Page 1

C

column | JAN-WILLEM VAN LIESHOUT

Voeg de daad bij de regio!

Soms krijg je als columnist een verzoek om iets te schrijven over een thema waarvan je denkt “wat moet ik er mee?” Dat had ik deze keer. Niet omdat het thema van deze keer mij niet aanspreekt. Maar omdat ik het al zo vanzelfsprekend vind. Regionale samenwerking is toch al aardig ingebakken in ons denken? Bij nader onderzoek blijkt dat maar ten dele waar te zijn. Natuurlijk, wij kennen de ROC’s, de regionale opleidingscentra, de Regiobank (weet niet eens of die nog bestaat), de regiotaxi en het regionaal streekvervoer. Maar deze voorbeelden zijn gericht op het verlenen van diensten: opleiding, financieel of vervoer. Dat trekt mensen aan omdat ze daar in meer of mindere mate van afhankelijk zijn. Nog niet zo lang geleden was regionaal denken tussen gemeenten helemaal niet zo vanzelfsprekend. Bescherming van de eigen stadspoorten, de verdediging en het behoud van wat je hebt. In de vorige editie was het thema 033 – het kengetal van Amersfoort. Maar gelukkig is 033 niet van Amersfoort alleen. Het omvat een heel gebied, de regio. Dus wat je moet verdedigen en behouden is de kwaliteit van dienstverlening in de regio. Daarmee kan je je onderscheiden en trek je bewoners en bedrijven, onderzoekscentra en instituten aan. Andere regio’s liggen wat dat betreft ver op ons voor en laten dat ook zien. Food Valley (de regio rond Wageningen, Ede, Veenendaal), Energy Valley (Groningen, Friesland, Drenthe en Noord Holland Noord), Mainport Rotterdam, I AMsterdam. Het zijn voorbeelden van thematisch georganiseerde en soms ook marketinggerichte samenwerkingen. Soms dus lokaal, vaak regionaal georganiseerd en soms thematisch ingericht en daar een passende regio bij gevonden. Gemeentes en bedrijfsleven, blijf werken aan de ontwikkeling van je gemeenschappelijke identiteit en zet daar een stevige samenwerking onder. En vergeet daarbij niet de rol van de mondige burger. Daar komt veel meer uit dan steeds is verondersteld. Enkele gedachten: Historic Valley, een regionaal samenwerkingsverband op historie en erfgoed gebaseerd? Niet echt. Service Valley, het benadrukken van de sterke sector van zakelijke en technologische dienstverlening in deze regio? Neen, niet zo! Eemvallei, dat klinkt zo vertrouwd en dichtbij maar dekt slechts een deel van de lading. En ondertussen gebeurt er in de praktijk van alles. Gestructureerde en soms ook ongestructureerde samenwerking van bedrijven, ondernemersverenigingen, burgerinitiatieven en lokale overheden. En kan dat beter? Natuurlijk, alles kan anders, beter en intensiever. De eigen grens is nooit meer het einde van de wereld maar het begin van nieuwe en andere kansen. Regionale samenwerking gedijt niet goed als het afgedwongen wordt. Het moet in feite uit de harten van de betrokkenen komen. Zolang er hartslag is, is er hoop. Ook voor deze regio! Jan-Willem van Lieshout Molenbeek Makelaars 06-21216566 - vanlieshout@molenbeek.nl

ONDERNAMEN AMERSFOORT SEPTEMBER 2013 | 35

Column jan willem van Lieshout - Voeg de daad bij de regio