Page 1

2 0 1 2

D e n t a l Wo r l d

AFTER

www.dentalworld.hu Idén már mobilon is!

Kattanjon ránk!

Az Ön választása

Fogászati Kereskedelmi Szervezô és Szolgáltató Kft.

www.herbodent.hu ISO 9001 minôsítés

XII. Dental World – nem éppen egy a tucatból Három napon át látogatók, mondhatni, a fogászati szakma apraja-nagyja töltötte be a Syma Csarnok kiállítási standokkal zsúfolt 8000 négyzetméteres kiállítóterét, a továbbképző előadásoknak otthont adó három hatalmas konferenciatermét és az intimebb légkört biztosító III. emeleti előadókat. A számok imponálók: 180 fogászati gyártó és forgalmazó mutatta be újdonságait, 850 fogorvos regisztrált a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Szak- és Tovább-

Today after 2012.indd 1

képzési Titkársága által szervezett kétnapos kötelező továbbképzésre, több mint 400 leendő fogtechnikus vett részt a Tanulók Napján. Mindezeken túl számos akkreditált előadás, szimpózium, workshop, továbbá a szakma legkorszerűbb technológiáit, berendezéseit bemutató előadások sokasága között válogathattak, akik ismereteik bővítésére vagy csupán felfrissítésére vágytak. Az előzetes várakozásokkal szemben éppen a harmadik, a zárónap bizonyult a

leginkább lüktetőnek, mozgalmasnak. Tartani lehetett attól, hogy a látogatók száma megcsappan az után, hogy már véget értek a fogorvosok továbbképző előadásai. Nem így történt. Maguk a fogorvosok is hasonló számban voltak jelen, mint a korábbi napokon, legtöbbjük a Nemzetközi Implantológiai Kongresszusra vagy az ugyancsak nemzetközi előadói gárdával büszkélkedő Esztétikai Szimpóziumra érkezett, vagy éppen a kreditpontokkal honorált, fogorvosi székben

előforduló, életet veszélyeztető helyzetek megoldásáról tanult. Szájhigiénikusok és asszisztensek sokasága hallgatta a kongresszusuk előadóit. A standok sem maradtak üresen: meghitt szakmai barátok összejövetelének hangulatát keltve, a New York Dental standjáról hallatszó kellemes gitárzene töltötte be a teret, a látogatók folyamatosan érdeklődtek, netán akciós termékeket vásároltak, de leginkább ismerkedtek egymással és a nagyvilág fogászati kínálatával. Barátsággal, mosolyogva, egymást kölcsönösen megbecsülve.

12/10/12 4:56 PM


% 3 . 98 ségi s e r e k i s y n ará 648 implantátum tátum övetéses 4 éves utánkövetéses vizsgálata alapján lapján

* Elsődleges jelentés a 2007-es Las Vegas-i Világkonferencián Benny Karmon DMD, Jerry Kohen DMD, Ariel Lor DMD, Yiftach Gratciany DMD, Tsvi Laster, DMD, Gideon Hallel DMD, MPA, Tsvia Karmon által bemutatott, a SPIRAL implantátumra vonatkozó retrospektív multi-centrikus tanulmányból

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

Alpha Implant Kft.

Today after 2012.indd 2

1027 Budapest Horvát u. 14.-24.

Tel.: 1/882-0313 Fax: 1/299-0799 Mobil: 20/299-6700

www.alphaimplant.hu info@alphaimplant.hu

12/10/12 4:56 PM


2012. DECEMBER [AFTER]

DENTAL WORLD 2012

3

Tanulók Versenye – harmadszor A Dental World szervezôi igen nagy figyelmet fordítanak a jövô fogtechnikusaira, a szakmát most tanulókra. Bizonyság erre a már hagyományosan a kiállítás elsô napján megrendezett Tanulók Napja, amelyre évrôl évre egyre többen jönnek, vidékrôl is. A mintegy négyszáz tanuló és a tavasszal végzettek jelképes összegért juthattak be a szakma legnagyobb rendezvényére, és a számukra rendezett elôadás-sorozat keretében olyan ismereteket kaptak, amelyeknek tanulmányaik során hasznát látják.

2012.10.13.

Az előadók a szakma olyan elismert mesterei gokkal ellátott, minden szükséges eszközzel voltak, mint Pósáná Szűcs Erika, Róth Lajos, felszerelt, mindenki által megtekinthető látHajdú Zoltán, Elekes Attila és Románszky Lász- ványlaborban napi 8 órán át folyt az elméló. Az elhangzó előadások az alapvető eljá- lyült kézművesmunka. A három elemből álló rásokról és technológiákról szóltak: kivehető feladat ez évben sem volt könnyű: egy moés fémlemezes fogsorok, hídkészítés, kerámia dellen belül egy háromtagú cirkonhíd lepleszerepe, leplezési technikák, implantológia, zése kerámiával, egy premoláris és egy szemrendelői és laboratóriumi munkafázisok, mo- fogat kellett viaszból megformázni és egy dern kompozitok stb. Gyakorlati bemutatók, alsó 7-esre kerámiakompozit inlayt készíteni. kivetítők színesítették az előadásokat. A feladatra egynapos Gradia és kétnapos A fogtechnikus-tanulók versenye a Den- kerámiakurzuson készültek fel a résztvevők. tal World lüktető, zsibongó világában Az elkészült munkákat olyan fogorvosokból az egyetlen nyugalmat, harmóniát és el- és fogtechnikusokból álló zsűri bírálta el, mélyültséget sugárzó szigetecske volt. A amelynek tagjai a hétköznapokban a GC terGyőztesek Versenyének ötletgazdája – és mékeit használják, s így igen jól ismerik annak azóta is legfőbb támogatója-szervezője, a tulajdonságait és lehetőségeit. GC EEO Hungary – az elmúlt tanév hazai A felszerelést a támogatóknak köszönhefogtechnikustanulóversenyein – többek kö- tik: a gépeket a Lisydent, kompresszort a zött Individual Protetikai Verseny, Individual K+S, mikromotorokat a Fejér-Fog, kemenŰrlap szerkesztése [ DENTAL.HU DentalWorld Googleaz Dokumentumok Mintázóverseny, Földvári ‑Imre Országos Ta- ] ‑céket Ivodent, a cirkonvázakat a Pi Dennuló Verseny – élen végzett diákokat hív- tal, míg a felhasználásra kerülő fogtechnikai ja meg. Az idei vetélkedőt két cseh tanuló anyagokat a főtámogató GC biztosította. jelenléte avatta nemzetközivé. Az ez évi győztes Németh Norbert, a Práter A Dental Press, illetve a GC által szervezett utcai fogtechnikusképző (Budapesti Szolgálkétnapos versenyen a támogató cégek se- tató- és Kézművesipari Szakképző Iskola) idén gítségével berendezett, professzionális anya- végzett tanulója lett. Mint a Földvári Imre

Felmérés az internetezési szokásokról Az internethasználattal kapcsolatos szokások megismerése céljából izgalmas felmérést végeztek a Dental World látogatói – jellemzően fogorvosok és fogtechnikusok – körében. Száz4. Ismeri­e a megújult dental.hu portált? ötvennél többen vállalkoztak a kérdőív kitöltésére, így a felmérés mennyiségi szempontból semmiképpen nem nevezhető tudományosnak, mégis reprezentatívnak mondható. Kedvenc szakmai portáljukként a legtöbben a www.dental.hu-t nevezték meg, és többen megemlítették a www.webdoki.hu-t. Figyelemre méltó, hogy a válaszadók nagy százaléka állította, hogy csakis külföldi szakportálokat kísér figyelemmel. A legtöbben a rövid cikkeket keresik, de sokan megnézik a közzétett videókat és prezentációkat is.

Egyre többen használják vásárlás céljából is az internetet. A válaszadók mintegy 75 százaléka vásárolt már színházjegyet, könyvet és hasonlókat, megközelítően fele pedig rendelőiigen berendezéseket, fogásza89 57% ti anyagokat isnem valamelyik webáruházból. 65 42% A szakmai anyagokat a legtöbben a Sanitaria, a New York Dental webes szolgáltatásain, illetve a www.basiqdental. hu-n keresztül szerzik be. Természetesen a kérdőíveket összeállítók leginkább a dental.hu-val kapcsolatos kérdésekre vártak válaszokat. Kiderült, hogy sajnálatosan sokan, a válaszadóknak mintegy ötven százaléka még nem észlelte a honlap megújulását. Tanulságos az alábbi válaszsor.

5. Milyen jellegű tartalmat látna szívesen a dental.hu portálon?

szakmai cikkek

94

64%

termékismertetések

58

40%

szakmapolitika

21

14%

fogászati turizmus

27

18%

rendelőfejlesztés

44

30%

pályázat

51

35%

Other

38

26%

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege meghaladhatja a 100%­ot.

6. Ismeri­e, olvassa­e a Dental Hírlevelünket? Today after 2012.indd 3

Országos Tanulóverseny 1. helyezettje első, alkalommal vett részt a Győztesek Versenyén. Bár tavaly is jogosult lett volna indulni, de akkor az egy időben megrendezett Prágai Nemzetközi Fogtechnikai Tanulóversenyen vett részt, amelyet meg is nyert. Az eredményhirdetés után köszönetet mondott tanárainak, Pósáné Szűcs Erikának és Szántó Gábornak, valamint mesterének, Gelencsér Bélának. A díjkiosztás után alkalmunk volt szót váltani. Szerényen elhárított minden olyan feltételezést, miszerint sikereit kiemelkedő képességeinek, különleges kézügyességének köszönhetné. Mint mondta, a recept egyszerű: kell rendelkezni bizonyos affinitással a szakma iránt, sokat kell gyakorolni, és odafigyelni a legapróbb részletekre is. Bizonyítványának kézhezvétele után nem voltak elhelyezkedési gondjai, volt mestere örömmel kínált neki állást a Gelencsér Dentalnál. Németh Norbert elmondta, hogy a digitális fogtechnikával még nem volt módja alaposan megismerkedni, a közeli jövő legfontosabb feladata ezt pótolni. A második helyezett Kovács Klaudia, a tavalyi verseny győztese lett. Ő a szombathelyi Teleki Blanka Szakképző Iskolában végzett, s még tavasszal, az országos mintázóversenyen elért jó helyezésével érdemelte ki az ez évi meghívást. Úgy érzi, hogy nem rendelkezik semmi olyan különleges képességgel, tehetséggel, ami társai fölé emelné, az azonban tény, hogy gyermekkora óta kézügyességet és figyelmet követelő elfoglaltságai voltak, nem véletlen, hogy képzőművészeti gimnáziumban érettségizett. Mint elmondta, semmiféle rossz érzése nincs amiatt, hogy tavalyi elsősége után idén „csak” második lett, sőt, büszke rá. Bizonyítványa kézhezvétele után első próbálkozásra talált munkát, s abban – mint mondta – semmi szerepe sem volt kiváló versenyeredményeinek. Próbamunkán vett részt, s megfelelt. Napi munkáját szívesen végzi, egyetlen bánata, hogy a napi „hajtásban” nem fordíthat annyi időt munkái kidolgozására, mint szeretné, és munka mellett a versenyre való felkészülésre sem tudott annyi időt és energiát fordítani, mint szükséges lett volna. Forrás Tímea, az első verseny győztese – az ideinek pedig már szervezője-mentora – véleménye és tapasztalata szerint a Győztesek Versenyének nem a díjak és még csak nem is a győzelem jóleső érzése adja a legfőbb értékét, hanem a szakma szereplői között szerzett ismertség. A nagy laborok vezetői rendre a különböző versenyek résztvevői, a győztesek között keresik leendő munkatársai­kat. Tímea tudomása szerint egyetlen eddigi résztvevő sem maradt állás nélkül. A támogatók – elsősorban a GC EEO Hungary, a Dental Press Hungary Kft. és a Ivoclar Vivadent – ajándékok formájában

Németh Norbert átveszi az első helyezettnek járó ajándékot Elekes Attilától, a GC Hungary vezetőjétől. A háttérben Forrás Tímea, az I. Győztesek Versenyének első helyezettje.

kedveskedtek a résztvevőknek: különféle kerámiaszetteket, kidolgozókat és anyagokat, valamint szakkönyveket adtak át. A korábbi évekhez hasonlóan a legfontosabb ajándék, hogy a Győztesek Versenyének valamennyi résztvevője elutazhat a GC belgiumi oktatási központjába, ahol egy rövid kerámiakurzuson vesznek majd részt.

Az idei Győztesek Versenye nemcsak arra nyújtott alkalmat, hogy a részt vevő tanulók és volt tanulók megmutassák, valójában mire képesek, hanem arra is, hogy kiemelje a diákokat a mindennapok rutinjából, hogy inspirációt és motivációt nyújtson választott szakmájukhoz. nal

Köszönet a támogatóknak, elsősorban a két főszervezőnek, a Dental Press Hungary Kft.-nek (személy szerint Laczkó Tamásnak) és a GC Eur­ ope-nak (személy szerint Elekes Attilának), továbbá az Artifex Dentis Bt.-nek, a Fejér-Fog Kft.nek, az Individual Dental Kft.-nek, az Ivodent Kft.nek, a K+S Kft.-nek,a Pi Dentalnak, a Wilcomee Dentalnak, valamint a Lizydent Kft.-nek a Győztesek Versenyének megrendezéséhe nélkülözhetetlen támogatásukért és szervező munkájukért.

A kiállítók mondták Moravetz András, a Happy Dent Kft. ügyvezetője a Dental World ideje alatt tapasztalt folyamatos érdeklődésről számolt

be, hozzátéve, hogy a nagyértékű berendezések esetében nemigen számíthatnak készpénzes megrendelésekre, ezért is működnek szorosan együtt a PowerDent pályázatíró céggel. Az évente átlagosan 50-60 pályázatot készítő és benyújtó PowerDent Kft.

és munkatársa személyében először jelent meg pályázatíró cég szaktanácsadással a kiállításon. Labodics Judit cégvezető nagyon sikeresnek mondta részvételüket, több fogászati kereskedő ügyfeleinek adtak tanácsot, kerestek együtt megoldást a legkedvezőbb pályázati konstrukciók megtalálásában. A három nap alatt sok értékes kapcsolatot kötöttek a leendő pályázókkal. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közeli jövőben még rengeteg európai uniós pénz vár kiosztásra, januárban pályázati dömping várható, amely még több lehetőséget biztosít majd a fogorvosoknak és fogtechnikusoknak.

12/10/12 4:57 PM


Ha programjaink felkeltették érdeklődését, regisztráljon online a www.logintech.hu honlapon. További információ: LOGINTECH Magyarország Kft. | 6726 Szeged, Fő fasor 16-20. Tel.: +36 62/424 379, Fax: +36 62/424 378 | Email: patricia.palfoldi@logintech.hu

kezelôegységek röntgenek

CAD/CAM oktató és szolgáltató központ Budapest szívében

sterilizálók kizárólagos magyarországi képviselete

Ismerje meg szolgáltatásainkat! Várjuk Önöket!

Pharmabog

Schütz CAD/CAM Demolab Kft. Budapest XII. kerület Moszkva tér 4. Tel.: 06-209-463-463, 06-1-316-5087 E-mail: info@schuetzdemolab.com web: www.schuetzdemolab.com

Logintech Magyarország Kft.

Tel.: 06-30-948-8151 (Bogdán Tamás), e-mail: pharmabog@t-online.hu, web: www.pharmabog.hu

Az Ortho Technology cég (USA) csúcsminôségû fogszabályzó termékeinek, a kiegészítô anyagok és eszközök, teljes-körû forgalmazása

6726 Szeged, Fo“ fasor 16–20. Tel.: +36 62/424 379, fax: +36 62/424 378 E-mail: logintech@logintech.hu

Tanfolyamok 2012 AlAptAnfolyAmok ImplAntácIóS fogpótláS A klInIkAI gyAkorlAtbAn 1. alaptanfolyam – sebészet Elméleti előadások és fantomgyakorlat

GC EUROPE N.V. GC EEO – Hungary H-1027 Budapest, Fazekas u. 29-31. Tel.: +36.1.224.04.00 Fax: +36.1.224.04.01 www.eeo.gceurope.com hungary@eeo.gceurope.com

LEONE orthodontiai anyagok, eszközök és német kézimûszerek forgalmazása

10% kedvezmény

9400február Sopron, Időpont: 2012. 25. Helyszín: Budapest

Virágvölgyi u. 59.

Próbálja ki a minôséget! Érdeklôdjön akcióinkról! Kérje katalógusunkat!

Herna-Dent Kft. 1045 Budapest, Katona József u. 4. Tel./Fax.: 370-2098 Mobil: 06-70-245-5358 E-mail: hernadent.kft@chello.hu

E-mail: dentav@t-online.hu

cAmlog tour 2012

Tel.: +36-99/314-931 Harkány Fax: +36-99/318-647Thermál Hotel Hotel Mosonmagyaróvár

1094 Budapest, Bokréta utca 11-13. Tel.: 36-1219-0450 Mobil: 36-209101903 E-mail: office@orthoservices.hu

Fogorvosi kézimûszerek minden területre

Lajta Park

Harkány

Időpont: 2012. március 21. Előadók: Dr. Detlef Hildebrand ZTM Andreas Kunz

Időpont: 2012. április 18. Előadók: Dr. K. L. Ackermann ZTM Gerhard Neuend

HAnDS-on kurZuS

Á-Dent Kft.

lágyréSZ mAnAgement

Üzleteink: A ZILA büszkén mutatja be a dioda lézerek új generációját, 4025 Debrecen, Hatvan u. 56. a SoftLase Pro-t és a forradalmi N/V Microlasert!Előadó: Dr. S. Marcus Beschnidt Tel.: 06-52-538-303 6721 Szeged, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 87. Időpont: 2012. szeptember 22. Pusztaszeri u. 16. Tel.: 06-42-507-052 Helyszín: Budapest A ZILAadentkft@invitel.hu büszkén mutatja be a dioda lézerek új generációját, 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 27. E-mail: a SoftLase Pro-t és a forradalmi N/V Microlasert! Tel.: 06-1-266-6543

Optimalizált lézer hullámhossz Tel.: 06-62/425-050 a kiváló eredményekért

Optimalizált lézer hullámhossz Ha programjaink felkeltették érdeklődését, regisztráljo a kiváló eredményekért

E-mail: dentech@dentech www.dentech.hu

Briliáns

További információ: Fogszabályozó készülékek, LOGINTECH Magyarország Kft. | 6726 Szeged, Fő fas és or­ tho­+36 don­c62/424 iás Tel.:segédanyagok +36 62/424 379, Fax: 378 | Email: fogók gyártása és teljes körû forgalmazása

Dent-East Kft. 1112 Budapest Rétkerülő út 51. Telefon: 1/3194568 e-mail: mail@dent-east.com www.dent-east.com

Akciós ár:

Akciós ár:

Bruttó 1.066.800 Ft

Bruttó 1.461.897 Ft Akciós ár:

Bruttó 1.066.800 Ft VaLiD Kft. H-1083 Budapest, Szigony u. 41. | Tel.: 06-1-210-0185 | Fax: 06-1-303-9460 e-mail: dental@valid.hu | www.valid.hu

VaLiD Kft. H-1083 Budapest, Szigony u. 41. | Tel.: 06-1-210-0185 e-mail: dental@valid.hu | www.valid.hu

VaLiD_Laser_2012_hird.indd 1

Today after 2012.indd 4

VaLiD_Laser_2012_hird.indd 1

Savaria-Dent Kft. 9700 Szombathely, Szabolcs BruttóDr. 1.461.897 Ft Z. u. 5/A. Tel.: +36 94/505-840, fax: +36 94/505-841 E-mail: info@savariadent.hu Web: www.savariadent.hu Akciós ár:

| Fax: 06-1-303-9460 2012.05.24. 14:17:41

2012.05.24. 14:17:41

12/10/12 4:57 PM


2012. DECEMBER [AFTER]

DENTAL WORLD 2012

5

Tudják, mégsem teszik A világ egészségiparának forgalmát a szakértôk mintegy 5,5 milliárd dollárra becsülik, a világ egészségügyi turizmusára pedig 2012-ben 100 milliárd dollárnyi piaci részesedést jósolnak. Az adatok évente 9-10 százalékos további bôvülést vetítenek elôre. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon több tízmilliárd forintot költenek évente a kül- és belföldi gyógy- és egészségturisták. A külföldi látogatók 2011ben mintegy 153 milliárd forintot költöttek, ennek csaknem 23 százalékát egészségmegőrzésre, 7,4 százalékát gyógyászatra fordították. Az Egészségügyi Baráti Társaság Egyesület megalapítói (Rácz Jenő, volt egészségügyi miniszter, veszprémi főigazgató, Repa Imre, a kaposvári Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, Rózsa András, a Teva Zrt. vezérigazgatója és Szepesi András, a Kórház című szaklap főszerkesztője) sok szakértő bevonásával négy éve bocsátottak a nyilvánosság elé egy mintegy ezeroldalas tanulmányt. Ez a tanulmány egzakt kutatásokra alapozott adatok sokaságával bizonyította azt az ágazatot ismerők, a benne dolgozók által már jó ideje hangoztatott vélekedést, amely szerint: az egészségügy nemcsak viszi a pénzt a költségvetésből, hanem maga is tevékenyen részt vesz a nemzetgazdaság forrásainak előállításában. Az adatok szerint az egészségügyre fordított közkiadások mértékét jóval meghaladja az egészségipar által előállított hozzáadott érték. Az egészségügyi rendszer, a gyógyszeripar, a gyógyászati cikkek, az orvosi gépek-berendezések piaca, az egészségturizmus, valamint az egészségügyi kutatás-fejlesztés összességében az össznemzeti termék, a GDP 8,3 százalékát állítja elő hazánkban, miközben az egészségügyre fordított közkiadások 5,9 százalékra tehetők (2009-es adatok!). Az egészségipar hozzájárulása a gazdaság teljesítményéhez közvetlenül hét százalékkal, közvetetten mintegy 40 százalékkal magasabb, mint amennyit ráköltenek, továbbá az egészségipar több hozzáadott értéket termel, mint amennyi más szektorok átlagaiból kiolvasható. Azaz az egészségügy sokkal inkább stabilizáló tényező, mintsem feneketlen zsák, amely a hagyományos pénzpolitikai felfogás szerint bármekkora összeg elnyelésére képes – hozadék nélkül. Paradigmaváltást sürgettek, és az egészségipar, benne az egészségügy kiemelt fejlesztését javasolták. Hangsúlyozták, az egészségügyi döntések során nem a költségminimalizálásra, hanem a hatékonyság növelésére kell törekedni, s a célok között pedig a gazdasági mellett más dimenzióknak is meg kell jelennie, mint például a lakosság egészségi állapotának javítása. A paradigmaváltás – elméletben – mára megtörtént, a Semmelweis Terv a hajdani tanulmány igen sok gondolatát visszhangozza. Mindezzel együtt nemigen történtek lényegi változások. Ahogy a Világgazdaság napokban lezajlott, „Egészségipar Magyarországon - kitörési pont vagy félrekezelt ágazat?” beszédes címet viselő konferenciájának egyik előadója megjegyezte, a Széll Kálmán Terv felülírta a Semmelweis Tervet. Feketéné Fényi Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium egészségiparért és egészségturizmusért felelős osztályvezetője is igen jól tudja a „leckét”. „Magyarország számára nemzetstratégiai jelentőségű az egészségipar, s ezen belül az egészségturizmus fejlesztése” – jelentette ki. Elmondta továbbá, hogy mintegy egy éve komoly műhelymunka folyik a tárcánál az egészségipar szereplőinek bevonásával, hogy meghatározzák: milyen stratégia mentén képzelik el a jövőt. Ennek különös jelentőséget ad, hogy már most meg kell határozni, milyen fejlesztéseket érdemes, illetve kell támogatni a 2014-től 2020-ig tartó uniós pályázati ciklus alatt.

Today after 2012.indd 5

Az egészségipar markáns része a gyógyszeripar, amelynek támogatása, fejlesztése nálunk is kiemelt feladat. Bár a hazai piac kicsi – fejtette ki, ám a régió logisztikai központjaként, illetve kutatások klinikai fázisának végzése révén kiemelkedő szerep juthat hazánknak. A magyar gyógyszeripari vállalatokat a készülő iparstratégia részeként kívánják segíteni. Hasonló a helyzet az orvosi berendezések és eszközök gyártása terén, amely az NGM szerint az egészségiparon belül az egyik legígéretesebb kitörési pont, miközben a hazai cégek magyarországi piaci részesedése nem éri el a 20 százalékot. Támogatásuk szintén kiemelt feladat. Az egészségipar egyik legfontosabb területe az egészségturizmus, amely ma már nem csak a gyógyfürdőkre koncentrál, hanem a konkrét gyógyítótevékenységre magára is. 2011-ben 153 milliárd forintos költés volt az egészségturizmushoz kapcsolható, ennek 7,4 százalékát fordították gyógyításra, mintegy 23 százalékát egészségmegőrzésre. A tárca úgy látja, ki kell dolgozni – az OEP által finanszírozott szolgáltatásoktól elkülönítve – az állami egészségügyi intézmények egészségturisztikai szolgáltatásba történő bevonását. Meg kell határozni az egészségbiztosítási járulékért igénybe vehető szolgáltatási csomagot, mint ahogy dönteni kell arról is, milyen mértékben engedik be a magánbiztosítókat a szolgáltatási piacra. Mindehhez persze elengedhetetlen a szektorsemleges OEP-finanszírozás megvalósítása. Az egészségipar szereplői korántsem érzik rózsásnak a helyzetüket. Greskovits Dávid, a Magyar Gyógyszergyártók Szövetségének alelnöke szerint a jelenlegi szabályozási rendszer a beruházások és a kutatás-fejlesztési költések visszaeséséhez, a munkahelyek számának csökkenéséhez vezet. Komoly kockázatot rejt a hazai gyógyszeripar szempontjából, hogy a 2013-as gyógyszerkassza ismételten irreálisan alultervezett, a támogatási rendszer pedig hátrányosan érinti a magyarországi gyártókat. Valószínűsíthető, hogy jövőre a gyógyszeripar kutatás-fejlesztési tevékenysége szűkülni fog, a szektorban elbocsátások várhatók, a gyártók pedig további termékeket vonnak ki a piacról. A Széll Kálmán Tervekben nyoma sincs iparpolitikai szempontoknak, holott nyilvánvalóan nem lehet cél a hazai gyógyszeripar ellehetetlenítése – mondta. Ezt erősítette meg Hornyák László, az Orvostechnikai Szövetség elnöke, aki kijelentette, hogy a kormány egy olyan iparágtól vár „megváltást”, amelyet folyamatos forráskivonásokkal sújt. Csak egy működőképes egészségügy biztosíthat hátteret az egészségiparnak, ezért az orvostechnikai eszközök gyártói is komoly várakozásokkal fogadták a Széchenyi Tervet, a helyzet azonban most nem sokkal jobb, mint egy esztendővel ezelőtt. Az egészségügyi intézmények lejárt szállítói adósságállománya rohamosan nő, az első félév végén meghaladta a 35 milliárdot, az év végére pedig akár a 80 milliárdot is elérheti. Az orvostechnikai vállalatok számára ez azért okoz kiemelkedően nagy kihívást, mert a kórházak jellemzően az utolsók között fizetik ki az ilyen eszközöket. Nem jobb a helyzet a gyógyászati segédeszközök esetében sem, amelyeknek támogatási kerete két éve rendre túlfut az előre meghatározott mértéknél. Itt elsősorban a 27 százalékos forgalmi adó 18-ra csökkentését tartják fontosnak a cégek, valamint a

támogatott termékek régóta változatlan és rugalmatlan struktúrájának és csoportbeosztásának megváltoztatását. Az államosított, központi működtetés egyelőre tehát semmiféle változást nem hozott. Nem várnak sokat a központosított közbeszerzéstől sem, amelyet azoknál a termékeknél kellene alkalmazni, amelyeket közel egy évtizede hasonló módon vásárolnak meg az intézményeknek. A fentiekhez csatlakozott előadásával a Magyar Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének alelnöke, Feller Antal, aki a cégeik által elszenvedett veszteségeket mutatta be. Másként kell kezelnie a kormányzatnak az egészségipart is – ezt már a Diagon Kft. ügyvezető igazgatója mondta. Kern József nem kevesebbet állított, mint hogy a világon ma ez az iparág a legnagyobb üzlet, mert minél többet áldoz egy ország az egészségügyre – és ennek nyomán minél magasabb a költés az egészségiparban –, annál versenyképesebb. Ezt az adatok is alátámasztják: az egy főre jutó egészségügyi kiadás 2010-ben Magyarországon 1610, az Egyesült Államokban 8233, Csehországban pedig 1884 USD volt, és a világ versenyképességi ranglistáján hazánk csupán a 47., Csehország a 30., míg az Egyesült Államok az első helyen áll. Más nézőpontból ugyan, de ugyanezt állítja Kaló Zoltán, az ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpontjának vezetője. Kifejtette, hogy ha igaz az, hogy a korszerű egészségügyi technológiák növelik a betegek gyógyulási esélyeit és túlélését, úgy a költségcsökkentés

nem megvalósítható politikai cél, hiszen az élettartam várható növekedése az egészségügyi kiadások növekedését vonja maga után. Ennek ellenére a hazai gazdaság- és egészségpolitika évek óta a költségek csökkentésére törekszik. Ez a politikai innováció-ellenes közeget teremt. Továbbra is kérdéses tehát, hogy a döntéshozók megértették-e, hogy az egészségügyi rendszerek fő célja nem az egészségügyi kiadások csökkentése, hanem a lakosság várható élettartamának és életminőségének javítása. Nemes Andrea, az NGM egy másik osztályvezetője is kiemelte, hogy az egészségturizmus világviszonylatban a leggyorsabban fejlődő ágazat, évente 8-9 százalékkal nő. Magyarországra 2004 óta tavaly érkeztek ilyen céllal a legtöbben, főként Németországból, Ausztriából és forgalom tekintetében Szlovákiából. Költés tekintetében Hollandia megelőzte Szlovákiát. Idén a gyógyszállók 40 százalékkal több külföldi vendéget regisztráltak. A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésével a belföldiek száma mintegy 11 százalékkal nőtt. A fogászat terén vezető helyen állunk az Unióban, de jók az adottságaink a rehabilitáció, a plasztikai és szemműtétek terén is. Az elmúlt években a kormányzatok jelentős támogatást adtak 26 gyógy-termálfürdő felújításához, létesítéséhez. Idén a fogászati rendelők korszerűsítésére, szálláshelyeken gyógyászati részlegek kialakítására is lehetett pályázni. Nagy András László

Dental World életképek

12/10/12 4:57 PM


6

DENTAL WORLD 2012

2012. DECEMBER [AFTER]

Elégedett kiállító – 3D-ben A tavalyi Dental World-ön került elôször a figyelem középpontjába a VARINEX Zrt. standján, mûködés közben bemutatott 3D-s nyomtató. Mint megtudtuk, csak a fogtechnikában számít újdonságnak ez a technika. A VARINEX által Magyarországon meghonosított 3D-nyomtatási és gyors prototípus-gyártási (Rapid ProtoTyping – RPT) szolgáltatást a mérnökök, építészek, termékfejlesztôk, formatervezôk, szerszámtervezôk, mûanyagfröccsöntôk, orvosok és az ékszerészek számára már több éve nyújtják. A fogászatban öt-hat éve kezdték alkalmazni, hazai megismertetéséért, majd elterjesztéséért a VARINEX ZRT. igen sokat tett és tesz. – Falk György tulajdonos-cégvezetőt arról kérdeztük, hogyan váltotta be a Dental World az előzetes reményeit? – Nagy energiával készültünk a kiállításra, mert úgy gondoltuk, hogy eljött a mi időnk. Teljesen új termékismertetőt készítettünk, továbbá kialakítottunk egy új alportált a www.dental.varinex.hu internetes címen. Bejelentkeztünk egy workshop megtartására is, és ezek a tevékenységek mind bizonyítják, hogy nagyon bíztunk a kiállítás sikerében. Nagyon örülünk, hogy az előzetes várakozásainknak megfelelően vagy talán még jobban sikerült számunkra a Dental World. Ez alatt elsősorban a szakmai fogadtatást értem. Két témát, illetve megoldást mutattunk be és kínáltunk. Az egyik a számítógéppel támogatott implantációtervezés és ez alapján a fúrósablon elkészítése. Ebben a témában rendeztük meg a workshopot. – A látogatók számával is elégedett? – A kiállítás minden napján a teljes nyitvatartási idő alatt folyamatos volt az érdeklődés. Nagyon sok egyéni beszélgetést folytattunk olyan fogorvosokkal és szájsebészekkel, akik

már régóta művelik az implantációt anélkül, hogy fúrósablont használnának. Azt mondták, hogy a jól megtervezett fúrósablon az ő munkájukat is segítheti! Ez a fajta visszajelzés nagyon fontos volt számunkra, megerősített minket abban, hogy folytatnunk kell a hazai, gyors és egyben a nyugati fúrósablonok áránál jóval olcsóbb fúrósablonok gyártását. – Idén már nem voltak egyedül, más cég is bemutatott 3D-s nyomtatót. – Valóban, és örülünk neki. A MIS implantátumgyártó és -forgalmazó hazai partnerénél is ki volt állítva egy Objet háromdimenziós nyomtató, és ők is kizárólag fúrósablonok gyártását kezdik el bevezetni – de már nemcsak hazai, de külföldi megrendelésekre is. – Melyik a másik terület, amelyet meg kívántak ismertetni? – A másik fő terület az átlátszó fogszabályozók gyártásához szükséges fogívek háromdimenziós nyomtatása, amelynek már hazai referenciája is van, hiszen a székesfehérvári Kerámia Plusz Kft. a tőlünk ez év elején megvásárolt Objet háromdimenziós nyomtatóval folyamatosan gyártja a „Clear-Smile” védett

NOSZTALGIAVONATRÓL!!! SZÁLLJON LE A NOSZTALGIAVONATRÓL!!!

LLJON LE A NOSZTALGIAVONATRÓL!!!

OK IDEJE LEJÁRT… A SZÉNKEFÉS MOTOROK IDEJE LEJÁRT…

KOMPLETTEN FELSZERELT KEZELÔEGYSÉG

NKEFÉS MOTOROK IDEJE LEJÁRT… SZÁLLJON LE motorjával valódi élmény orjával valódi élmény A W&H kefementes yugodt járása, a LED lesz dolgozni. A 3 fázis nyugodt járása, a LED a nosztalgiavonatról! valódi élmény t kefementes elsöprő erejemotorjával és a fényárja, a 60W mindent elsöprő ereje és a lgozni. A 3 fázis nyugodt járása, a LED bízhatósága, hosszú kefementes motor megbízhatósága, hosszú A szénkefés motorok a, aa rendelőjében. 60W mindent elsöprő ereje és a nyit a rendelőjében. yit élettartama, új fejezetet

AN EF AW ÉS OS les &H k M O z ZTA TO fén dolg efem RO e y LG KI kef árja, ozni. ntes DE IAV A e JE éle men a 60 3 fá motor ON W ttar tes L zis j á EJ Á va m tam n AT m RT a, ú otor inden yugo l való RÓ … t e dt j á di é j fe m L!! l jez e ete gbízh söprő rása, lmény ! t ny aL a tó e r ED it a ság eje ren a é Áts de l , ho s a z s ő á j l é kol lás ben szú l hoz . te égá

márkanév alatt forgalmazott átlátszó fogszabályozó síneket, ma már 12-15 fogszabályozó szakorvosnak. A kapcsolatot a tavalyi Dental World-ön alapoztuk meg – és az idein már a tőlünk vásárolt nyomtatóval állítottak ki! Számunkra ez szintén jelentős visszaigazolás arról, hogy helyes irányban gondolkozunk, amikor az Objet 3D nyomtatóit széles körben kínáljuk fogászati problémák megoldására. Falk György – Hogyan sikerült a workshop? – Az érdeklődés nagyobb volt a vártnál, a 200 főt befogadó terem teljes mértékben megtelt! A nagyon célirányos, gyakorlati kérdések igazi kihívást jelentettek. A kérdések leginkább korábbi felmérésünket igazolták, miszerint az implantátum helyének fúrósablonnal történő fúrására jelentős igény lenne, de a folyamat egyes elemei nem eléggé ismertek. Nekünk viszonylag egyszerű a helyzetünk, hiszen a digitális fényképezéssel ténylegesen mi kezdtünk el elsőként foglalkozni hazánkban, továbbá a számítógépes tervezési szoftverek – CAD – piacán meghatározó szereplők vagyunk, és a háromdimenziós nyomtatás is számunkra természetes alakadó eljárás. Az implantátumok helyének számítógéppel támogatott fúrásához az említett három szakterület ismeretére egyszerre van szükség, hiszen a DVT vagy CB-CT felvételek számítógépes

800 000 FT-ÉRT? IGEN!

Használja ki az OEP finanszírozást 1 500 000 forint értékben!

ideje lejárt...

OPTIMAL 06 ECO FOGÁSZATI KEZELÔEGYSÉG

ntes motor megbízhatósága, hosszú ama, új fejezetet nyit a rendelőjében.

Átszálláshoz hívja segítségül kollégáinkat a 36 1 788-5391-es telefonszámon! hoz hívja segítségül e: i nfo @f e je ww rfog w.f eje .hu rfog .hu

t: +36 1 788 53 91 f: +36 1 319 85 90

e: info@fejerfog.hu

f: +36 1 319 85 90

www.fejerfog.hu

in hí nsz kat a vja se ám 36 1 gí on ! 788 tségü -5 3 l 91es

ZÉ NK

lefo

23.990FT

e: info@fejerfog.hu+ ÁFA A SZETT ÁR www.fejerfog.hu

UNIVERZÁLIS LENYOMATVÉTELI FEJRÉSSZEL ÉS SAPKÁVAL EGYÜTT

H-1135 Budapest, Kis Gömb u. 22. Tel.: +36 1 788 3337, Tel./Fax: +36 1 787 3965 E-mail: dentalexpress@dentalexpress.hu www.dentalexpress.hu

WWW.DENTISYSTEM.HU 6600 SZENTES, Ipartelepi út 18-22. Tel./Fax: 06-63-313-023; szentes@dentisystem.hu 1112 BUDAPEST, Tippan u. 2. Tel./Fax: 06-1-279-1680; info@dentisystem.hu TERMÉKEINK GYÁRTÓJA Hager&Meisinger GmbH., Németország.

t: + 36 17 f: + 88 53 36 13 91 19 85 90

t: +36 1 788 53 91

ON

LE

kat a 36 1 788-5391-es 36 1 788 53 91 e: info@fejerfog.hu ámon! 36 1 319 85 90 www.fejerfog.hu

AS

ha többet akar

• kevés munkalépés – időtakarékos és hatékony munka • sikeres előkészítés erősen görbült és nagyon szűk csatornákban is

M TANFOLYA

2 ÉV TELJESKÖRÛ  GARANCIA

gül 91-es

sanitaria - VITIS orthodontic 01

8/29/2012

4:38 PM

Lizydent Kft. 1134 Budapest, Botond utca 10. Tel.: 06-1-238-0141 Ha mégMobil: többet szeretne tudni a rendszerről 06-30-231-9202 vegyen részt Dr. Csikány Csilla vezetésével 06-1-238-0142 induló gépiFax: gyökértágítás tanfolyamainkon, középpontban a RECIPROC rendszerrel. E-mail: lizydent@chello.hu Időpontok: 2012. október 26. (péntek) 2012. november 23. (péntek)

Page 1

A tanfolyam helyszíne: Dr. Csikány Csilla rendelője: 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. Teljeskörű védelem és ápolás fogszabályzót viselő pácienseknek

A VITIS orthodontic a szájápolási termékek legszélesebb palettáját kínálja a fogszabályozó kezelés alatti száj-, fog- és ínyvédelemre.

Új modellekkel, új színekkel, rendkívüli kedvezményekkel várjuk kedves vásárlóinkat!

2451 Ercsi, Rákóczi út 82. Tel./fax: 06-25-492-536, Mobil: 06-30-958-2646 E-mail: aradikft@aradikft.hu

Részvételi díj: 22.000 Ft / fő

ha ha többet többet akar akar

A tanfolyam díját VDW.Silver Reciproc vagy VDW.Gold Reciproc készülék vásárlása esetén teljes egészében beszámítjuk.

A résztvevők számára – előzetes időpont egyeztetés után – ingyenes kipróbálási lehetőséget biztosítunk a VDW.Silver Reciproc rendszerre, illetve a Raypex 6 apexlokátorra.

GYÖKÉRCSATORNA GYÖKÉRCSATORNA TÁGÍTÁS TÁGÍTÁS

Aradi plusz Kft.

Today after 2012.indd 6

feldolgozásánál jól lehet használni a digitális fényképezésnél megtanultakat. Az implantátumok méretéhez igazított furatok számítógépes elhelyezése a térben nekünk nem jelent problémát. A megtervezésre kerülő fúrósablonok gyártása háromdimenziós nyomtatással szintén megoldottnak tekinthető. Röviden összefoglalva: a workshop nagyon fontos esemény volt, a jövő évi Dental Word-ön is szeretnénk majd igénybe venni ezt a lehetőséget. – Mennyiben volt másféle kiállítói élménye idén, mint az előző évben? – Nekünk mindenképpen jobb élményt jelentett az idei kiállítás. Egyrészt tavaly még nagyon kezdők voltunk, az idén – talán – már elmondhatjuk, hogy megütöttük a középhaladó szintet. Másrészt, sok tavalyi látogató jött el hozzánk ismét, megnézni, hogy mennyit fejlődtünk az elmúlt egy év alatt. Úgy érzem, nem okoztunk csalódást látogatóinknak. GYÖKÉRCSATORNA TÁGÍTÁS Mintha többen érdeklődtek volna – regisztrált látogatóink száma a tavalyi létszámhoz AKÁR EGYETLEN ESZKÖZZEL! képest kb. 30 százalékal nőtt. – Tanulságok vannak? Ismerje meg és próbálja ki – Említésre méltó hiányérzetünk nem volt. standunkon a VDW forradalmian Jövőre talán nagyobb standdal kell majd kiúj RECIPROC rendszerét! rukkolnunk annak érdekében, hogy még több látogatóval tudjunk egyszerre személyes Mi is az a RECIPROC? kapcsolatokat ápolni. Azt egy kicsit sajnáljuk, • nikkel-titán rendszer, egyedülálló reciprok, az hogy a tervezett óramutató járásávalCAD/CAM-kiadvány ellenkező, majd azzalnem megkészült el időben – sok további érdeklődő egyező váltakozó mozgással. •keresett mindössze három méret (R25, R40 volt és R50) volna fel minket. Ez nem súlyos •hiányosság, gyökércsatorna előkészítés esetektelt túlnyomó hiszen nélküle is(az állandó háztöbbségében) csupán egyetlen műszerrel zal „üzemeltünk” a három nap alatt.

AKÁR AKÁR EGYETLEN EGYETLEN ESZKÖZZEL! ESZKÖZZEL!

Jelentkezés: a 06-1-436-9790 központi telefonszámunkon vagy a dental@mwdental.hu Ismerje e-mail címen. Ismerje meg meg és és próbálja próbálja ki ki

standunkon standunkon a a VDW VDW forradalmian forradalmian új RECIPROC új RECIPROC rendszerét! rendszerét!

Magyarországon forgalmazza:

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34. • Telefon: 336-0884, 336-0885 Fax: 336-0860 • e-mail: shop@sanitaria.hu • www.sanitaria.hu • sanishop.sanitaria.hu

Mi is RECIPROC? Magyarország Kft. Mi M+W is az az a a Dental RECIPROC? nikkel-titán H-1037rendszer, Budapest,egyedülálló Csillaghegyireciprok, út 19-21. az •• nikkel-titán rendszer, egyedülálló reciprok, az óramutató járásával ellenkező, majd azzal megTelefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 óramutató járásával ellenkező, majd azzal megegyező dental@mwdental.hu • Webáruház: www.mwdental.hu egyező váltakozó váltakozó mozgással. mozgással. •• mindössze mindössze három három méret méret (R25, (R25, R40 R40 és és R50) R50) •• gyökércsatorna gyökércsatorna előkészítés előkészítés (az (az esetek esetek túlnyomó túlnyomó többségében) csupán egyetlen műszerrel többségében) csupán egyetlen műszerrel kevés munkalépés munkalépés –– időtakarékos időtakarékos és és hatékony hatékony •• kevés munka munka •• sikeres sikeres előkészítés előkészítés erősen erősen görbült görbült és és nagyon nagyon 12/10/12 4:58 PM szűk szűk csatornákban csatornákban is is


2012. DECEMBER [AFTER]

DENTAL WORLD 2012

7

Pályázatíró nélkül nehezen megy A Dental World kiállítási pavilonjai között sétálva a Happy Dent standján feltûnt egy szerény tábla: PÁLYÁZATÍRÁS. Az asztalka mögött egy mosolygós fiatalasszony, Labodics Judit, a PowerDent Kft. munkatársa. Ôt kérdeztük. – Cégünk évek óta elsősorban a fogászati rendelők és fogtechnikák számára vállal pályázatírást, pályázati tanácsadást. A fogorvosok és fogtechnikusok korábban kizárólag saját erőből fejlesztették vállalkozásaikat, de az elmúlt években számos új pályázati forrás vissza nem térítendő támogatással és többfajta kedvezményes hitellel segíti a bővülést, fejlődést. – Mekkora az érdeklődés, illetve az igény a pályázatírói közreműködésre? – Évente átlagosan 50-60 pályázatot készítünk és adunk be. Csak ebben az évben eddig már mintegy 100 millió forint értékben nyertünk pályázóink, ügyfeleink számára vissza nem térítendő, és további 120 millió forint értékben kedvező kamatozású hiteltámogatást. Nyertes pályázataink között szép számmal vannak eszköztámogatásos (GOP-2.1.1-11/A, ill. KMOP-1.2.1-11/A), innovációs (GOP-1.3.1-11/C, ill. KMOP-1.1.411/B), telephely-fejlesztési és mikrohitel (GOP-2.1.1-11/M, ill. KMOP-1.2.1-11/M) konstrukciók. Nyerési mutatónk eddig 98 százalékos. Még döntésre várunk a vidékfejlesztési, illetve a fogtechnikus-tanulók után igényelhető decentralizált eszközbeszerzési pályázatokra vonatkozóan.

– Miért és mennyire van szükség pályázatíró közreműködésére? – Azért van szükség a pályázatíróra, mert rengeteg buktatótól, nehézségtől és felesleges utánajárástól szabadul fel a pályázó közreműködésünkkel. Gyakorlatilag csak az aláírások, ill. olyan mellékletek, melyeket csak ügyfelünk szerezhet meg, maradnak a pályázóra. Sokszor hallottunk olyanról, hogy akik egyedül, vagy nem megfelelő pályázatíróval adták be a pályázatot, nem nyerték meg a támogatást, vagy esetleg nem tudtak elszámolni, tehát a vissza nem térítendő támogatást nem tudták visszaszerezni. Sokan keresnek meg már reménytelennek tűnő elszámolási problémákkal is, mert magukra hagyták őket a pályázatíróik. A velünk pályázók teljes biztonságban lehetnek, mert az utolsó mozzanatig végigvisszük velük a folyamatokat. Hiszem, hogy az ő sikerük a mi sikerünk is. – Milyen típusú fejlesztésekre pályázik a többség? – Idén a legnépszerűbb pályázati célok a 3D-s és a panorámaröntgenek, a CAD/ CAM-rendszerek beszerzése, illetve új rendelők, technikai laborok megvásárlása, felújítása.. Természetesen nyitottak vagyunk bármilyen más pályázati lehetőség megragadására is. – Ebbe beleérti az olyan pályázati lehetőségeket is, amelyekkel eddig Önök még nem találkoztak? – Természetesen. Utánajárással, közösen megoldást találunk a pályázat beadására. – Mennyibe kerül az Önök szolgáltatása? – Meggyőződésünk, hogy ügyfeleink elégedettsége igen fontos, ezért csakis sikerdíj

Fények és árnyak A külföldi turisták hat százaléka kizárólag a fogászati ellátás miatt érkezik Magyarországra, s tölt el a hazai szállodákban negyvenezer vendégéjszakát, ám a fogászati magánellátást így is 65-85 százalékban magyarok veszik igénybe. Az ágazat sikerét elsősorban az alacsony árak generálják, s ebben a következő tíz évben sem lesz változás. Hozzá kell tenni, hazánkban nem csupán a fogorvosok képzése kiváló, de a fogtechnikai háttér színvonala

is igen magas. A fogászati magánellátás és turizmus úgy vált sikerágazattá, hogy abba az orvosok és a fogtechnikusok invesztáltak, az állam talán csak annyiban segítette ezt, hogy „nem feküdt keresztbe”. A magánszektor kiépülését az szolgálta leginkább, hogy az egészségügynek ebben a szegmensében fogalmazták meg először, mi az az ellátás, ami a közfinanszírozott keretből elvégezhető és igénybe vehető.

A nem nagy mértékű béremelés ellenére a magyar egészségügyben dolgozók átlagfizetése jelentősen elmarad a környező országok ágazati béreitől – derült ki a fizetesek.hu internetes felmérés eredményeiből. A bérkutatás alapján Magyarországon az egészségügyben a havi bruttó átlagfizetés nagysága 141 300 forint, ami 24 százalékkal elmarad a szlovákiai 185 000 forintnak megfelelő eurótól, valamint 35 százalékkal kevesebb a csehországi 218 200 forintos átlagtól. Hazánkban az egészségügyön belül az intézményigazgatók keresik a legtöbbet: az ő átlagfizetésük 366 100 forint, amely még így is elmarad más cégvezetők juttatásaitól. Őket az orvosok követik a havi bruttó 222 600 forintos bérükkel, a kétszázezer forintos határt pedig csak a fogorvosok átlag 183 ezer forintos, valamint a fogtechnikusok 152 ezres átlagbére tudja megközelíteni, míg az ágazatban dolgozó többi munkavállaló – a nővérektől kezdve a gyógytornászokon keresztül egészen a mentőtisztekig – csupán havi bruttó 130 ezer forint körül keres.

Today after 2012.indd 7

ellenében dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy csak a már megnyert támogatás után számítunk előre megállapodott munkadíjat, és azt is két részletben kérjük. Így ügyfeleink gyakorlatilag anyagi kockázat nélkül vághatnak bele a pályázatokba. – A pályázati anyag elkészítésén túl mit nyújtanak még? – A sikerdíjunk természetesen nemcsak a pályázat megírására és összeállítására szól, hanem az elszámolásra és a hároméves fenntartási időszakban felmerülő jelentések elkészítésére, továbbá az esetleges ellenőrzések során is ügyfeleink rendelkezésére állunk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy több olyan visszatérő pályázónk is van, akikkel az évek során több nyertes projektet is végigcsináltunk. A legnagyobb sikerünk, amikor pályázóink barátaiknak és kollégáiknak ajánlják a munkánkat. – Székhelyük Budapesten van. Ez azt jelenti, hogy csak budapesti ügyfeleket vállalnak? – Vállalkozásunk nemcsak Budapesten, hanem az egész országban jelen van. Sok fogászati és fogtechnikai kereskedőcéggel is rendkívül jó kapcsolatot tartunk fennt, több kereskedés pályázatait is mi készítjük el. Ezenkívül a fogorvosok számára akár az egész rendelő kialakítását és eszközök beszerzését is vállaljuk pályázatok segítségével. – Tudomásunk szerint először jelent meg pályázatíró cég szaktanácsadással a kiállításon. Hogyan kerültek a Dental World-re? – Egy fogtechnikai cég megkeresésére jelentünk meg a Dental World-ön, de azt tervezzük, hogy a jövőben önálló standon

Saját magunk vagyunk a konkurenciánk – fogalmazott egy tanácskozáson az egyik fogászati vállalkozás vezetője, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a külföldön munkát vállaló, kiválóan képzett magyar fogorvosok egyrészt elviszik a hazai szakemberek és ellátás jó hírét, ám a pacientúra ezáltal külföldön is eléri a minőségi szolgáltatást. Utóbbi idők tapasztalata, hogy az angolszász piac éppen azért gyengül, mert egyes magyar fogorvosok Anglia és Írország nagyvárosaiban nyitottak rendelőket, vagyis kitelepítették a szolgáltatásaikat. Szektorsemleges protokollok és a minőségbiztosítást segítő akkreditációs rendszer kidolgozása folyik a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetben (GYEMSZI), s ez nemcsak a fogorvosokra, hanem a fogtechnikusokra vonatkozóan is megfogalmaz majd irányelveket – mondta el ugyanott Kárpáti Edit, az intézet Minőségfejlesztési Főosztályának vezetője. Az akkreditációs rendszer fókuszában ugyan nem a fogászati turizmus áll, hiszen elsősorban a hazai betegellátás minőségének javítása a cél, ám ennek pozitív hozadéka lehet az egészségturizmus területén is. A magyar fogászat egységes az orvosi szemléletben, a szakképzésben és a szakemberek elismertségében, ám óriási szakadék tátong a piaci versenyben helytálló magánrendelőkben és a közfinanszírozott ellátásban dolgozó kollégák között. A mintegy 5700 magyar fogorvos 80-90 százaléka „éppcsak életképes”, még a járulékfizetés is problémát okoz számukra – hívta fel a figyelmet egy másik szakember. Ma hazánkban negyven fogorvos jut százezer főre, ugyanakkor Európában nálunk a leggyakoribb a szájüregi rák, itt van a legtöbb 12 éves gyerek, akinek már volt lyukas, tömött, kihúzott foga, míg a hatvan év feletti magyarok többségének egyetlen foga sincs.

Labodics Judit

várjuk a már meglévő és reménybeli ügyfeleinket. – Ezek szerint sikerrel jártak… – Nagyon sikeresnek mondhatjuk részvételünket a kiállításon. Több kereskedő ügyfelei­ nek adtunk tanácsot, kerestünk együtt megoldást a számukra legkedvezőbb pályázati konstrukció megtalálásában. A három nap alatt sok értékes kapcsolatot kötöttünk, úgy vidéki, mint fővárosi leendő pályázóinkkal. – Várhatók újabb pályázati lehetőségek? – Természetesen. Még rengeteg európai uniós pénz vár kiosztásra. Reményeink szerint januárban pályázati dömping indul, amely még több lehetőséget biztosít majd a fogorvosoknak és fogtechnikusoknak. Személyre, illetve vállalkozásra szabott ingyenes pályázatfigyeléssel várjuk újonnan jelentkező pályázóinkat.

A kiállítók mondták A Nobel Biocare újdonságként egy implantáláshoz szükséges sebészeti gépet mutatott be, amelynek különlegessége, hogy kezelőfelülete mindössze egy interaktív iPad. Mára már szinte megszokott, hogy a Procera termékcsalád is újabb elemekkel bővült. A cég munkatársai az elmúlt évekhez viszonyítva aktívabb, élénkebben érdeklődő közönségről számoltak be, ami prémiumtermékekről lévén szó, a gazdasági válság idején kellemes meglepetésként hatott. Erdélyi Attila az Alpha Implant Kft., az Alpha-Bio Tec termékek kizárólagos magyarországi forgalmazójának ügyvezetője emlékeztetett, hogy az elmúlt három évben dinamikusan változott a ma-

gyarországi implantátumpiac, és „ennek a változásnak mi is részesei, sőt, megkockáztatom, alakítói voltunk. Sikerült olyan terméket kínálnunk ügyfeleinknek, amely megfelelt igényeiknek”.

12/10/12 4:58 PM


2013-as előfizetési akció 34–55%-os kedvezménnyel*

s

Dentalhírek Egy implantátum rendszer, mely minden igényt kielégít.

D E N T A L

XVI. évfolyam Ára: 2500 Ft

H Í R E K

tett

2 0 1 2 4

sen

2012

atot.

4

A fogászat egészségpolitikai és információs magazinja

IX. évfolyam 1. szám Ára: 2500 Ft

2 0 1 2 1

Egy implantátum, három különböző csatlakozással.

ESZTÉTIKA a fogászatban

Implantológia

I M P L A N T O L Ó G I A

2012

A Dental Press tematikus kiadványa

FogKönyvajánló technika

1

1

A Dental Press idôszakos, tematikus kiadványa

a fogászatban oly fontos manuális készséget a szakterületükön elsajátítsák. A hallgatóktól elvárják, hogy viszonylag rövid időn belül nemcsak, hogy befogadjanak és feldolgozzanak egy nagy mennyiségű információs anyagot, hanem a gyakorlatban alkalmazzák is azokat. Ugyanakkor a képzésben szereplő különböző tantárgyak az oktatók és a hallgatók által különböző hangsúlyt kapnak. Ennek következtében gyakran előfordul, hogy a „gyakorlat” az „elmélet” előtt áll, azaz a szó szoros értelmében a „fog” az „orvoslás” elé kerül. A fogászat, azonban több mint „dentologia”. A fogorvosi felelősség, a fog vagy annak technikailag tökéletes és magas színvonalú helyreállítására való törekvés mellett, állandóan megköveteli a páciens egészéről való gondoskodást.” Thomas Weber

3

2 0 12

Egyszerű alkalmazás, egyetlen fúrási protokollal. A világon leggyakrabban használt implantációs rendszer.1 Malignus daganatot utánzó, jóindulatú szájüregi tumorok fiatal páciensek esetében

Platform Shift és kónikus kapcsolat

Siker az endodontiában: lehetôségeink bôvítése

Digitális megoldás atrofizált mandibula implantológiai ellátására

A természet koncepciója

Páciensszékek Vezérlőegységek

A hagyományos Select csatlakozás és a Select csatlakozás platform shifting-es változata, mely „kattanással jelzi” a helyes felépítmény-pozíciót, valamint a különlegesen szoros, mikro résmentes csatlakozást biztosító, integrált platform shiftinges, kónikus csatlakozás egyaránt elérhető. Fogászati termékek fejlesztésében szerzett 45 éves tapasztalat segített egy újabb időtálló és megbízható megoldást találni, mely hozzásegíti Önt a paciensek egyszerűbb kezeléséhez. A paciens mosolya, az Ön tudása, a mi megoldásaink.

44 gyökér – 44 implantátum Ecsettel és porral

© Nobel Biocare Services AG, 2011. Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare felirat,a Nobel Biocare logó és minden egyéb ami védjegynek minősül, a Nobel Biocare védjegyét képezi. Lemondó nyilatkozat: Egyes termékek nem kerülnek forgalomba az összes piacon. Kérjen tájékoztatást a Nobel Biocare helyi ügyfélszolgálatán az aktuális termékkínálatról. 1 Forras: Millenium Research Group. 2 Legjobb Termek 2011 NobelReplace Tapered – Dental Product Shopper szavazás.

Implantologia 2012-1 borito.indd 1

Magasabb életminôség a stabilizált fogprotézisnek köszönhetôen

5/25/12 3:44 PM

D

I M P L A N T O L Ó G I A 2 0 1 2 1

2012

4

A Dental Press tematikus kiadványa

VI. évfoly

1

1

am • Ára:

2500 Ft

2012

2012

a fogászat

ban

A Denta l Press idôszak tematik us kiadv os, ánya

Egyszerű alkalmazás, egyetlen fúrási protokollal.

kifejlesztett i használatra si rendelő a kivételesen LED fogorvo Kombinálja Az új A-dec ti lámpa. si bb fogásza szín-visszaadá legkifinomulta pontos a magas segítve a ágítást és ing Index), jó megvil ztos – Color Render ás a fényrekötés-bi indexet (CRI rizáció megold a polime Innovatív fényt biztosít színanalízist. tású folyamatot. nagy intenzi solná a kötési üzemmód: hogy befolyá anélkül, teljes idejére fényforrás rendű briliáns – felsőbb A-dec LED munkájához. az ön napi

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához II.

utánzó, daganatot tumorok Malignus szájüregi n jóindulatú ek esetébe fiatal páciens

2011. ŐSZ

Platform Shift és kónikus kapcsolat

Digitális megoldás atrofizált mandibula implantológiai ellátására

A hagyományos Select csatlakozás és a Select csatlakozás platform shifting-es változata, mely „kattanással jelzi” a helyes felépítmény-pozíciót, valamint a különlegesen szoros, mikro résmentes csatlakozást biztosító, integrált platform shiftinges, kónikus csatlakozás egyaránt elérhető. Fogászati termékek fejlesztésében szerzett 45 éves tapasztalat segített egy újabb időtálló és megbízható megoldást találni, mely hozzásegíti Önt a paciensek egyszerűbb kezeléséhez. A paciens mosolya, az Ön tudása, a mi megoldásaink.

ló Könyvaján

f o g á s z a t b a n

Fogászat

X sben való er: MEMORI vosi képzé hogy oktatják, Thomas Web tókat, a fogor

2 0 1 2

10:06 AM

és : a tudományos implantológi összegzi, az imát a fogászati et, A kézikönyv teinek lexikális anyagereket, a gépek szakmai ismere - és eszközrendszzását, a lézeralkalanyag ek gondo kérdéseplantációs eket, a beteg iabetegeket, a jogi implanberendezés allerg -európai rizikó- és Közép a a t, és r gazdasági mazás atja a magya jellemző vonásait, ket. Bemut szereplőit, nciáit. piac ai tende és tológi t és a fejlőd elemzéseke

5/25/12 3:44 PM

további ajánlataink:

Dental Hírek, Implantológia, Esztétika együttes előfizetése esetén Lezer a

kmai lapja kusok sza Fogtechni 1500 Ft Egy implantátum, három am • Ára: IX. évfoly különböző csatlakozással.

3

I M P L A N T O L Ó G I A 2 0 1 2 1

IX. évfolyam 1. szám Ára: 2500 Ft

2012

1

A Dental Press tematikus kiadványa

I. évfolyam

1

2012

Egyszerű alkalmazás, egyetlen fúrási protokollal.

2 0 12

• Ára: 250

0 Ft

d 1

ban

A Denta l Press idôszak tematik us kiadv os, ánya

A világon leggyakrabban használt implantációs rendszer.1 Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához II.

a irányelvek Esztétikai fogsorokhoz természethû

Platform Shift és kónikus kapcsolat

2

A hagyományos Select csatlakozás és a Select csatlakozás platform shifting-es változata, mely „kattanással jelzi” a helyes felépítmény-pozíciót, valamint a különlegesen szoros, mikro résmentes csatlakozást biztosító, integrált platform shiftinges, kónikus csatlakozás egyaránt elérhető. Fogászati termékek fejlesztésében szerzett 45 éves tapasztalat segített egy újabb időtálló és megbízható megoldást találni, mely hozzásegíti Önt a paciensek egyszerűbb kezeléséhez. A paciens mosolya, az Ön tudása, a mi megoldásaink.

© Nobel Biocare Services AG, 2011. Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare felirat,a Nobel Biocare logó és minden egyéb ami védjegynek minősül, a Nobel Biocare védjegyét képezi. Lemondó nyilatkozat: Egyes termékek nem kerülnek forgalomba az összes piacon. Kérjen tájékoztatást a Nobel Biocare helyi ügyfélszolgálatán az aktuális termékkínálatról. 1 Forras: Millenium Research Group. 2 Legjobb Termek 2011 NobelReplace Tapered – Dental Product Shopper szavazás.

.fogSHOP.hu

www

már taÖn kezdő vagy ce. Mindegy, hogy hogy ez a természetes A neve: NobelRepla biztos lehet benne és végleges megpasztalt szakember, és implantátum, megbízható fog gyökerét formáló A színkódolt sebészeti indikációban . fúrási leegyszerűsí tett oldást nyújt minden illetve a végtelenül és egyprotetikai alkatrészek, teszi a rendszert felhasználób aráttá végeredmény elérését. protokoll rendkívül megkönnyíti a megfelelő az adott felhasználó úttal jelentősen és k indikációkna . Mostantól a különböző ípus közül választhatunk több csatlakozás-t igényeinek megfelelően szerepe Diódalézer és a orvadás a fogínys kockázatainak fogimplantáció 2 csökkentésében

és a Select csatlakozás s Select csatlakozás a helyes A hagyományo „kattanással jelzi” változata, mely szoros, mikro résplatform shifting-es valamint a különlegesen kónikus felépítmény- pozíciót, platform shiftinges, n biztosító, integrált mentes csatlakozást termékek fejlesztésébe elérhető. Fogászati és egy újabb időtálló csatlakozás egyaránt tapasztalat segített Önt a paciensek szerzett 45 éves találni, mely hozzásegíti az Ön tudása, megbízható megoldást . A paciens mosolya, egyszerűbb kezeléséhez k. megoldásain a mi

• Ára: 250

0 Ft

a fogászat

ban

A Denta l Press idôszak tematik us kiadv os, ánya

44 gyökér – 44 implantátum

00-as a +36 20 972 02 kért kérjük hívja További információ el honlapunkr a: vagy látogasson telefonszámot, /nobelreplace www.nobelbiocare.com

a stabilizált Magasabb életminôség fogprotézisnek köszönhetôen

képezi. Biocare védjegyét minősül, a Nobel egyéb ami védjegynek az aktuális termékkínálatról. logó és minden helyi ügyfélszolgálatán felirat,a Nobel Biocare a Nobel Biocare A Nobel Biocare Kérjen tájékoztatást Minden jog fenntartva. szavazás. az összes piacon. Services AG, 2011. Product Shopper © Nobel Biocare nem kerülnek forgalomba Tapered – Dental Egyes termékek 2011 NobelReplace Lemondó nyilatkozat: 2 Legjobb Termek Research Group. 1 Forras: Millenium

Implantologia 2012-1

5/25/12 3:44 PM

5/29/12

4:08 PM

fogászati an

borito.indd Lézerek a1

traumatológiáb

ló Könyvaján

a f o g á s z a t b a n

t X Fogásza

való MEMORI képzésben Weber: hogy fogor vosi tókat, a oktatják, Thomas kurzusokon rülevostanhallga

Lézer a fogás tematik

L É z e r

2 0 1 2

a szakte „A fogor gyakorlati készséget viszonylag kezdetétől manuális részvétel n oly fontos tóktól elvárják, hogy és feldolak a fogászatba títsák. A hallga hogy befogadjan haanyagot, ak, tükön elsajá információs belül nemcs akkor rövid időn mennyiségű is azokat. Ugyan k egy nagy azzák az oktató gozzanak rlatban alkalm tantárgyak kapnak. Ennek nem a gyako szereplő különböző az hangsúlyt a képzésben által különböző hogy a „gyakorlat” tók előfordul, ében a „fog” és a hallga en gyakran szoros értelm an több mint következtéb áll, azaz a szó azonb előtt A fogászat, a fog vagy annak „elmélet” ásség, lás” elé kerül. helyreállítás s az „orvos . A fogor vosi felelő nalú s színvo „dentologia” tökéletes és maga veteli a pácien r óan megkö Thomas Webe technikailag és mellett, álland ra való törekv gondoskodást.” való egészéről

: 2500 ft

• ára I. évfolyam

2012

Briliáns

-34%

Cad/Cam Dentalh a fogászatban íre zatban

l Press a Denta ánya us kiadv

Az új A-dec LED fogorvo si rendelő legkifinomulta i használatra bb fogásza kifejlesztett ti lámpa. jó megvil Kombinálja ágítást és a magas a kivételesen indexet (CRI szín-visszaadá – Color Render si színanalízist. ing Index), segítve a Innovatív pontos megoldás üzemmód: a fényrek nagy intenzi ötés-biztos tású fényt teljes idejére biztosít a anélkül, polimerizáció hogy befolyá solná a kötési folyamatot. A-dec LED – felsőbb rendű briliáns az ön napi fényforrás munkájához.

D E N T A L

H Í R E K

I. évfolyam • Ára: 2500 Ft

1

1

2012

A Dental Press idôszakos, tematikus kiadványa

2 0 1 2 4

XVI. évfoly am Ára: 2500 Ft

2012

A www.a -dec.com/LED oldalon megtu dja mindazt, amit a minősé gi fogász ati megvilágításr ól tudni lehet.

4

k

A fogászat egészségp olit és inform ációs magaz ikai inja

6000 Ft Malignus daganatot jóindulatú utánzó, szájüreg i tumoro fiatal páciens ek esetébe k n

Diódalézerek: z lágyszövetekhe

kézidarab

Problém az implant amegoldás ációs protetik ában

pia Lézeres fototerá tban a fogásza

44 gyökér – 44 implantátum

Dent-East Kft. 1112 Budap Rétkerülő est út 51. Telefon: 1/3194568 Fax: 1/3107 e-mail: mail@d 096 www.dent-eas ent-east.com t.com

x dr. Toldi Ferenc Implant Inde dr. Gáspár Lajos,

7000 Ft

Magasabb életminôség a stabilizált fogprotézisnek köszönhetôen

és : a tudományos implantológi összegzi, az imát a fogászati et, A kézikönyv teinek lexikális anyagereket, a gépek szakmai ismere - és eszközrendszzását, a lézeralkalanyag ek gondo kérdéseplantációs eket, a beteg iabetegeket, a jogi implanai berendezés allerg rizikó- és Közép-európ gazdasági a a t, és r mazás atja a magya jellemző vonásait, ket. Bemut szereplőit, nciáit. tológiai piac és a fejlődés tende t elemzéseke

Szerkesztette

Fogtechnika, Implantológia, CAD/CAM együttes előfizetése esetén

20 000 Ft helyett 12 000 Ft

fax: 202-2993 Tel.: 202-2994, ntal.hu ndeles@de E-mail: megre www.dental.hu zatban

Híd a fogás

Lezer a

d 1

an cimlap.ind

fogaszatb

www

.fogSHOP.hu

Siker az endodo lehetôségeink ntiában: bôvítése

Páciensszéke k Vezérlőegység ek szerepe Diódalézer és a orvadás a fogínys kockázatainak fogimplantáció tésében csökken

DH_borito

Lámpák Monitortartók Bútorok Kézidarabok

iv 2012-4.in

dd 1

Szerviz Intraorális lenyomatvétel: digitális adatkészlet közelségben elérhetô

további ajánlataink:

5/25/12 3:44 PM

úly

és egyens Szimmetria

5/29/12

4:08 PM

fogászati Lézerek a an traumatológiáb 7/13/12

Tel.: 06-1-202-2994 E-mail: info@dental.hu www.dental.hu

10:06 AM

Lézer, CAD/CAM, Dental Hírek együttes előfizetése esetén

22 500 Ft helyett 13 900 Ft

Egyedi előfizetési igény esetén kérjen ajánlatot bármely kiadványra vagy tetszőlegesen az Ön által választott magazinok kombinációjára.

Today after 2012.indd 8

2012

15 000 Ft helyett 9900 Ft

További információkért kérjük hívja a +36 20 972 02 00-as és porral telefonszámot, vagy látogasson el honlapunkra: Ecsettel www.nobelbiocare.com/nobelreplace

Implantologia 2012-1 borito.indd 1

1

atrofizált Digitális megoldás ellátására mandibula implantológiai

Platform Shift és kónikus kapcsolat

Digitális megoldás atrofizált mandibula implantológiai ellátására

ciója et koncep A neve: NobelReplace. Mindegy, hogy Ön kezdő vagy már taA termész pasztalt szakember, biztos lehet benne hogy ez a természetes fog gyökerét formáló implantátum, megbízható és végleges megoldást nyújt minden indikációban. A színkódolt sebészeti és protetikai alkatrészek, illetve a végtelenül leegyszerűsített fúrási protokoll rendkívül felhasználóbaráttá teszi a rendszert és egyúttal jelentősen megkönnyíti a megfelelő végeredmény elérését. Mostantól a különböző indikációknak és az adott felhasználó igényeinek megfelelően több csatlakozás-típus közül választhatunk.

I. évfolyam

Lézer, Implantológia, Esztétika, CAD/CAM együttes előfizetése esetén

zatban

Híd a fogás

an cimlap.ind fogaszatb

nika Implantológia Cad/Cam Fogtech a fogászat

A Dental Press idôszakos, tematikus kiad ványa

a digitális Gyakorlati tanácsok implantológiai volumentomográfia alkalmazásához II.

22 500 Ft helyett 13 900 Ft

Egy implantátum rendszer, mely minden igényt kielégít.

2011. ŐSZ

bban használt A világon leggyakra 1 . implantációs rendszer

Szerkesztette

fax: 202-2993 Tel.: 202-2994, ntal.hu ndeles@de E-mail: megre www.dental.hu

-40%

1

1

2500 Ft

2012

ás, egyetlen Egyszerű alkalmaz fúrási protokollal.

pia Lézeres fototerá tban a fogásza

Kézidarabok Szerviz

-38%

2012

VI. évfolyam • Ára:

1

Diódalézerek: z lágyszövetekhe

lenyomatvétel: ô Intraorális elérhet adatkészlet digitális közelségben

dd 1

2012

A Dental Press ványa tematikus kiad

IX. évfolyam 1. szám Ára: 2500 Ft

2 0 1 2 1

2500 ft

ESZTÉTIKA Ca a fogászatban d/Cam

Implantológia

kézidarab

Magasabb életminôség a stabilizált fogprotézisnek köszönhetôen

7/13/12

I M P L A N T O L Ó G I A

három Egy implantátum, ással. különböző csatlakoz

x dr. Toldi Ferenc Implant Inde dr. Gáspár Lajos,

Implantologia 2012-1 borito.indd 1

iv 2012-4.in

• ára: I. évfolyam

6000 Ft

7000 Ft

1 Forras: Millenium Research Group. 2 Legjobb Termek 2011 NobelReplace Tapered – Dental Product Shopper szavazás.

DH_borito

a

44 gyökér – 44 implantátum

Kft. További információkért kérjük hívja a +36 20 972 02 00-as Dent-East est ntiában: 2 az endodo e vagy látogasson el honlapunkra: Sikertelefonszámot, 1112 Budap 51. égeink bôvítés út lehetôs www.nobelbiocare.com/nobelreplace Rétkerülő 1/3194568 Telefon: 1/3107096 t.com Fax: ent-eas e-mail: mail@dt.com © Nobel Biocare Services AG, 2011. Minden jog fenntartva. A Nobel Biocare felirat,a Nobel Biocare logó és minden egyéb ami védjegynek minősül, a Nobel Biocare védjegyét képezi. www.dent-easLemondó nyilatkozat: Egyes termékek nem kerülnek forgalomba az összes piacon. Kérjen tájékoztatást a Nobel Biocare helyi ügyfélszolgálatán az aktuális termékkínálatról.

k Páciensszéke ek Vezérlőegység Lámpák Monitortartók Bútorok

5/29/12 4:08 PM

Lézer a fogászatban

2011. ŐSZ

lehet.

dás amegol A neve: NobelReplace. Problém Mindegy, hogy Ön kezdő vagy már taprotetikában ációsbenne pasztalt szakember, biztos lehet hogy ez a természetes az implant fog gyökerét formáló implantátum, megbízható és végleges megoldást nyújt minden indikációban. A színkódolt sebészeti és protetikai alkatrészek, illetve a végtelenül leegyszerűsített fúrási protokoll rendkívül felhasználóbaráttá teszi a rendszert és egyúttal jelentősen megkönnyíti a megfelelő végeredmény elérését. Mostantól a különböző indikációknak és az adott felhasználó igényeinek megfelelően több csatlakozás-típus közül választhatunk.

Lézerek a fogászati traumatológiában

l Press a r,D e n t a á n y a rendsze Egy implantátum e m aégít s kiadv yttkiel t i k u . mely minden igén

L É z e r

kurzusokon a szakterülevostanhallga „A fogor gyakorlati készséget viszonylag kezdetétől manuális részvétel n oly fontos tóktól elvárják, hogy és feldolak a fogászatba títsák. A hallga hogy befogadjan haanyagot, ak, tükön elsajá információs belül nemcs akkor rövid időn mennyiségű is azokat. Ugyan k egy nagy azzák az oktató gozzanak rlatban alkalm tantárgyak kapnak. Ennek nem a gyako szereplő különböző hangsúlyt sben öző orlat” az képzé a különb hogy a „gyak a „fog” tók által előfordul, ében és a hallga en gyakran szoros értelm an több mint következtéb áll, azaz a szó azonb előtt A fogászat, a fog vagy annak „elmélet” sség, lás” elé kerül. állításáhelyre az „orvos . A fogor vosi felelő s s színvonalú „dentologia” tökéletes és maga veteli a pácien r óan megkö Thomas Webe technikailag és mellett, álland ra való törekv gondoskodást.” való egészéről

A világon leggyakrabban használt implantációs rendszer.1

-dec.com/LED A www.a dja oldalon megtu amit mindazt, ati gi fogász a minősé ól tudni megvilágításr

www.fogSHOP.hu

18 000 Ft!

olitikai IX. évfolyam 1. szám egészségp inja Ára: 2500 Ft A fogászat ációs magaz és inform

am XVI. évfoly 0 Ft Egy implantátum, három : 250 Ára különböző csatlakozással. 2 0 1 2 4

A Dental Press idôszakos, tematikus kiadványa

2012

Diódalézer szerepe a fogínysorvadás és a fogimplantáció kockázatainak csökkentésében

Lezer a fogaszatban cimlap.indd 1

ek Implantológia ESZTÉTIKA entalhír

Egy implantátum rendszer, mely minden igényt kielégít.

H Í R E K

1

1

6 magazin éves (együttes) előfizetése esetén 40 000 Ft helyett

-55% Briliáns

A kézikönyv a fogászati implantológia tudományos és szakmai ismereteinek lexikális anyagát összegzi, az implantációs anyag- és eszközrendszereket, a gépeket, berendezéseket, a betegek gondozását, a lézeralkalmazást, a rizikó- és allergiabetegeket, a jogi kérdéseket. Bemutatja a magyar és a Közép-európai implantológiai piac szereplőit, jellemző vonásait, gazdasági elemzéseket és a fejlődés tendenciáit.

Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 E-mail: megrendeles@dental.hu www.dental.hu

Híd a fogászatban

Szimmetria és egyensúly

7/13/12 10:06 AM

D E N T A L

2012

I. évfolyam • Ára: 2500 Ft

további ajánlataink:

Lámpák

Intraorális lenyomatvétel: digitális adatkészlet elérhetô közelségben

I. évfolyam • ára: 2500 ft

Szerkesztette: dr. Gáspár Lajos, dr. Toldi Ferenc

További információkért kérjük hívja a +36 20 972 02 00-as telefonszámot, vagy látogasson el honlapunkra: www.nobelbiocare.com/nobelreplace

Monitortartók

Szerviz

a Dental Press tematikus kiadványa

Lézeres fototerápia a fogászatban

Implant Index A neve: NobelReplace. Mindegy, hogy Ön kezdő vagy már tapasztalt szakember, biztos lehet benne hogy ez a természetes fog gyökerét formáló implantátum, megbízható és végleges megoldást nyújt minden indikációban. A színkódolt sebészeti és protetikai alkatrészek, illetve a végtelenül leegyszerűsített fúrási protokoll rendkívül felhasználóbaráttá teszi a rendszert és egyúttal jelentősen megkönnyíti a megfelelő végeredmény elérését. Mostantól a különböző indikációknak és az adott felhasználó igényeinek megfelelően több csatlakozás-típus közül választhatunk.

2

Bútorok Kézidarabok

6000 Ft

Cad/Cam a fogászatban

Lézera fogászatban Diódalézerek: kézidarab lágyszövetekhez

7000 Ft Dent-East Kft. 1112 Budapest Rétkerülő út 51. Telefon: 1/3194568 Fax: 1/3107096 e-mail: mail@dent-east.com www.dent-east.com

2 0 1 2

Esztétikai irányelvek a természethû fogsorokhoz

Gyakorlati tanácsok a digitális volumentomográfia implantológiai alkalmazásához II.

2011. ŐSZ

Problémamegoldás az implantációs protetikában

f o g á s z a t b a n

FogtechnikusokThomas szakmai lapja Weber: MEMORIX Fogászat fogorvostanhallgatókat, a fogorvosi képzésben való IX. évfolyam • „Arészvétel Ára: 1500gyakorlati Ft kurzusokon oktatják, hogy kezdetétől

VI. évfolyam • Ára: 2500 Ft

2012

L É z e r a

-38%

% 06-1-202-2994

* Az előfizetési akció 2012. december 31-ig történő megrendelés esetén érvényes, és amennyiben az összeg kiegyenlítése addig megtörténik.

12/10/12 4:59 PM

Today after 2012  

Today after 2012

Today after 2012  

Today after 2012

Advertisement