Drammensavisa September 2022

Page 1

Får fargeleggegrå tunneler

Elektrisk glede etter emisjon

NR. 9 – 2022
Ugangprosjektet til årets kulturprisvinner Eric Ness Christiansen (37) inkluderer barn som får sette spor i underganger – med god hjelp fra fargeglade graffititeknikker. SIDE 2 Kulturelle godbiter i vente! Hjertelig velkommen til de gode øyeblikkene. Se programmet på side 32-33. Vi gir deg lynraskt internett og underholdningen du elsker. Der du er. Bli kunde du også! Sjekk om du kan få på vikenfiber.no
Joachim Bekkevold Hansen (bildet) er sammen med medgründer Ståle Sørensen i ferd med å realisere Strømsøboat med første eksemplar på vannet i 2023. SIDE 8 ARKTISK BILSUKSESS Arctic Trucks ble startet på Brakreøya i 1998. 24 år senere kan gründer Ørn Thomsen (56) se tilbake på et rekordår i 2021, og et marked for ombygging av firehjulstrekkere som når stadig nye høyder. SIDE 13 Drammen Drammens største utvalg av elektriske biler

www.drammensavisa.no

Telefon: 32 17 88 11

Tips: red@drammensavisa.no

Annonsering: annonse@drammensavisa.no

Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg

Frilansjournalist: Marianne Bergvall

Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen

Frilansjournalist: Marianne M. Jonassen

Desk ansvarlig: Jo Guribye

Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen

Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim

Daglig leder: Aslak Hougen

Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen

Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552

Layout: Edda Grafisk AS

Trykk: Polaris Trykk Arendal AS

Distribusjon: Amedia Distribusjon AS

Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no

Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet.

Medlem av Norsk Redaktørforening og redige res etter redaktørplakaten

SKAPER LIV I UNDERGANGER

Kunstnerspirer får gjøre grått levende

I den samme undergangen i nabo laget hvor Eric Ness Christiansen vokste opp er han i ferd med å avslutte sitt nyeste gatekunstpro sjekt – Ugang. Et prosjekt som gjennom midler fra Sparebanken Øst skal bidra til å skape kunst nerisk nysgjerrighet hos byens yngre innbyggere.

– Det er viktig å dekorere. Og jeg er så heldig å få hjelp av 5-års klubben ved Øren barnehage til å dekorere undergangen på Øren. På den måten blir ikke graffiti bare en ungdomsgreie, men et sted der barna kan lære seg å sette spor på

en positiv måte til byens beste, forteller Ness Christiansen.

En skoleklasse ved Aronsløkka skole og Neon junior- og ung domsklubb er en del av kommu nens Ugang-prosjekt.

Gråsone til anerkjennelse

Christiansen har siden tidlig i ungdommen vært en del av graf fitikunstmiljøet. Han erkjenner at det til tider har vært frustrerende og ikke kunne utfolde seg fritt.

Da nulltoleransen for graffiti ble opphevet i Drammen, som en av landets første kommuner, ble det åpnet det opp for dekorering av større vegger.

– Før graffiti ble ansett som stuerent, holdt jeg Geriljaskole for ungdom fra videregående skoler. På Spiralen malte vi på cellofan festet rundt trær og på store plater. Den tiden er heldig vis forbi. Men det er gøy å se at det jeg gjorde den gangen, er med på å bygge det jeg holder på med i dag, sier han.

Positiv ordfører

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg synes det har

vært interessant å følge Ness Christiansens vei som gatekunstner.

– Han fikk nylig kommunens kulturpris. Og det var en stor ære for meg å gi ham prisen, sier Myrvold Berg.

Ordføreren mener det er viktig at barn helt ned i barnehagealder er en del av Ugang-prosjektet.

– Han møter barna på deres eget nivå og lar dem sette avtrykk her i undergangen. Det er både gøy og kult, smiler Monica Myrvold Berg.

Eric Ness Christiansen var også fornøyd med graffitiutførel sen ordføreren bidro med.

– Hun hadde god kontroll da hun forsøkte seg med sjablongen, avslører Ness Christiansen.

Femårsklubben ved Øren bar nehage har definitivt satt sitt spor i den friske undergangen på Øren, med sine fargeglade som merfugler og hjerter.

Den evige tilskuddsordningen

Hos Lier Planteland må man sten ge ned produksjonen i drivhuset og vintersalget fordi strømmen er for dyr. Det lønner seg ikke. Han er ikke alene, men bare en av mange stem mer i samme situasjon. Konkursene truer. I flere næringer ropes det om hjelp. En hjelp om støtte til å komme seg gjennom hverdagen.

Men aldri før har vel de partipolitiske budskapene spriket mer enn i denne saken. Vi kan være enige om en ting; Vinterne i Norge er tradisjonelt langt kaldere og langt mer ressurskrevende

å komme seg gjennom enn i alle andre europeiske land vi ynder å sammen ligne oss med. Derfor må dette løses.

For det hjelper så svinnende lite å gi strøstøtte til husholdningene, hvis de som bor der ikke har jobb.

Det hadde selvsagt vært et nåde støt å gi «Hvermannsen» strømreg ning til full markedspris. Det ville de færreste klart. Det har heldigvis myn dighetene skjønt. Men å ofre store deler av norsk næringsliv, slik man nå risikerer, er vel så drastisk.

I utgangspunktet har ikke våre

rådende politikere annet valg enn å gi støtte, en evig støtte. Både til hus holdninger og næringslivet.

Men politikerne har ikke mange andre verktøy i skuffen enn å fortset te å pøse ut av den samme statskassa som vokser i rekordtempo.

Til syvende og sist står vi egentlig igjen med to valg; krype til korset og melde Norge ut av ACER – eller – sette en fastpris på strømmen som alle kan leve med – også norsk næringsliv.

Dette kan politikerne faktisk bestemme.

Våre folkevalgte har tross alt et ansvar overfor sine velgere. Det er ikke nødvendigvis naivt å sørge for sitt eget folk. Generasjonene før oss gjorde det.

Alle andre alternativer vil aldri gi ro. Den evige tilskuddsordningen, vil også gi den evige debatt.

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg
Ugangprosjektet til drammenskunstner Eric Ness Christiansen (37) inkluderer barn og unge som får sette spor i utvalgte underganger –med god hjelp fra fargeglade graffititeknikker.
GRAFITTI KUNSTNER: Ordfører Monica Myrvold Berg fikk prøve seg som graffiti kunstner godt veiledet av Eric Ness Christiansen. SATTE SPOR: Øren barnehage har satt sine kunstneriske spor med fargerike sommerfugler og hjerter i Ugangprosjektet til kunstner Eric Ness Christiansen (37). Her representert ved Lasse (f.v.), Iris, Tindra, Isak, Nikolai og Kaja. Arthur (bak f.v.), Synne, Teodor og Leo ved 5-årsklubben i barnehagen.
NYHETER2 – 28. september 2022

OG

3/10 SAVALEN FJELLHOTELL

Savalen ligger nord i Østerdalen. Hotellet har en fantastisk SPA og velværeavdeling. Lokal utflukter. Vi bor 4 netter på Savalen. 4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager 5 Dager kr 8 450,-

11/10 ZILLERTAL - ØSTERRIKE

Vi bor 7 netter på Hotell Pachmair i Urdnes Zillertal. Hotellet har et flott underholdningsprogram på kveldene. Noen av Østerrikes største folkemusi kere besøker hotellet. Vi bruker Color Line Oslo—Kiel t/r. 1 overnatting i Tyskland hver vei til Østerrike. 1/2 pensjon. + 3 lunsjer Utflukter til Inns bruck, Hintertux, Kufstein 12 dager kr 22 900,-

12/2 –23 BENALMADENA—SPANIA

For 12 året arrangerer vi en 30 dagers tur til Spania. 5 netter på vei til Spania (Karlsruhe 2 x Orange, Salou, Altea), 15 netter i Spania og 8 netter på vei hjem (Madrid 2 x San Sebastian, Cog nac 2 x Paris, Osnabrück). Båt Oslo-Kiel t/r. 1/2 pensjon. Mange opp levelser. Avreise 12 februar 30 dager

SMALAHOVETUR TIL VOSS

27/11 JULEMARKED I ROSTOCK

Julemarkedet i Rockstock er det stør ste julemarkedet i Nordlige Tyskland med lange tradisjoner. Vi bor 2 netter i dobbeltrom på Radisson Blue Hotell. 4 frokoster, 2 middager og 2 julebord. Båtreise Oslo - Kiel.

6 dager kr 10 900,-

Avgang med fly 10 februar. 29 dager. Fly fra Torp til Malaga 28 netter på hotel Puerto Marina Inkl avgifter, 1/2 pensjon og bus stransfer, reiseleder

Pris 22 500.-

BUSSFERIE I NORGE
EUROPA SMAKEBITER PÅ TURER I 2022/2023 28/10 Oktoberfest på Oset Hotell 3dg 8/11 Smalahovetur til Voss 4 dg 14/11 Ullared - Gekås 3 dg 21/11 Julemarked Oset Hotell 3 dg 27/11 Julemarked Rostock 6 dg 11/12 Julemarked i Quedlingburg 6 dg 23/12 Juleopphold Straand Hotell 5 dg 29/12 Nyttår på Straand Hotell 4 dg 29/12 Nyttår på Røros 4 dg kr 4 190,kr 8 900,kr 3 690,kr 3 800,kr 10 900 kr 9 950,kr 7 200,kr 6 390,8/11
Vi bor 3 netter på Scandic Hotell Voss 3 frokoster, 4 lunsjer, 2 middager Smalahove aften hos Ivar Løne Tur med Voss Gondol. Togtur VossMyrdal-Flåm. Besøk hos Ulvik Cider Besøk på Aurlandsskoen 4 dager kr 8 900,-
Jernbanegata 12, 3070 Sande | Telefon 911 50 099 | www.arnejohans.no Les mer om turene på www.arnejohans.no

BEHOVET VOKSER FOR SENIORNETT

disse 600.000 er drammensere, og vi aner at vi bare skraper i overflaten. Samtidig har det siste året, blant annet gjennom Datastue-prosjektet stadig nådd ut til flere «nye» eldre. Det er bra.

tekst og foto

Seniornett Drammen arrangerer temamøte hver måned. I tillegg har de to kurs-dager og Datahjelp hver måned. Drammensavisa besøkte Seniornett under sin siste kursdag på biblioteket, der temaet for dagen var Google-foto og sky-tjenester.

Hittil har vi hatt Datahjelp de to siste onsdagene hver måned. Fra og med oktober og ut året ønsker vi å teste ut det å kjøre Datahjelp hver onsdag, fra klok ken 11 til 13. Vi tror vi skal klare dette med de frivillige vi har i dag, sier Conradsen, men lar det skin ne igjennom at målet er større.

Datastue og kursing

Høsten 2021 hadde Drammensavisa en artikkel om Datastue Drammen, i regi av Seniornett.

Datastue er en undervisnings

organisasjon, et samarbeid mel lom Drammen pensjonistfore ning og Seniornett Drammen. Den har ingen medlemmer, men drives av et styre med to fra hver organisasjon og en prosjektleder. Datastue Drammen er et tidsbe grenset prosjekt.

Det er tvert imot ikke Seniornett, som hele tiden hever lista høyere.

– Vi har som mål å rekruttere flere frivillige veileder. Klarere vi det, så kan vi utvide vår aktivitet.

Vi ønsker å kunne tilby Datahjelp i flere bydeler. Fjell, Konnerud og Åssiden kan være aktuelle. Sikkert flere også, men alt avhen ger av personalressurser, sier Conradsen, og tillegger;

– Det er en kjent sak at mange eldre sliter i den digitale hver dagen. Det er trist. En ting er de eldre som har gitt opp og som ikke ønsker digital kompetanse.

Klarer vi ikke å motivere dem, så må i alle fall samfunnet legge til

rette ordninger slik at de likevel får tilgang på nødvendige tjenes ter.

For å klare målsettingen, må det altså rekrutteres flere ledere, personer som kan «arbeide» fri villig på dagtid.

– Da blir det gjerne eldre. Vi er eldre selv og vi ser på eldre som en ressurs. Vi trenger ikke data-ingeniører, skjønt vi tar gjerne imot dem også. Men vi søker eldre som er glad i å bruke data, på telefon, på brett eller pc. Personer som behersker disse verktøyene greit, og i til legg liker å omgås folk, så vil de være en stor ressurs for oss, sier Conradsen.

Mange faller utenfor

Det finnes ingen eksakt statis tikk på antall dataanalfabeter i Drammen, men på landsbasis skal det være over 600.000 per soner.

– Det vi vet er at mange av

Seniornett får god respons gjennom Datahjelpen. Stadig nye grupper melder seg på.

Seniornett Drammen erfarer altså at det finnes mange eldre i byen med manglende eller svak digital kompetanse.

– De vi møter har et sterkt ønske om å lære bruk av smart telefon, brett og pc. Ja, vi vet at det finnes så mange at vi ser at vi med dagens ressurser ikke klarer å hjelpe alle.

Det foreningen sliter mest med er altså å fremskaffe frivillige veiledere i de eldres rekker. Kan man håndtere en smarttelefon, nettbrett eller pc, er du gull verd for foreningen. Alle trenger ikke være eksperter, vi hjelper hver andre og vi får det stort sett til. Til orientering så har vi ennå ikke takket nei til noen veiledere fordi de kunne for lite. Vi tar imot alle med åpne armer.

Sosialt fellesskap

Seniornett tilbyr fellesskap og

glede. Der å hjelpe andre eldre inn i den digitale hverdagen har førsteprioritet. Mange av de eldre har både tid og overskudd, og mange ønsker å være til nytte og glede for andre.

– Dette er vel et klassisk eksempel på «Vinn – Vinn». Vi henvender oss primært til eldre fordi de som gruppe er dem som i utgangspunktet har tid og anled ning på de tidspunktene når vi lager møteplasser, mellom klok ken 10 og 14 på hverdager. Vi leg ger til rette for kurs og datahjelp, alt rettet inn mot eldre.

– Vi registrerer at flere av byens virksomheter burde kunne bistå mer på fast basis, fordi opp gavene vi utfører er direkte rela tert til deres aktiviteter. Vi ten ker på byens banker, kommunen og alle de som selger datautstyr (smart-telefoner, brett og pc´er). Vi er ikke i tvil om at dere kunne være til stor hjelp inn i denne oppgaven, og vi kunne avtale oss fram til omfang og tidspunkter for bistand eller aktivitet, sier Conradsen.

Seniornett Drammen har altså klare planer om å utvide aktivi teten, men trenger flere med på laget.

Seniornett Drammen er en sterkt voksende medlemsorganisasjon, selv om det ikke er noe mål i seg selv. – Vi tolker veksten som en følge av at vi har gjort mye godt arbeid, uttaler organisasjonens nestleder Arve Conradsen.
SENIORNETTS STYRE: Nestleder Arve Conradsen, Grethe Kalager, Harald Grelland, Per Gurandsrud og leder Jon Torebraaten.
NYHETER4 – 28. september 2022

Det var en svært spent Yngve Hågensen som satt i salen på Fredrikshalds Teater før premie ren på teaterstykket om hans eget liv. Var dette virkelig en historie

som ville fenge alle som hadde løst billett? Var det verdt alt arbei det så mange mennesker hadde lagt ned over så lang tid?

Trampeklapp

Men det gikk ikke mange sekunde ne etter at Dennis Storhøi, Anette Hoff, Alexander Hermansen, Sunniva Berg og resten av ensem blet hadde entret podiet før han kunne senke skuldrene og bare nyte forestillingen. En fullsatt sal responderte på historiefortellin gen med trampeklapp, latter, store øyne og gjenkjennende nikk. Og vi så det ble tørket en tåre i flere av benkeradene da Yngve – i Dennis Storhøis skikkelse – oppsøkte gra ven til sin kone Astrid mot slutten av stykket.

– Fantastisk, var både Yngves og publikums dom etter halvan nen time.

– De har gjort en imponerende jobb alle sammen, og tatt både meg og historien på kornet, fast slo hovedpersonen.

Han ble, som seg hør og bør, hentet fram og overrakt blomster

og gode ord fra manusforfatter Jens Olav Simensen etter forestil lingen, til stor jubel og trampe klapp fra både salen og scenen. Det har blitt utallige timers sam taler dem imellom de siste årene, og som nå endelig kunne visuali seres på scenen.

Var skeptisk

Da Yngve første gang fikk spørs mål om det var i orden å lage et teaterstykke om hans liv, ble han umiddelbart veldig skeptisk.

– Det skal dere faen meg ikke, brummet han i velkjent stil. Han kunne ikke skjønne at livet hans var så spesielt og fortjente det.

Men da han fikk høre at det var Dennis Storhøi som skulle spille rollen, ble han beroliget. Og begyn te å dele av sin utrolige minnebok med manusforfatter Simensen.

– Dette var også en anledning til å fremheve min kone Astrid som hadde en avgjørende betyd ning for min karriere, sier han.

Og etter hvert som premieren har nærmet seg, har skepsisen gått over til spenning. Og nå altså

til ren begeistring etter at de første forestillingene er gjennomført.

Dramatisk oppvekst I løpet av forestillingen får vi et solid dykk inn i denne svært mar kante, tidligere LO-bossens liv og leven, som gjennom fagbevegel sen var med på å forme det nor ske samfunnet.

Men det er også en historie om privatpersonen Yngve, om tiden på barnehjemmet og den dramatiske flukten under krigen, forholdene til foreldrene, livet på Saugbrugs i Halden og veien mot Youngstorget, en sving innom

hans begrensede fotballferdighe ter i Halden Fotballklubb, tider med stor uro i arbeidslivet og fram til det historiske øyeblikket da tre partssamarbeidet ble signert.

Og mye, mye mer.

Flott og mektig sang er både stemningsskapende og viktige elementer i formidlingen, og et vesentlig bidrag til at halvannen time går overraskende fort!

Skal vi trekke fram én scene, må det bli fra helgeturen til Gro Harlem Brundtlands (Anette Hoff) hytte på Mylla. Rett og slett fornøyelig!

Det er bare å glede seg!

YNGVE
NYHETER 28. september 2022 – 5 Etter å ha høstet stående ovasjoner og terningkast seks i Halden Arbeiderblad, lander forestillingen «Yngve – fra barnehjemmet til LO-toppen» i Drammens Teater 28. september.
tekst TOTALMEDIA foto
– TRODDE FOLK VAR LEI TRYNET MITT! Rørt Yngve Hågensen etter premieren på stykket om hans liv: MOTTOK BLOMSTER: Yngve Hågensen mottok hyl lest fra salen og blomster av manusforfat ter Jans O. Simensen.
OG ASTRID: Yngves kone Astrid (Sunniva Berg) var en klippe i Yngves liv. MYLLA 1: Fornøyelige scener da Gro Harlem Brundtland (Anette Hoff) inviterer Yngve til hytta på Mylla. Et skikkelig tungvekstoppgjør om hvordan landet burde styres, som de ble enige om endte 2–2. TREPARTSSAMARBEID: Et historisk øyeblikk når NHO inngår avtale om trepartssamarbeidet. NHO-sjef Egil Myklebust spilles av Dag Sørlie.

Markerer Drammenbanens

Drammen stasjon var allerede seks år da Drammenbanen ble åpnet. Stasjonen ble tatt i bruk da Randsfjordbanen åpnet i 1866. Det kan kanskje overraske at en bane mellom Drammen og Randsfjorden ble bygget før banen til Christiania, men det har en grei forklaring. De første jernbanene i Norge gikk ikke mellom byer, men mellom byer og innsjøer. På sjø ene var det greit å reise med båt. Det var på land det var kronglete og tidkrevende å komme seg frem. Drammenbanen ble den første

norske banen mellom to store byer. Inntil 1872 tok raskeste reise mel lom Drammen og Christiania fire timer med hest og vogn på humpete veier. Det var mer beha gelig å reise med dampskip ut Drammensfjorden via Svelvik og Horten til overnatting i Moss, etterfulgt av noen timers reise inn over Oslofjorden neste formiddag. Den turen tok 15 timer hver vei. Med toget ble reisetiden redusert til litt over to timer. Det var en radikal forbedring.

Åpningen

Byggingen av banen ble vedtatt av

Stortinget i juni 1869, og mindre enn tre år senere var banen klar til bruk. Kongehuset ville ganske sikkert ha vært representert ved åpningen, men det var hoffsorg fordi kong Carl IV hadde gått bort et par uker før. Derfor var det statsråd Vogt som sto i spissen for den store delegasjonen som ankom Drammen stasjon klokken kvart over to. De gikk straks etter til lunsj i stasjonens «1ste Klasses Venteværelser hvortil ingen af vor Bys Autoriteter var inbudne», skrev Drammens Tidende. Senere referater tyder imidlertid på at en god del av byens autoriteter

FAKTA: Forfatteren – Knut A. Andersen

■ Knut A. Andersen reiste fra 1954 med Drammenbanen til skole og senere til arbeid.

■ I 1973 fotograferte han, mens det fortsatt gikk tog der, den delen av Drammenbanen (BrakerøyaSpikkestad) som skulle legges ned. Han dokumen terte dessuten åpningen av Lieråstunnelen og var med

på åpningstoget fra Asker til Drammen.

■ I 2013 ble noen av bildene vist på en utstilling i Lier, og i 2014/15 ble de vist på Norsk Jernbanemuseum på Hamar.

■ I anledning Drammenbanens jubileum viser Andersen fra slutten av september en «digital utstilling» på

Facebook. De nå 50 år gamle bildene fra utstillin gene i 2013/15 er med, sup plert både med flere gamle bilder og med bilder fra de samme stedene i nyere tid. NB: Bildene publiseres i Facebook-gruppene «NSBBilder og minner» og «Lier før og nå».

likevel var med på lunsjen. Etter lunsj og taler gikk åpningstoget tilbake til Christiania klokken fem. Krysningen av Drammenselven var trolig blant de mest spennende delene av turen, men det ble ingen problemer. «Broerne over Elven her har bestaaet Prøven udmerket godt; Togene idag baade kom og gik med fuld Fart over dem», skrev avisen.

Trafikken begynner

Det første ordinære toget gikk fra Drammen klokken 06:30 mandag 7. oktober, noe som har fått svært mange til å mene at 7. oktober var åpningsdagen. Turen ble også omtalt i avisen: «I dag afgik det første ordinære Træn til Christiania med noget over tretti Passagerer; Toget stoppede ikke ved Bragerøen, hvilket vel burde været Publikum meddelt.»

På hverdagene var det fem avganger til og fra Christiania. Morgentoget brukte to timer og femten minutter. Nå går det seks tog fra Drammen til Oslo mellom klokken 06 og 07, og reisetiden er redusert til 32 minutter.

Ti stasjoner

Langs banen var det ti stasjoner. I

tillegg til Drammen og Bragerøen var det Lier, Røken, Asker, Hvalstad, Sandvigen, Lysaker, Tyskestranden (nå Skøyen) før toget endelig ankom den flotte nye Vestbanestationen i Christiania. Lier stasjon ble anlagt nær stedet hvor banen krysset Lierelven. I 1872 var det bare gårdsbruk på stedet, men nærheten til den nye jernbanestasjonen medførte over tid at flere virksomheter ble eta blert der. Først kom Lier Meieri i 1884, og senere kom blant annet kommunens administrasjon og flere butikker og andre virksom

Da åpningstoget fra Christiania tøffet over de lange og spinkle trebroene over elven fra Brakerøya og inn på Drammen stasjon 5. oktober 1872, var det en radikal endring av forbindelsen mellom byen og hovedstaden.
Drammen stasjon 1873. Drammen stasjon 2022. Tidtabell fra oktober 1872. I anledning Drammenbanens jubi leum viser Knut A. Andersen en «digital utstilling» på Facebook fra slutten av september.
NYHETER6 – 28. september 2022

Drammenbanens 150 årsjubileum

heter til stedet, som langt om lenge fikk navnet Lierbyen.

Et imponerende panorama Høydeforskjellen mellom Røyken og Drammen var utvilsomt blant de største utfordringene ved byg gingen av banen. Løsningen ble å legge banen i en stor sløyfe langs åssidene i Lierdalen, slik at banen ikke ble brattere enn at de små damplokomotivene kunne klare å trekke togene oppover. Det løste et problem, men innebar at traseen ble innpå ti kilometer lengre enn om den kunne gått i tunnel mel lom Asker og Lier, men så lange tunneler var ikke mulig i 1872. Tross røyk og sot fra damploko motivene fikk passasjerene noen fine inntrykk av norsk natur. En utenlandsk journalist som reiste med banen da den var ganske ny, ble mektig imponert av utsikten der toget svingte ut fra jordene i Røyken og suste gjennom et par tunneler før et imponeren de panorama åpnet seg. Fjord og åser lå langt der nede, og i det fjerne var det flotte fjell. Så imponerende var det, at journa listen foreslo at det burde anleg ges et stoppested så passasjerene kunne gå ut og nyte utsikten.

Store forandringer Gjennom Drammenbanens 150 år har det vært mange endrin ger. Noen av de vesentligste

var rundt 1920 med omlegging fra smalspor til dobbeltspor og elektrifisering. Nokså samtidig begynte byggingen av dobbelt spor, men det tok ytterligere femti år før det ble dobbeltspor på buskerudsiden av banen. Det skjedde først da tunnelen mellom Asker og Lier ble åpnet i 1973.

I Drammen har de mest synlige forandringene vært jernbanebro ene som ble fullført på 1930-tal let og som, med unntak av en av broene over strømsøløpet, ble erstattet av de nåværende broene på 1990-tallet. For tiden pågår det dessuten en omfattende opp gradering av Drammen stasjon.

Arbeidet skal være ferdig i 2025.

Et viktig bindeledd

I dag er Drammen stasjon et knutepunkt for noen av lan dets viktigste jernbanelinjer. Flere ganger om dagen stop per Bergensbanens lange tog i Drammen. Vestfoldbanen begynner i Drammen, og på Sørlandsbanen går «Sørtoget».

Med flytoget, som går tre ganger i timen store deler av døgnet, tar turen til og fra Gardermoen rundt en time. Men den banen som har aller flest passasjerer, er Drammenbanen. I 150 år har den vært et viktig bindeledd mellom Drammen og hovedstaden, og alt tyder på at den har en minst like viktig fremtid.

FAKTA: Arbeiderne på prøvetur 6. oktober

■ Der var igaar givet samtlige Arbeidere ved Christiania-Drammen-Jernbanen og dens Verksteder Anledning til at befare Banen i hele dens Udstrekning og aflægge et kort Besøg i Christiania eller Drammen. Toget afgik herfra igaar Formiddag

og ankom til Hovedstaden litt

Afreisen derfra

Sted henved

Ankomsten hertil Kl. 6, hvorpå Toget kort efter afgik til Christiania med de der hjem mehørende Arbeidere.

■ I Christiania beværtedes med Smørogbrød samt Øl, forsaavidt vedkommende Arbeidsherrer ikke hadde truffet særskilt Arrangement for deres Arbeidere.

Lier stasjon 1973. Lille Røken tunnel (1973). Lille Røken tunnel (1873). Ved Gullaug 1973.
NYHETER 28. september 2022 – 7
Kl. 9
før Kl. 12;
fant
Kl. 3 og

Strømsøboat fra Drammen og nederlandske skipsingeniører har designet en solcelledrevet elektrisk båt. På rekordtid har selskapet klart målsettingen om å hente inn en emisjon på 3,2 millio ner for å få båten på vannet.

Emisjonen, en pengeinnhen ting gjennom utstedelse av nye aksjer, ble startet opp på finan sieringsplattformen Folkeinvest 10. august. En måned senere har de klart målet. Med seg på de syv hav får de med seg 130 investorer.

Sørensen bak roret Grunnlegger og idèmaker er drammenspolitiker og miljøfor kjemper Ståle Sørensen, som har mye kompetanse inne sjangeren. Blant i kraft av å eie en elek trifisert sin engen båt, samtidig som han gjennom mange år er ideologisk forankret politisk til miljøvennlig energi.

Selskapet Strømsøboet ble stif tet av de to gründerne sammen.

– Vi er veldig spent på pro sessen fremover, sier Joachim Bekkevold Hansen, prosjektets medgründer.

Bekkevold Hansen har tidli gere etablert og bygget opp en rekke selskaper med stor suksess. Deriblant Cuboid, en fullskala kantineleverandør med 30 ansat te under navnet Frigg – som i dag dekker behovet til 70 selskaper i Norge.

–Et selskap som vokser og tje

ner penger, der målet er 300 kan tiner innen 2024. Men det skal erkjennes at det var vanskelig å drive under pandemien, sier Bekkevold Hansen.

I tillegg eier og fremleier han et industribygg på 1.500 kvadrat på Pukerud.

–Men jeg startet med Hansen Fres og Klipp, der jeg solgte gress klippere og snøfresere som ble produsert i Kina og kom til Norge i store containere. Det var en nyt tig lærdom, sier 35-åringen.

MILJØ­

FORKJEMPER: Ståle Sørensen er idemaker og en av to gründere bak Strømsøboat.

170 investorer

Hva gjelder emisjonen til Strømsøboat, består altså porte føljen av 170 investorer. Alt sig nert under en måned etter opp starten av Folkeinvest.

– Vi hadde et mål på 3,2 millio ner. Og denne summen vil i sin hel het gå til å lage støpeformen som er grunnlaget for masseproduksjon, CE-godkjenne, teste samt produ sere de første båtene, sier han.

Planen er å få Electric Folkboat på vannet i 2023.

Bekkevold Hansen kan avsløre at sju båter allerede er solgt, at investorene kommer fra hele Norge, deriblant en rekke drammensere.

Klassisk og moderne

Electric Folkboat er et helt nytt konsept, som Strømsøboet har brukt ett år på å utforme. Ved hjelp av nederlandske arkitekter har de utformet en klassisk båt med moderne teknikk.

– Støpejobben skal skje i ØstEuropa, mens all montering vil

foregå i Norge, sier Bekkevold Hansen.

Solceller på taket bidrar til ladningen, og med forsiktig kjø ring vil man klare seg helt fint på disse i sommersesongen.

Båten kan lades på en helt vanlig landstrømkontakt og rek kevidden for toppmodellen vil bli Arendal–Hirtshals på en lad ning med margin.

– Vi akter å ta den turen som en del av lanseringen av båten. Det vil ta rekkeviddeangsten av de fleste, sier Ståle Sørensen.

– Og så vil den være helt stille, mens den gjør fra seks til åtte knop i timen, sier Joachim Bekkevold Hansen, om båten som får en prislapp på cirka en million kroner.

I tillegg til de sju forhånds bestillingene, har selskapet en lang interesseliste med potensi elle kunder fra hele Europa.

8 – 28. september 2022 NÆRING
ILLUSTRASJON: STRØMSØBOAT 130 investorer er med –nå går båten i støpeforma Elektrisk spenning etter EMISJONSSUKSESS FAKTA: Tekniske data – Electric Folkboat Konstruksjon: Laminert glassfiber med innebyggede flytetanker Skroglengde: 26 fot (799 cm) Bredde OA: 276 cm Vekt: cirka 2.500 kg Maks fart med medfølgende motorer: 6,8 knop Fremdrift: 2 x Arka Aquatro 4KW styrbare podmotorer Batteri 15 Kwh/ 30kw/h / 45 kw/h Solceller: 960 w/p Rekkevidde: «Evig» med solceller HELT ETTER PLANEN: Joachim Bekkevold Hansen i sjønære omgivelser på Strømsø. Nå er han sammen med medgründer Ståle Sørensen i ferd med å realisere Strømsøboet med første eksemplar på vannet i 2023. Helt etter planen.

Superenkel elbillading for borettslaget

Å installere ladere og infrastruktur for lading trenger ikke være verken dyrt eller vanskelig. Når boligselskapet inngår avtale om fiber med Altibox TV og internett fra Viken Fiber, så installerer vi ladeinfrastruktur kostnadsfritt.

Ved bestilling av minst 25 ladeplasser installerer vi ladeinfrastruktur uten kostnader*, og beboere som har strøm fra Lyse eller Glitre kan bestille Smartly elbilladere rentefritt nedbetalt for kun 533,- per måned**.

Mindre jobb for styret Styret i borettslaget eller sameiet slipper administrasjon av både kostnader og installasjon. Enkelt og oversiktlig for alle sammen. Og hvis du lurer på om du får ti års garanti og kundeservice hele døgnet, så får du selvsagt det også.

* Pris per parkeringsplass per måned. Gjelder montering av lader på vegg. Ti års avtale. Pris ekskl. mva. ** Pris per mnd i 36 måneder. Kr 22 495,- i kontantpris dersom du ikke er strømkunde hos Lyse eller Glitre. Priser inkl. mva. Foto: johner.com
Send melding med navn på boligselskap til Snorre Steen på 992 06 643, og få et godt tilbud. Du kan selvsagt også ringe Snorre, eller lese mer på vikenfiber.no. Tilbudet gjelder til og med 30. november 2022. Høres dette bra ut? Komplett infrastruktur for lading kr 0,-*

Drillet på å behandle alvorlige voldsskader

NÅR MINUTTENE

SAMARBEIDER:

MARIANNE M. JONASSEN tekst og foto

Bakteppet for øvelsen var at det hadde skjedd flere skyteepiso der på ulike steder i Drammen. Omfanget av episodene gjorde at lokalt politi sendte ut en melding om behov for bistand fra politi ets beredskapstropp. På vei til Drammen ble det spilt inn fort løpende informasjon om situa sjonsbildet.

– Aksjonsstyrken situasjons forståelse var at det pågikk sky ting på flere steder. Og at de ville komme inn i en relativt kaotisk og uoversiktlig situasjon, fortel ler Alf i politiet, om inngangen til øvelsen i samarbeid med lokalt politi og helse.

Stor informasjonsflyt

Øvelsen fant sted i lokalene til Prysmian Group Norge på Holmen. Og for å få et realis tisk bilde som mulig var infor masjonsflyten både upresis og kraftig i innledningsfasen, ifølge politiets representant.

– Situasjonen er realistisk i forhold til hva som har skjedd andre steder i Europa, inkludert terrorangrep i Norge. Og det er det bildet vi prøver å gjenskape ved og ikke gi en fasit på vei inn. Og ved å gi aksjonsstyrken stykkevis informasjon, så må de danne seg et situasjonsbilde selv på bakgrunn av de fragmentene de får.

Etter å ha gitt tydelig beskjed om at politiet var i bygningen. Og området var sikret og avgitt beslutningsstøtte til sine ledere om situasjonsbildet, gikk øvelsen over i en ny fase.

Aksjonsstyrken fra bered skapstroppen startet opp med å gi avansert førstehjelp på stedet. Politiet hadde stor medisinsk kunnskap. Eksempelvis kunne de sette venekanyle og gi blodpro dukter som bruk i livreddende behandling.

Nylig var politiets beredskapstropp i Drammen for å trene på et iscenesatt oppdrag. Denne gangen i tett samarbeid med lokalt politi og helse.
SJEKKER: Jørn E. Rasmussen, seksjonsover lege ved akuttmottaket til Drammen sykehus instruerte under PLIVO (pågående livs truende vold) øvelsen.
NYHETER10 – 28. september 2022
Etter at politiet hadde sikret stedet og gitt avansert førstehjelp ankom para medic og lege fra sykehuset for å bistå. Politi og helse samarbeidet effektivt takket være god sam handling. JØRN E. RASMUSSEN. ARKIVFOTO: MARIANNE M. JONASSEN

SURSTOFF: De sivile mar kørene var dril let til å spille alvorlig skadet slik at bered skapstroppen og helse skulle få en mest mulig realistisk drilling.

TELLER

Veiledning Seksjonsoverlege Jørn E. Rasmussen, ved akuttmottaket på Drammen sykehus, var hoved ansvarlig for å lage arenaen for samvirke mellom politi og helse under pågående livstruende vold øvelsen, også kalt PLIVO.

– Målet har vært å lage mar kører og et spill som var så rea listisk som mulig, forteller Jørn E. Rasmussen, om en av sine to roller denne dagen.

Sammen med et medisinsk team bestående av paramedic og ansatte ved akuttmottaket ved Drammen sykehus, bisto Rasmussen som veileder.

– Beredskapstroppen er seri øse i måten de trener på. De har en metodikk og drill som langt mer systematisk, enn det man ser andre steder. Et bilde vi fikk bekreftelse på i dag, sier sek sjonsoverlegen.

Alf fra politiet oppsummerer dagens øvelse ved å fremheve at aksjonsstyrken mottok tyde lige og gode tilbakemeldinger fra elevatorene.

– Med tanke på realisme og

presise tilbakemeldingene fra paramedic og leger har vi fått noe å reflektere rundt i ettertid, sier han.

Vil øve mer

Ifølge Jørn E. Rasmussen er det lovpålagt å drive samvirketre ning. Og som seksjonsoverlege ved akuttmottaket ved Drammen sykehus ønsker han seg mer dril ling lokalt og nasjonalt.

– Sykehuset i Drammen og prehospital tjeneste øver ofte. Så vi gjør vår skjerv av samfunns plikten. Men jeg skulle ønske at andre sykehus, helseetater og primærhelsetjenesten henger seg på også, etterlyser Jørn E. Rasmussen.

Før jul vil det bli gjennom ført en stor øvelse i Drammen med 500 til 600 involverte aktører innen blant annet helse, politi og Forsvaret, opplyser Jørn E. Rasmussen.

– I september vil vi også gjen nomføre en trening med Forsvaret og Kongsberg brannvesen i tett samarbeid med kroatisk brannve sen. Noe som er en unik setting.

Fokus på sikkerhet og industrivern

Ifølge HR ansvarlig ved Prysmian Group Norge er det viktig å stille lokaliteter til rådighet for øvelser som PLIVO.

– Vi ønsker å hjelpe og ser det som et samfunnsansvar å ha øvelser som denne hos oss. Vi ser også at våre medarbei dere blir mer fokusert på lignende hendelsene kan oppstå, sier Tina Krohn Hansen, HR ansvarlig ved Prysmian Group Norge.

KABEL: Prysmian Group Norge har faste øvelser i forhold til sikkerhet og indus trivern, forteller HR ansvarlig, Tina Krohn Hansen. POLITI: Aksjonsstyrken fra beredskapstroppen og lokalt politi sikrer lokalet. PUPILLENE: Hjernefunksjonen vurde res ved å lyse på pupillene, samt for å se hvordan pupille og øyne reagerer på lys.
NYHETER 28. september 2022 – 11

Tjen penger hos Aladdin og gi nytt liv til gull og sølv

– Vi har kunder som er innom med alt fra gamle smykker, gull, sølvtøy til postkort, mynter, pokaler, medaljer og sedler. Vi opplever til stadighet at folk blir overrasket over hva ting faktisk er verdt, spesielt hvor mye penger man kan tjene på mindre mengder gull, sier Thomas Fehn hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter.

Han og butikkansatt, Myrgana Banjska, ønsker velkommen til Aladdin-butikken på Globusgården i Drammen.

Der har de hatt kunder innom fra hele Østlandet siden dørene åpnet for to år siden.

MER VERDT ENN MAN TROR Nylig hadde de et par innom som ryddet i et dødsbo etter et familiemedlem. I utgangspunktet hadde de hyret inn et byrå for å tømme boligen, men tok med seg noen få gjenstander. I en eske fant de sølvtøy og gullgjenstander, som de tenkte kanskje var verdt å sjekke ut.

– Der var det verdier for 54 000 kr. Det hadde de ikke forventet, sier daglig leder.

Det plinger i døren og inn kommer et par. I hånden har de et armbånd kjøpt på et loppemarked. Banjska tester og konkluderer. Her er det både sølv og gull.

– De kjøpte smykket for 100 kr. Her fikk de 2300 kr for det. Det er ganske bra fortjeneste, sier hun med et smil.

NØYAKTIG TESTING AV GULL

OG SØLV

Gull- og sølvprisene er fortsatt historisk høye, så her er det store penger å tjene.

Hvilken farge gullet har spiller ingen rolle. Det er karaten som avgjør prisen.

– Vi har nylig kjøpt inn en ny maskin - Precious Metal Analyzer - som analyserer og tester edle metaller. Dette er et røntgenapparat som viser type metall, prosentandel og renhet. Før testet vi med syre, men denne maskinene er raskere og mer nøyaktig.

NYTT LIV TIL GULL OG SØLV

Det man kanskje ikke tenker over er at det å selge sine gamle ting hos Aladdin bidrar til den sirkulære økonomien. Sølv - og gullgjenstandene kommer inn til butikken, blir sendt til raffinerier, smeltet om og gjenbrukes. Dette er med på å tære mindre på jordas ressursgrunnlag.

TRYGG HANDEL HOS ALADDIN

Aladdin Gull, Sølv og Mynter har mange faste kunder lokalt, i tillegg benytter folk fra Asker, Bærum, Lier, Oslo, Tønsberg, Holmestrand, Horten og Porsgrunn deres tjenester. Med sentral beliggenhet, rett ved jernbanestasjonen og motorveien, er det enkelt å finne frem til butikken i Drammen.

- Mitt beste tips; ikke kast noe! Det er helt opp til hver enkelt om de vil selge eller ikke. Fordelen med en fysisk butikk er at du får snakke med noen. Og så får du oppgjøret med én gang eller inn på konto i løpet av et døgn, understreker Fehn.

– Her er alle velkomne innom om de lurer på hva tingene deres er verdt.

Hos Aladdin Gull, Sølv og Mynter strømmer kundene til for å selge gamle gullsmykker, sølvtøy og mynter, som ofte har vært gjemt og glemt. Ditt «rot» kan være verdt en liten formue, samtidig som du bidrar til gjenbruk. Myrgana Banjska og Thomas Fehn ønsker velkommen til Aladdin Gull, Sølv og Mynter. Her kan du ta med smykker, gull, sølvtøy, postkort, mynter, pokaler, medaljer, sedler og mindre samlergjenstander. Du er ikke forpliktet til selge noe og en verdivurdering er gratis.
annonse | ALADDIN GULL, SØLV OG MYNTER
å
Precious Metal Analyzer analyserer og tester edle metaller. Testen tar noen sekunder og gir et nøyaktig bilde av hva gjenstander inneholder av metaller. Dette er en trygghet for kundene, som selv kan se resultatet Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS Kjøper gull, sølv, mynter, frimerker, pokaler, postkort, sedler og medaljer Adresse: Torgeir Vraas Plass 1. GLOBUSGÅRDEN på Strømsø Torg Tlf: 92 99 80 70 E-post: drammen@aladdingull.no Nettside: aladdingull.no Åpningstider: Mandag–fredag: kl. 10.30–17.00 Lørdag: kl. 10.00–14.00

PÅ HJUL MED

ARKTISK SUKSESS I DRAMMEN

Ørn Thomsen (56) er utdannet kokk, men ble fostret opp med å skru på biler sammen med sin far under oppveksten på Island. Men hobbyen ble til jobb – og i dag driver han suksessbedriften Arctic Trucks i Drammen.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

Ørn Thomsen kjøpte sin første firehjulstrekker da han var 15 år.

Under oppveksten på Island fikk han bilinteressen gjennom sin far, en interesse som aldri har sluppet taket. For 25 år siden søkte han lykken i Norge, og flyttet sammen med sin kone til Geilo. Planen var å jobbe som kokk – som han hadde gjort i 14 år på Island –men han kom raskt i kontakt med bilmiljøet.

–Jeg var sterkt delaktig i popu lære offroad-race på Island som samlet alt fra 5.000 til 7.000 til skuere, og der kom jeg i kontakt med mange nordmenn, forklarer Thomsen om det som inspirerte ham til å bli norsk.

Under disse offroad-løpene var Thomsen både deltager og arran gør.

– Samtidig var vi veldig glad i å stå på ski, og så ville vi prøve noe nytt og valgte å flytte til Geilo, sier han.

Med bil fra Island

Da Thomsen og kona flyttet til Norge, hadde de også med seg sin ekstremt stylede og ombygde fire

hjulstrekker fra Island. Det satte ham i direkte kontakt med mange i bilfolk i bransjen.

–Til å begynne med i Norge leide jeg meg inn på verksteder, og jobbet der. Men jeg hadde noen drømmer, og ønsket å sterte opp eget selskap, forteller Thomsen.

Arctic Trucks ble til etter at han hadde tatt kontakt med Toyota Ekstrautstyr på Island, som bygde om firehjulstrekkere den gang. Sammen startet de Arctics Trucks.

Men Geilo ble for langt unna det sentrale Østlandet. Og i 1998,

startet han derfor opp på ABBtomta på Brakerøya, like ved bil havna, mens han selv kjøpte seg hus i Hokksund – hvor ekteparet fortsatt bor.

–Vi vokste ganske fort. Fra 8, til 10, til 12 ansatte. I dag er vi 36 ansatte, forteller han.

Og selv om det opp gjennom årene har vært mange opp- og nedturer, kronet han fjoråret med «all time high», med ombygging av 274 firehjulstrekkere på ett år. Med tanke på en snittkunde byg ger om bilen for 250.000 kroner,

kan man tenke seg resten selv!

–Men vi skal ikke lenger til bake enn perioden 2014 til 2016, som holdt på å knekke oss, sier Thomsen.

Full fart på Solbergmoen

Men etter at de i 2020 flyttet inn i de nye lokalene på Solbergmoen – har alle piler pekt i riktig ret ning. Det nye lokalene er utar beidet og designet sammen med Dpend, og måler 4.300 kvadrat.

Ørn Thomsen viser oss rundt i hele det mektige bygget. Der er det 16 mekanikere som skrur, sveiser og endrer på i utgangs punktet helt nye firehjulstrekkere.

–95 prosent av kundene kom mer hit med ny bil. Som oftest for å tilpasse med større dekk, og legge til ekstrautstyr. Og det er egentlig ingen grenser på hvor mye ekstrautstyr som kan skaf

fes til disse kjøredoningene, sier Thomsen.

Han viser oss også flere dekk fra Nokian Hakkapeliitta, med Arctic Trucks egen logo stanset ut.

–Hva meg bekjent er det ingen andre produsenter i Norge som har det, sier han.

Men skryteliste trenger ikke stoppe der.

Med biler produsert til filmene «Burning», med Arctic Trucks eta blert i hele verden som franchiseselskaper, og med leveringer både til Sør- og Nordpolen, til ørken områder og alle øvrige verdens kontinent, har Ørn Thomsens gut tedrøm virkelig fått utfolde seg.

–Og i Norge har vi spasialbe stillinger både til forsvaret, brann vesenet og politiet. På enkelte av disse bilene gjør vi så mye end ringer at det egentlig blir vårt eget merke, sier Ørn Thomsen.

Det sveises og skjæres i nye biler hver dag inne på verkstedet til Arctic Trucks. Ledelsen i Arctic Trucks samlet. Bent Fossum (daglig leder), Børre Bratvold (markedssjef), Ørn Thomsen (eier, styreformann og salgssjef) og Ine M Sande (økonomi- og personalsjef). Ørn Thomsen (eier, styreformann og salgssjef) og Ine M Sande (økonomi- og personalsjef).
28. september 2022 – 13PÅ HJUL MED DA
Rekordomsetning på å bygge om firehjulstrekkere

Opel har nærmest fordampet i Norge siden århundreskiftet. Den gang hadde merket en markeds andel på rundt 10 prosent her i landet, nå er den på litt over én prosent. De har med andre ord laget biler som ikke har truffet særlig godt i massemarkedet, og når de faktisk gjorde det, med Ampera-e, så klarte de ikke å levere biler til kundene.

Anonyme modeller

Det har ikke vært så greit å være Opel de siste 20 årene. Det kan se ut som at det som en gang var Opels fordel, at de i all hovedsak laget veldig streite biler, over tid har gjort at de ble for anonyme for folk flest.

Da Mokka-e ble lansert for hal vannet år siden, sa sjefen for den norske importøren at Opel altfor lenge har vært «han kjedelige onke len fra Essen», mens målet fram over skulle være å framstå som «en hipp fyr fra Berlin». Mokka-e ble presentert med en ny designlinje, der særlig fronten var viktig, med noen hint til 70-tallets Manta. Den samme fronten finner man igjen på den rykende ferske Astra.

Astra-modellen var merkets mest populære for tjue år siden, og akkurat som den gang er den i dag tilgjengelig som en femdørs kompaktbil og etter hvert som sta

sjonsvogn. Men det er ikke lenger en generisk bil, den ser tvert imot kul ut, med skarpe linjer og trekk som gjør at den skiller seg litt ut.

Feil drivlinje

Dette er en bil som i utgangspunk tet skal fighte mot Volkswagen Golf, problemet er bare at det norske nybilmarkedet langt på vei har glemt at Golf eksisterer: Etter første halvår 2022 ligger Golf på 76. plass på registreringsstati stikken fra Opplysningsrådet til veitrafikken. Selvsagt fordi den ikke er en elbil. Samme problem stilling er det for Astra, i hvert fall inntil videre. Ved lansering er det nemlig kun en ladehybrid som er tilgjengelig.

Samlet systemeffekt er 180 hes tekrefter, og den elektriske rekkevidden er seks mil. Følger man skikke lig godt med, vil det ringe noen bjeller nå, for det er akkurat det samme som man kan få i den nesten helt nye Peugeot 308. Noe som ikke er så rart. Begge merkene er en del av Stellantis-gruppen, og Astra og 308 er teknisk sett svært like.

Faktisk har de så mye felles at de har en identisk egenvekt, 1603 kilo.

Det betyr også at Astra snart vil komme med en ladehybrid til, til svarende 308-versjonen med 225

Voksen bil

Dagens Astra gjør unna småkjø ring med batterikraft, mens ben sin må til når destinasjonen er et stykke unna. Det naturlige er å sette bilen i hybrid-modus, slik at bilen selv finner ut av miksen mellom de to motorene og for bruket blir ganske sympatisk. På lengre turer havner man under halvliteren på mila.

På veien er Astra en voksen bil, i den forstand at den føles som den er større når det gjelder kom fort og lydnivå. Den er satt opp på en svært fin måte. I tillegg er setene og ergonomien på fører plassen skikkelig bra. Selve designen er også beha gelig, med en skjerm-plan ke med kjøre informasjon foran føreren og alt det andre på skjermen i midten. Opel har gått for sitt eget uttrykk på skjermene, som er litt uvant, men trolig noe man venner seg til over tid. Og så har de gjort en smart ting: Selv om bilen har en berøringsskjerm, finnes det hurtigknapper for de viktigste funksjonene. Det betyr mindre plunder når man kjører På svingete landeveier framstår Astra som mindre sporty enn utse endet skulle tilsi. Motoren er ikke så veldig ivrig på å levere en artig kjøreopplevelse, det samme gjelder egentlig understellet som har en del sideveis-bevegelser i svinger.

Om Astra ikke er så sporty, er den uansett en god kompakt bil, på samme måte som halvbroren Peugeot 308. Men før elbilversjo nen er på plass, er Astra bare en parentes. Det gjenstår også å se om elutgaven får samme drivlinje som dagens Stellantis-produkter. Hvis drivlinjen ikke blir oppgra dert, er den i minste laget for en bil som dette.

30 ÅR: Det er 30 år siden Opel kom med den første Astra-modellen. Dagens versjon er sjette generasjon.
Opel Astra har aldri sett bedre ut. Foreløpig er det lite som tyder på at det vil løse merkets utfordringer i Norge.
hestekrefter. Og både Astra og 308 kommer som elbil om et års tid.
14 – 28. september 2022 PÅ HJUL MED DA
FAKTA: Opel Astra GS Line Hybrid 180 AT8 Pris: 434.900.Pris testbil: 486.900.Motor: 4 syl. Turbo. Bensin/ elektrisk. 1.598 ccm. 180 hk. 360 Nm. Batteri: 14,2 kWt Elektrisk rekkevidde: 60 kilo meter Aks: 7,6 sekunder Toppfart: 225 km/t Forbruk: 0,11 l/mil Utslipp: 24 g/km CO2. 34,3 mg/km NOx Bagasjerom: 352/1.268 liter LxBxH: 4.374/1.860/1.442 mm Egenvekt: 1.603 kilo Tilhengervekt: 1.450 kilo + Utseende, komfort og ergonomi – Drivlinjen og sikten bakover – men det spørs om det hjelper KULERE ENN NOEN GANG SNAUT: Bagasjerommet er ganske lite. Det kommer en stasjonsvogn med bedre plass som vil koste rundt 20.000 kroner mer. Foto: Morten Abrahamsen / NTB VELLYKKET: Førerplassen er fin. Setene er veldig gode, og med menyknapper slipper man å fomle rundt på skjermen hver gang man skal gjøre noe. DØDVINKEL: En stor c-stolpe og et lite bakvindu begrenser sikten bakover. NYTT OM NYTT

Nedgang for Volvo

Bilprodusenten Volvo melder om en nedgang i leveranser i første kvartal 2022 sammenlignet med fjoråret. 148.300 biler er 20 pro sent svakere enn i samme kvartal i 2021, og årsaken er delemangel som har stoppet eller forsinket produksjonen av bilene. Både

pandemien og krigen i Ukraina har ført til delemangelen, melder selskapet i en pressemelding.

De venter at problemene vil fortsette ut i andre kvartal, men tror på bedring i andre halvår –slik at salget vil ta seg opp nok til at 2022 totalt sett blir noe

Strømprisen bremser interessen

I en undersøkelse gjort at NAF sier én av fire at de er mindre interessert i elbil på grunn av de høye strømprisene.

– Dette er overraskende tall når vi vet at strøm fortsatt er det desi dert billigste drivstoffet, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsråd

Datsun skrotes

giver i NAF, i en pressemelding.

NAF har sett på forskjellige bil modellers drivstoffkostnader, basert på drivstofftype og for bruk. Bilen som kom billigst ut, var Volkswagen ID. 4. Den hadde kun 26 prosent av drivstoffkostnadene til en gjennomsnittlig dieselbil.

bedre enn 2021. Volvo påpeker samtidig at det er store usik kerheter knyttet til prognosen.

Den ladbare Recharge-serien sto for 34 prosent av de glo bale leveransene i første kvartal 2022, og av disse var åtte pro sent elbiler.

– Når det fortsatt lønner seg så mye med elbil når strømprisene er rekordhøye, lønner det seg enda mer når strømprisene blir mer normale igjen. Husk at bilen du kjøper, skal du ha i ganske mange år, sier Sødal.

SLUTTKJØRT: Nissan skal ikke lenger produsere biler under navnet Datsun. FOTO: PRODUSENTEN

på 30 år.

Nissans plan da de pus set støv av det gamle merkenavnet, var å lage billigbiler for mar keder i utviklingsland. Nå har de bestemt seg for å droppe denne sat singen, ifølge Autocar.

Selskapet stoppet nylig produksjonen av Datsun i India, mens fabrikkene i Indonesia og Russland stoppet allerede i 2020.

Britisk bilproduksjon stuper

En rekke internasjonale bil produsenter har fabrikker i Storbritannia, og de aller fles te har problemer med dele tilgangen. Det skaper store problemer for produksjonen. Gjennom årets tre første

måneder har utleveringstakten falt med 32 prosent, nesten 100.000 biler, melder bilorgani sasjonen SMMT.

Det er særlig bilene som lages for eksport som er berørt, med en nedgang på 41 prosent.

i produksjonsprosessen for å senke klimaavtrykket. I tillegg får «Standard range single motor»-utgaven raskere lading og større batterikapasitet: Batteriet går fra 64 til 69 kWt, som skal gi 5,4 mils lengre rekkevidde. Effekten vokser også, fra 224 til 231 hestekrefter. Startprisen økes med 20.000 kr. Polestar 2 med oppda terte spesifikasjoner koster fra 369.000, sier Fredrik Bjørlo i Polestars kommunikasjonsteam. kan bestilles nå og har antatt levering fra september.
28. september 2022 – 15PÅ HJUL MED DA Power your world Uansett om hverdagen din er preget av familieliv, jobb eller fritidsaktiviteter, gjør IONIQ 5 livet litt enklere. Bilen har et smart interiør med svært god plass og er tilgjengelig med firehjulstrekk. Med en rekkevidde på over 500km når IONIQ 5 de fleste mål. Dette er bare en smakebit på hva IONIQ 5 har å by på. hy undai no Prisvinnende IONIQ 5. Elektrisk SUV med over 500 km* rekkevidde. IONIQ 5 Long Range AWD Premium Leasing fra kr: 3 490,- pr mnd* *Privatleasing fra Santander Consumer Bank: AWD -Startle e/etabl. geb: kr. 129 790,-. Månedsleie: kr. 4 790,- og totalpris: kr. 260 330,- vil variere med rentenivået. 3 års bindingst d, kjørelengde: 45.000 km. Flytende kampanjerente i 36 mnd.(p.t. 2,99%). Kampanjeperiode: t o m. 30. september 2022. IONIQ 5 AWD Long Range – Strømforbruk: 17,9-19,1 kWt/100km og et CO2-utslipp på 0 g/km. Rekkevidde: Inntil 481 km (WLTP). Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Priser kan usteres uten varsel Med forbeho d om fei og prisendringer. Alle priser er nkludert leveringsti legg levert Drammen anmelder 29.09 2021 �Detkanikkebliannet enn fterningkastseks ordette oppkommet avenelbil»
For ni år siden tok Nissan fram Datsun-navnet igjen. Da hadde ikke dette navnet vært i bruk
NYTT: Polestar kommer nå med metallic-lakk som standard. FOTO: PRODUSENTEN Polestar gjør flere oppgraderinger
Bilene
Oppdaterer Polestar 2

Høsten i BRAGERNES KIRKE

Lørdag 1. oktober kl. 13:00

Orgelhalvtime. Jon Martin Høie, orgel, og Roar Engelberg, panfløyte, spiller musikk av C. Franck og G. F. Händel. Fri entré.

Søndag 2. oktober Mikkelsmesse

11.00 Høymesse. Dåp. Prost Øystein Magelssen, kantorer Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang, korgruppe.

Lørdag 8. oktober kl. 13.00 Orgelhalvtime. Per Anders Håvelsrud spiller musikk av Carl Philipp Emanuel Bach, Valborg Aulin og Max Reger. Fri entré.

Søndag 9. oktober 18. søndag i Treenighet 11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Margrete S. Johansen, kantor Anders Eidsten Dahl.

Lørdag 15. oktober kl. 13.00 Orgelhalvtime. Henriette Skagen spil ler musikk av Franck, Mendelssohn og improvisasjoner. Fri entré.

Lørdag 15. oktober kl. 14.30 Meditativ time. Morten Golimo ved klaveret. Fri entré.

Søndag 16. oktober 19. søndag i Treenighet 11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Margrete S. Johansen, kantor Jørn Fevang, kor gruppe.

Lørdag 22. oktober kl. 13.00

Orgelhalvtime. Kirkemusikkstudenter fra Norges musikkhøgskole. Fri entré.

Søndag 23. oktober 20. søndag i Treenighet 11.00 Familiemesse. Dåp. Bragernes kirkes jentekor, sokneprest Per Erik K. Brodal, kantorer Beate Strømme Fevang og Jon Martin Høie.

Fra kl. 16.00 TV-aksjon til inntekt for Leger uten grensers arbeid for å gi liv reddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Lørdag 29. oktober kl. 13.00

Orgelhalvtime. Anders Eidsten Dahl spiller musikk av J. S. Bach, C. Franck og P. Hindemith. Fri entré.

Lørdag 29. oktober kl. 16.00 «KIRKESUITE» for solister, kor og strykeorkester av Rolf Ødegaard. Solister: Vibeke Næsvold, Eli Yksnøy, Arne K. Ødegaard og Egil Hansen. Prosjektkor, dirigent Ingjerd Astrup, Buskerud Ungdomsstrykeorkester (BUSO), dirigent Dag Øystein Berger, Jens Magnussen, slagverk, Jon Martin Høie, flygel. Billetter ved inngangen og forhåndssalg på tlf.: 920 87 995.

Søndag 30. oktober Bots- og bønne dag 11.00 Høymesse med allment skriftemål. Dåp. Kapellan Margrete S. Johansen, kantor Beate Strømme Fevang.

Lørdag 5. november kl. 13.00

Orgelhalvtime. Marianne Finseth, horn, og Jon Martin Høie, orgel, spiller musikk av C. Saint-Saëns og A. Körling. Fri entré.

Tirsdag 15. november kl. 19.00.

Konsert ved operasanger Magne Fremmerlid, Maria Solheim, Levi Bergerud, Hanne Sørvaag, koret CAP, musikere, kapellmester Trond Helgerud. Arrangør: Kirkens Bymisjon. Fri entré.

Lørdag 19. november kl. 13.00

Orgelhalvtime. Nigar Gahramanova spiller musikk av C. Tournemire, E. Hovland, N. Aliverdibeyov og C. Franck. Fri entré

Søndag 20. november Siste søndag i kirkeåret

11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten Dahl.

PS: Orgelhalvtimene og konsertene har fri entré, der ikke annet er oppgitt. Orgelhalvtimene støttes av Drammen kommune og Norsk kulturråd. Du kan lese mer om orgelhalvtimer, konserter og andre ting som skjer på Bragernes kirkes nettsider og Facebook.

Stille kveld i kirken Tirsdag 11. oktober, 8. november og 29. november: 18.00 – 19.30 Rom for stillhet, lys tenning, bønn og refleksjon. 19.30 Kveldsbønn med nattverd.

Ørkenmesse

Tirsdag 1. november: 18.00 Innrøkningsmesse 18.30 Ørkenmesse. Ørkenmessen er basert på koptiskortodoks tradisjon og feires som et uttrykk for Tunsberg bispedømmes venn skap og fellesskap med kirken i Egypt, spesielt Naqada og Qus bispedømme.

Bragernes kirke hver uke: Høymesse søndag 11.00 Enkel hverdagsmesse tirsdag 12.00 Morgenbønn onsdag 08.30 Enkel middagsbønn torsdag 12.00

Kirken er ellers åpen: Tirsdag 12.00 – 18.00

Onsdag 12.00 – 16.30 Torsdag 12.00 – 16.30 Fredag 12.00 – 15.00 Lørdag 12.00 – 18.00 Søndag 10.00 – 18.00

Noen ganger kan kirken være lukket pga. vielser, bisettelser eller andre årsaker. Er det plass, er det fint også å nevne noe av det som skjer i Bragernes menighets hus, bl.a.

Fellesmiddag

Søndag 2. oktober og 30. oktober kl. 14.00 i menighetshuset. Velkommen til felles skap med god mat og hyggelig stemning for alle generasjoner. Kr. 50 pr. person, maks. kr. 150 pr. familie. Påmelding: SMS 92998818 innen fredagen før.

Formiddagstreff

Fredag 28. oktober og 25. november kl. 11.00 – 13.00 i menighetshuset. Fellesskap, kåseri/underholdning, for middagsmat, kaffe, utlodning, sang og andakt. Fri entré.

16 – 28. september 2022 KULTUR & UNDERHOLDNING
Søndag 6. november Allehelgensdag 10.00 – 18.00 Åpen kirke. Rom for sorg og savn. Lystenning, stillhet, mulighet for samtale med prest eller diakon. 11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kantori, sokneprest Per Erik K. Brodal, kapellan Margrete S. Johansen, diakon Edel Gervin, kantorer Jørn Fevang og Jon Martin Høie. Kirkekaffe i menighetshuset etter høymessen. Søndag 6. november kl. 19.00 Ung Allehelgenskonsert. Bragernes kir kes ungdomskor, Jon Martin Høie, orgel/klaver, og dirigent Beate Strømme Fevang. Konserten støttes av Avskjed Begravelse. Fri entré. Lørdag 12. november kl 13.00 Orgelhalvtime. Wolfgang Plagge spiller musikk av C. Monteverdi, G. Ligeti og W. Plagge (urframføring!). Fri entré. Søndag 13. november 23. søndag i kirkeåret 11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kirkes guttekor, prost Øystein Magelssen, kantorer Jørn Fevang og Jon Martin Høie.

Med Altibox får du lynrask fiber og underholdningen du vil ha. Velg den tv- og internettpakken som passer akkurat deg, uavhengig av hva naboen velger!

Styret kan enkelt be om et tilbud fra oss, hvis du som beboer spiller det inn.

vikenfiber.no/boligselskap

På nett. For gode opplevelser.

BYGG OG BO MED

Åpner vindu mot verden Hoppet av hos konkurrent –satser stort i samme bransje

Thomas Messel (44) var 14 år i Dør og Vindu på Åssiden, etter at han brukte åtte år etablere kjedens butikk i Bærum. Men i fjor brøt han ut og startet Vindu Butikken. Nå finner vi dem i nytt gigantisk lokale i Kobbervikdalen.

Thomas Messel – firebarnspappa en fra Svelvik – er imidlertid ikke alene om prosjektet. Med seg på ferden har han fått med seg part ner Rafal Dyduch – tidligere kol lega fra Dør og Vindu på Åssiden.

– Vi har vært gode kolleger, han er dyktig med kunder, en god selger og har en fantastisk karisma. Derfor følte jeg det riktig å spørre om han ville være med på prosjektet, sier Messel, som vedgår at investeringen har tæret godt på sparebeholdningen.

Han snakker om starten for

ett år siden, og om et selskap de startet opp som hjemmekontor. Uten dyre mellomledd. Inntil 12. august i år.

Da kunne de endelig åpne sine flunkende nye lokaler i Kobbervikdalen 155. Der har de inngått 12-årskontrakt.

Mål om å bli størst På 1.100 kvadrat og med ti meter takhøyde er de i ferd med å få et godt grep om markedet, bestå ende av kunder fra aksen Oslo til Tønsberg. Fra å ha omsatt 3,7 millioner i 2021, styrer de nå mot en omsetningsøkning på 350 pro sent i 2022.

– Vi har fått fantastisk plas seringen ut mot E18. Og bedre vil det bli. Om ikke lenge skal det både etableres ladestasjon og vaskehall for biler, bensinstasjon og McDonalds i samme område, med direkte adkomst fra E18. Det kommer til å hjelpe oss ytterli gere, forteller Messel.

De to partnerne i Vindu Butikken er ikke beskjedne i sine ambisjoner. De vil bli størst i bransjen.

– Markedet nå er preget av stor usikkerhet, med lange leve ringstider, store prissvingninger og vanskeligere vilkår for produ sentene. Også vi merker at det

blir dyrere, men det har heldig vis ikke påvirket oss negativt. Og hovedårsaken tror jeg skyldes at vi opererer med nettopriser over for kundene, sier Messel.

Norske og polske merker

Vindu Butikken tilbyr produkter fra de fleste store, norske dør- og vindusprodusentene. Men med agentur på det polske merket Dudek, mener Messel de kan til føre markedet en ny dimensjon.

– De er nok relativt ukjente fort mange, men til opplysning har de levert vinduer både til OBOS og Block Watnes prosjekter gjennom 20 år. Det er også de som skal

levere vinduer til det nye sykehu set i Drammen, sier Messel, som ikke utelukkende skryter av de norske konkurrentene.

– Jeg syns vi har sett en ten dens til at flere norske produsen ter er blitt mer slurvete med over flatebehandlingen. Det er ikke bra. Finishen er viktig, understre ker han.

Per i dag er håndterer de to partnerne butikken selv.

– Planen er å ansette flere, men enn så lenge må vi være kost nadsbevisste i et marked som aldri tidligere har vært såpass uforut sigbart som i dag. Akkurat det er utfordrende, sier Thomas Messel.

Thomas Messel har vært i vindusbransjen i 20 år, og nå har han endelig startet sitt eget selskap gjennom Vindu Butikken i Kobbervikdalen. Bygget på 1.100 kvadratmeter er fylt med dører og vinduer, men lagerbeholdningen er ennå ikke fylt helt opp, ifølge Thomas Messel.
18 – 28. september 2022 BYGG OG BO MED DA
DRAMMEN Medlemshelg Medlemshelg Som medlem får du 20% avslag på alle varer fra 29. sep til 1.okt Slå til og sikre deg favorittene! *gjelder ikke Fast Lav Pris, partikjøp, Signature Collection by Halvor Bakke og Bramskjæra. Kan ikke kombineres med andre kampanjer IKKE MEDLEM IKKE MEDLEM MEDLEM MEDLEM Sandø Seng Burbank sofa Sandø Seng Burbank sofa fra 29.999,fra 24.999,fra 23.999,fra 19.999,Ingeniør Rybergsgt | Tlf: 32 21 86 20 | Åpningstider: Man-fre. 10-20 | lør. 10-16 torsdag 29. sept til lørdag 1. okt.
Ny bil? Vi har Drammens største utvalg av elektrisk og plug-in hybrid – nå også for Citroën. Velkommen! Bertel O. Steen Drammen, avdeling Lier Vestre Linnesvei 8, 3414 Lierstranda Telefon: 32 22 61 00 • bos.no
Drammen

Boligfeltet på Stillerud tar form

Mindre enn et år etter at spaden ble satt i jorden kan man se konturene av et flott boligfelt fra Mesterhus på Stillerud. – Samtidig som infrastrukturen har kommet på plass, har vi solgt tomter og bygget hus. De første beboerne har allerede flyttet inn, sier Joachim Røren, kunderådgiver i Mesterhus.

Allerede i midten av oktober skal entrepre nørene være ferdig på området, og så langt er det mange som har vist interesse for ny bolig på feltet.

– Vi ønsker at alle nye og tidligere inter essenter til å ta seg en uformell kjøretur for å se, sier salgsrådgiver for Stillerud Joachim Røren.

– Bare gjennom visningsplakaten vi har satt opp ved innkjøringen fra Gamle E18 og inn mot Kornveien, har gitt oss mye inter esse. Finn-annonsen har gitt en del hen vendelser, og vi ser at dette appellerer til flere kjøpergrupper, legger Røren til, som tror de fleste som er interessert vil være småbarnsfamilier, førstegangskjøpere og folk fra nærområdet.

Helhetlig

Det er satt opp støyskjerm mot gamle sør landske for å minske støy fra nærområdet og E18, samtidig som entreprenørene er i avsluttende fase med å beplante, gjøre ferdig ballsletten og sette opp lekeplassen.

– Nå ser vi helheten på feltet, og tror og at potensielle kunder vil gjøre det samme, sier Ole Kristian Lofsberg, daglig leder for Stillerud Utvikling.

7 av 18 solgt

I skrivende stund er 7 tomter solgt, der byggmestere har satt opp hus i egenregi for videresalg.

– Første kunde er som nevnt flyttet inn, og ser ut til å være veldig fornøyd. Vi selger

i utgangspunktet tomtene med byggeklau sul, men kommer det kunder som ikke ønsker dette ser vi om det kan løses på en god måte, sier Røren.

Boligfeltet har en beliggenhet med kort vei til Drammen. Det er også kort vei til E18 hvis man skal sørover, som utbyggerne tror appellerer til flere.

– Samtidig er det kort vei til barneskole, golfbane og mange andre aktiviteter, så vi håper jo at dette kan bli et attraktivt sted for de fleste familier, sier Lofsberg.

Åpen dag

Nå som det tar form har vi merket at det er en økt interesse, selv i disse usikre tidene. Det skal arrangeres en åpen dag 22. okto ber, og da ønsker vi alle velkommen.

Det å bo i en helt ny enebolig kontra en eldre bolig i disse tider med høye strøm priser er noe entreprenøren merker at kun dene i stor grad verdsetter.

– Samtidig har man minimalt med ved likehold i årene fremover. Dette er elemen ter som kundene våre foretrekker i en uro

lig situasjon. Vi opplever at flere kunder ønsker bærekraftige løsninger, solceller er virkelig i vinden om dagen, sier Røren.

– Det er bare å ta kontakt på 908 08 753 for en uformell prat dersom det skulle være av interesse, sier Røren.

Fakta om boligfeltet

• Tomter fra ca. 700 kvadrat og oppover sør i Drammen.

• Kunden kan selve velge bolig, og gjøre eventuelle tilpasninger og tilvalg ved kjøp av tomt.

• Eneboligene må følge reguleringsbestemmelsene på området, som blant annet tillater en tomteutnyttelse på 30%.

• Kort vei til E18

• Gåavstand til barneskole

KJØR OG SE! Både Daglig leder Ole Kristian Lofsberg og salgsrådgiver i Mesterhus for Stillerud ønsker at både nye og tidligere interessenter tar seg en kjøretur til Stillerud for å se på området. Til venstre prosjektleder i Mesterhus, Stian Nilsen.
22 – 28. september 2022 ANNONSE
4 2 ANNONSE
28. september 2022 – 23ANNONSE ET OMRÅDE I VEKST – Tenk deg å bo landlig, men likevel sentralt 18 ROMSLIGE TOMTER MED GODE SOLFORHOLD OG NÆRHET TIL DET ALLER MESTE. ANNONSE3

Strømmen tar julestjernene

Singh starter med å vise oss drivhu set som etter planen skulle rommet tusener av julestjerner. Men det er tomt. Så viser han oss et nytt strømaggregat som skal gi varme til drivhusene. Det er slått helt av.

– Vi holder åpent til 15. okto ber. Så får vi ikke åpnet igjen før 15. mars. Strømprisene gjør at det blir umulig å tjene penger på anlegget i vinter, sier han hode rystende.

Selv om han har fått noe til skudd til strømmen – riktignok flere måneder etter at søknaden var levert – passer han på å hylle politikerne for akkurat den støt ten. Samtidig refser han dem for det han mener er totalt feilslått strømpolitikk.

– Det er fint at man gir strøm støtte til husholdningene, men hva hjelper det hvis folk ikke har jobb. Jeg har medfølelse og

Må stenge vinterutsalget – men permitterer ingen

synes oppriktig synd på alle dem som driver innen min bransje nå. Mange har allerede gitt opp, og mange konkurser vil måtte komme gjennom vinteren, mener han.

I dag har han utsalg på hele sin beholdning. Selv julevarer går allerede for halv pris. Og i det gigantiske drivhuset på 1.400 kva drat hvor det skulle stått tusenvis av små julestjerner, møtes vi av flere hundre kvadratmeter med tomme settekasser.

Tidligere har han holdt juleut salget i låven fra 1. til 23. desem ber, med salg av egenproduserte julestjerner, juletrær og diverse julepynt.

– Synd å si, men med dagens strømpris er jeg nødt til å stenge julesalget, som tradisjonelt har gitt god avkastning, sier Singh.

Strømprisen gjør det umulig å tjene penger på julens mest solgte blomst hos Lier Planteland.

– Økonomien i selskapet er god, men jeg kan ikke satse på produkter jeg med åpne øyne kan se ikke vil lønne seg. Tvert imot, vil det blitt kjempedyrt, sier Singh, som med sin bakgrunn og

sin lojalitet overfor sine ansatte lover å komme gjennom vinteren uten å ty til permitteringer av sine vel 16 fast ansatte.

Singh – som i dag bor på Åskollen sammen med sin 13 år gamle sønn – innvandret til Norge fra India i 2005. Som selvlært i norsk har norsk-inderen – som selv kommer fra en landbruksfa milie – slått seg stort opp. Allerede i 2006 startet han sin første virk somhet. Da som blomsterselger i et telt på parkeringen til det som da het Maxi-senteret på Strømsø.

Bygde kapital fra telt Med blomstersalg fra telt 11 timer hver dag, sju dager i uka i fem-seks år, hadde han spart nok kapital til å satse videre. Ved sine bekjentskaper i blomster bransjen, kom han i kontakt med eieren av det som den gang var agurkgartneri på Husebysletta, Narve Huseby Viker. Gartneriet fikk han leie, og året etter skiftet

han ut satsingen på agurker til blomster og busker, med spesia litet på levende vekster tilpasset norsk klima.

Fra 2009 og frem til i dag, har han vokst og tjent penger år for år. Fra 7-8 ansatte i 2009, omset ter han i dag for cirka 35 millioner i året, og har 25 ansatte i høyse songen april til sankthans.

– Jeg fikk kjøpt hele tomta på 40 mål av Huseby Viker i 2018. Og de to siste årene har jeg investert over 20 millioner på blant annet asfaltert parkering, nye drivhus og varmeanlegg. Men selv om strømprisen nå gjør at jeg må stenge i vinter, skal det ikke gå utover de ansatte, sier Singh, som i sin proaktive ånd, blant annet har sørget for å skaffe seg flere sentrale utsalgsplasser for jule trær, blant annet utenfor Maxbo i Lier og nye Meny i Sande. Og så ser jeg etter flere plasser, slik at alle mine ansatte slipper permit teringer, sier Vikram Veer Singh.

Første innflytter på Stillerud

Torild Egeberg Evensen (65) og ektemannen Sten Morgan Evensen (68) er de første huseierne på den nye byggetomta på Stillerud.

GEIR A. ARNEBERG tekst og foto

I fjor høst presenterte Drammensavisa et oppslag om tomta på Stillerud. 28 år etter at det ble søkt om bruksendring til boligformål første gang, ble det endelig gitt tilsagn fra kommu nen. For 14 dager siden flyttet de første beboerne inn. Med tiden skal det reises 17 nabohus i regi av Mesterhus.

Torild Egeberg Evensen og mannen Sten Morgan Evensen – henholdsvis opprinnelig fra Slemmestad og Telemark – har

siden 1989 bodd 100 meter unna deres nye hjem.

– Vi ønsket en lettere hverdag med alt på en flate, med stor stue, garasje, bod og tre soverom. Og det har vi fått. Her skal vi nyte pensjonisttilværelsen, sier den tidligere jordmoren, som pensjo nerte seg for tre år siden.

– Vi har trivdes i området, og lenge lett etter en egnet bolig. Vi ønsket ikke leilighet med naboer vegg i vegg, under og over, og falt pladask for denne løsningen da tegningene ble presentert for oss i fjor høst. Spesielt den store stua. Og nå er vi her, og er strålende

fornøyd, sier hun.

Boligen de har flyttet inn i er på vel 140 kvadrat, dispone rer 600 kvadrat tomt, og hadde en prislapp på vel 7,1 millioner kroner. I tillegg kommer bod og garasje.

– Vi fikk det vi ønsket oss for vårt forrige hus, og nå bare nyter vi stillheten og utsikten, sier hun, fullt klar over at akkurat det ikke vil vare evig.

– Vi vet jo at det skal bygges flere boliger i området – også tett på vårt hus. Men det blir uansett spennende med nye naboer, sier Torild Egeberg Evensen.

Kunderådgiver Joachim Røren (34) hos Mesterhus ønsker første huseier vel kommen til det nye boligfeltet på Stillerud. Torild Egeberg Evensen (bildet) sammen med mannen Sten Morgan Evensen solgte huset bare 100 meter unna, og har nå flyttet inn i nytt hus på Stillerud.
Lier Planteland er størst i distriktet på egne fremstilte planter uten mellomledd. Men dagens strømpris fører til at gründer, eier og daglig leder Vikram Veer Singh (42) må stenge lokalene fra 15. oktober til 15. mars.
Tomme drivhus Tomme hyller i hele lokalet, er det som møter deg der Vikram Veer Singh og Lier Planteland under normale omstendigheter hadde fylt opp med julestjerner. Snarrådig og proaktiv som han er, finner Vikram Veer Singh alternative meto der å selge på, så lenge strømprisen gjør det umulig å drive fra egne lokaler.
24 – 28. september 2022 BYGG OG BO MED DA
BURSDAGSSalg SKOUSEN DRAMMEN FYLLER 7 år PÅ ALLE HVITEVARER I BUTIKKEN* -20% DU FÅR OGSÅ fri frakt OG montering** 28/9 - 30/9 SKOUSEN DRAMMEN Ingeniør Rybergs gate 44 3024 Drammen drammen@skousen.no Tlf.: 31 90 00 10 /skousendrammen ÅPNINGSTIDER Mandag-fredag: 10.00-20.00 Lørdag: 10.00-16.00 Finn vei på www.skousen.no DRAMMEN * Besparelsen fratrekkes skiltet butikkpris og gjelder butikkført sortiment i vår fysiske butikk. Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud, kampanjer eller prismatch. Gjelder i perioden 28/9 til og med 30/9-2022. ** Gjelder kun ved kjøp av hvitevarer i butikkført sortiment og ikke side-by-side eller integrerte produkter. Kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampanjer. Gjelder i perioden 28/9 til og med 30/9-2022.

11 romslige tomter lagt

ut i Prestegårdshagen

at det det er kort vei til E18, og at du ikke trenger mer enn halvtimen i bil – om du pendler til Drammen eller Tønsberg.

Tomtene er allerede lagt ut på finn.no, og der ligger et utvalg eksempler med total pris «nøkkelferdige» boligmodeller.

Ansvarlig for tomtesalget og den videre byggeprosessen er Boligpartners boligkon sulent Tina Jacobsen (33), som selv har vokst opp i nabobygda Revetal. Jacobsen har lagt ett år bak seg i Boligpartner, etter å ha jobbet som megler i Tønsberg. Hun mener det er all grunn til å forvente rask omsetning av de 11 tomtene.

– Tomtene vi har lagt ut er av god stør relse, og gir mulighet til både enebolig, garasje og romslig hage. Vi tilpasser bolig

modellene våre sammen med kunden, slik at de får drømmehuset sitt innenfor de rammene vi har å forholde oss til.

Hun mener det nye byggefeltet vil kunne trekke til seg barnefamilier og unge mennesker.

– Tett på byene vil man ikke klare å oppdrive så store tomter til denne prisen på cirka en million per enhet. Der er ofte prisen mye høyere, både mot Drammen og Tønsberg, presiserer hun, og understreker

– Men for de som måtte ønske det, har vi flere boligmodeller som passer på disse tomtene, og vi er fleksible på tilpasninger både etter kundens ønsker og til de ulike tomtene, sier Jacobsen.

Prestegårdshagen er et større planlagt byg gefelt i Hof, der andre entreprenører allerede har satt opp de første boligene. Nå kommer altså Boligpartner på banen, med de første 11 tomtene i sin regi. Det er både lekeplass og fotballbane på feltet, så her vil barna trives.

Utbyggingen i Prestegårdshagen i Hof – like nord for sentrum – er i full gang. Etter sommeren har Boligpartner skaffet seg en del av området, og lagt ut 11 tomter på finn.no.
Tina Jacobsen, boligkonsulent i Boligpartner. 11 eneboligtomter av god størrelse, sentralt i Hof.
ANNONSE26 – 28. september 2022
2 ANNONSE
ANNONSE 28. september 2022 – 27 Det er noe med frisk luft og åpent sol rikt landskap som gjør det ekstra godt å komme hjem. Fra jobben. Fra skolen. Fra barnehagen. Uansett hvor du har vært, om du er liten eller stor, så er det alltid godt å vende tilbake til frodige og idylliske Prestegårdshagen i naturskjønne Hof. Tett på naturen – midt i mellom Drammen og Tønsberg. Kontakt: TINA JACOBSEN tina.jacobsen@boligpartner.no Tlf: 93 84 89 27 Hof4 Prestegårdshagen BO HELT NYTT I HERLIGE HOF RAUMARHEIMPADOVA Prestegårdshagen BO HELT NYTT I HERLIGE HOF 11 NYE ENEBOLIGTOMTER TIL SALGS, OMRINGET AV SOL, LANDLIG IDYLL OG GODE VENNER ANNONSE3
Topphengslet vindu Lagerført i 25 ulike størrelser. Priseksempel 40x40 kr. 1195,Toppsving vindu Lagerført i 27 ulike størrelser Priseksempel 50x50 kr. 2.490,HØSTKAMPANJE PÅ VINDUER, BALKONGDØRER OG SKYVEDØRER
Vi har alt av vinduer og dører til din bolig! Ta kontakt med oss og kom innom for en hyggelig handel Ytterdør V55G Hvit kr. 6.390,Lagerført i str. 90x200, 90x210, 100x200, 100x210 Vindu Butikken AS Kobbervikdalen 155, 3036 Drammen Tlf. 32 88 10 00 | post@vibu.no www.vindubutikken.no Ytterdør V25G Hvit pris kr. 7.590,Lagerført i str. 90x200, 90x210, 100x200, 100x210 Ytterdør V25G Dempet sort kr. 9.890,Lagerført i str. 90x210 og 100x210 Det tas forbehold om at vi kan gå tomme for varer på lager og forsinkelser på nye varer som ventes inn.

TAR TAUBE ET STEG VIDERE

Denne høsten skjer det mye på flere scener i distriktet – deriblant på Lier Kulturscene.

Den pensjonerte barbereren og tidli gere gravferdskonsulenten, trubadur Wilfred Liljeroos, forbereder seg på opp følgeren på sine tidligere Evert Taubeforestillinger.

I «Taube for to» får han med seg blant andre solist Kristin Margrethe Gjelsnes, samt sitt kjente husband med Kyrre Bill Iversen, Fredrik Eeg og Tom Rudi Aadne.

Identisk med gjengen som i flere år har jobbet sammen, og som senest i 2020 ga ut CD basert på Evert Taubes mest kjente sanger.

Nytt for året er at han også har fått aksept fra Lier kommunes kulturmedar beider Ingvill Bergem Berget, som stiller på scenen alias May fra Malö.

Comeback av 8-åring Lier-jenta Elisa Bergland debuterte som seksåring og førsteklassing i en liten rolle det koronaamputerte Taube-showet av samme karakter i 2020. Og med prestasjo nene fra 2020, og en utvidet versjon i 2021, har Liljeroos valgt å gi Elisa sjansen for tredje gang i «Taube for to». Denne gang også med egne replikker.

–Det var gøy i fjor, men det blir enda mer spennende i år, sier Elise, som får enda mer å gjøre denne gang. Tredjeklassingen fra Lier har ballett som sin store hobby, og er svært stolt av skue spillerjobben hun har fått.

Ungjenta spilte i fjor «Fionella från Caramella», en slags Pippi-lignende rolle, i skikkelsen som datteren til Evert Taube. Denne rollen utvikles et steg videre denne gang.

Eksklusivt materiale I en nesten to timer lang forestilling –

med innlagt pause og serveringsrettighe ter – skal de nok en gang hylle den sven ske trubaduren Evert Taube. Men denne gang også med eksklusive tekster og frem førelser de færreste verken har hørt eller sett tidligere.

– Taube har skrevet cirka 300 sanger. Fra dette universet plukker vi ut om lag 70 sanger i året, mens denne forestillingen baserer seg på cirka 20 av disse. I det hele blir dette en reise i Taubes verden, krydret med sanger, duetter og lystig spill fra sce nen. Publikum har noe å glede seg til. Og så kan vi i tillegg love et par overraskelser, sier Wilfred Liljeroos.

Potensialet for billettsalget til forestil lingen er 250 billetter, og Liljeroos håper selvsagt på fullt hus.

– Vi har hatt flere forestillinger denne sommeren. Og vi har hatt godt besøk, sier multikunstneren fra Skoger.

Wilfred Liljeroos (74) har fått med seg lokale og scenevante musikere i sitt nye show «Taube for to» på Lier kulturscene 12. oktober. I tillegg har han fått lokket med seg Lier kommunes egen kulturmedarbeider på scenen.
Andreklassingen Elisa Bergland alias «Fionella från Caramella» får sin andre opptreden sammen med den rutinerte kabaret-gjengen fra Drammen og Lier. Kristin Gjelsnes og hennes datter i stykket, spilt av Elisa Bergland, samt Wilfred Liljeroos. Nytt bekjentskap denne høsten, kommer fra Lier kommune fra avdelingen kultur og fritid. Ingvill Bergum Berget skal både spille May fra Malö, og er i tillegg bedt av primus motor Wilfred Liljeroos om å finne fram klarinetten også…
KULTUR & UNDERHOLDNING30 – 28. september 2022 artgate no VELKOMMEN TIL Mester Rammer & Artgate / Innramming & kunst Rask levering Stort utvalg Rimelige priser Sankt Olavs gate 3 DRAMMEN Tlf: 40 42 19 40 Man-fre 11-16 Tor 11-19 Lør 11-15 For våre øvrige avdelinger se: www.mester-rammer.no Vår nettbutikk for kunst er åpent hele døgnet: www.artgate.no KULTUR

Fjeld fortsetter på engelsk

Jonas Fjelds nye plate er med ett unn tak på engelsk – i kjølvannet av USAsuksessen han hadde i selskap med Judy Collins.

GITTE JOHANNESSEN/NTB tekst og foto

– Jeg er ingen stjerne der, men jeg har satt noen spor der med mitt samarbeid med Rick Danko og Eric Andersen og nå senest Judy Collins, som jeg hadde eventyrlig suksess med før koronaen. Det har ikke gått helt i glemmebo ken, selv der. Setter jeg noen spor borte i sambandsstatene kan jeg gjøre det på engelsk. Sånn ble det, sier han om valget av språk som hovedmål.

Majoriteten av tekstene er skrevet av Hugh Moffat, som nordmannen møtte i Nashville i 1980-årene. En låt er skrevet med Dave Wilson fra Chatham County Line, og andre med Fjelds låt skrivervenn Jim Sherraden. Kun én sang er på norsk, førstesinge len «Vi veit aldri». Allerede har det ramlet inn fine kritikker fra utlandet viet den nye platen, som utkommer på fredag.

– Det er nå eller aldri, sier Jonas Fjeld, som hvert øyeblikk fyller 70, selvironisk på sin karak

teristiske måte. Da han i 2019 top pet Billboards albumliste for blu egrassmusikk med samarbeids prosjektet «Winter Stories» med legendariske Collins, og hadde stor suksess med et knippe ameri kanske konserter, sa han til NTB:

– Dette kunne gjerne skjedd 40 år tidligere.

– Må ut

«To The Bone» er tittelen på det nye albumet hans, og den forkla rer Jonas Fjeld slik:

– Inntil beinet. Jeg er 70 år og på rulleteksten i livet for så vidt. Da kommer gjerne ting frem. Jeg er den jeg er, verken mer eller mindre, og gjør det jeg liker. Jeg tenker ikke så mye, jeg bare gjør.

Det utkommer fredag, som opptakt til veteranmusikerens

store norgesturné i anledning at han fyller 70 år 24. september.

– Jeg har trålet kongeriket i 50 år, sier Jonas Fjeld, som kaller seg «i høyeste grad pensjonist».

– Men jeg må ut og underhol de. Det holder liv i meg. Ønsket er å sitte musestille i en stol, men da dauer du fort. Som eldre ungdom er det utrolig trivelig å få spille, og at folk kommer og hører på er fantastisk, sier Jonas Fjeld.

Sitte godt

Han starter ballet med en tettpak ket Opera til helgen. Dit kommer gjester som Ole Paus, Henning Kvitnes og Øystein Sunde, så vel som Malin Pettersen og Stine Andreassen fra The Northern Belle for å trå til på scenen med musikerveteranen. Det samme

gjør Stina Kjeldstad, kjent fra Vindrosa, som også blir med på norgesturneen som korist og duettpartner.

– Det er et fantastisk rom, sier Jonas Fjeld om Operaen, der han gjorde to konserter med Judy Collins.

– Mitt publikum er i høyeste grad eldre ungdom, som liker å sitte godt.

– Hvordan tar de imot nye san ger?

– Jeg kunne spilt «Engler i sneen» 18 ganger etter hverandre, sier han med glimt i øyet og lover «noen av de gamle», før han leg ger til:

– Jeg tar med noen av de nye låtene med meg på turneen. Det blir «Dust In My Wallet» og en veldig fin duett som heter «Little Bird».

GLAD TRUBADUR: Jonas Fjeld synes det er like gøy å spille fremdeles – slik han også gjorde på dette bildet, tatt i 2012 på Herr Nilsen.
KULTUR & UNDERHOLDNING 28. september 2022 – 31

OG KONSERTHUS KRISTIANSAND 02.11. OPERAHUSET NORDFJORD NORDFJORDEID 03.11. MAIHAUGSALEN LILLEHAMMER 04.11. HAMAR KULTURHUS HAMAR 05.11. ASKER KULTURHUS ASKER 06.11. KONGSBERG MUSIKKTEATER

ÅPNINGSTIDER BILLETTKONTOR: Tirsdag-Fredag 14:00- 17:00 og 1.5 time før forestilling Drammenscener.no TERJE ESPENES 1. oktober TEATRET // FJERDE LOSJERAD // HYLLEST SANGKORET FØNIX MED BAND 1. oktober TEATRET // STUDIOSCENEN // KOR Regi: Arvid Ones og Hilde Sol Erdal Executive produsent: Petter Singsaas «Et utsøkt musikalsk nivå» Dagsavisen «En opplevelse av de sjeldne» TA 24.09. ÆLVESPEILET PORSGRUNN 29.09. BØLGEN KULTURHUS LARVIK 30.09. NØTTERØY KULTURHUS NØTTERØY 01.10. DRAMMENS TEATER DRAMMEN 20.10. BYSCENEN TRONDHEIM 21.10. KIMEN KULTURHUS STJØRDAL 22.10. STØREN KULTURHUS STØREN 27.10. FESTIVITETEN HAUGESUND 28.10 STAVANGER KONSERTHUS STAVANGER 29.10. KILDEN TEATER
KONGSBERG INGEBJØRG BRATLAND 1. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // POP DRAMMEN SYMFONIORKESTER 2. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // KLASSISK ASTRID_S 5. oktober UNION // HOVEDSCENEN // POP NEEDLEPOINT 6. oktober UNION // KLUBBSCENEN // JAZZ JAKTEN PÅ JULESKURKEN 26. nov - 18. desember TEATRET // HOVEDSCENEN // BARN Oktoberopplevelser på Drammens Teater og Union Scene Må oppleves!
JONAS ALASKA 8. oktober UNION // KLUBBSCENEN // POP RIKSTEATRET: VED MÅLET 13. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // TEATER DR. BERGLAND 15. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE HILDE LOUISE ASBJØRNSEN 11. og 12. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // TEATER LINN SKÅBER OG INE JANSEN 29. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // KOMEDIE HANNE KROGH 22. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // MUSIKK HALVOR JOHANSSON 21. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // STANDUP VÁSTÁDUS EANA 25. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // DANS SWINGCOMPAGNIET 7. oktober TEATRET // FJERDE LOSJERAD // SWING DORA THORHALLSDOTTIR 8. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // STANDUP MOTORPSYCHO 14. oktober UNION // HOVEDSCENEN // JAZZ PALLBEARER, ELDER OG IRIST (US) 20. oktober UNION // HOVEDSCENEN // ROCK JAA9 & ONKLP 22. oktober UNION // HOVEDSCENEN // HIPHOP HELLBILLIES 29. oktober UNION // HOVEDSCENEN // ROCK THE LIBERTINES (UK) 30. oktober UNION // HOVEDSCENEN // ROCK TØFL 21. oktober UNION // KLUBBSCENEN // POP THE BOYS NAMED SUE 14. oktober TEATRET // HOVEDSCENEN // COUNTRY MATINÉ FILMVISNING FØR KONSERT UTSOLGT UTSOLGT FÅ BILLETTER IGJEN BRENN. 27. oktober UNION // KLUBBSCENEN // ROCK DOBBELKONSERT Få BILLETTER Få BILLETTER

Suksess for kulturminnedag

– Vi er strålende fornøyde med arrangementet. Blant de rundt 1.000 besøkende, var det ekstra hyggelig å registrere så mange aktive barn, forteller styreleder i Friluftsmuseets venner, Fien Thorne.

TOM HELGESEN tekst og foto

Barna tok blant annet opp poteter i den vesle åkeren ved Basolstua, de malte korn, fikk prøve seg i smia og med toving av ull. I til legg var det tegneverksted, og mange barn og unge ble også

observert rundt området i kultur minneløypa.

– Ellers var det musikk både ved åpningen av låven fra Straumen og konsert, og ikke minst folkedans som skapte stemning på Numedalstunet. Det er veldig fint å se at folk koser

seg på Friluftsmuseet. Ja, sve lene forsvant raskere enn man rakk å steke dem, sier Thorne. Værgudene var også på arrangø renes side, for sola skinte stort sett fra en skyfri himmel hele dagen.

Øyvind Mathisen med datter Ingrid Amalie (4) besøkte smia på Min kul turminnedag på Friluftsmuseet, og Sverre Pettersen i bakgrunnen kom mer fra Knudsensmia i Mjøndalen. Det er mange forskjellige produk ter som kommer fra Knudsensmia i Mjøndalen. Hvilket annet land kan ha en stortingspresident ruslende aleine gjennom Friluftsmuseet en folksom søndag? Masud Gharahkhani trives på tur og er en fast gjest i Drammensmarka. Arrangørene var svært heldige med været under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet. Styreleder i Friluftsmuseets venner, Fien Thorne, var godt fornøyd med oppslutningen på Min kulturminnedag på Friluftsmuseet på søndag.
KULTUR & UNDERHOLDNING34 – 28. september 2022

VANNMANNEN

på Friluftsmuseet

FISKENE

Du finner liksom ikke den store roen akkurat nå, men husk at rast løsheten også kan brukes til noe positivt. Du er nysgjerrig og åpen for det meste, og da kommer mulighetene av seg selv. Tenk ikke for mye på noe du har gjort feil, sannsynligvis lar det seg rette opp igjen. Vær ikke så forsiktig med å gi ros og påskjønnelser til andre som har fortjent det!

VÆREN

Bruk den tiden som er nødvendig på å vurdere din situasjon og dine muligheter. Kanskje misbruker du tiden din? Heng deg ikke opp i bagateller og håpløse prosjekter, men konsentrer deg om de store, viktige og ikke minst realistiske oppgavene. Du savner nok en spenning i livet akkurat nå, men viser du litt initiativ vil helgen by på nettopp dette!

TYREN

På mange områder en forbausende god uke. En del ting du ikke hadde særlig forhåpninger til ser ut til å gå inn med full pott, og det er bare å smile og ta imot! Midt i uken dukker det også opp en sjanse til å imponere både deg selv og andre, og dette kan bli inn ledningen til noe veldig positivt og spennende. Gi andre en sjanse før du feller dom over dem!

TVILLINGENE

Denne uken vil nok kreve maksimal innsats av deg. Kanskje er det en virkelig omfattende oppgave du driver med, eller du må rette opp igjen noe som har gått helt galt. Du er ikke redd for å ta ansvar, men pass på at du ikke tar på deg skylden for feil som andre har gjort. I helgen kan du slappe av med god samvittighet, sett familien i fokus!

KREPSEN

Vær ikke altfor impulsiv denne uken, akkurat nå er det velovervei de og litt forsiktige som må til dersom du skal lykkes. Tålmodighet er også et stikkord, og holder du deg til det kjente vil du komme greit gjennom uken. Du må nok planlegge et møte eller arrange ment pinlig nøye hvis det skal bli så vellykket som du håper. Du har ikke vondt av litt mosjon.

LØVEN

For mange i Løvens tegn vil dette bli en uke å huske. Antakelig vil du endelig nå et av dine mål, eller det inntreffer noe annet som får stor betydning for livet ditt framover. Ikke føl at du må ta standpunkt i en sak hvor du egentlig føler deg usikker. Bruk ikke for mye tid på å tilfredsstille andre menneskers behov, men tenk på deg selv!

JOMFRUEN

Dine forventninger eller bekymringer over noe som ligger foran deg gjør det vanskelig å konsentrere deg om dine plikter. Prøv å ikke ta verken sorgene eller gledene på forskudd, men gjør det beste ut av situasjonen slik den er i dag! Det blir kanskje ikke så mye tid sammen med din kjære som du kunne ønske, så utnytt tiden dere har sammen godt!

VEKTEN

Du er veldig ivrig og motivert om dagen, men synes også at det iblant er veldig tungt. Kanskje får du ikke den anerkjennelsen du fortjener? Konsentrer innsatsen din på de områdene der

SKORPIONEN

selv om det kan virke litt stille får du nå tid til å ta et overblikk over situasjonen. En fin tid for planlegging og alt som har med økonomi å gjøre. Prøv å koble skikkelig av i helgen, gjør noe nytt og spennende!

SKYTTEN

Bruk litt tid på å se deg tilbake og spør deg selv om du virkelig er inne på

STEINBUKKEN

Soppforeningen hadde egen stand under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet, og er her representert med soppkontrollør Steinar Weseth og assistent Elizabeth Sørensen. Tor Alsaker-Nøstdahl og kona Sol koser seg med is og kaffe i solveggen på Vikebygningen under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet. Christin Haug hadde med seg barnebarna Sara Huus (7) og Thea Haug Brendsrud (10) under Min kulturminne dag på Friluftsmuseet, og nå skal de snart i gang med å ta postene i kulturminneløypa. Gunder og Grete Jansson hadde med seg barnebarnet Luna (10) under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet. Tille Marie Breda er en av flere ivrige dugnadere i Friluftsmuseets venner som arrangerte Min kultur minnedag på Friluftsmuseet. Lillebeth Øijord fra Drammen og Opland Husflidsforening hjelper Hening KittelsenArntsen (4) med produksjonen under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet. Selv om du egentlig føler for å egne deg til egne behov og interes ser akkurat nå blir nok ikke dette så lett å få til. Andre menneskers krav virker høye og urimelige, men din samvittighet gjør at du ikke klarer å ignorere dem. Noe som veier opp det meste er at kjærligheten smiler til deg nå. Både enslige og par går en herlig helg i møte!
KULTUR & UNDERHOLDNING 28. september 2022 – 35
du føler du får mest igjen, og legg ikke for mye arbeid i slikt som ikke gir resultater. I slutten av uken dukker det opp mange muligheter, og du vil få en flott helg!
Du har nettopp vært igjennom en veldig fin periode med stor fram gang på mange områder. Denne uken vender tingene mer tilbake til normalen igjen, og
det sporet du har bestemt deg for å følge. Hvis ikke er det på tide å endre kursen nå, venter du for lenge kan det være for sent. Kanskje er også målene dine visket litt ut i det siste, tegn dem opp på nytt med klare farger! La ikke en bagatell ødelegge det som ellers kan bli en meget fin helg.
Hvis du ikke forsøker å få til noe vil du heller ikke lykkes. Vær ikke så redd for å sette i gang med nye ting, du kan mye mer enn du tror! Og uansett om du mislykkes vil du i hvert fall tilegne deg vik tig lærdom. I slutten av uken vil du oppnå mer enn du kanskje har fortjent, men det er bare å ta imot med takk! Ta ingenting for gitt og sett pris på alt det fine du har! HOROSKOP Torkild Alsvik er redaktør av Rundtom om Drammen, så han var på plass under Min kulturminnedag på Friluftsmuseet.
36 – 28. september 2022 Forrige vinner var: MONA HORDNES Kryssord-FLAX er på vei i posten LØSNING PÅ KRYSSORD 08-2022 SMS Løsningsordet sendes på e-post til konkurranse@drammensavisa.no med ordet «Kryssord» i emnefeltet, eller i posten til Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen. Konvolutt må merkes «Kryssord». Løsningsordet kan også sendes på SMS med tekst PLUSS «løsningsord» til nr. 2002 (6 kr/sms). EPOST Vinn 5 kryssordflax Frist for innsending: 13. oktober 2022 Systue, kjole og draktsyer med mesterbrev. Vi leverer dame- og herrebunader fra hele landet, og påtar oss omsøm av alle typer plagg. Kl 10-17, man-fred. Nedre Storgate 13, 3015 Drammen, inng Torggata. -Vi syr for deg! ELEKTRIKERTJENESTER www.pettersen.no TLF. 32 21 21 21 – finn oss og lik oss er på Facebook NORSK Kvalitet -30% PÅ ZIP-SCREEN til 29.05 GRATIS BEFARING fasadeprodukter.no 911 50 200

DØDSFALL

Fornavn Sted avdød 07.03.1920 18.08.2022 Iversen Arvid DRAMMEN 05.01.1923 10.09.2022 Grønland Borgny Adelheid DRAMMEN 18.03.1924 11.09.2022 Bjerknes Gunhild TRANBY 26.10.1924 03.09.2022 Opsahl Odin Tjørve HOKKSUND 20.10.1925 09.09.2022 Olsen Grethe Johanne DRAMMEN 03.07.1926 16.09.2022 Jahnsen Aslaug Marie DRAMMEN 17.07.1926 22.08.2022 Gundersen Hjørdis Margrethe HOKKSUND 17.08.1926 02.09.2022 Nedberg Olav Paul VESTFOSSEN 23.09.1926 23.08.2022 Andreassen Gerd Rigmor DRAMMEN 19.06.1927 25.08.2022 Christensen Karin Johanne VESTFOSSEN 01.02.1928 14.09.2022 Borgersen Molly Johanne KROKSTADELVA 09.02.1928 30.08.2022 Kaas Svend DRAMMEN 01.03.1928 12.09.2022 Markegård Guro GEILO 26.07.1928 12.09.2022 Thomassen Lillian Valborg Louise LIER 12.02.1929 17.09.2022 Nordmoen Tordis Kristine GOL 13.03.1929 06.09.2022 Hermansen Reidun Evelyn DRAMMEN 27.05.1929 12.09.2022 Jensen Åge Hanstein DRAMMEN 17.08.1929 16.08.2022 Skahjem Karen DRAMMEN 11.12.1929 23.08.2022 Helgesen Bjørg Agnes ÅMOT 11.07.1930 17.08.2022 Viko Borghild Helene GOL 17.01.1931 14.09.2022 Rygh Rigmor Alice MJØNDALEN 30.05.1931 27.08.2022 Fjeldvær Anna ÅL 23.09.1931 11.09.2022 Løver Arne HVITTINGFOSS 11.11.1931 10.09.2022 Bjørlo Anne Lise SVELVIK 08.01.1932 31.08.2022 Brekke Åse Bjørg GOL 10.07.1932 02.09.2022 Skaug Anna SVARSTAD 05.10.1932 25.08.2022 Mogen Arild STEINBERG 25.01.1933 14.09.2022 Skretteberg Aud TRANBY 22.03.1933 13.09.2022 Gustavsen Knut Georg LIER

Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 12.10.1942 11.09.2022 Andersen Alf Harald KLOKKARSTUA 25.01.1943 31.08.2022 Espenes Thor KONGSBERG 09.06.1943 05.09.2022 Gjeldokk Unni ÅL 20.07.1943 02.09.2022 Midtskogen Jean Mc Ilvain ÅMOT 31.07.1943 15.09.2022 Kongsrud Ove DRAMMEN 16.09.1943 22.08.2022 Lokø Finn Guttorm DRAMMEN 22.10.1943 02.09.2022 Sognelien Anne-Lise ÅMOT 31.10.1943 07.09.2022 Malnes Eva Amalie DRAMMEN 06.05.1944 07.09.2022 Johansen Ingar DRAMMEN 16.03.1945 17.09.2022 Aasegg Inger Johanne DRAMMEN 13.09.1945 13.09.2022 Stephan Knut Arthur DRAMMEN 27.01.1946 27.08.2022 Martinsen Laila DRAMMEN 08.02.1946 20.08.2022 Karlsen Jan-Fredrik DRAMMEN 19.02.1946 16.08.2022 Kristensen Arne DRAMMEN 04.04.1946 29.08.2022 Hansen Jon Sverre DRAMMEN 07.04.1946 20.08.2022 Haugen Harald PRESTFOSS 25.06.1946 12.09.2022 Munkhaugen Bodil DRAMMEN 09.08.1946 07.09.2022 Gundersen Sverre DRAMMEN 18.09.1946 15.08.2022 Løvfald Olga Kristine GAUPNE 14.12.1946 14.09.2022 Ovnerud Lillian GULLAUG 01.02.1947 07.09.2022 Massali Abdelaziz GEITHUS 11.02.1947 23.08.2022 Andersen Leif Håkon DRAMMEN 02.10.1947 22.08.2022 Kristiansen Inger Brit DRAMMEN 10.02.1948 25.08.2022 Kaas Torill Constanse ÅMOT 12.05.1948 17.08.2022 Eide Knut GEILO 17.06.1949 15.09.2022 Hanssen Arild Kristian DRAMMEN 21.04.1950 05.09.2022 Hommerstad Berit DRAMMEN 01.06.1950 03.09.2022 Larsen Aud Berit MJØNDALEN 01.06.1950 03.09.2022 Larsen Aud Berit SOLBERGMOEN

Takk for tilliten

www.avskjedsbegravelse.no |

Fødselsdato Dødsdato Etternavn Fornavn Sted avdød 02.04.1933 06.09.2022 Breidablikk Bjørg HOF 14.12.1933 19.08.2022 Johansen Erna DRAMMEN 14.12.1933 23.08.2022 Ness Reidar Morten DRAMMEN 23.04.1935 21.08.2022

Teigen Anne-Marie KONGSBERG 01.05.1935 23.08.2022 Granlien Kåre DRAMMEN 03.06.1935 24.08.2022 Bruvik John Albert ARENDAL 30.06.1935 02.09.2022 Olsen Grete Karin MJØNDALEN 05.08.1935 15.08.2022 Viken Undis Viktoria MJØNDALEN 19.11.1935 11.09.2022 Dalen Are Bersvein DRAMMEN 30.01.1936 18.08.2022 Andresen Jytte Anne-Lise DRAMMEN 17.06.1936 26.08.2022

Vrabel Frantisek NORESUND 29.06.1937 13.09.2022

Tollefsen Anni Karin DRAMMEN 07.08.1937 08.09.2022

Forsberg John Leif Sylve DRAMMEN 27.02.1938 25.08.2022 Unnli Ingjerd DRAMMEN 07.01.1939 20.08.2022 Christiansen Oda DRAMMEN 05.06.1939 02.09.2022 Ødegård Kjersti JEVNAKER 07.11.1939 20.08.2022 Berg Kristian DRAMMEN 02.03.1940 15.09.2022 Aasen Kjell ÅL 31.03.1940 15.09.2022 Karlsen Rolf LAMPELAND 01.04.1940 13.09.2022 Bekkestad Liv MJØNDALEN 19.10.1940 26.08.2022

Johansen Per Arne DRAMMEN 10.11.1940 14.09.2022 Kjelsrud Reidar Knut HOKKSUND 15.12.1940 18.09.2022 Khan Haji Mohd Abid Yar DRAMMEN 28.02.1941 05.09.2022

Amdal Marlin DRAMMEN 15.09.1941 17.09.2022 Kleven Chris Lillian LIER 26.09.1941 16.08.2022 Berg Åse Ragnhild SVELVIK 06.12.1941 11.09.2022 Nielsen Birger DRAMMEN 31.05.1942 21.08.2022 Staum Alf DRAMMEN

Fødselsdato Dødsdato Etternavn

Fornavn Sted avdød 22.08.1950 15.08.2022 Johannsdottir Brynja Adalheidur DRAMMEN 22.11.1950 17.08.2022 Gåserød Ingrid SUNDBYFOSS 03.01.1953 15.09.2022 Løwer Lisbeth KONGSBERG 19.04.1954 08.09.2022 Flattum Per VIKERSUND 15.07.1954 12.09.2022 Holestøl Lars HOVET 12.06.1955 10.09.2022 Bjarås Arild DRAMMEN 24.08.1955 25.08.2022 Bjørkeng Bjørn Gunnar ROVERUD 04.09.1956 13.09.2022 Totland Liv Anne GEILO 19.11.1956 20.08.2022 Mortensen Harald Andre DRAMMEN 07.10.1957 27.08.2022 Schwab Thomas Franz GEITHUS 07.11.1957 31.08.2022 Alasaad Hatem Adnan Ahmed DRAMMEN 20.05.1959 19.08.2022 Kristoffersen Terje DRAMMEN 17.04.1960 22.08.2022 Østerud

Violeta Magdalena SKOLLENBORG 14.04.1961 30.08.2022 Eriksen Svein Rune DRAMMEN 12.08.1961 20.08.2022 Uggen Elisabeth DRAMMEN 14.04.1962 05.09.2022 Shanmugalingam Maheswarie DRAMMEN 15.04.1964 29.08.2022 Nickel Hardy KONGSBERG 02.07.1966 03.09.2022 Syvertsen Jan Ivar DRAMMEN 28.12.1966 08.09.2022 Thune Henning DRAMMEN 21.10.1968 18.08.2022 Nilssen Merete DRAMMEN 21.08.1969 14.09.2022 Kongsgård Bente KONGSBERG 22.07.1973 11.09.2022 Gezaw Sosina Habte Mariam DRAMMEN 27.08.1974 16.08.2022 Jahr Iwona Katarzyna KROKSTADELVA 23.10.1974 17.08.2022 Warren Henning DRAMMEN 04.06.1976 27.08.2022 Hauge Pål DRAMMEN 08.02.1997 20.08.2022 Heimdal Audun DRAMMEN 14.08.2022 18.08.2022 Mahmoud Havin SOLBERGELVA 21.08.2022 24.08.2022 Prackaitiene Amelia Milenov

Fødselsdato Dødsdato Etternavn
28. september 2022 – 37
DRAMMEN
Vi takker alle våre kunder for tilbakemelding om verdig avskjed og oppriktig omsorg
Drammen Ditt lokale begravelsesbyrå 24t vakttelefon: 40 59 39 29

tv hele uken

Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Mandag Tirsdag

06:30 Nyhetsmorgen

15:00 NRK nyheter

17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk

17:45 Tegnspråknytt

17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Folkeopplysningen: Psyk 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Urix

21:50 Sivilisasjonar: Då bronseal deren kollapsa 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt

23:15 Jacinta – med mamma i fengsel

00:15 90-talet: Meir TV-nostalgi

06:30 Nyhetsmorgen 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Cowboyen og kongen: Elsket og hatet 20:40 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 22:00 Gutta på skauen: Thorvaldgruppa 22:20 Gutta på skauen: Lyster og lengsler 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Hekta på smertestillende 00:05 Mor til eit drapsoffer 00:35 90-talet: Musikken

06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:30 Distriktsnyheter 19:40 Norge Rundt 20:05 Beat for beat 21:05 Nytt på Nytt 21:35 Lindmo 22:25 Grantchester 23:10 Kveldsnytt 23:25 Stian Carstensen på Kongs berg Jazzfestival 00:25 Grammy Awards 2022 02:50 Gull på markedsplassen 03:50 Eides språksjov: Eides språksjov påskespesial

07:25 Cowboyen og kongen: Elsket og hatet

08:10 Landet frå lufta: Kontakt 09:00 Helgemorgen 11:00 NRK nyheter 11:10 Familiearven

11:50 Orientering: Stafett 16:00 Aristokratene bak fasaden

16:45 Med kjærlighet for kana ler: Stoke-on-Trent 17:30 Med kjærlighet for kana ler: Staffordshire og Worcesters hire Canal

18:20 Norske revystjerner 19:00 Lørdagsrevyen 19:45 Lotto 19:50 Verdens beste venner

21:10 Kåss til kvelds

21:50 Side om Side: Nye naboer

22:20 NRK-scenen: SKAAR

23:00 Kveldsnytt

23:15 Norske beefer: Pannestekt pannebånd 23:45 Kammerpiken

06:00 Dyrepasserne

06:30 Nyhetene

06:55 God morgen Norge

10:00 God morgen Norge

12:00 Hele Sverige baker

13:00 Mandelmanns Gård

14:00 Gull eller gråstein

15:00 Boligjakt i Danmark

16:00 Gull eller gråstein

17:00 Huskestue

18:00 Dyrepasserne

18:30 18.30-Nyhetene

18:45 Været

18:50 Sportsnyhetene

19:00 Huskestue

20:00 Jakten på kjærligheten 21:00 21-Nyhetene

21:20 Været

21:25 Sportsnyhetene

21:40 Farmen

22:40 Petter og overleverne 23:40 The Rookie

00:35 Hawaii Five-0

06:00 Dyrepasserne

06:30 Nyhetene

06:55 God morgen Norge

10:00 God morgen Norge

12:00 Hele Sverige baker

13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein

15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 17-Nyhetene 17:30 Håndball: Golden League: Studio 17:55 Håndball: Golden League, kvinner: Norge - Sveits 19:30 Håndball: Golden League: Studio 20:00 Truls à la Hellstrøms Bistro 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Petter og overleverne 22:40 Helt Harald 23:40 The Rookie

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Forræder 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Forræder 22:10 Farfar 22:40 1917 01:15 Mordene I Kongo

06:00 Oiii 13:15 Håndball: Golden League: Studio 13:25 Håndball: Golden League, kvinner: Nederland - Norge 15:00 Håndball: Golden League: Studio 15:15 Idrettsforeldre 15:30 Dyrepasserne 16:00 Jakten på kjærligheten 17:00 Forræder 18:00 Forræder 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Farfar 19:30 Skal vi danse: all stars 21:00 21-Nyhetene 21:15 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Skal vi danse: all stars 22:10 Kjære landsmenn 22:40 Kjære landsmenn

08:10 Landet frå lufta: Mot 11:00 Gudstjeneste: Foldnes kyrkje i Øygarden 12:00 NRK nyheter 12:10 Orientering: Mellomdis tanse 15:00 NRK nyheter 15:10 Husdraumar på Sicilia 15:45 Toppserien: VålerengaRosenborg 18:30 Kebnekaise - åtte årstider: Vårvinter og vår 19:00 Søndagsrevyen 19:45 Sportsrevyen 20:15 Ukjent arving: Født i skam 21:00 NRK nyheter 21:10 Etterglød: Nå skal du danse! 21:55 Etterglød: En magisk kveld 23:00 Kveldsnytt 23:20 Den tynne blå linjen: Terapi 00:20 Legendariske førstedamer: Nancy Reagan

06:00 Oiii 12:00 Farmen 13:00 Farmen 13:30 Farmen 14:30 Farmen 15:30 Håndball: Golden League: Studio 15:55 Håndball: Golden League, kvinner: Danmark - Norge 17:30 Håndball: Golden League: Studio 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Truls à la Hellstrøms Bistro 20:00 Farmen 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:45 Farmen 22:15 The Queen – Unseen 23:15 Åsted Norge

06:30 Nyhetsmorgen 09:00 NRK nyheter 12:00 NRK nyheter 13:00 Orientering: Langdistanse 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Dyriske drifter: Dating i dypet 20:50 Norge i dag 21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Historien om Grønland og Danmark: Det nye Grønland 22:20 Det gode bondeliv: Sennep og squash 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Annika

00:00 90-talet: Ei ny verd 00:45 Olav på Kvipt: Skattejakt

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Jakten på kjærligheten 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Åsted Norge 22:40 Afghanistan: No Country for Women 23:55 The Rookie

06:30 Nyhetsmorgen 15:00 NRK nyheter 17:00 NRK nyheter 17:30 Ođđasat - nyheter på samisk 17:45 Tegnspråknytt 17:50 Supernytt 18:00 Dagsnytt 18 19:00 Dagsrevyen 19:45 Distriktsnyheter 20:00 Helene sjekker ut: Trans kvinner

21:00 Dagsrevyen 21 21:20 Debatten 22:00 Husdrømmer: Moderne skånelänga i Klagstorp 22:55 Distriktsnyheter 23:00 Kveldsnytt 23:15 Joanna Lumleys britiske reise 00:00 90-talet: Informasjons alderen 00:40 Dyriske drifter: Dating i dypet

06:00 Dyrepasserne 06:30 Nyhetene 06:55 God morgen Norge 10:00 God morgen Norge 12:00 Hele Sverige baker 13:00 Mandelmanns Gård 14:00 Gull eller gråstein 15:00 Boligjakt i Danmark 16:00 Gull eller gråstein 17:00 Huskestue 18:00 Dyrepasserne 18:30 18.30-Nyhetene 18:45 Været 18:50 Sportsnyhetene 19:00 Huskestue 20:00 Helt Harald 21:00 21-Nyhetene 21:20 Været 21:25 Sportsnyhetene 21:40 Farmen 22:40 Abu & Mayoos Norge 23:10 Abu & Mayoos Norge 23:40 The Rookie

21:30 Wisting 22:30 Eventyrlig oppussing 23:30 Norske Krimsaker 00:25 This England

38 – 28. september 2022
21:30 Norske Krimsaker 22:30 Made in Oslo 23:30 Svenske krimsaker 00:30 NCIS 22:30 This England 23:50 NCIS: Hawai’i 00:50 Mitt store fete greske bryllup 19:00 Jumanji: Welcome to the Jungle 21:30 Taken 23:25 Bad Boys ranean 05:30 Vekterne 23:20 American Sniper 02:05 Bad Boys 04:30 NCIS 05:30 Vekterne 21:30 NCIS 22:30 NCIS: Hawai’i 23:30 Wisting 00:30 Made in Oslo
©Mediabuddy 28.9-4.10 MAZDA CX-60 PLUG-IN HYBRID Sulland Drammen AS Landfalløya 7 3023 Drammen www.sulland.no/drammen HELT NYE Mazda CX-60 er en kraftfull og elegant SUV med firehjulsdrift. Den er rikelig utstyrt fra start med et godt utvalg av sikkerhetssystemer og et romslig interiør som oser kvalitet og komfort. App styrt parkeringsvarmer, parkeringssensor foran og bak og mulighet for tilhengervekt på inntil 2500 kg er komfortabelt og praktisk. Med elektrisk rekkevidde på inntil 63 km kan du selv velge om du vil kjøre helt elektrisk, med bensin eller en kombinasjon SKAPT I JAPAN MAZDA CX-60 LEASING FRA KR 3.445,- PR. MÅNED Startleie fra kr. 95.000,-. Etableringsgebyr: 4.990,- 36mnd/60.000 km. Totalpris kr 224.010,-, kan variere med rentenivået.* Komb. kjøring: Drivstofforbruk 1,5 l/100 km, strømforbruk 23 kWh/100 km (el. rekkevidde inntil 63 km), CO2utslipp 33 g/km og NOx 7 mg/km. WLTP typegodkjenningsstandard. Faktisk el. rekkevidde avhenger bl.a. av kjørestil, hastighet, kjøreforhold, komponenter som bruker strøm m.m. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. 8 år/160 000 km garanti på høyspenningsbatteri. Avbildet modell kan avvike fra priseks. Forbehold om trykk/skrivefeil. LEASING FRA KR 3.445,PR. MÅNED 50

Flere lærlinger i Helse Sør-Øst

Fra 2016 til 2019 var det en ned gang i antallet lærlinger i Helse Sør-Øst. I Nasjonal helse- og syke husplan ble det derfor stilt krav om at antall lærlinger – både i helsefag og i andre lærefag –skulle øke. I tråd med satsingen har antall læringer økt fra 2020 til 2022.

Anniken Fedje Hjalland (19) fra Konnerud er i gang med sitt andre år som helsefagarbeider. Hun er lærling på medisinsk post 2 på Drammen sykehus. Fedje Hjalland stortrives som lærling og er veldig fornøyd med både miljøet og det faglige opplegget.

– Jeg har vært her ett år og trives både på post og i det kolle giale miljøet. Er det noe jeg lurer på, er det alltid folk rundt meg som passer på at jeg får svar og lærer. Forhåpentligvis får jeg lov til å jobbe videre på sykehuset også når læretiden min er over, sier Anniken Fedje Hjalland.

På medisinsk post 3 på Drammen sykehus er det to nye lærlinger. Eva Christin Van (18) og Mai Helen Selbo Ruud (19) fra Drammen har kun tre dager bak seg på jobb. De er svært for nøyd med måten de er tatt imot som lærlinger i Vestre Viken HF.

– Første uken var en ren intro duksjonsuke. Her fikk vi mye god informasjon, kunne stille de spørsmålene vi lurte på og ble

samtidig kjent med de andre i lærlingene. Vi føler oss godt tatt imot og gleder oss til å ta fatt på lærlingtiden, sier Eva Christin Van og Mai Helen Selbo Ruud.

Anniken Fedje Hjalland, Mai Helen Selbo Ruud og Eva Christin Van. FOTO: VESTRE VIKEN HF
Det er stadig flere som får lærlingplass ved helseforetakene i Helse Sør Øst.
40 – 28. september 2022 SUDOKU se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Ingvald Ludvigsensgate 21, 3027 Drammen Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA se www.bilkosmetikk.no Avd. Drammen/Åssiden Vis a vis Carlsen og Fritzøe Epost: drammen@bilkosmetikk.no Avd. Asker/Bærum Brusetsvingen 27b, 1395 Hvalstad Epost: hvalstad@bilkosmetikk.no Avd. Økern Haslevangen 47, 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Produsert av BYAVISA Avd Økern Eikenga 17 (Haslevangen 47), 0597 Oslo ved siden av NAF-senteret Epost: oslo@bilkosmetikk.no Lang erfaring innen bilskade/SMART Repair. Lakkskader eller bulker? – kjør innom for kostnadsfri taksering SMART Repair raskt – enkelt – rimeligere Ring 901 87 000 Kvalitetsgaranti, gode referanser og ferdig på dagen. Vi tar også forsikringsoppdrag! Innlevering av en leasingbil kan bli dyrt ved skader Etter en gratis taksering utfører vi billig billakkering og oppretting av en uheldig parkeringsbulk. Kom derfor gjerne innom oss før du leverer bilen tilbake. I mange tilfeller sparer man mye penger ved å reparere ska dene før innleveringen til leasingselskapet.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.