Page 1

Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

1

01-06-10

15:30

Side 1


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

2

01-06-10

15:30

Side 2


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

Sindre Ekrheim

Sjøen hugsar ingen barndom

Dikt

Samlaget Oslo 2010

3

01-06-10

15:30

Side 3


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

© 2010 Det Norske Samlaget www.samlaget.no omslag: Jesper Egemar førtrykk: Samlaget skrift: Adobe Garamond 11/14 papir: 90 g Munken Print Ceam 1.5 trykkeri: AIT Otta AS Printed in Norway isbn 978-82-521-7558-5

4

01-06-10

15:30

Side 4


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

01-06-10

15:30

Side 5


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

01-06-10

15:30

Side 6

natt på sjøen ein svak lanterneblenk i det fjerne fyrlykt, ein borerigg ein ulmande stjernehimmel, gradvis svekt av skyer supertankarane som duvar skrått mot bølgjene bølgjene, og fuglane på nordhimmelen heng på termikken bølgjene medan dei er på topp, bølgja splintrar seg i dropar, knuser for å bli samla opp av sjøen

6


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

01-06-10

15:30

Side 7

Tang driv i dønningane, lear fingrane etter straumen, syg seg fast på stein hard av togn. Stein skurar mot taskekrabbens ryggskjold vinden snur ein stad ute på sjøen losnar sandskøyta frå lyden sin.

7


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

No står lufta stille, stjernene syng sjøen fram

8

01-06-10

15:31

Side 8


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

01-06-10

15:31

Side 9

Hinna blir sakte planktonfarga. Taren henger sine slyngande trådar i vatn. Sym det i den sjøen no igjen.

9


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

Fisk sym mørkt og taust med gjellene fulle av vatn. Fiskekroppane veks i buken av sjø. Eit kvitt lys står mot overflata spreier seg frå plankton til plankton gjennom mørkt kvelva vatn.

10

01-06-10

15:31

Side 10


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

01-06-10

15:31

Side 11

Lys fer gjennom vatn bøygd og krumma, vatn forankra i botnens gråe mudder, i krepsdyrkoloniar og tareskogens sleipe mørke røter. Luftbobler losnar, rører vassflata. Eit sett av skuggar flakkar over yta.

11


Sjøen hugsar ferdig.qxd:Fiolinane-1korr.qxd

Eit ansikt i sjøen. Ein fisk trekt rett ut av ansiktet.

12

01-06-10

15:31

Side 12

Sjoen hugsar ingen barndom  

1 2 Sindre Ekrheim Dikt Samlaget Oslo 2010 3 © 2010 Det Norske Samlaget www.samlaget.no 4 isbn 978-82-521-7558-5 natt på sjøen 6 Tang driv i...