Flaput mei 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Blommemoanne

Maaie 2018


WOUDSTRA BORGERS - IRENES BILDTSTAR Menno van Coehoornwei 27 Britsum, tel. 058 - 257 1670

Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Beste lezers, Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede, En bûnzje troch ús ieren om! Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde, It Fryske lân fol eare en rom. Refrein: Klink dan en daverje

fier yn it rûn. Dyn âlde eare, o Fryske grûn! Klink dan en daverje fier yn it rûn. Dyn âlde eare, o Fryske grûn! Tsja, Jelsum was even wereldnieuws maar of we daar nou zo blij van werden….Genoeg hierover, u kunt beter de mei-editie

van de Flapút even lezen, weer flink gevuld. Heel veel nieuws en foto’s dit keer over het Grien Festival, een evenement wat zich twee weken in Koarnjum heeft afgespeeld. Daar hadden we beter de wereldpers mee kunnen halen… Geweldige inzet

van veel vrijwilligers en samenwerking van dorpshuis De Bining, Nicolaaskerk, Túnmanswente en Stichting Martenastate, waar een klein dorp groot in kan zijn! U leest er alles over in dit nummer. Namens de redactie van de Flapút wensen wij u veel leesplezier! 3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeĂŤn? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna ProsĂŠ secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester Germ de Jong algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Doarpsbelang Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

Herdenking 4 mei Ook dit jaar wordt er weer een 4 mei herdenking gehouden op het kerkhof van Jelsum.

De herdenking wordt gehouden op vrijdag 4 mei te Jelsum. We komen om 19.45u bij elkaar bij de consistorie te Jelsum. Namens het bestuur van dorpsbelangen.

4


Dorpenteam Noord Omdat de gemeente Leeuwarderadeel per 1 januari 2018 is opgegaan in de gemeente Leeuwarden bestaat het gebiedsteam Leeuwarderadeel sindsdien niet meer. Een compleet nieuwe team, dorpenteam Noord, zit sinds 2 januari 2018 in het voormalige jeugdhonk van Stiens. Wij vallen onder de Coöperatie Amaryllis waar nog acht wijkteams onder vallen (in Leeuwarden en in Grou). Mensen kunnen tussen 9.00 en 12.30 bij ons binnen lopen met al hun vragen of zorgen. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, werk, inkomen, wonen of opvoeden van kinderen. Wij bieden hulp,

advies en ondersteuning aangepast op mensen hun situatie. Binnen onze organisatie werken we volgens het principe: één gezin, één plan, één sociaal werker. Dit houdt in dat mensen één contactpersoon hebben, ook wanneer er meerdere partijen betrokken zijn. Op dinsdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur en op vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur kunnen mensen bij ons terecht voor het Buurt Service Punt. Er zitten dan vrijwilligers klaar die mensen praktisch kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het aanvragen van uitkerin-

gen en toeslagen of het invullen van formulieren en belastingaangiftes. De hulp is gratis. Op iedere donderdagmiddag van 14.00 – 16.00 kunnen mensen binnenlopen voor het financieel spreekuur wat door twee vrijwilligers wordt verzorgd, en iedere donderdagochtend van 10.00 – 11.15 uur houdt een medewerker van WoonFriesland inloopspreekuur voor huurdersvragen.

Kortom, Dorpenteam Noord – loop gerust binnen.

5


6


Dorpsbelangen WIST U DAT: 

Er een melding is gemaakt van de slechte kantbestrating aan de Skierhûsterwei…

Het nog niet in orde is…

We na 2 weken Frisian Flag weer genieten van de rust…

En frisse lucht…

U altijd opmerkingen of ideeën naar Doarpsbelang kunt sturen…

De energiewerkgroep grote vorderingen maakt…

U hier binnenkort meer over hoort…

We vrijwilligers zoeken voor het schoonmaken van alle aanduidingsbordjes…

U bij Johan Tamminga terecht kan voor openhaard hout…

Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is…

Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra

voorzitter

Janna Prosé

secretaris

Mirjam van Heumen

penningmeester

Jaap Keizer

algemeen lid

Germ de Jong

algemeen lid

Algemeen emailadres Doarpsbelang Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl

7


Nieuws uit De Bining Afsluiting bijartseizoen Het biljart seizoen werd weer afgesloten met maatpartij op 10 en 13 april. Er werd in twee klassen gespeeld, een A en een B klas met elk 6 paren. Dus iedereen moest 5x biljarten verdeeld over de twee avonden. Het werd weer heel spannend. Uitslag A klas: 1e Lucas Rinsma en Douwe Hoekstra 8 punten en 131 carb.

2e Sjoerd Bakker en Evert Helfferich 3

e

7 punten en 118 carb.

Albert Span en Henk Jan Rijpstra

6 punten en 121 carb.

Hoogste gemiddelde (totaal van de 5 wedstrijden ) werd behaald door: Lucas Rinsma 1.90 , Sjoerd Bakker 1.80 en Albert Span 1.36

B klas: 1e Goffe Hoekstra en Bart Gietema 6 punten en 54 carb. 2e Roel Kuipers en Hendrik Boorsma 5 punten en 77 carb. 3e Henk Holtman en Dick Rijpstra

5 punten en 71 carb.

Hoogste gemiddelde ( totaal van de 5 wedstrijden )werd behaald door Roel Kuipers 0.84, Hans Rijpstra 0.80 en Andries Engbrenghof en Dick Rijpstra 0.76 Zijn er nog mensen die ook wel willen biljarten , zowel Dames en Heren meld je aan! Vol is vol! Dick Rijpstra. Dickrijpstra@live.nl

8


9


10


Meidielings Ingezonden stuk: De redaksje fan ús Flapút. Yn de kranten kinne we faak lêze dat der te min frouwen yn topfunksjes oan de slach binne. Wat is it dan goed te sjen dat yn ús

doarpen der 4 FROUWEN binne dy't de redaksje foarmje fan ús doarpskrante. Alle kearen mar wer ôfwachtsje oft der genôch kopij komt. En wat sjocht de Flapút der no kreas út. Alle moannen wer.

Yvon, Corrie, Beitske en Greetje: In kompliment foar jimme en ik soe sizze op nei nûmer 400. Sjoukje

—————————————————————————————————— Túnmanswente is in de meivakantie gesloten, van

maandag 30 april t/m vrijdag 4 mei 2018. Vanaf zaterdag 5 mei is de theetuin weer geopend en kunt u in de weekenden weer genieten van een heerlijk kopje koffie in de tuin! Ook de rest van de week, van maandag t/m vrijdag bent u van harte welkom om langs te komen. —————————————————————————————————— Vrijdag 20-04 was Dekema State in het programma hallo Nederland uitgebreid in beeld met de stinzenplanten.

Nog te zien op uitzending gemist. Wim Hoogendam

11


Huiskamertheater De Wier

12


13


Fryske kroechkwis fan Fryslân De leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân komt nei Talepaviljoen MeM yn Ljouwert! Op freedtemiddei 1 juny om 14:30 oere organisearret Praat mar Frysk fan de Afûk wer in Fryske kroechkwis. Diskear yn it Talepaviljoen MeM yn de Ljouwerter Prinsetún. Meidwaan? Jou dy mei dyn team (1-6 persoanen) fan hjoed ôf oan

op fia praatmarfrysk@gmail.com. Dielname is fergees. Der is muzyk, der is bier, wyn en fris en fansels de leukste fragen oer Fryslân, Ljouwert en it Frysk. De presintaasje is yn hannen fan stand-up comedian Douwe Gerlof Heeringa.

De Fryske Kroechkwis wurdt mei mooglik makke troch Sonnema Berenburg, Weidenaar Worst, Drukkerij Van der Eems en de Afûk. Graach oant sjen op freed 1 juny yn Talepaviljoen MeM yn Lân fan Taal! Praat mar Frysk organisearret sûn 2013 al Frysk kroechkwissen rûnom yn de provinsje. De Fryske kroechkwis yn Talepaviljoen MeM is alwer de 11e edysje. Praat mar Frysk is in kampanje fan de Afûk mei as doel Friezen bewust te meitsjen fan harren twataligens

en harren dêr grutsk op te meitsjen. Foar mear ynformaasje sjoch op www.praatmarfrysk.nl.

14


15


GRIEN FESTIVAL

Paasmaandag 2 april : aftrap Grien festival, een fietstocht met aansluitend een paasbrunch!

Het Grien festival

geopend door jonkheer Duco van Martena (in ruste). 16


17


GRIEN FESTIVAL De kleurrijke voortuin van Culturele Hoofdstad 2018 Het was veertien dagen feest in Koarnjum. Het park is drukbezocht en wordt almaar mooier nu de temperatuur oploopt. De samenwerking met de festivallocaties (Martenastate, Túnmanswente, Dorpshuis De Bining en de Nicolaaskerk) was intensief en krachtig. Belgische, Duitse, bezoekers uit de Randstad, maar vooral ook bezoekers van nabij hebben de “groene long” Koarnjum (opnieuw) ont-

dekt. Ook nu na de festivalperiode is het park vrij toegankelijk en kunt u bij de deelnemers terecht voor de activiteiten die worden georganiseerd op locatie. Veel initiatieven zijn uniek en eenmalig, andere krijgen een vervolg. Het festival zelf zal naar alle waar-

schijnlijkheid een tweedaags event voor de toekomst worden. Wat ligt er verder voor u op stapel: Het orgelconcert door Liuwe Tamminga, als slotconcert was ontroerend mooi. Op zaterdag, 18-08-2018 gaat er een unieke gebeurte-

nis plaatsvinden wat nog nooit eerder is vertoond in de Friese muziekgeschiedenis. Op één dag gaat Liuwe Tamminga de mooiste kerkorgels bespelen van de Friese elf steden. In elke stad wordt er een concert van een half uur gegeven. Deze Elfsteden Orgeltour zal worden uitgevoerd op een scala aan kerkorgels. Met elk zijn eigen geluid, daarom zal Liuwe, bij elk orgel een muziekthema uitzoeken waarbij het betreffende orgel tot zijn recht komt. Meer informatie hierover vindt u op www.liuwetamminga.nl

18


GRIEN FESTIVAL Stichting Martenastate bedankt de vrijwilligers, het publiek, de prorganisaties, deelnemende partijen, festivaldeelnemers, sponsoren, Friesland College, basisschool de Swirrel, initiatiefnemers, muzikanten, partners, personen en organisaties voor alle geleverde producten, diensten en activiteiten.

19


GRIEN FESTIVAL – PARK KOARNJUM

Muzyk&Wyn was eveneens een prachtige avond waar de ongeplande climax in Dorpshuis De Bining plaatsvond met een slotoptreden met alle deelnemende artiesten in een spontaan “Hallelujah”. Het

was een adembenemend optreden en is voor liefhebbers op Mooie Zondag 24 juni opnieuw te beluisteren. Gerrit Breteler, Regina Forte, GreatLake, zij treden opnieuw op in de Leeuwarder bin-

nenstad.

20


GRIEN FESTIVAL

21


GRIEN FESTIVAL “Stinzenflora� is het centrale thema bij de excursies in het park. Een diversiteit aan bezoekers bewondert niet alleen Park Martenastate, maar ook de Vlaskamptuin in Stiens en Dekemastate, Jongemastate en andere plekken. Er zijn contacten gelegd tot aan Gemeente Amsterdam, om kennis te delen en in de toekomst

kleurrijk aan elkaar verbonden te blijven.

Er bestaat een

stinzenfloramonitor via www.stinzestiens.nl om bloeimomenten online te

volgen.

22


23


GRIEN FESTIVAL Salonorkest Sinnema

100 jaar trad 4 april in Dorpshuis De Bining op tijdens het Grien festival.

En zaterdag 14 april: Skitterend! Wat in jĂşn; de klucht is hylarisch...... Dank team Vriendenkring!

24


.

25


GRIEN FESTIVAL

Haken in de kerk dinsdag 3 en 10 april en expositie ‘Het gehaakte kleed”

26


GRIEN FESTIVAL In de weekenden konden bezoekers aanschuiven bij de brunch.

Circus Witova mocht natuurlijk niet ontbreken op het Grien festival!

Slotconcert door internationaal organist Liuwe Tamminga, zondag 15 april in Nicolaaskerk.

27


Alde foto’s Kursus fan de lânboukoalle yn de jierren 1923-1924 of 1924- 1925 Dizze foto komt bij de fam. Nauta- Span út Stiens wei, mei de folgjende persoanen dêrop fan lofts nei rjochts: Efterste rige: Joh. Nicolay út Himpens, B. Visser út Huzem, A. Spoor út Lekkum, dan de Jelsumer Willem Teitsma , P. Jippes út Hallum en dan de Koarnjumer Bavius Span, heit fan de ynbringster fan dizze foto en A. Terpstra.

Foarste rige: W. Greidanus út Himpens, H. Stuit fan Snakkerbuorren, learaar K. Uilkeman en dan wer twa âld doarpsgenoaten, Jan Teitsma út Jelsum en Jelmer Brinkman út Koarnjum.

28


Alde foto’s Willem en Jan Teitsma hiene in túnderij yn Jelsum by DekemaState. It plak wêr’t de broers harren túnderij hiene is neitiids beplante mei únder oaren krystbeammen. Willem en Durkje Teitsma wennen yn de buorren, yn it hûs wer’t no

de yngong van Dekema-State is. Jan en Sietske Teitsma wennen op Finsterbuorren. Aukje en ik hawwe oardel jier neist harren wenne. Op it Tsjerkepaed yn Koarnjum wennen Bavius en Doete Span. Bavius Span hat lange jierren by it reitdekkers-bedriuw fan Hoekstra út Oentsjerk wurke. Neffens my hat hy earst efkes bij it reitdekkersbedriuw fan de famylje P. Van der Wal yn Koarnjum wurke, sy wennen op it earste spultsje oan de Martenawei. Yn de

jierren fan de oarloch is van der Wal syn bedriuw oernommen troch de fam. Hoekstra út Gytsjerk- Oentsjerk wer’t Bavius dus lange tiid wurke hat. En dan as lêste doarpsgenoat Jelmer Brinkman, hy wie in sweager fan Bavius Span. Hy wie net troud en hat wenne op it stee wer’t no Carlo en Dineke Zondervan wenje, it twadde spultsje oan de martenawei. Hy hie dêr buorkerij. Letter is hy ferhúze nei Medemblik yn Noard-Hollân en krige dêr wurk. Piet

29


Huiskamertheater De Wier

30


Zeg het met BLOM‌ voor al uw gelegenheidsbloemwerk bloembinderijblom.nl

Langebuorren 45A Stiens, 058-250 4691,

31


32


33


Dekema State

De maand april was een gezellige maand. Het stinzen-arrangement op 7 april is afgelast vanwege te weinig belangstelling. Wel deed op 10 april een grote groep van It Fryske Gea dit arrangement, en ze hadden er prachtig weer bij. Op dezelfde dag ontvingen wij de 4 jongste klassen van een basisschool. Dit was een

.

groot succes

34


Dekema State mei Zaterdag 5 mei zijn we gesloten, dan kunnen de vrijw illigers ook gezellig de stad in. Zondag 6 mei is de state wel open voor publiek, net als de overige weekenden in mei. 13 mei is het moederdag; leuk om moeder te verrassen met een cadeaubon, picknick of cadeaupakketje van Dekema State.

Het weekend van Pinksteren wordt weer een feest! Zaterdag 19 mei vieren w ij de dag van het kasteel. Diverse personen uit het verleden komen weer tot leven en stappen uit hun portret. Maar ook dienstmeisjes, niet geportretteerd, doen hun verhaal in de oude keuken en in de kelder waar zij hun werkzaamheden vroeger uitvoerden.

Op zondag 20 mei sluiten wij aan bij de theetuinenroute en zijn dit jaar dus wel open voor publiek (normaal zijn we de feestdagen gesloten) Kom dus gezellig genieten van een lekkernij van Nico en Aeltsje op ons terras! Beide dagen is de state van 13-17 uur te bezoeken, maar maandag 2e Pinksterdag is de state niet toegankelijk.

35


Dekema State In de Leeuwarder Krant stond op zaterdag 14 april een mooie aankondiging van onze expositie. Hierdoor konden wij ongeveer 250 bezoekers gastvrijheid bieden tijdens het museumweekend. Voor u als bewoner van Jelsum Koarnjum is het een thuiswedstrijd, dus u hoeft zich niet te haasten, de expositie loopt nog tot het einde van ons seizoen (28 oktober laatste dag) Ook was in dit artikel aandacht voor de manier van presenteren; de tekeningen zijn heel kwetsbaar en mogen niet aan hoge lichtwaarden blootgesteld worden, vandaar dat luiken en rolgordijnen gesloten zijn. Er is sowieso behoorlijk wat media-aandacht voor Dekema State en met name voor de stinzenplanten; Omroep max heeft op 20 april een item aan stinzenplanten gewijd (te bekijken via uitzending gemist), er zijn opnamen gemaakt in het kader van het project 11 fountains waarbij ze de omgeving van Leeuwarden in beeld willen brengen. In mei worden er nog opnamen gemaakt voor een project van liederen van Boudewijn de Groot in het Fries door Omrop Fryslan, en ook de komende maand zullen er opnamen gemaakt worden.

36


In de speeltuin van Jelsum tijdens oefening Frisian Flag/ steeds tussendoor vingers in de oren

Gehaakte Friese vlag, maakte ook deel uit van de expositie in Nicolaaskerk. 37


Gehaakte deken Martenastate Het verhaal achter de ‘Martena deken’ ‘Haak ook aan, haken is verbinden’ is wel heel toepasselijk voor deze deken. Sytske, een haakster en tevens enthousiast

vrijwilligerster in de Martenatuin. Zij bedacht dat het leuk zou zijn om voor het Grien Festival een deken met als thema Martenastate te maken. Met Aukje, die ze had leren kennen door de deken, werd gezamenlijk een ontwerp gemaakt. Tijden de open dag in januari, bij de opslag van de Grootste Gehaakte deken van de wereld, lag er een grote berg met gehaakte blokjes afkomstig uit het hele land. De dames zochten daar lapjes van hun gading, waarbij ook de voorraad van Skilhiem doorzocht werd. Sjieuwke van Dijk uit Koarnjum haakte nog wat ontbrekende blokjes en het in elkaar

zetten kon van start gaan. Iedere donderdag na de tuinwerkzaamheden reisde Sytske naar Aukje in Stiens voor werkbespreking (en een gezamenlijke lunch met een saucijzenbroodje). De bloemetjes, vlinders en vogels zijn gemaakt door Gerda. Al met al een prachtig voorbeeld van samenwerking Mienskip en ontstane vriendschappen!

(zie deken op blz. 40)

38


39


Gehaakte deken Martenastate

40


Nieuws van Ouderenproject HAAKPROJECT In de vorige FlapĂşt kon u lezen dat op dinsdag 3 en 10 april van 14.00

tot 16.00 uur een aantal haaksters uit Leeuwarden en Stiens in de kerk mee konden haken, ook

het handwerkgroepje van het Ouderenproject deed mee!

41


Nieuws van Ouderenproject Bloemschikken met Corrie! Dinsdag 17 april 2018 hebben alle vrouwelijke deelnemers van het Ouderenproject een mooi bloemstukje gemaakt onder de bezielende leiding van vrijwilliger Corrie van der Meer.

Heel gezellig en met prachtig resultaat!

42


Nieuws van Ouderenproject Komende data Ouderenproject U bent vanaf 15.00 uur op onderstaande data van harte welkom in Doarpshûs De Bining en aansluitend vanaf 17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan eten. Is het iets voor u om mee te doen, neem dan even contact op met één van de vrijwil-

ligers:

Aukje Keestra: 2572012 Corrie van der Meer: 2572550 Yvon Wolfslag: 2153671 Baukje Gietema: 8435161 Naomi Span-Hoogland: 2570765 Dit zijn de data tot aan de zomervakantie:

Dinsdag 8 mei 2018 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, rummikub) / handwerken Dinsdag 22 mei 2018 Activiteit: Hilda Dijksma is erfrechtspecialist in testamenten,

levenstestamenten en schenkingen en komt over deze onderwerpen een lezing geven. Dinsdag 5 juni 2018 Activiteit: spelletjes (sjoelen, biljarten, rummikub) / handwerken Dinsdag 19 juni 2018 Activiteit is nog een verrassing! Zomerstop Dinsdag 18 september 2018 begint het Ouderenproject weer. 43


Kalinder Za

28 april

Voorjaarsfair Dekemastate, zie pag. 33

Vrij

4 mei

Dodenherdenking, zie pag. 4

Di

8 mei

Ouderenproject, zie pag. 43

Za

19 mei

Concerts & More De Wier, zie pag. 12

Za

19 mei

Dag van het Kasteel Dekemastate, zie pag. 35

Zo

20 mei

Theetuinenroute TĂşnmanswente en Dekemastate

Di

22 mei

Ouderenproject, zie pag. 43

Vrij 25 mei

Concerts & More, zie pag. 12

Zo

3 juni

Concerts & More, zie pag. 12

Di

5 juni

Ouderenproject, zie pag. 43

Za

9 juni

Concerts & More, zie pag. 12

Vrij 15 juni

Concerts & More, zie pag. 12

Di

Ouderenproject, zie pag. 43

19 juni

vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 Dorpsfeest! 44


Tel. 06- 537 782 07

45


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen

Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Dorpenteam Noord

Na 1 januari 2018 heet Gebiedsteam Leeuwarderadeel voortaan Dorpenteam Noord. Het team blijft vanuit De Skalm in Stiens werken. U kunt daar iedere werkdag van 9.00 – 12.30 uur terecht. U kunt ook bellen. We zijn dagelijks bereikbaar via 14 058. Voor meer informatie over de dorpenteams kunt u kijken op www.lwdvoorelkaar.nl

Zorgaanbieders

Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (www.thfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of Helpboade dhr. Joh. van der Galiën:

46

058-257 4388 058-266 7722


Ynformaasje foar ús ynwenners Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl.

Vliegbasis Leeuwarden

058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

Zwembad It Gryn

Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en op zaterdag: 9-13 uur.

Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel.

0900-210 0215

Afvalkalender Grijze container (Sortibak): op vrijdag 11 en 25 mei Groene container (Biobak): op vrijdag 4 en 18 mei Biobak extra data: op zaterdag 12 en op donderdag 24 mei Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op

47


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

48


Tsjerketsjinsten Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum

Dei

Tiid

Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

GenovevatsjerDs. M. Hulzebos ke Jelsum/ dodenherdenking

4 mei

19.00

6 mei

9.30

10 mei

9.30

Ds.E.P. Muilwijk Nicolaastsjerke -Huis Koarnjum

13 mei

9.30

Ds.A. Bouman

20 mei

9.30

De Hoekstien Ds. M. Hulzebos Britsum.

27 mei

11.00

Tentdienst Ds. M. Hulzebos Britsum

De Hoekstien Dhr. H. Gileam Britsum/ Fryske tsjinst

Johannestsjerke Britsum.

49


Redaksje 38ste jiergong nr. 382

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: Rijnja Repro BV Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op banknûmer NL98 INGB 0004 3489 00 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

25-05-2018 14-05-2018

doarpskranteflaput@hotmail.com

50


51


Jelsum is wereldnieuws

52


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.