DDG Gazet 2004/7

Page 1

N

I

E

U

W

S

B

R

I

E

F

V

A

N

D

E

D

U

T

C

H

D

I

R

E

C

T

O

R

S

G

U

I

L

D

07 2004

Redactioneel 2+3 Follow-up Zwartboek 4+5 Gastcolumn: Cas Smithuijsen 6

A R J E N

D E

DVD’tje? 7+8 HoCo Update 9 Kort! 2004 10+11

W O L F F

E E R S T E

D I R E C T E U R

Cine Rendez-vous 12-15 IM Wim Verstappen 16-19 In de wachtkamer 20

D D G

De maker centraal ‘Makers zijn teveel op de achtergrond gebleven in de beleidsvorming over film en televisie in Nederland. Met als gevolg dat andere partijen de regels bepalen. Filmmakers moeten terug in het centrum van het Nederlandse cultuurdebat.’ Dat zegt Arjen de Wolff, de eerste directeur van de DDG.

Arjen de Wolff (1969) is onlangs teruggekeerd van de Nederlandse Antillen. Daar was hij de afgelopen jaren adjunctdirecteur Jeugd- en Cultuurbeleid van het Antilliaanse Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Die periode heeft zijn sporen nagelaten. ‘Ik was net terug en ging in Theater Cosmic kijken. Het gebouw voldoet niet meer aan de regels van de Arbo-wet. Ik loop daar rond en denk “wat is het prachtig hier en wat ziet alles er goed uit”, terwijl de aanpassingen in de tonnen gaan lopen. Ik begrijp wel dat er voor technici bepaalde regels moeten zijn, maar in Willemstad werd het theater

Wat vooral opviel was de enorme versnippering met serieus instortingsgevaar bedreigd. Na vier jaar Antillen zie ik hoe aangeharkt en af Nederland is. Daar ben ik nog niet helemaal overheen.’

Foto’s: Patrick Minks Arjen de Wolff

Politiek bewustzijn Nu de DDG na ruim vijf jaar goed op de kaart staat, werd het hoog tijd voor extra mankracht. Een directeur met ervaring in de cultuurpolitiek, juridische knowhow en genoeg energie om de taaie film- en televisiewereld in te duiken. Arjen de Wolff studeerde rechten, was bestuurssecretaris bij de Weekbladpers, en werd politiek adviseur van de Amsterdamse wethouder van Cultuur. Wat was toen zijn indruk van de film- en televisiewereld? ‘Men had een klein politiek bewustzijn, behalve misschien de producenten. Wat vooral opviel was de enorme versnippering. Ik herinner me een bijeenkomst

op de ambtswoning van de burgemeester over een op te richten instituut voor de beeldcultuur. Daar waren 30 tot 40 vertegenwoordigers van de filmsector, alleen al uit Amsterdam! Je maakt het dan wel makkelijk voor de overheid om verdeel-en-heers-politiek te voeren, of de sector gewoonweg te negeren.’ ‘Cultuurbeleid gaat over verdeling van middelen, geld. Op de Antillen bedraagt de cultuurbegroting maar een paar ton, dus de discussie daar draait alleen om het creëren van een klimaat om iets mogelijk te maken. Het genereren van ruimte voor makers en het stimuleren van beginners. Dat is hier verdwenen als


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.