Річний звіт 2018 / Annual Report 2018

Page 1

РІЧНИЙ ЗВІТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПІВДЕНЬ» (НИНІ ГО «ДОКУДЕЙЗ»)

2018 НАЗВАНИЕ РУБРИКА

1/


НАЗВАНИЕ РУБРИКА

2/


НАЗВАНИЕ РУБРИКА

3/


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ПІВДЕНЬ » ( ДАЛІ – ОРГАНІЗАЦІЯ ) – НЕПРИБУТКОВА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЗАРЕЄСТРОВАНА 17 ЛИПНЯ 1998 РОКУ. У ЧЕРВНІ 2014 РОКУ ВІДБУЛАСЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ( ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ « ПІВДЕНЬ »).

МЕТА ОРГАНІЗАЦІЇ: сприяння дотриманню та захист прав людини й основоположних свобод, сприяння становленню в Україні відкритого діалогу в суспільстві про права людини, утвердження загальнолюдських цінностей та верховенства права, розуміння людської гідності як найвищої цінності через правопросвітницьку діяльність в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини, розвиток документального кіно в Україні, а також опанування та розповсюдження спеціальних знань у галузі прав людини, правозахисту, журналістики, документального кіно, медіапросвіти, соціології, політології та ін. МІСІЯ: ми створюємо можливості для кожної людини в Україні дивитися найталановитіше й найактуальніше документальне кіно з усього світу, щоб спряти розвитку критичного мислення, формуванню активної громадянської позиції та ставленню до людської гідності як до найвищої цінності. Реалізуючи нашу місію, сприяємо популяризації й розвитку документального кіно та підвищенню рівня дотримання прав людини в Україні.

МЕТА ТА МІСІЯ

4/


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ « ПІВДЕНЬ »: •

пропаганда міжнародних стандартів прав людини, основоположних свобод, правове просвітництво та освіта;

збір, аналіз та поширення інформації щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку в Україні;

організація щорічного показу найкращих документальних фільмів України, країн Європи, Азії, Америки та Австралії про права людини в межах Міжнародного фестивалю документального кіно з прав людини DOCUDAYS UA;

організація щорічного показу відібраних документальних фільмів України, країн Європи, Азії, Америки та Австралії про права людини в межах Мандрівного фестивалю Docudays UA в регіонах України;

сприяння проведенню наукових, зокрема політологічних та соціологічних досліджень аналітичного характеру з питань, пов’язаних із програмами, тенденціями, проблемами та перспективами соціального та суспільно-політичного розвитку в Україні, як самостійних проєктів, так і складових інших програм;

вивчення та аналіз реального стану й тенденцій розвитку суспільної свідомості громадян України, а також розроблення на базі цього рекомендацій державним органам, політичним партіям та громадським організаціям щодо консолідації суспільства, демократизації різних сфер життя;

залучення громадян України, іноземців, осіб без громадянства до програм Організації, спрямованих на захист та реалізацію прав і свобод громадян України;

сприяння в організації і проведенні просвітницької діяльності (фестивалів, конференцій, лекцій, семінарів, консультацій, інших заходів) без мети одержання прибутку для громадян України, членів Організації, представників та членів інших об’єднань

сприяння в організації майстерень копродукції – спільного виробництва документального кіно;

сприяння в організації та проведенні майстер-класів провідних майстрів документального кіно;

сприяння в організації та проведенні круглих столів, пресконференцій, семінарів-тренінгів, кіноклубів, зокрема інформування про їхнє проведення;

сприяння у створенні документальних, ігрових, анімаційних фільмів, кліпів, відеороликів;

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

5/


громадян, іноземних громадян, осіб без громадянства, що мусить бути спрямоване на аналіз та роз’яснення наявних проблем у сфері суспільно-політичного розвитку, пошук шляхів їх вирішення, покращення стану захисту прав і свобод громадян, рівня інформованості громадськості щодо програм, тенденцій, проблем та перспектив суспільно-політичного розвитку та ширшого кола пов’язаних із цим як теоретичних, так і прикладних питань; •

налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими всеукраїнськими та місцевими об’єднаннями громадян України та інших країн, зокрема міжнародними та іноземними громадськими організаціями;

всебічне сприяння захисту прав людини, конституційних, зокрема культурних, політичних, соціальних, наукових прав та інтересів фізичних осіб, об’єднань громадян України;

організація та видання засобів масової інформації без мети отримання прибутку;

правовий захист жертв порушень прав людини;

підтримка процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху;

збір інформації про факти порушень прав людини та основоположних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основоположних свобод;

сприяння доведенню інформації про стан прав людини та основоположних свобод в Україні до відома своїх членів,

українських державних та недержавних організацій, міжнародних органів та організацій, а також широкого кола громадськості; •

аналіз виборчого законодавства та практики проведення виборів;

сприяння належному здійсненню виборів та референдумів, що проводяться відповідно до виборчого законодавства;

пошук та застосування форм ефективної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, пов’язаних із захистом прав людини та основоположних свобод, надання максимального сприяння законодавчим та виконавчим органам, органам місцевого самоврядування у створенні гарантій дотримання прав людини та основоположних свобод;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на розвиток самоорганізації населення;

представництво та захист прав та інтересів громадян.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

6/


КЕРІВНІ ОРГАНИ:

агальні збори, правління, голова правління, виконавчий директор, ревізійна комісія, наглядова рада.

УПРАВЛІННЯ ПОТОЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗДІЙСНЮЮТЬ ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТА ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР: • голова правління – Світлана Смаль; • виконавчий директор – Денис Костюнін. На сьогодні в ГО «Південь» входять 8 осіб. ПЕРСОНАЛ ТА ВОЛОНТЕРИ На постійній основі в організації працюють 24 особи. Для організації та проведення в Києві Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA залучаються понад 100 волонтерів. У проектах ГО «Південь» також беруть участь фахівці щонайменше 49 партнерських НУО у 22-х областях України та щонаймнше 200 постійних кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA в усіх областях країни.

ПОШТОВА АДРЕСА ГО « ПІВДЕНЬ »: вул. Бориса Мозолевського, 2, офіс 24, м. Херсон, Україна, 73000. Телефони: (0552) 26-50-39; +38 (067) 551 68 27; +38 (050) 396 61 79. ЕЛЕКТРОННА ПОШТА: smal.sv@gmail.com

КЕРІВНІ ОРГАНИ / ПЕРСОНАЛ ТА ВОЛОНТЕРИ

7/


XV DOCUDAYS UA

8/


РІЧНИЙ БЮДЖЕТ ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ГО « ПІВДЕНЬ » У 2018 РОЦІ СТАНОВИВ

33 997 043,45 грн.

Кошти формувалися за рахунок благодійних грантів від міжнародних та українських організацій, фізичних осіб, зокрема:

Загальна сума надходжень від міжнародних та українських організацій –

Шведського агентства міжнародного розвитку, SIDA;

33 370 263,88 грн.

Фонду «Інститут відкритого суспільства» (FOSI);

Благодійні внески на статутну діяльність –

Адміністративні витрати –

Національного фонду підтримки демократії;

Посольства Німеччини в Україні;

243 125,00 грн.

563 524,49 грн.

Посольства Королівства Нідерландів;

Пасивний дохід (депозит) –

Програмні витрати –

Міжнародної організації Pact;

23 654,57 грн.

21 695 880,70 грн.

Британської Ради в Україні;

Представництва ООН в Україні;

Міжнародного комітету Червоного Хреста;

Посольства Швейцарії в Україні;

Вишеградського фонду;

Міжнародного фонду «Відродження»;

Європейської документальної мережі – Vognmagergade;

Посольства США в Україні.

Загальна сума витрат у 2018 році становила

22 259 405,19 грн.

МЕДІАРЕСУРСИ Вебсайт Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA http://docudays.ua. Онлайн-кінотеатр DOCU/SPACE – http://docuspace.org/. DOCU/КЛУБ – http://docuclub.docudays.ua/. Онлайн-газета «Вгору» – http://vgoru.org (засновники ГО «Південь» та Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я»).

РІЧНИЙ БЮДЖЕТ

9/


XV DOCUDAYS UA

10 /


ОСНОВНІ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ ГО « ПІВДЕНЬ » У 2018 РОЦІ

I. XV МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

II. XV МАНДРІВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

ІІІ. ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ МЕДІАПРОСВІТИ З ПРАВ ЛЮДИДИНИ DOCUDAYS UA

IV. ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO


I. XV МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA XV DOCUDAYS UA

12 /


XV DOCUDAYS UA

13 /


XV DOCUDAYS UA

14 /


ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ: Українська Гельсінська спілка з прав людини, Громадська організація «Південь», Благодійна організація «Фонд милосердя та здоров’я», Громадська організація «Центр сучасних інформаційних технологій та візуальних мистецтв». ІЗ 23 ДО 30 БЕРЕЗНЯ ВКЛЮЧНО 2018 РОКУ

ЗАХОДИ ФЕСТИВАЛЮ ОБ’ЄДНАЛА ТЕМА « РІВНІ РІВНОСТІ ».

В КИЄВІ ПРОЙШОВ 15- Й МІЖНАРОДНИЙ

ТЕМА РІВНОСТІ ПОВ’ЯЗАНА З БАГАТЬМА СУСПІЛЬНИМИ

ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО

ПРОБЛЕМАМИ Й ВИКЛИКАМИ. ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ, СВОБОДА,

ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ТА РІВНІСТЬ – ТІ ЦІННОСТІ,

ВІН ВІДБУВСЯ НА 3-Х МАЙДАНЧИКАХ КИЄВА: у кінотеатрах «Жовтень» (вул. Костянтинівська, 26), «Україна» (вул. Архітектора Городецького, 5) та в Креативному просторі IZONE (вул. Набережно-Лугова, 8).

НА ЯКИХ ТРИМАЄТЬСЯ КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ. Тим часом цінність рівності сприймає лише половина населення України. Тому рівність потребує активних дій з боку правозахисників. Цьогоріч ми говорили про те, що таке рівність і як її сповідувати в житті повсякденному. І що це взагалі таке – абстрактна, інтелектуальна концепція чи практична цінність, дотримуючись якої можна досягти поваги, гармонії та безпеки? Ми навмисно вдалися до іронії: бо тема Docudays UA-2018 – це пропозиція суспільству виміряти рівні рівності, подискутувати про те, чи досяжна рівність у наш час і в наших умовах? Чи готові ми приймати лише ті правила, які нам подобаються, та ігнорувати потреби інших? Які наслідки очікують суспільство, у якому люди чи групи людей намагаються встановити свої рівні рівності.

XV DOCUDAYS UA

15 /


НАЗВАНИЕ РУБРИКА

16 /


НАЗВАНИЕ РУБРИКА

17 /


НАЗВАНИЕ РУБРИКА

18 /


ПРОСТА ЖІНОЧА РІВНІСТЬ

Щоб розхитати стереотипи, яких багато в нашому суспільстві, ми створили шість спеціальних програм, що дозволили поглянути на найпоширеніші нерівності з різних ракурсів: 1. ПРОСТА ЖІНОЧА РІВНІСТЬ з іронією натякає на вислови про «жіноче щастя», водночас у своїх фільмах порушує питання, де пролягає межа між особистим та політичним в історіях окремих жінок у Сирії, Сербії, Німеччині.

КВІРНІСТЬ ПОВАЖНА РІВНІСТЬ

СИНДРОМ РІВНОСТІ

СВЯТА РІВНІСТЬ

2. На що здатна людина, щоб вибороти право бути собою? Програма КВІРНІСТЬ розповіла про досвіди людей зі спільноти ЛГБТІК+ та про те, як по-різному звучать історії гомосексуальних та трансгендерних людей у різних країнах. 3. У програмі ПОВАЖНА РІВНІСТЬ ішлося про те, що означає лік років у межах одного життя, однієї родини й усього світу. Про опозицію «молодих» і «старих», що тримається на крихкій основі із суспільних стереотипів. 4. У контексті програми СИНДРОМ РІВНОСТІ розхитується уявлення про те, що ми звикли вважати «нормальним» та «відхиленням від норми». Як це жити в суспільстві, де людей з інвалідністю не переслідує стигма «нездатних», а навпаки – існують умови для їхнього розвитку, навчання, самостійного й повноцінного життя?

5. Чи можливо сьогодні розмежувати два споріднені поняття: релігію як інститут влади та віру як приватну територію для спілкування з Божественним? Збірка СВЯТА РІВНІСТЬ запропонувала поміркувати над цим питанням разом з пів сотнею режисерів та режисерок з усього світу. 6. Звідки з’являється поділ на «своїх» і «чужинців» та народжується ненависть до тих, хто відрізняється? Яким є повсякдення ксенофобів? Програма НЕО-НЕРІВНІСТЬ занурила в повсякдення нетерпимості, а також порушила питання про небезпеку зростання ультраправих рухів у Європі.

Конкурсна програма постала в новому форматі: у міжнародному конкурсі DOCU/СВІТ фільми змагалися у двох номінаціях – DOCU/ПРАВА та DOCU/ЖИТТЯ. Уперше на Docudays UA відбувся національний конкурс повнометражних стрічок DOCU/УКРАЇНА. DOCU/КОРОТКО презентував короткометражні фільми від українських та іноземних авторів.

НЕО-НЕРІВНІСТЬ

XV DOCUDAYS UA

19 /


15-й Docudays UA зібрав 20 924 учасників та учасниць, які взяли участь у публічних дискусіях з актуальних питань, пов’язаних з різними формами нерівності, що існують у нашому суспільстві. Вони навчилися протидіяти стереотипним поглядам і розсіювати міфи, переглядаючи 62 документальні фільми з 36 країн світу та беручи участь у правозахисних кампаніях, відкритих дискусіях, круглих столах, «Живій бібліотеці», майстер-класах та інших заходах з різноманітних питань, порушених у межах теми «Рівні рівності». Під час фестивалю відбулися 54 заходи з прав людини, зокрема 6 правозахисних кампаній; 105 показів документальних фільмів, кожен з яких супроводжувався дискусіями та обговореннями з режисерами, героями стрічок, експертами та активістами з прав людини, членами НДО, журналістами тощо.

У фестивалі взяли участь понад 1200 українських учасників та учасниць, серед яких - правозахисники, експерти з прав людини, лідери молодіжних громадських організацій, регіональні партнери фестивалю, громадські активісти, журналісти тощо. На фестиваль приїхали 68 іноземних гостей (члени журі, автори фільмів та представники знімальних груп, експерти різних галузей, які проводили майстер-класи та брали участь у семінарах). 143 регіональні координатори фестивалю та модератори кіноклубів Docudays UA відвідали кінопокази та взяли участь у правозахисних заходах, які сприяли успішному використанню інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA для підвищення рівня правової грамотності та громадянської активності в Україні. 120 волонтерів приєдналися до команди Docudays UA, щоб допомогти організувати та провести фестиваль.

XV DOCUDAYS UA

20 /


ВІДГУКИ В ЗМІ Про події 15-го Docudays UA опубліковано понад 200 матеріалів у різних засобах масової інформації. З них – 190 онлайн-публікацій, 19 сюжетів на телебаченні, понад 20 радіоефірів та понад 15 публікація у пресі. Окрім публікацій у ЗМІ, події та анонси правозахисної програми анонсували партнерські організації в постах соцмедіа. У період з 1 лютого по 31 березня включно на фестивальному сайті docudays.org.ua опубліковано 82 матеріали. Перед початком фестивалю, 7 березня, відбувся прес-показ фільмувідкриття Docudays UA-2018 «Жінка в полоні» режисерки Бернадетт Тузи-Ріттер. Участь у прес-показі взяли 18 журналістів і журналісток. Перед відкриттям фестивалю, 23 березня, відбувся прес-брифінг журі та видатних гостей фестивалю, який відвідало понад 20 журналістів. Для висвітлення подій Docudays UA акредитувалося 97 журналістів та журналісток всеукраїнських та закордонних видань.

У 2018 РОЦІ ФЕСТИВАЛЬ ПІДТРИМАЛИ 9 МЕДІА- ПАРТНЕРІВ: •

«UA: Суспільне»;

«Настоящее время»;

«Дзеркало тижня»;

«The Odessa review»;

«Український тиждень»;

«Hromadske TV»;

«Громадське радіо»;

«Радіо “Свобода”»;

Old Fashioned Radio.

7 інформаційних партнерів:

«Політична критика»;

«Korydor»;

Із 16 по 31 березня включно промо-ролики фестивалю та фестивальних програм транслювало Hromadske TV, а з 20 по 30 березня – також телеканал «Настоящее время».

«Хмарочос»;

«Гендер в деталях»;

«Детектор медіа»;

Частина подій із прав людини транслювалася в прямому ефірі на фестивальний сторінці Facebook й зібрала понад 10 560 переглядів.

«Центр інформації про права людини»;

UA: Українське радіо.

XV DOCUDAYS UA

21 /


II. XV МАНДРІВНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

XV DOCUDAYS UA

22 /


XV DOCUDAYS UA

23 /


XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

24 /


ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ В КИЄВІ ( ТРИВАВ ІЗ ЖОВТНЯ ДО ГРУДНЯ ВКЛЮЧНО ) ФЕСТИВАЛЬ ВИРУШАЄ В ПОДОРОЖ УКРАЇНОЮ. У 2018 РОЦІ МАНДРІВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЗІБРАВ 108 359 ГЛЯДАЧІВ/- ОК ТА УЧАСНИКІВ/- ЦЬ У 220 МІСТАХ, МІСТЕЧКАХ ТА СЕЛИЩАХ 22 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ.

Напередодні фестивалю, 29–31 серпня, 47 регіональних координаторів та координаторок взяли участь у триденному семінарі для обговорення підготовки фестивалю, зміни регламенту та розбудови спроможності регіональних партнерів. Семінар включав, зокрема, презентацію Юлії Сачук, координаторки ініціативи «Боротьба за права» Fight For Right щодо організації показів з тифлокоментарем, презентацію Ігоря Кофмана, технічного координатора, щодо підготовки локації для кінопоказу, Дарини Ніколенко, координаторки Мандрівного Docudays UA, щодо формування публічної програми та промоції фестивалю, правозахисника Володимира Яворського щодо дотримання авторських прав у роботі над фестивалем. Упродовж трьох днів семінару учасники та учасниці не лише обмінювалися досвідом роботи у своїх сферах, а й мали нагоду обговорити головну тему фестивалю «Рівні Рівності» та стратегії з промоції й розвитку Мандрівного Docudays UA під модеруванням тренерки та координаторки правозахисних проєктів з ГО «Центр Соціальна Дія» Саші Свердлової та правозахисника й члена Оргкомітету Docudays UA Володимира Яворського

У результаті Кінофестиваль пройшов у 28 вузах, зокрема в Інституті кримінально-виконавчої служби, 89 загальноосвітніх школах, 15 профтехучилищах, 113 бібліотеках, 17 коледжах, 7 академіях, зокрема в Академії ДПтС м. Чернігів, Національної академії Національної гвардії України, 12 гімназіях, 14 ліцеях, 16 кінотеатрах, 45 будинках культури, 25 центрах соцслужб, 15 музеях, 12 кафе, чотирьох готелях, 4 центрах зайнятості, 89 громадських організаціях, 6 прес-клубах, 19 міських та сільських радах, у 6 кіноклубах, 4 Правових клубах Prаvokator, Українській православній церкві Київського патріархату в м. Маріуполь, Полтавській обласній організації Національної спілки письменників України, Рівненському осередку Федерації дебатів України, Тячівському соціально реабілітаційному (абілітаційному) центрі для осіб з інвалідністю, у 3 Українських товариствах сліпих, 10 ОТГ, 8 Центрах БВПД (Кременчуцькому місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Горішньоплавнівському бюро правової допомоги, Червоноградському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Подільському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Чортківському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в м. Херсон, Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Херсонській області, Регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Хмельницькій області), Кодимському районному суді Одеської області, Громадському центрі правосуддя в м. Татарбунари, Господарському суді Сумської області, у 44-ій бригаді Збройних Сил України,

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

25 /


військовій частині А 1915 Збройних Сил України (Чортківський район), 10-й Гірсько-штурмовій бригаді Збройних Сил України (м. Коломия), Донецькому прикордонному загоні військова частина 9937, у військовій частині №3057 Національної гвардії України Східного територіального об’єднання, у 4 Головних управліннях юстиції (Головному управлінні юстиції у Львівській області, Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області, Головному управлінні юстиції у Тернопільській області, Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області), у 3 Головних управліннях Національної поліції України (Волинська, Донецька, , Сумська), в Управлінні патрульної поліції Харкова, у Головному управлінні Національної поліції м. Маріуполь Донецької області, Головному управлінні національної поліції в Сумській області, у 4 відділах з питань пробації (Центр пробації в Харківській області, Центр пробації Лівобережного району в Маріуполі, Маріупольського міського відділу уповноваженого органу з питань пробації Південносхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Північно-Східному міжрегіональному управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції), у 3 Центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (Білоцерківському, Дніпровському, Хмельницькому), у 30 колоніях для засуджених, 5 СІЗО (м. Хмельницький, м. Маріуполь, м. Рівне, м. Суми, м. Київ).

У межах спеціальної програми «Docudays UA для пенітенціарних закладів» були переглянуті документальні фільми та обговорення з правозахисниками в 30 виправних колоніях, 5 СІЗО, 5 навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби, 4 відділах з питань пробації (Центр пробації в Харківській області, Центр пробації Лівобережного району в Маріуполі, Маріупольського міського відділу уповноваженого органу з питань пробації Південно-східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Північносхідного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції). У колоніях та СІЗО взяли участь 8210 глядачів та глядачок. Після показів фільмів організатори й організаторки фестивалю у регіонах провели 1251 обговорення та дискусії («Булінг у педагогічному колективі», «Забезпечення рівних соціальних можливостей для людей із синдромом Дауна», «Чи можливо досягти рівності між людьми із різних соціальних верст?», «Бібліотека – як один з головних осередків антидискримінаційної освіти», «Права людини через документальне кіно», «Права людини для людей з особливими потребами», «Я людина і у мене є право на людську гідність!», «Толерантність та дискримінація», «Роль особистості в суспільно важливих процесах», «Відповідальність кожного в захисті прав людини», «Проблема ПТСР у військових», «Яке майбутнє у наших бібліотек?», «Запобігання та протидія дискримінації» у межах кампанії «Стоп булінг», «Протидія насильству в сім’ї», «Що для мене означає рівність», «Доступність для людей з порушеннями зору», «Бібліотеки як центри громад: виклики, можливості, стратегії

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

26 /


успіху», «Поняття толерантності й дискримінації», «Нацисти були в Німеччині. А в Греції? А в Україні?», «Стоп стигмі та дискримінації!»), 32 тренінги («Вступ про права людини для молоді», «Права дитини і права людини: спільне й особисте», «Недискримінаційні підходи в роботі поліцейських», «Участь громадськості у врядуванні», «Рівний – рівному: Я маю право!», «Кожен має право знати свої права», «Girl’s talks: дівчата не можуть?», «Що таке дискримінація?», «Еміграція вирішить питання мого щастя і щастя моєї сім’ї?», «Як працювати з дітьми, які представляють меншини», «Дискримінація за ознакою статі: застосування рішень ЄСПЛ у юридичній практиці», «Людина та її права, поняття, толерантність та дискримінація»), 23 семінари («Робота із документальними фільмами як з інструментом просвіти у сфері прав людини», «Захист репродуктивних прав для глухих підлітків та підлітків», «Стан дотримання прав люни в м. Кривому Розі», «Важливість принципів рівності перед законом і судом у судочинстві», «Поліція: «“зрада і ганьба” чи “служити і захищати”?», «Сучасна бібліотека – новий вимір», «Право на пам’ять», «Роль документального кіно у формуванні візій прав людини», «Удосконалення навичок виявлення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», «Коли “Маю право!” не просто слова», «Принцип рівності при прийнятті рішень у сфері шкільного самоврядування», «Боулінг та торгівля людьми», «Практичні аспекти реалізації прав людей з інвалідністю на місцевому рівні», «Захист прав учасників ветеранів війни Хмельницької області»), 8 круглих столів («Безпека в громаді», «Вивчення історії Голокосту у Верховинському районі», «Як зробити громаду більш безпечною?», «Забезпечення рівних можливостей у контексті створення територіальних громад в Україні», «Рівність –

основоположний принцип демократії», «Торгівля людьми, трудове рабство. Протидія-основні засади», «Я – громадянин правової держави»), 15 лекцій («Гендерне насильство в Україні і світі», «Рівні рівності. Формування в молоді активної громадянської позиції та ставлення до людської гідності як до найвищої цінності», «Механізми забезпечення прав людини і громадянина в умовах війни», «Що я знаю про права дитини», «Рівності прав людини та недискримінації», «Люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах», «Булінг і цькування в школах та вищих навчальних закладах, насилля в сім’ї», «Права людини на безпечне довкілля», «Права мігрантів», «Право на сім’ю», «Право на ідентичність», «Як захистити свої права», «Права і свободи», «Права та обов’язки»), 2 воркшопи («Рівні Рівності»), 14 фотовиставок («Глядач і документальне кіно», «Кожен має право знати свої права», «Краса без кордонів», «Ми були тут», «Світ моїх можливостей», «Сіра зона, Людина, Доля», «Рівність та права людини», «“Сіра зона” – життя людей»), 5 «Живих Бібліотек» («Стереотипи, які породжують упередження та дискримінацію», «Толерантність. Рівні рівності»), філателістична експозиція «Права людини у філателії», 7 майстер-класів («Гідність і права людини», «Як близьким людям навчитися жити з людиною, яка повернулася з війни?», «10 простих порад для тих, хто планує працювати за кордоном»), вуличну акцію «Кухнярівності», конкурс анімації на тему прав дитини, майстерню жестової мови, скайп-конференцію правових клубів Pravokator: Львів, Харків, Одеса, Дніпро, дебатний турнір «Рівні рівності», виїзний кінолекторій #СтопБулінг, інформаційну кампанію «СТОП – насильство», акцію до Міжнародного дня

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

27 /


з прав людини «Права людини, механізми захисту прав людини», дебати «Освіта в Україні: ЗА– ПРОТИ?». А також провели зустріч із суданським режисером та журналістом Ясир Фаїзом, з режисером «Гірчиця в садах» Пьотром Армяновським, онлайн-спілкування з режисеркою стрічки «Вихідний» Жанною Максименко-Довгич, з режисеркою фільму «Явних проявів немає» Аліною Горловою, творчу зустріч «Від волонтерки до режисерки» з волонтеркою Docydays UA, режисеркою та сценаристкою Оксаною Артеменко, Skype-спілкування з героїнею стрічки «Явних проявів немає» Оксаною Якубовою, зустріч з режисером фільму «Вєаюфром» Дмитром Лавриненком, майстер-клас «Кіно очима режисера» від Романа Бондарчука про те, як знімається документальне кіно, перегляд промороликів «Я маю право», конкурс дитячих плакатів «Рівні рівності», виставу для підлітків «Стоп боулінг» молодіжного театру «І по всьому», провели акцію «І чим ми різні?» до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом, «Правовий лайфхак для молоді» з прав людини та можливості їх захисту, флешмоб до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, флешмоб: Free Сенцов и Кольченко / Написання поштівок політв’язням, конкурс буклетів «Профилактика булінгу в школі», діалог з глядачами та глядачками «Молодь у правовому полі», годину правової інформації «Підлітки та їхні проблеми», інтерактивну гру «Загальні правила людини. Плавання до нової землі», турнір правознавців «Я і мої права», акцію «Стіна прав людини», групову гру «Країна гідності», дебатну гру «Життя правозахисників в Україні. Право на справедливий суд в Україні», виставку літератури «Рівність і право», «Що я знаю про права людини та дискримінацію», гру «Країна гідності».

Цьогоріч Мандрівний Docudays UA долучився до « КАМПАНІЇ ПРОТИ ДИСКРИМІНАЦІЇ » та « КАМПАНІЇ ПРОТИ БУЛІНГУ », у межах яких відбулися численні правоосвітні семінари й тренінги. У межах «Кампанії проти дискримінації» координатори Docudays UA провели 35 правоосвітніх заходів кампанії «Я маю право!» за допомогою фахівців 33 місцевих центрів безоплатної правової допомоги та 16 представників територіальних управлінь юстиції. Окрім цього, 5 подій передбачали формат «Живої бібліотеки». Завдяки «Живим бібліотекам» усі охочі мали можливість поспілкуватися і дізнатися про досвіди людей, які часом є дискримінованими за певними ознаками та/або виключеними з публічного простору. Регіональний координатор Володимир Каплун розповів про те, як відбувалася «Жива бібліотека» у Харкові, серед живих книг якої були незрячий підприємець, мама дитини з інвалідністю, жінка, яка погано чує з дитинства, але хоче почути; відкритий гей; людина, яка працює з біженцями та переселенцями. Цього року на Мандрівному вперше показали фільм із тифлокоментарем для людей з обмеженнями зору, що також було частиною «Кампанії проти дискримінації». Про інклюзивний показ стрічки «Віддалений гавкіт собак», яка стала фільмомвідкриттям Мандрівного в Харкові, розповіли координатори фестивалю в Харкові Юрій Чумак і Володимир Каплун. Усього пройшло 10 таких показів у містах Кременчук, Львів, Харків, Маріуполь, Одеса, Рівне, Хмельницький.

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

28 /


У межах «Кампанії проти булінгу» в Ужгороді, наприклад, пройшли покази для школярів, студентів та мешканців міста. Глядачі побачили та обговорили фільми «Мовчазна війна»» та «Дорослі» в Ужгородському національному університеті. Покази супроводжувалися інформаційними кампаніями від Міністерства юстиції «СТОП насильство» та «СТОП булінг». До того ж 20–21 листопада освітян(к)и Ужгорода обговорювали проблеми шкільного середовища через призму участі та самоврядування під час семінару «Принцип рівності під час прийняття рішень у сфері шкільного самоврядування». Уперше учасники мали можливість зануритися в атмосферу спільної дводенної співпраці батьків, педагогів та учнів. Крім того, до Дня захисту прав людини в межах «Кампанії проти булінгу» управління освіти Ужгородської міської ради організувало панельну дискусію «Булінг у педагогічному колективі». У Полтаві відбулася вистава молодіжного театру «І по всьому», спрямована проти будь-яких проявів дискримінації та булінгу. Форма сучасного театру дозволяє максимально включити глядачів у процес вистави, залучити підлітків до обговорення, створити безпечний простір та атмосферу довіри, долучити експертів.

До кінопрограми Мандрівного Docudays UA увійшли 22 фільми. Низка показів відбулася за участю режисерів та режисерок фільмів («Гірчиця в садах», реж. Пьотр Армяновський; «Явних проявів немає», реж. Аліна Горлова; «Веяюфром», реж. Дмитро Лавриненко). 22 листопада відбувся спільний показ фільму «Мовчазна війна» у 4-х правових клубах Prаvokator в Україні: Львів, Одеса Дніпро, Харків з подальшим обговоренням за допомогою телемоста. Окрім цього, регіональні координатор(к)и організували вуличні акції, поширювали буклети правозахисних партнерських організацій. Таким способом фестиваль вибудовує діалог між різними аудиторіями й надає правозахисникам можливість використовувати документальне кіно як один з інструментів для комунікації, а також доступ до нових аудиторій. Також у межах Мандрівного Docudays UA в мистецькому центрі «Галерея ІЛЬКО» в Ужгороді відбулася фотовиставка Сергія Моргунова «Yo Lo Vi», або «Я це бачив». Фотограф прагнув показати абсурдність війни через звернення до феноменів страху, самотності, порожнечі та емоційного вакууму. Усього пройшло 14 фотовиставок («Глядач і документальне кіно», «Кожен має право знати свої права», «Краса без кордонів», «Ми були тут», «Світ моїх можливостей», «Сіра зона, Людина, Доля», «Рівність та права людини», «“Сіра зона” – життя людей»).

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

29 /


КІЛЬКА ВІДГУКІВ З ПОКАЗІВ МАНДРІВНОГО DOCUDAYS UA-2018:

Бердянськ, Наталія, 15 років, глядачка фільму «Коли я чую спів птахів»: Що ми цінуємо в цьому житті? Коли, за яких умов наші цінності змінюються? Що робити, коли ти потрапляєш у нові, складні для тебе умови? Хто може допомогти? Питань виникло дуже багато. Та зрозуміла, що ми, кожен з нас, може зробити свій вклад у реалізацію як своїх прав, так і прав тих, хто перебуває поряд з нами. Для цього не треба бути байдужим, потрібно діяти, працювати.

Львів, активістка «Феміністичної майстерні» Рімма Колода: Після фільму «Моє тіло – політичне» було обговорення за участі активістки Women’s Voices, транс*небінарної персони Юлії Кульчицької. Було порушене питання, кого зараховують до транс-спільноти, зокрема на прикладі сюжетних ліній фільму: «Термін “транс-людина” про те, що я визначаю себе сама/ сам/самі, а не мене визначають мої геніталії. Термін “трансгендерність” спектральний: включає як чоловіків і жінок, так і людей обох гендерів і людей поза цими гендерами». Один з глядачів звернув увагу на проблематичність того, наскільки перевтілюються в жінок колишні чоловіки з позиції фемінізму, адже феміністки часто виступають за зменшення тиску стандартів краси та того, щоб жінка мусила виконувати багато «б’юті практик», аби вважатися повноцінною жінкою. Цей феномен гіперфемінності зустрічається в транс-жінок через підвищену тривожність щодо несприйняття їх суспільством у тому гендері, з яким вони себе асоціюють. Також порушили проблеми, з якими стикаються трансгендерні люди в Бразилії і Україні. Одна з таких проблем – доступ до медичних послуг. Як зазначає один з транс-героїв фільму, він має складнощі з тим, аби звернутися до гінекологині, оскільки лікарки зазвичай – це жінки, які не готові сприймати тіла та права транс-людей. Така сама ситуація і в Україні. Утім, в Україні є певні покращення в останні роки, наприклад, спростили процедуру зміни гендерного маркера в документах: раніше людей змушували проходити низку комісій та за власний кошт робити стерилізацію, що було визнано антиконституційними вимогами. Глядачка поділились своїми приємними враженнями про фільм, який створив атмосферу прийняття та свободи в бразильській спільноті транс-людей. Однак Юлія зауважила, що в Бразилії доволі високий рівень вбивств на ґрунті ненависті стосовно ЛГБТ-людей. А в Україні така статистика не ведеться.

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

30 /


Івано-Франківськ, глядачка фільму «Явних проявів немає» Наталя Чайківська, учителька, дружина військового: Від самого початку мене зацікавила назва фільму. Уже 3 роки поспіль мене турбує відповідь на питання «Чому?». Чоловік прийшов після війни живий, неушкоджений, а спільної мови знайти й досі не пощастило. Мене дуже цікавило, що відчуває людина в мирному житті, повернувшись додому. І тут, з перших кадрів фільму, спостерігаєш щось таке дуже знайоме... Замкненість. Непереборне бажання тиші, якої годі знайти... Відсутність друзів... Тобто друзі є, але якось не дружиться їм з нами після АТО. Самотність... На обговоренні прозвучало, що не показано епізоди стосунків удома. Здогадуюсь чому. Їх просто нема. Чужі люди... Відсутність апетиту, сну, агресія і апатія, наче все закінчилося, що було добрим. Героїня сказала аксіому: їх не можна допускати в мирне життя, в їхніх інтересах! Спочатку всіх до єдиного без обговорення в госпіталь на медикаментозне лікування! Та про що говорити, коли приїхавши зі сходу, на 4-й день чоловік був вимушений піти на роботу, до школи, у дві зміни! Ніхто відпустки не дав і не пропонував! Отак досі мій чоловік фізично в школі, а всередині в АТО, і тільки не зі мною. Я весь фільм не могла стримати сліз. Повірте, у мене вони давно застигли непорушно. Я вдячна героїні за те, що вона заговорила. Не говорить ніхто.

Тернопіль, Олександр Степаненко, регіональний координатор Docudays UA, про фільм «Ex-Libris: Нью-Йоркська публічна бібліотека»: Фільм про те, що сучасні бібліотеки – це не лише книжки та комп’ютери, це також люди, які наповнюють творчим життям свої спільноти. Це й справді «стовпи демократії» у сучасному світі, адже лише освічені та відповідальні громадян(к)и можуть вповні скористатися благами свободи, прав людини та конституційного ладу. У двадцять першому столітті темп оновлення знань став настільки стрімким, що людині недостатньо закінчити школу та університет – учитися необхідно впродовж усього життя. Таку можливість їй може надавати сучасна бібліотека. Нарешті досвід різних країн переконує в тому, що найбільш сталі результати розвитку демонструють саме «економіки, побудовані на знаннях».

ІНФОРМАЦІЯ В ЗМІ Під час проведення Мандрівного фестивалю відбулися 32 прес-конференції та 2 медіа-брифінги. Під час проведення інформаційної кампанії фестивалю використовувалися різні джерела поширення інформації. Про події фестивалю вийшло 755 публікацій і сюжетів у ЗМІ (національних, регіональних, місцевих, онлайн-медіа, включно із соціальними медіа та сторінками партнерських інституцій).

XV МАНДРІВНИЙ DOCUDAYS UA

31 /


ІІІ. ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ МЕДІАПРОСВІТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

XV DOCUDAYS UA

32 /


XV DOCUDAYS UA

33 /


XV DOCUDAYS UA

34 /


Починаючи з 2013 року наша команда змогла побудувати унікальну для України Мережу кіноклубів Docudays UA в усіх регіонах, включаючи прифронтові райони на сході України й навіть у АР Крим. Також ми створили актуальний безкоштовний онлайн-ресурс DOCU/КЛУБ (http://docuclub.docudays.ua) для охочих відкрити кіноклуб, отримати колекції фільмів про права людини, навчитися обговорювати їх з різними аудиторіями та використовувати його для просування Кампанії за права людини в Україні з використанням інструментів Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Мережа кіноклубів Docudays UA дозволяє постійно та методично ставити на порядок денний цінності прав і свобод людини у важкодоступних для правозахисних НДО аудиторіях (школярі, учителі, викладачі вишів, творча молодь, засуджені, працівники кримінально-виконавчої системи, відвідувачі бібліотек, поліцейські, сільські жителі найвіддаленіших районів, зокрема в Луганській та Донецькій областях).

Усього у вищих навчальних закладах, бібліотеках, школах, ліцеях, НДО, дитячих таборах:

На кінець 2018 року в Україні працювало 207 кіноклубів, які провели 1727 показів фільмів та обговорень за участі 37 439 глядачів та експертів з прав людини.

Кіноклуби стали постійними освітніми центрами про права людини в маленьких і великих містах та селах країни, які послідовно сприяють підвищенню рівня обізнаності громадськості про демократичні цінності, основні права та громадянські свободи для дуже різних цільових аудиторій. Ми вважаємо це унікальним інструментом боротьби за права людини в нашій країні.

показів – 324;

глядачів – 10 516.

Усього в навчальних закладах ДПтСУ: •

показів – 66;

глядачів – 1 246 .

Усього в системі органів ДПтС України: •

показів – 1 240;

глядачів – 25 677.

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

35 /


Для проведення показів, обговорень і занять у кіноклубах медіапросвіти з прав людини Docudays UA ми створили й видали дві колекції з 18 фільмів (для старшокласників, студентів і молоді та установ і навчальних закладів Державної кримінальноївиконавчої служби України). Створили й видали два методичних посібники для кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA. До них, зокрема, увійшли сценарії просвітницьких заходів у галузі дотримання прав людини з використанням фільмів Docudays UА нової колекції у школах, вузах, громадських організаціях, зокрема молодіжних, та в навчальних закладах і виправних колоніях Державної кримінальної-виконавчої служби України. Методичні посібники розіслані керівникам та модераторам кіноклубів та розміщені на сайті DOCU/КЛУБ для зареєстрованих користувачів за посиланням http://docuclub.docudays.ua/teaching/metodichni-posibniki/

Продовжуємо постійно наповнювати матеріалами онлайн Центр медіапросвіти з прав людини Docudays UA http://docuclub.docudays.ua. Ресурс розвивається та підтримується як робочий інструмент для всіх, хто співпрацює із фестивалем Docudays UA та цікавиться документальним кіно та правами людини, але насамперед він призначений активістам кіноклубів Docudays UA, модераторам дискусій, педагогам, організаторам Мандрівного фестивалю Docudays UA в регіонах. Зараз сайт має нову, більш зручну веб адресу. Оновився зовнішній вигляд сайту: зокрема, на головній сторінці додали зручний слайдер, для того щоб демонструвати найцікавішу добірку матеріалів за весь час. Також у експериментальному режимі працює мапа кіноклубів Docudays UA, яка візуалізує мережу, що охоплює всю країну: http://docuclub.docudays.ua/locations/.

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

36 /


Поточні новини, анонси подій Мережі кіноклубів Docudays UA, практичні поради експертів щодо проведення дискусій після перегляду фільмів, корисну інформацію зі сфери захисту прав людини, матеріали та статті, що можуть допомогти модератор(к) ам підготуватись до показів і занять у DOCU/КЛУБах, інтерв’ю з режисерами, чиї фільми ввійшли в колекцію, інтерв’ю з відомими правозахисниками, доповіді про стан дотримання прав людини в України тощо поширюємо через Facebook-сторінку. Для ефективнішого промо проєкту ми змінили назву сторінки на більш лаконічну та найбільш використовувану «Кіноклуби Docudays UA» (Центр медіапросвіти з прав людини Docudays UA): www.facebook.com/online.mediacenter.docudays/ Для зручнішого пошуку інформації та популяризації проєкту ми використовуємо хештеги: #docuclub #docuclub2018 #docuclub2019 Для зручнішого пошуку інформації та популяризації нової колекції кіноклубів: #newcollection Продовжує наповнюватися фотогалерея сторінки: www.facebook.com/online.mediacenter.docudays/photos/?tab=albums Активно продовжує роботу закрита група для керівників та модераторів кіноклубів «Docudays UA professional»: www.facebook.com/groups/1150165628335526.

Група працює як платформа для спілкування та обміну досвідом керівників та модераторів усієї мережі кіноклубів Docudays UA. Зараз кількість учасників групи становить 204 особи. Знайти відгуки членів кіноклубів можна у facebook-групі Docudays UA professional: https://www.facebook.com/groups/1150165628335526. Фотоальбом: https://www.facebook.com/online.mediacenter.docudays/photos.

ВІДГУКИ В ЗМІ Про діяльність проєкту у звітному періоді вийшло 702 публікацій та сюжетів у ЗМІ, на сторінці Центру медіапросвіти з прав людини Docudays UA у Facebook https://www.facebook.com/online.mediacenter.docudays, а також на сайті DOCU/КЛУБ http://docuclub. docudays.org.ua.

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

37 /


КІЛЬКА ВІДГУКІВ ПРО РОБОТУ ПРОЄКТУ ВІД ЙОГО У ЧАСНИКІВ ТА АУДИТОРІЇ:

Світлана Арабаджи, керівниця кіноклубу «Human Rights» у Маріуполі: «Наш кіноклуб Docudays UA “Human Rights” діє при студентському історико-археологічному товаристві МДУ в Маріуполі. Уже четвертий рік поспіль улітку ми їдемо на Закарпаття як волонтери до Чинадіївського замку, або, як його ще називають, Замку «Сент-Міклош», і допомагаємо в збережені його культурно-історичної спадщини. Тут студенти-історики займаються дослідженням замкової будівлі, яку звели в 14 столітті. І цього літа під час практики також проводили покази. Один з них був просто неба – ми дивилися фільм «Це моя земля». А другий – «Коли-небудь ми станемо щасливими» – провели у великому ангарі на території замку. Одразу після фільму запитую у своїх глядачів, як вони себе почувають? Що тут для них було важливого? Найбільше зрезонував у аудиторії саме фільм «Це моя земля». Адже студентам-історикам було цікаво спостерігати на прикладі цієї стрічки, як люди, які проживають на території однієї країни, але мають різне бачення її минулого, ставляться до конфлікту. Звісно, виникли паралелі із сьогоденням нашої України й питання про те, що ми будемо робити потім, коли почнеться реінтеграція, і яким буде наше майбутнє».

Перегляд фільму «Голосуйте за мене, будь ласка!», режисера Вейдзюнь Чена. Пересувний кіноклуб Docudays UA «ДУМАй!» у Площанській школі Великобурлуцького району Харківської області. Учениця 9-го класу: «Ви показали нам фільм про вибори в Китаї, але в ньому ми побачили багато схожого з Україною. Адже і в нашій країні під час виборів нечесні дорослі кандидати намагаються купувати голоси. Переконана, що коли я стану виборцем, голосуватиму через переконання, а не «за гречку».

На виїзному показі Кіноклубу Docudays UA при Центрі інформації про права людини фільм «Українські шерифи» режисера Романа Бондарчука дивилися студенти із сімнадцяти університетів України, ось один з відгуків: «Фільм сподобався як способом розкриття проблеми, так і художнім вирішенням. Стрічка динамічна та глибока, подекуди з вельми драматичними, ба навіть трагічними епізодами. Напевно, природність і оптимізм, які, незважаючи ні на що, притаманні головним героям фільму, сприяли тому, що відчуття спустошеності, безнадії та безвиході не огорнули душу наприкінці перегляду».

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

38 /


Олег Дука, координатор мережі постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA у навчальних закладах пенітенціарної системи України: «Звісно, нас цікавлять фільми, через які можна порушувати проблеми, пов’язані з пенітенціарною діяльністю. Наприклад, у кіноклубній колекції є фільм «Нове життя Ґоґіти». Він розповідає про дуже актуальну проблему, яка існує в установах, думаю, усього пострадянського простору. Події у фільмі розгортаються в Грузії: засуджений, який щойно звільнився, знайомиться із жінкою через Інтернет. Такий сценарій доволі поширений серед засуджених, а стосунки в ньому часто мають маніпулятивний характер. Однак цей фільм, принаймні у кадрі, закінчується хепі-ендом – весіллям. Як на мене, «Нове життя Ґоґіти» – дуже хороша стрічка для розвитку дискусії як із персоналом, так і з засудженими. Але, звісно, обмежуватися тільки тюремною тематикою – неправильно. Ми також прагнемо проводити покази на теми екології, дотримання основоположних прав людини, демократії, протидії жорстокості та свавіллю...

Дуже часто аудиторія запитує: «А як далі розвивалася історія та що далі відбулося із цим героєм?». Саме навколо цього питання розгортаються дискусії. Героя можуть засуджувати та критикувати, але аудиторію хвилює, чи склалося добре його подальше життя. Нерідко дискусія спонтанно виникає і між самими глядачами. У кіноклубній колекції є фільм «Металобрухт». Головний герой стрічки Фєнік, позитивний і кумедний хлопець, живе в непоказній хатині з дівчиною, збирає металобрухт, отримує за нього якісь кошти й купує продукти та алкоголь. Таке його життя: шукає металобрухт, здає його, їсть, п’є, потім гроші закінчуються – і цикл повторюється. Коли я показував цей фільм в одній з установ, деякі засуджені почали сміятися з Фєніка. На що інші засуджені зауважили: «Із чого ви смієтеся? Ви ж про себе фільм дивитеся». Одразу зрозуміло, що люди, які потрапили за ґрати, мають багато в чому схожу долю. От чому і підбір, і колекція, і самі фільми є важливими. Насамперед тому, що вони дають можливість людям більше зрозуміти себе й навколишній світ».

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

39 /


Вікторія Ткаченко, модераторка Кіноклубу Docudays UA при Старобільській районній бібліотеці для дорослих: «6 вересня 2018 року відбулося засідання правового кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA «На дванадцяти стільцях», зареєстрованого на базі Старобільської центральної районної бібліотеки. Разом з професійним ліцеєм №93 у 2018 році ми почали працювати ще й у межах реалізації проєкту «Я маю право!» та запросили до активної співпраці ведучих спеціалістів соціальних та державних служб, психологів та адвокатів. У новому навчальному році ми продовжуємо плідну співпрацю та вітаємо нових слухачів у нашому дружньому колі. Початок навчального року – це завжди нові люди, яким хочеться розповісти набагато більше, ніж це дозволяє час та рамки заходу. Цього навчального року до нас приєдналося багато нових студентів і ми почали з обговорення загальних питань прав людини, знання яких може допомогти їм у подальшому житті. А у світлі Євроінтеграційних процесів дуже важливо уміти відстоювати свої права на високому рівні, уміти захищати свою честь і гідність. На прикладі фільму «Габріель повідомляє з чемпіонату світу» (реж. Уельс Ван Дріль) ми спонукали дітей замислитись над необхідністю оперувати своїми правами; донести до них знання тих прав, які допоможуть їм у подальшому домагатися справедливості. Також для тих, хто тільки приєднався до нас, згадали основні статті Конвенції ООН про права дитини. «...Після літніх канікул нас не забули, багато з дітей підходили, питали, як справи, ділилися своїми враженнями та побажаннями. Дуже приємно так працювати, коли тебе пам’ятають, та хоча б одна особа щиро, від серця скаже тобі “дякую” – це означає, що наша робота пройшла не марно».

Альона Глазкова, модераторка кіноклубу Docudays UA у Кременчузі при організації «Простір ідей – Європейський клуб», громадська активістка, тренерка: «Наші покази завжди були непередбачуваними. Нашому кіноклубу вже понад 10 років (а 10 років тому почався наш перший проєкт про кіно). І непередбачуваність у тому, що, готуючись до кіноперегляду про ув’язнених, ти маєш підготуватися і до розмови про ромів, геїв, людей з інвалідністю чи вчительок. У нас на показах люди поводяться по-різному: одні малюють, або плачуть, або ж засинають (так, і таке буває), їдять, п’ють, у когось жужжать телефони чи кавовий апарат, жартують, балакають, заважають, не заважають і обговорюють побачене, почуте, придумане, уявне, різне... ...Багато часу виділили на прослуховування різних стереотипів. Говорили про відчуття жалю і про людську гідність (і що це означає). Дійшли згоди на моменті, що є люди добрі та злі, але то не залежить від кольору шкіру, етносу, гендеру, і всі вони мають людську гідність і рівні права».

Із метою розвитку, підвищення професійного рівня активісток і активістів Кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UА оргкомітет Фестивалю планує проводити семінари, методичні навчання, школи для модераторів, організовувати цікаві поїздки, поповнювати кіноколекції новими фільмами, розробляти нові методичні посібники, а також організовувати конкурси на кращі кіноклуби в різних сферах їхньої діяльності. Більше відгуків можна знайти за посиланням: https://www.facebook.com/groups/1150165628335526?resurrect_cookie=1#_=_

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

40 /


ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

41 /


ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

42 /


IV. ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

43 /


ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

44 /


ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

45 /


ПОСТІЙНОДІЮЧІ КІНОКЛУБИ DOCUDAYS UA

46 /


Платформа створена задля розвитку української кіноіндустрії, налагодження зв’язків з іноземними експерт(к)ами зі світу документалістики, створення українських кінопроектів. У 2018 році індустрійна платформа DOCU/PRO відбулася вдруге. У її межах пройшли тренінги для документалістів, пітчинги та майстер-класи. Так, 25 березня відбувся пітчинг B2B Doc: Producers meet Producers («B2B Doc: продюсери зустрічають продюсерів»). Молоді документалісти презентували свої кінопроєкти визнаним продюсер(к)ам документального кіно зі Скандинавії, Прибалтики та інших країн Європи, які зацікавлені в документальних історіях з пострадянських країн та Східної Європи, для організації міжнародної співпраці. Усього в межах події представлено 14 майбутніх фільмів з України, Вірменії, Білорусі та Грузії. 28 березня у форматі пітчингу були презентовані результати воркшопу «CIVIL PITCH: фільми громадської активності». У межах цього воркшопу представниці та представники громадського сектору, а також режисери й режисерки об’єднали досвід, знання та зусилля задля створення фільмів на гостросоціальні теми, цікаві широкій аудиторії. 8 українських проєктів представлено міжнародним експерт(к)ам та журі. Чотири найкращі проєкти отримали грошові призи на створення стрічок, які вже наступного року глядачі побачили на фестивалі Docudays UA. Призовий фонд нагород – 22 000 доларів США.

ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

47 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

48 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

49 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

50 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

51 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

52 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

53 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

54 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

55 /


ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

56 /


www.docudays.ua

ІНДУСТРІЙНА ПЛАТФОРМА DOCU/PRO

57 /


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.