DA Økonomi & Næring 25.08.2021

Page 1

Containerutleie for bedrifter Enkelt, raskt – og alltid som avtalt Ryddejobb eller behov for containere på fast basis? Hos Lindum får du en enkel og fleksibel containerløsning, tilpasset bedriftens behov. Bestill container på lindum.no/containerutleie

n DRAMMENSAVISA

n NR. 6 - 2021

28 år etter at Stillerudtomta ble regulert Derfor ble Drammen K2s førstevalg i Norge Hilde Stensholt, bedriftsrådgiver for K2 i Drammen. SIDE 10-11

ENDELIG ENEBOLIGER

I 1993 ble tomta ved Kornveien på Stillerud regulert til boligformål. Men det skulle altså gå over 28 år før det endelig kan igangsettes bygging. I slutten av måneden kan Mesterhus som byggherre ta de første stegene mot det som skal bli 18 nye eneboliger. Det gleder kunderådgiver fra Mesterhus Joachim Røren (33), og Ole Kristian Lofsberg (30) i Stillerud Utvikling. SIDE 4

Innsikt som føde for Kvinnenettverk Anne Maria SilverHarper, leder for Jasmin Kvinnenettverk. SIDE 14-15

Det hjelper ikke med rask fiberlinje hvis wifi-en er dårlig

Helt frampå – Helt bakpå

elsen Få full utnyttelse av internettopplev till i dag! med Altibox Bedrift Premium! Bes

Lisbeth Torkildsen, prosjektleder i Etablererveiledning i Næringsforeningen. SIDE 20

altibox.no/bedrift


2

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021

NÆRINGSLIVSLEDEREN «Næringslivslederen» er DA Økonomi & Nærings egen tumleplass for Drammens næringslivstopper. Til hver utgave utfordrer avisa en næringslivstopp i Drammen til å bidra til avisas nye kommentarserie.

www.drammensavisa.no Telefon: 32 17 88 11 Tips: red@drammensavisa.no Annonsering: annonse@drammensavisa.no Ansvarlig redaktør: Geir A. Arneberg Frilansjournalist: Marianne Bergvall Frilansjournalist: Terje Brun-Pedersen

ULF ERIK KNUDSEN: Går til angrep på de rød-grønnes tanker om å utfase oljeindustrien, til fordel for grønn energi. FOTO: UI

Desk ansvarlig: Jo Guribye Salgs- og markedsrådgiver: Trond E. Pedersen Salgsleder – DA Næringsliv: Ove Geir Andheim Daglig leder: Aslak Hougen Besøks- og postadresse: Knud Schartums gate 7, 3045 Drammen Utgiver: Drammensavisa AS Org. nr. 826 423 552 Trykk: Polaris Trykk Arendal AS Distribusjon: Amedia Distribusjon AS Har du utfordringer med levering av Drammensavisa, send epost til drift@drammensavisa.no Drammensavisa er 100% annonsefinansiert og er politisk og ideologisk uavhengig. Drammensavisas innhold er redaktørstyrt, og redaksjonen har full integritet. Medlem av Norsk Redaktørforening og redigeres etter redaktørplakaten

Vindmøller og vegetarburgere Hva vil skje om vi får en rød-grønn regjering? Skal vi leve av å produsere vindmøller og vegetarburgere? I disse valgtider «klør» det litt i tidligere stortingsrepresentanter. Helst skal vi sitte stille og la årets kandidater stå for ordskiftet. Når Drammensavisa inviterer til å skive litt om næringspolitikk så måtte jeg likevel sette meg til tastaturet. Det er helt klart strøminger i årets valgkamp som bør interessere alle samfunnsaktører – og spesielt de som er arbeidstaker eller arbeidsgiver i det private næringsliv. Med en rød-grønn regjering vil det bli vanskeligere å drive næring, og det blir et betydelig økt skatte- og avgiftstrykk (ikke bare for de som vi tenker på som «rike»). Vi i Fremskrittspartiet er ikke kjempefornøyd med regjeringen Solberg, men det har ikke gått så ille med næringslivet under denne regjering. Med deltagelse av FrP er en rekke forbedringer gjort:

• •

• • •

Redusert skatter og avgifter med 25 milliarder kroner. Prioritert skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstillingene og skaper nye arbeidsplasser. Redusert skattesatsen på alminnelig inntekt fra 28 til 22 prosent både for selskap og personer, og formuesskatten på aksjer og driftsmidler er senket. Lavere selskapskatt er viktig for å stimulere til investeringer og flere arbeidsplasser. Redusert maksimal eiendomsskattesats på bolig og fritidseiendom. Redusert en rekke avgifter innen samferdsel. For eksempel redusert engangsavgift for nye biler. Avgiften er nå i snitt 40 000 kroner lavere enn i 2013. Fjernet arveavgiften. Det er gjort en rekke forenklinger og forbedringer i rapporteringssystemer. Det er gitt en rekke støttetiltak for næringer som er rammet av pandemien.

Med samferdselsminister fra FrP er det i tillegg bygget mer vei enn noen annen regjering har klart, helse og sykehus er styrket, køer er redusert og skoleverket har fått et løft. Listen kan gjøres lang. Hva vi skje om vi i høst får en rød grønn regjering? En ren Ap / Sp regjering er kanskje ingen åpenbar katastrofe. De nevnte partier vi imidlertid være avhengig av støtte fra en eller flere av partier med ganske ekstreme valgløfter; MDG, SV og Rødt. Disse partier vil garantert kreve gjennomslag for en rekke av sine valgløfter. Når det gjelder finansiering av alle valgløftene har jeg så langt kun hørt de rød-grønne peke at de vil skattlegge «de rike». Om man ser på hva de i praksis har foreslått så er «de rike» de som har 600.000-700.000 og oppover i inntekt. Jeg føler meg sikker på at mange i denne gruppen ikke føler seg veldig rike. Jeg kjenner faktisk ganske mange «vanlige folk» med inntekter over 600.000. De virkelig rike har alltid hatt sine muligheter for å skatteplanlegge, og for å flytte på sine for-

muer ut av landet – eller til skatteobjekter med lav skatt. Mange av de bidrar også betydelig til velferdssamfunnet allerede. De rød-grønnes ønske om å gjeninnføre arveavgiften bekymrer meg også. En del formuer er investert i bedrifter og arbeidsplasser – og arveavgift er for disse virksomhetene et betydelig problem. Noe av det som bekymrer meg mest, ved siden av det generelle skattenivået, er at de rød-grønne partier også vil fase ut Norges produksjon av olje og gass. Denne næringen er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn, og så langt har ingen pekt på reelle alternativer. Pjatt om «grønne arbeidsplasser» blir det ikke inntekter av. Vi kan ikke være en nasjon som skal leve av å produsere vindmøller og vegetarburgere. En utfasing av norsk olje og gass har minimal påvirkning på det globale klima. Noen vil imidlertid juble: De øvrige oljeproduserende land. Ulf Erik Knudsen (FrP) Kommunestyremedlem i Drammen og stortings­ representant 1997–2013

Strømlinjeformet oljedebatt Det virker som om brorparten av politikerne er enige. I hvert fall de som skal styre landet vårt de neste fire årene – uavhengig av farge. Elbiler har kommet for å bli, med andre ord vi skal kjøre elbiler alle mann. Men i oljenasjonen Norge er det få om ingen som tar opp diskusjonen om elbiler som fenomen. Hva koster det egentlig i utslipp å produsere en elbil? Enkelte eksperter mener man kan kjøre en fossildreven bil over 100.000 kilometer før elbilen er miljølønnsom. Et annet spørsmål er om kraftselskapene fortsatt vil skru prisene til værs i takt med overforbruket – og ikke minst kapasiteten på ledningsnettet nå – og hva det vil kreve av et fullelektrifisert samfunn.

For hvem stiller egentlig spørsmålet; Hva vil en 100 prosent elbilpark kreve av et allerede tidvis overbelastet strømnett? Og hva vil en oppgradering av dette nettet koste, og så kanskje det viktigste; hvem skal ta denne regningen? Subsidier til Tesla-eiere med god råd, har vi hatt noen år. Halvparten av solgte biler i Norge er elbiler. Annerledeslandet Norge fortsetter å være annerledes. Før 2010 så vi med store runde øyne på prisnivået på biler i USA. I dag er det snudd 180 grader. For en Tesla i USA er ikke billig. Der er det ikke subsidier. Amerikanerne snur seg etter en Tesla, og ikke minst mengden Teslaer i Norge. Hva er det vi har skjønt, som USA

har oversett – for øvrig også resten av Europa? Norge har en egen evne til å gå foran. Vi skulle jo alle fyre med pellets. Og er det forhandlinger om verdensfred mellom supermakter, står lille Norge i første linje igjen. Og er det en perifer krig USA har velsignet i oljens tegn, så melder vi oss på den også. Vi er egentlig selvforsynt med olje, men selger det ut. Vi er egentlig selvforsynt med strøm, men selger det ut. Tilbake får vi oljebaserte produkter fra Kina, og forurenset strøm fra MellomEuropa. Og så denne Teslaen da, spekket full av litium-batterier produsert og utvinnet

fra en kilde i Afrika de samme ekspertene mener går på bekostning av unge, afrikanske menneskers liv og helse. Valgkampen har noen ubesvarte spørsmål, men ikke minst en del spørsmål som ennå ikke er stilt…

Ansvarlig redaktør Geir Arneberg


125. august ANNONSE 2021

ANNONSE

Kontorcompaniet:

Har møblert for næringslivet i 40 år

4 Fakta Kontorcompaniet - Ja, det er kanskje dristig å skrive på nettsiden vår at vi tilhører A-laget i interiørbransjen, men vi står inne for den, sier daglig leder Pål Moen og smiler. Nå har Drammensfirmaet møblert for næringslivet i 40 år, så da må de ha lov til å komme med litt «hårete» påstander.

få se mye av de flotte kontormøblene de selger. Kontorcompaniet møblerer for øvrig ikke bare for det lokale næringslivet i Drammen, men har også kunder både regionalt og nasjonalt.

Tom Helgesen

I det Drammensbaserte selskapet har Pål altså nylig overtatt driften av butikken som i dag har fem ansatte. Det familieeide Kontorcompaniet forhandler kjente merker som blant annet Vitra, Hay, Fora Form, Håg og Muuto. Av store nasjonale kunder kan nevnes Norwegian, Ice, Yara og nå sist Axactor. – Fornøyde kunder er den beste reklamen firmaet kan få, og vårt tette samarbeid med både sluttkunder og interiørarkitekter sikrer et godt sluttresultat. I konkurransen mot de store nasjonale kjedene må vi være konkurransedyktige på pris, men det er gjennom vår servicegrad vi virkelig kan skille oss ut, forteller daglig leder.

– Selv om vi ikke er de største i bransjen, har vi tyngde nok til å gjennomføre et hvert prosjekt, uansett størrelse. Vi har innredet kontorer og kontorlandskap siden tidlig 80-tallet, forteller Pål Moen, som nylig har overtatt som eier, sammen med sin kone Marianne. Kontorcompaniet har fokus på kvalitetsprodukter fra skandinaviske produsenter og designere, noe kundene pris på.

Kundens beste prosjektpartner Gjennom alle disse årene har selskapet opparbeidet seg en betydelig kompetanse innen faget, og de vet hvordan man skal få

til en vellykket leveranse. - Vi tar stort eierskap til prosjektet, og vi vet at kundene setter pris på at én og samme kontaktperson hos oss følger deg hele veien i prosjektet fra tilbud til ferdig leveranse. Selv om vi heter Kontorcompaniet, er vi ikke bare en forhandler av kontormøbler. Vi er også kundens beste prosjektpartner på veien fra skisse til ferdige lokaler, sier han.

Flott showrom i Havnegata Kontorcompaniet forhandler kun kvalitetsprodukter, hovedsaklig fra norske og skandinaviske leverandører som er velrenommerte. Dessuten har de et flott showrom i Havnegata i Drammen der kundene kan

Familiedrevet og frittstående selskap med fem ansatte som har base i Drammen. Kontorcompaniet har over 40 års erfaring i bransjen. Leverer kontormøbler og innredninger både lokalt, regionalt og nasjonalt. Miljøfyrtårnbedrift som tar miljøet på alvor. Daglig leder er Pål Moen. Omsetter for i underkant av 20 millioner kroner i året i et normal-år

Konkurransedyktige på pris

4 Fakta Office:Reborn

Kontorcompaniets egen kundemesse arrangeres 23. september Kontorcompaniet arrangerer messe for arkitekter, bransjefolk og sluttkunder i høst. Det skjer i bedriftens eget showrom i Havnegata 33. Se nettsidene Kontorcompaniet.no for påmelding.

3


4

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021

Endelig byggeklart på Stillerud SLIKE BOLIGER: Arkitekttegnede boliger med egenart skal reises på Stillerud, 18 i tallet, men uten at de er låst til akkurat dette konseptet. Innen ett år skal hele det nye byggefeltet stå klart. ILLUSTRASJON: STILLERUD UTVIKLING

ENDELIG I STØPESKJEA: På Stillerud kunne det vært bygget boliger i 1993, men det tok altså 28 år før planen endelig kunne iverksettes. Snart kan kunderådgiver fra Mesterhus Joachim Røren (33), og Ole Kristian Lofsberg (30) i Stillerud Utvikling iverksette bygging og salg av 18 eneboliger.

I 1993 ble tomta ved Kornveien på Stillerud regulert til boligformål. Men det skulle altså gå over 28 år før det endelig kan igangsettes bygging. GEIR A. ARNEBERG tekst og foto I perioden slutten av august til begynnelsen av september forventer Mesterhus som byggherre å få den siste aksepten på igangsettelsen av grunnarbeider, og første steget mot 18 eneboliger. Og det er nettopp byggingen av eneboliger som kunderådgiver fra Mesterhus Joachim Røren (33),

og Ole Kristian Lofsberg (30) i Stillerud Utvikling, synes er mest forlokkende med dette prosjektet.

28 år på vent Tomta på Stillerud har altså ligget der ubenyttet i 28 år etter at kommunen første gang godkjente den til bygging av eneboliger. Området ble da først båndlagt av Bane NOR som deponi i forbindelse med

utbygging av jernbanen, inntil man i 2011 solgte tomta videre til Trysilhus. Problemet var at Trysilhus søkte om en fortetting, og om å bygge inntil 88 boenheter på tomta. Det ville ikke kommunen gå med på. Men da Mesterhus kjøpte tomta med formål om å bygge eneboliger, kom tilslaget fra kommunen raskt. – Det er mangel på eneboliger i Drammen. Derfor var det også lettere for oss å få papirene i orden, forklarer Ole Kristian Lofsberg i Sandvin Eiendom. Sandvin Eiendom består av i alt fem lokale byggselskaper,

28 år etter at tomta ble regulert til boligbygging

som igjen er en del av Mesterhuskjeden.

Eneboliger med egenart I løpet av det neste året skal det bygges 18 eneboliger, hver på tomter fra 700 kvadrat og oppover. – Og alle boligene vil være arkitekttegnede, med tilvalg og individuelle tilpasninger. Prosjektet handler om å møte kundenes behov. Men ingen av eneboligene må overstige 30 prosent av tomtenes areal, forklarer Lofsberg. I tillegg til boliger blir det en egen barnepark, med blant annet hinderløype og ballplass i tråd med dagens forskrifter, sier Joachim Røren.

Skjermer mot E18 Tomtenes plassering ligger bare noen få hundre meter fra E18. Det betyr støy. Men også her har byggherrene en løsning.

– Støyvoller er allerede godkjent. De skal vi bygge. I tillegg blir det støygjerde oppå der igjen. Det vil ha en positiv innvirkning, også for eksisterende boliger i området, forklarer Joachim Røren, og melder om stor interesse allerede. – Bare gjennom visningsplakaten vi har satt opp ved innkjøringen fra Gamle E18 og inn mot Kornveien har gitt oss mange interessenter. Og når vi legger ut for salg i slutten av måneden, regner jeg med at flere av prosjektene vil få sin signatur, sier Røren, som tror den største kundekretsen vil være småbarnsfamilier, førstegangskjøpere og folk fra nærområdet. – Men jeg tror også vi vil se mange fra Oslo-området. Nærheten til E18-påkjøringen, og pendlermulighetene tipper jeg kan lokke mange interessenter, sier Ole Kristian Lofsberg.


Altibox rydder opp i nettopplevelsen (slik at du kan ha orden i kundemøtene) med en bb jo på ifi w er kk si og il ab st Få g! Altibox Bedrift Premium! Bestill i da

altibox.no/bedrift


6

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021

Etablerer riggområde for ny bybru

Drammen pop hos kontorbrukerne

Deler av Holmennokken skal brukes som riggområde under byggingen av midlertidig gang- og sykkelbru og for den nye bybrua. Nå begynner riggområdet å bli synlig for publikum. Riggområdet på Holmennokken etableres nå. Første synlige tegn på dette er byggegjerdene

Drammen scorer høyt når bedriftsledere blir bedt om å rangere utvalgte kontordestinasjoner på Østlandet. Tilgjengelighet er ett av byens fortrinn. Sentio Research har stilt 600 bedriftsledere på Østlandet spørsmål om lokalisering av kontorer, beliggenhet etc. Målet

som kom opp forrige uke og avgrenser riggområdet fra parkområdet som fremdeles er tilgjengelig for publikum. Området nærmest Bragernessiden kan også fremover benyttes av publikum, mens sørsiden blir riggområde og vil ikke være tilgjengelig.

er å få svar på hva bedriftslederne legger vekt på når de skal beslutte lokalisering av virksomheten. Det er partnerne i «Kontordestinasjon Drammen 2025» (KD25) som har finansiert undersøkelsen.

STRØMSØ: Bane NOR skal gjøre store arbeider på Strømsø-siden av Drammen. Foto: ANNE METTE STORVIK/BANE NOR

TO SPOR

– mange planer Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen. Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Prosjektet i Drammen inkluderer bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Skoger, gjennom en ny

tunnel i Strømsåsen. Denne delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker kan tas i bruk. Det betyr at det vil være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Utsetter Gulskogen stasjon Det er besluttet å utsette byg-

ging av ny Gulskogen stasjon, et arbeid som tidligere var en del av dette utbyggingsprosjektet. Ny stasjon på Gulskogen planlegges nå i forbindelse med kommende fremtidige utbyggingsprosjekter vest for Sundland. Med bakgrunn i dette er ikke Gulskogen stasjon lenger listet opp sammen med delprosjektene som vil bli ferdigstilt i 2025. Det skal fortsatt gjøres omfattende sporarbeider mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, dette medfører også tekniske oppgraderinger ved Gulskogen stasjon. Vi vil bygge et funksjonelt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, som gir økt kapasitet sammenliknet med dagens situasjon.

Togparkering Drammen Bane NOR planlegger for flere og lengre tog på skinnene i årene som kommer. På Østlandet skal InterCity-satsingen gi flere avganger, større pålitelighet og kortere reisetid. For å kunne tilby

4 Fakta Her bygges det Det er arbeider en rekke steder i Drammen: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Drammen stasjon Drammen-Gulskogen Vest for Gulskogen Nedre Strøm Øvre Strøm Austad Danserud Gulliksrud Nybyen godsterminal

flere tog, trengs det flere plasser til togparkering, eller hensetting som det kalles. Bane NOR har derfor startet planleggingen av nytt hensettingsanlegg i Drammensområdet.

4 Fakta Dobbelsporprosjektet ■ ■ ■ ■ ■ ■

Byggestart 2019 Planlagt åpning 2025 10 km nytt dobbeltspor 6 km ny bergtunnel 275 m løsmassetunnel 700 m kulvert (betong­tunnel)

■ Ombygging av Drammen stasjon ■ Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018 ■ Styringsramme 12,7 mrd kroner


Containerutleie for bedrifter Ryddejobb eller behov for containere på fast basis? Hos Lindum får du en enkel og fleksibel containerløsning, tilpasset bedriftens behov.

Det blir som avtalt

Raskt ”på pletten”

Den beste løsningen

Vi holder det vi lover. Har vi en

Vi henter og leverer containere

Vi hjelper deg med valg av løsning

avtale kan du stole på oss!

når du har behov for det.

og riktig sortering av avfallet.

Din lokale container-utleier med faste avtaler for bedrifter. Enkelt, raskt – og alltid som avtalt. Bestill container på lindum.no/containerutleie


8

ANNONSE

25. august 2021

Bane NOR Eiendom satser

PROSJEKTDIREKTØR: Connie Nyhaven i Bane NOR Eiendom

- Drammen har store utviklingsmuligheter og Bane NOR Eiendom spiller en aktiv rolle i byutviklingen. I årene fremover skal vi utvikle hele 600 mål med boliger, kontor- og næringsbygg, sier Connie Nyhaven, prosjektdirektør i Bane NOR Eiendom. Tom Helgesen - Vi har fire store områder som skal transformeres og kommer til å sette preg på Drammen i flere årtier framover. Områdene ligger i tilknytning til knutepunkt og legger til rette for bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk. Vi ønsker å skape levende bydeler hvor folk i alle aldre vil trives, forteller Nyhaven. Bane NOR Eiendom ønsker å bidra til at Drammen kommune når målene både når det gjelder energi og miljø, og de vil i samarbeid med kommunen også bidra til å få flere studenter, nye innbyggere og mer næringsliv til Drammen.

Store næringsarealer tett på det nye sykehuset Drammen Helsepark AS skal realisere utvikling og utbygging av helseparken på Brakerøya i tilknytning til det nye sykehuset. Selskapet eies med 50 % hver av Eidos Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS, og ble stiftet for over fire år siden. Helseparken vil ferdig utbygd bestå av 76 500 kvadratmeter næringslokaler tett på sykehuset. - Visjonen er å skape Europas mest komplette helse- og

omsorgsklynge for utdanning, forskning, behandling og næringsutvikling. Det er det «hårete» målet vi har, smiler prosjektdirektøren.

Vil skape liv på Tangenkaia Tangenkaia er et stort og spennende område som vi skal transformere sammen med Drammen kommune eiendomsutvikling AS (DKEU). – Stedet har en helt egen karakter, og det er viktig å ta vare på og videreutvikle det som allerede finnes. Selv om utviklingen av området kommer til å ta mange år, jobber vi allerede med nye, spennende initiativ for å aktivere området. Vi er hele tiden på utkikk etter aktører som kan ha interesse av å etablere seg her på kort eller lang sikt. Gjerne aktører som har interesse i å skape arrangementer eller andre aktiviteter som bygger opp under det miljøet som allerede finnes her, forklarer Nyhaven.

Tar vare på historien En viktig identitetsmarkør for området på Tangenkaia er Tollboden fra 1877, en vakker bygning som er fredet både innvendig og

utvendig. Den er nylig renovert, og huser i dag flere små bedrifter. - Havnevirksomhet på Holmen bortfaller og dermed kan området transformeres til en helt ny bydel. Vi vil likevel ta vare

på historien gjennom aktiv bevaring av bygninger og historiske spor, for vi vet at historien er en viktig premiss for å lykkes med å gi Tangenkaia en unik identitet, mener Nyhaven.


25. august 2021

ANNONSE

9

på byutvikling i Drammen DEN VERNEVERDIGE GODSTERMINALEN: «Godsen» skal pusses opp og bli et hyggelig samlingspunkt med ulike aktiviteter og tilbud. Åpnes i 2022. Kredit: Lund Hagem arkitekter AS

Ny bydel med rundt 800 boliger Godsvirksomheten i Nybyen er et tilbakelagt kapittel og revitaliseringen av den nedlagte godsterminalen er første steg i utviklingen av en ny bydel her. Bane NOR Eiendom kaller området Godsløkka og godsterminalen har de døpt Godsen. Godsen er vernet og ligger veldig sentralt i området. Vi ønsker å gjøre den til en attraksjon og et hyggelig samlingspunkt i bydelen, og vi har engasjert mange innbyggere for å få innsikt i muligheter og hva de ønsker seg. Vi satser på åpning allerede til neste år. Når InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen åpner i 2025,

starter vi transformasjonen for fullt. Vi ønsker at området på 100 mål skal bli et godt sted å bo, jobbe og besøke, forteller Nyhaven. Målet er å utvikle rundt 800 boliger i et bredt spekter av boligtyper og flere hundre nye arbeidsplasser med høye miljøambisjoner i umiddelbar nærhet til Drammen stasjon og rutebilstasjonen. Nettopp det er det mange som etterlyser i Drammen kommune. I tillegg til boliger og arbeidsplasser, vil Bane NOR Eiendom ha inn barnehage, kulturattraksjoner, nye gang- og sykkelforbindelser, en frodig allmenning med hyggelige torg, plasser og offentlig park.

Smithestrøm gård fra siste halvdel på 1700-tallet er fredet, og det historiske hageanlegget som tilhører eiendommen vil bli en integrert del av den store, nye bydelsparken.

Boliger for folk fra alle aldersgrupper Sundland er også et stort transformasjonsområde, der jernbanerelatert virksomhet blir erstattet av skoler og kunnskapsbedrifter, kultur- og idrettsaktører og mange nye boliger. Når hele bydelen er ferdig utviklet vil den i tillegg ha cirka 800 boenheter, mange nye arbeidsplasser,

handelsvirksomhet og offentlige tilbud. Det er en kjent sak at det blir parkering av tog ved verkstedvirksomheten på Sundland. – Vi samarbeider godt internt i Bane NOR for å sikre at det blir god byutvikling også i grensesnittet mellom infrastruktur og bebyggelse. Vi ønsker å skape et godt bydelsliv hvor folk i alle aldersgrupper kan trives. Det første boligprosjektet heter Proffen Hageby og har allerede rukket å bli et populært boligområde like ved Gulskogen skole. Vi ferdigstilte det første byggetrinnet for noen år siden og byggingen av det neste pågår nå, avslutter Connie Nyhaven.


10

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021

Yrkesfag og jobbmu

SIKKER SATSING: – Det er sikre jobbmuligheter og ikke minst muligheter med tanke på videreutdanning etter avlagt fagprøve. Ingeniører med fagbrev er utrolig ettertraktet i arbeidsmarkedet, da de har den grunnleggende forståelsen for yrkesfaget, sier Steffen Hope i DANK.

Drammensregionen er i sterk utvikling med et engasjert næringsliv med fokus på utvikling og kompetanseheving. Derfor ble også Drammen K2s førstevalg da de etablerte K2 Kompetanse i 2018. GEIR A. ARNEBERG tekst – Året etter etablerte vi vår andre Campus i Drammen, og opplever nå en stor pågang til deltids yrkesrettede utdanninger i byen, forteller Hilde Stensholt, bedrifts-

rådgiver i Drammen.

Hun jobber tett på bedriftsmarkedet og er daglig i kontakt med ledere og HR- personell. Jeg kjenner på pulsen hver dag, behovet for faglig kompetanse og fortvilelsen over for få fagarbeidere.

Jobbmuligheter Behovet for nettopp yrkesfaglig utdanning, med arbeidskraft som bor i Norge har vokst i Corona-perioden. Bedrifter i bygg-/anleggsbransjen og virksomheter i helsesektoren opplever stor mangel på kvalifisert arbeidskraft. Ifølge NAV sin årlige Bedriftsundersøkelse mangler disse to bransjene til sammen 23.000 personer med formell faglig kompetanse.

GIR RESULTATER: – I

Drammen opplever jeg et godt samarbeid med flere ulike aktører og nettverk. I vekst og i kriser må vi stå sammen! Det fikk vi kjenne på under pandemien. Nå satser vi på at vi igjen kan møtes og finne gode løsninger for vekst og utvikling sammen, sier Hilde Stensholt, bedriftsrådgiver i Drammen.

– Vi samarbeider med flere rekrutteringsbyråer, bla Adecco og BackUp for å legge til rette for faglig utdanning og opplæring av deres medarbeidere uten formell kompetanse. Jobbene er der, praksisplassene er der, men vi trenger flere arbeidssøkere, sier Bjørn Stalheim, daglig leder i BackUp Byggpersonell arbeidssøkende.

Bygg og anlegg Murmester Dag Arne Nilsen avde-

ling Kongsberg (DANK) opplever stor mangel på fagfolk med kompetanse innen betong, mur og flis legging.

Daglig leder, Steffen Hope, sier at dette ikke gjelder kun for deres bedrift, men for hele bransjen. De har tatt grep og gjennomfører nå fagbrev- og svennebrev-opplæring i sin bedrift i samarbeid med K2 Kompetanse. – Utdanningen blir lagt til rette slik at våre folk kan ta dette ved siden av jobb, noe som er ekstremt viktig for deltakerne og for firmaet, utdyper Hope.

Satsing på Helse i regionen Helse- og omsorgsklyngen Drammen Helsepark er et spennende prosjekt som vil øke fokuset enda mer på utdanning, forskning, behandling og næring innen helsesegmentet.

– Slik satsing tiltrekker seg nye virksomheter og nye arbeidsplasser, og vår jobb i K2 er å utdanne og gjøre flere kompetente til å bidra. I Drammen utdanner vi Helsesekretærer, Tannhelsesekretærer, Apotekteknikere og Helsefagarbeidere, sier Hope. Mange velger å starte i et nytt

yrke uten erfaring fra den aktuelle bransjen. Med full praktisk opplæring og utdanning hos K2, kan man starte utdanning uten erfaring og samtidig bli en nyttig arbeidstager allerede under utdanningen. – Våre mest etterspurte yrkesutdanninger om dagen er Elektriker og Helsesekretær. Rekordpåmelding til helse og elektrikerutdanningen - vokste oss ut av lokalene i fjor, sier Hope.

Næringsliv og nettverk – Gjennom samarbeid på tvers, kobling av nettverk og fokus på kompetanseutvikling opplever K2 at næringsaktørene tilrettelegger for utvikling og vekst av lokalt næringsliv. Gjennom Næringsforeningen i Drammensregionen og BNI Forretningsforum i Drammen har vi knyttet til oss mange spennende Kontakter, blant andre


25. august 2021

DA - Økonomi & Næring

11

uligheter i Drammen SAMARBEID GIR JOBB:

Bjørn Stalheim i BackUp og Hilde Stensholt, bedriftsrådgiver i Drammen, er glade for samarbeidet med K2 Kompetanse, som gir anledning til å tilby forberedende kurs for fagbrev innen tømmer og betong, både til nåværende ansatte, men også nyansatte som ønsker seg dette. Medarbeiderne må kunne vise til 5 års praksis innen sitt fag, og håndtere norsk skriftlig og muntlig. FOTO: K2 KOMPETANSE

Steffen Hope i DANK, sier Hilde Stensholt.

Virksomheten består av to forretningsområder – K2 Kompetanse og K2 Utdanning. K2 Kompetanse retter seg mot privat og offentlig næringsliv med skreddersydd opplæring, kurs og utdanning mens K2 Utdanning utdanner privatpersoner på stedbaserte campuser og via nettstudier.

Fakta K2 Kompetanse

K2 Utdanning

K2 Kompetanse ble etablert våren 2018 basert på stort behov for kompetanseutvikling i jobb- og næringslivet. Visjonen er å bidra med kompetanseutvikling til privatpersoner og bedrifter som virkemiddel for utvikling og vekst. Gründerne av K2 bygde selskapet på tidligere erfaringer fra utdanningsbransjen samt behov for fornying og utvikling. Innovasjon og bruk av ny teknologi er viktige elementer for at vi har fått en sterk posisjon lokalt og nasjonalt.

I dag er K2 Utdanning en landsdekkende privatistskole med studiesteder i Drammen, Oslo, Sandvika, Bergen, Trondheim, Tønsberg, Porsgrunn og Fredrikstad. Her tilbys praktisk opplæring og undervisning av fagbrev og autorisasjonsfag. K2 Utdanning jobber tett med næringsliv og offentlig sektor for å sikre at utdanningene er relevante, og åpner samtidig dører for deltakerne under og etter utdanningen.


12 1

ANNONSE ANNONSE

25. august 2021

Strømsø Torg 4 vil bli et fantastisk kontorbygg som samler, utvikler og underholder – både leietakere og Drammens befolkning.

4 Fakta Rehabiliteringsprosjektet •

Gjenbruk av betong reduseres CO2-utslippet med inntil 40 % opp mot nybygg.

The Square vil oppnå BREEAM-NOR excellent sertifisering. Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed lavere driftskostnader.

Gjenbruk av materialer bidrar til reduserte livssykluskostnader, og integrerer bærekraftig tenkning i alle ledd.

Bygget er uten parkeringsplasser og knutepunktsutviklingen rundt Strømsø Torg vil preges av fokus på grønn mobilitet.

Utleier ser dette som et viktig samfunnsansvar og dette gjenspeiles også i de rikspolitiske føringene knyttet til dette. I Tordenskioldgate 2 er det allerede etablert bildelingstjenste som byggets leietakere vil benytte seg av.

Byggets egne brukere vil få tilgang til et treningsrom i byggets 2. etasje. I kjelleren blir det oppstilling til sykler med ladeuttak og vask/avspyling.

Et levende miljøbyg Strømsø Torg 4 «The Square» vil i slutten av 2021 være et av byens mest profilerte og fremtidsrettede miljøbygg. Strømsø United AS er selskapet som utvikler Strømsø Torg 4. Formålet til selskapet er å utvikle Strømsø Torg til en fremtidig bydel fylt av liv og aktivitet til glede for byens befolkning. Selskapets eiere består av Dpend Eiendom AS, Castrum Eiendom AS og Christensen Eiendom AS som utvikler og forvalter eiendommer, primært i nedre del av tidligere Buskerud. –Ambisjonen er å skape gode, fremtidsrettede og bærekraftige bygg, noe vi får ved å lytte til de som skal bruke byggene - menneskene. Strømsø United AS er opptatt av gjenvinning og valg av bærekraf-

tige materialer i våre prosjekter. Vi prøver å ikke forurense og sorterer og behandler alt avfall med miljøgevinst som mål. Sammen med våre samarbeidspartnere tilstreber vi å energioptimalisere og utvikle best mulig sambruk og god trivsel, sier Marius Vilhelmshaugen i Strømsø United. – Vi er ikke opptatt av begrensinger, men av å se muligheter i våre prosjekter. Tillit er den viktigste verdien for oss. Den må vi fortjene gjennom godt lagspill internt og eksternt, legger Vilhelmshaugen til. The Square har byens mest sentrale beliggenhet, direkte profilert mot Drammen stasjon og Strømsø torg – det viktigste kollektivknutepunktet i regionen.

Alle byens fasiliteter ligger i umiddelbar nærhet til eiendommen, og leietakerne vil få en unik identitet og profilering i bybildet.

Samler, utvikler og underholder Når det nye bygget Strømsø Torg står klart til innflytting, blir det i nye, lekre, totalrenoverte lokaler på totalt 8.410 kvadratmeter, fordelt på åtte etasjer. Det er ledige kontorlokaler i størrelsesorden 250 til 5000 kvadratmeter. Bygget er sentralt, og fremstår lyst og representativt i hjertet av Drammens kollektivknutepunkt med 360-graders panoramautsikt mot Drammenselva, Bragernes, fjorden, Lier og Konnerud. Foruten kontorer, vil bygget bestå av åpen «food court» for leietakerne i bygget og besøkende,

«co-working» arealer, møteromsenter, treningsrom og terrasser. Kommunen har allerede totalrehabilitert torget med brostein, benker og grønne lunger. Nå tar Strømsø United AS stafettpinnen videre, og bygger på to ekstra etasjer med panoramautsikt som binder eiendommen Strømsø Torg 4 sammen med selve torget.

Fleksibilitet i bygget Gjennom tett samarbeid, med Spir Arkitekter, co-working konseptet Kontorhuset, Drammen Street Food og byggets kontorleietakere, er målet å skape et kontorkonsept som møter fremtidens krav til kontorfasiliteter. Både eksteriør- og interiørmessig vil The Square fremstå i helt ny drakt ved ferdigstillelse.


ANNONSE ANNONSE

25. august 2021

13 2

gg for hele Drammen – Ved å løse all bespisning og møtemat via Drammen Street Food, sikrer vi leietakerne betydelig lavere påslag av fellesareal – samt effektiv utnyttelse og sambruk av eiendommen som helhet, sier Sørum. Kontorhuset er planlagt inn i bygget, et co-working konsept for mindre og mellomstore virksomheter. Kontorhuset vil fungere som en vekstbuffer, og være garantist for leietakere i bygget som i kortere eller lenger perioder vil trenge mer areal. – Som leietaker i Strømsø Torg 4 skal man være trygg på gode, fleksible løsninger for å dekke virksomhetens endrede arealbehov.

Fasiliteter i bygget Strømsø Torg 4 vil oppleves som et supermoderne, sosialt og levende kontorbygg, der jobb og fritid møtes i en flytende overgang i Drammen Street Food. Et folkelig konsept som snakker til mange aldersgrupper og kulturer. En egen app for besøksregistrering, bestilling av møtemat og andre tjenester gjør livet enkelt. Drammen Street Food står alltid til tjeneste og utgjør selve pulsen i bygget. Det kan være en kjapp

frokost, en eksotisk lunsj med venner eller kollegaer, innbydende møtemat med kunder eller middag etter en lang arbeidsdag. Hovedinngangen blir gjennom food courten. – Disse arealene vil være eiendommens hjerte og fungere som et sosialt møtepunkt både for eiendommens leietakere og byens befolkning. Konseptet vil også fungere som lunsjtilbud for eiendommens leietakere. Dette vil gi leietakerne en sunn og variert frokost, lunsj- og møtematmeny til konkurransedyktige priser, samt sikre effektiv og spennende sambruk av arealene, sier Sørum I tillegg får leietakerne en representativ biinngang for direkte adkomst til kontorene. Møte- og konferansesenter med egen site manager kommer tilknyttet Kontorhuset. – Vi tror på økonomisk og miljømessig bærekraftig sambruk av arealer! Sier Sørum Strømsø Torg 4 får selvsagt eget, inspirerende treningsrom med dusj og garderober, og det blir stor og trygg sykkelparkering i underetasjen med egen sykkelrep og vask.

4 Fakta

Beliggenhet

Marius Vilhelmshaugen i Strømsø United.

Thomas Sørum, rådgiver utleie i Malling & co Drammen.

Drammen opplever sterk vekst og fremstår i dag som en meget attraktiv by der det de siste årene har vært satset på en betydelig oppgradering av infrastruktur, torgene, bygninger og elvebredden. Byen har i dag i underkant av 70.000 innbyggere, men strekker seg nå inn mot nabokommune.

Svelvik, Drammen og Nedre Eiker kommuner ble storkommune fra 2020, noe som gjør Drammensregionen til en av de fem store regionene i Norge. Drammen stasjon utvikles også med tanke på etablering av ny trasè for Vestfoldbanen.

Reisetider med tog • Gardemoen: 60 min FLYTOGET • Oslo S: 34 min VY • Asker: 11 min VY • Kongsberg: 41 min VY • Tønsberg: 36 min VY


14

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021

Programmet for Innsikt 2021 Innsikt 2021 byr på et variert program med konferanser, innlegg og debatter i Magasinet Drammen og Børsen festsal.

TIRSDAG 24. august 15:30–18:00

Åpningsarrangement for utstillere og partnere

ONSDAG 25. august 10:00–18:00 Utstillerområdet åpent 08:00–11:00 Digital helsekompetanse​ 09:30–10:15 Drammen havn – historien og fremtiden 11:00–11:30 Hvordan blir det nye sykehuset i Drammen? 11:30–13:30 Bærekraftig byutvikling 12:00–13:00 Debatt 13:30–14:00 Hvordan gjøre eksklusive investeringer tilgjengelig ... 14:00–16:00 Ny verden. Nye kompetansebehov 14:30–16:15 Mulighetsrommet 16:30–18:00 Generasjonsskifte – myter, utfordringer og løsninger 16:45–17:30 Sør-Øst politidistrikt – digitalt politiarbeid 18:30–19:30 Cookiens død – slik påvirker det din bedrift 18:00–20:00 Debatt: Valg 2021 – Hvordan blir Norge og Drammen ...

TORSDAG 26. august 10:00–18:00 08:00–11:30 09:00–10:00 10:00–17:00 10:30–11:00 10:30–11:30 11:30–12:00 12:00–13:00 12:30–13:00 12:30–14:30 13:30–14:30 15:00–16:30 15:00–15:30 16:00–16:45 17:00–18:00 18:00–24:00

Utstillerområdet åpent Finansielle utsikter Tre gründere, tre generasjoner, tre beretninger GRÜNDERBOOST: flere inspirerende gründerinnlegg!​ Hvordan få kontormøbler til å vare ... Lean Communication Kreativitet som pådriver for innovasjon Fremtidens økonomifunksjon Statlig finansiering for gründere og oppstartsbedrifter Sparker en voksende velferdsstat beina... Drammen som gründerby Debatt: Hva skal ungene våre jobbe med i fremtiden? Strømsgodset + Bærekraft = Sant Drammen – et levende knutepunkt Nye Drammen Sykehus og Drammen Helsepark Takfest

De fleste arrangementene er gratis; noen krever påmelding og andre følger førstemann-til-mølla-prinsippet.

ARENA FOR INTEGRERING:

For Jasmin Kvinnenettverk og leder Anne Maria SilverHarper er Innsikt en riktig arena med tanke på integrering av innvandrerkvinner til norsk næringsliv.

Midt i blinken for J Jasmin kvinnenettverk ble startet for fire års siden av fire kvinner med innvandrerbakgrunn. Initiativtager var sosialentreprenør Anna Maria Harper, som selv innvandret fra Venezuela til Norge og Drammen i 1986. GEIR A. ARNEBERG tekst – For oss er Innsikt en døråpner for våre 450 medlemmer, frivillige, ansatte og deltakere. De fleste av våre medlemmer er innvandrerkvinner som ofte har vært lenge i Drammen, men som har vært hjemme med barna og derfor ikke lært seg godt norsk. Det å kunne gi dem en mulighet i arbeidslivet er det som inspirerer. Mange av dem er dyktige arbeidere, som kan utføre mange typer arbeid. Men da er ofte språket et hinder i søkeprosessen. Det hjelper vi dem med, sier Harper. Jasmin Kvinnenettverk driver Café Jasmin, kantine og catering på Knutepunkt Strømsø. Her er det møteplass for kvinner som driver håndarbeid, får helseinformasjon og veiledning. De driver også butikk og systue i Globusgården, hvor de har et kreativt verksted med ansatte, der de

tilbyr språk- og arbeidstrening, praksisplasser og norskkurs. – I tillegg arrangerer vi turer, fritidsaktiviteter, friluftsaktiviteter og kulturkvelder. Samt at vi står bak Globusfestivalen, sier Harper.

ressurs, og dette vil vi formidle til næringslivet, sier Nermina. I systua i Globusgården tar de imot klær til reparasjon, og de redesigner og syr klær. De produserer også håndarbeidsting.

Globusgården

Støtte og donasjoner

Jasmin Kvinnenettverk driver en bruktbutikk og en systue i Globusgården. Her er det fire praksisplasser på hver av enhetene, og dette er en del av opplæringsplanen for å gjøre deltakerne klare for arbeidslivet. –Noen av kvinnene har liten eller ingen utdannelse. De kommer gjerne fra en kultur der kvinner ikke er en del av arbeidsstyrken utenfor hjemmet. I Norge er det annerledes – her forventes det at også kvinner har et yrke og en jobb, og det kan være utfordrende. Disse kvinnene kan noe likevel – de kan vaske, laget mat og de kan håndarbeid. De er en

Oppstarter og leder av Jasmin Kvinnenettverk er Ana Maria Silva-Harper er stolt av det de har skapt ut ifra de forutsetningene de har og utfordringene. – Vi er avhengige av offentlig tilskudd fra IMDI og fra Drammen kommune. Jeg bruker selv en 50 % stilling på frivillig basis til søknader og rapportering, samt administrasjon og ledelse av nettverket. I tillegg fikk vi midler fra Lyche fond første gang i 2020. Vi får også donasjoner fra venner og kjent, sier Ana Maria. – For første gang i fjor fikk vi inntekter fra butikken, systue, catering og kiosken på Blektjern.

Jasmin Kvinnenettverk https://www.facebook.com/ jasminkvinnenettverk Kontaktinfo: Ana Maria SilverHarper, tlf. 95978405, jasmin17@online.no

BildeKunstner Jeanette Ruth Sveiven Figurativ kunst, tlf. 95975731, mail; jsveiven@online.no https://www.jeanetteruthsveiven.no/

Nicki & Ellis AS Etablert 2017. Visjon: inspirere barn til mer aktivitetsglede gjennom behagelig, fresht og fint treningstøy! En del av overskuddet skal falle tilbake til barneidretten. På Instagram heter vi @nickiandellis og bruker hashtaggen #activekidshappykids Designet og utviklet av Nicole (Drammen) og Ellen (Ormåsen), 2 aktive småbarnsmødre som ønsket å bidra til mer

aktivitet hos barn og unge. Kleskolleksjon for barn i alder 3-12 år med noen treningsprodukter. Nettbutikk og pop-up butikk som kommer på besøk på lokale idrettsarrangement o.l. se nettsiden her; https:// www.nickiandellis.com/ Kontakt: Nicole Schmith Bekkeseth, tlf. 9101888, mail: nicki@nickiandellis.com

Presidion AS, v/Håkon Gaarder, mail; hakon@presidion.no Presidion er et rådgiving og driftsselskap med målsetningen om å skape vedvarende verdier for sine hotell-, restaurant- og reiselivs-kunder. Selskapet tilbyr utover rådgiving til eiere og drivere av reiselivsbedrifter, tilbud om driftsoptimaliseringer, forvaltning, endringsledelse, kommersiell vekst og styreoppdrag. tlf. 47634827, https://presidion.no/


25. august 2021

DA - Økonomi & Næring

15

Maritim glede for fullvaksinerte i Drammen Kort vei fra Drammen til Danmark: Har du lyst til å ta en storby-tur til København eller sykkelferie I Nord-Jylland? Nå, etter en lang pause på grunn av koronarestriksjoner, seiler endelig DFDS igjen. Danmark er åpent for alle fullvaksinerte og DFDS sørger for en trygg og hyggelig tur. Her er en mini-guide til å få et avbrekk fra hverdagen eller en liten ferie.

Enkel adkomst fra Drammen Med ferge er det enkelt å ta en solo-tur eller en familieferie til Danmark. Turen starter på Vippetangen i Oslo, 45 minutter med bil, eller en halvtimes togtur fra Drammen. Har du har en firbent venn, finnes det utvalgte lugarer der også kjæledyr er tillatt. Hvis du har bil, så kan den parkeres trygt om bord. Man kan også ta med større bagasje, som sykler og annet sportsutstyr.

Vår nordiske nabo har åpne dører for fullvaksinerte. Innreiseregler basert på fargekoder for ulike land gjelder per i dag de som har mottatt en vaksinedose/er uvaksinerte. København er et kjent og kjært reisemål for nordmenn. Her kan du ta for deg storbyen på sykkelsetet, padle deg gjennom byens

Jasmin Styrkefabrikken AS

Convivial AS

v/Siw Iren Nysæther Nyborg, tlf. 46981950 mail; Siwiren@siwiren.no https://www.facebook.com/ siwiren.sveen

Adresse: Muusøya 1 Antall ansatte: 4 Convivial leverer IT-tjenester og produkter, og har utviklet egne produkter for kraft- og nettselskaper. I tillegg til å utvikle egne produkter, tar vi på oss konsulentoppdrag hvor vi bistår bedrifter innen alle mulige bransjer, med IT-relaterte oppgaver. Kontakt; Tomas Nærbøe Tlf: +47 930 65 455 mail; tomas@convivial.no https://convivial.no/

Pixeldust AS stiftet 2019 Designer skreddersydde nettsider i wordpress kontakt: Jannicke Bakke-Olsen, tlf. 98463939 mail; pixeldust.no@gmail.com https://www.pixeldust.no/

Fotograf Aase Marie Dahle, tlf. 95754075, mail; aadah@online.no https://www.facebook.com/ aase.marie.dahle

Millennial Consulting Skreddersydde teambygging aktiviteter. Gjennomført Skattejakten i 2 år i Drammen Anne Merethe Wämmersfors Tlf. 47884010 mail; hello@junite.no https://www.junite.no/

DFDS åpner sin rute mellom Norge og Danmark igjen, etter en lang pause grunnet koronapandemien.

kanaler eller nyte synet av folkelivet fra en fortaus-kafe. I tillegg til København, er Frederikshavn er en ny destinasjon siden 2020, og en fin inngang til Nord-Jylland. Denne er overtatt fra Stena Line, som har lagt ned sin rute. Antall personer om bord begrenses, det seiles derfor med færre passasjerer enn vanlig. Dette betyr ekstra god plass om bord, både innendørs og utendørs. Fysisk avstand håndheves i henhold til anbefalinger fra myndighetene. Håndsprit er tilgjengelig ved inngangen og alle passasjerer bes benytte seg av dette, og bord desinfiseres regelmessig. Alle gjester vil bli bedt om å bruke engangshansker når man forsyner seg av bufféen, og disse vil være tilgjengelig i restauranten.

Sjekk lokale regler Danmark og Norge har per i dag

Negativ Korona test (Antigentest ikke eldre enn 48 timer), alternativt PCR-test ikke eldre enn 72 timer). Bekreftelse på at du har hatt Covid-19 i løpet av de siste 6 månedene, eller at du er fullvaksinert. Dokumentasjon på at du har mottatt første vaksinedose for minst 14 dager siden.

DRAMMENSMARATON 12. SEPTEMBER 2021

Meld på lag fra din bedrift til årets 10km Påmelding på: drammensmaraton.no

Stand for Gründerhuset med partnere • • • •

åpne grenser for fullvaksinerte, altså ingen restriksjoner ved innreise eller hjemreise fra ferie. Innreiseregler basert på fargekoder for ulike land gjelder de som har mottatt en vaksinedose/ er uvaksinerte. Ved innreise må man kunne vise gyldig dokumentasjon på at man er fullvaksinert eller har hatt Covid-19 i løpet av de siste 6 måneder. I tillegg vil man per i dag ved ombordstigning bli bedt om å vise et koronasertifikat med en av følgende kriterier:

Sparebank1 SørØst-Norge Glitre Energi AS DNB Tibe

Arrangør - IF Sturla friidritt


16 1

ANNONSE ANNONSE

25. august 2021

: Njål Kjellesvik Norheim, Leder marked og kommunikasjon i Dpend.

Navnebytte til Dpend 4 Fakta Dpend

Dpend ble etablert i 2005 under navnet Holtefjell, og består i dag av fire driftsselskaper: DPEND ENTREPRENØR AS • Ca. 30 ansatte. • Spesialister på bygging/ombygging av butikker i hele landet. • Omsetning: +/- 60 MNOK. DPEND VVS AS • Ca. 35 ansatte. • Tradisjonelt rørleggerforetak. Service og prosjekt. • Omsetning: +/- 70 MNOK. KONTORHUSET AS • To ansatte. • Co-working konsept. • I Asker, Lier og Drammen. DPEND EIENDOM AS • 15 ansatte. • Eiendomsverdier under forvaltning – ca. 1,7 mrd. • Resultat 2020 på over 100 mill. Dpendgruppen er 100 % eid av nøkkelpersoner ansatt i selskapet.

Mange vet at Holtefjell er et vakkert friluftsområde i vest for Hokksund og også en lokal bedrift med samme navn. Friluftsområdet Holtefjell står nok til «Dovre faller», men bedriften Holtefjellgruppen er historie. Nå heter den nemlig Dpend. Tom Helgesen – Vi har brukt mye tid det siste året, og vi har jobbet lenge med en omfattende moderniserings- og fornyingsprosess. Målet er å bli en mer slagkraftig og konkurransedyktig aktør innen bygg- og eiendomsutvikling, forteller Njål Kjellesvik Norheim, leder for marked og kommunikasjon i Dpend. Selskapet som tidligere altså het Holtefjellgruppen heter fra nå av kort og godt Dpend.

Hovedvirksomhet i Buskerud og omegn Det Drammensbaserte selskapet har hovedvirksomheten sin i Buskerud og omegn. Enkelte av underselskapene i firmaet vil også få nye navn. Tross for nye navn, ny profil og at konsernet har hatt en solid utvikling de siste årene, understreker Norheim at menneskene, tjenestene og fokuset på kvalitet er nøy-

aktig det samme som det alltid har vært.

Tillit er selve grunnsteinen – Men hva betyr egentlig det nye navnet? – Tillit er selve grunnsteinen i alt vi driver med. Kunden skal alltid kunne stole på oss, og vi som jobber i Dpend skal alltid kunne stole på hverandre. Derfor handler det nye navnet vårt, Dpend, enkelt og greit om tillit som er selve grunnsteinen i alt vi driver med. Tillit er den viktigste verdien vår, sånn har det alltid vært. Folk skal kunne stole på oss, og vi ønsker å samarbeide med og ansette tillitsfulle mennesker, sier marked- og kommunikasjonslederen i Dpend. Navnebyttet er heller ikke noen hastverksarbeid, en idé som bare ble kastet fram og vedtatt. Idéog utviklingsprosessen Dpend nå har vært gjennom har vært en grundig og god arbeidsprosess, med solid bistand fra eksterne byråer og samarbeidspartnere.

Flere firmaer under samme paraply – Mange lurer sikkert også på hva Dpend egentlig driver med? – Ja, det skjønner jeg, og vi er flere firmaer i ”familien”. Dpend Entreprenør AS er eksperter på butikkombygginger der blant annet Norrøna, Vitus, Rema 1000 og Kiwi er gode kunder som vi har jobbet mye for. I slike ombygginger tar vi hele jobben med å bygge ny butikk, rive gammel bygningsmasse og overlevere et komplett produkt. Selv om vi i utgangspunktet er lokale, har vi nedslagsfelt i hele Norge i denne bransjen, sier han.


ANNONSE ANNONSE

25. august 2021

17 2

NYE NAVN OG NY PROFIL: Fra venstre: Ola Semb, Daglig leder Dpend Eiendom AS Stein Larsen Daglig leder Dpend VVS AS, Inger Marie Berg, daglig leder i Dpend Management AS og Anders Ording Wang, Daglig leder i Dpend Entreprenør AS.

Dpend VVS AS utfører alle rørfag og er delt inn i en prosjektavdeling og en serviceavdeling. Prosjektavdelingen tar på seg større rørentrepriser i nybygg, mens serviceavdelingen utfører service og vedlikehold av røranlegg for bedrifter og private. – Dpend Eiendom AS har spesialisert seg på utvikling av større næringsparker, kontor og lagerbygg. Selskapet har den siste tiden hatt stor vekst og er kjent for blant annet Kjellstad Næringspark i Lier og Skansen Næringspark på Tranby. Med sine 221 mål avsatt til næringsutvikling er Sagvollskogen på Lierskogen et av selska-

pets store prosjekter i fremtiden. I tillegg er Dpend Eiendom en av aktørene bak Strømsø United som skal utvikle Strømsø Torg, forteller Norheim. Kontorhuset AS leier ut teamkontorer, cellekontorer og ulike plasser i åpent landskap med tilhørende fasiliteter i et profesjonelt kontorfellesskap i områdene rundt Drammen og Asker. – Vi er opptatt av å ha topp moderne kontorer og kontorplasser i et åpent landskap som er fullt møblert og klar til innflytting til riktig pris. Ja, og vi tror på å ha det stilfullt og trivelig på jobb.

Også ny logo – Det er ikke bare navnebytte om dagen, selvsagt må Dpend få ny logo også? – Ja, riktig, det er faktisk en helt ny profil, med ny logo og nye visuelle elementer, som sammen skal sørge for at Dpends verdier, kompetanse og profesjonalitet kommer klart og tydelig frem. – Det må du forklare litt nærmere. – Det at bokstavene i den nye logoen vår øker i tykkelse, representerer fleksibiliteten i arbeidet vi gjør og fokuset på kontinuerlig utvikling. Grønnfargen i profilen forteller om et selskap i vekst, og at vi skal

ha høye standarder i forhold til miljø og bærekraft. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene, sier Norheim og smiler. – I Dpend skal vi gjøre alt vi kan for å leve opp til det nye navnet og den nye profilen, samtidig som vi selvfølgelig tar med oss alt det gode som har vært i Holtefjellgruppen videre. Totalt sett er vi nå et mer samlet selskap, med større ambisjoner enn noen gang, og vi kommer til å bli langt mer synlig i tiden fremover, både i form av nye nettsider, ny profil og nye prosjekter, avslutter han.


18

DA - Økonomi & Næring

25. august 2021 NYTT BYBILDE: I 2040

kan ferja gå med overskudd. Ny stasjon og ny bybru kommer. Ferje også? Illustrasjon: NILS TVEIT ARKITEKTER/HYDROLIFT SMART CITY FERRIES / HYKE

– Grunnlag for ferje i Drammen og Lier

Det er grunnlag for å realisere ideen om ferje i Indre Drammensfjord og på Drammenselva, fastslår konsulentselskapet WSP i en utredning. Å starte og drifte ferje krever lavere bidrag fra det offentlige enn annen kollektivtransport. Ferjeutredningen viser at passasjertransport på vannveien kan bidra til et mer helhetlig kollektivtilbud. Rådgiverne i WSP slår fast at utslippsfri fjord- og elveferje er teknisk fullt mulig og markedsmessig forsvarlig. I utredningen heter det også at ferje på elva og fjorden har forsvarlig økonomi og lav risiko, spesielt fordi et ferjetilbud kan fases inn med lave infrastrukturkostnader og utvikles med stor fleksibilitet etter hvert som utbyggingen langs fjorden og elva foregår. Om noen tiår vil det være bygd bortimot 20.000 nye boliger i dette området. De fjordnære arbeidsplassene vil komme

i tusentalls når sykehuset og helseparken står ferdig i 2024/25.

Teknisk mulig WSPs konsulenter viser at det er teknisk fullt mulig å drive passasjertransport på elva og fjorden. De anbefaler to ulike båttyper, elvebåter og fjordferjer. For at et ferjetilbud skal kunne forsvares markedsmessig, er det en forutsetning at utbyggingsprosjektene ved fjorden og langs elva realiseres som forutsatt. Da vil markedsgrunnlaget være der, mener WSP som har beregnet at antall passasjerer vil være mellom 3000 og 9000 når alle utbyggingsprosjektene er realisert.

WSPs rapport konkluderer med at det er lav risiko forbundet med å prøve ut et ferjetilbud, blant annet fordi ferje ikke krever store irreversible infrastrukturinvesteringer. Båt og flytende terminaler kan selges og gjenbrukes andre steder og risikoen ved investeringen er derfor betydelig lavere enn ved utbygging av infrastruktur for bane eller bil. Det betyr også mye for oppstartskostnadene at flere av eiendomsutviklerne med prosjekter langs fjorden og elva stiller seg positive til å bidra med infrastruktur.

Nullvekstmålet Ferjetilbudet vil sammen med andre virkemidler kunne bidra til at Buskerudbyen når målet om nullvekst for biltrafikken, mener WSPs konsulenter når de gjør sine beregninger av passasjergrunnlaget for ferje. Samtidig legger de vekt på at økt bruk av vannveien i dram-

mensregionen vil være god miljøpolitikk. Driftsutslipp pr. personkilometer er langt lavere for utslippsfri ferje enn for personbil eller dieseldrevet buss, men noe høyere enn for elektrisk buss. – Nå håper jeg politikerne i kommunene og i fylkeskommunen tar saken videre, og at ferje blir sentral i en ny Buskerudbypakke. Det er ferje som kan gi regionen byvekstavtale uten å måtte bruke bompenger, uttaler Jan Erik Hansen som leder prosjektgruppa for utslippsfri fjord og elveferje. Hans drøm er at det i 2025 seiler utslippsfrie ferjer på fjorden og elva til og fra de fjord-og elvenære boligområdene, arbeidsplassene, kollektivknutepunktene og sentrum. – Rapporten fra WSP er lovende. Den viser at bruk av vannveien kan bidra til et bedre kollektivtilbud, sier Hansen. Han understreker at dette er

et forprosjekt som viser hva som er mulig og at det er behov for kvalitetssikring av beregningene.

Fleksibilitet Steinar Roppen Olsen har vært prosjektleder for mulighetsstudiet i WSP. Han synes det er spennende at man i drammensområdet ser på muligheter for å utnytte vannveien til å styrke kollektivtilbudet. – Dette føyer seg inn i en trend vi ser i flere norske og europeiske byer. Vi tror at fleksibiliteten og det begrensede behovet for infrastrukturinvesteringer er viktige drivere for økt oppmerksomhet på ferjebasert persontransport, sier Olsen. Hansen og Olsen er enige om at mulighetsstudiet viser hvordan ferjetilbudet kan introduseres etappevis fra 2022/2023 og frem mot 2030 i takt med de store utbyggingene.


Drømmer du om å lage din egen Podcast? Podcast gir en unik mulighet til å nå ut med budskapet ditt – her treffer du et publikum som bevisst har valgt å høre på deg! Partner Podcast fra Radio Metro skreddersyr podcaster for din bedrift. Du velger selv om du kun vil leie studio, eller om vi skal hjelpe deg fra A-Å. Les mer på www.radiometro.no/partner-podcast

KONTAKT VÅR AVDELING I DRAMMEN FOR MER INFORMASJON: Kunderådgiver: Grethe Kråkeland E-post: grethe.kraakeland@radiometro.no Mobil: 94 00 69 64

radiometro.no


HELT BAKPÅ

Lisbeth Torkildsen – Etablererveiledning, Næringsforeningen i Drammensregionen

Hvilken bok har betydd mest for deg profesjonelt? – Lev her og Nå, med Eckart Tolle

Hvilken duppeditt har gjort livet ditt enklere? – Mobiltelefonen

Hva gjør du etter jobb? – Forsøker å holde den gode kontakten med barn, barnebarn, familie og venner. Er så heldig å må gå tur hver dag med hunden.

Hva ler du av? – God humor som for eksempel «fra barnemunn»

Er du aktiv i idrett? – Nei, ikke utover egen trening og sporadiske tur i treningsstudio Hvor drar du på ferie? – Nå for tiden bli det jo Norgesferie og spesielt Sørlandet da. Sjø eller fjell? – Begge deler Ditt yndlingsprogram på TV? – Eventyrlig Oppussing

Ditt livsmotto? – Oppfør deg slik at du kan se morgendagen i øynene Favorittmat? – En god fiskemiddag. En god breiflabb med hvitvin til er nydelig. Rødt i glasset går fint det og. Hvilket annet yrke kunne du tenkt deg? – Synes jeg har drømmejobben akkurat nå hvor jeg treffer så mange spennende mennesker med ideer og pågangsmot til å satse på egen virksomhet

4 Fakta Navn: Lisbeth Torkildsen Tittel/selskap: Etablererveiledning, Næringsforeningen i Drammensregionen Alder: 58 år Bosted: Darbu, Øvre Eiker Sivil stand: Gift Korte fakta om selskapet: Næringsforeningen i Drammensregionen drifter

etablererveiledningen på vegne av kommunene Øvre Eiker, Drammen og Lier. Etablererveiledningen tilbyr veiledning og kompetansetilførsel til enkeltpersoner som har en forretningsidé eller i tidlig fase i etablering av egen virksomhet. Målgruppen er de som bor eller ønsker å starte i deltagerkommunene. Tjenesten bytter navn til Gründerboost nå i august.

Vi treffer alle drammensere NR. 2 - 2021

DA

Vi feirer 11 år på rad med Norges mest fornøyde kunder!

DRAMMENSAVISA

Nå er den endelig her – i et opplag på 35 000, med gode muligheter både for annonser, bilag og innstikk, vil Drammensavisa treffe nettopp dine kunder. Vi hjelper deg med annonser og kampanjer i Drammensavisa og DA Næringsliv. Kontakt oss på annonse@drammensavisa.no

eller 32 17 88 11

Ove Geir Andheim Salgsleder DA Næringsliv Telefon: 905 90 706

EPSI 2020

Livet etter 16 år som Drammens ordfører:

DA NR. 1 - 2021

NSAVISA DRAMME

80%

SOLGT!

rygge.no

elvigenb

t, se www.sv

Siste mulighe

mensfirma Robot fra dram ent effekt pros oppnår 99,99

VIRUSFRI PÅ TRE TIMER og er med papir, daglige stund er sjelBerg har sine makt i media, og det Side 4 a Myrvold mye Ordfører Monicny papiravis. –Det er hun. til uasjon, sier gleder seg en monopolsit den bra med

Åssiden-gutten Odd Johnsen, med fartstid i SIF og MIF, tipper utfallet av eliteserien 2021. SIDE 10-11

Side 22

Styreleder

Magnar Bergo

Flere søker råd enn salg av reiser

vil Nytt Kulturråd synlig gjøre kulturen

Tore Opdal Hansen (64) er fortsatt i full jobb, nå for fylkeskommune n. Men den offentlige rollen som ordfører 24 timer i døgnet er tilbakelagt, og nå dyrker egne interesser i alpinbakken om han endelig sine vinteren og på motorsykkelen om sommeren. SIDE 6-7

Berg Hansen selger norgesferie i år også. SIDE 4

Blå-gult VM-sølv ga gullsmak Side 32-33

Liung og håndball-legende

Solberg (49) fortsetter suksessen fra livet som sitt til livetGlenn toppspiller, har som topptrener. Etter det overraskende menmed Dramsølvet VMSverige eumi Egypt, setter han lista høyt for rmus to-tre år mener han en ny svensk storhetsepoke sine nye landsmenn. egetOmfrisø kan starte. SIDE 12-13

DA

Planlegg vinterens store utflukt nå SIDE 18

Nytt DA Næringsliv i måneden av hver siste onsdag Neste utgavekommer

LAGERSALG DRAMM EN NÆRINGSLIV

halvår: Utgivelser første mai, 30. juni 28. april, 26.

DA Næringsliv 24. mars

n NR. 1 - 2021

n DRAMMENSAVISA

SISTE VINTERTØMMING

r AS. Den drepe 2-3 kalTeknikk firmaet Medi 99,99 prosent. Side drammens på s flittig av nøyaktighet Decon-X brukesoppsporer med en og Roboten fra rier, virus alt av bakte

avis – Bra med ny

Oddemann spår Eliteserien 2021

ENDELIG TID TIL EGNE INTERESSER

Haaning har følt på avmakt

ISMEv NY OPTIM s næringsli i Drammen

Rune i Drammen i Leder av Næringsforeningen for næringslivet ser lysning pandemi og Kjølstad (58) snart et år med Allerede i auDrammen etter for brorparten. hjemmekontor

70 - 80%

i storstilte næringslivsdager vi har gust planlegges med den krisen å Det positive evner Elvebyen. – har vist at de SIDE 2-3 hatt, er at næringslivet sier han. omstille seg,

endelig God lyd gir penger i kassa

Michelhar Sven Jøran sitt livsverk endelig Med lyd som i Mjøndalen har på Norsk Lydstudio sen og hans i 2020. Firmaet til et gode penger begynt å tjene på 100 kvadrat, med fra hobbybedrift 20 år vokst på 600 kvadrat SIDE 10-11 fullblods produksjonssenter og fire studioer. seks fast ansatte

Helt frampå – Helt bakpå

på CC Senterleder Marianne Drammen, i Mevik, er førstemann bakpå. vår spalte Helt SIDE 24

ngsbilagLørdag: 10.00-18.00. Næri10.00-19.00, i dagens avis Midten

Åpningstider: Mandag-Fredag:

RKEN BRYGGEPA hele året. lse

Litt ferieføle

m? se side

Din boligdrø

Austadgata 18 (Gamle Dags Marked

Høyres førstekandidat må Fredrik Haaning politiske balansere sitt med priengasjement SIDE 14 vat næringsliv.

20-21

Følg oss på Facebook Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

og Instagram!

Strømsø)