Page 1

High Five 4 Teamwork Korfbalclinic De Tweemaster Nieuwe trainer DTS 1

DOOR TRAINING STERK

December 2016


2


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen E dts.enkhuizen@knkv.net Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Marieke van Dokkum Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen T 0228 313 967 E dmkdsvandokkum@gmail.com Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 357 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna Mßller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63 Š 2016 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

Van de redactie Iedereen heeft zijn best gedaan om het clubblad weer te vullen. Allemaal bedankt voor het aanleveren van copy. De inleverdatum van de kopij is 15

december 2016.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of schuif het door de brievenbus op de Zuider Boerenvaart 49. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Rosalyn

Simone

Sylvia

Annelies Rosalyn DOOR TRAINING STERK

3


4


Het voordeel van vakantie houden in de herfst is dat je even je terugtrekt uit de dagelijkse gang van zaken en kunt

genieten van het “onbekende”. Zo mocht ik mijn zomervakantie in oktober vieren en daar hebben Tine en ik dankbaar

gebruik van gemaakt. Heel veel indrukken opgedaan maar ook weleens de gedachten naar het thuisfront in Enkhuizen laten afdwalen. Naar familie maar ook naar DTS. Op trainersgebied is er in deze maand een

Gelukkig sta ik in deze gedachten niet alleen. Een enthousiaste groep

welkom heten en hem veel succes toewensen

gepakt. Samen willen Yvonne, Rosalyn, René, Lydia, Baukje Born en

wisseling geweest. We willen Erik de Vries

bij het trainen en coachen van het eerste team. Hopelijk kan hij snel zijn stempel op het spel van DTS drukken.

Daarnaast gingen mijn gedachten weleens over de plaats die DTS in Enkhuizen inneemt over 5

à 10 jaar. Bestaat DTS dan nog of hebben we de

kantine en de rechten op het nieuwe kunstgras-

leden heeft dit probleem ook onderkend en direct de koe bij de horens Simone de schouders eronder zetten om het tij te keren. Als doel

hebben ze uitgesproken: 30 nieuwe leden in een jaar erbij. Ze kunnen dit niet alleen. Iedereen moet doordrongen raken van de noodzaak

tot ledenwerving en de opvang van nieuwe leden in de vereniging. Daarom wordt er op dinsdag 10 januari 2017 een bijzondere

vergadering gehouden over de ledenwerving. Zie ook de bijdrage van Marieke over de zaken “vanachter de bestuurstafel”.

veld dan “verkocht” aan een andere vereniging?

We gaan nu eerst weer genieten van de zaalcompetitie. Hopelijk

we nog steeds zoeken naar opvolging voor Ineke

weer de nodige kampioenen begroeten.

Deze gedachte is niet boven gekomen doordat als penningmeester en Baukje als wedstrijd-

hebben de teams heel veel succes en plezier en kunnen we in maart

secretaresse. Beide stoppen met hun taak op de

Na de wedstrijd kunnen we gezellig in de kantine van de Drecht een

steeds geen opvolgers gevonden voor hun taken.

vereniging Madjoe moet/mag DTS nu zelf voor de uren dat zij de zaal

Algemene Vergadering in april 2017 en er zijn nog Over 5 maanden is het al zover en beide functies zijn onontbeerlijke voor een vereniging. Dus

wie-o-wie? Nee!! Mijn gedachten werden veel

meer bepaald door de teruggang van het aantal

leden bij DTS en dan met name bij de jeugdleden. Naast 3 seniorenteams resteren ons nog slechts 4 jeugdteams, waarvan eentje ook nog een

viertal is. Voor nu “verontrustend” maar voor de

toekomst “beangstigend”. “Beangstigend” omdat dit betekent dat we over 5 jaar de aansluiting

van de jeugd op de seniorenteams missen. Er zijn dan geen junioren en aspiranten meer. En hoe

drankje nemen. Hoewel de kantine nu gepacht wordt door volleybalgebruikt de bemensing regelen voor de kantine. Hierbij mag DTS van

alle spullen van Madjoe gebruik maken en een deel van de opbrengst is voor de penningmeester van DTS.

Laten we hopen dat het gezellig wordt. Laten we de kantinecommissie helpen opdat de bezetting niet op een klein groepje draait. Allen veel succes gewenst.

Kees van Dijk

staat het dan met de seniorenteams? Niet

iedereen lukt het om door te gaan tot zijn of haar vijfenzestigste.

DOOR TRAINING STERK

5

VAN DE VOORZITTER

Gedachten vanuit Afrika


VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

Praatpaal

December 2016

Korfbalsleutelhanger, tijdens thuiswedstrijden te koop voor € 2,50

Van achter de bestuurstafel Nu de gedragsregels op de site zijn geplaatst voldoen we aan de eis om gebruik te kunnen

Overig: ●

ter vervanging van Ineke. Ineke heeft in de

maken van de gratis VOG. Hiervoor hebben we

vorige ALV aangegeven dat zij nog 1 jaar

nu nog de goedkeuring van de belastingdienst

beschikbaar was voor onze vereniging.

nodig, de aanvraag is ingediend, we hebben

echter nog geen akkoord. Zodra de belasting-

Heb je een mededeling die op de website

geplaatst moet worden, mail dit dan naar het

dienst ons ‘groen’ licht geeft kunnen we de VOG

algemene mailadres;

aanvragen. Zoals eerder gemeld zullen we dit

dts.enkhuizen@knkv.net.

doen voor leden vanaf 16 jaar. Om gebruik te

kunnen maken van deze regeling heb je DIGI-D

We zijn nog op zoek naar een penningmeester

Er was wat ruis mbt consumptiebonnen voor

scheidsrechters; de consumptiebonnen

nodig. Mocht je geen DIGI-D hebben, dan hierbij

worden aan alle scheidsrechters aangeboden.

het verzoek om dit alvast aan te vragen.

Op 4 juni is de zaal beperkt beschikbaar ivm

Het is de tijd waarin men op zoek gaat naar

een clinic, georganiseerd door volleybalvereni-

gevonden; korfbal sleutelhangers. Tijdens de

in de Drecht. Wij hebben de beschikking over

kleine cadeautjes, we hebben een leuke gadget thuiswedstrijden zullen deze in de kantine (van de Drecht) te koop zijn (voor € 2,50).

Op 10 januari 2017 staat een bijzondere vergadering gepland. Het onderwerp van deze vergadering zal ‘ledenwerving’ zijn. In deze vergadering zullen ook de taken voor de diverse commissies

ging Madjoe ivm de opening van de kantine 1/3 van de zaal tussen 18:00-21:00 (Van

17:00-18:00 en van 21:00-22:00 kunnen we gewoon van de hele zaal gebruik maken)

Marieke van Dokkum

ter sprake komen.

g n i r e d a g r e v g n i v r e 10 januari ledenw

6


Verleden week 12 november werden in de Drecht

DTS b1 speelde tegen TOP en het was een spannende wedstrijd! Wie zal

eerste speelde uit tegen DSO. Jammer genoeg

het niet bolwerken en verloren ze met 8-4.

de eerste zaal wedstrijden gespeeld. Alleen ons verloren ze met 18-15. Wel veel gescoord maar

er winnen en het werd gelijk met 7-7. Tegen Vlug en Vaardig konden ze

helaas niet genoeg. Op 19 november stond er

De spelers van ons C team maakten er een spannende strijd van.

DTG, een onbekende ploeg uit Friesland. Vol

punten dan de tegenstander, 2 meer in de eindstand. De 2e keer dat ze

een thuiswedstrijd op het programma tegen

goede moed gingen ze de strijd aan en tot de

rust konden ze het aardig bijbenen. De ruststand was 8-8. Maar de tegenstanders hadden in de

Oosterkwartier was de tegenstander maar gelukkig maakten ze meer moesten spelen in de zaal was de tegenstander Furore en daar kwam op het scorebord te staan

rust blijkbaar de opdracht gekregen om strak te

Met grote cijfers verloren onze D spelers van OKV, 4 punten voor maar

niet om de korf te vinden en de tegenstanders

tegen. Maar de 2e wedstrijd moesten ze weer tegen OKV en die werd

gaan verdedigen en dat deden ze. DTS lukte het wel. Einduitslag 12-20.

Ons 2 speelde thuis tegen Badhoevedorp. Het

15 punten tegen. In deze poule kwamen we nog meer grote uitslagen

helaas ook weer verloren. Het speelt misschien mee dat de spelers van OKV al langer spelen. De einduitslag was 13-6.

e

was een wisselvallige wedstrijd. Dit is een team

waar enkele goede schutters in zitten en daarom werd er verloren met 14-18. Tegen Swift werd helaas verloren met 1 punt verschil, 16-15, jammer.

Alle teams veel speel plezier!

Booi

De eerste zaalwedstrijd van het 3e was uit tegen

Rapid en met een goed resultaat. 23 punten voor en 14 tegen. Een hele goede score!

Ook onze junioren hebben 1 keer gespeeld tegen KZ Hiltex en op het nippertje gewonnen. Uitslag 10 punten voor DTS en 9 voor KZ maar de winst namen ze mee naar huis.

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

7

ANALYSE VAN BOOI

Analyse van Booi


Praatpaal

December 2016

High Five 4 Teamwork Hier kun je lezen waarom je welkom bent bij korfbalvereniging DTS en wat DTS jou, naast het korfbal, nog meer kan bieden. Wat is korfbal?

kruipen uit hun schulp als ze eenmaal op korfbal

jongens en meisjes vanaf ongeveer 6 jaar. Maar

spieren in je lichaam noodzakelijk zijn, deze train

Korfbal is een dynamische en flitsende sport voor vanaf 3 jaar ben je zelfs al welkom bij onze KorfbalKidz.

Je speelt samen in één team met jongens en meisjes. Het is de enige teamsport waarin

jongens en meisjes samen een wedstrijd spelen. Dit is vooral heel gezellig, en bovendien goed

voor je (sociale) ontwikkeling, vooral als je wat ouder wordt. Om te kunnen korfballen hoef je niet sterk of lang te zijn. Balvaardigheid en

je tijdens de trainingen, waardoor je fit en sterk wordt. Naast het fysieke gedeelte, leer je ook

mentaal sterker te worden. Je oog-hand coördinatie wordt beter, je timing, en je leert tactisch te denken. “Wie niet sterk is moet slim zijn” is een uitspraak die in het korfbal zeer zeker van

toepassing is. Kortom, korfbal is zeer veelzijdig, waarbij het gehele lichaam in goede conditie wordt gebracht.

samenspel zijn belangrijk om het spel goed te

Nederland en korfbal

leert is het goed gooien en vangen van een bal

Nederland. Korfbal is de tweede zaalsport en de

kunnen spelen. Eén van de eerste dingen die je

en het schieten op de korf. Het vrijlopen en het verdedigen van je tegenstander zijn eveneens

onderdelen van de sport waaraan veel aandacht wordt besteed. Maar ook het samenwerken als team krijgt de nodigde aandacht. Voor wie is korfbal?

Korfbal is voor jong en oud. Het begint met de

KorfbalKidz (3-6 jaar), daarna komen de pupillen (7-12 jaar). Na de pupillen komen de aspiranten

Korfbal is een sport die zijn oorsprong vindt in vierde teamsport van Nederland. Wereldwijd

wordt erin maar liefs 50 landen korfbal gespeeld. Als je nog meer informatie over korfbal wil vinden bel ons dan of kijk op www.knkv.nl

De laatste jaren is de sport in ontwikkeling, het wordt steeds sneller, stoerder en leuker om te

beoefenen, maar ook om te kijken. Nederland is hierin steevast voorloper op de rest van de wereld.

(13-16 jaar). Als laatste zijn er de junioren (tot 19

DTS

ouders die dit lezen, ook voor jou zijn er bij DTS

omstreken, “DTS”. DTS is een zaterdag vereniging

jaar) en de senioren (vanaf 19 jaar). Dus, voor alle voldoende mogelijkheden om op je eigen niveau te korfballen!

Wat maakt korfbal bijzonder

Doordat je in één team samenspeelt met

jongens en meisjes, zal je makkelijker kunnen omgaan met andere kinderen. Veel kinderen Foto: Karel Hagen

8

zitten. Korfbal is een sport waarbij vrijwel alle

Dan nu iets over de korfbalclub van Enkhuizen en die al meer dan 70 jaar bestaat. In de afgelopen jaren zitten we qua ledenaantal rond de 100

leden, hiervan zijn ongeveer de helft jeugdleden. Het voordeel van een kleine vereniging is dat je niet zomaar een nummer bent. Je bent belangrijk, en dat zal je ook voelen. In het voor- en

najaar korfballen we buiten. Ons sportcomplex


bevindt zich in Enkhuizen op het Immerhorn Sportpark (achter de Dindua kantine). Het

gezellige clubhuis, en de kleedkamers zijn nog

vrij nieuw en voldoen prima aan de wensen die je bij een ambitieuze club mag verwachten. We

beschikken over een ruim kunstgrasveld (zonder rubber korrels) waarop alle trainingen en thuiswedstrijden worden gespeeld.

Na de herfstvakantie start de zaalcompetitie, dan trainen en spelen we in de Drecht.

In elke leeftijdsgroep streeft DTS ernaar, teams te formeren die in competitieverband uitkomen.

Afhankelijk van de groep wordt er 1 of 2 keer per week getraind. De trainingen worden door

opgeleide leden, of door leden gegeven die zelf

Lid worden

en coaches werken aan de hand van het Jeugd-

kijken of meetrainen! Dit kan gewoon gratis

spelen in de hoogste seniorenteams. Alle trainers beleids-/trainingsplan. Na elk seizoen worden de prestaties van de teams geëvalueerd en worden

er nieuwe doelen voor het komende seizoen, per team, bepaald. Bij DTS hebben we oog voor de

En nu niet langer getreuzeld, kom een keer

gedurende een x aantal weken, zonder dat je

direct lid hoeft te worden. Je speelt dan uiteraard geen competitie.

individuele sporters.

Onze High Five 4 Teamsport/KorfbalKidz

Bij DTS draait niet alles alleen om de korfbal-

Kijk op onze website, www.dtsenkhuizen.nl,

prestaties. Lol maken en leuke dingen doen met

je team zijn net zo belangrijk, en misschien voor sommigen zelfs wel het belangrijkst. Daarom

wordt er van alles naast het korfballen georgani-

evenementen zijn altijd gratis om mee te doen. wanneer deze plaatsvinden (tijdens alle thuiswedstrijden op zaterdagochtend), en kom gewoon eens meedoen.

seerd, wat dacht je van: spelavonden, disco’s,

Dan zal je snel merken… Korfbal, is echt wel iets

missie en evenementencommissie probeert ieder

bovendien maak je er snel vrienden en vriendin-

feestjes, familiedagen, enz. enz. Onze jeugdcomjaar een uitgebreid programma neer te zetten.

De ervaring leert dat daar altijd veel kinderen en volwassenen (ook ouders) op af komen.

voor mij! Is gewoon supergaaf om te doen, en nen, bij de leukste club van Enkhuizen en omstreken. Wie wil dat nu niet?

Ook is er elk jaar voor de jeugd een JEUGDKAMP,

Meer informatie: www.DTSenkhuizen.nl

boerderij, je beleeft er samen met je teamgeno-

telefoonnummers, contributie, programma,

in het voorjaar met z’n allen op een kampeerten de spannendste en wildste avonturen...

Hier vind je alle info die je nodig hebt, m.b.t. wedstrijdverslagen enz. enz.

DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

December 2016

Eind- en tussenstanden veld november 2016 1

Joure 1

2

4

1

Badhoeve/MIK 4

2

4

3

Pallas ‘08 1

2

3

3

Rapid 4

2

2

5

Swift (A) 6

2

7

DTS (E) 2

1

Roda A1

2 4 5

DTG 1

DSO (A) 1

Westergo 1

6 DTS (E) 1

2 2 2 2

4 3

2

0

7

DKV (IJ) 1

2

0

1

Sporting Andijk 3

2

3

Kleine Sluis 2

2

2

Vlug & V/KCN 4

1

0

8

Amsterdam 1

2

DTS (E) 3

4

Furore 6

3

5

2

1 1

0

2 1

2 4

V&V/KCN 3 KVA 8

6 Tempo 7

2 3

4 5

2

2

0

1

2

2

2

2

DTS (E) A1

1

OKV A1

2

7

ADOS A1

1

6 KZ/Hiltex A3

2

1

2

Furore A1

ZKV (Za) A2

2

0

2 2

2

1

0

2

4

0

6 Rapid 5

1

0

1

TOP/Quoratio B6

2

3

1

KZ/Hiltex D5

DKV (IJ) B2

1

2

3

Purmer D1

0

0

ZKC ‘31 B3

2

0

Helios D2

1

0

Swift (A) C1

2

4

2

Vlug &Vaardig B1

4

DTS (E) B1

3

5

1

2

ZKV (Za) C4

4

Oosterkwartier C1

3

5

DTS (E) C1

Sporting Andijk C1

6 Zaandam Zuid C1 7

8

KZ/Hiltex C6 Furore C4

1

2

1

2 1

2

2 4 5

OKV D3

Kleine Sluis D1

6 DTS (E) D1

2

1

2

4

0 0

2

2

Ledenadministratie

2

0

Nieuw lidmaatschap

1

0

1

2

1

2

2

0

Sanne Kastelein (25-10-2016) Omzetting naar niet spelend lid John Groot (7-11-2016) Groet,

Marja Vijselaar

10

1


Oud papier schema Week

Datum

Lopers

Reserve

50

13 dec

Nico v.P, Justin H, Sander K, Ron Gr/John Gr.

Willem B

10 jan

Jimmy K, Dirk J.v.D, Kelly Sch/mieke K, John Gr.

07 feb

René H, Dirk M, Ronald S, Jasper Gr.

48 52 2

4

6 8

29 nov 27 dec 24 jan 21 feb

Angela H, André H, Karel H, John Gr.

Nico v.P.

Sidon H, Willem B, Hans de Vr, Ron Gr/John Gr.

Jim K.

Remco S

Remco S, Soraya Sch, Rosalyn S, John Gr.

René H

Klaas M, Joelle Sch, Sander M, Peter M.

Rick B

Klaas M

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 aanwezig bij de brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen, loopt de reserve. Dus ook als reserve aanwezig zijn bij de

brandweerkazerne! De niet verschenen loper loopt dan de volgende in plaats van de reserve loper. Maand

Kilo’s

Januari

37.820

Juni

Maart

34.080

Augustus

Mei

50.060

Februari April

31.340

35.060

32.560

Juli

30.720

September

32.060

21.500

Recreantennieuws Vrijdagavond 25 november hebben we met een flinke groep recreanten en aanhang genoten van een gezellige avond bij Happy Days. Eerst met elkaar een hapje eten en daarna voor de liefhebbers nog een uurtje bowlen.

Zaterdagavond 7 januari 2017 staat het jaarlijks recreantentoernooi in de Drecht gepland. We rekenen erop dat alle recreanten meedoen die avond.

Graag zien we jullie op de wekelijkse trainingsavond in de Drecht van 20.00 tot 21.00 uur.

Sportieve groet, Fenna en Marja

DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

December 2016

We hebben heel veel enthousiaste en balvaardige kinderen gezien

Korfbal clinic voor OBS De Donderdag 3 november heeft DTS een korfbal clinic gegeven aan OBS de Tweemaster. De groepen 3 t/m 8 kwamen om de beurt de gymzaal in om kennis te maken met korfbal.

We begonnen met een spelletje dat heet;

monkey see, monkey do. Elk kind had een bal en moest de lesgever na doen. De bal ging door je

benen, over je hoofd en weer vangen, de lucht in en tegelijkertijd klappen en een rondje draaien. Je kan het zo gek niet bedenken!

Nadat we allemaal lekker warm waren en gevoel hadden voor de bal gingen we een wereldreis

maken. Bij alle 6 landen (korfbalpalen) moest je

een stempel halen voor je paspoort. Je bal was je paspoort. Je kon een stempel in een land halen door te scoren. Wie als eerste zijn paspoort vol had met alle 6 de stempels heeft gewonnen! De kinderen werden verdeeld in groepen, elk groepje stond bij een land. In de zee lagen

schatten die je kon stelen. Elke keer als je bij je

eigen land scoorde mocht je een schat stelen uit de zee. Als op zee alle schatten op waren mocht je deze bij andere landen stelen. Welk land aan het einde de meeste schatten heeft geroofd heeft gewonnen!

En als laatste spelen we natuurlijk een partijtje!

Probeer door het overgooien van de paal zo dicht mogelijk bij de korf te komen en te scoren! Het team met de meeste doelpunten wint.

En als aller aller laatste kregen de kinderen een kleurplaat mee voor de kleurplaten wedstrijd.

Alle kinderen van OBS De Tweemaster hebben

een week de tijd om deze zo mooi mogelijk in te 12


Jaaragenda PAF Commissie

Tweemaster kleuren en in te leveren in de DTS BOX, die op

school in de gang staat. De mooiste kleurplaat

Om iedereen zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de activiteiten die we dit jaar willen organiseren, hebben we een

jaarplanning gemaakt. Deze activiteiten zullen het aankomende jaar door ons georganiseerd worden, de exacte data hoort u te zijner tijd van ons.

tactpersoon Kelly) Januari/Februari: Quizavond (Con Dirk Johan) Maart: Kienavond (Contactpersoon oon Boukje) April: Playbackshow (Contactpers Rick) Mei: spellenavond (Contactpersoon tactpersoon Kelly) Juni: afsluiting met Vossenjacht (Con

wordt gekozen door Marjolijn Schenk.

Marjolijn Schenk die vroeger ook op OBS De

Tweemaster heeft gezeten is ook gaan korfballen, toen bleek dat ze talent had is ze bij DTS

weg gegaan en hogerop gaan korfballen. Nu

Juli en Augustus is vakantie

zit ze ook bij Jong Oranje!

persoon Rene) September: Koppelschieten (Contact tactpersoon Boukje) Oktober: Karaoke/gala-avond (Con (Contactpersoon Rick) November: Schaatsen (op vrijdag) persoon Dirk Johan) December: Nieuwjaarsduik (Contact

Lotte uit groep 4 heeft de kleurplaatwedstrijd gewonnen! Zij heeft een jaar lang gratis

korfballen gekregen en het super leuke spel Twister!

De lesgevers van DTS vonden het super leuk om

Nieuw dit jaar, is ook, dat we hopen dat er ook meer ouders en niet

balvaardige kinderen gezien. Ook willen we

waar iedereen welkom is en deze activiteiten zijn de uitgelezen

te doen! We hebben heel veel enthousiaste en Groep 3 bedanken voor de mooie voorstelling. We voelde ons zeer vereerd dat we mochten komen kijken!

leden, naar onze activiteiten komen. Wij zijn een gastvrije vereniging momenten (naast de wedstrijddagen), om eens nader kennis te maken met DTS. Dus voel u vrij om ook te komen, wij heten u van harte welkom.

We hopen dat we de kinderen zo enthousiast

Naast deze activiteiten zullen we het komende jaar nauw samenwer-

trainen om te kijken of korfbal een leuke sport

met de andere gebruikers van sportpark Immerhorn ook op het gebied

gemaakt hebben dat ze een keer mee willen voor ze is.

ken met de ledenwerfgroep, en zijn er plannen om de samenwerking

van activiteiten te onderzoeken. Rene zal hier de contactpersoon voor zijn.

De eerste activiteit is het schaatsen. Rene zal dat deze keer voor zijn

rekening nemen. Zie hiervoor de aankondiging elders in dit clubblad of op de DTS Facebookpagina. Tot gauw! De PAF commissie

Kelly, Boukje, Dirk Johan, Rick, Rene DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

December 2016

December 2016

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

December 2016


Foto’s: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

17


Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

18


Elke maand een nieuw lid die we interviewen voor het clubblad. Deze maand

1. Hoe ben je bij de club gekomen?

In de zomer werd er een bedrijventoernooi georganiseerd en de

havendienst deed mee. Mijn vriendin werkt bij de havendienst en ze

zochten nog een heer. Toen ben ik bij de club terecht gekomen, en nu mag ik op maandag mee trainen :).

2. Wat kun je het beste op korfbal gebied?

Ik kan eigenlijk van alles een beetje en ben nergens echt goed in.

Generalist op korfbalgebied. Eigenlijk doe ik maar wat.

3. Wat zou je graag nog willen verbeteren op korfbal gebied?

Het spelletje lezen, dat is ook iets, waar je nooit echt op uitgeleerd

bent. Weten waar de bal valt, voordat die er is. Weten wat je

tegenstander doet, voordat hij/zij het zelf weet :). Snappen wat je teamgenoten willen/denken.

4. Wat vind je leuker; aanvallen of verdedigen? Aanvallen.

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal?

Tekenen, wielrennen, gezelligheid in z/n algemeenheid.

6. Wat zijn je ervaringen als trainer?

Dat is al weer heel lang geleden dat ik trainer geweest ben. Mijn

ervaring was dat plezier en techniek de belangrijkste aspecten zijn van het spelletje en dat geldt voor jong en oud. 7. Wat voor werk doe je?

Ik werk als planner en risicomanager bij infrastructurele projecten

voor en in de provincie Noord Holland.

8. Wat doe je het liefste als je niet hoeft te werken?

Met mijn lieve dochtertje zijn, vrienden zien, wandelen met de hond.

9. Wat vind je het leukste bij DTS?

Ik zie natuurlijk maar een klein deel van DTS, maar bij het eerste en

tweede vind ik het leuk dat iedereen zo goed met elkaar kan opschieten.

10. Wie is het volgende slachtoffer? Jimmy Keesman!

DOOR TRAINING STERK

19

10 VRAGEN AAN

Ewout Urbach


WEDSTRIJDVERSLAGEN

Praatpaal

December 2016

DTS 1 – DTG 1 Gister speelde DTS thuis tegen DTG uit Balk

speelde te gehaast er moest meer rust in het

opdracht gekregen niet teveel risico te nemen

De tweede helft begon en DTG had duidelijke

(Friesland) het fluitsignaal ging DTS had de

Doelpunten: Angela Hoeflaak

1

Rosalyn Schenk

3

Lynn Scholten

1

Sander Middelkoop 2 Mitchell Mantel

2

Justin Havik

1

Johnny Keesman 2

tegen deze onbekende tegenstander. Dit lukte

niet helemaal waardoor DTS soms verrast werd

door het spel van DTG. DTG speelde op de ballijn en DTS had daardoor moeite om goed in haar

spel te komen. Het lukte geen van beide om los van elkaar te komen, de ruststand was 8-8. DTS

spel komen en meer op de man gaan verdedigen. instructies gekregen om naast de ballijn ook de

verdediging flink op slot te zetten. DTG nam het voortouw DTS had moeite om bij te blijven. Bij een stand van 10-12 was het gedaan met DTS, DTG sloeg een gat van 6 punten dit kon DTS

eenvoudig weg niet meer dichten. En verloor in eigen hal met 12-20.

DSO 1 – DTS 1 DTS heeft haar eerste zaalwedstrijd niet in winst

De tweede helft bleven beide ploegen aan elkaar

lastige DSO uit Alkmaar. DTS kwam goed uit de

rustig in bleef gooien moest DTS wat meer

kunnen omzetten. De tegenstander het altijd

startblokken en nam al snel een 1-4 voorsprong.

Doelpunten: Johnny Keesman

6

Rosalyn Schenk

3

Lynn Scholten

2

Boukje Groot

1

Justin Havik

1

Angela Hoeflaak

1

Sander Middelkoop 1

20

De volgende periode was DSO aan de beurt om

te scoren en trok in eenzelfde tijd de stand gelijk 4-4. De wedstrijd werd fysieker en dat resulteerde in het voordeel van DTS die maar liefst 3

strafworpen op rij kreeg en benutte. DSO knokte zich weer terug en dat resulteerde in een gelijke ruststand 8-8.

gewaagd maar daar waar DSO de kansen en

knokken om bij te blijven, het spel van DTS was iets onrustig. Halverwege de 2e helft nam DSO het heft in handen en nam een kleine voor-

sprong van 3 punten en gaf deze niet meer weg eindstand 18-15.


Nieuwe trainer/coach DTS 1 Eind oktober hebben korfbalvereniging DTS en haar trainer Qruun Lely besloten in goed overleg uit

elkaar te gaan. Dit was het beste daar het spelplezier en de motivatie voor beide partijen steeds meer afbrokkelde. Qruun was trainer-coach bij DTS sinds augustus 2015.

Erik de Vries zal met onmiddellijke ingang de

nieuwe trainer/coach voor de selectie van DTS worden. Zaterdag 12 november is de eerste

wedstrijd waar hij op de bank zal plaatsnemen. Als speler heeft Erik o.a. 7 jaar bij BEP in Zuid-

oostbeemster gespeeld. Zijn loopbaan als trainer begon hij bij jeugdteams. Erik heeft o.a. bij ADOS in Hoorn een aantal jaren het 2e team getraind.

De afgelopen 2 jaar was hij trainer van Zaandam Zuid 1.

Bij DTS zal hij in zijn functie als trainer van de

selectie ook junioren erbij betrekken zodat zij de kans krijgen een plaats in de selectie te verwerven.

Namens de gehele vereniging willen we Qruun bedanken voor zijn inzet gedurende de afgelopen periode en we wensen Erik veel plezier en succesvolle jaren als trainer-coach toe.

Het bestuur

DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

December 2016

Kantine dienst zaalseizoen Nu Madjoe de kantine van de Drecht heeft overgenomen moeten we zelf achter de bar staan.

Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die een kantine dienst willen draaien. Wil je ons ook graag helpen? Meld je dan bij Mieke Koopman.

Omdat we niet altijd allemaal thuis spelen gaat de kantine dienst per wedstrijd. Zorg dat je 15 min voor aanvang van de wedstrijd in de kantine bent. Bij de eerste wedstrijden is dit 30 min.

Datum

Wedstrijd

Start wedstrijd tijd

DTS B1

12.00

26-11-2016

DTS C1

26-11-2016

DTS A1

26-11-2016 26-11-2016 26-11-2016 26-11-2016

10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017

DTS 3

DTS 2 DTS 1

DTS D1 DTS C1 DTS B1

DTS A1 DTS 3

DTS 2 DTS 1

DTS D1 DTS C1 DTS B1

DTS A1 DTS 2 DTS 1

11.00

Kelly en Boukje

13.00

Sidon en Mitchel

14.15

15.30

16.45

10.00 11.00

12.00 13.00 14.15

15.30

16.45 11.00

12.00 13.00

14.00 15.15

16.30

Als iemand niet kan graag contact opnemen met Mieke: 0623052389

22

Wie

Kelly en Boukje

Johnny en Jimmy Mieke en Nico Mieke en Nico

Sylvia en Mieke Sylvia en Mieke Gea en Margo Gea en Margo

Rosalyn en Lynn Ron en Lenie Ron en Lenie

Kelly en Simone Kelly en Simone Ronald en RenĂŠ Ronald en RenĂŠ Mieke en Nico Mieke en Nico


Trainingstijden zaal seizoen 2016-2017 Maandag Tijd

Team

20.30-21.30

2 /3

20.30-22.00 19.30-20.30

1e

e

e

18.30-19.30

A1/B1

17.30-18.30

D1/E1

17.30-18.30

Woensdag

C1

Tijd

Team

21.00-22.00

2

21.00-22.00 20.00-21.00

1e

e

Ziko, Pieter

Pieter/Sidon

Pieter

Mitchell

sprongkracht

Jack, Jay, Matthijs

Jack

Pieter/Roos-Jim-Boukje

Rosalyn

Jetske, Noa, Carla

Carla

Trainer(s)

Coach(es)

Pieter

Pieter

Pieter

Pieter

Jack, Jay, Matthijs

Jack

Pieter, Ziko

Ziko, Pieter

Yvonne, Jack, Nico, Baudien

B1

Roos-Jim-Boukje

A1

18.00-19.00

C1

18.00-19.00

Coach(es)

Pieter, Ziko

Recr/3e

19.00-20.00 19.00-20.00

Trainer(s)

D1/E1

Rosalyn

Jetske, Noa, Carla

Carla

Let op vanaf 1 januari 2017 worden de trainingstijden tussen de recreanten/ 3e en het 1e en 2e omgewisseld op de woensdag!

Vanaf 01-01-2017: Tijd

Team

20.00-21.00

2

20.00-21.00 21.00-22.00

1e

e

Recr/3e

Trainer(s)

Coache(s)

Pieter

Pieter

Pieter, Ziko

Ziko, Pieter

Yvonne, Jack, Nico, Baudien

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

23


24


Sinterklaas

Dobbelavond

Ook dit jaar hebben we weer een speciaal

Voor de jeugd A t/m D vindt er weer een dobbelavond plaats. Koop

8 jaar. Gezien het kleine aantal jonge kinderen

totaal € 5,-) en ga de strijd aan met je korfbalvrienden. Zorg dat je er

sinterklaasuitje voor de korfbal kidz en jeugd t/m komt Sinterklaas dit jaar niet op bezoek in de

kantine maar zijn we met z’n allen naar de film in Hoorn geweest. Woensdag 23 november

allemaal weer leuke, gekke, lachwekkende cadeautjes (3 stuks voor

bij bent op vrijdagavond 16 december want het wordt vast weer erg gezellig!

d n o v a l e b b o d r e b m e c e 16 d

hebben we gekeken naar de avonturen van De

Club van Sinterklaas & Geblaf op de Pakjesboot. Het was een erg gezellige middag!

Vacature jeugdcommissie Leden en ouders van jeugdleden opgelet! Er komt een plekje vrij in de jeugdcommissie, heb jij zin om onze commissie te komen versterken? Als jeugdcommissie organiseren wij het hele jaar door activiteiten voor de jeugd. Hierbij valt te

denken aan Sinterklaas, Pasen, Jantje Beton, knutselmiddag en Superstar. Daarnaast begeleiden we de Pupil van de

week en versturen wij verjaardagskaarten. Wij vergaderen 3 á 4 keer per jaar en daarnaast begeleiden we om de beurt een activiteit. Spreek gerust iemand van ons aan als je interesse hebt. Groeten,

Sylvia, Klaas, Kelly, Dirk Johan, Mieke en Lydia

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Marjolijn Schenk!

Wie is dit?

Hiernaast zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij de club is. Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

DOOR TRAINING STERK

25


Praatpaal

December 2016

Wedstrijdprogramma zaal 2016 - 2017 Datum 3-12-2016 3-12-2016 3-12-2016 3-12-2016 3-12-2016 3-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 10-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 17-12-2016 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 7-1-2017 14-1-2017 14-1-2017 14-1-2017 14-1-2017 21-1-2017 21-1-2017 21-1-2017 21-1-2017

Thuis Joure 1 Tempo 7 Kleine Sluis 2 ZKV (Za) A2 ZKC ‘31 B3 Sporting Andijk C1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 DKV (IJ) 1 Sporting Andijk 3 Furore A1 DKV (IJ) B2 KZ/Hiltex C6 Helios D2 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 DTS (E) 1 Badhoevedorp/MIK 4 Vlug & Vaardig (A) B1 Oosterkwartier C1 DTG 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1

26

Uit DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 Westergo 1 KVA 8 Furore 6 Roda A1 TOP/Quoratio B6 Furore C4 Kleine Sluis D1 DTS (E) 1 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 Amsterdam 1 Rapid 4 ADOS A1 DKV (IJ) B2 Swift (A) C1 KZ/Hiltex D5 DSO (A) 1 DTS (E) 2 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) 1 Swift (A) 6 Rapid 5 KZ/Hiltex A3

Tijd: 14:20 15:00 16:10 19:15 13:05 12:00 16:45 15:30 14:15 13:00 12:00 11:00 10:00 19:20 13:00 19:45 15:00 13:15 10:00 16:30 15:15 14:00 13:00 12:00 11:00 15:00 12:00 14:00 15:00 19:30 15:30 14:15 13:00

Sportpark: Doniahal Limeshallen, Alphen ad Rijn Veerburg, Anna P. De Struyck Zaandam De Tref De Klamp, Andijk De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht Zeewijk IJmuiden De Klamp, Andijk Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z Zeewijk IJmuiden Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z d’ Enterij, Limmen De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Sporthoeve De Weeren A’dam Kennemer Sportcentrum Haarlem De Trime De Drecht De Drecht De Drecht


Datum 21-1-2017 21-1-2017 28-1-2017 28-1-2017 28-1-2017 28-1-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 18-2-2017 18-2-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017

Thuis DTS (E) C1 DTS (E) D1 Pallas ‘08 1 Vlug & Vaardig/KCN 3 Vlug & Vaardig/KCN 4 OKV A1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 Westergo 1 KVA 8 Furore 6 Roda A1 ZKC ‘31 B3 Swift (A) C1 Kleine Sluis D1 TOP/Quoratio B6 ZKV (Za) C4 DTS (E) 1 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 Amsterdam 1 Rapid 4 ADOS A1 Zaandam Zuid C1 KZ/Hiltex D5

Uit KZ/Hiltex C6 Purmer D1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 Joure 1 Tempo 7 Kleine Sluis 2 ZKV (Za) A2 ZKC ‘31 B3 Sporting Andijk C1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DKV (IJ) 1 Sporting Andijk 3 Furore A1 DKV (IJ) B2 Zaandam Zuid C1 Helios D2 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) A1 DTS (E) C1 DTS (E) D1

Tijd: 12:00 11:00 17:50 15:00 18:45 12:20 16:45 15:30 14:15 13:00 12:00 11:00 20:40 16:35 14:05 18:30 13:00 15:25 13:00 14:00 14:15 16:45 15:30 14:15 13:00 12:00 11:00 16:45 15:35 13:00 12:00 11:00

Sportpark: De Drecht De Drecht Camminghahal De Weeren A’dam De Weeren A’dam Oostzaan De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Middelzee De Nieuwe Bankras, Amstelveen Het Trias, Krommenie Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z De Tref Oostenburg Veerburg, Anna P. De Wasbeek De Struyck Zaandam De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Pijp, Amsterdam Kennemer Sportcentrum Haarlem Ados-hal Hoorn Sporthal Zaanstad Zuid Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z

DOOR TRAINING STERK

27


Praatpaal

December 2016

Schaatsen Op vrijdag 18 november gingen we met ongeveer 23

mensen te schaatsen in Hoorn. We verzamelden bij de

Drecht en gingen daar vandaan naar Hoorn. Toen we daar

aankwamen waren alle goeie schaatsers aan het schaatsen. Wij zijn toen eerst naar de baan in het midden gegaan. Hier

konden we met z’n allen even oefenen. Voor veel was het tenslotte al een tijd terug dat ze hadden geschaatst.

Na een tijdje in het midden te hebben geschaatst zijn we naar de andere baan gegaan. Hier konden we rondjes

schaatsen. Een deel had het al wat eerder bekeken dus

gingen naar huis/thee drinken, de rest ging door tot 21:30,

toen was de dweilpauze dus moest iedereen van het ijs af. Een groepje is toen nog warme chocomel met elkaar gaan drinken. De rest ging naar huis.

Namens de PAF-commissie wil ik iedereen bedanken voor de gezellige avond die we hebben gehad. Tot volgend jaar!

Drukwerk

Ontwerp

Printen / Kopiëren

A De Dolfijn 9 1601 ME Enkhuizen T 0228 35 10 88 E drukkerij@steenman.nl

www.steenman.nl

Openingstijden Drukkerij: ma. t/m vr. 08.00-16.30 uur Openingstijden PostNL Business Point: ma. t/m vr. 08.00-18.30 uur

28

Bij ons vind je


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


Hier kan Ăşw advertentie de volgende keer staan.

30


De Baanbreker Het leukste leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking!

De Juffies handwerkartikelen In beide winkels vindt u de handgemaakte knuffels, kussens, dekens en meer!

Onopgemerkte Schatten De winkel voor al uw kunst en kitsch aankopen. Ook vindt u er de leukste cadeauartikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Een eigentijdse winkel met breed aanbod aan tweedehands artikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Harpstraat 3 1601 GN Enkhuizen 0228-319048 Openingstijden ma 12.30 - 17.00 uur di t/m za 10.00 - 17.00 uu

Word vrijwilliger Op alle projecten wordt gewerkt door vrijwilligers. Wil jij ook zo’n leuke werkplek? Meld je dan aan.

Doneer spullen Wij kunnen niet bestaan zonder uw hulp! Geef uw spulletjes een tweede leven en doneer ze bij ‘t Zoldertje

Onopgemerkte Schatten Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228-324574 Openingstijden zo 13.30 - 17.00 uur woe t/m za 10.00 - 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


B

E K HUI

TA U R A

Westerstraat 66-68, Enkhuizen

ES

6 dagen per week vanaf 11.30 uur (zondag 12.30 uur), maandag gesloten.

0228 312 512

(info@)restaurantbroekhuizen.nl

Lub Timmerwerk te Enkhuizen Al meer dan 15 jaar ervaring! Voor al uw bouw- en verbouwklussen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Jan Lub | 0638499919 | Lubtimmerwerk@gmail.com

R

NT

N

U bent bij ons van harte welkom voor koffie met onze huisgemaakte amandelkrul, lunch, high tea, borrel en diner.

RO

ZE

Broekhuizen; voor elk wat wils!

Praatpaal december 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal december 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement