Trabajo y reflexiones de los alumnos de 3º de la ETSA de la EHU-UPV sobre vivienda y envejecimiento

Page 1

BARNE-HARREMANAK · Bizilekuz aldatzea = oso erabaki zaila. · Aldatu nahia ≠ aldatu beharra. · Aurreko bizilekua mantentzeko zaila edo zahartzeko desegokia delako

· Aurrekoan oroitzapenak, euren parte da. · Ezezagunak beldurtu. Prozesua ≠ Emaitza (house ≠ home).

ALDAKETA = HOBEKUNTZA


KOMUNIKATZEKO BEHARRA 路 Familiatik hurbil sentitu nahia. 路 Oro har zeregin gutxi izango dituzte: jubilatu berriak, etxeak mantenu

txikiagoa behar du... Baina oraindik aktiboak dira. 路 Motibazioa behar dute (nagusienek bereziki): etxetik irteteko... 路 Bizilekuz aldatzeko arrazoiak: bakardadea, sozializatzeko gogoak,

etxebizitza txikiagoak gune komun gehiagorekin...

GUNE KOMUNEN GARRANTZIA


INTIMITATERAKO BEHARRA · Etxebizitzak dira, ez adinekoen egoitzak. · Oro har, pertsona independenteak dira, eta etxebizitza batean bizi nahi

dute. · Intimitatea ere beharrezkoa da: gaixotasunak, familien bisitak... · Bizilekuz aldatzeko arrazoiak: lasaitasuna, espazio intimoagoa...

· Egunaren %60-80 etxean igaro.

ETXEBIZITZEN DISEINU EGOKIA


“Todas las edades son necesarias, no hay edades superfluas. Todas son complementarias, se necesitan las unas a las otras […]” José Luis Pinillos, filosofo eta irakaslea.


bikotea

bikotekiderik gabea

bikote adinduna bikote adinduna + seme alaben familia

guraso bakarreko familia bikote gaztea

familia arrunt bat

familia ugaria

familia adinduna + seme alabak

alarguna


FAMILIA UNITATE BERRIAK Familia tradizionalak %50 baino gutxiago. Bakarrik bizi diren pertsonen kopurua goruntz doa.

FAMILIA BIRTUALA Generazio ezberdinetako pertsonen arteko interakzioa, familiakoak izan gabe, errekurtsoak edota aktibitateak konpartitzen dituztenak.


partekatzea

IndiBidualagoak lasaiagoak

tarteko espazioak

espazio pribatuak

egon/aisialdia

espazio publikoak

jan sukaldatu

interakzio soziala solidarioa

jantzi lo egin komonera joan


GAUR EGUNGO ETXEBIZITZA MODELOA


KOMUNITATEA

IKASLEGELA


KOMUNITATEA

MANUEL AGUD QUEROL ERRESIDENTZIA


KOMUNITATEA

MANUEL AGUD QUEROL ERRESIDENTZIA


Aki Hamada, Zentru komunitarioa Ayasen (Japonia)


interakzio fisikoa

ESPAZIO PUBLIKOAK

ONGIZATE SOZIALA

PATIOAK GALERIAK

bizia


aukerazko interakzio soziala

tarteko espazioak

JANGELA SUKALDEA JOLASGELA BISUALA fisikoa

IKASGELA EGONGELA

argi jokoak

ALDAKORRA


KOMUNITATE/KOMUNIKAZIOA ZER DA GURETZAT? HONEN FALTAREKIN...

BATZEKO BEHARRA

“PRESTATUTA” GELDITUTA KOINTZIDENTZIA/ INZITATU

➔ ➔ ➔

BAKARDADEA

TOPALEKUAK ➔ ➔ ➔

KONTAKTU FALTA (PERTSONEKIN)

➔ ➔

FISIKO SENTIMENTALA

➔ ➔

AHOZKOA BISULA FISIKOA

AUKERA ERREALITATEA ➔ ➔ ➔ ➔

EZAGUAK EZEZAGUNAK ESTATIKOAK MUGIMENDUA
espazio pribatuak

LOGELA KOMUNA

INTIMOA PERTSONALA

AUTONOMIA INDIBIDUALA


GU ALDATU

ETXEA ALDATU


Patagonia / AysĂŠn (Chile) etxebizitza sozial jasangarri baten diseinua - Lehen postua


BEHE OINA

LEHEN SOLAIRUA

INTERBENTZIOA ATOTXAKO DORREAN

MUGAK BIENALA

TAILER BATERATUA

ATOTXAKO DORREA

ESTI BENGURIA, JONE DEL VALLE, JULENE LARREA


EBAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA

MUGAK BIENALA

TAILER BATERATUA

ATOTXAKO DORREA

ESTI BENGURIA, JONE DEL VALLE, JULENE LARREA


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.