DA Økonomi & Næring 28.04.2021

Page 1

NÆRINGSLIV n DRAMMENSAVISA

Nytt DA Næringsliv siste onsdag i hver v este utgave a N måned v kommer li s g in r æ N DA 26. mai

n NR. 3 - 2021

Fra Sicilia til tunneljobb i Drammen SIDE 14-15

Mile tar et stort kliv inn i fremtiden SIDE 22-23

KONSULENTENE INNTAR DRAMMEN

Rune Kjølstad i Næringsforeningen i Drammensregionen er svært fornøyd med at flere store konsulentselskaper velger Drammen, her representert ved Lars Bjerke fra COWI (f.v.), Rune Kjølstad, Jørgen Kaasa fra Bouvet

Norge, Anders Nordahl fra BDO og Egil André Jacobsen fra Sopra Steria. Sistnevnte er et av Norges største konsulentselskaper innen digitalisering, og etablerer seg nå i Drammen med foreløpig 50 ansatte. SIDE 8-9-10

Spaden i jorda for Skulpturen på Gulskogen SIDE 18-19

Suksessen fortsetter -Trenger flere folk

Se side 12-13

BAMA i Lier med grønn og fruktbar vekst SIDE 6


2

DA-Næringsliv

28. april 2021

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Næringslivs egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie. Leder i Fønix kompetanse, Kristin Haftorn Johansen tok utfordringen på strak arm.

NÆRINGSLIV www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Redaksjonssjef: Bente E. Wemundstad Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Livet etter koronaen… Da Covid-19 traff oss, ble de fleste av oss sendt hjem fra jobben. Pandemien har virkelig satt oss på prøve, både som privatpersoner, arbeidstakere og arbeidsgivere. Noen av oss har kunnet fortsette arbeidet fra hjemmekontoret, der vi ofte må sjonglere møter på digitale plattformer i konkurranse med en ektefelle i samme situasjon og barn i hjemmeskole. Mange er permittert og hele bransjer er stengt ned, mens andre aktører i samfunnet har måttet løpe fortere enn noensinne. Pandemien har truffet oss hardt og langvarig – vi var som samfunn dårlig forberedt, og mange var slett ikke klare for den totale krisen vi må kunne kalle denne situasjonen vi ble kastet ut i for et drøyt år siden. Vi er fortsatt ikke ferdig med nedstengning og strenge smitteverntiltak. Håpet om, og troen på at god effekt av vaksineringen skal gi oss anledning til å åpne opp igjen og komme tilbake til hverdagen ganske snart, holder motivasjonen oppe for mange av oss. «Det er vanskelig å spå, især om fremtiden», er et av historiens beste sitater. En kjapp titt i krystallkulen viser imidlertid noen klare tendenser. Vi vil fortsette med fjernarbeid, hjemmekontor og digitale møter, trolig i noe mindre omfang enn i dag. Nå er alle hjemme fordi vi må, men av de som kan, ønsker sju av ti å gjøre en stor del av jobben hjemmefra også etter Covid-19. Vi vil reise mindre til og fra jobb, foreta færre jobbreiser og vi vil ha mindre behov for kontorarbeidsplasser i bysentra og ved kollektivknutepunkter.

Vi er online, betaler med kort og VIPPS, streamer og spiller når vi vil underholdes, og selv legen møter vi digitalt. Veksten i e-handel og hjem-levering har økt 2-5 ganger raskere i 2020 enn før pandemien, og den vil sannsynligvis også fortsette å øke. Vi har på mange måter lært oss å leve både arbeidslivene og privatlivene våre digitalt. Mange av oss vil fortsette med det, noe som vil få konsekvenser for alle som jobber bla i varehandelen, i butikker og på kjøpesentre. Færre jobber der, men blir det flere innen grossistleddet, distribusjonen og transportbransjen? Krystallkulen sier noe om at det ikke nødvendigvis blir færre jobber totalt sett, men noe av arbeidskraf-

ten vil forflytte seg geografisk; trolig spiller det mindre rolle hvor du bor eller når du jobber (kanskje blir asynkron arbeidstid den nye normalen?) bare du leverer. Og hvordan blir skillet mellom bransjene? Når dagens «buzzwords» er omstilling, endring, distribuerte organisasjoner, distribuert arbeid, fjernledelse, sosial utrygghet og ensomhet, samt at konkurstrusselen ligger som et vått teppe over flere bransjer, så snakker vi om et paradigmeskifte. Vi kommer aldri tilbake til det som har vært. Som ledere, bedriftseiere, arbeidstakere – og som kollegaer, må vi lære å leve godt i og med det nye, møte fremtiden med optimisme og kreativitet og dra nytte av godene teknologien og utviklingen

byr på. Men vi må fremfor alt ivareta jobbtrivsel, faglig og sosialt fellesskap og den gode energien. Vi må forberede oss på den nye hverdagen – og mange av oss er allerede godt i gang med å finne svarene på hvordan vi skal leve i fremtiden. Kristin Haftorn Johansen Leder Fønix Kompetanse

– Krystallkulen sier noe om at det ikke nødvendigvis blir færre jobber totalt sett, men noe av arbeidskraften vil forflytte seg geografisk

Merkelapp Drammen Snart vil det komme dokumentasjon som forteller oss hva sammenslåingen av Drammen storkommune har gjort med boligprisene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik. De entydige signalene så langt er at prisnivået har eskalert i høyere tempo enn om man hadde beholdt de gamle kommunegrensene. Det er selvsagt bra for dem som selger, men kanskje ikke like greit for dem som kjøper. Og slik er det jo alltid i eiendomsbransjen, uavhengig av geografi. Men det er nettopp geografien som gjør utviklingen på salgsprisene interessant for nye Drammen storkommune. Er det virkelig så enkelt at hus og

boliger blir mye mer verdt om man «pynter dokka» ved å gi dem en branding eller stempel? I dette tilfelle «Made in Drammen». I likhet med børsen og boligprisutviklingen handler dette i stor grad om psykologi. Om kunstig føde til grisgrendte deler av merkevaren Drammen som fører boligprisene til nye høyder. Man kan gjerne mene at Nedre Eiker eller Svelvik er blitt mer eksklusive etter sammenslåingen. Faktum er et pakken inneholder akkurat den samme som før. Problemene er nøyaktig som for to – fire – åtte eller 30 år siden. Svelvikveien akkurat litt dårligere enn før, det offent-

lige kommunikasjonstilbudet også litt dårligere – mens avstanden til sentrum er den samme. Kommunegrenser eller ei – det er antall boliger ute på markedet som avgjør prisene. Akkurat nå er det for få eneboliger til salgs i gamle Drammen, og da må man utvide leteområdet. På den måten presses prisene opp i periferien, sånn at boligselgere i Svelvik og Nedre Eiker kan notere en pen fortjeneste ved salg. Men skal dette opprettholdes, må det gjøres noe med infrastrukturen og kollektivtransporten. I vår nabokommune Asker har ekspansjonen vært den samme. Tofte

og Røyken får merkevaren Asker, og prisene stiger. Denne bevisste psykologiske påvirkningen av eiendomsmarkedet virker. Men hvem er vinnerne? Og ikke minst, hvem er taperne?

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


28. april 2021

DA-Næringsliv

3

Verstingbransjene skal bli grønne Bransjene som forurenser mest, må bli grønnere om de skal bli vurdert i anbudskonkurranser. Dette har Ida Sofie Ask Bjaarstad bygget sin nye bedrift Greencore AS på. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto Ida Sofie Ask Bjaarstad er opprinnelig fra Egge i Lier, og har bodd på Brakerøya i fem år nå. Hun har vokst opp med familiefirmaet Brødrene Ask, som faren og hans to brødre drev i anleggsbransjen. I dag driver faren og broren firmaet Atrack Entreprenør AS. – De jobber mye for Asker kommune som har strenge miljøkrav i sine prosjekter, sier Ida Sofie. – Asker kommune har høynet de nasjonale kravene som ble innført i 2017, og leverandører av tjenester må forholde seg til det. Jeg har alltid vært engasjert i det grønne, og har hjulpet firmaet med å etterkomme kravene. Senere har hun tatt utdannelse, og er nå sertifisert miljøfyrtårnskonsulent.

Praktisk og enkelt Det finnes tre ulike miljøsertifiseringer i Norge. Den ene er EMAS, som er EUs godkjenningsordning, ISO 14001 og Miljøfyrtårn, som er det mest brukte i Norge. –Miljøfyrtårn er mer praktisk tilrettelagt og enklere for bedriften å forholde seg til, mener Ida Sofie. – ISO 14001 er en del av en større ordning, og kan være komplisert for små og mellomstore bedrifter. Miljøfyrtårn kan brukes på alle firmaer, fra enkeltpersonsforetak til store bedrifter som Mester Grønn og Vinmonopolet. Rundt 8.000 bedrifter i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. – Firmaet mitt skal tilby sertifisering, men vel så viktig er det med oppfølging. Det er ikke bare

til å bli sertifisert en gang for alle, for nye regler og lover kommer til, og det kan være greit å ha en konsulent i bakhånd som oppdaterer, sier Ida Sofie Ask Bjaarstad. – Miljøfyrtårnsertifisering varer i tre år, og hvert år må man sende inn en klima- og miljørapport.

Taksonomi Fremtiden er grønn, og det bekreftes med EU-taksonomien som blir delvis gjeldende fra nyttår i Europa. Hensikten med dette er å miljøklassifisere bedrifter slik at investorer styrer midlene sine mot grønne mål. – Det grønne skiftet er ikke et blaff. Det har kommet for å bli, og miljøsertifisering er en sikker investering for bedriftens fremtid. Når taksonomien blir en realitet i løpet av neste år i Norge, er det ikke sikkert at man blir vurdert i anbud eller får lån i banken dersom man ikke kan vise til at kravene er oppfylt. Selv om Ida Sofie Ask Bjaarstad har sin oppvekst og bakgrunn i bygg- og anleggsbransjen, er det ikke bare den bransjen hun mener har behov for å tenke grønt. – Jord- og skogbruk og transport er andre bransjer som kan gjøre grep for å oppfylle miljøkrav, sier hun. Ida Sofie er i utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring. Hun har jobbet som lederassistent blant annet i PWC.

Ulike bransjefag I godt voksen alder tok hun utdannelse som kabinpersonell, for hun har drømt om å bli flyver-

JOBBER HJEMME: Som de fleste nå har Ida Sofie Ask Bjaarstad hjemmekontor. Herfra jobber hun nå med å selge seg inn som miljøfyrtårnkonsulent. tinne siden hun var liten. – Jeg fikk jobbet litt som det før koronaen kom. Da ble det tid for å tenke nytt, og jeg kombinerte bakgrunnen min fra bygg og anlegg og min grønne interesse. I fjor brukte jeg mye tid på både utdannelse og forberedelser til å starte eget firma, sier Ida Sofie. Foruten å bli sertifisert som miljøfyrtårnkonsulent tok hun ulike fag: Lønnsomhet og bærekraft og byggekontrakter og prosjektledelse i praksis ved universitetet i Agder. I tillegg har hun faget fremmedarter og massehåndte-

Offentlig ansatte stiller klare krav om høyere reallønn Lønnsforhandlingene for offentlig sektor er i gang. Streikeviljen er stor, og dersom det ikke blir enighet, kan det bli streik fra slutten av mai. LO Kommune, Unio, Akademikerne Kommune og YS

Kommune overleverte sine lønnskrav til KS onsdag. Selv om offentlige ansatte har gått til streik i et mellomoppgjør siden 1995, er streikeviljen stor i år. Det skyldes blant annet at mange offentlige

ansatte følte seg forbigått i fjor. Da fikk ansatte i offentlig sektor en lønnsøkning på drøyt 1,7 prosent, mens privat sektor endte med en økning på 2,2 prosent i snitt. (NTB)

ring ved Norges grønne fagskole. – Dette er nyttige fag å ha med seg inn i det nye firmaet mitt, tror hun.

Miljø og arbeidsmiljø Det er utdannet 200 miljøfyrtårnkonsulenter i Norge, så konkurranse er det absolutt for Ida Sofie og Greencore. – Jeg ønsker å tilby mer enn å miljøsertifisere. Det handler jo om så mye mer. Ulike områder griper inn i hverandre, og da kan det være greit å ha litt flere fag jeg kan bruke. Arbeidsmiljøet,

for eksempel. Om arbeidsmiljøet er bra, er miljøarbeidet enklere også. Spesielt i bygg og anlegg er det mange polske arbeidere, og de må inkluderes og de må forstå miljøreglene. Nylig avsluttet hun årets miljørapport for brorens firma, Atrack. Nå starter jobben med å bygge opp Greencore AS. – Jeg liker veldig godt denne delen av jobben der jeg skal snakke med folk og få daglige ledere til å velge min løsning, sier Ida Sofie Ask Bjaarstad.

Én av tre Nav-dømte sier at de ikke forsto reglene En gjennomgang av de 77 første dommene som ble oppdaget i trygdeskandalen, viser at 32 prosent av de dømte sier at de ikke forsto Navs regler. Samtidig sa tiltalte i 16 prosent av sakene at de ikke hadde fått med seg Navs regler. Det viser en gjennomgang lettlestavisen Klar Tale har gjort av de 77

dommene som først ble oppdaget i trygdeskandalen. I 37 av dommene er det nevnt at tiltalte ikke har fått med seg regler. Trøbbel med å forstå var et tema i 25 av disse dommene, mens det i 12 av de 37 dommene ser ut som om Nav ikke har nådd fram med hvilke regler som gjelder. (NTB)

Rullestolbrukere blir sjeldnere innkalt til jobbintervju Ny forskning fra OsloMet viser at rullestolbrukere blir innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre med samme kvalifikasjoner. Det er en ny studie fra Velferdsforskningsinstituttet Nova ved OsloMet som viser at rullestolbrukere sjeldnere blir innkalt

på jobbintervju. Studien viser at sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju er 22 prosent for søkere uten funksjonsnedsettelser og 12 prosent for rullestolbrukere. Med andre ord blir rullestolbrukere innkalt til halvparten så mange jobbintervjuer som andre. – Vi ønsket å gjennomføre dette

forskningsprosjektet fordi det er en stor forskjell i yrkesdeltakelse mellom funksjonshemmede og befolkningen ellers. Det er et tap for samfunnet om personer ikke behandles likt, både fordi det er tap av arbeidskraft og fordi det er et tap for individet, sier Novaforsker og prosjektleder Elisabeth

Ugreninov. Vegar Bjørnshagen er en av forskerne bak studien. Han påpeker at forskjeller i yrkesdeltakelse mellom grupper i arbeidslivet ofte har blitt forklart med faktorer som gjelder individene selv: – Ofte forklares underrepresentasjon av funksjonshemmede med

at de mangler kompetanse eller at funksjonsnedsettelsen påvirker evnen til å utføre en jobb. Vår studie understreker at det også er viktig å sette søkelys på i hvilken grad funksjonshemmede som faktisk har kvalifikasjonene på plass, vurderes som aktuelle arbeidstakere, sier han. (NTB)


4

ANNONSE

28. april 2021

BOXON – den smarte e Tar et grønnere og mer kostnadseffektivt valg Stadig flere leverandører konkurrerer om markedsandeler innen emballasje og etiketter. Da er det viktig å ha et tilbud som skiller seg ut. Den oppgaven tar Boxon på alvor. Boxon tenker både innovativt og tar samfunnsansvar. Boxons hovedkontor og lager i Norge finner vi i sentralt plassert på Gulskogen i Drammen. Hovedkontoret er i Helsingborg i sørSverige. – For oss handler det om å vurdere nye konsepter, design og materialer, for å konstruere nye emballasjeløsninger som oppfyller moderne krav, sier Jens Christoffersen , Managing Director i Boxon AS. Familieselskapet Boxon er en av de ledende Nordiske aktørene innen emballasje, etiketter og automatisering, med en etablert tilstedeværelse i Norden, Tyskland, Frankrike og Kina. – Vi hjelper våre kunder med å utvikle emballasje, etiketter og tilpasse emballasjemaskiner for virksomheter med sterkt fokus på utvikling og innovasjon.

basert på de nyeste trendene og produktløsningene. Faktorer som materialer, design, sporbarhet, miljøpåvirkning og funksjonalitet tas i betraktning. – Det kan for eksempel være en stor besparelse å sende mindre luft eller bytte til et annet materiale, både når det gjelder kostnader og miljø, sier Jimmy Geiryd som er Account Manager i Buskerud og Vestfold. – Ved hjelp av våre integrerte og automatiserte emballasje- og merkingsløsninger kan vi også tilføre stor merverdi. Ambisjonen er å se hvordan produktivitet, effektivitet og over tid hvordan lønnsomheten kan forbedres for våre kunder. Corporate Social Responsibility har stort fokus og Boxon har signert og forpliktet seg til UN Global Compacts 10 prinsipper.

Bærekraft og kunden i sentrum

Langt foran i digitaliseringen

Boxons virksomhet er basert på langvarige og sterke relasjoner med kunder og leverandører. Etter omfattende dialog med kunden utvikler Boxon et unikt konsept

Boxon investerer også tungt i digitale verktøy og har kommet langt på dette området. Selskapets hjemmeside tilbyr omfattende funksjonalitet, inkludert prisfunksjoner,

score kort, søkefunksjoner og muligheten til å designe ditt eget produkt. – Våre kunder kan administrere hele sin virksomhet digitalt med oss, og om nødvendig kan vi designe helt unike kun-

deportaler. På denne måten kan du være sikker på at pakkeløsningene dine alltid gir riktig inntrykk og at du har full kontroll over emballasjen, avslutter Jens Christoffersen.

4 Fakta Boxon

www.boxon.no

Med intelligente emballasjekonsepter for produktene dine hjelper Boxon deg med å øke opplevelsen av merkevaren din, redusere karbonavtrykket og styrke kundeforholdene dine. For å forbedre produktiviteten, effektiviteten og øke lønnsomheten tilbyr Boxon en rekke automatiserte løsninger som kan integreres direkte i forretningsprosessen din. Boxon arbeider i hele markedet for emballasje og er spesielt godt dekket innenfor handel, logistikk, industri og automotive.

Boxon konsernet har 280 ansatte og omsetter for ca. 1,4 miliarder kroner

Boxons miljømål innen 2025: ■ ■ ■

Redusere det totale carbon fotavtrykket med 30% Øke andelen av emballasje produkter som er basert på resirkulert råvare med 30% Fortsette å lansere emballasje løsninger med klima nøytralt fotavtrykk.

Boxons kundeløfte: ■

Adding value beyond the box


28. april 2021

emballasjen

ANNONSE

Referanser

Dette sier kundene om Boxon Det er i hovedsak kundene som styrer retningen i arbeidet til Boxon, som igjen gir langsiktige forretningsrelasjoner. Det er ikke hva Boxon forteller om seg selv som er viktig, men derimot det kundene opplever som verdifullt. Her følger et knippe tilbakemeldinger fra Boxons mange kunder fra ulike bransjer:

NORGIPS Norgips Norge AS på Svelvikveien er Norges største produsent av gipsplater og markedsledende i det norske markedet og nummer tre i det svenske. Norgips stiller ekstreme krav til sin emballasje hvor miljø, lastestabilitet og punktstyrke er de viktigste kriteriene. Boxon har sammen med ekspertisen på fabrikken tatt frem plastprodukter som innfrir disse kravene og er i dag en total leverandør av alt som ikke er direkte produksjons råvarer. Jan Sæterdal, soursing ansvarlig, sier at Norgips er et firma som prioriterer bærekraft og at det er viktig å velge partnere som kan bidra til at målene nås. – Boxon har bidratt til at vi har klart å optimalisere kvalitet og tykkelse på vår strekkfilm slik at vi nå har redusert forbruket pr produkt med 14 prosent, og bedret økonomien.

VITA VITA er Norges største kjede innen skjønnhet og velvære og har i dag 116 butikker fordelt over hele Norge. VITAs misjon er å være en destinasjon for kvinner som søker råd, inspirasjon og gode produkter innen skjønnhet, helse og velvære. VITA kjøper i dag emballasje for å sende varer til egne butikker samt til kunder som benytter deres sterkt voksende nettbutikk. Boxon har arbeidet tett med VITA og tatt frem en unik emballasje med meget god funksjonalitet både for pakkerne og kundene. Boxon sørger selv for alltid å ha de rette varene på lager og i avtalt mengde. Validus-sjef Vidar Solberg sier at Vita og Boxon = sant.

NETTHANDELSGRUPPEN AS Netthandelsgruppen AS er en av Norges hurtigst voksende e handels foretak med en økning på over 150 prosent i 2020. Netthandelsgruppen AS selger treningsutstyr og tilbehør gjennom portalen Tights.no. – Vi søkte ny emballasje i form av esker som var brukervennlige, enkle å pakke og som gav god profilering. Sammen med Boxon arbeidet vi frem løsninger helt i tråd med våre behov. Det er utarbeidet en funksjonell og økonomisk god emballasje sier Johan Nordstrøm .

VOLVO CARS Konseptet bygger på å se helhetens i kundens forsyningskjede og deretter utvikle en formsprøytet platemballasje som fungerer enten som et retursystem i eksempelvis i flyten inn til en motorfabrikk, eller som engangsemballasje. Med de nye løsningene kan behovet for standardemballasje reduseres. – Fordelen med å arbeide med Boxon er at vi snakker samme språk. Vi har en god dialog og de har stor kunnskap om konstruksjon og hvordan vareflyten fungerer, forklarer Åke Axelsson, emballasjeingeniør i Volvo.

5


6

DA-Næringsliv

28. april 2021

4 Fakta

GROR RASKT: Bama Industri AS på Lierstranda har vokst kraftig de siste årene – blant annet på grunn av økning i etterspørselen etter disse varene – fiks ferdige salater, ofte med råvarer rett fra lokale produsenter i Lier.

Grønn gigant med grønn vekst

Bama Industri vokser og har behov for en betydelig økning av produksjonskapasiteten til nåværende anlegg på Lierstranda. Trenden er global, og den er grønn. MARIANNE BERGVALL tekst og foto At verden snurrer i en litt grønnere og sunnere retning, er noe de fleste har lagt merke til. Men på Bama Industri i Lier har de merket det så sterkt at kapasiteten ble sprengt for noen år siden. Nå gleder de seg til å ta over et nytt bygg på Tranby på hele 32.000 kvadrat bruksareal om ca. et års tid. – Det er en global megatrend at folk ønsker å spise sunnere, forteller kommunikasjonsdirektør Pia Gulbrandsen. - Vi ser en kraftig økende interesse for grønn mat, og mer lokal mat som er enkel å tilberede. Folk ønsker for eksempel mer av spiseklare salater og grønnsaker, forteller Gulbrandsen. At Bama har sitt største produksjonsanlegg i Lier, har plassert dem midt i salaten, bokstavelig talt. Valget falt naturlig, ved at anlegget henter over femti pro-

BAMAs historie startet med at Christian Marius Emil Matthiessen etablerte en agenturforretning i Oslo i 1886. I begynnelsen var trelast hovedsatsingsområdet. I 1905 startet selskapet med å importere bananer. På grunn av aktiv markedsføring ble selskapet etter hvert også omtalt som Banan-Matthiessen. I 1981 endret man navnet fra Chr. Matthiessen AS til BAMA Gruppen AS. BAMA eies av tre selskaper, der Reitan-familien eier 20 prosent, Nergaard-familien eier 34 prosent og NorgesGruppen eier 46 prosent. Selskapet har lokale avdelinger i hele landet, i tillegg til pakkerier og foredlingsproduksjon. Virksomheten i Sverige produserer og selger måltidsløsninger til eget marked, gjennom selskapet i Polen Sources og selges frukt og grønnsaker til Europa, mens virksomhetene i Holland leverer bær, eksotiske produkter og blomster til Norge. BAMA Gruppen AS er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, bær, grønnsaker, salater og poteter. Selskapet opererer også innen andre ferske produkter som blomster og planter, ferske drikker og påsmurte produkter. BAMA håndterer årlig over 500.000 tonn ferske produkter fra 1.400 leverandører i 85 land på alle kontinenter. Norsk frukt og grønt står for 34 prosent. Konsernet sysselsetter rundt 3.400 medarbeidere og omsetter for over 20 milliarder årlig.

Dette spiser vi Så mye spiser hver nordmann i året i gjennomsnitt. Kilo per person per år Mindre

2008

2018

Mer 88,2

Korn/ris

81,6

31,2

Poteter og potetprodukter

28,2

73,8

Grønnsaker

77,9

93,9

Frukt og bær

86,6

76,2

Kjøtt og kjøttprodukter

74,6

35,3

Fisk

29,1

Folkehelsen kan bli bedre

11,8

Egg

13,0

Det er ingen tvil om at den grønne trenden har sammenheng med ønsket om et sunnere kosthold. Og her kan det være mye å hente. Klinisk ernæringsfysiolog Lise Marie Brandstadmoen i Bama sier at nordmenn har enda et langt stykke å gå for folkehelsen: – Selv om vi ser en positiv trend i retning av sunnere kosthold, er det fortsatt et faktum at usunt kosthold gir flere tapte leveår. Det er en faktor som har blitt større enn røyking, opplyser hun. Mens vi trodde at nordmenn var et kjernesunt folk, var dette litt overraskende, og ernæringsfysiologen utdyper: – Mens mange nordmenn ønsker å spise mindre kjøtt og mer plantebasert mat, er det fort-

21,2

Helmelk

15,4

85,6

Lettmelk, skummetmelk

64,0

9,1

Yoghurt

10,1

7,1

Fløte, rømme

7,1

16,7

Ost

18,3

2,9

Smør

3,6

9,8

Margarin

8,5

32,7

Sukker

23,9

sent av råvarene sine fra lokale produsenter. I vår- og sommerhalvåret er andelen lokale råvarer oppi nitti prosent.

Bama i Lier vokser i takt med global trend

MYE Å GÅ PÅ: Nordmenn

har enda et stykke å gå i retning av sunnere kosthold, oppfordrer klinisk ernæringsfysiolog Lise Marie Brandstadmoen i Bama. FOTO: BAMA

satt slik at vi spiser for lite frukt og grønt, og får i oss for mye salt, sukker og mettet fett.

Fest i tarmen En annen global trend, er søkelyset på prebiotisk mat som har en rekke helsegevinster. Bakteriene er kroppens gjester, og i antall er de like mange som kroppens egne celler. Brandstadmoen forklarer det veldig enkelt: – Vi har mange bakterier i kroppen, men de fleste bor i tykktarmen vår. Selv om det er mye vi ikke vet, er det mange studier som viser en sammenheng mellom tarmbakterier og helseeffekter der bakteriene påvirker tarmsykdommer, vekt og til og med mental helse. Maten til disse bakteriene

TREND VERDEN OVER:

Sunnere mat har blitt en global megatrend, sier kommunikasjons­ direktør Pia Gulbrandsen i Bama. Foto: BAMA

er kostfiber, som tarmen selv ikke klarer å fordøye. De finner vi i ulike mengde i grønnsaker, frukt og fullkorn, for eksempel. Skorsonnerot er en god kilde, og sikori, alle typer løk, epler med skall – dette er mat for bakteriene. Og når de får mat, da har de fest i tarmen, sier Brandstadmoen. Og oppfordrer til at vi spiser en stor variasjon av frukt og grønt. – Det er veldig mange ulike bakterier, og de bruker ulike typer fiber som næring. Så en større variasjon av matvarer med fiber vil gi mat flere sorter bakterier. Da formerer de seg og blir flere, sier hun. Og ingenting gleder disse bakteriene mer enn nyplukkete grønnsaker rett fra Lierbygda.

NASJONALE MÅL (innen 2021) 2015 2018

Mål: øke med 20 % 120 80

90 87

40 0

77

78

34 29

fisk frukt / bær grønnsaker Kilo per person per år Mål: Redusere innhold av mettet fett KILDE: NTB / Helsedir.

salt

sukker


Vi hjelper deg så du kan styre bedriften enda bedre Vi tilbyr regnskapsprodukter tilpasset dine behov, til fast pris. Og sammen med våre digitale løsninger og personlige rådgivere, skal vi bidra med økt verdiskapning for deg og din bedrift. Ring oss gjerne for en hyggelig og uforpliktende prat, telefon: 915 02 479. Eller besøk www.r1.no.


8

ANNONSE

28. april 2021

Konsulentgigan Sopra Steria, et av Norges største konsulentselskaper innen digitalisering, etablerer seg nå i Drammen. Rundt 50 ansatte skal på plass, og daglig leder Egil André Jacobsen har håp om å få det til innen utgangen av 2022. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto Jacobsen kommer fra stillingen som konsernansvarlig for innovasjon i Glitre Energi, hvor han blant annet har bygget opp et team av softwareutviklere. Nå skal han bygge opp satsningen i Drammen, godt hjulpet av regionsleder Jørgen Gulnes.

Landets beste arbeidsplass – En av grunnene til at vi har opprettet kontor her i Drammen er fordi vi har viktige kunder som har flyttet hit, som IT-divisjonen til Statens Vegvesen. Men som konsern jobber vi også med en rekke nasjonale kunder. For oss handler det om å tilrettelegge for våre ansatte. Vi vet det finnes mange dyktige fagfolk i Drammensområdet og i Grenland og Kongsberg. Vi håper at et Drammenskontor kan gjøre at de ønsker å jobbe for oss, sier Gulnes. – Drammen er et kollektivknutepunkt, og vi vet det er mange som setter seg på toget inn til Oslo hver morgen. Nå kan de heller gå av i Drammen og komme på landets beste arbeidsplass. Akkurat det har Jørgen Gulnes belegg for å hevde, for i fire år på rad har Sopra Steria blitt kårets til landets beste arbeidsplass. –Vi legger stor vekt på at de ansatte skal trives. Vi skal ha de sprekeste kontorene, og de beste arbeidsforholdene. Blant annet har vi seks uker ferie, forteller Jørgen Gulnes. – I Oslo har vi de fire øverste etasjene på Postgirobygget, og vi skal prøve å finne spesielt flotte lokaler i Drammen også. Enn så lenge holder de til i Drammen Business Center, men i koronatiden har kontorene vært svært lite brukt.

DRAMMENSSJELA: Egil André Jacobsen gleder seg til å få drammenssjela inn i Sopra Steria.

Drammenssjela Foruten at Sopra Steria flytter en del prosjekter over til Drammenskontoret, skal de også finne flere lokale kunder. – Vi ser mange spennende, potensielle kunder i Drammensområdet og regionene rundt. Vi kommer til å velge oss ut tre til fem større kunder som vi skal jobbe langvarig med, og samtidig skal vi engasjere oss i mer kortvarige prosjekter og startups, sier Egil Jacobsen. – Det er viktig for oss å være med i det som skjer i Drammen, få drammenssjela inn i Sopra Sterias arbeid i området. Det skal bli veldig moro å hjelpe drammensbedrifter med å ta nye, digitale steg inn i fremtiden. Jørgen Gulnes medgir at han ikke har tilbrakt mye tid i Drammen tidligere. For ham har det vært en oppdagelsesferd – bokstavelig talt. – Egil tok meg med på en vandretur i byen, og jeg ble svært positivt overrasket. Spesielt liker jeg Strømsø torg, sier han.

Kompetanseutvikling Det er slett ikke umulig at Strømsø torg blir Sopra Sterias nabolag i Drammen, for den nye daglige lederen ymter om at de ansatte skal kunne ta med seg kaffe fra kontoret og sette seg på toget mens den fortsatt er varm. – Hva annet en varm kaffe på toget og seks ukers ferie vil dere lokke fagfolket med? – Sopra Steria er veldig opptatt av kompetanseutvikling. Det vet vi teknologer også er. Vi bruker mye midler på å gi de ansatte muligheten til kompetansehevingen de har lyst til på, og vi bruker hele Sopra Steria internasjonalt

4 Fakta Sopra Steria Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, og har de siste fire årene blitt rangert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas største konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige virksomheter med å ta digitalt lederskap. Selskapet er opptatt av å skape

verdi for sine kunder og samfunnet, og har som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid. Sopra Steria har 46 000 medarbeidere i 25 land, og hadde en omsetning på € 4,3 milliarder i 2020. I Norge sørget 2000 medarbeidere for en årlig omsetning på over 3 milliarder kroner i 2020.

for å få det til, sier Jørgen Gulnes. – I tillegg er vi gode på uformelle sammenkomster, og setter work – life balansen i fokus. – Sopra Steria er dessuten gode på å ønske folk velkomne. Allerede ved kontraktsigneringen fikk jeg blomster på døra. Når det nærmet seg oppstart, fikk jeg nye blomster samt frokost på døra, forteller Egil Jacobsen. – De har en super menneskekultur, og nå har jeg nettopp gjennomført et svært profesjonelt introkurs.

Kampen om kompetansen Selv om hjemmekontor blir den nye normalen etter den perioden vi har vært gjennom, er det viktig for Sopra Steria har lokaler de ansatte er stolte av. – Vi ønsker gjerne at de tar med seg familie og venner for å se kontorene. Det gir en stolthet hos de ansatte som er verdifull, sier Jørgen Gulnes. Kampen om IKT-hodene er stor i Norge. Det utdannes for få, og det er mange store selskaper som Sopra Steria som kjemper om kompetansen. – Vi ønsker å være med å tilrettelegge for utdannelse, sier Egil Jacobsen, som også sitter i IKTkomiteen i Næringsforeningen i Drammen.

Biometri og kirurgi – Hvordan kan vi kjenne til Sopra Sterias arbeid i hverdagen? – Mye av arbeidet vi gjør er ikke så synlig, men om du bor i Norge, så møter du på løsninger som vi har vært med på å utvikle nesten hver dag. Vi har vært med på å utvikle biometriløsningen i norske pass, og vi har jobbet med HoloCarelense – et system der hjertekirurger bruker spesielle Hololens-briller for å se hele hjertet i et hologram før de opererer. Vi har hjulpet Nav med en halv million søknader årlig om foreldrepenger og permisjoner ved å gjøre søkeprosessen for både nybakte foreldre og saksbehandlerne mye enklere, forteller Jørgen Gulnes. – Vi digitaliserer det meste, og jobber tett med kunden for å finne de beste løsningene. Kort sagt skal vi ta både privat og offentlig sektor inn i en ny og digital hverdag.


28. april 2021

DA-Næringsliv

9

nt til Drammen FORNØYD: Rune Kjølstad i Næringsforeningen i Drammensregionen er svært fornøyd med at flere store konsulentselskaper velger Drammen. F. v.: Lars Bjerke fra COWI, Rune Kjølstad, Jørgen Kaasa fra Bouvet Norge, Anders Nordahl fra BDO og Egil André Jacobsen fra Sopra Steria.

BLA OM; Artikkelen fortsetter på neste side


10

DA-Næringsliv

28. april 2021

Glad for at de velger Drammen Leder for Næringsforeningen i Drammensregionen, Rune Kjølstad, er både stolt og glad over at flere store konsulentselskaper velger Drammen. Men det er også utfordringer. i Drammen, byens gode miljø og ikke minst at Drammen har blitt en flott og trendy by. Næringsforeningen er på bal– At selskaper som Bouvet og Sopra Steria velger å slå seg len når det gjelder den største til i Drammen er gledelig, men utfordringen til de etablerte og også naturlig, sier Kjølstad, og de nyinnflyttede konsulentselpeker på Drammens infrastruk- skapene: Rekruttering og utdantur, alt som skjer og skal skje ning. – Vi er i dialog med USN om de utdannelsene vi mener er nødvendige for Drammen nå og SER UTFORDRINGENE: fremover. Det er uheldig at det Rune Kjølstad i Næringsforeningen i Drammensregionen ønsker konsu- utdannes for få teknologer på landsbasis, og vi skulle gjerne lentselskapene velkommen, og jobber med utfordringene med tanke på hatt en slik utdanning her i rekruttering og utdanning. byen, sier Kjølstad. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

BDO med i digitalisering BDO Drammen kjente at tiden var inne for å begynne å hjelpe kundene sine med digitale løsninger. I november i fjor kjøpte de Godt Sagt, og med på kjøpet fikk de de nødvendige digitale hodene. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto – Nå er det 50/50 hos oss, sier daglig leder Kåre Rødssæteren i BDO. – Vi er 100 ansatte, 50 revisorer og 50 som jobber med regnskapsføring og rådgivning med fokus på det digitale. Det var ikke bare BDO selv som hadde behov for digital kunnskap, men også kundene deres. – Vårt fokusområde er SMBbedrifter, eller normale lokale

bedrifter. For dem kan digitalisering bety være eller ikke være, og det har koronatiden virkelig vist oss. For å overleve må butikkene og bedriftene på nett, med gode løsninger for kjøp og betaling. Med oppkjøpet av Godt Sagt har vi alle forutsetninger for å gi dem trygge og gode løsninger, sier Rødssæteren. – Småbedriftene har ofte ikke hundretusenvis av kroner å bruke på nettløsninger. Vi hjelper dem ut ifra det behovet de har.

4 Fakta I 1963 ble revisjonsfirmaer i Storbritannia, Nederland, Tyskland, USA og Canada slått sammen under navnet Binder, Dijker og Otte – BDO. Det norske revisjonsfirmaet A/S Revisjon (1913) fusjonerte med Noraudit AS i 1988, og ble Norges største revisjonsselskap. I 2006 fusjonerte Noraudit med BDO Revico, og i 2009 ble alle medlemsselskaper verden over samlet under navnet BDO. I Norge er det over 1.700 ansatte fordelt på 70 kontorer. Internasjonalt har BDO 74.000 ansatte i 162 land. I Drammen har BDO historie tilbake til 1950-tallet under ulike navn og konstellasjoner frem til det som er dagens BDO.

Konkurrerer og samarbeider En annen temmelig fersk innflytter i Drammen er Bouvet Norge AS. De er en direkte konkurrent til Sopra Steria med digitalisering som fagfelt. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto

TRENGER FLERE: Jørgen

Kaasa leder Drammenskontoret i Bouvet Norge AS. Nå er det 40 ansatte, og de trenger flere.

Norskeide Bouvet Norge AS åpnet kontor i Drammen i fjor høst, og har nå cirka 40 ansatte med tilhørighet til kontoret i Drammen Business Center (DBC). – Vi har flere kunder i området, og det er et veldig godt faglig miljø i byen. Drammen har blitt en stor by der mye skjer, og vi vil være med på det, sier Jørgen Kaasa, leder for Drammenskontoret.

– I likhet med andre i denne bransjen, trenger vi mange flere ansatte. Det utdannes rett og slett for innen vårt fagfelt i forhold til behovene vi har for å digitalisere og modernisere samfunnet. Derfor brukes mye tid på rekruttering og etableringen i Drammen gjøres blant annet for å tiltrekke oss dyktige drammensere. Blant kundene i Drammensområdet finner vi blant annet Uloba, Husbanken, ON Property, TechnipFMC og

Kongsberggruppen. Bouvet Norge AS vant nylig et anbud på en rammeavtale fra Statens Vegvesen. Avtalen har en verdi på mellom 400 og 600 millioner over fire år, og Bouvet Norge AS er en av åtte firmaer som skal dele rammeavtalen. – Sopra Steria er en sterk konkurrent, sier Kaasa. – Men vi samarbeider også ofte i prosjekter ute hos kunder og vi ser frem til å sammen bygge opp et sterkt IT miljø i Drammen.

DOBLET: BDO Drammen kjøpte

Godt Sagt i november i fjor, og med det har de doblet staben. Anders Nordahl er nestleder i BDO.

4 Fakta Bouvet ble etablert i august 2002 etter at de ansatte, sammen med en norsk investor, kjøpte den norske delen av det svenske konsernet Cell Network. I dag er det over 1.600 ansatte fordelt på 14 kontorer i Norge og Sverige, og selskapet er børsnotert. Navnet tok de etter Bouvet-øya i Sør-Atlanteren – som symboliserer et stødig landemerke i et opprørt farvann.

Lettere å komme seg til Drammen COWI AS har vært i Drammen noen år. Det var ingen strategisk plan bak etableringen her, men tre ansatte på Oslo-kontoret var fra Drammen og de kunne tenke seg å kutte ned på arbeidsveien. BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto – Da ble det opprettet et kontor for dem, og senere har det kommet til flere – alt ettersom vi har funnet kloke hoder, og behovet vårt. I dag er vi 45 ansatte ved Drammenskontoret, så veksten har vært bra, sier kontorleder Lars Bjerke.

– Ikke alle ansatte ved Drammenskontoret er fra Drammen. Flere av de som bor i Asker velger å jobbe i Drammen fremfor Oslo. Det er mye enklere å komme seg til Drammen. Det er dessuten en by der mye skjer, spesielt innen vårt felt. De har lokaler på Magasinet, og er blant annet involvert i byggingen av det nye sykehuset i Drammen.

4 Fakta COWI ble startet i 1930 i København av ingeniøren Christen Ostenfeld. I 1946 får han partneren Wriborg W. Jønsson, og Ostenfeld trekker seg tilbake i 1972. Firmaet bytter da navn til COWIconsult. Globalt har COWI 7.200 ansatte, og i Norge 1.200. Til enhver tid er de involvert i 12.000 prosjekter verden over, og 5.000 i Norge. COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap innen rådgivning og prosjektering av komplekse funksjonsbygg, effektive transportløsninger, blågrønne løsninger og bærekraftig byutvikling.

GOD VEKST: Kontorleder Lars Bjerke i COWI AS opplever en god vekst i Drammen, både i antall ansatte og oppdrag.


Drømmer du om å lage din egen Podcast? Podcast gir en unik mulighet til å nå ut med budskapet ditt – her treffer du et publikum som bevisst har valgt å høre på deg! Partner Podcast fra Radio Metro skreddersyr podcaster for din bedrift. Du velger selv om du kun vil leie studio, eller om vi skal hjelpe deg fra A-Å. Les mer på www.radiometro.no/partner-podcast

KONTAKT VÅR AVDELING I DRAMMEN FOR MER INFORMASJON: Kunderådgiver: Grethe Kråkeland E-post: grethe.kraakeland@radiometro.no Mobil: 94 00 69 64

radiometro.no


12

ANNONSE

28. april 2021

Malermester Buer trenger flere folk -

Suksessen for Malermester Buer Drammen AS får stadig nye oppdrag, både i Drammen og i avdelingen i Tønsberg. - Ja, og derfor trenger vi flere medarbeidere raskt, sier Sebastian Krusche, avdelingsleder hos Malermester Buer Drammen AS avd. Vestfold og Krister Wandeby, som er seniorrådgiver nybygg i samme selskap. Tom Helgesen Malermester Buer Drammen AS satser nå videre i Tønsberg med å ansette ny prosjektleder og vil sette inn flere medarbeidere. Firmaets første prosjekt i Tønsberg var i 2013, og i 2019 åpnet de eget avdelingskontor der for å komme nærmere det voksende Vestfoldmarkedet. I de seinere årene har de vært med på flere store byggeprosjekter som Sykehuset i Vestfold, Signaturen (Tønsberg), Horten videregående skole og Bjønnes Sykehjem (Nøtterøy) og ferdigstiller i disse dagene de siste arbeidene på det nye sykehuset i Vestfold.

AVDELINGSLEDER: Sebastian Krusche er avdelingsleder hos Malermester Buer Drammen As avd. Vestfold.

15-20 nye medarbeidere - Vi er i dag rundt 95 ansatte i Drammen og Vestfold, men vi trenger nok sikkert 15-20 nye medarbeidere til på grunn av økende oppdragsmengde, forteller duoen. Med Wandeby på plass vil Sebastian Krusche få bedre tid til å rendyrke rollen som avdelingsleder. Bedriften har fokus på å levere et godt håndverk til riktig tid, og selvsagt til konkurransedyktige priser! Derfor har de en enorm pågang når det gjelder oppdrag om dagen. Bare i 2020 fikk de 15 større kunder blant velrenommerte entreprenører og utbyggere.

DAGLIG LEDER: Ingar Aasen er daglig leder hos Malermester Buer Drammen As avd. Vestfold.

Fagfolk innen både maling og gulvlegging

og å prøve å heve renommeet til malerbransjen.

- Hvilken type fagfolk er dere ute etter i nyansettelsene? - Det er fagfolk innen både maling og gulvlegging, og gjerne med noen års erfaring fra bransjen. Malermester Buer er kjent for å ha tett dialog med kundene hele veien, så derfor bør søkerne også ha brukbare norskkunnskaper både muntlig og skriftlig, mener Wandeby. Selv er han en av de mest erfarne hos Malermester Buer med hele 24 år i samme selskap og over 30 år i denne bransjen. Hans lange fartstid er innen maler- og byggtapetserfaget med spisskompetanse innen nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Krister Wandeby har fokus på kundeoppfølging, fremdrift og miljø. Ja, for Krister er det selvsagt også svært viktig med kvalitet og gjeldende krav til malerfaget

Lærings- og utviklingssenter Malermester Buer tilbyr sine ansatte gode utviklingsmuligheter i jobben. De har eget øvelsesverksted med lærlings- og utviklingssenter. Apropos lærlinger, så har bedriften hele ni av dem i dag. - Ansatte hos oss har i tillegg mulighet for å få fagbrev. Nyansette vil få spennende jobber der vi tilbyr kurs fra våre leverandører, testing av nye produkter og andre nyvinninger i bransjen, sier Sebastian Krusche. Firmaet jobber innenfor et bredt spekter, alt fra restaurering av historiske bygg til gigantprosjekter der 20 000 kvadratmeter gulv skal legges og 40 000 kvadratmeter med gipsplater på veggene skal sparkles og males. Dette fører til en spennende og variert hverdag for de ansatte.

Erfaren fagmann med mesterbrev Selv er Krusche også en erfaren fagmann med mesterbrev fra Tyskland og 15 år i bransjen. De siste seks årene har han vært ansatt i Malermester Buer Drammen. Han har spesialkompetanse i dekorative teknikker innenfor bladforgylling, italienske sparkelteknikker og tapet. I tillegg har han høy kompetanse når det gjelder restaurering av historiske bygninger, både innvendig og utvendig fasaderehabilitering. - Jeg har ellers fokus på opplæring og utvikling av lærlinger og setter malertradisjoner og yrkesstolthet høyt, sier han. Krusches styrke er i tillegg rammeavtaler, rehabilitasjon og service. Krusche og Wandeby er virkelig to dedikerte medarbeidere som det vil bli spennende å jobbe for. Spennende vil det også bli å se hvilke nye ansikter som vil dukke opp hos Malermester Buer i de kommende ukene.


28. april 2021

ANNONSE

rtsetter

SENIORRÅDGIVER: Krister Wandeby, som er seniorrådgiver nybygg.

Vi er i dag rundt 95 ansatte i Drammen og Vestfold, men vi trenger nok sikkert 15-20 nye medarbeidere til på grunn av økende oppdragsmengde

13


14

DA-Næringsliv

28. april 2021

Hennes tøffe vei le ENIGE OM STRATEGIEN: Byggeleder

Andrea Paccagnella fra Drammen (t.h.) og Giada Nikita Toscano, Site Engineer (kvalitetsingeniør).

HERLIG HUMØR: Bare 30 år og kvalitetsingeniør for tunnelbyggerne. Giada Nikita Toscano fra Sicilia stortrives på jobb på Sundland.

«Per aspera ad astra, semper!» Det er de latinske ordene Giada Nikita Toscano avslutter med, når hun forteller om sin vei til et nytt hjem i Norge – og jobb i Drammen. GEIR A. ARNEBERG tekst MARIANNE HENRIKSEN foto «En tøff vei leder mot stjernene» kan vi kanskje si på norsk? Selv mener hun at gjennom søle, gjørme og grus skapes en flott tunnel her i Drammen. Arbeidsinnvandreren på 30 år, med oppvekst, familie og venner på Sicilia, legger altså ikke skjul på at hun stortrives på jobb i elvebyen. Nærmere

bestemt på kontoret sitt på Sundland, eller nede i «søla» på anleggsplassen til Bane NOR på Nedre Strøm.

Til Norge som spesialist Giada Nikita Toscano kom til Norge som en av spesialistene vi har behov for når vi bygger tunneler. Enten de går gjennom berg og fjell, eller skal bygges i løsmasser. Når vi møter henne i en byggegrop på Nedre Strøm her i

Drammen, er det som en av nøkkelpersonene fra den italienske underentreprenøren til Veidekke, Icop. Selskapet bidrar med verdifull kunnskap og erfaring som ikke finnes i Norge fra før, opplyser Veidekke om. Håret flagrer under den hvite hjelmen, mens et våkent blikk saumfarer byggeplassen under store vernebriller. Søla spruter opp mot vernestøvlene der hun strener mot en stor jetpelerigg. Her kjører noen kolleger en høytragende borerigg, med et bor som snor seg flere titalls meter ned i grunnen. – Vi spyler vann her, mens vi sprøyter sementblanding ned, forklarer Toscano.

Resultatet av spyling, sementinjeksjoner og boring blir betongkjerner på cirka to meters diameter, 10 til 30 meter ned i grunnen, tett i tett. Kollegene hennes som styrer riggen, har ulike oppgaver tilknyttet arbeidet som pågår for å forsterke grunnen. Fra før av er spuntvegger rammet ned i grunnen, og gitt stive vegger på hver side av det som skal bli en løsmassetunnel og en betongkulvert – også kalt «cut and cover»tunnel. Denne tunnelen skal kobles på fjelltunnelen som bygges gjennom Strømsåsen – og bli Drammenstunnelen, og sørge for dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Tønsberg.

Med blikk for detaljer Giada Nikita Toscanos er stadig å se på anlegget med penn og papir og et blikk på de ulike oppgavene kollegene utfører. – Jobben min er midt mellom kontoret og anleggsplassen, oppmerksomheten min må være på topp begge steder. Enhver liten variasjon i parameterne vi jobber etter kan få store konsekvenser – og påvirke riktig utførelse av arbeidet. Jeg er kvalitetskontroller, og skal sjekke at alt vi utfører er i tråd med kontrakten vi har inngått for hva vi skal levere til Veidekke, sier Toscano. Hun bærer tittelen site engineer, eller på norsk kvalitetsingeniør, innen jetpeling.


28. april 2021

DA-Næringsliv

15

edet til Drammen

MED KOLLEGER: Nede i «søla» på anleggsplassen til Bane NOR på Nedre Strøm tas viktige avgjørelser om veien videre.

Giada Nikita fra Sicilia er Icops tunnelekspert – Jeg ble utdannet bygnings­ ingeniør ved Universitetet i Catania på Sicilia i Italia. Hun besto eksamen med glans, derfor bestemte hun seg for å ta en mastergrad i Roma. Der tok hun en mastergrad innen anlegg, olje og gass. Å studere i Roma ble en stor overgang for Giada, som kommer fra en landsby med kun 6.000 innbyggere på Sicilia, Militello i

Val di Catania. Til gjengjeld har byen hele 33 kirker. Militello lig­ ger en times kjøretur fra nasjo­ nalparken rundt det vulkanske fjellet Etna.

Katapult til nytt liv i nord I Roma fullførte Giada også en mastergrad i ledelse. En dag i 2018 fortalte veilederen hen­ nes om en spennende jobb­ mulighet i utlandet. Det vise

seg å vær Acciona Ghella Joint Venture, som da bygde en del av Follobanen i Norge. De trengte en ingeniør som kunne både spansk og italiensk, og i tillegg var god i engelsk. Her hadde Giada gode forutsetninger. – Jeg tenkte på det som en flott mulighet til å få praktisere det praktiske nivået på den aka­ demiske kunnskapen min. Jeg aksepterte tilbudet uten andre

tanker enn det, smiler Giada. På en uke pakket hun sakene sine, og satte kursen mot Norge. Det var som å komme med en katapult til en helt annen vir­ kelighet, med minus 20 grader, innlosjert på en brakke midt inne i en skog på Aasland, sier Giada.

Et nytt hjem Det som kunne bli en trist til­ værelse snudde fort til noe bra. Giada fikk nye venner, følte seg hjemme, og steg i gradene i sel­ skapet. – Livet mitt i Norge ble faktisk så vakkert og fint som jeg håpet på, sier Giada. – Jeg fikk også sjansen til å ta bestemte kurs for eksperter innen

utførelse av betongkonstruksjo­ ner. Så bestemte jeg meg for å lære norsk, og det kan jeg love deg er vanskelig for italienere! Etter to og et halvt år med mye flytting mellom ulike prosjekter der hun har bodd på anleggs­ brakker, har hun nå slått seg til ro i en leilighet nær Aker Brygge. Hun synes veien derfra er kort til arbeid for Icop her i Drammen. Italienske kolleger møter Giada med smil og latter når hun kommer på anleggsplassen. Lunsjen er dagens sosiale sam­ lingspunkt – spesielt på fredager da det titt og ofte kan vanke pizza eller andre retter som gir en smak av dem en smak av hjemlandet.


16

ANNONSE

www.bangelokka.no

Etter 116 år

Fra sentrum til sentralt

28. april 2021


28. april 2021

ANNONSE

17

BÆREKRAFT: – Både innen næringsutvikling, boligutvikling og forvaltning vil Ticon Eiendom alltid tilstrebe å være en foregangsbedrift innen bærekraft, forteller Ticon Eiendoms direktør for næringseiendom, Asgeir K. Svendsen

Det skal litt til å flytte en 116 år gammel bedrift fra eget bygg i Drammen sentrum. Alt som krevdes var et nytt bygg, 1.000 kvadratmeter og perfekt beliggenhet. For elektro- og automatiseringsbedriften Ing. Ivar Pettersen var det en stor avgjørelse å flytte fra selskapets eget bygg på Bragernes. Men kraftig vekst, parkeringsproblemer og behov for skreddersydde, større lokaler med drømmebeliggenhet, gjorde at de endte i Bangeløkka Næringspark – 100 meter fra den viktige påkjøringen til E18. Geir Ivar Pettersen er tredje generasjon og adm. dir i det tradisjonsrike drammensselskapet. For en som er opptatt av gode tradisjoner, de ansatte og kundenes beste, gjorde det litt vondt å skille seg av med det tradisjonsrike bygget på Bragernes og jakte nye lokaler. –Vi har utført mange jobber for eiendomsselskapet Ticon Eiendom, som eier bygningene på Bangeløkka. Da vi vant anbudsrunden på strømtilførsel, belysning, ventilasjonsstyring og solavskjerming for Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110, ble vi jo godt kjent med bygget, omgivelsene og beliggenheten. Da skjønte vi at dette rett og slett kunne bli en veldig god fremtidsløsning for Ing. Ivar Pettersen. Nå har vi holdt til i bygget i 3 år og absolutt alle ansatte er glade for den avgjørelsen, forteller han.

Best beliggenhet Pettersen er opptatt av at Ing. Ivar Pettersen får best mulig eksponering. Det får han fra Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 på Bangeløkka. – Vi sitter jo nå i det viktigste knutepunktet i Drammen – E134 og E18. Her passerer det 80–90.000 biler i døgnet, og Ing. Ivar Pettersen lyser mot dem alle. Snakk om gratis panorama-markedsføring! Gjennom arbeidsdagen har vi også en betydelig trafikk av kontor-medarbeidere, elektrikere, kunder, samarbeidspartnere og leverandører. Her er det parkering til dem alle både utenfor og i vår parkeringskjeller. Og for de som ikke kjører, er det 14 minutter å gå til Drammen sentrum og tog/ Flytog, buss i alle retninger stopper like ved og Timeekspressbuss sør og vest stop-

per utenfor døren. Han er også opptatt av gode naboer og et faglig miljø, og forteller at med så mange betydelige medleietakere er adressen blitt veldig godt kjent. Her sitter Ing. Pettersen, Assemblin, GK, Telia, Tesla, Ecit-Dulram, ABC Hus og OBOS Block Watne, for å nevne noen – og nye muligheter i nytt nabobygg i CO56 som planlegges ferdigstilt 2022/23.

Gårdeier med klar bærekraftstrategi Gårdeier Ticon Eiendom har lenge hatt fokus på miljøet og ble allerede i 2012 Miljøfyrtårnsertifisert på tvers av hele virksomheten. Selskapet ble i 2016 ett av de første eiendomsselskapene som tilsluttet seg Eiendomssektorens Veikart mot 2050. BB110 på Bangeløkka har Energiklasse A, utførelse utover gjeldende TEK med bedre isolering og tetting samt bevegelsesstyrt lys og ventilasjon. Både innen næringsutvikling, boligutvikling og forvaltning vil Ticon Eiendom alltid tilstrebe å være en foregangsbedrift innen bærekraft. Det kommer våre kunder til gode. Selskapet har også utarbeidet handlingsplaner rundt dette, forteller Ticon Eiendoms direktør for næringseiendom, Asgeir K. Svendsen. Han forteller at BB110 samlet utgjør 11.500 kvm. – Men Ticon Eiendom er også i ferd med å bygge flere lokaler i næringsparken. På eiendommen C.O. Lunds gate 56, nærmeste

nabo til BB110, har vi rammetillatelse til å oppføre et lekkert forretningsbygg på totalt 5.000 kvm fordelt over fire etasjer. Her blir det en solid standard, energimerke A og planlagt Breeam-in-use sertifisering, samt totalt 350 parkeringsplasser samlet tilgjengelig på området – ute og inne. Leietakerne får store muligheter til å skreddersy lokalene etter egne behov – og innflytting kan finne sted 2022/2023, avslutter Svendsen.

kontakt Flytte til Bangeløkka Næringspark? For mer informasjon om ledige lokaler/ besiktigelse, kontakt Malling & Co ved Maling & Co Thomas Sørum Megler, rådgiver utleie 996 94 936 eller Ticon Eiendom Asgeir K. Svendsen Direktør næringseiendom 905 26 267


18

DA-Næringsliv

28. april 2021

4 Fakta Skulpturen ■ Tomten er på opp under 15 000 m2.

STORE PLANER:

Om fem til 10 år skal om lag 230 leiligheter stå klare i JMs presisteprosjekt på Gulskogen, kalt Skulpturen.

■ På tomten hadde SB verksted tidligere kjent som Standard båtbyggeri tilholdssted. De produserte tank produkter og stålkonstruksjoner. ■ Åssiden videregående skole har også hatt tilhold på deler av området. ■ JM kjøpte tomten i mars 2019 og startet opp med planlegging av det nye boligkvartalet på Gulskogen. ■ Første del av rivningsarbeider av eksisterende bygningsmasse ble gjort på slutten av 2020 og inn i starten på 2021.

KLAR FOR START:

Salget er i gang, og nå starter også selve byggingen. Salgsleder for JM, Elin Bøe, skal i første omgang selge unna det første bygge­trinnet.

Endelig byggestart for Skulpturen Det gamle båtreparasjonshallen og de øvrige utslitte bygningene tilknyttet Vintergata 11 på Gulskogen er fjernet. Denne uka står bygningsarbeiderne klare til å starte byggingen av de første 44 av 230 nye leiligheter. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto I løpet av de neste fem til ti årene skal det bygges et nytt boligkvartal med nærmere 230 nye leiligheter. Kvartalet er en del av et større transformasjonsområde og har beliggenhet cirka 400 meter fra Gulskogen togstasjon. Bak prestisjeprosjektet står børsnoterte JM – Sveriges største, og en av Nordens største boligutviklere.

Prosjekt fra A til Å JM Norge er i dag blitt et av landets største leverandører av større boligkomplekser, knapt ti år etter at de overtok driften i Byggholt. På Gulskogen vil selskapet stå for hele prosjektet Skulpturen fra start til slutt. I første omgang består første etappe av bygg 1A og 1B, med plass til 44 leiligheter. Og under leilighetskomplekset skal det bygges garasjekjeller. – JM har god erfaring med bygging på vanskelige grunnforhold. Derfor skal man nå i gang med å fundamentere ned til fjell med stålkjernepeler, forteller byggherrens salgssjef Elin Bøe (52). Foruten sin rolle som salgssjef

for leilighetene, har den interiørutdannede Sandefjord-kvinnen også fått et mandat til å påvirke utformingen av leilighetene under marsjens gang. – Tanken bak det er å skaffe erfaring og kunnskaper om boligene, som vil utgjøre fordeler under salgsprosessen. Blant annet påvirker jeg alt av innredninger og tilvalg. Det er også noe av grunnen til at vi selger være egne prosjekter, forteller Elin Bøe. JM har rammeavtaler med de store leverandørene på de ulike fagfeltene innen kjøkken, gulver og bad for å nevne noen. Utfra disse rammeavtalene har de også laget sin egen standard, en JM-standard som legges til grunn i hver leilighet.

Eneste svanemerkede – I JM er vi bevisste på å ha den

samme gjennomtenkte detaljfølelsen i alt vi gjør. Dette tar vi med oss inn i utformingen av Skulpturen. Alle våre boliger er Svanemerket. JM var den første utbygger i Norge som Svanemerker alle sine nye prosjekter. Skulpturen blir derfor et boligområde hvor bærekraft og godt bomiljø er i fokus fra første spadetak til ferdige hus, sier Bøe. Det er kjøperens garanti for at byggeprosess, materialvalg og energiløsning følger de strengeste miljøkravene. – I Skulpturen skal vi skape boliger som gjør hverdagen enkel og komfortabel for beboerne. Men vi har også satt oss et mål om å lage Drammens flotteste hage – blant annet med skulpturer utformet av Drammens egen kunstsmed Marcus Mars foran hver entrè, samt en langt større statue midt i hjertet av den store

felles hagen. Her vil skal det etableres en stor friluftbase for beboerne, forteller Bøe. Skulpturen ligger et steinkast unna Gulskogen barne- og ungdomsskole. Så langt er det ikke noen tegn i salgsprosessen som tyder på at det først og fremst er barnefamilier som kjøper seg inn i de to første boligblokkene som er ute for salg. Det var et uttalt mål i reguleringsbestemmelsene til Drammen kommune at de ønsker å tilrettelegge for barnefamilier i dette området.

Får ikke bygge mindre Foreløpig har salget vært en del av de mindre leilighetene. Kjøperne er i første omgang folk som vil leie ut, skaffe studentleiligheter for sine barn og eldre som selv har en tanke om å tilbringe sine pensjonisttilværelsen

i en lettstelt og tilrettelagt bolig. Kommunen har bestemt at størrelsene på leilighetene skal være fra 50 kvadrat til 120 kvadrat. Mens vi ønsket å bygge en del på 38-40 kvadrat. Rett og slett fordi behovet for denne kategorien er stort. Det er en tydelig mangel på disse leilighetsstørrelsene i Drammen, og så ville det være en ypperlig størrelse for førstegangsetablerere og enslige, også prismessig. Vi håper at vi med vårt neste byggetrinn skal favne om flere som ønsker mindre leiligheter på rundt 50 kvadrat. Skulpturen vil kunne imøtekomme de fleste kjøpegrupper med den samlede leilighetsmiksen vi nå planlegger med på hele feltet.

God investering Med prisnivået og markedet lagt til grunn, mener Bøe det er

Prestisjeprosjektet på Gulskogen skal romme nærmere 230 nye leiligheter


28. april 2021

en god investering å kjøpe seg inn i boligprosjekter tidlig. I Skulpturen ligger prisnivået fra 2,99 millioner for de minste på 50 kvadrat, til om lag 10 millioner for de største boligene på drøye 120 kvadrat med panoramautsikt i toppetasjen – basert på størrelse og plassering. – Alle leilighetene vil være utstyrt med balkong eller markterrasse. Og alle er tilrettelagte for handikappede og eldre. For en kjøper å gå tidlig inn i slike

DA-Næringsliv

prosjekter, har historisk sett alltid vært en god investering. Alle kjenner vi til utviklingen i boligmarkedet og prisene. Og prisene er vel ikke akkurat kjent for å gå nedover, sier Elin Bøe. Denne uken starter altså første byggetrinn av Skulpturen med 44 leiligheter og garasjekjeller for hele boligprosjektet. Går alt etter planen er dette ferdigstilt fjerde kvartal 2022. Hele prosjektet på 230 leiligheter har en tidsramme på fem til ti år.

4 Fakta ■ JM er en av Nordens ledende ■ JM omsetter for cirka 16 milprosjektutviklere av boliger liarder svenske kroner og har og boligområder. cirka 2600 ansatte. ■ JM setter søkelys på nybygg ■ JM AB er et offentlig selskap av boliger på attraktive stenotert på Nasdaq Stockholm, der med vekt på store byomLarge Cap-segmentet. råder og universitetssteder ■ De fleste av boligene JM bygi Norge, Sverige og Finland ger er sameier i bygårder. I all virksomhet skal JM fremme langsiktig bærekraft.

19


20

DA-Næringsliv

28. april 2021

Agder og Glitre går sammen Glitre Energi og Agder Energi slår sammen sine digitale nysatsninger innen strømsalg. Målet er å levere nye tjenester for fremtidens strømkunder. JAN H. HANSEN tekst Sluttbrukermarkedet for strøm er i stadig utvikling. Ny teknologi gir nye muligheter samtidig som kundene får høyere forventninger til sin strømleverandør. For å møte fremtidens muligheter og behov i markedet har både Agder Energi og Glitre Energi jobbet med digitale nysatsninger.

Flyt med Oss Glitre Energi har etablert selskapet Oss Norge AS som er en digital tjeneste som gir kunden tilgang og eierskap til informasjonen fra den nye strømmåleren. Agder Energi lanserte i vår en betaversjon av sin nye digitale strømleverandør, Flyt. Nå vil selskapene slå sammen sine satsninger. – Vi vet at en del strømkunder sliter med å forstå strømregningen og hva som påvirker forbruket. Gjennom Flyt-prosjektet har vi hatt en ambisjon om å utvikle en tjeneste som gjør det enklere for kunden å forholde seg til strømforbruket sitt. Sammen med Glitre Energi kan vi tilby en enkel og fremtidsrettet tjeneste, basert på sanntidsdata fra kundenes strømmåler, forkla-

rer Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi. – De aller fleste i Norge har fått installert nye smartmålere i boligene sine, noe som gjør det mulig å utvikle nye og spennende tjenester. Vi var tidlig ute med å utvikle Oss-brikken og en analyseplattform, som kan hente ut og foredle informasjonen som finnes i måleren. Kompetansen i Agder Energi og innsikten fra Flyt-konseptet vil komplementere Oss-plattformen, sier Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi. Gjennom prosjektet Flyt har Agder Energi utviklet en digital strømleverandør med fokus på enkelhet og innsikt. Løsningen er utviklet med stor bruk av innsiktsarbeid og kundetesting. Målet har vært å lage en strømleverandør helt og fult på kundens premisser. Oss-satsningen til Glitre Energi har nøyaktig samme mål som Flyt. Fokus i satsningen er å samle og tilgjengeliggjøre data fra de nye AMS målerne og utvikle helt nye tjenester basert på disse dataene. Ved hjelp av en egenutviklet Ossbrikke får kunden oversikt over eget forbruk i sanntid, og trygghet og innsikt i sine egne data.

SLÅS SAMMEN: Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi og Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi skal samarbeide om en nysatsing på salg av strøm. FOTO: GLITRE ENERGI

Møtes på midten Et møte mellom energikonsernene i sommer ble starten på en felles satsning i selskapet Oss Norge som Syvertsen og Skjæggestad formaliserte i dag. Forutsatt at avtalen godkjennes av konkurransetilsynet vil Agder Energi og Glitre Energi eie halvparten av selskapet Oss Norge hver. – Vi fant raskt ut at vi har et fel-

les syn på hvordan markedet utvikler seg og hva som skal til for å lykkes. Jeg er imponert over det Glitre Energi har fått til i sin nysatsning og utvikling av Oss-brikken med tilhørende analyseplattform. Oss Norge har et forsprang i markedet på innhenting og analyse av data som er og vil være et stort konkurransefortrinn, forklarer Syvertsen.

– Vi og Agder Energi har på mange måter begynt i hver vår ende av verdikjeden, og nå møtes vi på midten. Når vi nå innlemmer Flytkonseptet i Oss-satsningen får vi et solid, heldigitalt strømselskap, som ved hjelp av sanntidsdata vil åpne opp for nye og spennende tjenester forbrukerne ikke før har hatt, sier Skjæggestad i Glitre Energi.

Vi treffer alle drammensere NR. 2 - 2021

DA

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

DRAMMENSAVISA

Nå er den endelig her – i et opplag på 35 000, med gode muligheter både for annonser, bilag og innstikk, vil Drammensavisa treffe nettopp dine kunder. Vi hjelper deg med annonser og kampanjer i Drammensavisa og DA Næringsliv. Kontakt oss på annonse@drammensavisa.no

eller 32 17 88 11

Ove Geir Andheim Salgsleder DA Næringsliv Telefon: 905 90 706

EPSI 2020

Livet etter 16 år som Drammens ordfører:

DA NR. 1 - 2021

NSAVISA DRAMME

80%

SOLGT!

rygge.no

elvigenb

t, se www.sv

Siste mulighe

mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99

VIRUSFRI PÅ TRE TIMER og er med papir, daglige stund er sjelBerg har sine makt i media, og det Side 4 a Myrvold mye Ordfører Monicny papiravis. –Det er hun. til uasjon, sier gleder seg en monopolsit den bra med

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

Side 22

Styreleder

Magnar Bergo

Flere søker råd enn salg av reiser

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

Tore Opdal Hansen (64) er fortsatt i full jobb, nå for fylkeskommune n. Men den offentlige rollen som ordfører 24 timer i døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker egne interesser i alpinbakken om han endelig sine vinteren og på motorsykkelen om sommeren. SIDE 6-7

Berg Hansen selger norgesferie i år også. SIDE 4

Blå-gult VM-sølv ga gullsmak Side 32-33

Liung og håndball-legende

Solberg (49) fortsetter suksessen fra livet som sitt til livetGlenn toppspiller, har som topptrener. Etter det overraskende menmed Dramsølvet VMSverige eumi Egypt, setter han lista høyt for rmus to-tre år mener han en ny svensk storhetsepoke sine nye landsmenn. egetOmfrisø kan starte. SIDE 12-13

DA

Planlegg vinterens store utflukt nå SIDE 18

Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer

LAGERSALG DRAMM EN NÆRINGSLIV

halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

SISTE VINTERTØMMING

r AS. Den drepe 2-3 kalTeknikk firmaet Medi 99,99 prosent. Side drammens på s flittig av nøyaktighet Decon-X brukesoppsporer med en og Roboten fra rier, virus alt av bakte

avis – Bra med ny

Oddemann spår Eliteserien 2021

ENDELIG TID TIL EGNE INTERESSER

Haaning har følt på avmakt

ISMEv NY OPTIM s næringsli i Drammen

Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

70 - 80%

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

endelig God lyd gir penger i kassa

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

ngsbilagLørdag: 10.00-18.00. Næri10.00-19.00, i dagens avis Midten

Åpningstider: Mandag-Fredag:

RKEN BRYGGEPA hele året. lse

Litt ferieføle

m? se side

Din boligdrø

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked

20-21

Følg oss på Facebook Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

og Instagram!

Strømsø)


28. april 2021

ANNONSE

21

BEVARES: Prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Connie Nyhaven, foran den 1300 kvadratmeter store Godsterminalen som skal bevares.

Godsterminalen skal få nytt liv - Godsvirksomheten i Nybyen er et tilbakelagt kapittel. Den verneverdige terminalbygningen, eller Godsen som vi liker å kalle den, er nedlagt. Revitalisering av Godsen er første steg i utviklingen av en ny bydel her som vi kaller Godsløkka. Vi ønsker at Godsen skal bli en attraksjon og et viktig samlingspunkt i bydelen, sier Connie Nyhaven, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Tom Helgesen – Her har vi igangsatt et lokalt engasjement. Folk som er interessert i eller har meninger om hvordan Godsen kan fylles med nytt liv, har blitt intervjuet. På bakgrunn av dette lages det en brukerundersøkelse som går bredt ut i Drammen i nær fremtid, forteller hun.

Kobbervikdalen åpner i 2025 kan vi starte transformasjonen. Hele området er på 100 mål og har et betydelig potensial for fremtidig utvikling. Regulering med konsekvensutredninger er igangsatt og omfatter i tillegg Grønlandskvartalet som i dag omtales som Nettbusstomta. Målet er å

utvikle en helt ny bydel med rundt 800 boliger i et bredt spekter av boligtyper og flere hundre nye arbeidsplasser. Nettopp det er det mange som etterlyser i Drammen kommune. I tillegg til boliger og næring, vil Bane NOR Eiendom ha inn barnehage, kulturattraksjoner, nye gang- og sykkelforbindelser, en frodig allmenning med hyggelige torg og plasser og offentlig park.

Møtested for nabolaget og byens befolkning – Vi vil vi ta vare på Godsen og restaurere den slik at det blir et hyggelig møtested for nabolaget og byens befolkning. Her satser vi på åpning allerede til neste år. Godsallmenningen vil være selve ryggraden i boligområdet, mens Grønlandskvartalet

vil kunne romme alle de nye arbeidsplasser med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunktet Drammen stasjon og rutebilstasjonen, forklarer Nyhaven.

Smithestrøm park Dette blir ikke bare boliger og bygninger, men om noen år vil det også dukke opp en ny og grønn bydelspark her. - Smithestrøm park vil bli full av muligheter for lek og rekreasjon. Godsallmenningen, som vil strekke seg fra Godsen til parken, blir en frodig og livlig akse med historisk sus. Smithestrøm gård fra siste halvdel på 1700-tallet er fredet, og det historiske hageanlegget som tilhører eiendommen vil bli en integrert del av den store, nye bydelsparken, forteller en begeistret Nyhaven.

Lokalt engasjement – Leva Urban Design bistår oss i prosessen, og de kan virkelig ”stedskaping”. Målet vårt er å få innsikt i muligheter og hva folk ønsker seg her. På denne måten håper vi å skape et lokalt engasjement for og et eierskap til Godsen og området rundt, sier prosjektsjefen. Leva Urban Design er dyktige til å utarbeide metoder for å avdekke utfordringer innen by- og stedsutvikling. Ofte avdekkes utfordringene til et område under analysearbeidet. Når utfordringen er avdekket, åpner det seg et hav av muligheter og potensielle løsninger som de tar med videre i prosessen. Kompetansen Leva Urban Design har innen både kommunikasjon og urban design, resulterer i helhetlige konsepter, kreative og stedstilpasset løsninger som alltid har brukerne i fokus.

Betydelig potensiale for fremtidig utvikling Når

InterCity-strekningen

Drammen-

UTBYGGNINGSOMRÅDET: Mellom Godsterminalen til v. i bildet og parken ved Smithestrøm til h. strekker det 100 mål store utbyggingsområdet seg.


22

DA-Næringsliv

28. april 2021

Mile vil gjenoppstå i moderne drakt

ENKELT, RYDDIG OG EFFEKTIVT: Når det nye Mile-anlegget står klart til høsten vil det fremstå i moderne drakt, tilrettelagt for forbrukerne og ansatte med miljøhensyn. ILLUSTRASJON: RFD

Storstilt ombygging av Mile gjenvinningsstasjon i Mjøndalen betyr lange køer for forbrukerne fram til høsten. Fram til da anbefaler selskapet sine innbyggere å benytte andre avfallsdeponier når søpla skal kastes. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto – Vi er i gang med en omfattende ombygging av Mile gjenvinningsstasjon, og til høsten gleder vi oss skikkelig til å åpne en oppgradert og moderne gjenvinningsstasjon, sier selskapets kommunikasjonssjef Marte K. Brændsrud (44).

RfDs største stasjon Selv har hun vært ansatt i Renovasjonsselskapet for Drammensregionens (RfD) i 10 år, men flyttet fra Asker til Drammen for 15 år siden. De siste to årene har hun vært selskapets kommunikasjonssjef, med ansvar for regionens fem deponier. Sitt daglige virke har hun imidlertid sammen med 20 andre ansatte i RfDs administrasjonsbygg i Drammen sentrum. Ombyggingen av Mile i Mjøndalen er en naturlig fortsettelse av de oppgraderingene som allerede er gjennomført. En oppgradering som vil gi økt ressursutnyttelse, mindre køer og ikke minst en bedre brukeropplevelse for innbyggerne.

– Innbyggerne fortjener det. Og spesielt sett i lys av veksten på stasjonen. Mile vil etter ombyggingen bli RfDs største gjenvinningsstasjon, forklarer Brændsrud, og presiserer at Mile hadde en økning på 11,9 prosent i 2020. Selv fant hun veien til denne bransjen grunnet sin spesielle interesse for sirkulærøkonomi, klima, miljø og gjenvinning.

Bedret gjenbruksbase De nye bygningene vil i tillegg være mer energieffektive og funksjonelle. – Ombrukstilbudet utvides. Vi har hatt en prøveperiode på Lyngås, der også byggevarer er benyttet til gjenbruk. Slik vil det også bli på Mile, tilrettelagt for kundene. Blant annet med takoverbygg på rampene. Brændsrud tillegger at arbeidsmiljøet til de ansatte også skal forbedres kraftig.

Dette inngår i ombygningen: * Ny rampe med fallsikringskant * Takoverbygg over vekt og automater * Nytt mottaksbygg for

ombruksvarer * Lager og innendørs mottak av EE-avfall * Takoverbygg over ramper * Nytt administrasjons- og garderobebygg * Møte og undervisningsrom i administrasjonsbygg * Lager for farlig avfall Mile vil holde åpent under hele byggeperioden, men da med et minimumstilbud til forbrukerne. Med langt mindre plass på stasjonen, betyr det at kapasiteten blir svært begrenset. – Derfor anbefaler vi å ta turen til en av RfD andre stasjoner som for eksempel Lyngås i Lier, Enger på Modum eller Lindum på Åskollen. Av smittevernhensyn er det begrensninger på hvor mange som kan være inne på gjenvinningsstasjonene våre om gangen og når kapasiteten på Mile er så lav som nå, merkes dette tiltaket ekstra godt her, sier Brændsrud. PS: Noen fastsatt åpningsdato for det nye anlegget er ennå ikke spikret.


28. april 2021

BYGGEFELT: En topp moderne avfall-stasjon står klar til høsten. Men fram til da blir det kaos, sier kommunikasjonssjef Marte K. Brændsrud i RfD.

DA-Næringsliv

23

4 Fakta Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) RfD er et interkommunalt selskap som eies av fire kommuner: Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Selskapet sørger for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. RfD bidrar til at eierkommunene når sine miljø- og klimamål. RfD har to innsamlingsordninger, avfallshenting hjemme og gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt. Disse stasjonene er Mile i Mjøndalen, Lindum på Åskollen, Lyngås i Lier, Enger på Modum og Svelvik Gjenvinningsstasjon.

Garanterer kø fram til gjenåpning i høst KØ-KAOS: På Mile er det nå svært begrenset kapasitet, hvilket gjør at selskapet selv anbefaler sine innbyggere å benytte andre avfallsdeponier.

* Antall husstander: cirka 65.000 * Antall innbyggere: cirka 160.000 * Antall fritidsboliger: cirka 4.000 * Totalt var det 374.075 besøk på RfDs gjenvinningsstasjoner i 2020, 133.852 av disse

besøkte Mile. * RfDs gjenvinningsstasjon på Mile er den som er mest besøkt i 2020, og er dermed den gjenvinningsstasjonen som opplever størst økning i antall besøk. * I 2020 økte besøket med hele 11,9 prosent, som er 14.162 flere enn i 2019. * Stasjonen er på det samme område som tidligere og kapasi teten økes betraktelig. Ny rampe vil inneholde 23 containerplas seringer mot tidligere med kun 12 containere. I tillegg endres kjøremønsteret slik at det blir plass til flere biler og besøkende på samme tid. * Strøm Gundersen AS, som er et lokalt selskap med lang erfaring, utfører arbeidet med ombyggingen.


HELT BAKPÅ Pål Lund – Daglig leder i Anleggsgartner Øst, Larvik og Drammen Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? – Leste mye bøker før, og favoritten er Harry Hole. Men ingen bøker har påvirket meg profesjonelt. Jeg er en sær gründer som går mine egne veier. Hva gjør du etter jobb? – Jobben er også hobbyen. Bruker mye tid i egen hage. Luker, klipper og steller med eget drivhus – spesielt med tomatplanter. Er du aktiv i idrett? – Jeg trener to-tre ganger i uka. På rulleski eller i styrketreningsrommet. Hvor drar du på ferie? – Sommerferien tilbringer vi på hytta i Sandefjord. Men på vintertid reiser vi til fjells. Men jeg er generelt glad i å reise. Sjø eller fjell: – Sjøen om sommeren, og fjellet om vinteren. Ditt yndlingsprogram på TV? – «Kompani Lauritzen» på TV 2. Det eneste reality-programmet jeg ser på, men også det programmet med best humor. Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? – Er generelt glad i alt av maskiner, men kanskje først og fremst firehjulingen. Et morsomt og nyttig fremkomstmiddel som gir meg mye glede.

4 Fakta Navn: Pål Lund Stilling/selskap: Daglig leder i Anleggsgartner Øst, Larvik og Drammen Alder: 49 Bosted: Larvik Sivil stand: Gift og fire barn

Korte fakta om selskapet: I anleggsgartnerbransjen. Omsatte for 20 millioner første driftsår 2020, og forventer 35 millioner i 2021. Har 22 ansatte. 11 i Drammen og 11 på hovedkontoret i Larvik.

Hva ler du av? – Den spontane humoren. Det uventede. Men må også si jeg ler ofte og godt av gode historier fra ansatte på jobben. Ditt livsmotto? – Bruk aldri tid på å angre. Til det er livet for kort. Favorittmat? – Alt, dessverre. Jeg er litt for glad i mat. Men skal jeg velge meg en rett, så må det være skrei. Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? – Det måtte vært noe innen salg og markedsføring. Å kunne jobbe med kunder er alltid motiverende.

ALTIBOX

MEST TILFREDSE BEDRIFTSKUNDER

BREDBÅND 2020

Se epsi-norway.org for detaljer

High five til alle våre bredbåndskunder! Tusen takk for at dere enda en gang kåret oss til beste bredbåndsleverandør. Var det på grunn av hastigheten? Stabiliteten? Eller kundeservice 24/7? High five, uansett! altibox.no/bedrift


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.