Page 1

http://dponline.cn.ua

e­mail: despravda@ukr.net

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок ГОЛОВНА ГАЗЕТА ЧЕРНІГІВЩИНИ

П о Д а р У н о К Д о с в я т а?

До 8 Березня пенсійний вік жінкам не підвищать

У цьому впевнений Голо­ ва Верховної Ради Володи­ мир Литвин, про що він зая­ вив у понеділок, 31 січня, під час засідання Погоджуваль­ ної ради. «Що стосується пенсійної реформи, думаю, що ми єдині в тому, що ніхто не збираєть­ ся поспішати, тим більше, що після лютого буде 8 березня, а ми ще цю дату «відзначи­ мо», – сказав Литвин. Нагадаємо, що Верховна Рада проведе парламентські слухання з питань пенсійної реформи 16 лютого. Проект закону з цього питання плану­ ється ухвалити в першому чи­ танні, через кілька днів після парламентських слухань. Як повідомлялося, 13 груд­ ня 2010 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради зако­ нопроект, яким запропонував підвищити пенсійний вік для жінок з 55­ти до 60­ти років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців, починаючи з 1 лю­ того 2011 року. ПрогноЗи

Верховна Рада визначить дату виборів вже у четвер

Верховна Рада у четвер мо­ же розглянути законопроект про внесення змін до Консти­ туції щодо дати проведення парламентських і президент­ ських виборів. «Давайте орієнтуватися на четвер, я про конституційний закон кажу», – сказав Голова Верховної Ради Володимир Литвин на засіданні Погоджу­ вальної ради керівників фрак­ цій і комітетів Парламенту. Нагадаємо, 1 жовтня мину­ лого року Конституційний Суд оголосив рішення про скасу­ вання політреформи 2004 ро­ ку і відновив дію Конституції України 1996 року. А 19 листо­ пада Парламент попередньо схвалив зміни до Конституції, які встановлюють дату черго­ вих виборів до Верховної Ради у жовтні 2012 року, а виборів Президента – у березні 2015­ го. Остаточне рішення щодо цього проекту закону Верхо­ вна Рада мала ухввлити на на­ ступній сесії, яка почнеться в лютому 2011 року. Сесія Парламенту розпочи­ нається вже сьогодні.

с и т Уа Ц і я

тоЧ К а ЗорУ

В країні розпочалося таємне скорочення закладів охорони здоров’я? Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМеНКО заявляє, що в Україні роз­ почалося таємне скорочення закладів охо­ рони здоров’я. Про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перед початком Пого­ джувальної ради ВР.

В Чернігові хочуть зареєструвати всіх собак.

Далі візьмуться й за котів?

М

ожливо, вже найближчим часом чернігівцям доведеться реєструвати домашніх собак. звичайно, не безкоштовно: вартість такої послуги становитиме від 40 до 250 грн.

стор.7

Микола Томенко повідомив, що звернувся до Прем’єр­міністра з проханням поінформу­ вати, на підставі яких документів в різних ре­ ґіонах України закриваються лікарні, полого­ ві будинки та інші лікувально­профілактичні заклади. На сьогодні головними аргумента­ ми, які наводить влада для таких скорочень, є брак державного фінансування, зменшен­ ня видатків на охорону здоров’я у 2011 бю­ джетному році. «Натомість складається враження, що на місцях ці причини почали використовувати по­своєму. Десь скорочуються чи об’єднуються заклади, у яких є конфлікти місцевої влади з головними лікарями чи трудовими колек­ тивами, десь скорочення чи об’єднання мож­ ливості приватизації об’єктів у центральній частині міста тощо», – сказав він. Віце­спікер повідомив, що, за його інформа­ цією, загалом по Україні вже є десятки таких скорочень у різних реґіонах. Як приклад – по­ логовий будинок №2 у Черкасах, лікарня у се­ лищі Анненка Луганської області, центральна районна лікарня Татарбунарського району Одеської області, Бродівська районна лікарня Львівської області та інші.

вироБниЦтво

Польського пластику у нас побільшає Польський виробник пластикової упаковки Plast­Box планує у травні цього року встановити на заводі­філіалі в Чернігові потужніший термопласт­ автомат. Він замінить ма­ шину, встановлену мину­ лого року. «Ми постійно інвестуємо у парк об­ ладнання польського заводу. Таким чи­ ном, наша конкурентоздатність на поль­ ському та європейському ринку зростає. Для українського заводу ми плануємо суттєве розширення асортименту, який призначено для продажу в мережі буді­ вельних магазинів «епіцентр», – сказав ге­ неральний директор Plast­Box Ukraina та член правління Plast­Box Гжегож Павлак (Grzegorz Pawlak). Plast­Box Ukraina виготовляє пластикові відра, ящики, контейнери, піддони, візки. Компанію засновано 2004­го року. За матеріалами Nov­ost.ru

ШУКАЙТЕ ГАЗЕТУ

у пунктах продажу преси вашого міста або

ПЕРЕДПЛАТІТЬ,

якщо хочете, щоб «Деснянку вільну» приносили вам додому Передплату можна оформити у будь­якому поштовому відділенні

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

триразовий – 49086

триразовий пільговий – 49087

четверговий випуск – 49088


cmyk

2

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок http://dponline.cn.ua

Редактору газети «Деснянська правда» Леоніду Ісаченку

М і т и н г- р е к в і є м

Пам’яті героїв Крут

П

З

нагоди 93-ї річниці подвигу героїв Крут 29 січня відбувся мітинг-реквієм та покла­ дання квітів до меморіалу «Пам’яті героїв Крут» за участю голови обласної ради Анато­ лія Мельника та заступника голови обласної держадміністрації Віктора Тканка, начальни­ ків структурних підрозділів облдержадміні­ страції, керівників органів місцевого само­ врядування, представників громадськості та політичних партій. анонс

Фото Віктора КОШМАЛА

3 та 6 лютого в обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка прем’єра – комедія «Провінційні парижанки». Початок о 19.00.

оголошен н я

До уваги споживачів природного газу ПАТ «Чернігівгаз» повідомляє!

Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 липня 2010 р. за №998 ПАТ «Чернігівгаз» затверджено:  Тариф на постачання природного газу за ре­ гульованим тарифом у розмірі 38,40 грн за 1000 3 м без урахування ПДВ. Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 27 січня 2011 р. за №160 ПАТ «Чернігівгаз» затверджено:  Тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами у розмірі 191,20 грн за 1000 м3 без урахування ПДВ. Тарифи вводяться в дію з 1 лютого 2011 р. Згідно з пунктом 14 Типового договору про на­ дання населенню послуг з газопостачання, затвер­ дженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 р. №938, за рахунок коштів газотран­ спортних організацій проводиться: 1) періодичне технічне обслуговування: перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв під робочим тиском; перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, про­ кладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації; перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги; перевірка наявності вільного доступу до газопро­ водів, газових приладів і пристроїв, а також у під­ вали та на горища, де прокладено газопроводи; розбирання, очищення від наслідків корозії і за­ лишків мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газо­ вих приладах і пристроях; перевірка придатності до використання (екс­ плуатації) газових приладів і пристроїв, їх налаго­ дження та регулювання; дрібний ремонт газових приладів і пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущіль­ нювальних матеріалів у разі перепакування фланце­ вих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв; 2) періодична повірка лічильників газу, їх тех­ нічне обслуговування та ремонт, пов’язаний з та­ кою повіркою (у тому числі демонтаж, транспор­ тування та монтаж); 3) ліквідація витоку газу. Адміністрація ПАТ «Чернігівгаз»

http://dponline.cn.ua

Відкритий лист

ане редакторе, побережіть своє здоров’я і не беріть так близько до серця проблеми нашого ТОВ «Земля і воля». А то Ви так про нас «піклуєте­ ся», що навіть в офіційному повідом­ ленні про призначення нових голів районних державних адміністрацій в Ріпках та Щорсі і звільнення з посади голови Бобровицької РДА Володимира Сидоренка («Деснянська правда» від 18.01.11) «пораділи» за нас: «Кажуть, «Землі і волі» тепер стане набагато легше і дихати, і творчо працювати на благо України та на своє благо». Видно, Вас настільки «пройняло» розпорядження глави держави про відставку Сидоренка, що Ви навіть за­ були пояснити читачам, чому нашому господарству тепер стане легше пра­ цювати. Ота Ваша «радісна» для ТОВ «Земля і воля» репліка, переконаний, є загадкою для багатьох читачів газе­ ти. Не уточнили також, хто ж оте «ка­ жуть…». Непевно, Ви самі «кажете», але ховаєтеся за аноніма, щоб із-за спини і Сидоренку догодити, і заодно «Землю і волю» вкотре «вкусити». То­ му я вимушений братися за пояснен­ ня, хоча глибоко сумніваюся, що Ви це опублікуєте у своїй газеті. Назвавши офіційне видання облас­ ної держадміністрації і обласної ради «Деснянська правда» «Вашою газетою», я не обмовився, бо господарюєте в ній, як у власній хаті: захотіли – «на­ їхали» на Яковишина (неодноразово це робили) і заховалися за високою загорожею, через яку мені не про­ битися зі своїм словом – відповіддю на Ваші нападки. Тобто, на офіційно­ му газетному полі Ви граєте в одні ворота, хоча це суперечить низці за­ конів, починаючи з Конституції Украї­ ни, а також журналістській етиці, якщо про таке чули. Втім, повертаюся до пояснень сто­ совно Вашої репліки в офіційному по­ відомленні. Відразу наголошу, що в жодній газетній публікації, в жодно­ му публічному виступі ні я, ні мої за­ ступники не говорили, що Володимир Сидоренко перешкоджає нам працю­

вати. Отже, у Вас не було жодних під­ став заявляти на всю область про оте «кажуть…» з камінчиком, кинутим у наш город. Так, я особисто критикував Володи­ мира Андрійовича за окремі, на мій по­ гляд, недоліки в роботі, але не пов’язані з ТОВ «Земля і воля». Передусім звер­ тав увагу на те, що новопризначений голова райдержадміністрації Володи­ мир Сидоренко з перших днів на цій посаді, як кажуть у народі, з головою поринув у політику, на задній план від­ сунувши питання економіки. Тільки в одному випадку я вимушений був пу­ блічно захищати перед Сидоренком і всім районом честь нашого господар­ ства. Це коли він на першій сесії район­ ної ради нового скликання заявив, що лише він може зупинити два клани – ТОВ «Земля і воля» і «Агропрогрес». Я здивувався, бо думав, що новий голова РДА Володимир Сидоренко прийшов у рідний район (родом звідси) розвива­ ти виробництво, а він планує зупиня­ ти тих, на кому, по суті, тримається в районі сільське господарство, хто десь на 80 відсотків формує бюджет, хто дає роботу більш як двом тисячам селян, хто найбільше вкладає коштів у будів­ ництво та соціальну сферу… Зрозуміло, Сидоренку могла не спо­ добатися наша незалежна політика на останніх виборах до органів місцевої влади. Можливо, він навіть образив­ ся, що не допомогли йому «протяг­ нути» в депутати і на міського голову визначених ним окремих кандидатів, забезпечити бажаний результат для районної організації Партії регіонів. Але як ми могли підтримати ті окре­ мі кандидатури, що Сидоренко реко­ мендував, невідомо за які заслуги? Водночас інші політичні сили запро­ сили у свої виборчі списки більш гід­ них кандидатів, за яких більшість ви­ борців і проголосувала. Тобто, тут немає ніякого політично­ го протистояння, а лише – здоровий глузд. Та й чи так уже важливо, від якої партії обраний депутат? Голов­ не, щоб він ефективно працював на суспільство, на рідний район. Цим і

керувалися виборці, в тому числі і з наших «кланових» господарств. Бо в Бобровиці, ой як багато є над чим працювати! Не розвивається належ­ ним чином виробництво, від цього й бюджет на 80 відсотків дотаційний. Доводиться весь час стояти з про­ стягнутою рукою перед державною казною, де теж постійно не вистачає грошей. Мабуть, таких міст, як наша Бобровиця, ще дуже багато. І однією з важливих причин є те, що до влади в районах нерідко приходять не бу­ дівничі, а партійні революціонери. Їм, аж із шкіри лізуть, підспівують окремі ЗМІ, ще й нищівно лупцюють тих, хто насмілився відкрито зауважити «не­ доторканним вождям». Особисто я вітаю рішучі кроки Пре­ зидента Віктора Януковича на шля­ ху формування ефективної команди управлінців. Він вчасно визнає свої по­ милки щодо невдалих кадрових при­ значень, не дозволяє невмілим мене­ джерам далі розвалювати економіку і порядок у державі. Я усвідомлюю, як це важко робити в дуже хворому на корупцію, керівну бездарність і «ку­ мівство» суспільстві. Та ще коли навіть офіційні друковані видання не причи­ ни звільнення показують, а беруться виправдовувати, захищати тих, кого Президент звільняє з посади, звісно, не за заслуги перед державою. Пане редакторе, Леоніде Михайло­ вичу, політ домислів і навіть фантазії у Вас досить широкий, і журналіст Ви досвідчений. Та й людина, чув, не зо­ всім ще зіпсована політичною «дур­ кою». Тобто, маєте можливість про­ явити себе на президентському шляху наведення ладу в державі. А захищати невмілих керівників, «піарити» бреху­ нів, вискочок від політики й економіки є кому і без Вас – редактора офіцій­ ного обласного видання. І, напевно, найголовніше для Вашої професії і нинішньої посади – думайте, що пи­ шете, й іншим дозволяйте друковане слово сказати. З повагою Леонід Яковишин, генеральний директор ТОВ «Земля і воля», Герой України

Мен а – не К иїв

Нецільове – ще не злочин

З

а повідомленням на­ чальника контрольноревізійного відділу у Менському районі Ми­ коли Крючка, торік під час проведення 19-ти контроль­ них заходів ревізори вияви­ ли порушення фінансовобюджетної дисципліни на суму близько 4,4 млн грн. У тому числі встановили недоотримання фінансових ресурсів на 1 млн 591 тис. грн, нецільове використан­ ня бюджетних коштів – 96 тис. грн, незаконні видат­ ки – 815 тис. грн, нестачі – 3 тис. грн, інші порушен­ ня – на 1 млн 891 тис. грн.

За результатами перевірок складено 33 протоколи про адміністративні правопо­ рушення. Застосовано 15 фінансових санкцій згідно з бюджетним законодав­ ством, винних притягнуто до адміністративної відпо­ відальності. У січневі дні проводилась ревізія у Менській міськра­ ді. На попередніх виборах там обрано нового голову. Так от, там виявлено такі недоліки: при оформлен­ ні договорів на закупівлю продуктів не вказується їхній перелік, ціни. Тобто, немає конкретності, скіль­ ки крупи, олії, масла, м’яса і т.д. А за рік же в районі на бюджетні кошти закупо­ вується продуктів більше, ніж на 2 млн грн. Цікаво у міськраді складено договір і на впорядкування місь­ кого звалища. У докумен­ ті немає ні обсягів робіт, ні калькуляції, ні суми ко­

штів. А за 9 місяців мину­ лого року було заплачено за підгортання звалища 45 тис. грн. Як районний, так і місце­ вий бюджети в цьому ро­ ці вкрай напружені. Однак по сільрадах немає обліку, скільки, в якому селі неви­ требуваних паїв. Хоч земля і обробляється. Заступник голови РДА з питань аг­ ропромислового розвитку Павло Терентієв вважає, що керівники територіаль­ них громад не зацікавлені у наведенні порядку із ви­ користанням землі. Торік, приміром, найкраще вівся її облік у Ленінівській сіль­ раді, де не було оформлено договорами оренди лише 56 гектарів ріллі. Більшість же сільрад не має догово­ рів оренди невитребува­ них паїв. Щоб проаналізувати стан використання землі у ра­ йоні збираються створю­

вати спеціальну комісію, у складі якої будуть праців­ ники земельного відділу, фін­управління, податківці. А представники депутатських фракцій у райраді пропо­ нують включити до складу комісії ще й правоохорон­ ців та депутатів. Що з того вийде, покаже час. От тільки напрошується висновок, що без певних відхилень від закону ке­ рівники бюджетної сфери, органів місцевого самовря­ дування працювати не мо­ жуть. Ці порушення повто­ рюються з року в рік. Тож проведемо певну аналогію: якщо в районах за подібні порушення притягують до адміністративної або дис­ циплінарної відповідаль­ ності, то в Києві колишнім посадовцям «світять» кон­ кретні кримінальні пока­ рання та утримання у бу­ цегарні. Валерій МАГУЛА


№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок http://dponline.cn.ua

україна і свіТ

т и Ж н е ви Й огл я Д

ПРО МІСТЕЧКОВИЙ «ТЕРОРИЗМ»,

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити

3 тис. євро ув’язненому

долю поліклініки та інше Події у військовому містечку Десна «достойно» доповнили тему вибухів в Домодєдово і Макіївці, додавши «терористичній» тематиці місцевого колориту. Здійнявся галас навколо майбутньої долі «радіозаводської» лікарні в Чернігові. Про це та інше в нашому огляді…

ПІДНЯВ НА НОГИ І МІЛІЦІЮ, Й СБУ

Тема тероризму і терористів цьо­ го тижня відсунула на задній план як у засобах масової інформації, так і в приватних розмовах громадян, ба­ лачки про все інше. І якщо про резо­ нансний терористичний акт, скоєний у московському аеропорту «Домодє­ дово», говорили в усьому світі, про загадкові вибухи в Макіївці – у всіх куточках держави, що зветься Укра­ їною, то на Чернігівщині до всього згаданого додалася своя «терорис­ тична» історія. У славному військовому містечку Десна, що загубилося в лісах Козе­ леччини, з’явився свій «підпільник­ фантомас», який теж змусив добряче «попотіти» людей у погонах. Право­ охоронці вже кілька днів ламають го­ лову над тим, хто він – отой таємничий незнайомець, котрий нібито розклеїв на території містечка листівки з попе­ редженням про теракт, який «має ста­ тися тут незабаром». В обласній міліції не бажають коментувати ситуацію, не­ зважаючи на те, що їхні колеги в Дес­ ні з ніг збилися, почергово обходячи трохи не кожну квартиру у пошуках підозрюваного чи, бодай, додаткової інформації. Натомість в СБУ порушили справу за статтею «Хуліганство».

ДУРНИЙ ЖАРТ, ПАРАНОЯ ЧИ МАСОВИЙ ПСИХОЗ?

До речі, як стало відомо пізніше, випадки, ідентичні нашій історії, за­ фіксовано і в інших реґіонах країни. Там міліціонерам пощастило знайти винних у створенні надзвичайних си­ туацій. Так, у Львові правоохоронці за­ тримали 24­річного чоловіка, який 27 січня по телефону «замінував» примі­ щення Львівської міської клінічної лі­ карні швидкої допомоги. З’ясувалося, молодик перебуває на обліку у псих­ диспансері. Мало того, перед своїм «подвигом» він ще й добряче хиль­ нув, після чого зайшов до лікарні і з таксофону на другому поверсі зателе­ фонував за номером «102». Все б нічого, але після отримання сигналу про «замінування», представ­ никам спеціальних служб довелося перевіряти усі приміщення лікарні на предмет наявності вибухових при­ строїв, для чого було евакуйовано 642 хворих і 725 осіб медперсоналу. Того ж таки 27 січня близько 7:30 на телефон «102» надійшло анонім­ не повідомлення про замінування… столичного метро. У результаті пере­ вірки всіх 43­х (!) станцій київського метрополітену вибухових пристроїв

або небезпечних речовин виявлено не було. Наступного дня міліція вста­ новила особу людини, яка залишила повідомлення про замінування. Зло­ вмисника затримано. Про наявність у нього проблем з головою не по­ відомлялося. Таким чином, це якраз той випадок, коли хворим бути кра­ ще, аніж здоровим. Річ у тім, що за подібні провокаційні повідомлення законом передбачено кримінальну відповідальність. Той же закон може змусити зловмисника сплатити витра­ ти, які пішли на масштабні перевірки (перевірити 43 станції метро – це да­ леко не жарт!). У Десні ж з початку минулого тижня нібито збільшилась кількість військо­ вих патрулів (благо, людей для цього в танковій дивізії, яка тут базується, не бракує) та поменшало перехожих. Що це – злий жарт, параноя окре­ мої людини чи масовий психоз, по­ роджений страшними картинками з телеекранів та фотографією відірва­ ної голови однієї із жертв трагедії в Домодєдово, виставленої в Інтернеті?! Відповіді немає. Поки що. Але факт залишається фактом, – у Десні цього тижня людям жилося, м’яко кажучи, не зовсім комфортно.

БУТИ ЧИ НІ «РАДІОЗАВОДСЬКІЙ» ПОЛІКЛІНІЦІ?

Не надто комфортно жилося й жи­ телям кількох мікрорайонів обласно­ го центру, які звикли користуватися послугами фахівців «радіозаводської» поліклініки. Чутки про те, що її не­ забаром мають закрити, після чого пацієнтів­чернігівців «прикріплять» до 2­ї міської поліклініки, були «громом серед ясного неба» для тисяч горо­ дян. Люди звикли до поліклініки, до лікарів, медперсоналу, а тут… Почався навіть збір підписів проти можливого «переселення». В міському управлінні охорони здоров’я стверджують, що нічого та­ кого не планували. Але багато чер­ нігівців, які пам’ятають історію з по­ ліклінікою в мікрорайоні шерстянка, поставилися з недовірою, – кажуть, що «диму без вогню не буває». І подібні випадки останніми рока­ ми, коли то тут, то там вибухають при­ страсті навколо скорочень персоналу, місць для пацієнтів або й ліквідації са­ мих лікарняних закладів, характерні не лише для Чернігова, а й для багатьох інших міст і містечок. Що вже казати про ситуацію з медичними закладами в селах, якщо минулого тижня у Києві «на вуха» було поставлено тисячі лю­ дей, які переймалися долею дитячого центру «ОХМАТДиТ». Опікунська рада Центру навіть звернулася з відкритим листом до Президента України Віктора

3

Януковича щодо нібито запланованого скорочення на 40% місць для лікуван­ ня дітей. І вже наступного дня – 27 січ­ ня – Прем’єр­міністр України Микола Азаров різко висловився щодо чуток про долю Центру. На брифінгу він за­ явив таке: «Жодних підстав ні для лік­ відації, ні для скорочення, зменшен­ ня або для погіршення немає. Просто немає підстав! Тому я обурений цими абсолютно помилковими чутками, по­ милковими сюжетами…» А може, якраз і варто повчитися в киян чернігівцям, прилучанам, ні­ жинцям?! Дізналися про загрозу, яка нависла над тим чи іншим медичним закладом, – й одразу до Президента! Раз йому листа – і баста! А копію – в засоби масової інформації! І особли­ во якщо ті чи інші, чергові чи поза­ чергові, вибори «на носі», то можна вважати, що все «в ажурі»! Бо ж не зможе місцеве чиновництво попер­ ти проти президентської позиції, яка, звісно, співпадатиме з думкою… ви­ борців.

В ЕПІЦЕНТРІ ПОДІЙ – «ЕПІЦЕНТР»

Новина в галузі економіки Чер­ нігова і реґіону. Минулого тижня інтернет­сайт «Високий Вал» опри­ люднив інформацію під назвою «Ще один будівельний гіпермаркет у Чер­ нігові?» Ось цитата: «В 2011 році ком­ панія «епіцентр» планує розширити мережу будівельних гіпермаркетів в Україні та відкрити магазини в 5 міс­ тах, а саме – Дніпропетровську, До­ нецьку, Чернігові, Кіровограді, Хар­ кові», – повідомляє сайт www.sinerhy. com. В центральному офісі компанії цю інформацію не підтвердили, але й не спростували. До відома наших читачів: «епіцентр К» – це національ­ на мережа будівельно­господарських гіпермаркетів… На сьогодні в Україні діють 27 гіпермаркетів: 21 в реґіонах та 6 у столиці, де працюють майже 15 тисяч осіб». «епіцентр К» є рекордсменом книги рекордів Гіннеса в номінації «Найбіль­ ший будівельно­господарський гіпер­ маркет формату DIY у світі. З дозволу читача, ремарка від авто­ ра цих рядків, – мені вже досить дав­ но доводилось чути про те, що згада­ ний будівельний гігант планує прийти в Чернігів і прискореними темпами збудувати гіпермаркет в мікрорайо­ ні Масани. Що буде далі, покаже час. Так чи інакше, але новому проекту треба буде пройти через «вогонь і воду». Наприклад, саме сесія міськради має дати «добро» на підготовку проекту з землевідведення, потім проект мають ухвалити депутати та багато іншого. Поживемо­побачимо. Семен ПОРІЧКА

як компенсацію моральної шкоди за те, що під час утримання під вартою в міліції йому не надали адвоката. 5 0 ­ р іч н и й Валентин Борт­ ник відбуває 13­річний термін у виправній ко­ лонії в Макіївці (Донецька область) за вбивство і пограбування свого сусіда. Згідно з повідо­ мленням, Бортник – інвалід і хворий на алко­ голізм. Суд визнав порушення права українця на справедливий судовий розгляд. Парламентська асамблея Ради європи кри­ тикує Україну за те, що рішення європейсько­ го суду з прав людини не виконуються вчасно. Серед порушень прав людини, що найчастіше зустрічаються в Україні, ПАРє назвала смер­ ті або травми через жорстоке поводження представників правоохоронних органів, не­ законні або необґрунтовано тривалі затрим­ ки з розглядом справ у суді та невиконання судових рішень.

Український Уряд затвердив

страшні картинки на пачках цигарок

У 2012­му році на цигарках, які продавати­ муть в Україні, можуть з’явитися візуальні ме­ дичні попередження: картинки з текстовими повідомленнями: «Куріння викликає рак леге­ нів», «Паління викликає залежність від тютю­ ну – не починайте курити», «Курці помирають рано», «Куріння викликає старіння шкіри», «Ку­ ріння знижує здатність жінок народжувати ді­ тей», «Куріння руйнує артерії, спричиняє сер­ цеві напади та інсульт».

Китайського чиновника стратять за хабар у 1,5 млн доларів

у китаї засудили до страти високопоставленого корупціонера. Таке рішення виніс суд у справі колишнього заступника голови постійного комітету зборів народних представників (парламенту) провінції ляонин сун юна, звинуваченого в одержанні великих хабарів. Як довела прокуратура, з 2000­го по 2009­й рр. чиновник за просування інтересів низки компаній і осіб одержав більше ніж 10 млн юа­ нів (близько 1,5 млн доларів СшА). Крім вищої міри, присуджено також конфіскацію майна й позбавлення громадянських прав. Рік тому в Китаї за шахрайство засудили до страти наймолодшу мільйонерку країни, кіль­ кома місяцями раніше за розкрадання коштів стратили біржового трейдера. Підготував Віталій АДРУГ

http://dponline.cn.ua


cmyk

4

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок http://dponline.cn.ua

ПОСІВНИЙ КАЛЕНДАР

на 2011 рік

люТиЙ

березень

квіТень

Травень

Червень

лиПень

серПень

вересень

ЖовТень

лисТоПаД

груДень

Найбільш сприятливі дні для посіву і посадки овочевих культур

карТоПля, ТоПінаМбур

21­24, 27, 28

20­23, 26­28

19­24

20, 21, 30, 31

17, 26­28

23­25, 28

14­16, 21­23

12, 13, 18­22

цибуля

22­28

22­28

19­24

16­21, 30, 31

17, 18, 26­28

23­25, 28

13­15, 18­20

14­16, 21­23

12, 13, 20­22

21, 22, 27, 28

20, 21, 26­28

23, 24

20, 21, 30, 31

17, 18, 26­28

23­25, 28

13­15, 18­20

11, 14­16, 21, 22

12, 13, 18­20

каПусТа рання, салаТа

7­16

7­15

4­11, 16, 17

4­9, 14­16

3­5, 10­15

2, 8­13

4­9, 31

1­5, 28­30

1­3, 27­30

7­9, 26

4­8

каПусТа сереДня, Пізня

10, 11, 14­16

9, 10, 14, 15

5­7, 10, 11, 16, 17

4, 7­9, 14­16

4, 5, 10­13 2, 7­11, 14

7, 8

ПоМіДори

10­16

9­15

5­11, 16, 17

4­9, 14­16

3­5, 10­15

2, 7­14

4­11, 31

1­7, 28­30

1­5, 27­31

огірки, селера, ШПинаТ

7­16

6­15

4­11, 16, 17

4­9, 16

3­5, 12­15

2, 9­13

2­9

2­5, 29, 30

1­3, 11, 27­30

7­9, 26

4­9

реДиска, ріПа, реДька

21­28

20­28

19­24, 27­30

18­21, 30, 31

17, 18, 26­30

23­28

15­26

13­22

13­20

11­16, 21­23

12, 13, 18­22

Часник

22­28

22­28

19­24

16­21

17, 18, 26­28

23­25, 28

13­15

11, 23

20­22

Перець

10, 11, 14­16

9, 10, 14, 15

5­7, 10, 11, 16, 17

4, 7­9, 14­16

3­5, 10­15

2, 9­14

1­5, 27­31

26, 28

7, 8, 25, 26

баклаЖани

10, 11, 14­16

9, 10, 14, 15

5­7, 10, 11

4, 7­9, 16

3­5, 12, 13

2, 9­11, 14

7, 8, 25, 26

ПеТруШка, селера на корінь

14­16, 21­24

14, 15, 20­23

16­24

14­21, 30, 31

17, 18, 26­28

23­25, 28

13­15, 18­20

11, 14­16, 21­23

12, 13, 18­22

квасоля, горох, соЧевиця

7­16

6­15

4­11, 16, 17

4­9, 14, 15

3­5, 10, 11, 14, 15

2, 7, 8, 11­13

4, 5, 8, 9, 31

1, 4, 5, 28

1­3, 11, 29­31

7­9

4­9

кріП, цибуля, ПеТруШка на зелень

7­11, 14, 15

6­10, 14, 15

4­7, 10, 11

4, 7­9, 16 4, 5, 12­15

2, 9­13

5­9

2­5, 29, 30

1­3, 11, 27­30

7­9

4­8

кабаЧки, ПаТисони, гарбузи

10­16

9­15

5­11, 16, 17

4­9, 14­16

3­5, 10­15

2, 7­13

7­9

кукуруДза, сорго

10, 11, 14­16

9, 10, 14, 15

5­7, 10, 11, 16, 17

4, 7­9, 14­16

3­5, 10­15

2, 8­14

4­11

1­7

соняШник

10, 11, 16, 17

9, 10, 16, 17

5­7, 12, 13, 16, 17

4, 9­11, 14, 15

6, 7, 10, 11, 14, 15

баШТанні

10­16

9­15

5­11

4­9, 16

3­5, 12­15

2, 9­13

7­9

овоЧеві кульТури

буряк, Морква

7­9, 26, 28 4­9, 25, 26

Несприятливі дні для посіву і посадки овочевих культур Місяць

люТиЙ

березень

овочеві культури

2­4

1­4, 29, 30

квіТень Травень Червень лиПень серПень вересень ЖовТень лисТоПаД груДень 2, 3, 25, 26

2, 3, 22­24

1, 2, 19, 20

1, 16, 17, 29, 30

12­14, 28, 29

8­10, 26, 27

6, 7, 25, 26

2, 3, 24, 25

1, 23, 24, 27, 28

* У календарі вказано лише найсприятливіші дні для посадки і висіву овочевих культур, але можна садити і в інші дні (окрім несприятливих). http://dponline.cn.ua


з народного календаря

http://dponline.cn.ua

з народного календаря

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок

5

Лютневий сніг весною пахне Ось уже й останній зимовий місяць настає. І хоч величають його таким грізним іменем, нікого він уже не лякає, але все ж таки примушує бути обачним, бо «лютий додає до зими охоти, та не забувай про добрі чоботи». У лютому закінчувалися великі свята та зимовий відпочинок хліборобів. Перевіряли в коморах зерно, лаштували нехитрий реманент, вивозили гній на городи й поля.

В

лютому селяни пильно слідкували за прикметами, намагаючись передбачи­ ти, якою буде довгоочікувана весна. На жаль, нині рідко які з них збуваються, бо ми з вами так поспішали за технічним прогресом, так насолили нашій матінці-землі, що вже не маємо ні зими із морозами й сні­ гами по пояс, ні весни з чистими струмками та теплим сонечком. І все ж згадаймо, які вони були ті давні, як світ, прикмети, за якими жили колись люди і які майже завжди збувалися, а дея­ кі збуваються й донині. На сніг і хуртовину – ворони влаштовують у небі «хоровод», шкрябає підлогу кіт, воло­ чить хвоста півень, корова закидає хвоста за спину, напрям вітру не завжди співпадає з напрямом руху хмар і дме ніби збоку, а то й насупроти. На холоднечу і мороз – у діжці з кваше­ ною капустою зменшується кількість роз­ солу, ворона ховає дзьоба під крило, свиня рохкає, хоч і сита, корова увечері п’є багато води, сніг сипле, ніби крупою, ясні сутінки. На відлигу – птахи сідають на верхівки де­ рев, розцвірінькались горобці, воркують го­ луби, сідають на землю ворони, купаються в снігу гуси й качки, лягає на сніг пес, кри­ чить пугач, стрибає з гілки на гілку сорока, шумить зимовий ліс. Або ще одна оригінальна прикмета. При­ дивіться до розписаного казковими мороз­ ними візерунками вікна: якщо пагони на ньо­ му спрямовані вгору – морози ще тривати­ муть, а якщо вниз – чекай відлиги. А що ж прогнозує народний календар у лютому? 1 лютого – Макара. Яка погода цього дня, такий і весь лю­ тий буде. Колись казали: «Який Макар, та­ кий і товар». Примічали, що коли на Ма­ кара погода ясна, сонячна, чекай ранньої і теплої весни. 4 лютого – Тимофія напівзимника. Вважалося, що цього дня минала поло­ вина зими, навіть морози називали «тимо­ фіївськими». Якщо на Тимофія у полудень визирне сонечко – весна буде ранньою й дружньою, а якщо захурделить, то наступ­ ного тиждня местиме. Старі люди говорили, що чим більше на Тимофія насипле снігу, тим краще вродить хліб. «Тимофіївьский» сніг збирали для поливу кімнатних квітів. Цього дня висівали в ящики перець і ба­ клажани на розсаду. 6 лютого – Оксани. За цим днем також прогнозували вес­ ну: коли день ясний, сонячний, тихий, то й весна буде гарною і ранньою, а коли зі­ рветься хурделиця, то затяжною й холод­ ною. Селяни також вважали, що до нового врожаю потрібно стільки ж хліба, скільки вже з’їли за зиму. 7 лютого – Григорія. Обачні господарі на Григорія спостерігали за погодою протягом усього дня: який день

з ранку до полудня – такою буде перша по­ ловина наступної зими, а з полудня до ве­ чора – друга половина. 8 лютого – напівхлібниці. З ними пов’язували перелом зими, тому казали: «Який день, така й весна». 9 лютого – Апполонії. Цей день нагадує нам про Міжнародний день стоматолога. І на те є вагомі причи­ ни, серед яких перша – дуже привабливий образ Апполонії, що дійшов до нас крізь століття. Апполонія – донька видатного олек­ сандрійського чиновника, яка повірила в Христа. На думку переслідувачів християн, вона стала поганим прикладом для спів­ громадян, які мали додержуватися багато­ божжя і вірити в божественне походження імператора. Апполонію піддали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися християнства. Коли во­ на відмовилася, її схопили, спочатку вирва­ ли всі зуби і погрожували спалити живцем. Апполонія залишилася сама собою і перед смертю. Вона попросила її розв’язати, щоб могла стати на коліна і виконати вимоги натовпу. Коли ж її розв’язали, вона сама кинулася у вогонь. Це сталося 9 лютого 249 року. Страждання і християнський подвиг так вразили її сучасників та нащадків, що виник­ ла легенда. Мовляв, варто лише вимовити ім’я Апполонії – і зубний біль вгамується. В 300 році Апполонія була канонізована як свята мучениця. 10 лютого – Юхима. Юхим вітер приніс на сире літо. 12 лютого – Трьох Святих. Цього дня не можна прясти, аби протя­ гом року не було наривів. 14 лютого – День святого Валентина. Як свято закоханих, воно відзначається з XIII ст. У країнах СНД – з початку 1990-x років. Про життя реального християнина Ва­ лентина майже нічого не відомо. Факти трагічної біографії випливають із супереч­ них одна одній легенд. Сьогодні День свя­ того Валентина вийшов далеко за межі суто

католицького трактування і став одним із най­масовіших, найулюбленіших у багатьох народів торжеством. Усіх непересічних вчинків, до яких вда­ валися серйозні люди в День св. Валентина, перелічити неможливо. Що там листівки у вигляді сердечок, цукерки, парфуми, коштов­ ності! Класичною емблемою Валентинoвого дня вважають червоні троянди, які, відпо­ відно до античної легенди, з’явилися завдя­ ки грецькій богині кохання та краси Афро­ діти. Вона, поспішаючи до свого коханого Адоніса, наступила на кущ білих троянд, і її божественна кров перефарбувала їх у червоний. 15 лютого – Стрітення Господнє. Цей день іще називали «зимобором» – зима з літом бореться, або зима з весною зустрічається. На честь цього Стрітення освячували воду й свічки. В давнину стрі­ тенською водою кропили чумацькі вози і волів, які вирушали в далеку й небезпечну путь. Цю воду вважали також цілющою від хвороб і навіть від пристріту. А свічки три­ мали в господі й запалювали під час грози, щоб не згоріла хата «від грому». Запалювали їх і на Стрітення, щоб мороз не пошкодив яблунь, а повінь не зашкодила посівам. Господарі цього дня особливо ретельно стежили за погодою. Якщо надвечір потеп­ лішало, це означатиме, що літо перемогло зиму і температура поступово підвищува­ тиметься. Говорили також: якщо на Стрі­ тення півень нап’ється води, то хлібороб набереться біди, бо зима буде ще довго. Інші прикмети: уранці йде сніг – на вро­ жай пшениці, а вітряно – добре вродять яблука і груші. 19 лютого – Вукола. Саме цієї пори в селянських господар­ ствах народжувалися телята, ягнята, інша живність. На Вукола господарі обкурювали чебрецем («богородицькою травою») хліви і стайні, щоб добре ріс молодняк, а молоко корів було смачним. 20 лютого – Парфенія. 24 лютого – Власа. У давнину Власа ототожнювали зі сло­ в’янським богом Волосом, або Велесом, по­ кровителем скотарства, охоронцем селян­

Зі скарбів народної мудрості T У лютому сонце вже на літо, а зима – ще на мороз.

T Лютий – місяць вітрів і кривих шляхів.

T Коли галки здіймають несамовитий галас, буде відлига.

T Голуби воркують – тепло віщують. T Ясний місяць – до холоднечі, а круторогий – на мороз.

T Якщо сніг гне гілля, врожай буде рясний.

T Глибокий сніг узимку – на дощове літо.

ської худоби. Тому цей день ще називали коров’ячим святом. До цього дня господині пекли смачний, духмяний хліб, освячували його в церкві, а потім щедро пригощали ним корівок і телиць. Хотілося б нагадати землякам, як шаноб­ ливо, щиро й тепло ставилися в старовину люди до своїх предків. Колись, крім проводів, були ще поминальні п’ятниці: зимова, весняна, літня й осіння. На ці дні не призначали весіль, не влаштовували розваг. Боронь Боже! Люди поминали своїх предків. Зимова випадала в п’ятницю на дру­ гому тижні перед Великим постом. До цього дня готували обрядову страву «коливо», та­ ку ж, як і на поминки. Це була кутя, варена зі звичайного зерна і заправлена медом та узваром. Надвечір збиралася у затишній теп­ лій батьківській хаті велика і дружна родина на поминальну вечерю, згадували за столом теплим, добрим словом поіменно всіх помер­ лих, молилися за спасіння їхніх душ.

27 лютого – Мелатія. Погожий день – літо буде гарне, але мо­ рози триватимуть. 28 лютого – Масляна. Походить від старовинного язичниць­ кого свята проводів зими, що збереглося й після прийняття християнства. Це, перш за все, багато ситної їжі, тому немає нічо­ го дивного в тому, що цього дня ласували різноманітними стравами, не відмовляючи собі ні в чому. Головна страва на Масляну, як відомо, млинці, які печуть кожного дня з понеділка. Також Масляна відома всена­ родними гуляннями: танцями, співами, ка­ таннями на санчатах, спорудженням мас­ ляного опудала, вогнищами тощо. Триває Масляна тиждень.

Підготував Сергій ГАЙДУК Фото Віктора КОШМАЛА

http://dponline.cn.ua


cmyk

6

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок

З о ста н ні Х П ові Д о М л е н Ь

Жительці Дібровного з сусідом не пощастило

П

равду кажуть, що з добрими сусідами і жити легше. Інша річ, коли сусіди не те що не бажають товаришувати, а й див­ ляться, де що погано лежить. Жительці Ді­ бровного Городнянського району з сусідом якраз не пощастило, бо той накинув оком на помешкання господині, в якому та не прожи­ ває. І, мабуть, подумав: гулять так гулять. Бо коли зламав двері і потрапив усередину, очі розбіглися від усього, що можна було поцупи­ ти. Виніс два холодильники, газовий баллон і три листи скла, тумбочку і навіть віконну раму та двері. Міліціонери затримали зловмисника. Той у скоєному зізнався, але встиг усе розпро­ дати. Тепер правоохоронці встановлюють, де викрадене майно.

ПраВоПорядок ПраВоПорядок Бл ЮЗнірство

Чоловік зґвалтував двох доньок своєї співмешканки В Городнянському районі спів­ мешканець однієї жінки зґвал­ тував її доньок, 12­ти та 15­ти років. Про це розповів начальник управління карного розшуку уМвсу в Чернігівській області Максим гончар. Наразі чоловік

Контейнер для сміття муляв очі

К

оли вже крадуть двері і віконні рами, то важко здивуватися тому, що сталося в Коропі. Там увечері на вулиці Горького хтось поцупив металевого контейнера для сміття, що є на балансі Коропської селищної ради. Міліціонери встановили: крадіжку скоїв місцевий житель, який живе неподалік. Каже, що контейнер муляв йому очі. І взагалі, така гарна річ у господарстві завжди згодиться. От і не втримався.

Викладач встановив таксу – 150 гривень за екзамен

В

одному з міст Чер­ нігівщи­ ни міліція за­ тримала чо­ ловіка, який у нав чальному закладі вима­ гав зі студен­ тів хабара. Ви­ кладач встано­ вив своєрідну таксу, мовляв, хочете скласти іспит з історії України без проблем – з кожного студента по 150 гривень, з групи відповідно – 3600. Але нинішні студенти вже не ті, що були ра­ ніше, вони вирішили покарати викладача і повідомили правоохоронцям про вимагання хабара. У науковця вилучено 3600 гривень, вину свою визнає. Міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримі­ нального кодексу України.

Переслідували лося на снігоходах…

Щ

е одна подія с та ла ­ ся в Менсько­ му районі. Там браконьєри, які пересува­ лися на сні­ гоходах, вби­ ли трирічно­ го лося. Пора­ нена тварина спр о бу в а ла тікати, але, не дійшовши до села Слобідка близько кілометра, померла на полі. Коли браконьєрів помітив начальник Менського товариства мисливців та рибалок, ті скочили на снігоходи і зникли з місця події в напрям­ ку Сосницького району. Під час огляду місця події було виявлено два відстріляні набої від гладкоствольної мисливської рушниці 16 ка­ лібру та сліди, залишені снігоходом, яким пе­ ресувалися браконьєри. Наразі триває пере­ вірка, яка має встановити осіб, що вчинили правопорушення. http://dponline.cn.ua

http://dponline.cn.ua

перебуває у слідчому ізоляторі, у скоєному зізнався. Йому загрожує від 10­ти до 15­ти років позбавлен­ ня волі.

Жінка сама виховувала шістьох дітей, двоє з них уже повнолітні та мають власні сім’ї. Разом з матір’ю та її співмешканцем у двокімнатній хатині проживає четверо неповно­ літніх: сімнадцятирічний хлопчик і три дівчинки. Як розповів директор Городнянського центру соціальних служб, за результатами медичного обстеження злочинець ґвалтував лише старших: семикласницю та дев’ятикласницю. Остання на шосто­ му місяці вагітності. Неофіційно со­ ціальні працівники припускають, що статевий зв’язок п’ятнадцятирічної дівчини з двадцятидев’ятирічним співмешканцем її матері, можливо, був за згодою. Тетяна Висоцька – директор Городнянського центру соціальних служб: – Мама цих дітей жінка огрядна, часто хворіє, ніде не працює. Від свого співмешканця вона старша на десять років. Може, й не догледіла, або не надто і придивлялася. Цю сім’ю в 2006-му році ми поставили на облік, щойно вони переїхали на нинішнє міс-

це проживання. Спочатку родина жила дуже бідно, навіть діти до школи не ходили, бо вдягнути не було чого. Потім вони стали отримувати 950 гривень щомісяця на дітей. Співмешканець ходив на вільно найману роботу, алкоголем не зловживав. Сім’я поступово стала налагоджувати свої справи, і через півроку ми зняли їх з обліку. Коли дізналися про цю історію, були шоковані. У Городнянському центрі соціаль­ них служб розповідають, що з дівчат­ ками проведено психологічну бесіду. П’ятнадцятирічна майбутня мама зби­ рається народжувати. Соціальні пра­ цівники запропонували їй після по­ логів переїхати в Чернігівський центр матері й дитини. Та дівчина відмови­ лась. Мовляв, виховувати дитину бу­ дуть усі разом. Дев’ятий клас дівчині доведеться закінчувати екстерном, а загальноосвітня розташована у сусід­ ньому селі. Тож навчатися в 10­му та 11­му класах вона зможе за умови, що дитину доглядатиме її мати. Марічка СМІЯН

П о га р я Ч и Х с л і Д а Х

А гроші були несправжніми!

Д

о чергової частини Менського РВ УМВСУ надійшло повідомлен­ ня, що у крамниці села Гусавка невідомий намагався розраху­ ватися фальшивою купюрою номіна­ лом 50 гривень. На місце події одразу виїхала слідчо­оперативна група. Було встановлено, що того дня 22­річний житель Березного приїхав з друзями у Гусавку відпочити. У крамниці хлоп­ чина попросив продати йому пачку

цигарок, за які простягнув продавчині 50 гривень. Купюра видалася їй підо­ зрілою, бо навіть неозброєним оком було видно, що гроші несправжні. По­ мітивши, що жінка щось запідозрила, молодик швиденько сів до автівки і зник. Міліціонери дуже скоро затрима­ ли автомобіль і «фальшивого» покуп­ ця. Він пояснив, що купюру отримав від невідомих осіб, котрих підвозив до села у сусідньому районі.

К р и М і н а л Ь н і га с т р о л і

Лиходій похазяйнував навіть у сільраді

У

Богданівці Прилуцького району невідомий зірвав навісний за­ мок на дверях сільського будин­ ку культури, викрав підсилювач, комплект акустики та DVD­плеєр. А в Товкачівці того ж району він про­ ник до приміщення фельдшерського пункту, звідки викрав велосипеда. По­ хазяйнував він і в сільраді. Оперативники вже затримали кра­ дія. Це 39­річний житель Чернігова, який влаштував собі кримінальні га­

стролі південними районами області. Нині правоохоронці перевіряють його на причетність до скоєння інших зло­ чинів, і не лише на Прилуччині, а й у сусідніх районах. Зокрема, в Мартинівці Ічнянського району невідомий викрав з місцево­ го будинку культури духові музичні інструменти: бас­гітару та скрипку. І хоча їх балансова вартість становить близько 3200 гривень, насправді вони коштують набагато дорожче. Навряд

чи місцевий бюджет виділить кошти, щоб придбати нові інструменти. Тож сільський оркестр залишиться тільки приємною згадкою в пам’яті людей старшого покоління. Місцева міліція аналізує інформацію про аналогічні злочини, скоєні в Прилуцькому райо­ ні. Можливо, до крадіжки причетний молодик, якого затримали в Прилу­ ках. Поки що міліціонери шукають негідників, які, ймовірно, спробують перепродати викрадене.

реЙ Д

Затримано юнака з мисливською незареєстрованою зброєю

М

іліція провела кількаденні рейди районами об­ ласті, щоб викрити факти незаконного полюван­ ня. У рейді взяли участь і бійці «Беркута», які надавали практичну допомогу у проведенні за­ ходів, організованих задля викриття порушень у сфері користування державним мисливським фондом. Спіль­ но з єгерською службою дочірнього підприємства «То­ вариства шанувальників природи» Козелецького району на території цього, Бобровицького та Носівського райо­ нів вжито профілактичних заходів. Так, біля села Сели­ ще Носівського району затримано 18­річного жителя

Мрина, який перебував в угіддях з мисливською рушни­ цею. При собі мав 10 набоїв, мисливський ніж, бінокль та ліхтарик, хоча не мав відповідних документів на пра­ во носіння та зберігання зброї. Хлопця було доставлено до Носівського райвідділу внутрішніх справ, наразі три­ ває перевірка.

Підготував Назар ПОЛІЩУК


№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок http://dponline.cn.ua с и т Уа Ц і я

С

В Чернігові хочуть зареєструвати всіх собак.

Далі візьмуться й за котів?

есія міської ради планує роз­ глянути новий проект, ініційо­ ваний управлінням житлово­ комунального господарства. На засіданні виконавчого комітету начальник управління Вадим Антошин планує запропонувати… рахувати тва­ рин, як домашніх так і безхатченків. Якщо депутати проголосують за таку пропозицію, то до правил благоустрою внесуть ще й обов’язкову реєстрацію, згідно з якою свого песика чи котика обов’язково потрібно буде реєструва­ ти. За проектом ця послуга коштува­ тиме від 40 до 250 гривень. Платити чиновники пропонують і за першу ре­ єстрацію, і щороку перереєстровувати також за гроші, однак сума залежатиме від мінімального доходу та від стану тварини. Стерилізованого пса можна перереєструвати за найменшою вар­ тістю. Комунальники видаватимуть власникам тварини паспорти і бірки з адресою та кличкою собаки. Якщо господар загубить свого вихованця, то зможе повернути його, сплативши попередньо штраф за неналежний до­ гляд за твариною. Сума штрафу коли­ ватиметься від 300 і аж до 1700 гри­ вень. Комунальники відновлять службу відлову тварин і якщо нашийник буде без бірки, таку тварину класифікува­ тимуть як бездомну. – Бували випадки, коли нашим спеціалістам не давали відловлювати собак на території деяких підприємств та автокооперативів, – розповів начальник управління Жкг міської ради вадим анТоШин. – Нам розказували, що власники гаражів годують та доглядають за цими собаками. У такому разі ми зможемо запропонувати любителям тварин зареєструвати собаку і відповідати за неї. Умови дотримання тварин пропишемо в правилах благоустрою і будемо контролювати їхнє виконання. Додам, що буде стояти питання: або реєстрація, або стерилізація за власний кошт. Якщо діятиме пункт перетримки тварин, то їх потрібно утримувати у відповідних умовах: зробити щеплення, зареєструвати або стерилізувати. Вигулювати собак без намордника в громадських місцях та в місцях скупчення людей заборонено. Перевозити в громадському транспорті також. Заборонятиметься вигулювати тварину особі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Якщо собаки живуть на території закритого об’єкту, то там обов’язково має бути попереджувальна табличка. Головний комунальник міста каже, що лише так можна вирішити проблему безпритульних собак. Однак громадські діячі звинувачують комунальників у жор­ стокому поводженні з тваринами. Днями навіть заяву в міліцію подали. Руда Ліза ззовні схожа на лабрадора. Такі ж висячі вушка і міцний тулуб. Вже вагітною собака приблудилась до бу­ динку по вул. Войкова, 40. У під’їзді дво­ поверхової споруди вона знайшла собі оселю. Люди оздобили Лізі власний ку­ точок. Незабаром вона привела дев’ять цуценят, доглядали і пестили яких усім

7

Зн і М о К іЗ с У П У т н и К а

 Чернігів

NOAA­18

31.01.2011 12:24

гіД р о М е т Ц е н т р П овіД о М л я є

1-го лютого очікується мінлива хмар­ ність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями слабкий туман, на дорогах оже­ ледиця. Вітер північно­західний 5–10 м/сек. Температура повітря –13 ... –1 °C, по Черні­ гову –10 ... –2 °C. 2-го та 3-го лютого – хмарна погода з проясненням, 2­го невеликий сніг, на до­ рогах ожеледиця. Вітер північно­західний 5–10 м/сек. Температура вночі 2­го –4 ... –9 °C, 3­го –7 ... –12 °C, вдень –1 ... –6 °C. П о г о Д а н а с о н Ц і ( Д а н і S O H O)

GOES­14

31.01.2011 01:06

LASCO C2 31.01.2011 10:12

КаленДар

під’їздом. Зго­ дом цуце­ нятам по­ знаходили й господарів. У перші дні нового року з Лізою ли­ шилося троє цуценят. Ві­ кторія розпо­ відає, що їм також знайшли «добрі руки». – Якось увечері я поверталась додому близько десятої години. Та в під’їзді не побачила ні Лізи, ні цуценят, – роз­ повідає вікторія звариЧ. – Наступного дня роз- питала у сусідів, чи не бачив хто, куди вони поділися. Мені розповіли, що кілька днів тому приходили працівники ЖРЕДу №9 і погрожували, що на нас накладуть штраф у розмірі 10 000 гривень за те, що ми підгодовуємо бездомну собаку. Через деякий час вона зникла... Руду Лізу таки знайшли. Побита, бруд­ на, в крові, – вона лежала на снігу за кілька кварталів від будинку. Цуценят біля неї не було. Кволу тварину Вікторія Зварич забрала до себе, виходила, а в міліцію написала заяву, в якій просить розібратися та знайти того, хто скрив­ див живу істоту. – У неї ось за вушком ніяк не загоїться рана, – стурбовано показує Вікторія Зва­ рич. – І ось, на спині, велика, часто кровить. Таке враження начебто її хтось тягнув чимось. А ще вона вся була у чорних

сьогодні сонце зійшло о 7 год. 35 хв., зайде о 16 год. 52 хв. День триватиме 9 годин 16 хвилин. остання чверть 26 січня. Місяць у козерозі. за релігійним календарем сьогодні – пре­ подобного Макарія Великого, єгипетського. Преподобного Макарія, посника Печерського. Преподобного Макарія, диякона Печерського. Блаженного Феодора. Христа ради юродивого, Новгородського. Мучениці євфрасії діви. завтра – преподобного євфимія Великого. Преподобного євфимія, схимника Печерського. Преподобного євфимія Сянженського, Вологод­ ського. Мучеників Інни, Пінни, Римми. Мучеників Васса, євсевія, євтихія і Василіда. День пісний. іменинниками будуть: сьогодні – Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, єфросинія; завтра – Овсій, Юхим, євтихій, Інна, Римма, Захар. Ц и М и Д н я М и н ароД илися

плямах, нібито від чобіт. Я гадаю, що її били ногами. Журналісти «Деснянки вільної» зуст­ ріли чотирилапу Лізу та її тимчасову господиню неподалік власного будинку. Дружньо і весело вони гралися на снігу. Вікторія придбала Лізі нашийник і пово­ док. Каже, знайшла контакти з громад­ ською організацією «Зоошанс». Триває слідство, в результаті якого бу­ де з’ясовано, чи є склад злочину. – Поки що ми не можемо говорити про порушення Кримінальної справи, адже слідство не з’ясувало, чи причетна до побиття собаки людина, – розповіла прессекретар міського відділу міліції наталія ЧовПило. – Куди поділися цуценята, також з’ясовуємо. Однак, якщо факт підтвердиться, то зловмиснику загрожує покарання відповідно до 299 статті Кримінального кодексу України про жорстоке поводження з тваринами. Марічка СМІЯН

Український поет євген Маланюк (1897); кіноактор кларк 01.02 гейбл американський (1901); український артист бале­ ту вадим Писарєв (1965). Український письменник євген гребінка (1812); український письменник, 02.02 перекладач (загинув у сталінських таборах) валеріан Підмогильний (1901). н е с П р и я тл и ві Д ні У л Ю т о М У

11, 15, 18, 20, 28

ПосМіХ нітЬся

Лікар питає діда: – Ви справді краще чуєте з новим слуховим апаратом, що я виписав? – Так, я вже 3 рази заповіт переписав!    На черговому конкурсі краси в Об’єднаних Арабських еміратах знову перемогло щось, за­ мотане в ганчірку. http://dponline.cn.ua


cmyk

8

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок

оСТання оСТання СТорІнка СТорІнка

http://dponline.cn.ua

Ю віл е Й

120-річчя з дня народження Павла Тичини відзначили на належному рівні зі столичними гостями

27 січня у мальовничому селі Піски Бобровицького району, на малій батьківщині видатного поета, вченого, публіциста, перекладача, державного і громадського діяча Павла Тичини, з нагоди відзначення 120-річчя від дня його народження, відбулися урочистості.

З

гадати життя і творчість ве­ личної постаті, яка «соняч­ ними кларнетами» осяйну­ ла весь світ, прибули гості зі столиці: заступник Голови Верховної Ради України Мико­ ла Томенко, депутат ВРУ Валерій

Дубіль, заступник директора ін­ ституту літератури Сергій Галь­ ченко, директор літературно­ меморіального музею­квартири Павла Тичини в Києві Тетяна Сосновська, художник Валерій Франчук та інші. Розпочалося все з покладання квітів до пам’ятника поету та до могил його батьків. Потім сто­ личні гості завітали до садиби Павла Тичини та меморіально­ го музею, де директор осередку Наталія Головко провела екскур­ сію та розповіла про дитинство українського діяча, яке він про­ вів у рідних Пісках, що надихали його на вічномовну поезію.

«Кожного дня переконуюся, що Україна багата творцями. І така людина як Павло Тичина може вільно конкурувати з ві­ домими європейськими діяча­ ми. Бо й досі ми не можемо однозначно трактувати хто він: літературознавець, філософ, лі­ рик, історик чи державний ді­ яч. В одному переконані – він багатогранний. Я задоволений тим, що дітям нині в школах «подають» нового Тичину, якого ми з вами не знали, але яким він був насправді, – наголосив віце­спікер Микола Томенко під час свого виступу на уро­ чистостях. – В Україні, на жаль,

схиляються до двох кольорів – білого і чорного. Та якщо «за­ глянути» в нашу історію і куль­ туру, тут можна побачити цілу райдугу…». З нагоди ювілею поета в йо­ го рідній школі відбулося два майстер­класи з української літератури. Діти разом з учи­ телями прочитали та творчо опрацювали поезії великого земляка. Валерія Дубіля вра­ зили знання, емоційність та бажання вчитися маленьких пісківців. Депутат глибоко пе­ реконаний, що сільська молодь нічим не гірша ніж міська: «Са­ ме такому підростаючому по­

колінню потрібно допомагати. Адже це наше майбутнє. У дітей аж очі сяють, коли вони дізна­ ються про щось нове. Тож ми обов’язково візьмемо це до ува­ ги і працюватимемо над удос­ коналенням сільської освіти», – наголосив депутат. На тичинівських читаннях, що традиційно відбуваються у сіль­ ській школі, яку закінчив видат­ ний уродженець нашого краю, Тетяна Сосновська подарувала гостям з Києва ювілейну мо­ нету номіналом п’ять гривень. Присвячена вона 120­річчю від дня народження Павла Тичини, і продовжить серію «Видатні осо­ бистості України». Також було презентовано ювілейне видання книги поезій «Послав я в небо свою молитву». До речі, на початку люто­ го презентація аудіокнижки та ювілейної подарункової книжки поезій Павла Тичини відбудуть­ ся і в Москві. На думку депутата Верховної Ради України Валерія Дубіля, ми ще довго пізнаватимемо цього митця слова і спрагло припа­ датимемо до його джерела лі­ ричних віршів. «Ми з вами ма­ ємо жити пристрасним патріо­ тизмом, яким дихає кожен твір Павла Тичини і передавати його у спадок своїм дітям та онукам», – резюмував депутат. Наприкінці міжреґіональної конференції «Золотий гомін по­ езії Павла Тичини» Микола То­ менко подарував сільській школі музичний центр, а Валерій Ду­ біль відеопроектор. А шкільну бібліотеку поповнили книжка­ ми та дисками, які допоможуть учням та вчителям удосконалю­ вати свої знання.

л а У ре ат и

Сніжана БОЖОК

Нагороди Національного олімпійського комітету (НОК) отримали Віктор Береговий, Віктор Кошмал та Олена Канавець

П

ереможцями традиційного конкурсу, який що­ річно ось уже десятий рік поспіль проводить НОК серед спортивних журналістів та фото­ кореспондентів, стали і троє представників Чернігівщини. Зокрема, найкращим спортивним журналістом року в конкурсі «Україна олімпійська» визнано віктора берегового, який представляв нашу з вами, дорогі читачі, газету «Деснянка вільна». А до числа переможців ІІІ Всеукраїнського конкурсу спортивної фотографії потрапили віктор коШМал, який також чудово відомий читачам «Деснянки віль­ ної», та олена канавець з Прилук. Віталій АДРУГ

Деснянка вільна

засновник та видавець – Тов «редакція газети «Деснянська правда». Реєстраційне свідоцтво ЧГ № 465­114ПР від 22.04.2010 р. головний редактор лариса Мілова. Перший заступник головного редактора леся коШель. Тел. 678­200. Заступник головного редактора Петро гроМовиЙ. Керівник відділу зв’язків з громадськістю володимир лисенко. Тел. 4­44­42. Відповідальний секретар віталій аДруг. Тел. 4­21­92. Телефони відділів редакції: суспільно­політичних питань: 4­22­71; економіки: 4­45­42; соціальних питань: 4­41­36; гуманітарної сфери: 4­44­12; реклами: 4­40­07. Факс: 4­21­92, 4­40­07. Комп’ютерна верстка та дизайн: олександр боЖок, ганна зевко, світлана кузьМенко. Коректори: альона ШевЧенко, світлана сокол, олена ШереМеТ. Передплатні індекси: триразовий – 49086; триразовий пільговий – 49087 та четверговий випуск – 49088.

адреса редакції: 14000, м. Чернігів, пр­т Перемоги, 62, 3­й поверх. веб-сайт: www.dponline.cn.ua. електронна пошта: despravda@ukr.net. Віддруковано у ВАТ «РВК «Деснянська правда», 14000, м. Чернігів, пр­т Перемоги, 62. Газета виходить тричі на тиждень (вівторок, четвер, субота). Тираж тижня – 27 179. Розповсюджується по передплаті. Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть автори та рекламодавці. позначені матеріали рекламного змісту. Знаком Листування з читачами – тільки на сторінках газети.

Деснянка вільна №197  

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок триразовий – 49086 триразовий пільговий – 49087 четверговий випуск – 49088 у пунктах продажу преси вашого...

Деснянка вільна №197  

№ 13 (197) 1 лютого 2011, вівторок триразовий – 49086 триразовий пільговий – 49087 четверговий випуск – 49088 у пунктах продажу преси вашого...

Advertisement