DOT #3

Page 39

ke Ma

it

su a ja

o l a is

eleita Tampereen ia vohv Jo vuodesta 1992 pienimmäs sä

kivi

talo

ssa

Aitoja Italian makuja viinibaarin tunnelmassa

atu

2,

puh

. (0

3) 2

TAMPEREEN VOHVELIKAHVIL A

14 4 2 2

5 w w w. v

d ät o h v el ik a h v il a . c o m . L öy

m e id

ki

sta

Oj

ak

.

Aito, alkuperäinen

ät m

ac sF

eb

oo

ITALIAN WINE BAR & RESTAURANT

Korusarjat vanhoista hopealusikoista ja -haarukoista ja käytöstä poistetuista suomalaisista kolikoista . Teetä koru omista materiaaleistasi; palkinto- tai perintölusikasta tai kolikosta tärkeällä vuosiluvulla .

W W W. E K O R U . F I

Suvantokatu 9, 33100 TAMPERE puh. (03) 225 5505 | info@piemonte.fi | www.piemonte.fi

LAURASE@KOTIPOSTI.NET

Herkkuja kaikille aisteille

T U O M I O K I R KO N K AT U 2 4 , TA M P E R E • F A C E B O O K . C O M / N A A P U R I TA M P E R E


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.