Passepartout 5 - Werkboek 1

Page 1

asse artout asse artout

Auteur: Eddy Tant

Illustrator: Luc Van Royen

1 Salut !

2

Ils vont où ?

3

Vous êtes là ?

4 Tu as de la chance

• iemand ontmoeten en groeten

• afscheid nemen

• vragen en zeggen waar iemand naartoe gaat

• vragen en zeggen waar iemand zich bevindt

• een gelukkige verjaardag wensen

• een geschenk aanbieden

• verwondering uitdrukken en bedanken

Révision Contact 1 à 4

• klemtoon

• ç ➛ ça

• s tussen

2 klinkers ➛ maison

• ai - ain ➛ maisondemain

• oi ➛ moi

• ou ➛ séjour

• g ➛ gare

• g ➛ Georges

• ien ➛ bien

• de accenten • Des prénoms français • Chanson « Bonjour »

• het werkwoord aller

• ils / elles

• het werkwoord être

• un – une

• le – la – l’

• het werkwoord avoir

• een vraag stellen

• Bjr !

• Le monde francophone

• Où est la famille ? • Chanson « Tu es où ? »

• Un e-mail • Chanson « Bon anniversaire »

Inhoud Contact J'apprends Ik leer Coin de sons Klankenhoek Coin de grammaire Taalhoek Je lis Ik lees Culture Cultuur
schrijven
Pictogrammen video luisteren
M.M. xx Mon mémento 1 lezen
spreken S.O.S. S.O.S. xx 2 deux
mondelinge interactie
herhaling spelen met taal

Contact 1

Salut !

Héléna Bonjour, Adam.

Adam Bonjour, Héléna. Ça va ?

Héléna Oui, ça va. Ah ! Voilà Séverine.

Adam Salut, Séverine. Comment ça va ?

Séverine Ça va bien ! Et toi ?

Adam Moi ? Très bien.

Un peu plus tard, on se dit au revoir. Een beetje later nemen ze afscheid.

Séverine Au revoir, Adam. Salut, Héléna.

Adam À bientôt.

Adam À demain, Héléna.

Héléna Non. À ce soir, Adam.

Adam Ah oui. À ce soir.

Markeer met groen: Hoe nemen Séverine en Héléna afscheid van Adam?

Markeer met geel: Hoe groet Adam de meisjes?

3 trois Je leert iemand ontmoeten en groeten afscheid nemen

Nouveaux mots Nieuwe woorden à tot et en bien goed moi ik, (met) mij

ça het, dat toi jij, je, (met) jou comment hoe très heel, zeer, erg

Nouvelles expressions Nieuwe uitdrukkingen

bonjour goedendag Au revoir. Tot ziens.

salut hallo, dag À bientôt. Tot gauw. Ça va ? Gaat het? À demain. Tot morgen.

Comment ça va ? Hoe gaat het? À ce soir. Tot vanavond.

Ça va (très) bien. Het gaat (heel) goed. Voilà ... Daar heb je …, Daar is / zijn … oui non ja neen

1 Tu comprends les mots ? Begrijp je de woorden?

Kruis aan. Welke uitdrukkingen kan je gebruiken om afscheid te nemen?

❑ Comment ça va ? ❑ À demain.

❑ Au revoir. ❑ Bonjour.

Kruis aan. Hoe kan je antwoorden op de vraag Comment ça va ?

❑ Salut. ❑ Ça va bien.

❑ Voilà ... ❑ Oui.

Verbind wat samen hoort.

Comment ● ● revoir !

Au ● ● va très bien.

Ça ● ● ça va ?

Coin de sons Klankenhoek

bonjour – salut – au revoir – bientôt – demain

In het Frans ligt de klemtoon op de laatste lettergreep. De laatste letter spreek je niet altijd uit.

Jérôme – Séverine

Als het woord eindigt op een doffe -e, ligt de nadruk op de voorlaatste lettergreep.

Ç als in ça wordt als een s uitgesproken.

2 Prononce correctement. Spreek correct uit.

Éline demain ça salut Juliette au revoir Maurice bientôt bonjour Antoine

4 quatre

4 Bonjour !

Luister naar de dialogen. Groeten ze elkaar of nemen ze afscheid? Verbind het nummer met de juiste foto.

5 cinq
3 Ça va ?
Oui, ça va. Non. Ça va. Salut ! Oui, à ce soir. Non, à demain. Ça va très bien. Oui, à bientôt.
1 un ● 2 deux ● 3 trois ● 4 quatre ● ● ● saluer - groeten ● prendre congé - afscheid nemen ● ● 5 cinq ● 6 six ● 7 sept ● 8 huit Ça va ? Bonjour ! À ce soir ? Comment ça va ?

Coin de grammaire Taalhoek

Franse woorden hebben vaak één of meer accenten. Vergeet ze niet bij het schrijven.

é Séverine - Héléna è – à très – voilà

ô bientôt – Jérôme ç ça – François

Des prénoms français Franse voornamen

Filles1 en2 2018

1 des filles meisjes

2 en in

3 un prénom een voornaam

4 un nombre een aantal

5 des garçons jongens

Garçons5 en 2018

Markeer met groen: namen met een 'accent aigu'

Source: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3532172

5 Tu comprends le texte ? Begrijp je de tekst? Waarover gaat het krantenartikel?

6 Copie. Kopieer. Bonjour, Héléna.

Ça va ?

Très bien.

Au revoir, Séverine.

Salut, Adam.

À bientôt, Sacha.

7 Choisis la bonne réponse. Kies het juiste antwoord.

Ça va ? ❑ À demain. À bientôt ? ❑ Et toi ?

❑ Ça va bien.

❑ Voilà.

❑ Bonjour.

❑ Oui, à ce soir.

6 six
Rang Prénom Nombre 1 Emma 4369 2 Jade 3977 3 Louise 3766 4 Alice 3313 5 Chloé 3126
Rang Prénom Nombre 1 Gabriel 5419 2 Raphaël 4591 3 Léo 4446 4 Louis 4415 5 Lucas 3979
3 4 H B

8 Cherche le mot qui convient. Zoek het passende woord. Ça très bien.

9 Complète le dialogue. Vul de dialoog aan.

Gebruik daarbij Franse voornamen.

- Bonjour,

- Salut, Comment ?

- Ça Et toi ?

- va

Bonjour !

Kies een Franse voornaam, schrijf die op een kaartje en speld die op. Groet enkele klasgenoten en neem afscheid.

Bonjour. ➛ Salut.

Comment ça va ? Ça va ? ➛ Oui, ça va. Et toi ? Ça va (très) bien. Et toi ?

Au revoir. Salut. ➛ À bientôt. À demain. À ce soir.

7 sept
B S

Chanson Bonjour

Bonjour, bonjour

Comment ça va ?

Bonjour, bonjour

Ça va et toi ?

Bonjour, bonjour

Ça va très bien

Bon, bon, bonjour !

Bonjour, Philippe, bonjour, Céline

Bonjour, Antoine et Manon

Bonjour, Cédric et Amandine

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bonjour !

Refrain

Bonjour, Emma, bonjour, Sophie

Bonjour, Baptiste et Léon

Bonjour, Guillaume et Amélie

Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bonjour !

Salut, salut

À bientôt

À demain, à ce soir

Oui, oui ! Oui, oui !

À bientôt

Non, non

Au revoir !

Als Fransen elkaargroeten, geven ze elkaar een hand en (afhankelijkvan de streek)twee, drie,vierofzelfsvijfkussen.

Het woord ‘bonjour’ wordt gevormd door de woorden ‘bon’ (goed) en ‘jour’ (dag). Je wenst iemand dus een goede dag.

8 huit

Ils vont où ?

Séverine Bonjour, Nabil.

Nabil Salut, Séverine.

Tu vas où ?

Séverine Je vais au magasin.

Nabil Voilà Adam. Il va où ?

Séverine Il va à la maison de Thomas.

Nabil Et Olivier ? Et Léa ?

Ils vont où ?

Séverine Ils vont à la gare.

Nabil Voilà Héléna.

Séverine Où ça ?

Nabil Là, avec Sacha.

Séverine Salut, Héléna. Salut, Sacha.

Vous allez où ?

Héléna Nous allons à l'école.

Séverine Déjà ? À bientôt, alors.

Verbind wat past.

Séverine

Contact 2
Je leert vragen en zeggen waar iemand naartoe gaat 9 neuf
● ●
● ● le magasin
et Léa ● ● l’école
et Sacha ● ● la maison de Thomas
la gare Adam
Olivier
Héléna

Nouveaux mots Nieuwe woorden

l'école de school le, la, (l') de, het la gare het station où waar

le magasin de winkel je ik

la maison het huis tu jij, je aller gaan il hij

à (au) naar elle zij, ze alors dan nous wij, we avec met vous jullie, u de van ils zij, ze

déjà (nu) al elles zij, ze là daar, er

Nouvelles expressions Nieuwe uitdrukkingen

Tu vas où ? Waar ga je naartoe? Elles vont où ? Waar gaan ze naartoe?

Je vais à la gare. Ik ga naar het station. Elles vont au magasin. Ze gaan naar de winkel. Il va où ? Waar gaat hij naartoe? Vous allez où ? Waar gaan jullie naartoe?

Il va à la maison. Hij gaat naar huis. Nous allons à l'école. Wij gaan naar school. Où ça ? Waar?

1 Tu comprends les phrases ? Begrijp je de zinnen?

Kruis aan: welke foto past?

Je vais à l’école.

10 dix
Ils vont au magasin.
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑
Nous allons à la gare.

Coin de sons Klankenhoek

une maison – un magasin – vous allez

Een s tussen twee klinkers wordt als een z uitgesproken.

une maison – demain Let op de uitspraak.

Vous allez au magasin. – Nous allons ... Let op de verbinding.

2 Prononce correctement. Spreek correct uit. demain Vous allez au magasin. Nous allons à la gare. Alain la maison Demain, je vais à la maison.

3 Tu vas où ?

4 Où va tout le monde ? Waar gaat iedereen naartoe?

Verbind de personen met de plaats waar ze naartoe gaan.

11 onze
à
au
à la
à l'école
la maison
magasin
gare
● ● Olivier ● Margot ● Marie ● Simon et Sylvie ● Pierre et Cédric ● ● ●
vas où ?
où ? Je vais … Elle va …
… Nous allons …
Tu
Claire va
Il va
?
Antoine va où ? Vous allez où

Coin de grammaire Taalhoek

le verbe aller gaan

je vais ik ga

tu vas jij gaat

il / elle va hij / zij gaat

nous allons wij gaan

vous allez jullie gaan, u gaat

ils / elles vont zij gaan

5 On s'entraine We oefenen

Tu vas au magasin ?

Pierre va à la gare ?

➛ Oui, je vais au magasin.

➛ Oui, il va à la gare.

Liselotte va à l’école ? ➛ Non, elle va à la maison.

Vous allez à la gare ?

➛ Non, nous allons à l’école.

Complète avec la bonne forme du verbe aller. Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord aller

Tu … où ?

Cédric … où ?

Elles … où ?

Camille … où ?

Ils … où ?

Coin de grammaire

ils of elles

➛ Je … à la gare.

➛ Il … là.

➛ Elles … à l’école.

➛ Elle … à la maison.

➛ Ils … au magasin.

Julien et Nicolas vont à la maison. ➛ Ils vont à la maison.

Julien et Marie vont à l'école. ➛ Ils vont à l'école.

Sophie et Marie vont au magasin. ➛ Elles vont au magasin.

twee of meer jongens ➛ ils

jongen(s) met één of meer meisjes ➛ ils

twee of meer meisjes ➛ elles

6 On s'entraine

Complète avec je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles. Vul aan met …

Christophe va où ?

Et toi ? Tu vas où ?

Vous allez où ?

➛ … va à la maison.

➛ … vais au magasin.

➛ … allons à la gare.

Voilà Sacha et Claire ! ➛ … vont où ?

Voilà Julie et Arnaud ! ➛ … vont déjà à l’école.

Later leren we: à + la à la maison à + l’ à l’école à + le ➛ au magasin

12 douze

Thomas en

ligne

Bjr ! Oui, cv. Et toi ? Abi1to. AUJOURD'HUI Taper message

Slt ! Cv ?

7 Tu comprends le texte ? Begrijp je de tekst? Kun je de boodschap ontcijferen? Schrijf de zinnen voluit. Vergeet de accenten niet!

13 treize Bjr !
Cv tb. A2m1 !

8 Copie. Kopieer.

Tu vas où ?

Je vais au magasin.

Où ça ? À la gare ?

Vous allez à l’école ?

Non, nous allons à la maison.

Voilà Héléna !

Là, avec Sacha.

9 Note les mots à la bonne place. Noteer de woorden op de juiste plaats.

l’école - le magasin - la maison - la gare

10 Coche la bonne réponse. Kruis het juiste antwoord aan.

Sophie et Nicolas vont où ? ❑ Elles vont à la gare.

❑ Il va à la maison.

❑ Ils vont à l’école.

11 Relie les personnes avec la bonne forme du verbe aller.

Verbind de personen met de juiste vorm van het werkwoord aller

ils

vous

nous

14 quatorze
● ● allez
● ● vont
elle
● ● va
● ● allons je ● ● vont
et Julien ● ● vais tu ● ● vas Camille ● ● va H B B B
Marie

12 Complète avec la bonne forme du verbe aller.

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord aller

vais – vas – va – allons – allez – vont

Elle à l’école.

Ils déjà à la gare ?

Non, je à la maison.

Nous au magasin.

Tu à la gare ?

Welk Frans woord is gekleurd? _________________________________ Vergeet het accent niet toe te voegen!

Welke vervoeging ontbreekt? Vul die hier in: Vous _________________________________ où ?

13 Complète avec je – tu – il – elle – nous – vous – ils ou elles. Vul aan met …

Christophe va où ? ➛ va à la maison.

Et toi ? Tu vas où ? ➛ vais au magasin.

Vous allez où ? ➛ allons à la gare.

Voilà Justine et Jonathan ! ➛ vont déjà à l’école.

14 Réponds aux questions. Beantwoord de vragen.

Antoine va où ? Il va

Tu vas où ? Je

Jeanne va où ? Elle

Mathieu et Simon vont où ?

Amélie et Manon vont où ?

15 quinze
B B S

Le monde francophone

De Franstalige wereld

Canadaheefttweeofficiëletalen:hetEngels enhetFrans.EnkelindeprovincieQuébec overheerst het Frans als moedertaal.

Zwitserland kent vier officiële talen. Naast Frans zijn Duits, Italiaans en Reto-Romaans er officiële talen.

16 seize

Ongeveer 40 % van de Belgen spreekt meestal Frans. In de vijf Waalse provincies is Frans de officiële taal. Weet jij hoe die provincies heten?

FransisdeenigeofficiëletaalinFrankrijk. Sommige inwoners hebbenweleen andere moedertaal zoals Nederlands, Bretons, Catalaans, Italiaans ...

In de wereld zijn er volgens schattingen ongeveer 280 miljoen Franstaligen. Frans is daarmee de vijfde meest gesproken taal ter wereld. Je kan iemand ‘Franstalig’ of ‘francophone’ noemen als hij of zij geregeld Frans spreekt.

Zoek eens op in welke landen je nog Frans kan horen en spreken.

Ben je zelf al op reis geweest naar één van die landen?

17 dix-sept

Où vont-ils ?

We groeten elkaar, stellen vragen en geven een passend antwoord.

Tu vas où ?

Vous allez où ?

Il va où ?

Elle va où ?

Ils vont où ?

Elles vont où ?

➛ Nous Je Ils Elles Il Elle

vont allons va vais

à la gare. à la maison. à l'école. au magasin.

18 dix-huit

Contact 3

Vous êtes là ?

Papa Adam ! Tu es où ?

Adam Je suis ici.

Papa Où ça ?

Adam Dans le séjour.

Papa Et maman ?

Adam Elle est dans le garage.

Papa Et Sacha ? Et Séverine ?

Elles sont où ?

Adam Elles sont dans le bureau.

Papa Tu es sûr ?

Sacha ! Séverine !

Vous êtes là ?

Sacha Oui, nous sommes là !

Pourquoi ?

Papa Le diner est prêt.

Sacha Un instant, papa.

Onderstreep: Waar zijn Sacha en Séverine?

Markeer met geel: Welke delen van het huis komen hier voor?

19 dix-neuf Je leert vragen en zeggen waar iemand zich bevindt

Nouveaux mots Nieuwe woorden

un bureau een werkkamer, bureau être zijn

un diner een avondmaal dans in

un garage een garage ici hier

un instant een ogenblik pourquoi waarom

une maman een mama prêt(e) klaar

un papa een papa sûr, sure zeker

un séjour een woonkamer un(e) een

Nouvelles expressions Nieuwe uitdrukkingen

Tu es où ? Waar ben je? Ils sont où ? Waar zijn ze?

Je suis ici. Ik ben hier. Ils sont dans le bureau. Ze zijn in het bureau. Je suis dans le séjour. Ik ben in de woonkamer. Vous êtes là ? Zijn jullie daar?

Elle est où ? Waar is zij? Oui, nous sommes là. Ja, we zijn hier / er. Elle est dans le garage. Zij is in de garage. Le diner est prêt. Het avondmaal is klaar. Tu es sûr ? Ben je zeker?

1 Tu comprends la question ? Begrijp je de vraag?

Verbind wat samen hoort.

Vous êtes où ? ●

Tu es sûr ? ●

Il est où ? ●

Coin de sons Klankenhoek

● Oui, je suis sûr.

● Il est à l’école.

● Nous sommes dans le séjour.

oi moi – toi – pourquoi – un soir

De oi zeg je niet als hoi, maar wel als wa, zoals in wanneer.

ou un séjour – vous – où – bonjour – pourquoi

Als er ou geschreven staat in het Frans, spreek je die uit als een Nederlandse oe, zoals in voet.

g voor a, o, u un garage – une gare – un magasin – Margot g voor e, i un garage – Georges

De g kan in het Frans op twee manieren uitgesproken worden. Let op het verschil. Staat de g voor a, o of u, dan spreek je hem uit als in Garfield.

Staat de g voor e of i, dan spreek je hem uit als in Jeanne.

vous êtes - un instant

Let op de verbinding.

2 Prononce correctement. Spreek correct uit.

Un instant, maman. Vous êtes dans le séjour. Bonjour ! Moi, je suis Georges. Margot est dans le garage. Nous allons où ? Pourquoi ?

20 vingt

3 Tu es où ?

Pierre et Marie sont où ?

Je suis

Ils sont …

Julien est où ?

Vous êtes où ?

4 Où est tout le monde ? Waar is iedereen?

Nous sommes …

Camille et Féline sont où ?

Elles sont …

21 vingt-et-un
le séjour
à la
à l’école à
le magasin ici là
dans
dans le bureau dans le garage
gare
la maison dans
● Thomas ● Valérie et Pierre ● Papa et maman ● Marie et Sylvie ● ● ● ● ● ●
Julie
Tu es où ?
Il est …

Coin de grammaire Taalhoek

le verbe être zijn

je suis ik ben

tu es jij bent

il / elle est hij / zij is nous sommes wij zijn

vous êtes jullie zijn, u bent ils / elles sont zij zijn

5 On s'entraine We oefenen

Tu es dans le séjour ?

Vous êtes là ?

Il est à la maison ?

Virginie et Marie sont où ?

➛ Oui, je suis dans le séjour.

➛ Oui, nous sommes là.

➛ Non, il est à l’école.

➛ Elles sont dans le bureau.

Complète avec la bonne forme du verbe être. Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord être

Tu … où ?

Le diner … prêt ?

Vous … au magasin ?

Ils … là ?

➛ Je … dans le garage.

➛ Oui, il … prêt.

➛ Non, nous … à la gare.

➛ Oui, ils … là.

Complète avec je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles. Vul aan met …

Pierre et Marie sont où ?

Et toi ? … es où ?

Sophie est là ?

… êtes où ?

Coin de grammaire

➛ … sont à l’école.

➛ … suis dans le séjour.

➛ Oui, … est là.

➛ … sommes dans le bureau.

lidwoorden in het enkelvoud onbepaald lidwoord un, une bepaald lidwoord le, la, l’

mannelijk un garage un instant le garage l'instant

vrouwelijk une maison une école la maison l'école

voor een klinker le ➛ l’ la ➛ l’ l’instant l’école Leer altijd het lidwoord bij het zelfstandig naamwoord.

vingt-deux

22

6 On s'entraine

Vervang de lidwoorden, kijk indien nodig in het kader op de vorige pagina. un magasin ➛ le magasin le séjour ➛ un séjour un bureau ➛ … bureau le diner ➛ … diner une maison ➛ … maison un instant ➛ … instant une gare ➛ … gare une école ➛ … école

Où est la famille1 ?

La famille Michaud est à la maison.

Sacha et Léa sont dans le séjour et Adam est dans le garage. Dans un instant, ils vont à l’école.

Papa est prêt pour aller au magasin.

Et maman est encore2 dans le bureau.

Bientôt, elle va à la gare.

1 une famille een familie

2 encore nog

7 Tu comprends le texte ? Begrijp je de tekst?

Verbind wat samen hoort.

Sacha est ● ● au magasin.

Papa va ●

● dans le séjour.

Maman est ● ● à l’école.

Adam va ●

8 Copie. Kopieer.

Le diner est prêt.

Tu es sûr ?

Maman est où ?

Elle est dans le séjour.

● dans le bureau.

23 vingt-trois
H

9 Note les mots à la bonne place. Noteer de woorden op de juiste plaats.

le bureau – le garage – le diner – la maison – le séjour

10 Complète les dialogues. Vul de dialogen aan.

- Papa est _____________.

- ça ?

- le garage.

- Tu es _____________ ?

- Oui !

sûr ici où dans

- Valérie !

- Où ça ?

- , Nicolas.

Tu es prêt ?

- Pourquoi ?

- Nous allons à l’école.

11 Relie les personnes avec la bonne forme du verbe être.

Verbind de personen met de juiste vorm van het werkwoord être.

nous ● ● êtes

elle ● ● sommes

vous ● ● est

je ● ● es Léonie et Georges ● ● suis tu ● ● sont

12 Complète avec la bonne forme du verbe être.

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord être

suis – es – est – sommes – êtes – sont

Vous à la gare ? Ils là.

Elle __________________________ à la maison.

vingt-quatre

Tu __________________________ prêt ?

déjà avec voilà là

24
B B
Je ici. Nous à l’école. B B

13 Complète avec je – tu – il – elle – nous – vous – ils ou elles. Vul aan met …

Hélène est où ? ➛ est dans le bureau.

es sûr ? ➛ Oui, __________________________ suis sûr.

Vous allez dans le garage ? ➛ Non, __________________________ sommes dans le garage.

Voilà Céline et Sylvie ! ➛ sont déjà là.

14 Réponds aux questions. Beantwoord de vragen.

Tu es où ? Je

Arnaud est où ? Il

Olivier et Christophe sont où ?

Tu es où ?

In dit contact leerden we het werkwoord être. De helft van de leerlingen beeldt uit (alleen of per twee) waar ze zich bevinden. De andere leerlingen stellen vragen aan elkaar en geven een passend antwoord.

Tu es où ?

Vous êtes où ?

Il est où ?

Elle est où ?

sont suis sommes est B S

Ils sont où ?

Elles sont où ?

Nous Je Ils Elles Il Elle

dans le séjour. ici. là. dans le bureau. dans le garage. à l’école. à la gare. à la maison. dans le magasin.

25 vingt-cinq

Chanson

Tu es où ?

Tu es où ? Tu es où ?

Tu es où, où, où ? (2x)

Moi, je suis dans le séjour

Tu es dans le bureau (2x)

Tu es sûr ? Je suis sûr !

Tu es là, tu es là ! Là, là, là, là !

Tu es là ! Là, là, là, là !

Il est où ? Il est où ?

Il est où, où, où ? (2x)

Moi, je suis dans le bureau

Il est dans le garage (2x)

Tu es sûr ? Je suis sûr !

Il est là, il est là ! Là, là, là, là !

Il est là ! Là, là, là, là !

Elles sont où ? Elles sont où ?

Elles sont où, où, où ? (2x)

Moi, je suis dans le garage

Elles sont dans le séjour (2x)

Tu es sûr ? Je suis sûr !

Elles sont là, elles sont là ! Là, là, là, là !

Elles sont là ! Là, là, là, là !

Nous sommes ici ! Nous sommes ici !

Nous sommes ici, oui, oui ! (2x)

Nous sommes ici à la maison

Séjour, bureau et garage (2x)

Tu es sûr ? Je suis sûr !

Nous sommes ici, nous sommes ici, oui, oui !

Nous sommes ici, oui, oui !

Een trucje om het verschil tussen ‘où’ en ‘ou’ te onthouden: ‘WAAR is het accent?’

➛ Op het Franse woord voor WAAR!

26 vingt-six
‘Où’wordtgeschrevenmeteenkleinstreepje datwe accent grave noemen. ‘Ou’zonderaccentgravebetekent‘of’.

Tu as de la chance

Dring...

Adam Bonjour, Héléna.

Héléna Salut, Adam. Bon anniversaire !

Adam Merci.

Héléna J’ai un cadeau pour toi.

Adam Tu as un cadeau pour moi ?

Super ! C’est quoi ?

Oh, un ticket de cinéma !

Héléna Aimes-tu regarder des films avec de la musique ?

Adam Bien sûr. Merci beaucoup.

Dring...

Adam C’est qui ?

Papa Salut, Nabil ! Salut, Séverine !

Nabil Joyeux anniversaire, Adam. Nous avons un cadeau pour toi.

Adam Vous avez un cadeau pour moi ?

Qu’est-ce que c’est ? Un CD ?

Séverine Regarde.

Adam Un jeu vidéo moderne ! C’est formidable. Merci bien.

Papa Eh bien, Adam, tu as de la chance.

Adam Ça alors ! Je suis très content.

Markeer in het geel: Welke geschenken krijgt Adam?

27 vingt-sept
Contact
4
Je leert een
gelukkige verjaardag wensen een geschenk aanbieden verwondering uitdrukken en bedanken

1

Nouveaux mots Nieuwe woorden

un anniversaire een verjaardag regarder kijken

un cadeau een geschenk beaucoup veel

un CD een cd

bon(ne) goed

la chance het geluk content(e) tevreden, blij

un cinéma een bioscoop formidable formidabel

un film een film joyeux, joyeuse vrolijk

un jeu (vidéo) een (video)spel, game moderne modern la musique de muziek pour voor un ticket de cinéma een cinematicket qui wie aimer houden van quoi wat avoir hebben

Nouvelles expressions Nieuwe uitdrukkingen

Bon anniversaire. Gelukkige verjaardag. Bien sûr ! Zeker, natuurlijk! Joyeux anniversaire. Gelukkige verjaardag. Merci (beaucoup). (Heel erg) bedankt.

J’ai un cadeau pour toi. Ik heb een geschenk voor je. C’est formidable. Het is formidabel.

Super ! Geweldig! Tu as de la chance. Je hebt geluk.

C’est quoi ? Wat is het? Ça alors ! Nee maar!

Qu’est-ce que c’est ? Wat is dat? Je suis très content. Ik ben erg blij.

C’est un jeu vidéo. Het is een game. Aimes-tu regarder un film ? Hou je ervan een film te bekijken?

C’est qui ? Wie is het?

Tu comprends les

phrases ? Begrijp je de zinnen?

Verbind woorden en zinnen met ongeveer dezelfde betekenis.

Super !

Bon anniversaire ! ●

C’est quoi ?

● Qu’est-ce que c’est ?

● Formidable !

● Joyeux anniversaire !

Verbind de vraag met passende antwoorden.

C’est qui ?

Qu’est-ce que c’est ? ●

C’est où ?

Coin de sons Klankenhoek

ien bien – bientôt – bien sûr

● C'est ici.

● C’est Séverine.

● C’est un ticket de cinéma.

De klank ien spreek je niet uit als tien, maar als Lucien.

bon anniversaire – joyeux anniversaire – nous avons – ils ont Let op de verbinding.

28 vingt-huit

2 Prononce correctement. Spreek correct uit.

C’est très bien.

À bientôt ! Qu'est-ce que c'est ?

Bien sûr, j’aime le cadeau. Joyeux anniversaire, Julien ! Bon anniversaire !

3 Joyeux anniversaire !

Qu’est-ce que c’est ?

C’est quoi ?

C’est …

Tu aimes le … ?

Aimes-tu le … ?

Oui, bien sûr.

un jeu un ticket de cinéma un jeu vidéo

4 Est-ce une question ? Is dit een vraag?

Als je een vraagzin hoort, plaats je een vraagteken. In de andere gevallen plaats je een kruisje.

Coin de grammaire Taalhoek

le verbe avoir hebben

j' ai ik heb

tu as jij hebt

il / elle a hij / zij heeft

nous avons wij hebben

vous avez jullie hebben, u heeft

ils / elles ont zij hebben

29 vingt-neuf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 On s'entraine We oefenen

➛ Oui, j’ai un instant pour toi. Vous avez déjà un cadeau pour ce soir ?

Tu as un instant pour moi ?

➛ Oui, nous avons déjà un cadeau. La maison a un garage ?

➛ Oui, la maison a un garage.

Complète avec la bonne forme du verbe avoir. Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord avoir

Ils … déjà le CD ?

Qui … le jeu ?

Elles … un cadeau pour toi ?

➛ Non, demain.

➛ Virginie … le jeu.

➛ Oui, j’… de la chance.

Complète avec je, tu, il, elle, nous, vous, ils ou elles. Vul aan met …

Est-ce que Julie a le CD ?

Avez-… un bureau ?

Qui a de la chance ?

Coin de grammaire Taalhoek

poser une question een vraag stellen intonatievraag

➛ Oui, … a le CD.

➛ Oui, … avons un bureau.

➛ Moi, … ai de la chance.

Ça va. ➛ Ça va ?

Tu vas à la maison. ➛ Tu vas à la maison ?

De zin krijgt een stijgende toon en een vraagteken. inversievraag

Tu vas à la gare. ➛ Vas-tu à la gare ?

Elle est dans le bureau. ➛ Est-elle dans le bureau ? Vergeet het verbindingsteken niet.

vraag met est-ce que

Tu vas à l’école. ➛ Est-ce que tu vas à l’école ?

Il est dans le garage. ➛ Est-ce qu’il est dans le garage ?

'Est-ce que’ komt vooraan. De woordvolgorde blijft dezelfde. vraagwoordvraag

Il va où ? C’est quoi ?

C’est qui ? Comment ça va ?

6 On s'entraine

Stel een intonatievraag.

Nabil est prêt. Ça va bien. À ce soir. Elle va au magasin.

Stel een inversievraag.

Vous êtes là. Ils vont à la gare.

Tu es avec Thomas. Tu as le CD.

Stel een vraag met est-ce que.

Sarah est à la maison. Tu es content.

Vous avez le CD. Elle a le cadeau.

Vraagwoorden zijn onveranderlijk.

30 trente

Stel een vraagwoordvraag.

C’est ... ? ➛ C’est un ticket de cinéma.

C’est ... ? ➛ C’est Julien.

Il est … ? ➛ Il est là.

… ça va ? ➛ Ça va très bien.

Un e-mail Een e-mail

Message1

De : Anonyme.41575@pxp.ca

À : Vous

Sujet2 : TU AS DE LA CHANCE !!!

Bonjour !

Comment ça va ?

Tu as de la chance ! J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ?

Un jeu vidéo moderne. 500 € et le jeu est à toi : FR01 2345 6789 1011.

Merci et à bientôt !

Un copain3

7 Tu comprends le texte ? Begrijp je de tekst?

Wat voor e-mail is dit? Ontvang je zelf soms zulke e-mails?

8 Copie. Kopieer.

Joyeux anniversaire.

Qu’est-ce que c’est ?

Bien sûr.

Aimes-tu la musique ?

1 un message een bericht

2 un sujet een onderwerp

3 un copain een vriend

9 Cherche des mots avec le même son. Zoek woorden met dezelfde klank.

Kleur de woorden volgens hun uitspraak:

Met een s zoals in magasin: blauw. Met oi zoals in toi: groen. Met ou zoals in vous: rood. Met g zoals in garage: geel.

moi pour Margot au revoir bonjour Élise un soir elles ont quoi regarder un séjour Antoine

une maison

où nous une gare

31 trente-et-un
H B

10 Complète avec le mot interrogatif correct : comment – où – qui – quoi.

Vul aan met het juiste vraagwoord.

____________________ est là ? C’est Margot.

C’est ____________________ ? C’est un jeu.

C’est ____________________ ? C’est maman.

____________________ ça va ? Ça va bien.

____________________ vas-tu ? Je vais à l’école.

es-tu ? Je suis ici.

____________________

11 Relie les personnes avec la bonne forme du verbe avoir.

Verbind de personen met de juiste vorm van het werkwoord avoir

nous ● ● avez

elle ● ● avons

vous ● ● a

j' ● ● as

Jade et Margot ● ● ai

tu ● ● ont

12 Complète avec la bonne forme du verbe avoir.

Vul aan met de juiste vorm van het werkwoord avoir

ai – as – a – avons – avez – ont

Elle le cadeau pour demain ? Antoine déjà le cadeau.

J’ de la chance.

-vous un instant ?

-ils le CD ? Nous _____________________ de la chance.

13 Complète avec je – tu – il – elle – nous – vous – ils ou elles. Vul aan met …

_____________________ as le cadeau pour demain ? Pierre est là ? Oui et _____________________ a le jeu.

Avez-_____________________ un instant ?

Voilà Céline et Marie ! _____________________ ont le cadeau.

Voilà Antoine et Magali ! Super ! _____________________ avons de la chance.

Ont-_____________________ le cadeau ?

14 Fais des phrases correctes. Maak goede zinnen.

a pour un Elle moi cadeau pour ont jeu Ils toi un

trente-deux

32
B B
B B B

15 Complète avec les bonnes formes des verbes.

Vul aan met de juiste vormen van de werkwoorden.

est - êtes - sommes - suissont - es

Je _________________ dans le bureau.

Tu à la maison ?

Nous ici.

vont - vais - va - allez - vasallons

Ils _________________ à la gare.

Tu au magasin ?

Nous à l’école.

16 Copie la phrase, mais... Kopieer de zin, maar … Vervang de onderstreepte woorden door andere passende woorden.

Voilà le cadeau pour Margot.

C’est quoi ?

Aimes-tu la musique ? Bon anniversaire !

avons - ont - a - ai - as -avez

Elle _________________ un bureau ?

Vous un cadeau ?

Nous un diner.

Vier een echt verjaardagsfeestje in het Frans. Zorg voor een cadeau en voer een gesprek met de jarige. Luister samen naar vrolijke Franstalige feestmuziek.

Bon anniversaire ! ➛ Merci (beaucoup) !

Voilà un cadeau pour toi.

J'ai un cadeau pour toi. ➛

C'est ...

Tu aimes la musique ?

Tu aimes le CD ?

Tu aimes le jeu ?

Tu aimes regarder un film ?

C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un cadeau pour moi ? Super !

➛ Merci (bien) ! Bien sûr.

33 trente-trois
B M.M. 5 S

Chanson Bon anniversaire

J’ai un cadeau pour toi

Super !!! Et c’est quoi ?

Ouvre-le, et tu verras

Mes félicitations !

Merci, je suis content !

Merci, je suis content !

Joyeux anniversaire (4x)

Merci, merci beaucoup

Je suis vraiment content

Mais le plus beau des cadeaux

De tous les cadeaux

C'est que tous mes amis

Soient présents ici !

Refrain

Ook in het Nederlands kennen we het woord 'cadeau',we hebben het ontleend aan het Frans. Ken je nog zulke leenwoorden?

34 trente-quatre

J'ai un cadeau pour Thomas

Acteurs

1 Thomas C’est l’anniversaire de Thomas, il a onze ans.

2 Mathieu un copain de Thomas

3 Julie une sœur de Thomas

4 Céline une sœur de Thomas

Premier acte Julie fait entrer Mathieu.

Eerste bedrijf Julie laat Mathieu binnenkomen.

Mathieu Bonjour, Julie.

Julie Salut, Mathieu.

Mathieu Ça va ?

Julie Ça va bien.

Mathieu Thomas est à la maison ?

Julie Oui, un instant… Thomas ! Mathieu est là.

Deuxième acte Thomas entre.

Tweede bedrijf Thomas komt binnen.

Mathieu Joyeux anniversaire, Thomas.

Voilà un cadeau pour toi.

Thomas C’est quoi ?

Mathieu Regarde.

Thomas Ça alors ! Un jeu ! Merci bien. Je suis très content.

Viens1 avec moi. Nous allons dans le séjour.

Troisième acte Céline, la sœur de Thomas, travaille sur l'ordinateur.

Derde bedrijf Céline, de zus van Thomas, werkt op de computer.

Thomas Voilà Céline.

Mathieu Salut, Céline. Comment ça va ?

Céline Ça va très bien, merci. Et toi ?

Mathieu Ça va, ça va.

Thomas Regarde, Céline, mon cadeau, c’est formidable.

Céline Tu as de la chance ! Un jeu !

1 viens kom

35 trente-cinq

Contact 1-4

Révision

1 Copie. Kopieer.

Bonjour, maman.

Au revoir, Arnaud.

Salomé va à l’école.

Jérôme est prêt.

Super ! Ça alors !

2 Note le chiffre de chaque dialogue sous le bon dessin. Schrijf

3 Marque l’article et les mots qui vont avec dans la même couleur.

Markeer het lidwoord en de woorden die erbij horen in dezelfde kleur. un une bureau anniversaire instant

gare jeu maman

séjour maison école

garage magasin chance

cadeau diner papa

36 trente-six
het nummer van elke dialoog onder de juiste tekening.

Contact 1-4 Révision

4 Complète les dialogues. Vul de dialogen aan.

alors – est – dans – bientôt – là

Elle est ______________ , ______________ le séjour.

Et ______________ , Sandrine ! Tu es prête ?

Sandrine ______________ où ?

Super! C’est ton anniversaire.

Voilà un CD pour .

Nous allons __________________ à la gare. Eh… Non ?

Merci bien.

Je suis content.

5 Relie et forme des phrases correctes. Verbind en vorm goede zinnen.

suis prêt.

… allez où ?

ici.

… avez un instant ?

… vais à l’école.

Voilà Sophie et Louise ! … vont au magasin.

Éline ! … va à la gare.

37 trente-sept
toi – déjà -
très
● … sommes
● Nous ● Je ● Elle ● Tu ● Ils ● Elles ● Vous ● Il ● ●
● … as de la
chance.
Voilà

Contact 1-4 Révision

6 Nous jouons. Wij spelen.

We spelen slangen en ladders. Gooi om de beurt met een dobbelsteen en plaats je pion het juiste aantal vakjes vooruit. Kijk naar de plaats waar je terechtkomt en vervoeg het werkwoord dat daarbij hoort. Het aantal ogen dat je gooit = de persoon. Als je juist antwoordt, ga je een stap vooruit. Bij een fout antwoord keer je één stap terug.

Sta je onderaan een ladder en heb je het juist, dan beklim je de ladder. Sta je aan de kop van een slang en heb je het fout, dan glijd je met de slang naar beneden.

1 = je 2 = tu 3 = il / elle 4 = nous 5 = vous 6 = ils / elles

Maak een zin met een werkwoord naar keuze.

Anderen kiezen het werkwoord.

38 trente-huit
M.M. 5
aller
avoir être

Contact 1-4 Révision

7 Pose une question. Stel een vraag.

Knip onderstaande kaarten uit, leg ze door elkaar met de gekleurde kant bovenaan. Trek een kaart en voer de bijhorende opdracht uit. Heb je het juist? Hou de kaart bij. Verzamel zoveel mogelijk kaarten.

rood = Verzin een passende vraag bij het antwoord. geel = Maak er een inversievraag van. blauw = Maak er een vraag met est-ce que van.

Ça va très bien. Je vais à la gare. C’est un CD.

Ils sont dans le bureau. C’est Adil. Je suis dans le garage.

Oui, ça va. Nous allons au magasin. Oui, j’ai le cadeau.

Tu as le jeu. Elle est sure. Tu vas au cinéma.

Tu vas au magasin. Ils sont à l’école. Nous allons à la gare.

Elles ont le cadeau. Il est dans le séjour. Nous avons le CD.

Nous allons à l’école. Le diner est prêt. Ils sont là.

C’est l’anniversaire d’Isa. Il va dans le séjour. Vous êtes prêts.

Tu aimes regarder un film.

Elle est à la maison. Tu aimes le cadeau.

39 trente-neuf
M.M. 5

C’est quoi ?

Qu’est-ce que c’est ?

Tu es où ?

Tu vas où ?

Comment ça va ? Ça va ?

Tu as le cadeau ?

C’est qui ?

Vous allez où ?

Ils sont où ?

Nous allons où ? Ça va ?

Vas-tu au cinéma ?

Est-elle sure ?

As-tu le jeu ?

Allons-nous à la gare ? Sont-ils à l’école ? Vas-tu au magasin ?

Avons-nous le CD ?

Est-il dans le séjour ? Ont-elles le cadeau ?

Est-ce qu’ils sont là ?

Est-ce que vous êtes prêts ?

Est-ce que tu aimes le cadeau ?

Est-ce que le diner est prêt ?

Est-ce qu’il va dans le séjour ?

Est-ce qu’elle est à la maison ?

Est-ce que nous allons à l’école ?

Est-ce que c’est l’anniversaire d’Isa ?

Est-ce que tu aimes regarder un film ?

40 quarante
Contact 1-4 Révision

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.