__MAIN_TEXT__

Page 1


Velkomen til vandring i Setesdal.......... side 8 Velkomen til Evje......................................... side 9 Aktivitetar.............................................. side 9 Mineraler................................................ side 12 Aktivitetar.............................................. side 14 Overnatting........................................... side 18 Velkomen til Bygland................................ side 20 Aktivitetar.............................................. side 22 Attraksjonar.......................................... side 24 Overnatting........................................... side 26 Velkomen til Valle og Rysstad................ side 30 Attraksjonar.......................................... side 30 Aktivitetar.............................................. side 34 Handel og tenester............................ side 40 Overnatting........................................... side 44

Overnatting Setesdal................................. side 63

E39

Bergen

Fagernes

Flåm

E16

52

E16 Voss 50

Granvin Bruravik

7

Brimnes

7

Hardanger

Gol

Geilo

Rødberg

13

E134

Hønefoss

Røldal Haukeligrend

Sauda

E16

7

N

Odda

E39

Lillehammer

E16

Rjukan

40

Oslo

Rauland

Haugesund Haugesund

Drammen

Kongsberg Åmot Hovden Stavanger E18 Dalen E134Seljord 9 Bø Notodden Bykle Flateland Horten 13 Kviteseid Valle 36 Lysebotn Nomeland Lysefjorden 38 Skien Sandefjord Stavanger Rysstad Suleskar Porsgrunn Larvik Ose Sandnes 45 Langesund Strømstad Bygland E39 Tonstad 44 41 Byglandsfjord Kiel Helsingborg Evje E18 42 403 Egersund Iveland Arendal 9 Flekkefjord Kvinesdal Sand

AL SD TE SE

Velkomen til Bykle og Hovden............... side 46 Attraksjonar.......................................... side 46 Aktivitetar.............................................. side 50 Handel og tenester............................ side 56 Overnatting........................................... side 57 Oversiktskart Hovden........................ side 62

Årdal

Vik 13

J E P S O N

Kart................................................................... side 4

Dalen har århundrelange tradisjonar innan sylvsmedkunst og musikk. Endå eldre er dei vakre minerala du finn i utstillingar og ute i naturen. Musea gir mellom anna innføring i korleis jern vart produsert i vikingtida, om byggjeskikk, målarkunst, drakt og husflidstradisjonar i dalen. Landskapet varierer frå flate bygder til vilt og vakkert høgfjell, og vegen gjennom dalen går innom små og større tettstader. Rundt kvar ein sving ventar det nye inntrykk som får deg til å stoppe opp og nyte naturen og det fredelege miljøet. Vel mellom rolege dagar med badeliv, eller aktive dagar med rafting i fossande elvestryk. Nyt det flotte turterrenget, eller oppsøk dei mange attraksjonane i dalen. Naturen er fantastisk, og vi har han til låns for komande generasjonar. Far difor fint fram i naturen og ha fine dagar i Setesdal!

E L L E N

Velkomen til Setesdal................................ side 2 Kart over Noreg........................................... side 2

Velkomen til Setesdal “Noreg tett på®”

D E S I G N :

Innhald

E39

Mandal

Kristiansand

Hirtshals

Foto Anders Martinsen fotografer, Marit Simonstad Kvaale, Scanstockphoto, Peter Brunnert, Frode J. Buen, Leonhard B. Jansen, Hessel Haker, Trollaktiv, Mineralparken, Nordisk Foto, Fotograf Tom Knudsen, Tine Hagfors

Frederikshavn Hanstholm

DK


3

Welcome to walking and hiking in beutiful Stesdal ..................................... page 8 Welcome to Evje . ....................................... page 9 Activities . .............................................. page 9 Minerals.................................................. page 12 Activities . .............................................. page 14 Accommodation ................................ page 18 Welcome to Bygland ................................ page 20 Activities . .............................................. page 22 Attractions . .......................................... page 24 Accommodation ................................ page 26

Welcome to Bykle and Hovden ............ page 46 Attractions . .......................................... page 46 Activities . .............................................. page 50 Shops and services ............................ page 56 Accommodation ................................ page 57 Map of Hovden.................................... page 62

E39

Bergen

Fagernes

Flåm

E16

52

E16 Voss 50

Granvin Bruravik

7

Brimnes

7

Hardanger

Gol

Geilo

Rødberg

13

E134

Hønefoss

Røldal Haukeligrend

Sauda

Rjukan

40

Oslo

Rauland

Haugesund Haugesund

Drammen

Kongsberg Åmot Hovden Stavanger E18 Dalen E134Seljord 9 Bø Notodden Bykle Flateland Horten 13 Kviteseid Valle 36 Lysebotn Nomeland Lysefjorden 38 Skien Sandefjord Stavanger Rysstad Suleskar Porsgrunn Larvik Ose Sandnes 45 Langesund Strømstad Bygland E39 Tonstad 44 41 Byglandsfjord Kiel Helsingborg Evje E18 42 403 Egersund Iveland Arendal 9 Flekkefjord Kvinesdal Sand

E39

Mandal

Kristiansand

Accommodation in Setesdal . ................ page 63 Photo Anders Martinsen fotografer, Marit Simonstad Kvaale, Scanstockphoto, Peter Brunnert, Frode J. Buen, Leonhard B. Jansen, Hessel Haker, Trollaktiv, Mineralparken, Nordisk Foto, Fotograf Tom Knudsen, Tine Hagfors

E16

7

N

Odda

E39

Lillehammer

E16

AL SD TE SE

Welcome to Valle / Rysstad ................... page 30 Attractions . .......................................... page 30 Activities . .............................................. page 34 Shops and services ............................ page 40 Accommodation ................................ page 44

Årdal

Vik 13

J E P S O N

Maps ............................................................... page 4

Here you will find living silver handicraft and Musical traditions. In the countryside or at exhibitions, you can see minerals from “the beginning of time”. Iron production from the Viking Age, local building styles, art and handicraft are exhibited in the valley’s museums. The landscape varies from flat countryside to wild and beautiful mountains. The highway passes through many villages; round every curve new vistas await you. Choose peaceful days relaxing by your cabin or take a swim in the lake or a rafting tour in the foaming rapids. Enjoy the wonderful hiking terrain and the numerous other attractions of the valley. As you explore our impressive landscape, we ask you to please show consideration for your surroundings so the valley may be enjoyed by future generations Have a nice stay in the Setesdal Valley!

E L L E N

Welcome to the Setesdal Valley . ......... page 2 Map of Southern Norway ...................... page 2

Welcome to the Setesdal Valley “Norway up close”

D E S I G N :

Index

Hirtshals

Frederikshavn Hanstholm

DK


4 KART | MAPS

Byglandsfjorden Neset Camping

Tjuvhola Neset

Revsnes Hotell

Tverrfjellet

Vetrhusvt.

(778 m)

Byglandsfjord

(762 m)

Høvringsvt.

Dåsvat.

O G

Troll Aktiv

Otra

E V J E

9

(668 m)

Evjetun Oddestemmen

H O R N N E S

Dølen Hotell Evje Odden Camping Evje kyrkje Odden Hage Evje Park Fennefoss Camping

Flystveit

Å S E R A L Matkroni

42

Mineralparken Klatreskogen Hannåsvollen Gokart (405 m)

Abusdalsknuten (596 m)

Bjørndalsvt.

Rassevæte

(649 m)

Flatebygd

Høgås skianlegg Skarveheia Flåt gruver (602 m) Evje Mineralsti 42

Vegusdal

Hovlandsdalen

405

Engesland

Belland

Knipan gruver 9

Hodne Abusland

I V E L A N D Iveland Mineralsamling

Hornesund

Evje-Kilefjorden Kilefjorden Camping

465

403

Oggevatn Ivedal

Ogge Gjesteheim Vatnestrøm

(170 m)

62

BYKLE

462 6

J E P S O N E L L E N

BYGLAND

5

EVJE OG HORNNES

Ånestadknuten (399 m)

Ogge (192 m)

Skaiå

7

VALLE

Otra

Kile

Iveland og Vegusland Bygdemuseum

Iveland/Birketveit

Kilefjorden

D E S I G N :

Arendal

Hannåsmoen

Kosvt.

4

406

B I R K E N E S

Slobrekka gruver Stolpemyr

(291 m)

Hovden

Arendal

42

Hornnes Camping dalen Stave

Hannåsfjellet

Bjørndalen

(652 m)

F R O L A N D

Himmelsyna

Hornnes

Lauvåsknuten (617 m)

Bertesknapen

Mjåland

Gautestad

(482 m)

Stemhei

Oslo

Risdal

Sennummoen Øvre Dåsvatn

Stavanger

B Y G L A N D Årdalsknapen

Hægeland Hægelandskrossen

Brokka

405

Nomelandsdammen

Nomeland kraftstasjon

9

Vassbotn

403

Røyneland Røyknes

0

Skisland

Ropstad Reiarsdal

5 km

Dalane Birkenes

Samkom Verås Grovane Setesdalsbanen

405

IVELAND

V E N N E S L A Skarpengland 454

Kristiansand

454

Vennesla

41

Rugsland Kleivane


5

Noreg tett på® - Norway up close

Besteland

Suleskarvegen

V A L L E

Krakefjell (1056 m)

a Otr Langeid

Røinlivt. (902 m)

Stakkedalen

Hovassfjell

Reiskvæven

Moi Austad Ose

(937 m)

Jaddeheii

Grunnevt.

Skori Reiårsfossen

Urdeheia (905 m)

Frøysnes Åraksbø Sandnes

Vøylevt.

Åraksfjorden

Ånebjør

(869 m)

(606 m)

(691 m)

alen

Ose Turistheim Reiårsfossen camp

5 km

Topsæ

Hovt.

Heistad

Gaukhei

Langsvt.

0

(963 m)

Ård

Kolsheivt.

B Y G L A N D

F Y R E S D A L Vånarosen

Sordal

Austad Granheim Heggland

(930 m)

Grøssæ

alen Birkenesd

Bergen, Haukeligrend

9

(733 m)

(203 m)

B Y G L A N D Skreland

Vestre Treldal

Skomedal al

ld Tre re t s Au

Borteli Langevt.

Juvt.

(683 m)

(530 m)

Å S E R A L

Ellingstjørn

Jordalsbø

Bygland

(203 m) Glashytta

Lyseheia

Lauvdal

(850 m)

Sandsvt.

Byglandsfjorden

Blaugrevt.

(203 m)

(771 m)

(589 m)

Lauvdal

Nånesknappen (694 m)

Hovden

9

62

BYKLE

7

Espeli Lognevt.

J E P S O N

VALLE

E L L E N

5

D E S I G N :

4

(721 m)

Eikil

IVELAND

Longeraksvt. (596 m)

Longerak

Tjørnsfjellet

Røynli

Tveitå Neset Camping

EVJE OG HORNNES

Frøyrak Dale

(359 m)

6

BYGLAND

Sandvikfjellet

Byglandsfjorden (203 m)

Årdal Grendi

Hovstad

Longerrakhyttene Neset Longerrak hyttesenter og camping Bø Revsnes Hotell Byglandsfjord (203 m) Kristiansand Høvringsvt. Sennummoen (481 m)


6 KART | MAPS

Blomstøyl

B Y K L E

62

Lislestog Huldreheimen

BYKLE 7 Hovatn

Tveiti VALLE

6

Botsvt.

Byklestigen

(550 m)

9

Bykle hotell a r Ot Berg Stavenes Bykle(550 m) Bykle kyrkje ndalen

Holfjell (1294 m)

(1120 m)

Store Bjørnevt. (801 m)

Suleskarvegen

Nasefjell

Bjørnarå

EVJE OG HORNNES

4

Otra

IVELAND

(886 m)

Gloppefoss

Lunden

Lj Ljo

Setesdalsmuseet Rygnestadtunet

V A L L E Det lange vatnet

(1418 m)

J E P S O N

(1020 m)

E L L E N

9

Homme

Honnevje

Valle

Valevt.

Espetveit

Stavskardhytta

Botsvt.

Valleheiene

Gjuvvt.

Riskefjell (1218 m)

(686 m)

V A L L E

(1034 m)

(950 m)

Fisstøylvt. Setesdal Husflidssentral Hasla Setesdalsylv Bergtun B&B

Tveiten

Berg

Bossbu

Kolsvt.

D E S I G N :

(948 m)

(308 m)

Nutevt.

Uppstad Marhyl

Svartenut

Nomeland Brokke

S I R D A L

Furestøyl Brokkestøylen Setesdalsmuseet

Hovet Bjørgum

Rysstad Sølvgarden Hotell & Feriesenter (264 m)

Roskreppfjorden

9 Myklevt. (1034 m)

Lysefjorden, Stavanger

Rygnestad Flateland

Kallefoss Hyttepark

Skammefjell

Fitbekkvt.

45

Sanden Såre

n

ale osåd

a såelv

Dalen, Oslo

Bjørnevasshytta

(1084 m)

5

5 km

(1339 m)

Fin

Trydal

Nausen

BYGLAND

0

Kaldeskardnutan

Otra

Hovden

Suleskarvegen

Håhelleren Øyuvsbu

Helle Besteland alenKristiansand d s e l Hel

(Rysstad Feriesenter) Mjåvt. Sylvbui Rysstad (764 m)

Straume


7

Noreg tett på® - Norway up close

Kaldsfjell

Breidvt.

(1242 m)

Syni

(897 m)

Skyvt. (1090m) Veggine (1322 m)

Hovden

Oslo/Bergen Lundane

S U L D A L

Galten

Storesåta

(1202 m)

(1358 m)

7

Breive Hovdenuten

Venevassheia

Hovden

(1119 m)

VALLE

BYGLAND

Hartevt. (760 m)

Odden

Auversvt. (1144 m)

5

EVJE OG HORNNES

ra

Ot 9

Ørnefjell Golfbane Vatndalsvt. Store Urvt.

4

Nordli Korpenuten (1345 m)

IVELAND

B Y K L E

Vatndalsdammene

(840 m)

Berdalen Berdalsbu

Hoslemo

Reinevassheia

9

Reinevt. (1172 m)

T O K K E

B Y K L E H E I E N E

Blomstøyl

Kaldeskardnutan

Bykle hotell Berg Stavenes Tveiti Bykle(550 m) Bykle kyrkjeen Byklestigen dal

Lislestog Huldreheimen

Hovatn

(1055 m)

B Y K L E

Bjørnarå

(801 m)

dal joså

(886 m)

Gloppefoss

Lunden

L

a såelv

Fitbekkvt.

45

Sanden Såre

en

Sandvt.

Setesdalsmuseet Rygnestad Rygnestadtunet Flateland

Ljo

(899 m)

(948 m)

Homme

E L L E N

J E P S O N

Otra

(1421 m)

Skammefjell (1418 m)

ven Rju

Det lange vatnet

Oslo

Store Bjørnevt.

(1084 m)

Støyldalen

Steinheia

D E S I G N :

(1294 m)

Nasefjell

(1120 m)

a

lielv Bratte

Ytre Storevt.

Holfjell

in Trydal F

Nausen

(550 m)

Storsteinen

(1339 m)

n

Botsvt. Storvassdammen

Otra

Glidbjørg Vassdalstjørn

6

(760 m)

Store Førrevt.

Blåsjø.

62

BYKLE

0

Kringlevt.

V A L L E

Kallefoss Hyttepark

5 km

Valevt.

9

Valle (308 m) Tveiten

Nutevt.

Berg

Kristiansand

Valleheiene


8 VANDRING I SETESDAL | HIKING IN SETESDAL

Velkomen til vandring i Setesdal

Haukeligrend / Oslo / Bergen

Skyvatn (1090m)

Breidvatn (897 m)

A3

Breive

A1

Hovden A4

A2

A5

Hartevatn (760 m)

Vakkert landskap og fin natur legg til rette for gode turopplevingar i Setesdalsheiane. Gjennom heile dalen finn du gode moglegheiter for vandreturar. Frå Evje, som ligg lengst sør i dalen, til Hovden i nord, kan du gå til toppar og få vid utsikt utover heia. I tillegg til dei korte merka rundturane, er det mange T-merka vandreruter som tar deg frå hytte til hytte.

Vanskegrad/Gradering

9

Veggine

A6

Hegni

Ot ra

BYKLE

Nordli Vatndalsvatn (840 m)

Vatndalsdammene

Store Urvatn

Hoslemo

Reinevatn (1172 m)

Otra

Berdalen

9

Reinevassheia

Nybegynnarar. Krev ingen spesielle ferdigheiter. I hovudsak korte turar med moderate stigningar, men utan bratte eller vanskelege parti.

Nybegynnarar. Middels godt trena turgåarar. Dei fleste stigningane er moderate, men kan innehalde nokre bratte parti.

Erfarne turgåarar med god uthaldenheit. Fleire utfordringar med stignng og kan hende kryssing av bekk/elv.

Erfarne fjellfolk med god uthaldenheit. Lengre og tekniske turar. Krev også kunnskap om kart og kompass.

Glidbjørg

Skarsmo

B1

Sesong for vandring

(550 m)

J E P S O N

Blåsjø (1055 m)

B2

Botsvatn lielva (550 m) Bratte

K A RT / M A P :

Dalen / Oslo

n Fin

a

åelv

Ljos

Ytre Storevatn (899 m)

Bjørnarå Otra Sanden Såre

en ådal

Ljos

C1

Gloppefoss

Lunden

9

Rygnestad

Honnevje Det lange vatnet

Homme Espetveit

Botsvatn (1020 m)

Fisstøylvatn (686 m)

Otra

Berg Kolsvatn (1034 m)

VALLE

Uppstad Marhyl Nomeland

C7 C6 C4 C5

Suleskarvegen

Beginners. For people in average shape. Most of the ascents are moderate, but may include some steep sections.

For experienced hikers with good stamina. Several challenges that may include steep ascents and river/stream crossings.

For highly experienced mountain hikers with good stamina. Longer and more technically challenging hikes. Knowledge about map and compass required

Rysstad

Brokke

C8

C9

337

en

sdal

Helle

(264 m)

Straume Helle Besteland

Lysefjorden / Stavanger

sdalen

9 a

Otr

Sordal Moi Austad

Jaddeheii Skori

e

tr us

Erfahren Wanderer mit guter Kondition. Schwierigkeiten wie Steigungen und Bach-/Flußquerungen sind zu bewältigen.

Wanderer mit alpiner Erfahrung und guter Kondition. Lange

BYGLAND Skreland

Jordalsbø

D2

D1

A

The magnificent natural surroundings of the Setesdal valley make the ideal base for exploring the great outdoors. Amazing viewpoints await you. Schwierigkeitsgrad/Graduierung Throughout the valley there are excellent opportunities for walking and Anfänger. Erfordern keine speziellen Fähigkeiten. Hauptsächlich hiking. From Evje in the south to Hovden in the north, amazing viewpoints kurze Wanderungen mit moderaten Steigungen, jedoch ohne steile und schwierige Abschnitte await you. In addition to the short round trips, there are several hiking routes Anfänger mit mittlerer Kondition. Die meisten Steigungen connecting the various cabins of the Norwegian Trekking Association (DNT) sind moderat. Es können steilere Abschnitte vorkommen.

n

Skomedal

al

ld Tre

ale

Åraksfjorden (203 m)

Vestre Treldal

Urdeheia

Frøysnes Åraksbø Sandnes

9 Ånebjør

Grunnevatn Ård

Ose

Reiårsfossen

Langsvatn (869 m)

= Den Norske Turistforening (DNT)

Hovatn (691 m)

Heistad

Langeid Austad Granheim Heggland

Røinlivatn (902 m)

und technisch anspruchsvolle Touren. Erfordert auch den In Evje and Bygland, the two southernmost communities in the valley, Umgang mit Karte und Kompass. walking and hiking is possible from the melting of snow in April until the first snowfall in November/December. Further up in the valley the snow covers the ground until mid-May. During the melting period the rivers and streams run high – making crossing difficult in several places. For some of the hikes at higher elevations, such as Brokke and Hovden, we advise you to wait until early June. In the autumn the first mountain snow falls in mid-October. The hiking trails above 900 m.a.s.l. are therefore recommended during the period June–October. See spesific brochure for hiking.

Beginners. No specific requirements. Mainly short walks with moderate ascent, but without any steep or difficult sections.

Brokkestøylen

Roskreppfjorden

Walking and hiking in beautiful Setesdal

Valleheiene

(308 m)

C2 C3

Steinsland

Valevatn

Valle

Kringlevatn

Gjuvatn (950 m)

Difficulty/classification

Suleskarvegen 45

Støyldalen

E L L E N

Storvassdammen

Stavenes

Bykledalen

Trydal

Birkene

I Evje og Bygland, som ligg lengst sør i dalen, kan vandringa gå frå snøsmeltinga i april og fram til fyrste snøfall i november/ desember. Høgare oppover i dalen ligg snøen i terrenget til midten av mai. Snøsmeltinga fører med seg stor vassføring i bekkar og elver, og desse kan dermed bli vanskelege å krysse. Fleira av turane høgst i terrenget, som i Brokke og på Hovden, vil vi rå deg til å vente med til starten av juni. På hausten kjem den fyrste snøen i høgfjellet gjerne i midten av oktober. Vandring i høgfjellet, over 900 m.o.h, anbefalast i tidsrommet frå juni til oktober. Sjå eigen vandrebrosjyre.

Season

(203 m)

Bygland Lauvdal

D3 Nånesknappen

D4

9

Frøyrak Dale

Longerak Tjørnsfjellet

Byglandsfjorden (203 m)

D5

Tveitå 304

Årdal

D6

Neset Revsnes

D7

Hovstad Årdalsknapen (762 m)

(203 m) Sennummoen

Syrtveit

Høvringsvatn Gautestad (482 m)

EVJE/HORN N ES Evje

E5

E3 E4

E7

E6

Breiflå Hornnes Dåsnesmoen alen

Staved

Matkroni Bjørndalen

Kosvatn

Røldal Haukeligrend Oslo Hovden Bø Valle

Stavanger FORSAND Arendal

SIRDAL

S E T EBYGLAND SDAL Evje

KVINESDAL

Larvik

HÆGEBOSTAD

Kristiansand Hirtshals Hirtshals

9 Hornesund

Kristiansand

SULDAL

HJELMELAND

E2

42 Mineralparken Hovlandsdalen

Hannåsmoen

Kilefjorden

Haugesund

E1

Rassevæte

Flåt gruver Evje Mineralsti

Vånne

Hodne Abusland

Flatebygd

Bjorå

Kjetså

42

Stavanger

Bergen

Byglandsfjord

D8

Iveland


9

Noreg tett på® - Norway up close

Velkomen til Evje

Welcome to Evje

Her kan du oppleve mykje innanfor korte avstandar.

Here you will find a wide selection of activities, all within a short distance.

Området er kjent for sin mineralrikdom, og i den samanheng kan du vitje Evje Mineralsti med opplevingar for små og store, eller du kan besøke Mineralparken for ei spektakulær oppleving. Den som søkjer aktivitetar finn mange spennande alternativ å velje mellom på Evje. Rafting, klatring, padling, go-kart og mykje anna. Det er og gode tilhøve for rolegare aktivitetar som fisking, bading og vandring. Vi har mange ulike overnattingskategoriar og regionsenteret Evje kan tilby mykje for dei handlande. Med andre ord på Evje ligg alt til rette for gode opplevingar.

The area is renowned for its abundance of minerals. Visit the Evje Mineral Trail, interesting for both children and adults, or go to The Mineral Park for a spectacular experience. Canoeing on the Otra River or the Ogge Lake, horse riding, rafting, rock climbing, angling and swimming are some of the activities you can undertake. The district has various types of accommodation, and the centre of Evje a variety of shops. Why not take a trip?

Klatreskogen - Klatreskogen på Evje er ein av dei flottaste

klatreparkane i landet. Området rundt Mineralparken er eineståande for ein slik bane med store flotte tre, fjell og naturformasjonar, og elva som ei naturleg hindring i seg sjølv. Høgdeskilnaden er mellom 1 og 10 m, og det er mange ulike ruter å velje mellom om du er ung eller gamal. Fire linjeglidingar på over 250 m lengde er unikt i landet. At løypa i tillegg går over vatn, gjer opplevinga ekstra spennande. Alle må betale inngangsbillett, som inkluderer alt sikringsutstyr. Det er sikkerhetskurs før start, og alle må gjennom ei testløype for å vise at dei kan ferdast trygt i løypene.

Klatreskogen - The Evje Climbing Forest is one of Norway’s leading climbing parks. With its magnificent trees, rocks and the river as a natural hindrance, the area surrounding the Mineral Park is perfectly suited for this type of activity. The courses vary in height between 1 and 10 metres, and there is a wide selection of courses for every age group. Four 250 metre+ zip wires are unique in Norway, and the fact that they cross open water makes this an even more exciting experience. All safety equipment is included in the admission fee. Instruction before start is mandatory, and all our guests must complete a test course to prove their ability to negotiate the courses safely.


1 0 VELKOMEN TIL EVJE | WELCOME TO EVJE

Aktivitetar | Activities


11

Noreg tett på® - Norway up close

Aktivitetar

Rafting og familierafting - Der Otra renn ut frå Byglandsfjorden, ligg Syrtveitfossen. Desse stryka er som skapte for vassaktivitetar. Prøv rafting eller familierafting. Familerafting er tilrettelagt for barnefamiliar som vil prøve rafting. Dette er slett ikkje berre sport for hardhausar og tøffingar. Erfarne instruktørar og topp utstyr gjer det trygt å setje av garde. Andre aktivitetar - Evjeområdet kan tilby særs mange naturbaserte aktivitetar. Dei fleste aktivitetane tek ein halv dag, og det er organiserte aktivitetstilbod dagleg frå mai - oktober. Du finn tilbod for alle, og av aktivitetar kan me nemne; rafting, pro-rafting, riverboard, elvekajakk, kanoutleige, elg- og beversafari, hesteriding, klatring og rappelering, klatrevegg/linegliding, paintball, teambuilding, pil og boge, kajakkskule for born, øksekasting, battlefield live, fiske, white-water tubing og gocart. Sykkeltur - Det er eit ypparleg sykkelterreng i nærområda. Ta med

sykkel, eller leig ein hjå Odden Camping eller TrollAktiv. Nasjonal Sykkelrute 3 går gjennom Setesdal frå Kristiansand til Haukeli. Du kan få kjøpt eigen guide som omtalar ruta i detalj. Kontakt Setesdal Informasjonssenter for turforslag.

Evje Sykkelpark - Sykkelparken på TrollAktiv er ein spennande aktivitet for liten og stor. Her finn du ein spesiallaga, godt 2 km lang sykkelsti, hengebruer som er laga for sykkel, teknikkbane med vipper, kular, balanseelement og mykje meir. Sykkelutleige for born og vaksne 1 time, 3 timar eller heil dag. Guida sykkelturer i Evjeområdet med merka løyper av ulik vanskegrad. Parkering, kafeteria og badeplass. Sykkelparken ligg på Syrtveit om lag 5 km nord for Evje. SUP - SUP, ståande padling er ein ny spennande aktivitet. Ein morosam

måte å få betre balanse og styrke muskulaturen på. Men endå viktigare er at du med denne aktiviteten får ein trygg og spennande aktivitet på elva og kan nyte den flotte naturen på brett i små elvestryk med familie og vener.

Gokart - På Evje ligger ein av Europas største gokartbaner. Banen er

heile 1050 meter lang. Det er ein eigen bane for barn over 6 år. Denne bana er 210 meter lang. Dei aller minste kan køyre elektriske biler på eige felt. Evje gocart ligg langs rv. 9, omlag 8 km sør for Evje.

Activities

Rafting and family rafting - A popular summer pastime

is rafting and family rafting. Family rafting is specially organised for families with younger children from age 6 upwards, who are eager to try rafting. The Syrtveit rapids at the outlet of the Byglandsfjord lake are excellent for many whitewater sports such as riverboarding, kayaking and canoeing. Rafting trips are suitable for beginners and more experienced rafters. Trips run twice daily and are very popular.

Other activities - The Evje area is perhaps the most exciting location in Norway for the wide variety of available activities. Most of the activities are organised as half day packages and trips run every day from May to October. The trips are suitable for all ages and all levels of experience. Biking - The area is perfect for biking. Bring your own bike, or rent one from Odden Camping or TrollAktiv, where you can also rent tandem bikes. National biking route no 3 runs through the valley, from Kristiansand to Haukeli. A detailed guide to the route is available for purchase. Further information can be obtained from Setesdal Informasjonssenter. Evje Bike Park - The TrollAktiv Bike Park offers exciting activities for every age group. The specially designed 2-km bike trail features suspension bridges and a technique course with numerous challenging elements which really put your skills and balance to the test! Bike rental for adults and children: 1 hour, 3 hours or full day. Guided bike tours in the Evje area on marked trails of varying difficulty. Car parking, cafeteria and swimming spot. The bike park is situated at Syrtveit, about 5 kilometres north of Evje. SUP - An exciting novelty is SUP – stand up paddling – a fun method of improving one’s strength and balance. But even more important; this activity is a safe and exciting way of experiencing nature along with f amily and friends, riding a board down the gentle rapids. Gokart - With a length of 1050 metres, the co-cart circuit in Evje

is one of Europe’s longest. There is also a 210-metre track for children above the age of 6. For even younger children, electric cars are available in a separate area. The go-cart circuit is located along the road rv. 9, approx. 8 kilometres south of Evje.


1 2 VELKOMEN TIL EVJE | WELCOME TO EVJE

Mineraler | Minerals


13

Noreg tett på® - Norway up close

Mineraler

Minerals

Geologien i Evje og Iveland er internasjonalt kjend for mange sjeldne mineral. Dei fleste minerala finn ein i samband med kvarts- og feltspatganger. Gruvedrift i mange år har etterlate seg hundrevis av gruver og brot. Mineralleiting krev løyve frå grunneigar, og nokre gruver er lagde til rette for besøkande mot ei lita avgift. Kvart år blir det arbeidd i gruvene for at publikum skal kunne finne vakre og sjeldne mineral og krystallar.

The geology in the Evje and Iveland area has become internationally known for its large deposits of rare minerals. Most of the minerals are found in connection with quartz and feldspar veins. Years of mining activity resulted in hundreds of local mines and quarries. Mineral hunting is only permitted with the approval of the land owners. Some of the mines are open to visitors. Work is being carried out in the mines every year to enable visitors to find beautiful and rare minerals and crystals.

Internasjonalt kjent for mineralrikdom

Mineralparken - I mineralparken finst ei spektakulær steinsamling.

I gruvene glitrar dei vakraste steinane i verda, og heile opplevingsparken tek utgangspunkt i denne utstillinga. Alle barn får eit skattekart når dei kjem, og dei kan gå på skattejakt i tunnelen. Etterpå vert det gull å få! Utandørs finst ei rekkje aktivitetar knyta til stein, og som ikkje finst andre stader. Parkområdet er oversiktleg og familievennleg. Stor leikeplass til fri bruk for alle gjester, ringspel og sjakkbrett. Bukkane Bruse og andre steinskulpturar i norsk og kinesisk stein finn ein òg i parken. Området er frodig og fargerikt, med blomar, tre og buskar. Inngangsbillett. Velkomen til Mineralparken

Evje Mineralsti - Evje Mineralsti består av 5 gruver, 3 av desse er spesielt interessante for samlarar. Heile området er bunde saman med ein natursti på ca. 2,5 km. Ypparleg til familieturar. Betjent 15.06 til 15.08. Evje og Hornnes Geomuseum set fokus på norske

mineral ikkje minst ved å presentere ei storslegen samling av lokale steinartar. Særleg er dei mange smykkesteinane uvanleg i norsk samanheng. Museet tilbyr også utstilling med fokus på rosemåling, ei gamal skulestove og Setesdals eldste apotek. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17.

Odden steinsliperi er Noregs einaste smykkesteinsliperi og

har spesialisert seg på sliping av norske mineral og steinmaterialar. Thulitt, eklogitt og larvikitt er nokre av dei finaste smykkesteinane i Noreg, og spesielt den sjeldne Evje-amazonitten frå Landsverkgruva vert slipt til vakre steinar og fatta i smykke laga i bedrifta si eiga sylvsmie. I “Steinbua” på Oddestemmen finst eit stort utval av produkt laga i eigen verkstad. I tillegg har butikken mineral, fossil og smykkesteinar frå heile verda. Omvising i steinsliperiet for gjestene på campingplassen.

Internationally renowned for rare minerals

The Mineral Park - The Mineral Park has a spectacular collection of stones. The exhibition in the mines contains the most beautiful stones and minerals you can imagine, and this is the basis for the entire adventure park. All children receive a treasure map when they arrive, and they may go treasure hunting in the tunnel. The reward is gold! There are a number of outdoor activities related to stones; activities which are unique to the Mineral Park. The park area is easy to get around and suitable for all ages. Activities such as a large playground, ring throwing game and chessboard are available for the visitors. Stone sculptures based on Norwegian fairy tales are also represented in the park, manufactured from Norwegian and Chinese stone. The area is lush and colourful, with flowers, trees and shrubs. Admission ticket. Welcome to the Mineral Park Evje Mineral Trail - The mineral trail covers five mines, of which three are of particular interest to collectors. A 2.5 km nature trail forms a connecting link between the mines. Superb for family outings. In the period between 15 June and 15 August open every day. Self service cards can be purchased for independent mineral hunting trips. Evje og Hornnes Geomuseum focuses on Norwegian

minerals, in particular by the display of an impressive collection of local rocks. The many gems in the collection are unique in Norway. This museum also features a rose painting exhibition, an old schoolroom and the oldest pharmacy in Setesdal. Open daily from June 22–Aug. 15. Opening hours: 11.00– 17.00.

Odden steinsliperi is Norway’s only gemstone polishing workshop,

specializing in Norwegian minerals and stone materials.Thulite, eclogite and larvikite are some of the finest Norwegian gemstones, and especially the rare Evje amazonite from the Landsverk Mine is polished into beautiful gems and turned into pieces of jewellery in the silversmith’s workshop on the premises. In the “Steinbua” at Oddestemmen you’ll find a large selection of these products, as well as minerals, fossils and gemstones from all over the world. Guided tour of the workshop for the camping site guests.


1 4 VELKOMEN TIL EVJE | WELCOME TO EVJE

Aktivitetar | Activities


15

Noreg tett på® - Norway up close

Aktivitetar

Activities

Hodne - Langs den gamle riksvegen frå fylkesgrensa mellom Aust- og Vest-Agder og nordover, er det merka ei 6 km lang turløype som går i vekslande terreng og eignar seg godt for både syklande og gåande. Den tek deg innom mange ulike naturperler.

Hodne - Along the old highway from the county border and northwards, a 6 km marked trail runs through varied terrain and beautiful scenery. The trail is excellent for both biking and hiking. Information is provided along the trail.

Fotturar

Evje Natursti - Den startar attmed Evje barne og ungdomsskule 600 m frå Evje sentrum i nordleg retning. Totalt er naturstien 4 km lang og den endar i Evje Mineralsti. Godt merka heile vegen, og det er fleire informasjonstavler undervegs. Evje Lysløype - Evje har si eiga flotte lysløype på om lag 9 km totalt. Du finn ho ved å køyre til Evje stadion om lag 500m fra Evje sentrum i retning sør. Bertesknapen, 652 m.o.h - Køyr til Flatebygd, og sving av til Nordbø. Parkeringsplass i enden av vegen. Løypa til Bertesknapen er ca 3,2 km lang, og merka med blå farge. Første delen går på traktorveg, siste delen på sti og myr. Den siste biten til toppen er litt bratt. Har det vore regn siste dagane, bør du ha vanntett fottøy. Evje Mineralsti - Fleire merka turløyper i gamalt gruvemiljø. Løypene går for det meste etter gamle vegar og opparbeidde skiløyper. Himmelsyna, 649 m.o.h. Køyr mot Gautestad ca. 10 km og parker ved Høgås skianlegg. Her starter ei løype som går til toppen av Himmelsyna. Løypa er 4,5 km lang ein veg, og blåmerka. Turen går i vekslande skogsog myrterreng med ei stiging den siste km mot toppen. Det er ein fordel med vanntett fottøy. Utsikten frå Himmelsyna er heilt framifrå i alle himmelretningar. Fennefossfjellet, 494 m.o.h. Parker bilen attmed Evje og Hornnes Geomuseum på vestsida av Otra. Løypa til Fennefossfjellet er ca. 3 km lang, og merka med skilt med grønnmåla tre på. Løypa følgjer ein traktorveg dei to første km for så å gå på sti det siste stykket. Løypa er tørr og fin heile vegen. Utsikten frå toppen er flott med Evje sentrum like under. Turen tek ca.1 time.

Hiking

Evje Nature Trail - Evje Nature Trail starts by Evje School, 600 m north of the centre of Evje. The trail is 4 km long and ends up in Evje Mineral Trail. It is well marked, with several information boards. Evje cross country ski trail - The 9 km lighted ski trail starts at Evje sports stadium approx. 500 m south of the centre of Evje. Bertesknapen, 652 m.a.s.l - marked 3.2 km hiking trail with a beautiful view at the top (409 m asl). On route you will pass old burial mounds. Evje Mineral trail - Several marked walking paths run through this old mining area. The paths mostly follow old roads and ski tracks. You will pass farms which are no longer in use. Himmelsyna, 649 m.a.s.l. Drive in the direction of Gautestad, approximately 10 km, and park by Høgås ski centre. Here is a 4.5 km blue-marked path to the top of Himmelsyna. The path runs through varied terrain, from forests to bogs, with an ascent during the last kilometres. Hikers are recommended to use waterproof footwear. At the top is a magnificent view in all directions. Fennefossfjellet mountain, 494 m.a.s.l. Park by Evje og Hornnes Geomuseum to the west of the river Otra. The trail to Fennesfossfjellet is approximately 3 km, and is marked by signs decorated with painted green trees. The trail follows a tractor road the first two kilometres, while the last stretch is a footpath. The trail runs through dry terrain the whole way. From the top is a magnificent view of Evje just below. The trip takes about 1 hour.


1 6 VELKOMEN TIL EVJE | WELCOME TO EVJE

Neset Camping

Aktivitetar | Activities


17

Noreg tett på® - Norway up close

Badeplassar - Hornnestangen - fin sandstrand attmed Hornnes Camping med flytebrygge og barnevenleg strand. I Mineralparken er det laga ei flott sandstrand, med tilhøyrande plenar med naturens eigne, norske palmar for dei som ikkje ønskjer å ligge i den varme sola. Her finn du solsenger og gratis wi-fi. Barnevennleg, utleige av båtar. Inngangsbillett.

Swimming spots - Hornnestangen - nice beach at Hornnes

Evjemoen Forsvarsmuseum viser forsvarets historie i Evje og Hornnes kommune frå 1911 til 2003. Museet har også ei utstilling om 2. verdskrig med vekt på Agder, og viser ulike typar våpen og køyretøy, handvåpen og uniformer. Ei avdeling handlar om Jørgen Løvland, som sidan blei statsminister. Ta av frå rv. 9 mot Evjemoen. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17.

Evjemoen Defence Museum shows the history of the Norwegian defence in the district of Evje og Hornnes in the period between 1911 and 2003. In addition, the museum features an exhibition on World War II, with emphasis on the district of Agder, and shows various types of weaponry and vehicles, hand weaponry and uniforms. Turn off rv. 9 and continue towards Evjemoen. Open: daily between 22 June and 15 August, 11:00–17:00

Odden hageanlegg - Odden hageanlegg er bygt opp omkring

Odden Gardens comprises several theme gardens, including a rose

ulike tema. Mellom vassfall og dammar ligg rosehagen med over hundre ulike roser. Den japansk inspirerte hagen ved fiskedammen er tilplanta med rododendron, ulike staudar og formklypte buskar. Det er òg ein eigen “mosehage” med lokale mosevariantar og bregner. Alt er naturleg integrert i ein fureskog. Hageanlegget ligg på Odden Camping like sør for Evje sentrum.

Minibank/Atm Valuta/Foreign exchange www.eh-sparebank.no

Camping well suited for children. The Mineral Park features a wonderful sandy beach, with lawns and natural, shady trees for those who want to get some relief from the heat of the sun. Sunbeds and free wi-fi. Well suited for children. Boat rental. Admission ticket.

garden with more that 100 different varieties of roses as well as a waterfall and dams; a Japanese-inspired garden with fishing pond, rhododendrons, various perennials and trimmed bushes; a moss garden with local varieties of moss and ferns. The gardens are located at Odden Camping, Evje, and are naturally integrated in a pine forest.


ig g

1 8 VELKOMEN TIL EVJE | WELCOME TO EVJE VALLE

irik Andresen Foto: Eirik Andresen

• Rask • Punktlig • Rimelig

ViViVi dekker dekker dekker HELE HELE DALEN! DALEN! HELE DALEN!

• Punktlig • Rimelig

HYLESTAD

Rask • Rask Rask • Rask Punktlig • Punktlig • • Rimelig• Rimelig

•• Rask Rask • • • • Punktlig Punktlig Punktlig Punktlig •• • • • • • • • Rask • • Rimelig Rimelig • Rimelig Rimelig • • • • KJØP BILLIG HOS BILLIGBUTIKKEN • • • Punktlig 2 30 • BYKLE BYKLE

FOR

2 30 2 30

2 30

• Rask • Punktlig • Rimelig

Rask Rask PunktligPunktlig Rimelig Rimelig

EXTRA LAVE PRISER

VALLE

• Rask • Rask • Punktlig • Punktlig • Rimelig• Rimelig

FOR

BYGLANDSFJORD

FROKOSTJUICE/ EPLEJUICE Coop. 1,5 l. Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

COOP KAFFE HYLESTAD HYLESTAD Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g. Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70

VALLE

FROKOSTJUICE/EPLEJUICE Coop. 1,5 l Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

2 55

FOR

FOR

2 30

COOP KAFFE Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70

FOR

COOP KAFFE Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g

KJØP BILLIG KJØP BILLIG HOS BILLIGBUTIKKEN HOS BILLIGBUTIKKEN 2MED 30 SUPERMARKEDSUTVALG 2MED 30 SUPERMARKEDSUTVALG Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00

FOR

FOR

OSE

OSE

FOR

2 30 2 30 2 30 2 30

HYLESTAD

Santa Maria. 380 g Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

FOR

Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00

2 55 2 55 2 30 2 30

EXTRA LAVEEXTRA PRISER LAVE PRISER FOR

KJØTTDEIG FOR FOR Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g. FraORIGINAL 68,75/kg. stk 35,00 WRAP1TORTILLA

ORIGINAL WRAP TORTILLA Santa Maria. 380 g Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

FOR

2 29

FOR

FOR

FROKOSTJUICE/ EPLEJUICE Coop. 1,5 l. Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

2 30 2 30

2 55 2 55 2 30 2 30 FOR

• Rask • Punktlig • Rimelig

90

FOR BYGLANDSFJORD BYGLANDSFJORD FROKOSTJUICE/EPLEJUICE Coop. 1,5 l Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

6690

ORIGINAL WRAP TORTILLA FOR Santa Maria. 380 g. Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

FOR

FROKOSTJUICE/ EPLEJUICE COOP KAFFE COOP KAFFE Coop. 1,5 l. Fra 10,-/l. Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild Kokmalt/fi & rund.ltermalt. 250 g. Fra Mørk 60,00/kg. & kraftig/mild 1 pk 21,70 & rund. 250 g. Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70 1 stk fra 19,50

FROKOSTJUICE/EPLEJUICE Coop. 1,5 l Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

FOR

ORIGINAL WRAP TORTILLA Santa Maria. 380 g Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

FOR

FOR

FOR

EVJE

6 6

COOP KAFFE Kokmalt/fi COOPltermalt. BRØD Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g Kystbrød m/omega 3, Superbrød, Grisla kneipp,og Landemannen steinbakt brød. Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70 650/750 g. Fra 19,33/kg. 1 stk fra 19,00

SMÅGODT Candyking. Pr hg. Pr kg 69,00

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g

FOR

FOR

FOR

OSE

Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00

prix

2 30 prix 2 prix30

EVJEEXTRA EVJE LAVE FOR

FOR

PRISER

Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

FOR

2 55 2 30

Coop – litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

SMÅGODT SMÅGODT COOP BRØD COOP BRØD Candyking. Pr hg. Pr kg 69,00 Candyking. Pr hg. Pr kg 69,00 Kystbrød m/omega 3, Superbrød, Grisla Kystbrød kneipp,og m/omega Landemannen 3, Superbrød, steinbakt Grislabrød. kneipp,og Landemannen steinbakt brød.ORIGINAL WRAP TORTILLA 650/750 g. Fra 19,33/kg. 1 stk fra 19,00 650/750 g. Fra 19,33/kg. 1 stk fra 19,00 Santa Maria. 380 g Det kan forekomme andre brødsorter enn avbildet Det kan enkelte forekomme steder i landet. andre brødsorter enn avbildet enkelte steder i landet.

Coop – litt ditt Coop – litt ditt Coop – litt ditt I Coop fårhandler. du kjøpeutbytte på alt duom handler. I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon I Coop fårom du de kjøpeutbytte ulike på alt du Mer informasjon de ulike Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no fordelene finner du på: Coop.no fordelene finner du på: Coop.no

Annonsen gjelder i uke 33

KJØP BILLIG HOS 90 BILLIGBUTIKKEN 90 2MED 302 29SUPERMARKEDSUTVALG 690 690 2 29

ORIGINAL WRAP TORTILLA ORIGINAL WRAP TORTILLA KJØTTDEIG KJØTTDEIG Santa Maria. 380 g. Fra 39,47/kg. 1 pk Santa 27,70 Maria. 380 g. Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70 Coop. Av storfe. 14 fett. 400 g. FraCoop. Av storfe. 14 % fett. 400 68,75/kg. 1 stk 35,00 Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00 Det% kan forekomme andre brødsorter enng.avbildet enkelte steder i landet.

Coop – litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

FOR

Coop – litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

BYGLANDSFJORD

COOP KAFFE Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g. Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70

FROKOSTJUICE/EPLEJUICE Coop. 1,5 l Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

2 30

FROKOSTJUICE/ EPLEJUICE Coop. 1,5 l. Fra 10,-/l. 1 stk fra 19,50

2 55

KRISTIANSAND FOR

FOR

Overnatting | Accommodation

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g. Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00

2 30 FOR

Forbehold om trykkfeil og utsolgt

KRISTIANSAND KRISTIANSAND

ORIGINAL WRAP TORTILLA Santa Maria. 380 g. Fra 39,47/kg. 1 pk 27,70

Foto glenn kjevik

FOR

Foto glenn kjevik

VALLE

Rask Rask unktlig Punktlig Rimelig Rimelig

tlig lig

• Rask • Punktlig • Rimelig

FOR

Forbehold om trykkfeil og utsolgt

OSE

Foto glenn kjevik

Rimelig • Rask • Rask BYKLE Punktlig • Punktlig • • Rimelig • Rimelig

2 55 • • 2•• 30••

MED SUPERMARKEDSUTVALG

Annonsen gjelder i uke 33

• • •

KJØTTDEIG Coop. Av storfe. 14 % fett. 400 g

Forbehold om trykkfeil og utsolgt

tlig lig

Rask Rask Punktlig Rimelig

Rask Rask PunktligPunktlig Fra 68,75/kg. 1 stk 35,00 Rimelig Rimelig

COOP KAFFE Kokmalt/filtermalt. Mørk & kraftig/mild & rund. 250 g Fra 60,00/kg. 1 pk 21,70

Forbehold om trykkfeil og utsolgt

Rask • Rask Punktlig • Punktlig • Rimelig Rimelig

Annonsen gjelder i uke 33

ig g

Foto glenn kjevik

Rask • Rask Rask • Rask Punktlig HOVDEN HOVDEN • Punktlig • RaskRask • Rimelig• Rimelig HOVDEN

• Rask • Punktl • Rimelig


19

Noreg tett på® - Norway up close

Hornnes Camping Familiecamping med fin beliggenhet ved elva Otra. 600 m lang badestrand. Gode fiskemuligheter.Gangavstand til Mineralparken. Beliggenhet: Like ved krysset rv. 9/rv. 42, 5 km syd for Evje Family camp site nicely located by the river Otra. 600 m beach. Good angling opportunities. Walking distance to Mineralparken. Location: Near the intersection of rv. 9 and rv. 42, only 5 km south of Evje

4737 Hornnes • Tel. + 47 37 93 03 05 notto@hornnes.com • www.hornnescamping.setesdal.com

Evjetun Leirsted

Evjetun Leirsted ligger 3 km nord for Evje. Vi har 14 leiligheter med kjøkken og bad, familerom m/bad og stor campingplass. Aktivitetshall, stor lavvo, båt, kano, fiske, badeplass og lekeplass.

LEIRSTED

Situated 3 km north of Evje .14 Apartments incl shower/toilet and cooking facilities for 6 persons. Familyrooms en suite, campsite. Indoor activities, rowing boat, canoe, angling, playground, swimming. Tel. +47 37 93 01 63 4735 Evje • evjetun@nlm.no

Evje-Kilefjorden Camping

Kilefjorden er en 3-stjerners camping i Setesdal ved rv. 9, 45 km nord for Kristiansand. Campingen ligger i nær tilknytning til naturen med elg, rådyr, fugl og bever. Svært gode fiskemuligheter. Nyoppusset sanitær-anlegg, hytter (noen med dusj og toalett), oppstillings-plass for vogner og bobiler med strøm. Teltplasser. Stor kiosk med ferskt brød hver dag. Kilefjorden, 3-star campsite, along rv. 9 in Setesdal, 45 km north of Kristiansand. The camp site is located in natural surroundings, with elk (moose), roe deer, birds and beaver. Great opportunities for fishing. Newly renovated sanitary facilities, cabins (some with shower and toilet), parking area for caravans and caravanettes with power points, and tent sites. Large kiosk with fresh bread every day.

N-4737 Hornnes • Tel. +47 40 54 36 63 info@moving3.nl • www.evje-kilefjorden.no

evjekilefjorden


20 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND


21

Noreg tett på® - Norway up close

Velkomen til Bygland

Welcome to Bygland

Innsjøen Byglandsfjorden strekkjer seg fra Syrtveitsfossen i sør og nord-over til Bygland, heile 34 km. Dette gir fantastiske moglegheiter for rekrea-sjon. Du finn flotte badestrender nesten overalt, og kan fiske både aure og dverglaksen Bleke. Dampskipet Bjoren har faste turer på Byglandsfjorden og i tillegg finn du handverkarar som sel produkta sine rett frå verkstaden. Ose har berre ein handfull fastbuande, men er vertskap for fleire store arrangement om sommaren. Her finn du og Reiårsfossen som er eit mektig syn. Du finn gode overnattingsalternativ langs vegen og du er tett på naturog kulturopplevingar.

The lake Byglandsfjorden extends from the Syrtveitsfossen waterfall in the south to Bygland in the north, a distance of 34 km. This allows for wonderful recreation opportunities. There are numerous idyllic swimming and sunbathing spots along the lake, and if you prefer fishing, the local catch includes trout and a dwarf salmon strain known as bleke. The steamboat Bjoren has a regular route on Byglandsfjorden. The area is also home to craftsmen and artisans who sell their products direct from their workshops. Very few people live permanently at Ose, but the village hosts several large events during the summer. The magnificent waterfall Reiårsfossen is located here. There are several good accommodation alternatives along the road, located in idyllic surroundings and close to cultural attractions.


22 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

Aktivitetar | Activities


23

Noreg tett på® - Norway up close

Fotturar - Tjuvhola - Stor hole i fjellet sør for Neset Camping. Den

kring 1 km lange, merka løypa tek av frå rv. 9. Vegen er tung og bratt, men grei å gå. Her veks det mange varmekjære planter. Flott utsiktsstad. Segna fortel at hola var tilhaldstad for tjuvar og fredlause Årdalsknapen, 762 m.o.h. - Turløype som startar ved Neset Camping. Fyrste del av løypa er bratt, og går for det meste gjennom skog. Siste del av turen går over tregrensa. Du kan gå same vegen tilbake. Turen tek ca. 4 t. Bilen kan du parkere på Neset Camping. Fånefjellet - Parker ved rasteplassen sør for tunellen. Frå gamalt gjekk vegen over Fånefjellet. I 1920-åra vart det laga veg rundt fjellet, og for vel 40 år sidan kom det veg gjennom fjellet. Desse gamle vegane er nå fine turløyper. Der opplever ein både flott natur og gamal vegbyggjarkunst. Det finst fleire private bomvegar innover fjellet, og desse eignar seg godt for fotturar.

Badeplassar - Plask i veg! Langs med Otra, og spesielt i Byglandsfjorden, er det ei rekkje fine badeplassar. Du finn svaberg og sandstrender. Vatnet er klart og reint. Dei høgaste temperaturane finn du i grunne bukter. I Bygland sentrum er det offentleg badeplass med flott sandstrand og stupetårn på flåte. I dette flotte området finn du og Bygland museum, Glashytta og Brygga kafè. Fisking - flott fangst i Otra - I Otra og Byglandsfjorden, og

i vassdraga rundt, er det godt fiske. I Byglandsfjorden finst ein eigen lakseart som kallast bleke. Elles i elvar og vassdrag finst det aure, røye og abbor. Det er eitt fiskekort for heile Otravassdraget, og det er mogeleg å dra på fiskesafari med heile familien. Dei siste åra er fisken blitt større, og det er mogeleg å få stor fisk fleire stader. Opplysning om fiske og kjøp av fiskekort kan du få i sports-forretningar, bensinstasjonar og campingplassar i området.

Elgsafari - Bli med på elgsafari! Vi køyrer i minibuss på små

lokalvegar. Sjåføren er lokalkjent og kjenner elgen sine vaner. Du er nesten sikker på å sjå elg. Skal du prøve på eigen hand kan det være vanskeleg sjølv om elgbestanden er stor. Turane blir arrangert i tida 20. Juni–1. September. Minimum 6 deltakarar. Påmelding til tlf +47 922 81 444. Vær-forbehold ved regn.

Hiking - Tjuvhola - Tjuvhola is a large cave in the hillside south of Neset Camping. Marked path from rv. 9. The path is about 1 km long and steep, but not very difficult to walk. Many of the plants that grow here require relatively favourable temperatures. Fantastic view. According to legend, the cave was a hideout for thieves and outlaws. Årdalsknapen, 762 m.a.s.l - The path to Årdalsknapen starts at NesetCamping. The first part is rather steep. The path runs through wooded areas and up above the tree line. You can return on the same path. The trip takes about four hours. You can park your car at Neset Camping Fånefjellet - Park your car at the lay-by before you come to the tunnel in the district of Bygland. At one time, the main road went across the Fånefjell mountain. Later it was constructed in the hillside along the lake. These old roads are now superb walking paths where you can enjoy the scenery and study road construction methods of former times. The walk takes about two hours. Several private toll roads in the mountains are great for hiking. Swimming spots - Splash away! Along the river Otra, and

particularly around the lake of Byglandsfjord, you will find many excellent places to go swimming, with sandy beaches or smooth rocks. The water is crystal clear and you find the highest temperatures in the shallowest waters. In the centre of Bygland there is a public swimming area with an idyllic beach and a diving raft. This area is also home to the Bygland Museum, the glassblowers workshop Glashytta and the Brygga cafeteria. Parking next to the road rv. 9.

Angling - Great catches in the Otra - One single fishing licence is all you need for the entire Otra river system. Take your familily on a fishing safari! Over the past few years, the fish have grown in size, and it is possible to catch specimens weighing over one kilo. Information and fishing permits are available at sports shops, petrol stations and campgrounds. Elk safari - Join our elk safari! We go by minibus on narrow local roads. The driver has first-hand knowledge of the area and of the animals’ habits. You are almost guaranteed to see an elk. If you plan to do it on your own, it might be difficult – in spite of the large elk population. The safari is arranged during the period between 20. June and 1. September Minimum 6 participants. Booking: Tel. +47 922 81 444.


24 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

I Grendi, 5 km nord for Byglandsfjord, ligger Norges eneste elgpark med tam elg. Våre elger har levd tett på mennesker og blitt håndmatet siden de ble født. Det gjør at elgene er trygge på oss og at vi kan være trygge på dem.

NÆRKONTAKT AV TREDJE GRAD

Priser og åpningstider se www.elgtun.no eller Facebook AnnonseSetesdalsguide_orange.indd 1

Attraksjonar | Attractions

In Grendi, 5 km north of Byglandsfjord, you will find Norway´s only elk park with tame elks (moose). Our elks have been hand fed since birth and thus they are confident in humans and we can be confident in them.

CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD DEGREE

Prices and opening hours please see www.elgtun.no or Facebook 21.10.15 14.33


25

Noreg tett på® - Norway up close

Attraksjonar

Attractions

1867, er ei oppleving av dei sjeldne. Båten går dels i rute og dels på chartertur i perioden mai - sep. For meir informasjon og bestilling ring +47 995 18 203, eller sjå www.bjoren.no

special experience. The boat is in regular service during certain periods, and can also be chartered in the period between May and September. For further information and booking, please contact Tel +47 995 18 203, or see www.bjoren.no

D/S Bjoren - Ein tur med den gamle vedfyrte dampbåten Bjoren frå

Bygland Museum er eit friluftsmuseum med gamle gardsbygningar frå kommunen frå 1600-talet og framover. Den store årestoga frå 1650 gjev eit blikk inn i mellomalderen. Museet ligg rett ved sida av Glashytta og den fine badestranda, og er veleigna for ein pause langs vegen. Museet har ikkje guidar, men dørene står opne. På Glashytta frå du gratis låne ein audioguide, ein liten ”lyddings” med øyretelefonar, som gir deg masse informasjon når du går på eiga hand. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17. Landeskogen Peacesenter ligg i Grendi i Byglandsfjord, eit

globalt møte- og konferansesenter for miljø, utvikling og fredsspørsmål. Sjølve hovudbygget er på 5000 m2, og er ein praktbygning med lang historie. Innvendig finn du stort selskaps- og konferanserom, hyggeleg kafé, fredsbibliotek og fleire utstillingsrom. På det 300 mål store naturområdet som høyrer til, er fine vandrestiar og fredstiar. Her ligg også godt til rette for terrengsykling, og det er mogleg å leige ein mountainbike på senteret. Like ved hovudbygget ligg ein stor tipi-teltleir med anledning for overnatting. Ved avtale er det mogleg å få gratis omvising på senteret med foredrag av grunnleggaren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen. Ho deler historia og tankane bak senteret og korleis dei i dag jobbar med fredsarbeid.

Glashytta i Setesdal - Glasblåseri, ligg like ved Bygland Museum i Bygland. Verkstad open for publikum. Glashytta har blåst glas på Bygland sidan våren 2000. Her kan besøkande sjå korleis glasblåsing går føre seg, og kjøpe med seg produkt som blir laga i Glashytta. Det er òg sal av ulike bruksting frå andre leverandørar. Atelier Mona Ida ligg i Bygland sentrum. Der finn ein acrylmaleri og litografi. Motiv og inspirasjon vert henta frå Setesdalskulturen og dagleglivet der bunaden ofte er eit sentralt element Tam elg - På Elgtun ved idylliske Landeskogen får du nærkontakt med våre tamme elger. Du kan følge med elgene på vandring i skogen og være med på foring. Vi har kafé, utstillling, grillplass og aktiviteter for barna. Åpent daglig fra 1. Juni til 20. September kl. 09.00–17.00. Sjekk nettsidene og facebook for foringstider og annen informasjon. www.elgtun.no Tlf: 994 69 342

D/S Bjoren - A trip with the old wood-fired steamer from 1867 is a

Bygland Museum - Situated adjacent to the glassblowers’ workshop Glashytta and the idyllic beach, this is a perfect place for a break. There are no guides at the museum, but the doors are open. At Glashytta you may borrow an audio guide with headphones that will provide information when you explore the museum. Open daily from June 22–Aug. 15. Opening hours: 11.00–17.00. Landeskogen Peace Center a global conference centre dedicated to issues regarding environment, development and peace, is located at Grendi in Byglandsfjord. The imposing 5000 m2 main building has a long history, featuring function and conference rooms, a nice cafeteria, a peace library and several exhibition rooms. On the 75-acre premises surrounding Landeskogen you’ll find idyllic walking paths – the peace paths. The area is also well suited for off-road cycling, and you may rent a mountain bike at the centre. Next to the main building there is a large tipi camp for overnight accommodation. Upon arrangement you may get a free guided tour of the peace centre, including a lecture by the founder of Active Peace Travels, Helga Arntzen. She conveys the story and ideas behind the centre and how the peace work is carried out. Glassblower’s workshop - This glassblower’s workshop is

situated near Bygland Museum in Bygland, and is open to the public.

Atelier Mona Ida - Art studio, located in the centre of Bygland, displays lithographs and acrylics on canvas, with motifs from the area. Tame elks - At Elgtun, located in the beautiful Landeskogen area, you get a close encounter with our tame elks. You may accompany them through the forest and take part in the feeding. We also have a cafeteria, an exhibition, a barbecue area and activities for children. Open daily from 1 June to 20 September, 09.00–17.00. Please see our website and Facebook for feeding times and other information. www.elgtun.no Tlf: 994 69 342


26 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

Ose - På Ose finn du ”Storstoga” frå 1600-talet, og Ose Turistheim som er dalens eldste turiststasjon frå 1887. Ose Ullvare har utstilling av gamal og ny strikkekunst, heile 1200 strikka vottar er utstilte der, samt sal av tradisjonsstrikk. På Ose er det mange arrangement.

Overnatting | Accommodation

Ose - At Ose, you will find Storstoga dating from the 17th century; Ose Turistheim, the oldest tourist station in the valley, dating from 1887. Ose Ullvare offers an exhibition of knitted items in traditional and contemporarystyles, comprising 1,200 knitted mittens, and traditional knitwear for sale. During the summer season, Ose features various events.


27

Noreg tett på® - Norway up close

LANDESKOGEN PEACE CENTER

• KAFÉ / CAFÉ • UTSTILLINGER/

Longerakhyttene

EXHIBITION

Guidet tur, mat og foredrag kan bestilles på mobil +47 952 38 199 eller epost: helga@aktive-fredsreiser.no Guided tour, dinner/lunch and lecture can be ordered on phone +47 952 38 199 or e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no Landeskogveien 82, 4742 Grendi

ÅPENT / OPEN 17.06 – 20.08 KL. 12.00-17.00

LANDESKOGEN Peace Center

Longerak Hyttesenter og Camping

Longerak, 4745 Bygland Tel. + 47 37 93 49 50 post@longerakhyttene.no www.longerakhyttene.no

Hytter for 2–6 personer med egen strandlinje til hver hytte! 2–3 soverom og kjøkken. Dusj og vaskemaskin i sentralbygg. Robåt til hver hytte. Fantastiske forhold for bading og vannaktiviteter. Longerakhyttene ligger en god time fra Kristiansand. For mer info se nettsidene. Cabins for 2–6 persons with separate shore line for each cabin. 2–3 bedrooms and kitchen. Shower and washing machine in central building. Rowing boat for each cabin. Fantastic opportunities for swimming and water activities. The Longerak cabins are about one hour’s drive from Kristiansand. For further information, see our web pages.

Glashytta i Setesdal

Idyllisk familiecamping. Trampoline, leker, sandvolleyballbane, sandstrand, turløyper, kano, båt og fiske. Vaskemaskin og tørketrommel. Hytter med kjøleskap og kokeplass for 4–6 personer. Idyllic family camping by the lake of Byglandsfjorden and rv. 9. Trampoline, playground, sandy beach, Beach volleyball court, foothpaths, canoes, boats, angling. Good sanitary facilities, washing machine and dryer. Cabins with refrigerator and hotplates suitable for 4–6 persons. Longerak Hyttesenter og Camping Longerak, 4745 Bygland Tel. + 47 96 20 88 88 post@longerak.com • www.longerak.com

D/S Bjoren

Den vedfyrte dampbåten Bjoren er bygget av Akers mek Verksted i 1867, og er et flytende kulturminne. DS Bjoren hadde sin storhetstid i årene 1867–1957, og seiler nå på Byglandsfjorden og Åraksfjorden i perioden mai–september, normalt 2 1/2-timers turer. Den har plass til 55 passasjerer, og har skjenkebevilling for øl og vin. Det er muligheter for å chartre båten, i tillegg til at det settes opp ruteturer om søndagene. Det er populært å reise en strekning med DS Bjoren som avbrekk i bussturer, sykkelturer, eller chartre båten i anledning firmaturer, bryllup, familietreff, festivaler o.s.v. Reiselivsbedrifter rundt Byglandsfjorden er aktive brukere av DS Bjoren. For mer informasjon og bestilling, telefon 995 18 203, bjoren@setesdalsmuseet.no eller se vår hjemmeside www.bjoren.no The wood-fired steamer D/S Bjoren, constructed in 1867, is a floating cultural monument. The DS Bjoren was in regular service between 1867 and 1957, and now sails on the lakes of Byglandsfjorden and Åraksfjorden from May to September, normally two and a half-hour trips. The boat seats 55 persons, and is licensed for beer and wine. The steamer may be chartered, and in addition, special sailings are offered on Sundays during the summer season. A sailing on board the DS Bjoren can be a pleasant break during a bus or biketrip. The boat may be chartered for weddings, company outings, family reunions, festivals, etc. The local businesses around the lake of Byglandsfjorden frequently use the steamer For further information and booking, please contact Tel 995 18 203, bjoren@setesdalsmuseet.no or see www.bjoren.no

Produksjon og utsal av eigne produkt. Bruksting – unike Velkomen Production and sale of glassware Articles of glass – unique Welcome 4745 Bygland Tel. + 47 37 93 40 40 post@glashytta.no www.glashytta.no


28 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

Spennande fiske i Otravassdraget Med fiskekort frå Otra Fiskelag kan du fiske i heile elva frå Kilefjorden i sør, til Hartevatn ved Hovden i nord. I heile vassdraget er det god bestand av aure av varierande kvalitet og storleik. I Byglandsfjorden og sør til Kilefjorden finst den særeigne laksestamma bleke (Byglandsfjordbleka). Sjølv om bleka vanlegvis ikkje vert større enn 250 gram er det ein attraktiv sportsfisk. Sør for Fennefossen i Evje finst abbor. I øvre delar av Otravassdraget finst ørekyt. Bruk av ørekyt som agn er forbode! Otra Fiskelag arbeider for å betre fisketilstanden og legge til rette for sportsfiske i Otravassdraget. Har du kjøpt fiskekort frå Otra Fiskelag har du lov til å fiske med alle slag handreiskap, også oter både frå land og frå båt. Fiskekort får du kjøpt på turistinformasjonar, bensinstasjonar, i sportsbutikkane og på overnattingsstadene. Du kan også kjøpe fiskekort med mobiltelefon (sjå instruksjon) eller via internett. Sjå meir info på www.otrafiskelag.no Fiskekort på sms. Send {kode} {namnet ditt}, {adressa di}, {postnummer} til +47 474 07 900 Kode for fiskekort: Dag SF11D1, Veke SF11D7 og År SF11S1

Vi bringer deg små eventyr frå virkeligheten

Exciting angling in the Otra River With a fishing licence from Otra Fiskelag, you can angle in the Otra River all the way from Kilefjorden to the south to the lake of Hartevatn near Hovden to the north. The river has a large stock of trout, of different qualities and sizes. In the lake of Byglandsfjorden and down to Kilefjorden is a local species of salmon calle bleke. This fish rarely weighs more than 250 g, but is an attractive catch for anglers. Perch is found south of the Fennesfoss waterfall near Evje. There are minnows in the upper part of the river, but please note that the use of minnows as bait is prohibited. Otra Fiskelag is working to improve the condition of fi sh as well as the angling conditions in the Otra River. With a fishing licence from Otra fishing authority, you have a permit to angle with all kinds of hand tackle, including a drag otter from land or boat. Fishing licences are available at tourist information offices, petrol stations, sports shops and places of accommodation. They can also be purchased by mobile phone (see directions) or via the internet. To obtain a Fishing licence by SMS please send - code (see under) your name - address - postal code - to 0047 474 07 900 Code for the licences (which type of licence) Day SF11D1 week SF11D7 Annual SF11S1 For further details, see www.otrafiskelag.no.

Revsnes hotell liggvedved Byglandsfjorden, langsrv.hovedveien rv. 9 og ein Revsnes Hotell – ”perla Byglandsfjorden” – ligg langs 9, om lag ein time nord for nord Kristiansand. Det tradisjonsrike hotellet med sin familievennlege og eit trivelege time for Kristiansand. Det tradisjonsrike hotellet er flott atmosfære er eit flottfor utgangspunkt for Setesdal, å oppleve Setesdal. Her er det mange spennande utgangspunkt å oppleve med mange spennande aktivitetstilbod innan kort avstand, t.d. eit besøk til Elgtun i Landeskogen eller ein aktivitetstilbod innan kort avstand. Innvendig finn du både kvilepause i naturskjøne omgjevnader på den vesle private badestranda vår. Nyt den kulturhistoriske og kunst avspeglar Setesdal og våre fantastiske utsikta overgjenstandar fjorden frå restauranten og som terrassen der dei dyktige kokkane hotellet sin nydeleg lange historie. Frå Vi restaurant og terasse kan du nyte dekkar opp med heimelaga mat. tilbyr òg moderne kurs- og konferansefasilitetar, triveleg lobbybar og dansebar, TV i alle rom,og gratis trådlaustEiga nett og mykje og god ein norsk mat med utsikt til hotellhagen fjorden. brygge meir. lita privat badestrand. Store konferanserom og gode gjestefasiliteter med trivelege salongar og dansebar. Wi-Fi tilgjengeleg utan ekstra

Revsnes Hotell – ”the Pearl of the Byglandsfjord” is located along rv. 9, approx. one hour’s kostnad. drive north of Kristiansand. This traditional and pleasant hotel is an excellent starting point for exploring Setesdal. A number of exciting leisure activities are only a short distance away, e.g. the moose park Elgtun at Landeskogen. You may discover our small private beach or enjoy the magnificent view across the fjord from the restaurant and the terrace where our skilful chefs prepare delicious homemade dishes. We also offer modern course and conference facilities, a nice lobby bar and dance bar, TV in every room, free wireless Internet access etc.

KURS- OG KONFERANSESENTER

4741 Byglandsfjord - Tlf. 37 93 46 50 - www.revsneshotell.no - post@revsneshotell.no

Overnatting | Accommodation


29

Noreg tett på® - Norway up close

Tel. +47 37 93 42 55/+47 37 93 40 50 4741 Byglandsfjord www.neset.no • post@neset.no

Åpent hele året!

Open all year!

Neset Camping er en rolig 4-stjerners campingplass som ligger naturskjønt til på et nes ute i den 40 km lange Byglandsfjorden. Plassen ligger ved rv. 9 i nedre Setesdal, 13 km nord for Evje.

Neset Camping is a peaceful, 4-star campsite situated in beautiful surroundings on a headland overlooking Byglands-fjorden, by rv. 9, 13 km north of Evje.

Det er over 200 plasser med strømtilkobling for de som ønsker dette. Vi har 31 hytter fra 2–5 * med plass til 4–8 personer. Eget bobilområde helt nede ved vannet. 3 moderne sanitæranlegg. Neset Camping har egen kolonialbutikk, og her selges også øl av klasse D. Gatekjøkken og Kafe med alle rettigheter. Campingplassen har ca. 1600 m strandlinje med gode bademuligheter fra sandstrender, eller via vannsklie ut på dypt vann. Byglandsfjord konkurrerer ofte med Nesbyen om å være det varmeste stedet i Norge, og badevannet pleier hvert år å bli fra 18 til 23 grader varmt. Rundt på området er det 3 separate moderne sanitæranlegg med vaskemaskiner, tørketromler og badstu. Det er forskjellige merka turløyper i området. Elgpark 3 km fra plassen. Vi har utleie av robåter, kanoer, kajakker og sykkelbåter. Byglandsfjorden gir muligheten til flere dagsturer med kano. >> Ny bubilpark med plassar heilt ved vasskanten. Velkommen til hyggelig opphold i nedre Setesdal!

The site is well suited for tents, caravans and caravanettes, and has more than 200 power supply points. We have 31 cabins in the categories 2–5* sleeping 4–8 persons. Separate campervan site by the shore. The sanitary facilities were totally renovated in 2011. Neset Camping has a grocery store, and is licensed to sell beer, class D. Roadkitchen and fully licensed Cafeteria. The campsite has approx. 1,600 m shoreline with sandy beaches and good opportunities for swimming. If you prefer a fast entry into the water then try our slide. Summer temperatures in the Byglandsfjord area are often among the highest in Norway, and the water usually holds between 18 to 23°C. The campsite has 3 separate, modern buildings with shower/toilet facilities, washing machines, driers and sauna. Several marked walking paths run through the area. Elk Park 3 km from the cite. Rowing boats, canoes, kayaks and paddle boats are for hire on the campsite. Byglandsfjorden is a good place for canoe trips over several days.


30 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Attraksjonar | Attractions


31

Noreg tett på® - Norway up close

Velkommen til Valle og Rysstad Midt i dalen passar det å stoppe opp og nyte av natur- og kulturopplevingar. Valle kommune har god plass. På 1290 km² bur det omlag 1300 innbyggjarar. Busetnaden er konsentrert i dalbotnen der Otra renn på sin veg mot kysten. På båe sider av dalbotnen ligg fjellvidder milevis innover. Her kan ein finne ro, “lade batteria” og samle nye krefter til ein travel kvardag.

Sylvsmedkunst - Valle kommune er sjølve «Sylvsmedriket» i

Noreg. På ei reise i Setesdal lyt ein få med seg eit besøk hjå sylvsmeden. Litt historikk: Tusenårig jernvinne gav bondesmeden grunnlag for å leite fram edle metall. På Straume i Hylestad sokn vart det opna kopargruver så tidleg som på midten av 1600-talet. Dei fyrste sylvsmedane nytta truleg sylv som var stole frå sylvgruvene på Kongsberg. Teknikken veksla mellom hamring, gravering, formrenning og filigran. Alle reiskap laga smedane sjølve. I dag er loddelampa avløyst av propan, og materialane får ein ferdige som tråd, plate og slaglodd, men arbeidsgangen elles er lite endra frå gamal tid. Setesdalsbunaden krev mykje sylv, ulikt for kvardag og høgtid. Sylvsmedkunsten blømde opp, og tel i dag omlag 35 personar på heil- og deltid. Det vert kvart år arbeidd mengder av fleire typar bunadssylv, og utvikla hundrevis av nye smykkemodellar til bruk på vanlege klede. Setesdalssylvsmeden hevdar seg godt i konkurranse med industrisylvet - både i venleik og pris - garantert med registrert stempel som handarbeid. Besøk Sylvsmeden! • Sylvbui, Sølvgarden Hotell • HASLA, Valle sentrum

Welcome to Valle/Rysstad Half way up the valley, Valle/Rysstad is a good place to stop and enjoy everything the surroundings and the local culture have to offer. There is plenty of space in the Valle area, with 1300 inhabitants in 1290 square kilometres. People live in the valley, where the river Otra winds its way towards the coast. On both sides of the valley are miles and miles of mountain areas. Here you can enjoy peace and quiet to “re-charge your batteries”.

Silversmithing - Valle Municipality is the silversmithing capital of Norway. On your way through Setesdal, be sure to visit one of the silversmiths. A little history: After having extracted iron for thousands of years, the peasant smiths gradually started the search for more precious metals. A copper mine was opened at Straume, near Rysstad, 400 years ago. Silver, however, had to be acquired elsewhere, and the first silversmiths probably used raw materials stolen from the silver mine in the town of Kongsberg. The silver-smiths today use various techniques, including hammering, engraving, casting and filigree. The smiths used to make all their tools themselves. At present, torch lamps have been replaced by propane, and materials are available in the form of thread, plates and hard solder. However, the production process is largely the same today as in former times. The Setesdal costume requires a lot of silver, and traditionally different ornaments were worn for everyday use and formal occasions. The art of making silver flourished - especially in the Hylestad area. At present, about 35 persons work full or part time as silversmiths. They produce various kinds of jewellery for national costumes and create new designs for plain clothes. Handmade silver jewellery from Setesdal is highly competitive with manufactured silver products both with respect tobeauty and price. Hand-crafted, with guarantee and registered mark. Visit the silversmiths! • Sylvbui, Sølvgarden Hotell • HASLA, Valle


32 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Attraksjonar | Attractions


Noreg tett på® - Norway up close

Setesdalsmuseet - Setesdalsmuseet på Rysstad tek deg med på ei

vandring i Setesdal sin kultur, historie og tradisjonar. Museet har eit lite utsal av suvenir og enkel servering. ”So gjekk me kledde i Råbyggjelaget” har vi kalla museet si nyaste utstilling. Råbyggjelaget er det gamle namnet på dei indre og vestre bygder i Aust-Agder, og hovudfokus er draktskikken i dette området. Utstillinga gjev oss glimt frå kvardagslivet, men fokuserer mest på livshøgtider som dåp, konfirmasjon og bryllaup. Tablå med dokker, i kombinasjon med tekster og eit rikhaldig biletmateriale, gjer fortida levande for oss. Sjå også filmen ”Eit anna Setesdal”, som viser at setesdølane ikkje berre var opptekne av det som hadde vore. ”Kraftutbygginga i Setesdal” er via nyare historie. Meir enn anna har kraftutbygginga det siste hundreåret vore med på og lagt premissane for utviklinga i dalen. På godt og vondt er dalen avhengig at naturressursane vert brukt for å gi storsamfunnet elektrisitet. Naturen har fått vonde sår, men folk har fått arbeid og inntekter ein elles ville ha vore forutan. Bygningskulturen i Setesdal er spesiell. Ikkje minst på grunn av det store tømmeret som vart brukt, og den vakre utforminga av tømmerstokkane. Mange bygningar står framleis i kulturlandskapet. Gjennom utstillinga Byggeskikk vert du betre kjend med den mest synlege delen av kulturhistoria i dalen. Ope sesong: 22.6-15.8 dagleg kl. 11-17. 16.8-31.8 dagleg kl. 10-15. Ope utanom sesong: 4.1-7.4, 19.4-21.6, 1.9-15.12: mån.-fre. kl. 10-15 Tlf. +47 37 93 63 03 • post@setesdalsmuseet.no • www.setesdalsmuseet.no

Sylvartun - 4 km nord for Rysstad sentrum, har på ny vorte eit aktivitetstilbud for dei som gjester dalen. Sølvsmeden er der ikkje lenger, men folkemusikken lever. Vi kallar det eit senter for immateriell kulturarv. Gjennom utstillingar av tradisjonelle folkemusikkinstrument, film og lyd, vert gjestene teke med på ei kulturhistorisk reise inn i folkemusikken. Også ein ideell stad for ein liten rast i vegkanten. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17. Rygnestadtunet er eit av dei mest særprega museumsanlegga

i landet. Tunet ligg i vakre omgjevnader på den fredelege garden Rygnestad, omlag 9 km nord for Valle sentrum. Det autentiske tunet omfattar m.a. hus og gjenstandar etter segnhelten Åsmund Torleivson Rygnestad (ca. 1540–ca.1595), eller “Vonde-Åsmund” som han vart kalla. Særleg kjent er det såkalla Rygnestadloftet. Ope dagleg frå 22.6–15.8 kl. 11–17.

33

The Setesdal Museum at Rysstad - A journey through the culture, history and traditions of Setesdal. The museum features a small souvenir shop and offer light snacks. “What we used to wear in Råbyggjelaget” - the museum’s most recent exhibition. Råbyggjelaget is the old name of Aust-Agder’s inner and western villages. Although the exhibition provides snapshots of everyday life, main emphasis is on special occasions such as christenings, confirmations and weddings. Mannequin tableaux, with supplementary information and an abundance of pictures, help bring the past back to life. Do not miss the film “A different Setesdal”, which shows that the locals were not only concerned with the past. “Hydropower Development in Setesdal” focuses on more recent history. Above anything else, it is hydropower development that has provided the basis for progress in the valley over the past century. For better or worse, the valley depends on the use of natural resources to provide the wider society with electricity. The environment has suffered, but people have been given work and income opportunities they otherwise would have been without. 2014 marks the 200th anniversary of the Norwegian Constitution at Eidsvoll. The traditional building culture in Setesdal is unique. Specific examples include the massive timber used for the construction and the elaborate decorations on the logs. Many old buildings are still a part of the cultural landscape. The exhibition “Building traditions” will give you an insight into the most visible part of the cultural history of Setesdal. In-season opening hours: 22.6–15.08 Daily kl. 11.00–17.00. 16.8–31.8 Daily kl. 10.00–15.00. Off-season opening hours: 4.1-7.4, 19.4-21.6, 1.9-15.12: Mon–Fri 10.00–15.00. Tel. +47 37 93 63 03 • post@setesdalsmuseet.no • www.setesdalsmuseet.no Sylvartun - Located 4 kilometres north of central Rysstad, the former art and cultural centre Sylvartun has once more opened its doors to visitors. There is no longer a silversmith’s workshop on the premises, but the folk music is still alive. We call it a centre for immaterial cultural heritage. Through exhibitions of traditional musical instruments, audio and video recordings, the guests are taken on a journey into the world of folk music. Sylvartun is also a perfect spot for a picnic break. Opening hours 22.6–15.8: daily 11.00–17.00. Rygnestadtunet - This is one of the most distinctive museums in Norway. The old farm is located in beautiful surroundings about 9 km north of Valle. The farm comprises buildings and artefacts which once belonged to Åsmund Torleivson Rygnestad, known as ’’Vonde Åsmund’’ (Evil Åsmund). The so-called Rygnestadloftet storehouse is famous. Opening hours Rygnestadtunet: Open 22.06.–15.08: Daily 11–17.


34 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Aktivitetar | Activities


35

Noreg tett på® - Norway up close

Badeplassar - Honnevje - Omlag 2 km nord for Valle sentrum tett ved rv. 9. Plassen har flotte svaberg og er tilrettelagt for handikappa. Toalettanlegg og parkeringsplass inntil vegen. Medlemmene i NAF (Norges automobil-forbund) kåret Honnevje til Norges fineste rasteplass i 2011. Marhyl - Omlag 3 km nord for Rysstad, like ved Brokke kraftstasjon. Parkerings-plassen ligg like inntil rv. 9 på høgre side av vegen om du køyrer frå Rysstad mot Valle. Marhyl har sandstrand og fine svaberg. Toalettanlegg. Fisking - Otravassdraget er eit av dei største vassdraga på Sørlandet.

Trass i at området er ramma av forsuring, har Otra gode bestandar av aure. Fisken varierer i storleik og kvalitet, men ikkje sjeldan vert det drege opp aure på bortimot halvkiloen. I fjella er det mange vatn med gode bestandar. Nokre av vatna ligg langs bilveg. Andre vatn krev ein vandretur. I sum vert dette noko for einkvar. Fiskekort får du mellom anna kjøpt på Valle turistkontor.

Brokkestøylen - Velkomen til Brokkestøylen! Du finn oss langs Suleskarvegen, 5 km vest for rv. 9. Her kan du ta med familien din til ei koseleg stund. I kafeen får du kjøpt kaffe og vafler, brus og is. Har du nokon gong opplevd kor nær naturen du kjem i ein kano? I Setesdal vesthei på 900–1000 meters høgde kan du padle inn i landskapsvernområdet, SVR. Europas sørlegaste villreinstamme held til her. Med utgangspunkt i Suleskarvegen kan du padle frå vatn til vatn. Det er minimalt med bering av kanoane. Alt utstyr får du leige på Brokkestøylen. Brokkestøylen er open i sommarsesongen. For nærare opplysningar om aktivitetar og opningstidene sjå nettsidene www.brokke.com. Fjellvandring - Valle er eit godt utgangspunkt for vandring i høg-

fjellet enten du vil ta dagsturar eller vandre frå hytte til hytte i vekevis. Det er eit omfattande rutenett i høgfjellet og du finn ruter både på aust- og vestheia. Du får planleggingskart og fullt oversyn over rutene på turistkontora eller på heimesida til DNT-Sør www.dntsor.no. Ein av dei mest populære fjellvandringane har vore frå Berg i Valle via Stavskar, Bossbu, Svartenut til Øyuvsbu. No kan ein gjere denne turen med 2 eller 3 overnattingar. Vegen ligg berre om lag 1 km. frå Øyuvsbu. Eit strålande tilbod for turfolk. For nærare opplysningar om prisar sjå www.setesdal.com.

Swimming spots - Honnevje in Valle was designated Norway’s

best rest area and stopping place in 2011 by members of the Norwegian Automobile Federation (NAF). Marhyl - Located 3 km north of Rysstad, near Brokke power station. Car park right by rv. 9 on the right side of the road when you go from Rysstad in the direction of Valle. Marhyl is of high standard, and has a sandy beach as well as smooth rocks sloping into the water. Toilets.

Fishing - The Otra river system is one of the longest river systems in the region of Sørlandet. Despite the fact that the region are affected by acidification, the Otra has good stocks of trout. Although the trout is generally small, bigger specimens (1-4 kg) are nevertheless caught every year. The fish in the river might be of somewhat variable quality. In the mountains there are well stocked lakes. Some of the lakes are accessible by car, while others require a hike. Fishing licences are available for sale at Valle tourist office. Brokkestøylen mountain farm - Welcome to the summer

farm Brokkestøylen, located along the scenic Suleskar Road, 5 kilometres west of national rv. 9. A perfect spot for the whole family, with activities for the children and tasty snacks in the cafeteria. Have you ever experienced nature from a canoe? In the Western Hills of Setesdal, at an elevation of 900–1000 metres, you will feel at one with the magnificent surroundings as you paddle into the landscape conservation area Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiene, home to Europe’s southernmost wild reindeer population. With the Suleskar Road as a starting point, the lakes are yours to explore, with only a minimum of carrying required. All necessary equipment for rent at Brokkestøylen. Brokkestøylen is open during the summer. For further information about activities and opening hours please see the website www.brokke.com.

Mountain hikes - Valle is an excellent starting point for mountain

hikes, whether you prefer day trips or aim at spending several weeks hiking from cabin to cabin. This area boasts an extensive trail network – comprising the Eastern and the Western hills of Setesdal. Planning map and a complete summary of the routes are available at the tourist information offices and at the local website of the Norwegian Trekking Association: www.dntsor.no. One of the most popular mountain hikes takes you from Berg in Valle via the tourist cabins Stavskar, Bossbu and Svartenut to Øyuvsbu. This hike may include two or three overnight stops. The Øyuvsbu cabin is just a 1-km walk from the road. For further information about prices, see www.setesdal.com.


36 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Aktivitetar | Activities


37

Noreg tett på® - Norway up close

Klatring - Fjella i Valle kommune trekkjer fleire og fleire klatrarar kvart år. Klatrarane kjem frå heile Europa. Det er over 200 klatreruter. Her kan alle finne ruter som passer perfekt. Solid granitt med utmerka friksjon gjer klatringa til ei ugløymande oppleving. Fleire av rutene er nyleg fornya med boltar i edelstål. På standplassane er det kjettingar. Det er gjeve ut eigen klatreførar på tysk. Forfattar er Hans Weninger. Det er og eigen nettstad om klatring i Valle på www.kletterninnorwegen.de, der ein finn mykje info om klatringi Valle, m.a. oppdateringar til klatreføraren. Desse kan ein og få på turistkontoret i Valle.

Climbing - The mountains in Valle attract more and more mountaineers every

Via Ferrata klatreruter i Setesdal

Via Ferrata climbing routes in Setesdal

Straumsfjellet, Nord- Europas lengste Via Ferrata - Straumsfjellet ligg på Helle , berre 10 minuttar unna Valle. Dette er ein tur som krevjar at ein er i god fysisk form, og det hjelp at ein har erfaring frå luftige fjellturar slik at ein ikkje lar seg skremme av høgda. Klatreruta er 1,5 kilometer lang og har 550 høgdemeter. Det tek ca 7 timar å gå heile løypa. Frå toppen er det merka løype vidare til toppvarden på Strumsfjellet, 797 meter over havet. På toppen fortsetter merkinga vidare i austleg retning, og leiar deg trygt ned igjen. Tlf: +47 974 09 077.

Straumsfjellet, the longest Via Ferrata in Northern Europe - Straumsfjellet is located near Valle and the meetup point is at Helle Camping. This activity requires a certain level of physical fitness, and experience from hiking in steep terrain is useful, considering one’s ability to tolerate heights. The climbing route to Mt. Straumsfjellet in Valle is 1.5 km long and spans 550 altitude metres. Climbing the entire route takes about 7 hours. The reward when you reach more level ground, with the Setesdalen valley far below, is one of the most spectacular views in Setesdal.From the final point of the cable there is a marked trail to the summit cairn at Mt. Straumsfjellet, 797 m.a.s.l. The marking continues further to the east, leading you safely down to the valley. Tlf: +47 974 09 077.

Fjellklatring for dei fleste: Via Ferrata er italiensk og betyr jernsti. Dette er ei fastlagt klatrerute der du er sikra med jernvaier langs heile klatreruta. Det er også klatretrinn i dei brattaste fjellpartia som gjer det enkelt og sikkert å klatre.

Løefjell, klatring for hele familien - Løefjell ligg nær Brokke Alpinsenter. Fjellet er gjennom mange år blitt bruka til fjellklatring, og er kjend for sine lange alpine ruter av ulik karakter. Somaren 2016 blei det bygd ein via ferrata i den same fjellveggen. Denne via ferrataen er svært godt egna for familiar og nybyrjarar. Born fra 6 år kan vere med på tur her. Dersom nokon i følget ikkje ynskjer å klatre til toppen, kan ein fylge den merka turløypa opp til toppen som ligg på 934 m.o.h. Klarteruta er 450 meter lang og tar mellom 1-2 timer å klatre. Klatring i Løefjell organiserast av Helle camping. Tlf: +47 974 09 077. Nomelandsfjell ligg ved Valle sentrum. Den spektakulære fjellsida har gjennom mange år vert brukt til fjellklatring, og er ein velkjend vegg blant klatrarar i Setesdal. Hausten 2016 vart det bygd ein via ferrata i den same fjellveggen. Klatreruta er 1000 meter lang og har ein høgdeforskjell på godt over 350 meter. Denne ruta har nokon av Nord-Europas lengste sva-ruter. Det er ulike vanskegrader og du bør ha god fysikk for å klatre rutene. Turen tek om lag 3 timar. På toppen får du ein fantastisk utsikt mot Valle sentrum og sørover i det vakre dalføret. Før du kan klatre må du kontakte Bratt friluftsliv på førehand på tel: +47 957 01 928. Her kan du melde deg på klatring med guide og du kan leige utstyr.

year. The climbers arrive from all over Europe. With in excess of 200 climbing routes the area offers challenges for climbers regardless of previous experience. Solid granite with excellent friction makes climbing here an unforgetable adventure. Several of the routes have recently been equipped with stainless steel bolts. Belay stances have bolted chain protection. A climbing guide prepared by Hans Weninger has been issued by Panico Verlag, Germany. More information on mountaineering in Valle is available at www.kletterninnorwegen.de. The site includes updates on the climbing guide. Updates are also available at the tourist office in Valle.

Accessible climbing adventure - “Via ferrata” is Italian for iron road. This is a climbing route where you are secured to the rock by means of a steel cable. There are also iron rungs in the steepest sections, making the ascent safe and relatively simple

Løefjell, climbing for the whole family- Overlooking the Brokke Alpine Centre, Mt. Løefjell has been popular among climbers for many years. It is famous for its long, alpine routes of varying difficulty. In the summer of 2016 a via ferrata was set up at Mt. Løefjell. This via ferrata is perfect for families and beginners, suitable for children aged 6 and upwards. Those who do not want to climb may instead follow the marked hiking trail to the top of the mountain, at 934 m.a.s.l. The via ferrata has a length of approximately 450 metres and takes between one and two hours to complete. The walk down to the Løefjell cabin area takes about half an hour. Via ferrata climbing at Mt. Løefjell is organised by Helle Camping. Tlf: +47 974 09 077. The mountain Nomelandsfjell is a landmark in central Valle. The spectacular wall has for many years been an attractive venue for climbers, and in the autumn of 2016 a via ferrata was set up. The climbing route is 1000 metres long and has a height difference of more than 350 metres. It is one of Northern Europe’s longest routes on smooth rock. There are various degrees of difficulty, and you should be physically fit to negotiate the mountain. The climb takes about three hours. From the top you may enjoy magnificent views of the village Valle and the rural areas further south in this beautiful valley. Before making the ascent, you have to contact Bratt Friluftsliv on telephone +47 957 01 928. You may order a guided climb and rent the necessary equipment.


38 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Aktivitetar | Activities


Noreg tett på® - Norway up close

Fotturar - Dagstur til Gloppefoss - Gloppefoss med eit fall på

300 meter, er den høgaste fossen i Setesdal. Vassføringa er stor heile sommarhalvåret. Vi kan såleis garantere at fossen er sjåverdig og i turkeperiodar. Frå rv. 9. er det merka tursti inn Veiåjuvet til Gloppefoss. Det er storslagen natur med høge fjell på båe sider. I dalbotnen renn elva Veiåne. Det tek om lag 2 timar å gå inn til fossen. Ein må krysse elva “Veiåne” fleire gonger. Normalt er det ikkje problematisk då elva ikkje er djup. Etter langvarig regnver aukar vassføringa i elva kraftig, og ein lyt vurdere om kryssing av elva er trygt. Ved normale vertilhøve høver turen godt for familiar med born. Parkering skal skje ved rv. 9. Fyrste del av turen går på god grusveg. Frå snuplassen går ein vidare på god traktorveg. Vegen fylgjer vassdraget innover Veiåjuvet, og det er ei storarta naturoppleving. Det er ikkje hytter eller hus i området. Du treng heller ikkje kart for å ta turen, då vegen er lett å finne og fylgjer dalføret og vassdraget. Stien startar om lag 9 km nord for Valle sentrum, 1 km nord for Lunden Camping. Kvernhusvegen Utgangspunktet er Valle skule. Der finn du parkeringsplass og informasjonstavle. Følg vegen sørover til Harstad, der du tek av frå vegen og inn på stien ved det restaurerte kvernhusmiljøet attmed elva Gryte. Stien går vidare oppover til Tveitetunet. Det lune tunet innbyr til ein liten rast. Stien held fram forbi Tveiten camping mot Brottveit. Derifrå har du eit storslått utsyn over Vallebygda. På veg ned att følgjer du den gamle støylsvegen til valldølane, og du endar opp i Rike. Derifrå har du berre ein kort spasertur sørover til skulen og til bilen.

39

Hiking - Day trip to Gloppefoss waterfall - Make sure not to miss this gorgeous scenery. Gloppefoss is one of the highest waterfalls in the Setesdal Valley, with a great flow of water through the whole summer season, even in periods with little rain. A marked path runs from rv. 9 through Veiåjuvet canyon to Gloppefoss. The scenery is impressive,with high mountains on both sides. The river Veiåne follows the bottom of the valley. The hike to Gloppefoss takes about 2 hours. Hikers will have to cross the Veiåne several times. Crossing is normally no problem as the river is not very deep. However, the flow of water will increase after long periods of rain, and under such conditions hikers are advised to to check with the Valle tourist office before making the hike. Under normal weather conditions, the hike to Gloppefoss is a great experience, also for families with children. Parking by rv. 9. The first part of the route is on a gravel road, and then on a tractor road. The road follows the river in the Veiåjuvet canyon, through magnificent scenery. There are no cabins or homes in the area. No map is required as the road is easy to find and follows the valley and the river. Kvernhusvegen footpath Start from Valle school where you will find a car park and an information board. Follow the road southward to Harstad and continue on the path. At the outset is a group of restored mills by the river side. The path then leads to Tveitetunet. The friendly farmyard is a nice place for a rest, before you continue past Tveiten campsite towards Brottveit, where you get a beautiful view of Valle. An idyllic path leads down to the village and the cluster of farms by the name of Rike. From here it is a short walk south to the school and your car.

Rysstad Turpark Parken ligg like sør for Rysstad sentrum. Skilta avkøyrsle frå rv. 9. Frå parkeringsplassen går stien oppover «Baklian». Undervegs passerer du eit gamalt kvernhus. Fleire stader finn du benkar som høver godt til ein pust i bakken. På toppen har du utsyn over Rysstad. Stien fortset nordover, og du kjem ut på ein skogsveg. Følg skiltinga, så kjem du tilbake til parkeringsplassen.

Rysstad Turpark - just south of the centre of Rysstad. The park issignposted from rv. 9. From the car park, a path leads up the “Baklian” hillside, past an old mill. At many places you will find benches where you can take a rest on your way up. At the top there is a delightful view of Rysstad. The path continues northwards, and you’ll come to a forest road with signposts indicating the way back to the car park.

Ljosløypa Brokke På Brokke er ljosløypa eit strålande turalternativ. Løypa er 5 km lang, og går i flott natur. Det er godt grusdekke, og der kan du trille barnevogn utan problem. Det er også ein utruleg flott trasé for ein joggetur. Løypa høver fint for heile familien. Start og mål er på Brokkestøylen, der du finn servering og aktivitetstilbod om sommaren.

Lighted trail at Brokke The lit trail at Brokke is great for hiking. The trail covers 5 km in beautiful surroundings. The gravel surface makes the trail accessible even with a pram, and is excellent for jogging - a good place for the whole family. The trail starts and ends at Brokkestøylen, where you will find a variety of activities as well as a place to eat in the summer season.


4 0 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Aktivitäten | Activiteiten Handel og tenester | Shops and services


41

Noreg tett på® - Norway up close

Hasla Velkomen til Valle sentrum og vår butikk og verkstad. Sylvsmedverkstaden og - butikken er innreidd i ein tradisjonsinspirert tømmerbygning. Der finn du sylvsmedane i arbeid heile året, og du er velkomen inn på verkstaden for å sjå korleis dette arbeidet vert utført. Mån–laur 1000–1600 Juli: Mån–laur 1000–1800, sundag 1200–1800 (01.07 – 13.08) Welcome to the silversmith in the centre of Valle! Our shop and workshop are located in a building constructed of logs in a traditional style. Here you will find silversmiths at work all year round, and you are welcome into the workshop to see how our jewellery is made. Mon–Sat 1000–1600 July: Mon–Sat 1000–1800, Sunday 1200–1800 (01.07–13.08) Valle Sentrum • Tel. + 47 37 93 73 80 post@hasla.no • www.facebook.com/haslasmykker www.hasla.no

Vegane er ikkje dei same i dag som då denne turisten kom til Hovden for nokså nøyaktig 100 år sidan. Kort fortalt er nok det meste forandra. Setesdalsmuseet har teke vare på historien.

The roads have changed a lot since this tourist arrived at Hovden one hundred years ago. In short, most things have probably changed, but the Setesdal Museum has preserved the history.

Setesdalsmuseet har anlegg i alle kommunane i dalen. I utstillingsbygget på Rysstad er det heilårsope. På avdelingane er det sesongope 22. juni–15. august.

The Setesdal Museum has facilities throughout the valley. The exhibition premises at Rysstad are open all year round. The other facilities are open from 22 June–15 August. See our website for information and updates.

Tlf. + 47 37 93 63 03 post@setesdalsmuseet.no www.setesdalsmuseet.no

Tel + 47 37 93 63 03 post@setesdalsmuseet.no www.setesdalsmuseet.no

Skap gode minner! brokke.com


4 2 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Joker Valle Daglegvarer • Propan • Propanutstyr Mån–fre 08.30–20.00 Laurdag 08.30–18.00 1.6–31.8: Sundag 12.00–18.00 Groceries • Propane Mon–Fri 08.30–20.00 Saturday 08.30–18.00 1.6–31.8: Sunday 12.00–18.00 Tlf. + 47 37 93 71 23 Valle Sentrum

Tradisjon, handverkgåver, strikk, skinn, smijern, bøker, tepper, tøfler, garn, suvenirar m.m. Måndag–fredag 0900–1600 laurdag 1000–1400 Juli: Måndag–fredag 1000–1700 laurdag 1000–1400 Traditions, handicraft, gifts, knitwear, leather, wrought iron, books, blankets, slippers, yarn, souvenirs etc. Mon–Fri 09:00–16:00 Saturday 09:00–14:00 July: Mon–Fri 10:00–17:00 Saturday 09:00–14:00

Måndag–fredag 0830–1500 Monday–Friday 0830–1500

Minibank

Handel og tenester | Shops and services

Tel. Valle +47 37 93 60 60

Tel. +47 37 93 73 08, N-4747 Valle post@setesdalhusflid.no www.setesdalhusflid.no


43

Noreg tett på® - Norway up close

Kallefoss hyttepark

5 km nord for Valle. Elva Otra er berre 20 meter unna, og her er det gode tilhøve for å fiske og bade. Nyrenoverte campinghytter, alle for 4 personer. Nytt lekkert sanitæranlegg, felles grillplass og innendørs buldrevegg 1 natt kr 400 / 7 netter kr 2500 5 km north of Valle, just 20 metres from the river Otra. Excellent opportunities for fishing, swimming and sunbathing. Newly refurbished 4-person cabins. New amenity block, communal barbeque area and indoor bouldering wall. Prices per cabin: 1 night NOK 400 / 7 nights NOK 2500 Tel + 47 97 66 51 79 • kallefoss-camping@hotmail.com • www.kallefoss.no

Tveiten Camping

Setesdalsfestivalen 2017 Setesdal er kjent for rike kulturtradisjonar. Dalen har utøvarar av høg nasjonal klasse innan dans, folkemusikk og folkedans. Setesdalskappleiken blir arrangert på Rysstad 28.-30. juli. Der er det konkuranse mellom topp utøvarar i tillegg til konsertar og kurs. Folk Music The Setesdal Valley is renowned for its rich cultural traditions. The valley as nurtured dancers and singers as well as fiddle and Jew’s harp players of high national reputation. Setesdalskappleiken - The annual folk music competition of Setesdalskappleiken in Rysstad is organised from 28.–30. July. This event includes a competition among

Tveiten camping ligg om lag 3 km sør for Valle sentrum, attmed Tveitetunet. Vi har10 komfortable campinghytter, og campingplass med straumtilkopling. Tveiten er eit godt utgangspunkt for fjellturar, og turstien ”Kvernhusvegen” går gjennom tunet vårt. Søkjer du eit opphald i rolege omgjevnader er Tveiten rette valet. Located about 3 km south of Valle, by Tveitetunet. We have 10 comfortable cabins and a large camping area with power supply. Tveiten is an excellent point of departure for mountain walks. The Kvernhusvegen footpath runs past the campsite. Welcome to a nice stay. 4747 Valle • Tel. +47 37 93 74 78


4 4 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Flateland Camping Flateland Camping ligg idyllisk til attmed elva Otra, om lag 6 km nord for Valle. Campinghytter for 4–6 personar, 48 straumuttak og moderne sanitæranlegg. Badeplass med vatntrampoline, hoppepute og stor leikeplass. Godt aurefiske frå plassen. Godt utgangspunkt for fjellturar. Kiosk med daglegvarer. Ope 22.5–7.9 Flateland Camping is beautifully located by the river Otra, approximately 6 km north of Valle. Camping cabins for 4–6 persons, 48 electrical hookup points and modern sanitary facilities. Bathing spot with water trampoline, jumping cushion and big playground. Good opportunities for trout angling. Excellent point of departure for hikes in the mountains. Kiosk with groceries. Open 22.5–7.9 4747 Valle • Tel. +47 95 00 55 00

Overnatting | Accommodation


45

Noreg tett på® - Norway up close

Hotell & Feriesenter AS

Velkomen til Sølvgarden Hotell og Feriesenter!

Her finn du moderne komfort og nydeleg mat. Eigaren er sjølv sølvsmedmeister i 3. generasjon. Vi har eigen sølvsmedverkstad, og i butikken har vi eit godt utval i eigenproduserte sylvvarer og gåveartiklar. Sølvgarden er eit perfekt utgangspunkt for spennande opplevingar i heile Setesdal. 4 * hotell med intim atmosfære • Gode fasilitetar for møte og kurs Motell med familierom • Kafé med dagens varmrett • Restaurant med tradisjonsmat på menyen • Bar • 5 * Campingplass • Appartementshytter med dusj/toalett • Kapasitet til grupper

Welcome to Sølvgarden Hotell og Feriesenter!

Here you will find modern accommodation and wonderful food. The owner himself is a thirdgeneration silversmith. We have a silversmith’s workshop, and a shop with a wide range of silver items and gifts produced on site. 4 * Hotel with an intimate atmosphere • Motel with family rooms Excellent food on the menu • Bar • 5 * Camp site • Apartment cabins with ensuite bathroom • Capacity for accommodating groups

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS N-4747 Rysstad • Tel. +47 37 93 61 30 booking@solvgarden.no • www.solvgarden.no


46 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Attraksjonar | Attractions


47

Noreg tett på® - Norway up close

Velkommen til Bykle og Hovden

Welcome to Bykle and Hovden

Øvst i Setesdal finn du Bykle og Hovden, majestetisk plassert og omkransa av fjelltoppar på over 1.200 m.o.h. Her har du gode utsikter til å nyte livet i fjellheimen. Anten du er på veg nordover til fjordane eller sørover til sørlandskysten, finn du mange herlege plassar å stoppe her hos oss. Vi har mange gode fiskevatn, og du finn fleire vandreruter på høgfjellet. Toppturane er ein populær familieaktivitet med diplom til alle deltakarar. På varme dagar er Hegni friluftsområde staden for bading, fiske, sykkelog vandreturar. Der er det og eit spennande museum. Hovden Badeland & Spa er eit paradis for store og små heile året. Hovden er ein perfekt stad å overnatte før ferda går vidare. Sett av tid til ei runde på Ørnefjell Golfbane som ligg 720 moh. Den vakre naturen gir spelet ein ekstra dimensjon.

At the top of the Setesdal Valley, you find Bykle and Hovden, majestically located and surrounded by peaks that rise more than 1,200 m.a.s.l. The area offers great opportunities for enjoying life in the mountains. Whether you are northbound for the fjord country or southbound for the coast, you will find many good reasons for making a stop here with us. We have several good angling lakes and many hiking paths in the mountains. The tours of the peaks are popular outings for families, with a diploma for all participants. On warm days, the Hegni recreation area is the place for swimming, fishing, biking and hiking, or a visit to an interesting museum there. The Hovden Badeland & Spa leisure pool is a paradise for children of all ages the whole year. Hovden is a perfect place to make a stop-over. Treat yourself to a round of golf at the Ørnefjell (Eagle Mountain) Golf Course, 720 m.a.s.l., with the magnificent scenery adding an extra dimension to the sport.

Byklestigen - 5 km sør for Bykle sentrum ligg Byklestigen. Så seint

som i 1879 kom det veg til Bykle som var køyrande med hest og kjerre. Stigen er ca. 1 km lang, går opp fjellsida, og var svært farefull å gå i gamle dagar. I dag er stigen restaurert, og det er sett opp illustrerte informasjonsskilt. Stigen er open heile barmarksesongen, og det er fritt tilgjenge. Turen vil ta deg ca. 45 minutt.

Bykle gamle kyrkje - Dette er den eldste og mest særmerkte

kyrkja i Setesdal, bygd av rundtømmer og restaurert fleire gonger. Kyrkja med altar stammar frå 1619, og vart fullstendig renovert i 1804. I 1826 blei kyrkja rosemåla av Aslak Wasshus og K. Å. Byklum. Sommaren 1997 vart det gjort ei omfattande restaurering av rosemålinga. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17. Inngang gratis.

Lislestog - Lislestog er eit friluftsmuseum som ligg like overfor Bykle kyrkje. Museet er ei samling ulike gamle bygningar frå Setesdal, og fortel om byggjeskikk og levesett i førindustriell tid. I trivelig bonderomantisk miljø kan du ta ein pause langs vegen. Ope dagleg frå 22.6–15.8 kl. 11–17. Inngang gratis.

Byklestien path - Byklestigen is an old road which runs up the hillside about 5 km south of the centre of Bykle. Up until 1879, it was the only road to Bykle from the south. The path is approximately 1 km long and very steep. It used to be quite dangerous, but has now been safeguarded. Boards provide information to the visitor. The path is open in the summer season with free admission. A walk along this old road takes about 45 minutes. Ask for a brochure at the tourist office. The old Bykle Church - The old Bykle Church is the oldest and most distinctive church building in the Setesdal Valley. It is constructed of logs, and has been restored several times. The church with altar was built in 1619, and was completely renovated in 1804. In 1826, the church was decorated with traditional Norwegian rose painting by Aslak Wasshus and K. Å. Byklum. Open: Daily 22 June–15 August, 11:00–17:00. Free admission. Lislestog - Lislestog is an open-air museum located just past and across the road from Bykle Church. The museum is a collection of old buildings from the Setesdal Valley, and shows the building style and way of life in pre-industrial times. Make a stop at this rustic-romantic place! Open: Daily 22 June–15 August, 11:00–17:00. Free admission.


4 8 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Huldreheimen - Setesdal vart av mange sett på som ein slags forhistorisk bit av Noreg. Skikkar og tradisjonar var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for å oppleve ei svunnen tid. Mellom desse var skodespelaren Tore Segelcke og mannen Anton Raabe. I løpet av eit godt tiår etter at krigen var slutt bygde dei opp eit heilt lite bygdetun i bakkane ovanfor Bykle kyrkje. Der var dei kvar sommar og dyrka romantikken i dei gamle bygningane. No er anlegget restaurert, husa er innreidde på nytt, og museet ønskjer velkomen til eit noko anna slags bygdetun. Ope dagleg frå 22.6-15.8 kl, 11-17. Inngang gratis. Hovden Jernvinnemuseum - Dette museet er bygd opp kring

ei rekonstruert blestertuft, og syner korleis produksjon av jern og kol gjekk føre seg for om lag 1000 år sidan. Der er spennande effektar som lyd, ljos, røyk og lukt, og ei stemning som set deg 1000 år tilbake i tida. “Vikingen” fortel deg historia si på norsk, tysk og engelsk. Ope dagleg 22.6–15.8 kl. 11–17. Inngang gratis. Utanom sesong: Spør på turistkontoret om å låne nøkkel, så kan du besøke museet på eiga hand. Inngang gratis.

Dammar

Vatnedalsdammen - Ein av Nord-europas høgaste fyllingsdammar ligg ca 15 km sør for Hovden. Det er to dammar med bilvelg heilt fram, og dammen til venstre har stor parkeringsplass. Fritt tilgjenge og open når det er snøfritt. Dam Sarvsfossen - er den nyaste store utbyggingen av Otravassdraget. Dammen ligg like ved RV 9, nær Bykle sentrum. Det er skilta frå RV 9 og det er bilveg over dammen og gode moglegheiter for parkering. Dammen er 50 meter høg og 150 meter brei, og hevar vannhøga i Sarvsjuvet med 40 meter. Magasinet i Dam Sarvsfossen tek rundt 600 000 kubikkmeter vatn.

Fjell-Våken skytesenter - Fjell-Våken skytesenter er ei unik oppleving for alle mellom 10 og 100 år. På toppen av Setesdal ligg eit moderne skytebaneanlegg med to trapbaner og ei skeetbane for hagleskyting. I tillegg til leirdueskyting tilbyr senteret rifleskyting på 100-metersbane med grovkaliber på elektroniske skiver, og dei litt yngre gjestene kan prøve seg på finkaliberrifle og luftgevær. Ein kan bruke eigne våpen, eller leige våpen på skytesenteret. Erfaring er ikkje påkravd, og dyktige instruktørar sørgjer for tryggleik og rettleiing undervegs. Skyting er ein trygg og utruleg spennande sport for gammal og ung. Dette er ein av svært få stader i Europa der ein kan skyte leirduer utan medlemskap i ein skyttarklubb og på “drop-in”. Fjell-Våken skytesenter ligg i Badstogviki, om lag 3 km sør for Hovden sentrum, og er godt skilta på rv. 9. Tel: +47 948 00 274 Attraksjonar | Attractions

Elgsafari - Nytt sjansen til å oppleve skogens konge i hans eige kongerike! Turen startar i skumringa om kvelden, og går med minibuss. Under kjøreturen fortel guiden om store og små attraksjonar, og du får smake heimelaga elgsuppe. Sjansen for å sjå elg er stor, men dersom elgen ikkje viser seg får du halve prisen tilbake. Turen startar kl 22 på tysdag, fredag og sundag frå 20. juni til 13. august. Pris kr. 390 per sete. Påmelding: +37 93 94 04 Fisking - Fiske frå land eller båt - Hovden har mange fine fiskeområde, der ein kan fiske med makk, sluk eller fluge. Ein kan gå inn til fine fjellvatn, eller halde seg langs elva Otra. Ved Hartevatn kan ein leige båt og fiske med oter eller garn. Garnet må leigast frå Hegni Friluftsområde. Alle plassane finn ein fin aure. Fiskekort for dei forskjellige områda får ein kjøpt på turistkontoret, og på Hegni Friluftsområde.


49

Noreg tett på® - Norway up close

Huldreheimen - Setesdal was by many perceived as an area where ancient Norway had been preserved. Customs and traditions formed part of the Norwegian national heritage, and visitors to the region came to experience a bygone era. Among these were Anton Raabe and the actor Tore Segelcke. Over a period of some ten years following the end of the war, they created their own little rural museum in the hills above Bykle Church. This was where they spent their summers, enjoying the romance of the old buildings. Today, the premises have been restored and the buildings redecorated, and visitors are welcomed to a somewhat different museum experience. Open: Daily 22 June–15 August, 11:00–17:00. Free admission. Hovden museum of iron production - This museum is built around a reconstructed melting facility, and shows how coal and iron were extracted in the early Middle Ages. The museum has no written information, but by means of sound, light, smoke and smells, the visitor will be taken on a tour one thousand years back in history. “The Viking’’ will tell you his story. Open: Daily 22 June–15 August, 11:00–17:00. Free admission. Dams

The Vatnedalen Dam is situated straight west of Berdalsbru, approx. 15 kilometres south of Hovden. You may drive all the way up. The reservoir has two dam structures, and the dam to the left has a large parking place where you also find a large information board. The Sarvsfossen Dam is the most recent development project in the Otra waterway system. It is located just outside the centre of Bykle. Follow the signs from RV 9. There is a road across the dam and good parking facilities. The dam is 50 metres high and has a length of 150 metres. It raises the water level in the Sarvsjuvet canyon with 40 metres. The reservoir of the Sarvsfossen Dam has a storage capacity of approximately 600 000 cubic metres of water.

Fjell-Våken skytesenter - The Fjell-Våken Shooting Centre provides a unique experience for everybody aged from 10 to 100. At the top of Setesdal you’ll find modern shooting facilities with two trap ranges and one skeet range for shotgun use. In addition to clay pigeon shooting the centre offers rifle shooting on a 100-metre range, high calibre on electronic targets; and our younger guests may try out finecalibre rifle and air gun. Weapons for rent at the shooting centre, or bring your own. No previous experience required, our skilful instructors guarantee safety and guidance. Shooting is a safe and incredibly exciting sport for people of all ages. This is one of the very few places in Europe which offer clay pigeon shooting without requiring membership in a club. We also have drop in shooting. Fjell-Våken Shooting Centre is

located in Badstogviki, approx. 3 km south of central Hovden. Follow the signpost on the road rv. 9. Tel: +47 948 00 274

Elk safari: Hovden - Take the opportunity to see the “King of the forest” in his natural habitat! The safari starts at dusk, and during the minibus ride the guide will tell you about various local attractions. In addition, you will be served home-made elk soup. There is a good chance of spotting elk, but if this does not happen, we will refund half your fee. The safari takes place on Tuesdays, Fridays and Sundays from 20 June to 13 August, starting at 22:00 hrs. Price: NOK 390 per seat. Booking: +47 37 93 94 04 Fishing - Hovden has many attractive fishing areas, where you can fish with worms, spinners bait or flies. You can fish in the lovely mountain lakes, or in the river Otra. By Hartevatn, boats can be rented. All locations have good trout fishing. Fishing licences for the various areas can be obtained from the tourist office.


50 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Hegni Friluftsområde - Ved Hartevatn, ca. 1 km. frå Hovden sentrum ligg Hegni Friluftsområde. Dette er eit flott område med varierte tilbod av turstiar, leikeapparat, trampoline og sandvolleyballbane. er kan du leige SUP-brett, kano, kajakk og robåtar. Fiskekort for Hartevatn får du også kjøpt her. Der er og ein kiosk med kafémeny. Opningstider Hegni Friluftsområde: 23.06–14.08: kvar dag frå kl.11–18 15.08–09.10: Kun laurdag og sundag (Med atterhald om vêret) Tel: +47 37 93 95 43 Sykkelturar - Frå Hegni Friluftsområde er det tre merka sykkelruter. Den kortaste er ei enkel familieløype, der minstemann og kan vere med. Den lengste er ei utfordande løype med meir stigning, og med utfordrande stiar. På turistkontoret kan du få sykkelguide med kart. Stisykling med guide, ring +47 37 93 94 04 Sykkelutleige - Hovde aktiv har utleige av terrengsykler. Desse er

tilpassa bruk på grusvegar og noko ulendt terreng, men ikkje downhill. Tel: +47 37 93 94 04

Downhill sykling - På Hovden Alpinsenter er det laga til to løyper for downhillsykling. Den eine er for nybegynnarar, den andre er noko meir avansert. Vi tilrår at du brukar downhillsyklar, og det er påbode å bruke hjelm når du syklar i løypene. Løypene startar på toppen av Nos, og endar opp i botnen av alpinanlegget. Dei er tilgjengelege når sommarheisen er open. Downhill med guide, ring +47 37 93 94 04

Golf - Ørnefjell Golfbane ligg vakkert til mellom vatn, bekkar og fjell. Banen har 9 hol og par 68, men med ulike utslag på 1–9 og 10–18. Lengda på banen er 4561 frå gult utslag, og 3969 m frå raudt utslag. I tillegg til driving-range har vi putting-green og øvingsområde med sandbunker og chip-område. Banen er tilrettelagt for at funksjonshemma kan leige golfbil. Hovden Golfklubb eig og driv banen. I høgsesongen er klubbhuset ope, og tilbyr enkel servering. Dessutan er det mogeleg å få kjøpt ballar og anna golfutstyr. Resten av sesongen er anlegget sjølvbetjent. Hovden Golfklubb kan skreddarsy teorikurs og opplæring for grupper/bedrifter. For spel på banen: Ørnefjell Golfbane har ballrenne, men ynskjer du å bestille tid på førehand, kan du gjere dette ved å vende deg til astrid@hovdengolf.no. Meir info finn du på: www.hovdengolf.com

Aktivitetar | Activities

Elvehopping - Sjå fiskelivet frå fjellelva sammen med kjentmann. Vi snorklar og opplever fjellelva sett fra botn. Dere får låne våtdrakt, svømmeføtar, maske med snorkel og redningsvest. Tel: +47 37 93 94 04 Rulleski - I Hovden langrennsarena er det rulleskiløype i Røyrvikåsen.

På arenaen finn du løyper som passar for nybegynnerar og meir krevande løyper for viderkomande . Følg merking og skilting for trygg ferdsel i løypa. Hos Hovden Sport får du leigd rulleski og tilhøyrande utstyr.


Noreg tett på® - Norway up close

Hegni Recreation Area - Hegni Recreation Area is located by

the lake of Hartevatn, approx. 1 km from the centre of Hovden. This is a pleasant area with hiking paths, playground equipment, trampoline and sand volleyball court, in addition to a kiosk offering a café menu. Opening hours Hegni Friluftsområde: 20.06–16.08: Daily 11–18 16.08–11.10: Only Saturday and Sunday (Subject to weather conditions) Tel. +47 37 93 95 43

Biking trips - Three marked biking routes start at Hegni Frilufts-område. The shortest is a simple family route suited also for small children, while the longest is a demanding route with ascents and challenging paths. A bicycle guidebook with map is available at the tourist office. Need a guide? Call +47 37 93 94 04

Bike rental - Hovde aktiv has terrain bikes for rent. They are suitable for gravel roads, and offroad, but not for downhill use. Tel. +47 37 93 94 04

Downhill Biking - The Hovden Alpine Centre has two downhill bike trails, one for beginners and one for more experienced mountain bikers. Downhill bikes are recommended, and the use of a helmet is mandatory. Starting point for both trails is the summit Nos, from where they follow separate routes to the bottom of the ski centre. The trails are accessible during the summer lift opening hours. Downhill with guide, call +47 37 93 94 04 Golf - Ørnefjell Golf Course is beautifully located in the midst of lakes, streams and mountains. It is essentially a 9-hole course with a par score of 68, but has different tees for holes 1–9 and 10–18. The length of the course is 4561 metres from the yellow tee and 3969 metres from the red tee. In addition to the driving range, we have putting green and practice ground with sand bunker and chipping area. Disabled visitors may rent a golf cart. Hovden Golfklubb owns and maintains the course. The clubhouse is open during the peak season for the sale of light refreshments. You may also buy golf balls and other equipment there. Self-service at other times of the year. Hovden Golfklubb offers tailor-made theory classes and instruction for groups/companies. Use of the course: Ørnefjell Golf Course has an automatic tee system, but advance bookings can be made via e-mail: astrid@hovdengolf.no. For further information, see www.hovdengolf.com River Snorkling - Explore life as a fish in the lively mountain river together with a local. We will snorkel and experience life in the river seen from below. Included in the price are wetsuit, dive fins for your feet, googles, snorkel and a life jacket. Tel: +47 37 93 94 04

51

SUP - An exciting novelty is SUP – stand up paddling – a fun method of improving one’s strength and balance. But even more important; this activity is a safe and exciting way of experiencing nature along with family and friends, riding a board down the gentle rapids. Rental of SUP board, canoe, kayak and rowing boats at Hegni. Roller Ski- In the autumn of 2016 a part of the cross-country arena was adapted for roller skiing. This is the section called Røyrvikåsen. The tracks are floodlit and range fr om those suitable for children and beginners to the more challenging ones for elite skiers. The direction is counterclockwise, i.e. to the right from the car park / starting point. The track surface is marked with arrows indicating direction and level of difficulty.


52 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Aktivitetar | Activities


53

Noreg tett på® - Norway up close

Fotturar - På Hovden har vi eit allsidig turterreng. Der kan ein velje

mellom den markante Hovdenuten med flott utsikt, eller svaberga langs Børtemannsbekken. Ein kan ta stolheisen til toppen av Nos, eller oppleve høgfjellet ved å gå inn til ei av turistforeningshyttene i nærleiken av Hovden. Også med barnevogn og rullestol kan ein kome seg fram og opp i terrenget, og fleire av turane kan kombinerast med fisking. Dei fleste turane er merkte, og det finst ein eigen vandreguide med kart og informasjon. Denne guiden får du på turistkontoret, og på dei ulike overnattingsbedriftene. Vi tilrår å kjøpe Hovden Turkart før de legg ut på tur. Dette får du kjøpt på turistkontoret.

Toppturar - Fire toppturar er særs godt eigna for familiar med born.

Desse turane er merkte med blå farge, og alle turane er skilta frå Hovden sentrum. Har du vore på ein eller fleire av desse toppane, kan du få diplom på turistkontoret. På toppane er det dessutan ei gjestebok som vi håpar at du skriv ei lita helsing i. Der er og ei sikteplate som fortel kva for fjell som du kan sjå i det fjerne. Topptur med guide? Ring +47 37 93 94 04

Turisthytter i høgfjellet - Er du ein erfaren fjellvandrar, vil

Hiking - In the Hovden area we have versatile touring grounds. You can choose between the remarkable Hovdenuten peak where you can enjoy the beautiful view, or the bare rocks along the Børtemanns brook. You could take the chair lift to the top of Nos, or experience the high mountains by staying in one of the tourist cabins near Hovden. The area is accessible for prams and wheelchairs. Several of the trips may be combined with fishing. Most of the trips are marked. Information, including a map, is provided in a hiking guide available at the tourist office and at the various places of accommodation. We recommend that you buy the Hovden tour map before you start out on any trips. Tour of the tops - Four peaks are particularly well suited for trips with

children. These routes are marked blue, and all routes are signposted from the centre of Hovden. If you have been on one or several of these peaks you can get a diploma at the tourist office. There is a guest book on each peak, in which we hope you will write a greeting. Information about the names of the mountains you can see far away is provided on a board. Need a guide? Call +47 37 93 94 04

Cabins in the mountains - For experienced hikers, we

vi anbefale ein tur til turistforeninga sine hytter som ligg i nærleiken av Hovden. T-merkt sti går til Berdalsbu (2 timar), Tjørnbrotsbu (4 timar) og Sloaros (5 timar). For slike turar treng du kart og naudsynt turutstyr for opphald i høgfjellet. Medlemsskap i Den Norske Turisforening gir deg gode prisar på opphaldet. Sjå www.turistforeningen.no

recommend a hike to the Norwegian Trekking Association’s cabins near Hovden. Paths marked by a red T run to the cabins of Berdalsbu (2 hours), Tjørnbrotsbu (4 hours) and Sloaros (5 hours). These trips require a map and good gear for hiking in the mountains. A membership in the Norwegian Trekking Association gives reduced prices. Please see www.turistforeningen.no.

Stolheis - Ta stolheisen til toppen av Nos 1183 moh. Flott utsikt over

Chairlift - Take the chair lift to the top of Nos 1183 m above sea level.

fjellheimen, og godt utgangspunkt for turar. Er det godt vær kan ein sjå heilt til Hardangervidda. Det er mogleg å frakte sykkel til topps med heisen. 1. juli–13. aug: Dagleg 10.00–15.00 Veke 33–39: Laur-sun 10.00–15.00 Veke 40–41: Dagleg 10.00–15.00 Heisen kan opnast utanom ordinær opningstid etter førespurnad frå grupper på minimum 15 personar. Bestilling minimum 2 dager i forvegen. Pris: Til fots: Vaksen 115, Born 85, Familie (2+2) 305 Med sykkel: Vaksen 135, Born 105, Dagsbillett 330, 2-dagers billett 450 Kontakt tlf. 37 93 94 00 - post@hovdenalpinsenter.no

Beautiful views over the mountain wilds, and an excellent starting point for hikes. In good weather, it is possible to see as far as the Hardangervidda mountain plateau. You may bring your bike on the chairlift. 1. July–13. Aug: Daily 10.00–15.00 Week 33–39: Sat–Sun 10.00–15.00 Week 40–41: Daily 10.00–15.00 For groups of 15 persons or more the lift can be opened upon request. Booking, minimum two days ahead. Prices: Adults NOK 115, children NOK 85 and families (2+2) NOK 305 Bikers: Adults Nok 135, children Nok 105. Day pass Nok 330 2-day pass Nok 450 Contakt tel. +47 37 93 94 00 - post@hovdenalpinsenter.no


54 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Aktivitetar | Activities


55

Noreg tett på® - Norway up close

Badeland & Spa - 30 grader i vatnet ute og inne. Kos deg

i Hovden Badeland. Velkomen til latter og glede, varme og velvære i inne- og utebasseng med +30 grader. Hovden Badeland er eit eldorado for «barn» i alle aldrar. Her er sklie, elv med hindringar, vannfall, boblebad, barnebasseng, solarium og kvilestolar. Kafé på våt og tørr side. Velværeavdeling for vaksne. Her finn du finsk badstu, sanarium badstu, steambad og fotbad. Rennande elv, behagelige sittegrupper og peis. Badeland kan og leigast utanom opningstid. Eller ønskjer du å feire fødselsdagen din i badeland? Kontakt oss på tlf +47 37 93 93 93 eller sjå heimesida vår: www.badeland.com. Born som ikkje kan symje eller er under 10 år, berre i følgje med ansvarleg vaksen.

Aqualand & Spa - The water holds 30 °C both indoors and

outdoors. Enjoy yourself in the leisure pool. Welcome to laughter and joy, pleasant temperatures and a good time in our indoor and outdoor pool where the water temperature is 30° C. Hovden Badeland is an eldorado for children as well as adults. Try our flume or the inner tubes down the river; enjoy the Jacuzzi, waterfall, sun beds and lounge chairs. Catering areas both by the pool and in the hall.

Wellness facilities for adults. Here you can enjoy a Finnish sauna, sanarium, steam room and foot bath. Flowing river, comfortable seating and fireplace. The leisure pool may be booked for use outside regular opening hours. If you wish to celebrate your birthday in the pool, contact us on phone +47 37 93 93 93, or see our home page: www.badeland.com Persons who are unable to swim and children under 10 must be accompanied by a responsible adult.

Åpningstider: Mandag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Tirsdag Søndag Veke 1–5: 13–20 13–20 13–20 11–20 11–20 Veke 6–16: 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 24.4–21.6: Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 22.6–13.8: 10–19 10–19 10–19 10–19 10–19 14.8–01.10: Stengt 13–18 13–18 13–18 11–18 Veke 40–41: 11–19 11–19 11–19 11–19 11–19 Veke 42: 13–18 13–18 13–18 13–18 13–18 16.10–17.12: Stengt Stengt 13–18 13–18 11–18 18.12–23.12: 13–18 13–18 13–18 13–18 13–18 24.12: 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14 25.12–30.12: 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 31.12: 11–18 11–18 11–18 11–18 11–18

Opening hours: Week 1–5: Week 6–16: 24.4–21.6: 22.6–13.8: 14.8–01.10: Week 40–41: Week 42: 16.10–17.12: 18.12–23.12: 24.12: 25.12–30.12: 31.12:

Badeplassar - Langs Otra er det mange idylliske plassar for badeliv og soling. Finn deg din eigen lune stad langt frå andre folk, eller kos deg på stranda ved Hegni Friluftsområde. På gode sommardagar kjem temperaturen i Hartevatn ofte opp i +20 grader og kanskje meir, og det er eit yrande badeliv både i badebukta og langs moloen.

Swimming spots - outdoor swimming at Hovden

Monday Wed. Thurs. Friday Saturday Tuesday Sunday 13–20 13–20 13–20 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 Stengt Stengt Stengt Stengt Stengt 10–19 10–19 10–19 10–19 10–19 Stengt 13–18 13–18 13–18 11–18 11–19 11–19 11–19 11–19 11–19 13–18 13–18 13–18 13–18 13–18 Stengt Stengt 13–18 13–18 11–18 13–18 13–18 13–18 13–18 13–18 10–14 10–14 10–14 10–14 10–14 11–20 11–20 11–20 11–20 11–20 11–18 11–18 11–18 11–18 11–18

Along the Otra, you can find many idyllic places where you can swim or sunbathe. Find an isolated spot or try the beach at Hegni with a kiosk that sells ice cream and soft drinks. On nice summer days, water temperatures in the lake of Hartevatn reach 20° and above, and the beach is teeming with people. This is a super area with walking paths, play facilities, trampoline and a beach volleyball court.


56 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Hovden sentrum

Hyggelege forretningar og parkering under bakken. På Hovden kan du få kjøpt det meste. I dei seinare åra har Hovden sentrum blitt utvida med fleire butikkar, kaffebarar og ulike tenester.

The centre of Hovden

Nice shops and under-ground parking. The shops at Hovden can cover most of your needs. Over the past few years, the centre of Hovden has been enlarged with several shops, coffee bars and various services.

Følgende bedrifter støtter reiselivet på Hovden: Overnatting/Accomodation Bjåen Fjellstove Bjåen Turisthytte Bykle Hotell Haugly Gjesteheim Hovdehytta Hovden Fjellstoge og Vandrehjem Hovden Høyfjellsenter og Hyttepark Hovdestøylen Hotel & Lodge Hovden Hytteformidling Hovden Feriesenter Aktivitetsbedrifter/Activities Hovden Badeland & Spa Hovden Skigymnas Hovden Alpinsenter Tjønndalen Villmarksturer Hovdengildet Fjellvåken Skytesenter AS Hovden Aktiv Kafe - Restaurant/Cafes - Restaurant Restaurant Furemo Hovden Fjellstoge og Vandrehjem Hovdehytta Bistro Bykle Hotell Hovdestøylen Hotel & Lodge Stomp & Vatn YX Hovden Hovden Alpin Lodge Offpiste Handel og tenester | Shops and services

971 55 908 906 02 748 37 93 89 99 958 84 062 37 93 99 00 37 93 95 43 37 93 95 01 37 93 88 00 37 93 94 03 37 93 99 00

37 93 93 93 945 06 970 37 93 94 00 415 11 304 948 00 274 37 93 94 04

412 04 317 37 93 95 43 37 93 99 00 37 93 89 99 37 93 88 00 401 46 911 37 93 97 37 37 93 94 01 37 93 94 02

Skikroa 37 93 94 02 Forretninger - Frisør - Hudpleie/Shops - Hairdressers Grindberg Møbler og Interiør 951 35 658 Hovden Sport 37 93 95 66 Sparebanken Sør, Hovden 09200 Fjellgarden Hovden 901 90 771 T. Bjørnarå aut. Røleggermester 915 98 200 Rabatten Skiutleie 994 39 200 LAGG ski og kaffe 488 69 137 Sport 1 Hovden 37 93 94 04 Håndverkere-Entrepenører/Craftspeople Bykle Breiband Bykle Bygg Bykle Maskin Elpunkt elektro avd Hovden Hovden Hytteservice AS Hovden Rørleggerservice Hovden Tannklinikk Jegteberg Entreprenør AS Knut Hovet Aut. El. Entreprenør Merkantil Service Otralaft Setesdal Elektro Terracon T. Bjørnarå aut. Røleggermester Otteraaens Brugseierforening DNB Eiendom Turistkontor Hovden – Service

37 88 50 00 915 61 055 959 79 310 917 09 746 37 93 95 51 913 83 321 37 88 55 88 37 88 51 10 909 55 050 38 12 02 50 908 47 780 482 82 993 37 93 95 90 915 98 200 37 93 67 00 415 05 123 37 93 93 70 451 23 050


57

Noreg tett på® - Norway up close

Bykle Hotell I kommunesenteret Bykle, som ligg 28 km sør for Hovden, ligg Bykle Hotell. Med det nye bygget som stod ferdig vinteren 2006, framstår hotellet som nytt og moderne. Den minimalistiske stilen er i fin kombinasjon til den gamle Setesdalsstilen som er tatt vare på i den gamle hotelldelen. Hotellet har og ein flott badstoge. Det er 95 sengeplassar delt på dobbeltrom, familierom og leilegheitar. Hotellet har selskapslokal for 20 - 100 personar. Desse eignar seg også godt for kurs og konferansar. I den koselege restauranten står matkvaliteten i høgsetet. Kjøkkenet byr på alt frå moderne á la carte-meny til ekte tradisjonsmat. Like i nærleiken av hotellet ligg Bykle kyrkje, som er ei av landets minste og eldste kyrkjer. The hotel is located in Bykle, 28 km south of Hovden. With a new addition opened in 2006, the hotel is spacious and modern. The minimalistic style goes well with the traditional Setesdal style preserved in the old part. The hotel has a total of 95 beds in double rooms, family rooms and apartments, sauna and function rooms seating between 20 and 100 people. The function rooms are well suited for courses and conferences. In the restaurant, quality meals are offered á la carte dishes or traditional food. Near the hotel is Bykle Church, which is one of Norway’s smallest and oldest churches. Tel. +47 37 93 89 99 post@byklehotell.no www.byklehotell.no

Hovdestøylen Hotell & Lodge Hovdestøylen er eit innhaldsrikt og sjarmfullt fullservicehotell med sentral beliggenheit på Hovden. Her finn du ein hyggeleg restaurant med panoramautsikt over elva Otra og ein bar for dei som ynskjer ein forfriskning. I tillegg kan ein nyte både mat og drikke på vår terrasse eller berre slappe av i sola. Hotellet tilbyr alt frå hotellrom til leilegheiter og hytter. På hotellet og i leilegheitene tilbyr vi gratis trådløs internett og fleire konferanserom, det styrste for 80 personar. Hovdestøylen is a spacious and charming full-service hotel, centrally located at Hovden. The hotel has a nice restaurant with a panoramic view of the river Otra, and a pleasant bar. You may also enjoy food and drink on our terrace or just relax in the sun. The accommodation alternatives comprise hotel rooms, apartments and cabins. The hotel rooms and the apartments have free wireless Internet access. With several conference rooms – the largest taking 80 persons – the hotel is also well adapted for this market. Tel. +47 37 93 88 00 post@hovdenresort.com www.hovdenresort.com

Overnatting | Accommodation


58 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Hovdehytta Hovdehytta har leilegheiter med høg standard. Dei har soverom, baderom med dusj, wc og triveleg stoge med godt utrusta kjøkken. Alle leilegheitene har solvendt veranda. Leilegheitene finst i tre ulike storleikar; 2 soverom med 5 sengeplasser, 3 soverom med 7 sengeplasser og 4 soverom med 10 eller 11 sengeplasser. Hovdehytta ligg svært sentralt med Hovden Badeland som næraste nabo, og elva Otra med fiskeplassar og innbydande svaberg like ved. Hovdehytta offers high standard apartments, each with a bedroom, bathroom with shower and toilet, nice sitting room and wellequipped kitchen, as well as a sunny veranda. The apartments are available in three different sizes: 2 bedrooms with 5 beds, 3 bedrooms with 7 beds and 4 bedrooms with 10 or 11 beds. Restaurant and bar on the ground floor. Hovdehytta is centrally located next to the leisure pool (Hovden Badeland), and near the river Otra with fishing spots and smooth, sloping rocks. Hovdestøylen Hytter is a charming compound, offering cabins of all sizes. The facilities are idyllically located along the river Otra and are well suited for families

Tel. + 47 37 93 99 00 post@hovdehytta.no www.hovdenferiesenter.no

Hovden Fjellstoge og Vandrerhjem Øvst i Setesdal, 850 moh. og 2,7 km ovanfor Hovden sentrum, finn du Hovden Fjellstoge. Med Vidmyr naturreservat og Otra sitt perlande vatn som næraste nabo, er Hovden Fjellstoge det perfekte utgangspunktet for minnerike dagar på fjellet. Vel mellom komfortable rom i hovudbygningen, hytter med sjølvhushald eller bo på campingplassen. Hovden Fjellstoge er kjend for sitt gode kjøken som serverar ein à la carte-meny med røter i lokale tradisjonar og råvarer. Restauranten har vorte tildelt kvalitetsmerket Norwegian Foodprints frå Innovasjon Norge. At the top of Setesdal, 850 m.a.s.l. and 2.7 kilometres north of central Hovden, is the mountain lodge and youth hostel Hovden Fjellstoge. Situated next to the Vidmyr Nature Reserve and the river Otra, Hovden Fjellstoge is a perfect starting point for unforgettable hikes and activities. Our accommodation alternatives include comfortable rooms with separate bathrooms in the main building, camping cabins and a campsite. Hovden Fjellstoge is known for its excellent cuisine featuring local traditions and produce. The restaurant has been awarded the quality seal – Norwegian Footprint – from Innovation Norway.

Tel. +47 37 93 95 43 post@hovdenfjellstoge.no www.hovdenfjellstoge.no

Overnatting | Accommodation


59

Noreg tett på® - Norway up close

Hovden Høyfjellsenter & Hyttepark Hovden Høyfjellsenter byr på overnatting i hytter og leilegheitar for inntil 6, 9, 11, 12 og 13 personar. Alle hyttene er godt utstyrte. Dei har solrik terasse, og dei fleste har eiga badstue og parkering like ved sida av hytta. Tur- og sykkelvegar er òg like i nærleiken. Hyttene ligg flott til, mange rett ved elva Otra og med gangavstand til Hovden Skisenter, Hovden Badeland og Hovden sentrum med forretningar og kaféar. Her er oppstillingsplass for bubilar. Hovden Høyfjellsenter og Hyttepark offers accommodation in cabins and apartments which can sleep up to 6, 9, 11, 12 and 13 people. All cabins are well-equipped and feature a sunny patio. Most offer a private sauna and parking nearby, and are located in close proximity to hiking and biking trails. The cabins enjoy a beautiful setting, with many located on the banks of river Otra and within walking distance to Hovden Ski Centre, the water park Hovden Badeland and the centre of Hovden with its shops and cafés. Overnight motorhome parking is also available. Tel. +47 37 93 95 01 post@hovdenhoyfjellsenter.no www.hovdenhoyfjellsenter.no

Bjåen Turisthytte Opphavleg ei turisthytte som er restaurert til ei stor hytte med 6 rom og 12 senger. Fleire små opphaldsrom og 3 bad. Like ved den gamle turisthytta blei det i 2006 bygd 4 nye leilegheiter. Kvar leilegheit har 2 soverom, baderom med dusj og wc og stue med velutrusta kjøkkenkrok. Det finst og ei storstove som er godt eigna for kurs og selskap. Opphald, både i den gamle turisthytta og i dei nye leiligheitene, er meint for sjølvhushald og er eigna for så vel familiar som for grupper. Det er tilgang til båtleige og aurefiske like ved. Anlegget ligg ca. 1 mil nord for Hovden. This building was originally a small tourist cabin, but has been rebuilt into a big cabin with 6 rooms and 12 beds, several small living rooms and 3 bathrooms. Near the tourist cabin, 4 new apartments were built in 2006. Each apartment has 2 bedrooms, bathroom with shower and toilet, and a living room with a well-equipped kitchen nook. In addition comes a large living room well suited for courses and parties. Tel. +47 906 02 748 sondov.bjaaen@istorm.no www.bjåen.com


6 0 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Bjåen Fjellstove Bjåen Fjellstove er ein økoturismesertifisert servering- og overnattingstad øvst i Setesdal. Visjonen vår er å gje gjestene våre gode opplevingar med kvalitet, grøne verdiar og lokalt særpreg frå dei kjem til dei reiser. I eit hus med historie og sjel i veggane kan ein nyte lyse sommarkveldar på verandaen med utsikt over Breivatn, eller ein kan søke ly frå vintermørket i ei lun stove med stearinlys og fyr i vedomnen. Frå Fjellstova er det gode turmoglegheiter til både vest- og austhei, og gjestene kan låne robåt og fiskestenger. Med fisk frå Breivatn, vilt frå Bykleheiane og varer frå lokale produsentar lagar me maten på eiga kjøken med bestemor sine oppskrifter. I butikken Nr. 12 sel me både lokalt handverk, norsk design og globale fairtradeprodukt. Me har 12 rom med 24 sengeplassar og kan arrangere selskap for opptil 30 personar. The mountain lodge Bjåen Fjellstove, located in the northernmost part of Setesdal, has been awarded Ecotourism certification within accommodation and meal service. We aim at giving our guests a memorable experience marked by quality, green values and local character. Summer or winter, this charming house, filled with tradition and soul, lets you relish in the stunning mountain scenery and the warm comfort of a home. There are excellent hiking opportunities in the eastern and western hills, and a rowing boat and fishing rods are at our guests’ disposal. With fish from the lake Breivatn, game from the Bykle hills and produce from local suppliers we prepare the food in our own kitchen, true to grandma’s recipes. In the shop Nr. 12 we sell local handicraft, Norwegian design and global Fairtrade products. We have 12 rooms with a total of 24 beds, and we can arrange parties for up to 30 people. Tel. +47 971 55 908

Hovden Hytteformidling Hovden Hytteformidling er i ny regi og byr på overnatting i hytter og leilegheiter av varierande storleik. Hyttene ligg i og rundt Hovden, som med sitt flotte høgfjellsterreng er eit perfekt utgangspunkt for mange og allsidige aktivitetar. Hovden Hytteformidling har gjesteservice og resepsjon i lag med Hovden Alpinsenter på Skisentervegen. For meir informasjon om hyttene og for å vite når dei enkelte hyttene er tilgjengelege, sjå nettsida vår eller kontakt oss. The cabin rental agency Hovden Hytteformidling and its new owners offer accommodation in cabins and apartments of varying sizes. The cabins are located in and around Hovden, which – with its magnificent mountain setting – is the perfect starting point for a number of activities. Our office is located at Hovden Alpinsenter at Skisentervegen. For further information about the cabins or the availability of a specific cabin please visit our website or contact us. Tel. +47 37 93 94 02 post@hovdenhytteformidling.no www.hovdenhytteformidling.no

Overnatting | Accommodation


61

Noreg tett på® - Norway up close

Haugly Gjesteheim Haugly ligg midt i Hovden sentrum, og passar for familiar, par og små grupper. Opphaldet er basert på sjølvhushald. Haugly har 2-, 3- og 4-mannsrom med handvask på kvart rom; felles toalett, dusj og badstue. Matsal, tv-stue samt felleskjøkken med komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Haugly is situated right in the centre of Hovden, and is suitable for families, couples and small groups. Self-catering. Rooms for 2, 3 or 4 persons. Wash basin in all rooms, common toilets and showers. Dining room, TV room and kitchen with stove, dishwasher and fridge. Haugly Gjesteheim Tel. +47 958 84 062 haugly@vabb.no www.hauglygjesteheim.no


6 2 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Bjåen Fjellstove Bjåen Turisthytte

Lislevt. (850 m)

Lisl

efjø

Oslo, Hardanger, Bergen

dde

lva

Straumane

9

Vidmyr Naturreservat Storenos

Vardenuten

Lundane

Hovden Fjellstoge

Galten

(1202 m)

a Otr

Breive Breivevatnet (760 m)

Hovden alpinsenter Storenos

Skardet

(1176 m) TOPPTUR

Hovden Høyfjellshotell Hovdenuten Hovden Badeland

TOPPTUR

(1119 m)

Hovdehytta ferieleiligheter Haugly Gjesteheim

Hyttenuten

Hovden Høyfjellsenter Hartevassnuten TOPPTUR

(1105 m)

Juvet

Hovden sentrum

Hartevatn (760 m)

Hovdestøylen Hotel & Lodge

Raudtjønn

0

Hovden Jernvinnemuseum Røyrvikåsen Hegni Friluftsområde Otrosåsen

Brattlistølen

Hartevassbu

Hartevasstjørn

1 km

Hovden

62

(857 m)

BYKLE

7

TOPPTUR

Fiskarholmen Hartevassnuten

VALLE

6

lds å Ka

(760 m)

BYGLAND

Revafjellet

Hartevatn Hartevassnibba

5

Fjell-Våken skytesenter 4 9

ra Ot

D E S I G N :

E L L E N

J E P S O N

elv

a

Brattlifjell

Ørnefjell Golfbane Bykle Hotell Kristiansand

Oversiktskart Hovden | Map of Hovden

EVJE OG HORNNES IVELAND


OVERNATTING I SETESDAL | ACCOMMODATION IN SETESDAL

63

Overnatting i Setesdal/Accommodation in Setesdal Valle/Rysstad

Evje Evje Park Apartements 4735 Evje ☎ +47 37 93 04 00 Evje-Kilefjorden Camping 4735 Evje ☎ +47 405 43 663 Evjetun Leirsted 4735 Evje ☎ +47 37 93 01 63

Bergtun B&B 4747 Valle ☎ +47 412 49 01

Brokke AS 4748 Rysstad ☎ +47 455 12 296

Fennefoss Camping 4735 Evje ☎ +47 417 39 992

Hornnes Camping 4737 Hornnes ☎ +47 37 93 03 05 Hotell Dölen 4735 Evje ☎ +47 37 93 02 00

Flateland Camping 4747 Valle ☎ +47 950 05 500

Kallefoss Hyttepark 4747 Valle ☎ +47 976 65 179

Lunden Camping 4747 Valle ☎ +47 911 76 213

Rysstad Hyttepark 4748 Rysstad ☎ +47 480 78 708

✖ ✖

Oddestemmen Camping 4735 Evje ☎ +47 37 93 01 61

Sølvgarden Hotell & Feriesenter 4748 Rysstad ☎ +47 37 93 61 30

Odden Camping 4735 Evje ☎ +47 37 93 06 03

Tveiten Camping 4747 Valle ☎ +47 37 93 74 78

Troll Aktiv 4735 Evje ☎ +47 37 93 11 77

Hovden/Bykle

Bjåen Fjellstove 4755 Hovden ☎ +47 971 55 908

Bygland Neset Camping 4741 Byglandsfjord ☎ +47 37 93 40 50

Reiårsfossen Camping 4745 Bygland ☎ +47 37 93 41 00

Revsnes Hotell 4741 Byglandsfjord ☎ +47 37 93 46 50

Longerakhyttene 4745 Bygland ☎ +47 37 93 49 50 Longerak Hyttesenter og camping 4741 Byglandsfjord ☎ +47 962 08 888 Søbø Camping 4745 Bygland ☎ +47 962 08 888

✖ ✖

Sanden Såre Bubilpark 4747 Valle ☎ +47 911 76 213

Mineralparken 4737 Hornnes ☎ +47 37 93 13 10

✖ ✖

Bjåen Turisthytte 4755 Hovden ☎ +47 906 02 748 Bykle Hotell 4754 Bykle ☎ +47 37 93 89 99

✖ ✖

Haugly Gjesteheim 4755 Hovden ☎ +47 958 84 062

Hovdehytta 4755 Hovden ☎ +47 37 93 99 00

Hovden Fjellstoge og Vandrerhjem 4755 Hovden ☎ +47 37 93 95 43

Hovdestøylen Hotel & Lodge 4755 Hovden ☎ +47 37 93 88 00

Hovden Hytteformidling 4755 Hovden ☎ +47 37 93 94 02

Hovden Høyfjellsenter & Hyttepark 4755 Hovden ☎ +47 37 93 95 01


/ LARVIK

MANDAL

''

s

.. . ' '

HIRTSHALS'

,�:

TURISTKONTOR

OPNINGSTIDER

Destinasjon Hovden Pb 18, N-4756 Hovden Tlf.: (+47) 37 93 93 70 post@hovden.com www.hovden.com

02.01-30.04: Mån-fre Laurdag 02.05-30.06: Mån-fre 01.07-06.08: Mån-fre Laur-sun 07.08-22.12: Mån-fre Laurdag

Valle turistkontor N-4747Valle Tlf.: (+47) 37 93 75 29 valle@setesdal.com www.setesdal.com

TOURIST INFORMATION

OPENING HOURS

10.00-16.00 10.00-14.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-14.00 10.00-16.00 10.00-14.00

Destinasjon Hovden Pb 18, N-4756 Hovden Tel.: (+47) 37 93 93 70 post@hovden.com www.hovden.com

02.01-30.04: Mon-Fri Saturday 02.05-30.06: Mon-Fri 01.07-06.08: Mon-Fri Sat-Sun 07.08-22.12: Mon-Fri Saturday

Mån-fre 08.00-15.00

Valle turistkontor N-4747Valle Tel.: (+47) 37 93 75 29 valle@setesdal.com www.setesdal.com

10.00-16.00 10.00-14.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-14.00 10.00-16.00 10.00-14.00

Mon-Fri 08.00-15.00

03.01-23.06: Mån-fre 10.00-16.00 Bygland turistinformasjon 24.06-19.08: Mån-sun 10.00-17.00 Glashytta i Setesdal 21.08-21.12: Mån-fre 10.00-16.00 N-4745 Bygland Tlf.: (+47) 37 93 40 40 turistinfo@bygland.kommune.no

Bygland turistinformasjon 03.01-23.06: Mon-Fri 10.00-16.00 Glashytta i Setesdal 24.06-19.08: Mon-Sun 10.00-17.00 N-4745 Bygland 21.08-21.12: Mon-Fri 10.00-16.00 Tel.: (+47) 37 93 40 40 turistinfo@bygland.kommune.no

Evje turistkontor Verksmoen 4 N-4735 Evje Tlf.: (+47) 37 93 23 46 bibliotek@e-h.kommune.no

Evje turistkontor Verksmoen 4 N-4735 Evje Tel.: (+47) 37 93 23 46 bibliotek@e-h.kommune.no

www.setesdal.com

Profile for Destinasjon  Hovden

Setesdalsguiden 2017 NO & ENG  

Årets Setesdalsguide. Her finner du alt du trenger å vite om Setesdal og det som skjer i dalen.

Setesdalsguiden 2017 NO & ENG  

Årets Setesdalsguide. Her finner du alt du trenger å vite om Setesdal og det som skjer i dalen.

Advertisement