Page 1

Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 • Gemeente Rotterdam • Gemeente Rotterdam

Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Inleiding U leest thans alweer de tweede lokale sprekende cijfers rapportage van Ooms Makelaars. Wij trachten u door middel van dit rapport inzicht te geven in de lokale aanbod- en opname ontwikkelingen, alsmede de prijsontwikkelingen en looptijden in het tweede kwartaal van 2010 in de gemeente Rotterdam. De data die worden gebruikt voor het schrijven van deze rapportage zijn verkregen van de NVM en vervolgens bewerkt volgens een standaardmethode.

J.M. Kuijs

In de inleiding van onze vorige rapportage benadrukten wij al het belang van een adequate en objectieve woningmarktanalyse, juist in deze economisch fragiele tijden. Ook deze keer is het onze bedoeling om u, als woningzoekende, koper, verkoper, opdrachtgever of anderszins geïnteresseerde een actualisatie te geven van de Rotterdamse bestaande woningmarkt. Vanzelfsprekend informeren en adviseren wij u ook graag de komende periode over de laatste trends en ontwikkelingen. Indien u naar aanleiding van deze rapportage nadere (achtergrond)informatie wenst, zijn wij hier uiteraard graag toe bereid. De adviseurs en makelaars van Ooms zijn u graag goed van dienst!

Ooms Makelaars Maaskade 113-115 te Rotterdam Tel: 010-424 88 88 Email: info@ooms.com Website: www.ooms.com

J.M. Kuijs RMT NVM Makelaar en Taxateur in onroerende zaken

pagina 2 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Bestaande bouw gemeente Rotterdam Het tweede kwartaal van 2010 werd gekenmerkt door een terugloop in het aantal transacties ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De hoofdredenen hiervoor zijn de voortdurende onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en het stopzetten van koopsubsidie. Dit laat met name in de maanden mei en juni zijn negatieve sporen na. De onzekerheid omtrent de hypotheekrenteaftrek zal zoals het er nu naar uitziet nog wel enige tijd voortduren. De discussies over het wel of niet blijven subsidiëren van bepaalde prijssegmenten en/of doelgroepen door de overheden houdt eveneens aan. Ooms Makelaars heeft desalniettemin het volste vertrouwen in de Rotterdamse woningmarkt. De werkgelegenheid in de regio blijft hoog, expats vestigen zich steeds vaker in Rotterdam en de kooplust en het consumentenvertrouwen laten een steeds positievere tendens zien. Woningen worden nog steeds verkocht mits de voorwaarden juist en realistisch zijn. Wij constateren dat de wijze waarop een woning wordt aangeboden, met betrekking tot onder andere prijs(positionering) en presentatie, in grote mate het succes van het verkooptraject bepaalt. Een verkoper die in zijn woorden “geen haast heeft” en zich ook als zodanig opstelt doet vandaag de dag geen transactie. Om succesvol te zijn in de huidige markt is een flexibele en actieve verkoophouding cruciaal.

Aanbod gemeente Rotterdam Op 1 juli 2010 werden in de gemeente Rotterdam 4.581 bestaande woningen door bemiddeling van NVM kantoren te koop aangeboden. Dit is een toename van 16% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Hiervan bevindt zich 71% in de appartementensfeer, concreet betekent dit een aanbod van 3.273. Iets meer dan duizend woningen (1.043) zijn rijwoningen (grondgebonden eengezinswoningen). Het aanbod in het tweede kwartaal van 2010 is met 18% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Het aanbod is dus zeer groot te noemen. Het aantal bij NVM kantoren te koop staande woningen per potentiële koper stijgt daarmee van 6,6 naar 6,8. Zodra we andere brancheorganisaties erbij betrekken stijgt het aanbod per potentiële koper naar iets boven de 10. De populariteit van zogeheten kluswoningen is bij starters en doorstromers flink gestegen. Bij kluswoningen kunnen kopers de inrichting geheel naar eigen inzicht uitvoeren. Door het ontbreken van veel voorzieningen zijn de huizen extra aantrekkelijk geprijsd.

pagina 3 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Aanbod (in aantallen woningen) Appartementen

4.000

Rijwoningen Twee onder één kap

3.500

Vrijstaande woningen

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

Jul-'10 jun'-10 mei-'10 apr'-10 mrt'-10 feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Transacties gemeente Rotterdam Het totale aantal verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2010 bedraagt 674. Ruim 75% van dit aantal komt voor rekening van de appartemententransacties, te weten 512. In het eerste kwartaal waren dit er nog 816 en derhalve dus een daling van 17%. In het tweede kwartaal van 2009 lag het niveau op 876 (daling van 23%). Dit betekent in beide gevallen een substantiële daling. De daling van het aantal verkopen geeft aan dat de woningmarkt nog altijd niet uit het dal is. Normaliter worden in een tweede kwartaal fors meer woningen verkocht in vergelijking met het eerste kwartaal. De daling in het aantal transacties is voor een groot deel toe te schrijven aan de onrust op de markt. Deze nam door de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek de afgelopen tijd verder toe. Ook zijn de stimulerende subsidies in veel gevallen afgeschaft. Met name de starter en doorstromer merken deze negatieve gevolgen en zijn terughoudender geworden. Het vertrouwen van de starter was juist eind 2009 en in het eerste kwartaal van 2010 de reden van de opleving van de woningmarkt.

pagina 4 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Transacties (in aantallen woningen) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 -

jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

Looptijden gemeente Rotterdam In tegenstelling tot vorig kwartaal zien we afgelopen kwartaal een afname in de looptijden. Een woning stond in juni 2010 gemiddeld 108 dagen te koop. Het snelst werden de appartementen verkocht met een looptijd van 94 dagen. De gemiddelde looptijden van de twee-onder-één kapwoningen waren het grootst, namelijk 322 dagen. Wij constateren dat veel woningbezitters nog steeds optimistisch zijn over de periode dat hun woning in de verkoop staat. Vier op de tien woningbezitters rekent erop dat hun huis makkelijk te verkopen is. Bijna de helft van de woningbezitters (48%) verwacht dat het een eigen huis korter dan zes maanden te koop staan. Slechts 13% denkt dat dit langer dan twaalf maanden zal zijn. Afgezet tegen de daadwerkelijke ontwikkelingen op de woningmarkt is de woningbezitter echter nog te optimistisch. Looptijd (in dagen) Appartementen

400

Rijwoningen Twee onder één kap

350

Vrijstaande woningen

300 250 200 150 100 50 -

jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08 pagina 5 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Transactieprijzen gemeente Rotterdam De gemiddelde transactieprijs van een verkochte woning in Rotterdam in het tweede kwartaal van 2010 bedroeg € 180.596,-. Dit is een vergelijkbaar niveau als in het eerste kwartaal van dit jaar. De prijzen van verkochte woningen zijn aan het stabiliseren. Gemiddeld lag de prijs in het afgelopen kwartaal 1,5% hoger dan vorig jaar in hetzelfde kwartaal. Echter, de prijs van individuele woningen daalt nog steeds. De prijzen van verkochte appartementen en rijenwoningen zijn in het tweede kwartaal met respectievelijk 5 en 10 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Van de twee-onder-één kapwoningen en vrijstaande woningen daarentegen daalden de prijzen in deze periode met respectievelijk 14% en 23%. Uit onze ervaringen en de cijfers van de NVM blijkt dat het voor verkopers loont om hun woning scherp in de markt te zetten. Deze ‘realisten’ verkopen hun woning gemiddeld met een verschil van 4,6% ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs. Er is echter ook een categorie ‘dromers’, die een te hoge vraagprijs blijft hanteren. Van deze groep heeft 34% zijn woning nu al een jaar of meer op de markt staan. Als ze al verkopen, blijkt uit de cijfers dat meerdere, soms forse prijscorrecties nodig zijn. Gemiddeld leggen deze verkopers 17,3% toe op de oorspronkelijke vraagprijs.

Transactieprijzen Appartementen

1.200.000

Rijwoningen

1.100.000

Twee onder één kap Vrijstaande woningen

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 -

jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08

De gemiddelde prijs per vierkante meter voor een verkochte woning in het tweede kwartaal van 2010 bedraagt € 1.890,-. Dit is een iets hoger niveau als hetzelfde kwartaal van 2009. Opvallend is dat de consument met name in het segment van de middeldure en dure woningen in het afgelopen kwartaal procentueel minder betaalde per vierkante meter dan de gemiddelde totale trend.

pagina 6 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010


Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Transactieprijzen per m² (in €) Appartementen Rijwoningen Twee onder één kap Vrijstaande woningen

5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500

jun-'10 mei-'10 apr'-10 mrt-'10 feb-'10 Jan-'10 dec-'09 nov-'09 okt-'09 sep-'09 aug-'09 jul-'09 jun-'09 mei-'09 apr-'09 mrt-'09 feb-'09 jan-'09 dec-'08 nov-'08 okt-'08 sep-'08 aug-'08 jul-'08 jun-'08 mei-'08 apr-'08 mrt-'08 feb-'08 jan-'08 pagina 7 van 7 • Gemeente Rotterdam • Juli 2010

Rotterdam Q2 2010  

Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam pagina 1 van 7 • Gemeente Rotter...

Rotterdam Q2 2010  

Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam pagina 1 van 7 • Gemeente Rotter...

Advertisement