Page 1

Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars

Kwartaalbericht Q1Q3 Kwartaalbericht pagina 1 van 12 •gemeente Breda Woningmarkt Woningmarkt Gemeente Breda Plaats Breda

• april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

Inleiding Voor u ligt het eerste kwartaalbericht Sprekende Cijfers Woningmarkten van Van der Sande Makelaars van 2012. Zoals u gewend bent van ons wordt onderscheidt gemaakt in appartementen, hoekwoningen, tussenwoningen, twee onder één kapwoningen en vrijstaande woningen. Voorts wordt de situatie weergegeven omtrent het nieuwbouwaanbod in de gemeente Breda(onder de gemeente Breda vallen de volgende plaatsen: Breda, Bavel, Ulvenhout, Prinsenbeek en Teteringen). Pieter Ahsman be

Edmond van der Sande

Allereerst wordt voor de bestaande woningmarkt inzicht gegeven in de lokale aanbod-, opname-, prijs- en looptijdontwikkelingen binnen de gemeente Breda in het eerste kwartaal van 2012. Naast de bestaande woningmarkt wordt gerapporteerd over de nieuwbouwmarkt. In kaartvorm wordt allereerst aangegeven waar de verschillende nieuwbouwprojecten in de regio zijn gesitueerd, om vervolgens per project in te gaan op verkoopaantallen en prijspeil. De gebruikte data in deze rapportage betreffen een combinatie van eigen data van Van der Sande Makelaars Research en data van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), bewerkt volgens een statistische standaard methode. Wij verwachten dat deze uitgave een duidelijk beeld geeft van de woningmarkt in de gemeente Breda. Als Van der Sande Makelaars willen wij u de komende tijd blijven informeren over de woningmarkt in de regio om op die manier in te haken op de actualiteit en u te kunnen helpen bij het nemen uw toekomstige vastgoedbeslissingen.

Met vriendelijke groet, Van der Sande Makelaars

Pieter Ahsman (bestaande bouw) Edmond van der Sande (nieuwbouw)

pagina 2 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

1. Bestaande bouw gemeente Breda 1.1 Aanbod gemeente Breda Het aantal te koop staande bestaande woningen in de gemeente Breda is in het eerste kwartaal van 2012 met 3,2% gestegen ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011. Op 1 april 2012 worden in totaal 2.502 bestaande woningen aangeboden. Ten opzichte van 1 april 2011 is sprake van een aanbodstijging van bijna 33%. Ieder woningtype draagt bij aan de totale aanbodstijging in de eerste drie maanden van 2012. De grootste procentuele stijging komt, met ruim 9%, voor rekening van hoekwoningen. Tussenwoningen noteren slechts een geringe aanbodstijging van net 1%. Het meest aangeboden woningtype betreft appartementen. Op 1 april 2012 worden er in totaal 956 aangeboden, 3% meer dan drie maanden eerder. Ten opzichte van 1 april 2011 variëren de stijgingspercentages van het aantal te koop staande woningen tussen 28% voor tussenwoningen en 42% voor vrijstaande woningen. Ook appartementen en hoekwoningen noteren in de laatste 12 maanden een forse aanbodsstijging met respectievelijk 32% en 39%.

Aanbod (in aantallen woningen)

1.2 Transacties gemeente Breda In het eerste kwartaal van 2012 zijn in de gemeente Breda in totaal 265 bestaande woningen verkocht. Hiermee is het eerste kwartaal van 2012 meteen het slechtste kwartaal van de afgelopen jaren. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal betekent dit een daling van ruim 24%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 is sprake van daling van ruim 25%. Het totaal aantal verkochte woningen over 2011 in de gemeente Breda bedroeg 1500 woningen. In 2010 was het aantal verkochte woningen in Breda 1519 woningen. Alle woningtypen dragen bij aan de totale aanboddaling in het eerste kwartaal van 2012. Wanneer we het aantal transacties afzetten naar woningtype ontsaat het volgende beeld. In het eerste kwartaal van 2012 zijn 66 appartementen verkocht, 104 tussenwoningen, 36 hoekwoningen, 35 twee onder één kapwoningen en 24 vrijstaande woningen.

pagina 3 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

Transacties (in aantallen woningen)

1.3 Looptijd gemeente Breda De ervaring leert dat woningen die nieuw op de markt komen sneller worden verkocht dan woningen die al geruime tijd op de markt worden aangeboden. In veel gevallen heeft dit te maken met een te hoge vraagprijs van het ‘oude’ aanbod. De vraagprijs van het ‘oude’ aanbod is vaak nog gebaseerd op transacties van voor de crisis, terwijl de vraagprijzen van het ‘nieuwe’ aanbod steeds beter zijn afgestemd op de realiteit. Hieronder worden de looptijden weergegeven van de verkochte woningen per woningtype in het eerste kwartaal van 2012. De mediane looptijd van een verkochte woning in het eerste kwartaal van 2012 bedraagt 133 dagen. Ten opzichte van de mediane looptijd in het vierde kwartaal van 2012 betekent dit een toename van 35 dagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 is de looptijd met 43 dagen toegenomen. De mediane looptijden per woningtype variëren in het eerste kwartaal van 2012 van 94 voor hoekwoningen, tot 169 voor vrijstaande woningen. Met name voor vrijstaande woningen noteert de looptijd forse schommeling door de tijd. Het geringere aantal transacties ligt hieraan ten grondslag.

Looptijd verkochte woningen (in dagen)

pagina 4 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

1.4 Transactieprijzen gemeente Breda De mediane transactieprijs van een verkochte woning in het eerste kwartaal van 2012 bedraagt € 217.500,-. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2011 is sprake van een prijsstijging van bijna 3%. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2011 is sprake van bijna 4% lagere mediane transactieprijs. De mediane prijs van een verkocht appartement bedraagt in het afgelopen kwartaal € 161.500,-. Voor een tussenwoning geldt een mediane prijs van € 208.250,-, voor een hoekwoning € 218.250,-, voor een twee onder één kapwoning € 277.500,- en voor een vrijstaande woning € 557.500,-.

Transactieprijzen

De mediane transactieprijs per vierkante meter van een verkochte woning in het eerste kwartaal van 2012 bedraagt € 1.935,-. In vergelijking met het voorgaande kwartaal is daarmee sprake van een prijsdaling van bijna 5%. Ten opzichte van het eerste kwartaal in 2011 komt de vierkante meterprijs bijna 9% lager uit. De hoogste prijs per vierkante meter werd afgelopen kwartaal betaald voor een vrijstaande woning (€ 3.135,-). Een tussenwoning noteert in het eerste kwartaal van 2012 de laagste prijs per vierkante meter (€1.763,-).

Transactieprijzen per m² (in €)

pagina 5 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

Definities Aanbod: Het aantal te koop staande objecten op een bepaald moment in de tijd. betreft dit het aanbod op de laatste dag van de desbetreffende maand.

Wanneer de maand is verstreken

Transacties: Het aantal transacties per woningtype. Looptijd mediaan: Het aantal dagen tussen de aanmelddatum en de datum afgemeld als verkocht. Van alle verkooptransacties wordt een mediane looptijd per kwartaal berekend. Transactieprijs mediaan: De mediane transactieprijs per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Transactieprijs per m² mediaan: De mediane transactieprijs per m² per woningtype. Van alle verkooptransacties wordt een mediane prijs per kwartaal berekend. Mediaan: De middelste waarneming in een reeks getallen die gerangschikt zijn naar grootte. Bij een even aantal waarnemingen wordt het rekenkundig gemiddelde van de middelste twee waarnemingen getoond.

pagina 6 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

2.

Nieuwbouw

Shortlist projecten Totaal aantal projecten Aantal nieuwe projecten Aantal uitverkochte projecten Aantal verkocht

1-1-2012t/m1-4-2012 64 3 4 1

Start jaar verkoop 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal projecten 5 7 15 24 19 4 Totaal aantal woningen 142 212 620 825 427 37 %verkocht op 1-4-2012 75% 65% 74% 76% 26% 41% 106 138 459 623 110 15

pagina 7 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

1. Het Het Koetshuys

19. Rondom

2. Hagendael

20. Plan Aa

37. Leurse Dijk Cluster 11 38. Leurse Haven

3. Easystreet

21. De Buitenplaats

39. Prinsenstaete

4. Heuvelsprong Heuvelsprong

22. Meulenspie

40. Slagveld 31

5. Bernini

23. De Poortershof

41. Kloosterstraat

6. Appel

24. Karakter

42. Prinsenpolder

7. Corneille

25. Kloosterhof

43. Westhof

8. Beukenhof

26. Prinsenhof

44. Corona Serena

9. Valkenierslaan 10. Stack

27. Prinsheerlijk 28. Beekstraat

45. Villa Serena 46. Donkslagen Donkslagen

11. Waterdonken West fase 2 12. Nieuwe Buren

29. ’t Veersehof

47. De Kyker

30. Trademark 31. Thornzicht

48. 40 Erven 49. Bredaseweg

32. Bonaparte 33. In ’t Park

50. De Wieken 51. Meesters van ‘t Hof 52. Ambachtsvlinder

14. Haagplein 15. Drie Hoefijzers Appartementen 16. De Vrijheid 17. Waterdonken West 18. Buitenplaats Marckhoek

34. Schoenmakershoek Cluster 19C 35. Schoonendreef 36. De b van bavel

55. Lange Brugstraat 83 56. 3 Parkvilla’s Rijnsbergen 57. Goudsmit Hoff apartementen (niet op de kaart) 58. Goudsmit Hoff Fase 1 (niet op de kaart) 59. Goudsmit Hoff Fase 2 ( niet op de kaart) 60. Schoenmakershoek Cluster 5 61. Schoenmakershoek Cluster 9 62. Waterdonken West Fase 3 63. Cluster 7 Vijfhoven 64. Cluster 7 Schoenmakershof

53. Grauwe Polder 54. Lange Brugstraat 79

pagina 8 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

1. Het Koetshuys (start verkoop: begin 2010 ) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

2. Hagendael (start verkoop: 1-4-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

3. Easystreet (start verkoop: 22-10-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

4. Heuvelsprong (start verkoop: eind 2009)

Totaal

Appartementen

8 4

8 4 € 232.500 - € 522.500

Totaal

Appartementen

11 8

11 8 € 275.000 - € 385.000

Totaal

Appartementen

246 198

246 198 € 137.730 - € 227.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

5 5

3 3 € 249.500

2 2 € 268.000 - € 278.000

5. Bernini (start verkoop: 8-7-2010)

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

22 10

20 10 € 259.000 - € 434.000

2 0 € 339.000 - € 354.000

6. Appel (start verkoop: 1-1-2008)

Totaal

Appartementen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

80 69

80 69 € 170.000 - € 396.000

Totaal

Appartementen

84 45

84 45 € 179.000 - € 384.000

Totaal

Appartementen

28 8

28 8 € 405.000 - € 1.080.000

7. Corneille (start verkoop: 1-10-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

8. Beukenhof (start verkoop: 1-1-2007) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

9. Valkenierslaan (start verkoop: medio 2009)

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

2 0

2 0 € 448.000

10. Stack (start verkoop: 1-5-2009)

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Appartementen

Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

44 29

9 6 € 268.000 - € 394.000

3 2 € 389.000 - € 575.000

32 21 € 198.000 - € 376.500

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

25 23

19 17 € 230.000 - € 265.000

6 6 € 245.000 - € 268.000

Totaal

Appartementen

12 11

12 11 € 219.000 - € 227.000

Totaal

Appartementen

23 6

23 6 € 125.000 - € 186.500

Totaal

Appartementen

17 12

17 12 € 229.000 - € 449.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

36 32

20 19 € 308.700 - € 334.700

16 13 € 334.700 - € 364.700

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

32 32

24 24 € 232.000 - € 258.500

8 8 € 237.000 € 268.500

11. Waterdonken West fase 2 (start verkoop: 14-05-2011 ) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

12. Nieuwe Buren (start verkoop: 1-7-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

14. Haagplein (start verkoop: 1-11-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

15. Drie Hoefijzers Appartementen (start verkoop: 16-5-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

16. De Vrijheid (start verkoop: 18-09-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

17. Waterdonken West (start verkoop: 1-11-2010) (UITVERKOCHT Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

pagina 9 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

18. Buitenplaats Marckhoek (start verkoop: 1-11-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-1-2012 Prijzen

19. Rondom(start verkoop: 1-5-2009) (UITVERKOCHT Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

20. Plan Aa (start verkoop: 12-11-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

21. De Buitenplaats (start verkoop: 18-9-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

22. Meulenspie (start verkoop: 29-5-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

23. De Poortershof (start verkoop: 26-2-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

24. Karakter (start verkoop: 1-11-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

25. Kloosterhof (start verkoop: 4-10-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

26. Prinsenhof ( start verkoop: 1-11-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

27. Prinsheerlijk (start verkoop: 1-5-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

28. Beeksestraat (start verkoop: 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

29. 't Veershof (start verkoop: 1-7-2008) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

30. Trademark (start verkoop: 1-12-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

31. Thornzicht (start verkoop: 11-12-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

32. Bonaparte (start verkoop: begin 2011) Totaal aantal woningen (start verkoop: 2011) Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

33. In 't Park (start verkoop: 1-5-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Vrijstaande woningen

Appartementen

68 49

11 11 € 490.000 - € 650.000

3 3 € 450.000 - € 690.000

1 1 € 770.000

53 34 € 425.000 - € 2.000.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

20 20

16 16 € 175.000 - € 279.000

4 4 € 175.000 - € 272.500

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

67 21

47 15 € 175.100 - € 216.000

20 6 € 181.900 - € 225.000

Totaal

Appartementen

82 40

82 40 € 219.000 - € 575.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

57 49

16 16 € 205.000

10 10 € 205.000 - € 356.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

10 8

8 8 € 342.000 - € 384.000

2 0 € 449.000 - € 459.500

Totaal

Vrijstaande woningen

8 7

8 7 € 583.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

22 20 € 334.000 - € 559.000,-

9 3 € 545.000 - € 667.000

Vrijstaande woningen

8 4

4 2 € 420.000 - € 485.000

4 2 € 490.000 - € 535.000

Totaal

Appartementen

6 4

6 4 € 335.000 - € 340.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

23 22

7 7 € 219.000

4 3 € 280.000 - € 395.000

Totaal

Vrijstaande woningen

3 2

3 2 € 519.000 - € 569.000

Totaal

Vrijstaande woningen

13 8

13 8 € 397.000 - € 484.000

Totaal

Vrijstaande woningen

Appartementen

79 niet bekend

10 niet bekend € 455.000 - € 520.000

69 niet bekend € 139.900 - € 250.000

Totaal

Appartementen

44 25

44 25 € 216.000 - € 341.000

Totaal

Rijwoningen

Appartementen

15 9

3 1 € 269.000 - € 289.500

12 8 € 309.000 - € 377.500

Totaal

Rijwoningen

52 26

30 14 € 175.000 - € 350.000

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

10 10 € 409.000 - € 495.000

2 2 € 559.000 - € 569.000

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

14 9 € 185.000 - € 395.000

6 1 € 379.000

2 2 € 350.000 - € 475.000

pagina 10 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

34. Schoenmakershoek Cluster 19C (start verkoop: 27-5-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

35. Schoonendreef (start verkoop: 16-9-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

36. Plan b van bavel (start verkoop: oktober 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

37. Leurse Dijk Cluster 11 (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

38. Leurse Haven (start verkoop: 3-4-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

39. Prinsenstaete (start verkoop: 2007) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

40. Slagveld 31 (start verkoop: 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

41. Kloosterstraat (start verkoop: 2007) (UITVERKOCHT Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

42. Prinsenpolder (start verkoop: 27-2-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

43. Westhof (start verkoop: 10-2-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

44. Corona Serena (start verkoop: 14-12-2009) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

45. Villa Serena (start verkoop: 01-09-2007) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

46. Donkslagen (start verkoop: begin 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

47. De Kyker (start verkoop: 21-05-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

48. 40 Erven (start verkoop: 07-05-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

49. Bredaseweg (start verkoop: 2010) (UITVERKOCHT Q1 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningen verkocht tot 1-4-2012 Prijzen

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

16 15

14 13 € 309.500 - € 374.500

2 2 € 349.500 - € 357.500

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

17 8

16 8 € 389.000 - € 495.000

1 0 € 549.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

26 5

5 2 € 286.000 - € 297.000

4 0 € 297.000 - € 450.000

12 0 € 360.000 - € 405.000

5 3 € 400.000 - € 595.000

Totaal

Appartementen

24 22

24 22 Vanaf € 256.000

Totaal

Appartementen

3 1

3 1 € 303.500 - € 308.500

Totaal

Appartementen

39 37

39 37 € 200.000 - € 400.000

Totaal

Vrijstaande woningen

1 0

1 0 € 571.000

Totaal

Penthouses

1 1

1 1 € 450.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

100 88

19 19 € 209.000 - € 239.000

16 16 € 215.000 - € 330.000

46 39 € 335.000 - € 435.000

19 14 € 420.000 - € 625.000

Totaal

Appartementen

Penthouses

30 26

24 20 € 249.000 - € 341.000

6 6 € 395.000 - € 399.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

24 19

24 19 € 255.000 - € 354.000

Totaal

Appartementen

32 29

32 29 (waarvan 6 verhuurd) € 199.500 - € 360.000

Totaal

Vrijstaande woningen

4 3

4 3 € 415.000 - € 464.000

Totaal

Rijwoningen

Appartementen

Penthouses

54 7

7 1 € 235.000 tot € 244.000

45 6 € 198.000 tot € 679.200

2 0 € 679.200 - € 692.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

40 niet bekend

28 niet bekend € 379.000

12 niet bekend € 429.000

Totaal

Appartementen

4 4

4 4 vanaf € 175.000

pagina 11 van 12 •gemeente Breda • april 2012


Sprekende Cijfers 20122012-1 / Woningmarkt gemeente Breda

50. De Wieken (start verkoop: 11-12-2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

51. Meester van 't Hof (start verkoop: 07-07-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

52. Ambachtsvlinder (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

53. Grauwe Polder 142 (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

54. Lange Brugstraat 79 (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

55. Lange brugstraat 83 (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

56. 3 Parkvilla's Rijsbergen: (start verkoop: 2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

57. Goudsmit Hoff Appartementen (start verkoop: Q2 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

58. Goudsmit Hoff Fase 1 (start bouw: medio 2010) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

59. Goudsmit Hoff Fase 2 (start bouw: medio 2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

60. Schoenmakershoek cluster 5 (start verkoop: 12-11-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

61. Schoenmakershoek cluster 9 (start verkoop: 12-11-2011) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

62. Waterdonken West Fase 3 (start verkoop: 1-03-2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

63. Cluster 7 Vijfhoven (start verkoop: 31-03-2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

64. Cluster 7 Schoenmakershof (start verkoop: 31-03-2012) Totaal aantal woningen Aantal woningenverkocht tot 1-4-2012 Prijzen

Totaal

Rijwoningen

3 niet bekend

3 niet bekend € 199.000 - € 204.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

54 37

34 24 € 225.000 - € 275.000

12 9 € 235.000-279.000

8 4 € 280.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

48 niet bekend

34 niet bekend niet bekend

14 niet bekend niet bekend

Totaal

Vrijstaande woningen

1 0

1 0 € 598.000

Totaal

Vrijstaande woningen

1 0

1 0 € 638.500

Totaal

Vrijstaande woningen

1 0

1 0 € 629.000

Totaal

Vrijstaande woningen

3 2

3 2 Vanaf € 675.000

Totaal

Appartementen

24 21

24 21 € 177.500 - € 312.500

Totaal

Rijwoningen

60 46

24 24 € 185.000 - € 259.000

Totaal

Rijwoningen

19 6

5 1 € 199.000 - € 205.000

3 2 € 217.000

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

12 2

10 1 € 257.500 - € 267.500

2 1 € 279.000 - € 289.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

8 2

6 1 € 362.500

2 1 € 419.500

Totaal

Rijwoningen

Hoekwoningen

18 1

14 0 € 228.000 - € 265.000

4 1 € 233.000 - € 278.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

5 0

4 0 € 325.000

1 0 € 325.000

Totaal

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

5 0

4 0 € 329.000

1 0 € 329.000

Hoekwoningen 6 5 € 249.000 - € 290.000

Hoekwoningen

Twee onder één kapwoningen

Vrijstaande woningen

16 10 € 335.000 - € 342.500

14 7 € 265.000 - € 399.000

Twee onder één kapwoningen

Appartementen

2 1 € 239.000

3 2 € 157.500 - € 165.000

pagina 12 van 12 •gemeente Breda • april 2012 © Dynamis 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets van de uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar Dynamis B.V.

Regionale kwartaalrapportage Van der Sande Makelaars (Breda)  

Regionale kwartaalrapportage Van der Sande Makelaars (Breda)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you