Dyrenes Beskyttelses medlemsmagasin nr. 3, 2021

Page 14

TEMA / OGSÅ E T LIV

HISTORISK SEJR: BURFORBUD PÅ VEJ I EU Vi gjorde det. EU-Kommissionen har forpligtet sig til at foreslå lovgivning, der udfaser bure til landbrugsdyr i hele EU. De 1,4 millioner EU-borgere, der underskrev borgerinitiativet og krævede dyrene ud af burene, er blevet hørt. Den 30. juni 2021 var en historisk dag for dyrevelfærden og for demokratiet i EU.

TEKST JOHANNE GABEL / F OTO DYRENES BESKY T TELSE OG THOMAS DEGNER

Takket være de mange danskere som sammen med i alt 1,4 millioner andre EU-borgere underskrev borgerinitiativet End the Cage Age, er der nu udsigt til, at de mange millioner landbrugsdyr i hele EU kan få et bedre liv. ØREDØVENDE KRAV

– Rekordmange borgere i hele EU skrev under på kravet, og mere end 170 organisationer stod sammen om at løfte borgerinitiativet. Der var overvældende tilslutning ved både høring og afstemning i Europa-Parlamentet. Det kunne EU-Kommissionen 14

ikke sidde overhørig. Den har lyttet til borgernes krav om anstændig behandling af vores landbrugsdyr. Nu er der endelig udsigt til, at dyrene kan sprede vingerne, vende sig rundt, passe deres unger, rette sig ud og i det hele taget bevæge sig naturligt omkring, siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse om EU-Kommissionens officielle svar på borgerinitiativet End the Cage Age. – Det har taget tre år. Det har været en indsats af hidtil usete dimensioner fra borgere og organisationer på tværs af EU. Det har været en insisteren hele vejen DYRENES BESK Y T TELSE