Page 1

E L Ô Z E T E S

D E N T A L

W O R L D

2 0 0 6

VI. Dental World – 150 kiállító 2006. október 26–27–28. Nemzetközi Fogászati Szakkiállítás és Továbbképzô Konferencia SYMA Rendezvénycsarnok, 1148 Budapest, Dózsa György út 1. A Dental Press ebben az évben immár hatodik alkalommal rendezi meg a Dental World Nemzetközi Fogászati Szakkiállítást és Továbbképzô Konferenciát, ami évek óta a fogászat egyik legnagyobb és legrangosabb szakmai találkozója. A rendezvény fôvédnöke az Egészségügyi Minisztérium, fôtámogatója a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata, fôszponzora pedig a Heraeus. A Today elôzetessel elsôsorban az a célunk, hogy megfelelô tájékoztatást adjunk olvasóinknak arról, hogy ma Magyarországon a legnagyobb alapterületû, legnagyobb kiállítói létszámmal megszervezett rendezvényen a hazai és külföldi gyártók, kereskedôk milyen szakmai újdonságokat, innovációkat, termékakciókat tartanak, illetve mutatnak be a három nap folyamán. A kiállítás helyszíne csak részben változik az eddigiekhez képest, a SYMA rendezvényközpont új, nagy csarnokában kapott helyet az idei rendezvény. A bejárata a korábbi Ifjúság útja helyett a Dózsa György út felôl közelíthetô meg. A 3 csarnokból és egy központi rendezvényfolyosóból álló, belsô étteremmel is rendelkezô épület Közép- és Kelet-Európa legnagyobb rendezvény- és sportközpontja lett a nyár végén befejezôdött 1 éves fejlesztés után. E lapunk következô oldalai fôleg a partnereinktôl kapott információkat tartalmazzák, reméljük, így idôben megismerkedhetnek a kiállító cégekkel, s a mellékelt térkép alapján megtervezhetik látogatásuk útvonalát, és természetesen csak e ren-

dezvényhez kapcsolódó kedvezményes vásárlásaikat is. A kiadványban szereplô termékek, anyagok, a legújabb CAD/CAM fejlesztések (8 nemzetközi cég állítja ki a legújabb fejlesztéseit e témakörben!) egy idôben, egy térben – kizárólag csak a Dental World fogászati szakkiállításon tekinthetôk meg! Ne felejtse, az idei rendezvényen százötven cég mutatja be a szakmának a nóvumait, melyekrôl pontosan tájékozódni, valamint az igen kedvezményes akciókat is kihasználni majd csak a kiállító cégek standjánál lehet! A Dental World továbbképzô konferenciái az idén is igen színvonalas kínálattal várják az érdeklôdôket. A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Szak- és Továbbképzési Titkársága, valamint a Dental Press szervezésében ez évben is rendkívül gazdag programok közül lehet választani. A kreditpontokat is biztosító elôadások, szimpóziumok, gyakorlati továbbképzések, workshopok, élô szájsebészeti mûtétek és egyéb érdekességek, színes események részesei lehetnek azok a fogorvosok, fogtechnikusok, szájhigiénikusok, akik fontosnak tartják a szakma fejlôdésé-

vel való állandó „lépéstartást”, az ismereteik folyamatos bôvítését. A rendezvény mindhárom napja alatt megjelenik a díjmentes Today – a legfrissebb szakmai hírekkel, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek ajánlásával. Természetesen a kiállítók akciós híradásait is érdemes lesz folyamatosan figyelemmel kísérni, hiszen az érdeklôdôk így is informálódhatnak majd a kedvezményes vásárlási lehetôségekrôl. A Dental World idén már két díjmentes, igen igényesen kialakított kávézóval várja a látogatóit! Így igazán kellemes környezetben is lehetôség nyílik szakmai kapcsolatok kialakítására, a meglévôk ápolására, baráti beszélgetésekre, egy kis kikapcsolódásra, felfrissülésre egyaránt. A 2006-os rendezvényünk egyik újdonsága, hogy ezúttal egy új típusú Smart ForFour személygépkocsi kisorsolására is sor kerül. A szerencsés nyertest a Dental World Bónuszkártya akcióban részt vevôk között sorsoljuk majd ki, errôl részletesebben e számunk második oldalán is olvashatnak. Az eddigi gyakorlatunknak megfelelôen – a Dental Press standján – megvásárolhatják legújabb kiadványainkat, szakkönyveinket.

A közeljövôben megjelenô könyvújdonságaink: • Dr. Dombi Csaba: Esztétika a fogászatban. A mû átfogó képet ad az esztétikai fogászat mai állásáról - a direkt fogpótlások teljes körét vizsgálva. • Hajdu Zoltán: Kivehetô fogpótlások címû könyvében bemutatják az elmúlt évek e témakörében megjelent szakmai állásfoglalásokat, a legújabb eredményeket a fogorvos és a fogtechnikus szemszögébôl egyaránt. • Róth Lajos: Rögzített fogpótlások címû kiadványa részletesen foglalkozik a fémkerámiai hidaktól a galvántechnológián át a legmodernebb anyagok, rendszerek ismertetésével. A szervezôk nevében is remélem, hogy 2006ban szintén találkozunk a Dental World-ön, és bízom abban, hogy idén is megelégedéssel távoznak majd a rendezvényeinkrôl!

Laczkó Tamás fôszervezô


Ismét autósorsolás a Dental World kiállításon! Ki vehet részt a sorsoláson? Minden fogorvos, fogtechnikus, valamint szájhigiénikus látogató, aki legalább 20 000 Ft értékben vásárolt egy, az akcióban részt vevô kiállítónál, és leadja a Dental World Bónuszkártyáját a Dental Press standjánál (D 427)!

Mit kell tudni a Dental World Bónuszkártyáról? • A Bónuszkártya-akcióban részt vevô kiállítóknál minden levásárolt 20 000 Ft-ért a vásárló egy-egy Dental World Bónuszkártyát kap! A kártya csak kifizetett vagy leelôlegezett termék vásárlásakor kérhetô. • Ezt a kártyát a vevônek ki kell töltenie nevével és adataival, majd a sorsolást megelôzôen le kell adnia a Dental Press standjánál (D 427) legkésôbb 2006. október 28-án 14 óra 30 percig! • Minél több kártyával rendelkezik valaki, annál nagyobb eséllyel indul az autósorsoláson! • Kérjük, figyelje, hogy mely cégek vesznek részt az akcióban, és amikor ezen cégeknél vásárol, kérje el a Bónuszkártyát! Gyûjtsön össze minél több Bónuszkártyát, és legyen Ön a szerencsés nyertes! A részvételi feltételek olvashatóak a www.dentalworld.hu internetes oldalon, valamint kifüggesztjük a sorsolás helyszínén is. A Smart típusú gépkocsi kisorsolására szombaton, október 28-án délután 14 óra 30 perckor kerül sor, közjegyzô jelenlétében.

Figyelje az ilyen matricával ellátott standokat, és vásároljon ezeken a helyeken minimum 20 000 Ft értékben!

Éljen Ön is e kiváló lehetôséggel! Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 www.dental.hu, www.dentalworld.hu


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

3

Fogfehérítés, a legdivatosabb fogászati eljárás A mai modern fogorvoslás egyik célja a minél tökéletesebb esztétika elérése, azaz a ragyogó, fehér mosoly helyreállítása. Ezt a célt szolgálja azon eljárás, amelyet fogfehérítésnek neveznek. A legtöbb esetben elfelejtik a szakírók hangsúlyozni a fogfehérítés pszichés vonatkozásait. Ez az eljárás nem csupán egy esztétikai beavatkozás, több annál. Hajlamosak azt gondolni néhányan, hogy a professzionális fogfecsupán egy újabb hérítés „menedzserhóbort”, amely az Egyesült Államokból gyûrûzik be az öreg kontinensre, és az esztétika mindenekfeletti hatalmát sulykolja belénk. Ámde nem szabad oly könnyen túlsiklani azon a tényen, hogy komoly pszichés eredetû szorongásokat lehet orvosolni egyszerû és gyors eljárásokkal. A fogfehérítés traumamentes integrációt biztosít a páciensek számára. Sikerélményt biztosít, és ezáltal az önértékelési hiánytünet is enyhül. Nem szabad abba a hibába esnünk, hogy csupán önmagában, a fogakra szûkítve vizsgáljuk ezt a kérdést. A személyiség egészét kell górcsô alá vennünk minden egyes esztétikai beavatkozásnál. Meggyôzôdésem, hogy az olyan emberek, akik indokolt esetben átesnek hasonló eljáráson, sokkal inkább képesek nyitott interakciókra, szélesebb spektrumban tudnak kommunikálni, önfeledtebben fognak mosolyogni, és felszabadul rengeteg tudatos és tudatalatti mentális gátlásuk. Így sikeresebbek és boldogabbak lesznek, nem is beszélve arról, hogy hatványozottabban odafigyelnek a késôbbiekben a szájhigiéniájukra, és gyakrabban ellátogatnak a fogorvosukhoz rutin szûrôvizsgálatra. Fogaink az évek során elszínezôdnek, sárgulnak. Ennek okai az elfogyasztott ételek, italok pigmentanyagaiban keresendôk. Ezek az anyagok lerakódnak a zománcban, dentinben is. Ilyen erôs színanyagot tartalmazó

ételek, italok például a kávé, a fekete teák, a vörösbor, a ketchup. A fogak szempontjából is kedvezôtlen a dohányfüst, amelybôl a különbözô kátrányszármazékok a fogakba lerakódva megszínezik, elcsúnyítják a dohányosok fogait. A foglepedékben elôforduló chromogen baktériumok is okozhatnak többnyire a fogak cervicalis felszínein elszínezôdéseket. Az elôbbiekben felsorolt leggyakoribb elszínezôdéseket exogén eredetû pigmentek okozzák. A fogak ilyen szerzett elszínezôdését, megfelelô tisztítás után, fogfehérítô eljárással, látványosan lehet orvosolni. A gyökérkezelt vagy az elhalt fogak is elszínezôdnek, jóval sötétebbekké válnak szomszédos társaiknál. Ezeknél a fogaknál belülrôl, a pulpakamra felôl felszabaduló fehérjék bomlástermékei színezik el a dentint is. Elôfordulhat, hogy sajnos már gyermekkorban a frissen elôbújt fogakon is tapasztalhatunk elszínezôdéseket, foltokat. Ezek a legnehezebben korrigálható lerakódások. Az elszínezôdések még a fogak áttörése elôtt, a fogak fejlôdésének, érésének során épülnek be annak szerkezetébe. Ennek okozói lehetnek különbözô gyógyszerek, vagy a túlzott mennyiségben a szervezetbe kerülô ásványi anyagok. Ilyen antibiotikum a tetraciklin, amit se várandós anyák, se 12 év alatti gyermekek ne szedjenek, mivel beépül a növôfélben lévô csontokba és fogakba is. Ez a szer az oka a kékes-barnás, úgynevezett tetraciklin-pigmentációnak, amely elszínezôdés UV-fény hatására zöldesen fluoreszkál. A zománc krétafehéres foltjai pedig a túlzott fluorid bevitelétôl is származhatnak. Mit kell tenni, hogy a pácienseink fogai fehérebbek legyenek? A szükséges fogkô-eltávolítással, tisztítással, polírozással a felületi elszínezôdések jelentôs része eltávolítható. Az elvégzett tisztítás után – amit féléves fogászati kontrollok alkalmával célszerû elvégezni – a felszínes lerakódástól megszabadult fogak már világosabbá válhatnak. Ezt az állapotot kell jó szájhigiéniával, azaz megfelelô fog-

mosási, fogtisztítási technikával már otthon fenntartani a pácienseknek. Ha még világosabb fogakat szeretnénk, erre is van lehetôség. A mélyebb elszínezôdések „eltüntetésére”, a fogak fehérítésére többféle megoldás áll rendelkezésre: drogériákból beszerezhetô eszközök, professzionális otthoni, illetve rendelôi fogfehérítô eljárás. Már kaphatók a drogériákban olyan eszközök, amelyek gyártójuk szerint otthoni fogfehérítésre alkalmasak. Ezeknek a szereknek a veszélyérôl tájékoztatni kell a pácienseket, mert egy részük nem csupán alkalmatlan, de veszélyes is lehet a fogakra és a környezô lágyszövetekre is, így okozhatnak például ínyfelmaródást, gyakran pedig egyenetlenül, foltosra fehérítik a fogakat. Nem beszélve arról, hogy minden fogfehérítô módszer csak megfelelô állapotú fogazat esetén használható. Itt jegyezném meg, hogy a szebb mosolyra vágyóknak meg kell érteniük, hogy a fogfehérítô eljárás egy rendkívül látványos kozmetikai végeredményt adó procedúra, ami nem alkalmazható szúvas, lepedékes fogú, fogköves, fogágybetegségben szenvedô pácienseknél. A fogfehérítô kezelés elôtt a szuvas fogakat el kell látni, a rosszul záró töméseket, koronákat ki kell cserélni, a fogkövet el kell távolítani, a

fogágy gyulladását meg kell szüntetni, és – ami, a késôbbiekben is nagyon fontos – jó szájápolást, szájhigiéniát meg kell tanulniuk, fenn kell tartaniuk a pácienseknek. Felmerül a kérdés, ha ki kell cserélni a különbözô fogmûveket, hogyan határozzuk meg a fogszínt elôre? Itt a megoldást a fogfehérítés idejére készített provizórikus koronák, ideiglenes koronák, tömések adják. A fogfehérítô kezelések befejezte után tíz-, tizennégy napot célszerû várakozni. Ennek egyik oka, hogy az adhezív technika nem alkalmazható, míg a hidrogén-peroxid nem eliminálódik, a másik ok pedig az, hogy a fogak színe addigra már nem változik. A professzionális eljárások közül az egyik legmodernebb és leghatásosabb eljárás a fogorvosi rendelôben alkalmazható amerikai ZOOM szisztéma. A Zoom az angol szlengben rendkívüli gyorsaságot jelöli. Az eljárással 7-8 árnyalatnyi világosodást lehet elérni, csupán egy óra leforgása alatt. Nem csoda, hogy az Egyesült Államokban – ahol az egészséges fehér fogazat az egészség és a jólét szimbóluma – nagyon elterjedt eljárássá vált az utóbbi négy évben. (Egyebek közt Brad Pitt, Julia Roberts, Jennifer Aniston fogait tették szebbé ezzel a szisztémával.)

Európában és hazánkban is elérhetô ez az eljárás, amelynek lényege, hogy egy 25%-os hidrogén-peroxid gél kerül a fogakra, amit egy speciális HALID típusú plazmaíves lámpa fényével világítunk meg. A lámpa energiája aktiválja a fogfehérítô zselét, amelynek szabad oxigénje kioldja a fogak mélyebb szöveteiben lerakódott pigmenteket, amelyek így visszanyerik fehérségüket. Ez a fogfehérítô eljárás teljesen biztonságos, és nem okoz semmiféle káros morfológiai változást a fogak struktúrájában. A VaLiD Kft. 2000 óta hivatalos magyarországi képviselete a Discus Dental, a Zoom lámpa, a Day White és a Nite White fogfehérítô rendszerek kifejlesztôjének. Ez idô alatt mind a sínes, mind a lámpás eljárás alapanyagait és eszközeit folyamatosan fejlesztette a Discus Dental, hogy partnereink a lehetô legjobb eredményeket érjék el pácienseiknél a legkisebb diszkomfortérzet mellett. Ezen fejlesztési eljárás eredményeként mind a Day White, mint a Nite White fog-

fehérítô zselé speciális ásványisóadalékot kapott, mely növeli a hatékonyságot és csökkenti az érzékenységet. Ugyanezen fejlesztési folyamat eredménye a világon elsôként megjelent második generációs fogfehérítô lámpa, a ZOOM2. A ZOOM2 lámpa 35%-kal növelte az egyébként is klinikai tesztekkel alátámasztott – legsikeresebb eljárás hatékonyságát, úgy, hogy 60%-kal csökkentette a kezelés után fellépô érzékenységet. Folytatás a 4. oldalon.

C sta 304 nd

Pajzsmirigyvédôs ólomkötény 24 440 Ft+áfa

MAX 70 HF/DC MC4 második generációs, nagyfrekvenciás, egyenáramú röntgenkészülék n könnyen mozgatható, dupla pantográf kar n 30 %-kal rövidebb exponálási idô

Ólomkötény panorámaröntgenhez 57 990 Ft+áfa

n minimális röntgendózis n minden bekapcsolásnál öntesztet végez n könnyen programozható n digitalizálóval kiegészíthetô

Akciós ár: 599 000 Ft+áfa 1025 Budapest, Szépvölgyi út 52. Tel.: 325-7129 • Tel./fax.: 325-7220 E-mail: herbodent@mail.datanet.hu www.herbodent.hu Mobil: 30/203-6957

ISO 9001 minôsítés Magyarországi kizárólagos képviselet


4

DENTAL WORLD 2006

Fogfehérítés.... Folytatás a 3. oldalról. Az eljárás háromszor 15 perc hosszúságú fehérítôciklust jelent, illetve negyedórás elôkészítést. Az elôkészítés során megfelelô izolációt készítünk, amely biztosítja, hogy a fogfehérítô anyag ne érintkezhessen a lágyrészekkel, illetve a lámpa fénye csak a fogakat érje. Miután felkerült az izoláció, és elindult a folyamat, már csak várni kell az eredményt, ami már a második ciklus végére rendkívül meggyôzô. A fehérítés elôtt fontos tisztázni, mennyire világos színt szeretnénk elérni, mert

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

lehet, hogy már a második 15 perc után be is fejezôdhet a kezelés. Fontos tudni, hogy a szájban lévô pótlások, koronák, tömések, inlayk nem reagálnak a kezelésre, tehát ezek megtartják a fehérítés elôtti színüket, ami miatt késôbb cserére szorulhatnak. A kezelés utáni 48 órában nem szabad erôsen pigmentáló ételeket és italokat fogyasztani. Az elért fogszín akár évtizedekig megtartható, csupán fenntartó kezelésekre lehet szükség a késôbbiekben. A kezelés során tapasztalható fognyaki érzékenységhez hasonló kellemetlenségért a fogak reverzíbilis dehidratá-

ciója (de nem demineralizációja) okolható, amely folyamat során a dentintubulusokban folyadékáramlás indul meg. Ugyanez az érzékenység tapasztalható az eljárást követô elsô 24 órában a fogak rehidratációja során. Az elôbb említett érzékenységrôl a páciensek 40%-a számolt be. A ZOOM kezelésre csupán egyszer van szükség, az elért eredmény fenntartásában az otthoni sínes fogfehérítô eljárás tökéletesen alkalmas. Az otthoni fogfehérítéshez elegendô egy alginátlenyomat alapján készített minta, amire egy mélyhúzott

Személyazonosító a fogakban Egy személyazonosító igazolvány, amit nem felejthet otthon és nem veszíthet el, csak akkor, ha kiesik a foga. Kutatóknak sikerült egy olyan személyazonosító chipet ültetni a fogba, amely részletes személyes információk tárolására képes. A kutatók szerint a fogba ültetett chip különösen az igazságügyi orvosszakértôk számára lesz majd hasznos természeti katasztrófát vagy terrortámadást követôen az áldozatok azonosításakor. Azt állítják, hogy a chip sok elônnyel rendelkezik, az egyszerû személyazonosító igazolványokkal szemben. „Az emberek általában a zsebükbe teszik a személyi igazolványukat, mi pedig a fogukba helyezzük” – mondta Patrick Thevissen, a Leuveni Katolikus Egyetem igazság-orvostani fog-

orvos szakértôje Belgiumban. A személyazonosító chip tárolni tudja a személy nevét, születési dátumát, állampolgárságát, nemét, országos személyazonosító számát, mely adatok az elhalálozást követôen leolvashatók. Az ötlet hátterében a katasztrófák áldozatainak fogazati státusza alapján történô azonosításával járó nehézségek és költségek állnak. Például az ázsiai szökôár-katasztrófa áldozatainak azonosítása is döntô mértékben az igazságügyi fogorvosszakértôk feladata volt. A mûvelet azonban rengeteg idôt vett igénybe, különösen, amikor a fogak is nagymértékben károsodtak, vagy akiknél nem álltak rendelkezésre a fogazati státuszt rögzítô adatok. Dr. Thevissen és kollégái az Amerikai Igazságügyi Szakértôk Akadémiájának találkozóján, Seattle-ben elmondták, hogy egy olyan elektronikus azonosító „kártyát” alkalmaznak,

amilyet az állatorvosok rutinszerûen fecskendeznek be állatok testébe. Hasonló rádiófrekvenciával rendelkezô azonosító jeleket használnak a kiskereskedôk is az árukészlet nyomon követésére. A rizsszem méretû azonosító chip egy elektronikus jelzô által surádióimpulzus gárzott energiáját használja a kód kibocsátására, amit aztán rögzíteni lehet. Lehetôség van arra, hogy ezt a kódot egy adatbázishoz csatlakoztassuk, mely a személy adataira vonatkozó további információkat tartalmazza, vagy pedig Thevissen javaslata szerint járunk el, és egyszerûen közvetlenül töltjük le az információkat a chiprôl. Guy Poelman, a kutatócsoport munkatársa részletesen is vizsgálta a rádiófrek-

sínt készítünk. Ez egy rugalmas anyagú, a fogakra pontosan illeszkedô eszköz, amelybe otthon kell a zselé állagú fogfehérítô anyagot a páciensnek applikálni. Ezt a sínt kell vagy éjjelre, vagy napközben pár órára felhelyezni. Átlagosan hét-tíz napot vesz igénybe a kezelés, amely idôszak alatt tartózkodni kell a kávétól, teától, vörösbortól, fûszeres, „színes” ételektôl, a dohányzástól. A gyökérkezelt, elhalt fogak a szomszédos fogaknál sötétebbé válhatnak. Lehetôség van ezeknek a fogaknak a fehérítésére is (rendelôben alkalmazott White Speed fogfehérí-

tô géllel, amely 35%-os). Természetesen, ha elhalt fogról van szó, az esztétikai célú fehérítés elôtt megfelelô endodontiai kezelésen kell túlesni. Ezeket a fogakat, ha még koronai részük nem túlságosan gyengült, intrakoronálisan applikált fogfehérítô anyaggal pl.: DAY WHITE-al lehet fehéríteni, akár a ZOOM-kezelés alatt. Fontos, hogy apicalis irányába a fogfehérítô anyag ne diffundálhasson, így a gyökércsatorna nyaki részébôl a gyökértömést érdemes kicserélni üvegionomer tömésre.

venciával rendelkezô azonosító „kártyákat”. Laboratóriumban, egy megfelelôen elôkészített fogba helyezte a chipet úgy, mintha egy tömést készített volna. Bebizonyosodott, hogy a chip ellenállt a normál rágóerônek, és azt követôen is mûködött, hogy 450 ˚Cra felmelegítették, majd lehûtötték. A kutató azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a fog hômérséklet hatására bekövetkezô tágulása és zsugoro-

dása, például forró italok fogyasztásakor problémát okozhat. Dr. Poelman éppen ezért arra törekszik, hogy módosítsa az eredeti konstrukciót, vagyis egy hôszigetelô réteggel lássa el azt. Állítása szerint a chip elônye abban rejlik, hogy a bomlásnak indult holttestek azonosítása is gyorsan elvégezhetô lesz majd vele.

DR. KÖVÉR ANDRÁS

FORRÁS: CHINA DAILY 2006. MÁRC. 1.


6

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

SYMA Sport- és Rendezvényközpont Megnyílt Közép-Kelet-Európa legnagyobb és legkorszerûbb rendezvényhelyszíne, a SYMA Sport- és Rendezvényközpont, melynek tulajdonosa és üzemeltetôje a SYMA+SD Kft. A bruttó 30 000 m2 alapterületû, többfunkciós központ felépülésével új lehetôség nyílik Magyarország számára a hazai és nemzetközi sportesemények, különbözô rendezvények európai színvonalú lebonyolításához.

A Budapesti Olimpiai Központ fejlesztési tervének elsô ütemeként készült el a SYMA Sport- és Rendezvényközpont, mely számos rangos hazai és nemzetközi sportesemény, valamint rendezvény európai színvonalú megrendezésére teremt a fôvárosnak és Magyarországnak lehetôséget. A második ütemben a tervek szerint a Körcsarnok helyén kongresszusi központ kerül kialakításra. A maga nemében egyedülálló többfunkciós létesítmény, szerkezetének és adottságainak köszönhetôen, szinte bármilyen sport- és kulturális rendezvény, kiállítás, koncert, valamint konferencia megvalósításához biztosít teret, így nagymértékben hozzájárul a kerület és a fôváros fejlôdéséhez, kulturális életének felpezsdüléséhez. A bruttó 30 ezer m2 alapterületû Sport- és Rendezvényközpont kialakításának elsô lépcsôje 2000 augusztusában a SYMA Rendezvénycsarnok építése volt. 2006 ôszén két új csarnok társult mellé, melyeket elegáns passzázs köt össze.

Az új nagycsarnok a Dental World 2006 helyszíne A csarnok földszinti alapterülete 8000 m2, a félemelet és az elsô emelet 4-4000 m2, a második szint 3000 m2. Az épület nettó belmagassága 16 méter. A nagycsar nok ban kon fe ren ci a ter mek, valamint kiszolgálóhelyiségek is találhatók, mint pl. doppingellenôrzô, gyúró- és orvosi szoba, ruha tá rak, VIP-pá ho lyok, öl tözôk (mûvészöltözô is) és irodák. A csarnok befogadóképessége 4000 fô, mely igény szerint 10 000 fôig bôvíthetô a fix lelátók mobil lelátókkal történô kiegészítésével. A moz gás sé rül tek aka dály men tes közlekedését a szintek között liftek segítik.

A korábbi SYMA csarnok A korábbi SYMA csarnok alapterülete 5000 m2, belmagassága 8 méter, emeletén 2 konferenciaterem található. A klimatizált és fûthetô könnyûszerkezetes, multifunkcionális épület továbbra is alkalmas sportrendezvények, kiállítások, zenei események lebonyolítására.

„C” csarnok A csarnok földszinti alapterülete 2800 m2, melyet további 1500 m2 egészít ki az emeleten, ahol öttusalôtér, öltözôk és mellékhelyiségek kerültek kialakításra.

A csarnokokat összekötô passzázs Az 1200 m2 alapterületû, 8 méter belmagasságú passzázsban üzlethelyiségek kerülnek kialakításra. A Szoborpark felôli bejáratnál tágas elôcsarnok várja a lá to ga tó kat, eme le tén 200 szem élyes ét te rem mel, mely 300 személyes terasszal bôvíthetô. A látogatók számára a létesítménybe való belépést a csarnokok közötti passzázs két végén lévô fôbejáratok biztosítják, a Dózsa György út és a Stadionok területén emelt Szoborpark felôl egyaránt.

A 2006. szeptember 1-jén átadásra került SYMA Sport- és Rendezvényközpont, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások komplexitása új távlatokat nyit a hazai sport- és kulturális, valamint üzleti élet számára. Az ünnepélyes átadáson a különbözô hivatalok, állami szervezetek, a sport- és az üzleti világ képviselôi jelenlétében a közönséget egy gálamûsorral Jevgenyij Plushenko olimpiai, világ- és Európabajnok mûkorcsolyázó és az EMMY-díjas Edvin Marton, valamint az EURO-Ice jégszínház szórakoztatta.

A Dental World kiállítás helyszíne: SYMA Sport és Rendezvény Csarnok 1148 Budapest, Dózsa György út 1. Fôbejárat a Stadion Szállótól 200 méterre található. Tömegközlekedéssel megközelíthetô: 2-es metró (Stadionok megálló), 1-es villamos (Kerepesi úti megálló), 75-ös trolibusz (Dózsa György út–Stefánia út), 77-es trolibusz (Egressy út–Stefánia út), 80-as trolibusz (Keleti–Stadionok), 130-as busz (Nyírpalota út–Stefánia út) Parkolás: a Stefánia út, az Ifjúság útja és a Dózsa György út által határolt terület, illetve a Sportarénában kedvezményes, ôrzött parkolási lehetôség, hétköznap a P+R parkoló – 06–19 óra között – 180 Ft/nap, hétvégén 1000 Ft/nap.


A sorozat

folytatódik! Vásárolja meg most a 3 új könyvet akcióban! 3¥6500 Ft = 19 500 Ft helyett 15% kedvezménnyel

csak 16 500 Ft-ért! A könyveket a Dental World kiállításon is megvásárolhatja a Dental Press standjánál!

D 427 Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, E-mail: megrendeles@dental.hu Fax: 202-2993 www.dental.hu, www.dentalworld.hu

PRESS


8

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

B.Braun az Ön partnere a fogászatban is…

Hatékonyság és tartósság! Mint minden évben, idén is szeretettel várjuk minden kedves fogorvos látogatónkat, egyre bôvülô fúró- és polírozóeszköz-kínálatunkkal. Turbina gyémántkidolgozóink hatféle durvaságban, több mint száz formában kaphatók. Koronák felvágásához megtalálhatók mind a hagyományos karbid-, mind a szintergyémánt eszközök. EVE polírozóink között található olyan újdonság, mely egy fázisban teszi lehetôvé a polírozás folyamatát. Ezenkívül természetesen minden, a fogászatban használatos anyaghoz kínálunk többfázisú finírozó- és fényesítôgumit. Csiszolókínálatunk újdonsága, hogy termékkatalógusunkba beválogattunk néhány, a laboratóriumban használatos frézert, melyek a rendelôben is megkönnyíthetik a fogorvos munkáját.

I-Bond 02 lényeges tulajdonságai: – Wickers keménység: 180 – Szakítószilárdság: 330 MPa – Öntési hômérséklet: 1420 0C – Tágulási együtthatók: – 25–500 °C 13.9x10-6K-1 – 20–600 °C 14.0x10-6K-1 I-Bond NF lényeges tulajdonságai: – Wickers keménység: 285 – Szakítószilárdság: 550 MPa – Öntési hômérséklet: 1480 0C – Tágulási együtthatók: – 25–500 °C 13.9x10-6K-1 – 20–600 °C 14.0x10-6K-1

Megbízhatóság és tradíció!

A kiállítás ideje alatt minden vásárlónk ajándék beágyazót kap, minimum 1 kg öntôfém vásárlása esetén. Kérjen mintát a Dental Diszkont standján!

A Magyarországon közel 20 éve for gal ma zott Kentz ler Kasch ner Dental termékei a mai napig ötvözik a korszerû minôséget és a gazdaságos felhasználhatóságot. Hazánkban is elôszeretettel alkalmazzák a német gyártó több innovatív termékét a fentiek miatt. Legújabb katalógusunkban összeválogattunk néhányat a legkedveltebbek közül. Akciós orvosi csiszoló- és polírozótermékeink, egyéb orvosi anyagok és eszközök kiárusítása a kiállítás ideje alatt a Dental Diszkont standján. Kérje akciós katalógusunkat! – kesztyûk – fecskendôk – injekciós tûk – cilinderampullás tûk – varróanyagok – szikék

– vérzéscsillapítók – kézfertôtlenítôk – eszközfertôtlenítôk – bôrápoló – tûgyûjtôk

B.Braun Medical Kft. OPM Divízió 1037 Budapes, Montevideó u. 2/c Tel.: 346-9700 Várjuk a szakkiállítás C 325-ös standján!

...mert Ön megérdemli! Cégünk minden „kerámiás kollégának” szeretne a kedvében járni új, saját ecsetkollekciójával. A gondosan válogatott alapanyagokból kézzel készített Kolinsky és hagyományos mûszôr ecseteket Németországban gyártják.

A hagyományok útján...

Egységben az erô! Tovább bôvül az Interdent termékeinek hazai választéka. A kezdetekben viaszaik és segédanyagaik nagy választéka és jó minôsége nyerte el a hazai vásárlók bizalmát. Mára azonban egyre többen választják a cég gipszeit és beágyazóit is rendkívüli pontosságuk és alaktartósságuk miatt. Hídbeágyazójuk a piacon található legfinomabbak közé sorolható, mely alkalmas

már bevált Interdent kerámiafémötvözetek. Hagyományos Ni-es és korszerû Ni-mentes változatban is kaphatók. Ezek után nem hagy kétséget a fém és a beágyazó kompatibilitása. Tágulási együtthatójukra jellemzô, hogy a legtöbb modern kerámiával használható. Mindkét változat nagy szilárdsága ellenére is könnyen megmunkálható.

gyorsbeágyazásos technológiához is. Lemezbeágyazójuk a magasfokú másolóképesség és szilárdság mellett könnyen kiágyazható. Mindkettôre jellemzô a gazdaságos kiszerelés és a kedvezô árfekvés. Az idei ôsz újdonsága, hogy hazánkba is megérkeztek a világszerte

Mint már tizenéve a múltban, a jövôben is figyelmébe ajánljuk a TopDent fogtechnikai termékeinket, E-denta és DFS kidolgozóés polírozóeszközeinket, a különfé le fo gá sza ti öt vö ze te in ket, mint például a Magnum termékcsaládot. Bôvebb információval és különbözô akciókkal szeretettel várjuk látogatóinkat a Dental Diszkont standjánál (C 331) a Dental World kiállítás ideje alatt.


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Ceramage kompozit a SHOFU-tól A SHOFU Dental GmbH sokéves tapasztalat és ismeretanyag birtokában fejlesztette ki a CERAMAGE kompozitot. A Ceramage 73%-ban tartalmaz mikroméretû kerámiapartikulumokat, melyek egy organikus polimer mátrixba vannak beágyazva. A kerámia és a kompozit elônyös tulajdonságainak ötvözete egy olyan fényre kötô „esztétikus” kompozit, melynek használata minden helyzetben indikálható.

Medadmin A Medadmin Kft. elsôsorban az egészségügyben alkalmazott informatikai rendszerek, alkalmazások fejlesztésével és értékesítésével foglalkozik. Az általános számítástechnikai karbantartás és kereskedelem mellett a specializálódásban látták a további fejlôdés útját, és „megmártóztak” a fogászati adminisztráció és a digitális röntgentechnika világában. Céljuk: egyedi szoftverek készítésével hatékonyan megoldani az orvosi és fogorvosi praxisok informatikai, adminisztrációs feladatait és problémáit. Eredményeik több évi kutatási, fejlesztôi munkának, valamint az orvostudomány és a fogorvos szakma együttmûködésének köszönhetô. Évtizedes szoftverfejlesztési múltjukból adódóan, gyorsan és hatékonyan képesek reagálni partnereik igényeire. Egyedi megrendelésû szoftverek fejlesztésekor a konkrét kódolási munkát gondos tervezés elôzi meg, amelynek alapja a megrendelôvel való folyamatos együttmûködés. A tervezési munkát programspecifikáció zárja le, mely tartalmazza a pontos képernyôterveket és a funkciók részletes leírását.

A legfrissebb fejlesztésû DentAdmin 2 fogászati adminisztrációs rendszer teljes körû digitális kép- és röntgenkép-nyilvántartást, grafikus fogstátust, pontos és precíz adminisztrációt magában foglaló, OEP-kompatibilis szoftver, modulrendszerû felépítéssel. Magán- és OEP-finanszírozott praxissal rendelkezô fogorvosoknak és több munkahellyel rendelkezô fogorvosi vállalkozásoknak egyaránt ajánlják. A Dentadmin RTG könnyen kezelhetô, átlátható felhasználói felülettel rendelkezô röntgen- és fényképnyilvántartó rendszer digitális röntgeninterface-szel. Olyan klinikáknak, oktatási intézményeknek, valamint olyan orvosoknak és fogorvosoknak ajánlott, akik nem kívánnak számítógépes adminisztrációs szoftvert használni, de a röntgen- és más fényképeiket mégis számítógépen tárolnák. A rendszereikre való átállást zökkenômentesen megoldják, történjen az papíralapú kartonrendszerbôl vagy más adminisztrációs szoftverbôl. Szervizszakembereik 24 órán belüli kiszállással – szükség esetén azonnal – a helyszínen megoldják az esetleg felmerülô problémákat. Információkért Csík György ügyvezetôhöz fordulhatnak, a 06-30/6110097-es telefonszámon, valamint személyesen a Dental World-on a Medadmin Kft. standján (C 323).

DENTAL WORLD 2006

Ez az anyagösszetétel fokozza a szerkezeti homogenitást, mely optimális fizikai tulajdonságokat és kedvezô esztétikai eredményeket biztosít. A Ceramage természetes színvisszaadó képességéhez kitûnô szilárdság és elaszticitás társul, melynek következtében az anyag a konvencionális esetek ellátásán kívül implantációs restaurációk készítésére is alkalmasnak bizonyul.

9

A Ceramage – szerkezete és összetétele következtében – kiválóan applikálható és formázható, továbbá a fogtechnikus számára a legkisebb anatómiai részletek kialakítását is lehetôvé teszi. Ezáltal a fémmentes inlayk, illetve onlayk is gyorsan és egyszerûen elkészíthetôk. A Ceramage kompozíciós anyagok természetes fényáteresztô képességének és fluoreszcenciájának köszönhetôen az elkészült restaurációkat a páciensek szájában élénk ragyogás jellemzi. Termékeinket megtekintheti B 227-es számú standunkon, ahol munkatársaink készséggel nyújtanak további felvilágosítást.


10

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Új Dental Plus honlap! NobelGuide – gyönyörû fogak azonnal A Dental Plus Kft. dinamikus fejlôdésének köszönhetôen tavaly létrehozta Magyarországon egyedülálló cégközpontját és bemutatótermét, idén pedig jelentôs informatikai beruházással megalkotta a fogászat területén kiemelkedô honlapját. A nyitólap átfogó információt nyújt a céggel kapcsolatos újdonságokról, rendezvényekrôl és akciókról. A termékek kategóriában találhatók a Dental Plus partnercégei, Nobel Biocare, KaVo/Gendex, Melag és a DÜRR által gyártott termékek részletes ismertetôi. A Nobel Biocare oldalán tájékozódhatnak a különbözô implantátumtípusokról, a NobelEsthetics™ protetikai megoldásokról, a Procera® fémmentes kerámia rendszerrôl vagy a legújabb sebészeti módszerrôl a NobelGuide™-ról. A KaVo/Gendex, Melag és DÜRR oldalakon pedig összeállíthat egy komplett rendelôt, amely magában foglalhatja a kezelôegységet a megfelelô felszereltséggel (KaVo), a röntgenberendezéseket (KaVo/ Gendex), a sterilizátort (Melag), valamint a légtechnikát (DÜRR). A termékek részletes és képekkel gazdagon illusztrált ismertetôje segít az eligazodásban és az Önnek legmegfelelôbb berendezés kiválasztásában.

Az innovatív és esztétikus fogászatban évtizedek óta piacvezetô szerepet betöltô Nobel Biocare a NobelGuide rendszerrel egy teljesen új lehetôséget kínál. A rendszer legfontosabb része a 3D számítógépes program, melynek segítségével egy CT-felvétel alapján, tizedmilliméter pontossággal megtervezhetô az implantátumok helye, a csontkínálatnak és a késôbbi fogmûnek megfelelôen. A tervezés alapján legyártott sablon segítségével elôre elkészíthetô akár már a végleges fogpótlás is, így a mûtétkor egy idôben kerül behelyezésre az összes implantátum, valamint a fogmû is. A bea-

vatkozás során nem tárják fel a csontot, hanem az ínyen „vágott” lyukon és a sablonon keresztül kerülnek az implantátumok az elôre meghatározott helyükre, így nincsenek késôbb megoldandó protetikai problémák. A beavatkozás ideje az elôre elkészített fogmû behelyezésével együtt a hagyományos sebé-

szeti eljárásnak kb. a negyede(!). A páciensnek a korábbi 10 idôpont helyett elég 2-3; a mûtét után gyakorlatilag nincs duzzanat, fájdalom, így a páciens már másnap visszatérhet a mindennapokba, a munkába. A rendszer semmilyen speciális képesítést nem igényel, egyszerûen használható minden implantológiával foglalkozó szakember segítségével. A Procera rendszerrel kiegészítve bárki elôre készíthet tökéletes esztétikájú implantációs fogmûveket páciensei számára. További információ: www.dentalplus.hu. Látogassa meg standunkat (B 201) a Dental World kiállításon!

A CAD/CAM technológia újdonságai – Procera

Külön szeretnénk kiemelni a kezelôegység konfigurátorunkat, amely oldalakon lehetôség nyílik egy teljesen egyedi kezelôegység összeállítására, mindezt finanszírozási ajánlattal is kiegészítve. Mivel a honlap szerkesztôje állandó munkatársunk, ezért az oldalak folyamatos fejlesztése és frissítése biztosított, így amennyiben Ön a www.dentalplus.hu címre látogat, akkor mindig naprakész információkat talál.

A CAD/CAM technológia fogászati felhasználását bevezetô és annak piacát uraló Nobel Biocare Procera rendszere már eddig is nagyon magasra állította a mércét. Egyedülálló letapogatási módszerének (ún. contact-scanning), emberi közremûködésbôl eredô hibákat kiküszöbölô és valóban nagyipari technológiát alkalmazó, teljesen automatizált gyártóüzemeinek köszönhetôen fogmûveinek pontossága messze meghaladja konkurenseiét. A saját fejlesztésû, nagy tisztaságú cirkónium (ZrO)- és alumínium-oxid (AlO) alapanyagainak különleges anyagtani tulajdonságai, valamint a szintén exkluzív NobelRondo Zirconia és

Alumina leplezôanyagok esztétikuma teszik lehetôvé a legmagasabb szintû fogmûvek elkészítését. A legutolsó szoftverfrissítés lehetôvé teszi a Procera laborok számára, hogy AlO-hidakat készítsenek 5 tagig, valamint hosszabb ZrO-hidakat 9 tagig. Az implantációs protetikában nagy népszerûségnek örvendô Procera Implantátum Híd (PIB) immár elérhetô ZrO változatban is, mely tökéletes kiegészítése a NobelGuide rendszernek. Titán és cirkon egyéni Procera implantátum-felépítmények 2006 szeptemberétôl a Straumann és Camlog implantátumokra is rendelhetôk. További információ: www.dentalplus.hu.


12

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Diódalézer a fogászatban A fogászatban, szájsebészetben és a maxillofaciális sebészetben különbözô hullámhosszúságú lézereket használunk. Ezek alkalmazása sok elônnyel jár. Különösen fontos ezen nagy vérellátottsággal rendelkezô régióban a lézersugár koagulációs képessége, valamint a szöveti vágás minôsége, így a posztoperatív sebgyógyulás minôsége is. A félvezetô (dióda) lézerek (GaAs, GaAlAs) az utóbbi évek generációjához tartoznak. Ezek hordozhatóak, kompaktak, igen hatékonyak, és megbízható sebészi eszközzé váltak. Gazdasági és ergonómiai szempontokat egyaránt figyelembe véve fejlesztik ôket. Összehasonlítva más modern sebészeti lézerekkel, jelentôsen olcsóbbak. A gyakorlatban leginkább elterjedt diódalézerek hullámhossza 805 és 980 nm között helyezkedik el. Használhatjuk ôket folyamatos, illetve impulzus üzemmódban. A kézidarabot pedig a klinikai indikációnak megfelelôen kontakt, illetve nonkontakt módon. Nonkontakt

2. a ábra: Kezelés elôtt.

2. b ábra: Lézeres kezelés után.

3. ábra

5. a ábra

1. ábra: Az abszorpció és a hullámhossz összefüggése víz, hemoglobin és melanin esetén.

applikáció esetén csupasz üvegszálat vagy fokuszáló kézidarabot használunk, amellyel alacsonyabb teljesítménnyel felszíni léziókat tudunk koagulálni, illetve nagy teljesítménnyel tudunk vágni. Speciális üvegszállal különbözô sebészi beavatkozásokra nyílik lehetôség.

Miért elônyös a 980 nm-es hullámhossz? Mert az argonlézerhez hasonló a koagulációs effektusa, a CO2-lézer-

hez hasonlóan vághatunk vele, az Nd:YAG lézerhez hasonló az abszorpciós effektusa. Nagyon jó az abszorpció hemoglobinban, vízben és színes szövetekben egyaránt (1. ábra).

A diódalézer speciális hatást fejt ki a szájüregben Parodontológiai kezelés esetén, konvencionális depurálást követôen baktericid és gyulladáscsökkentô hatás érhetô el, valamint a sebgyógyulási folyamat, a hámtapadás kialakulása is felgyorsul. Általánosságban elfogadott, hogy a fogászati lézerek alkalmazásakor keletkezett hô kedvezô a baktérium-, illetve a csíraszám redukálásában periodontitis vagy periimplantitis esetén. A mélyebben fekvô szöveti rétegek nem abszorbeálják a diódalézer-sugarat (2. a–b ábra). Sebészeti beavatkozás esetén a kezelési idô lerövidül, az operációs terület tiszta, a gyógyulási idô rövid, a beavatkozás vérzésmentes, fájdalmatlan, a nekrotikus terület csekély (3. ábra). Gyökércsatorna sterilizálásakor a gyökércsatorna szárítását, a csíraszám csökkentését, a fog azonnali tömhetôségét érhetjük el (4. ábra). A dentintubulusok záródása 2-3 W teljesítmény esetén limitált volt. A záráshoz 4 W teljesítmény szükséges. Komplett bakté ri u me li mi ná lás 4 W tel je sít ménnyel érhetô el.

5. b ábra

4. ábra

Fogfehérítés esetén a melegítés vagy fényközlés által gyorsított reakció korábban pulpairritációhoz vezetett a hômérséklet emelkedése miatt. A lézerfény és az alkalmazott fehérítôanyag használata szin-

tén gyorsítja a reakciót a megfelelô energiaközlés által, anélkül, hogy pulpakárosodást okozna. (5 a–b. ábra) Hôkamerával ellenôrizve lézeres fogfehérítésnél nincs káros túlmelegedés a fogban (6. ábra). DR. CSICSAI ADRIENN

6. ábra: Hômérséklet-emelkedés lézeres fogfehérítés esetén (2 x 30 sec. 2 W)


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

Prestige Medical – century 3 Advance autokláv Az új, gyorsabb C3 Advance vákuumos autokláv a leghatékonyabb, ugyanakkor megfizethetô eszköz, a mûszer-sterilizálás minden irányelvének megfelel. • Vákuumos és vákuum nélküli modellek, • 16, illetve 22 literes kamra, • A sterilizáláshoz használt vizet csak egyszer használja, ezzel megfelel a HTM2031 elôírásnak, • Gyors vákuumciklussal dolgozik, teljesíti az EN13060 elôírást. Hárompulzusú vákuum biztosítja a biztonságos és hatékony sterilizálást minden mûszertípushoz, minden egészségügyi alkalmazásban. • Csomagolatlan üreges és tömör mûszerekhez, • Egyszeresen és többszörösen csomagolt mûszerekhez, • Egyszeresen vagy kétszeresen zacskózott mûszerekhez, • Textilekhez, porózus anyagokhoz.

hetô, egy gombbal választható a ciklus, egy másikkal annak indítása.

Jellemzôk

Innovatív design A C3 Advance autokláv számos kulcsfunkciójával és elônyeivel a mûszer-sterilizálás egyszerûbb és hatékonyabb lesz, mint valaha. Egyedülálló ajtókialakítás: az ajtó egyetlen gombnyomással nyitható, zárása pedig hasonlóan könnyen történik. Nemzetközi szabadalom: PCT/GB97/02586 Flexibilitás: a 16 és 22 literes kamrák kisebb vagy nagyobb mennyiségû eszköz sterilizálását is lehetôvé teszik. Opcionális nyomtató, adatrögzítô és számítógépes analizátor: ezek a modulok permanens ciklusnyilvántartást tesznek lehetôvé. Vezérlô- és kijelzôpanel: az érzékeny kezelôpanel egyszerûen kezel-

Hárompulzusú, frakcionált vákuum: ennek segítségével jóval hatékonyabb a levegô eltávolítása, és így az eszközök sterilizálása biztonságosabb és hatékonyabb. Bowie Dick és Helix gôzbehatolás-teszt: nyugalmat biztosít, autoklávja mindig hatékonyan és helyesen mûködik. Egyszer használatos vízrendszer: megelôzi a szennyezôdések kialakulását a tartályban, ezzel megkönnyítve a tisztítást, valamint sokkal higiénikusabb kiindulási állapotot biztosít minden ciklusnak. Automatikus levegôszivárgásteszt: biztosítja, hogy ha valamilyen meghibásodás van a vákuumrendszerben, nem folytatja a ciklust. Látogassa meg az Alpesi Kft. standját (C 334)!

A gerincoszlop mellett futó izmok egyoldalú megterhelése, a munka, a sportolás vagy egészségügyi okok, merev, feszült izomzathoz vezetnek. A megcsomósodott izomzat (Tsubo) erôs, hosszantartó fájdalmat okozhat. Ennek enyhítésére, a panaszok teljes megszüntetésére, esetleg azok megelôzésére ajánljuk a Panasonic maszszírozófotelok rendszeres használatát. Privát személyeken kívül orthopédusok, fogorvosok, egészségügyi intézetek, nagyvállalkozók, fitness és beauty központok, stb. is nagy megelégedéssel alkalmazzák, mert rendszeres használata nem csak felfrissülést, az izomzat ellazítását eredményezi, hanem olyan betegeknél is jelentôs javulást értek el, akiknek

13

makacs, görcsös, visszatérö fájdalmai voltak. Hôérzékelô felvételekkel is bizonyított, hogy az egyedülálló, orvosok által kifejlesztett technikával mûködô masszírozófotelek használata után az izomzat vérellátása jelentôsen javult. Panasonic masszírozófoteljeinket különbö rendezvényeken, kiállításokon ismerhetik meg, ahol igényesen berendezett pavilonunkkal várjuk Önöket egy térítésmentes masszírozásra. Standunk a D-423-as!

C sta 350 nd


14

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Fogászati eszközök biztonságos és gazdaságos tisztítása és fertôtlenítése A fogászati járóbeteg-szakellátás a fertôzésveszély szempontjából kiemelt területnek számít. A páciensek és a személyzet egyaránt lehetnek a különbözô fertôzések forrásai és a fertôzésre fogékony szervezetek, ezért a prevenció alapvetô fontosságú. A különbözô fogászati eszközök, szájöblítôk, tálcák, nyálelszívó készülékek, kézifúrók, üreges eszközök stb. tisztítása és fertôtlenítése sok fogászati rendelôben komoly problémát jelent. A legtöbb eszközt biztonságosan, kímélôen és a tökéletes tisztítási eredmény garantálása mellett csak gépi tisztítással lehet elôkészíteni. A Miele a fogászatieszköz-gyártókkal és a higiénikusokkal együtt-

mûködve, valamint a felhasználók igényeit is figyelembe véve olyan rendszert fejlesztett ki, amely biztosítja a meg bíz ha tó gé pi eszközfelkészítést a Miele tisztító- és fertôtlenítôkészülékekben. A 45 cm széles G 7831 készü lék a ki sebb, míg a 60 cm széles G 7881 típus a nagyobb rendelôk kapacitására méretezett. Mind két gép tökéletes megol-

Ózonterápiával a pácienseinek egészségéért! Az OzonyMed a kezelendô területnél tiszta ózont (O3) állít elô, így a sebgyógyászat és a gyógyászat számos területén alkalmazható. Az OzonyMed használatával gyors, a páciensei számára fájdalommentes, mellékhatások nélküli eljárást érhet el az alábbi esetekben: – gyökércsatornák, üregek dezinficiálása, – afták, herpeszek, gombás megbetegedések kezelése, – fogágy-, fogínybetegségek kezelése – pulpitis kezelése, – sebkezelés, – kárieszléziók kezelése, – szivárgó vérzések csillapítása, – intraorális csírasejt csökkentése, – stomatitis kezelése, – protézisnyomás helyének kezelése, – infekciók, kontaminációk elkerülése, – implantációk, replantációk, – gyökércsúcs-reszekciók utáni lágyrészkezelés, – neuralgia kezelése,

STATIM 2000S Kazettás asztali gôzsterilizátor Elsôsorban, de nem kizárólag fogászati munkahelyek számára, turbinák, kézidarabok, fúrók, egyéb kézieszközök és kisebb mûszerek sterilizálására használható. A rövid sterilizálási idônek köszönhetôen a meglévô eszközpark sokkal hatékonyabban használható ki. STATIM 2000S: 6 perc!

Az ózon bármely antibiotikumnál hatékonyabban segíti elô a sebgyógyulást, használata után általában nincs szükség antibiotikum szedésére. Jobbat nem is használhatna páciensei érdekében! Az OzonyMed a kiállítás ideje alatt megtekinthetô és AKCIÓSAN megvásárolható a Pro-Dental Kft. B 215-ös standjánál.

dás a fogorvosi praxis csaknem teljes eszközkészletének egyetlen zárt rendszerben történô higiénikus, validálható és gazdaságos felkészítésére. A tökéletes tisztítási eredményrôl a nemesacél mosótérben 3 mosókar gondoskodik, az üreges eszközök tökéletes tisztítására pedig az in jek to ros rend szer nyújt megoldást. A forgatható kapcsoló segítségével az 5 tisztítóés fertôtlenítôprogram bármelyike könnyedén kiválasztható, majd az indítás után a készülék kijelzôjén látható a hômérséklet, a hátralévô idô és a programlefutás. Komplett megoldás egy kézbôl. Jellemzôen Miele! B 213-as stand.

Biológiailag megbízható, MSZEN 13060-nak megfelelô, gyors gôzsterilizációs technológia. • A kis mérete miatt a készülék könnyen elhelyezhetô mûtôi, kezelôi környezetben: 450 x 415 x 150 mm. • Kazetta belsô mérete: 280 x 180 x 35 mm. • A kazetta a csomagolás: ilyen még nem volt! Megtakarítja az egyébként kötelezô csomagolást. • A készülék több kazettával üze-

meltetve folyamatosan mûködtethetô, és több széket képes kiszolgálni. (Külön is rendelhetô kazetták!) • Két beteg kezelése közötti sterilizálás! Külön programok gondoskodnak a csomagolatlan, a csomagolt, illetve a gumi/mûanyag eszközök sterilizálásáról. • A zárt kazettában levô csomagolatlan eszközök sterilitásukat 20 napig megôrzik.

• Üzemeltetési anyagszükséglet: gôzeljárással készült desztillált víz (kizárólag ezzel mûködtethetôk!). Desztilláltvíz-szükséglet (1 feltöltés): 4 liter, mely 30-40 ciklusra elegendô. • A mûködés során elhasznált gôzt a készülék nem cirkuláltatja vissza, hanem külsô lepárlótartályban kondenzvízként gyûjti össze. • Az automatikus szárításhoz használt steril levegô megfelelô minôségérôl beépített por- és baktériumszûrô gondoskodik. • Maximális energiafelhasználás: 1300 W. Novotrading-Medical Kft. 1137 Budapest, Katona J. u. 9–11. Tel.: 237-1150, 237-1153 Fax: 329-3889 Találkozzunk a kiállítás C 335-ös standján!

Extragyors polimerizálás és fogfehérítés EXCELLITE PLASMA Nagy teljesítményû PLASMA fotopolimerizációs lámpa, mely minden tömô- és bondanyag polimerizálására alkalmas. A hagyományos halogénlámpákhoz képest negyedére csökkenthetô a fényezési idô! Hat különbözô megvilágítási mód választható, idôbeállítási lehetôséggel és intenzitással. – NM Folyamatos fényintenzitás – RA Erôsödô fényintenzitás – SC Váltakozó fényintenzitás – BL Rövid fehérítés – BL8 Ciklikus fehérítés – BL10 Hosszú fehérítés Fogfehérítô kiegészítôvel együtt lehetôség nyílik a páciens kényelmét elôsegítô rövidebb fehérítési idôre. A leghatásosabb eredmény eléréséhez a SELECTIV PH9 fogfehérítôt ajánljuk. A PH9 egy „in-office" professzionális fehérítôgél, a fogakon való közvetlen használatra.

A PH9 fehérítôgél két összetevôt tartalmaz. A duál kamrás kiszerelésnek köszönhetôen a két komponens csak tényleges felhasználáskor keveredik össze! Választható

22% és 35%-os hidrogén-peroxidot tartalmazó változatban. Az excellite plasma-t és a PH9 fogfehérítôt keresse a Pro-Dental kft. B 215-ös standjánál!


Termékeinket keresse a D szektor 425-426-os standján!

Bien-Air® Unifix® kuplungra

W&H® Roto Quick® kuplungra

Sirona® gyorskuplungra

KaVo® MULTIflex LUX® kuplungra

NSK kuplungra

Még nagyobb teljesítmény, csendes, szép és praktikus formában

a legjobb turbina, amit eddig gyártottunk, a nagyobb forgatónyomaték, a csendes forgás, és tökéletes forma kombinációja. A legújabb, nagy fordulatszámú NSK Ti-Max X titánból készült turbina sorozat létrehozásához a feladat egyértelmû volt: a világon a legjobb nagyteljesítményû turbinát kellett megtervezni és legyártani Prémium minôségben, amely tökéletesen simul az emberi kézbe, és többet tud annál is, mint amit elvár tôle a fogorvos, egyszerûen jobb, mint bármelyik másik turbina. NSK mikroprocesszorok által vezérelt automata megmunkáló gépei ezred milliméternél is nagyobb pontossággal képesek elôállítani a turbina alkatrészeit. Ez a háttér nem csak a teljesítmény 22 Watt-ra történô jelentôs emeléséhez, hanem nagyobb forgató nyomatékhoz és az orvost kímélô csendes mûködéshez vezetett a hosszú élettartam mellett. Egy automatikus nyomásszabályozóval megnövelt levegôáram a maximumra növeli a Ti-Max X turbina teljesítményét. Megnyugtató, hogy a legjobb turbinával kezelhet a fogorvos.

NSK hivatalos forgalmazója: K+S 21 Kft. • tel.: (1) 358-0826 • fax.: (1) 358-0828 • információs vonal: (20) 935-0947 E-mail: k.s.dental@mail.datanet.hu • www.ksdental.hu


16

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

A könnyed megoldás nehéz esetekre – RelyX™ Fiber Post Sok orvos esztétikai restaurációit segítené egy esztétikus, üvegrost-erôsítésû gyökércsap. Azonban sokan fenntartással kezelik az ilyen típusú csapokat, mivel szilárdságuk nem ideális, és a többlépcsôs, soklépéses, mûgyanta ragasztó (duál)-cementek bonyolultan alkalmazhatók. A 3M ESPE RelyX Fiber Postja egy üvegrosterôsítésû, esztétikus gyökércsap, mely RelyX Unicemmel kombinálva mérsékelheti a ragasztási procedúrák nehézségeit. A 3M ESPE RelyX Unicem önkondícíonáló, mûgyanta alapú cementje erôs, esztétikus, és klinikailag igazoltan alkalmas bármely indikáció esetén végleges ragasztásra. Használata egyszerû, nincs szükség savazásra, primerezésre, bondozásra – továbbá nem kell a csap felületét maratni, szilanizálni. Ezáltal a felhasználás kevesebb lépést, illetve kevesebb idôt vesz igénybe. Így megbízható teljesítmény érhetô el a RelyX Fiber Posttal is. Mivel mechanikailag ellenálló, egyszerû

1. kép: Elôször készítse elô a csatornát a beragasztáshoz! Aktiválja a RelyX Unicem önkondicionáló, univerzális, mûgyanta cement Aplicap kapszuláját, és keverje 10 mp-ig a 3M ESPE Rotomix kapszulakeverôjével vagy 15 mp-ig más kapszulakeverô géppel!

2. kép: Helyezze fel a RelyX Unicem Aplicap hosszabbítócsôrt a kapszulára, egy hallható kattanásig!

használata megkönnyíti a megfelelô helyreállítások elkészítését – különösen erôsen destruált koronájú fogak esetén. A RelyX Fiber Post elôfúrói 3 méretben kaphatók, és színkódoltak az egyszerû felhasználás és az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében. A Fiber Post rugalmassága hasonló a természetes dentinhez, ezáltal kisebb az esélye a vertikális gyökérfraktúráknak, mint a merev fém-, illetve kerámiacsapok esetén.

3. kép: Töltse be a cementet a csatornába, a csatorna aljától kezdve! Vé gig tart sa a hosszabbítócsôr végét a cementbe merítve, elkerülve a buborékképzôdést!

A Fiber Post – szemben a fémcsapokkal – nem korrodálódik. Kisebb a hibázási lehetôség, mint a többi piacvezetô, szálerôsítéses csap-

4. kép: Azonnal helyezze be a csapot! Óvatosan csavarja, és kis nyomással tegye a helyére. Távolítsa el a még meg nem kötött cementfelesleget szondával, vagy 2 mp-ig világítsa meg majd pattintsa le a szilárd cementfelesleget!

5. kép: Világítsa meg 40 mp-ig a csapot, vagy hagyja 5 percig megkötni a cementet!

nál, hiszen a RelyX Unicem Aplicap hosszabbítócsôr segítségével egészen a preparált csatorna alját kezdheti feltölteni, kizárva a buborékképzés lehetôségét, nagyobb kötéserôt, stabilitást biztosítva. Ezt a speciális csôrt kifejezetten a gyökércsatornák bemeneti nyílásához tervezték, ezáltal könnyen lehet alulról feltölteni a csatornákat ragasztáskor. A hosszabbítócsôrrel az egész ragasztási folyamat leegyszerûsödik, idô- és energiatakarékosabbá válik. A RelyX Fiber Post radiopak, ezáltal egyszerûen ellenôrizhetô a csap helyzete a kész restaurációk alatt is. A RelyX Fiber Postot a könnyen elérhetô, kiváló klinikai eredmények megvalósításához tervezték. Látogassa meg standunkat (C 302) a Dental World kiállításon! DR. GÖTZ GERGELY

Az ALLINAD 1994 ôszén kezdte meg magyarországi mûködését japán gyártmányú gyógymasszírozó kézigépek, légpárnás és görgôs masszírozófotelek forgalmazásával, amelyek keringési és mozgásszervi betegségek kezelésére, fájdalomcsillapításra, illetve a jó közérzet megôrzésére szolgálnak. Az ALLINAD termékeit a könnyû, egyszerû kezelési, illetve alkalmazási mód jellemzi, éppen ezért nagy sikerrel kerültek bevezetésre az egészségügy számos területén (fôként a fizikoterápia, a reumatológia, a rehabilitáció, illetve a gyógytornászok és a gyógymasszôrök körében), de készülékeink alkalmasak otthoni használatban házi betegápolásra, prevencióként pedig az egészségesek jó közérzetének, testi és szellemi frissességének megôrzésére. Magas színvonalú, jó minôségû japán gyártmányú készülékeink ORKI-engedéllyel rendelkeznek. Az esetlegesen felmerülô javítást vagy karbantartást saját szervizünk gyorsan, pontosan és megbízhatóan látja el – természetesen a garancia lejárta után is.

Elérhetôségeink: ALLINAD Electro Therapeutic Kft. 1076 Budapest, Dózsa György út 62. Telefon: 06-1-351-6668, 322-8713 Telefax: 06-1-351-6669 Mobil: 06-30-9400-173 E-mail: allinad@t-online.hu Website: http://www.uzletitudakozo.hu/allinad Nézzen be hozzánk, szeretettel várjuk a Dental World kiállítás C 310-es standján!

Manus 10, 20, 30 675 nm hullámhosszúságú vörösfényû lézer. A vörösfényû lézer a felsô bôrréteggel lép kölcsönhatásba, és ott fejti ki gyógyító hatását. Ezért alkalmazási területe elsôsorban az orrakupunktúránál, a testakupunktúránál, a bôrgyógyászat és a fogászat területein eredményes, ahol a pontok relatíve sûrûn helyezkednek el a felületen. Akupunktúra: fül- és testakupunktúra Bôrgyógyászat: ulcera cruris, sebek, ekcéma, pattanások, szájherpesz Fogászat: – tályog – parodontitis – gingivitis

– sebgyógyítás – gyökércsúcsi gyulladások kezelése, megszüntetése – fogkôkezelés utáni vérzés csillapítása – ínyregeneráció – paradontózis – aphta – herpesz – decubitus protetica – szájfekély – különbözô sebgyógyulási folyamatok gyorsítása – implantáció – foghúzás utáni vérzés csillapítása Orvosi referenciával! Várjuk a Dental World kiállításon az Amed-Tech standján (C 349)!


Tegye vonzóbbá rendelôjét, laborját! A képen látható játékok, matricák és még sok minden más megvásárolható a Dental Pressnél (D 427-es stand) A teljes termékválaszték megtalálható a www.dental.hu oldalon a bannerre kattintva! 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993 E-mail: megrendeles@dental.hu

Felhúzható ugráló száj

Matrica (fogas - golyós) Nr. 1 •• 75

Nr. Nr. 24 24 •• 990

Ft

Fa tejfogtartó 1 db Nr. 26 •• 900

Ft

Ft

Mûanyag tejfogtartó Nr. Nr. 28 28 •• 150 Ft

Színes közepes fogalakú radír Nr.4 •• 100

Ft

Garanciajegy (önátírós) Nr. Nr. 52 52 •• 50 50 db/tömb db/tömb

1200 Ft

Radíros ceruzák (fogas mintákkal) Nr.8 • 150

Ft

Toll (Shine) Nr. Nr. 22 22 •• 250 Ft Toll (I love you) Nr. 17 •• 195

Ft

Visszarendelô képeslap 11 db db Nr. Nr. 39 39 •• 40

Türelem játék készlet Nr.30 • 1900

Ft

Labirintus Nr. Nr. 32 32 •• 200 Ft

Ft •• 50 50 db db Nr. Nr. 40 40 •• 1900 Ft 100 100 db db Nr. Nr. 41 41 •• 3500 Ft


18

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

®

A Straumann szövet- és csontregeneráló rendszere A svájci Straumann® implantációs Rendszer Európában piacvezetô, Amerikában a második helyet foglalja el. Implantátumaiból mára több milliót ültettek be világszerte, biológiai termékcsaládja a mai statisztikák szerint is az élen jár. A Straumann cég az ITI (International Team for Implantology) kiemelt ipari partnere a kutatás, a fejlesztés, valamint az oktatás területén.

AZ EMDOGAIN® Az Emdogain® olyan zománcmátrix derivátum gél, amelynek fô alkotóeleme az amelogenin, melynek hatásmechanizmusa már az 1980-as évek óta ismert. A gél a gyökérhártyarostok sejtes elemeinek szelektív migrációjához és megtapadásához alkalmas réteget képez a gyökérfelszíneken, ezáltal lehetôvé teszi az elpusztult parodontális szövetek regenerációját. Az új kötôszövetes tapadás kialakulását követôen az alveoláris csont regenerációja is végbemegy a helyreállított gyökérhártyarostok oszteogén potenciáljának köszönhetôen. Az Emdogain® a természetes fogfejlôdés során lezajló folyamatokat utánozva oldhatatlan háromdimenziós mátrixot képez,

mely lehetôséget teremt a sejtek szelektív megtapadására. Celluláris kölcsönhatásokon keresztül egy molekuláris kaszkád megnövekedett sejtproliferációhoz, növekedésifaktor-szintézishez és sejtdifferenciálódáshoz vezet, mely a regenerációhoz szükséges kemény- és lágyszövetek – azaz a cement, a parodontális rostrendszer, az alveoláris csont – kialakulását eredményezi. Az Emdogain® tehát az eredeti struktúrát állítja helyre. Az Emdogain® a szokványos sebgyógyulás során lezajló enzimatikus folyamatok eredményeként bomlik le. A gyökérfelszínt az Emdogain® alkalmazása elôtt ajánlott PrefGel™-lel kezelni. A PrefGel™ semleges kémhatású, 24% EDTA (etilén-diamin-tetraecetsav) tartalmú

gyökérfelszín-kondicionáló, amely az ún. „smear layer” hatékony, ám kíméletes eltávolítását teszi lehetôvé. Így az Emdogain®-nel történô kezelés során a zománcmátrix proteinek precipitátumot képezve interakcióba léphetnek a megtisztított gyökérfelszínnel. Az így kialakult felületen kezdik meg a sejtek az új, funkcionális kötôszövetes tapadás kialakítását. Az Emdogain® mûködési elve, hogy utánozza azokat a folyamatokat, amelyek a fogakat megtámasztó szövetek korai fejlôdésében játszanak szerepet. Elsô lépésként a mezenchymális sejtek tapadnak a kialakult mátrixhoz. A proliferáció és növekedés során a sejtek szétvándorolva benépesítik a felszínt. Ezt követôen a sejtek megkezdik a cement- és az abból kiinduló kollagénrostok szintézisét, majd a kezelt gyökérfelszín mentén, attól bizonyos távolságra, kondenzálódott fibrózus szövet jelzi az új csont képzôdésének helyét.

Egyszerû alkalmazhatóság Az Emdogain® egyszerûen alkalmazható, mert a kezelés csupán

Újdonság! Intraorális nagyfrekvenciás hordozható röntgen

rövid elôkészületet igényel; nincs szük ség kü lön bö zô össze te vôk keverésére, és az alkalmazásához nem szükséges semmilyen speciális eszköz. Az Emdogain® gyorsan, rövid idô alatt bejuttatható a parodontális defektus területére, ezáltal lerövidíthetô a szabaddá vált szöveteket érô károsító hatások idôtartama. Az alkalmazás során nem lép fel nagyobb szövetkárosító hatás, mint a hagyomá nyos le be nyes mû té tek nél, csupán egy sebészi beavatkozást igényel, nincs szükség második mûtétre. Az Emdogain® segítségé vel pa ro don tá lis de fek tu sok más se bé szi be a vat ko zá sok kal egy idôben kezelhetôk (pl. implan tá tu mok be he lye zé se, áll csontgerinc augmentáció, extrakciók stb.).

Sokoldalú a gyakorlatban Az Emdogain® alkalmazásának indikációs területei: 1, 2 és 3 falú intraosszer-defektusok; II. osztályú furkációléziók a mandibulán; ínyrecessziók.

A STRAUMANN® BONE CERAMIC Straumann® csontkerámia – Straumann® Bone Ceramic A Stra umann® új, szin tetikus csontpótlója A Straumann® új csontpótlója 100%-ban szintetikus, kétkomponensû kalcium-foszfát. Egyik összetevôje a ß-trikalcium-foszfát, mely lassabban, másik összetevôje a hidroxil-apatit, mely gyorsabban bomlik le.

A Straumann® Bone Ceramic a csontpótlók optimális tulajdonságaival rendelkezik: Háromdimenziós morfológiája optimalizált, topográfiája „oszteoblasztbarát”. Összetételét és elôállítását tekintve 100%-ban szintetikus, így a keresztfertôzés és a tökéletesen azonos reprodukálás sikertelenségének veszélye kizárt. A Straumann® csontpótlójának kettôs összetétele kontrollált lebomlást eredményez, mert a hidroxil-apatit védelmet nyújt a túlzott felszívódás ellen, a ß-trikalcium-foszfát pedig indukálja a mineralizációt. A Straumann® csontpótlója kétféle változatban hozzáférhetô. A 0,25 grammos kiszerelés szemcsemérete 400–700 µm, a 0,5 grammos kiszerelés szemcsemérete 500–1000 µm nagyságú. BLASKI CSILLA

Bardeco: már 15 éve folyamatos partner a fogászatban A BARDECO KFT.-t bemutatva elmondhatjuk, hogy közel 15 éve mûködünk, alapvetôen a Soredex finn cég röntgenberendezéseit, képalkotó rendszereit forgalmazzuk. Emellett képviseljük a System (orálkamerák), Amdent (piezodepurátorok), D-TEC (mennyezeti lámpák), Medivance (filmelôhívók), PORT XII (hordozható röntgen), Finndent (kezelôegységek) gyártó cégeket.

„0”Ft Akció! Minden röntgenhez ólomkötényt adunk ajándékba!

indulórésszel megrendelhetô CIB líbevonásával!

Egy újtípusú intraorális röntgenkészülék született. A PORT-X II az Ön fogászati rendelôjét kényelmessé varázsolja.

BARDECO Kft.

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 06-1-201-8086 • mobil: 06-30-948-1255 E-mail: bardeco@hu.inter.net www.bardeco.net

Folyamatos törekvésünk, hogy a legkorszerûbb világszínvonalú eszközöket ajánljuk, megfelelô szaktanácsadással, referenciahelyek felkínálásával. A rendszeres tájékoztatás eszközei: szaklapokban megjelenô hirdetéseink, kongresszusokon, kiállításokon történô részvételünk, weboldalunk nyújtotta információk, szakanyag-publikációk, esetenkénti helyszíni (klinikai, rendelôi) bemutatók tartása. A termékgondozás, alkatrészek, fogyókellékek folyamatos biztosítása, felkészült szervizszakembereink garantálják a készülékek zavartalan mûködtetését. Rendszeresen világújdonságokat tudunk bemutatni gyártópartnereink jóvoltából. Így az elmúlt idôszakban elsôk között mutattuk be a

Soredex cég spiráltomográfját, vezeték nélküli Digora digitális képalkotó rendszereit, digitális OP-röntgen újdonságait; a System cég vezeték nélküli orálkameráit; a PORT XII cég hordozható röntgenjét, és reméljük, ugyanilyen lesz a folytatás is! Célunk, hogy új, kiváló minôségû termékek széles körû megismertetésével újabb felhasználókörrel bôvíthessük vásárlóink táborát. A 2006 októberi Dental World kiállításon rendkívüli kedvezô akciós árakkal várjuk kedves látogatóinkat a B szektor 229-es standján! BARDECO KFT. VIZI ZSUZSANNA ÜGYVEZETÔ


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

Tisztaság felsôfokon A Lux Hungaria Kft. 1992 januárja óta van jelen a magyarországi piacon. Anyacége, a világ közel 50 országában értékesítô LUX 1901-ben alakult svéd vállalat. Kezdetben csak budapesti irodájukon keresztül értékesítettek, majd többéves fejlôdésük eredményeként országossá nôtték ki magukat, s mára Budapesten 7 helyen, valamint további 7 vidéki nagyvárosunkban is megtalálhatók kirendeltségeik. A területi képviseletek – irodánként 10-15 munkatárssal – az adott térségeket látják el elsôsorban tisztítási célokat szolgáló speciális gépekkel, amelyeknek a szervizhátterét is biztosítják. A Lux hagyományainak megfelelôen készülékeiket nem bemutatótermek vagy reklámfilmek segítségével értékesítik, hanem munkatársaik – díjmentesen és kötelezettségek nélkül – a helyszínen (rendelô, lakás), az érdeklôdô saját környezetében mutatják be a termékek hatékonyságát. Utána az ügyfél szabadon eldöntheti, hogy megvásárolja-e az adott berendezést. Napjainkban már akkora az igény a készülékeikre, hogy kizárólag a Lux nemzetközi kereskedelmi hálózata számára több országban gyártatnak készülékeket, természetesen svéd minôségi eljárásoknak megfelelôen. A 2006-os Dental World kiállításon elsôsorban a fogászati területen ismert termékeiket mutatják be. Ilyen az AC-6 levegôtisztító berendezés, amely teljesen zajtalanul, speciális eljárással, HEPA szûrô, aktív szén, UV-lámpa és ionizátor segítségével, szilárd részecskéktôl és szagoktól tisztítja meg a levegôt. Hasonlóan nagy érdeklôdésre tarthat igényt az ÖKOLUX-8000 gôztakarító gép, amely egy menetben csapvízbôl nyert 140 fokos szárazgôzzel tisztít és fertôtlenít, feleslegessé téve a vegyszerek használatát. A ROTOWASH súroló- és felmosóberendezés minden járófelületen használható, legyen az járólap, márvány, koszos fugák, mûpadló, parketta vagy szônyeg. Speciális hengerkefékkel dolgozik, amelyek egy idôben portalanítanak, súrolnak, felmosnak, és összegyûjtik a szennyes vizet egy külön tartályba. Ugyancsak nagy népszerûségnek örvend a LUX-1 ROYAL atkamentesítô porszívó- és takarítógép is, de említhetjük az N-26-S univerzális konyhai robotgépet is, ami ugyan nem kapcsolódik közvetlen a fogászati piachoz, de a korábbi kiállítás sikereire való tekintettel ezt a terméket is kiállítják a 2006-os Dental World-ön, a Lux Hungaria Kft. standján. Néhány hónapja érkezett a levegôtisztítók legújabb generációja, az AC-6 air cleaner, így erre, mint új termékre, kiemelt hangsúlyt fektetnek a kiállításon. Valamennyi berendezés az ORKI által bevizsgált és engedélyezett termék. Szervizszakembereik megtalálhatók az ország valamennyi régiójában. Szükség esetén a helyszínen, eredeti gyári alkatrészek felhasználásával javítanak. A Lux nem cseréli gyakran gépei típusát, hanem idôrôl idôre csúcsminôségû berendezéseket fejleszt ki, így azokat egészen addig forgal-

mazza, ameddig gyökeresen új eljárások nem váltják föl a régit. Ez is a megbízható alkatrész-utánpótlás egyik garanciája. A Lux 15 éves gépeihez is kapható a mai napig minden alkatrész, akár olyan típusokhoz is, amelyek már nincsenek kereskedelmi forgalomban. A fogászatban is orvosok és fogtechnikusok sokasága használja ké-

szülékeiket, ki otthon, ki a rendelôjében, ki a mûhelyében. Ezért megszokták és elvárják a Luxtól és munkatársaitól, hogy megjelenjenek a

Dental World kiállításon, hiszen, hogyha bárkiben bármi kérdés felmerül, vagy akár tartozékra van szükségük, akkor a kiállításon személyes tanácsadást kap, illetve bármit megvásárolhat vagy megrendelhet. A 2006-os Dental World-ön különbözô kedvezményekkel várják a vásárlókat. Egyösszegû kifizetés esetén jelentôs árengedményt biztosítanak, s azok a vásárlók, akik részletfizetést igényelnek, különbözô svéd hitelkonstrukciók közül is választhatnak. A termékek a kiállítás ideje

Coltène/Whaledent AG Feldwiesenstrasse 20 9450 Altstätten/Switzerland Tel.: +41 (0)71 757 53 00 Fax: +41 (0)71 757 53 01 office@coltenewhaledent.ch

Látogasson el az A127-es standra!

19

alatt egyeztetett idôpontokban, késôbb a konkrét helyszínen is kipróbálhatók. Minden jelenlegi, illetve leendô partnerüket szeretettel várják képviselôik a Dental World kiállításon, a C 337-es számú standon. A Lux Hungaria Kft. központi székháza Budapesten a XIV. kerület, Jávor utca 5/a szám alatt található. Kapcsolattartójuk Tóth Péter, aki a 06-20/399-7764-es telefonszámon érhetô el. BELICS


A Z A- D E C

EGYS OLYAN TEC ALAPMEGO MÛKÖDNE AZ IPARÁ LEGMEGBÍ KÉSZÜLÉKEIV

a DELUXE modell

FUJI ÜVEGIONOMEREK helyreállító, ragasztó, alábélelô, csonkfelépítô üvegionomer család

TOOTH MOUSSE GRADIA DIRECT GRADIA DIRECT FLO G-BOND GRADIA

felületi remineralizáló foghab fényre kötô MFR kompozit folyékony fényrekötô kompozit

Tel: 06-1/319-4568, e-mail: mail@d Levél: 1525 Bu www.dent

hetedik generációs bondanyag technikai fényrekötô MFR leplezô anyag és ezek primerjei, tartozékai

AKCI

DENTAL WO KODAK DENTAL IMAGING SOFTWARE Windows version

Kodak 8000-C - a kedvenc

KODAK RVG 6000

Teljesen digitalizált panoráma röntgenkészülék cephalostattal, két beépített CCD sugárvédett szenzor, 140 kHz NF, szembôl pozícionálható, ONE SHOT felvétel, nagy képfelbontás, dóziscsökkenés 70%

SuperCMOS A létezô legjobb felbontású, sugárvédett konstans képminôséget biztosító szenzor

B-202 S


SÉGKÉSZÜLÉKEK CHNOLÓGIAI OLDÁSSAL K, AMELY ÁG EGYIK ÍZHATÓBB É TESZI ÔKET

a KÖZÉPKATEGÓRIÁS modell

Gépi NiTi gyökértágító rendszerek, Minifejû MM speciális könyökdarabok

Fax: 06-1/310-7096 dent-east.com udapest, Pf. 104 t-east.com

Alacsony árfekvésû fogászati kiskészülékek

IÓK! KODAK 2200

ORLD 2006

STAND KODAK 2100 Középkategóriájú nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülék, fali, gördíthetô, mennyezeti változatban

Csúcskategóriájú nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülék, fali, gördíthetô, mennyezeti változatban

ÚJ! ÚJ!

ÚJ! KODAK 2100/2200 nagyfrekvenciás (300 kHz) röntgenkészülékek, gördíthetô kivitelben

KODAK RVG 5000 SuperCMOS Kiemelkedô felbontású, sugárvédett, konstans képminôséget biztosító szenzor


22

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Hogyan járjunk túl a piac eszén… Lehet-e rugalmasan megfelelni a változó elvárásoknak, miközben kibôvítjük a lehetôségek tárházát? Majdhogynem lehetetlennek hangzik, de a BEGO Medical cég MEDIFACTURING® rendszerével ez egy könnyed bravúrnak tûnhet. A világ elsô, lézertechnológiával ellátott fogászati CAD/CAM rendszere a fogtechnikai vázak gyorsabb és könnyebb elôállítását teszi lehetôvé, sôt a fogtechnikusok megválaszthatják az alkalmazandó ötvözetet és kerámiaanyagot is. A laboratórium-tulajdonosok tudják, hogyan mûködtethetik a vállalkozásukat a jövôben, és azt is, hogy ezt hogyan tegyék sikeresen. Némely ötlet aránylag könnyen megvalósíthatónak tûnik, néhányuk viszont akadályokba ütközik. Például a vállalkozás a szabott üzemi költségek miatt nehezen tud gyorsan reagálni a változó elvárásokra. Még azok a korszerû technológiák is, amelyek segítségével le lehet faragni az üzemi költségeket, azonnal korlátozzák a lehetôségeket, és ezáltal gátolják a technikai rugalmasságot. Egy laboratórium hatékonyságának optimalizálása azt jelenti, hogy képesek vagyunk több irányba tekintve gondolkodni, és olyan új technológiákat alkalmazni, amelyek hézagmentesen beilleszthetôk a már meglévô folyamatláncba. Precíz fogtechnikai vázak elôállítása a MEDIFACTURING® rendszerrel válik lehetôvé. A világ elsô, lézertechnológiával ellátott fogászati CAD/CAM rendszere képessé teszi a laboratóriumokat arra, hogy minden eddiginél gyorsabban és hatékonyabban állítsanak elô fogtechnikai vázakat, és egyidejûleg páratlan lehetôséget biztosít a fogtechnikusoknak az anyagok megválasztására is. A bûvös hozzávaló, ami ezt lehetôvé teszi, az SLM, vagyis a Szelektív Lézeres Olvasztás!

Az SLM technika A múltban a fogtechnikusképzés nélkülözhetetlen eleme volt a mintázás és az öntés. Csakhogy minden korona és leplezett váz egyedi eset, és egyedileg is kell elôállítani ezeket, ami idôigényes és költséges folyamat, továbbá potenciális hibaforrás is. Az SLM technológiával mindez egy csapásra megváltozik! Komplex és részleteiben páratlan munkadarabok elôállítását teszi le-

A vázak 24 órán belül teljesen elkészülnek. Az anyagstruktúrájuk erôs kötést garantál.

A SPEEDSCAN® nevû, háromdimenziós optikai szenzor érintés nélkül beszkenneli a gipszmintát, és létrehozza a 3D CAD adatokat.

1. ábra: Az SLM eljárásban a lézer szelektív módon lágyítja meg, és olvasztja össze a por állagú ötvözetet. Ehhez a lézersugár lépésrôl-lépésre halad a porréteget tartalmazó felületen. Miközben a lézer megolvasztja az anyagot, további ötvözetanyagot használunk fel. A váz elkészülte után a fel nem használt anyag visszakerül a termelési ciklusba.

hetôvé rendkívül gyorsan és hatékonyan. Ebben az eljárásban, amely szelektív lézer-szinterezésként is ismert, a lisztfinomságú, porállagú ötvözetanyagot a lézer szelektív módon olvasztja meg. A por elnyeli a lézer energiáját, ami által az szelektív módon olvad össze. Egy háromdimenziós CAD modell adatai vezérlik lépésrôl-lépésre a lézersugarat egy olyan felületen (platformon), amelyen egy porréteg található, így építve fel a vázat ré teg rôl-ré teg re. (1. áb ra). Amíg a lézer meglágyítja és összeolvasztja az anyagot, több ötvözetanyagot használunk fel. Minden egyes új réteg után a platform leereszkedik egy kicsit, és a konténer kiadagolja a következô réteghez szükséges pormennyiséget. A váz elkészülte után a fel nem használt anyag visszakerül a gyártási ciklusba. A technika javasolható sapkakoronákhoz, legfeljebb négytagú hidakhoz, és anatómiailag kicsinyített sapkakoronákhoz, valamint hidakhoz. Hamarosan olyan rendszerek is rendelkezésre állnak majd, amelyek képesek kezelni okkluzális felületeket, több mint négytagú hidakat, teljes állkapocs-modelleket, és alátámasz-

tásokat. Áprilisban jelenik meg a BE GO cég el sô tel jes ke rá miaanyaga, a BeCe CAD Zirkon. Ez egy kiváló esztétikai tulajdonságú cirkónium-dioxid.

A BEGO Medical nem vesztegeti az idôt Az újítások célja vagy a gyártási idô és költ sé gek csök ken té se, vagy az, hogy döntôen javítsák a

küszöböli a fémvázak elôállításának ha gyo má nyos mód sze rét magában foglaló mindennapos munkafolyamatokat, mint az öntôformák lakkozása, viaszszegélyek, öntônyílások illesztése és rögzítés a talpon. Nem szükséges beágyazás, öntés és szeparálás sem. Mindez idôt, és végsô soron pénzt is megtakarít. A BEGO Medical ezzel komoly költségkímélô megoldást kínál a laboratóriumoknak.

Az egér veszi át a viaszkés helyét

Egér a viaszkés helyett: A szkennelô szoftver könnyedén használható. Csak néhány egérkattintás, és a virtuális pótlás máris elkészült a SOFTSHAPE nevû CAD szoftverrel. A fogtechnikus a számítógép és az egér segítségével módosíthat a javasolt pótláson.

A brémai BEGO MEDIFACTURING® Center csúcsminôségû, színtiszta anyagból készült koronasapkákat és hídvázakat állít elô. A vásárló választhat a precíziós fém, nem-precíziós ötvözet és a kerámia között.

termékminôséget. Végsô soron azonban az innovatív technikák a piaci siker eszközei. Az SLM technológia hatékony használata ki-

A BEGO MEDIFACTURING® vázak 3D CAD adatok alapján készülnek. Ezt a SPEEDSCAN® 3D optikai szenzor teszi lehetôvé, amely a gipszmodellt érintés nélkül beszkenneli. (Szkenner ábrája). Fekete és sötétvörös kivételével bármilyen színû standard gipsz használható. Az elôkészített öntôformák nincsenek lakkozva, sem lesarkítva. Mindez azért szükséges, hogy biztosítsa az éles preparációs szélt. A szkenner szoftvere könnyedén használható egy szabványos számítógépen, és ugyanígy néhány egérkattintással elôállítható egy virtuális pótlás is a SOFTSHAPE nevû CAD szoftverrel. A szoftver által javasolt váz alapján a fogtechnikus egérrel mintázhatja a vázat, hozzáigazítva a számítógépe beállításaihoz (Szoftver ábrája). Ezeket az adatokat a brémai MEDIFACTURING® Centerben a legtisztább anyagú, csúcsmi nô sé gû vá zak elô ál lí tá sá hoz használjuk – legyen szó akár precíziós fémrôl, akár nem-precíziós ötvözetrôl.

Az elôállítás után a vázat kivesszük a meg nem olvadt porrétegbôl, és a laza port eltávolítjuk a felületrôl. Az összes elképzelhetô geometriát, legyen bármilyen bonyolult is, ezen a módon, speciális szerszámok használata nélkül, és rendkívül rövid idô alatt állítjuk elô. Így az elkészült vázat garantáltan el tudjuk küldeni a labornak legfeljebb 24 órán belül azt követôen, hogy az adatok beérkeztek a BE GO ME DI FAC TU RING® Cen ter-be. Ezek a vázak mikrostrukturális felülettel és csökkentett oxid-képzôdéssel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy az anyagstruktúra lényegesen sûrûbb és erôsebb, mint a hagyományos elôállítású. A kerámialeplezés szempontjából ez nagyobb kötôerôt garantál, mint az öntvény felülete (Felület ábrája). A sapkakoronák öntôcsapok nélkül érkeznek a laborba, és csiszolás sem szükséges. Csak be kell illeszteni és a szélen preparálni kell ôket. Utána a szokásos módon következik a homokfúvás, zsírtalanítás és leplezés. Minden hagyományos, kompatibilis hôtágulási együtthatóval (CTE) rendelkezô kerámia megfelel.

Végeredmény Az egyedülálló BEGO MEDIFACTURING® rendszer egyidejûleg nélkülözi az idôigényes csiszolást és az azzal járó szerszámkopást. Széles körû felhasználási lehetôségeivel és lézertechnológiájával sokkal versenyképesebb, mint bármely más CAD/CAM rendszer, és nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a legkorszerûbb rendelkezésre álló CAD/CAM eljárás. A BEGO MEDIFACTURING® rendszer mind a minôség, mind a gazdaságosság tekintetében új minôségi fokozatot jelent. Minden, az eljárással összefüggô hibaforrás immáron a múlté. Az elôállítási folyamat megbízhatósága és a termék csúcsminôsége együttesen biztosítják, hogy a BEGO MEDIFACTURING® idôt, anyagot, és - ami talán a legfontosabb pénzt takarít meg. A laboratórium fémkészletét majdnem teljesen nullára lehet csökkenteni, és az üzemi költségek nem jelentenek többé változtathatatlan tényezôt. A BEGO Medical segít a korszerû fogtechnikai laboratóriumoknak abban, hogy biztosan ôrizzék versenyelônyüket. Bôvebb felvilágosítás a C szektor 307-es standján!


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

Impregum – a valóban hidrofil lenyomatanyag-család A poliéterek és az A-szilikonok Egyre több vinil-polisziloxán (VPS, azaz A-szilikon) a sorozatos fejlesztéseknek köszönhetôen ma már hidrofil tulajdonságú, de még mindig nem éri el a poliétercsalád hidrofilicitását. VPS lenyomatot használva a lemintázandó területnek száraznak és vérmentesnek kell lennie, melyet sokszor nehéz biztosítani, ha a lenyomatot közvetlen a preparáció után szeretnénk levenni. Legtöbbször 2, de esetenként 3 fáz-

is (konzisztencia) szükséges a kielégítôen éles kontúrokkal rendelkezô lenyomathoz, illetve ahhoz, hogy biztosak legyünk az alap-lenyomatanyag megfelelôen egyenletes nyomóerejében – azaz a precíziós lenyomatanyag optimális „megfolyásában”.

A poliéterek új generációjának tulajdonságai Talán ellentmondásosnak hangzik, de bármely Impregum Soft lenyomatanyag – kézi és gépi keverésû egyaránt – intraorálisan fecsken-

dezhetô, ugyanakkor elégséges nyomást képes kifejteni, mint alaplenyomatanyag. A poliéterek anyagösszetételük következtében hidrofilebbek, mint a VPS-ek, és jobban tûrik az apróbb ínyvérzéses és szulkuszfolyadékos lemintázandó területek nedvességét. A Soft generáció jobb ízû és – nevébôl adódóan – kevésbé rigid, biztosítva ezáltal a szájból való könnyebb eltávolíthatóságot és az egyszerûbb mintakészítést. Ha a fogorvos jacketkoronát, héjkerámiát, esztétikus inlayt, onlayt készít, a preparáció határa gyakorta az ínyszél vonalába vagy az alá kerül. Ezekben a szituációkban ajánlott a monofázisos technika, az Impregum Soft lenyomatanyagok segítségével. Ha széli záródás lemintázása szükséges szubgingiválisan, érdemes használni az Impregum Soft HM hígan folyó konzisz-

tenciát is – még intenzívebb tixotróp tulajdonsága miatt, így az ínyszél alatti területekrôl részletgazdagabb lenyomatot kaphatunk a kétfázisos technika segítségével. Ennél a lenyomatvételi technikánál az Impregum Soft HM sûrû konzisztenciát használjuk alaplenyomatanyagként. A mindennapi praxis során bizonyított, ezek az anyagok pontos, éles határú lenyomatokat eredményeznek. Az okos kombinációja a megfelelô lenyomatvételi technikának és egy könnyen kezelhetô lenyomatanyag-rendszernek, tökéletesebb és stresszmentesebb lenyomatvételt eredményez a praxisban. Látogassa meg a 3M standját (C 302) a Dental World kiállításon!

23

Opalescence Páciens Készletek: 9900 Ft

Várjuk Önt a Dental World kiállítás A 131-es standján!

DR. GÖTZ GERGELY

C sta 324 nd


24

DENTAL WORLD 2006

Az iBond a legjobb All-in-One adhezívek A bondok fejlôdése során egyre nagyobb jelentôséggel bírnak az önkondicionáló dentinadhezívek. Ennek oka az, hogy kevesebb és egyszerûbb lépéssel, nagyobb felhasználói biztonsággal tudunk megfelelô adhéziót elérni a dentinen. Ezzel valódi alternatívái lehetnek a Total-Etch módszernek. A hallei Luther Egyetem a fogászati piac „legmenôbb” önkondicionáló adhezívjeit in vitro vizsgálatnak vetette alá, amely során elsôsorban a dentinen mérhetô adhéziót vizsgálták. Az iBond, a Heraeus Kulzer All-in-One adhezívje a legmagasabb mikrokötôerô-értéket érte el.

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Az önkondicionáló adhezívek, a Total-Etch termékekkel szemben, önsavazó primert tartalmaznak, és ezáltal elhagyható a zománc és a dentin elôzetes savazása. Egy lépésben történik az ún. smear-layer (törmelékréteg) feloldása vagy átjárhatóvá tétele, a zománc és a dentin kondicionálása, valamint az adhezív réteg kialakítása.

Az All-in-One adhezívek 7. generációja Az iBond az adhezívek egyik legújabb és leginnovatívabb terméke. Kiegészíti a Heraeus Kulzer bondjainak sorát: a Gluma Solid Bond és a Gluma Comfort Bond+Desensitizer által nyújtott többéves tapasztalat alapján végzett fejlesztés eredménye. Az iBond lehetôvé teszi, hogy elôzetes keverés, aktiválás nélkül, egy lépésben elvégezzük a savazást, a primerezést, a bondozást és a deszenzibilizását. Ez az All-in-One adhezív racionalizálja munkamenetet, és ezáltal növeli a páciens komfortérzetét is.

Venus™– sikeres a gyakorlatban is A Heraeus Kulzer által gyártott Venus nevû modern kompozit tömôanyag sikeresen vizsgázott a leipzigi és a Loma Linda Egyetem kétéves követéses vizsgálatán.

„láthatatlanokká” válnak, már nem különböztethetôk meg a természetes fogtól.

Két év után is kimagasló eredmények A Leipzigi Egyetem/Németország és a Loma Linda Egyetem/USA klinikai vizsgálatai során, amelyekben Venus felhasználásával készült III.,

Az iBond érte el a legmagasabb kötési értékeket

B sta 207 nd

Mikrokötési értékek Mpa-ban

A hallei Luther Egyetem vizsgálata során a humán plazma és a fiziológiás konyhasóoldat hatását mérték öt önkondicionáló dentinadhezív kötôerejére. A két oldat mint természetes dentinperfúziós anyag szerepelt, ugyanis a kavitás preparálása után az említett két anyag a dentintubulusokból, az ott uralkodó magasabb intratubuláris nyomás hatására folyamatosan nedvesíti a dentinfelszínt. A humán plazma tehát a klinikai feltételek imitálását hivatott biztosítani az in vitro vizsgálati körülmények között. Az eredményeket az Egyetem munkatársai a Quintessence Int 2006; 37: 429–435 számában is publikálták. A vizsgálat során az iBond szerepelt a legsikeresebben: a human plazma, mint perfúziós médium mellett a legmagasabb kötôerôt produkálta a dentinen. Ez az érték átlagosan 46,34 Mpa volt. Ez a kimagasló eredmény az egyszerû és gyors felhasználással kombinálva tovább erôsíti az iBond klinikai elônyeit. További információért, felvilágosításért szeretettel várjuk a Dental World 2006 szakkiállításon!

A Loma Linda Egyetem/USA eredményei Az értékelés az USPHS-kritériumok alapján történt (alpha = nagyon jó, Beta = jó)

A Venus nevû mikrohibrid kompozit tömôanyag kiváló mechanikai tulajdonságainak és széles színválasztékának köszönhetôen felhasználható a magas esztétikai követelményeket támasztó frontfogrestaurációkhoz, ugyanakkor hosszú távon megbízható restaurációkat készíthetünk az ôrlôfogak területén is. Polírozás után a Venus tömések

IV., V. osztályú restaurációk és direkt kompozithéjak kétéves követéses vizsgálatát végezték, kiváló eredmények születtek. Az eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a Venus mikrohibrid kompozit a gyakorlatban jól vizsgázott, és segítségével hosszú távon is sikeres restaurációk készíthetôk. Az összes vizsgált restauráció még két év után is megfelelt a magas funkcionális és esztétikai követelményeknek. A Venusból készült restaurációk hosszú élettartama és természetes esztétikája ezzel a vizsgálattal újra bizonyítást nyert. Látogasson el hozzánk, várjuk a Dental World kiállítás A 107-es standján!


26

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

ALPRO, a teljes körû fertôtlenítés Az ALPRO DENTAL-PRODUKTE GMBH (fertôtlenítés, higiénia, vízfertôtlenítés és biofilm-eltávolítás) világszerte elismert termékeit a fogászaton kívül más területekre is kiterjesztette. A jelenlegi legmagasabb technológiát használják a gyártás során, koncentrálva a környezetvédelemre és természetesenergia-felhasználásra, mint például a napenergia. Az ALPRO egy világvezetô cég a fogászati kezelôegységekhez és az általános vízfertôtlenítéshez gyártott termékek kutatásában és fejlesztésében. Termékeinek fôként a fogászati kezelôegységek biofilmeltávolításában van jelentôs szerepe, valamint a Weekend-Systeme (a Bilpron együttes használatával) lehetôvé teszi a fogászati kezelôegységek vizének tökéletes minôségét. A Weekend-System II könnyû rendszerkarbantartást, állagmegóvást és fertôtlenítést tesz lehetôvé a hétvégén vagy a szabadság ideje alatt az ALPRO DENTALPRODUKTE GMBH által kifejlesztett rendszerrel. A teljesen pneumatikusan mûködô Weekend-System II-t a Bilpron használatára tervezték. A Bilpron egy speciális fertôtlenítô, amit a kezelôegységek vízvezetékeinek hosszabb munkaszüneti idôszakok alatti fertôtlenítésére fejlesztett ki az ALPRO. Egy elegáns készülék,

Abban az esetben, ha a Weekend-System II rendszert egy már üzemelô kezelôegységhez utólag helyezzük üzembe, minden esetben ajánljuk a biofilm-eltávolítást az általunk kifejlesztett BRS (BiofilmRemoving System – biofilm-eltávolító rendszer) rendszerrel. Ha e nélkül kötjük be a WeekendSystem II rendszert, a megfelelô hatás nem garantált.

mely minden kezelôegységhez csatlakoztatható, melyek nem rendelkeznek saját fertôtlenítôrendszerrel. A Weekend-System II egyszerûen integrálható a kezelôegység vízvezetékeihez. A levegô rácsatla koz ta tá sa után a We e kendSystem II azonnal mûködôképes. A beépítése körülbelül 15 percig tart (ha nem végzünk biofilm-eltávolítást). Munkaszüneti idôszakban vagy éjszaka a WeekendSystem II rend szer Bilp ron nal kombinálva biztosítja a vízvezetékekben kialakult biofilm eltávolítását és a fertôtlenítést. Mûködési elve egyszerû, és ennélfogva magas szintû biztonságos mûködést és hosszú élettartamot garantál.

Az ALPRO emellett a legkreatívabb cégek közé tartozik a fertôzésvédelem területén is. Fertôtlenítôszerei világszerte a magas minôségükrôl, megbízhatóságukról és környezetbarát összetételükrôl híresek. Termékcsoportjai kiterjednek minden tisztító- és fertôtlenítôszerre, beleértve a fogászati kezelôegységek (amalgámszeparátorokkal vagy anélkül) külsô-belsô tisztítását, fertôtlenítését (AlproJet-D, AlproJet-W, AlproCleaner). Az aldehidmentes készítmények, – mint a MinutenSpray Classic és Minuten Wipes, ami a felületek azonnali tisztítására és fertôtlenítésére szolgál, valamint a BIB forte, amely egy univerzális áztató a mûszerek és fúrófejek higiénikussá tételére, vagy a PlastiSept, amely egy finom, magas hatékonyságú felületi tisztítószer bôr, mûanyag felületekhez –, mindegyike rászolgált a hosszú évek során a világhírnévre.

MINUTENSPRAY CLASSIC Használatra kész gyorsfertôtlenítô, amely felületek, tárgyak, kezelôegység-tasztatúra, fogantyúk, ké-

összeférhetôsége. Kellemes citromillatú. Az aldehidtartalmú készítmények változásokat idézhetnek elô a szerkezetben (pl. elszínezôdés vagy anyagbeli változás). Orvosi eszköz, amelyet a CE 0123 jelzés mutat a termékcímkén. 1998 óta rendelet szerint csak ezen jelöléssel ellátott készítmények használhatók és értékesíthetôk orvosi eszközök fertôtlenítésére. A MinutenSpray Classic 60 másodperc alatt hat! – Vírusölô (HBV/HIV/HCV), – Baktériumölô (tbc is), – Gombaölô!

PLASTISEPT szülékek, kezelôgombok, kézi- és könyökdarabok, bútorok, karfák, kilincsek, mellékhelyiségek tisztítására és fertôtlenítésére szolgál. Azonban ezen felületeknek alkoholkompatibilisnek kell lenniük! Nagyon enyhe összetételû, és nem tartalmaz aldehidet vagy fenolt, ezért nagy a bôr- és anyag-

Nagy anyag-összeférhetôséggel rendelkezô használatra kész habfertôtlenítô érzékenyfelszínekhez, mind az alkohol-érzékeny, mind pedig az akril és Perspex felületekhez (kezelôegységek mûbôr felületeihez, szoláriumokhoz és inkubátorok mûanyag üvegfelületének fertôtlenítésére is), valamint azon


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

használóknak, akik maguk is érzékenyek az alkoholtartalmú fertôtlenítôszerekre. A Plastisept alkoholés aldehidmentes, ezért nagyon kímélô a felületek tisztításakor.

A Plastisept hatóereje Baktériumölô/gombaölô 1 perc Vírusölô (HBV/HIV) 1 perc A Plastisept teljesen alkoholmentes! A fennmaradó aktív anyagok koncentrációja magától értetôdôen magasabb az alkoholos készítményekkel szemben.

ALPROJET-D Egy nagy hatású folyadékkoncentrátum – fogászati elszívó- és szeparálóberendezések tisztítására és karbantartására. Dezodorálja és feloldja a nyálat, az elszívott anyagmaradványokat, amelyek a berendezésbe kerülnek.

A lúgos pH-értéknek köszönhetôen (pH 11,5) az Alprojet - D semlegesíti a savakat (korrozív zselé, cementösszetevôk), megóvja a vizet a keményedéstôl, és javítja az öblítést. Erôsen feloldja az elszívó- és szeparálóberendezések csöveiben lerakódott makacs szennyréteget, és egyúttal megóvja azokat a további szennyezôdéstôl. Kiváló anyag-, gumi- és színesfémösszeférhetôséggel rendelkezik ( Sirona Dental System által jóváhagyva és ajánlva). Normál szennyezettség esetén heti 3-szori használata javasolt (hétfôtôl-szerdáig).

ALPROJET - W Nagy hatású folyadékkoncentrátum fogászati elszívó- és szeparáló berendezések tisztítására és karbantartására. Egy kiegészítô termék, különleges fehérje oldószer, amely karbantartja az elszívó- és szeparálóberendezések teljes rendszerét, illetve megóvja a rendszert fôként a mûtéti beavatkozások után jelentkezô nagy fehérjemennyiségtôl.

Használata legalább egy héten kétszer ajánlott, pl. pénteken, annak érdekében, hogy feloldja, szétválassza és kimossa az esetleges vérmaradványokat. Feloldja a szenet (savas pH-érték), semlegesíti a hidrogén-peroxidot (H2O2) és szódabikarbonát, az Alprojet-D-vel kombinálva nagy szanitációs hatású. Nem tartalmaz fenolokat, aldehideket, foszfátokat és klórt. Nagyon jó anyag-összeférhetô ség gel ren del ke zik (Si ro na

DENTAL WORLD 2006

Dental System által jóváhagyva és ajánlva). Professzor Heeg kutatásai szerint az OECD-elôírásoknak megfelelôen biológiailag lebomló. Normál szennyezettség esetén heti 2-szeri használata javas lott, erôs szennye zô dés nél mindennap, majd a heti 2-szeri használatot ajánljuk (csütörtökpéntek).

STERICLEANER Használatra kész folyadék fôként az autoklávok tisztítására. Eltávolít minden, az autokláv használata alatt keletkezett maradványt, akkor is, ha régebbiek. A hozzá tartozó tisztítószivacs szürke oldalával az

autokláv tisztítása még hatékonyabb, és segítségével a maradványok könnyebben eltávolíthatóak. Meghosszabbítja az autokláv élettartamát. Másodlagosan használható sterilizációs kamrák, eszköztálcák, acél felszínek tisztítására is. Eltávolítja a vérmaradványokat, fertôzéseket és a szövetmaradványokat a mûszerekrôl. Megvédi a szabad levegôn tárolt eszközöket a szennyezôdéstôl és a nemkívánatos filmrétegtôl. Erôsen tisztító hatású, teljes anyag-összeférhetôséggel rendelkezik és szemcsementes. BLASKI CSILLA

27


28

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Audmax Az emberi érzelmek, vágyak, elképzelések megvalósítása vezetett többek között a különbözô kultúrák megszületéséhez. A kultúrák meghatározói, „letéteményesei” a mûvészeti alkotások, melynek egyik legtitokzatosabb, legeredményesebb megnyilvánulása a zene. A zene ôsi eleme a ritmus, mozgásból született és mozgásban él, akárcsak az emberi test, melyet mozgásban tart ritmusa: a légzés és a szívdobbanás. Így függ össze minden mindennel, így lesz a zene mindenkié a mûvésztôl a polgárig, akármilyen formában keresi, szereti, használja. A zene mûvészi kifejezési formája, a hangok és „nem hangok" (csendek) idôbeli váltakozásának többnyire tudatosan elôállított sorrendje, mely nem utasít konkrét cselekvésre, ám érzelmeket, indulatokat kelt és gondolatokat ébreszt. A mûvészek mozdulatemberek, akármilyen hangszert használjanak is, hiszen a hangszer technikája mozdulati szolgáltatás. Hangszernek nevezünk minden olyan eszközt, mely zenei hang elôállítására szolgál. A legtermészetesebb hangszer az emberi hang, de az embert nem nevezhetjük eszköznek, ezért az emberi hangot nem tekintjük hangszernek. A mindennapi életben, a mindennapok világában kora reggeltôl késô estig, a nap szinte bármelyik pillanatában találkozik fülünk a zenével. Hogy kinek mi tetszik, az ízlés és szociális kérdés, hogy ki milyen zenével találkozik, az már médiakérdés. Könnyebb bármelyik pillanatban tánczenét hallgatni, mint egy instrumentális, nagy formátumú, úgynevezett komoly zenét. A magyarázat egyszerû: a kis „fülbemászó” dallamok nem igényelnek különösebb figyelmet, míg a tartalmas, nehéz zongoramûveket nem lehet két piros lámpa között élvezni. Így van ez a zenét hallató hangszerekkel is.

Teljesen mindegy, honnan közelítünk a zenéhez, a mûveléséhez eszközökre van szükségünk, instrumentumokra. A hangszerek egész kavalkádja áll a rendelkezésére bárkinek bármikor, ami egyéniségének, elképzelésének és anyagi helyzetének „dukál", és a szakma színe-java próbál kielégíteni mindent és mindenkit a legteljesebb mértékben vagy mértéktelenségben. Ezek után feltehetik a kérdést: Ilyen helyzetben miért kezd bele egy nem szakmabeli a hangszer-kereskedelembe? Ezek után megvan a válasz is: bizonyára talált egy olyan rést, ami hiányzott a piacról, amit szeretne betölteni. Van még valami, amit eddig nem nyújtott a szakma? A tájékozatlan vevô igénytelensége, a mûvész sajnálatos anyagi helyzete, a gazdag vevô „divatkövetô" hóbortja szinte kiköveteli a kereskedôtôl, hogy minden igényt kielégítsen, sajnos azzal a szomorú kö vet kez ménnyel szá mol va, hogy „az áru minôsége romlik. Így nehéz megtartani elveinket, nehéz kivárni, míg befektetett ener-

V

UNIDENT

giánk és pénzünk felszabadul, megtérül. Kitartani amellett, hogy az arculat speciális, az elképzelés egyedi, hogy csak így tudjuk hallhatóvá és láthatóvá tenni a profi és a másodrendû hangszer közötti különbséget. Egy gyönyörû, elsôrendû hangszer egyenlô a fájának egyedi mintázata, egyedi keménysége, valamint a hozzáadott speciális hardverek kombinációjával – és így nyújt esztétikus megjelenést és tökéletes hangzást. Egy ilyen gyönyörû hangszer nemcsak lelkünk dísze, hanem lakásunk, rendelônk, üzletünk ékköve is lehet. A Git-Art Kft. négy éve foglalkozik professzionális hangszerek kereskedelmével. Akusztikus, western, elektromos gitárokkal és tartozékokkal, erôsítôkkel, effektekkel, vezeték nélküli rendszerekkel, de a kínálatban megtalálható a digitális zongorák széles választéka is. Az eladóink képzett zenészek, és bármilyen egyedi igényt teljesítünk, bármilyen szakmai kérdésben segíteni tudunk. Keressen minket a C 327-es standon!

Fogsoranyagok (hidegen polimerizálható)

VMLC: fényre kötô mikroszemcsés kompozit fix és kivehetô pótlásokhoz VM7: fémnélküli kerámia vázanyag leplezéséhez 7,2 – 7,9 hôtágulási együttható tartományban, pl a VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL, ZIRCONIA

KERÁMIÁZHATÓ FOGARANY

MINDEN FESZTÁVRA

HEGESZTÉS LÉZER NÉLKÜL

A Dentalcoop Plus Kft. 1990 óta foglalkozik fogászati szervizzel. Tekintettel a folyton fejlôdô technikára, szakembereik évrôl évre neves külföldi gyártó cégek továbbképzéseit láto-

gatják, hogy minden szinten ki tudják elégíteni partnereik igényeit. A magas technikai színvonalú készülékek karbantartásához speciális szerszámokkal, teszterekkel és mérômûszerekkel rendelkeznek. Mint ismeretes, röntgenberendezések (panoráma- és kisröntgen) szervizelése és felszerelése speciális engedélyekhez és képesítésekhez kötött, a Dentalcoop Plus Kft. rendelkezik a szükséges ilyen irányú ÁNTSZ-engedéllyel és képesítéssel. Idôközben a szerviztevékenységet kiegészítették kereskedelmi tevékenységgel, valamint fogászati rendelôk és fogtechnikai laboratóriumok tervezésével és építésével is foglalkoznak. A fogászati rendelôk és fogtechnikai laboratóriumok építésénél és kialakításánál komplett tervezést biztosítanak, és egy kivitelezô csapat segítségével, rövid idôn belül, professzionális kivitelezést valósítanak meg. Kereskedelmi kínálatuk lefedi szinte az összes fogászati kelléket és berendezést, legyen az kezelôegység, röntgenberendezés, sterilizációs berendezés, kézidarabok, gurulószék,

röntgennézô stb., vagy éppen különbözô fogtechnikai gépek kínálata. A Dentalcoop Plus Kft. a fogászati piacon már több mint 70 éve nagy sikerrel mûködô Galbiati olasz cég kizárólagos magyarországi forgalmazója. Magas színvonalú és kitûnô designnal rendelkezô termékeik a Galbiatitól: kezelôegységek, kompresszorok, gurulós székek, röntgenek és fémbútorok. Továbbá forgalmaznak termékeket az MK-denttôl is: kézidarabokat és tartozékokat, a Deltától: autoklávokat és sterilizációs kiegészítôket, az Itenától pedig LED-es polimerizációs lámpát, végül, de nem utolsósorban a NUOVA-tól: fogtechnikai berendezéseket és hôlég-sterilizátorokat. Fô profiljuk a szervizelés és a kereskedelem. E két üzletág kiegészíti egymást, hiszen nem elég egy berendezést értékesíteni, annak folyamatos és tökéletes mûködését is biztosítani kell – hangsúlyozta Kenedli Flórián, a Dentalcoop Plus Kft. ügyvezetôje. A zökkenômentes szervizre való tekintettel, valamint hogy folyamatosan a vásárlóik szolgálatára legyenek, nagy raktárkészlettel rendelkeznek. Meghibásodás esetén igyekeznek a helyszínen megjavítani a terméket, de ha ez nem lehetséges, akkor a javítás idôszakára díjmentesen cserekészüléket biztosítanak. Céljuk olyan teljes körû szolgáltatás, amely értékesítéssel, megbízható szervizháttérrel rendelkezik, és egy folyamatos szakmai képzésben részesülô munkatársi gárdával egészül ki! Vallják, hogy a 21. században a színvonalas kereskedelem nem a termék eladásával végzôdik, hanem csak ott kezdôdik el… A Dentalcoop Plus Kft. székhelye és irodája Szombathelyen, az Öntô utca 25. szám alatt, bemutatótermük szintén Szombathelyen, a Malom utca 7. szám alatt található. A Galbiati kezelôegységek az ország más részén is megtekinthetôk. A 2006-os Dental World kiállításon mindenkit szeretettel várnak a B 228as számú standon. BELICS

1133 Budapest, Dráva u. 12. Telefon: 239-6397, 412-1034 E-mail: v.unident@chello.hu

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI KÉPVISELET

GALVÁNTECHNIKA

Dentalcoop Plus Kft.

VM9: fémnélküli kerámia vázanyag leplezésére a 10,5 hôtágulási együttható tartományban, pl a VITA IN-Ceram YZ CUBES for CEREC, vagy a VITABLOCS Mark II for CEREC, a VITABLOCS ESTHETIC LINE for CEREC és a VITABLOCS TRILUXE for CEREC egyéni kialakításához

Futura Press LT • Hidegen kötô • Metil-metakrilát alapú • Fémlemezpótlásokhoz, javításokhoz, alábéleléshez • 7 színben • 7-8 perces feldolgozási idô Futura Press N • 6 színben • 3-5 perces feldolgozási idô Futura Jet • metil-metakrilát alapú • az UNIPRESS mûanyag injekciós eljáráshoz • minden hagyományos mûanyagtechnikához • 6 színben

VM13: fémvázak kerámialeplezéséhez, a hagyományos hôtágulási együttható tartományban (nemes és nem nemes fémötvözetekre)

Futura Self • mindenféle javításokhoz

Kerámia és mûanyag fogsorfogak (LUMIN VACUUM, VITAPAN, PHYSIODENS, TRIOSTAT)

Hôre kötô fogsoranyagok Futur Acryl 2000

• részleges és teljes fogpótlásokhoz • küvettás vagy injektoros eljáráshoz • rövid polimerizáláshoz • 6 színben Futura Press HP • önthetô fogsoranyag • fémlemezes pótlás készrevitelére, alábélelésre • 5 éves színstabilitási garancia • fényes bazális felület • keményedés: 2-6 Bar nyomáson, 90 °C-on, 1015 perc alatt ORTHOSIN UNI és ORTHOSIN SP • egyéni kanál elkészítéséhez Futura Soft és Flexor • puhán maradó alábélelô • egyaránt a hidegen és a hôpolimerizáló eljáráshoz

• Titán és titánhoz való beágyazók • Kerámiázható nem nemesfém ötvözetek és Castorit beágyazók • Fémlemezhez való fémötvözetek • Lézer hegesztôk és egyéb mûszerek


Kezelôegységek a

GlobDenttôl C8+

C2+

M1+

C 313 stand

3 500 000 Ft-tól Kérje tájékoztatónkat!

120 éve a fogászati technika élvonalában

Az új

CEREC család a tökéletes megoldás

Cerec gyakorlati és elméleti tanfolyamok Kérésre részletes programot küldünk

Olajzás és gondozás mentes TCS

T1C

S40

kézidarabok a

-tól Ergonómikus kialakítás, pehelykönnyû titánium kivitel, hosszú élettartam

GlobDent Kft.

2300 Vác, Szélsô sor 43. Tel.: (27) 502-800, Fax: (27) 502-801 • mobil: (30) 932-1676 E-mail: globdent@vnet.hu

S200


30

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Miért pont a Remewhite?

USTOMED – „Made in Germany”

– Mert a plazmalámpák legújabb generációja a multifunkcionális Remecure Professzionális Polimer Lámpa (Remedent) a rendelôi „in office” fogfehérítés mellett a mindennapokban a kompozittömések három másodperces polimerizációjára alkalmas. Alkalmazása során a zsugorodás elhanyagolható, ezért tökéletes széli záródást és heti több óra idômegtakarítást biztosít használójának. – Mert a Remewhite Professzionális Fogfehérítô Kit (Remedent) egyedülálló, levédett fogfehérítô gélt tartalmaz, melynek köszönhetôen nem kell az ajkakat és a fogínyt izolálnunk. E technológia során a fogakat, a magas teljesítménynek és a jól behatárolt fényhullámhossznak köszönhetôen csak rövid ideig kell megvilágítani, mert a kibocsátott energia csak a kívánt fogfelszínt éri el. Ezáltal elkerülhetô a használat közben képzôdött magas hômérséklet káros hatása a pulpaszövetre. A fogfehérítés kivitelezésekor a berendezés mûködési elve, hogy a keletkezett felületi hô és fény révén aktivizálja a peroxidot, és serkenti a fehérítôanyagban lévô katalizátort.

A német–svájci határ közelében, Tuttlingenben található az európai or vo si ké zimû szergyár tás Mekkája. A több évszázados hagyományokkal rendelkezô, manufakturális alapon mûködô kis családi kézimûszergyártók teszik ki a lakosság többségét, akik a mai napig ellenôrzött né met nyers anyag ból ko vá csol ják, majd ké zi mun ká val dolgozzák ki a különbözô kézimûszereket. Ezeket a manufaktúrákat fogja össze az USTOMED. Termékei között a sterilizációtól az implantológián keresztül egészen a száj-állcsont-arcsebészetig minden megtalálható. Újításait, fejlesztéseit számos, nemzetközi szinten elismert szakemberrel közösen dolgozza ki. Termékeire jellemzô a kiváló ergonómia, a hosszú élettartam és a precizitás. Az USTOMED, mint dinamikusan fejlôdô és terjeszkedô gyártó jelen van a világ számos pontján, így Magyarországon is. Termékei megtalálhatók több nagyobb klinikán, sebészeten és magánpraxisokban egyaránt.

– Mert teljes fogsor fehérítése esetén a polírozást követôen a leszárított fogak felszínére – izolálás és védelem nélkül – ecset segítségével felhelyezzük a frissen összekevert kétkomponensû zselét, majd megvilágítjuk a plazmaívlámpa segítségével, a teljes fogsorfehérítô véget használva. A plazmalámpához tartozó állvány, a teljes fogsorfehérítô vég és a fehérítôprogram kiválasztásával automatizálható a fehérítési folyamat.

– Mert egy fog fehérítése esetén, egy opcionális fehérítôvég használatával, élô, sérült vagy gyökérkezelt elszínezôdött fog fehérítése esetén is kiemelkedôen eredményes. – Mert a Remewhite Professzionális Fogfehérítési Technológia gyors, eredményes, fájdalommentes, és gazdasági szempontból kimagaslóan elônyös alternatívát jelent az egyéb fehérítôeljárásokkal szemben. További termékinformáció és kedvezményes árajánlat a magyarországi forgalmazó standján: DOCTOR’S, C314.

További termékinformáció a magyarországi forgalmazó standján: DOCTOR’S, C314.


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

TANGEA SmartLite KTP Forradalmian új lézertechnológiás szépészeti és gyógyászati kezelôeszköz a fogászatban

• az erek koagulációja esetén, • cariesdiagnosztika területén. Használatával a lenyomatok tökéletesíthetôk. Csökkenti a fájdalomcsillapítók és a szikével történô mûtéti beavatkozás szükségességét.

Napjainkban a lézeres fogászati kezelések egyre nagyobb teret hódítanak a haladó szellemû, modern kezelési eljárásokat képviselô praxisok kezelési palettáin. A lézeres foggyógyítás a XXI. században precizitást, biztonságot, modern szemléletmódot és a betegek iránti mély elkötelezettséget jelent.

1 berendezés – közel 30 fogászati kezelés – számtalan elôny Kiváló sterilizációs és koagulációs hatás, kevesebb antibiotikum, kevesebb antiflogisztikum, fájdalom- és ingermentes kezelések, ellenôrizhetô gyógyulási folyamat.

Gyógyítás és szépítés – egy géppel A SmartLite KTP az Nd:YAG a lézertechnológia rendkívül hatékony képviselôje, a lézeres fogászati kezelések új, megbízható és tartós eredményeket garantáló rendszere, amely a kiváló klinikai tulaj-

Várjuk az érdeklôdôket a

D 415-ös standon!

Multident Kft. 1125 Budapest, Virányos út 23/d Tel.: 392-0446, Fax: 275-376, Mobil: 06-30-540-0800 E-mail: info@multident.hu, www.multident.hu

31

Fogfehérítés egy ülésben Fluoridálás, azonnali ásványianyagvisszapótlás, gyors, látványos lézeres kezelés. donságainak hosszú sora mellett vitathatatlanul felgyorsítja a mindennapi fogászati beavatkozásokat. A fogászati kezelések számos területén alkalmazható eljárással kiváló eredmények érhetôk el:

• az endodontális és parodontális megbetegedések kezelésében, • periimplantitis, implantátumfelszabadítás esetén, • kisebb sebészeti beavatkozások elvégzésénél, • lágyszövetek vaporizálása esetén,

A részletekrôl szakembereink készséggel nyújtanak felvilágosítást a Dental World fogászati szakkiállításon. Keresse a TANGEA standját (A 118)!


32

DENTAL WORLD 2005

2005. NOVEMBER [ELÔZETES]

Fertisol – egy magyar gyártó, világszínvonalon A Fertisol Kft. fogászati alapanyagokat gyártó és egyben azokkal kereskedô cég. Ügyvezetôje és tulajdonosa Faludi János vegyészmérnök. A cég az 1920-as években, Ertisol néven alakult meg Rudas Mór vizsgázott fogász irányításával. A 60-as évekig Faludi János édesapja, Faludi Ferencz vezette a céget. 1991-ben módosult az Ertisol név és azóta Fertisol Kft. néven ismertek a szakmában. Elsôsorban gyártók és csak másodsorban kereskedôk. Fogtechnikai alapanyagokat: viaszféléket, felületkezelô anyagokat, izoláló folyadékokat, továbbá lenyomatanyagokat készítenek. Továbbá exportra és a hazai piacon is forgalmazzák a Ferokemia I. Sz.: Silodent lenyomatanyagát, a Major – olasz cég – Super Lux mûfogait és termékeit. A Dental World 2006 kiállításon saját termékeikbôl tartanak bemutatót, és amennyiben igény lesz rá, akár kis tételek esetén is fogadnak megrendelé-

seket, utólagos szállítással. Ugyancsak kiállítják a Major, Super Lux mûfogakat, ezeket a helyszínen is árusítják majd. A Super Lux mûfogak különlegessége, hogy négyszer préselt, háromrétegû és térhálós alapanyagból készülnek, továbbá, hogy VITA színekben, garnitúrákban és sínekben is kaphatók. A Fertisol Kft. terméklistája széles körû és stabil, így egyelôre nem terveznek termékbôvítést. A közeljövôben új telephelyük megfelelô kialakítása a legfôbb gondjuk, ugyanis városrendezési okokból

kénytelenek gyártóüzemüket elköltöztetni. Faludi János nehéz szívvel beszélt arról, hogy számos orvos és kereskedô a külföldi termékek javára megválik a magyar termékektôl. Azért, mert egy áru külföldi, nem feltétlenül jobb, és véleménye szerint a szakmának nem a külföldi gyártókat kellene támogatnia, hanem elsôsorban a magyar piacot erôsítenie. Nagyon sok versenyképes és jó minôségû magyar termék van, és azzal, hogy külföldi termékekkel árasztják el az országot, beszûkítik a hazai gyártók lehetôségeit. Fájlalja, hogy a magyar termékekre nincs piacvédelem… A Dental World kiállítás helyszínén a Fertisol Kft. munkatársai minden érdeklôdônek szívesen állnak a rendelkezésére, segítenek abban, hogy meggyôzôdjenek termékeik minôségérôl, hiszen mint tudjuk: „A puding próbája az evés”. BELICS

Pi-dental – Fogászati Gyártó Kft. Az 1979-ben megalakult, napjainkban Fogászati Gyártó Kft. néven mûködô vállalkozás fogtechnikai berendezések gyártásával, ezek szervizelésével és értékesítésével foglalkozik. A cég hûséges múltjához, a Pi-dental márkanévhez, és néhány éve sikeresen teret hódított a nemzetközi fogászati piacon is, külföldi nagy cégek konkurenseként, egyenrangú félként – hangsúlyozta Pálfalvi Imre, a Fogászati Gyártó Kft. tulajdonosa. Az elmúlt 25 évben ellátták termékeikkel a magyar piacot, a hazai laborok zömében a Fogászati Gyártó Kft. berendezéseivel találkozhatunk. Ma termékeik 95 százaléka exportra készül, csupán 5 százaléka belföldre. A cégrôl azt is érdemes tudni, hogy az elsô olyan magyar gyártó, amely szerepelt a kölni fogászati világkiállításon. Ebben közrejátszott az is, hogy termékeik a legszigorúbb TÜV-szabályoknak megfelelôen készülnek, joguk van ahhoz, hogy minden berendezésükön feltüntessék a CE és a GS jelzéseket. Két fô „húzó” termékük: az Orcacast M

centrifugál-öntôgép, amely fogászati fémek olvasztására és öntésére szolgál, valamint az Ortoflex frézgép kombinált munkák, fogmûvek frézelésére. Továbbá néhány apró kiegészítô terméket is gyártanak, ilyen a viaszkés, a viaszmelegítô és egy polimerizálókészülék. Jelenleg egy speciális artikulátor kifejlesztésén dolgoznak, és remélik, hogy a milánói kiállításon már ezt is be tudják mutatni. Mára világszerte sokan forgalmazzák a Pi-dental termékeket, így érthetô, hogy a Fogászati Gyártó Kft. szinte a világ összes fogászati kiállításán jelen van. Ezek a bemutatkozások hozták meg a cégnek a hírnevet és növelték az eladásokat – emelte ki Hegedûs Tibor ügyvezetô. Kanadától Romániáig alig akad olyan ország, ahol még nem használnak Pi-dental termékeket. Számos külképviseletük közül néhány: Angliában a Talladium, Franciaországban a CAP, Hongkongban a Denco, Oroszországban a Rikom, Svájcban a Pxdental S.A. és Kambodzsában az Unident forgalmaz a Fogászati Gyártó Kft. világszínvonalú termékeibôl.

A vállalatnál és a Lizydent Kft. oktatókabinetjében mûködés közben is meg lehet tekinteni az öntôgépet és a frézgépet. A Fogászati Gyártó Kft. eddig valamennyi Dental World kiállításon részt vett. A 2006-os Dental World-ön minden termékük látható lesz, de a bemutató természetesen a két „húzó” termék köré épül. Ezeket életszerû körülmények között mûködtetik majd, és az érdeklôdôk ki is próbálhatják azokat. A cég szakemberei tanácsadással és útmutatással állnak mindenki rendelkezésére. Elsôsorban azért vesznek részt a Dental World kiállításon, hogy találkozzanak belföldi vevôikkel, mivel idén erre kevesebb lehetôségük volt. Nem szeretnék elhanyagolni itthoni partnereiket, hiszen a Pi-dental innen indult, a magyarországi piacnak is köszönheti, hogy elérte a világszínvonalat. Mindenkit szeretettel várnak a Dental World kiállításon a Fogászati Gyártó Kft. standján (C 344)! BELICS


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

Találkozzunk ismét a C 316-os standon!

DENTAL WORLD 2006

33

0 13 A and st


34

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

BioLok Europe EC Kft. B&K

A BioLok fogászati implantátumok disztribútora Magyarországon, székhelye Szombathely. A BioLok az Egyesült Államokban a harmadik legnagyobb implantátumrendszer gyártó cég. Hazánkon kívül további öt környezô országban, Ausztriában, Horvátországban, Szlovéniában, Szlovákiában és Csehországban szintén rendelkezik forgalmazói jogokkal a BioLok Europe EC Kft. Az implantátumok mellett kiváló csontpótló anyagokat is forgalmaznak. A BioLok Europe EC Kft. idén ôszszel „robbant” be az európai piacra, büszkék vagyunk rá, hogy a 2006os Dental World kiállítás az elsô nyilvános szereplésük a szakmai

közönség elôtt. Nagy hangsúlyt fektetnek az internetes kereskedelemre is, de nyomtatott katalógusuk is tartalmazza termékeik teljes skáláját. Nagykereskedésük október elsejével nyitotta meg kapuit Szombathelyen, a Dolgozók útja 1/A szám alatt, az Árkádia bevásárlóközpontban. A dunántúliak kényelmét szolgálja, hogy garantálják a négy órán belüli kiszállítást. Érdeklôdni lehet a 06-94-341741-es, illetve Budai Lajosnál, a cég ügyvezetôjénél, a 06-20-9560912-es telefonszámokon. A BioLok Europe EC Kft. minden kedves érdeklôdôt szeretettel vár a Dental World kiállítás A 104-es számú standján, amerikai orvos szakértôkkel és kellemes vendéglátással. A „kezdet” garantáltan stabil alapokat teremt! www.biolok.com, www.biolok.eu e-mail: info@biolok.eu

A hordozható röntgenek megjelenésének köszönhetôen számos akadály hárult el a fogorvosok munkájának útjából. Egyszerûbbé vált a mozgássérültek, szellemi fogyatékosok kezelése. Altatás vagy mûtét közben is készíthetünk felvételt. Többszékes rendelôkhöz elég egyetlen készülék. Ideális a több helyen is rendelô kollégáknak humanitárius és igazságügyi feladatokra, tábori kórházakba. A NOMAD™ az egyetlen hordozható röntgenkészülék, amelyhez a kezelônek nem szükséges ólomkötényt és ólomkesztyût viselnie! (OSSKI 1880/2006. állásfoglalása.) Köszönhetô ez a megerôsített belsô árnyékolásnak, valamint a szórt sugárzástól védô ólomakrilát ernyônek. A kezelô egészségének biztonsága felbecsülhetetlen. A NOMAD™ ezenkí-

Új befektetô Piesˇt’any-ban Chirana-Dental s.r.o. Piesˇt’any a fogászati berendezéseket gyártók között Szlovákiában a legrégebbiek közé tartozik. Székhelye Pöstyénben, a világhírû fürdôvárosban található. A cég 1950-ben jött létre, mint egészségügyi javítómûhely, azután 1960-tól mint egészségügyi berendezéseket gyártó cég mûködik. A prágai Chirana gyárból vált ki. A Chirana - Dental gyár történetében 1996-tól új fejezet kezdôdött, amikor egy új beruházó a gyár felújításába és átszervezésébe kezdett. A változások révén lehetôség nyílt a modern fogászati egységek gyártására. A fejlesztések során az ergonómiára fektették a hangsúlyt, hogy ezáltal is könnyebbé váljon a fogorvosok munkája. Nagy változás történt a design alakításában is. Az értékesítési és szervizhálózat – képzett értékesítési és szerviztechnikusokkal – minden országban magas színvo-

nalon áll a vásárlók és a felhasználók rendelkezésére. A 2005-ben legyártott és eladott kb. 2000 darab középkategóriás fogászati egység 96%-a exportra történô értékesítés volt. A Chirana - Dental gyár a világ több

mint 40 országában értékesíti a fogászati egységeit. Ennek köszönhetô, hogy ma a Chirana - Dental a legsikeresebb gyártók közé tartozik Európában. 2006-ban várható 2200 db. kezelôegység eladása. A Chirana - Dental minden évben több mint 40 fogászati kiállításon vesz részt az egész világon. A kiállításokon való részvétel lehetôséget ad a minôség fejlesztésére, újításokkal kapcsolatos észrevételek, tapasztalatok gyûjtésére. A Chirana - Dental gyár összes terméke minôségi tanúsítvánnyal, 93/42/ EHS és CE minôsítéssel rendelkezik az európai uniós elôírások megfelelôen. A gyár kb. 10 000 m2 alapterületen fekszik, a több mint 250 dolgozó célja, hogy megvalósítsa az elképzeléseket, és ismertté tegye a Diplomat nevet. Jelenleg több mint 10 000 elégedett orvosuk és egy olyan kereskedelmi filozófiájuk van, amely a vevôk nyugalmát helyezi elôtérbe.

GC G-Bond, a GC hetedik generációs bondrendszere Száraz vagy nedves, zománc vagy dentin: az új önsavazó GC G-Bond a GC EUROPE cégtôl gyorsan köt, megbízható, és minden fogfelszínen jó rögzítést biztosít. Az adhéziót a mikromechnikai retención felül, az üvegionomer cementekhez hasonló kémiai kötés segíti. Ennek kialakulásáért a rendkívül vékony nanointerakciós zóna felelôs, ami az enyhe savhatás, továbbá két funkcionális monomer hatására képzôdik, és ezáltal kettôs zo mánc, il let ve den ti nad hé zi ót biztosít. Az aktuális kutatási eredmények azt mutatták, hogy a dentincsatornácskák megnyílását gátolja, ennek következtében a posztope ra tív hi per szen zi ti vi tás kö zel teljes mértékben kizárható. A buborékmentes adhezív rétegnek köszönhetôen a GC G-Bond még a mély kavitások falait is teljes mér-

tékben befedi. Ezenfelül nem tartalmaz HEMA-t – a maximális biztonság érdekében. A GC G-Bond – mely a GC Gradia Direct rendszerének szerves része – megvásárolható készletben, amely egy tubust (5 ml), 50 micro-tip applikátort tartalmaz a hozzávalókkal, valamint kap ha tó in du ló cso mag ban 50 kapszulával (0,1 ml/kapszula) és 50 egyszer használatos applikátorral. Termékinformáció: B 203 stand www.gceurope.com

vül számos egyéb kiváló tulajdonsággal bír, amelyek kiemelik a többi mobil röntgen közül: • kizárt a véletlen exponálás, • ütésálló, • cseppálló, • egyszerû kezelés: csak az expozíciós idôt kell beállítani, • digitális képfeldolgozáshoz védelem a túlexponálással szemben, • hosszú tubus (20 cm) biztosítja a pontos pozicionálást, • két akkumulátor biztosítja a folyamatos üzemelést, • a kézreálló fogantyú és elsütôgomb biztonságos megragadást tesz lehetôvé, és bármilyen pozícióban biztosítja a bemozdulásmentes, kényelmes exponálást.

A készülék tervezésénél figyelembe vették, hogy a szokásostól eltérôen fogjuk használni. Az egyszerûség, funkcionalitás, strapabírás és a jól átgondolt formatervezés együttesen segítségével lehetôvé, hogy a NOMAD™ révén valóban BÁRHOL, BÁRMIKOR megfelelô képalkotó eljárás álljon rendelkezésünkre. További információ: Dr. Szabó Róbert T.: 06-30-924-3256 www.mobilrontgen.com www.webdent.hu


36

DENTAL WORLD 2006

2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

KreaVIS 2.0 vállalati ügyviteli rendszer, „a testreszabott minôség” A KreaVIS 2.0 ügyviteli rendszert azon ma gyar vál lal ko zá sok nak fejlesztettük ki, akiknek logisztikai folyamataik komplexitása miatt a piacon lévô megoldások nem megfelelôek. Teljes körûen lefedi a beszerzés, a raktározás, a gyártás, az értékesítés folyamatait, garantálva a készletek mindenkori nyomonkövethetôségét és a bizonylatok könnyû, gyors kezelhetôségét. Ügyfeleink között több fogászati nagykereskedô is található. Az ô igényeik, tapasztalataik alapján

alakítottunk ki egy olyan rendszert, amely a fogászati segédanyagokat forgalmazó nagy- és kiskereskedések számára ideális. A rendszer alkalmas mindazon feladatok, igények ellátására, mely

ezt az üzleti kört jellemzi, és amelyet más, a piacon lévô megoldások nem tudnak kielégíteni. A teljesség igénye nélkül ezek a következôk: – A beszerzési oldalon a nagyobb egységcsomagok bevételezése-

®

Gengigel PROF – újdonság Hialuronsav alapú, új gyógyhatású készítmény a fogíny és a parodontium megbetegedéseinek meg-akadályozására és gyógyulására! A szájsebészek a legtöbb foghúzást a fogágy megbetegedése miatt kényszerülnek elvégezni. A betegség a gyermekektôl az idôsekig valamennyi korosztályt érinti. Az ínygyulladás a felnôtt lakosság 90%-a számára jelent problémát élete valamely szakaszában. Amennyiben a betegség hatékony és idôben történô kezelése elmarad, ciklikussá válhat. Súlyos esetekben a nem megfelelô, mûtét utáni szájhigiéniai kezelés a kötôszövet teljes elhalásával és fogvesztéssel járhat. Jelenleg nem állnak széles körben a fogorvosok rendelkezésére olyan megoldások a probléma kezelésére, melyek tökéletes biztonsággal alkalmazhatók, és elôsegítik a betegek együttmûködését, egyben a megelôzést is szolgálnák. A GENGIGEL® igazi újdonság, mely rendkívül hatékony a beteg-

ség súlyosságának és gyógyulási ide jé nek csök ken té sé ben, va la mint a betegek együttmûködési készségének növelésében a kezelés során.

A hialuronsav kémiailag a glükózaminoglikánok közé tartozik, az intercelluláris cement, a kapilláris falak és a kötôszövet extracelluláris mátrixának legjelentôsebb alkotórésze, ahol a kötôszövet többi komponensével együtt – a szájüreg egészségéhez különösen fontos – stabilitást és rugalmasságot biztosít. Baktériumok, s így a hialuronsav hidrolízisét katalizáló bakteriá-

lis hialuronidáz enzim jelenléte miatt exogén hialuronsav bejuttatásával az enzimhatás inaktiválható, és így a gyulladásos folyamat leküzdhetô.

Gengigel Prof® tulajdonságai: • Segíti és serkenti a nyálkahártya természetes gyógyulását anélkül, hogy kellemetlenséget okozna a betegnek. Hozzásegíti a beteget a megfelelô szájüreg-higiénia fenntartásához. • Tartós lokális hatása van. • Egyedülálló összetétele miatt a Gengigel rátapad a nyálkahártyára. • Xilitol édesítôszert tartalmaz, ami

kor automatikusan bontja a készletet, kizárva ezzel a hiba lehetôségét. – A nyitott vevôi rendelések alapján megbízható elôrejelzést ad a beszerzés felé, a korábbi idôsza-

nem karcin, és a vér cukorszintjére sincs hatása. • Korlátozás nélkül bárkinél alkalmazható, beleértve a gyermekeket, terhes nôket, idôsebb személyeket és cukorbetegeket is. A GENGIGEL®, különbözô kiszerelési formáinak köszönhetôen, hosszú távon szolgálja a kezelés hatékonyságát és a páciensek együttmûködési hajlandóságát.

Magyarországon is egyre ismertebb a már 50 országban forgalmazott nagy sikerû, remek árminôség aránnyal rendelkezô tömôanyagcsalád, a MEGAFILL és a C-FILL mikrohibrid kompozitok, valamint a HLW német mûszerek. A Dental World kiállításon ismét jó alkalom nyílik arra, hogy akciós áron vásárolja meg szükséges tömôanyagait, ahol most minden készlethez egy INGYENES HLW tömômûszert adunk! Látogasson el standunkra, ahol

kok fogyása, illetve a beállítható minimális készletszintek alapján. – Teljes körûen kezeli az üzletkötôket, azok jutalékát, az elszámolások elkészítését, számláik kiegyenlítését. – Több telephely összekapcsolva is mûködhet, mindegyik telephelyen saját számlázási címmel, több raktárral. További információkért, akciós ajánlatainkért látogasson ki a Kreatech standjára és keresse fel a http://www.KreaVIS.hu oldalunkat!

Fogorvosi csomag – GENGIGEL PROF® ampulla és applikátor mûtétek során történô alkalmazásra. GENGIGEL® – Gél betegek számára, a kezelés otthoni folytatására. GENGIGEL® – Szájvíz, betegek számára, a kezelés otthoni folytatására. GENGIGEL® – Szájspray, betegek számára, a kezelés otthoni folytatására. Szerettel várjuk a Dental World kiállításon a Medis d.o.o. standján (B 208)!

teljes áruválasztékunkkal és kedvezô árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

MEGAFILL MH A Megafill MH egy fényre kötô, univerzális mikrohibrid kompozit asterior és posterior restaurációs munkákhoz. Jól alakítható állaga és nagy színválasztéka miatt az anyag kiváló feldolgozhatósági tulajdonságokkal rendelkezik, így alkalmas mind a klasszikus, mind a rétegezéssel végzett tömések esztétikus kivitelezésére. Összetételénél fogva a Megafill MH felülete ellenálló, és lerakódásoktól, elszínezôdésektôl védett. Röntgenárnyékot ad, és fluoreszkál UV-fény alatt, hasonlóan a természetes fogakhoz. „Kaméleonhatás”, a természetes opálos szín és a hosszan tartó színstabilitás jellemzi! A Megafill MH egyszerû használata kiváló tulajdonságokkal és univerzális alkalmazási területtel párosul, melyek segítségével magas szintû minôség és hosszú élettartam érhetô el. Próbálja ki, érdemes! Kedvezô árak és minden tömôanyagkészlethez ajándék a Dental World ideje alatt (C 336)! A MEGADENTA HUNGARY KFT. elérhetôségei: Tatár Marianna 30/299-1890, Fax: 52/344-423 www.megadenta.hu, info@megadenta.hu


2006. OKTÓBER [ELÔZETES]

DENTAL WORLD 2006

37


Kiállítók Standsz. Cég

Irsz.

Helység

Utca,házszám

Standsz. Cég

Irsz.

410 112 302 419 310 334 349

2700 A-4860 1138 6721 1076 9024

Cegléd Lening Budapest Szeged Budapest Gyôr

Szent Imre Herceg út 17. Krainstr. 1. Váci út 140. Pusztaszeri u. 16. Dózsa Gy. út 62. Vécsey u. 8.

8400 1116 1196 2451 1046 1107 1022 1037 1093 1118 1122

Ajka Budapest Budapest Ercsi Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Zrínyi u. 3. Abádi tér 1. Hunyadi tér 8. Rákóczi út 82. Szent László tér 7. Fogadó u. 3. Bimbó u. 90. Montevideo u. 2/C Kinizsi u. 35. fszt. Schweidel u. 24/A Ráth Gy. u. 60.

D-28359 1237 D-7745 9700 1081 2040 2022 92101 D-89129 1082 I-37026 A-1235 1123 D-04229 9700 1031 2120 9400 1012 1065 9024 1027 1124 4031 1091 6000 1024 D-50769 1011 1039 1027 1065 1086 9400 1141

Bremen Budapest Jena Szombathely Budapest Budaörs Tahitótfalu Piestany Langenau Budapest Verona Wien Budapest Leipzig Szombathely Budapest Dunakeszi Sopron Budapest Budapest Gyôr Budapest Budapest Debrecen Budapest Szentes Budapest Cologne Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Sopron Budapest

Wilhelm Herbst str. 1. Dinnyehegyi köz 21/A Winzerlaer str. 2/A Dolgozók u. 1/A Rákóczi út 73. Mátyás k. u. 21. Villám köz 3. Vrbovska cesta 17. Raiffeisinstr. 30. Kisfaludy u. 40. Via Bernardi 9. Liesinger Flurgasse 2/C Alkotás u. 15. Holbein str. 29. Öntô u. 25. Lôpormalom u. 9/B Szent István u. 1. Faller J. u. 5. Kuny Domonkos u. 9. Nagymezô u. 4. Fehérvári út 208. Margit krt. 64/A Liptó u. 8. Ond u. 16/B Üllôi út 159. Honvéd u. 45. Retek u. 27/B Oskar Schindler str. 4. Fô u. 37/C Lukács György u. 13. Csalogány u. 23-33. Hajós u. 16-18. Koszorú u. 12. Várkerület u. 108. Szugló u. 83-85.

221 421 308 337 406 323 326 346 319 208 320 336 234 213 111 109 103 212 415 400E 415 114 217 211

1095 Budapest 1134 Budapest 6722 Szeged 1145 Budapest 1055 Budapest 6721 Szeged F-94220 Charenton 4032 Debrecen 1134 Budapest SL-1000 Ljubljana SK-94064 Nové Zámky 4034 Debrecen 1055 Budapest 1022 Budapest 3530 Miskolc 1077 Budapest 1147 Budapest E-47002 Valladolid 1125 Budapest www.koncertturizmus.hu D-84513 Töging 2046 Törökbálint 1135 Budapest

7400 1035 1094 2310 1121 1119 1045 1037 1124 2600 1046 1119 D-82211 1143 1025 1045 1126 7633 1016 I-01100 1183 1185 1012 1023 6722 I-50019

Kaposvár Budapest Budapest Szigetszentmiklós Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Vác Budapest Budapest Herrsching Budapest Budapest Budapest Budapest Pécs Budapest Viterbo Budapest Budapest Budapest Budapest Szeged Sesto Fiorentino Florence

Pázmány P. u. 15. Vihar u. 18-28. Ferenc tér 5. Csepeli út 30. Teleszkóp u. 6. Etele út 65. Rózsa u. 6. Szépvölgyi út 35-37. Csörsz u. 43. Szélsô sor 43. Kiss Ernô u. 2. Tétényi út 107. Kientalstr. 7. Stefánia út 81. Szépvölgyi út 52. Katona J. u. 4. Beethoven u. 2/A Szántó K. J. u. 4/A Hegyalja út 7-13. Strada Teverina km 3600 Kálti Márk u. 11. Üllôi út 684. Várfok u. 10. Bécsi út 8. Gyertyámos 8-10/A via L. Longó 18.

301 131 350 400d 327 235 325 223 412 229 307 311 311 104 322 328 400a 108 127 345 125 106 305 101 228 331 230 201 427 402 424 102 202 417 420 407 314 206 312 232 122 413 348 209 344 405 231 106 316 315 203 343 105 126 301 341 222 416 107 304 220 129 115 332 128 333 426 351 210 123 110

2M Higiéniai Kft. 3i/ Wieladent Austria GmbH 3M Hungária Kft. Á-Dent Kft. Allinad Electro Therapeutic Kft. Alpesi Kft. AMED-Tech Orvosi Mûszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Amelo-Invest Kft. American Dental Concepts Kft. Aradi Plusz Kft. Atlantisz Gáz Kft. Audmax Kft. B&K 2002.szolg. Kft. B.Braun Medical Balogh Dental Bt. Bárány Dental Kft. Bardeco Kft. BEGO Brentner Goldschlägerei W.H. GmbH&Co. KG Biolitec Biolitec AG Biolok Europe EC Kft. Bredat-Dent Budadental Kft. Celerus Bt. Chirana-Dental Coltene\Whaledent Contodent Bt. Creation SRL Degudent Austria GmbH Dens Alba Dental Tribune Internacional GmbH Dental Coop Plus Kft. Dental Diszkont Dental Expresz Hungária Kft. Dental Plus Kft. Dental Press Hungary Kft. Dental Trade Kft. Dental Unió Kft. Dent-All Hungary Kft. Dent-East Kft. Dentech Bt. Dentimpex RM Kft. Denti-Systems Kft. Doctor's Bt. Dr. Jean Bausch KG Dr. Volom Dental Kft. Eclipse Dent E-World Hungary Kft. Facile Bt. Fertisol Kft. Fertô Tó Kft. Fogászati Gyártó Kft. Fogorvosi Tagozat Alapítványa Fogorvosokért Framident-Med Kft. Front-Dent Kft. Full Tech Kft. Gallax Dental Kft. GC Europe GideoNorm Fogtechnikai Bt Gillette Group Hungary Kft. Glaxosmith Kline Kft. Globdent Kft. Goldent Hungary Kft. Happy-Dent Kft. Heine Optotechnik GMBH & Co. KG Heraeus Kulzer Dental Consulting Herbodent Kft. Herna-Dent Kft. Hipokrat Dental Depo Kft. Hungárian Properties Kft. HVB Leasing Kft. Infodent s.r.l. Jacoform & Hauer K+S 21 Kft. K-G Dental Implamed Kft. Kreatech Kucsov Bt. Lascod

335 425 214 345 207 218 110 119 342 120 329 233 205 105 215 338 400c 318 324 418 113 226 409 317 404 408 219 347 224 216 303 227 313 225 330 301 118 321 117 403 340 422 309 401 121 204 306 339 423 116 132 130 400b

Laseuropa Kft. Lizydent Kft. Logintech Kft. Lux Hungária Kft. Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. Medadmin Kft. Medical Dental Pacific Medicor Kézimûszer Zrt. Mediline Üzletház Kft. Medis d.o.o. Mediservis Chirana Megadenta Hungary Kft. Michel Kft. Miele Kft. Min-Dent Bt. Modent Kft. Morident Kft. Mozo-Grau S. L. Multident Kft. Music Moon MyMED GMBH Naturprodukt Kft. New York Dental Kft. Nouvag Dental - und Medizintechnik GmbH Novotrading-Medical Kft. NSK Europe Gmbh Oculeus Bt. Oldcet Kft. Oridental Bt. P. F. Euromedica Kft. Pál Dentál Zrt. Pappas Auto Magyarország Kft. Parix Kft. Pegadent Bt. Pharmabog Bt. Pharmatika Kft. Polcommerce Kft. Procter & Gamble Pro-Dental Kft. PSZ Interkontakt Kft. Raabe Kiadói Kft. Raiffeisen Lízing Zrt. R-Dent Kft. Realtrade Kft. Rér-Dental Trihawk-Kanada Rodentica Hungária Kft. Roen/ Tecnoss Dental Sager Dental Kft. Sanitaria Kft. Sanivaro Kft. Sanofi Aventis Zrt. Savaria Dent Kft. Scanhun Hungary Kft. SDI Ltd. Sec Software Technology and Stúdió Kft. Shofu Dental GmbH Sirona Dental Systems GmbH Softinform Hungary Kft. Swiss Medical Technology GmbH Szakács és Szakács Kft. Tangea Kft. Tehnodent d.o.o. Teva Magyaroszág Rt. Titándent Kft Turul Fészek Kft. Unimet Kórháztechnika Kft. V.Unident Kft. Valid Dental Kft. VELOPEX (Medivance Instruments) Vicis Pharma VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Vitatec Hungary Kft Wellness Oázis By Mojzer Kft. Wieladent Austria GmbH Wochna Medical Kft. World Dent Bt. Zepter

Helység

Utca,házszám Soroksári út 48. Botond u. 10. Szentháromság u. 34. Jávor u. 5/A Bálint u. 7. Pusztaszeri u. 26. 4. Bis Rue des Bordeaux Füredi út 98. Lehel u. 8. Brnciceva 1. ul. Konopna 2. Holló L. u. 5. Nyugati tér 6. Alsó Törökvész u. 2. Tizeshonvéd köz 1. Dob u. 105. Telepes u. 106. San Felipe Neri 2. Virányos u. 23/D www.szepesegegeszseg.hu Aluminium str. 1. DEPO Frangepán u. 66/B

D-78462 1137 D- 60489 4029 1056 6200 3300 1085 1133 1066 1025 8640 1139 1021 1134 4032 3300 1134 1139 8200 1102 1118 2922 I-10044 1027 1024 1012 1045 9700 1119 AUS-3153

Konstant Schultaistr. 15. Budapest Katona J. u. 9-11. Frankfurt Westerbachstra_e 58. Debrecen Kazinczy u. 1/A Budapest Váci u. 42. Kecskemét Egyetértés u. 78. Eger Tûzoltó tér 1. Budapest Pál u. 2. Budapest Kárpát u. 21. Budapest Teréz krt.12. Budapest Verecke u. 80/A Fonyód Badacsony u. 20. Budapest Lomb u. 31/B Budapest Eötvös u. 3. Budapest Váci út 35. Debrecen Sántha K. u. 7. Eger Egri út 25. Budapest Lehel u. 23. Budapest Váci út 81-85. Veszprém Széchényi u. 1. Budapest Hölgy u. 9/B Budapest Breznó köz 4. Komárom Kôolaj u. 2. Pianezza Via Torino u. 23. Budapest Fekete sas u. 2. Budapest Rómer F. u. 34. Budapest Attila út 119. Budapest Tó u. 1-5. Szombathely Tolnay S. u. 4. Budapest Náday F. u. 8. Victoria/Bayswater 5-9 Brunsdon Street

1025 D-40878 D-64625 1114 CH-9443 9400 8000 SER-36210 1074 1081 1085 1138 1133 1083 NW-107AG 1027

Budapest Ratingen Bensheim Budapest Widnau Sopron Székesfehérvár Vrnjacka Banja Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest London Budapest

Muraközi út 2/D Brüll 17. Fabrikstr. 31. Szabolcska M. u. 5. Nöllenstrasse 13. Paprét u. 17. Berényi út 72-100. P.O. Box 79. Rákóczi út 70-72. III.em Rákóczi út 61. Rökk Sz. u. 7. Népfürdô u. 19/B Dráva u. 12. Szigony u. 41. Barretts Green Road Kapás u. 11-15.

D-79713 9400 9462 A-4860 2089 1171 1185

Bad Sackingen Sopron Völcsej Lening Telki Budapest Budapest

Spitalgasse 3. Várkerület u. 6. Fô u. 104. Krainstr. 1. Mandula köz 6. Ede u. 35. Hámán K. u. 115.


De nta lW orl dA

10 9-e ss tan djá n!

Chirana kezelôegységek teljes választéka

Egy edi ked vez mé nye kke lv árj uk a

Orvosi székek széles választéka

IOX2 DIGITÁLIS KÉPALKOTÓRENDSZER INTRAORÁLIS RÖNTGENHEZ

– egyszerû kezelhetôség, – magyar nyelvû szoftver – pozicionáló szett

– a világon az elsô javítható szenzor – minimális sugárterhelés – kiváló képminôség

Kiváló minôségû B osztályú autoklávok

Domina Plus

MODENT Fogászati Szerviz 1077 Budapest, Dob u. 105. Tel.: 342-9348; fax: 343-5031 mobil: 06-20-934-2986 e-mail: modent@mail.datanet.hu Országos viszonteladói és szervizhálózat

Aptica Plus

Teljes körû lízingügyintézés

Today elozetes 2006  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you