Page 1

Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Inleiding In de regio Apeldoorn constateren we andermaal een hogere gemiddelde verkoopprijs ten opzichte van het vorige kwartaal. Was de gemiddelde verkoopprijs in het derde kwartaal € 179.000,- in het laatste kwartaal van 2013 is dit € 190.000,- waarmee een zelfde gemiddelde verkoopprijs is gerealiseerd als per ultimo 2012. Dit is een uitstekend resultaat, misschien heeft de lichte daling van de vraagprijs (-1,4% ten opzichte van het derde kwartaal 2013) hieraan een bijdrage geleverd.

Alexander Dekker

Ook de doorlooptijd van verkochte woningen is sterk afgenomen in het laatste kwartaal (-24%) en vergeleken met een jaar geleden -10%. In absolute zin is het aantal verkochte woningen in het vierde kwartaal 2013 met 7,3% toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal 2013. Vergeleken met het vierde kwartaal 2012 is het aantal verkochte woningen in het vierde kwartaal 2013 met drie eenheden afgenomen tot 309 woningen. Het aanbod van koopwoningen is het in het vierde kwartaal 2013 nagenoeg gelijk gebleven met het kwartaal ervoor. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2012 is het aanbod afgenomen met 7,5% van 2.444 naar 2.263 woningen. Rodenburg Makelaars hoopt dat deze uitgave u een duidelijk beeld geeft van de actuele woningmarkt in de regio Apeldoorn. Uiteraard zijn wij bereid onderstaande analyse aan te vullen met nadere achtergrondinformatie.

Ronald Visser

Rodenburg Makelaars Apeldoorn NVM Makelaars Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t 0555 268 268 email: info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Oscar van Schaverbeke

Etienne Luyten

pagina 2 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Inhoudsopgave Inleiding

2

Sprekende Cijfers regio Apeldoorn

4

Bestaande bouw regio Apeldoorn

5

Aanbod

5

Verkopen

6

Looptijden

6

Verkoopprijzen

7

Samenvatting

8

Regio Apeldoorn

8

Nederland

8

Definities

9

pagina 3 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Sprekende Cijfers regio Apeldoorn Aanbod 2.263 objecten

-1,05%

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

-1,33%

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

Verkopen 309 objecten

-0,96%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012

Looptijd 126 dagen

Vraagprijs € 222.000

Verkoopprijs € 190.000,-

0%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012*

-10,00%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012*

Verkoopprijs per m² € 1.756,-

-1,46%

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012*

Aanbod 2.600 2.500 2.400 2.300 2.200 2.100 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mrt-11 apr-11 mei-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mrt-12 apr-12 mei-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13

2.000

Verkopen 350 300 250 200 150 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Verkopen

Aanbod Appartementen

18% 26%

27% Tussenwoningen

37%

Hoekwoningen

16%

Twee onder één kap woningen

26% 20%

Vrijstaande woningen 14%

6%

10%

pagina 4 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Gemiddelde mediane looptijd 230 210 190 170 150 130 110 90 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Gemiddelde mediane verkoopprijs € 250.000 € 225.000 € 200.000 € 175.000 € 150.000 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Bestaande bouw regio Apeldoorn Aanbod In de regio Apeldoorn staan op 1 januari 2014 in totaal 2.263 bestaande woningen in de verkoop. Het aanbodvolume is in vergelijking met drie maanden geleden met 1,1% gedaald. Wanneer het verkoopaanbod wordt vergeleken met een jaar geleden is sprake van een sterkere daling, te weten 7,4%. Het aanbod noteert voor bijna alle woningtypen een afname in het aantal beschikbare woningen, met uitzondering van tussenwoningen en hoekwoningen. Op 1 januari 2014 worden evenveel tussenwoningen aangeboden als drie maanden geleden, namelijk 370 objecten. Dit betreft 16% van het totaal aantal beschikbare woningen. Het woningtype hoekwoningen registreert het minste aantal objecten in aanbod, te weten 6% van het totaal. Dit woningtype noteert als enige een hoger verkoopaanbod dan drie maanden geleden, namelijk één object oftewel 0,7% tot 141 woningen aan het begin van 2014. De woningtypen appartementen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen noteren een lager aanbodvolume dan drie maanden geleden. Aan het einde van 2013 zijn 618 appartementen beschikbaar, dit is één woning minder (-0,2%) in vergelijking tot een kwartaal geleden. Van het totale aanbod is 27% een appartement. Twee onder één kap woningen noteren een sterkere aanboddaling, te weten 2,5% tot 309 beschikbare objecten. Anders gezegd, aan het einde van het vierde kwartaal van 2013 staan acht woningen minder in de verkoop dan aan het begin van dat kwartaal. In de regio Apeldoorn betreft 14% van het woningaanbod een twee onder één kap woning. Op 1 januari 2014 worden vrijstaande woningen het meest aangeboden, namelijk 825 woningen. Dit betreft 37% van het totaal aantal beschikbare woningen. Wanneer dit aantal vergeleken wordt met een kwartaal geleden, is sprake van een daling van 1,9% oftewel een afname van zestien objecten.

pagina 5 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Aanbod (in aantallen woningen)

Verkopen Het aantal verkopen in het vierde kwartaal van 2013 is op jaarbasis licht gedaald met één procentpunt tot 309 woningen. Anders gezegd, in het laatste kwartaal van 2013 zijn drie woningen minder verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Van het totale verkoopaantal betreft 26% een tussenwoning. Ook vrijstaande woningen noteren een aandeel van 26% in het totale verkoopaantal binnen de regio Apeldoorn. Van deze woningtypen zijn in het afgelopen kwartaal van elk woningtype 79 objecten verkocht, een daling van 7,1% op jaarbasis. Verder zijn 62 twee onder één kap woningen verkocht, dit betreft 20% van het totaal aantal verkopen. Wanneer dit vergeleken wordt met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een toename van 19,2%, oftewel een toename van tien woningverkopen. Het woningtype appartementen registreert 18% van het verkoopaantal. In het laatste kwartaal van 2013 zijn van dit woningtype 57 objecten verkocht, daarmee is sprake van een daling noch stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Hoekwoningen noteren een hoger aantal verkopen dan een jaar geleden, te weten 3,2% tot 32 verkopen. Dit woningtype noteert in de regio Apeldoorn met 10% het laagste verkoopaandeel. Verkopen (in aantallen woningen)

Looptijden De mediane looptijd van een in het vierde kwartaal van 2013 verkochte woning bedraagt 126 dagen, tegenover 140 dagen een jaar eerder. Daarmee is sprake van een jaarlijkse looptijddaling van 10%. Bijna alle woningtypen noteren in de voorbije drie maanden een kortere verkooplooptijd in vergelijking met vorig jaar. Het woningtype hoekwoningen vormt hierop een uitzondering en registreert een jaarlijkse toename van 105 dagen tot een mediane looptijd van 194 dagen in het vierde kwartaal van 2013. Twee onder één kap woningen noteren ook een hogere mediane looptijd op jaarbasis, echter deze is met nog geen procentpunt zeer gering. Een dergelijke woning stond in het afgelopen kwartaal 115 dagen te koop, dit is één dag meer dan vorig jaar. De overige woningtypen, te weten appartementen, tussenwoningen en vrijstaande woningen, noteren een lagere verkooptijd dan een jaar geleden. Een appartement stond 141 dagen in de verkoop, dit is 18,5% minder dan in het vierde kwartaal van 2012. Anders gezegd, de looptijd van een appartement is in een jaar met 32 dagen afgenomen. Tussenwoningen noteren een sterkere daling van de mediane looptijd, namelijk 33,3% oftewel 36 dagen. Een dergelijke woning is verkocht in 72 dagen en is daarmee het snelst verkochte woningtype van het afgelopen kwartaal. Vrijstaande woningen stonden 192 dagen in de verkoop, een daling van twaalf dagen (-5,9%). pagina 6 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Looptijd (in dagen)

Verkoopprijzen Al zeven kwartalen op rij is sprake van een dalende mediane verkoopprijs. In het vierde kwartaal van 2013 is de koopsom in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden stabiel gebleven. In de regio Apeldoorn kostte een bestaande woning in de voorbije drie maanden € 190.000,-. De woningtypen appartementen en tussenwoningen registreren in het vierde kwartaal een lagere verkoopprijs dan vorig jaar. De prijs van een appartement is met 3,4% gedaald tot een mediane koopsom van € 128.000,-. Tussenwoningen noteren met 6,2% een sterkere afname. Een dergelijke woning kostte in het afgelopen kwartaal € 166.000,-. De woningtypen hoekwoningen, twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen registreren een hogere verkoopprijs in vergelijking met het vierde kwartaal van 2012. De sterkste prijsstijging is toe te schrijven aan hoekwoningen, namelijk 5,4% tot een mediane koopsom van € 195.000,-. Twee onder één kap woningen zijn een tiende van een procentpunt gestegen tot € 239.00,-. Verder is een vrijstaande woning 2,5% duurder geworden. Dit woningtype kostte € 328.000,- in het vierde kwartaal van 2013. Verkoopprijzen (in €)

De mediane vierkante meterprijs vertoont het afgelopen kwartaal met 1,5% een daling. In het vierde kwartaal van 2013 is de mediane verkoopprijs van een woning in Apeldoorn € 1.756,- per vierkante meter. Wanneer wordt gekeken naar de vierkante meterprijs per woningtype noteren alleen hoekwoningen een hogere prijs. Dit woningtype kostte in het afgelopen kwartaal € 1.598,- per vierkante meter, dit is 3,1% meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Alle overige woningtypen noteren een lagere vierkante meterprijs. Tussenwoningen registreren de sterkste daling met 4,9% tot een mediane vierkante meterprijs van € 1.436,-. Hierop volgt het woningtype appartementen met een daling van 4,7% tot € 1.618,- per vierkante meter. Twee onder één kap woningen en vrijstaande woningen zijn de duurste woningtypen met een prijs van € 1.936,- en € 2.331,- per vierkante meter. Wanneer dit vergeleken wordt met dezelfde periode een jaar geleden is sprake van een prijsdaling van 4,3% en 2,4%.

pagina 7 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Verkoopprijzen per m² (in €)

Samenvatting Regio     

Apeldoorn Verkoopaanbod neemt af. Aantal verkopen aan een lichte daling onderhevig. De verkoopprijzen stabiliseren. De vierkante meterprijs vertoont in tegenstelling tot de mediane verkoopprijs een daling. Looptijden dalen na een aanzienlijke toename in voorgaande periodes.

Regio Apeldoorn

Nederland

Aanbod 2.263 objecten

-1,05%

Aanbod 221.663 objecten

-0,96%

Verkopen 32.171 objecten

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

Verkopen 309 objecten Q4 2013 t.o.v. Q4 2012

Looptijd 126 dagen Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

Verkoopprijs € 190.000,Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

Verkoopprijs per m² € 1.756,Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

-10,00%

0%

-1,46%

1 januari 2014 t.o.v. 1 oktober 2013

Q4 2013 t.o.v. Q4 2012

Looptijd 145 dagen Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

Verkoopprijs € 187.000,Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

Verkoopprijs per m² € 1.786,Q4 2013 t.o.v. Q4 2012 *

-1,86%

+9,26% -3,33%

-1,58%

-1,54%

* De looptijd, verkoopprijs en de verkoopprijs per vierkante meter zijn medianen. Nederland  Opleving in het aantal verkopen van bestaande woningen.  Verkoopaanbod neemt verder af.  Verkoopprijsdaling gering.  De vierkante meterprijs daalt minder sterk dan de verkoopprijs.  Looptijden dalen.

pagina 8 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-4 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. Wanneer de maand is verstreken betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand. Verkopen: Het aantal verkopen per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkopen wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Verkoopprijs mediaan: De mediane verkoopprijs per woningtype. Van alle verkopen wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Verkoopprijs per m² mediaan: De mediane verkoopprijs per m² per woningtype. Van alle verkopen wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond. Regio Apeldoorn: postcodegebied 7300AA- 7382 SB (Apeldoorn) en 3888 KA en 3888 ZJ (Uddel)

© Dynamis 2014 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

pagina 9 van 10 • regio Apeldoorn • januari 2014


Sprekende Cijfers 2013-1 | Woningmarkt regio Apeldoorn

Orteliuslaan 5 3528 BA Utrecht t 030 767 03 90 email: dynamis@dynamis.nl www.dynamis.nl

Bekijk alle Sprekende Cijfers rapportages op de website of neem contact op met een van de Dynamis partners

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Zwolle Bramer Makelaars Burg. van Roijensingel 18 8011 CT Zwolle t 038 422 22 22 f 038 421 19 95 info@bramer.biz www.bramer.biz Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Apeldoorn Rodenburg Makelaars Apeldoorn Paslaan 19 7311 AL Apeldoorn t 055 5 268 268 f 055 5 788 295 info@rodenburg.nl www.rodenburg.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Den Haag Frisia Makelaars Javastraat 1a 2585 AA Den Haag t 070 342 01 01 info@frisiamakelaars.nl www.frisiamakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Enschede Snelder Zijlstra Makelaars Hoedemakerplein 1 7511 JR Enschede t 053 485 22 22 f 053 485 22 50 enschede@snelderzijlstra.nl www.snelderzijlstra.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Rotterdam Ooms.com Maaskade 113-115 3071 NJ Rotterdam t 010 424 88 88 f 010 424 88 89 info@ooms.com www.ooms.com

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Regio Arnhem Strijbosch Thunnissen Makelaars Sweerts de Landasstraat 27 6814 DA Arnhem t 026 355 21 00 f 026 355 21 01 arnhem@s-t.nl www.stmakelaars.nl

Sprekende Cijfers Woningmarkten: Gemeente Breda Van der Sande Makelaars Vijverstraat 1 4818 ST Breda t 076 514 74 53 f 076 520 02 96 info@vandersande.nl www.vandersande.nl

Boek & Offermans Makelaars Akerstraat 39-41 6411 GW Heerlen t 045 574 32 33 f 045 560 09 09 info@boek-offermans.nl www.boek-offermans.nl (ook in Maastricht)

Molenbeek Makelaars Maliebaan 77 3581 CG Utrecht t 030 256pagina 88 1110 van 10 • april 2013 f 030 256 88 77 Info@molenbeek.nl www.molenbeek.nl

HRS Bedrijfsmakelaars Vughterweg 47D 5211 CK ’s-Hertogenbosch t 0738 00 00 08 f 0738 00 00 09 info@hrsbedrijfsmakelaars.nl www.hrsbedrijfsmakelaars.nl

Verschuuren en Schreppers Bedrijfsmakelaars Kennedyplein 230 5611 ZT Eindhoven t 040 211 11 12 f 040 235 05 05 info@verschuuren-schreppers.nl www.bedrijfsmakelaar.nu

Lamberink Bedrijfsmakelaars Stationsstraat 24-26 9401 KX Assen t 0592 33 84 20 f 0592 33 84 14 bedrijfsmakelaars@lamberink.nl www.lamberink.nl

Woningmarkt q4 2013 regio Apeldoorn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you