Page 1

Recreantennieuws Wedstrijdverslagen Koppelschieten

Foto: Karel Hagen

DOOR TRAINING STERK

Oktober 2016


2


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen E dts.enkhuizen@knkv.net Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Marieke van Dokkum Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen T 0228 313 967 E dmkdsvandokkum@gmail.com Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 357 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna Müller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63 © 2016 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

Van de redactie Wil je een tekst aanleveren dan mag dat als Word document. Foto’s kan je het beste via wetransfer.com versturen. Dat bespaart ons veel tijd. Inleverdatum van de kopij is 20

oktober 2016.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of schuif het door de brievenbus op de Zuider Boerenvaart 49. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Rosalyn

Simone

Sylvia

Annelies Rosalyn DOOR TRAINING STERK

3


4


Ik ben trots op het applaus dat voor Piet opklonk na mijn woorden Zaterdag 3 september was het eerste

thuisweekend voor DTS. Alle teams moesten

DTS. Vanaf deze plaats wil ik nogmaals de familie, vrienden en kennissen van Piet veel sterkte wensen nu hij niet meer in ons midden is.

thuis spelen en het was erg gezellig op het veld

Het klinkt zo afgezaagd maar dan gaat toch het leven weer verder. Ook

minuten vóór de wedstrijd van DTS 1 het bericht

het succes wisselend was. Samen zullen al de teamgenoten de

met vele toeschouwers. En dan komt daar 5

dat Piet Mantel overleden is. Ineens ben je niet meer met de wedstrijden bezig maar met de vraag hoe we als vereniging hier op gepaste

wijze aandacht aan gaan besteden. De wedstrijd

afgelasten kan niet meer (en zou volgens ons ook

het verenigingsleven. Vele wedstrijden zijn al weer gespeeld waarbij

schouders eronder moeten zetten om het maximale te bereiken. Een

trainer c.q. coach kan veel bereiken maar op het beslissende moment

moeten de spelers en speelsters het zelf doen. Laten we daar met zijn allen aan werken.

nooit de wens van Piet zijn geweest). De

Waar we ook aan gaan werken is het ledental van DTS. Gelukkig hoeft

ook geen optie: de scheidsrechter had

Simone en Rosalyn gaan zich bezig houden met de ledenwerving.

wedstrijd beginnen met een minuut stilte was ondertussen al gefloten om iedereen in het veld te krijgen. Afgesproken werd om iedereen na de wedstrijd bij elkaar te roepen.

Dit leverde een heel bijzonder moment op. Direct na de wedstrijd van DTS 1 verzamelde iedereen

het bestuur dit niet alleen te doen. Baukje Born, Yvonne, Lydia, René,

Laten we afspreken dat het geen taak voor hen alleen wordt. Zij zijn de

denktank, de sturende groep en samen moeten we ons inspannen voor de realisatie. Ik hoop dat de neergaande lijn wat ledental betreft snel ombuigt naar het positieve en wens jullie veel succes.

zich in het veld bij de korf. Al de spelers van DTS

Tot slot nog iets van de “Vacaturebank”. Sinds de afgelopen ALV wisten

personen en het was muisstil. Zelfs de kleine

heeft aangegeven dat ze er mee stopt m.i.v. de ALV van april 2017. Dus

maar ook al de toeschouwers. Ik schat rond de 80 kinderen voelden dat er iets speciaals aan de

hand was. In deze ambiance heb ik, zo goed en kwaad als mogelijk was, de betrokkenheid van Piet bij DTS gedurende ongeveer 60 jaar

samengevat. Zijn werkzaamheden voor de

vereniging maar ook het enthousiasme voor zijn “cluppie”. Zie hiervoor ook het “In Memoriam” verderop in dit clubblad. Vanuit verschillende

kanten ben ik er later opmerkzaam op gemaakt dat op dat moment iedereen een gevoel van

grote saamhorigheid had, een gevoel van respect voor Piet. Het heeft mij een heel “fijn” gevoel gegeven zo samen Piet te mogen gedenken.

(Hoewel ik mij realiseer dat zo’n woord minder gepast is in dit soort omstandigheden). Ik ben

trots op dit moment en op het applaus dat voor Piet opklonk na mijn woorden. Trots op geheel

we al dat we op zoek moesten naar een nieuwe penningmeester. Ineke nu nog een half jaar. Graag komen we in contact met iemand die deze taak op zich wil nemen. Hoewel jammer! moeten we er ook begrip

voor kunnen opbrengen dat er een tijd van komen is maar ook een tijd van gaan. Na 25 jaar is het voor Ineke welletjes.

Ook voor Baukje Born is de tijd gekomen te stoppen. Na bijna 30 jaar

wedstrijdsecretariaat legt zij in april 2017 ook het bijltje erbij neer. Ook

voor haar zal vervanging geregeld moeten worden. Hopelijk vinden we snel vervangers voor deze beide personen opdat we de nieuwelingen nog enige tijd kunnen inwerken.

Mocht je informatie willen hebben of een naam weten van een potentiële kandidaat dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet en ieder veel succes en spelplezier toegewenst,

Kees van Dijk

DOOR TRAINING STERK

5

VAN DE VOORZITTER

De veldcompetitie 2016-2017 is weer gestart.


Praatpaal

Oktober 2016

TC NIEUWS

De volgende stap Beter willen worden, meer plezier hebben, prestatie verhogen, nadat we gestart zijn met 2x in de week trainen zijn de prestaties zichtbaar beter geworden.

Flink wat kampioenen maar ook een juniorenteam die zich toch heeft kunnen handhaven in de 2e klasse. Zonder iemand te kort te doen door veel inzet van de trainers en trainsters en met Ziko en Jochnny er toen nog elke week bij.

Ook het vlaggenschip, nu in de zaal en op het veld in de 3e klasse zijn goeie ontwikkelingen.

Ook zijn er opnieuw talenten van DTS die hebben meegedaan met de selectietrainingen voor de Nood-West selectie, voor <13, <15, <17 en <19 . Anna, Daan, Yara, Ruben, Matthijs en Noa zijn bij de selectietrainingen geweest.

Ouders bedankt voor het rijden en wij hopen dat jullie ook genoten hebben. Door omstandigheden kon ik er helaas niet bij zijn maar wij gaan er zeker wat mee doen.

De reactie’s en ervaring van deze spelers willen wij ook graag ter harte nemen om met zijn allen nog beter te worden.

Dit seizoen door middel van vragen geïnventariseerd waar de spelers/speelsters goed in zijn, graag op getraind willen worden of als persoon/team wilt verbeteren.

Met de trainer en trainsters al 2x bij elkaar gezeten om elkaar te helpen en de doelstellingen verder uit te werken.

In grote lijnen hebben wij nu samen de accenten bepaald voor dit seizoen. André Kuipers komt in oktober de trainers trainen en ons helpen om met de verbeterpunten die eruit gekomen zijn in

oefenstof om te zetten. Na het EK als Tim afscheid heeft genomen krijgt de jeugd nog een clinic, exacte datum moeten wij nog vaststellen dus dat zal wel in de zaal zijn.

Wij hopen samen met jullie nog beter te worden, neem vriendjes en vriendinnetjes mee naar een training en promoot onze sport. Nu maar hopen dat wij ook nieuwe leden erbij krijgen zodat wij minder moeite krijgen om teams compleet te laten uitkomen.

De TC

6


Trainingstijden veld seizoen 2016 Maandag Tijd

Team

Trainer(s)

20.00 - 21.00

2e

Pieter

20.00 - 21.30

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00

Woensdag

1e 3e A1 B1 C1 D1 E1

Qruun

Pieter, Mitchell, Sidon

Pieter

Jack, Jay, Matthijs

Jack

Rosalyn, Jimmy, Boukje

Carla

Yvonne, Noa, Jetske Yvonne, Noa, Jetske

Team

Trainer(s)

20.00 - 21.00

2e

Pieter

20.00 - 21.00

19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 18.00 - 19.00 18.00 - 19.00

19.00 - 19.00 20:00 - 21.00

1e 3e A1 B1 C1 D1 E1

Qruun Pieter

Sidon en Pieter

Tijd

20.00 - 21.30

Coach(es)

Qruun Sidon en Pieter

Coach(es) Qruun Pieter

Pieter, Mitchell, Sidon

Pieter

Jack, Jay, Matthijs

Jack

Rosalyn, Jimmy, Boukje Yvonne, Noa, Jetske

Carla

Yvonne, Noa, Jetske

Recreanten

Vragen, opmerkingen, wij zijn er voor jullie, Carla, Pieter en Johnny.

Met vriendelijke groet, De TC

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

7


Praatpaal

Oktober 2016

Recreantennieuws Vanuit het KNKV hebben we een inschrijvingsformulier ontvangen voor de komende zaalperiode. Dit jaar hebben wij ons ook opgegeven als organiserende vereniging voor een toernooi op

zaterdagavond 7 januari 2017 in de Drecht. Wij hopen dat jullie allen op deze avond beschikbaar zijn.

Komende trainingen inventariseren we of er voldoende belangstelling is om in te schrijven voor één of meerdere toernooien. Tot woensdagavond!

Sportieve groet, Fenna en Marja

Oproep kantinedienst! Aankomend zaalseizoen moeten we in de Drecht ook kantinedienst draaien. Dit kan de kantinecommissie natuurlijk niet zonder jullie hulp. We zoeken nog mensen die ons team willen versterken en een kantinedienst van een paar uurtjes willen draaien. Je kunt je opgeven bij Mieke. De kantinecommissie

Kantine dienst

Ledenadministratie

Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die een

Beëindiging lidmaatschap

kantine dienst willen draaien. Wil je ons ook

graag helpen? Meld je dan bij Mieke Koopman. 8 oktober 2016 9.15 – 12.00

Anja en Lydia

15.30 - ??

Nico, Mieke en Ron

12.00 – 15.30

8

Sylvia en ??

Sem Sluijs

Omzetting naar niet spelend lid Remco Sluijs Groet,

Marja Vijselaar


ANALYSE VAN BOOI

Analyse van Booi Er zijn nu door DTS drie zaterdagen gespeeld. Op de eerste zaterdag speelden alle teams thuis en die wonnen allemaal. We krijgen nu al een beetje inzicht in de diverse poules. DTS 1 won hun eerste wedstrijd tegen Atlantis

Onze juniorendraaien leuk mee aan de top. Drie

spannend eind, eerst dik voor staan toen

en Groen Geel hebben nog geen verlies punten

met 13-11. Dit was een wedstrijd met een heel

langzamerhand stilstand voor DTS en Atlantis

kwam nog langszij, maar vlak voor het laatste

keer gespeeld en ze hebben 5 punten, maar Nova dus hier kan nog van alles gebeuren.

fluitsignaal wisten ze toch nog te winnen. Helaas

Ook de B1 draait aardig mee. Jammer dat er werd

met hoge cijfers verloren. Tegen Gemini 7 voor en

Blauw-wit.

de uitwedstrijden tegen Gemini en DKV werden 20 tegen en tegen DKV was de uitslag 23-14 wel

verloren in de uitwedstrijd tegen de B2 van

meer punten maar veel te veel tegen punten.

De C1 doen het wel goed helaas kwamen ze

verdedigd? Bovenaan staat Reeuwijk met 6 uit

ze kopje onder ze verloren met 4-0

Bijna zou je zeggen kan er iets meer worden drie wedstrijden.

Dan bij DTS 2 hier is nog weinig van te zeggen, alleen Luno 3 staat op dit moment boven aan. Met 6 uit drie wedstrijden.

DTS 3 won met 12-7 van Helios, maar ze verloren nipt van DKV 3 uitslag 8-9.

Celeritas C2 tegen en in die uitwedstrijd gingen

Tot nu toe staat de D1 nog bovenaan, ze maken een goede kans in deze klasse

Ik wens alle teams veel speel plezier en succes!

Groeten

Booi mantel

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

Oktober 2016

In memoriam

Piet Mantel (1941-2016)

Zaterdag 3 september kregen we het schokkende nieuws te horen dat onze Piet na een slopend ziekbed is overleden. Hoewel hij al ziek was sinds mei vorig jaar, klonken de woorden uit zijn mond eerst nog hoopvol. In juni van dit jaar bleek echter dat de chemokuren een te zware belasting voor Piet waren en dat ze niet meer aansloegen waarna zijn toestand snel verslechterde. De kanker had zich over zijn hele lichaam verspreid en een goede afloop was daarmee uitgesloten. Net voor het begin van de wedstrijd van DTS 1 kregen we het bericht dat Piet de strijd verloren had en overleden was; juist op de dag dat alle DTS -teams gewonnen hadden. Piet was een op-en-top DTS-er. In 1954 is hij op 13-jarige leeftijd bij de vereniging gekomen die mede door broer Jan was opgericht. Eerder kon niet want vroeger waren er nog geen pupillen. Broer Booi was toen ook al lid van DTS. In het begin was het alleen nog maar spelen in de diverse teams en daarnaast meehelpen bij al de acties die DTS organiseerde om geld binnen te krijgen. Het spelen ging hem goed af. Al snel schoof Piet door naar het eerste team van DTS waar hij een vaste kracht was tot eind 70-er jaren. In de oude krantenverslagen kom je heel veel zijn naam tegen: Piet scoorde veel en gemakkelijk. Vooral de wedstrijden tegen Asonia (Andijk) en HCSC (Den Helder) waren vaak bloedstollend. Tegen tegenstanders als Arnold Vriend en Cor Jan Gutter werd het onderste uit de kan gehaald om te winnen. Het bijzondere was dat hij ook DTS 1 trainde (samen met broer Booi). DTS was in die tijd niet alleen een korfbalvereniging maar er werd ook getafeltennist en gevolleybald. Daarnaast was er nog een afdeling toneel die elk jaar een uitvoering gaf in de oude Doelen. Piet hield het echter bij korfballen hoewel hij bij het 25-jarig bestaan van DTS samen met Piet Lebbing een conference over “De rechter en de stotteraar” op het podium bracht. Al snel zien we Piet zijn naam verschijnen bij de commissies en in het bestuurswerk. Hij bekleedde bijna alle functies binnen DTS tot voorzitter aan toe. Dit laatste tot 1978 waarna Jaap de Vries de voorzittershamer overnam. Piet is bij dit afscheid benoemd tot erelid van DTS en hij kreeg een zilveren insigne met oorkonde namens het KNKV voor zijn staat van dienst. Tijdens zijn voorzitterschap kwam DTS, zowel wat ledental als wat niveau betreft, tot grote bloei. Een actief bestuur deed DTS groeien tot bijna 150 leden en er werd met liefst 12 teams in de microcompetitie ingeschreven. Piet speelde zelf, was scheidsrechter, gaf trainingen en coachte teams. Nooit te beroerd om daarnaast nog een taak op zich te nemen. Aan

10

vele commissies heeft hij zijn steentje bij gedragen. De ene keer stond hij achter de bar namens de kantinecommissie, de andere keer was hij actief in de technische commissie of bij de recreanten. Na zijn vertrek als voorzitter kon je ook altijd een beroep op hem doen. Vooral kortstondige, ad-hoc taken waren hem op het lijf geschreven. Vele jubilea van DTS zijn onder zijn leiding georganiseerd. Gezelligheid binnen de vereniging stond bij Piet hoog in het vaandel. In 2007 werd hij (samen met Booi) onderscheiden met de gouden gemeentespeld voor zijn jarenlange inzet voor DTS. Tot zijn 70-ste is Piet actief geweest bij de recreanten. Hij trainde hen en speelde nog graag een wedstrijdje mee tijdens de toernooien maar vooral het gezellig “nazitten” was hem dierbaar. Hierbij waren vooral het enthousiasme voor zijn “cluppie” en zijn positieve blik over het wel en wee binnen de vereniging opvallend. Tot afgelopen voorjaar bleef Piet een trouw bezoeker van de wedstrijden van DTS1. In april is de eerste ledenvergadering gehouden waarbij hij niet meer aanwezig was. DTS heeft veel te danken aan Piet. We mogen dit nooit vergeten. Voortaan moeten we hem definitief missen langs de lijn en op de tribune. Piet, bedankt voor alles wat je voor DTS gedaan hebt. We wensen allen die achter blijven heel veel sterkte Namens het bestuur en de gehele vereniging, Kees van Dijk voorzitter


Wedstrijd programma 1-10-2016

De Vinken 1

DTS (E) 1

15:30

Sportpark De Molmhoek

1-10-2016

Vlug & Vaardig/KCN 2

DTS (E) 2

17:00

Sportpark Melkweg

1-10-2016

Vlug & Vaardig/KCN 4

DTS (E) 3

14:00

Sportpark Melkweg

1-10-2016

Groen Geel A3

DTS (E) A1

14:00

Sportpark Trickelsoord

1-10-2016

Vlug & Vaardig (A) B1

DTS (E) B1

11:15

Sportpark Melkweg

1-10-2016

Sporting Andijk C1

DTS (E) C1

11:30

ANDIJK

1-10-2016

Helios D2

DTS (E) D1

11:15

Korfbalveld Helios Sportpark Noord-E

8-10-2016

DTS (E) 1

Triaz 1

15:30

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) 2

Tempo 8

14:00

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) 3

EKVA 8

12:30

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) A1

DOS (W) A1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) B1

ZKC â&#x20AC;&#x2DC;31 B3

10:00

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) C1

Kleine Sluis C1

11:15

Sportcomplex Immerhorn

8-10-2016

DTS (E) D1

HBC D1

10:00

Sportcomplex Immerhorn

15-10-2016

Badhoevedorp/MIK 1

DTS (E) 1

15:30

Sportpark Akerveld

15-10-2016

Badhoevedorp/MIK 4

DTS (E) 2

12:30

Sportpark Akerveld

15-10-2016

Sporting Andijk 2

DTS (E) 3

14:00

ANDIJK

15-10-2016

ZKV (Za) A2

DTS (E) A1

12:30

Sportpark Hoornseveld

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

11


Praatpaal

Oktober 2016

Tussenstanden veld oktober 2016 1

Reeuwijk

2 Gemini

3 De Vinken 4 DKV (IJ) 5 DTS (E)

6

1

3

4

3 ZKC â&#x20AC;&#x2DC;31 B3

3 3 3

6 3

2

Blauw-Wit (A) B2

2 DTS (E) B1

2

4

3

4

4 V & V (A) B1

2

0

1

Celeritas C2

3

6

3 Kleine Sluis C1

3 3

2

0

3

2

6 Atlantis

3

2

8 Triaz

3

0

3

6

3 Badhoeve/MIK 4

2

2

1

Celeritas C2

3

6

5 DTS (E) 2

2

2

3 Kleine Sluis C1

3

7 De Vinken 3

2

3

2

0

1

2

4

3

2

7 Badhoeve/MIK 1

1

Luno 3

2 SDO 4

4 Tempo 8

6 V en V/KCN 2

1

DKV (IJ) 3

2 Kleine Sluis 2

3 Sporting Andijk 2

3

3 3 3

1

4 2 2

0

3

6

3

2

3

2

2

1

3

3

4 DTS (E) 3

2

6 V en V/KCN 4

2

1

Nova A1

3

6

3 Roda A1

3

5

5 Helios 4 7 EKVA 8

2 Groen Geel A3 4 Furore A1

3

2

2

6

3

4

6 OKV A1

3

0

8 DOS (W) A1

3

0

5 DTS (E) A1 7 ZKV (Za) A2

12

3

3

3

3

0

2 DTS (E) C1

4 Sporting Andijk C1

2 DTS (E) C1

4 Sporting Andijk C1

DTS (E) D1

2 Helios D2 3 HBC D1

4 Kleine Sluis D1

3

3

3

2

4

4

4

0


Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

Oktober 2016

Oktober 2016

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

Oktober 2016


DOOR TRAINING STERK

17


Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

18


Oud papier schema Let op er zijn wat wijzigingen doorgevoerd in week 42 en 44. Sander K is Sander Kruissink. Week

Datum

Lopers

Reserve

38

20 sept

Soraya S, Willem B, Sjaak W, John G.

Joelle S.

36

40 42

44

46 48 50 52

6 sept 4 okt

Hans de Vr, Kelly S, Maartje H, Jimmy K. Joelle S. Dirk M, Ronald S, Jasper G.

18 okt

René H, Klaas M, Ron Gr, John G.

15 nov

Rick B, Dirk J.v.D, Sylvia S, Baudien L/Boukje Gr.

1 nov

29 nov 13 dec

27 dec

Sander M, Pieter M, Peter M, Carla H. Angela H, André H, Karel H, John Gr.

Nico v.P, Justin H, Sander K, Ron Gr/John Gr.

Sidon H, Willem B, Hans de Vr, Ron Gr/John Gr.

Soraya S Klaas M.

Sander M. Rick B.

John Gr

Nico v.P.

Willem B Jim K.

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 uur aanwezig bij de Brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen dan loopt de reserve kandidaat (dus wel aanwezig zijn bij de Brandweerkazerne). Niet verschenen loper loopt dan de volgende maand i.p.v. de reserve loper. Januari

37.820

Maart

34.080

Februari April Mei Juni Juli

31.340

35.060

50.060 32.560 30.720

DOOR TRAINING STERK

19


WEDSTRIJDVERSLAGEN

Praatpaal

Oktober 2016

DKV 1 â&#x20AC;&#x201C; DTS 1 Het werd een wedstrijd van vele strafworpen en

louter strafworpen wat ze tegen kregen. DKV liep

gelijk op DTS nam in den beginnen zelfs een

23-14.

vrije ballen. De eerste helft gingen beide ploegen kleine voorsprong van 1-3. DKV trok al snel gelijk

vrij eenvoudig weg naar een grote overwinning

en er overheen. DTS bleef achter de feiten

Doelpunten

veel strafworpen tegen. De ruststand was dan

Johnny Keesman

aanlopen en kreeg geen grip op de wedstrijd wel ook in het nadeel van DTS 12-7.

De tweede helft liet hetzelfde beeld zien, wat DTS ook tegen het spel van DKV probeerde het was

Sander Middelkoop 5 Angela Hoeflaak Boukje Groot Sidon Hagen

4 2

1

1

Dirk Johan van Dijk 1

Gemini 1 - DTS 1 DTS moest afgelopen zaterdag heel wat

De tweede helft moest duidelijk beter, er zat

heeft als thuis basis Gouda.

groot om er nog echt iets aan te veranderen.

kilometers afleggen; de tegenstander Gemini Er bleek gespeeld te worden op gras dat had DTS

toch al minstens een seizoen niet gedaan dit was weer even wennen voor de korfballers uit

Enkhuizen. De wedstrijd begon en het was

Gemini liep eenvoudig weg naar een dikke overwinning en DTS dus naar een dikke nederlaag 20-7.

duidelijk dat Gemini zeer gedreven was om de

Doelpunten

overrompeld en keken al snel tegen een flinke

Justin Havik

2

Rosalyn Schenk

1

punten in Gouda te houden. DTS werd

achterstand aan. De ruststand 8-3 in het nadeel van DTS.

20

meer rust in het spel maar de achterstand was te

Johnny Keesman

3

Sander Middelkoop 1


WEDSTRIJDVERSLAGEN

DTS 1- Atlantis 1 De start van een nieuw seizoen in de 3e klasse

eindsignaal ging, de ontlading was groot. De

Atlantis uit Mijdrecht was niet helemaal een

Eindstand 13-11.

voor de korfballers van DTS. De tegenstander

onbekende, eenmaal eerder werd er tegen tegen

eerste punten in de 3e klasse waren binnen.

deze ploeg uit Mijdrecht gespeeld, DTS trok toen

Doelpunten

Om 15:30 uur ging het fluitsignaal en DTS ging op

Rosalyn Schenk

2

Angela Hoeflaak

1

aan het kortste eind.

zoek naar een doelpunt het duurde maar liefst 18 minuten toen de bal door de korf rolde. Dit was

het begin 5 doelpunten op rij, de verdediging was zeer scherp en zat er bot bovenop maar kon niet voorkomen dat Atlantis vlak voor rust toch nog

Sander Middelkoop 5 Johnny Keesman Boukje Groot Justin Havik

3

1

1

een punt maakte. De ruststand was in het voordeel van DTS 6-1.

De tweede helft zag er heel anders uit, DTS liet zich duidelijk overrompelen door Atlantis.

Atlantis kwam langszij en nam zelfs het stokje

over naar een stand van 7-8. Beide ploegen waren ineens aan elkaar gewaagt en gingen gelijk op 10-11. In beide vakken werd gewisseld Sidon

Hagen werd in stelling gebracht om meer rust in het verdedigingsvak te brengen en Justin Havik

om meer snelheid te brengen in het aanvallende vak. Dit pakte goed uit, Justin bracht de ploeg door een strafworp te benutten wederom op

gelijke hoogte 11-11. Met nog een aantal minuten op de klok werd de spanning voelbaar, bij het publiek bij de spelers maar niet bij Sander

Middelkoop die koelbloedig 2 maal op rij de bal op grote afstand door de korf mikte. Het

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

Oktober 2016

Koppelschieten Zaterdag 24 september was het weer tijd voor het jaarlijkse DTS Koppelschiettoernooi. Ondanks dat het twee weken later was dan gebruikelijk, waren de weergoden ons goed gezind. Het was prachtig weer, en maar liefst 33 koppels hadden zich opgegeven, van jong tot oud en korfballer en niet korfballer. Hieruit blijkt wel dat iedereen welkom is bij DTS. Iets later dan gepland, omdat er enkele

Ruben en Jay tegen Fleur en Anna, werd een

poules Volwassen (exclusief DTS 1 en 2), de poule

toch wisten te winnen met 11-9. Zo zie je maar

wedstrijden uitliepen, werd er begonnen met de Jeugd en de Ouder met kind poule. Gelukkig

waren Sam en Bart Schalenkamp weer even te

gast bij hun oude club, en wilden zij de honneurs waarnem voor koppels die (nog) niet compleet

waren. In wedstrijdjes van 10 minuten moest je

proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken, en er werd dan ook lustig op los gescoord. Na 13 rondes kon de balans opgemaakt worden.

Bij de jeugdpoules gingen de nummers 1 en 2 van iedere poule strijden voor een plaats in finale.

22

spannende partij die Ruben en Jay uiteindelijk

dat onze jongere jeugd niet onder doet voor de

oudste jeugd. De tweede halve finale ging tussen Tom en Wessel tegen Stijn en Raoul. De eerste

verrassing was hier een feit, want Stijn en Raoul kaapten de finaleplek voor de neus van Tom en

Wessel weg. Zij wonnen met 13-10. De finale was bekend. Ruben en Jay tegen Stijn en Raoul.

Ook bij de ouder met kind poule, gingen de

nummers 1 en 2 van iedere poule strijden voor die


2016 finaleplek. Angela en Tygo tegen Anja en Marit

Finale Jeugd

andere halve finale tussen Ronald en Fleur tegen

overwinning op voor, heel verrassend, Stijn en

werd door Anja en Marit gewonnen met 17-7. De Fenna en Demi werd gewonnen door Fenna en

Demi met 13-10. Zo waren ook hier de finalisten

Ruben en Jay tegen Stijn en Raoul leverde een Raoul. Zij wonnen met 14-10. Knap gedaan.

bekend, Anja en Marit tegen Fenna en Demi.

Finale Ouder Kind

Bij de volwassenen waren 3 poules. 2 poules

Anja en Marit er met de titel vandoor. Zij wonnen

met spelers uit 1 en 2. En 1 poule van 7 teams, met overige. Deze poule van 7 hadden hun

Anja en Marit tegen Fenna en Demi. Hier gingen met 12-9. Superspannend dus.

wedstrijden ook allemaal gespeeld, en de

Finale Volwassenen

bepalen wie er naar de halve finale zouden

konden we best spreken van een verrassing. Lynn

nummers 1, 2, 3 en 4, mochten onderling gaan doorstromen. Uiteindelijk wisten Marja en

Mieke en Dirk en Rene deze twee plaatsen te bemachtigen.

In een razend tempo gingen nu de spelers van

DTS 1 en 2, bepalen wie in deze poules de sterkste schutters waren. Het ging er soms fel aan toe en zoals verwacht waren de teams erg aan elkaar gewaagd. Ook hier gingen de nummers 1 en 2

van iedere poule tegen elkaar uitmaken wie er tegen Mieke en Marja en Rene en Dirk zouden strijden om de finaleplaatsen. Jim en Sander

tegen Dirk Johan en Leonie leverden een halve finale plaats op tegen Dirk en Rene. Jim en

Jim en Sander tegen Lynn en Kayleigh. Ook hier en Kayleigh wisten te winnen met maar liefst

26-16. de winnaars waren nu beken en hebben

uit handen van Kelly en Boukje een prijs gekregen. Ook de verliezend finalisten werden niet vergeten, en om 1 team een beetje troost en

aanmoediging te geven, hadden we ook een

troostprijs ingesteld. Deze is overhandigd aan Gea en Margot. Met een gemiddelde van

net geen 3 doelpunten per wedstrijd helaas onderaan geëindigd.

Nog enkele bijzondere uitslagen:

• Meeste doelpunten totaal in 1 wedstrijd: 56 (Jim en Sander tegen Justin en Sidon)

Sander wisten deze te pakken. Justin en Sidon

• Minste doelpunten totaal in 1 wedstrijd: 3 (Gea en Margot tegen

Mieke en Marja. Hier gingen Lynn en Kayleigh er

• Hoogst aantal doelpunten in een wedstrijd per team: 28 (was

finales. Dirk en Rene verloren met 15-18 van Jim

• Minst aantal doelpunten in een wedstrijd per team: 0 doelpunten

Mieke en Marja (vanwege de drukte in de

• Aantal wedstrijden gespeeld: 80 wedstrijden

hun wedstrijd met 15-4 van Lynn en Kayleigh. De

Iedereen bedankt voor jullie deelname en hulp, wij vonden het

tegen Lynn en Kayleigh leverde een plek op tegen met de winst vandoor. Direct daarna de halve en Sander. Zij waren dus de eerste finalisten.

kantine vervangen door Lydia en Sylvia) verloren finale zou dus gaan tussen Jim en Sander tegen Lynn en Kayleigh. Tijd voor de finales zodat de winnaars bekend zouden worden.

Jasper en Mees)

gelijkspel tussen Jim en Sander en Justin en Sidon) voor Jasper en Mees

weer erg gezellig. PAF commissie

DOOR TRAINING STERK

23


24


10 VRAGEN AAN

Noa Mantel 1. Hoe ben je bij de club gekomen ?

Korfballen zit sowieso al in de familie dus

moest ik ook aan het rijtje voldoen! Ben er

mee opgegroeid en dat zorgt er ook voor dat ik het zo leuk vind en het blijf doen.

2. Wat kun jij het beste op korfbalgebied?

Aanwijzingen en coachen bij andere. Ik vind dat zelf ook heel leuk om te doen omdat ik andere graag wil helpen.

3. Waarom ben je bij DTS gaan korfballen?

Kreeg geen andere keuze anders kreeg ik de

familie Mantel op mâ&#x20AC;&#x2122;n dak. En lekker dichtbij huis.

4. Wat vind je leuker, aanvallen of verdedigen?

Ik vind aanvallen leuker omdat ik het leuk vind om doelpunten te maken en op leuke en slimme manieren te scoren.

5. Welke andere hobby heb je naast korfbal?

Ik vind het heerlijk om muziek te luisteren en

dan samen mijn vrienden gezellig bij elkaar te zitten.

6. Wat zijn je ervaringen als speler/ trainer?

Speel al een hele tijd bij DTS en korfbal al sinds

ik kon lopen. Doordat ik soms bij mijn vader ga kijken als hij moet fluiten leer ik daar veel door te zien hoe ze daar spelen. Zelf zijn Jetske en ik nu trainer en coach van de D en de E en ik

probeer ze op een leuke manier korfbal te leren. 7. Wat doe je het liefst als je niet hoeft te werken?

Ik vind het heel gezellig om met vrienden af te spreken en anders lekker lui op de bank met een leuk filmpje vind ik ook zeker niet verkeerd!

8. Wat vind je het aller leukst aan korfbal?

Vooral het spelen met zâ&#x20AC;&#x2122;n allen in een team!

Ook dat je echt continu scherp moet blijven en je moet blijven nadenken bij alles wat je doet tijdens de wedstrijd.

9. Wat vind je bij DTS het leukst?

Dat we gewoon een kleine maar super

gezellige club zijn. Je kent elkaar en zo is het altijd een feestje om daar te zijn!

10. Wie is je volgende slachtoffer? Boukje Groot

Boukje, je mag de vragenlijst overnemen en

ingevuld samen met een foto sturen naar copy. praatpaal@hotmail.com.

DOOR TRAINING STERK

25


Praatpaal

Oktober 2016

We zoeken nieuwe leden!! Wij van DTS hebben een probleem, ons ledenaantal loopt namelijk terug. Dit zien we nu nog vooral

bij de jongste jeugd. De D pupillen (slechts 4), De E pupillen (slechts 1), De F pupillen (helemaal niets),

en ook de kangoeroe club wordt (nog) niet echt druk bezocht. Dit is hoe het nu is, en daar kunnen we

op zeer korte termijn niet heel veel aan doen, maar als je vijf jaar verder denkt, wat betekent dit dan... Juist!! Dan mis je een belangrijke groep jeugd, B

Over het algemeen genomen zijn kinderen heel

echt niet langer zo doorgaan. Want het

niet terug. Hier willen we dus iets mee, nee,

aspiranten?, A junioren?, Senioren?. Dit kan dus

ontbreken van die groep, brengt ook weer allerlei andere problemen met zich mee, waardoor een

mogelijk einde van DTS als vereniging op de loer

moeten we iets mee. Daar komen we in het volgende clubblad op terug.

ligt. Gelukkig is het nog niet zo ver, maar

Ook een puntje is de bekendheid van DTS en de

iets moeten gebeuren.

in Enkhuizen de naam DTS weleens ergens

wachten op betere tijden kunnen we niet. Er zal

Wij zijn een groep enthousiaste leden die zich dit terdege bewust zijn, en dit aan willen pakken,

omdat wij het zover niet willen laten komen. We willen daarom een plan maken, hoe we dit tij

kunnen keren. We zijn nu 1x bij elkaar gekomen en we hebben al ontzettend veel ideeën. Hele

leuke en goede ideeën ook, denken wij. De eerste keer hebben we het echter vooral gehad over

sport korfbal. Wij denken dat heel veel mensen

gehoord hebben, maar ons eigenlijk niet zo goed kennen. We zijn ook niet heel zichtbaar op het

sportpark, verstopt achter de DINDUA kantine. We moeten ons als vereniging dus veel meer profileren binnen Enkhuizen, maar ook

Stedebroec is een markt die nog niet bereikt is. Daar kent vrijwel niemand ons. Ook dit punt willen we gaan aanpakken.

“hoe kan dit?, waarom komen er geen nieuwe

En zo zijn er nog wel wat punten die onze

de Zaanstreek bijvoorbeeld wel heel populair is,

pakket met ideeën en/of aanbevelingen aan het

leden?”. Want het is toch vreemd dat korfbal in

en ook het schoolkorfbal altijd veel enthousiaste reacties opleverd. Onze conclusie was dat er een aantal oorzaken zijn.

Zo heeft korfbal (niet DTS, maar het korfbal zelf) niet een heel positief imago in deze regio. We hebben ze allemaal weleens gehoord,

opmerkingen als korfbalis voor watjes, dat het

suf en oudbollig is, en ga zo maar door. Ouders

zien hun kind toch liever op stoere, hippe sport.

Dit imago, leeft naar onze mening dan ook vooral bij de ouders, en niet zo zeer bij de kinderen zelf. Foto: Karel Hagen

26

enthousiast over korfbal, maar toch zien we die

aandacht hebben. We willen dus een compleet

bestuur gaan aanbieden, wat er hopelijk toe bij

gaat dragen, dat we volgend jaar weer in iedere

leeftijdscategorie een team kunnen inschrijven. We hebben heel positief ons doel gesteld op 30 nieuwe leden.

Maar... hier hebben we natuurlijk wel iedereen bij nodig. Straks, bij de uitvoering van onze

grotere ideeën, maar we kunnen, nee, we moeten nu natuurlijk al beginnen, sterker nog, wij zijn eigenlijk al begonnen. Nu jullie nog.

Het bestuur heeft al een banner laten plaatsen

op de hoek westeinde/provinciale weg, die goed


? e e m e i l l u helpen j opvalt en door velen al is opgemerkt.

uitnodiging, zodat ze zelf kunnen ervaren, dat

jou), nu al iedereen vragen om eens te komen

modern is, en niet zo suf als iedereen soms

Ook kunnen jullie ( ja, we hebben het ook tegen meetrainen, broers, zussen, vriendjes,

vriendinnetjes, neven en nichten, buurjongetjes en buurmeisjes, collega’s en klasgenoten.

Iedereen is welkom. En vaak is het makkelijker als ze weten dat jij er ook bent. Als je er meer dan 1 meeneemt, dan wel even melden bij trainer of

TC. De eerste 4 keer kan iedereen gewoon gratis meetrainen.

Maar laten we ook met zijn allen eens flink

positief over korfbal zijn. Op verjaardagen, op

school, in het café, op je werk, overal. Korfbal is stoer, snel, tactisch en technisch, een echte

teamsport en goed voor je conditie. Je gebruikt

veel meer spieren als bij bijvoorbeeld voetbal. Je

leert timing, en ontwikkeld een goede oog-hand coördinatie. Het is niet voor niets dat korfballers over het algemeen goed zijn in vrijwel alle

andere sporten, andersom is dit niet altijd het geval, maar hé, alles is te leren, toch? Veel reclame maken dus.

korfbal eigenlijk best heel leuk, stoer, snel en denkt. Maar ook dat DTS een heel gezellige

vereniging is, die heel veel andere dingen doet.

Bovendien bestaat DTS volgend jaar 70 jaar, dus een mooi moment lijkt ons, valt genoeg te

vertellen. Of daag je klasgenoten eens uit om het een wedstrijdje te komen spelen, wat mij betreft moet een soort van partijtje altijd kunnen. Moet je er natuurlijk wel minimaal 8 hebben.

Geef ook dit wel even van tevoren door aan de TC of je trainer, zodat ze er rekening mee kunnen houden, maar dat mag geen probleem zijn.

Misschien regelen ze nog wel een extra training voorafgaand aan het partijtje, maar dat hoor je dan wel.

Informatie over DTS en korfbal vind je op

www.knkv.nl en binnen de vereniging. Ook hier weer gewoon even aan je trainer vragen wie je hiervoor kunt benaderen, of de personen

hieronder vermeld. We helpen iedereen graag, bij al jullie ideeën.

Daarnaast leren jongens en meiden sociale

Dus ons verzoek aan jullie “ Laten we er dit jaar

gaan. Het is iedere thuis zaterdag weer een

jong tot oud, iedereen kan (of eigenlijk moet) zijn

vaardigheden, en hoe ze met elkaar om moeten genot om te zien hoe al onze jeugdleden met

elkaar optrekken, van jong tot oud, jongens en

met zijn allen onze schouders onder zetten”. Van steentje bijdragen.

meisjes samen. Het kan voor heel veel kinderen

Wij komen later dit jaar met een totaalpakket

ervaren, dat dit ook kan.

serieus worden aangepakt, dan kunnen we

(van buiten DTS) goed zijn, om eens te zien, en

Nog een leuk idee voor onze jeugd.

“Moeten jullie een spreekbeurt houden op

school?” neem deze keer DTS en korfbal als onderwerp, en nodig aan het einde van je

spreekbeurt al je klasgenoten uit voor een

training. Geef ze desnoods een zelf gemaakte

aan ideeën en aanbevelingen. Als deze goed en hopelijk de toekomst toch weer zonnig tegemoet treden, en kunnen we nog heel lang genieten

van onze fantastische sport en vereniging. En dat is tenslotte toch, wat we allemaal willen.

Yvonne Groenewoud, Simone Zwaan, Boukje

Born, Lydia Groot, Rene Hoeflaak, Rosalyn Schenk. DOOR TRAINING STERK

27


Praatpaal

Oktober 2016

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Peter Mantel!

Wie is dit?

Hierboven zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of

Drukwerk

Ontwerp

Printen / Kopiëren

gewoon vrijwilliger bij de club is. Heb je zelf ook oude foto’s

dan kun je deze sturen naar

copy.praatpaal@hotmail.com. A De Dolfijn 9 1601 ME Enkhuizen T 0228 35 10 88 E drukkerij@steenman.nl

www.steenman.nl

Openingstijden Drukkerij: ma. t/m vr. 08.00-16.30 uur Openingstijden PostNL Business Point: ma. t/m vr. 08.00-18.30 uur

28

Bij ons vind je


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


Hier kan Ăşw advertentie de volgende keer staan.

30


De Baanbreker Het leukste leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking!

De Juffies handwerkartikelen In beide winkels vindt u de handgemaakte knuffels, kussens, dekens en meer!

Onopgemerkte Schatten De winkel voor al uw kunst en kitsch aankopen. Ook vindt u er de leukste cadeauartikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Een eigentijdse winkel met breed aanbod aan tweedehands artikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Harpstraat 3 1601 GN Enkhuizen 0228-319048 Openingstijden ma 12.30 - 17.00 uur di t/m za 10.00 - 17.00 uu

Word vrijwilliger Op alle projecten wordt gewerkt door vrijwilligers. Wil jij ook zo’n leuke werkplek? Meld je dan aan.

Doneer spullen Wij kunnen niet bestaan zonder uw hulp! Geef uw spulletjes een tweede leven en doneer ze bij ‘t Zoldertje

Onopgemerkte Schatten Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228-324574 Openingstijden zo 13.30 - 17.00 uur woe t/m za 10.00 - 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


B

E K HUI

TA U R A

Westerstraat 66-68, Enkhuizen

ES

6 dagen per week vanaf 11.30 uur (zondag 12.30 uur), maandag gesloten.

0228 312 512

(info@)restaurantbroekhuizen.nl

Lub Timmerwerk te Enkhuizen Al meer dan 15 jaar ervaring! Voor al uw bouw- en verbouwklussen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Jan Lub | 0638499919 | Lubtimmerwerk@gmail.com

R

NT

N

U bent bij ons van harte welkom voor koffie met onze huisgemaakte amandelkrul, lunch, high tea, borrel en diner.

RO

ZE

Broekhuizen; voor elk wat wils!

Praatpaal oktober 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal oktober 2016  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement