Page 1

Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 • Gemeente Rotterdam • Gemeente Rotterdam

Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Inleiding Beste lezer, Voor u ligt de rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Ooms Makelaars over de bestaande woningmarkt in het vierde kwartaal van 2010. Het jaar 2010 is inmiddels afgerond en de focus zich weer op 2011 en verder. Lichtpunten lijken zichtbaar aan de horizon of overzien we iets? Deze onzekerheid heerst thans nog bij veel marktpartijen en de consument. Daarentegen zijn er ook consumenten, juist in deze specifieke tijd, op zoek naar een geschikte woning en weten marktpartijen succesvol te acteren met de positionering van hun woning/project. Het vierde kwartaal van 2010 kende landelijk gezien een toename van het aantal woningverkopen. Het totale aantal transacties kwam uit rond 34.000. Dit betekent een stijging van bijna 18% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het prijsniveau bleef, met een gemiddelde van € 230.000,nagenoeg stabiel. Hierna zal duidelijk worden of dezelfde ontwikkeling geldt voor Rotterdam. Door middel van dit rapport wensen wij u inzicht te geven in de lokale aanbod- en opname ontwikkelingen, alsmede de prijsontwikkelingen en looptijden in het tweede halfjaar van 2010 in de gemeente Rotterdam. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt regelmatig te beschouwen kan duidelijk worden bepaald wanneer bepaalde trends worden ingezet of juist tot een einde komen. In deze tijd, waarin de woningmarkt in zwaar weer verkeert en de ontwikkelingen elkaar snel (kunnen) opvolgen komt een dergelijke wijze van rapportering u, als woningzoekende(n), koper, verkoper, opdrachtgever of anderszins geïnteresseerden, waarschijnlijk goed van pas. De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen van de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaardmethode. Ooms Makelaars Maaskade 113-115 te Rotterdam Tel: 010-424 88 88 Email: info@ooms.com Website: www.ooms.com J.M. Kuijs RMT NVM Makelaar en Taxateur in onroerende zaken

pagina 2 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Bestaande bouw gemeente Rotterdam Aanbod gemeente Rotterdam Het aanbod is voor alle woningtypen fors gestegen. Zo staan er in Rotterdam aan het einde van het vierde kwartaal 21% meer woningen te koop dan een jaar eerder. Deze toename is met name aan een aanbodstijging van appartementen. De Rotterdamse woningmarkt kenmerkt zich door de geweldige skyline maar derhalve ook door het relatief grote aanbod van appartementen. In Rotterdam bestaat een grote herstructureringsopgave, zo ook in het centrum. Particuliere en private partijen werken nauw samen met de overheden om verschillende gebieden te transformeren, van bijvoorbeeld een scheepswerf/rivier locatie of een kantorenlocatie naar een meer woning gerelateerd gebied. Denk hierbij aan de Müllerpier en Katendrecht, maar bijvoorbeeld ook het Wijnhaveneiland. In de binnenstad en op de reeds genoemde locaties zijn de afgelopen jaren veel woongebouwen gerealiseerd. Ook in de komende jaren zal deze ontwikkeling door blijven gaan. Deze vernieuwing en uitbreiding van de woningmarkt benadrukt het gebrek aan kwaliteit. Het gaat daarbij niet alleen om het geringe onderhoudsniveau, maar tevens om het gebrek aan woonbeleving. Denk hierbij aan het ontbreken van buitenruimte, bergingen en goede indelingen. Binnen de Randstad kent Rotterdam een relatief goedkope woningmarkt. Met name in de huidige kopersmarkt is er ruime keuze en is de betaalbaarheid goed.

Trends aanbod

Appartementen

Rijwoningen

Twee-onder-éénkap woningen

vrijstaande Totaal woningen

Q4 2010 t.o.v. Q3 2010

+5%

0%

+2%

+2%

+4%

Q4 2010 t.o.v. Q2 2010

+11%

+3%

+7%

+2%

+9%

Q4 2010 t.o.v. Q4 2009

+24%

+13%

+14%

+2%

+21%

pagina 3 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Aanbod (in aantallen woningen) Appartementen

3.500

Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

jan-'11 dec-'10 nov-'10 okt-'10 sep-'10 aug-'10 Jul-'10 jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt'-10 feb-'10 jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Transacties gemeente Rotterdam In heel 2010 zijn er bijna 8% minder transacties gerealiseerd dan in 2009. Het verloop van de transacties verliep in 2010 zeer grillig. Veel woningzoekenden werden beïnvloed door de heersende situatie op de woningmarkt. Een belangrijk deel van de woningzoekenden heeft de uiteindelijke koopbeslissing toch nog voor zich uitgeschoven. Door de plotselinge stijging van de hypotheekrente in het vierde kwartaal en het vooruitzicht van de strengere kredietregels per 1 januari 2011 hebben veel starters, landelijk gezien, nog snel hun slag geslagen in het laatste kwartaal va 2010. Deze veelbesproken eindsprint met ’last minute’ aankopen, die landelijk duidelijk waarneembaar was, is in Rotterdam uitgebleven. Opvallend in de transactiecijfers van de gemeente Rotterdam is het nagenoeg gelijke niveau in het vierde kwartaal van 2010 ten opzichte van het tweede kwartaal. Het totale aantal transacties in het vierde kwartaal van 2010 is met 12% verminderd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2009. In onderstaande grafiek is het grillige transactieverloop goed waarneembaar. Terugblikkend op het afgelopen jaar, valt te constateren dat de woningmarkt pas op de plaats heeft gemaakt. De val van het kabinet, het politieke debat over de hypotheekrenteaftrek en de economische crisis hebben de markt geremd, maar niet onderuit gehaald. Het totale aantal verkopen door NVM-makelaars kwam uit op 3.072 woningen.

pagina 4 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Trends transacties Q4 2010 t.o.v. Q3 2010 Q4 2010 t.o.v. Q2 2010 Q4 2010 t.o.v. Q4 2009

Appartementen

Rijwoningen

Twee-onder-éénkap woningen

Vrijstaande woningen

Totaal

+12%

+7%

+82%

+9%

+12%

0%

0%

0%

0%

0%

-11%

-16%

0%

+20%

-12%

Transacties (in aantallen woningen) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

dec-'10 nov-'10 okt-'10 sep-'10 aug-'10 jul-'10 jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Looptijden gemeente Rotterdam De gemiddelde verkooptijd van een woning in de gemeente Rotterdam bedroeg in het vierde kwartaal van 2010 117 dagen. Appartementen worden in Rotterdam sneller verkocht dan rijwoningen, met looptijden van respectievelijk 104 en 130 dagen in het vierde kwartaal van 2010. De lange verkooptijden tasten ook het prijsniveau aan. Woningen die lange tijd in de verkoop hebben gestaan alvorens ze verkocht worden, leggen veel toe op hun oorspronkelijke vraagprijs. Met name voor woningen die meer dan twee jaar te koop hebben gestaan is dit het geval. Toch valt de toename van het de looptijd nog mee als het vierde kwartaal van 2010 wordt vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder (+1%).

pagina 5 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Trends transacties Q4 2010 t.o.v. Q3 2010 Q4 2010 t.o.v. Q2 2010 Q4 2010 t.o.v. Q4 2009

Appartementen Rijwoningen

Twee-onder-éénkap woningen

Vrijstaande woningen Totaal

+8%

+9%

+1%

+52%

+10%

+11%

-9%

-21%

+21%

+7%

0%

-5%

+10%

+80%

+1%

Looptijd (in dagen) Appartementen

400

Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

350 300 250 200 150 100 50 -

dec-'10 nov-'10 okt-'10 sep-'10 aug-'10 jul-'10 jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Transactieprijzen gemeente Rotterdam Voor de gehele markt in de gemeente Rotterdam is in het vierde kwartaal van 2010 sprake van een nagenoeg gelijk gebleven prijsniveau in vergelijking met het laatste kwartaal van 2009. De prijzen staan echter blijvend onder druk. De gemiddelde vierkante meterprijs voor appartementen bedroeg in het vierde kwartaal van 2010 € 2.132,-. Rijwoningen noteren in hetzelfde kwartaal een gemiddelde verkoopprijs van € 1.913,- per vierkante meter. Met name in het lagere prijssegment is het transactieniveau redelijk op peil gebleven.

pagina 6 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Trends looptijden Q4 2010 t.o.v. Q3 2010 Q4 2010 t.o.v. Q2 2010 Q4 2010 t.o.v. Q4 2009

Appartementen Rijwoningen

Twee-onder-éénkap woningen

Vrijstaande woningen Totaal

-1%

+4%

+8%

+75%

+5%

-5%

-8%

+20%

+79%

+1%

-3%

-9%

+13%

+86%

0%

Transactieprijzen Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

dec-'10 nov-'10 okt-'10 sep-'10 aug-'10 jul-'10 jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08 pagina 7 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011


Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Trends prijzen per Twee-onder-één- Vrijstaande Appartementen Rijwoningen vierkante meter kap woningen woningen Totaal Q4 2010 t.o.v. Q3 2010 +19% +5% +3% +24% +16% Q4 2010 t.o.v. Q2 2010 +15% -1% +13% +7% +12% Q4 2010 t.o.v. Q4 2009 +17% -1% +11% +30% +13%

Transactieprijzen per m² (in €) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500

dec-'10 nov-'10 okt-'10 sep-'10 aug-'10 jul-'10 jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08 Het ziet er thans naar uit dat 2011 zal worden gekenmerkt door het thema financierbaarheid. De NVM heeft grote zorgen over de financierbaarheid van de eigen woning in 2011. Banken zijn nog altijd, mede door het strengere toezicht, zeer terughoudend met het verstrekken van krediet. Bovendien zijn per 1 januari 2011 de financieringsvoorwaarden aangescherpt, waardoor kopers met een beperkte financieringscapaciteit mogelijk nog meer moeite hebben om hun hypotheek rond te krijgen. Ook de eisen om voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in aanmerking te komen, zijn aangescherpt als gevolg van de nieuwe woonquotes die zijn vastgesteld door het Nibud. Op basis hiervan wordt een maximale hypotheek vastgesteld bij een bepaald inkomen. Verder komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in 2012 naar verwachting ook nog met strengere regels voor hypotheken zonder NHG. Er wordt aan een nieuwe hypothecaire gedragscode gewerkt met strengere regels.

pagina 8 van 8 • Gemeente Rotterdam • Januari 2011

Woningmarkt Q4 2010 Gemeente Rotterdam  

Publicatie door Ooms: woningmarkt Q4 2010 Gemeente Rotterdam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you