Setesdalguiden 2021

Page 1


Innhald / Index

Velkomen til Setesdal / Welcome to the Setesdal Valley................. side/ page 2 Kart over Noreg / Map of Southern Norway.............................. side/ page 3 Kart / Maps.......................................................... side/ page 4 Velkomen til vandring i Setesdal/ Welcome to walking and hiking in Setesdal................... side/ page 8 Velkomen til Åseral / Welcome to Åseral............................................ side/ page 10 Attraksjoner / Attractions...................... side/ page 12 Aktivitetar / Activities.............................. side/ page 14 Velkomen til Evje / Welcome to Evje........ side/ page 20 Attraksjoner / Attractions...................... side/ page 22 Aktivitetar / Activities.............................. side/ page 24 Velkomen til Bygland / Welcome to Bygland....................................... side/ page 30 Attraksjonar / Attractions...................... side/ page 32 Aktivitetar / Activities.............................. side/ page 34 Velkomen til Valle og Rysstad / Welcome to Valle and Rysstad.................... side/ page 40 Attraksjonar / Attractions...................... side/ page 42 Folkemusikk og dans i Setesdal / Folk music and dance in Setesdal....... side/ page 44 Aktivitetar / Activities.............................. side/ page 46 Velkomen til Bykle og Hovden / Welcome to Bykle and Hovden................... side/ page 52 Attraksjonar / Attractions...................... side/ page 54 Aktivitetar / Activities.............................. side/ page 56 Overnatting Setesdal / Accommodation in Setesdal........................ side/ page 63

Velkomen til Setesdal “Noreg tett på®” Dalen har århundrelange tradisjonar innan sylvsmedkunst og musikk. Endå eldre er dei vakre minerala du finn i utstillingar og ute i naturen. Musea gir mellom anna innføring i korleis jern vart produsert i vikingtida, om byggjeskikk, målarkunst, drakt og husflidstradisjonar i dalen. Landskapet varierer frå flate bygder til vilt og vakkert høgfjell, og vegen gjennom dalen går innom små og større tettstader. Rundt kvar ein sving ventar det nye inntrykk som får deg til å stoppe opp og nyte naturen og det fredelege miljøet. Vel mellom rolege dagar med badeliv, eller aktive dagar med rafting i fossande elvestryk. Nyt det flotte turterrenget, eller oppsøk dei mange attraksjonane i dalen. Naturen er fantastisk, og vi har han til låns for komande generasjonar. Far difor fint fram i naturen og ha fine dagar i Setesdal!

Welcome to the Setesdal Valley “Norway up close” Here you will find living silver handicraft and Musical traditions. In the countryside or at exhibitions, you can see minerals from “the beginning of time”. Iron production from the Viking Age, local building styles, art and handicraft are exhibited in the valley’s museums. The landscape varies from flat countryside to wild and beautiful mountains. The highway passes through many villages; round every curve new vistas await you. Choose peaceful days relaxing by your cabin or take a swim in the lake or a rafting tour in the foaming rapids. Enjoy the wonderful hiking terrain and the numerous other attractions of the valley. As you explore our impressive landscape, we ask you to please show consideration for your surroundings so the valley may be enjoyed by future generations Have a nice stay in the Setesdal Valley! Foto / Photo Anders Martinsen fotografer, Stine Prøitz Jørgensen, Marit Simonstad Kvaale, Peter Brunnert, Leonhard B. Jansen, Hessel Haker, Trollaktiv, Mineralparken, Johs Bjørkli, Ann Kristin Tollefsen, Lillian Hornset-Hansen, Eikerapen Kulturgard, Salve Ljosland, Kenneth Hansen, Peder Austrud Kart: Kart Fossøy


3


4 KART | MAPS


Noreg tett på® - Norway up close

5


6 KART | MAPS


Noreg tett på® - Norway up close

7


8 VANDRING I SETESDAL | HIKING IN SETESDAL

Velkomen til vandring i Setesdal Vakkert landskap og fin natur legg til rette for gode tur-opplevingar i Setesdalsheiane. Gjennom heile dalen finn du gode moglegheiter for vandreturar. Frå Åseral og Evje, som ligg lengst sør i dalen, til Hovden i nord, kan du gå til toppar og få vid utsikt utover heia. I tillegg til dei korte merka rundturane, er det mange T-merka vandreruter som tar deg frå hytte til hytte.

Kartblad / informasjon

På turistkontor, overnattingsstader og andre reiselivsverksemder i dalen kan du få detaljerte kart og informasjon om dei ulike turane. Har du planer om å vandre lengre turar utanfor oppmerka løyper er det naudsynt med større kart over områda.

Sesong for vandring

I Åseral, Evje og Bygland, som ligg lengst sør i dalen, kan vandringa gå frå snøsmeltinga i april og fram til fyrste snøfall i november/desember. Høgare oppover i dalen ligg snøen i terrenget til midten av mai. Snøsmeltinga fører med seg stor vassføring i bekkar og elver, og desse kan dermed bli vanskelege å krysse. Fleira av turane høgst i terrenget, som i Brokke og på Hovden, vil vi rå deg til å vente med til starten av juni. På hausten kjem den fyrste snøen i høgfjellet gjerne i midten av oktober. Vandring i høgfjellet, over 900 m.o.h, anbefalast i tidsrommet frå juni til oktober.

Walking and hiking in Setesdal The magnificent natural surroundings of the Setesdal valley make the ideal base for exploring the great outdoors. Amazing viewpoints await you. Throughout the valley there are excellent opportunities for walking and hiking. From Åseral and Evje in the south to Hovden in the north, amazing viewpoints await you. In addition to the short round trips, there are several hiking routes connecting the various cabins of the Norwegian Trekking Association (DNT)

Season

In Åseral, Evje and Bygland, the two southernmost communities in the valley, walking and hiking is possible from the melting of snow in April until the first snowfall in November/December. Further up in the valley the snow covers the ground until mid-May. During the melting period the rivers and streams run high – making crossing difficult in several places. For some of the hikes at higher elevations, such as Brokke and Hovden, we advise you to wait until early June. In the autumn the first mountain snow falls in mid-October. The hiking trails above 900 m.a.s.l. are therefore recommended during the period June–October.

Map sheets / information

The tourist offices, accommodation providers and other tourist enterprises in Setesdal may help you with detailed maps and information about the various walks and hikes. If you plan to take longer hikes outside the marked trails, you need a larger map of the mountain areas.


sdalen

Erfarne fjellfolk med god uthaldenheit. Lengre og tekniske turar. Krev også kunnskap om kart og kompass.

Skomedal

Jordalsbø

Skreland

Urdeheia

Grunnevatn n

BYGLAND

Frøysnes Åraksbø Sandnes

Jaddeheii Skori

Hovatn (691 m)

For highly experienced mountain hikers with good stamina. Longer and more technically challenging hikes. Knowledge about map and compass required

= Den Norske Turistforening (DNT)

= Den Norske Turistforening (DNT) = The Norwegian Trekking Association

For experienced hikers with good stamina. Several challenges that may include steep ascents and river/stream crossings.

Beginners. For people in average shape. Most of the ascents are moderate, but may include some steep sections.

Beginners. No specific requirements. Mainly short walks with moderate ascent, but without any steep or difficult sections.

ale

Åraksfjorden (203 m)

9

Erfarne turgåarar med god uthaldenheit. Fleire utfordringar med stignng og kan hende kryssing av bekk/elv.

Difficulty/classification

Nybegynnarar. Middels godt trena turgåarar. Dei fleste stigningane er moderate, men kan innehalde nokre bratte parti.

Ård

reldal

Reiårsfossen

Ose

Moi Austad

Heistad

Fisstøylvatn (686 m)

Valleheiene

Dalen / Oslo

Birkene ustad gland

rdal

Valevatn

n

Nybegynnarar. Krev ingen spesielle ferdigheiter. I hovudsak korte turar med moderate stigningar, men utan bratte eller vanskelege parti.

Vanskegrad/Gradering

9


1 0 VELKOMEN TIL ÅSERAL | WELCOME TO ÅSERAL


11

Noreg tett på® - Norway up close

Velkomen til Åseral

Welcome to Åseral

Åseral er ei populær bygd å feriere i – med eit mektig fjellandskap, flotte bade- og fiskeplassar, tilrettelagde tur- og sykkelløyper, unike kulturminne og populære årlege hendingar som Eikerapen Roots Festival og Haustmarknaden på Bortelid.

Hike the beautiful mountains, take a dip in one of many swimming spots, go fishing, explore the bike trails, visit cultural monuments or attend happenings such as the Eikerapen Roots Festival in July or the Autumn market in Bortelid in the beginning of October.

Her finn du Noregs sørlegaste topp på over 1000 meter, Lordehytta og det geografiske midtpunktet i Agder. Overnatte kan du gjere i hengekøye eller bubil, på hytte eller hotell. Kom innom turistinformasjonen på Minne kultursenter i Kyrkjebygda for gode tips til opplevingar!

In Åseral you will find the southernmost mountain in Norway ranging over 1,000 meters above sea level, as well as Lordehytta (Lord Salvesen’s Cabin) and the geographical midpoint of Agder County. Accommodations could be a hammock or a camper, a cabin or a hotel. Make your way to our tourist information in Minne kultursenter (Cultural Centre) in Kyrkjebygda for good suggestions for what to do!


1 2 VELKOMEN TIL ÅSERAL | WELCOME TO ÅSERAL


13

Noreg tett på® - Norway up close

Attraksjonar

Attractions

jernaldergardane i Europa. Sosteli var i drift nesten samanhengande frå om lag Kristi fødsel til år 1000 e.Kr. Oppe under fjellet kan ein framleis sjå tydelege spor etter gamle hustufter, åkrar og steingjerde som er vel to tusen år gamle. Arkeologiske funn syner at gardsfolket dreiv med jernvinne og fangst i tillegg til vanleg gardsdrift med åkerbruk og husdyrhald. Det er om lag 2 km frå Kyrkjebygda til Sosteli. Sjekk www.laguide.no/sosteli for meir info!

Age farms in Europe. Sosteli was settled almost continuously from about the birth of Christ to 1000 AD. At the foot of the mountain you can still see traces from house foundations, fields and stone fences that are about two thousand years old. Archaeological finds show that the farmers produced iron and hunted – in addition to ordinary farming and livestock keeping. Sosteli is located about 2 kilometres from Kyrkjebygda. See www.laguide.no/sosteli for more information.

Sosteli - Øydegarden Sosteli er ein av dei best bevarte

Skraddarburet - Buret til den segnomspunne Knut «Skraddar»

(som fekk dette tilnamnet sidan han hadde fått skreddarutdanning i ungdomen). Skraddarburet vert rekna som det eldste mellomalderbygget i tidlegare Vest-Agder fylke. Det står på den nedste garden, «Der Nede», i Austegard. For å kome dit må du frå Kyrkjebygda køyre mot Bortelid og så ta til høgre over brua på Lognavatn. Deretter køyrer du forbi Åknes og vidare over nok ei bru. Etter brua tek du til høgre og køyrer til vegs ende – då står du utanfor Skraddarburet.

Espelidburet - I Espelid finn du Espelidburet, eit stabbur frå 1600.

Sosteli - The deserted farm Sosteli is one of the best-preserved Iron

“Skraddarburet” - The storehouse of the legendary tailor

(skredder). Skraddarburet is reckoned as the oldest medieval building in the former county of Vest-Agder. It is located on the lowermost farm in Austegard. To get there, you have to drive from Kyrkjebygda to Bortelid and turn right crossing the bridge at Lognavatn. From there you pass Åknes and cross another bridge. After the bridge, turn right and drive to the very end – where you find the building “Skraddarburet”.

“Espelidburet” - In Espelid you find “Espelidburet”, a storehouse

Garden høyrer i dag til etterkomarar etter Knut Liestøl, son til Sigrid og Olav K. Liestøl. Du kjem til Espelid via Lognavatn. På Lognavatn tek du til høgre over brua, køyrer forbi Åknes og over ei ny bru. Etter brua køyrer du opp til enden av vegen, du er då i tunet i Espelid.

from around the year 1600. Today, the farm is owned by the descendants of professor Knut Liestøl, a respected Norwegian folklorist. You get to Espelid via Lognavatn. At Lognavatn you turn right over the bridge, you pass Åknes and then cross another bridge. After this bridge you drive to the very end of the road, to the yard of Espelid where the storehouse is located.

Lordehytta - Langt inne i fjellheimen ligg Lordehytta, reist av lord

“Lordehytta” – Lord Salvesen’s Cabin - Far into the mountains you

Salvesen på byrjinga av 1900-talet. Hytta har blitt eit ynda turistmål. Mange tek den lange vegen inn til Vivatn for å sjå på hytta som ruvar storslått og nærast magisk i det vidstrekte heieterrenget. Det er ein flott, men lang og ganske krevjande dagstur å gå til Lordehytta ved Vivatn. Det er mogleg å gå fleire ruter. Kart og kompass er anbefalt. Meir info om Lordehytta og korleis du kjem deg dit, kan du få på Minne kultursenter.

Steinfyllingsdammar ved Skjerkevatn - I 2018 blei to

nye steinfyllingsdammar ved Skjerkevatn ferdigstilte, dam Heddersvika og dam Skjerkevatn. Desse erstatta fem gamle betongdammar. Dei nye dammane gjorde at vasslinja i det opphavelege Skjerkevatn blei heva med 23 meter, slik at Skjerkevatn og dåverande Nåvatn no ser ut som eitt magasin. Steinfyllingsdammane er eit flott syn, og Agder Energi blei tildela heidersprisen «Damkrona 2018» for utmerka byggeskikk. I tillegg er vegen opp til dammen ei oppleving i seg sjølv.

find the cabin Lordehytta, built by Lord Salvesen at the beginning of the 1900s. A lot of people take the long hike to lake Vivatn to see the cabin that towers magnificently and almost magically on the vast moor. It is a nice, but quite long and hard day hike. However, there are several trail options. We recommend using a map and a compass. More information about Lordehytta and how to get there may be obtained from the tourist information at Minne kultursenter (Cultural Centre).

Stone-filled dams at Skjerkevatn - In 2018 two new

stone-filled dams were completed at Skjerkevatn, Dam Heddersvika and Dam Skjerkevatn, replacing five old concrete dams. The new dams raised the water level to 23 meters. Now the original Skjerkevatn and the former Nåvatn look like one reservoir. The stone-filled dams are an impressive sight, and Agder Energi received the award “Damkrona 2018” (“The Dam Crown 2018”) for excellent design. In addition, the road leading up to the dam is a scenic experience in itself.


1 4 VELKOMEN TIL ÅSERAL | WELCOME TO ÅSERAL


15

Noreg tett på® - Norway up close

Minne kultursenter og eplehagen - Åseral kommune

har ei rik kulturhistorie. På Minne kultursenter kan du lære meir om dette området. Kultursenteret ligg i eit vakkert bygg like ved kyrkja i Kyrkjebygda. Her finn du turistinformasjon, lokalhistorie i form av utstillingar med tilhøyrande dokumentarfilmar, kunstutstillingar, folkebibliotek, gåvebutikk og ein liten kafé. Du kan slappe av i eplehagen, det flotte uteområdet rundt kultursenteret. I løpet av juli månad er det ulike arrangement på Minne – sjå Facebook eller kommunen si heimeside dersom du ønsker meir info om dette.

Ljosland Fjellhage - Fjellhagen er ein publikumshage for alle

fjellplantene i Noreg. Han ligg flott plassert i ein halvsirkel mellom Ljosland Fjellstove og elva. Gjennom heile området går det ein fint opparbeida turveg som er tilgjengeleg for rullestolbrukarar. Det er plassert ut bord og benkar på området, så her er det flott å ta ein rastepause. Plantene i fjellhagen er i hovudsak typiske for snaufjellet i Agder, men også planter som ikkje veks i Agder, er med – inkludert nokre frå Svalbard. Fjellhagen er alltid open og gratis.

Steinfyllingsdam ved Langevatn - Flott steinfyllings-

dam ved Langevatn på Ljosland som blei ferdigstilt i 2020. Ny vasslinje er heva med 10 meter, og reguleringshøgda i Langevatn er 26 meter. Langevatn på Ljosland er portalen til Setesdal Vesthei og utgangspunkt for fleire av DNT sine raudmerka turar. Parkeringsplassen ved dammen i Gloppedalen er eit fint utgangspunkt for sykkeltur langs Langevatn eller vandretur innover i heia. Frå enden av vegen er det 3 km inn til heiegarden Pytten, som ligg like over grensa til Bygland kommune.

Juvassdammen - Juvassdammen stod ferdig i 1958 og er 46 meter høg. På det tidspunktet skal han ha vore den høgaste dammen i sitt slag (kombinasjon bue og plate) i Nord-Europa. Magasinet kan ta heile 142 millionar kubikkmeter vatn. Frå demninga har du ei fantastisk utsikt. Går du over demninga, er det ein flott tur inn til Juvasstøl. Stien, som går langs vatnet, er ikkje merka, men er lett å følgje. Køyreturen opp byr på mange flotte naturopplevingar, og det er framkomeleg mesteparten av året. Vinterstid kan det vera utfordrande på grunn av snø og glatte vegar.

Eikerapen kulturgard - Eikerapen Gjestegard har, i samarbeid

med Innovasjon Norge og EquiConnector, etablert Eikerapen Kulturgard – eit levande gardsmuseum med hest i sentrum. I tillegg til satsinga på hest og rideaktivitetar blir det fokusert på lokal kulturarv gjennom bruk av gamle reiskapar, mattradisjonar og talemål. Her kan du delta på aktivitetsopplegg som inkluderer hest, eller ta turen innom smia og bakstehuset. I «Buret» kan du sjå utstillinga av reiskapar knytte til landbruk. Sjå www.eikerapen-kulturgard.no for meir info.

Minne kultursenter – the Cultural Centre and the Apple Garden - Åseral has a rich cultural history. We recommend a

visit to the Minne Cultural Centre, which is located in a beautiful building next to the church in Kyrkjebygda. Here you find the tourist information, art exhibitions, a library, a gift shop, a small café, exhibitions and documentary films covering local history. Relax in the Apple Garden – the great outdoor area surrounding the Cultural Centre. In the month of July there are various events going on there – check Facebook or the website of Åseral municipality if you need more information.

Ljosland fjellhage – mountain garden - The mountain

garden contains the entire mountain flora of Norway and is open to the public. It is nicely situated in a semi-circle between Ljosland Fjellstove and the river, with a path accessible for wheelchair users. Tables and benches are placed in the area, making it convenient for a picnic break. The plants in the mountain garden are mainly from the mountain areas above the treeline in Agder County, but there are also plants which do not grow locally – including some from the Arctic island of Svalbard. The mountain garden is always open, and the entrance is free.

Stone-filled dam at Langevatn - The large, stone-filled dam

at Langevatn in Ljosland was completed in 2020. The water level has been raised by 10 metres, and the variation in water level is 26 metres. Langevatn in Ljosland is the gateway to Setesdal Vesthei (the western mountains of Setesdal) and starting point for several of the red-marked trails of The Norwegian Trekking Association (DNT). The parking area for the dam in Gloppedalen is a nice starting point for bicycle trips along Langevatn or for a hike in the mountains. From the end of the road there are 3 kilometres to the mountain farm Pytten, barely crossing the border into Bygland municipality.

Juvassdammen - The Dam Juvass was completed in 1958 and is

46 metres high. At that time, it was considered to be the highest dam of its kind (combination bow and plate) in Northern Europe. The reservoir has a capacity of 142 million cubic metres of water. Magnificent views from the dam. If you cross it by foot, it is a nice walk to Juvasstøl. The path, which follows the shoreline, is not marked, but is easy to find. The scenic road to the dam is accessible most of the year. In the winter, however, it may be challenging due to snow and slippery roads.

Eikerapen Cultural Farm - The accommodation facility Eikera-

pen Gjestegard has, in cooperation with Innovation Norway and EquiConnector, established Eikerapen Cultural Farm. This is a farming museum mainly focusing on horses and equestrian activities, but also on local cultural heritage through the use of old tools, food traditions and the local dialect. You may take part in horse-related activities, or stop by the blacksmith and the bakehouse in the garden. In the storehouse “Buret” there is an exhibition of tools used for agriculture. See www.eikerapen.kulturgard.no for more information.


1 6 VELKOMEN TIL ÅSERAL | WELCOME TO ÅSERAL

Aktivitetar

Activities

turmål av både lokale og vitjande! Skoræ, Skrivarknuten og Homvasshei er nokre eksempel på flotte toppturar. Skoræ er den sørlegaste toppen i Noreg på over 1000 meter og ligg på Ljosland. Fleire forslag finn du på www.telltur.no (Ti Åseral). Ønskjer du fleire turforslag i Åseral, kan du gå inn på turportalane www.godtur.no eller www.ut.no

visitors as well as locals. Mountains like Skoræ, Skrivarknuten and Homvasshei are some examples of great hikes. Skoræ, located in Ljosland, is the southernmost Norwegian summit exceeding 1,000 metres above sea level. More suggestions to be found on www.telltur.no (Åseral) and on the national hiking portals www.godtur.no or www.ut.no

Toppturar - I Åseral er det mange toppar som blir flittig brukte som

Turisthytter i høgfjellet - På Ljosland og Bortelid kan du

starte på fleire av DNT sine raudmerka turar i Setesdalsheiene. Dei næraste hyttene er Lakkenstova, Josephsbu, Kvinen og Gaukhei. Meir info finn du på www.dntsor.no

Padleturar - Ein kan leige kano, kajakk og SUP-brett fleire stader i Åseral. Eikerapen: Åseral turistsenter, 38 28 28 50 Ljosland: Ljoslandshytta, 909 30 125 Bortelid: Bortelid.no, 476 26 708 Kyrkjebygda: Minne kultursenter, 415 25 726

Frisbeegolf - På Bortelid kan du prøve deg på frisbeegolf. I området aust for skisenteret finn du ein flott bane med 18 korger. Frisbeegolf er ein aktivitet som passar for alle og som krev svært lite utstyr. Alt som må til, er ein frisbee – så er du klar for ein morosam aktivitet! Har du ikkje frisbee frå før, kan dette kjøpast på butikken på Bortelid. Dersom du tek alle 18 korgene, har du fått deg ein flott tur på om lag 3,5 km. Dei fyrste ni korgene ligg i lett kupert terreng aust for skisenteret, og er ein fin runde for nybyrjarar. Held du fram med å spele på korg 9–18, blir terrenget meir kupert, og dette gjer spelet meir krevjande. Stikk innom servicekontoret på Bortelid eller ring 38 13 34 00 dersom du har lyst til å prøve deg.

Summit hikes - In Åseral there are many popular summit hikes for

Tourist cabins in the mountains - In Ljosland and Bortelid you find the starting points for several of the red-marked trails of The Norwegian Trekking Association (DNT) in Setesdal Vesthei (the western mountains of Setesdal). The nearest cabins are Lakkenstova, Josephsbu, Kvinen and Gaukhei. For more information, see www.dntsor.no

Paddling - You may rent canoes, kayaks and SUP boards several places in Åseral. Eikerapen: Åseral Tourist Centre, +47 38 28 28 50 Ljosland: Ljoslandshytta, +47 909 30 125 Bortelid: Bortelid.no, +47 476 26 708, Kyrkjebygda: Minne Cultural Centre, +47 415 25 726

Frisbee golf - In Bortelid you may try frisbee golf. In the area east of

the skiing facilities there is a large course with 18 baskets. Frisbee golf is an activity that suits everyone and requires only a minimum of equipment. All you need is a frisbee! If you don’t have your own, you may buy one at the store in Bortelid. If you use all the 18 baskets, you will have a great walk of about 3,5 kilometres. The first nine baskets are located in slightly hilly terrain east of the skiing facility and is a great round for beginners. If you continue with baskets 9 through 18, the terrain gets even hillier and makes for a more challenging game. Visit the service office in Bortelid or call +47 38 13 34 00 if you want to try this activity.


17

Noreg tett på® - Norway up close

Sykling - Skardehei er eit aktivitetsområde i sentrum av Bortelid med

flotte løyper som er tilrettelagde for terrengsykling. Løypa går over Skardeheitoppen, som ligg rett i underkant av 600 moh. med utsikt over heile Bortelid hyttegrend. Vil du ha ein litt mindre krevjande tur, er det mange andre turvegar som er fine til sykling. Sjå www.bortelid.no for fleire forslag. På Ljosland kan du parkere bilen i Gloppedalen og sykle langs Langevatn på ny, fin turveg innover til Fosstjønn. Det er dessutan fleire turløyper i området rundt Farevatn som er godt eigna for sykling. Det er mogleg å leige sykkel på Ljosland og Bortelid. Ljosland: Ljoslandshytta, 909 30 125 Bortelid: Bortelid.no, 476 26 708

Klatring - På Bortelid er det tilrettelagt for klatring ved Kvitevatn,

Stedjejuvet og Slettheia, samt i området ved sykkelløypa på Skardehei. På Skardehei kan du også prøve deg på buldring. Buldre kan du dessutan gjere i Kyrkjebygda, like ved fotballbanen i idrettsparken. For meir info, ta kontakt med Nina Banholzer, 980 48 423.

Fiskeplassar - Det er tilrettelagde fiskeplassar fleire stader i kom-

munen. På Ljosland i sørenden av Ljoslandsvatnet, ved Rundatjønn på Bortelid og på Torsland, like nord for Kyrkjebygda, finn du fiskeplassar med parkering, bord og benkar. Meir informasjon og interaktivt kart finn du på www.inatur.no. Vel Innlandsfiske og søk etter Åseral fiskeadministrasjon. Der kan du velje kva for fiskekort du vil kjøpe, og betale med kort.

Badeplassar - I Åseral kan du finne flotte badeplassar overalt! Ver

merksam på at dei fleste vassdraga er regulerte. I Kyrkjebygda ligg det to flotte tilrettelagde badeplassar like ved rådhuset: Lislehylen og Storehylen. Her finn du sandstrand, benkar og bord, grillplass, sandvolleyballbane og toalett. I Åknes, like ved Åknes kapell på Lognavatn, finn du ein av Åseral sine beste badeplassar med sandstrand, benkar og bord, grillar, sandvolleyballbane og toalettanlegg. På Bortelid finn du sandstrender som er fine for barnefamiliar, ved Rundatjønn og Bortelidtjønna. I Murtebekken, som går frå sentrum og sørover ned til Murtetjønn, er det mange fine badekulpar. På Ljosland er det fine badekulpar i elva ved Ljosland Fjellstove, når vasstanden er låg. Du kan også lauga deg i Ljoslandsvatnet ved hyttefeltet i Kløystøl eller i fossen mellom Tjønna og Langevatn.

Minigolf - Tek du turen til Eikerapen, kan du prøve ut minigolf-

banen som ligg like ved Eikerapen Gjestegard. Eit slag minigolf kan du også få på Bortelid. Banen her har 9 hull og ligg i sentrum. Stikk innom servicekontoret der eller ring 38 13 34 00 dersom du har lyst til å prøve deg.

Biking - Skardehei is an activity area in the centre of Bortelid, with great

tracks suitable for mountain biking. The tracks include the hill Skardeheitoppen, at about 600 meters above sea level, with a view the Bortelid cabin village. If you want a less demanding trip, a number of local hiking trails are suitable for biking. See www.bortelid.no for more options. In Ljosland you may park your car in Gloppedalen, and then bike along the lake Langevatn on a nice, new trail to the lake Fosstjønn. In the area around the lake Farevann there are also trails suitable for biking. Bicycle rental in Ljosland and Bortelid. Ljosland: Ljoslandshytta, +47 909 30 125, Bortelid: Bortelid.no, +47 476 26 708,

Climbing - Climbing spots in Bortelid are Kvitevatn, Stedjejuvet and

Slettheia, as well as close to the Skardehei bike trail. In Skardehei you may also try bouldering. It is also possible to boulder in Kyrkjebygda, next to the soccer field in the sports park. For more information, contact Nina Banholzer, +47 980 48 423.

Fishing spots - There are several opportunities for fishing throughout

the municipality. In the southern end of the lake Ljoslandsvatnet in Ljosland, by the lake Rundatjønn in Bortelid and in Torsland, just south of Kyrkjebygda, you will find fishing spots with parking space, tables and benches. More information and an interactive map on www.inatur.no Choose the freshwater fishing option and search for “Åseral fiskeadministrasjon”. There you can choose what type of fishing permit you will buy and pay with your bank card.

Swimming spots - Excellent swimming spots can be found all

around Åseral, but please note that most waterways are regulated. In Kyrkjebygda there are two great swimming spots not far from the town hall, called Lislehylen and Storehylen, with sandy beaches, benches and tables, a barbecue area, a sand volleyball court and public restrooms. In Lognavatn, close to the chapel, you will find one of Åseral’s finest swimming spots, with a sandy beach, benches and tables, a barbecue area, a sand volleyball court and public restrooms. Bortelid offers sandy beaches that are great for families with children, by the lakes Rundatjønn and Bortelidtjønna. Along the stream Murtebekken, running south from the centre of Bortelid, there are several natural deep pools. In Ljosland there are nice natural deep pools along the river, by the accommodation facility Ljosland Fjellstove, when the water level is low. You may also take a dip in the lake Ljoslandsvatnet, by the cabin village in Kløystøl, or in the waterfall between Tjønna and Langevatn.

Mini golf - If you visit Eikerapen, you have the chance to try the mini

golf course next to the accommodation facility Eikerapen Gjestegard. It is also possible to play mini golf in Bortelid. The course has nine holes and is located in the centre of the village. Visit the service office there, or call +47 38 13 34 00 if you want to try this activity.


1 8 VELKOMEN TIL ÅSERAL | WELCOME TO ÅSERAL

VELKOMMEN TIL

EVENTYR HOTELLET PÅ EIKERAPEN I AGDER!

LOKAL OG TRADISJONSRIK MAT

ARRANGEMENT ÅRET RUNDT

HERSKAPELIG KURSOG KONFERANSEHOTELL

For mer info, besøk oss gjerne på

eikerapen-gjestegaard.no

29 LUNE OG INNBYDENDE ROM

VELKOMMEN TIL OSS!


19

Noreg tett på® - Norway up close

Ny filmdokumentar: På Minne kultursenter finn du turistinformasjon, lokalhistorie, folkebibliotek og ein liten kafé. I løpet av juli månad er det ulike arrangement på Minne, og du kan sjå den nye filmen kvar dag!

• BORNAS DAG • • VETERANBILSUNDAG • • DEMODAG • • AMERICAN NIGHT • • DRIVE-IN KINO •

Last ned appen Voice of Norway for gratis audioguide i heile kommunen!

Ope kvar dag kl. 10.00-17.00 i heile juli og t.o.m. 8. august


20 VELKOMEN TIL EVJE OG HORNNES | WELCOME TO EVJE AND HORNNES


21

Noreg tett på® - Norway up close

Velkommen til Evje, aktivitetssentrum i Setesdal

Welcome to Evje, - Setesdals adventure capital

Evje er kjent for spektakulær rafting langs elva Otra, flotte turstiar og ei mengde uteaktivitetar.

Evje is known for the spectacular rafting on the Otra river, beautiful walking trails and a great variety of outdoor activities.

Aktivitetar som passar for både barn og vaksne, omfattar rafting, kanopadling, to klatreparkar, familievennlige campingplassar, badeplassar, sykkelløyper og mykje meir. Og alt dette er i nærleiken av Evje sentrum. Vi anbefaler òg eit besøk til Evje Mineralsti og til Mineralparken, sidan denne delen av Norge er kjent for sine rike mineralførekomstar. Området har ulike typar overnattingsmoglegheiter, og Evje sentrum har eit stort utval av butikkar.

Activities for both children and adults include white water rafting, canoeing, two adventure parks in the trees, many family-friendly camping sites, swimming spots, cycling trails and a lot more. All of which is within short distance of central Evje. It is also recommended to visit the Evje Mineral Trail and the Mineral Park as the area is renowned for its abundance of minerals. The district has various types of accommodation, and the centre of Evje has a variety of shops.


22 VELKOMEN TIL EVJE OG HORNNES | WELCOME TO EVJE AND HORNNES


23

Noreg tett på® - Norway up close

Attraksjonar

Attractions

ling. I gruvene glitrar dei vakraste steinane i verda, og heile opplevingsparken tek utgangspunkt i denne utstillinga. Alle barn får eit skattekart når dei kjem, og dei kan gå på skattejakt i tunnelen. Etterpå vert det gull å få! Utandørs finst ei rekkje aktivitetar som vatnpark, boblefotball og lazer tag, i tillegg til aktivitetar knytta til stein. Parkområdet er oversiktleg og familievennleg. Stor leikeplass til fri bruk for alle gjester, ringspel og sjakkbrett. Bukkane Bruse og andre steinskulpturar i norsk og kinesisk stein finn ein òg i parken. Området er frodig og fargerikt, med blomar, tre og buskar. Inngangsbillett. www.mineralparken.no

of stones. The exhibition in the mines contains the most beautiful stones and minerals you can imagine, and this is the basis for the entire adventure park. All children receive a treasure map when they arrive, and they may go treasure hunting in the tunnel. The reward is gold! There are a number of outdoor activities, such as water park, bubble football and lazer tag, in addition to activities related to stones. The park area is easy to get around and suitable for all ages. Activities such as a large playground, ring throwing game and chessboard are available for the visitors. Stone sculptures based on Norwegian fairy tales are also represented in the park, manufactured from Norwegian and Chinese stone. The area is lush and colourful, with flowers, trees and shrubs. Admission ticket. www.mineralparken.no

Mineralparken - I Mineralparken finst ei spektakulær steinsam-

Evje og Hornnes Geomuseum set fokus på norske

mineral ikkje minst ved å presentere ei storslegen samling av lokale steinartar. Særleg er dei mange smykkesteinane uvanleg i norsk samanheng. Museet tilbyr også utstilling med fokus på rosemåling, ei gamal skulestove og Setesdals eldste apotek.

Oddestemmen Steinsliperi er Noregs einaste smykkestein-

sliperi og har spesialisert seg på sliping av norske mineral og steinmaterialar. Thulitt, eklogitt og larvikitt er nokre av dei finaste smykkesteinane i Noreg, og spesielt den sjeldne Evje-amazonitten frå Landsverkgruva vert slipt til vakre steinar og fatta i smykke laga i bedrifta si eiga sylvsmie. I “Steinbua” på Oddestemmen finst eit stort utval av produkt laga i eigen verkstad. I tillegg har butikken mineral, fossil og smykkesteinar frå heile verda. Omvising i steinsliperiet for gjestene på campingplassen.

Evjemoen Forsvarsmuseum viser forsvarets historie i Evje

og Hornnes kommune frå 1911 til 2003. Museet har også ei utstilling om 2. verdskrig med vekt på Agder, og viser ulike typar våpen og køyretøy, handvåpen og uniformer. Ei avdeling handlar om Jørgen Løvland, som sidan blei statsminister. Ta av frå rv. 9 mot Evjemoen.

Odden hageanlegg - Odden hageanlegg er bygd opp omkring

ulike tema. Mellom vassfall og dammar ligg rosehagen med over hundre ulike roser. Den japansk inspirerte hagen ved fiskedammen er tilplanta med rododendron, ulike staudar og formklypte buskar. Det er òg ein eigen “mosehage” med lokale mosevariantar og bregner. Alt er naturleg integrert i ein fureskog. Hageanlegget ligg på Odden Camping like sør for Evje sentrum.

The Mineral Park - The Mineral Park has a spectacular collection

Evje og Hornnes Geomuseum focuses on Norwegian

minerals, in particular by the display of an impressive collection of local rocks. The many gems in the collection are unique in Norway. This museum also features a rose painting exhibition, an old schoolroom and the oldest pharmacy in Setesdal.

Oddestemmen Steinsliperi is Norway’s only gemstone

polishing workshop, specializing in Norwegian minerals and stone materials. Thulite, eclogite and larvikite are some of the finest Norwegian gemstones, and especially the rare Evje amazonite from the Landsverk Mine is polished into beautiful gems and turned into pieces of jewellery in the silversmith’s workshop on the premises. In the “Steinbua” at Oddestemmen you’ll find a large selection of these products, as well as minerals, fossils and gemstones from all over the world. Guided tour of the workshop for the camping site guests.

Evjemoen Defence Museum shows the history of the

Norwegian defence in the district of Evje og Hornnes in the period between 1911 and 2003. In addition, the museum features an exhibition on World War II, with emphasis on the district of Agder, and shows various types of weaponry and vehicles, hand weaponry and uniforms. Turn off rv. 9 and continue towards Evjemoen.

Odden Gardens comprises several theme gardens, including a

rose garden with more that 100 different varieties of roses as well as a waterfall and dams; a Japanese-inspired garden with fishing pond, rhododendrons, various perennials and trimmed bushes; a moss garden with local varieties of moss and ferns. The gardens are located at Odden Camping, Evje, and are naturally integrated in a pine forest.


24 VELKOMEN TIL EVJE OG HORNNES | WELCOME TO EVJE AND HORNNES


25

Noreg tett på® - Norway up close

Aktivitetar

Activities

har zip-line og spanande aktivitetar oppe i trea. TrollPark Evje ligg ved TrollAktiv (5 km nord for Evje), og Klatreskogen ligg ved Mineralparken (5 km sør for Evje).

Both including fun rides on the zip lines and exciting activities in the trees. TrollPark Evje is located at TrollAktiv (5km North of Evje) and Klatreskogen is located at the Mineral Park (5km south of Evje).

Klatreparkar - I Evje finst det to fantastiske klatreparkar; båe to

Climbing parks - Evje plays host to two fantastic climbing parks.

TrollPark Evje ved TrollAktiv har 5 utrolige klatreruter i trea, med ulik vanskegrad. Klatreparken nyttar eit avansert og moderne sikkerheitssystem der folk er sikra heile tida, noko som garanterer det høgste sikkerheitsnivået. Bestill på www.trollaktiv.no

TrollPark Evje at TrollAktiv has 5 incredible courses in the trees all varying in difficulty. The climbing park uses a sophisticated, modern safety system. This ensures you are connected all the time to guarantee the highest level of safety. Book online on www.trollaktiv.no

Klatreskogen - Klatreskogen på Mineralparken er eit stort og spennande anlegg med store tre, fjell og naturformasjonar, og elva som ei naturleg hindring i seg sjølv. Høgdeskilnaden er mellom 1 og 10 m, og det er mange ulike ruter å velje mellom om du er ung eller gamal. At løypa går over vatn via fire zipliner med totalt 800 meter, gjer opplevinga ekstra spennande. www.klatreskogen.no

Klatreskogen - The Mineral Park is a large and exiting climbing park built in a natural pine forest and crossing the river Otra. The courses vary in height between 1 and 10 metres, and there is a wide selection of courses for every age group. Four 250 metre+ zip wires are unique in Norway, and the fact that they cross open water makes this an even more exciting experience. www.klatreskogen.no

Rafting - Rafting for både barnefamiliar og dei som ønsker seg eit

White water rafting -White water rafting for both families and

Setesdals største vasspark - er på heile 1400 m2 og

Water park - Water park of 1400 m2 is located adjacent to the

Kanopadling - Kanopadling gir mange opplevingar langs elva for

Canoeing - Canoeing is a great way for families, friends and couples

Stand Up Paddle - Ein spanande og stadig meir populær aktivitet

Stand Up Paddle - An exciting and ever-growing activity is SUP.

Gokart - På Evje ligg ein av Europas største gokartbaner. Banen er

Go karting - With a length of 1050 metres, the go cart track in Evje

adrenalinkick, er ein populær aktivitet i det som burde ha vore kjent som «Norges varmaste sommarrafting”. Raftinga finn stad nedover stryka i den kjente Syrtveitfossen. Det ligg òg ein fin rasteplass langs vegen her, med utsikt til elva. Denne aktiviteten vert organisert av TrollAktiv, som ligg 5 km nord for Evje, og passar for både nybegynnarar og dei som er meir erfarne med rafting. Book online på www.trollaktiv.no ligg i tilknytning til badestranda i Mineralparken. Her finn du sklier, trampoliner, flipper, hinder, klatretårn og mykje meir. Det er og ein vasspark midt i elva hos Troll Aktiv ved Syrtveitfossen. familiar, vener og par. Her er det mange fine små strender og øyer å utforske. Kanoutleige hos TrollAktiv og Mineralparken.

er SUP. Bli med på ein morosam familieaktivitet eller ei naturskjønn ferd nedover elva Otra. Instruksjon kan bestillast på www.trollaktiv.no eller ved SUP-utleiga ved TrollAktiv.

heile 1050 meter lang. Det er ein eigen bane for barn over 6 år. Denne bana er 210 meter lang. Dei aller minste kan køyre elektriske biler på eige felt. Evje gokart ligg langs rv. 9, omlag 8 km sør for Evje.

adrenaline seekers are popular summer activities for what could be known as “Norway’s warmest summer rafting”. The rafts come down the famous “Syrtveit waterfalls”. This is also a great spot to take a break and watch the rafts on the river. Rafting trips are organised by TrollAktiv 5 km north of Evje and are suitable for beginners and more experienced rafters. Book online on www.trollaktiv.no beach in Mineralparken. Here you will find slides, trampolines, flippers, obstacles, climbing towers and much more. There is also a water park right on the river, at Troll Aktiv. to get a fun day on the Otra river, with many small beaches and islands to explore. Canoe rental at TrollAktiv and the Evje Mineral Park. Take part in a fun family activity or a scenic tour down the Otra river. SUP sessions can be booked online at www.trollaktiv.no or at the SUP rental at TrollAktiv.

is one of Europe’s longest. There is also a 210-metre track for children above the age of 6. For even younger children, electric cars are available in a separate area. The go kart track is located along the road rv. 9, approx. 8 kilometres south of Evje.


26 VELKOMEN TIL EVJE OG HORNNES | WELCOME TO EVJE AND HORNNES


27

Noreg tett på® - Norway up close

Badeplassar - Evje har mange familievennlege badeplassar,

Swimming spots - Evje has many family-friendly swimming spots,

Sykling - Evje har mange sykkeltilbod - frå fartsfylt terrengsykling i

Biking - Evje has a lot to offer for cyclists of all ages and abilities –

Hos TrollAktiv kan du leige både terrengsykkel og el-sykkel. www.trollaktiv.no

Rental of bike – any kind – at www.trollaktiv.no

inkludert Hornnestangen, ei fin strand på Hornnes Camping. Mineralparken har ei særs familievennleg strand med stor vatnpark og leikepark. Her er og utlån av solsenger, båtar og kanoar. Odden Camping har ein fin badeplass i nærleiken av Evje sentrum. TrollAktiv har ein vakker, naturleg badeplass med ein vatnpark rett ved elva. Utleige av utstyr hos TrollAktiv . sykkelparken ved TrollAktiv til fredfull landevegssykling langs Nasjonal sykkelrute nr. 3. Frå TrollAktiv kan du følgje denne sørover eller nordover. Store delar av vegen sørover følgjer vegen dei gamle traseane etter den nedlagte Setesdalsbanen, ein gamal jernbane som vart avvikla i 1962.

Fiskeplassar - Elva Otra og fiskevatna rundt er kjent for

førekomsten av aure. Det er mange fine fiskeplassar i området. Fiskekort får du kjøpt på turistkontoret, campingplassar og andre turistverksemder.

Evje Mineralsti - Bli med på spennande mineraljakt i Evje

mineralsti. Vi hentar ut stein frå dei gamle gruvegangane, og du blir invitert med for å leite etter vakre mineralar. Hovudsesong 22.6-15.8. For meir informasjon sjå www.evjemineralsti.no eller kontakt post@setesdalsmuseet.no

including Hornnestangen, a nice beach at Hornnes Camping. wonderful and family friendly beach. Here is also a water park and play ground, and sun beds as well as boats and canoes are available. Odden Camping has a nice swimming spot close to the centre of Evje. TrollAktiv has a beautiful natural swimming area with a waterpark right on the river. Equipment rental at TrollAktiv. from action and excitement in the TrollAktiv Bike Park to a peaceful ride along the National Cycle Route No. 3. From the adventure park TrollAktiv you may follow this route to the south or to the north. Going south, a substantial part of the road parallels the old tracks of the former railroad Setesdalsbanen, closed in 1962.

Fishing spots - The Otra river and surrounding fishing lakes are

known for a large stock of trout. You will also be able to find many excellent fishing spots in the area. Fishing licence for the river can be obtained from the tourist office, accommodation providers and other tourist enterprises.

Evje Mineral Trail - Join the exciting mineral hunt at Evje Mineral

Trail. We pick up stones from the old mines, and you are invited to search for beautiful minerals. Main season is June 22 - August 15. For more information see www.evjemineralsti.no or contact post@setesdalsmuseet.no

Spisekroken Evje en liten koselig kafe med atmosfære

Minibank/Atm Valuta/Foreign exchange www.eh-sparebank.no Tlf. 95 88 89 07


28 VELKOMEN TIL EVJE OG HORNNES | WELCOME TO EVJE AND HORNNES


29

Noreg tett på® - Norway up close

Hornnes Camping Familiecamping med fin beliggenhet ved elva Otra. 600 m lang badestrand. Gode fiskemuligheter.Gangavstand til Mineralparken. Beliggenhet: Like ved krysset rv. 9/rv. 42, 5 km syd for Evje Family camp site nicely located by the river Otra. 600 m beach. Good angling opportunities. Walking distance to Mineralparken. Location: Near the intersection of rv. 9 and rv. 42, only 5 km south of Evje

4737 Hornnes • Tel. + 47 37 93 03 05 notto@hornnes.com • www.hornnescamping.setesdal.com

6

6

Evje-Kilefjorden Camping

Kilefjorden er en 3-stjerners camping i Setesdal ved rv. 9, 45 km nord for Kristiansand. Campingen ligger i nær tilknytning til naturen med elg, rådyr, fugl og bever. Svært gode fiskemuligheter. Nyoppusset sanitær-anlegg, hytter (noen med dusj og toalett), oppstillings-plass for vogner og bobiler med strøm. Teltplasser. Stor kiosk med ferskt brød hver dag. Kilefjorden, 3-star campsite, along rv. 9 in Setesdal, 45 km north of Kristiansand. The camp site is located in natural surroundings, with elk (moose), roe deer, birds and beaver. Great opportunities for fishing. Newly renovated sanitary facilities, cabins (some with shower and toilet), parking area for caravans and caravanettes with power points, and tent sites. Large kiosk with fresh bread every day.

N-4737 Hornnes • Tel. +47 40 54 36 63 info@moving3.nl • www.evje-kilefjorden.no

evjekilefjorden


30 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND


31

Noreg tett på® - Norway up close

Velkomen til Bygland

Welcome to Bygland

Innsjøen Byglandsfjorden strekkjer seg fra Syrtveitsfossen i sør og nordover til Bygland, heile 34 km. Dette gir fantastiske moglegheiter for rekreasjon. Du finn flotte badestrender nesten overalt, og kan fiske både aure og dverglaksen bleke. Dampskipet Bjoren har faste turer på Byglandsfjorden. Ose har berre ein handfull fastbuande, men er vertskap for fleire store arrangement om sommaren. Her finn du og Reiårsfossen som er eit mektig syn. Du finn gode overnattingsalternativ langs vegen og du er tett på naturog kulturopplevingar.

The lake Byglandsfjorden extends from the Syrtveitsfossen waterfall in the south to Bygland in the north, a distance of 34 km. This allows for wonderful recreation opportunities. There are numerous idyllic swimming and sunbathing spots along the lake, and if you prefer fishing, the local catch includes trout and a dwarf salmon strain known as bleke. The steamboat Bjoren has a regular route on Byglandsfjorden. Very few people live permanently at Ose, but the village hosts several large events during the summer. The magnificent waterfall Reiårsfossen is located here. There are several good accommodation alternatives along the road, located in idyllic surroundings and close to cultural attractions.


32 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND


33

Noreg tett på® - Norway up close

Attraksjonar

Attractions

1867, er ei oppleving av dei sjeldne. Båten går dels i rute og dels på chartertur i perioden mai - aug. For meir informasjon og bestilling ring +47 995 18 203, eller sjå www.bjoren.no

special experience. The boat is in regular service during certain periods, and can also be chartered in the period between May and August. For further information and booking, please contact Tel +47 995 18 203, or see www.bjoren.no

D/S Bjoren - Ein tur med den gamle vedfyrte dampbåten Bjoren frå

Bygland Museum er eit friluftsmuseum med gamle

gardsbygningar frå bygda. Den store årestoga frå 1650, med sitt trolske ljos frå ljoren i taket, gjev oss eit glimt tilbake til korleis folk levde i mellomalderen. Museet ligg rett ved sida av dampskipsbryggja, der D/S Bjoren legg til kai. Ei flott badestrand og ein ladestasjon for elbilar gjer museet veleigna for ein pause langs vegen.

Landeskogen Peace Center ligg i Grendi i Byglandsfjord, eit globalt møte- og konferansesenter for miljø, utvikling og fredsspørsmål. Sjølve hovudbygget er på 5000 m2, og er ein praktbygning med lang historie. Innvendig finn du stort selskaps- og konferanserom, hyggeleg kafé, fredsbibliotek og fleire utstillingsrom. På det 300 mål store naturområdet som høyrer til, er fine vandrestiar og fredstiar. Her ligg også godt til rette for terrengsykling. Ved avtale er det mogleg å få gratis omvising på senteret med foredrag av grunnleggaren av Aktive Fredsreiser, Helga Arntzen. Ho deler historia og tankane bak senteret og korleis dei i dag jobbar med fredsarbeid. Tlf: 952 38 199

Reiårsfossen er ein over 200 meter høg foss som ligg ved

riksveg 9 rett sør for Ose. Reiårsfossen fekk namnet sitt etter ein av husmannsgutane i bygda, Reiår (gamal skrivemåte for Reidar), som hadde forelska seg i ei gardjente på Ose. For å få denne jenta sette bonden som vilkår at Reiår skulle ri over den øvste delen av fossen tre gonger. Det gjorde han, men segna fortel at han ville ta ein tur til over fossen til ære for den komande brura. Diverre fekk dette fatale følgjer, sidan både hesten og Reiår fall ned og mista livet. Ved stor vassføring er fossen eit flott syn og frå rasteplassen like nedanfor fossen, kan du sjå han godt.

D/S Bjoren - A trip with the old wood-fired steamer from 1867 is a

Bygland Museum - is an open-air museum with old, local farm

buildings. The large open-hearth house from 1650, with its magic light from the smoke vent in the ceiling, gives us an impression of life in the Middle Ages. The museum is situated next to the steamboat pier, mooring place for the D/S «Bjoren». A lovely beach and an EV charging station make the museum a most suitable stop for a break.

Landeskogen Peace Center a global conference centre

dedicated to issues regarding environment, development and peace, is located at Grendi in Byglandsfjord. The imposing 5000 m2 main building has a long history, featuring function and conference rooms, a nice cafeteria, a peace library and several exhibition rooms. On the 75-acre premises surrounding Landeskogen you’ll find idyllic walking paths – the peace paths. The area is also well suited for off-road cycling. Upon arrangement you may get a free guided tour of the peace centre, including a lecture by the founder of Active Peace Travels, Helga Arntzen. She conveys the story and ideas behind the centre and how the peace work is carried out. Tlf: 952 38 199

Reiårsfossen is a 200-metre waterfall next to the road RV 9, just

south of the village Ose in Setesdal. The waterfall got its name from a local boy called Reiår (the old spelling of the Norwegian name Reidar). Coming from a poor smallholding, he fell in love with the daughter of a farmer in Ose. However, the farmer would only accept him as a match for his daughter if he crossed the upper part of the waterfall on horseback three times. Reiår did so, but according to legend he wanted to make an additional crossing to honour the bride-to-be. Unfortunately, this ended on a tragic note, as both the horse and Reiår fell down the waterfall and lost their lives. The waterfall is an impressive sight, especially during periods of snowmelt and heavy rain. From the picnic area at the bottom of the waterfall, you get an excellent view of it.


34 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND


35

Noreg tett på® - Norway up close

Aktivitetar

Activities

ball i resepsjonen. Ta kontakt med Landeskogen Peace center for meir informasjon. Tlf: + 47 37 93 40 30

playing crazy golf. Please contact Landeskogen for rental of golfclubs and balls. Phone number. + 47 37 93 40 30

Minigolf - På Landeskogen kan du spele minigolf. Du leiger kølle og Badeplassar - Langs med Otra, og spesielt i Byglands-fjorden, er

det ei rekkje fine badeplassar. Du finn svaberg og sandstrender. Vatnet er klart og reint. Dei høgaste temperaturane finn du i grunne bukter. I Bygland sentrum er det offentleg badeplass med flott sandstrand og stupetårn på flåte. I dette flotte området finn du og Bygland museum og Brygga kafè.

Fisking - flott fangst i Otra - I Otra og Byglandsfjorden,

og i vassdraga rundt, er det godt fiske. I Byglandsfjorden finst ein eigen lakseart som kallast bleke. Elles i elvar og vassdrag finst det aure, røye og abbor. Det er eitt fiskekort for heile Otravassdraget, og det er mogeleg å dra på fiskesafari med heile familien. Dei siste åra er fisken blitt større, og det er mogeleg å få stor fisk fleire stader. Opplysning om fiske og kjøp av fiskekort kan du få i sportsforretningar, bensinstasjonar og campingplassar i området.

Crazy Golf - Landeskogen peace center offer opportunities for

Swimming spots - Along the river Otra, and particularly around the lake of Byglandsfjord, you will find many excellent places to go swimming, with sandy beaches or smooth rocks. The water is crystal clear and you find the highest temperatures in the shallowest waters. In the centre of Bygland there is a public swimming area with an idyllic beach and a diving raft. This area is also home to the Bygland Museum and the Brygga cafeteria. Parking next to the road rv. 9.

Angling - Great catches in the Otra - One single fishing

licence is all you need for the entire Otra river system. Take your familily on a fishing safari! Over the past few years, the fish have grown in size, and it is possible to catch specimens weighing over one kilo. Information and fishing permits are available at sports shops, petrol stations and campgrounds.


36 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

Ose - Ose er ein liten tettstad like ved riksveg 9 nord i Bygland

kommune. Her har det vore skysstasjon sidan 1887. På Ose finn du eit sjeldan bygnings- og kulturmiljø med mellom anna Storstoga, eit forsamlingslokale bygd av tømmer som vart felt heilt tilbake til vinteren 1655/56 og Ose Turistheim, som vart bygd i 1909. Framleis er denne i drift, med både servering av heimelaga tradisjonsmat og innkvartering. Rett sør for Ose ligg Reiårsfossen, som er verd ein pause i seg sjølv.

Ose - Ose is a small village in Bygland, located next to the main road

RV 9. There has been a coaching inn here since 1887. Ose is known for its special building traditions and cultural activities, which include the guest house Ose Turistheim, constructed in 1909 and still in service, and Storstoga, a village hall made of large timber logged in the winter of 1655/56. Just south of Ose you find the magnificent waterfall Reiårsfossen. Why not stop and enjoy the sight?


37

Noreg tett på® - Norway up close

L ANDE SKOGE N PE ACE CE NT E R

• K AF É /CAFÉ • UT ST IL L INGE R/ E X HIBIT ION

Guidet tur, mat og foredrag kan bestilles på mobil +47 952 38 199 eller epost: helga@aktive-fredsreiser.no Guided tour, dinner/lunch and lecture can be ordered on phone +47 952 38 199 or e-mail: helga@aktive-fredsreiser.no Landeskogveien 82, 4742 Grendi

ÅPENT /OPEN 12.06.-15.08. 12 - 17

LANDE SKOGE N P eac e C en t er

Longerak Hyttesenter og Camping Idyllisk familiecamping. Trampoline, leker, sandvolleyballbane, sandstrand, turløyper, kano, båt og fiske. Vaskemaskin og tørketrommel. Hytter med kjøleskap og kokeplass for 4–6 personer. Idyllic family camping by the lake of Byglandsfjorden and rv. 9. Trampoline, playground, sandy beach, Beach volleyball court, foothpaths, canoes, boats, angling. Good sanitary facilities, washing machine and dryer. Cabins with refrigerator and hotplates suitable for 4–6 persons. Longerak Hyttesenter og Camping Longerak, 4745 Bygland Tel. + 47 96 20 88 88 post@longerak.com • www.longerak.com

D/S Bjoren

Den vedfyrte dampbåten Bjoren er bygget av Akers mek Verksted i 1867, og er et flytende kulturminne. DS Bjoren hadde sin storhetstid i årene 1867–1957, og seiler nå på Byglandsfjorden og Åraksfjorden i perioden mai–august, normalt 2 timers turer. Den har plass til 55 passasjerer, og har skjenkebevilling for øl og vin. Det er muligheter for å chartre båten, i tillegg til at det settes opp åpne turer hver søndag fra juni til august. Det er populært å reise en strekning med DS Bjoren som avbrekk i bussturer, sykkelturer, eller chartre båten i anledning firmaturer, bryllup, familietreff, festivaler o.s.v. Reiselivsbedrifter rundt Byglandsfjorden er aktive brukere av DS Bjoren. For mer informasjon og bestilling, telefon 904 78 160 / 995 18 203, bjoren@setesdalsmuseet.no eller se vår hjemmeside www.bjoren.no The wood-fired steamer D/S Bjoren, constructed in 1867, is a floating cultural monument. The DS Bjoren was in regular service between 1867 and 1957, and now sails on the lakes of Byglandsfjorden and Åraksfjorden from May to August, normally two hour trips. The boat seats 55 persons, and is licensed for beer and wine. The steamer may be chartered, and in addition, special sailings are offered on Sundays during the summer season. A sailing on board the DS Bjoren can be a pleasant break during a bus or biketrip. The boat may be chartered for weddings, company outings, family reunions, festivals, etc. The local businesses around the lake of Byglandsfjorden frequently use the steamer For further information and booking, please contact Tel (+47) 904 78 160 / 995 18 203, bjoren@setesdalsmuseet.no or see www.bjoren.no


38 VELKOMEN TIL BYGLAND | WELCOME TO BYGLAND

Spennande fiske i Otravassdraget Med fiskekort frå Otra Fiskelag kan du fiske i heile elva frå Kilefjorden i sør, til Hartevatn ved Hovden i nord. I heile vassdraget er det god bestand av aure av varierande kvalitet og storleik. I Byglandsfjorden og sør til Kilefjorden finst den særeigne laksestamma bleke (Byglandsfjordbleka). Sjølv om bleka vanlegvis ikkje vert større enn 250 gram er det ein attraktiv sportsfisk. Sør for Fennefossen i Evje finst abbor. I øvre delar av Otravassdraget finst ørekyt. Bruk av ørekyt som agn er forbode! Otra Fiskelag arbeider for å betre fisketilstanden og legge til rette for sportsfiske i Otravassdraget. Har du kjøpt fiskekort frå Otra Fiskelag har du lov til å fiske med alle slag handreiskap, også oter både frå land og frå båt. Fiskekort får du kjøpt på turistinformasjonar, bensinstasjonar, i sportsbutikkane og på overnattingsstadene. Du kan også kjøpe fiskekort med mobiltelefon (sjå instruksjon) eller via internett. Sjå meir info på www.otrafiskelag.no Fiskekort på sms. Send {kode} {namnet ditt}, {adressa di}, {postnummer} til +47 474 07 900 Kode for fiskekort: Dag SF11D1, Veke SF11D7 og År SF11S1

Vi bringer deg små eventyr frå virkeligheten

Exciting angling in the Otra River With a fishing licence from Otra Fiskelag, you can angle in the Otra River all the way from Kilefjorden to the south to the lake of Hartevatn near Hovden to the north. The river has a large stock of trout, of different qualities and sizes. In the lake of Byglandsfjorden and down to Kilefjorden is a local species of salmon calle bleke. This fish rarely weighs more than 250 g, but is an attractive catch for anglers. Perch is found south of the Fennesfoss waterfall near Evje. There are minnows in the upper part of the river, but please note that the use of minnows as bait is prohibited. Otra Fiskelag is working to improve the condition of fi sh as well as the angling conditions in the Otra River. With a fishing licence from Otra fishing authority, you have a permit to angle with all kinds of hand tackle, including a drag otter from land or boat. Fishing licences are available at tourist information offices, petrol stations, sports shops and places of accommodation. They can also be purchased by mobile phone (see directions) or via the internet. To obtain a Fishing licence by SMS please send - code (see under) your name - address - postal code - to 0047 474 07 900 Code for the licences (which type of licence) Day SF11D1 week SF11D7 Annual SF11S1 For further details, see www.otrafiskelag.no.

Revsnes hotell liggHotell vedhar Byglandsfjorden, langsfrahovedveien rv. 91960-talog ein Tradisjonsrike Revsnes vært vert for besøkende hele verden siden let.time Det er også for et konferansesenter forDet området. Hotellet liggerhotellet i et fredelig som nord Kristiansand. tradisjonsrike erområde eit flott egner seg for turer påfor fjorden og i terrenget. Vi harmed kanoer, båter ogspennande sykler til utlån og utgangspunkt å oppleve Setesdal, mange el-sykler til leie. I umiddelbar nærhet finner du et stort utvalg av spennende aktiviteter; aktivitetstilbod innan kort avstand. Innvendig finn du både rafting, kajakkpadling, klatring park, mineralpark, sykkelpark, gokart, Landeskogen Peace kulturhistoriske ogfjorden kunstmed som Setesdal Centre med elggården gjenstandar og sightseeing på denavspeglar gamle dampbåten, for og å nevne hotellet sintilbyr lange historie.mat Frå og terasse kan du Setesdals nyte noen. Hotellet velsmakende i enrestaurant unik stil restaurant som gjenspeiler historie. De fleste hotellrommene mot hotelletsog hage og fjord,Eiga alle med TV ogog god norsk mat med utsiktvender til hotellhagen fjorden. brygge gratis Ombadestrand. vinteren kan Store du nytekonferanserom alpin og skisenter iog nærgode kjøreavstand fra hotellet. lita wifi. privat gjestefasiliteter Hotellet har parkeringsplasser med lademulighet for el-bil. med trivelege salongar og dansebar. Wi-Fi tilgjengeleg utan ekstra

kostnad. Revsnes hotell has a long tradition in hosting visitors from all around the world, as well as being a conference hotel for the area. The hotel is in a peaceful area suitable for trips on the lake and in the woods. Our guests can free of charge use our canoos, dingies and bikes. Electrical bicycles are for rent. In close proximity you will find a large variety of exciting activities; river rafting, kayaking, climbing park, mineral park, bike park, gokart, the Landeskogen Peace Center with the elk farm and sightseeing on the fjord with the old steamboat, to mention a few. The hotel offers tasty food in an uniquely styled restaurant reflecting the history of Setesdal. Most hotel rooms are facing the hotel garden and fjord, all with TV and free wifi. In winter you may enjoy alpine and skiing centers in close driving distance from the hotel. The hotel has parking spaces for electric vehicles.

KURS- OG KONFERANSESENTER

4741 Byglandsfjord - Tlf. 37 93 46 50 - www.revsneshotell.no - post@revsneshotell.no


39

Noreg tett på® - Norway up close

Tel. +47 922 81 444 4741 Byglandsfjord www.neset.no • post@neset.no

Åpent hele året!

Open all year!

Neset Camping er en rolig 4-stjerners campingplass som ligger naturskjønt til på et nes ute i den 40 km lange Byglandsfjorden. Plassen ligger ved rv. 9 i nedre Setesdal, 13 km nord for Evje.

Neset Camping is a peaceful, 4-star campsite situated in beautiful surroundings on a headland overlooking Byglands-fjorden, by rv. 9, 13 km north of Evje.

Det er over 200 plasser med strømtilkobling for de som ønsker dette. Vi har 31 hytter fra 2–5 * med plass til 4–8 personer. Eget bobilområde helt nede ved vannet. 3 moderne sanitæranlegg. Neset Camping har egen kolonialbutikk, og her selges også øl av klasse D. Gatekjøkken og Kafe med alle rettigheter. Campingplassen har ca. 1600 m strandlinje med gode bademuligheter fra sandstrender, eller via vannsklie ut på dypt vann. Byglandsfjord konkurrerer ofte med Nesbyen om å være det varmeste stedet i Norge, og badevannet pleier hvert år å bli fra 18 til 23 grader varmt. Rundt på området er det 3 separate moderne sanitæranlegg med vaskemaskiner, tørketromler og badstu. Det er forskjellige merka turløyper i området. Vi har utleie av robåter, kanoer, kajakker og sykkelbåter. Byglandsfjorden gir muligheten til flere dagsturer med kano. Flotte bubilplassar med asfalt ved vasskanten. Velkommen til hyggelig opphold i nedre Setesdal!

The site is well suited for tents, caravans and caravanettes, and has more than 200 power supply points. We have 31 cabins in the categories 2–5* sleeping 4–8 persons. Separate campervan site by the shore. The sanitary facilities were totally renovated in 2011. Neset Camping has a grocery store, and is licensed to sell beer, class D. Roadkitchen and fully licensed Cafeteria. The campsite has approx. 1,600 m shoreline with sandy beaches and good opportunities for swimming. If you prefer a fast entry into the water then try our slide. Summer temperatures in the Byglandsfjord area are often among the highest in Norway, and the water usually holds between 18 to 23°C. The campsite has 3 separate, modern buildings with shower/toilet facilities, washing machines, driers and sauna. Several marked walking paths run through the area. Elk Park 3 km from the cite. Rowing boats, canoes, kayaks and paddle boats are for hire on the campsite. Byglandsfjorden is a good place for canoe trips over several days. Campervan site with asphalt at the waterfront. Welcome to a nice stay in the Southern region of the Setesdal Valley!


4 0 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE AND RYSSTAD


41

Noreg tett på® - Norway up close

Velkommen til Valle og Rysstad Midt i dalen passar det å stoppe opp og nyte av natur- og kulturopplevingar. Valle kommune har god plass. På 1290 km² bur det omlag 1300 innbyggjarar. Busetnaden er konsentrert i dalbotnen der Otra renn på sin veg mot kysten. På båe sider av dalbotnen ligg fjellvidder milevis innover. Her kan ein finne ro, “lade batteria” og samle nye krefter til ein travel kvardag.

Sylvsmedkunst - Valle kommune er sjølve «Sylvsmedriket» i

Noreg. På ei reise i Setesdal lyt ein få med seg eit besøk hjå sylvsmeden. Litt historikk: Tusenårig jernvinne gav bondesmeden grunnlag for å leite fram edle metall. På Straume i Hylestad sokn vart det opna kopargruver så tidleg som på midten av 1600-talet. Dei fyrste sylvsmedane nytta truleg sylv som var stole frå sylvgruvene på Kongsberg. Teknikken veksla mellom hamring, gravering, formrenning og filigran. Alle reiskap laga smedane sjølve. I dag er loddelampa avløyst av propan, og materialane får ein ferdige som tråd, plate og slaglodd, men arbeidsgangen elles er lite endra frå gamal tid. Setesdalsbunaden krev mykje sylv, ulikt for kvardag og høgtid. Sylvsmedkunsten blømde opp, og tel i dag omlag 35 personar på heil- og deltid. Det vert kvart år arbeidd mengder av fleire typar bunadssylv, og utvikla hundrevis av nye smykkemodellar til bruk på vanlege klede. Setesdalssylvsmeden hevdar seg godt i konkurranse med industrisylvet - både i venleik og pris - garantert med registrert stempel som handarbeid. • Sylvbui, Sølvgarden Hotell • HASLA, Valle sentrum

Welcome to Valle/Rysstad Half way up the valley, Valle/Rysstad is a good place to stop and enjoy everything the surroundings and the local culture have to offer. There is plenty of space in the Valle area, with 1300 inhabitants in 1290 square kilometres. People live in the valley, where the river Otra winds its way towards the coast. On both sides of the valley are miles and miles of mountain areas. Here you can enjoy peace and quiet to “re-charge your batteries”.

Silversmithing - Valle Municipality is the silversmithing capital of Norway.

On your way through Setesdal, be sure to visit one of the silversmiths. A little history: After having extracted iron for thousands of years, the peasant smiths gradually started the search for more precious metals. A copper mine was opened at Straume, near Rysstad, 400 years ago. Silver, however, had to be acquired elsewhere, and the first silversmiths probably used raw materials stolen from the silver mine in the town of Kongsberg. The silver-smiths today use various techniques, including hammering, engraving, casting and filigree. The smiths used to make all their tools themselves. At present, torch lamps have been replaced by propane, and materials are available in the form of thread, plates and hard solder. However, the production process is largely the same today as in former times. The Setesdal costume requires a lot of silver, and traditionally different ornaments were worn for everyday use and formal occasions. The art of making silver flourished - especially in the Hylestad area. At present, about 35 persons work full or part time as silversmiths. They produce various kinds of jewellery for national costumes and create new designs for plain clothes. Handmade silver jewellery from Setesdal is highly competitive with manufactured silver products both with respect tobeauty and price. Hand-crafted, with guarantee and registered mark. • Sylvbui, Sølvgarden Hotell • HASLA, Valle


4 2 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE AND RYSSTAD

Hotell & Feriesenter AS

Vegane er ikkje dei same i dag som då denne turisten kom til Hovden for nokså nøyaktig 100 år sidan. Kort fortalt er nok det meste forandra. Setesdalsmuseet har teke vare på historien.

The roads have changed a lot since this tourist arrived at Hovden one hundred years ago. In short, most things have probably changed, but the Setesdal Museum has preserved the history.

Setesdalsmuseet har anlegg i alle kommunane i dalen. I utstillingsbygget på Rysstad er det heilårsope. På avdelingane er det sesongope 22. juni–15. august.

The Setesdal Museum has facilities throughout the valley. The exhibition premises at Rysstad are open all year round. The other facilities are open from 22 June–15 August. See our website for information and updates.

Tlf. + 47 37 93 63 03 post@setesdalsmuseet.no www.setesdalsmuseet.no

Tel + 47 37 93 63 03 post@setesdalsmuseet.no www.setesdalsmuseet.no

Velkomen til Sølvgarden Hotell og Feriesenter!

Her finn du moderne komfort og nydeleg mat. Eigaren er sjølv sølvsmedmeister i 3. generasjon. Vi har eigen sølvsmedverkstad, og i butikken har vi eit godt utval i eigenproduserte sylvvarer og gåveartiklar. Sølvgarden er eit perfekt utgangspunkt for spennande opplevingar i heile Setesdal. 4 * hotell med intim atmosfære • Gode fasilitetar for møte og kurs Motell med familierom • Kafé med dagens varmrett • Restaurant med tradisjonsmat på menyen • Bar • 5 * Campingplass • Appartementshytter med dusj/toalett • Kapasitet til grupper

Welcome to Sølvgarden Hotell og Feriesenter!

Here you will find modern accommodation and wonderful food. The owner himself is a third-generation silversmith. We have a silversmith’s workshop, and a shop with a wide range of silver items and gifts produced on site.

MiniBank / ATM Geldautomat / geldautomaat Rysstad / Valle / Bykle

T +47 37 93 60 60 | post@valle-sparebank.no

4 * Hotel with an intimate atmosphere • Motel with family rooms Excellent food on the menu • Bar • 5 * Camp site • Apartment cabins with ensuite bathroom • Capacity for accommodating groups

Sølvgarden Hotell og Feriesenter AS N-4748 Rysstad • Tel. +47 37 93 61 30 booking@solvgarden.no • www.solvgarden.no


43

Noreg tett på® - Norway up close

Attraksjonar

Attractions

vandring i Setesdal sin kultur, historie og tradisjonar. Museet har eit lite utsal av suvenir og enkel servering. ”So gjekk me kledde i Råbyggjelaget” har vi kalla museet si utstilling. Råbyggjelaget er det gamle namnet på dei indre og vestre bygder i Aust-Agder, og hovudfokus er draktskikken i dette området. Utstillinga gjev oss glimt frå kvardagslivet, men fokuserer mest på livshøgtider som dåp, konfirmasjon og bryllaup. Tablå med dokker, i kombinasjon med tekster og eit rikhaldig biletmateriale, gjer fortida levande for oss. Sjå også filmen ”Eit anna Setesdal”, som viser at setesdølane ikkje berre var opptekne av det som hadde vore.

the culture, history and traditions of Setesdal. The museum features a small souvenir shop and offer light snacks. “What we used to wear in Råbyggjelaget”. Råbyggjelaget is the old name of Aust-Agder’s inner and western villages. Although the exhibition provides snapshots of everyday life, main emphasis is on special occasions such as christenings, confirmations and weddings. Mannequin tableaux, with supplementary information and an abundance of pictures, help bring the past back to life. Do not miss the film “A different Setesdal”, which shows that the locals were not only concerned with the past.

Setesdalsmuseet - Setesdalsmuseet på Rysstad tek deg med på ei

The Setesdal Museum at Rysstad - A journey through

I tillegg til faste utstillingar tilbyr Setesdalsmuseet vekslande utstillingar med varierande innhald. Vi har arrangement og aktivitetar i dei ulike bygdene i Setesdal. Ikkje minst vil vi nemne Kulturpatrulja, som er ei gruppe med unge folkemusikarar som i sommarsesongen gir små konsertar og framsyningar på ulike stader i dalen.

In addition to the permanent exhibitions, The SetesdaI Museum has changing exhibitions covering a variety of themes, as well as events and activities in the villages of Setesdal. In this connection we would like to mention the group Kulturpatrulja («the Culture Patrol»), consisting of young folk musicians giving small concerts and performances during the summer.

Sjekk heimesida til setesdalsmuseet.no for meir informasjon. Kontakt oss gjerne på tlf. +47 37 93 63 03

For more information, please see the museum’s website: setesdalsmuseet.no Phone: +47 37 93 63 03

Rygnestad museum er eit av dei mest særprega

Rygnestad museum - This is one of the most distinctive

museumsanlegga i landet. Tunet ligg i vakre omgjevnader på den fredelege garden Rygnestad, omlag 9 km nord for Valle sentrum. Det autentiske tunet omfattar m.a. hus og gjenstandar etter segnhelten Åsmund Torleivson Rygnestad (ca. 1540–ca.1595), eller “VondeÅsmund” som han vart kalla. Særleg kjent er det såkalla Rygnestadloftet. Der kan du sjå dei eineståande og sjeldne tekstilbonadene – måleri som er måla på vevd tøy - frå 1500talet. Desse har vore på garden i snart 400 år. Tømmeret i dette loftet har enorme dimensjonar. Byggjemåten til Trihågeloftet er heilt spesiell med tre etasjar, noko som var svært uvanleg. Det var fem slike loft i Valle, men berre det på Rygnestad står att der det vart bygd.

museums in Norway. The old farm is located in beautiful surroundings about 9 km north of Valle. The farm comprises buildings and artefacts which once belonged to Åsmund Torleivson Rygnestad, known as ’’Vonde Åsmund’’ (Evil Åsmund). Inside the well-known old storehouse, Rygnestadloftet, there are paintings on woven cloth dating back to the 16th century. They have been kept at the farm for almost 400 years. The timber at Rygnestadloftet has enormous dimensions. The design of the building – with three storeys – is rather unique. Of five such buildings in Valle, only the one at Rygnestad remains at its original site.


4 4 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD


45

Noreg tett på® - Norway up close

Folkemusikk og dans i Setesdal

Folk music and dance in Setesdal

Folkemusikkmiljøet i Setesdal er på mange måtar eineståande i landssamanheng. Her lever slåttespel på hardingfele og munnharpe i ein ubroten tradisjon. Det same gjer kveding av stev og gangardansen. Mange av dagens utøvarar har lært seg kunsten direkte av eldre menneske – men òg i samband med kursaktivitet. Folkemusikken er eit av varemerka for Setesdal som folk ventar å møte når dei besøker dalen, og du kan i dag høyre og sjå utøvarar på ulike arrangement. Denne kulturarven ligg no på UNESCOs liste for immateriell kulturarv.

The Setesdal folk music scene is in many ways unique in a national context. There is an unbroken tradition of folk tunes played on Hardanger fiddle and Jew’s harp. The same applies to the staves and folk dances. For many of today’s performers this knowledge has been passed on from the older generation – but also from workshops and courses. Folk music is one of the Setesdal «brands»; something people expect to meet on their journey through the valley – and which they often get a chance to do, as a number of such cultural events are being held. This cultural heritage is listed on the UNESCO Intangible Cultural Heritage List.

Sylvartun - eit senter for immateriell kulturarv

Du finn Sylvartun ca. 4 km. nord for Rysstad sentrum og er ein del av Setesdalsmuseet.. Frå etableringa i 1961 til ut på 2000-talet var Sylvartun den sentrale sylvsmed- og folkemusikkarenaen i Setesdal. Bjørgumsylvet hadde ry på seg for å vere av det beste, og eit møte med innehavar, spelemann, sylvsmed og kulturberar Torleiv H. Bjørgum blei for mange eit minne for livet. Etter å ha vore stengt sidan 2010 har anlegget på nytt blitt eit aktivitetstilbod til folk som besøker dalen. Sylvsmeden er der ikkje lenger, men folkemusikken lever. Gjennom utstillingar av tradisjonelle folkemusikkinstrument, film og lyd blir du tatt med på ei kulturhistorisk reise inn i folkemusikken.

Ein ny generasjon held kulturen i hevd

Eit kjennemerke for Setesdal er levande tradisjonar, og sidan desember 2019 har folkemusikk, dans og kveding i Setesdal vore oppført på UNESCO si representative liste over immateriell kulturarv. Gjennom eit samarbeid mellom Visit Setesdal og Setesdalsmuseet vert det kvar sommar sett saman eit lag av unge folkemusikarar og dansarar som gjev gratiskonsertar og opptredenar på ulike plassar i Setesdal. Konsertane varer om lag ein halv time, og gjev deg ein liten smakebit av den rike kulturarven som desse unge utøvarane tek vare på. Tid og stad vert publisert ved oppslag, på Facebook og på setesdalsmuseet.no og setesdal.com.

Sylvartun - a centre for intangible cultural heritage

Sylvartun is located approximately 4 kilometres north of Rysstad and is a section of the Setesdal Museum. Founded in 1961, this was the most important arena for silverwork and folk music in Setesdal for more than 40 years. The Bjørgum silver was said to be of the utmost quality, and an encounter with the owner of Sylvartun – the fiddler, silversmith and cultural ambassador Torleiv H. Bjørgum – made a lasting impression on many visitors. Having been closed since 2010, this centre has once more opened its doors for visitors. There is no longer a silversmith’s workshop on the premises, but the folk music is still alive. Through exhibitions of traditional musical instruments, audio and video recordings, you are taken on a journey into the world of folk music.

A new generation maintains the local culture

The valley of Setesdal is characterized by its living traditions. Since December 2019, folk music, dancing and «kveding» (the traditional song style of Setesdal) has been included in UNESCO’s representative list of immaterial cultural heritage. Through a collaboration between Visit Setesdal and The Setesdal Museum, a team of young folk musicians and dancers travels the valley each summer, offering free concerts and performances. The concerts last about 30 minutes, giving you a taste of the rich cultural heritage conveyed by these young artists. Time and place for these events to be found on information boards, on Facebook and on the websites setesdalsmuseet.no and setesdal.com.


46 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD


47

Noreg tett på® - Norway up close

Aktivitetar

Activities

ved rv. 9. Plassen har flotte svaberg og er tilrettelagt for handikappa. Toalettanlegg og parkeringsplass inntil vegen. Marhyl - Omlag 3 km nord for Rysstad, like ved Brokke kraft-stasjon. Parkerings-plassen ligg like inntil rv. 9 på høgre side av vegen om du køyrer frå Rysstad mot Valle. Marhyl har sandstrand og fine svaberg og toalettanlegg.

north of Rysstad, near Brokke power station. Car park right by rv. 9 on the right side of the road when you go from Rysstad in the direction of Valle. Marhyl is of high standard, and has a sandy beach as well as smooth rocks sloping into the water. Toilets.

Badeplassar - Honnevje - Omlag 2 km nord for Valle sentrum tett

Fisking - Otravassdraget er eit av dei største vassdraga på Sørlandet.

Swimming spots - Honnevje in Valle. Marhyl - Located 3 km

Fishing - The Otra river system is one of the longest river systems in

Trass i at området er ramma av forsuring, har Otra gode bestandar av aure. Fisken varierer i storleik og kvalitet, men ikkje sjeldan vert det drege opp aure på bortimot halvkiloen. I fjella er det mange vatn med gode bestandar. Nokre av vatna ligg langs bilveg. Andre vatn krev ein vandretur. I sum vert dette noko for einkvar. Fiskekort får du mellom anna kjøpt på Valle turistkontor.

the region of Sørlandet. Despite the fact that the region are affected by acidification, the Otra has good stocks of trout. Although the trout is generally small, bigger specimens (1-4 kg) are nevertheless caught every year. The fish in the river might be of somewhat variable quality. In the mountains there are well stocked lakes. Some of the lakes are accessible by car, while others require a hike. Fishing licences are available for sale at Valle tourist office.

Brokkestøylen - Du finn Brokkestøylen langs Suleskarvegen, 5 km

Brokkestøylen mountain farm - The mountain farm Brok-

Sykkelutleige - Valle Aktiv har utleige av syklar her finnst både

Bike rental - Valle Aktiv has bikes for rent. Offering bikes for children,

frå RV 9 i retning Brokke. Her får du oppleve kultur, historie og natur. Her kan ein overnatte i hytter, nyte «glamping» i luksustelt, ete spennande mat og få gode opplevingar. Det blir servert lokale spesialitetar med ureiste ingrediensar frå heiane. Eigenprodusert is, drikke, smør, syltetøy, ostar, fisk og setervaflar er noko av det du kan smake på støylen. Du kan bli med på fjellturar med guide sommar og vinter, og du kan klatre i ein via ferrata. Her kan du òg leige kano for tur og fiske, og med utgangspunkt i Suleskarvegen kan du padle frå vatn til vatn. Tlf.: 930 84 020, www.facebook.com/brokkestoylen/ barnesyklar, hybridsyklar og el.syklar. Kontakt Valle aktiv for meir informasjon: Tlf: 977 08 526

kestøylen is located along the Suleskar road, 5 km from the main road RV 9, in the direction of Brokke. This is a place of culture, history and nature. You may stay overnight in a cabin or enjoy «glamping» in a luxury tent, taste exciting food and enjoy the surroundings. Local mountain specialities are served, including home-produced ice cream, beverages, butter, jam, cheese, fish and waffles. There are guided mountain hikes both summer and winter, and you may even climb a via ferrata. Brokkestøylen has canoe rental for leisure and fishing, and from this location next to the Suleskar road, you may paddle from lake to lake. Tel.: +47 930 84 020, www.facebook.com/brokkestoylen/ hybrid and e-bikes. Valle aktiv is located in the centre of valle. Please contact Valle Aktiv for more information: Tlf: +47 977 08 526


4 8 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD


49

Noreg tett på® - Norway up close

Klatring - Fjella i Valle kommune trekkjer fleire og fleire klatrarar kvart

år. Klatrarane kjem frå heile Europa. Det er over 200 klatreruter. Her kan alle finne ruter som passer perfekt. Solid granitt med utmerka friksjon gjer klatringa til ei ugløymande oppleving. Fleire av rutene er nyleg fornya med boltar i edelstål. På standplassane er det kjettingar. Det er gjeve ut eigen klatreførar på tysk. Forfattar er Hans Weninger. Det er og eigen nettstad om klatring i Valle på www.kletterninnorwegen.de, der ein finn mykje info om klatringi Valle, m.a. oppdateringar til klatreføraren.

Via Ferrata klatreruter i Setesdal

Fjellklatring for dei fleste: Via Ferrata er italiensk og betyr jernsti. Dette er ei fastlagt klatrerute der du er sikra med jernvaier langs heile klatreruta. Det er også klatretrinn i dei brattaste fjellpartia som gjer det enkelt og sikkert å klatre. Straumsfjellet, Nord- Europas lengste Via Ferrata - Straumsfjellet ligg på Helle , berre 10 minuttar unna Valle. Dette er ein tur som krevjar at ein er i god fysisk form, og det hjelp at ein har erfaring frå luftige fjellturar slik at ein ikkje lar seg skremme av høgda. Klatreruta er 1,5 kilometer lang og har 550 høgdemeter. Det tek ca 7 timar å gå heile løypa. Frå toppen er det merka løype vidare til toppvarden på Strumsfjellet, 797 meter over havet. På toppen fortsetter merkinga vidare i austleg retning, og leiar deg trygt ned igjen. Tlf: +47 974 09 077. Løefjell, klatring for heile familien - Løefjell ligg nær Brokke Alpinsenter. Fjellet er gjennom mange år blitt bruka til fjellklatring, og er kjend for sine lange alpine ruter av ulik karakter. Somaren 2016 blei det bygd ein via ferrata i den same fjellveggen. Denne via ferrataen er svært godt egna for familiar og nybyrjarar. Born fra 6 år kan vere med på tur her. Dersom nokon i følget ikkje ynskjer å klatre til toppen, kan ein fylge den merka turløypa opp til toppen som ligg på 934 m.o.h. Klarteruta er 450 meter lang og tar mellom 1-2 timer å klatre. Klatring i Løefjell organiserast av Helle camping. Tlf: +47 974 09 077. Nomelandsfjell, rett frå Valle sentrum - Denne via ferrata-ruta har nokon av Nord-Europas lengste svaruter, det vil sei glattslipte svaberg. Ruta er lang, har stor høgdeforskjell og flott panoramautsikt. Det er to ruter som følgjer den same vegen omlag halvvegs opp i fjellveggen. Siste halvdel av klatringa har brattare parti og to ruter med ulik vanskegrad. Klatringa krevjer at du er i god fysisk form og tåler høgder godt. Barn frå 11–12 år kan vere med, saman med føresatte. Ruta er 850 meter lang og er på 400 høgdemeter. Online booling på www.viavalle.no eller +47 907 12 265

Climbing - The mountains in Valle attract more and more mountaineers every

year. The climbers arrive from all over Europe. With in excess of 200 climbing routes the area offers challenges for climbers regardless of previous experience. Solid granite with excellent friction makes climbing here an unforgetable adventure. Several of the routes have recently been equipped with stainless steel bolts. Belay stances have bolted chain protection. A climbing guide prepared by Hans Weninger has been issued by Panico Verlag, Germany. More information on mountaineering in Valle is available at www.kletterninnorwegen.de. The site includes updates on the climbing guide.

Via Ferrata climbing routes in Setesdal

Accessible climbing adventure - “Via ferrata” is Italian for iron road. This is a climbing route where you are secured to the rock by means of a steel cable. There are also iron rungs in the steepest sections, making the ascent safe and relatively simple. Straumsfjellet, the longest Via Ferrata in Northern Europe - Straumsfjellet is located near Valle and the meetup point is at Helle Camping. This activity requires a certain level of physical fitness, and experience from hiking in steep terrain is useful, considering one’s ability to tolerate heights. The climbing route to Mt. Straumsfjellet in Valle is 1.5 km long and spans 550 altitude metres. Climbing the entire route takes about 7 hours. The reward when you reach more level ground, with the Setesdalen valley far below, is one of the most spectacular views in Setesdal.From the final point of the cable there is a marked trail to the summit cairn at Mt. Straumsfjellet, 797 m.a.s.l. The marking continues further to the east, leading you safely down to the valley. Tlf: +47 974 09 077. Løefjell, climbing for the whole family- Overlooking the Brokke Alpine Centre, Mt. Løefjell has been popular among climbers for many years. It is famous for its long, alpine routes of varying difficulty. In the summer of 2016 a via ferrata was set up at Mt. Løefjell. This via ferrata is perfect for families and beginners, suitable for children aged 6 and upwards. Those who do not want to climb may instead follow the marked hiking trail to the top of the mountain, at 934 m.a.s.l. The via ferrata has a length of approximately 450 metres and takes between one and two hours to complete. The walk down to the Løefjell cabin area takes about half an hour. Via ferrata climbing at Mt. Løefjell is organised by Helle Camping. Tlf: +47 974 09 077. Nomelandsfjell, from central Valle - This via ferrata has some of the longest smooth rock sections in Northern Europe. The route is long, has a substantial difference in elevation and a wonderful panoramic view. The two routes start in the same place and follow the same route to approx. halfway up the smooth rock wall. The last half contains steeper sections with various routes and levels of difficulty. This activity requires physical fitness and the ability to tolerate heights. Children from age 11–12 may take part, accompanied by adults. The route has a length of 850 meters and a vertical height of 400 metres. Online booking on www.viavalle.no or +47 907 12 265


50 VELKOMEN TIL VALLE OG RYSSTAD | WELCOME TO VALLE/RYSSTAD

Valle sentrum

The village of Valle

Valle er eit trafikknutepunkt der Fv45, på aksen Stavanger - Oslo, og RV9 Kristiansand - Hovden møtast. Valle sentrum har eit landsbypreg der du kan handle i interessante spesialbutikkar, få matopplevingar og delta i aktivitetar på eit lite geografisk område. Det er naturleg å stoppe i Valle, enten du køyrer aust-vest eller nord-sør.

Valle is a traffic hub where the roads FV 45 on the Stavanger–Oslo axis and RV 9 Kristiansand–Hovden meet. This compact and charming village greets you with interesting speciality shops, local food traditions and various activites. Valle is a natural place to stop whether you are travelling east–west or north–south.

Joker Valle Daglegvarer • Propan • Propanutstyr Mån–fre 08.30–21.00 Laurdag 08.30–20.00 1.6–31.8: Sundag 12.00–18.00 Groceries • Propane Mon–Fri 08.30–21.00 Saturday 08.30–20.00 1.6–31.8: Sunday 12.00–18.00 Tlf. + 47 37 93 71 23 Valle Sentrum

VALLE SPORT

|

ESSO VALLE

NORDIBØVEGEN 138, 4747 VALLE TLF: +47 923 59 940


51

Noreg tett på® - Norway up close

HASLA OG FOSSENSYLV Velkommen til Valle sentrum og vår butikk og verkstad. Her designer vi og produserer smykker og bunadsølv under våre to merkenavn Hasla og Fossensylv. Verkstaden og butikken er innreidd i ein tradisjonsinspirert tømmerbygning. Der finn du sylvsmedane i arbeidd heile året, og du er velkomen på verkstaden for å sjå korleis dette arbeidet vert utført. Mån–laur 1100–1600 Juli: Mån–laur 1000–1800, sundag 1200–1800 (01.07 – 12.08) Welcome to Valle and our shop and workshop. Under our two brand names Hasla and Fossensylv, we design and make contemporary jewellery as well as silver items for the local costume. Both the shop and the workshop are located in a log building inspired by local tradition. In the workshop you will find our silversmiths plying their trade all year round, and you are welcome in to see how the jewellery is made. Mon–Sat 1100–1600 July: Mon–Sat 1000–1800, Sunday 1200–1800 (01.07–12.08) Valle Sentrum • Tel. + 47 37 93 73 80 post@hasla.no • www.haslajewelry.com / www.fossensylv.no

Flateland Camping Flateland Camping ligg idyllisk til attmed elva Otra, om lag 6 km nord for Valle. Campinghytter for 4–6 personar, 48 straumuttak og moderne sanitæranlegg. Badeplass med vatntrampoline, hoppepute og stor leikeplass. Godt aurefiske frå plassen. Godt utgangspunkt for fjellturar. Kiosk med daglegvarer. Ope 22.5–7.9 Flateland Camping is beautifully located by the river Otra, approximately 6 km north of Valle. Camping cabins for 4–6 persons, 48 electrical hookup points and modern sanitary facilities. Bathing spot with water trampoline, jumping cushion and big playground. Good opportunities for trout angling. Excellent point of departure for hikes in the mountains. Kiosk with groceries. Open 22.5–7.9 4747 Valle • Tel. +47 95 00 55 00 post@flatelandcamping.no www.flatelandcamping.no

VELKOMMEN TIL VALLE CAMPING

• Familievennlig campingplass • Campingplassen ligger ved Valle

sentrum omgitt av majestetiske fjell, og med elva Otra som nærmeste nabo.

• I tillegg til camping har vi hytter med dusj/wc for utleie, 4-6 personer.

• Her er et godt utgangspunkt for

dagsturer i fjellet, klatring eller spennende sykkelturer. Her er gode fiskemuligheter for både liten og stor.

• Camping, telt, bobil parkering

KONTAKTINFO: M: 975 44 214 992 57 670 Kjellebergsvegen 4747 Valle E: vallecamping @outlook.com


52 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN


53

Noreg tett på® - Norway up close

Velkommen til Bykle og Hovden

Welcome to Bykle and Hovden

Øvst i Setesdal finn du Bykle og Hovden, majestetisk plassert og omkransa av fjelltoppar på over 1.200 m.o.h. Her har du gode utsikter til å nyte livet i fjellheimen. Anten du er på veg nordover til fjordane eller sørover til sørlandskysten, finn du mange herlege plassar å stoppe her hos oss. Her er mange gode fiskevatn, og du finn fleire vandreruter på høgfjellet. Toppturane er ein populær familieaktivitet med diplom til alle deltakarar. På varme dagar er Hegni friluftsområde staden for bading, fiske, sykkel- og vandreturar. Der er det og eit spennande museum. Hovden Badeland & Spa er eit paradis for store og små heile året. Hovden er ein perfekt stad å overnatte før ferda går vidare. Sett av tid til ei runde på Ørnefjell Golfbane som ligg 720 moh. Den vakre naturen gir spelet ein ekstra dimensjon.

At the top of the Setesdal Valley, you find Bykle and Hovden, majestically located and surrounded by peaks that rise more than 1,200 m.a.s.l. The area offers great opportunities for enjoying life in the mountains. Whether you are northbound for the fjord country or southbound for the coast, you will find many good reasons for making a stop here with us. We have several good angling lakes and many hiking paths in the mountains. The tours of the peaks are popular outings for families, with a diploma for all participants. On warm days, the Hegni recreation area is the place for swimming, fishing, biking and hiking, or a visit to an interesting museum there. The Hovden Badeland & Spa leisure pool is a paradise for children of all ages the whole year. Hovden is a perfect place to make a stop-over. Treat yourself to a round of golf at the Ørnefjell (Eagle Mountain) Golf Course, 720 m.a.s.l., with the magnificent scenery adding an extra dimension to the sport.


54 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Attraksjonar

Huldreheimen - Setesdal vart av mange sett på som ein slags

forhistorisk bit av Noreg. Skikkar og tradisjonar var del av den norske nasjonalarven, og hit kom folk for å oppleve ei svunnen tid. Mellom desse var skodespelaren Tore Segelcke og mannen Anton Raabe. I løpet av eit godt tiår etter at krigen var slutt bygde dei opp eit heilt lite bygdetun i bakkane ovanfor Bykle kyrkje. Der var dei kvar sommar og dyrka romantikken i dei gamle bygningane. No er anlegget restaurert, husa er innreidde på nytt, og museet ønskjer velkomen til eit noko anna slags bygdetun.

Hovden Jernvinnemuseum - Dette museet er bygd opp

kring ei rekonstruert blestertuft, og syner korleis produksjon av jern og kol gjekk føre seg for om lag 1000 år sidan. Der er spennande effektar som lyd, ljos, røyk og lukt, og ei stemning som set deg 1000 år tilbake i tida. “Vikingen” fortel deg historia si på norsk, tysk og engelsk.

Dammar

Vatnedalsdammen - Ein av Nord-europas høgaste fyllingsdammar ligg ca 15 km sør for Hovden. Det er to dammar med bilveg heilt fram, og dammen til venstre har stor parkeringsplass. Fritt tilgjenge og open når det er snøfritt. Dam Sarvsfossen - er den nyaste store utbyggingen av Otravassdraget. Dammen ligg like ved RV 9, nær Bykle sentrum. Det er skilta frå RV 9 og det er bilveg over dammen og gode moglegheiter for parkering. Dammen er 50 meter høg og 150 meter brei, og hevar vannhøga i Sarvsjuvet med 40 meter. Magasinet i Dam Sarvsfossen tek rundt 600 000 kubikkmeter vatn.

Byklestigen - 5 km sør for Bykle sentrum ligg Byklestigen. Så seint

som i 1879 kom det veg til Bykle som var køyrande med hest og kjerre. Stigen er ca. 1 km lang, går opp fjellsida, og var svært farefull å gå i gamle dagar. I dag er stigen restaurert, og det er sett opp illustrerte informasjonsskilt. Stigen er open heile barmarksesongen, og er fritt tilgjengeleg. Turen vil ta deg ca. 45 minutt.

Bykle gamle kyrkje - Dette er den eldste og mest særmerkte

kyrkja i Setesdal, bygd av rundtømmer og restaurert fleire gonger. Kyrkja med altar stammar frå 1619, og vart fullstendig renovert i 1804. I 1826 blei kyrkja rosemåla av Aslak Wasshus og K. Å. Byklum. Sommaren 1997 vart det gjort ei omfattande restaurering av rosemålinga.

Lislestog - Lislestog er eit friluftsmuseum som ligg like overfor

Bykle kyrkje. Museet er ei samling ulike gamle bygningar frå Setesdal, og fortel om byggjeskikk og levesett i førindustriell tid. I trivelig bonderomantisk miljø kan du ta ein pause langs vegen.


55

Noreg tett på® - Norway up close

Attractions

The old Bykle Church - The old Bykle Church is the oldest and

ancient Norway had been preserved. Customs and traditions formed part of the Norwegian national heritage, and visitors to the region came to experience a bygone era. Among these were Anton Raabe and the actor Tore Segelcke. Over a period of some ten years following the end of the war, they created their own little rural museum in the hills above Bykle Church. This was where they spent their summers, enjoying the romance of the old buildings. Today, the premises have been restored and the buildings redecorated, and visitors are welcomed to a somewhat different museum experience.

Lislestog - Lislestog is an open-air museum located just past and

Huldreheimen - Setesdal was by many perceived as an area where

Hovden museum of iron production - This museum is built around a reconstructed melting facility, and shows how coal and iron were extracted in the early Middle Ages. The museum has no written information, but by means of sound, light, smoke and smells, the visitor will be taken on a tour one thousand years back in history. “The Viking’’ will tell you his story.

Dams

The Vatnedalen Dam is situated straight west of Berdalsbru, approx. 15 kilometres south of Hovden. You may drive all the way up. The reservoir has two dam structures, and the dam to the left has a large parking place where you also find a large information board. The Sarvsfossen Dam is the most recent development project in the Otra waterway system. It is located just outside the centre of Bykle. Follow the signs from RV 9. There is a road across the dam and good parking facilities. The dam is 50 metres high and has a length of 150 metres. It raises the water level in the Sarvsjuvet canyon with 40 metres. The reservoir of the Sarvsfossen Dam has a storage capacity of approximately 600 000 cubic metres of water.

Byklestigen path - Byklestigen is an old road which runs up the

hillside about 5 km south of the centre of Bykle. Up until 1879, it was the only road to Bykle from the south. The path is approximately 1 km long and very steep. It used to be quite dangerous, but has now been safeguarded. Boards provide information to the visitor. The path is open in the summer season with free admission. A walk along this old road takes about 45 minutes.

most distinctive church building in the Setesdal Valley. It is constructed of logs, and has been restored several times. The church with altar was built in 1619, and was completely renovated in 1804. In 1826, the church was decorated with traditional Norwegian rose painting by Aslak Wasshus and K. Å. Byklum. across the road from Bykle Church. The museum is a collection of old buildings from the Setesdal Valley, and shows the building style and way of life in pre-industrial times. Make a stop at this rustic-romantic place!


56 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Aktivitetar

Hegni Friluftsområde - Ved Hartevatn, ca. 1 km. frå

Hovden sentrum ligg Hegni Friluftsområde. Dette er eit flott område med varierte tilbod av turstiar, leikeapparat, trampoline og sandvolleyballbane. Her kan du leige SUP-brett, kano, kajakk, robåtar og båt med motor. Fiskekort for Hartevatn får du også kjøpt her. Der er og ein kiosk og geodomen “The Village” serverer mat og drikke.

Fisking - Fiske frå land eller båt - Hovden har mange fine fiske-

område, der ein kan fiske med makk, sluk eller fluge. Ein kan gå inn til fine fjellvatn, eller halde seg langs elva Otra. Ved Hartevatn kan ein leige båt og fiske med oter eller garn. Alle plassane finn ein fin aure. Fiskekort for dei forskjellige områda får ein kjøpt på turistkontoret, og på Hegni Friluftsområde.

Sykkelturar - Frå Hegni Friluftsområde er det tre merka

sykkelruter. Den kortaste er ei enkel familieløype, der minstemann og kan vere med. Den lengste er ei utfordande løype med meir stigning, og med utfordrande stiar. På turistkontoret kan du få sykkelguide med kart.

Sykkelutleige - Hos Hovden Aktiv på Hovden Alpinsenter, kan du leige syklar. Det er både enkle offroad syklar, el-syklar og grove stisyklar. De siste kan også nyttast til downhill sykling. Det er også utleige av barnesyklar og sykkelvogn med plass til to born. Tlf: 37 93 94 04

Downhill sykling - På Hovden Alpinsenter er det laga til to

løyper for downhillsykling. Den eine er for nybegynnarar, den andre er noko meir avansert. Vi tilrår at du brukar downhillsyklar, og det er påbode å bruke hjelm når du syklar i løypene. Løypene startar på toppen av Nos, og endar opp i botnen av alpinanlegget. Dei er tilgjengelege når sommarheisen er open. Downhill med guide, ring 37 93 94 04

Golf - Ørnefjell Golfbane ligg vakkert til mellom vatn, bekkar og

fjell. Banen har 9 hol og par 68, men med ulike utslag på 1–9 og 10–18. Lengda på banen er 4561 frå gult utslag, og 3969 m frå raudt utslag. I tillegg til driving-range har vi putting-green og øvingsområde med sandbunker og chip-område. Hovden Golfklubb eig og driv banen. I høgsesongen er klubbhuset ope, og tilbyr enkel servering. Det er mogeleg å få kjøpt ballar og anna golfutstyr. Resten av sesongen er anlegget sjølvbetjent. For spel på banen: Ørnefjell Golfbane har ballrenne, men ynskjer du å bestille tid på førehand, gjer du dette i Golfbox. www.hovdengolf.no

Kulphopping - Saman med instruktørar kan du bli med Hovden Aktiv på kulphopping. Kulphopping er ein luftig og forfriskande oppleving. Anbefalt aldersgrense er 12 år. Bestill ein dag før på hovdenaktiv.no. For meir informasjon ring 37 93 94 04.

Rulleski - I Hovden langrennsarena er det rulleskiløype i

Røyrvikåsen. På arenaen finn du løyper som passar for nybegynnerar og meir krevande løyper for viderkomande . Følg merking og skilting for trygg ferdsel i løypa. Hos Hovden Sport får du leigd rulleski og tilhøyrande utstyr.

Badeplassar - Langs Otra er det mange idylliske plassar for badeliv og soling. Finn deg din eigen lune stad langt frå andre folk, eller kos deg på stranda ved Hegni Friluftsområde. På gode sommardagar kjem temperaturen i Hartevatn ofte opp i +20 grader og kanskje meir, og det er eit yrande badeliv både i badebukta og langs moloen.

Badeland & Spa - 30 grader i vatnet ute og inne. Kos deg

i Hovden Badeland. Velkomen til latter og glede, varme og velvære i inne- og utebasseng med +30 grader. Hovden Badeland er eit eldorado for «barn» i alle aldrar. Her er sklie, elv med hindringar, vannfall, boblebad, barnebasseng, solarium og kvilestolar. Kafé på våt og tørr side. Born som ikkje kan symje eller er under 10 år, berre i følgje med ansvarleg vaksen. Velværeavdeling for vaksne. Her finn du finsk badstu, sanarium badstu, steambad og fotbad. Rennande elv, behagelige sittegrupper og peis. Badeland kan og leigast utanom opningstid. Kontakt 37 93 93 93 eller sjå www.badeland.com.


57

Noreg tett på® - Norway up close

Activities

Hegni Recreation Area - Hegni Recreation Area is located by the lake of Hartevatn, approx. 1 km from the centre of Hovden. This is a pleasant area with hiking paths, playground equipment, trampoline, boat rental and sand volleyball court, in addition to a kiosk offering a café menu, or you can enjoy a good meal in the geodome.

Fishing - Hovden has many attractive fishing areas, where you can

fish with worms, spinners bait or flies. You can fish in the lovely mountain lakes, or in the river Otra. By Hartevatn, boats can be rented. All locations have good trout fishing. Fishing licences for the various areas can be obtained from the tourist office.

River Pool jumping - Join us in an exciting and fun activity, river pool jumping. Definitely an airy and refreshing experience. Choose between two locations and three different heights: 3, 5 and 10 metres. The age limit 12 years. Booking at hovdenaktiv.no – for more information call +47 37 93 94 04.

Roller Ski- The tracks are floodlit and range fr om those suitable for

children and beginners to the more challenging ones for elite skiers. The direction is counterclockwise, i.e. to the right from the car park / starting point. The track surface is marked with arrows indicating direction and level of difficulty.

Swimming spots - outdoor swimming at Hovden

Area. The shortest is a simple family route suited also for small children, while the longest is a demanding route with ascents and challenging paths. A bicycle guidebook with map is available at the tourist office.

Along the Otra, you can find many idyllic places where you can swim or sunbathe. Find an isolated spot or try the beach at Hegni with a kiosk that sells ice cream and soft drinks. On nice summer days, water temperatures in the lake of Hartevatn reach 20° and above, and the beach is teeming with people. This is a super area with walking paths, play facilities, trampoline and a beach volleyball court.

Bike rental - Hovden Aktiv at Hovden Alpine Centre has terrain-

Aqualand & Spa - Welcome to laughter and joy, pleasant

Biking trips - Three marked biking routes start at Hegni Recreation

and Enduro bikes for rent. They are suitable for gravel roads, offroad and downhill. There are also bikes and trolly for children. Tel. +47 37 93 94 04

Downhill Biking - The Hovden Alpine Centre has two downhill

bike trails, one for beginners and one for more experienced mountain bikers. Downhill bikes are recommended, and the use of a helmet is mandatory. Starting point for both trails is the summit Nos, from where they follow separate routes to the bottom of the ski centre. The trails are accessible during the summer lift opening hours. Downhill with guide, call +47 37 93 94 04

Golf - Ørnefjell Golf Course is beautifully located in the midst of

lakes, streams and mountains. It is essentially a 9-hole course with a par score of 68, but has different tees for holes 1–9 and 10–18. The length of the course is 4561 metres from the yellow tee and 3969 metres from the red tee. In addition to the driving range, we have putting green and practice ground with sand bunker and chipping area. Hovden Golfklubb owns and maintains the course. The clubhouse is open during the peak season for the sale of light refreshments. You may also buy golf balls and other equipment there. Self-service at other times of the year. For further information, see www.hovdengolf.com

temperatures and a good time in our indoor and outdoor pool where the water temperature is 30° C. Hovden Badeland is an eldorado for children as well as adults. Try our flume or the inner tubes down the river; enjoy the jacuzzi, waterfall, sun beds and lounge chairs. Catering areas both by the pool and in the hall. Persons who are unable to swim and children under 10 must be accompanied by a responsible adult. Wellness facilities for adults. Here you can enjoy a Finnish sauna, sanarium, steam room and foot bath. Flowing river, comfortable seating and fireplace. The leisure pool may be booked for use outside regular opening hours. Phone: +47 37 93 93 93 or see www.badeland.com


58 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN


59

Noreg tett på® - Norway up close

Toppturar - Fire toppturar er særs godt eigna for familiar med born.

Tour of the tops - Four peaks are particularly well suited for trips

Turisthytter i høgfjellet - Er du ein erfaren fjellvandrar, vil

Cabins in the mountains - For experienced hikers, we

Desse turane er merkte med blå farge, og alle turane er skilta frå Hovden sentrum. Har du vore på ein eller fleire av desse toppane, kan du få diplom på turistkontoret. På toppane er det dessutan ei gjestebok som vi håpar at du skriv ei lita helsing i. Der er og ei sikteplate som fortel kva for fjell som du kan sjå i det fjerne. Topptur med guide? Ring 37 93 94 04 vi anbefale ein tur til turistforeninga sine hytter som ligg i nærleiken av Hovden. T-merkt sti går til Berdalsbu (2 timar), Tjørnbrotsbu (4 timar) og Sloaros (5 timar). For slike turar treng du kart og naudsynt turutstyr for opphald i høgfjellet. Medlemsskap i Den Norske Turisforening gir deg gode prisar på opphaldet. Sjå www.turistforeningen.no

Stolheis - Ta stolheisen til toppen av Nos 1183 moh. Flott utsikt over

fjellheimen, og godt utgangspunkt for turar. Er det godt vær kan ein sjå heilt til Hardangervidda. Det er mogleg å frakte sykkel til topps med heisen. Kontakt tlf. 37 93 94 00 - post@hovdenalpinsenter.no

Fjellvåken skytesenter - Skyteanlegget har to trapbanar og

ei skeetbane for hagleskyting. I tillegg til leirdueskyting tilbyr senteret rifleskyting på 100-metersbane med grovkaliber på elektroniske skiver, og dei litt yngre gjestene kan prøve seg på finkaliberrifle og luftgevær. Ein kan bruke eigne våpen, eller leige våpen på skytesenteret. Erfaring er ikkje påkravd, og dyktige instruktørar sørgjer for tryggleik og rettleiing undervegs.

with children. These routes are marked blue, and all routes are signposted from the centre of Hovden. If you have been on one or several of these peaks you can get a diploma at the tourist office. There is a guest book on each peak, in which we hope you will write a greeting. Information about the names of the mountains you can see far away is provided on a board. Need a guide? Call +47 37 93 94 04 recommend a hike to the Norwegian Trekking Association’s cabins near Hovden. Paths marked by a red T run to the cabins of Berdalsbu (2 hours), Tjørnbrotsbu (4 hours) and Sloaros (5 hours). These trips require a map and good gear for hiking in the mountains. A membership in the Norwegian Trekking Association gives reduced prices. Please see www.turistforeningen.no.

Chairlift - Take the chair lift to the top of Nos 1183 m above sea

level. Beautiful views over the mountain wilds, and an excellent starting point for hikes. In good weather, it is possible to see as far as the Hardanger-vidda mountain plateau. You may bring your bike on the chairlift. Contakt tel. +47 37 93 94 00

Fjellvåken skytesenter - The shooting centre provides

shooting facilities with two trap ranges and one skeet range for shotgun use. In addition to clay pigeon shooting the centre offers rifle shooting on a 100-metre range, high calibre on electronic targets; and our younger guests may try out fine-calibre rifle and air gun. Weapons for rent at the shooting centre, or bring your own. No previous experience required, our skilful instructors guarantee safety and guidance. Shooting is a safe and incredibly exciting sport for people of all ages. This is one of the very few places in Europe which offer clay pigeon shooting without requiring membership in a club. We also have drop in shooting. Fjellvåken Shooting Centre is located in Badstogviki, approx. 3 km south of central Hovden. Follow the signpost on the road rv. 9. Tel: +47 94 80 02 74


6 0 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Hovden Høyfjellsenter Hovden Høyfjellsenter ligg 1 km nord for Hovden sentrum, i flotte omgivnadar langs elva Otra og rett ved tur- og sykkelvegar. Hytteparken består av 33 frittståande, velutstyrte hytter med opptil 12 sengeplassar, opphaldsrom, kjøkken, bad, sauna, terrasse og parkering ved hytta. Dessutan finst det eit sommarhostell med private soverom, felles bad, kjøkken og opphaldsrom. Bubilplassar med straum og tilgang til dusj og wc er òg tilgjengelege. The cabin rental company Hovden Høyfjellsenter, 1 km north of central Hovden, is beautifully situated by the river and close to hiking and biking trails. The cabin park consists of 33 separate, well-equipped cabins with up to 12 beds, living room, kitchen, bathroom, sauna, terrace and car parking outside. There is also a summer hostel with private bedrooms, shared bathroom, kitchen and living room. Campervan places with power supply and access to shower and WC are also available. Tel. +47 481 99 797 post@hovdenhoyfjellsenter.no www.hovdenhoyfjellsenter.no

Hovden Fjellstoge Øvst i Setesdal, 850 moh. og 2,7 km ovanfor Hovden sentrum, finn du Hovden Fjellstoge. Med Vidmyr naturreservat og Otra sitt perlande vatn som næraste nabo, er Hovden Fjellstoge det perfekte utgangspunktet for minnerike dagar på fjellet. Vel mellom komfortable rom i hovudbygningen, hytter med sjølvhushald eller bo på campingplassen. Hovden Fjellstoge er kjend for sitt gode kjøken som serverar ein à la carte-meny med røter i lokale tradisjonar og råvarer. Restauranten har vorte tildelt kvalitetsmerket Norwegian Foodprints frå Innovasjon Norge. At the top of Setesdal, 850 m.a.s.l. and 2.7 kilometres north of central Hovden, is the mountain lodge and youth hostel Hovden Fjellstoge. Situated next to the Vidmyr Nature Reserve and the river Otra, Hovden Fjellstoge is a perfect starting point for unforgettable hikes and activities. Our accommodation alternatives include comfortable rooms with separate bathrooms in the main building, camping cabins and a campsite. Hovden Fjellstoge is known for its excellent cuisine featuring local traditions and produce. The restaurant has been awarded the quality seal – Norwegian Footprint – from Innovation Norway.

Tel. +47 37 93 95 43 post@hovdenfjellstoge.no www.hovdenfjellstoge.no


61

Noreg tett på® - Norway up close

BESTILL DINE OVERNATTINGER OG AKTIVITETER PÅ ALPIN RESORT

visithovden.com


6 2 VELKOMEN TIL BYKLE OG HOVDEN | WELCOME TO BYKLE AND HOVDEN

Vinter i Setesdal - Takka vere den geografiske plasseringa har

Setesdal lange og stabile vintrar. Frå kvite vidder i høgfjellet til ljosløyper i skogsterreng. Alpinsenter finnes i Åseral, Brokke og på Hovden. Sjå meir informasjon på setesdal.com og finn ditt vintereventyr.

Winter in Setesdal - Thanks to its location and climate, the

entire Setesdal Valley enjoys long and stable winters. From wide, open country to floodlit trails through the forest, you are guaranteed to find your own skiing paradise. If you prefer hitting the slopes, there are alpine centres in Åseral, Brokke and Hovden. More information on setesdal.com


63

Noreg tett på® - Norway up close

Overnatting i Setesdal/Accommodation in Setesdal Åseral Eikerapen Gjestegard 4544 Fossdal ☎ ++47 38 28 38 50

Valle/Rysstad Bergtun Hotell 4747 Valle ☎ +47 950 50 099

Åseral Turistsenter 4544 Fossdal ☎ ++47 38 28 38 50

Brokke Camping 4747 Valle ☎ +47 959 83 326

Bortelid Camping 4540 Åseral ☎ +47 902 33 725

Bortelidseter 4540 Åseral ☎ +47 902 33 725 Ljosland Fjellstove 4540 Åseral ☎ +47 976 58 000

Lunden Camping 4747 Valle ☎ +47 911 76 213

Sølvgarden Hotell & Feriesenter 4748 Rysstad ☎ +47 37 93 61 30

Evje Park Apartements 4735 Evje ☎ +47 37 93 04 00

Kilefjorgen Camping 4735 Evje ☎ +47 405 43 663

✖ ✖

Kallefoss Hyttepark 4747 Valle ☎ +47 976 65 179

Fennefoss Camping 4735 Evje ☎ +47 417 39 992

Hornnes Camping 4737 Hornnes ☎ +47 37 93 03 05

✖ ✖

Flateland Camping 4747 Valle ☎ +47 950 05 500

✖ ✖

Hovden/Bykle

Bjåen Fjellstove 4755 Hovden ☎ +47 971 55 908

Bjåen Turisthytte 4755 Hovden ☎ +47 906 02 748

Mineralparken 4737 Hornnes ☎ +47 37 93 13 10

Oddestemmen Camping 4735 Evje ☎ +47 958 59 824

Hovdehytta 4755 Hovden ☎ +47 37 93 99 00

Odden Camping 4735 Evje ☎ +47 37 93 06 03

Hovden Fjellstoge 4755 Hovden ☎ +47 37 93 95 43

Troll Aktiv 4735 Evje ☎ +47 37 93 11 77

Hovdestøylen 4755 Hovden ☎ +47 37 93 88 00

Bygland Neset Camping 4741 Byglandsfjord ☎ +47 922 81 444

Reiårsfossen Camping ☎ +47 922 87 057

Longerakhyttene 4745 Bygland ☎ +47 474 08 090 Longerak Hyttesenter og camping 4741 Byglandsfjord ☎ +47 962 08 888

✖ ✖

Haugly Gjesteheim 4755 Hovden ☎ +47 958 84 062

Revsnes Hotell 4741 Byglandsfjord ☎ +47 37 93 46 50

Bykle Hotell 4754 Bykle ☎ +47 37 93 89 99

Helle Camping 4748 Rysstad ☎ +47 974 09 077

Dølen Hotel 4735 Evje ☎ +47 37 93 39 00

Sanden Såre Bubilpark 4747 Valle ☎ +47 911 76 213

Evje

Evjetun Leirsted 4735 Evje ☎ +47 37 93 01 63

Hovden Hytteformidling 4755 Hovden ☎ +47 37 93 94 03

Hovden Høyfjellsenter 4755 Hovden ☎ +47 48 19 97 97Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.