Page 1

High Five 4 Teamwork Nieuw jaar, nieuwe kansen KorfbalKidz

DOOR TRAINING STERK

Februari 2017


2


Colofon Oplage 100 stuks 11 x per jaar Sportpark Immerhornpolder Immerhornweg 2, 1601 DC Enkhuizen T 0618937794 Postadres: CKV DTS Enkhuizen Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen E dts.enkhuizen@knkv.net Bankrelaties: Rabobank:NL39RABO031.73.06.529 Dagelijks bestuur: Voorzitter: C. van Dijk Reigerweg 12, 1602 PB Enkhuizen T 0228 317 529 M 06 556 915 63 E cvandijk@quicknet.nl Secretaris: Marieke van Dokkum Wulpenlaan 12, 1602 PR Enkhuizen T 0228 313 967 E dmkdsvandokkum@gmail.com Penningmeester: Ineke Bollen-Hakvoort Knokkel 94, 1619 AX Andijk T 0228 855 447 E ineke@aka-andijk.nl Ledenadministratie: Marja Vijselaar De Bouw 177, 1611 LR Bovenkarspel T 0228 51 95 18 E m.w.vijselaar@kpnmail.nl Diversen: Technische Commissie: Pieter Mantel 0228 315 002 Carla Hogeweg 06 204 645 40 Jack Schachtschabel 0228 753 937 Wedstrijdsecretaris: Baukje Born 0228 318 513 Kantine Commissie: Ron Groot 0228 315 912 / 06 481 533 83 Jeugd Commissie: Sylvia van der Lee 06 130 357 00 Oud Papier Commissie: John Groot 0228 721 338 / 06 404 257 70 Willem Buiten 06 422 014 11 Recreanten Commissie: Marja Vijselaar m.w.vijselaar@kpnmail.nl Fenna MĂźller fenna.muller@quicknet.nl Sponsor Commissie: Harco Wagt 06 52 00 25 63

Foto: Karel Hagen

Van de redactie Iedereen heeft zijn best gedaan om het clubblad weer te vullen. Allemaal bedankt voor de aanlevering van copy.

De inleverdatum van de kopij is 20 februari 2017.

Stuur dit naar: copy.praatpaal@hotmail.com of schuif het door de brievenbus op de Zuider Boerenvaart 49. Veel leesplezier,

Simone, Sylvia, Annelies en Rosalyn

Simone

Sylvia

Annelies Rosalyn

Š 2017 DTS Enkhuizen www.dtsenkhuizen.nl

DOOR TRAINING STERK

3


4


Foto: Karel Hagen

Met frisse zin zijn we aan het nieuwe jaar begonnen. Letterlijk zowel als figuurlijk. Letterlijk “fris” bij de kanjers die

meededen aan de Nieuwjaarsduik in het IJsselmeer. Door de wind was er een erg lage gevoelstemperatuur. Sommigen

lieten zich daardoor afschrikken maar de diehards gingen door en haalden daarmee bijna € 400,- voor de vereniging op. Fantastisch dat men zo het nieuwe jaar ingaat. Alle deelnemers hartelijk dank. Figuurlijk “verfrissend” door het enthousiasme

Fantastisch dat een zeventigjarige zo veel energie heeft en schenkt aan

komst op dinsdag 10 januari in de kantine.

Waar mensen na hun pensioengerechtigde leeftijd het soms rustiger

van de ledenwerfcommissie tijdens de bijeen-

Energiek hebben ze de handschoen opgepakt om het ledenverloop bij DTS om te buigen naar

ledengroei. Wat dit voor de andere commissies binnen DTS betekent, hebben ze deze avond

uitgelegd. Iedereen was het er wel over eens dat dit niet alleen een taak was voor de mensen uit de ledenwerfcommissie maar een taak voor

vele personen. Dit jaar op 17 april 2017 bestaat DTS namelijk 70 jaar. aan (moeten) gaan doen, is DTS vol levenslust. Iedereen wil zich

inzetten en ziet de noodzaak dat we de handen ineen moeten slaan. Vele handen maken licht werk.

Ik ben er trots op dat we zoveel vrijwilligers hebben en ga dan ook met vertrouwen het nieuwe jaar in.

iedereen, aanwezigen maar ook diegene die

Hopelijk wordt het een jaar waarin we weer de nodige kampioenen

was reeds gevormd en tijdens de carnavals-

veel plezier en veel succes.

verstek moesten laten gaan. Een PROMO-team optocht in Enkhuizen wordt het bestaan van korfbalvereniging DTS onder de aandacht

gebracht. Hopelijk wordt het een groot succes. De eerste aanmeldingen van nieuwe aspirantleden zijn al binnen. Op naar de 130 leden.

mogen begroeten. Veel teams zijn op de goede weg. Ik wens ze allen

Kees van Dijk

g

in r e d a g r e v e n e m e g l a i e 8m

Vooraankondiging Algemene Vergadering ckv. DTS Deze zal plaatsvinden op maandag 8 mei om 20.00 uur in de kantine. Willen al de commissies zorgen dat de jaarverslagen uiterlijk 28 februari bij mij zijn? Marieke van Dokkum Secretaris

DOOR TRAINING STERK

5

VAN DE VOORZITTER

Nieuw jaar, nieuwe kansen


Praatpaal

Februari 2017

High Five 4 Teamwork

Hier kun je lezen waarom je welkom bent bij korfbalvereniging DTS en wat DTS jou, naast het korfbal, nog meer kan bieden. Wat is korfbal?

omgaan met andere kinderen. Veel kinderen

jongens en meisjes vanaf ongeveer 6 jaar. Maar

zitten. Korfbal is een sport waarbij vrijwel alle

Korfbal is een dynamische en flitsende sport voor vanaf 3 jaar ben je zelfs al welkom bij onze KorfbalKidz.

Je speelt samen in één team met jongens en meisjes. Het is de enige teamsport waarin

jongens en meisjes samen een wedstrijd spelen. Dit is vooral heel gezellig, en bovendien goed

voor je (sociale) ontwikkeling, vooral als je wat ouder wordt. Om te kunnen korfballen hoef je niet sterk of lang te zijn. Balvaardigheid en

samenspel zijn belangrijk om het spel goed te

spieren in je lichaam noodzakelijk zijn, deze train je tijdens de trainingen, waardoor je fit en sterk wordt. Naast het fysieke gedeelte, leer je ook

mentaal sterker te worden. Je oog-hand coördi-

natie wordt beter, je timing, en je leert tactisch te denken. “Wie niet sterk is moet slim zijn” is een uitspraak die in het korfbal zeer zeker van

toepassing is. Kortom, korfbal is zeer veelzijdig, waarbij het gehele lichaam in goede conditie wordt gebracht.

kunnen spelen. Eén van de eerste dingen die je

Nederland en korfbal

en het schieten op de korf. Het vrijlopen en het

Nederland. Korfbal is de tweede zaalsport en de

leert is het goed gooien en vangen van een bal verdedigen van je tegenstander zijn eveneens

onderdelen van de sport waaraan veel aandacht wordt besteed. Maar ook het samenwerken als team krijgt de nodigde aandacht. Voor wie is korfbal?

Korfbal is voor jong en oud. Het begint met de

KorfbalKidz (3-6 jaar), daarna komen de pupillen (7-12 jaar). Na de pupillen komen de aspiranten

(13-16 jaar). Als laatste zijn er de junioren (tot 19

Korfbal is een sport die zijn oorsprong vindt in vierde teamsport van Nederland. Wereldwijd

wordt erin maar liefs 50 landen korfbal gespeeld. Als je nog meer informatie over korfbal wil vinden bel ons dan of kijk op www.knkv.nl

De laatste jaren is de sport in ontwikkeling, het wordt steeds sneller, stoerder en leuker om te

beoefenen, maar ook om te kijken. Nederland is hierin steevast voorloper op de rest van de wereld.

jaar) en de senioren (vanaf 19 jaar). Dus, voor alle

DTS

voldoende mogelijkheden om op je eigen niveau

omstreken, “DTS”. DTS is een zaterdag vereniging

ouders die dit lezen, ook voor jou zijn er bij DTS te korfballen!

Wat maakt korfbal bijzonder

Doordat je in één team samenspeelt met

jongens en meisjes, zal je makkelijker kunnen

Foto: Karel Hagen

6

kruipen uit hun schulp als ze eenmaal op korfbal

Dan nu iets over de korfbalclub van Enkhuizen en die al meer dan 70 jaar bestaat. In de afgelopen jaren zitten we qua ledenaantal rond de 100

leden, hiervan zijn ongeveer de helft jeugdleden. Het voordeel van een kleine vereniging is dat je niet zomaar een nummer bent. Je bent belang-


rijk, en dat zal je ook voelen. In het voor- en

najaar korfballen we buiten. Ons sportcomplex bevindt zich in Enkhuizen op het Immerhorn Sportpark (achter de Dindua kantine). Het

gezellige clubhuis, en de kleedkamers zijn nog

vrij nieuw en voldoen prima aan de wensen die je bij een ambitieuze club mag verwachten. We

beschikken over een ruim kunstgrasveld (zonder rubber korrels) waarop alle trainingen en

thuiswedstrijden worden gespeeld. Na de

herfstvakantie start de zaalcompetitie, dan trainen en spelen we in de Drecht.

In elke leeftijdsgroep streeft DTS ernaar, teams te formeren die in competitieverband uitkomen.

Afhankelijk van de groep wordt er 1 of 2 keer per week getraind. De trainingen worden door

Ook is er elk jaar voor de jeugd een JEUGDKAMP, in het voorjaar met

spelen in de hoogste seniorenteams. Alle trainers

noten de spannendste en wildste avonturen...

opgeleide leden, of door leden gegeven die zelf en coaches werken aan de hand van het

z’n allen op een kampeerboerderij, je beleeft er samen met je teamge-

Jeugdbeleids-/trainingsplan. Na elk seizoen

Lid worden

en worden er nieuwe doelen voor het komende

kan gewoon gratis gedurende een x aantal weken, zonder dat je direct

worden de prestaties van de teams geëvalueerd seizoen, per team, bepaald. Bij DTS hebben we oog voor de individuele sporters.

Bij DTS draait niet alles alleen om de korfbal-

prestaties. Lol maken en leuke dingen doen met

je team zijn net zo belangrijk, en misschien voor sommigen zelfs wel het belangrijkst. Daarom

En nu niet langer getreuzeld, kom een keer kijken of meetrainen! Dit lid hoeft te worden. Je speelt dan uiteraard geen competitie.

Onze High Five 4 Teamsport/KorfbalKidz evenementen zijn altijd gratis om mee te doen. Kijk op onze website, www.dtsenkhuizen.nl, wanneer deze plaatsvinden (tijdens alle thuiswedstrijden op zaterdagochtend), en kom gewoon eens meedoen.

wordt er van alles naast het korfballen georgani-

Dan zal je snel merken… Korfbal, is echt wel iets voor mij! Is gewoon

feestjes, familiedagen, enz. enz. Onze jeugdcom-

vriendinnen, bij de leukste club van Enkhuizen en omstreken. Wie wil

seerd, wat dacht je van: spelavonden, disco’s, missie en evenementencommissie probeert

ieder jaar een uitgebreid programma neer te

supergaaf om te doen, en bovendien maak je er snel vrienden en dat nu niet?

zetten. De ervaring leert dat daar altijd veel

Meer informatie: www.DTSenkhuizen.nl

komen.

contributie, programma, wedstrijdverslagen enz. enz.

kinderen en volwassenen (ook ouders) op af

Hier vind je alle info die je nodig hebt, m.b.t. telefoonnummers,

DOOR TRAINING STERK

7


Praatpaal

Februari 2017

VAN ACHTER DE BESTUURSTAFEL

g in r e d a g r e v e n e m e g l a i 8 me

Van achter de bestuurstafel Tijdens deze eerste vergadering van het bestuur in 2017 is stilgestaan bij o.a. de volgende zaken:

Op verzoek van Dindua en West-Frisia wordt binnenkort een cursus Sociale Hygiëne georganiseerd bij één van de verenigingen. Deze cursus is verplicht voor medewerkers die achter de bar staan in de

kantines. Hoewel het genoeg is als 2 personen per vereniging dit diploma hebben (en DTS voldoet

daaraan), wil het bestuur dit toch onder de aandacht brengen. Er hoeft maar eentje af te vallen en we voldoen niet meer aan de norm. Dus wil je graag deze cursus volgen dan contact opnemen met de voorzitter Kees van Dijk.

Op 10 januari is een ledenvergadering geweest

De ledenwerfcommissie heeft de eerste ontwer-

sie is druk bezig met het organiseren van vele

ontvangen. Het tenue blijft hetzelfde maar de

over het onderwerp “Ledenwerving”. De commiszaken om het ledenverloop bij DTS om te zetten in ledengroei. Het bestuur juicht deze acties toe

en zal met de gemeente gaan overleggen of het plaatsen van korfbalpalen op speelveldjes

mogelijk is. Ook zal gevraagd worden of het

pen voor een nieuwe kledinglijn voor DTS

shirts (en misschien de broekjes/rokjes) krijgen een modernere uitstraling. Hopelijk kunnen de

teams bij de start van de veldcompetitie in april a.s. aantreden in de nieuwe outfit.

aanbrengen van verwijzingsbordjes naar de

Zoals bekend verondersteld mag worden, moet

mogelijk is.

bij DTS aan de ledenadministratie gemeld

sportvelden (en dan met name naar DTS)

Dit jaar bestaat DTS 70 jaar. Oprichtingsdatum was 17 april 1947. Hoewel een groot jubileumfeest nog 5 jaar moet wachten (dan 75-jarig

bestaan) wil het bestuur dit jaar toch aandacht

aan deze mijlpaal besteden. Dit temeer om onze

korfbalvereniging onder de aandacht te brengen

een eventuele beëindiging van het lidmaatschap worden vóór 1 juni. Een overgang van spelend

naar niet-spelend lid (en daarmee een wijziging

in de contributie) kan ook ALLEEN per die datum

gerealiseerd worden tenzij er sprake is van zware blessures, zwangerschap o.i.d. Dit verder i.o.m. het bestuur.

bij velen. Hopelijk kan PR over dit “jubileum”

De Algemene Vergadering van DTS zal gehouden

werfcommissie. Harco Wagt zal zich namens het

kantine. Al de commissies wordt nu reeds

bijdragen aan de doelstellingen van de leden-

bestuur met hulp van o.a. een vertegenwoordiger van de kantinecommissie inzetten voor de organisatie.

worden op maandag 8 mei om 20.00 uur in de verzocht hun jaaroverzicht te maken en te

zorgen dat deze uiterlijk op 1 maart bij Marieke zijn.

Marieke van Dokkum Secretaris Foto: Karel Hagen

8


Het was een leuke wedstrijd in de Drecht op

Het A team heeft met grote cijfers gewonnen

De tegenstander was DSO maar jammer genoeg

Ook tegen KZ waren ze goed op dreef, weer winst

zaterdag 14 januari van ons eerste.

wisten zij er 2 ballen meer in te gooien.

DTS begon goed, tot bijna het einde van de

wedstrijd waren ze de betere ploeg. Iedereen

van Ados 24-11 ze bleven goed door gaan.

19-13. Wel komen er nog een paar goede teams maar het zelfvertrouwen groeit.

hoopte op winst, maar in de slot fase lieten ze

Bij de B1 kan TOP kampioen worden mits ze de

wel lukte ging niet meer, de fut was er uit

Wie weet wordt het nog spannend, we wachten

het af weten. Wat in het begin van de wedstrijd en DSO had meer geluk met een stand van 13-15 gingen ze naar huis. Jammer, de DTS aanhang

twee laatste wedstrijden weten te winnen het maar af.

had het anders verwacht.

De C1 moest in Oosterkwartier hun meerdere

De uitwedstrijd die ons eerste zaterdag speelde

KZ c 6 werd gewonnen met 6-1.

op 21 januari tegen DTG werd dik verloren 25-11

Ze zijn er van overtuigd dat DTG een kampioens kandidaat is

DTS 2 verloor hun wedstrijd tegen Badhoevedorp de uitslag was16-14 niet slecht maar helaas geen winst. Maar de thuiswedstrijd op 21 januari tegen Swift werd wel gewonnen 17-14.

Ons derde speelde tegen Rapid en wisten 13 keer

ANALYSE VAN BOOI

Analyse Booi

erkennen ze verloren uit 8-4 ,maar thuis tegen

Onze D speelde tegen Purmer D 1 maar konden

niet winnen eindstand 7-13 maar het gaat steeds

beter en misschien kunnen jullie nog wat punten bij elkaar sprokkelen.

We wachten het af. Succes! Booi

de korf te raken en Rapid 12 keer. EĂŠn punt verschil, maar toch winst.

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

9


Praatpaal

Februari 2017

Tussenstanden zaal 2017 1

DTG 1

8

3

Pallas ‘08 1

8

2 4 5

DSO (A) 1 Joure 1

7

8

8

Roda A1

3

OKV A1

2 4 5 7

8 8

8 4 4

0

7

8

ZKV (Za) A2

7

ADOS A1

Vlug & V/KCN 3

9

6

KZ/Hiltex A3

3

7

DTS (E) A1

6 Furore A1

11 8

Westergo 1

1

Badhoeved/MIK4

8

8

Amsterdam 1

1

14

DTS (E) 1

6 DKV (IJ) 1

15

8

7

7 7

9 8

8

6

0

2

6

10

1

DTS (E) 3

6

3

Sporting And 3

Swift (A) 6

6

10

Rapid 4

6

6

6 Tempo 7 7

DTS (E) 2

6

4

1

DTS (E) C1

7

11

3

Oosterkwartier C1

6

8

4 5

2 4 5

KVA 8

ZKV (Za) C4

Zaandam Z C1

8

7

7

6

6

5

3

11

8

Swift (A) C1

6

8

Sporting An C1

7

3

6 KZ/Hiltex C6 7

6

Furore C4

7

7

3

0

2 4

Rapid 5

Vlug & V/KCN 4

5

5

6

6

8

7

7

5

5

6 Furore 6

Kleine Sluis 2

6

6

4

1

TOP/Quoratio B6

6

9

3

DKV (IJ) B2

5

5

2 4

DTS (E) B1

7

3

9

5

Vlug & Va B1

ZKC ‘31 B3

6 4

2

1

KZ/Hiltex D5

5

10

3

OKV D3

5

6

5

2

2 4 5

Purmer D1

DTS (E) D1

Kleine Sluis D1

6 Helios D2

4 5

4

3

6 4

0

Foto: Karel Hagen

10


Oud papier schema Week

Datum

6

07 feb

4

8

10 12

14

16

Lopers

Reserve

René H, Dirk M, Ronald S, Jasper Gr.

Klaas M

24 jan

Remco S, Soraya Sch, Rosalyn S, John Gr.

21 feb

Klaas M, Joelle Sch, Sander M, Peter M.

07 mrt 21 mrt

04 apr 18 apr

René H Rick B

Roy M, Peter M, Sander K, Juliette B.

Nico v. P

Mitchell M, Sidon H, Nico v. P, John Gr.

Willem B

Angela H, André H, Boukje Gr, Hans de Vr.

Ziko M

Ziko M, Justin H, Dirk Jv. D, John Gr.

Ron Gr

Spelregels

Kun je niet, regel dan zelf een ander voor jou. Om 18.45 aanwezig bij de brandweerkazerne.

Indien iemand niet komt opdagen, loopt de reserve. Dus ook als reserve aanwezig zijn bij de

brandweerkazerne! De niet verschenen loper loopt dan de volgende in plaats van de reserve loper. Maand

Kilo’s

Maand

31.340

Augustus

Januari

37.820

Maart

34.080

Mei

50.060

Februari April Juni

35.060 32.560

Kilo’s

Juli

30.720 21.500

September

32.060

November

50.840

Oktober

31.180

Ledenadministratie Recreantennieuws Nieuw lidmaatschap

Zaterdagavond 7 januari jl. stond ons jaarlijks recreantentoernooi in de

Leen Nijdam

ziek en zeer. Wij zijn erg blij dat een aantal spelers/speelsters van het

01-12-2016

03-01-2017

Jeltje Vriend

Drecht op het programma. De recreanten kampen de laatste tijd met 3de ons wilde versterken die avond. Ook dank aan Arnold (klokker),

Klaas en Rick (scheidrechters) voor hun medewerking. In het verslag van Carla valt te lezen hoe het ons die avond is vergaan.

13-01-2017

Graag zien we jullie allemaal op de wekelijkse training.

Romana Hartkamp (niet spelend lid)

Groeten,

Luuk van der Deure

Groet,

Fenna en Marja

Marja Vijselaar DOOR TRAINING STERK

11


TC NIEUWS

Praatpaal

Februari 2017

We zijn op de helft De eerste helft van de zaal competitie zit erop en dus is het tijd de

punten pakken kan het nog leuk eindigen‌

het plezier op waarmee de teams binnen en buiten het veld met elkaar

de oude A1 en B1. De spelers leren snel en de inzet

tussentijdse balans op te maken. Allereerst valt ons iedere week weer om gaan. Dat is de basis voor goede resultaten en een goed sportklimaat.

We beginnen met de jongste jeugd. De D1 die qua leeftijd ook E1 had mogen heten is door de bond ingedeeld in een regionale poule met

Pieter is er in geslaagd weer 1 team te maken van

is groot. Inmiddels laat 1x per week ook Erik, onze trainer van het 1e team, zijn visie op het korfbal-

spel los op de groep, zodat het spel beter aan kan sluiten op dat van de selectie.

sterke en minder sterke tegenstanders. Aan het begin van de competi-

In de senioren speelt het 3e een goede competi-

leeftijd heel leuk meedraaien! Tegenstanders die wat ouder zijn, blijken

wie een gezellige pot korfbal het belangrijkste is.

tie werd de D uitgebreid met 2 nieuwe spelers die ondanks hun jonge

ook wat sterker maar gelukkig konden we tegen de andere ploegen die meer aansluiten bij onze leeftijd mooie overwinningen boeken. Een

plekje in de middenmoot dus, maar wie weet is er in de 2e helft van de competitie nog wel een beetje meer te halen want onder de leiding van Jetske, Noa en Carla wordt er goed getraind!

De C1 staat dit jaar voor het eerst in de aspiranten, in een grote poule,

tie. De 7e klasse biedt leuke tegenstanders voor

Omdat met de stijgende leeftijd de blessuregevoeligheid wat toeneemt, is het 3e blij met de

jeugd, of 2e spelers, die regelmatig invallen. Ook versterking uit Andijk is van harte welkom. Al

met al worden de meeste wedstrijden gewonnen waardoor ook 3 op een 1e plek staat.

dus veel wedstrijden. Ook hier een mix van teams die al wat ouder zijn

In het 2e team is er een leuke mix van jonge en

het soms grove spel van oudere tegenstanders. De spelers (en trainers

en zwangerschap van Maartje moeten ook hier

en jonge teams zoals DTS. De C1 doet het goed maar heeft moeite met

Jack, Jay en Mathijs) werken er hard voor en het spel krijgt steeds meer

structuur. Nu een gedeelde eerste plaats maar het zal in deze poule tot het einde spannend blijven doordat vanwege de weersomstandighe-

den de wedstrijd tegen het ook sterke Swift is verplaatst naar 18 maart. De B1 is dit zaalseizoen ingedeeld in een kleine poule waardoor er 3x

tegen elke tegenstander wordt gespeeld. Hierdoor is het heel leuk de ontwikkeling gedurende het seizoen te zien. De groep gaat echt

rekening houden met de verwachte tegenstand en dat geeft leuke

meer ervaren spelers. Door blessure van Romana regelmatig A1 spelers invallen. Ook zijn er wat wisselingen bij de heren van 1 en 2 geweest.

Daarom is het moeilijk de juiste flow te vinden. Het zou mooi zijn als er meer compleet kan worden getraind, ook op de maandag. De

verschillen zijn vaak maar klein, juist tegen de

nrs 1 tot 3 zaten we er dicht bij, dus volle kracht vooruit naar het 2e deel!

resultaten. Er wordt in het team meegedacht over de aanpak en steeds

Dan het vlaggenschip. Aan het begin van het zaal

aan elkaar gewaagd zijn. Ook hier zal het dus spannend zijn tot het

Niet het makkelijkste moment van het jaar voor

meer spelers komen tot scoren. Het is een poule waarin de ploegen erg eind. Een voorlopige gedeelde eerste plaats. Rosalyn werkt er hard aan

dit leuke team vaardigheden bij te brengen die ze kunnen inzetten om die plek vast te houden!

Voor de A1 bijzondere tijden, het doel handhaven in de 2e klasse is door goeie prestaties nu omgetoverd in een 1e plaats. De derby’s in de

Zaanstreek eisen hun tol. Als wij ons best blijven doen en de nodige 12

seizoen van start gegaan met een nieuwe trainer. trainer en spelers om aan elkaar gewend te raken. Gelukkig hadden Pieter en Ziko in de tussentijd de situatie energiek opgepakt,

waardoor er een min of meer vloeiende overgang was. Een competitie met veel onbekende

tegenstanders, een vreemde indeling door de

bond waardoor de thuis en uit wedstrijden niet


Jaaragenda PAF Commissie Om iedereen zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen van de activiteiten die we dit jaar willen organiseren, hebben we een

jaarplanning gemaakt. Deze activiteiten zullen het aankomende jaar door ons georganiseerd worden, de exacte data hoort u te zijner tijd van ons.

oon Kelly) 4 Februari: Quizavond (Contactpers oon Rene) 25 Februari: Carnaval (Contactpers Dirk Johan) Maart: Kienavond (Contactpersoon oon Boukje) April: Playbackshow (Contactpers Rick) Mei: spellenavond (Contactpersoon tactpersoon Kelly) Juni: afsluiting met Vossenjacht (Con Juli en Augustus is vakantie

persoon Rene) September: Koppelschieten (Contact tactpersoon Boukje) Oktober: Karaoke/gala-avond (Con (Contactpersoon Rick) November: Schaatsen (op vrijdag) persoon Dirk Johan) December: Nieuwjaarsduik (Contact

Foto: Karel Hagen

gelijk opgaan met de rest van de club. Dat is

jammer, maar, het weerhoudt onze selectie niet van het spelen van steeds betere wedstrijden.

Nieuw dit jaar, is ook, dat we hopen dat er ook meer ouders en niet

heeft hun doel (handhaven) inmiddels bijgesteld.

waar iedereen welkom is en deze activiteiten zijn de uitgelezen

Petje af dus voor spelers en trainer. Het eerste

Ze gaan voor een plek bij de eerste drie. Na het

verlies tegen DSO is die even uit zicht. Maar het 2e deel is nog maar net begonnen, kansen

genoeg. We zijn benieuwd waar trainer Erik de

Vries en de spelers elkaar naar toe weten te brengen. Zet m op!

Rest ons alle trainers, coaches, chauffeurs en

supporters, maar in het bijzonder Pieter en Ziko te bedanken voor hun tomeloze inzet. Succes

leden, naar onze activiteiten komen. Wij zijn een gastvrije vereniging momenten (naast de wedstrijddagen), om eens nader kennis te maken met DTS. Dus voel u vrij om ook te komen, wij heten u van harte welkom.

Naast deze activiteiten zullen we het komende jaar nauw samenwerken met de ledenwerfgroep, en zijn er plannen om de samenwerking

met de andere gebruikers van sportpark Immerhorn ook op het gebied van activiteiten te onderzoeken. Rene zal hier de contactpersoon voor zijn.

met de rest van het zaalseizoen. Wie weet vieren

De eerste activiteit is het schaatsen. Rene zal dat deze keer voor zijn

schappen!

op de DTS Facebookpagina. Tot gauw!

we straks wel weer een hele serie kampioen-

rekening nemen. Zie hiervoor de aankondiging elders in dit clubblad of

De PAF commissie

Kelly, Boukje, Dirk Johan, Rick, Rene DOOR TRAINING STERK

13


Praatpaal

Februari 2017

Februari 2017

14


DOOR TRAINING STERK

15


Praatpaal

16

Februari 2017


Foto’s: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

17


Annelies Arps ☎ 06 2711 8283 hippe haaksels

info@arpscreatie.nl www.arpscreatie.nl

grafische vormgeving

facebook.com/arpscreatie

creatie canvas schildering Zelf leren haken? Volg een workshop!

18


Elke maand een nieuw lid die we interviewen voor het clubblad. Deze maand

Hoe oud ben je?

Dat hoor je vaker inderdaad. Dat waar je goed in bent je dat ook leuker

In welk team speel je?

Buiten spelen, voetballen met vrienden en klasgenootjes.

8 jaar D1

Hoe ben je bij de club gekomen?

Nou, mijn broertje wilde graag voetballen en toen zag ik jullie korfballen en dat leek mij wel heel erg leuk om te doen, dus toen ben ik wezen kijken en heb ik mee getraind. Ik vond het super leuk! Wat kun jij het beste op korfbal gebied?

Scoren, dat doe ik soms wel eens in de wedstrijd! En wat vind je leuker om te doen; aanvallen of verdedigen? Verdedigen.

Ben je daar ook beter in?

Ja, ik kan beter verdedigen dan aanvallen.

vindt. Genoeg gepraat over korfbal. Heb je nog andere hobby’s? Ooh leuk, op welke school zit je? De flosbeugel, groep 5.

Heb je nog broertjes of zusjes?

Ik heb 1 zusje van 2 en 1 broertje.

Je broertje zit op voetbal, maar als je zusje straks groter is, komt ze dan bij de KorfbalKidz? Ja, misschien wel.

Wat doe je het liefste als je niet naar school hoeft? Oefenen voor mijn dyslexie.

Dat hoor je niet vaak dat als je niet naar school hoeft kinderen toch

blijven oefenen voor iets waar ze moeite mee hebben. Als je goed blijft oefenen dan moet dat helemaal goed komen, kijk maar naar mij ;) Heb jij het ook?

Ja, en ik heb ook heel veel geoefend waardoor ik er nu veel minder last van heb dan vroeger. Maar terug naar jou. Wat vind je het leukste bij DTS?

Wedstrijden spelen!

We gaan ook altijd op kamp met de DTS jeugd, maar volgens mij ben jij nog niet mee geweest of wel? Nee. Ik zit pas net op korfbal.

Ben je met school wel eens op kamp geweest? Nee.

Zou je op kamp durven? Dan ben je 2 hele nachten weg van huis! Dat durf ik wel hoor! Dat lijkt me juist leuk! Wat zou je later willen worden? Een hele goede korfballer! Wat is je lieveingsdier? Een tijger.

Wat is je lievelingseten? Macaroni.

Wat is je lievelingskleur?

Licht oranje en licht groen.

Sanne, bedankt voor je tijd. Zullen we nog een foto maken voor in het clubblad? Ja!

DOOR TRAINING STERK

19

10 VRAGEN AAN

Sanne Karstelein


Praatpaal

Februari 2017

WEDSTRIJDVERSLAGEN

DTS 1 – Amsterdam 1 DTS speelde 7 januari tegen de hekkensluiter Amsterdam, een studententeam die nogal

wisselend ten tonele kan komen. Aangezien de

Doelpunten: Johnny Keesman

7

Dirk Johan van Dijk 4 Boukje Groot

3

Rosalyn Schenk

3

Justin Havik

2

Lynn Scholten

2

Angela Hoeflaak

2

Mitchell Mantel

2

DTS liep na een goede eerste helft simpelweg uit naar een 13-5 voorsprong in de rust.

uitslagen zou dit voor DTS niet al te moeilijk

De tweede helft was het iets meer zoeken naar

fluitsignaal en DTS ging voortvarend van start

op de verdediging. Toch hielden ze dit niet vol en

moeten zijn. Klokslag 16:30 uur ging het

pakte direct een voorsprong van 2-0. DTS

wisselde regelmatig van spel zodat de tegenstander steeds diende te schakelen om bij te

blijven. Nagenoeg elke 2e bal werd eruit gehaald

bij de tegenstander, ze werden er moedeloos van.

de juiste persoon en was Amsterdam iets feller

pakte DTS het spel weer op van de eerste helft en liep eenvoudig weg naar een ruime overwinning 25-13. DTS staat op dit moment op een 4e plek in de 3e klasse!

DTG 1 – DTS 1 DTS speelde 21 januari een uitwedstrijd tegen de nummer 1 van de competitie DTG uit Balk. Tijdens

Doelpunten: Johnny Keesman

4

Justin Havik

1

Mitchell Mantel

3

Rosalyn Schenk

3

de wedstrijd in Enkhuizen werd al duidelijk dat DTG een goede ploeg was en ook dit keer waren ze echt een maat te groot voor DTS. Ondanks dat de korfballers uit Enkhuizen als een dijk stonden te verdedigen vielen de ballen er van 11 meter met gemak in vanuit de zijde van DTG. DTS werd met dikke cijfers naar huis gestuurd 25-11.

DTS 1 - DSO 1 DTS trof 14 januari het altijd lastige DSO uit

Eenzelfde tweede helft, de verdediging dichthou-

bovenste regionen was het zaak de winst in

het advies. DSO verscherpte ook in de verdedi-

Alkmaar. Om aansluiting te houden in de

Enkhuizen te houden. DTS ging voortvarend van

start en opende de wedstrijd middels 2 afstandschoten. En liep zelfs uit naar een 6-2 voor-

Doelpunten: Dirk Johan van Dijk 4 Johnny Keesman

3

Angela Hoeflaak

2

Mitchell Mantel

1

Rosalyn Schenk

2

Justin Havik

1

20

sprong. De verdediging was scherp en zat bot

bovenop de tegenstander, DSO had moeite met het spel van DTS zeker de 1ste helft. Toch lukte het de korfballers uit Alkmaar om het gat te

verkleinen en zelfs te dichten. De ruststand was in het voordeel van DTS 11-10.

den en iets scherper op het voor verdedigen was ging waardoor beide ploegen moeizaam tot scoren kwamen. Daar waar de “makkelijke”

ballen er bij DSO wel in vielen stagneerde het bij

de spelers van DTS. Het breekpunt kwam op 13-14 met nog een kleine 10 minuten op de klok was

het zaak voor DTS om de gelijkmaker te maken maar helaas viel het kwartje aan de kant van DSO 13-15.


Wedstrijdprogramma zaal 2017 Datum 28-1-2017 28-1-2017 28-1-2017 28-1-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 11-2-2017 18-2-2017 18-2-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017 11-3-2017

Thuis Pallas ‘08 1 Vlug & Vaardig/KCN 3 Vlug & Vaardig/KCN 4 OKV A1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 Westergo 1 KVA 8 Furore 6 Roda A1 ZKC ‘31 B3 Swift (A) C1 Kleine Sluis D1 TOP/Quoratio B6 ZKV (Za) C4 DTS (E) 1 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 Amsterdam 1 Rapid 4 ADOS A1 Zaandam Zuid C1 KZ/Hiltex D5

Uit DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 Joure 1 Tempo 7 Kleine Sluis 2 ZKV (Za) A2 ZKC ‘31 B3 Sporting Andijk C1 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) 3 DTS (E) A1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DTS (E) D1 DTS (E) B1 DTS (E) C1 DKV (IJ) 1 Sporting Andijk 3 Furore A1 DKV (IJ) B2 Zaandam Zuid C1 Helios D2 DTS (E) 1 DTS (E) 2 DTS (E) A1 DTS (E) C1 DTS (E) D1

Tijd: 17:50 15:00 18:45 12:20 16:45 15:30 14:15 13:00 12:00 11:00 20:40 16:35 14:05 18:30 13:00 15:25 13:00 14:00 14:15 16:45 15:30 14:15 13:00 12:00 11:00 16:45 15:35 13:00 12:00 11:00

Sportpark: Camminghahal De Weeren A’dam De Weeren A’dam Oostzaan De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Middelzee De Nieuwe Bankras, Amstelveen Het Trias, Krommenie Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z De Tref Oostenburg Veerburg, Anna P. De Wasbeek De Struyck Zaandam De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Drecht De Pijp, Amsterdam Kennemer Sportcentrum Haarlem Ados-hal Hoorn Sporthal Zaanstad Zuid Topsportcentrum De Koog, Koog ad Z

DOOR TRAINING STERK

21


Praatpaal

Februari 2017

Kantine dienst zaalseizoen Nu Madjoe de kantine van de Drecht heeft overgenomen moeten we zelf achter de bar staan.

Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers die een kantine dienst willen draaien. Wil je ons ook graag helpen? Meld je dan bij Mieke Koopman.

Omdat we niet altijd allemaal thuis spelen gaat de kantine dienst per wedstrijd. Zorg dat je 15 min voor aanvang van de wedstrijd in de kantine bent. Bij de eerste wedstrijden is dit 30 min. Datum

Wedstrijd

Start wedstrijd tijd

4-2-2017

DTS B1

12.00

4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-2-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017 4-3-2017

18-3-2017 18-3-2017

DTS C1

DTS A1 DTS 3

DTS 2 DTS 1

DTS D1 DTS C1 DTS B1

DTS A1 DTS 3 DTS 1

DTS C1 DTS B1

11.00

Fenna + Tine

13.00

Jim + Johnny

14.15

15.30

16.30 11.00

12.00 13.00 14.15

15.30

16.45

13.00

14.00

Als iemand niet kan graag contact opnemen met Mieke: 0623052389

Foto: Karel Hagen

22

Wie

Fenna + Tine

Jim + Johnny

Mieke + Nico Mieke + Nico Katja + Pia Katja + Pia

Mitchell + Sidon Mitchell + Sidon Ron + Lenie Ron + Lenie

Mieke + Sylvia Mieke + Sylvia


Foto: Karel Hagen

KorfbalKidz De KorfbalKidz zijn de allerkleinste van onze club. Deze kinderen zijn 3 tot 7 jaar oud. Voorheen heette deze groep de kangoeroe klup.

Programma KorfbalKidz Datum

Tijd

Activiteit

Leeftijd

Locatie

Trainer

04-03-2017

11.00 – 11.45

Ridders en princessen

3 – 7 jaar

De Drecht

Rosalyn

04-02-2017

10.00 – 10.45

Muziek

3 – 7 jaar

De Drecht

Rosalyn

Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: rosalynschenk@msn.com of 0657107881

Trainingstijden zaal seizoen 2017 Maandag Tijd

20.30-22.00 20.30-21.30

19.30-20.30 18.30-19.30 17.30-18.30 17.30-18.30

Woensdag Tijd

20.00-21.00 20.00-21.00 21.00-22.00

19.00-20.00 19.00-20.00 18.00-19.00 18.00-19.00

Team 1

e

2e/3e

Trainer(s)

Coach(es)

Pieter/Sidon

Pieter

Pieter, Ziko

sprongkracht

Mitchell

C1

Jack, Jay, Matthijs

A1/B1 D1/E1

Team 1

e

2e

Ziko, Pieter

Pieter/Roos-Jim-Boukje

Rosalyn

Jetske, Noa, Carla

Carla

Jack

Trainer(s)

Coach(es)

Pieter

Pieter

Pieter

Pieter

Jack, Jay, Matthijs

Jack

Pieter, Ziko

Ziko, Pieter

Recr/3e

Yvonne, Jack, Nico, Baudien

B1

Roos-Jim-Boukje

A1 C1

D1/E1

Jetske, Noa, Carla

Rosalyn Carla

DOOR TRAINING STERK

23


24


Promotieteam in de kleding Zoals je al eerder hebt kunnen in het clubblad hebt kunnen lezen is er in het kader van het ledenwerving een heus DTS promotieteam in het leven geroepen. We willen met deze enthousiaste DTS-ers

evenementen gaan bezoeken (zoals kermis, harddraverij, markten/jaarmarkten, buurtfeesten, etc.

etc.) om zo de inwoners bekend te maken met wat korfbal en/of DTS echt is. Hiervoor is het zaak dat het team herkenbaar is, o.a. doordat ze dezelfde kleding dragen. We hebben ons licht hier en daar

opgedaan en zijn uiteindelijk terecht gekomen bij Uniek Uniek van Steijn de Graaff. Steijn sponsort

op deze manier DTS door de kleding, hippe hoodies en caps, voor een aantrekkelijke prijs te leveren. Als kleine jongen was Steijn al bezig met het

tekenen van letters beelden en andere vormgeving. Steijn heeft een opleiding op de media

werd een winkel geopend met de naam Uniek Uniek. Hier werd

terplekke je T-shirt, sweater of hoodie ontworpen en direct bedrukt.

college gedaan, waar hij zijn roeping had

Sinds begin van vorig jaar is Uniek Uniek verhuisd naar de Star 6. Nu

Na twee jaar in dienst geweest te zijn bij

ontwerp tot uitvoering. Denk hierbij aan grafisch ontwerp en aan

gevonden; reclame uitingen in de breedste zin. Grafisch Goed was Steijn opzoek naar een

nieuwe uitdaging en besloot voor zichzelf te

gaan werken. In de Westerstraat in Enkhuizen

worden ook ondernemers geholpen met hun reclame uitingen, van

drukwerk, maar bijvoorbeeld ook aan stickers, frees letters of lichtreclame aan de gevel. Zo is de raambelettering van de nieuwe Vintage store in de Westerstraat door Uniek Uniek verzorgd.

Naast de commerciĂŤle redenen om gebruik te maken van belettering/ bestickering houd Uniek Uniek zich ook bezig met interieur. Zo plakt

Uniek Uniek bijvoorbeeld hele keukens in een andere kleur of een full colour foto op je muur. Het is allemaal mogelijk!

Ook bedrijfskleding is niet onbelangrijk, hiermee kun je laten zien wie je bent. Kleding kan bedrukt worden met firma naam, bedrijfslogo of

voor de particulieren met naam en bijvoorbeeld een plaatje van hobby of sport. Alle soorten en maten kleding zijn leverbaar, ook in kleine

oplages, en het aanbod in de showroom van Uniek Uniek wordt steeds groter.

Kijk eens op de site van Uniek Uniek:

www.uniekuniek.com. Wie weet zit er iets voor je bij! Wij willen bij deze Steijn nogmaals bedanken voor de sponsoring.

Ledenwervingscommissie

DOOR TRAINING STERK

25


Praatpaal

Februari 2017

Krachttraining Jantje Beton collecte en Zumba Vrij buitenspelen en bewegen is essentieel is voor een gezonde

ontwikkeling van kinderen. Juist in een tijd waarin 80 procent van de

Elke maandag avond is er van 19.30 tot 20.30

gestimuleerd worden. Want de kracht van buitenspelen op de sociale,

doel is de sprongkracht van de deelnemers te

kinderen onvoldoende beweegt, kan buitenspelen niet genoeg motorische en emotionele

Er is een schat aan gegevens die aantonen dat buitenspelen een must

is voor elk kind. Daarom wil Jantje Beton voorkomen dat vrij buitenspelen en bewegen uit het leven van kinderen verdwijnt. Eén op de vijf

kinderen in Nederland speelt minder vaak vrij buiten dan ze zouden willen en tweeëntwintig procent speelt niet of slechts eenmaal per week vrij buiten. Dat is alarmerend. Buitenspelen is dus niet zo vanzelfsprekend als het moet zijn.

Daarom ondersteunen we kinderen hun buurt leuker te maken. Zij

hebben volgens het verdrag van de Kinderrechten het recht om buiten te spelen en invloed op hun eigen speelomgeving uit te kunnen

oefenen. Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in

krachttraining van Mitchell Mantel. Het eerste vergroten maar daarnaast doen we ook veel aan

full body training en conditie training. Elke week is anders. We begonnen met een kleine groep maar merken dat er steeds meer mensen

geinteresseerd zijn in de trainingen. Daarom hier wat meer informatie. Ook helpt Boukje met de training, zij leert voor Personal Trainer. De

verschillende onderwerpen die aan bod komen tijdens de training: •

Uithoudingsvermogen

Balans

• •

(Sprong)kracht Snelheid

Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen

Ook krijgen we 2 keer een Zumba les van Sylvia:

binnen.

mogelijk te maken. Want als het buiten leuk is, blijven kinderen niet

20 februari Zumba van Sylvia 27 februari Zumba van Sylvia

Ook dit jaar gaan we collecte lopen, de collecte week is van 13 t/m 25

Iedereen die deze training mee wilt doen is

graag mee wilt helpen geef je dan telefonisch op. Mijn nummer is:

meetrainen. Je kunt je sportschool abbonement

februari. Ik heb een lijst met namen die elk jaar meelopen, als je ook 06 130 357 00.

Donderdag 16 februari gaan we met de hele jeugd ploeg lopen, zet die

alvast maar in jullie agenda. Er mogen ook ouders mee lopen hoor, een beetje begeleiding kan geen kwaad...

We gaan voor een mooi eindbedrag, succes allemaal en vooral BEDANKT!

i r a u r b e f 6 1 g a d r e d n Do

Groetjes, Sylvia

26

welkom! Je kunt altijd op je eigen niveau

wel opzeggen en gewoon lekker op maandag met ons mee doen! Kom een keertje kijken! Rosalyn


Recreantentoernooi DTS 7 januari Hoewel overdag veel wedstrijden niet doorgingen vanwege de winterse weersomstandigheden

kwamen zaterdagavond 7 januari alle 5 teams naar sporthal de Drecht voor een gezellige sportavond. Spelplezier staat voorop bij een recreanten-

Dus, voor de derde wedstrijd kon onze vaste

Er reizen zelfs heel wat supporters mee met de

brengen dat klaar was voor de derby tegen ADOS

toernooi toernooi en dat is duidelijk merkbaar.

bezoekende teams en de Drecht gonsde dan ook van het geroezemoes rond de teams die niet in het veld stonden.

Eenmaal binnen de lijnen krijgt de strijd toch de

overhand. Hoewel recreantentoernooi, toch gaat elk team voor de winst. DTS mocht in de 2e

wedstrijd aantreden tegen het fitte Apollo. De ploeg uit Heerhugowaard beschikt bovendien over veel spelers dus brachten ze regelmatig

frisse spelers in. De DTS-ers hadden heel wat

korfbal ervaring daar tegenovergesteld en zo liep deze wedstrijd af met een gelijk spel 3-3.

Na een wedstrijd rust ging DTS weer los, nu

tegen RODA uit Westzaan. De blauw-witten

konden er ook wat van dus DTS moest alles uit

de kast halen om de pot naar zich toe te trekken. Dat lukte, met 4-3 verliet DTS als winnaar het strijdtoneel.

Met 5 deelnemende teams is het mogelijk om steeds tenminste 1 wedstrijd rust te hebben

tussen door en dat is erg prettig. Zo kan er ook nog wat bijgepraat worden, naast vanzelf het

weer op adem komen, want al met al sta je toch 4x 20 minuten op de vloer.

coach Fenna weer een topteam in het veld

uit Hoorn. De historie leert dat de overwinning

aan beide kanten kan vallen. De wedstrijd tegen

onze buren is daarom altijd behalve gezellig ook vaak reuze spannend. Deze keer echter bleek

ADOS niet opgewassen tegen het DTS dat vele

kansen wist te benutten. De eindstand was 7-1. Tot slot restte de match tegen OKV dat vanuit

Oostzaan naar Enkhuizen was afgereisd. Fenna wist zelfs Tine over te halen mee te doen,

waarmee de ervaringsjaren binnen de lijnen tot

grote hoogten kwam. OKV kon daar ook heel wat tegenoverstellen, een spannende strijd tot

gevolg. Af en toe werd er zelfs fysiek gestreden om de beste posities, maar de scheidsrechter wist hier goed de hand aan te houden. Een

beetje felheid doet de spanning wel goed, beide teams wisten elkaar goed van het scoren af te houden. Uiteindelijk werd het 2-2.

Nadat Rick namens DTS de avond met een

laatste fluitsignaal afblies konden we vaststellen

dat met 2 gewonnen wedstrijden en 2x een gelijk spel we net geen overall winnaar waren, maar daar ging het ook niet om, toch?

Als rechtgeaarde recreanten eindigden we in de

net geopende gezellige kantine “Time out� waar onze vertrouwde eigen crew de bar bemande. Carla

Foto: Karel Hagen DOOR TRAINING STERK

27


Praatpaal

Februari 2017

Wie oh wie? Weten jullie wie er op de vorige foto stond? Het was Annelies Arps!

Vacature jeugdcommissie Leden en ouders van jeugdleden opgelet! Er komt een plekje vrij in de jeugdcommissie, heb jij zin om onze commissie te komen

versterken? Als jeugdcommissie organiseren wij het hele jaar door activiteiten voor de

jeugd. Hierbij valt te denken aan Sinterklaas, Pasen, Jantje Beton, knutselmiddag en

Superstar. Daarnaast begeleiden we de

Pupil van de week en versturen wij verjaardagskaarten. Wie is dit?

Wij vergaderen 3 ĂĄ 4 keer per jaar en

deze korfbalt of gekorfbald heeft. Of gewoon vrijwilliger bij

activiteit. Spreek gerust iemand van ons aan

Hieronder zie je een foto van een lid van DTS. Het kan zijn dat de club is.

daarnaast begeleiden we om de beurt een als je interesse hebt. Groeten,

Sylvia, Klaas, Kelly, Dirk Johan, Mieke en Lydia

Heb je zelf ook oude foto’s dan kun je deze sturen naar copy.praatpaal@hotmail.com.

28


BALLENSPONSORS

DOOR TRAINING STERK

29


Drukwerk

Ontwerp

Printen / Kopiëren

A De Dolfijn 9 1601 ME Enkhuizen T 0228 35 10 88 E drukkerij@steenman.nl

www.steenman.nl

Openingstijden Drukkerij: ma. t/m vr. 08.00-16.30 uur Openingstijden PostNL Business Point: ma. t/m vr. 08.00-18.30 uur

30

Bij ons vind je


De Baanbreker Het leukste leer/werkbedrijf voor mensen met een beperking!

De Juffies handwerkartikelen In beide winkels vindt u de handgemaakte knuffels, kussens, dekens en meer!

Onopgemerkte Schatten De winkel voor al uw kunst en kitsch aankopen. Ook vindt u er de leukste cadeauartikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Een eigentijdse winkel met breed aanbod aan tweedehands artikelen.

Kringloopwinkel ‘t Zoldertje Harpstraat 3 1601 GN Enkhuizen 0228-319048 Openingstijden ma 12.30 - 17.00 uur di t/m za 10.00 - 17.00 uu

Word vrijwilliger Op alle projecten wordt gewerkt door vrijwilligers. Wil jij ook zo’n leuke werkplek? Meld je dan aan.

Doneer spullen Wij kunnen niet bestaan zonder uw hulp! Geef uw spulletjes een tweede leven en doneer ze bij ‘t Zoldertje

Onopgemerkte Schatten Venedie 6 1601 HB Enkhuizen 0228-324574 Openingstijden zo 13.30 - 17.00 uur woe t/m za 10.00 - 17.00 uur

Kijk voor meer informatie op www.baanbrekerenkhuizen.nl DOOR TRAINING STERK

31


B

E K HUI

TA U R A

Westerstraat 66-68, Enkhuizen

ES

6 dagen per week vanaf 11.30 uur (zondag 12.30 uur), maandag gesloten.

0228 312 512

(info@)restaurantbroekhuizen.nl

Lub Timmerwerk te Enkhuizen Al meer dan 15 jaar ervaring! Voor al uw bouw- en verbouwklussen. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Jan Lub | 0638499919 | Lubtimmerwerk@gmail.com

R

NT

N

U bent bij ons van harte welkom voor koffie met onze huisgemaakte amandelkrul, lunch, high tea, borrel en diner.

RO

ZE

Broekhuizen; voor elk wat wils!

Praatpaal februari 2017  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Praatpaal februari 2017  

De praatpaal is het clubblad van korfbal vereniging DTS uit Enkhuizen. Voor meer informatie kijk op www.dtsenkhuizen.nl

Advertisement