Page 31

Adresser Telefon/faks (f)

Avdeling

Kontaktperson/adresse

E-post/nettside

47 48 04 97

Arendal

c/o Marianne Karlson Kverve 4827, Frolandsverk

arendal@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-arendal.com

95 92 41 37 99 22 19 60

Drammen

Unni Thingberg, Postboks 4109, 3005 Drammen

drammen@dyrebeskyttelsen.no www.ddoo.no

97 66 31 36

Farsund

Haldis Quale Postboks 137, 4558 Vanse

farsund@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsenfarsund.com

98 44 75 92

Finnmark

Kirsten Skov Apanesveien 65 D, 9512 Alta

finnmark@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsenfinnmark.no

48 06 69 78

Fredrikstad

Jan Helge Skaug Postboks 128, 1601 Fredrikstad

fredrikstad@dyrebeskyttelsen.no www.frdb.no

41 54 29 93 90 23 90 96

Hadeland

Liv Slettevold Vienlinna 247, 2750 Gran

hadeland@dyrebeskyttelsen.no www.dbhadeland.org

90 97 67 20

Harstad

Marit Nilsen Postboks 455, 9484 Harstad

harstad@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-harstad.no

97 07 64 29

Haugesund

Elisabeth Ellingsen Pb. 1525 Raglamyr, 5505 Haugesund

haugesund@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-haugesund.org

99 58 59 30

Hedmark

Anne Linn Henriksen Postboks 206, 2202 Kongsvinger

hedmark@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-hedmark.no

95 45 77 76

Hordaland

Inger Johanne Graff

hordaland@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsenhordaland.org

90 75 54 19

Kristiansand

Arnfrid Robstad Kolsbergveien 15, 4616 Kristiansand

kristiansand@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-kristiansand.no

93 84 86 39

Lillehammer

Nina Jørstad Postboks 15, 2601 Lillehammer

lillehammer@dyrebeskyttelsen.no www.db-lillehammer.org

38 26 51 57 45 05 80 04

Mandal

Anne Lise Skoie Skoieheia 197, 4516 Mandal

mandal@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsenmandal.no

75 15 24 16 91 88 93 20

Mo i Rana

Aud Øverdal Myraveien 34 B, 8622 Mo i Rana

moirana@dyrebeskyttelsen.no

48 07 01 45

Møre og Romsdal

Cathrine Engen Avseth Giske, 6052 Giske

moreogromsdal@dyrebeskyttelsen.no www.dbmr.no

45 09 54 47

Nordland

Marit Heggelund Skansen 16, 8250 Rognan

nordland@dyrebeskyttelsen.no

40 55 09 67

Nord-Trøndelag

Kjell Karlsson Tindveien 106, 7650 Verdal

nordtrondelag@dyrebeskyttelsen.no

23 13 45 45 23 13 45 46 (f)

Oslo og Akershus

Karen L. Andersson Postboks 69, 1112 Oslo

osloogakershus@dyrebeskyttelsen.no www.dooa.no

61 23 02 62

Otta

Magnhild Heranger Botten Hansensgt. 5, 2670 Otta

32 14 43 95

Ringerike

Heidi Halvorsen Veme, 3534 Sokna

ringerike@dyrebeskyttelsen.no www.dyr-ringerike.com

41 35 62 77 41 24 40 01

Sogn og Fjordane

Anita I Lida Oliverlægda 23, 6800 Førde

sognogfjordane@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-sfj.no

51 53 47 16 51 53 68 60 (f)

Sør-Rogaland

Kari Mills Pb. 3040 Hillevåg, 4095 Stavanger

sor-rogaland@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-sfj.no

95 02 57 61 90 52 40 47

Tromsø

Therese Simonsen Rye Postboks 493, 9255 Tromsø

tromso@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-tromso.no

95 22 52 75

Trondheim og omegn

Hege Wensell Pb. 1429 Leangen, 7444 Trondheim

trondheim@dyrebeskyttelsen.no www.dyrebeskyttelsen-trondheim.no

33 07 08 00 33 07 08 00 (f)

Tønsberg-Horten

Mai Grete Haraldsen Pauliveien 190, 3185 Skoppum

tonsberg-horten@dyrebeskyttelsen.no www.dbth.no

Toten

Tove Lafjell Rute 511, 2848 Skreia

toten@dyrebeskyttelsen.no www.tovelafjell.no

Kontaktpersoner 45 26 77 61

DYRENES FORSVARER 3/09

DF_3-09.indd 31

31

09-09-09 09:48:45

DF3-09_web  
DF3-09_web  

med en gigant Dyrebeskyttelsen Norge HELSE: DEBATT OM VETERINÆRVAKT side 26 «Flippertreneren» SJIMPANSER KJEMPER FOR LIVET FISK OG FØLELSER...

Advertisement