/tilbud

www.norsklandbruk.no/tilbud

www.traktor.no/tilbud


AKTIVITETAR FOR BORN med atterhald om endringar

BORNEPARK

1

10

11 12 13

16

15

3

17

13

5

14

med tjukkas og trampoline, kokosbollekastar – område E

KLATREPARKEN HØYT OG LAVT – område E DYREUTSTILLINGAR – Fjoset,

12

SMOOTHIESYKKEL,

3

kinning av smør, vikingpannekaker (sundag), 13 smiing, mjølking av geiter, Husdyrhallen og Sterke Nils-tunet halmbinding, tinnstøyping, 14 pussing og stell av Fjordhest laurdag – Sterke Nils-tunet kl 13.30 & sundag kl 13 – Fjoset

1

2

7

laurdag kl 14-18, sundag kl 10-18 – bak Husdyrhallen

8

6

11

PONNIRIDING

2

LUNDS TIVOLI – område F FOTBALLRADAR, airtrack

10

for dei mellom 2-8 år, dagleg kl. 10-18(17) – ved Informasjonen

HESTEOPPVISING

13

MATSKULE FOR BORN sundag 15 UNG VIND I HISTORISK SUS

4

- stormønstring av unge folkemusikarar og dansarar i Telemark fredag kl 17 – Fjoset

kl 10, 11, 12, 14, 15, 16 – Matkvartalet

PØLSESKULE FOR BORN

5

QUIZ – Landbrukshallen 7 SPIKKING AV BARKEBÅTAR,

6

4

KONSERT VALKYRIEN ALLSTARS laurdag kl 18 – Fjoset TEATER KNERTEN OG LILLEBROR sundag kl 16 - Fjoset POLITIMESTER BASTIAN besøker plassen sundag kl 09-18!

16

sundag kl 11, 13, 15 – Landbrukshallen

17

lafting av småhus, slukmåling, og natursti – Telemarkskogen

9

TREDREIE-VERKSTAD

8

MØTEPLASS! Har du mista dei vaksne du kom saman med? Då kan du gå hit!

laurdag og sundag – Hall B

ULL- OG SPIKKEVERKSTAD

9

– Loftet

DYRSKU’N KART 2015 Parkeringsområde Administrasjon

Container

Landbruk

Husdyr

Servering

Øvrig handel

Sterke Nils-tunet

Kr Minibank

Avlastningsrampe

WC Toalett

Øvrig handel/ Aktivitetsområde born Tivoli Øvrig handel

16

DE

17

D TO NO

18 19 20 21

0m

Utstillarcamping

Port Køyreretning

Anlegg og maskiner

Vaktinnsjekk

M RU

22

60

NT

D

OR

J EL

SE

23

C

S

Midtbøenjordet

Hund forbudt

C5

0

A

00

E4

WC

00 D9

H100

veg

Ka

F

v

eg sv

H50

500 Eivind Nordg ardens veg

00

E3

ths dse aar

E

Kr

n

e veg

arå

gd By

24

G

i

arå

gd By

en veg 14 arå

gd By

0

WC

13

7 Hovudmatutsal 8 Publikumsinformasjon 9 Bornepark 10 11 12 13 14

Tivoliport Billettsal

00 D8 00 n D7 ege

s veg

50

00

A400

D4

25

00

D6

Borghild Glosimot

veg

g Rin

veg ttens d Sle

D5

Ingri

rud

G300

s Tor

ns B rste

veg

50

D3 00

00 D1

ge

Rin

ons

r

ts 00 imo E1 d Glos il gh 00

g Rin

D4 00 D2

u Ha

12 11

gen gve

G200

g

7

G1

Kr

Bo

D3 00

jell

I 10

29

31

veg es Teln rd 0

en veg

28

0 I 10

H

H300

ds ve

00

n

10

00

veg e

I2

H 9 200

H4

Køyreport Nordgarden

I3

WC

Rin g

00

Kr rk To

- funksjonærar

27

8

30

n Smela

0

veg

I 70

00

WC

P - utstillar

00

I4

Billettsal

C4

0 50

FJOSET Husdyrtevlingar Hovudscene

r Halvo

gen

I

D

22

15 Torje Lindstøls veg

5 6

A

Ring ve

Nordgardsport

B200

16

Ridebane

kugø to

Birger Kinkcs veg

3 4

5

0

I6

il rgh

Bo

18

17

21

Dyrs

2

A10

Snuplass Buss

ha Jo

losim dG

Kr

Johan Lindeqvists veg

LET

et

00

00

WC

RTA

jord

00 I7

o

WC

29 30

0s veg r E10 nna Gu 0 0 E2

19

3

KVA

A10

C3

MAT

1

ns tte Sle

WC

ind nL

20

23 veg ts

veg øs reb

S

B

4

Billettsal

D UN

P

2

26

veg

Hovudport

veg ists

eqv

B100

31

Ind

HC-P

P

veg

g Rin

00

Køyreport hovudport

en

C2

Kvalemjordet

Lager

6

as ret

kugø to

rg Ma

J

Dyrs

26 vald Tor

P Husdyrparkering

rid Ing

Billettsal

WC

• Utstillarkontor • Utstillarkantine Stogo • Presse Eldhuset Loftet Matkvartalet Raulandshytta • Politi/brann • Ambulanse • Vaktkontor

g Rin

Utgardsport

HC-P

ards

en

g gve

Rin

byg

1 Storstogo

25

Norgardskiosken Norgardsbui Sigridbui Infokiosken Portkiosken

27 28

u Sig

e eg div

rd No

Nor dg

24

00

C1

n

E UG HA

Hovudscene, Scenekafé Skoghus Smie Ystebu Sterke Nils-tunet Sterke Nils-stogo Telemarkskogen Husdyrhallen • Bondens møteplass • Stuten kafé Einarbui Oddebui Gunnarbui Lager

15

IEN

SK N/

Informasjon

Møteplass

Handverk

Bil/Utstyr

Parkering

A300

F G H I J

P

Matkvartalet Landbruk

A200

A B C D E

Gongestogo Hall A - Husflid og brukskunst Hall B - Husflidsutstilling Hall C - Landbrukshall Ridehall - øvrig handel

SELJORD


24 | DYRSKUN 2015

UTSTILLARAR DYRSKU'N 2015 Slik finn du ein utstillar på Dyrskuplassen: Bokstaven fyrst i standnummeret tilsvarar dei ulikefelta på kartet. D303 tyder til dømes at utstillaren er å finne på D-feltet. Mat = Matkvartalet Ride = Ridehallen

Utstillar

Webadresse Standnr

A 4H Telemark Barneparken ved informasjonen 4H Telemark www.4h.no Sterke-Nils Tunet Aandstad AS C504 Aanesland fabrikker AS www.aaneslandfabrikker.no A208 Aasland Teknikk As www.aaslandteknikk.no Ride5 Aasmundsens Bakeri Telemarksbakern Efft. AS G105 AB Landbruk www.ablandbruk.no C407 Agro Dynamica AS www.agro-dynamica.no C508 Agro Import C503 Agromet Norge AS B104 Aida Sarria J105 AK Maskiner AS B108 Akademika Telemark avd. Bø A507 Aktivt Skogbruk Telemarkskogen Alu-stigen AS www.alu-stigen.no D207 Alutec AS www.alutec.no C405 AMS Engros D707 Amuletten H412 Andersen Gave og Gravering H502 Andersens Spesialprodukter AS D504 Ankerløkken Equipment AS www.ankerløkken.no i603a Anlegg & Transport AS www.at.no i503 Anlegg- og miljøservice AS i603 Anne Foon www.annesnetthandel.no A511 Anne Lise Johansen/Småplukk Ride11a Ann-Kristin Letterud H206 Antons Timber AS www.anton.no i202a Anvema AS www.anvema.no i108 Ara Maskin AS www.aramaskin.no C203 Arild Heiene H103 art2love. no H102 Arya Olives J111 ASANTE CRAFTS v/Michael Asante A510 Asim Muhammad E407 AST Landbruk AS C406a www.atskog.no Telemarkskogen AT Skog J124 ATV Norway Aud Gulliksen H204 Aud Vegerstøl www.vegar-ferie.com A13 Autosentrum AS J121 J120 Autostrada AS Autoteigen www.olav-teigen.no E303 AVITEC AS i601

B Badstueksperten Din www.badstueksperten.com G308 Bagn Pølsemakeri AS Mat 4 Bakkens juletre H301 Bamble Mek Industri AS A123 Barong Limited www.alpakkaandina.no E108 www.beckmaskin.no i505 Beck Maskin AS Beito Ysteri AS www.beitoysteri.no Mat1+2 Bekkereinan AS www.bekkereinan.no A15 Beli Naturprodukter ANS www.belinatur.no G205 Benita Tornholm/Benitas bilder www.benitasbilder.com Hall A 23 D210 Bernt Johansson Bertel O. Steen B100 Betel Åmotsdal ved Skulen - nær Hovudporten Bine Melby etiskpels.no og fili.as Hall A11 Bioenergi v/Kjetil Øi Telemarkskogen Biomentek AS i202 Birgit Lie Haugen A508a Bjerknes Maskinforretning AS B201 Bjørg Molle Ride 19 Bjørn Magne Hundseid D401 Bjørnstad jakt og fritidsklær E104 BK-Hengeren www.bkhengeren.no A303 Blinken A/S www.blinken.no A104 Bo Kastell demo D404 Borg Maskin ANS C408 Borgny Steigedal E107 Brennes Agro www.bbagro.no C201 Brigt Susort Ride 39 Brix Produkter H306 BRM Strikk Hall A6 Brubakken AS www.brubakken.no i703

Utstillar

Webadresse Standnr

Bryggerhuset H304 Brødr Frebergs Maskinforretning AS C501 Brødrene Dahl Samferdsel www.bdsamferdsel.no i18 Budapest Oxygen Medical Clinic AS oxygenmedical.no H503 Budeieveven http://budeieveven.no/ Sterke-Nils Tunet Buen kulturverkstad Hall A4 Bulder Maskin/Utstyr/Verksted www.bulder.no i401 Busk Lydstudio G119 Busk Lydstudio G317 Buwembo Geofrey Fresh Food Exporters Matbod 2 Byggmakker Seljord Elektriske AS G108 Byggmakker Seljord Elektriske AS G307 Byggmester T.A. Gustavsen AS D07 Bø Frivilligsentral E202/Aktivitetsområde E-feltet Bøhler/Uddeholm As i302

C www.cafesarria.com A21 Cafè Sarria Calvia AS D04 Capricorn Equipment AS E401 Casparas Smykker G111 CBP AS C107 Cemo AS www.cemo.no H302 Cemo AS Ride 31a Cherid AS E105 Cho-koz E324 Correct Maskin AS i309

D DAF Norge AS/Ssang Yong Norge AS J126 Dagali Fjellpark www.dagalifjellpark.no J110a Dahles Deleservice AS www.dahledel.no C111 Danfo AS i109 Deesse Kosmetikk Ride 13 Dekkmann A127 A201 Dekksenteret A/S Deltabed Norge G101 Den blinde Ku AS Mat17 Denis Mutsinzi E406 De'Signe Botnan www.designe-b.no A404 Destiny Produktion G304a Det Gamle Røgeri AS Mat3 Det lille Tøffelhuset - Lise Stubbings G112 Devlon Norge www.devlon.no Ride14 Devolli AS A310 Dewan Collection E314 Disma A414 Display AS www.shop24-7.no E405 Ditt Kontor AS www.dittkontor.no E306 Domotec Nordic AS www.domotecspa.no D501 Drive on Trading www.DRIVEON.NO D906 Drømmelåven www.drommelaven.no Ride22 Drågen Smokehouse www.draagensmokehouse.com A12a Dyrsku'n Arrangement AS - servering www.dyrskun.no Storstogo Dysleksi Telemark www.dysleksinorge.no/telemark A415

E Edgar Berthelsen AS i14 EDH Utleie AS i502 Edmos Krambod "Spekefjøla" A502 Edvardson Norge www.edvardson.se E109 Eik senteret Vestfold Maskin B203 Eika Maskin C204 EkotuningCom AS www.ekotuning.com i508 Eksos Mester AS E103 Elba AS A202 Eldar Olav Skarheim D454 Elin Rødahl Thingnes www.ertkeramikk.com Ride20 Elins Sølvsmie A504 Energetix D613 Enestående Familier Bø / Midt-Telemark www.enestaaendefamilier.no/G116 D206a Engø Design Jonassen www.minnefabrikken.no Enjo v/Lisbet Løland Pedersen D101 Eno Arnt Enoksen J104 Entrack AS www.entrack.no C111 www.entrack.no i604 Entrack AS Estiske damer v/ Telemark Bygdekvinnelag H211 ETA Norge www.flisfyring.no i16 Euromaskin AS i303 Evelyn Refsahl www.filtmakerevelyn.no Hall A19 Evelyns Magasin AS H508 Eventyrmost Mat7 Eventyrsmak www.eventyrsmak.no Mat33/33a

Utstillar

Webadresse Standnr

F Fashion & New D907 Felleskjøpet Agri B201 Felleskjøpet Agri www.felleskjopet.no/ Bondens Møteplass Fetveit Brønnboring AS C406 Findmysheep As www.findmysheep.com C201a Fiola Design www.fioladesign.no H202 Fjellbryggeriet Matkvartalet Fjellgris fra Valdres www.oygarden.org Mat38 Fjord Line AS B209 Fjøssystemer Sør AS C304 Flekkefjord Produkter AS www.graveutstyr.no i111 Floor-Tec Norge AS www.floortec.no Ride38 Foma Norge AS www.foma.no C401 Forever living - Gjestad J108 Forever Living Products B210b Forsentralen AS www.forsentralen.no B102 Foss-Eik Mek. Verksted AS www.foss-eik.no C206 Frank A. Kleinheyer D405 Fredheim Maskin AS i506 Fredriksens Fabrikk AS H409 Friluftsmagasinet AS www.magasinet.no G312 FROZTlandet AB www.frozt.se A312a Frøken Fin AS G206 FTL-service AB www.koikitchen.se / www.2clean.se Ride 18 Funnerfellen www.telegardar.no/funnerfellen Sterke-Nils Tunet Fylkesmannen i Telemark www.fylkesmannen.no/telemark Telemarkskogen Fåvang Maskin AS www.favangmaskin.no C506

G Galleri Dragedalen www.galleridragedalen.no Hall B gammelovn.no v/Torleif Øverland www.gammelovn.no A12 Gantic AS i410 Garbu AS www.garbu.no Ride15 Garden Girl www.gardengirl.no A406 Gausdal Mat AS G306 Gaver og Pynt Glassgreven af Silkeborg A411 Gerd Auestad Garn og Design .ga-strikkedesign.no Hall A8 Gjensidige www.gjensidige.no Bondens Møteplass Gjerstadbakeren Grethe Dalen gjerstadbakeren.no Matbod 4 www.gjeteren.no C507 Gjeteren AS Gjøvik Chokolade AS www.gjovikchokolade.no Ride17 Glassbitkjelleren www.glassbitkjelleren.no A403 Globus AS C502 Godt og Hjemmelaget AS Mat30 www.goform.no Hall A20 goFORM keramikk Gojass www.gojass.com D203 Gourmetkurven Mat10 G303 Gravør Giil Grenland Bilservice AS A301 i14a Grenland Radiator Og Sveis www.grenland-radiator.no Gripping Beast C312 Grivi Klær www.grivi.no G313 Gullboden AS H310 Gullsmed Aabø as www.gullsmedaabo.no Hall A17 H510a GULLTANNA Nina Flagstad www.gulltanna.com Gunn Wigdis Sandstå Ride 38a Gunnar Helle AS www.hellesgullogsolv.no H410 Gunnar Lurane A17 Gupta Engros D711 A507a Gøye Barneklær Heidi Sture Gårdskjøp AS www.gardskjop.no E411

H Hako Maskin AS www.hakomaskin.no Halden husholdningsartikler Hamar Porteføljefabrikk AS Han Sylte AS Hanne Børner Hansen & Dysvik A/S www.hd.no Haraldsen AS Haraldsen AS Hardlife AS Hasco AS Haslestad Gummiservice AS Haugen Treindustri A/S HD Solskjerming AS/Fasadeprodukter Heidal Nisseloft Og Husflid Heimdal Chokolade AS Heksehuset hobby Hella Maskin AS www.hella.no Helse-Invest AS

A116 D456 G109 Mat28 J101 D614 A401 H101 i402 Ride28 C105 H209 D102a H205 H107 D903 i711 A308


DYRSKUN 2015 | 25

UTSTILLARAR DYRSKU'N 2015 Utstillar

Webadresse Standnr

Herborg Bruland - VEV Hall A7 Herreavdelingen Geilo Ride43 Hesnes Kjøkken AS Matbod 1 Hetronic Norge AS www.hetronic.no i309 HH Invest G107 Hilde K. Stokke A417 Hilles Spekemat D307 Hilles Spekemat D908 Hitachi Power Tools Norway AS hitachi-powertools.no D354 Hjalarhornet Radio Låvebrua Hjartdal Mølle Mat 42 Hjembu Gård AS A14a HLF Telemark A311 Hobbyverden.No Trine Martiniussen H507 Honningbua-Bee Happy G208a HS Salg AS D458 Husflidshåndverkerne Telemark Hall A24 Hymax AS i606 Hødnebø Gård www.hodnebo-gard.com H405 Høghs Brukthandel D509 Høyt & Lavt hoyt lavt.no/bo E201a/Aktivitetsområde E-feltet

I Ifor Williams Norge www.ifor-williams.no Igra Service/Irina Gratsova www.igraservice.com Industriverktøy Norge IDG Tools AS Ingebjørg Almankås AS www.almankas.no Inger Lise Engen Frisør & Brukskunst Ingrid Bjørnsen Innlandet trepleie Instant Norge AS www.instant.no Intersport Seljord AS IPP AS www.stekepanner.no Irene Scharning Istrail Ulefoss AS

C306 i102 A124 Hall A16 H408 D509 i204 A126 G204 D453 A412 A11

J J.E.Trading Ride8 Jens Håkansson AB keps-kungen.se E314 Jensens Båtbu D102 JF-Kongskilde Norge AS www.jf-norge.no C108 Jimris Enterprise www.facebook.com/jimrisnatural J110 JM's Plåt og Mek AB/Bamsesågen bamseprodukter.se i104 Johannessen Krambod G315 E402 Jose Alberto Bernal Joy Design Hall A18 JPM Norge AS www.jpmnorge.no/ J122 Judith Refsnes Hall A3 Jørgen Hansen G317 H401 Jørn Jensen Lærhandel A/S

K Kaeser Kompressorer AS www.kaeser.com A209 Kamilleprodukter og strikk H106 Hall A 15 Karen Roed Jensen H504 Kari Holst Moen Karin Blomstadli Ride40 Karin Ofte Gonsholt H212 Karin Ofte Gonsholt Matbod 3 D406 Kees Produkt Kellfri AB C207 Khalid Ibrahim E304 Kingspan Miljø AS www.klargester.no C308 Kjevla Hjemmebakeri AS www.kjevla.no Mat37 KL Strobelight And Trading AS Lund www.klstrobelight.no A120 Klaro Renseanlegg Norge AS A210 Kleppseter Gård Lise-Lotte Kleppseter www.kleppseter.no J107 Klingeling www.klingeling.biz Mat15 www.nordlysofnorway.no D610 Klær & Fritid Knarrhult C210 www.stopdigging.no D208 Kolle AS Komfortshop Skandinavia (Før Best Demo) D806 Koohinoor Trading Company ANS D701 Korg-Erik A402 J102 Kremmer'n AS Kviteseid Motorservice AS C104

L Landbruksforsikring www.landbruksforsikring.no B210 Landkreditt landkredittbank.no/ Bondens Møteplass Landslaget for Telemarkfe Mat46 Landslaget for Telemarksfe telemarkfe.no/ Sterke-Nils Tunet B107 Lantmännen Maskin AS w ww.lantmannenmaskin.no Lars Sommervold Ride24 Larvik Trykkluft AS www.trykkluft.no i22 Laura Potosi D716

Utstillar

Webadresse Standnr

Lauvrud Stein www.brielmaier.com/ C309 Layher A/S www.layher.no A203 Lazareva Danuta E313 Ledaal Teppeveveri ANS www.veveri.no Ride1 LED-shop Norge A208a Lega Ost, Hommo Mat9 Le'Ganz Hamar AS D212 Legehytten.dk E307 Leica Geosystems AS www.leica-geosystems.no A125 Leif Qvist E404 Lena Grøseth G319 Lena Maskin AS C301 Leth Design Elena Leth-Olsen www.elena-leth-olsen.no Hall A Liebherr-Norge www.liebherr.com i716 Lillebjørn Naturprodukter Mat40+41 Linda Saga A509 Lindheim Frukt A419 Line Sæland Darrud www.line-smykker.no Hall A5 Linnea Finnskogen AS Mat 6 Lintho Maskin AS i304 Liv Wahl G202 LO Vest-Telemark A101 Logosol As i209 Lotus design Ride 35 Lucille Westgård A505a Luefabrikken v/Gry-Anette Klausen G318 Luis Alfonso Conejo E319 Lun Glede DA G304 Lunds Tivoli www.lundstivoli.no/ Tivoliplassen Ride29 Lyset Design Løvbakke Svein Arne www.lovbakkemc.no/ A101a

M Madsen Design AS H309 Magne Gitmark & Co AS i405 MAN Truck & Bus Norge AS avd Oslo i608 Mandel Expressen AS www.mandelexpressen.no D100a Mandelbrenneriet E318 Marianne Grønås Hall A2 Marianne Løvenhoff D100 Marit Forum H503a Markise og interiør Butikken D352 Markisemannen A304 Maskindrift AS C409 www.ct1.no A102 Maskin-Elektrisk AS Maskinentreprenørenes Forbund www.mef.no i710 Maskinstyring AS i407 Match Learner AS www.matchlearner.no Ride 21 Matgaver AS www.pølsemannen.no G201 www.medziokalve.lt E302 Medžio Kalve Meierigården AS D209 MIALVI www.mialvi.no E326 Millo D616 Minilastere AS C205 www.minorgavekst.no C202a Minorga Vekst AS Mjonøy AS Mat11 Mr.Fix Fredrik Stensrud www.mrfix.no G115a Mustvedt Gård www.mustvedt.no Mat31 Myhres Maskinomsetning AS www.myhresmaskin.no C305 Ride37 Myriel Design(Siv Preus)

N Nabben Brukskunst Hall A 13 A205 NAF avd nedre og vestre Telemark i15 Nassau Norge As Nasta AS www.nasta.no i501 Natur Alpakka/Scandinavian Supply www.naturalpakka.no D503 Natur Alpakka/Scandinavian Supply www.naturalpakka.no Ride 30 www.naturgarden.no D206 Naturgården AS Nenset Glassverksted AS D205 www.neo-select.no i17 Neo-Select A/S Nesse Maskin AS Ride 42 Nils A. Mørk Maskin AS www.namm.no i404 i13 Nils Per Henrik Kemi NJFF Telemark www.njff.no Telemarkskogen Ved Fjosporten No Limit Mat 42 Nofima Nome vgs, avd Søve www.nome.vgs.no Bondens Møteplass Nome videregående, avd. Søve nome.vgs.no Telemarkskogen Nor Gøy Fun D807 Nora Snacks AB H406 Nordbø Båt Og Maskin C408a Nordichus AB www.nordichus.se A305 Norges Bygdeungdomslag www.nbu.no/ Bondens Møteplass Norges Husflidslag Skulen - nær Hovudporten Norges Lastebileier-Forbund NLF i507

Utstillar

Webadresse Standnr

Norges Miljø- og biovitenskaplelige universitet (NMBU) www.nmbu.no/ Bondens Møteplass Norlender Knitwear AS www.norlender.no G305 Norsk Folkehjelp Tokke Og Omegn A312 Norsk honning fra Nordkisa Rune Ellegård J111a Norsk hundeutstyr G103 Norsk Landbruksrådgiving www.nlr.no/ Bondens Møteplass Norsk Landbruksrådgiving HMS) www.lhms.no/ Bondens Møteplass Norsk Landbrukssamvirke www.landbruk.no/ Bondens Møteplass Norsk Maskin AS www.norskmaskin.no C505 Norsk Områdesikring www.norskomradesikring.no D204 Norsk Produktformidling AS D356 Norsk Scania AS i201 Norske Landbrukstjenester landbrukstenester.no/ Bondens Møteplass Nortura www.nortura.no/ Bondens Møteplass Nortura SA nortura.no Landbrukshallen(Hall C) Norwegian Classic Cruise Line A501 Norwegian Classic Cruise Line Mat 29 Norwegian Spas AS D301 Norwex Norge AS Ride25 NorWin AS www.norwin.no D06 NRK Østafjells www.nrk.no/telemark/ Ved Fjosporten(fredag) www.ntt.no i602a NTT AS Nyhuus Gard www.nyhuusgard.no Mat 33+34 NYT Norge www.matmerk.no Landbrukshallen(Hall C)

O OJK AS E327 OK Varmeteknikk AS i203 Ole Chr. Bye AS www.bye.no B105 Ole G Nord-Varhaug & Co AS www.jaerbu.no C307 Olivino AS Mat 27 Om Att - Litt På Halv Åtte DA www.omatt.blogspot.com J106 ONE PRICE Streipert G208 Orkel AS www.orkel.no C101 OT Salg-service E101 Owren AS i308

P Per Christian Hopen Pilgrimstjeneste Drift AS Pittergarden www.pittergarden.no PN Prosjekt AS www.pnprosjekt.no Pon Equipment AS www.ponsse.com Ponsse AS Prestholt Geitost Procut AS

Mat39 D606 Hall A1 i110 i704 i602 Mat26 i712

R R. Haugseng Trading ANS D351 Ramonas H206a Ramsis E403 HallA24 Raulandsakademiet AS RE Fjøsinventar C309 A121 Relekta AS, Norsk Industriolje Renor AS www.renor.no C103 Renu Gupta D901 Rett fra Hjertet Hall A14 www.rhj.no i301a Rhj AS H404 Ringo Bø Rogaland Import Service AS www.rogalandimportservice.no i103 Rolf Gudbrandsen A506 Romstad Gård Mat 18/19 Rosendal Maskin AS i301 i310 Rosendal Maskin AS Royal Canin Norge AS www.royalcanin.no D302 Royal import D612 RuFuz www.rufuz.no i15a E301 Rydbergs trä/Levanger treprod Rysstad Laftebygg AS D403 Rønning Maskinsalg AS C404 Rørosbua, Knut Sommer A410 Røsholt Maskin AS www.rosholt.no B106

S S.R.Import og engros D810 S.R.Tårnes Agentur G320 Saga Tre H208 Sands Ulldott www.ulldott.no G110a Sara Import / Nor Tekstil D801 Scan Pro Ide & Design AS D01 Scan Pro Ide & Design AS D303 Scandic Markiser AS D03 Seljord Folkehøgskule www.seljord.fhs.no G301 Seljord Idresttslag Matutsal på plassen Seljord Varmeservice www.seljordvarme.no G102


26 | DYRSKUN 2015

Utstillar

UTSTILLARAR DYRSKU'N 2015

Webadresse Standnr

Serra Norge AS v/Arild Øygarden www.sagoghovleri.no i106 Servicemaskiner AS i208 SIA "Audeju darbnica" audejudarbnica.lv Ride16 Sigdal Mølle Mat 43 Sikringsradioen AS www.sradioen.no D103 Siljans Linnedukar AB www.siljanslin.se G203 Silkevippa AS www.silkevippa.no Ride 3 Sisu produkter C403 Sisu produkter i210 Siw's Agentur Ride23 Sjokoladehjørna Mat 25 Skakke Foredling Mat39 Skinnlåven / Smith og Bull A409 Skin-Tex AS (Odha Trading Seljord) A313 Skjetne Maskin AS www.skjetne-maskin.no i406 Skog og Hage AS i304a Skogbruksutstyr AS i305 Skogholt Hanskefabrikk AS www.skogholt.no E305 Skogs Maskiner AS C509 Skogselskapet i Agder www.skogselskapet.no Telemarkskogen Skreppa AS www.skreppa.no Mat24 Slawomir Wieladek E110 Smart Fritid AS A16 Smultringbua A18 Smultringhuset/T.Catering J112 Snadder AS G210 Snøscooterimportørenes forening C106 Solbrekke kjøtt i101 Solheim Containerhandel www.solheimcontainer.no i609 Solvor Hofsli/Solvor tekstildesign Hall A10a Spatec Massasjebad AS D457 Special Service ANS www.oljexpressen.no i103 Spekeboden Gudbrandsdalen D201 Sport 1 Seljord AS H108 Spydeberg yrkesklær D211 Stabburmat AS H105 Stabburstua ANS Mat14 Stag import export A207 Stag import export Ride10 Staldmæglerne www.staldmaeglerne.dk C208 Statens Vegvesen E201 Stavern Dukkemakeri H201 Stefano Zuffanelli www.healthnet.se G117 Stellans läder A309 Stentorp www.stentorp.fi H505 Stiftelsen Norsk Luftambulanse A408 Stig Howsmo Agentur D505 Stillasgruppen Produksjon AS www.stillasgruppen.com A118 Stirling Station H303 Strangko Tønsberg AS www.strangkotonsberg.no C406a Stål & Landbruksbygg AS www.sl-bygg.no C303 Stålhallen AS www.stalhallen.no C402 Sve Profilgaver AS G316 Svenningsens as i610 Svenn-Maskin & Rørservice AS C102 Sverre Ruud Manufaktur AS H512 Swedol Norge AS A302 Sylvsmed Trygve Rysstad H501 Systemblokk AS i16a Syver Slåtto A506a Sølvskatten www.solvskatten.no H513 Søndre Bjerkerud www.bringebaer.no Mat16 Sønsteby Gård www.sonstebygard.no J104a Sønstebøtunet AS G314 Sørvindu AS D306

Utstillar

Webadresse Standnr

Telemark Is Mat 48 Telemark Nei til EU http://www.neitileu.no/ Ride34 Telemark Røde Kors H210 Telemark Senterparti B208 Telemark Skogplanter skogplanteskulen.no Telemarkskogen Telemark Skogselskap skogselskapet.no Telemarkskogen Telemark Sålefabrikk H207 Telemark traktor og maskin AS B101 Telemark Urtebrænderi AS www.teleurt.no Ride4 Telemark varmepumper a/s D202 Telemark Venstre www.venstre.no/lokal/telemark/ B208a Telemarkhandel AS www.wolfcamper.no E325 Telemarksavisa AS A502a TeleRosa AS www.telerosa.no Hall A21 Telespinn AS www.telespinn.no Hall A12 Terjesen Elektronikk www.terjesenelektronikk.no J103 Terrengen AS info@terrengen.no         i202 Textilstudio Nina Tigerstedt www.textilstudio-nt.com A508 Thorleif Nilsen H403 Tilhengerproffen A204 Til-Huset AS www.til-huset.no Ride 41 Tine www.tine.no Bondens Møteplass Tine www.tine.no Landbrukshallen(Hall C) Tinnoset Sag AS www.tinnoset.no C209 To Samlere brukt antikk D510 Toma import & Smides produkter G309 Tools AS www.tools.no E102 Topp Hesteutstyr AS D706 Tore Olsen Salg AS C410 Torgeir Lund E410 Torp Maskin AS www.torpmaskin.no C109 Tove Watnedal www.towa-design.com Hall A22 Toyota Material Handling Norway AS i605 TQ Motorsports www.tq1.se J123 Trailer-Equipment http://trailer-equipment.no C202 Trailerpartner AS www.trailerpartner.no i509 Traktor & Landbruk AS www.traktoroglandbruk.no C504a Traktorpikene Thrine Bye Heggum www.traktorpikene.no Ride36 Trallefabrikken AS www.trallefabrikken.no J125 Trauget spekemat (tidl. Moelv kjøtt) H407 Tredal AS www.tredal.no C104a Treleker.no A307 Trimakk Sør ANS Ride 9 Trine Askim E106 Trond Rastad Pottemakeri H411 www.trucktech.no i402a Trucktech Tun Media AS www.tunmedia.no B210a Tupperware ved Klatrerosen - Kavik AS A503 TYR Husdyrhallen H511 Tyttebærbua AS Tønsberg Hjelpesendinger v/T Karlsen Ride33

U Ull Tull & troll Elin Ørvik www.ulltullogtroll.no Ullform Ullveig AS Unison Design og Import AS Unni Almli Uwe Hirsch www.showplate.se

D704 HallA 10 A505 H104 G115 D607

V

Varan AS D705 Varden AS www.varden.no G113 Veholt Bryggeri Matkvartalet Vennesla Netthandel www.venett.no D601 Venås engros AS A418 T Vera Tank AS www.veratank.no C311 A122 T. Midgaard & Co. AS G311 Verktøygrossisten AS T. Tveitan AS G110 VERKTØYRINGEN www.verktoyringen.no A103 A128 T. Tveitan AS G302 Verktøy-Spesialisten AS Tango Midt Telemark AS G209 Vesaaskurven Mat13 Vest Telemark VGS, avd Seljord G200 Telebygg Bratsberg & Mæland AS www.tele-bygg.no og Vevstua v/Anne Merli Ride 12 www.tinnoset.no C209 D609 A306 Vidcom Marketing AS Telemark birøkterlag www.villasol.no D104 Telemark Bonde- og småbrukarlag smabrukarlaget.no/ telemark/ Villa Hytte og Fritid AS Villmarksbutikken AS www.villmarksbutikken.net Ride 7 Bondens Møteplass Vinje Gardsmat AS Mat 8 Telemark Bondelag www.bondelaget.no/telemark/ A14 Bondens Møteplass Vinje Slakteri AS Vinje Slakteri AS www.vinjeslakteri.no Mat32 Telemark Bondelag www.bondelaget.no/telemark www.vitaveritas.no Ride 31a Landbrukshallen(Hall C) Vita Veritas i701 Telemark Bygdekvinnelag www.bygdekvinnelaget.no/lag/telemark Volmax AS Volvo Maskin AS www.volvomaskin.no i701 Bondens Møteplass Vraalsen karveskurd & hobby H506 Telemark Bygdekvinnelag Mat 42 Vreten Norge AS C510 Telemark fjordhestlag www.telemarkfjordhestlag.com/ Vågsland Våpenforretning H305 Sterke-Nils Tunet Telemark FrP B208b Telemark Høyre www.telemark.hoyre.no B208c

Utstillar

Webadresse Standnr

W Wacker Neuson AS Wee Trading AS www.wee.no Wellness With Nikken Willy D. Ekre Wenche Haugen Havrevoll www.allverdas.no Wilma & Morris AS Wood Mizer Nordic AS www.woodmizer.no www Verktøy AS www.verktoyas.no XYZ v/Eika Maskin

i210 i403 D356a Ride 27 A416 i206 A206 C204

Ø Økologisk spesialkorn Østerdalsmia AS Øyfjell Brau Øyfjell Kjøkken AS

Mat 43/Bakaromnen Ride 32 Mat12 Ride11

Å Åbø Andelsgård A19 Ålø Norge AS B103 Åmotsdal Grendehus Eldhuset - nær Hovuporten Åmotsdal Grendehus L/L G106 Åsne Haugan G114

Meny - storstoga, dag

1

1 Storstogo, ute :

• Får i kål (eget telt) • Karbonadar frå Vinje slakteri med kålstuing, brunsaus og potet • Dyrsku lapskaus med flatbrød • Vilt gryte med salat og potetpure • Husets potetpure med pølse • Brød med brie og bacon eller ost og skinke • Pølse med brød/lompe • Kake • Kaffe • Mineralvatn • Øl Egen isbar med Telemarksis frå Bjørge

1 Meny - storstoga, kveld 1 Storstogo, ute :

• Får i kål • Husets fiskesuppe med foccacia brød • Kalveentrecote med grønsaker, saus og potetpure • Dessert • Kaffe • Øl • Mineralvatn

Meny Pop-up kjøkken Kjepølse med fjellmandelpure og spirer Kje frå Vinje slakteri, spirer frå Hoppestad gård

Fløterand med brun geitost, og plommer Plommer frå Nyhuus gard, geitost frå Lega

Febab av Telemarksfe, granskuddsirup og spirer Teleamarks fe frå Vinje slakteri, granskuddsirup frå Linea Finnskogen, spirer frå Hoppestad Gård

Fjellgris i lefse toppa med gulrotpesto

Fjellgris frå Valdres, potetlefse frå Kjevla hjemmebakeri, Gulrotmarmelade og gulrostpesto frå Han Sylte, spirer frå Hoppestad Gård.

Varmrøykt ørret med syrleg salat og fersk ost Aure frå Aketun fisk og ferskost frå Lega


28 | DYRSKUN 2015

Kjøttfeutstilling - frå avl til biff Set av fredagen til å sjå nokre av dei flottaste ammekyrne og kvigene me kan by på i Noreg! Også i år vert det kjøttfeutstilling på fredagen på Ridebanen med oppstart kl 11. Fredag morgon er prega av hektisk aktivitet då alle dyra vert børsta og klargjorde etter alle kunstens reglar. Det vert vist dyr i to kategoriar i kvar rase: kvige, og ku med kalv. Dyra vert vist laust i ringen.

Dette er døming av eksteriør, altså bein, jur og kropp. Dersom kua har med seg ein flott og velfødd kalv, vert dette ein pluss for kua, då det viser at ho er ei god mor som mjølkar godt. I år er det rasane Hereford og Charolais som kjempar om dei gjeve premiane. I tillegg har Tyr visningsdyr av dei ulike kjøttferasane inne i Husdyrhallen. Det vert prioritert dyr frå dei rasane som ikkje er med på utstillinga. I år vert det Simmental, Tyroler, Angus, Limousin og Dexter. Hereford og Charolais vil ha nokre dyr ståande heile helga inne i Fjoset.

TØFFE OPPGAVER,

TØFT UTSTYR!

BESØK OSS PÅ STAND! DYRSKUEN 2015 • SISU STAND C401 • SISU ANLEGG I201 • RØNNING MASKINSALG C404 • T.T. MASKIN B101

NYHET!

WECKMAN WS130M

trygg norsk mat Nyt Norge blir i år å finne i Landbrukshallen på Dyrsku'n. Der kan du lære meir om kva kvalitetsmerket betyr. – Forbrukerar har mange å takke når dei står i butikken og vel trygg norsk mat med Nyt Norge-garantien, seier Nina Sundqvist, administrerende direktør i Matmerk. Norsk dyre- og plantehelse er i ei særstilling i verda. Klima, geografi og størrelse på gardsbruka betyr mykje for måten vi produserar mat på. Vi har få tilfelle av sjukdommar overført frå dyr til menneske. Og god kontroll med matproduksjonen i Noreg.

Trygg norsk mat

FRANSGÅRD S-255

• Arbeidsbredde: 255 cm • Maks høyde: 200 cm • Viftehus Ø/dybde: 80 cm/35 cm • Viftevinger: 4

• Nyttelast 13 tonn • Vekt 2930 kg • Volum med kornkarm 16,4 m³

SISU PRODUKTER AS - TLF 63 94 39 00 - E-POST KONTOR@SISU.NO - WWW.SISU.NO

– Det skuldast ikkje minstlandbrukets skjulte skatt, nemlig det vi kaller «Kvalitetssystemet i landbruket», eller KSL på stammespråket. I Noreg er det vel til saman 1800 sider med lovar og reglar frå det offentlege ein bonde må fylgje.Det har vi samla i eit felles system, som dokumenterar at bonden fylgjer strenge norske reglar. Det legg grunnlaget for at du kan velge trygg norsk mat i butikken, seier Sundqvist.

– Når du handlar mat med Nyt Norge- merket kan du vera sikker på at maten både er norsk og trygg. Norsk mat er noko forbrukaren er svært opptatt av. Norske bønder leverer fantastiske råvarer kvar dag, som vi alle kan nyte, seier Sundqvist, som oppfordrar til eit besøk i Landbrukshallen om du vil vite meir.

Prisutdeling

Laurdag klokka 13. vert det utdeling av Matmerk Spesialitet frå hovudscena i Fjoset. Produkt som ber dette kvalitetsmerket er laga i Noreg og oppfyller fastsette krav for råvare, produksjonsmetode og/ eller oppskrift. I år er det Chevre frå Haukeli som mottek prisen. Møt fram for å sjå utdeling av denne prestisjefulle prisen!

Kvalitet: Direktør Nina Sundqvist i Matmerk følger melkekyr til stølen.

Vi leverer alt innen stillas til små og store aktører - Rammestillas - Allround Industristillas - Tak over Tak - Taksikring - Swing up - Trappetårn og Trappeløsninger

oss på u d r e n in f t s I hø enter: m e g n a r r a e følgend 2015 Stillasdagene er - 10. septemb Stavanger 9. 5 Dyrsku`n 201 r 13. septembe Seljord 11. g 2015 Bygg Reis De - 17. oktober Lillestrøm 14.

Layher AS, 2069 Jessheim Tlf: 63 92 99 20 Epost: info@layher.no Nettside: www.layher.no


Velkommen til A-K på Dyrsku´n Vi er i år til stede med et stort utvalg av anleggsmaskiner, traktorer og redskaper og knallgode kampanjer. Velkommen til maskinprat og en god handel!

å p s s o r e n Du fin ! 8 0 1 B d n a t s

iere! m e r p s e g r No

v a g l a v t u t e Vi viser n n o t 6 2 l i t 3 a r f r e n i k s a m e v gra A-K maskiner representerer ledende varemerker som blant andre New Holland, Case IH, Case CE, Amazone, Pöttinger, Tume, Multione, Duun, Kärcher og Husqvarna. Vi er godt bemannet på Dyrsku´n. Nøl ikke med å ta kontakt med våre selgere og produkteksperter enten du lurer på priser, spesifikasjoner eller virkemåte. 

www.a-k.no


30 | DYRSKUN 2015

Med Dyrskurosa på ryggen Tradisjonell rosemåling er inspirasjonen til Dyrskurosa på Eva K. Flatins rygg. Tone Reinholt - Me leitar etter nye innfallsportar. Det er så mange handverksartar som er på veg bort og då må ein finne nye innfallsportar for å halde det ved like, seier fagansvarleg for husflid på Dyrsku'n, Eva K. Flatin. - Difor har me i år vald tatovering, der mønster og uttrykksform liknar på rosemåling, treskjæring og kolarosing. Eg veit om folk som har tatovert bunadmønster på kroppen.

Heidersprisen til gullsmed Aabø

merke for sjømenn og ikkje noko som nordmenn flest, særleg ikkje kvinner skulle pryde seg med. I dag er det snart ikkje ein nordbuar som ikkje har lagt under tatovørens nål. Det har blitt kunst, rocka og trendy. Galleri Dragedalen har utstilling og studio inne i Husflidshallen. Dersom du vil tatovere på deg ei rose, eller to, må du bestille på førehand. Juliana Loomer som driv studioet sammen med mannen Birger Loomer, har arbeidd med digital kunst i Hollywood. Revenge of the Sith, Die Hard 4 og Indiana Jones er nokre av filmane ho har arbeidd med. Med seg på Dyrsku’n har ho Elisabeth Dybdahl frå Seljord.

Under nåla

Ho har hatt lyst på ei tatovering i mange år og i juni la ho seg på tatoveringsbenken til Galleri Dragedalen i Bø. Ei stor, fin rose, inspirert av rosemålinga på ei kiste i Rauland. - Dette var ein gylden anledning, seier ei nøgd Eva. Både mor Birgit Flatin og bestemor Ingebjørg Loftsgarden var rosemålarar og deltok både som utstillarar og dommarar på husflidsutstillinga på Dyrsku’n. Eva vil skape diskusjon og merksemd rundt dei gamle handverksteknikkane, slik at dei ikkje forsvinn. Med å ta inn noko så trendy som tatoveringskunst, håpar ho å skape debatt.

Trendy kunst

I gamle dagar var tatovering eit yrkes-

Årets heiderspris går til gullsmed Aslak Aanund Aabø frå Kviteseid. Tone Reinholt - Er det Aabø-sylv? Spørsmålet blir stilt i bygdene i Telemark på nasjonaldagen, når bunaden er på og sylvet glimer på bringa. Den er heldig den som har skaffa seg Aabø-syljer til bunaden sin. Tunge bolsyljer, fine mansjettknappar, slangesyljer, halsringar, knappar og lekkje. Kvalitetshandtverk med Aabøsignatur, starta av Aslak Aanund i 1956 og ført vidare av sonen Hans Kristian Aabø og dottera Gina Aabø Nyland. Mange familiar i øvre Telemark gjev bunadssylv i dåpsgåve og andre spesielle høve, slik at ein alt då kan samle det ein treng til vaksenbunaden. Rundt gåvebordet blir søljene og knappane diskutert og vurdert. - Er det Aabø-sylv, spør gjestene. Heldig er den som kan svare ja.

Fast utstillar

Tatovert rose: Eva Kristin Flatin er stolt av Dyrskurosa på ryggen.

Enkelt å velge norsk mat

Gullsmedmeisteren frå Kviteseid har i ei årrekke vore fast utstillar i Husflidshallen på Dyrsku’n. Juryen som tildeler heidersprisen har lagt vekt på at Aabø er bærar av ein ”svært viktig handverkstradisjon, knytt til Vest-Telemark, som går heile 300 år tilbake i tid.” Det er også lagt vekt på at Aslak Aanund Aabø har ført vidare kunnskapen

try gg

Matmerk garanterer at · råvarene er norske · bonden følger strenge, norske regler · maten er produsert og pakket i Norge

Matmerk er en uavhengig stiftelse med ansvar for å kvalitetskontrollere gårder, godkjenne råvarer og tildele informasjonsmerker på norsk mat. Les mer på spesialitet.no

Gullsmedmeister: Aslak Aanund Aabø frå Kviteseid får heidersprisen i år.

til nye generasjonar, både til eigen familie og til lærlingar. Bunadsylvet som Gullsmed Aabø AS lagar er etter modellar av dei gamle meistarane, i tillegg til eigne modellar.

Dyktig meister

Aslak Aanund starta verkstad i Kviteseidbyen og blei snart lagt merke til som ein dyktig handverkar. I 1961 fekk han fyrstepremie på Handelsstevnet i Skien for ein vakker veskelås av eige design. I mange år heldt han på med ei brurekrone og i 2005 var krona endeleg ferdig. Den er til utleige for dei som ynskjer å gifte seg i tradisjonell brurestas frå Telemark. Bunadsylvet til Aabø er filigransarbeid. Filigran er latin og tyder kule og tråd. Ei filigransylje er såleis ei sylje bygd opp av kuler og trådar, lagt i mønster. Denne teknikken er om lag 300 år gamal, og Aabø brukar gamle modellar som inspirasjon. Heidersprisen blir delt ut under Husflidstevlinga på Dyrsku’n.


NYE REXTON

Opplev nye SsangYong Rexton med ekte 4x4 og low range, ny drivstoffgjerrig dieselmotor på 155hk/360Nm og beste førerplass i sin klasse. Rexton kan også leveres som 7-seter.

DYRSKU’NTILBUD Se stand: J 126

CLASSIC VAREBIL

Fra kr 291.328,– Leasing fra kr 2.495/mnd*

eks mva

PREMIUM VAREBIL

Fra kr 348.791,–

eks mva

Leasing fra kr 3.095/mnd*

NORGESPREMIERE:

NYE SILVERADO SILVERADO FRA KR. 627.000,- eks mva

CO2 utslipp fra 199 g/km, forbruk 0,75 l/mil. *Leasing: kr 55.000,- ex mva i startleie, rente 4,95% 45.000 km/3 år

www.ssangyong.no

Besøk oss på stand B210A A-AVIS

onsdag 17.06.15

EgEn distribusjon

Om Tine står alene igjen med egen distribusjon, gagner det verken melkebøndene eller forbrukerne, mener Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine. Side 2

Veksten

Få hjelp til å lese Nationen digitalt

+7,5 %

fortsetter

DISTRIKTENES NÆRINGSAVIS · NR. 136 · 2015 · www.nationen.no

✱✱ PolItIKK · 8–9

Vil løfte hverdagsmaten til eldre

ovErgAng til løsdrift

Usikker på når du må være over i løsdriftsfjøs?

Da kan du be om et enkeltvedtak, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. Side 12

✱✱ INtERNasJoNalt · 10–11

Forskere advarer mot jordoppkjøp

INNhOld:

kjemper for melk rett fra kua

700 000 storsekker med kunstgjødsel blir håndtert i Norge hvert år. Kornbonde Johan Martin Osmundsen har byttet ut pallegaffelen med en godkjent storsekkløft. – Skadepotensialet er stort når 600 kilo går i bakken, sier Osmundsen. Side 18-19

– Bondens egen ukeavis

Årgang 42

Mening 2

Aktuelt 4

Politikk 8

landbruk 12

Tuntorget 20

KOMMENTAR · 3

A-Avis

Listhaugkursen «Tempoet er høyere, og blålys og sirener er på. Men veien hun kjører, er den samme gamle.»

Organisasjonssidene 26 Returadresse: Postboks 9303, 0135 Oslo

Foto: Colourbox

LANDBRUK · 4–5

NÅR STORSEKKEN RYKER

nyE øksEndAl sAmdrift

Fire gårdbrukere i Øksendal gikk sammen og bygde samdriftsfjøs i 2010 . Fordelene er mange, mener de fire. Side 14-15 nr. 20 13. mai 2015

Michael Brøndbo er kommentator i Nationen.

✱✱ PolItIKK · 6

tidligere eu-topp skal gi klimaråd

Utkant­Danmark sliter, men problemene har i liten grad vært tema i valgkampen.

støtter norsk matprodukjon

REpORTAsjE · 12–13

Melkeaktivist Renate Lunde vil at at forbrukerne skal få kjøpe rå melk rett fra gården.

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke overprøve helsemyndig­ hetene som sier nei til salg.

jordbruksoppgjørEt: 93 prosent av befolkningen mener det er viktig at det produseres mat i Norge, viser en fersk undersøkelse. Opposisjonen er skuffet over Statens tilbud. Det har ikke fanget opp signalene fra Stortinget om økt norsk matproduksjon på norske ressurser, sier Geir Pollestad (Sp). Side 6-10.

Vi har satt ned renten på landbrukslån!

utgått på dato

En sko fra Jotunheimen som trolig er 3400 år gammel er blant sakene du kan se på Norsk Fjerllmuseum i Lom. I dag åpner museet et nytt fjellsenter.

Sjekk nye priser på Landkredittbank.no. Vi hjelper deg med lån og finansiering av gårdsdriften.

Landkredittbank.no | 815 52 245

MagaSinet

Nr. 10 - 134. årgang 11. juni 2015

groMlyd på trykk

®

10

2015

20-25%

9 av 10

utkanten når ikke fram i valgkampen

Foto: olav DugstaD

Messetilbud på abonnement

EUs tidligere klima­ kommissær Connie Hedegaard skal gi Norge råd om hvordan økono­ mien skal bli grønn. ✱✱ vERDEN · 17

nyhet: Pelleterer kumøkk for salg Side 12

3 | 2015 Pris: kr 89

teknikk: ny JCB med 4-hjulsstyring og trinnløs transmisjon Side 14

Alt om r to tr Ak t på et sted

aVliNGskampeN 2015

Tett oppfølging av bygg i Holmestrand

830 Claas Axion

streNG siNkUdiett

Halm gir suveren kuhelse

Abonnent? Vi viser deg hvordan du kan lese Nationen digitalt. Besøk Tun Media sin stand fredag og lørdag.

Historien bak eikmaskin tips til deg som skal ta traktorlappen

Saftig biff på utmark

Spar d esel kurs i økonomisk kjøring:

Merethe Mørk satser utradisjonelt på marmorert kjøtt fra den lette kjøttferasen Aberdeen Angus og mener rasen er perfekt for utmarksbeite.

Slik kutter du forbruket

Side 50

Firedobler kapasiteten Side 10

Side 18

0 3

9 771503 715036

Vossinger vil selge upasteurisert melk og fermeterte grønnsaker

RETURUKE 39

med annerledes valg

NYskapeNde åkersprøYte :

INTERPRESS NORGE

UNG boNde:

robot fra sac: Fornøyd

sAtsingsvillig entreprenør:

Unik idé ga suksess

lAkkerte om nytrAktoren:

new Holland med Fiat-look

titonns

trekkdyr

FrA ’79:

på trofast Case ia i Californ storgård

Se også www.nationen.no/tilbud • www.bondebladet.no/tilbud • www.norsklandbruk.no/tilbud • www.traktor.no/tilbud


VADMALSKLÄDER och LÄDERPRODUKTER VADMALSVANTE

DE A K R E V L IL T K S N SVE ER D Ä L K S L A M D A V

för jakt och fritid!

ORIGINALET

med ullfoderpilé. Ord.pris 390:-

Skjortor Väst Bussarong Jackor Byxa

R E D Ä L I A ID L S KNIV

290:TILBUD! 2 500:NU:

som passar EKA Swingblade

för

BÄRSELEN TILL RADIO OCH GPS Köp en bärsele och få ett par reflexflärpar på köpet!

EGEN TILLVERKNING, AV ÄKTA LÄDER! Gevärsremmar Patronhållare Slutstyckshölster

Värde

198:-

TILBUD! Edvardson Norge - Stand nr E109

Easy On U-brodd på firkantkjetting 5,7mm. – 7mm. Med suverene egenskaper for brøytekjøring på islagte veier

Besøk oss på stand B101 på Dyrskuen! Messetilbud på:

���Easy On" Lettkjetting traktor 5,7 - 7mm. ���Lunningskjetting - stiftkobling - kjettingtang ����������������- Båndstropp – Rundsling

Kjetting Hakki 8-9-10-11mm Tapio 9-10-11mm Heltflytende piggkjettinger til traktorer

Løft-Sikring

Redskap

LILLESETH REDSKAPSPRUKTER

Dobbel U-brodd Skogsmaskinkjetting

N Nyh Ny Nyhet y he yh ett

Lilleseth heltflytende U-brodd 8-9-10mm Nyhet Nyh N Ny y yh het et

Nyhet

Lilleseth Lill h proffskjær ff kj 2 2,75m 75 og 3,0m 30

Lilleseth Lill h dobbeltskjær d bb l kj

Lilleseth Kjettinger - importør av

Lilleseth ll h Universal U i l grus-/snøskuffer / k ff

kjettinger

Lilleseth Dumperhenger 15,5t 15 5t

Lilleseth proff. proff 4 skjær vegskrape

2100 SKARNES – Tlf. 62967040 - firmapost@lilleseth.no - www.lilleseth.no


PW-H28/4SD1309PM 130 bar • 550 l/time • Art.nr. 132181 / Veil. 22.490,-

13.950,-eks.mva.

PW-H28/4S D1713PT 170 bar • 800 l/time • Art.nr. 132182 / Veil. 24.490,-

14.950,-eks.mva.

PW-H35/4S D1813PM 180 bar • 800 l/time • Art.nr. 131100 / Veil. 22.599,-

15.950,-eks.mva.

PW-H35/4S D1915P4T 190 bar • 900 l/time • Art.nr. 131103 / Veil. 33.309,-

16.950,-eks.mva.

A CELEBRAT ES OM CF

PW-H80 D1521P T 200 bar • 800 l/time • Art.nr. 146117 / Veil. 39.912,-

19.950,-eks.mva.

PW-H80 D1521P T 150 bar • 1300 l/time • Art.nr. 121470 / Veil. 49.198,-

21.950,-eks.mva.

BESØK STAND C 401 FOR FLERE GODE MESSETILBUD OG DAGSTILBUD!

SENTRALSTØVSUGER SR1515/HG1515 1500 watt Art.nr. 131560/131570 / Veil. 2.630,-

990,-eks.mva.

STØV- OG VANNSUGERE Div. sentralstøvsugere og tilbehør

-50%

HØYTRYKKSSPYLER KALDTVANN

SLANGESETT FOR SENTRALSTØVSUGER Av/på 8 mtr. kr. 806,- eks.mva. Av/på 10 mtr. kr. 872,- eks.mva. Av/på 12 mtr. k r. 1.312,- eks.mva.

515/12 1500 watt • Robust utstyr 4,5 mtr. sugeslange Art.nr. 174405 / Veil. 3.550,-

1.290,-eks.mva.

515/12TC 1500 watt • Robust utstyr 4,5 mtr. sugeslange Art.nr. 174406 / Veil. 4.095,-

1.590,-eks.mva.

PW-G155-BR PL1508AO 150 bar • 500 l/time Art.nr. 143055 / Veil. 5.581,-

2.490,-eks.mva.

PW-C23 I1307AM 130 bar • 390 l/time Art.nr. 146010 / Veil. 3.368,-

429/12M 2800 watt • Robust utstyr 4,5 mtr. sugeslange Art.nr. 174408 / Veil. 7.343,-

1.490,-eks.mva.

2.990,-eks.mva. PW-BENZ-C H2013PIP 200 bar • 800 l/time • 9,0 hk Art.nr. 142179 / Veil. 26.170,-

13.990,-eks.mva.

Distriktssjef i Telemark, Aust- og Vest Agder: Erik Eliassen, Tlf.: 993 56 033 • e-post e.eliassen@foma.no IPC Foma AS, Regnbuevn. 6, 1405 Langhus • Telefon: 64 91 70 00 • info@foma.no • www.ipcfoma.no

440/12M 3500 watt • Robust utstyr 4,5 mtr. sugeslange Art.nr. 174410 / Veil. 8.133,-

3.490,-eks.mva.

GEVIR 37512- Det tas forbehold om trykkfeil.

11-13 september 2015 IP

HØYTRYKKSSPYLER VARMTVANN

Dyrskun i Seljord


Sees på Dyrsku’n!

Stasjonære tanker STØRRELSER

Transportable tanker fra 950 L

CE-GODKJENT

GODKJENTE ADR-TANKER

fra 450 L

Leveres også uten tilhenger

www.dieseltank.no Tel 71 22 60 90

– med lengre levetid!

E-post: tank@procut.no

Landbrukslån

– ny rente fra 3,20 % Har du planer om eiendomsoverdragelse, utbygging eller andre prosjekter innen landbruket? Kontakt oss i dag for en prat om ditt lånebehov. Hos oss møter du dyktige folk i en jordnær og solid bank som kjenner landbruksnæringen. Det kaller vi sunt bankvett! Sjekk dine muligheter på Landkredittbank.no eller ring 815 52 245.

MØT OSS!

på med alle våre distriktssjefer Ved årets Dyrsku’n stiller vi med om for en hyggelig bankprat Landkredittstanden. Kom inn en. ner oss i 2. etg i husdyrhall din lokale representant. Du fin


Utdanning innen mat og landbruk Møt NMBU-studenter på Dyrsku´n

Matvitenskap og ernæring Plantevitenskap Husdyrvitenskap Husdyravl og genetikk Akvakultur Skogfag Sivilagronom Profesjonsutdanning innen veterinærmedisin og dyrepleie

Vi gir deg en utdanning for framtiden. Gjør en forskjell – velg NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

nmbu.no


STOR

BIFFSALAMI

150

,-

G-315

Stand MELLOM TIVOLIET OG MATPLASSEN

Stedet for bygg og anleggslasere, maskinstyringer, kabel-rør og metallsøkere fra:

NYHET! Siamas MLB-4

36 | DYRSKUN 2015

Pakkepris på buss og inngangsbillett Også i år kan du gå på bussen i Porsgrunn og betale både for bussturen og inngang på ein billett. Telemark Bilruter og Dyrsku'n Arrangement held fram samarbeidet om å få flest mogleg til å køyre kollektivt til Seljord.

Dyrsku'n har stort press på parkeringsplassane. Ein full buss med 55 passasjerar kan fort erstatte 20 bilar på parkeringa. Om fleire oppdagar at det er lett å ta bussen, kan det hjelpe på når presset er størst på laurdag. Dei fleste bussane stoppar på busstasjonen i Seljord sentrum, men derifrå går det eigne bussar opp til Dyrskuplassen.

Det blir ein gunstig pris om du kjøper billett både til bussen og porten samtidig. Prisen for ein vaksen frå Grenland blir 400 kroner, barn betalar halvparten. Då kjem du heilt til porten. Går du på i Bø er prisen 300 kroner. Ω Vi håpar å få god respons på tilbodet. Gjestene sparer både pengar og kjem fortare fram. Telemarkingane har nok tradisjon for å bruke bilen til Seljord, men me håpar fleire vil oppdage kor lett og bekymringslaust det er å ta bussen, seier Margit Aasan i Dyrsku'n. Billettane kan du kjøpe anten på www.dyrskun.no eller på bussen. Bilrutene set opp ekstrabussar frå Grenland laurdag og sundag morgon og tilbake på kvelden. Passasjerane kan gå over på skyttelbuss slik at dei kjem heilt til porten.

Skyttelbussar

Heile dyrskuhelga har bilrutene bussar som vil gå kontinuerleg mellom sentrum, camping- plassane og Dyrskuplassen. Når det blir opna for fjernparkering har dei i tillegg to skyttelbussar som fraktar gjestene frå parkeringsplassane til messeområdet. Rutetidene finn du på www.telemarkbil.no eller ved å ringe ruteopplysninga på telefon 177.

Vil snu vanene

Dyrsku'n vil gjerne ha færre bilar som tek opp parkeringsplassane, og bilrutene vil ha fleire passasjerar. Dessutan er det bra for miljøet. Odd Harald Haugen, trafikkleiar i Telemark Bilruter, tar gjerne fleire dyrskupassasjerar med på bussen. Ω Me har eit godt busstilbod, særleg frå Vestfold, Skien og Bø der det er avgangar mest kvar time. Men også frå vest går det fint å ta bussen fram og tilbake. Til og med frå Oslo kan ein reise fram og tilbake på dagen med Haukeliekspressen, seier han.

Effektivt: Margit Nordstoga Aasan og Odd Harald Haugen vil ha fleire til å ta bussen til Seljord.

Til-Huset AS VHOJHU¿QVNHW¡PPHUKXVRJW¡PPHUK\WWHU 0DQJHPRGHOOHURJVWRUÀHNVLELOLWHW %HV¡NRVVSnstand 41 i Ridehallen (OOHUVHYnUKMHPPHVLGHwww.til-huset.no

Automatisk plan og vertikal laser med manuelt fall +/- 10% i x og y retning.

Introduksjonspris med Ubexi kombistativ/4 meter teleskopstang.

Kr. 9.900,- eks mva. Vi treffes på «Dyrskun» stand i407 SALG - SERVICE - SUPPORT For nærmere informasjon om våre produkter ta kontakt på telefon eller besøk vår nettside www.laserbutikken.no for flere gode tilbud.

Forhandlere:

avd. Tromsø, Bodø og Mo i Rana

Maskinstyring as Viktor Holens veg 12 2074 Eidsvoll Verk post@maskinstyring.no www.maskinstyring.com Tlf.: 48 24 55 55

Laserbutikken

Maskinstyring as avd. Aurskog Toverudveien 346 1930 Aurskog post@laserbutikken.no Tlf.: 48 24 55 55

tømmerhus og tømmerhytter med finsk malmfuru fra Kuusamo

Kontakt oss på tlf. 47 96 32 06 eller e-post: post@til-huset.no


| 37

Størst pü utval og best pü pris!

Spesialtilbud - Dyrsku’n 2015

Varmepumper | Peisar | Vedovnar | Peisovnar | Bakarovnar | StĂĽlpiper

Ă˜kologisk korn pĂĽ Dyrskukruset

Alle som handler for kr 3.000,eller mer, er med i trekningen av et verktøyskap med masse verktøy. Verdien pü skapet er 27.251,- + mva.

Kom bortom oss for en hyggeleg prat og god handel! VĂĽr 150 m2 store stand er spekka med mange spennande nyheiter og gode tilbod! Du ďŹ nn oss pĂĽ stand G102. Velkomen!

Trekningen foretas rett før messen stenger siste dag kl. 18.00

BESTE STAND

Velkommen til oss!

2014

I ür er gamle økologiske kornsortar tema for Dyrskukruset. Teiknaren Anders Kvüle Rue frü Flatdal har som vanleg dekorert kruset. - Dei to slaga eg har teikna i midten er spelt og svedjerug. Elles har eg illustrert det tradisjonelle og det moderne ved ü teikne gamaldags skurdonn pü venstre side, og moderne pü høgre, seier Rue. - Det er meir dekorativt ü teikne mann og kone frü 1800-talet enn skurtreskaren. Men Dyrsku'n handlar jau meir om samtidslandbruk enn romantisk mimring, sü det var naturleg ü ha med begge delar, seier han.

Spesialistar pĂĽ peis og varme!

Link: WWW.IDG-TOOLS.NO

Bondens møteplass

    

V sta i tre nd ffe nr. s pĂĽ C 30 3

  

    Â?Â? Â?Â?Â?Â? Â? ­ €  ‚ ƒ„„„‚  ‚ 

Nytt og enklare billettsystem Dyrsku'n samarbeider frü i ür med Ticket-Co om billettsalet. Det skal vere eit mykje enklare system der ein enkelt kan kjøpe billettane ein vil ha rett frü www.dyrskun.no. Billetten lastar du ned pü telefonen eller som utskrift pü papir. Alle portane har no eigen lesar for elektroniske billettar. - Vi hüpar sü mange som rüd kjøper billett før dei kjem til Dyrsku'n, sü blir det minst mogleg kø ved portane, seier dagleg leiar Geir Helge Espedalen.

Stand nr.: A-124

Smykker tre og keramikk Tlf: 41547481 www.nabbenbrukskunst.no

2. etasje i Husdyrhallen

Velkommen til Bondens møteplass der det er ulike aktivitetar: t t t t t t t t

.“UUJMMJUTWBMEFJMBOECSVLFUTPSHBOJTBTKPOBS 4NBLTQS“WFSQĂŒQSPEVLUGSĂŒOPSTLMBOECSVL %FNPOTUSBTKPOoCBLJOHBWQPUFUMPNQFS 1PUFUTLSFMMJOHNFEwMBOECSVLTUPQQBSw 2VJ[NFEMBOECSVLTUFNB1SFNJBS 5JQQFLPOLVSSBOTBSNFEQSFNJBS 4BMBWCPOEF5TLKPSUFS #ZHEFVOHEPNTMBHFUIBSVMJLFBLUJWJUFUBSPHUFWMJOHBS

Arr:

Hall A

550,-

der bonde og forbrukar møtast!

650,-

Organisasjonane i Telemarkslandbruket

Velkommen til vür stand I 202 Norsk hovedimportør:

Velkommen til vĂĽr stand B 102

ENERGIGENIET D E T

Ă…RS ERFARING

NYE

FLISFYRINGSANLEGGET

t energibesparende tenergibesparende tkostnadssenkende t kostnadssenkende tGPSCFESFUCVOOSJTU t GPSCFESFUCVOOSJTU t PWFSWJSLOJOHTHSBE tPWFSWJSLOJOHTHSBE t GPSCFESFUJOONBUFSWFOUJM tGPSCFESFUJOONBUFSWFOUJM MVGUUFUU;WFOUJM MVGUUFUU;WFOUJM

To minibankar Mange av utstillarane har betalingsterminal pü standen, men uansett kan det vere lurt ü ha kontantar. Pü Dyrskuplassen er det to minibankar, ein ved Husdyrhallen og ein Hall B. Men med 30.000 menneske inne pü plassen er det normalt lange køar framfor minibankane, derfor er det lurt ü ta ut pengar før du kjem. Det er ogsü uttakskontor i informasjonen utanfor Fjoset. I Seljord sentrum er det minibankar ved Sparebanken Din og pü Telesenteret.

OVER

Pellets

Ved

Forhandlere:

KL Miljøvarme - 97527474 Ole Tom Eger - 90740871 Elektrotech - 35023770 COVAtech AS - 40017385 www.biomentek.no


JAKT/

z

TILBUD DYRSKU’N!!

SIKRINGSRADIO +

  alt av tilleggs- og  ekstrautstyr

6D

0 s7

las

p nd

 

Sta

    

E-mail:od-sal@online.no E-mail: od-sla@online. E-mail: hpette-a@online.no Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien Telefon 53 –89Mobil 45094 0773 326 Telefon/fax 35 /fax 53 0053 Mobil 92 46 928 64/45 00 26 Telefon 355335 53 53 0000 Mobil 664.

z Ridesko zs3TALLSKOVANTETTEfra Stallsko vantett fra 99,99,z Trenton Ridestøvler s,�R2IDEST’VLERMEDGLIDEL�SOGSN’RINGfra 499,z Kingsland -15% zsDELTVINTERDRESSMEDHELSKINNkun Ved kjøp av grime füs grime-skilt 1390,m/navn til -20% z Dekken zs2IDESKOLEPAKKERfra Rideskole pakker fra799,1149,z Hjelmer zs$EKKENfra Dekken fra 99,99,z Sikkerhetsvester zs+INGSLANDSALGMEDMASSEAVT’YFRA50% Kingsland salg med masse av tøy fra -50% rabatt z Trav pluss mye mer zs"ILLIGESALPAKKERfra Billige stocksadler kr 1999,1450,-

Følg Dyrsku'n

www.facebook.com/dyrskun

Vi presenterer W-Com WH3 med GPS og nyheten Hytera PD586G digital/analog SRadio!

Stand

D103

Godt samband til alle formĂĽl i skog og utmark. NĂĽ ogsĂĽ med mulighet for GPS-posisjonering!

16

Stand

D103

www.sradioen.no

63.000,-

30.900,-

59.000,-

22.000,-

5.750,-

66.500,-

Sauegrinder Fra 400,-

7.500,-

63.000,21.800,-

Vi treffes pü Dyrsku’n - stand C406


3nYnUHKMHPPHVLGHUILQQHUGXEODHW ULNWXWYDOJDYYLQGIOÂĄ\HUYÂ UKDQHU GÂĄUYULGHUHRJEHVODJ 9LHURJVn DYVHOYJnHQGH RJO\GOÂĄVHYLIWHQVRPSODVVHUHVRSSn YHGRYQHQ'HQWUHQJHULNNHVWUÂĄPRJ LQJHQLQVWDOODVMRQ  

PVC-vinduer levert av Sørvindu AS www.sorvindu.no

 

  Â?Â? Â?Â?Â?Â?  

TYR – organisasjonen for alle storfekjøttprodusenter uavhengig av rase eller krysningsdyr, fremfôring eller livdyrsalg. •TYR jobber aktivt mot politikere og landbrukets faglag for ü styrke kjøttfeprodusentenes økonomi •TYR vil bidra til ü formidle storfekjøttproduksjonens bÌrekraft og betydning for landbruket •TYR vil bidra til en frisk og sunn produksjon hvor dyrevelferd og helse er viktige elementer

Les mer pĂĽ www.tyr.no


Møt oss pü vür stand A503

Møt oss pü vür stand under Dyregod-dagane til en uforpliktende prat

Velkommen til Oxygen Medical

SAG EGET TĂ˜MMER

63$Ăż7$11%(+$1'/,1*Ăż0(',6,1 VESTVIK REKLAME AS

I en av Europas flotteste byer tilbyr vi deg det beste innenfor tannbehandling. Unn deg selv et vakkert smil og en herlig ferie pĂĽ samme tid i Budapest.

Etabl. 1864 www.serigstad.no Tlf. 46 85 46 65. ordre@serigstad.no

Budapest Oxygen Medical Clinic AS, Ă˜ysenteret, 6050 Valderøy, Sentralbord: 46 28 10 10 Konsulent: 46 28 10 08 E-post: post@oxygenmedical.no

Treff oss pü Dyrsku’n. Vi er pü stand hos Eikmaskin.

SOLOSAGER BĂ… NDSAGER HĂ˜VLER

Flaggstenger & dreid treverk

Møt opp og se et stort utvalg av søyler!

Gode priser! Vi har flaggstenger i tre og glassfiber Gode priser! Stort utvalg pü stand med 2. sort søyler, rekkverk og

Vi har aggstenger i tre og glassďŹ ber. flaggstenger

K A M PA N J E

Fü med tilbehør til en verdi av 15% av maskinprisen Gjelder utvalgte mo

deller

INDERĂ˜Y SANDEFJORD Tlf. 47 87 50 00 www.logosol.no

Stort utvalg pü stand med 2. sort søyler og rekkverk og aggstenger

4.500,-

Hyttestenger Limtre Restparti aggstang kr i heltre gran. 6 m komplett Lengder 6-12 m.

n Trestenger 8 m

Pr stk. fra kr.heltre Hyttesøyle Laminert Hyttesøyle heltre Laminert Fra kr Fra kr.

Limtre, impregnert Trestang 10 m. Limtre, impr. Kr Kr.

Dreid søyle lam. impr. Dreid søyle lam. impr. 13,3x13,3x2,60 13,3x13,3x2,60

Glassfiberstang GlassďŹ berstang 10mm 10

Kr Kr.

Kr Kr.

400,-1.100,

4.500,-

Velkommen til vĂĽr stand B 1026.200,

Besøk "ES’K oss oss pü pü stand stand A-208R8

www.aaneslandfabrikker.no - Tlf. 32 27 62 99 - 4795 Birkeland WWWAANESLANDFABRIKKERNOs4,&s0Bs"IRKELAND

VI LODDER UT en jekketralle hver dag!

Kom innom vĂĽr stand for en god prat med Norges markedsleder innen truck. Vi har stort utvalg brukte trucker tilgjengelig for salg og kan tilby gode messepriser!

• En trivelig truckprat

• Konkurranse

Åpningstider: Fredag og lørdag: 09 - 20 | Søndag: 09 - 18 www.toyota-forklifts.no

• Gode trucktilbud


g Alt innen dekk ondbruk, felger til la las t og anlegg!

Seljord kommune ligg i hjartet av Telemark og midt mellom aust og vest. Seljord er handelssenteret i Vest-Telemark og har eit variert næringsliv med mange ulike bedrifter og arbeidsplassar. Seljord er rik på kultur, vakker natur og gode bumiljø. Her er segn, soger, mystikk og ein berømt sjøorm…

Seljord kommune ynskjer deg og dine hjarteleg velkomen til Seljord! Me vonar de vil få nokon hyggelege opplevingar og at de snart kjem attende.

Mange gode messetilbud!

Besøk oss på Dyrskun!

Vi står på stand nr. A201sammen med

DEKKSENTERET AS

Dalane næringspark • 3770 Kragerø Telefon 35 98 24 55 • Mobil 906 06 750 E-post: dekksenteret@kebas.no

Med helsing

Seljord kommune

Tlf.: 35 06 51 00 E-post: post@seljord.kommune.no Internett: www.seljord.kommune.no

Visit Seljord

Tlf.: 350 50 400 Epost: info@seljordportalen.no Internett: www.seljordportalen.no

SELJORD KOMMUNE ER EI BYGD I VEKST, ME TILBYR GODE OPPLEVINGAR ÅRET RUNDT! VELKOMEN TIL OSS! ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������

Oppdatert informasjon finn du på www.dyrskun.no


Kom til til Kom stand stand i206 i205

Du finner oss på stand D-202 Wood-Mizer Nordic AS 2021 Skedsmokorset Tel.: 63 87 49 89, post@woodmizer www.resharp.no www.woodmizer.no

Se alle våre modeller

KOMPLETT STÅLBYG SAMT I-MEK

BRUGT

NYT

NYT

men godt!

og godt!

og godt!

DeLaval robot, årg. 2011

Easy Boks kalvehytter

Deltex

Pris DKK. 490.000,-

Pris DKK. 16.000,-

Læs mere info på staldmaeglerne.dk

4-boks

Se vores komplette løsning i fleksibel plastkabel inventar

Læs mere info på staldmaeglerne.dk

Læs mere info på staldmaeglerne.dk

! T E H NY

Stål og alt tilbehør til byggesæt (hal 23 x 42 m.) Komplet ny I-Mek. Nye betonspalter. Brugt DeLaval/Lely malkerobot, årg. 2008 Samlet pris DKK. 2.900.000,Excl. el-, VVS-, graveog støbearbejde.

Nye Dieci AGRI TECH 35,7 med PTO og trepunkt alt av hydrauliske uttak bak til hengere og utstyr etc... 3,5 tonn løftekapasitet og hastighet på over 40 km/t. Multimaskin like sterk som en traktor med Vario Hydrostat kasse.

S PÅ LIKE O OK O FACEB

I ELTAG OG D RRENCE U KONK Y ATV N N E OM

VIND

SE VO RE GO PÅ FIN DE TILBUD N.NO Besøk vo hjemm r nye STALD e MAEG side LERNE .DK

K BESØ P OS Å D STAN 0 2 C 8

+45 76 60 00 03 www.staldmaeglerne.dk

! T E H NY

Til Anlegg og landbruk!! Hjullaster med høy løftekapasitet og ekstra rekkevidde på løftebom. Hastighet på 40 Km/h og meget god svingradius, samt nye TIER-4 steg motor.

AT04774

Trucktech er et firma med 13 ansatte som holder til i nye, moderne lokaler på Øra i Fredrikstad. Vi driver med salg, utleie og reparasjoner av trucker og liftutstyr og forhandler Mitsubishi gaffeltrucker. I tillegg importerer vi Dieci teleskoptrucker, Cesab gaffeltrucker, Logitrans løfteutstyr og Walsted rustfritt løfteutstyr.

www.trucktech.no

69 30 48 50 Velkommen til stand i402a


   Du finner oss pĂĽ stand nr. C501.

Vestfoldmøllene AS Besøk oss pü stand C507

Dyrsku’n ��������������������������������������  Â?Trykktank med membran 100 liter 10 bar kr. 1500,Â?Â?Trykktank med membran 200 liter 10 bar kr. 2500,Â?Trykktank med membran 300 liter 10 bar kr. 3500,Â?Â?Trykktank med membran 500 liter 10 bar kr. 5000,-

Me møtast pü

Dyrsku'n

��Dobbeltveggede drensrør kr. 18,- pr. m. ved kjøp av hel pakke (300m) �Speroni lensepumpe TF1000 (180 l/min mot 6 m.v.s.) kr. 1120,-

11.-.13. Sept '15

Jekketralle

El. Trappetralle

Alle priser er eks. mva. 25%. FOB Barküker. Høytrykksvaskere

 ­  € 

Panther SILENT Flere varianter

søk vür stand I-304 og prøv se

Besøk vür stand i304a for demonstrasjon

https://www.youtube.com/watch?v=8EW6iMEtgaw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=jpwjOE8Iwto http://www.sano.at/sites/default/files/videos/pt/sano-liftkar-pt-imagevideo.mp4

Se en liten kort video her: http://www.mylyconet.com/25463861/ - LYONESS kjøpsfordeler

Tlf.90 88 19 04 hmorland@online.no SKOG OG HAGE A/S HĂ…KON MĂ˜RLAND

 

Filter og kjølevÌske

lekang.com

Anlegg - Transport - Landbruk

 

Stand A123

Stand C111

Importør: Lekang Maskin AS, 1550 Hølen, telefon 64 98 20 00, kundeservice@lekang.com


3 STORE SPEKEPØLSER

300

,-

G-315

Stand MELLOM TIVOLIET OG MATPLASSEN

Vi treffes på Dyrsku’n Velkommen til vår stand H301

Stand n r.

Kabelløse juletrelys

C105

Nå slipper du kabelsurr og skjøteledning. Batteridrevet, dimming og fjernkontroll. Fra 150-450 timer med klart, fint lys. LED pærer. Leveres i flere farger. Tysk kvalitetsprodukt.

Best-i-test juletrefot

Juletreføtter for både små og store trær opptil 5 m. Vanntank opp til 10 liter, vekt på foten opp til 10 kg. Sett opp treet på 15 sek, ingen skruer, hogging/tilpassing. 10 års garanti.

Bakkens Juletre, 3840 Seljord www.juletrefoten.no • tlf. 35 05 11 24 • mo-bakk@online.no

Stor DYRSKU´N PRISFEST 11 - 13 sept. Stand nr. D 615 Stort utvalg i Tidenes kupp på

SENGESETT

99,-

Fra:

DUNDYNER fra

Uvdaldyna Rutesydd,

Helårs andedun/fjær 140 x 200 cm, 1000g kun

Berentsdyna Kanalsydd,

Europeisk andedun av 1. kl. kval. 140 x 200 cm, 900g Butikkpris 1.599,-

490,-

490,990,-

Norgesdyna Kanalsydd, fyldig, 1. klasses gåsheldun. 1000g 140 x 200 cm, Butikkpris 3.980,-

PELSPLEDD wolf Før 699,- NÅ:

349,SENGESETT

30,GULVLØPERE 30,-

1.990,-

Alle GULVTEPPER

50%

Andeduns PUTE 50 x 70 cm KUN:

99,-

– av butikkpris

VOKSDUK Metervare i stort utvalg! fra kr:

– til baby fra kr:

Syntetisk 60 x 200 cm KUN:

Et stykke norsk tekstilhistorie

49,-


Velkommen til vår stand B 101

TT MASKIN AS

3184

Tlf. 35 06 00 30 - Fax. 35 06 00 39 - Bø i Telemark. www.ttmaskin.no

NORGES MEST SOLGTE I SIN KLASSE! • • • • •

62 hk, 40 km/t 15/15 girkasse, krypegir Mekanisk vendegir 540/540E PTO Skivebremser på alle 4 hjul

STOLL FE750P laster ferdig montert Veil. kamp. pris fra 59 000,-

STÅLTANK

3.612,-

60 mnd / 20% forskudd

DEUTZ-FAHR AGROLUX 310 Veil. kamp. pris m/førerhytte fra

249 000,-

www.hcpetersen.no. Tlf.: 32201060 Modellfoto kan være med ekstrautstyr. Priser er ekskl. mva, frakt og klargjøring.

DIESELTANK

ADR-TANK

TRANSPORTTANK

STAND

C-311 Tlf. 92 41 98 00 www.veratank.no

Leasingkamp. pr. mnd. fra

Vi treffe på stand nr. C510


Rev og mink pü Dyrsku’n

Landbrukspakker

Er du interessert i pelsdyr? Vi er i Husdyrhallen under hele Dyrsku’n.

Er du interessert i pelsdyr?

Det blirVi kort i 2.under etasje i hele hallenDyrsku’n büde fredag og erinformasjonsmøte i Husdyrhallen lørdag kl. 16.00 og søndag kl. 14.00 Velkommen til en interessant prat om en lønnsom nÌring Velkommen til interessant prat om en lønnsom nÌring!

Møt oss pü stand

Sør Pelsdyralslag

A118

PAKKE 1

11 990,-

Pakke 1-1 Arbeidshøyde 5m

Pakke 1-1 Arbeidshøyde 7m

Kan bygges som 2 etasjer pü 3 meter lengde eller som 1 etasje pü 6 meter lengde. Max gulvhøyde er ca 5 meter.

3m

6m

ALUSAFE rammestillas er en billig og smart ulykkesforsikring. Det er lett, enkelt ĂĽ montere og tar liten plass.

PAKKE 2

Pakke 2-3 Arbeidshøyde 5m

18 800,-

Pakke 2-2 Arbeidshøyde 7m

Pakke 2-1 Arbeidshøyde 9m

Kan bygges som 3 etasjer pü 3 meter lengde, som 2 etasjer pü 6 meter lengde eller som 1 etasje pü 9 meter lengde. Max gulvhøyde er ca 7 meter.

3m

6m

  

9m

PAKKE 3

Gavlevegg, norskprodusert aluminiumstillas, rammestillas 9,2m x 8,1m Norskprodusert aluminiumstillas

27 500,-

 945.7<1

3:

#6;44*-;'5(/534('(4(0('5,'(534('(4 (//(4&%.534('(44,5(4)4%.4 

#,56,//(4761128, 2*

2* "!

! .%16./,33(4 &(,6(3755(4

)4216+9'4%7/,..

4%.4

4%.4 #,+%40('255 ! /75

Forbehold om prisendringer. Alle priser er eks. mva.

Ring 52 84 64 00 for nĂŚrmere informasjon. www.stillasgruppen.com

%//(82*1(4)4%.4 

#,+%40('# # 

#,5(/*(42*5: $ ! /%1'&47.5+(1*(4( .2416;4.(4

'!!$"%%#*!)#%%&!  ((("$

%!!" " 


Vi sees på Dyrsku’n! Møt våre dyktige folk på storfe, småfe, gris og bygg på stand C304. Velkommen!

www.fjossystemer.no

Øst 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 ost@fjossystemer.no

Sør 3178 Våle Tlf. 33 30 69 61 sor@fjossystemer.no

Vest 4365 Nærbø Tlf. 51 43 39 60 vest@fjossystemer.no

Nordvest 6770 Nordfjordeid Tlf. 57 86 25 05 nordvest@fjossystemer.no

Midt 7473 Trondheim Tlf. 72 89 41 00 midt@fjossystemer.no

Bygg 2634 Fåvang Tlf. 61 28 35 00 bygg@fjossystemer.no


Velkommen innom standen vĂĽr i Ridehallen pĂĽ Dyrsku`n 

Aktuelt til kalvinga!

 

  

Â&#x2020; 

 

Â&#x201E;Â&#x2021;

Â&#x2020;  

­ Â&#x201D;

Tek svĂŚrt liten plass ved lagring. Kapasitet ca. 70 kg.

- gjer at du tidlegare für større og �nare kalvar.

Enkel ĂĽ setje pĂĽ. FĂĽr urolege kyr til ĂĽ bli ÂŤsnille som lamÂť.

Rask oppvarming, regulerbar termostat. Fleire modellar.

Fleire modellar.

Kan enkelt leggjast saman.

Ei ny tid for kalvane, ei betre tid for deg!

Mjølkepumpe for sau, geit og ku. Ei sikker og effektiv pumpe for bl.a. rümjølk og ved jurbetennelse.

Dei originale, grĂĽ kalvebarane frĂĽ New Zealand. Fleire storleikar. Enkel og effektiv kalvefĂ´ring som gjev friskare kalvar.

Stort utval i drikkekar og drikkeutstyr!

Â&#x2019;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x17D; Â&#x2021; Â?

Du kan sjølv snitta røyra, og me har alle slags rimelege røyrdeler til systemet!

Drikkekar for bĂĽde hest, ku, sau og gris i stort utval.

Mange modellar drikketrau for vegg eller golvmontering.

Hengjande drikkeniplar i �eire lengder.

  Â&#x201A;  Â&#x2018;Â?

Fleire typar elektrisk oppvarma drikkekar.

Elektrisk oppvarma balje, med trafo 24 V.

Gjerdeutstyr!

Â&#x2C6; Â?

Â&#x2C6; Â&#x201E; Â?

Â&#x2030; gjerdeapparat - Gir mest mogeleg styrke under krevjande forhold. Â&#x160; Â&#x2039; gjerdeapparat - intelligente gjerdeapparat - gir full styrke ved belastning.

Â&#x2030; Â&#x201E; med regulerbar slagstyrke. Enkelt ĂĽ kople til solcelle. Kan ogsĂĽ brukes pĂĽ 230 V m.h.a adapter.

Â&#x152;Â&#x192; Â&#x17D; Â&#x201E; Fleire nye verktøy for oppsett

Â&#x2030;   , meir ytelse, ultralĂĽgt forbruk -> lengre batterilevetid.

Elektrisk gjerdenetting med inn- /stramming av gjerdenetting. støypte plastspilar som held nettingen betre oppreist.

Klippeutstyr 

 epp i l k rfe sto 0 V om 23 on in, k Ă&#x2DC; ask m

m no ko in. Ă&#x2DC; k rk as te rim s , te Ny bat

Ă&#x2DC;konom saueklippemaskin, 230 V Lister Nova Hengemaskin . Stort utval i kammar og knivar.

Â&#x2020; Hendig verktøy til bl.a. partering.

Minimikser - rustfri kvern for mosing av eple, pĂŚre o.l.

Â&#x160;

Galvanisert kjettinggrime for ungdyr og ku.

Fleire modellar, 230 V eller batteri.

Â&#x2020; 

Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021;

Fleire modellar.

Vekter, knivar, slaktesett, kjøttsager, skjerpestül, syltepresser m.m. Alt du treng for tilverking av matvarer.

Mekanisk spindelpresse.Stort utval i bĂĽde lĂŚr og nylon. Storleikar frĂĽ sau til store oksar.

Stort utval i kammar og knivar.

Aktuelt for matproduksjon!

Reimar, bindsel og grimerUtstyr for gris

Klauvpleie

 

Â&#x2019; 

Â&#x152;

Â&#x201C;Â&#x201E; 

Gir trykkavlastning og hindrar skuldersĂĽr.

Solid og lett.

Med kjøle ribber i metall.

Ferdig forbinding. Til bruk mot bl.a. Digital Dermatitt.

Klauvskiver, sakser, m.m. Alt du treng til klauvstell. Â Â 

Â?Â?Â? Â?  ­Â&#x20AC;Â? Â? Â&#x201A;

Â&#x192; Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2026;

www.nessemaskin.no

Profile for Dyrsku'n Arrangement AS

Dyrskuavisen2015 komplett  

Dyrsku'n Arrangement AS Tun Media AS

Dyrskuavisen2015 komplett  

Dyrsku'n Arrangement AS Tun Media AS

Advertisement