MUSIKKEN 1.21

Page 22

Tem

MUSIKKEN BYGGER BRO Af Mads Mazanti

I musikken mødes man på fælles grund I slutningen af januar samlede MUSIKKEN fire musikere til online samtale om sammenhold og musikalsk brobygning. Nana Pi Aabo Larsen, Bilal Irshed, Arne Würgler og Lone Wernblad bød flittigt ind til samtalen, der blandt andet rundede nye muligheder på baggrund af Covid-19 og ledte til konkrete forslag til Dansk Musiker Forbund som organisation. Her kan du læse et fyldigt uddrag af samtalen.

Nana Pi Aabo Larsen Saxofonist Komponist Jam-vært Dirigent Koncertarrangør Musikalsk iværksætter

22 ⁄⁄ MUSIKKEN

Foto: Peter Gannushkin

Foto: Tobias Plass


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.