DA Økonomi & Næring Mai 2022

Page 1

– Skal bli Norges grønneste by Det bygges som aldri før i Elvebyen, og spesielt elvelangs på begge sider. Drammens nyansatte kommunalsjef Anne-Marie Vikla tviholder på kongstanken om at Drammen skal bli Norges grønneste by, der det skal være godt for alle å bo. SIDE 14 - 19

n DRAMMENSAVISA – ØKONOMI & NÆRING

n NR. 5 - 2022

Få full innsikt i Innsikt 2022

Næringsforeningens prosjektleder Herborg Børve Rasmussen og markedssjef Tom Wang sier årets Innsikt på Bragernes torg 8. og 9. juni vil være matnyttig for hele Drammens næringsliv.

SIDE 8-9

Sammen for flere revisorer i Drammen De store regnskaps- og revisjonsselskapene har alle etablert seg i «nye» Drammen. Nå samarbeider de om et felles løft for å skaffe flere kloke hoder til egen bransje. Hos EY i SporX jobber revisorene Bjørn Erik Mathisen (25) og Mehwish Sheikh (29) som begge har flyttet til Drammen, henholdsvis fra Oslo og Asker. SIDE 6-7

Vi gir deg lynraskt internett og underholdningen du elsker. Der du er. Bli kunde du også! Sjekk om du kan få på vikenfiber.no

ECIT Solutions styrkes på IT

En fusjon i eget selskap skal bidra til å gjøre ECITs IT-miljø enda sterkere, sier Torstein Håvardsrud, Administrerende direktør i ECIT Solutions One og kommunikasjonssjef Iselin Paulsen i ECIT.

SIDE 3

Helt frampå – Helt Bakpå

Thomas Sørums livsmotto er «Enten går det bra, eller så går det over». SIDE 20


2

DA - Økonomi & Næring

25. mai 2022

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

STASJONSARBEID: Fra anleggsarbeid sommeren 2021 ved Drammen stasjon. FOTO: MARIANNE HENRIKSEN, BANE NOR

Støtte til utslippskutt på anleggsplassene Flere jernbaneprosjekter i Drammen og Sande skal bidra til grønnere utbygging. Det kan styrke hele byggebransjens kunnskap om utslippsfrie anleggsplasser. GEIR A. ARNEBERG tekst Samferdselsdepartementet har på riksplan gitt støtte til totalt 12 prosjekter som skal bidra til mer bærekraftige utbygginger. Brorparten av satsingen skjer i drammensdistriktet. Bane NOR står bak seks av disse, og samarbeider i tillegg om ytterligere ett prosjekt med Nye Veier og Statens vegvesen.

Klimabesparende Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier at hvis Norge skal få ned klimagassutslippene i transportsektoren, må vi kutte utslippene på anleggsplassene. Han minner om at gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store mengder klimagasser. – Derfor setter vi nå i gang 12 pilotprosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli fossilfrie, sier Nygård. Dette er prosjektene i Drammen og Sande som Bane NOR har fått støtte til å gjennomføre i 2022: Ombygging av dieseldrevet skinnegående lastetraktor til elektrisk kjøretøy.

• Bruk av ladbar elektrisk gravemaskin til bygging ved Sande omformerstasjon. • Kartlegging av fossilfrie maskiner til bruk på Sandnes stasjon. • Testing av elektriske ladecon-

tainere istedenfor dieselaggregater i Drammen. • Utvikling av dataverktøy for å overvåke fossildrevne maskiner i Drammen og finne utslippsreduserende tiltak.

– Viktig for Bane NOR – Å kunne prøve ut løsninger for å redusere direkte utslipp, er viktig for Bane NOR. Bruk av fossilt drivstoff utgjør en del av kli-

mautslippene når jernbane skal bygges og driftes. Vi er opptatt av alt som kan minske vårt fotavtrykk, og sørge for enda bedre og mer klimavennlige prosjekter, sier Vibeke Tegneby, bærekraftsansvarlig i Bane NOR. Årlig rapporterer Bane NOR inn tallene for direkte utslipp til Samferdselsdepartementet. Målet er en reduksjon på minimum 40 prosent innen 2030.

4 Fakta Prosjekter i Sande og Drammen som er tildelt støtte i 2022 Det skal bygges ny omformerstasjon på Sande, for levering av strøm til togene. Prosjektet går ut på å teste ut en elektrisk gravemaskin i arbeidet med å bygge ny vei frem til omformerstasjonen. Anleggsplassen ligger på landsbygda, der det ikke er enkelt med tilgang på ladeutstyr. Prosjektet skal avdekke hvordan en elektrisk gravemaskin vil fungere sammen med fossildrevne maskiner og blant annet svare på følgende spørsmål: Hvor brukervennlig og effektiv vil en elektrisk variant være? Hvordan blir det å skaffe reservedeler ved et havari? Og hvordan blir det å bygge lange høyspentanlegg og nettstasjoner for å skaffe strøm til ladning, ute på bygda? Målet er å bidra til at markedet vil få flere elektriske maskiner i drift, slik at tilgangen blir bedre, og ladning og bruk kan bli enklere på sikt. ■ Tildelt støtte: 3,2 millioner kroner. Det bygges ny jernbane i Drammen. Her er det mange mindre maskiner og mye utstyr som trenger strøm. Til denne jobben trengs det 15 aggregater, som bruker rundt 200 000-250 000 liter

diesel årlig. Det forbruket kan kuttes ved bruk av elektrisk drevne ladecontainere. Prosjektet skal se på hvilke konsekvenser denne omleggingen får for CO2-utslippene, kostnader til utstyr og energi, hvordan det påvirker arbeidet og hvor store disse strømcontainerne ideelt sett bør være. ■ Tildelt støtte: 2,5 millioner kroner. Utbyggingen i Drammen vil utvikle et eget dataverktøy for å finne ut: 1. Hvilke arbeidsoperasjoner som ikke krever forflytning og kan løses med utslippsfrie maskiner. 2. Overvåking av energibruk til utslippsfritt utstyr, for å kartlegge det totale behovet for strøm. 3. Datagrunnlaget skal redusere direkteutslipp gjennom mer effektiv bruk av maskiner og utstyr. For eksempel skal en finne riktig antall maskiner med riktig størrelse, korrekt bruk og registrering av svingninger i energibehovet. ■ Tildelt støtte: En million kroner.

Hva med neste 17. mai? Rekorddeltagelse og rekordinnlevelse. 17. mai ble endelig den gledens dag den skal være. For første gang på tre år kunne vi feire vår selvstendighet i full blomst og i fullt solskinn. Men selv om det er lenge siden sist vi kunne feire i fellesskap, uten den berømmelige koronameteren, er det likevel noen skyer i horisonten. Så rådet må være; hold på lommeboka. Den friheten vi har feiret siden svenskene slapp taket i 1905 er plutselig ikke like gitt som den har vært under brorparten av disse årene – bortsett fra krigsårene 1914

til 1918 og 1940 til 1945. Historien har nemlig en stygg historikk for å gjenta seg. For i dag er det igjen krig i Europa. Og vi merker den allerede på kroppen, også her hjemme på berget. Dels gjennom en flyktningkrise rike Norge må stille opp for. Dels gjennom rekordinflasjon, dels gjennom rekordhøye bensin- og dieselpriser, dels gjennom skyhøye energipriser på strømmen, dels gjennom rentehevninger – med flere i vente, og dels med en ufrivillig stans i leveringer av biler, råvarer og importerte produkter vi har tatt som en selvfølge i flere tiår.

For selvfølgelighetene vi har tatt for gitt under 1980-, 1990- og 2000-tallet er ikke lenger like selvfølgelige. Med disse utsiktene i betraktning, blir man litt svett når man vet at kredittgjelda og lånegraden til norske forbrukere blir mer omfattende og vokser i rekordtempo for hver dag som går. Når det også meldes om vesentlig prisstigning på matvarer utover i 2022, så må man få stille seg spørsmålet om fremtiden. Og hva med neste 17. mai? Vi får trøste oss med at vi bor i et demokratisk land med et svimlende oljefond og

politikere som lever på lånt tid. Derfor er det sikkert like mye å rope hurra for på 17. mai 2023 også?

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


25. mai 2022

DA - Økonomi & Næring

3

ECIT styrker seg på IT

FUSJONERER: Torstein Håvardsrud, Administrerende direktør i ECIT Solutions One og kommunikasjonssjef Iselin Paulsen i ECIT opplever at bransjen trenger ytterligere påfyll av arbeidskraft og fagkunnskap. En fusjon i eget selskap skal bidra til å gjøre ECITs IT-miljø enda sterkere.

ECIT Solutions, ECIT Init, Simplify og ECIT Dulram har blitt ett selskap. Drammensbaserte Dulram har utviklet seg til et fullblods selskap innen It-sikkerhet og skytjenester med over en halv milliard i omsetning. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Kombinasjonen av sterke fagmiljøer og bransjekunnskap, servicegrad og demografi – skal gi bedre muligheter for ECITs kundeportefølje. Derfor tar de steget enda lengre og legger flere selskaper inn under samme paraply. Med mer enn 160 ansatte, sterk

fagkompetanse og et attraktivt tjenestetilbud, er ECIT Solutions One blitt en strategisk IT-partner for kunder på hele Østlandet. – Vi styrker staben ved å samle fagmiljøene. Å skape en felles fagenhet der det i dag er mangel på ressurser, gjør oss faglig sterkere. Bredden av tjenester gjør oss til en av Østlandets mest slagkraftige leverandører på IT-sikkerhet, sier administrerende direktør Torstein Håvardsrud (45) i ECIT Solutions. Etter 20 år i It-bransjen og sjef i drammensbaserte Dulram siden 2014, mener Kongsberg-mannen den siste sammenslåingen er som en ny milepæl å regne for selskapet.

Et kunnskapsløft

ADM DIR: Torstein Håvardsrud.

Drammensavisa møter Håvardsrud og ECITs nye kommunikasjonssjef Iselin Paulsen (42) på hovedkontoret i Bjørnstjerne Bjørnsons vei 110 på Strømsø. Paulsen – som kommer fra Holmestrand – har vært i

It-bransjen i fem år, etter flere år som lokalpolitiker. Selv om hun ikke vurderer noen retrett til politikken, blir hun samtidig møtt med noen politiske utfordringer i sin nye jobb. – Datasikkerheten er virkelig blitt satt på prøve. Og spesielt etter at Russland startet krig mot Ukraina. Trusselnivået er blitt mye høyere enn hva som kommer fram i media, sier Paulsen. – Vi ser at det stadig økende trusselbildet påvirker måten ECIT Solutions One jobber på, og som gjør at vi hele tiden må være i forkant. Derfor er vårt generelle råd til alle bedrifter at man tar en skikkelig gjennomgang av sine sikkerhetsrutiner. Om ikke annet bør enhver bedriftsleder følge sikkerhetsanbefalingene til Nasjonale sikkerhetsmyndighet (NSM.no) Informasjon som er tilgjengelig for alle, sier Håvardsrud.

Styrket tjenestetilbud Det nye selskapet ECIT Solutions

4 Fakta: ECIT Solutions One ■ ECIT Solutions One er kunnskapspartneren på Private og Public Cloud, nettverk og kommunikasjon, den moderne arbeidsplassen, compliance og IT-sikkerhet, og hjelper kundene å styrke forretningen og gripe muligheter. Med seks regionale kontorer i Norge utvikler vi nære og langsiktige kunderelasjoner. Våre mer enn 160 ansatte hjelper kundene med sin digitale transformasjon.

One skal levere en bred portefølje av tjenester og produkter, og skal samtidig beholde nærheten til kundene og holde et høyt servicenivå. ECIT Solutions One vil være til stede på lokasjonene Drammen, Fornebu, Hønefoss, Kongsberg, Tønsberg og Sandnes. – Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen Private og Public Cloud, nettverk og kommunikasjon, den moderne arbeidsplassen, compliance og IT-sikkerhet. Vi er en totalleverandør av skytjenester til kunder innenfor både offentlig og privat sektor. Vår tilstedeværelse i Norge styrkes vesentlig med tilgang på flere

■ ECIT Solutions One er en del av ECIT-konsernet, som hjelper en bred kundebase med IT, software og regnskap. ECIT har en proforma omsetning i 2021 på 2.6 milliarder kroner og over 2,200 ansatte fordelt på 10 land. Oppkjøp og fusjoner har vært en nøkkeldriver for selskapets vekst, og ECIT har fullført mer enn 125 oppkjøp siden 2013.

rådgivere som kan hjelpe kundene våre med digital transformasjon og innovasjon, forteller Torstein Håvardsrud. – Vi opplever i dag kraftig vekst. For å dekke den økende etterspørselen, er vi stadig på jakt etter nye talenter. Derfor har vi også etablert vårt eget interne lærlingeprogram med egne mentorer. Når vi jakter på flere unge it-medarbeidere, rekrutterer vi fra hele Norge. Vi er spesielt ute etter dem som vil være med på denne vekstreisen i en bransje preget av innovasjon, utvikling og muligheter, avslutter Håvardsrud.


Næringslivet, det offentlige, innbyggere og studenter samles på regionens viktigste møteplass!

Bragernes torg

UTSTILLERE

8.-9. juni

Bli kjent med alle de fremoverlente virksomhetene i utstillerteltet. Gratis inngang – åpent for alle.

Bragernes torg skal fylles med utstillere og konferanser, når vi sparker i gang andre utgave av regionens næringslivssamling.


Sammen for bærekraftig VEKST

Bragernes torg skal fylles med utstillere og konferanser, under Innsikt 2022. I utstillerteltet vil du møte spennende virksomheter som byr på seg selv, og i konferanseteltet kan du la deg inspirere, undervise og underholde av et rikholdig konferanseprogram.

PROGRAM Alle konferanser foregår i konferanseteltet på Bragernes torg.

ONSDAG 8. juni 08:30 - 18:00 | Utstillerteltet – gratis og åpent for alle 09:00 - 10:30 | Omstilling 11:30 - 13:45 | Kompetanseløftet 14:30 - 16:30 | Tillit 17:00 - 18:00 | Debatt – gratis og åpent for alle

TORSDAG 9. juni 08:30 - 16:00 | Utstillerteltet – gratis og åpent for alle 09:00 - 11:00 | Teknologi og innovasjon – reisen til fremtiden 12:00 - 14:00 | Byutvikling: Fra hardware til software 14:30 - 15:30 | Debatt – gratis og åpent for alle 18:00 - 00:00 | Takfest

Billettpriser, påmelding og mer info på nfdr.no

Hovedpartnere:

Partnere:

For mer informasjon om billettpriser, program og utstillere se nfdr.no


6

DA - Økonomi & Næring

25. mai 2022

Unge kolleger i vokse Stadig økende etterspørsel etter revisorer i Drammen

Revisjonsnæringen opplever sterk etterspørsel etter ny arbeidskraft – og spesielt i Drammen. Det merker både revisjonshuset EY (Ernst & Young), Deloitte, KPMG, BDO og PwC. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Behovet gjør seg i høyeste grad gjeldende i Drammen, som de siste par årene har opplevd at flere av landets aller største revisjonsselskap etablerer seg i elvebyen. Det anslås at cirka 75 prosent av revisorene som utdannes hvert år, havner i Oslo. Men Drammen legger til rette for å ta en stadig større del av denne kaka. På landsbasis etterspør man 5.000 nye revisorer i Norge de neste fem årene. Bransjen rekrutterer stadig flere

drammensere. Drammensavisa møtte to unge revisorer, som begge har etablert seg i Drammen etter å ha vokst opp i henholdsvis Asker og Oslo.

Ungt klientell i grønt bygg Bjørn Erik Mathisen (25) og Mehwish Sheikh (29) er begge Senior Associate i EY revisjon. I 8.-etasje i det nye miljøbygget SporX på Strømsø jobber de sammen med 50 andre revisorer i EY (Ernst & Young). Til høsten er planen å fylle de på med ytterligere fem medarbeidere. Mathisen

mener at jobbsøkere bør åpne øyene for de mange gode karrieremulighetene som finnes i Drammen. Og spesielt innenfor sin egen bransje. – Her får revisorer mulighet til å bygge seg opp en unik kompetanse. I Drammen har vi ofte direktekontakt med eierne i de lokale bedriftene. Her tas ofte beslutninger raskt. Det betyr at vi må være i stand til å snu oss kjapt rundt, sier Mathisen. Mehwish Sheikh deler sin kollegas oppfatning om de gode mulighetene i Drammen. – Som revisor i Drammen får man mulighet til å bygge seg opp en kompetanse langt utover tradisjonell revisjon. Vi bistår kundene våre i et bredt spekter av økonomiske spørsmål, sier Sheikh.

En bransje i endring De to gode kollegene er også skjønt enige om at bransjen de selv har valgt seg, fortsatt sliter med uforholdsmessig dårlig rykte. – Fordommene mot at dette yrket er kjedelig, er feil. Det kan vi begge skrive under på. Jeg vil heller si det motsatte. Dette er en bransje i endring, med fokus på miljø, trivsel i en papirløs verden, sier Mathisen. Og spesielt miljøet i det nye 10-etasjers miljøbygget SporX vis’a vis jernbanen, får uhemmet skryt. – Det er i hvert fall en gjennomført grønn tanke. Med sykkelparkering i kjelleren, konstruksjon i trevirke og store, moderne luftige kontorer kronet med en fantastisk takterrasse på toppen. Og selv om man nå primært rekrutterer unge revisorer, har vi her hos

oss en god miks av gammelt og ungt mannskap. Rutinen den litt eldre garde representerer, utfyller godt det miljøet vi har her, sier Sheikh, og legger til at de jobber i åpent landskap og har en rekke sosiale eventer som de deltar på for å skape den gode atmosfæren på jobb. –Og for eventuelt de som måtte vurdere en slik jobb, så er det absolutt en sikker vei å gå, tillegger Mathisen, som i likhet med Sheikh har jobbet i selskapet (bygget er fra 2022) siden starten i 2019.

Felles rekruttering Den store etterspørselen for revisorer er et generelt problem – ikke bare i Drammen. Som et resultat har Norges største revisjonshus, som til vanlig er konkurrenter, gått sammen om en fel-


25. mai 2022

DA - Økonomi & Næring

7

ende næring REKREASJON: Den herlige

utsikten som kan nytes fra den felles takterrassen til leietakerne i SporX på Strømsø, er blitt et yndet lunsj- og friområde for de mange ansatte. Bjørn Erik Mathisen og Mehwish Sheikh sier området fungerer som en slags rekreasjonsplass under lange arbeidsdager.

TILFYTTERE: Bjørn Erik Mathisen og Mehwish Sheikh er begge Senior Associate i EYs revisjonsavdeling, og begge har de flyttet til Drammen etter jobbskifte. Henholdsvis fra Asker og Oslo.

les kampanje i regi av Den Norske Revisorforening. Kampanjen rulles nå ut i Drammen. – Det er nettopp det store beho-

vet – samt det fremtidige potensialet i denne bransjen – som har resultert i dette unike samarbeidet, uttaler administrerende direktør i Revisorforeningen,

Karen Kvalevåg. Hun vektlegger den ventede veksten i næringslivet, som spesielt vil gi gode karrieremuligheter for revisorer i Drammensregionen.

NYTT: Det nye bygget SporX, på Strømsø rommer flere nye selskaper, blant annet Ernst & Young i 8.-etasje. ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER


8

DA - Økonomi & Næring

25. mai 2022

FULL INNSIKT

KLARE: Innsikts prosjektleder Herborg Børve Rasmussen og Næringsforeningens markedssjef Tom Wang med taktfaste steg på torget. Om drøye to uker er de klare til å samle næringslivet midt i hjerte av Drammen.


25. mai 2022

DA - Økonomi & Næring

9

I INNSIKT 2022

SNART ÅPNING: Folksomt og intenst. Slik ser arrangøren for seg at Innsikt i Drammen kan bli når næringsmessen åpner for publikum 8. og 9. juni.

De hevder å ha kontroll på det meste foran den store Innsikt-konferansen til Næringsforeningen på Bragernes torg 8. og 9. juni. Det eneste prosjektleder Herborg Børve Rasmussen og markedssjef Tom Wang frykter, er været. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto – Vi skal ha store telt på torget, så folk får gå tørrskodd og innendørs. Men det er klart vi håper på godt vær. Det betyr selvsagt mer gjester, sier Herborg Børve Rasmussen (38) fra Danvik. Hun er prosjektleder for Innsikt i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. – Et stort og ærefullt oppdrag, sier hun.

Nyvinning i Drammen Innsikt ble arrangert første gang i fjor. Da i Magasinet, med 31 mer eller mindre delaktiviteter spredd rundt i ulike butikker. Denne gang har foreningen samlet kreftene på torget. Og responsen har

vært over all forventning. – Vi har nå over 70 utstillere. Selskaper og aktører som ale skal stille med stands under arrangementet. Arrangementet har 16 partnere. Disse 16 har alle deltatt aktivt i prosjektet fra starten, og bidratt til å gi de ulike konferansene et innhold. Her har bredden vært avgjørende. Blant disse 16 finner vi blant andre PwC, Formue, NAV, Universitetet, Drammen kommune, Drammen Havn, Drammens Tidende, Eido, Drammen Helsepark og Svensson Nøkleby. Det gjør at vi favner bredere, og fått lagt en kjøreplan for de to dagene med flere innfallsvinkler, sier markedssjef Tom Wang (56) fra Berger. Han poengterer spesielt at

Drammen kommune, i regi av næringssjef Toril Lislien, er blitt mer synlige i arrangementet, og at de på sin side har innbudt nabokommunene Lier og Øvre Eiker kommuner som deltagere til næringsmessen. Begge har takket ja.

Skaper mer innhold Selv om Innsikt er en slags revitalisering av tidligere Næringslivsdagene i regi av Næringsforeningen, er de heller ikke det, ifølge Tom Wang. – Næringslivsdagene hadde ikke dette innholdet. Det var arrangert mer som en messe der de ulike aktørene i næringslivet fikk anledning til å hilse på hverandre. Med Innsikt er det annerledes. Her er det et tettpakket program fra morgen til sen ettermiddag både onsdag og torsdag. Og på torsdagskvelden avsluttes Innsikt med stor fest på taket i Børsgården, forteller Wang. – Takfesten er populær, og viktig å si at man kan kjøpe billetter til festen enten man har deltatt på

Innsikt eller ikke, fortsetter Wang. De to arrangørene røper begge at de er forventningsfulle til begivenheten. – Vi har fått Utleiesenteret til å sette opp to store telt på torget, der alle begivenheter skal skje. I det store utstillerteltet på drøye 800 kvadratmeter blir representert med brorparten av næringslivet i Drammen. I konferanseteltet på Torgscenen vegg i vegg, rigges det plass til opp mot 200 publikummere samtidig. Tanken med å legge Innsikt midt på Bragernes torg, var å plassere oss midt i hjertet av Drammen, sier Wang, og presiserer at hele arrangementet baserer seg på kortreiste leveringer og lokale krefter. Slik som at Kirkens Bymisjon står for serveringen av gratis kaffe til alle gjester.

Målet for messen Innsikt 2022 handler naturlig nok om et felles mål for næringslivet i Drammensregionen. Om å bygge og utvide nettverk, og skaffe flere kontakter. Det er derfor treffende

nok «Se opp – se fram» som er slogan eller rettesnoren for hele arrangementet. – Det er ikke tilfeldig. 2,5 år med nedstenging og pandemi har gjort noe med oss alle. Og hvordan vi går videre, handler i stort om å løfte blikket og gå videre. Derfor er det viktig å evne å se hva som skjer i vår egen region. For selv om store deler av næringslivet går bra nå, er det også en del som trenger drahjelp, sier Tom Wang. Han sikter selvsagt til årets utgave av Innsikt, og det fullspekkede kjøreskjemaet med alt fra debatter, lyntalesession, byutvikling og de mange og matnyttige delkonferansene med kjente som Erna Solberg, Kjetil Rollness og atomforsker Sunniva Rose – til mindre kjente personligheter i fokus. – Utstillingsteltet vil være åpent for alle og gratis å komme inn, slik at de som ønsker skal bli kjent med det som skjer i Drammens næringsliv og utvikling, sier Herborg Børve Rasmussen.


People. Planet. Technology.


www.htsdynamics.no

HTS Dynamics lanserer sitt store klimainitiativ. Med utgangspunkt i at energiindustrien bør lede an i det grønne skiftet, og som et ledd i sin visjon om å forme det norske industrieventyret lanserer drammensbedriften HTS Dynamics nå sin klimasatsning og viser vei med egen bærekraftsrapport, eget klimaregnskap, og har satt seg tydelige strategiske klimamål. Hvorfor gjør man så denne kraftsatsingen på klima – jo utover at det synliggjør at man er et ansvarlig selskap som vil være med å løse klimautfordringene tror bedrifen at kunder også vil ha en leverandør som hjelper de på deres vei mot lavere utslipp i tillegg til konkurransedyktige priser og riktig kvalitet. En leverandør som har en godt forankret og troverdig plan og har satt ambisiøse, men realistiske mål for sin vei mot net-zero! Alle detaljer omkring klimasatsingen kan du lese mer om på: www.htsdynamics.no

50% omsetning fra fornybare prosjekter innen 2030

2040 Net-Zero innen 2040


12

DA - Økonomi & Næring

25. mai 2022

Mobit i Drammen slår seg sammen

MOBIT DRAMMEN: Mobit Åssiden og Mobit Brakerøya, her representert ved de to daglige lederne; henholdsvis Rune Lilleås og Jeaneth Aspeholen, blir nå slått sammen til Mobit Drammen etter at også Brakerøya-selskapet nå er kjøpt opp av Friday Networks.

Mobit-selskapene på Åssiden og Brakerøya slår seg sammen. Som Mobit Drammens nye daglige leder Rune Lilleås uttaler; For å samle ressurser og kompetanse i ett selskap – samt bli mer tilgjengelige for kundene. JAN H. OLSEN tekst Mobit, som er spesialister på mobil og IT for bedrifter, er en landsdekkende kjede med 120 forhandlere og mer enn 32.000 bedrifter og ansatte. Kjededriften skjer via Mobit Norge AS, mens den enkelte forhandler eier sitt lokale driftsselskap.

Kjøpt av friday networks I Drammensregionen har Mobit vært en betydelig aktør innen mobildata i nærmere 20 år med avdelinger både på Åssiden og Brakerøya. Blant kundene er nasjonale aktører som Vipps og mer lokale selskaper som Glitre, Tess og Bakermester Klausen. I 2016 ble Mobit Åssiden kjøpt opp av selskapet Friday Networks, og nå har Friday også kjøpt opp Mobit Brakerøya. – Årsaken er at vi har klokkertro på Mobit-konseptet, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Friday Networks som

for øvrig også har hovedkontor på Åssiden i Drammen. Lerkerød opplyser at de to selskapene ikke vil bli samlokalisert før ut på høsten en gang.

– Mer tilgjengelige – Sammenslåingen vil utvilsomt styrke oss. Vi blir enda mer tilgjengelige for våre kunder, og vi får samlet både ressurser og kompetanse på ett sted, sier daglig leder ved Mobit Åssiden; Rune Lilleås som også blir daglig leder for det nye, sammenslåtte selskapet; Mobit Drammen. – Sammen blir vi sterkere, og som en større aktør i markedet får vi dessuten bedre avtaler i forhold til innkjøp av varer og tjenester og vi kan levere enda bedre service og oppfølging til våre felles kunder. I tillegg vil vi nå få tilgang til Friday Networks sterke IT-kompetanse og support, sier daglig leder ved Mobit Brakerøya, Jeaneth Aspeholen.

SYNERGI: – Mobit Brakerøya har levert et godt håndverk gjennom mange år, og vi vil dra mange positiv synergieffekter ut av dette oppkjøpet, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Friday Networks.

ØKT ETTERSPØRSEL: – Under pandemien har vi opplevd en sterk vekst i markedet der både bedrifter og ansatte har investert mye i utstyr på hjemmekontor samt innen video- og streamingutstyr, forklarere Jeaneth Aspeholen ved Mobit Brakerøya og Rune Lilleås ved Mobit Åssiden, Rune Lilleås.

Mål om 30 millioner

utstyr. Så med det nye samarbeidet er målet nå å oppnå 30 millioner i omsetning raskest mulig, smiler Lilleås som legger til at det nå blant annet blir felles kundearrangement både før og etter sommeren.

Samlet sett har de to aktørene nå seks ansatte og en årlig omsetning på 25 millioner kroner. – Under pandemien har vi opplevd en sterk vekst i markedet der både bedrifter og ansatte har investert mye i utstyr på hjemmekontor samt innen video- og streamingutstyr. Og ikke minst har vi sett en klart økning i takten når det gjelder oppgradering av

Lokal tilstedeværelse Den nye daglige lederen av Mobit Drammen understreker at målet for selskapet fortsatt er å være en

sterk lokal aktør. – Hos oss er er det stor fokus på oppfølging og kortreist service, og lokale tilstedeværelse gjør at vi kan stille opp og levere veldig raskt på disse områdene, sier Mobit Drammen-sjefen som legger til at de for øvrig også er sponsorer av både Strømsgodset Toppfotball og Drammen Golfklubb.


25. mai 2022

DA - Økonomi & Næring

13

HAR VOKST UT AV EGNE LOKALER

SYNSSENTERET: ved optikerne Marianne Lauritzen (f.v.), Thea Grøndal Olsen, Elisabeth Cordt-Hansen og Ina Sundan har siden åpningen i 2013 fått et godt fotfeste i Drammen. Nå har de vokst ut av egne lokaler, og må utvide for å få nok plass.

Synssenteret slår ut veggen – og dobler butikkarealet I 2013 gikk tre optikere fra Drammen sammen og dannet Synssenteret. Ni år senere har de vokst ut av egne lokaler. Løsningen er å slå ut veggen og doble arealet. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto I slutten av mai kommer det bygningsarbeidere til Synssenteret. Oppgaven er å slå ut veggen inn mot naboen, flytte hovedinngangen – og gjenstarte med dobbelt av dagens butikkareal i løpet av juni. – Det er vel egentlig bare et tegn på at vi har lyktes, sier Marianne Lauritsen (54) fra Svelvik. Av de fire optikerne i butikken er hun en av tre eiere, de to øvrige er Elisabeth Cordt-Hansen (54) fra Spikkestad og Ina Sunden (39) fra Åssiden. I tillegg har de optiker Thea Grødal Olsen (31) fra Mjøndalen ansatt i full stilling.

Dobler arealene I 2013 startet tre kvinnelige optikere Synssenteret. Etter å ha funnet tonen gjennom samarbeid hos andre optikere, ønsket de å starte noe sammen, skape noe selv – på egne premisser. Ni år senere får de kjenne på lykkefølelsen. Etter å ha opparbeidet et godt grep om kundene i Drammen, må de utvide. Og da leietakernaboen skulle flytte ut, benyttet de sjansen. – Nå blir det flere synsprøverom, flere arbeidsstasjoner, større område med solbriller og egen avdeling for barn. Vi har siden oppstarten i 2013 stolt på oss selv, satset på høy lokal synlighet og holdt oss til et konsept vi selv har ment passer best i Drammen.

Da er det godt å kunne si att vi har lyktes, sier Elisabeth CordtHansen. Det hun snakker om er langt på vei å investere i egne jobber, både hva gjelder markedsføring lokalt, videreutdanning og spesialisering innen flere fagfelt. Blant annet skolestart, tørre øyne, svaksynte, barn og hjerneslag. – Optikerfaget er i stadig endring, og tilegnet fagkunnskap har hjulpet oss stegene videre, sier Ina Sundan.

Et blikk for detaljer Salg av briller handler om mer enn selve brillen. Det handler om tilfredshet og helse. – Fornøyde kunder er aller viktigst. Og da må jobben gjøres grundig. Fra en kunde kommer inn i butikken, til vedkommende går ut igjen med riktige glass, i riktig størrelse og med riktig innfatning, må man kommunisere godt. Og heldigvis har både teknologien og kvaliteten blitt

SOLBRILLER: er viktige og får nå større synlighet hos Synssenteret nyåpner igjen i juni. Her er det Ina Sundan som veileder kollega Marianne Lauritsen i valg av nye, trendy solbriller. bedre og valgmulighetene flere, sier Thea Grødal Olsen. Og valgmuligheter er det også mange av hva gjelder solbriller. Et prioritert felt for butikken videre, skal man tro optikerne. –Særlig nå i sommerhalvåret er riktige solbriller viktige. Og mange bestiller også med styrke.

Men viktigst av alt er kvaliteten. For husk at man med Sydenkvalitet på glassene kun påfører øynene enda mer stråling og forsterker faren for senere øyeskader. God kvalitet på solbriller er derfor alfa og omega, mener kvartetten hos Synssenteret.


14

DA - Eiendomsløftet langs elvebredden

25. mai 2022

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

– Byen skal bli landets grønneste kommune – og et godt sted å bo Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune Anne-Marie Vikla har etablert et administrativt planforum, som skal sørge for å gjøre Drammen til Norges grønneste by, og som hun sier; et godt sted å bo. FOTO DRAMMEN KOMMUNE

Verdien av en strandtomt er uomstridt. I det moderne Drammen kan man kanskje diskutere nytten av elva – men den har et fellestrekk. Jo nærmere, desto bedre – og dyrere. GEIR A. ARNEBERG tekst Det hevdes at verdien på en eiendom først og fremst vurderes etter de tre b-er; Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Og ser man på de siste årenes byutvikling og byggevirksomhet i Elvebyen Drammen, så lever vel tilnavnet på Drammen opp til nettopp Elvebyen. Mens man både på Strømsø og Bragernes stadig får flere og større byggekomplekser, er fellesnevneren nærheten til elva.

Landets grønneste kommune Anne-Marie Vikla ble i fjor som-

mer ansatt som ny kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune. Hun kom fra stillingen som avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Noe av det første Vikla gjorde i den nye stillingen, var å invitere sentrale aktører innen eiendomsutvikling til dialog om overordnede arealplanog byggesaker. – Vi har etablert et administrativt planforum, der vi har invitert eiendomsutviklere, tiltakshavere, konsulenter og arkitekter. Målet er å skape en god møteplass for utveksling av informasjon og dialog om viktige

planer som legger rammene for utviklingen av de ulike delene av Drammen kommune, sier AnneMarie Vikla. Hun poengterer at alle de nye byggeprojektene rundt elva skal gjøre Drammen til Norges grønneste kommune – og at byen skal være et godt sted å bo for alle innbyggerne. – Planforumet er en arena for informasjon og dialog på plan- og byggesaksområdet. Det er også viktig at de ulike utbyggerne kommuniserer med innbyggerne. Hva de måtte mene, er av stor betydning, sier hun.

Innhenter kunnskap Vikla hevder de ulike eiendomsutviklerne sitter på mye kunnskap om hvordan gode lokalsamfunn skapes og har mange ideer om hvordan utviklingen bør skje. – Vi ønsker at denne kunnskapen og alle ideene kan brukes i både by- og stedsutviklingen, slik at det påvirker planene som legges for utviklingen av Drammen kommune, sier AnneMarie Vikla. Vikla startet i jobben som kommunalsjef i Drammen i starten av september. – Retningen for byutvikling, klima og miljø har politikerne allerede gitt i kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i fjor. Siden har vi samarbeidet bredt for å realisere de ambisiøse målene, sier hun.

Sosial bærekraft er viktig. Samtidig skal nye Drammen fremstå inkluderende og nytenkende. Skal vi lykkes, må også de nye bydelene inneholde et mangfold, og ikke være for de få. Det er kanskje den største utfordringen, men som vi har et stort fokus på, sier Vikla, og henviser blant annet til all dialogen med utbyggere om store prosjekter på Strømsø – den nye bydelen Vikla omtaler som indrefileten i Drammen. – 30. mai skal vi ha et nytt møte i planforum, der vi har utfordret Bane NOR og flere store utbyggere om å uttale seg om hvordan vi skal sikre sosial bærekraft. Jeg mener garanterer for at vi er på god vei, sier AnneMarie Vikla.

SPG bygger 700 nye leiligheter på Tangen SPG kjøpte i juni 2019 en eiendom i Drammen av Berg Investment AS, som eies av familien Berg. På tomten, som har vært i familiens eie siden 1930-tallet, har det vært drevet skipsverft og i nyere tid produksjon av kabeltromler. Tomta på Tangen er på ca. 45 mål, med 800 meter sjøfront. Området skal reguleres fra industri til bolig- og næringsformål. – Tangen er sammen med Nøsted definert som et fremtidig transformasjonsområde i

kommuneplanen, og den aktuelle tomten har et stort potensial som boligområde, sier Managing Partner Knut Holte i SPG. Elva og fjorden har spilt en viktig rolle i Drammens utvikling. Historien skal bevares, men vi skal også fornye og gi Slippen en plass i fremtiden. På Slippen det bygges leiligheter for ulike grupper mennesker, og vår visjon er at dette skal bli en bydel hvor alle kan bo og trives. Masterplan for området vil gi

mellom 600 og 700 nye leiligheter på den 45 mål store tomta på det gamle skipsverftområdet. Utbyggingsarbeidet er delt opp i fem faser, hvor i det i den første fasen vil bli bygd ca. 150 leiligheter, parkanlegg og en fjordpromenade som skal åpnes for allmennheten. Forventet salgsstart er i 2023, og forventet byggestart vil være i 2024. Ved Slippen på Tangen skal det bygges flere nye leiligheter.


25. mai 2022

DA - Eiendomsløftet langs elvebredden

15

Tangenkaia – en del av byutviklingen

I 2021 startet planprosessen for utviklingen av Tangenkaia, og i tillegg medvirkningsprosesser for aktivisering av området. Det er både kortsiktige og mer langvarige aktiviteter på Tangenkaia. 57 mål av Tangenkaia ble i 2018 overført Drammen Kommune Eiendoms Utvikling (DKEU) med formålet «transformasjonsområde for byutvikling». Enkelte av dagens eiendommer er fredet og vernet, og derfor må det skapes kvalitetsmessig gode byutviklingsprosjekter som integrerer eksisterende og ny eiendom. I juni 2020 inngikk DKEU en samarbeidsavtale med Bane NOR Eiendom med mål om å utvikle en helt ny bydel på det tidligere havneområdet Tangen. I alt ca. 100 mål tomt. Partene har etablert et felleseid selskap som ser på mulighetene for hvordan havneområdet kan transformeres – og utvikles til en ny, attraktiv bydel. Målet er å utvikle en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier. Som del av avtalen, inviterte partene tre erfarne, tverrfaglige team til å gjennomføre mulighetsstudier i et parallelloppdrag. Oppdraget innebar å utforske ulike løsninger for å transformere og utvikle området, og å foreslå hvordan områdets potensial best kan utnyttes og bidra til å komplettere eksisterende sentrum og resten av byen. Mulighetsstudiene dannet

grunnlag for å utarbeide en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del strategien skal omfatte de ti første årene, den neste skal ha et 10-15 års perspektiv og den tredje et 20- 30 års perspektiv. Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen omfatter også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med. Ambisjonene for arbeidet er å skape en byutvikling som er fremtidsrettet med gode byrom, bærekraftig energibruk, nye transportformer og delingsøkonomi. Tangenkaia/Tollbukaia er en viktig del av Drammens historie. Området er historisk knyttet til skipsfart, havnevirksomhet og handel – som har dannet noe av grunnlaget for den byen Drammen er i dag. I dag er all havnevirksomhet flyttet til Holmen så det er klargjort for utvikling av området. Det er flere leietakere som blir ivaretatt av DKEU, blant annet flyttet Haandbryggeriet inn i Skur 3 og 4 i 2019 og flere leietakere holder til i Tollboden. Det er i dag cirka 120 personer som har sin arbeidsplass på Tangenkaia.

SPG bygger boliger for aktive eldre på Gulskogen På Gulskogen i Drammen, like ved jernbanestasjon skal SPG utvikle en fremtidsrettet boligdestinasjon med fokus på aktive eldre, førstegangsetablerere samt barnefamilier. Gulskogen skal bli et nabolag som er tilpasset og tilgjengelig for alle, uavhengig av livssituasjon, økonomi og kjøpekraft.

Eiendommen har et samlet areal på 16.000 kvadratmeter og har vært eid av familien Halmrast i over 70 år. I dag er eiendommen utleid til lager-/logistikkbruk. Forventet salgsstart er i 2025. SPG tar sikte på å bygge 410 leiligheter i dette komplekset.

På Nøsted Brygge starter byggingen av 89 leiligheter denne høsten.

Nøsted Brygge skal fylle privatboliger og næring I slutten av 2024 – alternativt starten på 2025 – skal målet til eiendomsinvestor Jan Erik Hansen være nådd. Da skal Nøsted Brygge verdig ferdig bygget med 89 innflyttingsklare leiligheter. I dag teller Nøsted Brygge over 22.000 kvadratmeter. Forhåndssalget av leiligheter nærmer seg 50 prosent, og til høsten starter byggearbeidene. Men Nøsted Brygge skal ikke bare fylles av leiligheter, men også arealer til næringsdrivende. I tillegg rigges det for et innhold for beboerne, slik at nye eiere skal trives i sine hjem på havna i Drammen. Nøsted Brygge vil få i alt 89 leiligheter med areal fra 55,5 til 160,5 kvadratmeter. De fleste vil være romslige leiligheter på rundt 100 kvadrat. Det lokale tilsnittet forsterkes også via lokal entreprise gjennom Vestviken Entreprenør. – Siden tomten må sikres mot sjøen, betyr det også en merutgift

på 30 millioner før vi kan reise bygget, sier initiativtager Jan Erik Hansen, også med blant annet Engene Park på samvittigheten. Nye Nøsted Brygge eier Hansen selv gjennom selskapet Mocom 48 prosent av aksjene, Per Rosenvinge i Hobro Bygg og familien Børretzen eier 17 prosent av aksjene – mens Jan Wøien eier 14 prosent. Hansen startet sitt drømmeprosjekt ved å skaffe seg et eiendomsbygg og første bit av det som nå blir Nøsted Brygge. Senere har han komplettert samlingen til hele området på 22 mål mellom Toyota i øst til Glassverket i vest. Men næringsvirksomhetene skal bestå, og prosessen med å tilpasse næringsvirksomheter til det nye komplekset er i full gang. Av bygningsmassen vil 9.200 kva-

Union Eiendom bygger Svanegangen Siden august 2020 er det bygget eksklusive leiligheter ved Bystranda på Bragernes, med nærhet til alt du ønsker deg i hverdagen. Akkurat som i eventyret har byen gjennomgått en fantastisk forvandling. Et av de ypperste bevisene på dette er kanskje Bystranda. Akkurat her, perfekt plassert, på Svanegangen skapes nå 132 eksklusive leiligheter. Arkitekturen er helt unik og skaper en tydelig identitet, så vel ute- som innendørs. Gjennomgående, moderne leiligheter med fokus på detaljer. Takterrasser og balkonger med fantastiske solforhold og utsikt

over elven. Parsellhager, vannspeil og frodige møteplasser i uteområdet er bare noen av de gode kvalitetene i Svanegangen. Våkne opp på solsiden og start dagen med morgenkaffen rykende fersk fra baristaen en etasje ned, eller kanskje et morgenbad på stranden? Med fem minutter til torget, syv til toget og alt byen har å by på tilgjengelig, akkurat når det passer deg, skaper du tid og rom i hverdagen til de små eventyrene. Entrepenør er Vedal Entrepenør og arkitekt er LOF Arkitekter. Leilighetene selges av Dialog Eiendomsmegling. Svanegangen får en fantastisk beliggenhet, med egen idyllisk takterrasse.

drat være dedikert til næring og 8.500 kvadrat til boliger. I og med at Nøsted Brygge nå er et transformasjonsområde, skal deler av gamle industribygg danne grunnlag for moderne boliger. Her rives en del av den gamle bygningsmassen, mens man tar vare på den eksisterende og bunnsolide bygningskroppen slik at denne danner et historisk fundament for nye boliger. På Nøsted Brygge gjøres det altså klart for et moderne bryggeanlegg, felles takterrasser samt uteområder med store grøntarealer. I tillegg blir det bilpool og ladeplasser til elbiler, rom for bilvask og hundevask. Nøsted Brygge vil nyte godt av at sykkelstien på nedsiden av komplekset blir bygget. En seks meter bred sykkelsti som er et samarbeide mellom utbyggere og kommunen, og som – når den står ferdig – sammenhengende vil binde området på Knive med Drammen sentrum.


16

ANNONSE - Eiendomsløftet langs elvebredden

25. mai 2022

TANGENKAIA – TA DEL I UTVIKLINGEN!

Tangenkaia var i tidligere tider Drammens vindu mot verden. Her ble trevare skipet ut og varer fra alle verdenshjørner ble losset i land. Nå er prosessen i gang med å transformere det tidligere livlige havneområdet. Målet er å skape en bydel med en tydelig identitet samt kulturhistoriske spor og verdier som setter Drammen ytterligere på kartet som en attraktiv by. Totalt er området som skal utvikles på 100 mål. Vi har høye ambisjoner for området og ønsker å: - Bygge identitet gjennom utvikling og bruk av bevaringsverdige kulturminner - Ha en bygningsstruktur som bidrar til å utvikle en levende, attraktiv og urban bydel i et langsiktig tidsperspektiv - Bevare historiske identitetsskapende elementer som jernbanespor og kraner - Knytte viktige offentlige arealer og funksjoner til den bevarte bebyggelsen

Tangenkaia Eiendom AS eies av Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU) og Bane NOR Eiendom AS. Selskapet e ny, attraktiv bydel. Målet er å skape en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier som setter Dramm


25. mai 2022

ANNONSE - Eiendomsløftet langs elvebredden

Allerede et pulserende område Det er allerede mange bedrifter på plass i området, og flere av de historiske bygningene brukes til ulike aktiviteter. I sommer arrangeres festivalen Working Class Hero her, det blir gjenbruksmarked, rekoring for lokalmat og mye annet som gjør at området allerede byr på mye impulser til byen. Områdemodningsprosessen er godt i gang for Tangenkaia.

er godt i gang med å belyse mulighetene for hvordan havneområdet på Tangenkaia kan transformeres og utvikles til en men ytterligere på kartet som en attraktiv by. Følg prosessen på tangenkaia.no

17


18

ANNONSE - Eiendomsløftet langs elvebredden

25. mai 2022

Nøsted Brygge gir yrende liv på Tang

SJØNÆRT: Nøsted Brygge slik det vil se ut når det står ferdig i 2024-2025

En solid mix av båtplasser, boliger og passende næringsliv trekker mennesker og skal skape opplevelser på Nøsted Brygge. Tusenvis av mennesker kommer til å ha hverdagen sin helt nede i vannkanten om få år. En del er gjort for fremtidens Nøsted Brygge allerede, men jobben med rivning, bygging og restrukturering av eldre bygningsmasse tar for alvor av høsten 2022. Da skal de bruke tre år på å komplettere anlegget. Utbyggerne har lyttet til boligkjøpernes ønsker og behov etter hvert som kjøpere melder seg, og det skjer endringer. En del

av boligmassen som var planlagt å være 4-romsboliger er nå tegnet om til å være 2- og 3-romsleiligheter. – Det er viktig for både oss og de som ønsker å flytte hit at enhetene fylles opp raskt og i størst mulig grad. Vi har derfor gjort om noen av planene for å bidra til at flere blir enda mer fornøyde, sier Jan Erik Hansen.

Mye sol i vannkanten Hansen er mannen som har fått denne delen av Nøsted Brygge godkjent som boligområde av Drammen kommune. Det tok ham åtte år å få kommunen med på planene, som han lenge før dette hadde drømt om å få til. – Det var en gledens dag. Etter åtte år var vi endelig gjennom nåløyet, og kunne slippe jubelen løs, sier Hansen. Nøsted Brygge legger dermed opp til boligkompleks helt i vannkanten av Drammensfjorden, med mye sol og tett på naturen. Det skal syde av liv på uteområdene med restauranter, treningssenter

og bar, og for å få fjorden helt inn, er det anlagt båthavn på området.

Ingen soveby Samtidig ønsker ikke utbyggerne at det bare skal bli en soveby, og vil ha aktivitet og næring med arbeidsplasser og tilbud av både varer og tjenester i skjønn forening – liv på dagtid. – I og med at Nøsted Brygge nå er et transformasjonsområde, skal deler av gamle industribygg danne grunnlag for moderne boliger. Her river vi en del av den gamle bygningsmassen, men tar samtidig vare på den eksisterende og bunnsolide


25. mai 2022

ANNONSE - Eiendomsløftet langs elvebredden

gen MODELL: Slik blir det – Jan Erik Hansen med en miniatyrutgave av Nøsted Brygge

KUNST: Varden som skal prege ankomsten fra sjøen til Nøsted Brygge er designet og laget av skulptør Tron Meyer, som selv har sitt atelier inne i komplekset.

bygningskroppen slik at denne danner et historisk fundament for nye boliger, sier Hansen. De har etablert Drammen Næringsparker som skal fylle 80 næringsseksjoner enten gjennom salg eller leie. Selskapet Drammen Næringsparker ledes av Per Rosenvinge.

Jakter passende aktører – Drammen Næringsparker sitter med rundt 12.000 kvadratmeter med næringslokaler når boligene er fordelt. Vi har en plan for mye av dette næringsarealet, men vi har fortsatt en del ledig. Målet er å finne aktører som passer inn i dette prosjektet, sier han. Noe som typisk passer godt inn i et boligområde av denne typen, er restauranter og barer. Derfor har de allerede inngått avtaler med aktører som skal etablere Nøsted Bar og Brasseri, og Luncheriet nede på brygga.

Trening og kunst Disse plassene for opplevelser åpner dørene i henholdsvis 2025 og 2024. Samtidig som folk har startet innflytting i sine nye boliger med Drammens kanskje fineste fjordutsikt. Det er dessuten allerede åpnet et treningssenter der. Jørn Ove Hansen, tidligere Norges-mester i karate over 20 ganger, har gått inn og skapt et aktivitetssenter med både karateklubb og treningssenter. – Treningssenteret og karateklubben WH Sport & Fitness er her allerede. Jørn Ove Hansen sitter på tett oppunder 1000 kvadrat, sier Rosenvinge. Det estetiske er også en del av tankegangen når man bygger et boligmiljø som Nøsted Brygge. Derfor har de hyret inn kunstneren Tron Meyer til å lage en skulptur som skal stå nede ved vannet. Han har selv også etablert seg på området for å skape et kunstnermiljø. Dette inneholder både arbeidsområder for kunstnere og et

galleri. Billoft og sykkelsti til sentrum På Nøsted Brygge gjøres det altså klart for et moderne bryggeanlegg, felles takterrasser samt uteområder med store grøntarealer. I tillegg blir det bilpool og ladeplasser til elbiler, rom for bilvask og hundevask. – Vi bygger også et hobbyrom eller møteplass, om du vil, med eget bad, WC og kjøkken. Som eier av leilighet på Nøsted Brygge vil bilentusiaster for tilgang til Norges første og eneste billoft, med billagring med personlig service og vedlikehold, sier primus motor Jan Erik Hansen, som selv er ivrig bilentusiast. Han ser også frem til at en fire meter bred gang- og sykkelsti på nedsiden av komplekset blir bygget. Den er et samarbeid mellom utbyggere og kommunen, og – som når den står ferdig – vil bli en sammenhengende forbindelse mellom området på Knive og Drammen sentrum.

4 Fakta ■

Jan Erik Hansen eier 48 prosent av Nøsted Brygge gjennom selskapet Mocom. Per Rosenvinge og familien Børretzen eier 17 prosent hver seg, mens Jan Wøien eier 14 prosent. Samtidig er noen mindre aksjeposter fordelt på tre andre aksjonærer.

Hansen står bak mye av finansieringen og drømmen om et Nøsted Brygge. Det hele startet med butikkjeden Computerland, med avdelinger i de største byene i Norge. Selskapet var en suksess fra 1994 til 2006, da han solgte selskapet.

19


HELT BAKPÅ

Thomas Sørum, Malling & Co Drammen

-Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? Anita Krohn Traaseth – «Godt nok for de svina» -Hva gjør du etter jobb? Følger opp barna, trener og ligger på sofaen – i den rekkefølgen -Er du aktiv i idrett? Aktiv i sport – både utførende og som tilskuer -Hvor drar du på ferie? Spania, Golsfjellet eller Stavern -Sjø eller fjell Sjø -Ditt yndlingsprogram på TV? Sportsåret på NRK -Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? Robotstøvsuger -Hva ler du av? Mennesker som byr på seg selv -Ditt livsmotto? Enten går det bra, eller så går det over -Favorittmat? Hjemmelagde hamburgere -Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Jobb innenfor grønn omstilling og bærekraft

4 Fakta Navn: Thomas Sørum Tittel/selskap: Malling & Co Drammen Alder: 39 Bosted: Lier

Sivil stand: Forlovet Korte fakta om selskapet: Cirka 30 millioner i omsetning, 6 ansatte, Rådgivere innenfor næringseiendom.

Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene)

med Få stabil og sikker wifi på jobben g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.