DA Økonomi & Næring 24.11.21

Page 1

Fra pandemivakuum til grønne vyer Toril Lislien ble storkommunen Drammens nye næringssjef, men fikk en tøff start etter å få pandemien og nedstenging rett i fanget. Nå ser hun imidlertid en by i sterk vekst, med spesiell vekt på det grønne skiftet. SIDE 3

n DRAMMENSAVISA  –  ØKONOMI & NÆRING

STORE TAKE AWAYVYER

n NR. 9 - 2021

Bertel O. Steen til Åssiden

Bertel O. Steen har kjøpt VS Auto på Åssiden, der Eirik Vennerød har fått ansvaret alt bruktbilsalget. Her sammen med daglig leder Kåre Martin Ringset.

SIDE 6

Vil teppelegge Norge – mål om hele Europa

Strong-hytta reddet av spons

Uten gaver fra næringslivet, er det vanskelig med frivillighet. Byggingen av Stronghytta har vært helt avhengig av næringslivets velvillighet.

Fra hovedkontoret på Bragernes ser DineHome-gründer Paal Gulliksen (54) store ekspansjonsmuligheter. I dag bringer han varm restaurantmat hjem til folk i Drammen og på Lillestrøm. Men ambisjonene med franchising-selskapet strekker seg langt utenfor Norges grenser. SIDE 14-15

SIDE 8

Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene) på jobben Få raskt nett og stabil, sikker wifi ill i dag! Best ! ium Prem rift Bed ox med Altib altibox.no/bedrift

Helt frampå – Helt bakpå

Visste du at seksjonsleder i Rambøll Norge AS, Drammen, egentlig kunne tenkt seg å være arkitekt.

SIDE 16


2

DA - Økonomi & Næring

24. november 2021

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Denne gang er det Fredrik Haaning som setter fingeren på næringslivsvekst i Drammen, og hvem som må tilrettelegge for at det skjer.

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Layout: Edda Grafisk AS Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Næringslivet skaper arbeidsplasser i Drammen Politikkere kan skape offentlige arbeidsplasser, men det er næringslivet selv som skaper private arbeidsplasser. Drammen kommune kan og må legge til rette for næringsutvikling- og etablering som skaper flere arbeidsplasser i privat sektor, sier Fredrik Haaning i dagens Næringslivsleder. Gjennom god arealpolitikk, forutsigbar og positiv byggesaksbehandling, aktiv og operativ tilrettelegging for bedrifter, kan Drammen delta i «kampen om Østlandet». Det innebærer at det må legges til rette for nye næringsarealer innenfor kommunegrensene og i samarbeid med omkringliggende kommuner. Det betyr at byggesaksbehandling må være profesjonell, tidsbesparende og med en positiv innretning. Det må også drives en aktiv næringspolitikk hvor kommunenes ansatte med ansvar for næringsutvikling har et bredt kontaktnett, besøker næringslivsaktørene og lytter til hva de forteller om sine behov. Og til sist, men ikke minst, promoterer Drammen som den kommunen og byen hvor det lønner seg å gjennomføre en etablering av ny virksomhet eller flytte til fra andre steder i landet. Vi liker å sammenligne oss med kommuner og byer som for eksempel Lillestrøm hvor seilene er fylt av medgangsvind om dagen. Nå skal det sies at Lillestrøm har en fantastisk beliggenhet på grensen til Oslo og på vei til Gardermoen, men kommunens politikkere og ansatte har også vært fremoverlent i flere år (etter å ha lært av Drammen tidligere). Det er egentlig ingen grunn

til at Drammen skal henge etter. Vi ligger nær Oslo som et knutepunkt mellom Telemark-Vestfold byene i syd og industrimiljøet på Kongsberg i vest. Vi er et intermodalt knutepunkt med en av Norges største havner, jernbane og viktige veier som E-18 og E-134. I tillegg har Drammen allerede et eksisterende og allsidig næringsliv. Så, hva skal til for å vinne «kampen om Østlandet»? Løsningen består ikke av et enkelt element. Løsningen består av innsats på mange enkeltområder som i sum gjør det attraktivt å starte ny virksomhet eller flytte en allerede eksisterende bedrift til Drammen. I tillegg til god arealpolitikk,

forutsigbar og positiv byggesaksbehandling, aktiv og operativ kommunal tilrettelegging for bedrifter, må vi bygge nok- og riktige type boliger, vi må satse på idrett, kultur og friluftsliv, vi må skape trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom, vi må satse på skole og utdanning for barne- og ungdomstrinnet, vi må ha en helsepleie som fungerer godt, vi må skape bysenter og tettsteder hvor folk har lyst til å oppholde seg, vi må utvikle universitets- og høyskoletilbudet og vi må bygge en felles stolthet over å være innbygger og bidragsyter i Drammen. Klarer vi dette vil vårt eksisterende næringsliv blomstre, og vi

vil tiltrekke oss mye ny aktivitet som skaper flere arbeidsplasser. Med en ny regjering som må støtte seg på Sosialistisk Venstreparti for å sitte med makten blir det spennende å følge med i utviklingen av skattesystemet fremover. Jeg er redd vi bare ser starten på en utvikling hvor det å starte virksomheter og jobbe «fletta» av seg for å skape arbeidsplasser og egen god inntekt ikke lenger blir så interessant. Da blir det bedre å ta det med ro og nyte hverdagen uten høy risiko, søvnløse netter, magesår og null tid til familie og venner. FREDRIK A. HAANING Daglig leder BNM Realist Næringsmegling AS Formannskapsmedlem Drammen Kommunestyre (H)

Hvor er objektiviteten i den kommersielle jungel? Googler du etter en vare eller tjeneste på nett, får du opp en rekke alternativer. Men i den kommersielle verden kan det til tider være svært vanskelig å områ seg. Hvor finner vi den objektive part, som kan fortelle hvilken vare eller tjeneste du bør velge til ditt behov? I dagens avis har vi en oversikt over nyetablerte selskaper i Drammen siste måneden, og følgelig noen konkurser. Et forhold som tilsynelatende er positivt sett med Drammens øyne. Et tilfeldig dypdykk i listen over nyetablerte, fant vi et nystartet firma i

Krokstadelva, hvis oppgave er å være nettopp objektive. Greengrid er et nystartet selskap, hvis oppgave er på objektivt grunnlag å rådgi oss forbrukere om hvilken ladeboks som egner seg best for mitt og ditt bruk. De to gutta, den ene med erfaring fra bilbransjen og den andre fra elektrobransjen, har allerede skaffet seg NAF som kunde. På generelt grunnlag stiller undertegnede et privat spørsmål, da behovet for en slik ladeboks har meldt seg. Vil du anbefale den smarte norske ladeboksen

som dukker opp i stadig flere hjem? Svaret er overraskende. «Ikke umiddelbart. Den er forholdsvis liten, og da risikerer man fortere varmgang. Og vær spesielt forsiktig å montere den på en solvegg. Det kan ofte lønnes seg med ladere med noe større kapasitet», er svaret. Ja vel. For dette er ikke et svar jeg har sett på nett, der de 30 første treffene på annonse og omtaler tvert imot kun omtaler smarthet og det erkenorske. Det er vel ikke tvil om at dette er en smart boks, og sikkert også riktig for

mange elbilister, men opplysningen til gutta fra Greengrid, bør jo ikke legges lokk over. Men det skjer altså. I den kommersielle jungel er det markedskreftene som rår. Ikke objektiviteten. Ikke helt ufarlig, altså…

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


24. november 2021

DA - Økonomi & Næring

3

Fra vyer til vakuum Toril Lislien ble storkommunen Drammens nye næringssjef, men fikk en tøff start etter å få pandemien og nedstenging rett i fanget. Nå ser hun imidlertid en by i sterk vekst, med spesiell vekt på det grønne skiftet.

Drammen ble storkommune fra 2020, skulle satse offensivt og skaffet seg sin egen næringssjef. Men straks Toril Lislien (53) hadde startet i den nyopprettede stillingen, oppstod et vakuum – samfunnet ble stengt ned. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto Rollen som næringssjef var nyetablert, og måtte tilpasses ny kommune. Sammen med to næringsrådgivere bygger hun nå opp en ny næringsfunksjon i kommunen. Og med en sjefsrolle, tilhørende i rådmannens nærstab, var oppdraget kort fortalt å tilrettelegge og forenkle samspillet mellom kommune og privat næringsliv – for der igjennom å skape videre vekst i Drammen. Forutsetningene var helt i tråd med Toril Lisliens egen bakgrunn og ambisjoner i forhold til å fremme et næringsliv i en by som har opplevd en blomstrende vekst på hele 2000-tallet. Men det hun så for seg som en markant rolle, som også innebar å integrere både Svelvik og Nedre Eiker i nye Drammen, ble alt annet enn plankekjøring. For da jobben skulle starte, kom koronaen.

Fra rektorjobb i Skien Byens nye næringssjef Toril Lislien er på alle måter skikket til å holde næringslivet i Drammen i øra. Hun kom fra stillingen som rektor ved nye Skien videregående skole. I tillegg har hun blant annet mange års erfaring fra privat næringsliv som HR sjef i Telecom bransjen, og som selvstendig næringsdrivende i bemanningsbransjen. Hun har i tillegg 14 år med utdanning og erfaring fra luftforsvaret på sam-

vittigheten. Kombinasjonen av erfaring både fra offentlig forvaltning og privat næringsliv mener hun selv er nyttig i denne rollen. Med utdanningen innenfor jus, pedagogikk, personalledelse og en Mastergrad i ledelse, er Lislien mer enn generalist enn en spesialist. I dag er hun samboer, har to voksne sønner og er bosatt i Kongsberg, men altså med Drammen som fokus i sitt daglige virke. – Mye av kunnskapen fra tidligere jobber er nyttig i den nye jobben. Blant annet fra Forsvaret med fokus på samarbeid, ledelse og lagspill, sier hun. Selv om koronaen gjorde sitt inntog i samme moment som jobben skulle startes, har hun likevel en følelse av at næringslivet i Drammen, tross alt, har lært seg å trekke i samme retning.

Koblingsboksen Når vi ber Toril Lislien definere sin egen stilling, bruker hun ordet koblingsboks. – Jeg opplever at vi har et omstillingsdyktig næringsliv i Drammen. Min rolle i dette, ser jeg på som en koblingsboks mellom kommunen og næringslivet. Det er viktig å sikre god dialog, samt å jobbe utadrettet mot viktige institusjoner som eksempelvis å involvere akademia. I kommunal sammenheng jobber jeg innover i kommuneapparatet, for å skape gode allianser mellom

Drammens nye næringssjef fikk pandemien rett i fanget det offentlige og private, sier hun. Plan- og byggesaker kommer raskt på agendaen. – Dette er en viktig del av kommunens virkemiddelapparat for å skape forutsigbare rammebetingelser for det private næringslivet, og for innbyggere. Samspillet mellom kommunen som veileder og planmyndighet og næringslivet er avgjørende for å skape vekst og utvikling i Drammen. Når vi jobber med samfunnsutvikling, er det viktig at vi tar med oss næringsperspektivet slik at vi legger til rette for å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i kommunen, sier hun.

Viktige aktører i Drammen Av viktige aktører og samarbeidspartnere nevner hun samspillet med Næringsforeningen, Byen Vår Drammen, utelivsforeningen, handelsstandsforeningen i Svelvik og Mjøndalen, og NHO Viken Oslo som en regional aktør. Hun mener betydningen av dette samspillet har kommet tydeligere fram etter pandemien. Gjennom pandemien har det være nødvendig å ha tett dialog, blant annet i forbindelse med utformingen av støtteordninger til næringslivet. – Kommunens raske håndtering av tilpassede krisetiltak, mener jeg er et godt eksempel på en kommune som vil og evner, sier Lislien. Drammen har også skiftet politisk farge fra blått til rødt. Det

betyr nye føringer for administrasjonen. – En ny kommuneplan der politikerne har sittet i førersetet landes nå rett før jul. Tross nytt politisk styre som skulle etablere seg, nye konstellasjoner, pandemi og etablering av ny storkommune, er vi kommet oss godt gjennom krisen. Næringslivet ser også i stort ut til å ha klart seg bra gjennom krisen, selv om det har vært tøffe tak for mange. Ingenting gleder meg mer enn det, sier Lislien. Selv om hun på mange måter føler pandemien har medført at kommunen ikke har kunnet jobbe så utadvendt som planlagt, er hun likevel stolt av den fremgangen som har vært. – Vi har likevel fått til mye. Dialogen med næringslivet er bedre enn noen gang, og nye møtearenaer er etablert. Viljen til samarbeid er tydelig, og vi er klare for å samarbeide om et nytt løft for Drammenssamfunnet og for næringslivet i Drammen. Folk og virksomheter er knyttet nærmere sammen, og selv om enkelte har gått dukken, er det færre en fryktet. Kreativiteten har fått blomstre og næringslivet har fått ny giv. Det mener jeg er tegn på at mye er gjort rett. Også i en krisetid, sier Lislien.

Det grønne skiftet I likhet med verden rundt oss, er det også et grønt fokus hos storkommunens næringsleder. De

politiske målene er da heller ikke ubeskjedne, og innebærer blant annet å gjøre Drammen til Norges grønneste by. – det tverrpolitisk enighet om akkurat dette. Min oppgave her er å være en slags katalysator i disse prosessene som skal føre oss til målet i skjæringspunktet mellom klima og næring. Om Drammen har vært gode på branding før, så er det grønt fokus som blir neste oppgave for å brande byen, mener hun. Hun vektlegger også at vi er på god vei. Blant annet gjennom 100 prosent kommunalt eide Lindum, Glitre, som allerede har grønne arbeidsplasser, og gjennom en generell holdning i næringslivet med fokus på bærekraft. – Drammen er et knutepunkt, som må utnyttes for det det er verdt. Noen av landets største konsulentselskaper er allerede etablert i Drammen, et gründerhus er i ferd med å bli etablert, og vi har en næringsstruktur i kommunen representert av over 100 ulike bransjer. Selv om enkelte vil hevde at vi har hvilt litt på laurbærene etter omdømmeprosjektet, mener hun ikke at det er helt riktig. Det jobbes kontinuerlig av mange aktører for at byen fortsatt skal utvikle seg i positiv retning. Det er blitt attraktivt å bo eller drive næring i Drammen. Men det skal bli enda mer attraktivt i fremtiden, sier Toril Lislien.


4

ANNONSE

24. november 2021

TICON SATSER

­ søker leietakere ti STRØMSØ TORG 9: (ledig ca. 600 kvm)

Ticon Eiendom sikter på å doble eiendomsporteføljen i løpet av fire år. Eiendomsselskapet har base i Drammen, og nå har de flere tusen kvadratmeter med fremtidsrettede nærings­ arealer for utleie i byen. Arealene er fordelt mellom Ticonbygget ved bybruas sørside og Bangeløkka Næringspark litt lengre ned på Strømsø. Tom Helgesen Navnet Ticon er velkjent for de fleste drammensere. I et halvt århundre var selskapet kjent for sin industrivirksomhet, men de siste 25 årene har Ticon dreid virksomheten over til å bli en svært så aktiv pådriver når det gjelder byutvikling. Nå er hovedfokuset utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom, næring så vel som bolig, og det må også nevnes at selskapet har betydelig aktivitet i Oslo og omegn.

Ambisiøs miljøstrategi Miljø- og bærekraft har vært viktig for Ticon, og prosjektene skal i tillegg kjennetegnes av høy kvalitet for brukere, omgivelser og lokalsamfunn. Selskapets miljøstrategi for nybygg og rehabiliteringer har lenge vært ambisiøs, og den er hele tiden under løpende utvikling. - Nå ønskes leietakere velkommen til Strømsøs mest sentrale kontorbygg. Da snakker jeg selvsagt om Ticonbygget med adresse Strømsø Torg 9, rett ved Drammen stasjon, sier rådgiver på utleie Sverre B. Lund hos Malling & Co Drammen. Hele dette bygget har nylig gått igjennom en total oppgradering, og rehabiliteringen var et pilotprosjekt med støtte fra Enova.

75 % reduksjon av fremtidige karbondioksidutslipp - Eventuelle nye leietagere bør få med seg

at eiendommen ble en av finalistene til City-prisen i 2021. Kanskje viktigst er det å vite at bygget fra nå av vil oppnå hele 75 % reduksjon av fremtidige karbondioksidutslipp. Bygget har innovative løsninger som for eksempel integrerte solcellepaneler og elektromagnetisk solavskjerming for å nevne noe, sier Lund begeistret.

Lekker takterrasse De ledige lokalene fremstår som meget tiltalende og er topp moderne. Arealene på totalt ca. 600 kvm går over 9. og 10. etasje, og de er forbundet sammen med en interntrapp. - Arbeidsplassene har flott utsikt ut over byen, og lokalene har tilgang til egne takterrasser på plan 10. Tenk på å sitte her en varm sommerdag i lunsjen, da er sannsynligheten stor for at du trives på jobben, mener han. Bygget har gode fellesfasiliteter med blant annet kantine driftet av Compass Group, og Ticon kan være behjelpelige med å fremskaffe parkeringsplasser om dette er ønskelig. Lokalene blir for øvrig ledige fra andre kvartal neste år.

Fire-etasjes nybygg ved Bangeløkka Næringsmeglerne hos Malling & Co Drammen har også fått oppdraget med å skaffe leietagere for Ticon Eiendom i C. O. Lunds gate 56, og det er rett og slett trinn II i utviklingen av Bangeløkka Næringspark. - Bygget vil oppføres over fire etasjer, og

hvert etasjeplan blir på ca. 1200 kvadratmeter. Det vil bli lagt stor vekt på å skape moderne og fleksible arbeidsarealer med gode lysforhold, samt designe et arkitektonisk uttrykk som bidrar til den helhetlige områdeutviklingen på Bangeløkka, forteller Lund.

Gode muligheter for innflytelse på sine egne lokaler CO56 kan romme et vidt spekter og ulike aktører, og første etasje kan utnyttes til for eksempel kontor, lager og showrom eller storhandel. Etasjehøyden er også romslig med sine fire og en halv meter. Etasjene kan kobles sammen vertikalt med egne interntrapper, og eller deles ned til mindre leieforhold på ca. 400 kvadratmeter. - Siden dette er et nybygg, vil leietakere ha særdeles gode muligheter for innflytelse på sine egne lokaler. Utleier stiller arkitekt til rådighet for samarbeid om endelige løsninger rundt både romplan, arealstørrelser, materialvalg og farger, sier han. Andre ting å trekke fram når det gjelder nybygget på Bangeløkka, er at det er i Energiklasse A og vil bli Breeam-sertifisert, og at det er gode profileringsmulighetene mot E18. Ellers vil Ticon ha fokus på service- og fellesfasiliteter inkludert tilgang til kantine/takterrase på naboeiendommen. I tillegg er det opptil 300 parkeringsplasser for bil med sykkelparkering og tilhørende garderobeanlegg her.


24. november 2021

ANNONSE

R I DRAMMEN

5

il to sentrale bygg C O LUNDS GATE 56: (nybygg ca. 5000 kvm)

Det vil bli lagt stor vekt på å skape moderne og fleksible arbeidsarealer med gode lysforhold, samt designe et arkitektonisk uttrykk som bidrar til den helhetlige områdeutviklingen på Bangeløkka.


6

DA - Økonomi & Næring

24. november 2021

Går sammen i Drammen I sommer ble Bertel O. Steen Buskerud til Bertel O. Steen Drammen, da Norges nest største MercedesBenz-forhandler overtok VS Auto. Avdelingen på Åssiden er blitt selskapets bruktbilforhandler. GEIR A. ARBERG tekst og foto Drammensregionen er i vekst og Bertel O. Steen ønsker med dette grepet å ta en sterkere posisjon i området. Eirik Vennerød – gründeren bak VS Auto som drev både med service og salg av Citroèn og amerikanske biler – blir med videre som daglig leder for avdelingen på Åssiden, som altså innebærer at Bertel O. Steen fra 1. juli i år har fått to avdelinger i distriktet. – Vi er svært fornøyde med å komme med på laget til Bertel O. Steen her i distriktet. Etter snart 10 år som selvstendig forhandler, var tiden moden for å se på noe større. Bransjen er i stor endring, og etter å ha jobbet med Bertel O Steen i nærmere et år er det gøy å kunne fortsette reisen med en veletablert aktør. Bertel O. Steen imponerer med solide systemer, skikkelig fremoverlent organisasjon og en klar og tydelig ambisjon for veien videre. Vi gleder oss til å utvikle dette

Bertel O. Steen kjøpte opp VS Auto – legger bruktbilhandel til Åssiden Bertel O. Steen og VS Auto går sammen i Drammen. Avtalen er inngått mellom tidligere VS Auto og Eirik Vennerød (t.h.) og som nå får ansvaret for Bertel O. Steens bruktbilforretning på Åssiden, og daglig leder Kåre Martin Ringset.

videre i regi av Bertel O. Steen, sier Vennerød.

Bruktavdeling på Åssiden I lokalene på Åssiden blir det etablert et rent bruktbilsenter for bilmerkene Bertel O. Steen selv

Lageret er fylt opp med bruktbiler i bilhallen til Bertel O. Steen på Åssiden.

4 Fakta VS Auto til Bertel O. Steen ■ VS Auto AS har nå blitt en del av Bertel O. Steen Drammen AS. Selskapet får to lokasjoner i Drammen; Lierstranda og Åssiden. Drammensregionen er i sterk vekst, og vi vil med dette ta en sterkere posisjon i området. Målet er å kunne gi deg som kunde et bredere produkt- og tjenestetilbud samlet sett, og å øke vår kapasitet innen servicemarkedet. ■ I VS Autos tidligere lokaler på Åssiden er det nå etablert en rent bruktbilsenter for merkene Bertel O. Steen tilbyr, samt utvalgte modeller fra andre merker. På Åssiden tilbys også service på Citroen, Peugeot og Kia. Vår skade/lakk virksomhet her blir også videreført. Tilbudet for amerikanske biler vil fases gradvis ut for å kunne fokusere på Bertel O. Steen sine egne merker. ■ Bertel O. Steen på Lierstranda vil fortsette som nybilforhandler og verksted for Peugeot, Kia og Mercedes-Benz, samt at Citroën også flyttet over til Lierstanda fra Åssiden fra 1. september. Etter hvert vil også Lierstranda få et servicetilbud for Citroèn. ■ Total sett har Bertel O. Steen Drammen 100 ansatte.

selger, samt et utvalgt av andre merker. – Dette blir et «alt i ett hus», et bruktbilsenter med egen klargjøringsavdeling, takst, dedikerte bruktbilmekanikere og en egen skade- og lakkavdeling. Det gjør oss i stand til å håndtere bruktbiler fullt ut i eget hus – noe som er en klar styrke, sier Eirik Vennerød. I september etablerte de i tillegg et Kia-servicemarked på Åssiden og senest 1. januar 2022 vil de også ha et servicetilbud for Peugeot. Mercedes-Benz servicemarked vil kun være etablert på forhandleren i Lier. Daglig leder på avdelingen i Lier, Kåre Martin Ringset utviser stor tilfredshet for at samtlige medarbeidere i tidligere VS Auto blir med videre inn i Bertel O. Steen.

– Det sikrer kontinuitet og raskt økt kapasitet på våre merker. Vi er veldig tilfredse med denne løsningen og glade for å få med nye flinke ledere og medarbeider på laget, forklarer han.

Citroen flyttes til Lier I Lier fortsetter Bertel O. Steen med både salg og servicemarked for Mercedes-Benz, Peugeot og Kia. I tillegg ble nybilsalget av Citroen personbil og varebil flyttet fra Åssiden til Lier 1. september. – Det er besluttet at det også skal være et tilbud for Citroèn servicemarked i Lier, men ikke før verkstedene er rehabilitert. I 2022 er det nemlig planlagt en større renovering av avdelingen i Lier, forklarer Ringset. Det som tidligere var bruktbilbutikk i Lier, bygges nå om til vare-

bilverksted for proffsegmentet. Dette arbeidet er allerede i gang og vi forventer at nytt varebilverksted står klart i løpet av 1. halvår. I starten vil dette verkstedet bli benyttet som et avlastningsverksted mens vi oppgraderer våre personbilverksteder. Vi klarer derfor å opprettholde full drift i byggeperioden, forklarer Ringset. – Lokalene er gamle og fasaden utdaterte og det er derfor nødvendig med en renovering av bygget for å sikre et mer moderne og helhetlig inntrykk. Forhandleren ligger rett ved E18 og det er et fint utstillingsvindu for alle som passerer forbi, sier Ringset. Mens alt nybilsalg av Citroèn er flyttet til Lier, vil tilbudet for amerikanske biler gradvis fases ut.

Øker servicekapasiteten Bertel O. Steen har over lengre tid hatt behov for økt kapasitet på servicemarkedet. Dette gjør de nå noe med. – Etter nedfasing av amerikanske biler på Åssiden og etter renovering av verkstedene i Lier vil vi totalt sett øke kapasitet på varebil og personbil med 17. verkstedplasser. Dette vil skje i løpet av 2022 og skal komme våre kunder til gode i form av kortere ventetider og totalt sett økt tilgjengelighet. Målet er å kunne tilby våre kunder et bredere produkt – og tjenestetilbud samlet sett.

Selv om bilbransjen generelt har store utfordringer med forsinkelser og lange leveringstider, melder de nå om at flere modeller er kommet på lager og kan leveres omgående. – Vi merker spesielt stor interesse rundt nye KIA EV6 med 4-hjulsstrekk og opptil 528km rekkevidde. I tillegg er Mercedes-Benz EQS – MercedesBenz sitt nye elektriske flaggskip med opptil 780 km elektriske rekkevidde veldig interessant. Begge bilene er nå tilgjengelig for prøvekjøring. I 2022 kommer det enda flere nye spennende modeller innenfor alle våre merker, lover Ringset. – Vi gleder oss til å gi kundene tilbake den servicen de fortjener

når de handler blir hos oss eller er kunde av oss på servicemarkedet. I tillegg til å øke kapasiteten på servicemarkedet har vi også i 2021 gjort andre tiltak for å øke kundeopplevelsen. Blant annet har vi ansatt flere mennesker. Kundeundersøkelser fra i høst viser at vi er på riktig vei. Digitalisering av kundereisen blir også et viktig fokusområde i tiden fremover, sier Ringset. – Vi er i dag den bilforhandleren i Drammen med det største modellutvalget innen hel – og delelektriske biler og ønsker alle som vurderer ny eller brukt bil velkommen til våre anlegg. Vi er på jobb for å hjelpe våre kunder, forklarer Vennerød og Ringset.


2 ANNONSE 24. november 2021

ANNONSE

7

SKIKKELIG: – Grunnlaget for ideen er at vi driver med elektrikertjenester, og vi leverer dette seriøst og skikkelig, sier Ivar Pettersen

Bærekraftslaboratoriet® i sentrum for

INNOVASJON OG UTVIKLING Elektroselskapet Ingeniør Ivar Pettersen AS tar kloden, egne ansatte og samfunnet på alvor. De jobber kontinuerlig med å finne bærekraftige løsninger. – Bærekraftslaboratoriet® er helt sentralt i arbeidet med den faglige utviklingen vi trenger for å få dette til, sier adm. direktør Geir Ivar Pettersen i selskapet. Allerede i april i år fikk det tradisjonsrike elektrikerselskapet fra Drammen godkjent og registrert Bærekraftslaboratoriet® hos Patentstyret. – Jeg merket at begrepet skapte nysgjerrighet da jeg omtalte det for andre, så da ønsket vi å ta eierskap til dette, sier adm. direktør Geir Ivar Pettersen i Ingeniør Ivar Pettersen AS.

Driver seriøst Han sier Bærekraftslaboratoriet® er et verktøy for å være framtidsrettet, der dette

lokalet er en kombinasjon av arbeidet i selskapet innenfor utvikling og opplæring. Auditoriet brukes for klasseundervisning av ansatte, den årlige sikkerhetsopplæringen og som møterom for oppstart av prosjekter. – Grunnlaget for ideen er at vi driver med elektrikertjenester, og vi leverer dette seriøst og skikkelig i regionene våre, som er hele østlandsområdet. Vi ønsker å bidra til bærekraftige løsninger for elektrifiseringen av samfunnet, sier Pettersen.

4 Fakta – Ingeniør Ivar Pettersen AS Ingeniør Ivar Pettersen AS har, siden oppstarten i 1903, opparbeidet en meget solid posisjon som en ledende elektroentreprenør rundt Oslofjorden, i fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. I dag teller vi 230 ansatte som er tilknyttet våre kontorer i Drammen (hovedkontor), Vikersund, Oslo, Brummundal, Moss og Sandefjord. Gjennom strategiske satsninger har vi i dag solid fagkunnskap innen en rekke nisjer av elektrofaget. Innenfor elektroen-

trepriser, elektrikerservice, automasjon, datainstallasjoner, brannvarslingssystemer, interkontroll av elektriske anlegg og industriell elektrovarme, leveres tjenester og systemer både til eiendom, industri, bygg- og anlegg, kommunale- og offentlige virksomheter samt hytter og privatboliger. Vårt mål er å kunne tilby våre kunder totalleveranser innenfor de fleste elektroområder. Geir Ivar Pettersen er tredje generasjons innehaver av selskapet.

For ham handler bærekraft om flere områder. – For det første handler det om at Pettersen består kraftfullt over tid. Vår tilnærming er at samfunnet er en stor helhet der alt henger sammen med alt. Arbeidet vårt går også ut på å tilfredsstille FNs bærekraftmål, sier Pettersen.

Ber om miljødeklarasjon Her handler det blant annet om å bruke materiell effektivt og unngå å ha en brukog-kast-mentalitet. – Lab-en bruker vi til å utvikle løsninger for dette. Vi ser på automatikkløsninger av forskjellig omfang, slik at vi kan dempe effekttopper og styre energibruken hos både våre kunder og oss selv. Vi job-

ber også med å få EPD-dokumentasjon fra våre leverandører, slik at vi kjenner CO2-fotavtrykket for de komponentene de produserer og som vi skal bruke, sier Pettersen. EPD står for Environmental Product Declaration, og er kort fortalt en miljødeklarasjon for en komponent. – På denne måten er vi en pådriver for at materiell lages uten utslipp, og at vi kjører uten utslipp. Vi påvirker også våre leverandører til å kjøre med lite utslipp, og er allerede i diskusjoner med leverandørene om å få levert varer sjeldnere, men mer planlagt. Dette bruker vi laboratoriet til, som et senter for utveksling av erfaring og utvikling av planer. Og det er det som skal ta oss inn i fremtiden, sier Pettersen.


8

DA - Økonomi & Næring

24. november 2021

– Spons er samfunnsansvar Uten gaver fra næringslivet, er det vanskelig med frivillighet. Byggingen av Stronghytta har vært helt avhengig av næringslivets velvillighet. GEIR A. ARNEBERG tekst For snart fire år siden raste deler av taket på den gamle Stronghytta. Den knøttlille idrettsklubben Drammen Strong måtte ta et stort valg: Reparere taket for mange hundre tusen kroner, eller gå «all in» og bygge ei ny hytte. – Svaret ga seg ikke med en gang, men vi merket fort at det var stor interesse i det lokale næringslivet for å satse på et helt nytt bygg, sier leder Hilde Aurora Onseng i Drammen Strong.

Straks åpningsklar Nå nærmer hytta seg åpning og tirsdag denne uka inviterte klubben sine sponsorer og samarbeidspartnere til en første visning av hytta. Det var god stemning rundt bordet, og gjestene var imponerte over det nye bygget. En av dem som kom på tilstelningen var Per Øyvind Mørk i Sparebanken Øst. – Det har blitt virkelig flott, og det har vært spennende å følge med på byggeprosessen. Dette er dugnadsarbeid som gir mye til

God stemning i Stronghytta da idrettsklubben inviterte til uformelt ettermiddagstreff i det det splitter nye bygget.

både klubben og samfunnet for øvrig, sier Mørk. Gjennom Spiremidlene ga Sparebanken Øst 2,9 millioner kroner i 2018, en av de største gavene fra Spire noensinne. Det var også det viktige startskuddet for byggeplanene – planer som skulle vokse i omfang. – Det første budsjettet vårt var på 4,5 millioner kroner. Det har blitt dobbelt så stort i løpet av disse årene, sier Onseng. – Jeg husker jeg så planene og la til litt mer penger i søknaden deres til Spire, sier Mørk – som

har lang erfaring med å gi støtte til lokale prosjekter. Han har like lang erfaring med at prosjekter gjerne blir større enn det frivillige lag og foreninger så for seg i utgangspunktet.

Gullsponsor Pettersen På andre siden av bordet i Stronghytta sitter Geir Ivar Pettersen fra Ingeniør Pettersen. Hans firma har blitt gull-sponsor og gitt 100.000 kroner. Han mener det er viktig for alle bedrifter som har mulighet til det, å gi til frivillighet. – Det er vårt samfunnsansvar å bidra til lokalmiljøet vi er en del av. Vi kan ikke gi til alle, men er opptatt av å støtte tiltak vi har et forhold til, enten geografisk eller gjennom menneskene i vår egen bedrift. Det er fint å kunne gi støtte til noe som betyr noe for mange, sier Pettersen. I tillegg til rene pengegaver, har Stronghytta hatt stor glede og nytte av å få varer og tjenester – både gratis og til redusert pris. Belysnings-bedriften Luxia ligger

Hjulskifte-kampanje for Stronghytta Årets store Hjulskiftekampanje hos Bilia i Lier ga 43.120 kroner i kassa til Stronghytta. Bilia i Lier inviterte til dekkskiftdager i slutten av oktober, og tradisjonen tro går overskuddet til et godt formål i nærmiljøet. Overskuddet på 43.120 kroner og går til Stronghytta. – Bilia er allerede gull-sponsor av Stronghytta og vi gleder oss til å ta hytta i bruk. Den blir et fantastisk tilskudd til nærmiljøet. Det var ekstra stas at så mange kom på våre dekkskiftdager, og dermed støttet Stronghytta, sier Ulf Anders Vatne hos Bilia Personbil as. Det er snart fire år siden deler av taket på den gamle hytta raste. Bygningen av ei helt ny hytte har tatt lang tid, men nå er det snart åpning.

i Lier og brukes i mange prosjekter for kontorbygg, industri, skole og idrettsbaner. Daglig leder Frode Auvi-Lyngar er ivrig bruker av Drammensmarka og har barn i Drammen Strong. Han fulgte oppbyggingen med stor interesse. – Sammen med arkitekten fant vi belysning som passet bra til hytta og valgte å sponse dette. Det er veldig flott å kunne bidra til et så flott prosjekt i lokalmiljøet. Luxia er stolte av bidraget og har allerede brukt illustrasjoner fra hytta i vår markedsføring. Vi gleder oss til den er ferdig og til å kunne bruke hytta – både i jobbsammenheng og på fritiden, sier Frode Auvi-Lyngar. Leder i Drammen Strong, Hilde Aurora Onseng gleder seg også. Etter fire år med oppturer og nedturer, er det snart klart for åpning. Snart kan store og små atter glede seg over vafler på søndagsturen og til overnattingsturer med skoleklassen. – Næringslivets bidrag har vært uunnværlig for realiseringen av den nye hytta. Vårt mål

er at den nye hytta skal bli mye mer brukt enn den gamle. Bra for klubben og bra for folkehelsa. Og selvsagt bra for dem som har bidratt litt ekstra til Stronghytta, sier Onseng.

4 Fakta Stronghytta ■ «Fagersyn» ble bygget på slutten av 1800-tallet. Gitt i gave til Drammen Strong i 1938, og er siden kjent som Stronghytta. ■ Ligger i Drammensmarka mellom Klopptjern og Svarttjern, på oversiden av Stoppenkollen. ■ Taket raste på grunn tung snø kombinert med råte i takbjelkene vinteren 2018 ■ Den nye hytta er bygget i massivtre og taket er tekket med sink ■ Er tilpasset funksjonshemmede ■ Får overnattingsplass til 30 personer

- Viktig å gi noe til sponsorene Da prosjektgruppa for Stronghytta planla innsamling av penger, lagde de egne pakker for sponsorene.

Drammen Strong er her representert med Roar Holter (t.v.) og leder Hilde Aurora Onseng og fra Bilia Janne Lidemark og Frode Mørch. FOTO: PRIVAT

– Dette prosjektet er helt avhengig av at lokale bedrifter som Bilia stiller opp for oss. Gaven er av uvurderlig betydning nå i sluttfasen. Jeg tror faktisk ikke de ansatte i Bilia helt forstår hvor glade vi er for deres engasjement og Bilias økonomiske støtte,

sier leder Hilde Aurora Onseng i Drammen Strong. Når hytta om kort tid åpner, blir det salg av vafler og kaffe på søndager. I tillegg blir det utleie for lag, foreninger, bedrifter, feiringer og andre som trenger flotte lokaler i nydelige skogsomgivelser.

– Vi ønsket å lage pakker som både gjorde det attraktivt å være sponsor, og som skulle inspirere til bruk av hytta, forteller Roar Holther i prosjektgruppa. Han er en av seniorene i klubben og har lang fartstid innen sponsorvirksomhet, blant annet gjennom sitt eget selskap Sponsorsupport. Det er laget tre ulike pakker, for 100.000, 50.000 og 25.000 kroner (gull, sølv og bronse). Alle bidragsytere vises på en egen sponsorvegg inne i hytta og får Stronghyttas «vaffelkort». Det gir kaffe og vaffel hver søndag i fem år. For den dyreste pakka får man i tillegg ett av soverommene i 2. etasje

oppkalt etter seg. - Det viktigste for mange er kanskje at de kan benytte hytta et visst antall dager hvert år, inkludert i sponsorpakkene. Bygget er veldig godt tilpasset både bedriftsarrangement på dagtid, og mer festlige lag på kveldstid – gjerne med overnatting, forteller Holther. Han er fornøyd med responsen på pakkene, og kommer med noen trøstende ord til bedrifter som skulle ønske de hadde en. - Det er bare å ta kontakt. I Stronghytta er det både husrom, hjerterom og alltid plass til en sponsor til, sier Roar Holther.


24. november 2021

DA - Økonomi & Næring

Nye selskaper registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

928107817

Ah Bolig og Hytter AS

AS

Drammen

928011143

Albjerk AS

AS

Drammen

928011186

Albjerk Property AS

AS

Drammen

928032736

Benoffer AS

AS

Drammen

927990296

Bilutleie Drammen AS

AS

Svelvik

927995093

Business And Pleasure AS

AS

Drammen

928040267

Børsteløs24 AS

AS

Mjøndalen

927793695

Dbt Bygg AS

AS

Drammen

928104982

Din Takpartner AS

AS

Mjøndalen

927995425

Drammen Båt og Motor AS

AS

Drammen

928060160

Drammen Kontoreiendom AS

AS

Drammen

928053717

Eiker Bygg og Mur AS

AS

Krokstadelva

928050416

Enter Tiltak AS

AS

Drammen

928026760

Gk Anleggsteknikk AS

AS

Drammen

928090639

Granly Boligutvikling AS

AS

Drammen

928037290

Greengrid AS

AS

Krokstadelva

927986620

gt 3 Eiendom AS

AS

Drammen

928022676

Hlp Holding AS

AS

Drammen

828003542

Holtefjell Drift AS

AS

Drammen

928003604

Holtefjell Eiendom AS

AS

Drammen

928003701

Holtefjell Entreprenør AS

AS

Drammen

928003728

Holtefjell Vvs AS

AS

Drammen

928003655

Holtefjellgruppen AS

AS

Drammen

928060012

Hoogerman AS

AS

Drammen

928101053

Inspect AS

AS

Drammen

827994022

Inspect Holding AS

AS

Drammen

928050351

Jobb og Utvikling AS

AS

Drammen

828005502

Kalosjen Eiendom 1 AS

AS

Drammen

927994542

King Sushi AS

AS

Drammen

927662329

Komtech AS

AS

Svelvik

927988674

Krz Holding AS

AS

Drammen

927994119

Mjøndalen Apotek 2 AS

AS

Mjøndalen

928042464

Monika Tveit Utvikling AS

AS

Drammen

928036367

Møller & Strand AS

AS

Solbergmoen

928093115

Plenavita Ressurs AS

AS

Solbergelva

928085368

Reistad Senteret Holding AS

AS

Drammen

928040844

Ringvegen 92-94 AS

AS

Drammen

928037770

Spespedkonsult AS

AS

Drammen

928091538

Starøya Holding AS

AS

Drammen

928030644

Svenibona-nina AS

AS

Drammen

928050211

Tekteam AS

AS

Drammen

927924994

Troll Gruppen AS

AS

Mjøndalen

928042561

Tveit Gruppen AS

AS

Drammen

828028332

Tømrermester Moseng AS

AS

Drammen

928037576

Vek AS

AS

Drammen

Oppføring av bygninger

928083101

Viken Stein og Hage AS

AS

Drammen

Grunnarbeid

927984628

Viken Tak & Boligservice AS

AS

Krokstadelva

Oppføring av bygninger

927612321

Ypp AS

AS

Drammen

927996871

Abdi Trans

AVD

Drammen

Drosjebiltransport

927882809

Burgerheim Torget Vest

AVD

Drammen

Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted

928024393

Floriss Bragernes

AVD

Drammen

Butikkhandel med blomster og planter

828015532

Tools AS Univern Drammen

AVD

Drammen

Engroshandel med klær

928001687

Alavi Elektro

ENK

Drammen

928101401

Aljasem Almoustafa

ENK

Drammen

828114352

Andersen Support

ENK

Mjøndalen

927942216

Ane B Weggersen

ENK

Steinberg

928029328

Askjol93 Skjølås

ENK

Drammen

928044513

Boutros

ENK

Drammen

928079708

Brosø Consult

ENK

Drammen

928116417

Coe Data

ENK

Drammen

928018814

Dilashes Amule Ved Diana Amule

ENK

Drammen

927853582

Ellegaard Consulting

ENK

Drammen

927853582

Ellegaard Consulting

ENK

Drammen

927985756

Emilie Sjåvik Yoga og Musikk

ENK

Drammen

927985306

Eyob Abebe Asamnew

ENK

Drammen

828069632

Fjelltoft Forlag og Konsulenttjenester

ENK

Drammen

928002071

Folk og Klede V/ Schafferer T-j

ENK

Drammen

928073165

Frank Stenseth Design

ENK

Drammen

928073165

Frank Stenseth Design

ENK

Drammen

928103226

Fru Holth

ENK

Drammen

927987163

Gabrielsen Helse

ENK

Drammen

928079368

Gaucius Bygg

ENK

Drammen

928100634

Gunaydin

ENK

Drammen

928078582

Heinz Strathmann Pan Norway

ENK

Drammen

928056279

Helmer Nilsen

ENK

Drammen

928035239

Heydar Jundi

ENK

Drammen

928035239

Heydar Jundi

ENK

Drammen

927989700

Hosseini Flytte Service

ENK

Drammen

928000826

Ingvild Solberg Andreassen

ENK

Drammen

928113728

Inspo Interiør - Ingunn Holten

ENK

Drammen

928007626

Iqbal Transport

ENK

Drammen

928095592

Jnaidi Maling Services og Oppussing

ENK

Drammen

928004848

Kamilleblom Aziz

ENK

Mjøndalen

928039951

Khan Transport

ENK

Solbergelva

Omtales på side 10

Bransjetekst

Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler

Reparasjon og vedlikehold av skip og båter Oppføring av bygninger Byggeteknisk konsulentvirksomhet Annen teknisk konsulentvirksomhet

Drift av restauranter og kafeer

Butikkhandel med apotekvarer

Produksjon av jern og stål

Allmenn legetjeneste

Flyttetransport

Drosjebiltransport

Saken fortsetter på neste side

9


10

DA - Økonomi & Næring

24. november 2021

Fulladet objektiv rådgiving GreenGrid AS kaller de firmaet. De to kameratene som begge holdt taler i hverandres bryllup har slått hodene sammen og startet firma som tilbyr uavhengig og nøytral rådgiving innenfor lading til borettslag, sameier og bedrifter. GEIR A. ARNEBERG tekst De to kameratene er Richard Kampenhaug (38) fra Lierskogen og Haakon Olsen (41) fra Krokstadelva. Mens Richard mer eller mindre har drevet med ACog DC-lading siden 2005, og er elektriker i bunnen med utdanning innen salg, ledelse og markedsføring, har Haakon bakgrunn fra bil og kollektivbransjen, med optimalisering av kjøring og drift på depoter for buss og lastebil + SaaS og realtidsløsninger. I tillegg til erfaring fra salg, markedsføring og kundereise. De to gode vennene fra over 20 år tilbake, har slått sine hoder sammen og skapet sitt eget firma med bakgrunn fra sine tidligere jobber. GreenGrid er hverken leverandøren, installatøren, kraftselskapet eller en forening som krever medlemskap. Selskapet er til blant annet for å hjelpe dem som skal anskaffe en god og trygg ladeløsning til elbil. Men samtidig er usikker på hvordan man best skal navigere blant leverandører, installatører, behov, prising og «jungelspråk? – Vi skal derimot finne den

beste løsningen uavhengig av leverandøren, medlemskapet eller installatør. Med bakgrunn fra relevant kompetanse og førstehåndserfaring, skiller vi mellom ønsket og faktisk infrastruktur for et egnet og et sikkert anlegg. Vi kartlegger bruksmønster og finner rett fordeling og belastnings nøkkel tilpasset dagens, og morgendagens behov. Dessuten håndterer vi og vurderer endringsmeldinger, forteller Olsen om målet med det nye selskapet. – GreenGrid ønsker å være din nøytrale og uavhengige konsulent i den vanskelige prosessen det noen ganger kan være å avdekke det faktiske behovet, kartlegge dagens kapasitet og samtidig være rustet til morgendagens krav og behov. I de fleste tekniske installasjoner og beskrivelser vil derfor behovet for en kompetent og nøytral part, som kan oversette og forklare tydelig hva som ligger i fagtermologien være en stor fordel for mange, presiserer de Olsen og Kampenhaug.

De to kameratene Rickard Kampenhaug og Haakon Olsen har startet GreenGrid, et selskap som baserer seg på objektiv rådgiving i forhold til blant annet lading av elbiler. FOTO: PRIVAT

927992418

Konsult Yves-rené Musabe Mivumbi

ENK

Solbergelva

928106063

Kontor og Hjemservice Thorsen

ENK

Solbergmoen

928106101

Marius Eie Vision

ENK

Drammen

928106101

Marius Eie Vision

ENK

Drammen

928098826

Morstad Corp

ENK

Drammen

927985527

Munkejord Management Services

ENK

Drammen

928067084

Murmester Evensen

ENK

Drammen

828072692

Nebells

ENK

Drammen

928076563

Oegema Redigering

ENK

Drammen

928061973

Ovind Kommunikasjon

ENK

Drammen

928019896

Patrick Hochnowski Legetjenester

ENK

Drammen

928072460

Prest i Perspektiv, Ann-kristin Halle

ENK

Berger

928000958

Pål-henrik Hagen

ENK

Drammen

828108212

Robberstad Sykepleiertjenester

ENK

Drammen

928078167

Sapragonaite Creatives

ENK

Drammen

928006670

Selma Kittelsen Art

ENK

Berger

928118134

Shepal Misewer

ENK

Drammen

928112527

Sliperiet Stian Høyer Olsen

ENK

Svelvik

828008722

Snincak Physical Therapy

ENK

Drammen

928035425

Tigersager-twitch Fjell-standahl

ENK

Drammen

928072312

Tina Skarheim

ENK

Drammen

828029592

Tømrer Can Kan Dette Her

ENK

Krokstadelva

928044041

Victoria Moldoveanu

ENK

Krokstadelva

928090213

Wester

ENK

Drammen

927836572

Abdi Trans

NUF

Drammen

Oppføring av bygninger

Drosjebiltransport

Konkursbo registrert i kommunen siste måned Orgnr

Firmanavn

Selskapsform

Sted

Bransjetekst

928004341

Ali Sajid Al-mansoori Konkursbo

KBO

Drammen

Frisering og annen skjønnhetspleie

928007359

Bygg Bad og Vvs AS Konkursbo

KBO

Drammen

Snekkerarbeid

928105857

Grindheim Eiendom AS Konkursbo

KBO

Drammen

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

928013464

Gulistan Younis Ali Konkursbo

KBO

Drammen

Rengjøring av bygninger

928013502

Joakim Gustavsen Konkursbo

KBO

Drammen

Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

928013448

Lhold AS Konkursbo

KBO

Drammen

Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

928023788

Marek Jerzy Lodygowski Konkursbo

KBO

Krokstadelva

Snekkerarbeid

928012360

Marius Tarvidas Konkursbo

KBO

Krokstadelva

Oppføring av bygninger

928098222

Munin Education AS Konkursbo

KBO

Drammen

Annen teknisk konsulentvirksomhet

927997444

Ole Arvid Halkinrud Konkursbo

KBO

Drammen

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

928012387

Vann Varme & Bad AS Konkursbo

KBO

Drammen

Rørleggerarbeid

Tallene er levert fra Purehelp.no AS


PSSST!!! Jeg er en elvarebil ! *Jeg har en rekkevidde på hele 366km *Nyttelast på opp til 900kg *11kW ombordlader *Hurtiglading DC inntil 110 kW *Nybilgaranti 5 år / 200 000 km *Adaptive cruisekontroll *Ryggecamera *Parkeringssensorer foran og bak *LED hovedlykter *90kWh Batteripakke *App styring av varme

Og jeg kan prøvekjøres fra 1.November og leveres raskt.

Ta kontakt med Bertel O. Steen Drammen for å avtale prøvekjøring. Telefon: 32226100


2 12

ANNONSE ANNONSE

24. november 2021

STORE PLANER

for Godsen Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter og KAP

Godsterminalen i Nybyen vet alle drammensere hvor er, og nå bør de lære seg navnet Godsen. For det er det som blir navnet på det verneverdige bygget som står nokså ensomt igjen på dette området i Nybyen. – Vi ønsker å fylle Godsen med mye aktivitet og liv hele dagen, sier eiendomssjef Tone Mjølnerød og prosjektsjef Per Olav Dahl Hegge, i Bane NOR Eiendom AS. Tom Helgesen

Mange har sikkert fått det med seg, i hvert fall de som står i kø i morgen- eller ettermiddagsrushet. Godsterminalen i Nybyen i Drammen er nå revet, med unntak av det eldste bygget som er vernet. Det er dette som er selve Godsen og rosinen i pølsa. Bane NOR Eiendom har nemlig gått bredt ut for å finne ut hva drammenserne ønsker å fylle dette karakteristiske teglsteinsbygget med.

Aktivitet og liv hele dagen – Vi har hatt en stor spørreundersøkelse blant naboer og andre i Drammen om hva de ønsker at området skal få, og hva Godsen skal fylles med. Det har vært veldig stor interesse, og vi har fått inn mellom 50 og 100 forslag til bruk, forteller Mjølnerød og Dahl Hegge. Ønskene går mye på å fylle bygget med masse aktivitet og liv hele dagen. Hvilke virksomheter som skal inn, er foreløpig ikke avklart. Det


ANNONSE ANNONSE

24. november 2021

3 13

EIENDOMSSJEF I BANE NOR EIENDOM, ØSTLANDET SØR: Tone Mjølnerød, kan ikke få fullrost arkitekturen i den gamle godsterminalen i Drammen. FOTO: TOM HELGESEN

PROSJEKTSJEF: Per Olav Hegge. FOTO: TERJE BORUD

«I Godsen vi vil skape en sosial og aktiv møteplass for hele byens befolkning, og vi ønsker å ta den i bruk allerede i løpet av neste år.» som er klart, er at man ønsker seg aktiviteter til folk i alle aldre.

lom Drammen stasjon og Kobbervikdalen.

En møteplass for folk i Nybyen

Selve Godsen skal rehabiliteres og settes tilbake i sin opprinnelige stand med store dør- og vindusåpninger på begge langsider av bygget. Byggets uttrykk skal også ellers bevares. – Vi ønsker å ta Godsen i bruk allerede i løpet av neste år for å aktivisere området og vise byen at dette er et sentralt og fint område som vil bli svært attraktivt over tid, sier Dahl Hegge. Det er lagd illustrasjoner som viser hvor flott Godsen kan bli med de rette grepene. Her bør det bli attraktivt for en lang rekke leietakere fra forskjellige bransjer også.

Bane NOR Eiendom skal transformere Nybyen til en ny og attraktiv bydel med navnet Godsløkka. Bydelen omfatter i tillegg til Godsen, også Grønlandskvartalet som i dag er Nettbusstomta. – I og ved Godsen er det foreslått aktiviteter som urbant landbruk, servering, kultur og så videre. Vi vil skape en sosial og aktiv møteplass for hele byens befolkning, og et naturlig førstevalg for alle i Nybyen. Vi holder nå på med regulering av godsterminalområdet til boliger, næring og gode uteplasser, sier prosjektsjefen. Utbyggingen starter i 2025 etter at Bane NOR har ferdigstilt jernbaneprosjektet mel-

Attraktivt for mange leietakere

«Hingstesetra» på folkemunne Eiendomssjef Tone Mjølnerød, kan ikke

få fullrost arkitekturen i den gamle godsterminalen i Drammen. – Se på reisverket oppunder taket her og det store, runde vinduet der borte, sier hun entusiastisk. Sammen med journalisten er hun på en liten befaring i det gamle godshuset fra 1909. Et verneverdig praktbygg som er tegnet av den kjente arkitekten Paul Due, mannen som står bak en rekke signalbygg og over 30 jernbanestasjoner i Norge. Opprinnelig var Godsen en fraktgodsstasjon for NSB, og på taket var det en såkalt avtrekkslyre som slapp ut damp fra skiftelokomotivene. – Godsterminalen skal visstnok ha blitt kalt «Hingstesetra» i sin tid. Årsaken til kallenavnet var at dette var en stor arbeidsplass for sterke, unge menn som likte å plystre etter damene, forteller Mjølnerød og ler.

4 Fakta Bane NOR Eiendoms prosjekter i Drammen På Sundland, i Nybyen (Godsløkka), på Tangenkaia og i Helseparken på Brakerøya har Bane NOR Eiendom store transformasjonsprosjekter på gang. Målet er å skape nye bydeler med attraktive boliger, arbeidsplasser, handel, kultur og gode uterom som gjør at folk møtes og vil trives. Gjennom god byutvikling og målrettet satsing fra både kommunen og næringslivet tror de Drammen vil oppleve bærekraftig vekst og utvikling i årene som kommer.


14

ANNONSE

24. november 2021

Lokal bedrift med internasjonale vyer I Søren Lemmichs gate 7 på Bragernes sprudler gründer Paal Gulliksen (54) over av entusiasme for sitt selskap DineHome. De bringer varm restaurantmat hjem til folk i Drammen. Men ambisjonene strekker seg mye lengre. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto DineHome startet i Drammen i 2019 med en tidlig versjon av systemet. – Dette var ikke var helt topp innrømmer Gulliksen, men det var en begynnelse. Etter en periode ble «DineHome 2.0» utviklet med bakgrunn i det han så manglet i «DineHome 1.0»-versjonen. Denne ble lansert og testet i Drammen i slutten av januar 2020, og ble tatt godt imot av både restauranter og kunder. I januar 2021 kom første Franchisetaker inn, og DineHome åpnet i Lillestrøm i februar. – Vi fikk en god mottakelse i Lillestrøm og Strømmen, og har fått veldig gode tilbakemeldinger fra både restauranter og kunder. Det var i utgangspunktet flere restauranter som ikke ønsket en slik tjeneste, men som likevel valgte å satse på oss. Det er vi både takknemlige og stolte over. På grunn av vår service og kvalitet, har flere restauranter valgt bort tilsvarende tjenester fra andre aktører, sier Gulliksen. Han mener mye av grunnen er at de tar under halvparten i kommisjon i forhold til andre aktører – som Foodora, Just Eat og Wolt.

Kinesisk elbil-satsing

Gründer vil teppelegge Norge – ser hele Europa som marked Med smarte løsninger med levering av varm mat hjem til folk har driveren av DineHome Paal Gulliksen åpnet opp i Drammen, og utvidet med Lillestrøm. Men ambisjonene for franchising-konseptet strekker seg utover hele Europa. Men først vil han teppelegge Norge.

I motsetning til de fleste konkurrerende selskaper på hjemkjørt fast-food eller restaurantmat, har pandemien satt noen kjepper i hjulene for Gulliksens nye Dine Home. Han venter nemlig på de første 30 el-bilene fra Kina. De som sjåførene hans skal benytte for å bringe varm mat hjem til blant annet Drammens befolkning. Men det betyr ikke at konseptet hans har stått på vent. Tvert imot. I Drammen – der gründeren bosatt i Kongsberg har sitt hovedsete – har han gjort avtale med et 20-talls restauranter. Og i sin opprinnelige hjemkommune Lillestrøm har han via franchising oppnådd samme antall. På begge plassene har han sjåfører som står parat til å kjøre ut restaurant mat hver eneste dag fra klokken 14 til 22.


24. november 2021

DA - Økonomi & Næring

15

Med ny elbil spesialkonstruert i Kina på bestilling av Paal Gulliksen skal DineHomes sjåfører sørge for både billig og miljøriktig levering av varmmat til kundene. Bilene er imidlertid noe forsinket grunnet pandemien og leveringstiden.

– Vårt konsept er litt annerledes enn de andres, forklarer Gulliksen, og understreker at leveringsmetoden og konseptet baserer seg på hjemlevering med «varmgaranti», altså minimum 60 grader i det maten når kunden. Drammen er full av kjempegode restauranter som bør kunne levere maten til de som er hjemme også. Om det er familiemiddag, selskap, date eller hva enn det måtte være. La de hjemme få muligheten til å spise fra sin favoritt restaurant hjemme også, sier Gulliksen. Han fremhever blant annet de egen utviklede baggene som holder varm mat varm på vei til kunden.

vårt bruk, er litt lengre og sprekere enn Postens biler, og vil sørge for å holde et grønt stempel på firmaet, sier Gulliksen. Det nye systemet er basert på prediktiv teknologi som evaluerer den mest effektive måten å distribuere bestillingene. Det er basert på plasseringen av restauranten, sjåføren og kunden. Systemet hjelper til med å forutsi tiden det vil ta å tilberede et måltid, som bidrar til å effektivisere leveringsprosessen. Dette betyr at sjåførene er i stand til å fullføre flere leveranser per time og dermed øke sin inntjening, samtidig som restaurantene får økt antall leveranser og salg. Dessuten får kundene maten enda raskere levert.

Holder alltid maten varm

Garanterer rask levering

Gulliksen viser fram en varmebag og varmeplate som kobles i bilens sigarettenner. Og hva gjelder biler, så er han ikke lite ambisiøs der heller. De spesialdesignede bilene har han enn så lenge holdt hemmelig. Nå letter han på sløret. – Jeg har selv vært med i prosessen med å utforme og designe bilene, som blir laget i Kina. De får en rekkevidde på 24 mil, og en utforming som ligner litt som Postens biler. Bilene er tilpasset

DineHome har med sitt system kuttet leveringstiden med over 25 prosent, med en snittlevering inklusiv matlaging på 33 minutter. Før utviklingen av systemet hadde Paal Gulliksen et møte med Mattilsynet for å kartlegge deres krav ved varm matlevering. Leveringsbagen ble designet og laget for å tilfredsstille deres krav om at maten skal holde minimum 60 grader levert kunden. Gulliksen mener DineHome er et

av få, om ikke de eneste, som tilfredsstiller dette kravet. Nå driver han og utvikler egne pizza-esker, emballasje for hamburgere, sushi og annen mat som skal gjøre at maten opprettholder den beste kvaliteten på reisen hjem til kunden. Videre jobber han altså med å få en grønnere levering uten at det går utover kvaliteten på maten. Blant annet med kjøretøyet som er spesiallaget for nettopp matlevering. – Med de innovasjonene vi jobber med på leveringssiden skal vi kunne levere kvalitetsmat på en økonomisk og miljømessig måte som opprettholder kvaliteten og myndighetenes krav, sier han.

Paal Gulliksen tegner og forklarer konseptet bak DineHome.

Vikingenes take away Mange tror at take away er en amerikansk greie, men ser vi litt i historien så hadde faktisk de norske vikingene take away-mat med seg på tokt rundt om i verden, men på den tiden het det: Ferdaskrin. Altså ett skrin eller kiste laget i tre som vikingene hadde med seg sin mat i. Nå «noen» år senere kommer altså selskapet DineHome og tar konseptet Ferdaskrin inn i teknologiens verden – og vil gi byens befolkning Take away fra Drammens beste restauranter. Hos DineHome står et gammelt ferdaskrin fra slutten av 1700-tallet – et lite klenodium som minner oss om at take-away-konseptet ikke er amerikansk, men i utgangspunktet en norsk oppfinnelse fra vikingtiden.

4 Fakta: DineHomes historie

Enn så lenge må Paal Gulliksen og hans sjåfører kjøre ut med tradisjonelle biler, i påvente av egenkomponerte elbiler fra Kina.

DineHome er et 100 prosent norsk foodtech-selskap med hovedkontor i Drammen. Take away tjenesten DineHome har vært gjennom store forandringer de siste halvannet året, og samtidig som det vokser i Norge tar nå DineHome steget til utlandet. I Norge er har selskapet lansert tjenesten sin her i Drammen, Lillestrøm og er i full fart inn i Oslo. Parallelt med denne veksten jobber Paal Gulliksen med å utvide DineHome til Sverige, Island, Tyskland og Spania.

DineHome har også signert franchise takere i Asia som har startet opp og jobber med å signere opp restaurantpartnere. DineHome har gjennom analyser av markedet, hardt arbeid og målrettet utvikling av et konsept har gjort det til det DineHome er i dag. Gulliksens dager går med på å kontinuerlig utvikle systemet, kvalitetssikre tjenesten, følge opp drift samt mye innovasjon for å sikre at forbrukeren får en opplevelse så nært den de kan få i restauranten som mulig. Som

han sier; – Det er jo for ille når kokkene bruker så mye tid på produksjon og presentasjon, hvis ikke vi kan levere maten slik de har tenkt. Vi må vise respekt for maten, restauranten og kunden i vårt arbeid for å kunne levere maten slik restauranten mener det bør bli servert. Det er også riktig at alle ledd i kjeden tjener penger på hver enkelt transaksjon, og derfor er vår kommisjon under halvparten av hva de andre aktørene tar av restaurantene.


HELT BAKPÅ – Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? Godfoten av Nils Arne Eggen

Stig Møllersen, Seksjonsleder Bygg og Markedskoordinator, Rambøll Norge AS

– Sjø eller fjell? Sjø

– Hva gjør du etter jobb? Jobber med hus og hage, synger i kor, leser bøker, går tur. Sitter egentlig sjelden i ro.

– Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? Alt elektrisk verktøy, de apper jeg bruker, men om mobiltelefonen er en duppeditt, står den kanskje høyest.

– Er du aktiv i idrett? Trenger ikke det, når jeg er så aktiv med oppussing og andre praktiske gjøremål

– Hva ler du av? Komedier med situasjoner man kjenner seg igjen i.

– Hvor drar du på ferie? Overalt, men oftest til Italia.

– Ditt livsmotto? Ikke gi opp, det ordner seg.

– Ditt yndlingsprogram på TV? For øyeblikket er det 71 grader nord, men liker godt arkitekt, design og byggeprogram

– Favorittmat? Alt italiensk, mest sjømat. – Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? Arkitekt.

4 Fakta Navn: Stig Møllersen Tittel/selskap: Seksjonsleder Bygg og Markedskoordinator, Rambøll Norge AS, Drammen Alder: 60 Bosted: Lier Sivil stand: Gift, to voksne barn Korte fakta om selskapet: Omsetning, antall ansatte, bransje Rambøll har cirka 16.000 ansatte fordelt på 300 kontorer spredt rundt om i verden, med hovedkontor i København. I 2020 var omsetningen i selskapet på

16.6 milliarder DKK. I Norge har Rambøll 17 kontorer, fra Kristiansand i Sør til Alta i nord. På kontoret i Drammen er vi i dag 187 ansatte med en samlet omsetning på ca. 280 mill. NOK. Rambøll er en global samfunnsrådgiver som tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innen bygg, samferdsel, byutvikling, energi, vann, miljø og helse, olje og gass. Høsten 2019 ble det verdenskjente arkitektfirmaet Henning Larsen en del av Rambøll Gruppen.

www.drammensavisa.no Nettavis for hele Drammens næringsliv


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.