Til købmand fra købmand - gør en forskel - januar 2011

Page 1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagerbrød Pølsebar Nøgleudlevering til sommerhusgæster Softice Dvd-film Juicepresser Udbringning Stor fest Gaveposeuddeling Gourmetaftener Udflugter Sponsorat Fodboldturnering Cirkusforestilling Specialiteter Lokale producenter Etniske varer Huse byens turistkontor Udlejning af glas og porcelæn mm. Apotekeraftale Fiskebil Bogbus Postbutik Diætistkonsulent Sundhedskampagne Diabetikervarer Rensetøj Blomstersalg Blomsterbinding Udlejning af grill Udlejning af fadølsanlæg Vin- og ølsmagning Spilleautomater Motionsløb Dameaften Legehjørne Hoppeborg Levende musik Modtage brugte batterier m.m. Demo-stande med smagsprøver Udsmykning

De Samvirkende Købmænd

Til købmand

Fra købmand

Gør en forskel!


U Ap d • Fi ote • Bo ske • Po gb bil • D stb us • Su iæti utik • D nd stko • Re iabe hed ns • Bl nse tik ska ulen • Bl om tøj erv mp t ar • U om ster er agn d s s e t • U lej er alg • Vi dlej nin bin • Sp n- nin g a din • M ille og ø g af f gri g • D otio aut lsm fad ll ø • L am n om a

• 2

Engagerede købmænd gør en forskel Af købmand Lisbeth Dalgaard, formand for DSK Som købmand skal man have varer på hylderne og sælge dem til en god pris. Men er det nok? Eller skal man også bruge tid, penge og ressourcer på f.eks. en stor fest, gourmetaftener, udflugter, sponsorater, fodboldturneringer, cirkusforestillinger, specialiteter, lokale producenter eller etniske varer? En række af mine gode kolleger vil på de følgende sider give deres svar på spørgsmålet - og forhåbentlig kan det give inspiration til endnu flere. Mit svar er: Ja, fordi det er på den måde, at vi kan adskille os fra konkurrenterne. Forretningsdrevet samfundsansvar Store virksomheder taler om CSR, Corporate Social Responsibility. De taler om forretningsdrevet samfundsansvar, de støtter frivilligt arbejde, undervisning, integration, miljøtiltag, sundhedskampagner m.m., og de etablerer afdelinger, der udelukkende skal arbejde med dette at være en god samfundsstøtte. Det bliver ofte fremstillet som et nyt fænomen, og det er det måske nok i global sammenhæng. Men de krav og forventninger, de store virksomheder nu underlægges, er egentlig ikke nye for os købmænd. Vi har til alle tider været en meget væsentlig del af byens liv og i tæt kontakt med mange af dens borgere, for det er jo faktisk ”vores” kunder. Vi købmænd har igennem tiderne ikke været i tvivl om, at vi har måttet vise samfundssind på mange forskellige måder– før i tiden var det f.eks. ved i perioder at give kunder særlig lang kredit og

donere til lokale arrangementer. I dag kalder vi det måske goodwill og markedsføring. Ordene er forskellige, men formålet er det samme: At styrke virksomhedens eller butikkens omdømme, tiltrække arbejdskraft og sikre gode relationer, som dermed danner grobund for et positivt økonomisk resultat. Det basale skal være i orden Forudsætningen for, at vi kan gøre en forskel, er naturligvis, at alt det basale i butiksdriften er i orden. Butikken skal være ren, hylder og diske fyldt op, love og regler overholdt - ellers skal man ikke bruge tid og ressourcer på andre aktiviteter. Det basale forventer alle er i orden, så det er, hvad vi kan tilbyde derudover, der kan give os en særlig betydning for kunderne. Når vi i Danmark ikke har fået ”fødevareørkener”, hvor man skal køre langt for at købe dagligvarer, kan det tilskrives de mange lokale købmænd, der hele tiden finder på nye tiltag, der er brug for i området - og dermed gør en forskel. En anden del af æren, mener jeg i al beskedenhed, kan tilskrives DSK, hvor vi købmænd står sammen, så vi stærkest muligt kan arbejde for at sikre vilkår, der tilgodeser forskellige butikstyper. Vi købmand tænker hver dag på, hvordan vi kan gøre butikken mere attraktiv for kunderne, hvordan personalet kan få bedre arbejdsforhold osv. Det er en daglig udfordring, hvor vi måske af og til mangler nye ideer. Her er derfor en række gode eksempler på, hvad kolleger forskellige steder i landet gør for hele tiden at gøre en forskel. Måske er der også en idé eller to, du kan bruge.


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagerbrød Pølsebar Nøgleudlevering til sommerhusgæster Softice Dvd-film Juicepresser Udbringning Stor fest Gaveposeuddeling Gourmetaftener Udflugter Sponsorat Fodboldturnering Cirkusforestilling Specialiteter Lokale producenter Etniske varer Huse byens turistkontor Udlejning af glas og porcelæn mm. Apotekeraftale Fiskebil Bogbus Postbutik Diætistkonsulent Sundhedskampagne Diabetikervarer Rensetøj Blomstersalg Blomsterbinding Udlejning af grill Udlejning af fadølsanlæg Vin- og ølsmagning Spilleautomater Motionsløb Dameaften Legehjørne Hoppeborg Levende musik Modtage brugte batterier m.m. Demo-stande med smagsprøver Udsmykning

Le me nsl m ag øls H geh aft øb ater nin anl g o æ • Le pp jør en g n v e • M en b e o o • D dt de rg U em age mu ds om sta bru sik yk n g ni de te ng m bat ed te sm rier ag m sp .m rø . ve r •

3

Lisbeth Dalgaard, købmand i SuperBest Hørsholm og formand for DSK.


4

• B a • P gerbrød ølse bar • N ø • S gleudl eve o ring • D ftice til s vd-fi omm • J l m erhu uice sgæ pres • U ster s er dbri • S ngn ing to • G r fest a • G vepose udd ourm elin • U etaf EuroSpar-købmand Iver Egsgaard med datteren Mia dflu tene g gter • S r på scenen, hvor de giver et par numre til butikkens 20 p • F onsora års jubilæumsfest. t o • C dboldtu rn ir • S kusfore ering stilli pe c ial ng • L oka iteter le p • E rod tn • H iske va ucente r re u • U se bye r n s d turis • A lejning af g tkontor pote las o • F k g po iske eraftale b rcel • B il æn ogb mm us • P . ostb utik • D i • S ætistko n und hed sulent • D s k i a • R abetike mpagn rvar e ense er • B tøj lo • B msters alg lom ster • U b i n d • U lejning ding af g dlej rill ni • V in- o ng af fa d • S g øl sma ølsanlæ p gnin g • M illeauto g m o • D tionslø ater b a • L meafte n ege hjø H opp rne Leve eborg n Mod de mus ik tage Dem brug o-s te b att dsm tande med erier m ykn .m ing sma gspr . øve r


• B agerb rø • P ølseb d a r • N øgl • So eudleveri ng t fti • D ce vd-fil m • Ju icepr esser • U dbrin g ning • St or • G fest avep oseu • G ddeli ourm e taften ng • U er dflug ter • S p on • Fo sorat dbold turne • C ring irkus fores • S p t i l ling ec • Lo ialiteter kale prod • Et ucen niske ter v arer • H use b yens • U turist dlejn konto ing a • A r f g potek las o g por erafta • Fi celæ le skebi n l • B ogbu s • P ostbu t ik • D iætis tkons • S u 5

Man skal turde vise flaget Engagement i lokalsamfundet er et must, når man bor i en lille by. For EuroSpar-købmand Iver Egsgaard falder den del helt naturligt, hvilket han demonstrerede i efteråret med en kæmpe jubilæumsfest for Sdr. Ommes borgere. Af freelancejournalist Kirsten Hansen En trerettersmenu, fire velvalgte bands og mere end 400 feststemte gæster. Sådan fejrede Iver Egsgaard sit 20 års jubilæum som købmand i Sdr. Omme. Og alle var inviteret, for i Sdr. Omme holder man nemlig sammen. Det lokale idrætscenter summer af forventningsfulde stemmer, højrøstede latterudbrud og en skramlen af stole mod trægulvet. Men der bliver stille, da aftenens hovedperson går på scenen for at byde venner, personale, forretningsforbindelser, kunder og andre festglade Sdr. Omme-borgere velkommen og takke for den opbakning, han har mødt i byen gennem de sidste tyve år. Det er tydeligt, at der hersker respekt og anerkendelse omkring den energiske personlighed, der står deroppe mellem lys og EuroSpar-bannere. Men det er ikke bare kunderne, der har bakket Iver Egsgaard op. De fremmødte gæster er enige om, at købmanden også har været ihærdig i sin indsats for at bakke byen op. ”Han er byens største ildsjæl. Han tænker konstant nye tanker og er meget udadvendt og synlig i lokalsamfundet. Det betyder alt i en by som vores. Vi er nødt til at gøre os umage for at kunne trække folk hertil – ellers dør byen,” siger ægteparret Erna og Kristian Kristiansen, som er nogle af de kunder, der er mødt op for at støtte op om aftenens arrangement.

Hjælp til selvhjælp Af invitationen fremgår det, at overskuddet fra festen går ubeskåret til Sdr. Omme Idrætsforening, ligesom jubilaren opfordrer eventuelt påtænkt opmærksomhed i anledning af jubilæet til at gå samme vej. ”Vi arbejder på at kunne tilbyde et stort og effektivt udbud af aktiviteter for de unge. Det er vigtigt for byen at holde fast på dem – også for at kunne lokke tilflyttere til. Jo mere attraktivt det er for unge familier at være her, jo nemmere er det for os at tiltrække den arbejdskraft, vi har brug for – det kan nemlig godt være svært herude,” siger Harry Lorenzen, medejer af Omme Lift A/S. ”Det er vigtigt, at virksomhederne støtter de lokale initiativer. Det er med til at knytte både folk og forretninger til byen, så vi undgår alt for mange lukninger,” supplerer Berit Rahbek fra Sdr. Omme Idrætsforening, inden hun går ombord i den trerettersmenu, som er fremstillet af EuroSpars egen slagter.


6

Flere af de tilstedeværende understreger EuroSpars evne til at tiltrække kunder ikke bare fra byen, men også fra oplandet. Det bekræfter Iver Egsgaard: ”Sdr. Omme er jo ikke ligefrem verdens navle, men alligevel har vi et opland på en radius af tyve kilometer. Vores tilbudsavis bliver trykt i omkring 8.000 eksemplarer, hvilket er ekstremt meget i et tyndtbefolket område som vores,” forklarer han. Forretningen har over de sidste fem år oplevet en stigning i omsætningen på over halvtreds procent. Og det er meget godt gået i en by af Sdr. Ommes kaliber, hvor nabobyerne er større og har flere forretninger. ”Man er nødt til at være en ildsjæl herude. Hvis vi ikke tør stå frem, så bliver vi overhalet af de andre byer omkring os,” fastslår Pia Høgh og Dorte Fabricius, som begge er tilflyttere, og som er mødt op for den gode fests skyld. Lokalt engagement giver pote På Sparkædens egen hjemmeside defineres en EuroSpar som et stort supermarked beliggende i store og mellemstore byer. Dén definition blæser man på i Sdr. Omme, som sin ringe størrelse til trods fostrede én af landets første EuroSpar-butikker. De fremmødte i festsalen er ikke i tvivl om, at Iver Egsgaards engagement i lokalsamfundet er med til at skabe hans succes: ”At engagere sig er en del af dét at bo i et lokalsamfund. Det giver helt sikkert noget goodwill – og det skaber da også en loyalitet hos kunderne,” mener Poul Erik Høj, som i godt fem år har været ansat i vinafdelingen hos Iver Egsgaard, og han bakkes op af sin kollega, Bente Madsen, som for øvrigt også fejrer sit 20-års jubilæum i aften: ”Det er vigtigt at vise flaget udadtil. Hvis ikke Iver havde gjort det, så havde han ikke været her i dag. Han er en god købmand, men også en spasmager, som er kendt af alle i byen, lige fra børnehavebørnene til de ældre.”

Eller som Hanne Schøtt, filialchef i Den Jyske Sparekasse, rammende opsummerer det: ”Han er en driftig mand, smækfyldt med gode idéer, og det er vigtigt for byen. Hans navn kommer helt naturligt til at ligge i baghovedet på folk, fordi han bliver nævnt igen og igen i mange forskellige sammenhænge.” ”Selvfølgelig giver det da handel tilbage til butikken. Iver er købmand til fingerspidserne,” smiler Hans Nygård, som er formand for byens pensionistforening. Han er mødt op sammen med hele bestyrelsen for at støtte Sparkøbmanden, der også er flink til at sponsorere byens ældre. Man skal bidrage med det, man kan Spørger man Iver Egsgaard selv om incitamentet til at afholde så stort et arrangement for byens borgere, siger han, at han bare ville holde en god fest. ”Jeg skal ikke have noget ud af det her. Jeg gjorde det ikke, hvis det ikke var, fordi jeg kunne lide det. Det kan da godt være, at det giver mig nogle sidegevinster, men jeg gør det, fordi jeg har lyst til at holde en god fest for mine kunder, og fordi jeg gerne vil gøre en indsats for at holde gang i byen. Jeg synes, det er vigtigt, at man bidrager med det, man brænder for og er god til. Og hvis ikke jeg skulle holde fest, hvem skulle så?” spørger købmanden, som har stor erfaring med at arrangere koncerter og andre musikarrangementer. Med en fortid som det, han selv kalder ”suppe, steg og is-musiker” – et talent, publikum også denne aften får mulighed for at nyde, da han sammen med datteren Mia går på scenen og giver et par numre - har han et bredt netværk inden for musikkens verden. Derfor er det også lykkedes ham at lokke navne som Sweet, Slade og Johnny Logan til at spille for Sdr. Ommes knap 2.000 indbyggere.

e oftic • S d-film v er • D cepress i u in • J bringn d • U r fest to • S vepose a • G urme o • G flug d • U ons p • S db o • F ir • C p • S • L

• • •


Men virkelysten gælder selvfølgelig også i forretningen. Impulsiviteten har her blandt andet givet sig udslag i forbrugeraftener med forskellige temaer, lagersalg, blomstermarked, forbrugermesse i butikken, salg af lækre is fremstillet af en lokal landmand, månedlige konkurrencer om gavekort og en aftale med byens optiker, som stoppede på grund af alder, om at komme i butikken hver onsdag, så folk stadig kunne få rettet deres briller til. Ligeledes er der hver tirsdag friske fisk, og om torsdagen holder ostebilen på parkeringspladsen. Og lige nu rumsterer der tanker om et arrangement med Den Skaldede Kok i havecenteret, endnu en koncert, et foredrag og varme popcorn til byens børn – for bare at nævne nogle i rækken.

ng deli eud r tene etaf gter t sora nering tur bold stilling fore rkus eter r ente ialit pec produc m. r ale Lok e varer istkonto celæn m r ur sk g po Etni byens t o s a l use af g • H lejning ale d ft • U otekera p • A kebil is • F gbus o • B stbutik ulent s o e tkon agn • P

m. nm læ rce

t en ne g pa am r re rva

j g sal ing g d ter læ ill bin ter af gr ølsan ms d g a n f jni af gning dle ning a lsm r lej Ud - og ø mate in uto V illea løb Sp tions n e • . Mo eaft e .m m n • r m ver e Da ehjør rg eri sprø • bo sik att g e Leg mu te b sma pp • d Ho ende brug me • Lev dtage nde a • -st Mo g mo nin • De myk s • Ud •

ng

”Jeg har altid gjort tingene utraditionelt. Min holdning er, at jeg vil være foran – ikke rende bagefter de andre. Når jeg får en idé, så skal den prøves af. Man skal ikke altid tænke i femører – nogle gange koster det, men jeg tør godt løbe risikoen. Det er fint at tænke sig om, man skal bare ikke bruge for lang tid på det,” siger Iver Egsgaard, hvis holdning også er, at hvis man ikke udvikler, så afvikler man. Og med baggrund i den filosofi har han arrangeret julemarkeder, ”jydefest”, cirkusforestillinger for de yngste, samlet ind til en bus for de ældre og arrangeret syng med-aftener og foredrag på ældrecenteret.

7

Fakta om EuroSpar i Sdr. Omme • Den 8. november 1990 åbnede Iver Egsgaard Sdr. Omme Lavpris i et gammelt traktorværksted, og i 1998 blev forretningen til en Sparbutik. • I 2000 fejrede man åbningen af et 200 kvadratmeter stort havecenter, og i september 2009 afsluttede man en større renovering og ombygning til 18 mio. kr. • 22. april 2010 blev Super Spar til EuroSpar som en af landets første. • EuroSpars i alt 1200 kvadratmeter huser et havecenter på 200 kvadratmeter, en stor blomsterafdeling med flere blomsterdekoratører, stor vinafdeling, egen slagter, frisk salatbar, bagerafdeling i samarbejde med Guldbageren i Grindsted, Tips & Lotto og et udsalg af håndkøbsmedicin. • EuroSpar beskæftiger 37 medarbejdere, heraf 15 fastansatte.


8


9

- dit valg gør en forskel Vand dækker et af menneskets mest basale behov. Alligevel slukker over 1 milliard mennesker tørsten med livet som indsats. Derfor har Kildevæld indgået et samarbejde med LifeStraw® - et filtrerende sugerør, der renser vandet for bakterier. Hver gang du forfrisker dig selv med en flaske Kildevæld, giver Kildevæld 3 liter rent drikkevand til Afrika. I 2010 donerede vi 90 millioner liter rent vand til Afrika - og vi fortsætter successen i hele 2011. Hjælp os med at gøre en forskel!

‘Kildevæld’ er et registreret varemærke for Refreshment Products Denmark ApS. ‘Carlsberg’ er et registreret varemærke for Carlsberg A/S. Alle rettigheder forbeholdes. © 2008 Refreshment Products Denmark ApS.

køb en kildevæld® og giv 3 liter rent drikkevand til afrika

www.3literrentvand.dk Handelsstandsannonce.indd 1

01/12/10 13.43


som Juic film me e rhu Ud press sgæ e b • r r i ngn ster Sto i ng 10 r • Ga fest ve • Go pose udd urm e Ud e flug taften ling ter er Sp o ns odb orat old kus turne fore ri still ng iali i ng tete r pro d var ucent er er ns tur Gitte Larsen er ikke et øjeblik i tvivl. Hendes af g istkon købmandsbutik i Børkop er nummer ét i byen, tor las og le por fordi hun gør en forskel – både for lokalsamcel æn fundet, kunderne og ikke mindst sine ansatte. mm . Fem år er det, siden lejligheden bød sig, og Gitte Larsen sprang ud som selvstændig REMA 1000-købmand. Siden er det gået over stok og sten for den 40-årige nordjyde i den lille stationsby, Børkop, mellem Vejle og Fredericia – i november 2010 skiftede hun 540 kvadratmeter ud med 1.100 spritnye kvadratmeter for at kunne følge med kundernes efterspørgsler. ”Det er mig, der er købmanden i Børkop - kunderne kommer for at handle hos Gitte, det er jeg slet ikke i tvivl om, og det er rigtig dejligt.” •

Det er dejligt at være kendt som byens købmand

Ba Pø ger • N lse brø • So øgle bar d • D ftic ud le • Ju vd- e ve rin • U icep film d g • St br res til so • G or f ingn ser a e m • G ve st in m

Gitte Larsen, REMA 1000 i Børkop.

Kunderne er i centrum Der er ingen slinger i valsen, når Gitte Larsen, skal fortælle om sin forretning. Og det er der heller ikke i hendes vej til succes. Som sponsor for blandt andet det lokale håndbold- og badmintonhold har Gitte Larsen gjort sit ansigt kendt uden for sine lokaler. Derudover gør hun et stort stykke arbejde for, at hendes kunder føler sig godt tilpas i forretningen. ”Er der eksempelvis lang kø ved kasserne, kan jeg godt finde på at sætte en af pigerne til at dele små slikposer ud til kunderne, som de kan hygge sig med, mens de står og venter,” fortæller Gitte Larsen. ”Derudover snakker jeg meget med mine kunder – både inden for og uden for butikken. Jeg husker at spørge til deres dag, hvis de eksempelvis lige har købt ind til fødselsdag, eller de har fortalt mig om andre begivenheder, som jeg lige kan følge op på. Er jeg eksempelvis løbet tør for en annoncevare, som en kunde efterspørger, kan jeg godt finde på at aflevere den personligt, når jeg får den hjem igen.” ”Jeg kan også sagtens finde på at holde et plantemarked en søndag om foråret, hvor jeg byder på kaffe og kage og hoppeborg til børnene – det koster ikke ret mange penge, og det er super god reklame. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er en af grundene til, at jeg er købmanden i Børkop. Vi behandler altid kunderne som vores øverste chef,” fortsætter Gitte Larsen.

Stolte medarbejdere Købmanden har i alt 28 medarbejdere, der spænder bredt fra salgsassistenter, elever, til fleks-/og skånejobbere, og fælles for dem alle er deres stolte tilgang til butikken. ”For mig er REMA 1000 kvalitet både i produkter og i menneskene omkring mig i det daglige. Jeg lærer mine medarbejdere at tage ansvar, og det er meget motiverende for dem. De bliver både inkluderet i butikkens kort- og langsigtede planer, visioner og mål. Og når vi kommer i hus med dem – sætter vi nogle flere. Det betyder, at vi har et stærkt sammenhold, hvor vi respekterer og bryder os om hinanden. Vi under hinanden succes. Og arbejder alle sammen mod et fælles ønske om, at vores butik skal lykkes,” siger Gitte Larsen. ”Jeg gør meget for at vinde mine medarbejderes tillid, for det er vigtigt for mig, at de trives i min butik. Mærker jeg, at noget nager dem, bruger jeg altid tid på at lytte til, hvad der måtte ligge dem på sinde – uanset om det er personlige eller arbejdsmæssige problemer. Det er vigtigt for mig, at de får det ud af kroppen, så de kan være noget for kunderne. Og det får jeg super meget ud af i butikken.”


11

René Povlsen, SuperBest i Rønde.

Det handler om værdi i kundernes hverdag

”Kvalitet og kundeservice – det er dét, det handler om. Lyt til dine kunder og bestil de varer hjem, de efterspørger”. Sådan lyder opskriften på succes fra René Povlsen, købmand i SuperBest i Rønde - en forretning, der har været i hans families eje siden ’87. I dag er forretningen på 1.500 kvadratmeter og har vokset sig til mere end en almindelig købmandsbutik. Lidt mere konkret er det en forretning med et ualmindeligt bredt sortiment, der strækker sig fra syartikler, en afdeling med specialmel og specialkrydderier til lokalt avlede grøntsager, egne slagterpølser, selvbetjenings bagerbrød og delikatesse med mad ud af huset. ”Egentlig er det uhyre simpelt - vi lytter til kundernes efterspørgsler, og kan vi skaffe det, gør vi det. Det startede for halvandet år siden med en forespørgsel på aioli. Da jeg havde fået den forespørgsel to gange, tog jeg fat i kædekontoret og havde aioli i sortiment efter et halvt år. Siden er det gået slag i slag. I dag har vi nærmest flere små butikker inde i butikken,” fortæller René Povlsen og nævner blandt andet sytilbehør på tre fag, som ifølge købmanden blev til, fordi en kunde spurgte på garn, og som i dag udgør en lille guldgrube i sig selv. ”Jeg tror, der er en stor værdi i den tillid, vi udviser kunderne, når vi hjælper dem,” fastslår René Povlsen.

G ng t e U our pos d m e fl • Sp u e ud • Fo on gte tafte de s ne ling • Ci db ora r o r r t Sp ku ld Lo eci sfor turn ka ali es er in te ti l sk e pr ter llin g g e o va du ye rer ce nt ns er t u af ris gl a tk e s o onto g po r rc el æ n m m .

m

er hu sg æ

ste r

René Povlsens SuperBest i Rønde er meget mere end en købmandsbutik. Her kommer byens studerende forbi efter en billig og sund frokost. Derudover er her masser af lokale varer lige fra sæsonens grøntsager og hjemmelavede slagterpølser til brugskunst, sytilbehør og specialmel.

Åbent hver dag fra klokken 8.00 En anden ting, forretningen i Rønde er særlig stærk inden for, er værtindegaver. ”Vi har tre vinduer ud mod vejen, hvor vi viser brugskunstvarer – lige til at snuppe med på vejen, når man skal i byen,” fortsætter René Povlsen. Han fortæller videre, at han også har forsøgt at tilbyde et bredt udvalg af specialtobak og magasiner, efter at kiosken i lokalområdet lukkede for år tilbage. ”Har vi det udvalg, kunderne efterspørger, så beholder vi dem lokalt. Værdi i kundernes dagligdag er blandt andet, at de kan spare tid, når der skal handles. Det kan de, når alt det, de skal bruge, er i ét hus. Derudover åbner vi klokken 8 hver morgen, så folk på nattearbejde kan komme forbi og overstå dagens indkøb, inden de kommer fra job, eller de, der møder sent, kan undgå eftermiddagstravlheden i butikken.” Hjemmelavet spaghetti for en tier En anden lidt utraditionel ting i forretningen i Rønde er deres delikatesse, der – udover at levere mad ud af huset – også tilbyder forskellige sunde frokostalternativer til byens studerende, som eksempelvis et bæger spaghetti med kødsauce for en tier. ”Vi har mange unge mennesker fra de omkringliggende skoler og også en del håndværkere, der kommer forbi os til frokost. Det er en god fornemmelse at kunne tilbyde dem sunde og billige alternativer, som eksempelvis hjemmelavede tærter, sandwicher, foccaciaboller og pasta,” siger René Povlsen.


12

SITUATION: I gang fra 8 til 18 ØNSKE: En bank, der indretter sig efter mig

LØSNING: Danske 24/7 Erhverv Danske 24/7 Erhverv er en erhvervskonto med en række enkle produkter, der dækker nogle af din virksomheds mest almindelige behov. De tider, hvor man skulle ned i banken for at betale regninger eller forhøje en kredit, er forbi. Og det er også slut med at tilpasse sig bankens åbningstider.

leasing, kredit eller investeringer, kan du altid ringe til vores erfarne erhvervsrådgivere i Erhverv Direkte. Danske 24/7 Erhverv koster ikke noget og er til dig, der ejer din virksomhed 100 procent selv og har en konto til din private økonomi i Danske Bank. Bestil direkte på www.danskebank.dk/danske247erhverv.

Med Danske 24/7 Erhverv kan du nemt og hurtigt klare de fleste daglige bankforretninger online døgnet rundt. Og har du brug for rådgivning om f.eks. lån,

185x285_DB_Advokat.indd 1

28/09/10 09.52


...hvorfor ikke bare sige GODMORG N?

www.liathansen.dk

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagerbrød Pølsebar Nøgleudlevering til sommerhusgæster Softice Dvd-film Juicepresser Udbringning Stor fest Gaveposeuddeling Gourmetaftener Udflugter Sponsorat Fodboldturnering Cirkusforestilling Specialiteter Lokale producenter Etniske varer Huse byens turistkontor Udlejning af glas og porcelæn mm. Apotekeraftale Fiskebil Bogbus Postbutik Diætistkonsulent Sundhedskampagne Diabetikervarer Rensetøj Blomstersalg Blomsterbinding Udlejning af grill Udlejning af fadølsanlæg Vin- og ølsmagning Spilleautomater Motionsløb Dameaften Legehjørne Hoppeborg Levende musik Modtage brugte batterier m.m. Demo-stande med smagsprøver Udsmykning 13

Med Rigtig Juice får du en rigtig god morgen...

NATURENS HELT EGEN


• Fi • Bo • g Po • stb Di • æ Su tist • nd he Di ds • a Re betik • nse erv Blo t • ms øj Blo t • m ers Ud ster alg • b l Ud ejnin indin • lejn g a g Vin ing f gr • i l l a og Sp ø f fad • il Mo leaut lsma ølsa • g n o Da tions mate ning • me løb r Leg aft • e Ho ehjør n • ne pp Lev eb • o Mo ende rg • m d De tage usik • mo br

• • 14

Kiosk, spillehal og blomsterbutik i ét Flemming Bøgild Hansen drømte egentlig bare om en lille kiosk, som han kunne hygge sig med. I dag har den 53-årige fynbo netop åbnet sin fjerde af slagsen. Efter mange år som medejer af en grossistvirksomhed var det tid til, at der skulle ske noget andet i Flemming Bøgild Hansens liv. En årrække for fuld udblæsning skulle skiftes ud med en mere rolig tilværelse som kioskindehaver i Svendborg. I virkeligheden blev det starten på et nyt erhvervseventyr. ”Det er ti år siden, jeg flyttede til Svendborg og åbnede min første lille kiosk”, fortæller Flemming Bøgild Hansen. Efter kort tid havde den nye ejer forvandlet kiosken til en flot NærKØB. Udover tips, lotto, tobak, magasiner, filmudlejning, slik og de nærkøbsvarer, som kædesamarbejdet indbyder til, udvidede Flemming Bøgild Hansen sin forretning med en spillehal. Det skulle vise sig at være en god forretning. For seks år siden gentog han succesen i Stenstrup, hvor han købte en konkursramt DK Tank og indrettede den efter sit nye koncept. Fire år senere åbnede han endnu en kiosk i Svendborg, og i sommer kom så turen til Ringe, hvor Flemming Bøgild Hansen opkøbte endnu en konkursramt DK Tank. ”Jeg købte hele den bygning, kiosken ligger i, og byggede den om, så bygningen i dag huser seks forskellige butikker og går under navnet Ringe Minicenter. Kiosken er cirka 300 kvadratmeter, og konceptet er det samme som i mine øvrige forretninger. Her er almindelige kioskvarer i NærKØB-regi og spillehal. Derudover er kiosken i Ringe også indrettet med en blomsterbutik.” ”Der er sket noget siden min oprindelige tanke om bare at have en lille butik. Men det er nok egentlig ret karakteristisk for mig. Når først tingene er oppe og køre, finder jeg på noget nyt. Det er lykkedes mig at finde en niche, hvor jeg har opkøbt billige lokaler og omdannet dem til kiosk og spillehal, og det har vist sig at ramme plet i de områder, jeg ligger,” fortæller Flemming Bøgild Hansen.

En del af lokalsamfundet Udover at være ganske fornuftige på bundlinjen giver spillemaskinerne også Flemming Bøgild Hansen en anden fordel. ”Jeg er så heldig at have fået en dispensation på spillemaskinerne i Ringe, der gør, at vi må udlodde 10 procent af omsætningen til velgørende formål. På den måde har jeg mulighed for at give lokalsporten et sponsorat. Og det betyder meget for mig, at jeg kan gøre sådan noget. Det giver både et godt navn i lokalområdet og betyder også, at de lokale støtter op om os, fordi vi støtter dem og deres børn,” forklarer Flemming Bøgild Hansen.

Flemming Bøgild Hansen, NærKØB i Ringe.


Ud o-st rug te a sm ba ykn nde t m ing ed terier sm m ags .m. prø ver

Marlene Larsen og Jan Jørgensen, SuperSpar i Ebberup.

ev Hu • a s Ud e by • lejn en Ap ing • o 15 Fis teke af • raf k tal Bo ebil e • gb us Po • s Di tbutik • æt istk Su • n o Di dhed nsule • ab s nt k e a Re • nse tikerv mpa Blo are gne t • r m øj Blo ster • sal ms g Ud t • lejn erbin Ud din ing • l Vin ejnin af g g • ri g Sp - og ø af fa ll • ille d l Mo aut sma ølsa • g n o Da tions mate ning læg • me løb r Leg aft • e Ho ehjør n • ne pp Lev eb • o Mo ende rg • m De dtage usik • mo b ru Ud sm stand gte b ykn e m atte ing ri ed sm er m. ags m prø . ver

Alt er tilpasset den hverdag, vi selv efterspørger som forældre SuperSpar Ebberup er i 2010 kåret både som Årets Super-Spar-butik og som Årets Købmand. Ifølge Marlene Larsen skyldes succesen blandt andet parrets dygtige, engagerede personale, og at forretningen er indrettet perfekt efter forbrugerens behov. Da Marlene Larsen og Jan Jørgensen - købmændene i SuperSpar i Ebberup - skulle indrette deres 1.000 kvadratmeter nye butik, var de ikke et sekund i tvivl om detaljerne: ”Vores butik er indrettet efter, hvordan vi som forældre til tre selv gerne vil handle: De tunge ting skal i vognen først. Kødet skal komme før grøntsagerne, så man ved, hvilket tilbehør man efterfølgende skal finde til aftensmaden og så videre,” forklarer Marlene Larsen. ”Bageren er bevidst placeret med nem tilgang uden for kasserne, og det samme er en stor blomster- og brugskunstafdeling – perfekt, når man har gjort rent hele weekenden og trænger til lidt nyt og lækkert i vindueskarmen.” ”Vi har selvfølgelig også fået konsulenthjælp til at sikre os en optimal kundestrøm i butikken, men essensen af, hvordan vi selv gerne vil handle, har været i fokus,” siger Marlene Larsen, der i år sammen med sin mand både er kåret som Årets SuperSpar-butik og Årets Købmand – to titler den 40-årige fynbo er stolt af. Udover de indretningsmæssige detaljer påpeger Marlene Larsen, at en stor del af succesen må tilegnes parrets dygtige og engagerede personale, der har formået at løfte butikken op på et højt niveau.

Åbent alle ugens dage Gennem årene har Marlene Larsen bygget om og til ad flere omgange i forretningen, som hun oprindeligt stod i lære i for over 20 år siden. Dengang var butikken cirka 200 kvadratmeter, og som eneste købmænd i byen er de deres ansvar om et stort sortiment bevidst. ”Vi har alt, så kunderne behøver ikke køre til en af de større byer for at få dagligdagen til at hænge sammen. Vi har også håndkøbsudsalg, posthus, tips og lotto, og fordi vi ligger som den sidste butik i et landområde, har vi dispensation til at holde åbent alle ugens syv dage, hvilket er en stor fordel for lokalbefolkningen og områdets mange turister. Erhvervsforening og arrangementer for nye tilflyttere Som den eneste købmand i oplandet er det vigtigt for indehaverne også at være en aktiv del af lokalsamfundet. ”Vi er sponsor i idrætsforeningen og har også været med til at starte en erhvervsforening, hvor vi arrangerer lidt til jul, forskellige løb i byen - for både børn og garvede løbere - og en årlig promenade, hvor alle de erhvervsdrivende opstiller boder for at vise, hvem de er. Det er et super arrangement ikke mindst for nye tilflyttere, der her får en chance for at se, hvem den lokale murer eller smed er mv.” ”Og netop fordi vi er den eneste købmandsforretning i byen, er vi jo kun interesseret i, at der kommer lidt liv i byen, så borgerne synes, de bor et dejligt sted.”


16

Mads Jensen, SuperBest i Hjørring.

Købmand med speciale i vin, blomster, slagtervarer og take away For Mads Jensen har vejen til succes i hans SuperBest været at differentiere forretningen mest muligt i forhold til de omkringliggende konkurrenter. Det betyder, at han i dag både har blomsterbindere, en vinkyndig og en pizzabager i medarbejderstaben. Lige siden den 41-årige købmand overtog sin fars SuperBest-forretning i Hjørring i 1999, er forretningen blevet bygget om og udvidet et utal af gange. Senest for fire år siden, hvor Mads Jensen byggede en helt ny butik med cirka 1400 kvadratmeter salgsareal. ”Vi har igennem årene løbende prøvet på at differentiere os med mange forskellige specialkoncepter. Med den nye butik var en af målsætningerne blandt andet at tilbyde kunderne en blomsterbutik betjent af blomsterbindere, og at vi fik fast betjening i delikatessen, hvor vi har et stort pølsemageri og laver alt vores pålæg selv. Derudover er det helt store omdrejningspunkt vores vinafdeling, Supervin, der dagligt betjenes af en vinmand og en hjælper, der fylder op på hylderne,” fortæller Mads Jensen. ”Supervin opkøber mange store restpartier såvel i Danmark som i udlandet og kan derfor jævnligt tilbyde kvalitetsvine til utrolig lav pris – til stor fordel for såvel vores private kunder som flere af landets største virksomheder,” fortæller Mads Jensen. To gange årligt afholdes en stor vinsmagning i afdelingen med stor opbakning fra lokalområdet. En duft af pizza Det seneste nye hos SuperBest i Hjørring er et pizzeria, som er opført i forbindelse med delikatessen.

”Der har aldrig været fastfood i nordbyen, så det var oplagt at forsøge med take away-konceptet, fordi vi havde pladsen i forbindelse med vores delikatesse. Indtil videre må vi konstatere, at det er en succes. Vi laver alt fra bunden og har et fint menukort, der matcher kundernes krav. Pt. langer vi for omkring 20.000 kroner over disken om ugen i det velduftende område, der holder åbent hver eftermiddag og frem til klokken 20.00 – som de øvrige afdelinger i supermarkedet. Kun søndag er der lukket,” siger Mads Jensen. Mange specialiteter Udover de specialiteter, som slagteren dagligt producerer i delikatessen, er købmanden også med i foreningen Smagen af Nordjylland, der består af forskellige nordjyske specialiteter som honning, mel og grøntsager. ”Vi er helt klart inde på det rigtige spor med denne specialisering – dels fordi vi adskiller os fra byens discountforretninger, og dels fordi vi kan mærke, at kunderne hellere vil have en god, håndlavet spegepølse end en trestjernet,” pointerer Mads Jensen. Han fortsætter: ”Derudover kan vi tydeligt mærke på omsætningen, at de, der kommer for at købe vin, også handler i supermarkedet, inden de går, og at folk, der kommer efter en buket blomster, går ind og handler, mens den bliver bundet.”

ter

s sgæ u erh

m som ød r l i t b ng ger Ba ebar everi l ls • Pø leud g • ø N ice ft • So -film er d ss • Dv pre g • uice ngnin g J ri elin • db est d U d f • seu ner tor


irk • C eter r cialit e p cente S • rodu p e l ka • 17Lo ke varer stko nis s turi n • Et e y use b las o • H g af g n i n j dle e • U raftal oteke p A • l skebi • Fi s ogbu • B tik ostbu nsule • P tko iætis D • skam dhed a n u S • ikerv iabet • D tøj Efter årenes succes er de sportslige begivenheder ense • R tersa blevet udvidet og danner i dag rammerne om en loms • B terb lokal byfest, der begynder om fredagen og slutloms B • g ter søndag i samme weekend. Også her er det Milejnin Ud • n i chael Møller Jensen, der er tovholder. dlejn • U g o in• V Vinsmagninger i samarbejde med Vindinge illea • Sp o Kulturcenter oti • M Spar Vindinge er den eneste købmandsforretning am • D i Vindinge. Forretningen er på 320 kvadratmeter, g • Le og købmanden har planlagt en udvidelse til 700 o • H kvadratmeter. Her er i alt 21 ansatte – hvoraf fem er på fuldtid, mens resten er deltids- og ungarbej• Le dere. • M

De støtter mig, og jeg støtter selvfølgelig dem I Vindinge er det den lokale købmand, der står bag byens årlige fodboldturnering. Næste år er syvende i gang i træk, og turneringen har gennem årene vokset sig så stor, at den i dag danner rammerne om en byfest for hele Vindinge. For cirka seks år siden startede købmanden bag Spar Vindinge, Michael Møller Jørgensen, en årlig fodboldturnering for børnene i området. Turneringen er døbt Spar Cup og er et tiltag, som købmanden oprindeligt tog for at give noget tilbage til byens borgere for den tillid, de viser ham hver gang, de handler på adressen. ”Vi får så meget fra byen, så det var både ment som en opsparing i forhold til vores kommende kunder og for at give byen noget igen, at vi startede,” fortæller Michael Møller Jørgensen. Fokus på sammenhold i byen I begyndelsen var turneringen en af mange små lokale cupper for hele oplandet omkring Roskilde, men i dag fungerer den udelukkende som en lukket turnering for byens 6- til 14-årige og samler en juni lørdag før skolernes sommerferie godt og vel 200 spillere på de lokale fodboldbaner i Vindinge. ”Vi blander både drenge og piger og sammensætter holdene, så de spiller på tværs af alle årgange. Det er sammenholdet i byen, der er i fokus, og på den måde kårer vi heller ingen vindere eller tabere. Alle får den samme præmie af mig – en trøje, hvor der står Spar Vindinge og årgang på turneringen. Derudover får børnene sponsorposer med seks-syv lækre ting som chokolade eller sodavand. I år var der også drikkedunke med forretningens ”Gulpriskampagne” i poserne.” ”Vi har også vandrepokaler, som uddeles hvert år, og i samarbejde med Vindinge IF kårer vi årets spiller og træner fra den foregående sæson,” fortsætter Michael Møller Jørgensen.

Michael Møller Jørgensen, Spar i Vindinge.

”Udover et almindeligt, fast sortiment brænder jeg rigtigt meget for blomster og vin, hvilket forretningen bærer stort præg af,” fortæller Michael Møller Jørgensen. ”Blandt andet holder vi flere markedsdage, hvor vi sælger forårs- og sommerblomster. Derudover arrangerer vi forskellige vinsmagninger i samarbejde med Vindinge Kulturcenter. Vi har netop afholdt en smagning, hvor 130 mennesker stod på venteliste for at komme med. Her kørte vi 1.200 flasker igennem kassen på en halv time – og det er altså noget, der kan mærkes,” fortæller købmanden.

• •


18

En ny pension med maksimal fleksibilitet Med Livrente+ har du mulighed for at få skattefradrag for indbetalinger over 100.000 kr. til din pensionsordning. Læs mere på www.nordealivogpension.dk/livrenteplus.

Vi støtter op om DIN butik! Hvis du har brug for materiale eller sparring så kontakt din Royal Greenland konsulent...

• Særplaceringer • Butiksudstilling • Skiltemateriale • Opskriftsinspiration

• Produktdemonstration • Kategoriudvikling og analyse på butiksniveau

Royal Greenland lægger navn til nogle af verdens bedste fiske- og skaldyrsprodukter, hvor friskhed, velsmag, kvalitet og respekt for miljøet er i højsæde.

Kontakt din Royal Greenland konsulent: Distrikt Nord (Skagen til Århus): Kim Komdrup Tlf. 41 99 84 58 Distrikt Syd (Syd- & Vestjylland samt Fyn): Kim Plesner Christensen Tlf. 41 99 84 59 Distrikt Øst (Sjælland & Øerne): Andreas Thyrrestrup Nielsen

Tlf. 41 99 84 57

Royal Greenland Hellebarden 7 · DK-9230 Svenstrup J Tlf. 98 15 44 00 www.royalgreenland.dk


19

Lars Jensen Christholts, LetKØB i Kastrup.

Det er sjovt at specialisere sig lidt Hos LetKØB i Kastrup kan man købe lidt af hvert. Udover de rammebetingede varer fra kæden bugner hylderne blandt andet af legetøj, julepynt, vine og et bredt udsnit af sukkerfrie varer. Derudover distancerer forretningen sig med vareudbringning for en tyver. ”Der er masser af butikker i Danmark – og også i vores lokalområde. Vi prøver at finde de huller, der er i vores kvarter, og så lytter vi efter, hvad kunderne efterspørger. Det er kun sjovt at specialisere sig lidt, og når opfindsomheden rykker med ind i butikken, er det også sjovere at gå på arbejde.” Ordene er Lars Jensen Christholts – indehaver af LetKØB i Kastrup. Bredden er vigtig Sammen med sin hustru Michala driver Lars Jensen Christholt en købmandsforretning, som er placeret i Danmarks første indkøbscenter, Skottegården. Her er i alt 240 kvadratmeter, og hver en kubikmeter er udnyttet. Uden for butikken har blomster og grønt fået fast plads, hvilket blandt andet har gjort plads til alle de specialvarer, som butikken rummer. ”Vores specialisering begyndte for alvor, da vi byggede om i 2005 og overtog lejemålet ved siden af fra en legetøjsforretning. Vi beholdt en del af legetøjet – det viste sig at være en ret god forretning. Derudover har vi i dag en pæn stor vinaf-

deling med cirka 3.500 flasker, hvoraf vi på enkelte mærker har fået speciallavet en etiket med Skottegården. Og så har vi løbende forskellige sæsonspecialiteter fra et gartneri for at give forretningen et torvepræg og masser af friske blomster,” fortæller Lars Jensen Christholt. Han fortsætter: ”Til vores mange ældre kunder har vi stort set alle varianter af frosne middagsretter. Derudover har vi taget et stort sortiment af sukkerfrie varer ind for at tilgodese det voksende antal af diabetes 2-kunder, der kommer. Til alle højtider er butikken klædt festligt ud og tilbyder et bredt udvalg af enten julenisser, fastelavnsdragter, påskeæg eller halloweenlygter. I det hele taget er bredden i varerne meget vigtigt for os. Har man eksempelvis brug for en ny kaffemaskine søndag morgen, håber jeg, at kunderne kigger forbi hos os, det er nemlig her styrken i vores forretning ligger.”

• • P • Nø • So • ft Dv ic • d-fi J • uice l Ud pre • s b Sto ring Udbringning for en tyver • r fe nin st Udover en bred vifte af specialvarer distancerer • Gav G ep o forretningen i Kastrup sig også med et koncept • ou se Ud rme udd omkring vareudbringning. • e taf flu ten g Sp • ”Vi bringer ud samme dag, hvis der bliver ringet on ter er so Fo inden klokken 14.00. Og det er en stor succes•for C dbo rat l d os. Det koster en flad tyver, og så har vi seks •unge S irkus turn for e pe • est ring cia drenge, der bringer varerne til adressen på butik L i l l ok ite lin • g kens to cykler.” Etn ale p ter • r isk o e v duc Hu • en a s ter Ud e by rer • lejn ens Ap tur ing • o Fis teke af g istko • n l r k a aft Bo ebil ale s og tor • gb po u


20

KOMM E PÅ GA R DEN 6. DEN JANUA R 2011

HJÆLP GIGTFORENINGEN MED 50 ØRE EKSTRA KØB VELGØRENHEDSFRIMÆRKET 2011 OG STØT EN 1 AF 8

GIGT velgørenhedskamp11 ann 285x185.indd 1

24-11-2010 17:30:08


Vi tager retur – hvad gør du? 21

Vær med til at be skytt Aflever tomme fla e miljøet. sker og dåser i butikken

Vi er stolte af vores populære CARPACCIO - men vi kan så meget andet...

SKARE FOOD A/S – Kongensgade 47 – DK-6070 Christiansfeld – Tel.: +45 74 56 11 18 – Fax: +45 74 56 11 66 – E-mail: food@skare.dk – www.skare.dk


r . nte mm tor elæn on rc istk po tur s og gla af le f ta era il s t bu ik en ne t sul g bu a n ost istko amp r sk æt Di dhed rvare un ike S abet j ø t Di lg nse tersa ding • g Re ms bin rill nlæ • Blo ster af g ølsa m ing d • f fa ing Blo lejn g a gn • Ud ejnin lsma r l • ate Ud og ø m o • Vin leaut b ø il • nsl Sp 22

Vi er mere end bare en discountbutik

Kenneth Holde indledte sin købmandskarriere som 15-årig, hvor han gik i lære i Kvickly. Siden 2004 har han været herre i sin egen REMA 1000-butik, først på Hammerichsgade i København og siden på Frederiksberg, hvor han for tiden kører en testperiode med etniske varer – og indtil videre med succes. 550 kvadratmeter REMA 1000 på Rosenørnsallé på Frederiksberg. Få meter længere nede af gaden ligger der en Irma, og lige rundt om hjørnet frister de røde farver ved indgangen til en Fakta. Den korte afstand mellem konkurrerende dagligvarebutikker er hverdagen, man må leve med, når man har butik i hovedstaden. Til gengæld tvinger det forretningsindehaverne til at tænke kreativt, når det gælder om at erobre kunderne. For Kenneth Holde er det en af de sjoveste udfordringer ved at være købmand. ”Jeg synes, det er vigtigt at kunne tilbyde kunderne noget mere - noget, de andre ikke har. Og jeg tror på, at jeg på den måde kan erobre nogle faste kunder, der gerne vil have et udvalg, som ikke er almindeligt i discountforretninger. Overraskelsesmomentet, når man er nede for at handle, er netop medvirkende til, at folk gerne vil komme igen. Lige nu kører jeg eksempelvis en test på flere etniske varer – men vi har tit mulighed for at få noget, der er anderledes, specielt på frugt og grønt – og jeg prøver det gerne af. Nogle gange går det godt, andre gange knap så godt,” fortæller den 30-årige købmand. Lyt til kunderne Et andet eksempel, som Kenneth Holde fremhæver, er et nyt fiskesortiment i kæden, som ifølge købmanden ligger i et supergodt prisleje. ”Vi tilbyder f.eks. både lakse-, torske- eller rødspættefileter til 29,95 kroner pr. pakke – og det er altså et prisleje, hvor normale familier har råd til at købe fisk til hverdag. Sådan noget synes jeg også er sjovt at arbejde med. Det er et eksempel på, at vi, selv om vi er discountforretninger, både kan overraske og chokere lidt med vores produkter.

”Vi har gode priser og produkter, og så kan vi have flere specialvarer – eksempelvis inspireret af de lokale kunder, som handler hos os. Og det er jo en vigtig detalje at huske at lytte til dem, der lægger pengene i butikken,” pointerer Kenneth Holde.

Kenneth Holde, REMA 1000 på Frederiksberg.


B Pø • N lse • So øgle • D ftic ud • Ju vd- e • U icep film • St dbr res • G or f ingn ser • G ave est ing • U our pos • Sp dflu me eud • Fo on gte tafte de ne ling • Ci db sora r r • Sp rku old t t s u e • Lo ci fo rn • Et kal alit rest eri • H nisk e p eter illin ng g • U use e v rod d u a b • Ap lej y re ce nt • Fi ote nin ens r er s g t k k • Bo e er af uri b s • Po gb il aft gla tk al • D stb us e s o onto i g u æ • Su t po r tis ik n t • D rc d k o el • Re iabe hed ns æ u n s n t l k • Bl i e s k m a e n m • Bl om tøj erv mp t . a s re agn • U om ter r d s s e • U lej ter alg • Vi dlej nin bin • Sp n- nin g a din • M ille og ø g af f gri g • D otio aut lsm fad ll • Le am ns om ag øl

23

Det lokale vinder frem i en global tid Af Flemming Birch, chefkonsulent, Retail Institute Scandinavia

I kølvandet på globaliseringen søger forbrugerne tilbage til det lokale og trygge. Faktisk ser det ud til, at jo mere globale vi bliver, jo mere orienterer vi os mod det nationale og lokale. Jo lettere adgang vi har til internationale fødevarer året rundt, desto mere længes vi efter danske, friske grøntsager og frugter, og jo mere den globale krise kradser, desto mere interesserer vi os for at værne om de lokale arbejdspladser og lokalsamfund. Selvstændige købmænd kan i høj grad differentiere sig på et lokalt vareudbud. Ikke mindst, fordi der pt. ikke findes strategier på koncernniveau i de store kæder for samarbejde med lokale producenter. Husk i den forbindelse på, at differentiering handler om at have varer på hylderne, der får folk til at foretrække butikken frem for andre butikker, ikke om, at disse varer i sig selv skal være en guldgrube. Vis dine lokale leverandører frem Lokale varer kan spille en væsentlig rolle for de selvstændige – og fleksible – købmænd. Husk at fortælle historien om varerne i butikken, f.eks. som de gør hos den amerikanske kæde Whole Foods Market. Her er der skilte ved siden af de lokale produkter med titlen ”Mød din landmand” og et billede samt en kort beskrivelse af producenten. Det er nemt, det fanger opmærksomheden, og det tegner et positivt billede af butikken. Det lokale er ikke kun attraktivt på produktsiden. I en tid, hvor forbrugerne er skeptiske over for store selskabers motiver, og hvor vi helst ville købe vo-

res grøntsager fra DR2’s Bonderøv, vækker det tillid at være lokal handlende. Hvis vi er på fornavn med den lokale købmand, har vi større tillid til ham – også hvis han befinder sig i en kæde, der kommer i modvind – hvis altså det ikke er ham, der er årsag til modvinden naturligvis.

Vi tilgiver i øvrigt også nemmere småfejl, hvis vi forbinder butikken med et menneske som os selv snarere end med skilt over døren. Så er vi mere tilbøjelige til at gøre venligt opmærksom på, at et par af icebergsalaterne ser lidt triste ud i stedet for at bande for os selv over, at det da også er for dårligt og beslutte os til, at her køber vi aldrig salat mere. Købmanden skal gå forrest Købmanden er selv det vigtigste redskab til at skabe loyale kunder i en tid, hvor konkurrende discoutbutikker trækker folk til. Det kræver, at man brænder for sine produkter og for at dele dem med kunderne, og at man brænder for at give sine kunder nye oplevelser. Så vil forbrugerne nemlig gerne lade sig rive med af begejstringen. Det kræver også, at man spiller en rolle lokalt. Det betyder ikke, at man sponsorerer samtlige lokale arrangementer, men at det er her, man køber billetterne til den lokale revy, eller at det lokale snapselaug får lov at dele smagsprøver ud. Supermarkeder er forudsigelige og ens, men det er kun godt. Det betyder nemlig, at der skal meget lidt til for at bryde rammen og skille sig ud. Og skabe noget, der ikke blot glæder kunden nu og her, men også får kunden til at tale med andre om det.


B Po • D stb • Su iæti • D nd stk • Re iabe hed • Bl nse tik ska • Bl om tøj erv ar • U om ster er d s s t l a • U e e l r j g • Vi dlej nin bin g d n n • Sp in a in • M ille og ø g af f gri g • D otio aut lsm fad ll • Le ame nsl om ag øls • H geh aft øb ater nin anl g æ • Le opp jør en g v e n

24

Gør en forskel – og fortæl os det! John Wagner, DSK’s adm. direktør og medlem af økonomi- og erhvervsministerens Detailhandelsforum, har en bøn til alle butikkerne i ”Udkantsdanmark”: Fortæl os nu, hvad det er, I har brug for for at overleve. ”Jeg ved ikke, om vi får chancen en gang til, derfor kære købmænd udenfor de 20-25 største byer i Danmark: Min mailadresse er jw@dsk.dk. Hvis du har en god idé til regering og folketing om, hvad man kan gøre for at styrke butikslivet i det såkaldte ”Udkantsdanmark”, så send mig snarest dine forslag.” Bag denne opfordring står DSK’s adm. direktør igennem de seneste 15 år, John Wagner. Medlem af Butiksstrukturkommissionen for en halv snes år siden. Medlem af miljøministerens detailhandelsudvalg, da planloven blev revideret for tre år siden. Og nu medlem af økonomi- og erhvervsministerens Detailhandelsforum, der skal komme med forslag, der kan understøtte butikkerne i landdistrikterne. ”Jeg tror, at vi alle godt ved, hvad det vigtigste er for vores mindre butikker uden for de største byer – ja, for hele DSK’s medlemskreds; nemlig at planlovens detailhandelsbestemmelser fastholdes, så vi ikke får flere storcentre, lavprisvarehuse og discountbutikker uden for de større byer,” siger John Wagner og lover, at DSK – traditionen tro – vil kæmpe ”som Caroline Wozniacki” for at vinde også denne match. ”Men vi må i kampen for en Grand Slam ikke glemme de små opgør, som sammenlagt kan få lige så stor betydning for mange butikker: Jeg tænker på f.eks. behovet for en ændring af mange kommuners nye indkøbspolitik, der belønner landsdækkende engrosvirksomheder på bekostning af butikkerne i lokalsamfundet. Eller hvad med regeringens tanker om at frigive løssalgsprisen på aviser, ugeblade og magasiner – en tanke, som ikke ”bare” er problematisk for de mange nærbutikker, som risikerer at miste bladsalg til discountbutikker, der måske vil sælge Ekstra Bladet og Se & Hør ”på tilbud”, men som også risikerer at få store konsekvenser for nyhedsformidlingen til ”Udkantsdanmark”.

John Wagner, adm. direktør i DSK.

Grim betegnelse DSK’s direktør tygger lidt på ordet: ”Udkantsdanmark”: ”I virkeligheden hader jeg det begreb – og jeg gør det endnu mere, hver gang jeg selv kommer til at bruge det. Hvis du tager et Danmarkskort og sætter en passer i Samsø og slår en ring rundt om Skagen, Tønder, Gedser osv., så er København jo også en del af det såkaldte ”Udkantsdanmark”. Faktisk er det rigtigt mange steder i provinsen, at vi har de købmænd, der gør den allerstørste positive forskel i deres lokalsamfund, og som – på trods af den lokale befolknings- og erhvervsudvikling – fremviser imponerende resultater, som alle har dyb respekt for. Også på den baggrund bør vore medlemmer blive meget bedre til at udveksle erfaringer – købmændene i de enkelte kæder, men, synes jeg, også gerne købmænd på tværs af kæder.”

Nytårsforsæt Det har lige været jul, men John Wagner har et par ønsker eller tre tilbage til det nye år: 1: ”Hvor ville det være skønt, hvis købmændene i 2011 bruger mere tid på at tilbageerobre markedsandele fra de reelle konkurrenter, Coop og Dansk Supermarked, end til at flytte bagateller mellem hinanden.” 2: ”Købmændene har et stort potentiale i at gøre en endnu større forskel i deres lokalsamfund – det er ikke forbudt at lade sig inspirere af gode kolleger!” 3: ”Købmændene kan også gøre en forskel, hvis de ærligt fortæller os i DSK, der kæmper den politiske kamp for købmandens fremtid, hvad de allermest har brug for af politiske initiativer for at overleve.”


D

M ven eb ne od d org ta e m e m g U ds o- e b usi m sta ru k yk n g ni de te ng m bat ed te sm rier ag m sp .m rø . ve r

25

DSK’s fødevareafdeling i Købmændenes Hus i Hellerup.

DSK, når det handler om råd og dåd For at købmændene kan gøre en forskel, er der nogen, der må tale deres sag, hver gang regler og love laves om. Det gør DSK. De Samvirkende Købmænd (DSK) er brancheorganisation for ca. 1.500 købmandsejede supermarkeder og nærbutikker. Det er kæder som SPAR, SuperBest, REMA 1000, KIWI minipris, Løvbjerg, 7-ELEVEN, ABC-Lavpris, NærKØB, LetKøb, Go’on og Dagrofa S-Engros. Bag DSK står også de to grossister i den frie sektor: Dagrofa/SuperGros A/S og Reitan Distribution. DSK’s medlemmer har tilsammen en markedsandel på knapt 1/3 af dagligvaresalget i Danmark. Vi tager kampen op Det er DSK’s formål at skabe de bedst mulige vilkår for selvstændige forretningsdrivende i dansk dagligvarehandel. En af DSK’s vigtigste opgaver er derfor at deltage aktivt i tilblivelsen af love og bekendtgørelser, der berører dagligvarehandelen, og informere købmændene om disse regler. Blandt DSK’s store udfordringer er at fastholde planloven, der er altafgørende for at bevare en finmasket butiksstruktur. En anden hovedopgave er fødevarereglerne, som DSK arbejder for skal være hensigtsmæssige og løbende informerer og rådgiver butikkerne om.

Udfordringer Man har fra politisk side valgt at lægge hele detailhandelen under pres ved at liberalisere lukkeloven og true med drastiske planlovsændringer. For dagligvarehandelens vedkommende er fedtafgiften også en mørk, truende sky, som mest af alt ligner endnu en afgiftsknap, som politikerne frem over kan skrue op efter behov, og som helt sikkert vil skabe mere grænsehandel. DSK forventer desuden, at vi det kommende år - udover kampen for planloven og mod grænsehandelen - bl.a. skal fokusere på: • Elektronisk egenkontrol, så det bliver et endnu bedre værktøj for butikkerne til en effektiv egenkontrol. • Forhandlinger om det tyske pantproblem, hvor tyske butikker fortsat sælger øl og sodavand på dåse uden opkrævning af pant. • Kortselskabernes gebyrer for brugen af internationale betalingskort. • Rabatkuponer, som DSK er imod, fordi det skaber et uigennemskueligt marked og medfører store administrative byrder for butikkerne.

• Ba • g Pø erbrø • lse d Nø bar • gle So ud • ft Også markedsføringsregler, kravene til etisk adlev Dv ice eri • ng d-fi færd og sunde supermarkeder m.m. beskæftiger Jui til l m • c som DSK sig i stigende grad med. Desuden arbejder U epr me e d • s b S DSK for harmonisering af afgifter på grænsehanrhu rin ser t gn sgæ or • i n f delsvarer, rimelige vilkår i pant- og retursystemet, g ste Ga est • r v deltager i kampen mod sort økonomi og arguGo epos • e u menterer for lavere moms på frisk frugt og grønt Ud rme udd • e taf flu ten ling g Sp som led i sundhedspolitikken m.m. • on ter er sor Fo a • d Cir bold t • t ku urn s


26


27

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagerbrød Pølsebar Nøgleudlevering til sommerhusgæster Softice Dvd-film Juicepresser Udbringning Stor fest Gaveposeuddeling Gourmetaftener Udflugter Sponsorat Fodboldturnering Cirkusforestilling Specialiteter Lokale producenter Etniske varer Huse byens turistkontor Udlejning af glas og porcelæn mm. Apotekeraftale Fiskebil Bogbus Postbutik Diætistkonsulent Sundhedskampagne Diabetikervarer Rensetøj Blomstersalg Blomsterbinding Udlejning af grill Udlejning af fadølsanlæg Vin- og ølsmagning Spilleautomater Motionsløb Dameaften Legehjørne Hoppeborg Levende musik Modtage brugte batterier m.m. Demo-stande med smagsprøver Udsmykning Ostebil Briller Optikerservice Fastelavnsarrangement Onlinebutik Julesokker til børnene

Idé-liste Du kan være sikker på, at DSK fortsat har både arbejds- og boksehandskerne på i kampen for butikkernes vilkår, så du kan koncentrere dig om din butik. Købmændene her i brochuren har fortalt om, hvad de gør for at gøre en forskel. Her er endnu flere ideer. Listen kunne selvfølgelig havde været meget længere, men måske er der nogle af idéerne, du kan bruge, eller måske kan de inspirere dig til helt nye idéer, så du selv kan fortsætte listen. Rigtig god arbejdslyst – og god handel.

DSK vil gerne takke de samarbejdspartnere, der har valgt at medvirke til udgivelse af denne brochure.

Rieber & Søn Danmark A/S · Havnevej 32, Havnsø · 4591 Føllenslev Telefon 59 26 90 50 · www.rieberson.dk


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bagerbrød Pølsebar Nøgleudlevering til sommerhusgæster Softice Dvd-film Juicepresser Udbringning Stor fest Gaveposeuddeling Gourmetaftener Udflugter Sponsorat Fodboldturnering Cirkusforestilling Specialiteter Lokale producenter Etniske varer Huse byens turistkontor Udlejning af glas og porcelæn mm. Apotekeraftale Fiskebil Bogbus Postbutik Diætistkonsulent Sundhedskampagne Diabetikervarer Rensetøj Blomstersalg Blomsterbinding Udlejning af grill Udlejning af fadølsanlæg Vin- og ølsmagning Spilleautomater Motionsløb Dameaften Legehjørne Hoppeborg Levende musik Modtage brugte batterier m.m. Demo-stande med smagsprøver Udsmykning• www. jsdanmark.dk • 544310 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools

De Samvirkende Købmænd De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej 41 Postboks 122 2900 Hellerup

Tlf.: +45 39 62 16 16 Fax: +45 39 62 03 00

dsk@dsk.dk www.dsk.dk

Januar 2011


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.