Page 1

as 810 nd A sta

+

október 25. [CSÜTÖRTÖK]

D E N T A L

W O R L D

2 0 0 7

1 db Zetaflow csomag (Zetaflow alap + precíziós + katalizátor + keverôlap) vásárlása esetén, 1 db Tropicalgin alginátot (színváltós, mangó illatú) adunk ajándékba!

Csomagár: 7990 Ft+áfa

Dental World 2007 – 8000 m2-en 180 kiállító A fogorvoslás legfontosabb szereplôi – a fogorvosok, a fogtechnikusok, a szájhigiénikusok, a fogászati asszisztensek, valamint a gyártók és a forgalmazók – már tudják, hogy az immár hetedszer megrendezésre kerülô Dental World Nemzetközi Továbbképzô Konferencia és Fogászati Szakkiállítás egy helyszínen – a felújított és kibôvített SYMA Rendezvényközpontban –, mindössze három nap alatt rendkívül sok lehetôséget kínál a szakmai igényeik kielégítésére. Ebben az esztendôben már több mint 180 kiállító cég jön el legújabb termékeivel a Dental World-re, így az érdeklôdôk rendkívül széles kínálattal találkozhatnak. A továbbképzô konferenciákon több akkreditált elôadás, továbbképzô tanfolyam, szimpózium és workshop között válogathat ki-ki az érdeklôdésének megfelelôen. A Dental World keretein belül kerül sor az év egyik nagyszabású továbbképzésére is, melynek tematikáját a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara Szak- és Továbbképzési Titkársága állította össze. Napirendre kerülnek a három nap folyamán – többek között – a fogorvostudomány aktuális kérdései, a konzerváló fogászat, a gyermekfogászat, a fogszabályozás, a dentoalveoláris sebészet és a parodontológia idôszerû problémái. Az elôadások – hasonlóan az eddigiekhez – minden bizonnyal kielégítik majd a megjelentek szakmai érdeklôdését és igényeit egyaránt. A Dental Press szintén arra törekedett az idén is, hogy a fogorvoslás szinte teljes területét „felölelve" minél gazdagabb és a legaktuálisabb

témákat is tartalmazó programot kínáljon az érdeklôdôknek. Így többek között a szájhigiéné, az esztétikai fogászat, az implantológia, valamint a fogtechnika idôszerû kérdéseirôl hangzanak majd el tájékoztatók, értékelések. A három nap folyamán különbözô élô bemutatókon, workshopokon, gyakorlati kurzusokon a legújabb anyagokkal és eljárásokkal is megismerkedhetnek azok, akik szeretnének folyamatosan lépést tartani a szakma fejlôdésével. Nagy várakozás elôzi meg mindazt, amit a gyártók és a kereskedôk majd bemutatnak, valamint felhasználásra kínálnak. A kiállítás minden napján megjelenik a díjmentes today – friss szakmai hírekkel, napi aktualitásokkal, exkluzív riportokkal és egyéb programlehetôségek kínálatával. A kiadványban olvashatók a cégek aznapi, kedvezményes akciói is, ezért felhívjuk figyelmét, hogy keresse, olvassa a todayt! A 7. Dental World elsô napján szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a fogászati szakma „nagy találkozójá"-ra eljött. „HÁROM NAP A FOGÁSZAT SZOLGÁLATÁBAN!" – a 7 évvel ezelôtt megfogalmazott mottónkkal kívánok a rendezôk és a szervezôk nevében a mindennapok során is hasznosítható, sikeres továbbképzést, valamint sok újdonságot bemutató, érdekes, izgalmas kiállítást. LACZKÓ TAMÁS FÔSZERVEZÔ


A sorozat folytatódik! Vásárolja meg már most a akcióban a három új könyvünket! 18 600 Ft helyett

20% kedvezménnyel

csak 15 000 Ft-ért! Megjelenés a Dental World 2007 szakkiállításon! Balogh Zsolt, Hajdu Zoltán: CAD/CAM technológia a fogászatban A CAD/CAM technológia térhódítása a XXI. század elsô éveire tehetô. Számos könnyen használható rendszer született a korabbi évek fejlesztô munkáiból, így napjainkra már nem a jövô elérhetetlen, futurisztikus megoldása, hanem a mindennapokban megvalósítható eljárássá válik. Várható tartalom: 220 oldal, 25 szakcikk, 500 színes kép, ábra. Ára: 6800 Ft Dr. Urbán István: Implantológia a fogászatban Tematikus elrendezésben szerkesztett könyv felöleli az elmúlt években e témában megjelent szakcikkeket. Várható tartalom: 240 oldal, 35 szakcikk, 450 színes kép, ábra. Ára: 6800 Ft Prof. dr. Matekovits György: Fogászati személynévlexikon Hiánypótló mû született, mely összefoglalóan, lexikális elrendezésben mutatja be a szakma neves mûvelôit, azok eljárásait, technikáit. Várható tartalom: 280 oldal, 3000 személynév, 180 színes kép, ábra. Ára: 5000 Ft

Rendelje meg most! Látogasson el a Dental Press standjára (C 309) a Dental World szakkiállításon (2007. október 25–26–27), ahol a könyvek megvásárolhatóak.

Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993 E-mail: megrendeles@dental.hu www.dental.hu, www.dentalworld.hu

PRESS

Megrendelôlap M e g r e n d e l ô n e v e : ................................................................................... P o s t á z á s i c í m : .......................................................................................... S z á m l á z á s i c í m : ....................................................................................... T e l e f o n / e - m a i l : ................................................................................................................

.

CAD/CAM technológia a fogászatban címû könyvet Implantológia a fogászatban címû könyvet Fogorvosi személynév lexikon címû könyvet Akcióban mindhárom könyvet

6800 Ft/db, 6800 Ft/db, 5000 Ft/db, 15 000 Ft/3 db

Az árak a csomagolási költséget, valamint az utánvételi, postaköltséget nem tartalmazzák!

Dátum és aláírás: ............................................................................................................. Kérjük e szelvényt szíveskedjenek visszaküldeni a Dental Press Hungary Kft. címére! (1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9.) Telefon: 202-2994, Fax: 202-2993, e-mail: megrendeles@dental.hu, www.dental.hu


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Leggyakoribb célország: az Egyesült Királyság Az orvosok elvándorlása egyre növekszik, és különbözô formákat ölthet. A leggyakoribb célország az Egyesült Királyság. A magyarok tapasztalata szerint egy fehér bôrû, jó kiállású, folyékony angolsággal beszélô kelet-európai orvosnak nagyon jó a megítélése az angol középosztály szemében is, tekintélye akár amerikai vagy kanadai kollégájáéval is vetekedhet. Londonban turistaként is érdemes megnézni a hirdetéseket, a kórházak falain hemzsegnek a munkaajánlatok. Az angolok fôként három területre várnak gyógyítókat az újonnan csatlakozott országokból. Szükségük van olyan nagy munkabírású orvosokra, akik alkalmasak arra, hogy lefaragják a nem életmentô mûtétek várólistáit. A szigetországban egy-egy szakrendelésre hónapokkal korábbi elôjegyzéssel lehet bejutni, az operációkra pedig éveket kell várni. Népszerû a hétvégi ügyelet. Ilyenkor ugyan az orvos itthon dolgozik, de hétvégénként külföldre jár ügyelni. Leggyakoribb az ausztriai, de nem ritka az angliai ügyelet sem. A sajtó máris elnevezte fapados doktoroknak a háromnapos ügyeletet vállaló magyar gyógyítókat, ôk valóban fapados járattal repülnek Angliába péntekenként. A repülôtéren autó várja ôket, és elviszi abba az egészségügyi központba, ahol ügyelni fognak. Péntek este hat órakor kezdôdik a szolgálat, amelyet a helyettes egy régebben ott dolgozó angliai kollégájával, egy nôvérrel és egy sofôrrel végez reggel hatig. A szállást a munkaadó biztosítja, a doktor a munkaidô végeztével alszik hat órát, és délben újra munkába áll. Éjfélig ügyel, ismét alszik hat órát, és kezdôdik újra az ügyelet. Egy-egy hétvégén az orvosok az itthoni havi fizetésük többszörösét is megkereshetik. Az átlagos szerzôdés évi 30–33 hétvégére szól, de lehet ennél többet is vállalni. Keresettek a kórházi orvosok is: ôk néhány napra, hétre vagy hónapra mehetnek helyettesíteni, illetve akár évekre is, elfoglalva a be nem töltött állásokat. Egy pályakezdô, szakvizsgával nem rendelkezô orvos évi húszezer angol font fizetésre számíthat. Aki letette a szakvizsgáját, van valamilyen tudományos fokozata, és szakmai tudása bizonyíthatóan kiemelkedô, odakint „consultant” minôségben helyezkedhet el, ami nagyjából megfelel a magyar fôorvosi rangnak, és olyan fizetéssel jár, amelybôl angol viszonyok között is jó középosztálybeli szinten lehet eltartani a családot. Az Angliába vándorlók nagy része elinduláskor úgy tervezi, hogy nem fog kitelepülni, hanem jelentôs mennyiségû félretett pénzzel hazatér. Hamar rájönnek azonban, hogy akkor lehet valakinek saját rendelése, igazán jó állása, ha már több éven keresztül bizonyította a szaktudását, és rendelkezik megfelelô helyi gyakorlattal. Ha tehát valakinek sikerült felépíteni egy jó angliai egzisztenciát,

az nem valószínû, hogy egy-két év után visszatelepül. Már csak azért sem, mivel itthon ugyanannyit fog keresni, mint az a kollégája, aki mindvégig itthon volt. Aki egyszer elvándorolt, annak nem érdemes többé hazajönnie, csak akkor, ha nem tudott bizonyítani, vagy szakmai hibákat követett el. RÉVAY ANDRÁS

3

Fájdalommentes fogtömés Amerikai feltalálók egy csoportja most szabadalmaztatja új eljárását, amellyel teljesen fájdalommentesen lehet betömni a szuvas fogakat. A hôt nem alkalmazó plazmakefe alacsony hômérsékleten végbemenô kémiai reakcióval fertôtleníti az üreget, és készíti elô a tömésre. A szuvas fog kezelésénél elôször ki-

fúrják az érintett területet, ami gyakran okoz fájdalmat, majd töméssel állítják helyre a fog eredeti alakját. A fájdalmon kívül a rázkódás és a hanghatás is igen kellemetlen sok beteg számára. – A plazmakefe helyettesítheti a jelenleg alkalmazott fúrást – mondja Hao Li professzor, a Missouri-Columbia

Egyetem gépész-ûrkutató mérnöke. A kefe hô- és rázkódásmentesen mûködik, és hangtalan. – A plazmakezelés fájdalommentes, nem romboló és szövetkímélô módszer a szuvas fog kezelésére, mert a mechanikai hatás helyett kémiai reakciókon alapul – állítja a társkutató. – A fog és a tömés között sokkal erôsebb lesz a kötés, mint ami manapság elérhetô. MEDICINENET


4

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Hogyan tovább járóbetegszakellátás?

Átalakul a biztosítási rendszer

Székely Tamástól, az OEP volt fôigazgatóhelyettesétôl, az alap- és járóbeteg-szakellátás fejlesztéséért felelôs miniszteri biztostól megtudtuk: még a nyár közepén munkabizottságot hívtak életre, amely arra kapott megbízást, hogy kidolgozza a járóbeteg-ellátás átalakításának koncepcióját. Tagjai a megyék legnagyobb önálló szakrendelô-intézeteinek igazgatói és felkért szakértôk voltak. Feladatuk kettôs volt: a kórházi kapacitások újraelosztásáról szólóhoz hasonló törvény tervezetének elôkészítése, természetesen felhasználva annak elôkészítésében és végrehajtásában tapasztalt hiányosságok tanulságait. Ezzel párhuzamosan áttekintették a járóbeteg alap- és szakellátás finanszírozását, a minimum feltételeit és a kódrendszert is. Világossá vált az is, hogy nem lehet együtt kezelni egy, a fôvárosban, kiemelt kórházi háttérrel mûködô, jól felszerelt, nagy forgalmú járóbeteg-szakrendelôt egy kisváros kórházának egyik aktív osztályához kapcsolódó ambulanciával, vagy egy kórház nélküli kisváros önálló szakrendelôjével. Újra kell definiálni a szakambulancia fogalmát, mûködésének feltételeit: önálló helyiség, önálló személyzet stb. Kismértékben kezeli, az alapszakmákban lakosságközeli ellátást ígér a már nyilvánosságra került kormányprogram, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül számos új szakrendelô megépítését tûzte ki célul olyan kistérségek központjában, ahol a legrosszabb az ellátottság. Az errôl szóló pályázat még október folyamán napvilágot lát. Elôzetes számítások szerint nem okoz majd gondot a 20-30 új egészségcentrum orvossal, szakszemélyzettel való ellátása. Heti 200 órával számolva szakrendelônként maximum 7 orvosra lesz szükség. Nem megoldhatatlan feladat. A kórházak minden hónapban jelentik az általuk foglalkoztatott orvosok számát, szakmai összetételét. Ebbôl az látszik, hogy az elmúlt fél évben mintegy 500 orvos került ki a fekvôbeteg-ellátásból. Egy részük nyilván nyugdíjba vonult, esetleg elhunyt. Ezt figyelembe véve is szinte biztos, hogy közülük kikerülhet a kistérségi központokba várt maximum 210 orvos, ahogy az is szinte biztos, hogy az adott környéken akad majd olyan orvos, aki szívesen elvállal még heti 4-8 órás rendelési idôt. Már a politikával való egyeztetés küszöbéig jutottak, ám az MSZP és az SZDSZ közötti koalíciós megállapodás megakasztotta a folyamatot, hiszen a biztosítási rendszer átalakítása és annak mikéntje jelentôsen módosíthatja a szakmai koncepciókat. Az új helyzetben ismét a politikának kell döntenie: törvényi szinten, normatívák meghatározásával, a kapacitások újraelosztásával történjen-e meg a járóbeteg-ellátás átalakítása, vagy csupán a szakmai és finanszírozási szabályokat fogalmazzák újra, és a kapacitások módosítását bízzák az újonnan létrejövô pénztárakra. Kincses Gyula államtitkár sem tudott még végleges döntésrôl beszámolni. Személyes véleményeként szögezte le, hogy a járóbeteg-szakellátás fejlesztése nem a kórházi ellátórendszer átalakításának analógiájára fog megtörténni. A fekvôbeteg-ellátás esetében egy szakmailag inhomogén rendszer helyett kellett egy hatékonyabb rendszert kialakítani. Erre a járóbeteg-ellátás esetében nincs szükség. Valóban fejlesztésre, a kapacitások növelésére, és nem átszervezésre van szükség. Az igazságos, egyenlô hozzáférésû rendszer kialakításához elégséges, ha jogszabályok útján területi és szakmai normatívákat állapítanak meg: meghatározzák, hogy 10 ezer lakosra vetítve melyik szakmában hány orvosra és hány szakorvosi órára van szükség.

A biztosítási rendszer átalakítása kapcsán kevés figyelem irányul arra, hogy a szocialisták és a szabad demokraták közötti, részletkérdésekrôl folyó, látszólag kicsinyes viták mögött valóban komoly és érdemi értékválasztási kérdések húzódnak meg. Az MSZP a szocialista értékeket, elsôsorban az esélyegyenlôséget, míg az SZDSZ a saját liberális filozófiájának megfelelôen a verseny szempontjait tekinti meghatározónak. Teljes volt az egyetértés a lakosság szempontjából leglényegesebb kérdésekben: megmarad a nemzeti kockázatközösség, nem változik a tb-járulék mértéke, azt továbbra is az Országgyûlés határozza meg. Továbbra is jogosult mindenki a járulék fejében ma igényelhetô egészségügyi ellátásra. Az alapvetô, életmentô beavatkozásokhoz pedig a jövôben is alanyi jogon jutnak a rászorulók. Megmarad a háziorvosok és a házi gyermekorvosok területi ellátási kötelezettsége, és az új pénztárak akkor is kötelesek szerzôdni velük, ha csupán egyetlen páciens marad a praxisukban. Végre megkapják a „kapuôri" funkciót: szavuk lesz abban, hogy a betegeiket melyik szakrendelôbe vagy kórházba küldik. A pénztárakban különféle befektetôk 49 százalékos kisebbségi tulajdont szerezhetnek. Arról nincsen korlátozás a megállapodás ban, hogy egy-egy be fek te tô hány pénztárban szerezhet résztulajdont. A lét re jött komp ro misszum lé nye ge: 2008. január 1-jén megalakul 22, százszázalékos állami tulajdonú, a megyékre épülô és kötelezô egészségpénztár. Közülük négy a sûrûn lakott fôvárosban és Pest megyében. Az országos hatáskörû pénztárak tulajdonrészének megvásárlására a megalakulást követôen nemzetközi pályázatot írnak ki, s a nyilvános licit során a befektetôk akár több pénztárban is tulajdonosi jogot szerezhetnek. Ám az egy-egy tulajdonosi kör által megszerzett területben legfeljebb két megye lehet egymással határos. A biztosítottak pontosan tudják majd, hogy a lakóhelyüket melyik pénztár szerezte meg,

NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

22 biztosító, amely 12… vagy 9... vagy?

s ennek tudatában dönthetnek arról, maradnak-e, vagy egy másikhoz igazolnak át. Az egyes pénztárak akkor is létrejönnek, ha egyáltalán nem akad befektetô, és az állam marad az egyetlen tulajdonos. Az eddig kifizetôhelyként mûködô OEP 2009-ben Egységes Nemzeti Kockázatközösségi Alappá (ENKA) alakulhat, ez garantálja a szolidaritás elvének a megôrzését. Az addigra létrejövô pénztárak ebbôl az alapból kapják majd a tagságuk után járó fejkvótát, amelyet az APEH által beszedett tb-járulékokból képeznek a pénztártagok kora, neme és demográfiai jellemzôi alapján. Ezért aztán – ha jól mûködik a rendszer – nem lesz érdemes sem a gazdagok, sem az egészségesek „kimazsolázása”, illetve a betegek „elüldözése”. A megalakulást követôen kezdôdhet a toborzás. A gazdasági ésszerûség alapján törvény szabja majd meg, hogy hány taggal mûködhet egy-egy egészségpénztár. A koalíciós megállapodás szerint 500 ezer a minimális, 2 millió a maximális taglétszám. Csekély földrajzi ismeret elég annak belátásához, hogy Magyarország megyéinek jelentôs része nem rendelkezik 500 ezer lakossal, tehát elegendô számú pénztári tag hiányában számos megyei pénztár nem kezdheti meg mûködését, egyesülnie kell majd egy vagy több másikkal. Így várhatóan nem 22, hanem mindössze 9-14 pénztár kezdi majd meg a mûködését 2009-ben. Az egészségügyi szolgáltatók (kórházak, rendelôk) nem szerezhetnek tulajdonrészt a kórházakban, ám a pénztárak az egészségügyi szolgáltatóknál igen. Ezt – mint a pénztárak mûködésével kapcsolatos számos tevékenységet – az Egészségbiztosítá-

si Felügyelet ellenôrzi, s csak akkor engedélyezi a tulajdonszerzést, ha az átlagosnál bizonyítottan jobb ellátást garantál a pénztár. A saját tulajdonú szolgáltatónál végzett gyógyítás mértékét és minôségét jogszabály maximálja. A törvény egyben megtiltja, hogy az adott pénztár a tulajdonában lévô szolgáltatóval általános mûködtetési szerzôdést kössön. Megmarad a szolgáltatók teljesítményelvû finanszírozása, ám a tarifarendszeren belül a pénztár pozitív és negatív irányban eltérhet a díjtételbizottság által meghatározottaktól. A negatív irányú eltéréshez a szolgáltató hozzájárulása szükséges. A bizottság évente egyszer felülvizsgálja a szolgáltatásokért járó díjakat. Átmeneti idô után eltörlik a teljesítményvolumen-korlátot, a pénztárak maguk dönthetik el, hogy a kiadások kordában tartása érdekében milyen, a nemzetközi gyakorlatban is használt metodikát alkalmaznak. A gyógyszertárak, a gyógyfürdôk és a gyógyászati segédeszközöket forgalmazók szerzôdéses kapcsolatban lesznek valamennyi pénztárral. Újat nem kell kötniük, a jelenlegi marad érvényben. Az említett szolgáltatók az OEP-jogutódnak nyújtják be az orvosi vényeket, s az alapkezelô a biztosítottak taj-száma alapján számlázza ki számukra a támogatások összegét. A gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök támogatási rendszere országosan egységes marad, tehát a támogatott készítményekért valamennyi gyógyszertárban egyforma térítési díjat kell fizetniük a betegeknek. A pénztáraknak lehetôségük lesz arra, hogy az alapcsomag keretében a beteg által fizetendô összeg egy részét átvállalják. A jogszabály tervezete október közepén kerül a kormány elé, a hónap végén nyújtják be a parlamentnek, s 2008. januárban kezdôdik a rendszer kiépítése.

TEMATIKUS DVD-SOROZAT Videók, magyar és nemzetközi cikkek, könyvrészletek 1 db DVD ára 2 db DVD ára 3 db DVD ára 4 db DVD ára

6 000 Ft 10 000 Ft 12 000 Ft 15 000 Ft

130 cikk 2 szakkönyv

Új! Laser-DVD vásárlása esetén

10% kedvezmény a Laseuropa standján. A 114 stand

PRESS

Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Telefon: 202-2994, fax: 202-2993, e-mail: megrendeles@dental.hu www.dental.hu, www.dentalworld.hu

A Dental Press 2006 tavaszán döntött arról, hogy a kiadványai egy részét DVDváltozatban is megjelenteti, és azokat az igények és a technika/technológia változásával, az új szakirodalmak megjelenésével folyamatosan frissíti. Az egyre növekvô érdeklôdés kielégítésére 2007-ben számos új témában is megjelentettünk komplex DVDváltozatot, kiegészítve a korábbi cikkeket nemzetközi szakirodalmi hivatkozásokkal, e témában megjelent könyvekkel, videofilmekkel is. Reményeink szerint a késôbbiekben a különbözô szakterületek – mint az endodontia, a parodontológia, a prevenció, a praxismenedzsment stb. – olyan szakirodalmi válogatásokhoz jutnak majd, amelyek hiánypótlóak lesznek.

NAL


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Több biztosító a társadalombiztosításban Érvek az átalakítás mellett A régi EU (EGT)-tagországok biztosítási rendszereiben mindenütt több biztosító mûködik, a 2004 után csatlakozott tagországok közül Csehországban és Szlovákiában van több-biztosítós rendszer. A kötelezô társadalombiztosításban részt vevô biztosítók száma Németországban a legmagasabb (2007ben 241 biztosító). Jellemzô azonban a biztosítási alapok számának csökkenése, ennek mértéke is Németországban a legmagasabb, az 1991-es 1209-rôl számuk 80%-kal csökkent. A járulékok a több-biztosítós rendszerekben is többnyire szabályozottak, jövedelemfüggôk, Hollandiában fix összegû járulékkal egészülnek ki. Mértékükre a biztosítottak egészségi állapota nem gyakorolhat befolyást. A járulékok országosan vagy foglalkozási csoportonként nagyjából egységesek, vagy a tervek szerint (Németország) egységesíteni fogják ôket.

Szabad választás A lakosok szabadon választhatnak a biztosítók között Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Svájcban, Csehországban és Szlovákiában.

A biztosítóknak a hozzájuk jelentkezôket szelekció nélkül kell elfogadniuk. A biztosítók azon kockázatának mérséklésére, amely a hozzájuk tartozó lakosok egészségügyi ellátás iránti eltérô igényeibôl fakad, a több-biztosítós rendszerek többségében kiegyenlítô mechanizmusokat alkalmaznak. A kockázatkiigazítás módja a fejkvóta alkalmazása az egészségügyi források elosztásánál, megtalálható azonban a fejkvóta szerinti forrásleosztás egyes NHS típusú állami egészségügyi rendszerekben is (például Egyesült Királyság, Svédország) a regionális alapon szervezett ellátásszervezôk finanszírozására. A fejkvóta kialakításánál általános a kor és többségében a nem mint kockázati tényezô figyelembevétele, amelyhez számos helyi körülményekre szabott korrekciós tényezô, kiigazítási technika társul. Közöttük elôfordul a lakóhely urbanizáltságának foka (Belgium, Hollandia), valamilyen költségadat (táppénz – Németország; gyógyszerköltség – Hollandia), a biztosított társadalmi helyzetére utaló jellemzô (Belgium). A betegségalapú kockázatkiigazítás inkább terv (Szlovákia, Németország, Svájc), mint megvalósult technika.

Egységes szabályok Szabályozott és országosan vagy regionálisan nagyjából egységes, központi vagy területi (tartományi, megyei) törvényekben meghatározott a biztosítás fejében járó alap-szolgáltatáscsomag is, amelyhez a biz-

tosítók pluszszolgáltatásokat rendelhetnek, az alapcsomagból el nem vesznek. Hollandiában és Szlovákiában az alapbiztosításban magánbiztosítók is részt vállalhatnak. Ez a

tendencia folytatódni látszik Csehországgal, ahol a cseh kormány által jóváhagyott, 2009-ig szóló reformtervezetben egységes szabályokat akarnak bevezetni az egészségbiztosítók mûködésére. Minden biztosítót részvénytársasági formára alakítanak át, és a biztosítók között verseny alakulhat ki a páciensekért, valamint magánbefektetôknek is lehetôségük lesz belépni a szakmai egészségbiztosítók területére.

Szolgáltatók versenye A több-biztosítós rendszerekben is szabályozott a piac. Az egészségügyi szolgáltatók többsége nincs a biztosítók tulajdonában, tulajdonviszonyaikat tekintve lehetnek magántulajdonban vagy állami, közösségi tulajdonban. A biztosítóknak mindenütt van arra lehetôségük, hogy a szolgáltatókkal kötött szerzôdések tartalmában különbségeket tehessenek az egyes szolgálta-

5

tók között. Néhány országban, így Hollandiában, Németországban, Ausztriában (ez utóbbiban az alapés járóbeteg-ellátásban) a biztosítók választhatnak a szolgáltatók között is, ami a verseny útján a minôség, az eredmények javulását szolgálhatja.

Várólisták A több biztosítóval mûködô országokban nem vagy csak kevésbé jellemzôk a várólisták, a várakoztatás az adóalapú, állami egészségügyi szolgálatokat mûködtetô országok tipikus keresletszabályozó jelensége.


6

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Gyakorló fogtechnikusok a jövô fogtechnikusaiért A fogtechnikusszakmát évek óta aggasztja a szakképzés helyzete. Nem tartják elfogadhatónak azokat az eltéréseket, amelyeket az ország hat fogtechnikus szakmunkásképzô intézetének tananyaga, illetve követelményei között tapasztalnak. Van, amelyik a kifogástalan alapokon túl napjaink valamennyi technikai újdonságát igen magas színvonalon megtanítja, de sajnos olyan is akad, amelyik nem tart lépést a követelményekkel, s leragadt az évtizedekkel ezelôtti technológiák oktatásánál. Ezekrôl a gondokról beszélgettünk a szakma két vezetô személyiségével. Róth Lajos, a Fogtechnikusok Országos Szövetségének elnöke: Hat intézmény tíz

sen magasabb követelményeknek kellett megfeleljenek, mint – tisztelet a kevés kivételnek! – bárhol máshol az országban. Megoldást csak az jelentene, ha egy asztalhoz ülne minden érdekelt: oktatók, a kamara, az ipartestület. Erre már történt kísérlet tavaly, ugyancsak a Dental World keretében úgynevezett kerekasztal mellett beszéltünk az oktatásról és a szakképzésrôl, illetve mesterképzésrôl, és a beszélgetésre meghívtuk az ország összes képzôintézetébôl mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatókat. Meghívásunkat elfogadták és itt voltak az Oktatási Minisztérium illetékesei, és itt voltak a Kereskedelmi és Iparikamara oktatási ügyekben illetékes munkatársai is, így teljes körben

mondhatta el mindenki a problémákat és a gondokat. A megbeszélés eredményes volt, hiszen megtaláltuk a megoldásokat is, és már csak végig kellene menni az úton, azaz végre kellene hajtani azt, amit megbeszéltünk. Ezt a kerekasztal-beszélgetést megismételjük ez évben is, október 26-án, a Dental World második napján. A beszélgetést természetesen nem zárt körben tervezzük, szeretnénk, ha ott minél több, az elméleti vagy gyakorlati képzésben érintett oktató, illetve mester megjelenne, és elmondaná gondjait. Róth Lajos: Rengeteget beszélünk az oktatásról, ám nem tudunk beleszólni. Valahol valakik szûk körben döntenek, többnyire olyanok, akik nem értenek hozzá, nem isme-

rik a mi szakmai gondjainkat. Mi pedig szembesülünk a kész tényekkel. Nem jól van az, hogy mi, akik a jövô fogtechnikusait majd alkalmazzuk, megélhetésükrôl gondoskodunk, nem szólhatunk bele a képzésükbe, nem lehetünk partnerek az errôl szóló döntések elôkészítésében. Faragó Béla: A kamara sok mindent tehet, például akkreditálja a képzésben részt vevô gyakorlati oktatóhelyeket. Ám nem ellenôrizheti magukat az iskolákat. Nem írhatja például elô, hogy egy szakmunkás gyakorlati vizsgához milyen fogtechnikai berendezéseket, eszközöket kell biztosítani. Mindenkinek, a minisztériumnak is az lenne az érdeke, hogy mindenhol egyenlô vizsgafeltételekkel

Dental World

2007

Róth Lajos

képzôhelyén folyik ma Magyarországon fogtechnikusképzés. A színvonal is más, a tankönyvként szolgáló jegyzetek is mások, sôt a tanárok szakmáról alkotott elképzelése is erôsen eltérô. Még nagyobb baj, hogy a vizsgáztatás sem egységes. Nagyon rossz a szakmának, hogy a leendô fogtechnikusok nem ugyanazt tanulják, nem ugyanabból vizsgáznak, az iskolákból kikerülve eltérô a tudásszintjük, készségük. Nekünk, gyakorló fogtechnikusoknak az lenne az érdekünk, hogy mindenhol az országban minôségi oktatás folyjon, és jól képzett pályakezdô fogtechnikusok közül válogathassunk. Megbízhassunk abban, aki 5-ös vizsgaeredménnyel jelentkezik és kér munkát. A kollégák panaszkodnak, hogy amikor szükségük lenne munkaerôre, akkor csak alulképzett szakmunkásokat találnak, akiket még meg kell tanítani a szakmára, erre pedig nincs idô, mert a munkahelyeken termelni kell. Egymástól csábítgatják hát – néha már irreálisan magas fizetésért – a már felkészült, a szakmát jó színvonalon mûvelô fogtechnikusokat. Miközben sok, túl sok a végzett tanuló, mégsem tudunk megfelelôen képzett pályakezdô fogtechnikusokat alkalmazni. Szeretnénk elérni, hogy az egyik képzôhely – javaslatunk szerint a budapesti – fogja össze, szervezze a többi képzési hely oktatási tematikáit, és úgy Budapesten, mint Pécset vagy Debrecenben biztosítsa az egységes vizsgakövetelményeket. Szeretnénk egységesíteni, de úgy, hogy azért meghagyjuk mindenkinek a maga oktatási szabadságát. Ennek a megvalósítása tipikusan kamarai feladat lenne, ám a megyei kamarák önállóak, saját maguk szervezik úgy az oktatást, mint a mestervizsgáztatást. Mindegyik úgy, ahogyan éppen jónak látja. Hatósági jogkörrel felruházott országos szervezet lehetne csak képes megteremteni az egységes színvonalat, amely mûködhetne akár a Kereskedelmi és Iparikamara Kézmûves Tagozatán belül is. Faragó Béla, a Budapesti Kereskedelmi és Iparikamara Kézmûves Tagozata Fogtechnikus Osztályának oktatásért felelôs elnökségi tagja: Egy évben 3-400 fogtechnikus végez és kerül a pályára. És sajnos minden labort üzemeltetô fogtechnikus tapasztalatból tudja már, hogy a Budapesten végzettek lényege-

2007

SYMA Sport- és Rendezvénycsarnok 1148 Budapest, Dózsa György út 1.

Október 25—26—27. Dental Press Hungary Kft. 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 PRESS E-mail: info@dental.hu, www.dental.hu, www.dentalworld.hu


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

egyenlô értékû szakmunkás-bizonyítványokat bocsássanak ki. Hatalmas a káosz, jelenleg azt sem tudjuk, hogy az országban hány helyen, miféle laboratóriumokban folyik gyakorlati képzés, ott kik a mesterek, és mit nyújtanak. Vannak ugyan elôírások, de azok igen könnyen kijátszhatók. Hallanak a tanulók például a CAD/CAM technikáról, de ki nem próbálhatják, ha nincsen ilyen berendezés ott, ahol tanulnak. A 22-es csapdája: az iskolák joga a vizsgáztatás, ám ôk maguk állítják össze a vizsgakövetelményeket is. Persze, hogy olyan követelményeket, amilyenhez a feltételeket – berendezéseket, eszközöket – biztosítani tudják. Ha nincs, hogyan biztosítsa? És ez a legtöbb vidéki vizsgáztató helyre igaz. Nem adottak a feltételeik arra, hogy a XXI. század színvonalán vizsgáztassanak, mégis, ugyanolyan értékû bizonyítványt bocsátanak ki, mint a jól felszerelt képzôhelyek.

Róth Lajos: 2600 fogtechnikus mûködik ma Magyarországon. Ehhez az egyébként is túlzott létszámhoz csatlakozik évente újabb 3-400 frissen végzett szakmunkás. Ez önmagában nem baj. Örülnünk kell annak, hogy a szakmánk még mindig vonzó, örülnünk, hogy sokan vagyunk, erôs a verseny, és örülnünk kellene annak is, hogy évente újabb és újabb képzett munkaerôbôl válogathatunk. A legfôbb gond, hogy a frissen végzôk nagy többsége nem alkalmas arra, hogy leüljön egy laboratóriumban, és önállóan dolgozzon. Hiába kapott három éven át képzést, ha belép egy munkahelyre, akkor 4-5 hónapba telik, míg megtanulja, hogy ott mivel, mit kell csináljon, másként szólva, hogy pénzt tudjon keresni. Úgy érzem, ôket is becsapják és szüleiket is, akik erre az értéktelen, a munkaerôpiacon nem értékesíthetô képzésre igen komoly

pénzt áldoztak. Nálam, az Interdental Laborban hetente ketten-hárman jelentkeznek és kérnek munkát, de legalább tanácsot, hogy hol helyezkedhetnének el. Nem találnak munkát maguknak, hiszen aki fel is venne új munkaerôt, olyat keres, akit azonnal munkára foghat, s nem kell heteket bíbelôdni betanításával. Személy szerint én már vagy egy évtizede magam nevelem ki az új munkatársaimat: tanulókat veszek fel, én tanítom ôket három évig, majd alkalmazom is a legjobbakat, a többinek meg segítek állást találni. Minôsíteni kellene a képzôhelyeket. A középiskolákat és az egyetemeket évek óta minôsítik aszerint, hogy a végzettek hány százaléka tudott továbbtanulni, illetve helyezkedett el a választott szakmában. Erre lenne szükség a fogtechnikában is. Nyilvánossá tenni, hogy melyik laborban hányan, milyen eredménnyel végeztek, és közülük hányan

7

tudtak elhelyezkedni. Hadd tudják a gyerekek és szüleik, hogy jó helyre adják-e pénzüket, remélhetik-e, hogy az adott képzést elvégezve valóban kenyeret kapnak kezükbe? Mi lenne az eredmény? Mindenképpen emelkedne a színvonal, hiszen a jó eredményeket felmutató laboroknál sorban állnának, a mit sem teljesítôkhöz pedig senki nem jelentkezne tanulónak. Azok, akik ezt a szakmát választják, úgy hiszik, hogy a fogtechnikus még mindig egy elit szakma, amibôl jól meg lehet élni. Ez ma már csak részben igaz, egyre szûkül az a kör, amelyik valóban a kor színvonalán beruház, kifogástalanul szolgáltat, és abból a megfelelô színvonalon meg is él. Faragó Béla: Ha munka nincs, kínálkozik a megoldás: önálló vállalkozásba fogni, saját labort létesíteni. Sokan próbálkoznak vele. Nem könnyû dolog, hatalmas induló tôke, becslésem szerint mintegy 30 millió forint

V. Nemzetközi Fogtechnikai Szimpózium 2007. október 26., péntek Az elmúlt évtized egyik leglátványosabb fejlôdése a fogászat területén az implantológiát és a CAD/CAM technológiát érintette. Az implantológia piaca átlagosan évi 20%-kal nô, amely nyilvánvalóan jelentôsen érezteti hatását a mindennapi laboratóriumi munkában is. A CAD/CAM technológiákat gyártó cégek, a fejlesztések száma pedig gombamód gyarapodott az elmúlt tíz évben. Újdonság a szakemberek számára, hogy már a tervezésben is szerepet vállalnak a szoftverek, a 3D, azaz Cone Beam Computer Tomograph pedig napjaink nagy áttörésének ígérkezik.

Szakmai program – délelôtt 9.30-tól 12.30-ig

Faragó Béla

Fonzi Fulvio: Új diagnosztikai és terápiás vizsgálatok az implantátummal ellátott fogpótlások tervezésében

kell hozzá, valamint kiváló kapcsolatok fogorvosokkal, klinikákkal. Róth Lajos: Az elméleti színvonal is hagy maga után kívánnivalókat. Utánanéztünk: a képzés során az elmélet aránya tizede a németországinak. Ez azt jelenti, hogy arányaiban kevesebb idôt töltenek a gyakorlattal. És mégis: a német fogtechnikusok nem csak az elméletben, de a gyakorlatban is jobbak a hazaiaknál. A szakma tehát koncentrált és koncepciózus képzés mellett rövidebb idô alatt is elsajátítható. Háromévnyi ücsörgéssel, boltba járással, mûhelysöprögetéssel viszont nem. Hozzá kell tegyem, nem a tanulókon múlik. Tankönyvek, jegyzetek segítségével az elméleti anyagból önállóan fel tudnak készülni és fel is készülnek. Az elméleti vizsgákon kiosztott jegyek átlaga messze magasabb, mint a gyakorlatiaké. Faragó Béla: Fantasztikus kézügyesség, esztétikai érzék és nagy kitartás kell a mi szakmánk mûveléséhez. Ám ez nem elég. Magas fokú elméleti tudásra is szükség van ahhoz, hogy értse valaki, hogy mit, miért kell csinálni. Munkánkat csakis az orvossal való közvetlen együttmûködés mellett tudjuk eredményesen végezni. Hogyan várhatjuk el az orvostól, hogy partnerként kezeljen minket és ne az ô keze alá dolgozó segédmunkásnak, ha nem ismerjük az orvosi nyelvet, nem értjük, mit beszél? Nem tudhatjuk, hogy mit miért kér, ha nem tudunk röntgent olvasni, nem tudjuk a koponya részeit stb. Örömünkre szolgál, hogy a fogorvosi karokon egyre inkább tudatosul, hogy a fogtechnika nem alárendelt szakma, partneri viszonyra van szükség annak belátására, hogy az egyik a másik nélkül nem juthat semmire. Róth Lajos: Érdekes, hogy sokkal több elôadást tartunk a fogorvosi egyetemeken, mint a fogtechnikusi iskolákban. Medikusok rendszeresen fogtechnikai gyakorlatra járnak a laborokba. Ilyet – legalábbis tôlem – fogtechnikusokat képzô intézmény még nem kért. Pedig szakmánk alapkövetelménye, hogy megfelelô társai legyünk a fogorvosoknak, mert együtt készítünk pótlást az élô emberi szervezet számára, ami igen komoly dolog. Ma már minden egyes fogmû elkészítése közös tervezést igényel.

Egy mûtét elôtti program által és kiegészítô sebészeti ellátás réven, ideális feltételeket érhetünk el a jövôbeni protetikai ellátásban. Ma már a CAD/CAM szterolitografikus guide-nak léteznek új diagnosztikai és terápiás vizsgálatai, melyekkel a nyálkahártyát támogatva feltárás és lebenyképzés nélkül helyezhetôk be az implantátumok (NOBEL GUIDE).

Dr. Németh Zsolt, Hajdu Zoltán: A Semados implantátumrendszer sajátosságai A Bego Semados implantátumrendszere nemcsak az orvosi és a sebészi, hanem a fogtechnikai kívánalmakat és követelményeket is nagyszerûen kielégíti. Összeállítása és használata nagyban megkönynyíti az implantátummegtámasztású fogpótlások tervezését és elkészítését. Az alkalmazás részleteit esetbemutatásokkal ismertetjük.

Dr. Perger Katalin, dr. Kivovics Péter: Szubtotális foghiány esetén alkalmazható megoldási lehetôségek A fogelvesztés dinamikája szerint az egyik leggyakoribb szubtotális foghiány az utolsónak maradó két alsó szemfog. A foghiány ellátására számos megoldás alkalmazható. A szerzôk ezek közül mutatnak be terápiás alternatívákat. Ismertetik az egyes kezelési tervek indikációit, a megoldások elônyeit és hátrányait.

Danielle Rondoni: A színválasztás új megközelítése a fogászatban A restauráció természethû megjelenése sikerességünk egyik kulcsa. Munkánkhoz egy logikus és ismételhetô módszerre van szükség. Az elôadás segítségünkre lesz a fogszínválasztásban, útmutatót nyújtva, mit figyeljünk meg a természetes fogon. Melyek azok az elemek, amelyekeket figyelembe kell vennünk: a fény és a fog, a természetes fog optikai jellemzôi, fogfelszín összefüggése. Ebédszünet: 12.30 és 13.30 óra között

Szakmai program – délután 13.30-tól 16.00-ig Dr. Pallér Zsófia, dr, Borbély Judit, dr. Tóth Dóra, dr. Kivovics Péter: Digitális lenyomatvételi rendszerek összehasonlító elemzése A CAD/CAM technológia elônyei, a piacon lévô rendszerek áttekintése, gyakorlati alkalmazási lehetôségek.

Dr. Borbély Judit, Hajdu Zoltán: Rögzített fogpótlás készítése cirkónium-dioxidból A cirkónium-dioxidot egyre szélesebb körben alkalmazzák fogpótlások készítéséhez. Esetbemutatásunk a Katana rendszer sajátosságait és szépségeit mutatja be, mind fogorvosi, mind fogtechnikai szemszögbôl.

Jörn Trocha: Új fejlesztésû kerámia a cirkóniumvázakhoz Az elôadás középpontjában: a páciens és az esztétika. A Vintage ZR kerámia igényes és esztétikus megoldást nyújt a cirkonvázak leplezéséhez. Egyszerû, gyors rétegezés opálos él- és effektszínek használatával.

Gulyás Gyula: Kulcs az esztétikához – Signum Matrix Az elôadó részletesen ismerteti a fényre kötô leplezés lehetôségeit, határait. Miként végezhetjük ezt felsôfokon?

Támogató: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézmûipari Tagozata Szponzor: Micerium – Dens Alba, Nobel Biocare – Dental Plus Kft., Heraeus Részvételi jegy: 7000 Ft, tanulóknak 3000 Ft A szervezô a szakmai programokban a változtatás jogát fenntartja, mely a rendezvényig esetlegesen változhat.

NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ


8

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Régi ember új pozícióban Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára Kincses Gyula, az Egészségügyi Minisztérium újonnan kinevezett államtitkára a rendszerváltozást követôen az MDF színeiben volt országgyûlési képviselô, és a Surján László által vezetett Népjóléti Minisztériumban vezette az egészségügy átalakításának koordinálását végzô munkabizottság tevékenységét, nevéhez köthetô az alapellátás gyökeres megújítása. Késôbb – miközben a GYÓGYINFOK igazgatóhelyettese volt – tanácsadóként mûködött valamennyi azóta regnáló kormány mellett. Mint mondta, egyáltalán nem fûzik szoros szálak a szabad demokratákhoz, nem politikai kötôdése miatt esett rá az ügyvivô testület választása. Olyan embert kerestek, aki egyrészt képes azonosulni az SZDSZ egészségügyi programjával, másrészt erôsíti a minisztérium szakmai hitelét. Elmondta, régóta sok mindent gondol az egészségügy rendszerérôl, annak magyarországi helyzetérôl, s most, hogy lehetôséget kínáltak arra, hogy ezekbôl valamit is átültessen a gyakorlatba, nem lett volna ildomos továbbra is megmaradni a tanácsadó kényelmes szerepében.

rán csak külön díjfizetés fejében? Vagy: hány éves korig jár altatás a mandulamûtéthez, és hány éves kortól csupán helyi érzéstelenítés?

A kormány céljai A személyes ambíciók után Kincses Gyula a kormány deklarált ambícióiról szólt. Mit lehet és mit kell még ebben a ciklusban végrehajtani? Folytatás és korrekció a kulcsszavak. A kormányban senki nem gondolja úgy, hogy ami eddig történt, az hibátlan. De azt igen, hogy az irány jó, a megkezdett úton tovább

WORKSHOP

Személyes szakmai ambíciók Kincses Gyula, mint monta, szeretne olyan kérdéseket feltenni, amelyeket eddig nem tettek fel, olyan definíciókig eljutni, amelyek eddig nem születtek meg. Például: mi az, hogy súlyponti kórház? Ameddig erre nincs válasz, addig lehetetlen struktúrát kialakítani, összerendezni a kompetenciákat és a feladatokat, szabályozni a betegutakat. A biztosítási rendszer átalakítása, de a szakmai tisztesség is azt kívánja, hogy szembenézzünk az ellátási csomag problémahalmazával. Hogyan lehet belátható idôn belül a biztosítás fejében járó ellátási csomag egyes szegmenseit meghatározni? A teljes csomag rögzítése, valamennyi részprobléma szakmapolitikailag helyes megválaszolása már csak terjedelmi okokból is lehetetlen. Még sem kerülhetô meg, hogy a lehetô legtöbb területet tisztázzuk. Válaszolni kell például az egynapos sebészetbe befogadott intézmények kérdésére: melyik beavatkozás során jár az altatás a biztosítás, és melyik so-

kórházi eszközpark megújítása, az épületállomány rekonstrukciója, valamint a tömbösítési program. A kormány programot dolgoz ki a hálapénz visszaszorítására. Kincses Gyula szerencsés helyzetben van, mivel tagja volt annak a munkabizottságnak, amely a miniszterelnök felkérésére elkészítette a program alapjául szolgáló dokumentumot. A dolgozat két alapvetô állítása: a hálapénzt nem lehet megszüntetni, visszaszorítani sem lehet tiltással vagy szankciókkal, csakis a kiváltó okok folyamatos felszámolásával. Legálisan elérhetôvé kell tenni mindazt, amit ma a beteg illegálisan, számla nélkül megvásárol. Az egészségügyi személyzet béremelése sem szüntetné meg egy csapásra a hálapénzt, ám visszaszorítása a bérek érdemi emelése nélkül esélytelen is, etikátlan is. NAL

PROGRAM

2007. október 26., péntek Danielle Rondoni: A kompozitok jelentôsége (Elméleti és gyakorlati kurzus)

Út közben a reform A reformfolyamat jellemzésére önmagát idézte egy közelmúltbeli interjúból: még nem találkozott olyan emberrel, aki a lakásának felújítási munkálatai kellôs közepén azt mondta volna, hogy jaj, de jól érzi magát, de jó, hogy szétverték addigi otthonát. A folyamat közben csak a nyûgök érzékelhetôk: éppen nincs villany, éppen nem jött a kômûves, éppen már megint drágább lett valami, mint ígérték stb. És a magyarországi egészségügyi reformfolyamattal kapcsolatban sem állítható, hogy optimálisan, a lehetô legkevesebb zökkenôvel zajlana. Tisztában kell legyünk objektív adottságainkkal is. Tudomásul kell vennünk, hogy a Kékestetô 1023 méter magasan van, nem tehetünk úgy, mintha 2-3000 méter magas hegycsúcs lenne. Ha a diagnózist nem a realitások, hanem vágyaink alapján állítjuk fel, nem lehetünk pontosak a terápiában sem – mondta az új államtitkár. Igaz a mondás - mondta –, hogy „a szék határozza meg a tudatot”. Más és más érdekek szószólója a kormány, az orvosi kamara vagy a Kórházszövetség, ezért más és más a nézôpontja is. Tudomásul kell venni, hogy nem feltétlenül esik egybe az orvosok, az intézmények és a betegek érdeke. Azonban jó lenne, ha ezeket az eltérô nézôpontokat nem indulatosan, gyûlölködve sikerülne képviselni.

kell menni. Van, amit újra kell szabályozni, van, ahol elegendô csak „jobban meghúzni a csavarokat”. Az ellátórendszer átalakítását folytatni kell, hiszen a fekvôbeteg-ellátó rendszer átalakítása csak egy lépés volt. Mindenki – Molnár Lajos is – tisztában van azzal, hogy a szakmai logika szerint nem a kórházi struktúra átalakításával kellett volna kezdeni. Nem szakmai tudatlanság, hanem gazdasági és technikai kényszer szabta meg, hogy a járóbeteg-ellátás fejlesztése idôben a kórházi átalakulás mögé szorult, ugyanis a járóbetegellátó rendszer fejlesztésésének forrása az Európai Unióból érkezik, s csak 2008-tól hívható le. Folytatódik a járóbeteg-szakellátó intézményhálózat bôvítése és fejlesztése, az onkológiai központok kialakítása és a sürgôsségi betegellátás fejlesztése, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a

A kompozitok egyre fontosabb helyet foglalnak el az esztétikai indirekt restaurációk és a protetika számos területén. Elônyös fizikai tulajdonságuk és ma már a porcelánéval vetekedô természethû megjelenésük miatt egyre szélesebb körben használják a fogorvosok. A fogorvos választása nem érheti felkészületlenül a fogtechnikust. Egy jó munkakapcsolatban a fogtechnikus naprakész tudása inspirálja a fogorvost a továbblépésre. Elmélet – Szín és a fény a fogászatban, – morfológiai alapok, – anterior és posterior régió – anyagválasztás, – kompozit indirekt restaurációk – elônyök, – speciális press-technika, – ideiglenesek, üvegszálas rostok a laboratóriumban, – inlay-hidak, kis és nagy kombinált munkák, – üvegszállal erôsített kompozithíd implantátumra. Gyakorlat: Minden résztvevô elkészít egy héjat. Demo: press technika Rövid életrajz: Daniele Rondoni 1961-ben született Savonaban (Olaszország), ahol most is él. 1982-óta saját laboratóriumot vezet. 1979-ben szerzett fogtechnikusi képesítést Genovaban. 1982-óta tanít a Savonai Fogtechnikusképzô Intézetben. Számos publikáció szerzôje esztétikai fogászati indirekt restauráció és ideiglenes koronák, hidak témakörében. 1998-ban könyve jelent meg „Sokrétegû kerámia technika” címmel (Odont.Pratica UTET). Több általa készített munka szerepel „L. Vanini Front restaurációk” címû könyvben is. Tagja az Európai Esztétikai Fogászati Akadémiának és a Dental Excellence Nemzetközi Társaságnak. Rendszeresen tart kurzusokat Olaszországban és Európa-szerte.

Idôpont: 2007. október 26., péntek, 9.30–17.30 Részvételi díj: 25 000 Ft További információ: Dens Alba, dr. Csizmadia Katalin 06/30 957-0500, www.densalba.hu


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Egy új arc

fogtechnikusokkal, gyakorlati kurzusok sorozatán. Fontos stratégiai célkitûzésük, hogy a fogorvosok ugyancsak ismerkedjenek meg a legkorszerûbb fogtechnikai eljárásokkal. Ennek jegyében vett részt nemrég egy kisebb orvoscsoport – a Magyar Esztétikai Fogászati Akadémia szervezésében – klinikai BPS protetikai továbbképzésen, a schaani központban. Az országon belüli kurzusoknak – az esetek többségében – a Lizydent tízasztalos, kiválóan felszerelt demolaborja ad otthont. A továbbképzések speciális, vonzó formája a két- vagy háromnapos tanfolyam, amelyen csak az Ivoclar Vivadent termékeket alkalmazók vehetnek részt. Az ismert cég a vásárlóit azzal jutalmazza, hogy elengedi a részvételi díjat, sôt még vacsorameghívással is kedveskedik. A rövid képzés arra is lehetôséget nyújt, hogy a résztvevôk betekinthessenek az

Péry Eleonóra, aki a fogtechnikai labort a marketing világára cserélte A fogtechnikusi végzettséggel és gyakorlattal rendelkezô, két nyugati nyelvet beszélô, temperamentumos, jó szervezô- és kommunikációs készséggel megáldott, határozott fellépésû, kellemes megjelenésû Péry Eleonóra, multinacionális cégeknél is kipróbálta magát, mielôtt az Ivoclar Vivadent magyarországi képviseletét elvállalta. A liechtensteini cég hazai arcától sok mindent megtudtunk az általa képviselt fogászati termékekrôl. Mindenekelôtt hallhattunk a világszerte slágernek számító kerámia-

égetô kemencékrôl, s a kombicsaládról, melynek tagjai egyszerre képesek égetni és préselni, s egyben kitûnnek magas színvonalú mûszaki tartalmukkal, valamint jó minôségükkel. Az árlistát tekintve is az élmezônybe tartoznak, nem olcsók. Arról is szó esett, hogy a Schaanban mûködô központ dönti el, mely országban, milyen súllyal vannak jelen, s termékeik közül mit és hol preferálnak. Hazánkban a kulcstermék az IPS Inline fémkerámia, melyet a Sanitariával, illetve az Ivodenttel együttmûködve ismertetnek meg a

IV. Nemzetközi Esztétikai Szimpózium 2007. október 27., szombat Bizonyítékokon alapuló esztétikai fogászat A szótár az alábbi definíciókat tartalmazza: – Etika – olyan erkölcsi elv, vagy morális értékek halmaza, melyet egy egyén vagy egy csoport követ. – Esztétika – inkább a tiszta szépségre, mintsem egyéb szempontokra vonatkozik. – Kozmetika – a szépítésen kívül semmilyen más funkciója nincs. Az esztétikai fogászat fogalmát olyan, vagy anterior, vagy posterior helyzetû, fogszínû restaurációk alkalmazásával kapcsolatban használják, amelyek a természetet utánozzák. A szótári definícióval ellentétben itt van egy olyan funkciós szint, amelyet figyelembe kell venni a megbetegedett fogállomány pótlása során. A kozmetikai fogászat az elôzôektôl annyiban tér el, hogy a restauratív eljárásokat pusztán a külsô megjelenés, és nem szükségképpen a funkció javítására használják. A mi szakmánk abban áll, hogy etikai kötelességünk tudatában házasítsuk össze ezeket a képességeket annak érdekében, hogy pácienseinket csakis olyan kezelésben részesítsük, ami megfelel a fogászati problémájuknak, és nem az egészséges fogállomány szükségtelen pusztítására irányul. Az a legfontosabb, hogy a fogorvosok mint egészségügyi szolgáltatók a lehetô legjobb ellátást biztosítsák pácienseiknek. A kezeléssel kapcsolatos döntéseknek sokkal inkább a legkézenfekvôbb bizonyítékon, semmint empirizmuson kell alapulniuk.

Dr. Dombi Csaba:

Esztétikai fogászat nehézségei

Prof. dr. Carel Davidson: Az üvegionomerek szerepe a fogászatban Ebédszünet Dr. Gerlóczy Pál:

Bizonyítékokon alapuló mikrofogászat

Dr. Gary Unterbrink:

Direkt és indirekt esztétikai kezelések – a mûvészet helye a fogászatban

Dr. Bodrogi Attila:

Komprehenzív esztétika

Részvételi díj: 9000 Ft Kreditpont: 7 Szponzor:

9

Péry Eleonóra

Ivoclar Vivadent „boszorkánykonyhájába”, s választ kaphassanak a kérdéseikre. Péry Eleonóra arról is beszámolt, hogy milyen kiváló minôségûek a kompozitanyagaik, noha sajnálatos módon a piac a mai napig nem igazolta ezt vissza. A háttérben valószínûleg történeti okok rejlenek. Az SR Adoro elôtörténete ugyanis nem hétköznapi. A mára elért kiemelkedôen jó minôség az Ivoclar Vivadent kevés kudarcai egyikének „köszönhetô”, s hogy miért, arról a következôket mondta el az elkötelezett hazai képviselô. Már évekkel ezelôtt az Ivoclar volt a kompozitok felhasználásának úttörôje, de az elsô piacra vitt termékük nem járt szerencsével. Minden elképzelhetô gyermekbetegség tüneteit magán viselte, s ezért arra a sorsra jutott, hogy hamarosan vissza kellett vonni a forgalomból. Az Ivoclar Vivadent szakemberei igyekeztek okulni a hibákból, sôt erényt kovácsolni azokból. Évekig tartó gondos kutatómunkával nemcsak megoldották az addigi problémákat, hanem számba is vettek és kiküszöböltek minden olyan lehetôséget, melyek a késôbbiekben bárminemû fogyatékossághoz vezethetnek. A végeredmény igencsak lenyûgözô, gyakran a szakértôk sem tudnak különbséget tenni a fémkerámia híd, s az Adoro kompozittal leplezett híd között. A Dental World-ön egyszerre két bemutatkozásnak lehetnek tanúi az érdeklôdôk. Egyrészt, mint önálló kiállító debütál az Ivoclar Vivadent, másrészt bemutatkozik a patinás cég új arca is, mint a kiállítótér megálmodója, kivitelezôje, berendezôje, vagy a standon szolgálatot teljesítô kis csapat toborzója és irányítója, s egyben minden apró részlet egyszemélyi felelôse, Péry Nóra, az Ivoclar Vivadent magyarországi képviselôje. A leendô stand ügyfélszolgálatát négyen látják majd el, valamennyien szakemberek, akik minden érdeklôdônek szakszerû felvilágosítást tudnak nyújtani. A lelkes kis csoport Schaanból érkezô hölgye a kötelezônek számító angol és német nyelvek mellett oroszul is kiválóan beszél, hiszen orosz származású. Társai is hölgyek dentálhigiénikus végzettséggel, illetve közülük egy csapattag fogorvos-tudományi tanulmányokat folytat. Mindannyian várják a remélhetôen nagy létszámban megjelenô érdeklôdôk kérdéseit. A fogtechnikával, valamint a berendezésekkel kapcsolatban Péry Nóra tájékoztatja a kiállításra látogatókat, s mint elmondta, demonstrációkat azért nem terveznek, mert a kiállított anyagok és gépek mellett láthatóak lesznek – mûködés közben – az Ivoclar Vivadent csúcstermékei, a nemrég Kölnben bemutatott P 700-as és EP 5000-es kályhák. És… még valami, egy akció, ami egyelôre titok nemcsak a látogatók, hanem a cég kereskedelmi partnerei számára is, s hogy az mi, azt csak azok tudják meg, akik felkeresik az Ivoclar Vivadent standját a Dental World 2007-en. Mi pedig sok sikert kívánunk a debütálóknak, vagy inkább biztosítjuk ôket arról, hogy szurkolunk értük. NAL

A Magyar Fogászati Esztétikai Akadémia támogatásával


10

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

A háromdimenziós implantátum precíz és biztonságos megtervezése A fogtechnika a fogorvos számára igen értékes szolgáltatást kínál a komputertomográfia tervezeti sablonjának elkészítésétôl a háromdimenziós, komputeres implantátumtervezéstôl a precíz intraoperatív fúrási sablonok elkészítéséig. Mindez megvalósulhat a CeHa ImPLANT® szoftver speciálisan ezekre az igényekre kifejlesztett labor- és klinikai verziójával. A CeHa ImPLANT® a med 3D és a C. Hafner cég jól bevált implant3D nevû implantátumtervezô rendszerének alapjain kifejlesztett rendszer. A hardver és szoftver a háromdimenziós implantátumtervezés segítségével lehetôvé teszi a biztonságos sebészeti beavatkozást és a funkcionális, esztétikai protetikát.

Cirkónium-oxid fémmentes kerámia-rendszer

A fogtechnikusok, radiológusok és fogorvosok együttmûködése által precíz, hajszálpontos és biztonságos fúrási sablonok készülnek. CeHa ImPLANT® a tervezési, szerkesztési fázisban lehetôvé teszi a teljes és pontos esztétikai közléseket, leírásokat, a várható mûtéti ráfordítás, a végleges protetikai megoldás, valamint az elôre látható költségek tervezését. A labor négylépcsôs szolgáltatási koncepciója – esztétikai próba, CT-sablon, 3D-s tervezés elôkészítése és fúrási sablonok – garantálja a fogorvosi praxissal való jó üzlettársi kapcsolatot. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.C-HAFNER.DE

III. Nemzetközi Implantológiai Szimpózium 2007. október 27., szombat

Rugalmas és gazdaságos A Cercon smart ceramics filozófájának értelmében a fogtechnikus számára a kiváló minôségû fémmentes restaurációk elkészítésénél a maximális szabadság biztosításához két új modulus (a cercon eye és art) nyújt lehetôséget majdnem az összes korona- és hídkészítmény virtuális kivitelezéséhez és a cirkónium-oxid ez után következô helyszíni vagy külsô laborban történô frézeléséhez. Ezenkívül az elônyök nyilvánvalóak: az elôállítási folyamat rugalmassá válik, mert a kivitelezés helyben vagy hálózati gyártással történik. Kívánságra ez direkt a DeguDent cégnél is végrehajtható. A személyi és rendszerforrások is jobban összehangolhatók. Mellesleg a fogcsonkok, szomszédos fogak vagy az állkapocs szegmentumainak elektronikus adatregisztrációja csökkenti a gyártási folyamat közbeni manuális hibaforrásokat is. Ezenkívül számos rutinfeladat alól mentesíti a fogtechnikust, aki így jobban tud majd a fog esztétikai lefe dé sé re kon cent rál ni. Ugyan ak kor CAD/CAM tech no ló gi á val tá mo ga tott Cercon gyártási folyamat a vállalkozás számára gazdálkodásoptimalizálási lehetôségeket is kínál.

A digitális munkavégzés lehetôvé teszi az egyszerû, geometrikus vázalakzatok gyors megszerkesztését, ami által a munkaköltségek csökkennek. Elhagyhatók bizonyos anyagok, mint például a viasz és a beágyazáshoz szükséges massza, valamint az elômelegítô és öntôgépek, így valóban költséghatékony megoldást jelent. A Cercon rendszer a Cercon eye szkenneren keresztül a viaszolásra is képes. Ezáltal egy külsô partnerlaborban vagy a DeguDent központi gyárában is elôállíthatók a vázak. Megfelelô kereslet esetén ez a rendszer kiegészíthetô a Cercon brain szkenner- és frézeregységgel. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.DEGUDENT.DE

Az implantológia mind a technológia, mind az eszközök, mind az eljárások vonatkozásában rohamos fejlôdésen ment keresztül az elmúlt 10 évben. Az új kutatások és anyagok mindennapos használatot eredményeztek a gyakorló fogorvos számára. Rutineljárássá vált az azonnali implantáció egy idôben történô terheléssel, továbbá a számítástechnika fejlôdésének köszönhetôen kifejlesztették már a navigációs implantációt is.

Prof. dr. Fazekas András: A korszerû klinikai gyakorlat alapjául szolgáló tudományosan bizonyított tények a dentalis implantológiában

Dr. Borzási Imre György: Kemény- és lágyszövet-stabilitás az implantológiában

Prof. dr. Gabor Tepper:

Korunk legmodernebb implantációs technikái

Ebédszünet Dr. Vajdovich István:

A cirkónium-oxid biokerámia, mint a fogorvosi implantátum alapanyaga

Dr. Hoda Yousef:

Korszerû implantátumforma, a maximális stabilitás, esztétika és funkció

Dr. Németh Zsolt:

Az implantátum és felépítmény kapcsolódásának szilárdsága: a Semados interface

Részvételi díj: 9000 Ft Kreditpont: 7 Szponzor: DenTi System Kft.


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Svájci minôség, Sager-kínálat! Amikor telefonon felhívtam Elôd Katalint, a Sager Dental Kft. marketing- és logisztikai menedzserét, rögtön érzékeltem, hogy egy öntudatos, dinamikus, mosolygós fiatal nôvel beszélek. Elsô ízben beszéltünk, fontos volt az elsô benyomás. Csekély információm volt a nemrégen piacra lépett cégrôl, ezért minden érdekelt, ami „Ôk”. Felkerekedtem hát, és elindultam a II. kerületi Feketesas utcába, „Hozzájuk”… Gyönyörû épületbe léptem, ahol készségesen eligazítottak az elsô emeletre. Amit láttam, önmagáért beszélt: gusztusosan berendezett vitrinek, takaros irodák fogadtak, mindenhonnan az ápoltság köszönt vissza. Ahogy a mai világban egy

gyógyszermarketinggel foglalkozó neves cégtôl elvárható. A Sager Dental Kft. anyacége a SAGER PHARMA Kft., amely mára elôkelô nevet szerzett mind az orvosok, mind a gyógyszerészek körében. A dentalüzletág 2004 szeptemberében alakult meg, a svájci Curaden cég kizárólagos magyarországi képviseletére. Feladatuk a svájci gyártó szájápolási termékeinek megismertetése és forgalmazása. A Curaden húzóterméke a Curaprox CPS fogköztisztító család. 16 különbözô mérettel és formával rendelkezô interdentális kefét kínálnak, így mindenki kiválaszthatja a neki egyedileg legalkalmasabbat. További termékeik: a Curaprox Sensitive fogkefék, amelyek Cu-

ren szálai nedvesen is megtartják rugalmasságukat, és gyengéden, hatékonyan tisztítanak. A Curasept ADS klórhexidin-tartalmú szájöblítôk háromféle koncentrációban segítenek a dentális plakk eltávolításában, és egyúttal megakadályozzák annak újraképzôdését. A Curasept termékcsalád idén néhány új taggal bôvült: gél fogkrémek kétféle klórhexidin-koncentrációval és intenzív, lokális alkalmazásra szolgáló spray és paradontális gél. A kiváló minôségû Curaprox és Curasept termékek mellett 2006-ban elkezdték megismertetni és forgalmazni az elektromos fogkefék csúcsát jelentô Philips Sonicare fogkeféket. A Sager Dental Kft. által forgalmazott termékeket minden esetben a megbízható minôség jellemzi. Mûködésüket mindössze ketten kezdték meg: egy fogorvos kolléganô és Elôd Katalin. Elôször Budapestet célozták meg: kiállításo-

Workshop terembeosztás Földszint Csütörtök 12.30–14.00

Péntek 10.30–12.00

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

12.00–13.00

Dr. Zavaros Gábor: Magas szilárdságú „Z-SYSTEMS (Svájc) cirkónium-oxid implantátumrendszer”

13.00–14.00

Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben Felhasználói tanácsok, hasznos információk, ajándékok

14.00–15.00

Dr. Götz Gergely: A 3M Espe ôszi újdonságai klinikai esetekkel

16.00–18.00

Fogtechnikai kerekasztal-megbeszélés

Szombat 09.00–13.00

Denti System Fórum (Elméleti és gyakorlati kurzus) Az azonnal terhelhetô DenTi One-Piece implantációs rendszer, a cirkónium-oxid, mint az implantációs fogpótlások anyaga, gyakori kérdések. További információ: Denti System Kft., Körtvélyessy Gyôzô, 06/30-650-3649, e-mail: info@dentisystem.hu, www.dentisystem.hu

13.00–14.00

Prof. Thomas Schiff – Professor Emeritus of Maxillofacial Radiology: A 3D képalkotás gyakorlati jelentôsége a maxillofaciális régióban

14.00–16.30

Nobel Replace Tapered Straight – Mikor, hol, miért? Elméleti és gyakorlati kurzus További információ: Dental Plus Kft., Marosi Tamás 06/99-508-698, e-mail: iroda@dentalplus.hu, www.dentalplus.hu

II. terem – Földszint Péntek 14.00–15.30

Dr. Manfred Wolf – Stuttgart: A WIELAND – wi.tal implantátumrendszer alkalmazásának elméleti és gyakorlati háttere

11

A Sager csapata, középen Elôd Katalin

kon vettek részt, és egyenként megkeresték a fogorvosokat. Késôbb csatlakozott még egy kolléganô, ekkor már felosztották Budapestet. Módszeres munkával lépésrôl lépésre lefedték a fôvárost. Egy év múlva nyitottak a vidék felé, egyre inkább minden és mindenki a helyére került. Öt területi képviselô csatlakozásával lett teljes a csapat, mára az egész országban rendszeresen látogatják a fogorvosokat és a gyógyszerészeket. Egyelôre ragaszkodnak ehhez a módszerhez, mert úgy gondolják, hogy megfelelô szakmai háttérrel optimális forgalmazni termékeiket. A Sager Pharma Kft. három szakaszra osztja fel az évet. A ciklusokat megelôzôen 2-3 napos meetinget tartanak, ilyenkor az egész társaság elvonul. Ez alkalmakkor nemcsak a munka, hanem a játékosság is jelen van, amely összekovácsolja a csapatot. Az év végét rendszerint közös karácsonyi vacsorával ünneplik meg. Miután megismertem magát a Sager Dental Kft.-t és környezetét, igencsak kíváncsi lettem arra a fiatal nôre, aki mindezt létrehozta, megszervezte és irányítja: Elôd Katalinra… – Világéletemben érdekelt a kereskedelem és a marketing. Szerencsém van, mert itt, a Sager Dental Kft.-nél a kettôt kombinálni tudom. Sôt, a logisztikába is bele kellett tanulnom. – Több feladat hárul Önre. Elegendô a napi nyolc óra munkaidô? – Sokszor nem. Még abban a fázisban van a cég, amikor sok többletet kell hozzáadni. Sokszor elôáll az a helyzet, amelyben nincs mese, meg kell csinálni, hiszen a határidôket be kell tartani. Nem alapból vagyok munkamániás. Ha sok a munka, igyekszem nem hazavinni, ezért ha úgy adódik, inkább tovább bent maradok. – Hogyan telt az idei nyár? – A párommal nagyon szeretünk utazni. Idén csak rövidke pihenôk jöttek össze. Nemrég jöttünk haza egy tíznapos portugáliai nyaralásról. Jólesett, de mire visszajöttem, egy rakás munka halmozódott fel. Július végén Libanonban is eltöltöttünk egy hetet. Továbbá sokat vagyok Balatonon, mert a szüleimnek van ott egy nyaralója. Ott nôttem föl, és nagyon sok boldog nyarat töltöttem ott. – Párja és a munkája mellett van olyan hobbija, ami kikapcsolja a napi pörgésbôl? – Nagyon szeretem a mûvészetet, de szeretek barkácsolni, kézimunkázni is. Festeni is szoktam, de ahhoz megfelelô hangulat és rengeteg idô szükséges. Az pedig ritkán jut. Mostanában rákaptam a jógára is. Mondják, veszélyes, ha az ember túlpörgi magát. Próbálom egy kicsit lelassítani a magam számára az életet. – Tanulta valahol a jógát? – Nem. Régebben könyvbôl csinálgattam, most van egy DVD-m és, annak segítségével. Igazából a nyújtó-lazító gyakorlatok érdekelnek. Izmaimban érzem a feszültséget, muszáj valamit tenni az oldódás érdekében. – Párjának van valamilyen hobbija, amiben részt vesz? – Mostanában a fôzôcskézéssel próbálkozik, én pedig lelkesen segítem. Szeretünk jókat enni, nem sokat, hanem élvezni az ízeket. Ez is olyan apróság, amely az ember mindennapjait is, lelkivilágát is színesíti. Akár egy finom bor… Ezek járnak egy embernek, ilyesmikre mindig kell a munka mellett idôt szakítani….


12

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

M+W Dental házimárkák Nem klasszikus értelemben vett új termékekrôl, sokkal inkább egy új megtakarítási lehetôségrôl van szó. A házimárkák ma már az élet számos területén megszokottak, elfogadottak, sôt – nyugodtan állíthatjuk – kedveltek. A kereskedôi márkák nem ismeretlenek a fogászati anyagok, eszközök hazai piacán sem. A legszélesebb, legátfogóbb választékot ma minden bizonnyal az M+W Dental új katalógusa kínálja. Az M+W Dental házimárkák szinte minden termékcsoportban – a lenyomatanyagoktól a kompozitokig, az egyszer használatos termékektôl a fertôtlenítôszereken át a kézimûszerekig – rendkívül kedvezô áralternatívát kínálnak, a legcsekélyebb minôségbeli kompromisszum nélkül. A házimárkák kivétel nélkül neves – jórészt német, illetve más európai – gyártók gépsorain készülnek. Miközben a minôség garantált, a megtakarítás esetenként az 50%-ot is elérheti. A gyártók gondos megválasztása, valamint a folyamatos minôség-ellenôrzés az M+W Dental számára mindenkor különleges fontossággal bír, hiszen a házimárkák minôsége meghatározza az „egész házról” alkotott képet.

M+W Dental – amalgámok, kompozitok, savak, alginátok, C-szilikonok, Aszilikonok, ideiglenes K+B anyagok, ideiglenes koronák, röntgenvegyszerek,

egyszer használatos termékek, kézimûszerek, fertôtlenítôszerek, gyémántcsiszolók, polimerizációs lámpák, szájhigiéniai termékek, különféle segédeszközök.

Chirana-Dental – Szlovákia legrégibb fogászatiberendezés-gyártója A Chirana-Dental s.r.o. fogászati berendezéseket gyártó cég, mely 1997 óta foglalkozik a Diplomat kezelôegységek gyártásával, fejlesztésével. Ebben az évben ünnepli alapításának 10. évfordulóját. A Chirana-Dental társaság a Szlovák Köztársaság legrégibb fogászatiberendezés-gyártója. A vállalat székhelye Pöstyénben, a közismert fürdôvárosban található. A Chirana-Dental s.r.o. folytatja a Chirana Piestany Rt. történetét, amely 1962-tôl foglalkozott egészségügyi berendezések gyártásával. Az utóbbi években a társaság évente több mint 2000 Diplomat típusú fogorvosi kezelôegységet gyárt, melyekbôl 96%-ot a világ mintegy 40 országába exportál. Jelenleg több mint tizenötezer elégedett vásárlóval büszkélkedhetünk. Vállalkozási filozófiánk maximálisan a vásárlók érdekeit szolgálja.

Ez évi tervünk több mint 2500 Diplomat egységkészülék gyártása. Ezúton szeretnénk ôszintén megköszönni minden üzletfelünknek, hû vásárlónknak, szerviztechnikusainknak az eddigi és a jövôbeni sikeres együttmûködést.

Nano-Fill kompozit a Megadentától – a legellenállóbb és legkeményebb tömésfelület

Az N-Fill a Megadenta Deutschland kompozitgyártó cég legújabb terméke. A jól bevált kompozitanyag és a modern nanotechnológia kombinációja egyedülálló tömôanyagot kínál a magas szintû esztétikai munkákhoz, a restaurációk hosszú élettartamát tekintve.

Az elôpolimerizált töltôanyag, üvegés nanotöltôanyag megfelelô aránya garantálja a restaurációs munkák magas minôségét. Az N-Fill alkalmazható I / II / III /IV és V alaki és színbeli korrekciós munkákhoz, tejfogak tömésére, kompozitinlayk készítésére és frontfogak traumatikus sérülése esetén. A 83%-os teljes töltôanyagarány optimalizálja az anyag magas szintû keménységét, hajlítószilárdságát és alacsony fokú zsugorodását (<1,9% térfogati zsugorodás). Ez a zsugorodási érték minimalizálja a repedések lehetôségét. Az N-Fill nanokoncepció tökéletes feldolgozási tulajdonságokkal, valamint a

legmagasabb polírozhatósági értékkel rendelkezik. Vita színekben kaphatók, különbözô készletekben. A Dental World kiállítás ideje alatt kérje standunkon mintatömôanyagainkat! Kiállítási AKCIÓ: Minden Nano-fill készlethez egy darab HLW német tömômûszert adunk ajándékba, mely szintén megvásárolható a Megadenta standján!


Tematikus sorozatunk következô száma már kapható! Ára: 2500 Ft

Tegye oldottabbá a várakozás perceit gyermek páciensei számára, vagy varázsolja színesebbé rendelôjét!

Új kiadványunk az esztétika témakörét dolgozza fel. Ára: 2500 Ft

Pácienseket informáló lapunk következô száma megjelent Önköltséges ár: 70 Ft/db


14

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

A hialuronsav szerepe a parodontium gyógyulásában A hialuronsav a szövetekben több strukturális és élettani folyamat szabályozásában vesz részt. Az is bizonyított, hogy multifunkcionális szerepet játszik a sebgyógyulási folyamatban, és a parodontális szöveteken belül hasonló gyógyulási mechanizmust feltételezünk. Mivel nem toxikus, biokompatibilis és számos biokémiai és fizikokémiai

sajátossággal rendelkezik, a hialuronsav vagy a hialuronsav-bázisú

bioanyagok lokális alkalmazása a gyulladt parodontális területeken jótékony hatású lehet a gazdaszervezet reakcióinak szabályozásában és gyorsításában. Ez a kedvezô hatás már igazolt más orvosi területeken, mint a szemészetben, a bôrgyógyászatban és a reumatológiában.

A hialuronsavval végzett parodontológiai kezelés során a nagy molekulasúlyú hialuronsavat tartalmazó gél (GENGIGEL®) lokális alkalmazása, úgy látszik, serkentette a parodontium gyógyulását a gingivitises betegeknél, mind a nyitott, mind a randomizált, kontrollált kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok során. Egy korábbi, a gingivitis különbözô formáiban szenvedô 10 páciensen (16–54 éves kor között) végzett vizsgálatban 8 páciensnél 2 napon belül egyértelmûen mérséklôdtek a gyulladásos tü-

A 101-es stand

Az egészséges fogíny receptje!

Hialuronsav az egészséges fogínyért!

Akciós ár a kiállításon: Gengigel Prof 18 500 Ft

+ applikátor 4900 Ft orvosi felhasználás esetén

Felhasználási terület: Gél 2300 Ft

• Gingivitis, parodontitis esetén. • A készítmény vérzéscsillapító, szövetregeneráló és gyulladáscsökkentô hatása elismert. • Csiszolás után, lenyomatvétel elôtt a sulcusba fecskendezve, gyors regenerálódás érhetô el!

Dental World 2007 Spray 2700 Ft

Betegek részére

Október 25., csütörtök: Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben Tapasztalatok, vélemények a klinikumból, alkalmazási ötletek szájhigénikusoknak. A Gengigél használata gyermekeknél és rizikó-pácienseknél a szájhigiénikus szimpózium keretén belül.

Október 26., péntek: WORKSHOP a földszinti kisteremben 13 és 14 óra között. Dr. Bakay Kinga: Hialuronsav – egy új hatóanyag a szájüregben (Felhasználói tanácsok, hasznos információk, ajándékok

Mind három nap termékbemutató, prezentáció az A 101-es standon, a fôbejáratnál.

Gengigel baby 2300 Ft

Szájöblögetô oldat 2800 Ft

Kapható a Dental Pressnél! 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, Fax: 202-2993, Mobil: 06-30-311-6427 E-mail: info@dental.hu, www.gengigel.com

PRESS

netek a GENGIGEL® alkalmazása mellett, míg a 9. páciensnél 4 napon belül. A klinikai gyógyulás ebben a vizsgálatban, melybe a sebészeti fázis utáni gyógyulást is belevették, átlagosan 6,6 nap alatt következett be a gél applikációját követôen. Egy korábbi randomizált, ellenôrzött, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálat során 4 héten keresztül GENGIGEL-t, illetve placebót adtak 60 páciensnek (18–35 évesek), akiknek ínye fájt és vérzett, a marginális mucosa és az ínypapillák vörösek és ödémásak voltak, de nem voltak mély tasakjaik (<3 mm). A pácienseknél 2 és 4 hét után rögzítették a plakkindexet, a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzzanatának mértékét, valamint a szulkuszvérzési indexet. Ezeknek a korábbi vizsgálatoknak az általános eredménye az, hogy a hialuronsav-alapú gél enyhíti a marginális gingivitist, szignifikánsan csökkentve a marginális mucosa és az ínypapillák vörösségének és duzzanatának mértékét, s csökkentve a szulkuszvérzési indexet. Továbbá a randomizált, kettôs vakpróbán alapuló vizsgálatok elôzetes eredményei arra engednek következtetni, hogy a GENGIGEL lokális alkalmazása kedvezô hatást gyakorol a parodontális sebészeti beavatkozások után a sebgyógyulásra. Ebben a vizsgálatban 32 páciensnél (átlagéletkor: 40 év) GENGIGEL-t vittek fel naponta kétszer a sebterületre 4 héten át, standard szájhigiénés tevékenység mellett (16 GENGIGEL-lel, 16 placebogéllel kezelt). A pácienseket megvizsgálták a 8., 15. napon, valamint a 3. és a 4. hét után. A gél csökkentette a fájdalmat, és serkentette a gyógyulást a placebóhoz képest. Ugyanakkor ezeket a vizsgálatokat még nem publikálták jelentôs folyóiratokban, további széles skálájú, randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy ezek a beszámolók teljes értékûvé váljanak. A hialuronsav applikációjának közvetlen kedvezô hatásain túl a HYAFF® elnevezésû, hialuronsav alapú háromdimenziós bioanyagot sikeresen alkalmazzák a szövetregenerációs technikákon alapuló parodontális sebészeti beavatkozásoknál az íny letapadásának elôsegítésére a gingivális augmentáció során. Az elôzetes eredmények arra engednek következtetni, hogy a hialuronsav a nem mineralizált parodontális szövetek gyógyulásának egy lehetséges mediátor jelöltje, és a parodontális megbetegedések kezelésében segítô szerepet tölt be. Elôsegíti a tünetek enyhülését, nemcsak a marginális gingiva, hanem a mélyebb parodontális szövetek területén, valószínûleg a sebgyógyulásban általánosan kifejtett hatásai révén. A vizsgálatok továbbá azt sejtetik, hogy a hialuronsav és a hialuronsav-alapú bioanyagok a parodontális szövetek sejtjei vagy az ismert szövetregenerációs extracellulárisállomány-komponensek számára megfelelô vivôanyagot jelenthetnek mind a mineralizált, mind pedig a nem mineralizált parodontális szövetekben. RYAN MOSELEY, RACHEL J. WADDINGTON ÉS GRAHAM EMBERY


2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Millennium B, a gyors autokláv! A milánói székhelyû Mocom gôzsterilizátorokat gyártó e hónapokban ünnepli ötödik születésnapját a magyar piacon. Az elmúlt öt év során bebizonyosodott, hogy az itt gyártott sterilizátorok és kiegészítôik rugalmas és megbízható munkaeszközei a magyar fogorvosi társadalomnak. A gyártó kimagasló sterilizátora a Millennium B gôzsterilizátor, amely értékesítési felmérések szerint messze kimagaslik a piacon megtalálható többi gôzsterilizátor közül. Mindezt a teljes sterilizálási folyamat idôtakarékossága (12 perc, felfûtéssel és sterilizálással), az optimális 17 literes ûrtartalma (öt tálca, vagy steril kazetta és egy implantológiai fúrószett), programok széles körû választéka (22 program, N-S-B ciklusok), eszközmennyiségre szabható vákuumos szárítása (normál, intelligens és extra szárítás), és az egyedülálló ár-érték arányának köszönhetôen érte el.

A programok széles választéka ellenére teljes kényelmet és biztonságot nyújt a magyar nyelvû sterilizálási folyamatot értékelô és informáló beépített rendszere. A termék kimagasló minôségét és megbízhatóságát mi sem bizonyítja jobban, mint a teljes körû kétéves garancia. A Millennium B sikeréhez hozzájárult a gyártó magyarországi képviseletét ellátó DOCTOR’S Kft. kimerítô termékismerete és bemutatóterme, továbbá a rugalmas, ügyfélcentrikus márkaszerviz, ahol nélkülözhetetlen a teljes országos lefedettség, az azonnal rendelkezésre álló saját alkatrészraktár és indokolt esetben a csereautokláv. A portói DLC 2006. május 26–27-i közgyûlési határozata alapján, amely kimondja, hogy, „…az infekciókontrollal foglalkozó munkacsoport tájékoztatta a közgyûlést, hogy a bizonyítékokon alapuló kutatások eredményeképpen a B-típusú autoklávok használata 2007-tôl kötelezô az EU-országokban, és ez a minimumfeltétel lesz”, minden bizonnyal úgy a betegek, mint az orvostársadalom élni fog e nagyszerû Millennium B gôzsterilizátor által nyújtott elônyökkel. TOVÁBBI TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS KEDVEZMÉNYES KIÁLLÍTÁSI AJÁNLAT A MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ, DOCTOR’S KFT. STANDJÁN.

DENTAL WORLD 2007

CHIROPRO, a tökéletes kontroll A CHIROPRO 980 svájci gyártmányú, asztali implantológiai motor, amely egy vagy két darab szénkefementes, gôzsterilizálható motorral szerelhetô. A kiemelkedô biztonságot nyújtó négyfunkciós lábkapcsoló lehetôvé teszi a billentyûzet érintésmentes mûködtetését. Elôre beprogramozott nyolc programja egy nagyméretû kijelzôn olvasható, és egyéni igény szerint bármikor változtatható. Áttételi viszonyaitól függôen (31 lehetôség)

15

változtatható a nyomatékkontroll, a sebességtartomány és a hûtô fiziológiai sóoldat mennyisége. A CHIROPRO 980 által használt könyökdarabok különbözô áttételezés közül választhatók. Itt kiemelendô a legáltalánosabb értékû 30:1 áttételezés, amely során külsô vagy akár Kirschner/Meyer-féle hûtést alkalmazhatunk. A CHIROPRO 980 és megbízható szakszervize nyugodt, biztonságos és hatékony munkát garantál felhasználójának kiemelkedô áron. TOVÁBBI TERMÉKINFORMÁCIÓ ÉS KEDVEZMÉNYES KIÁLLÍTÁSI AJÁNLAT A MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ, A DOCTOR’S KFT. STANDJÁN.

L+L Dental Central Kft.


16

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

A világon elôször 5 W-os diódalézer piros lézerrel egybeépítve! 1-2 W endodoncia paradontológia fogfehérítés 3-5 W sebészet 200-500 mW infravörös – 30 (50) mW piros – softlaser terápia

– – – – –

A Dental Worldön vásárolt DVD-vel nem csak megtanulhatja a terápia alapjait, hanem

10% vásárlási kedvezményt kap a Laseuropa lézerei árából!

Diódalézer? LASEUROPA KFT., mint mindig 1095 Budapest, Soroksári út 48. 215-4343, vagy 215-6440/181 mellék www.softlaser.hu, sales@softlaser.hu

A gingiva állományának helyreállítása Az új Ceramage Gum Color Full Set, a SHOFU cég által gyártott Ceramage rendszer gingivamasszájának kiegészítôje lehetôvé teszi a teleszkópos és implantátummegtámasztásos restaurációknál a gingiva szerkezeti részeinek visszaállítását. A használatra kész opaker paszta (lefedô anyag) mellett a termékválaszték még három további pasztát is tartalmaz, világos, narancs és sötét gingiva-színárnyalatokban, valamint folyékony kompozitokat az intenzívebb színek, valamint az áttetszô hatások pontosabb visszaadásához. Ezek a szóló komponensek a legkülönbözôbb páciensesetekben is lehetôvé teszik a fogíny-reprodukciót. A Gum Color paszták, ugyanúgy, mint a Ceramage rendszer összes többi komponense, több mint 73% (súlyszázalék) mikrofinomságú kerámiát tartalmaznak (Mikro-Keramik-Hybrid-Komposit), és jó anyagtulajdonságokkal rendelkeznek, valamint biokom-

Gyémánteszközök A DiaTWISTER gyémánt mûszerkészlet speciális kialakításának köszönhetôen elsôsorban akrilát és gipsz megmunkálására alkalmas. A mûszerek fogazása jó levegôcirkulációt biztosít csiszolás közben, ami egyben az anyag túlforrósodását is megakadályozza. A csökkent hôképzôdés ugyanakkor védi a mûszereket az eltömeszelôdéstôl is. A cilindrikusan lekerekített mûszerek választéka kibôvült a kónikusan lekerekített formájú mûszerek-

patibilisek. A jó polírozhatóság és plakkrezisztencia garantálja a tartósságot és ezáltal a páciens elégedettségét is. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.SHOFU.DE

kel, ezáltal szélesebb a lehetôségek spektruma is. Az új mûszerek mega- és szuperdurvaszemcsés gyémántváltozatban kaphatók.


as 8- d 11 n A sta

30 éves

BARDECO Kft.

a

1122 Budapest, Ráth György u. 60. Tel./fax: 201-8086 Mobil: (30) 948-1255, E-mail: bardeco@hu.inter.net www.bardeco.net

d

15 éves a

BARDECO Kft. Felvételezési módok

®

CRANEX Novus

3 program

DIGITÁLIS panorámaröntgen

Felnôtt

9 sec Gyerek

• Leggyorsabb felvételezési idô, minimális bemozdulási kockázat • Minidózis funkció • Kicsi, gyors, egyszerû TMJ

AKCIÓS ÁRAK! ®

DIGORA

Optime DIGORA

Intraoral vezeték nélküli digitalizáló röntgen-rendszer Vezeték nélküli új érzékelôlemezek

Digora programmal • implant könyvtár • oralkamera modul • digitális panoráma

Flexibilis és vékony

3D Scanora

Minray

Port-X II mobilröntgen

Oralkamerák 60 000 Ft-tól

D-Tec

Amdent

Minden berendezésünkre CIB lízing igényelhetô 0%-os kezdôbefizetéssel.


18

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Endofunkciós elektromos mikromotor az A-dec-tôl A-dec 500® Deluxe vezérlôkonzol – minden funkció egy helyrôl való irányítása, most nyomatékszabályozott endodontiai motorral együtt.

Integrált ergonómia Végre itt van. Most elôször egy sokszínû, különbözô funkciókkal rendelkezô, integrált endodontiai motort is tartalmaz egy egységkészülék vezérlôpultja. A fogorvos egyetlen gomb megnyomásával olyan komplett rendszert kaphat, amilyet eddig csak külön készülékként szerezhetett be: egy nyomatékkontrollált endodontiai motort. Az A-dec 500 endomotor bármely gépi NiTi gyökértágító rendszert képes mûködtetni. Az endodontiai funkciók nagyon precízen, ugyanakkor egyszerûen állíthatók be. A nyomaték szintje rendkívül alacsonyra, akár 0,14 Ncm-re is beállítható, a felsô határ pedig 5,4 Ncm, értéke 0,01 Ncm precizitással állítható be. Lehetôség van arra is, hogy a nyomaték értékét Ncm mellett gcm-ben is megadjuk.

A fogorvos által használt rendszer (pl. Hero Shaper, Profile vagy bármely egyéb) tágítóinak nyomaték- és fordulatszám-paraméterei rögzíthetôk, így ezt követôen e beállításokkal nem kell foglalkozni. A motor megszorulás esetén leállítja a NiTi tágító forgását, majd visszafelé forgatja azt, elkerülve a tû esetleges törését. A visszaforgatás után magától újraindul az eszköz, mindezt anélkül, hogy a fogorvosnak le kellene vennie lábát a pedálról. Ezek a funkciók természetesen kikapcsolhatók, ez azonban csak gyakorlott endodontusoknak ajánlott. Az egyes funkciókhoz hangjelzés is társítható.

Egy mindent tudó vezérlôkonzol Minden endofunkció az A-dec 500 Deluxe vezérlôkonzoljáról irányítható. A konzol az elôbbiek mellett olyan funkciókat integrál, melyek ésszerûen kombinálják a könyökdarabok, a turbina, az egységkészülékbe épített depurátor és orálkamera használatát anélkül, hogy további lábpedál hozzáadása szükséges lenne. A gyári lábpedál mindig az éppen felemelt eszközt fogja mûködtetni, az elôzetes beállításoknak megfelelôen, legyen az egy motor mûködtette könyökdarab vagy akár egy orálkamera.

Kettôs, szénkefementes elektromotor Két hihetetlenül dinamikus elektromotor egy integrált, intelligens rendszerben. A gyors fordulatszámú munkát azonnal követheti a lassú fordulatszámú vagy akár az endodontiai munka. A kavitásról így szinte le sem kell venni a szemet, azonnal mehet tovább a munka. Nincs semmilyen fennakadás a könyökdarab cseréje miatt. Újabban egyre több fogorvos használja gyors fordulatszámú kézidarabját a turbina helyett, ehhez a legjobb hátteret nyújtják az A-dec motorjai. Egyszerre tehát két kiállással mûködhetnek a kézidarabok, melyek beállításai (sebesség, levegô- és vízhûtés, fény stb.) elôre rögzíthetôk. A kézidarab felemelésekor a rendszer felismeri azt, és a rögzítettek alapján bocsátja a fogorvos rendelkezésére. Az A-dec 500 Deluxe vezérlôkonzolról összesen akár 16-féle program rögzíthetô a motorhoz, és lehetôség van két fogorvos (A/B) különbözô stílusának megfelelô beállítások beprogramozására. A vezérlôkonzolról természetesen irányíthatók a páciensszék mozgatása (szintén 4 programozási lehetô-

Elegánsan és diszkréten a magasban Írtam már a Dent-East Kft.-rôl, de személyesen még nem találkoztam Füzesi Irénnel, a cég egyik tulajdonosával. Telefonbeszélgetésünk után egy határozott, karakán nô képe jelent meg elôttem, aki mindig tisztában van azzal, mit szeretne. Megbeszéltünk egy találkozót az I. kerület, Fô utcai üzletükben. Bemutatótermük csupa elegancia, és ezt a benyomást csak fokozza a legmodernebb fogorvosi berendezések látványa. Nehezen tudok elképzelni ízlésesebb bútorzatot Buda fôutcájában. Az ajtón belépve a tükrök, a szônyeg, a galéria és a színek kiszûrik a kinti forgalmat. A találkozó létrejött, és beültünk egy kis társalgóba. Elôször a cégrôl kérdeztem, hogy megtudjak olyasmit is, ami eddig a személyes ismeretség hiánya miatt nem jött felszínre, vagy az utóbbi idôben megváltozott, illetve változni fog…

„Budagyöngye”… A Dent-East Kft. egyike azoknak a magyarországi fogászati cégeknek, amelyek az idôk múlásával is tartják színvonalukat, és beszállító partnereikkel a kezdetek óta ragaszkodnak egymáshoz. Meglepôdnék, ha akadnának olyan szakmabeliek, akik még nem találkoztak a nevével. A cég 1989 végén fogászati gépek forgalmazására jött létre. Az A-dec (USA) és a Trophy Radiologie (Franciaország) gépeivel indultak, és a mai napig hûségesen kitartanak egymás mellett. 18 év alatt 650 A-dec fogászati egységkészülékeket hoztak forgalomba. A Trophy Radiologie-tól röntgengépeket kínáltak. Idôközben a Trophy Radiologie-t felvásárolta ugyan a Kodak Dental Systems, de a Kodak fogászati röntgenkészülékei továbbra is a Trophy Radiologie Marne la Vallée-i gyárából kerülnek ki. E területen az egyszerû, fali kivitelû röntgenkészülék mellett a panoráma és a 3D volumentomograph a kínálatuk. 1993 óta a gépek mellett a japán GC fogászati anyagait is forgalmazzák. Néhány éve professzionális új termékcsoportjuk a Micro Mega francia gyártó igen korszerû endodontiai palettája. Jelenleg egy nagy érdeklôdésre számot tartó, egyedi implantátum bevezetésén dolgoznak.

Füzesi Irén

Korábban a négykezes kezelés meghonosítása céljából tréningeket szerveztek a magyar fogorvosoknak itthon és a portlandi OHSU Fogorvosi Karán. Az utolsó 1998 körül lehetett, s azért hagyták abba szervezésüket, mert úgy tûnt, hogy a fogorvosok amúgy is kevés szabad idejét lekötik a kreditpontok gyûjtésére rendezett konferenciák. Füzesi Irén szerint a négykezes kezelés iránt továbbra is van érdeklôdés, és szükség lenne ilyen képzéseket szervezni. Legközelebb november elején utazik Oregonba az A-dec céghez, és felveti, hogy 2008-ban kezdjék el újra a szakszerû ülve kezelés bemutató oktatását. Megtudtam még, hogy Liptó utcai székhelyüket kinôtték, és az iroda 2008 elsô felében új környezetbe költözik. Bemutatótermükben egy, irodájukban négy fô foglalkozik kereskedelemmel. Találkozásunk mit sem változtatott a korábban kialakult képen. Sôt. Minél többet beszélgettünk, Füzesi Irén annál szimpatikusabb lett. Amilyen szigorú a munkában, olyan céltudatosan, de mégis játékosan beszélt a családjáról, a férjérôl és két fiáról, akiket egyedüli nôként összefog. – Egy neves, orvosi mûszereket gyártó cégnél dolgoztam, ahol külkereskedelmi vo-

nalon tevékenykedtem. A 80-as évek végén valami már volt a levegôben. 1989-ben nagy átszervezések kezdôdtek. Úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha magam döntenék a sorsomról, s 1989-ben ötödmagammal létrehoztuk a Dent-East Kft.-t. Mára férjemmel ketten maradtunk a cég tulajdonosai, de továbbra is együtt dolgozunk korábbi társainkkal, elsôsorban a vevôszolgálat és szerviztevékenység területén. – Miért éppen ezt a szakmát választotta? – Meghatározó szerepe volt annak, hogy az orvosimûszer-kereskedelemben gépekkel foglalkoztam, így ehhez értettem, míg mások inkább az anyaghoz. Jó választás volt, ez eléggé zárt piac maradt a mai napig. És az A-dec a legkitûnôbb gyári hátteret biztosítja, kitûnô minôségû, élvonalbeli gépeket gyárt és szállít. – Család…? – Két fiunk van, akik idôközben megnôttek. Péter, az idôsebbik, fogorvos lett, és a SZE FOK Fogpótlástani Klinikáján tanársegéd. Gábor, a kisebbik, a Közgazdaságtudományi Egyetemet végezte el, emellett francia–magyar szakdiplomája van. Ô a cégünknél dolgozik. – Valóban családi vállalat. Otthon el tudnak szakadni a munkától? – Amikor a lakásom ajtaján belépek, hirtelen annyi dolgom lesz otthon, hogy attól kezdve azok veszik át a fôszerepet. Soha nem vittem haza munkát, mert tudom, hogy otthon úgysem csinálom meg. Muszáj otthon kikapcsolni. – Tulajdonosként rugalmasabb munkaidôt diktál magának, vagy betartja a megszokott kereteket? – Szombatonként csak akkor dolgozom, ha kiállítás van. Vasárnap délutánonként viszont rendszeresen bemegyek az irodába. Sok feladatom marad ott péntekrôl. Ha hétfôn minden úgy vár az íróasztalomon, ahogy otthagytam, akkor rámegy a fél hetem, míg rendbe rakom. – És amikor nem dolgozik? Jut idejük nyaralásra, utazásra? – Nekem az a véleményem, hogy az élet nem úgy zajlik, hogy na, akkor minden évben

séggel), a köpôcsésze-funkciók, a lámpa (automatikus bekapcsolással) és még sok minden egyéb. Az A-dec 500 Deluxe vezérlôkonzol tehát egy olyan központi kezelôfelület, amellyel egy helyen precízen, ergonomikusan, biztonságosan és rugalmasan kontrollálhatja egységkészüléke különbözô folyamatait. Mivel a szénkefementes motor alacsony fordulatszámnál sem veszít nyomatékából, az A-dec motor használatakor feleslegessé válik külön 10:1-es lassító könyökdarab vásárlása. Az integrált endodontiai funkció is jelentôs beruházás, ha azt külön szerzik be. Mivel az A-dec 500 motorja mindezeket tartalmazza, a két szénkefementes motor ára kifejezetten gazdaságosnak mondható. FORGALMAZÓ: DENT-EAST KFT.

elmegyünk nyaralni, mert nyaralni kell. Hanem úgy, hogy az embert sodorja a munkája, sokat utazik, és ezt sokszor privát programokkal kombinálja. Nagyon sok ilyen alkalom volt az életünkben, és kettesben a férjemmel, vagy a gyerekekkel együtt nagy utazásokban vettünk részt. Az Egyesült Államokban sok helyen jártunk, Mexikóban és Európában is sok szép élményünk volt. Többször jártunk Izraelben. – Van olyan elfoglaltsága, amit tekinthetünk hobbinak? – Sok hobbink van. Például a férjem – amit én csak azért szoktam nem szeretni, mert nem akarom, hogy túlzásba vigye – húsz éve búvárkodik. Sokszor megyünk olyan helyre, ahol ô búvárkodni tud. – Ön próbálta már? – Nem. Nem is fogom kipróbálni. – Miért? – Azért, mert nem szeretem annyira a vizet. – Pedig olyan gyönyörûek a korallzátonyok. – Elhiszem. Sznorkelezni én is szoktam. Egyébként mindkét fiunk minôsített búvár. – Mi a személyes igénye? – Színház és koncert. Ezt még csak passziónak sem nevezném: olyan alapvetô igény, amit lelkünk felüdítése érdekében rendszeresen ki kell elégíteni. – Kötés, kézimunka? – Azt hiszem, az más lelkületet igényel. – Van telkük vagy kertjük, ahol szívesen kertészkedik, vagy épp csak kifekszik a napra pihenni? – Van ilyen is, van olyan is. Néhány éve csemegeszôlôtöveket telepítettünk. Van egy szôlôtérképem, amin minden tônek a neve szerepel. Sorrendben ültettük, fönt kezdôdik a júliusi csabagyöngyével, és értelemszerûen megy szeptember végéig. Nahát, ebbôl igazi hobbi lett, szabadidônk nagy részét kitölti. – Mennyi idôsek a fiai? – 33 és 28 évesek. – Unoka? – Nem nôsültek még meg. – Talán egy következô interjú alkalmával már róluk is írhatok. Megköszöntem a beszélgetést, és elköszöntem annak reményében, hogy a kiállításon viszontlátjuk egymást. BELICS KRISZTINA


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Dental Video Magazin A Dental Video Magazin 2007. évi második számában három érdekes témát ismerhetnek meg. Az elsô tudósítás címe: „Azonnali implantáció és az alveolus tágítása csírahiányos páciensnél”. A témát prof. dr. Wilfried Wagner, a Mainzi Egyetemi Klinika professzora ismerteti. A meglazult és nem megtarthatónak ítélt bal felsô tejszemfogat eltávolítja, azonnali implantációt végez, St-Astra implantátumot helyez be az állcsontba. A szemfog helyén a relatíve keskeny állcsontgerincet – az Astra implantációs rendszer mûszerkészletéhez tartozó csontkondenzáló mûszerekkel –

annyira tágítja, hogy képes legyen befogadni a 4,0 mm-es implantátumot. Az implantátum transzgingiválisan gyógyul, ezért gingivaformáló csavarokat helyez be, majd a lágyrészeket is adaptálja. A második film tárgyát az Erlangeni Egyetemi Klinika professzora, prof. dr. Roland Frankenberger ismerteti. A tudósítás a fogak kompozit tömôanyaggal való helyreállításának speciális esetérôl szól. Nyaki törésfelszín található egy III. osztályú tömés kompozit részén, mindeddig az tûnt a legjobbnak, ha az eddig kifogástalan kompozittömést teljes egészében eltávolították. A minimálinvazív technika szabályait szigorúan szem elôtt tartva, ma már lehetséges az ilyen helyzetre

javítandóként tekinteni, a sérülést határoló részeken a korábbi kompozitot meg lehet tartani. Tekintettel arra, hogy ez a tömés már 10 éve kifogástalan volt, felesleges teljesen eltávolítani, mert biztos, hogy – még operációs mikroszkóp alkalmazása mellett is – nagyobb üreget kell majd preparálni. Az új tömést tehát a régi kompozit fogja határolni. Elkészítésekor a kompozittömések készítésére vonatkozó klasszikus szabályokat kell betartani. A harmadik témakörben a gyökércsúcs-reszekció sebészi mûtétének endoszkóppal asszisztált módszerét láthatják. Az eljárást dr. Peter Schleier, a Stavangeri Egyetemi Klinika (Norvégia) orvosa mutatja be. A film a gyökércsúcs-reszekciós mûtét gyakorlati lépéseit és az endoszkóp hasznosságát ismerteti. Az

operáció során dokumentálták a metszésvezetést, az oszteotómiát, a gyökerek csúcsainak felkutatását, szabaddá tételét és leválasztását a szinuszba vezetett endoszkóp alkalmazásakor. Láthatják a sebüreg zárását és a varratok behelyezését is. Rendkívül szemléletes tudósítás. DR. KÁDÁR LÁSZLÓ

D 404-es stand

es 0- d 31 n C sta

2007 újdonsága a

Galileos 3D

Bemutatóterem: 1134 Budapest, Visegrádi u. 82/b Cégközpont: 2600 Vác, Szélsô sor 43. Tel.: (27) 502-800 Mobil: (30) 932-1676 • E-mail: globdent@vnet.hu • www.globdent.hu

én y!

Az új CEREC család a tökéletes megoldás

10 %

megtekinthetô a standunkon!

en ge dm

20


Örömmel tudatjuk, hogy a Semmelweis Orvostudományi Egyetem közremûködésével 2007. szeptember 29-én sikeresen megtartottuk 3. továbbképzô tanfolyamunkat az iskola Szentkirályi utca 47. szám alatti korszerû, új, modern épületében. Az egynapos kurzus délelôtti beszámolója dr. Windisch Péter „Implantátumokkal szembeni elvárások a paradontológus szemszögébôl” címû elôadásával kezdôdött, dr. Botar Andrea „Biolok Implantációs rendszer” bemutatásával folytatódott, és dr. Cary Shapoff, az amerikai Paradontológia Társaság elnökének „New sinus elevation techniques with expanders, different surgical approaches for implant placement; barrier use with graft material” címû prezentációjával zárult. A délután kezdôdô gyakorlaton/workshopon dr. Cary Shapoff közremûködésével bemutatott helyes implantációs eljárást a részt vevô fogorvosok a kivetítôn szemmel követhették, és a BioLok Europe EC cég által biztosított eszközökön és mûmandibulán

Dr. Cary Shapoff – gyakorlati workshop

maguk is elsajátíthatták ezt a módszert. Elôadóink rengeteg új, praktikus információt osztottak meg a gyakorló fogorvoshallgatókkal, amelyek segítségével a betegeket korszerûbb ellátásban részesíthetik, és ami egyben hosszú távú sikert biztosít esztétikailag és funkcionális téren a rehabilitáció keretén belül. Dr. Cary Shapoff saját magánpraxisába kb. 7000, általa behelyezett implantátumról készített több száz eset fényképével illusztrálta és támasztotta alá az elôadás témáját. Az esetek többsége nem csak az eredeti, valamint a 3-4 hónapos kontroll röntgenét/fényképét mutatta be, hanem az 5-6 évig terjedô folyamatos eredményt is. Szeretnénk tudatni Önökkel, hogy a következô, 4. Továbbképzô tanfolyamunk (7 kreditpont) a Dental World kiállítás kereten belül 2007. október 27-én kerül megrendezésre, amelyen meghallgathatják dr. Botar Andrea „Egy gyakorló fogorvos implantációs tapasztalatai” bevezetô elôadása után, dr. Hoda Yousef, DDS (Associate

Dr. Botar Andrea hallgatóival

Professor, Department of Restorative Dentistry, University of Medicine and Dentistry of New Jersey, New Jersey Dental School) elôadásában. Az alapfontosságú biomechanikai érvek kerülnek sorra az implantátum elsôdleges stabilitás, forma és menetdesign bemutatásakor. Megbeszélésre kerül az implantátum rögzítôcsavarja a forma tervezése és a megbízhatóságának fontossága a protetikai rögzítéskor, valamint az implantátumfelület kezelése a nyaki részen, mely fontos szerepet játszik az endosseous (hámszövet, kötôszövet, csontszövet) integrációban. Ezek az újítások csökkent csontgerincveszteséget, elôre látható lágyszövet- és hosszú távú sikeres funkciót eredményeznek. Az októberi kiállításunkat a 2007. november 29. és december 1. között Balatonalmádin megrendezésre kerülô Magyar Arc-, Állcsontés Szájsebészeti Társaság XI. Nemzeti Kongresszusán való megjelenésünk követi, ahol személyes kapcsolatunkat újból felfrissíthet-

jük, és a felmerülô technikai kérdésekre megoldást találhatunk.

Dr. Botar Andrea egyetemi tanársegéd, New York University. Klinikai konzulens Biolok Europe.


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

A Heraeus új 7. generációs adhezívje A Heraeus 2007 ôszén, a világpremierrel egyidôben, Magyarországon is megkezdi az új 7. generációs adhezívjének piaci bevezetését. Az iBond SE (Self Etch) a 2003-ban megjelent iBond konzekvens továbbfejlesztése. A most piacra kerülô anyag a savazást, primerezést, bondozást és deszenzibilizálást egy rétegben biztosítja. A termék hosszantartó és stabil adhéziót biztosít a kompozitok és a fog keményszövetei között. Indirekt restaurációk rögzítésére fényrekötô ragasztócementekkel történô kombinációban alkalmazható. Ezen kívül érzékeny fognyakak kezelésére is kiválóan használható. Az új bondot csak egy rétegben kell felvinni a ragasztandó fogfelszínre. Az együveges bondrendszerek térhódítása mára elfogadottá vált. Az önkondícionáló adhezívek piaca az utóbbi években jelentôsen megnôtt. Jelenleg a bond-piac mintegy 37%-át teszi ki. A korábbi években a Heraeus fejlesztette ki az elsô együveges all-in-one adhezívet, az iBondot. Az elmúlt idôszakban rengeteg ta-

pasztalat halmozódott fel a termékkel kapcsolatban. A piacról érkezô visszajelzések, valamint a közben megjelent egyéb anyagok vizsgálata is segítette a következô generáció kifelesztését. Az új bond nagyobb felhasználói biztonságot, a zománchoz és a dentinhez is erôsebb kötôdést és ezáltal még tökéletesebb széli záródást biztosít. Az anyag nagyobb stabilitásának köszönhetôen az iBond SE-t már nem szükséges hûtôszekrényben tartani. FORGALMAZÓ: FRONT-DENT KFT., REALTRADE KFT., SANITARIA KFT.

23

Vízhûtéses mûszer kerámia és cirkónium csiszolásához, finírozásához A fogtechnikai laborban használt gépek gyakori, gondos ápolást és karbantartást igényelnek. Az NSK Europe cég által kifejlesztett Presto Aqua rendszer megkönnyíti a fogtechnikusok munkáját, ugyanis ennél a légturbinás kézidarabnál elmarad a kellemetlen, zavaró szétkenôdés. A vízhûtéssel ellátott mûszert speciálisan a kerámia és a szinterezett cirkónium csiszolására és finírozására fejlesztették ki. Az integrált vízadagoló a lehûtött vizet közvetlenül a szerszám hegyére és a munkakörnyezetbe porlasztja, ezáltal csökken a hôképzôdés, és egyszerre végezhet nagyobb beavatkozásoka, valamint a csiszolószerszámok élettartama is meghosszabbodik. A csiszoláskor keletkezett por alig szóródik és a beavatkozási területen marad. Az egyedülálló porvédô mechanizmus megakadályozza a csiszoláskor keletkezett por beáram-

lását a kézidarabba. A forgatható kézidarabban a szerszámok egyszerûen cserélhetôk. Alacsony zajszintû és rezgésmentes mûködésû. A víztartály kivétele és behelyezése gyors, egyszerû mûvelet. A Presto Aqua rendszer a Presto Aqua gépbôl, a QD-J B2/ B3-as kuplungból, egy lábkapcsolóból, a kézidarabból és két légcsövecskébôl áll. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: WWW.NSK-EUROPE.DE


24

DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Welcome in Hungary! (3 parts) Take a romantic walk among the historical walls of Budapest city! Perhaps no other capital has played such a dominant role in the life of a nation as Budapest. About 2 million people or every fifth Hungarian lives in the capital. It is, from head to toe, a European city. Besides the citizens of many nations, more and more foreigners choose to make Budapest their home. The story of Budapest During its long history it was destroyed innumerable times, and its citizens exterminated; yet it has always risen again, evolving and becoming ever bigger and more colourful. Each age has left behind its marks, each rejected and destroyed, but built also, so configuring today’s exciting, in places opulent, in other places dingy city. The Danube, Europe’s highway, determines the life of Budapest dividing it into two and yet connecting both sides of the city’s unfurling districts. The Buda hills and the soft inclines of Óbuda on the left bank and the Pest plain on the right bank diversify the city. The islands embraced by the Danube – of which the centrally situated Margaret Island, which contains perhaps the most beautiful park of the city, further enrich this picture. Not only the Danube, but also the hot springs that spout forth from under the city have had a significant role in the area’s

Budapest was created by the unification of the three cities of Buda, Óbuda and Pest in the year 1873. The royal castle and the castle district define the view of Buda. Most of the residential quarter was built in the 20th century. Buda has played an essential role in the life of the Hungarians since the Hungarian settlement in the 9th century. After the invasion of the Mongols in 1241 the first significant fortress was built here for the protection of the population. Since the middle ages it has been the seat of the kings. Turkish forces, sieges, wars, and finally the embittered battles of the last days of the 2nd World War haven’t left much remaining of the former palaces, but even in their ruins they maintain their former glory. After the withdrawal of the Romans, Óbuda slowly lost its importance. At the time of unification it was a city with industry and commerce, with family homes, but today it has changed almost completely. Not

The unification of the three independent cities was only made possible by building the bridges across the Danube. Before the completion of the chain bridge in the year 1849 only ferryboats and a temporary wooden bridge connected the two banks. At the end of World War 2 all of the bridges was destroyed. Today seven bridges secure the connection between the two halves of the city. Three of them, Freedom Bridge, Margaret Bridge and Chain bridge, can still be admired in their original beauty.

Even today the building of the city, the redevelopment of the ruined and neglected edifices continues. The economic boom in the years after the recent political changes has given these labours a powerful boost. Our capital – growing into a true ”world city” – renews and transforms itself from day to day, greeting those arriving with ever more to see. The past and the present live together in this exciting, bustling city; a mood equally amazing to visitors and those who live here.

Recommended Restaurants development. Though the region has been inhabited ever since the Stone Age, by the Celts coming and settling here the from west, but also by the Avar tribes arriving here from the east, the first city with a significant number of citizens was founded by the bath loving Romans. In the area of today’s Óbuda, Aquincum was the capital of their occupied territory of East Pannonia. The Turks who occupied this territory for 150 years constructed numerous baths in the city. A few among them await bath lovers even today.

much is left of the charming little town; in its place we find today mostly vast pre-fab housing projects, built in the 1960’s and ‘70’s. The view of Pest on the left bank is dominated by the dynamic economic and social marks of the development of large middle class housing units throughout the 19th century. Despite the wide radial and ring roads of systematic town planning and development, Pest, deals with the traffic demands of the recent threefold population boom only with difficulty.

Stop, V. Váci utca 86 at Fõvám tér (metro: Kálvin tér), offers a good variety of fish and meat dishes plus several vegetarian selections. Prices are reasonable, the menu is in many languages, and it’s open almost 24 hours a day. Even better is the ever popular (and nearby) *** Fatál, V Váci utca 67, which serves massive Hungarian meals on wooden platters. *** Kaltenberg, IX Kinizsi utca 30-36 (metro: Ferenc körút), has substantial Hungarian meals, a German menu and is a medium-price choice. *** Dine in style at the restaurant upstairs at the Duna Palota, V Zrínyi utca 5 (daily from noon to 11 p.m.). This elegant palace erected in 1894 was formerly a military officers’ club. *** The Bohémtanya, VI Paulay Ede utca 6 between Deák tér and the State Opera House (metro: Bajcsy-Zsilinszky út), is an unpretentious but decent eatery that serves large portions. You may have to wait a while for a table. For a kosher lunch, head for Hannah, in an old school behind the Orthodox Synagogue at VII Dob utca 35 (open weekdays from 11.30 a.m. to 4 p.m. only). *** Vegetárium, V Cukor utca 3 just off Ferenciek tere (noon to 10 p.m. daily), is a full-service vegetarian restaurant with a comprehensive English menu that includes some macrobiotic items. It’s not cheap but the service is friendly, the food good and it’s smoke-free. Even more strictly vegetarian is the Hari Krishna-run Govinda, an Indian vegetarian restaurant at V. Belgrád rakpart 18.


DENTAL WORLD 2007

2007. OKTÓBER 25. [CSÜTÖRTÖK]

Transportation in Budapest Public Transport in Budapest Budapest has an efficient public transport network which comprises more than 180 bus, 14 trolleybus, 29 tram, and three metro lines. In general the buses, trams and trolleybuses operate between 4.30 a.m. and 11 p.m. The three metro lines intersect at Deák Square in the centre of the town. Metros run at 2-15 minutes intervals from 4.30 a.m. to 11.10 p.m. The local suburban train (HÉV) can be used to travel out to Csepel island in the south of the city, and to such nearby cities as Szentendre, Gödöllõ and Ráckeve.

Maps sited at the entrances to metro stations give a comprehensive overview of the entire public transport network in Budapest. Conditions of travel are also included in German and English.

Tickets May be purchased at metro stations, ticket machines, tobacconists and newsagents. It is perhaps best to buy your tickets at a metro station because there you have a choice of several types of tickets and various passes. Single ticket (170 Ft): valid for bus, tram, trolleybus, metro, cog-wheel railway for the entire length of the journey, as well as the suburban railway within the administrative limits of Budapest. The ticket has to be purchased beforehand, and validated in the ticket stampers found on the public transport (on the metro, either before you enter the metro or on the platforms) before the trip starts. It is worth finding out about the different ticket types available (transfer ticket, day ticket, 3-day tourist ticket, metro section ticket, metro section transfer ticket, metro transfer ticket etc.) as these can save you money. The Budapest Transport Authority (BKV) has published a free brochure in English and German entitled Information (available from hotel receptions, Tourinform offices), and which gives detailed information about the types of tickets and costs, Information can also be found on the following Internet site: www.bkv.hu. Information on public transport: 06-80-406-611 Ticket controls: you may be requested to show your ticket on all public transport facilities or at exit points of the metro by ticket inspectors who wear armbands and have a badge with photograph (they generally operate in pairs, but there may be 4-5 inspectors on the metro). For this reason please keep your ticket until the very end of your journey or until you have left the metro station.

Budapest Card Launched in 1997, this city card is the tourist’s ”best friend” for 2- or 3- day (48 or 72 hours) city sightseeing tours. Children under 14 travelling with the card holder are also entitled to the benefits the card offers. The card includes a colour prospectus (over

100 pages) in four languages with details of how to use the card and all the services and benefits that are available. Cards may be purchased in around 250 locations across the capital (airport, hotels, travel agencies, tourist information offices, main metro stations) and in travel agencies abroad. The Budapest Card provides the following services • free travel on Budapest Transport Company (BKV Rt.) public transport • free admission in 60 museums and other important sights (Zoo, caves in Buda, Mathias Church) • discounted city sightseeing tours by bus and boat

• discounted tickets for folklore and other cultural programmes • discounted offers in spa baths, restaurants, shops, airport minibus, car rental and numerous other places Price 4350 HUF (48 hours) 5450 HUF (72 hours)

Taxis Budapest taxis have yellow number plates and a taxi sign in yellow. (Any vehicle without these features is operating illegally.) The total charge that has to be paid by the passenger is made up of three separate parts: the basic charge wich is irrespective of how far the journey is (maximum HUF 300 during the day, maximum HUF 420 at night), a per kilometre charge which depends on how many kilometres are covered during the journey (maximum HUF 240 per kilometre during the

25

day, maximum HUF 336 at night), and the waiting charge. The larger taxi companies work with rate far lower than the maximum charges listed above. It is well worth noting down their telephone numbers, and then calling them because a taxi ordered by phone is cheaper than one called on the street. • Fõtaxi: 222-2222 • Budataxi: 233-3333 • Citytaxi: 211-1111 • Taxi 2000: 200-0000 • Tele 5: 355-5555 • Rádiótaxi: 377-7777 • 6x6 taxi: 266-6666 All cars must have a taximeter installed, and these also print out a receipt. Taxi drivers are required to give an invoice on request. Tipping: in general 10 % of the fare is acceptable, but this naturally depends on how satisfied the passenger is with the service.


Kiállítók Stand A119 A105 A112 D419 D438 D430 C330 B210 C321 D402 D421 D442 C311 A111 B244 B207 A118 B204 C305 D409 D437 D437 A126 A113 C318 C312 C336 A107 C319 D413 C325 B206 C322 B248 B205 B208 C334 D405 D409 C336 B201 D440 C337 D413 D401 C308 B218 C309 D406 A103 D420 D418 D407 B212 A109 C329 C332 C331 B252 D437 D429 A123 B216 D425 C334 B215 D414 B237 D404 C307 D431 A102 B251 D422 C310 B219 A125 B246 B203 A104 A108 C335 B209 C333 B227 C335 D402 C303 D403 B211 B231 C303

Cégnév 3D Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 3M Hungária Kft. ACTEON Germany GmbH Á-Dent Kft. Allinad Electro Therapeutic Kft. Alpesi Kft. AMED-Tech Orvosi Mûszer Gyártó és Forgalmazó Kft. Amelo Invest Kft. American Dental Concepts Kft. Anthos Aradi Plusz Kft. Atlantisz Gáz Kft. Audmax Kft. Axo Bau Kft. B.Braun Medical Kft. Bárány Dental Kft. Bardeco Kft. BEGO Brentner Goldschlägerei W.H. GmbH&Co. KG Belmont BEYOND® European Headquarters Biolitec Biolitec AG Biolok Europe EC Kft. Boiron Hungária Kft. BTLock Srl Budadental Kft. Carl Zeiss Kft. Chirana-Dental s.r.o, Chirana-Mediservis, Chiranás Kft CMP Medica Információs Kft. Coltene-Whaledent Gmbh Consilior Kft. CSM Implant, Techno B/D, Kyung-Buk, National University CT-Scan Kft - CB-CT labor Dankó Dental Degudent Degudent Austria GmbH Dens Alba Dent East Kft. Dental Coop Plus Kft. Dental Diszkont Dental Expresz Hungária Kft. Dental Mode Kft. Dental Plus Kft. Dental-Plusz Kft. Dental Press Hungary Kft Dental Trade Kft. Dental Unio Kft. Dentech Bt. Dentimpex RM Kft. Denti-Systems Kft. DENTSPLY DeTrey GmbH, Doctor's Kft. Dr. Benno Raddatz; Verlag Neue Medien Dr. Jean Bausch KG Dr. Volom Dental Kft. Eclipse Dent Ectoderma Polyklinika Egressy Dental Kft. Euro Implant Kft. Facile Fildi Fejér-Fog Kft. Flavius Dental Kft. Fogászati Gyártó Kft. Fogorvosi Tagozat Alapítvány Framident-Med Kft. Front-Dent Kft Full Tech Kft. Gallax Kft. GC Europe Git Art Kft Glaxo Smithkline Kft. Globdent Kft. Goldent Hungary Kft. Hager & Meisinger GmbH Happy Dent Kft. Heine Optotechnik GMBH & Co. KG Heraeus Kulzer Dental Consulting Herbodent Kft. Herna-Dent Kft. Hipokrat Dental Depo Kft. Hopf Ringleb & co Gmbh Hungarian Properties Kft. Hungarodental Kft Ibland Kft. Induktor Kft Ivoclar Vivadent AG J. Morita Europe Gmbh Jacoform & Hauer K+S 21 Kft.

Irsz. 1091 1138 D-40822 6721 1076 9024

Helység Budapest Budapest METTMANN, Szeged Budapest Gyôr

Utca, házszám Üllôi út 113 Váci út 140. Industriestraße 9. Pusztaszeri u. 16. Dózsa György út 62 Vécsey u 8.

8400 1116 1196 I-40026 2451 1046 1107 1164 1037 1118 1122

Ajka Budapest Budapest Imola Ercsi Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest Budapest

Zrínyi u. 3. Abádi tér 1. Hunyadi tér 8. Via Bicocca 14/c Rákóczi út 82. Szent László tér 7. Fogadó u. 3. Csókakô utca 27. Montevido utca 2/c Schweidel u. 24/a Ráth Gy. u. 60.

D-28359 Bremen Wilhelm Herbst str. 1. D-60437 Frankfurt Berner Stasse 18 D-10117 Berline Jägerstr. 67-69 1237 Budapest Dinnyehegyi köz 21/a D-7745 Jena Winzerlaer str. 2/A 9700 Szombathely Dolgozók u 1/a 1024 Budapest Ady Endre u 8. IT 36075 Montecohio Magg. (VI) Via Madonetta 97/c 2040 Budaörs Mátyás k. u. 21. 2040 Budaörs Neumann János u.3. SK-921 01 Piestany Vrbovská cesta 17 SK-94064 Nove-Zamky Konopna2 1123 Budapest Csörsz u. 5. 1096 Budapest Vendel u. 11. D-89129 Langenau Raiffeisinstr. 30. 2131 Göd Szabadságharcosok u 4/1 703-020 Korea Daegu-City 573-13 Bokhyun-dong Buk-gu, 1085 Budapest Mária u. 52 2132 Göd Duna út 41 1094 Budapest Ferenc tér 5. A-1235 Wien Liesinger Flurgasse 2/C 1123 Budapest Alkotás u. 15. 1124 Budapest Liptó u. 8. 9700 Szombathely Öntô u. 25. 1031 Budapest Lôpormalom u. 9/b 2120 Dunakeszi Szent István u. 1. 4400 Nyíregyháza Szegfû u. 54/c. 9400 Sopron Faller J. u. 5. 1068 Budapest Dózsa György út 102. 1012 Budapest Kuny Domonkos u. 9 fszt 2. 1065 Budapest Nagymezô u. 4. 9025 Gyôr Fehérvári út 208. 4031 Debrecen Ond u. 16/b 1091 Budapest Üllôi út 159 6000 Szentes Honvéd u 45 D-78467 Konstanz De-Trey-Straße 1 1024 Budapest Retek u. 27/b D-76448 Durmersheim Grenzstr. 60 D-50769 Cologne Oskar Schindler str. 4. 1011 Budapest Fô utca 37/c 1039 Budapest Lukács György u 18 1085 Budapest József krt 37 1118 Budapest Rahó u 9. 1134 Budapest Danubius u.10 1065 Budapest Hajós u. 16-18 1118 Budapest Breznó köz 11 8380 Hévíz Hévíz Plaza 1141 Budapest Szugló u. 83-85. 7400 Kaposvár Pázmány P. u 15. 1035 Budapest Vihar u. 18-28. 1094 Budapest Ferenc tér 5. 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 30 1121 Budapest Teleszkóp u. 6. 1119 Budapest Etele út 65 1137 Budapest Szent István körút 12 1124 Budapest Csörsz u 43 2600 Vác Szélsô sor 43. 1046 Budapest Kiss Ernô u. 2. D-41468 Neuss Hansemannstrasse 10. 1119 Budapest Tétényi út 107. D-82211 Herrsching Kientalstr. 7. 1143 Budapest Stefánia út 81. 1025 Budapest Szépvölgyi út 52. 1045 Budapest Katona J. u. 4. 1126 Budapest Beethoven u 2/a D-12203 Berlin Gardeschützenweg 82 7633 Pécs Kovács János u 4/a 1225 Budapest Petôfi Sándor u 7 1088 Budapest Puskin u 24 2049 Diósd Kôbányai út 1 9494 FL-Lichtenstein Schaan Benderstr 2 Justus-Von-Liebig strasse 27/A D 63128 Dietzenbach 1183 Budapest Kálti Márk u 11 1193 Budapest Táncsics Mihály u. 75.

Stand B205 B229 C317 B230 A125 A114 D433 C304 C324 D423 D414 B221 A109 D415 C306 B207 A101 B226 A103 A117 B222 A110 A122 A106 B211 B228 B228 B250 D441 C301 B224 A117 C323 C302 B214 B240 B220 C326 D439 A120 A127 D434 B241 C314 C315 B212 B239 D443 C327 B235 C320 D417 D427 A116 C313 D409 D412 B213 B234 A124 D444 C310 A118 B209 B208 B208 D424 D410 C316 B223 B245 B245 B243 D416 B242 D408 A125 D435 B236 B202 B221 D425 B233 D428 B217 B203 B208 D436 A112

Cégnév Kaeser Kompressoren Kft. Koza Holding Kft. Kreatech E. C. Kucsov Bt. L and L Dental Central Kft. Laseuropa Kft. Lizydent Kft. Logintech Magyarország Kft. Lux Hungária Kft. M+W Dental Magyarország Kft. Magyar Mediprint Szakkiadó Kft. MDT Hungary Kft. Meddent System Kft. Medicont Kft. Mediline Üzletház Kft. Mediquall Recruitment Medis doo Megadenta Hungary Kft. Merfol Kft. Metec Plus S.r.o, Slovakia Michel Kft. Min Dent 69 Bt. Min-Dent Bt. Modent Kft. Morident Kft. Multident Kft MyMED GMBH Naturprodukt Kft. Návay és Társai Bt. New York Dental Kft. Nouvag Dental und Medizintechnik GmbH Novodental Kft Novotrading-Medical Kft. NSK Europe Gmbh Oculeus Kft. Optimal Solution 4 VIP Oridental Bt. Orma 2000 Kft. P. F. Euromedica Kft. Pál Dental Zrt. Pannon Dental Kft. Parix Kft. Pegadent Bt. Pharmabog Bt. Procter & Gamble International Operations SA Pro-Dental Kft. Quality Direct Kft. Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Rádió Dental Plus Kft. Rapp Informatik Systeme Gmbh R-Dent Kft. Realtrade Kft. Rér-Dental Trihawk-Kanada Rodentica Hungária Kft. Sager Dental Kft. Sanitaria Kft. Sanivaro Kft. Savaria-Dent Kft. Shofu Dental GmbH Simbios Since78 IT Solutions Kft. Sirona Gmbh. Softinform Hungary Kft Soredex, Finland Sultan Healtcare, USA, Englewood, Szakács és Szakács Kft. Szakács és Szakács Kft. Teva Magyarország Zrt. Titándent Kft. Tôkés és Med Kft. Turul Fészek Kft. Unicredit Bank Hungary Zrt. Unicredit Leasing Kft. Unikerám Mûszaki Kerámia Kft. Unimet Kórháztechnika Kft. V. Unident Kft. Valid Dental Kft. VDW GmbH Vicis Sanoral Kft. VIP Dental Röntgen Kft. VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Vital Sport (Kyotek) W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH Wellness Oázis By Mojzer Kft. Wieladent Gmbh. World Dent Bt. Z&É Med Kft. Zimmer Dental Inc ZirkonZahn Ltd., Italy ZZ Dental Bt.

Irsz. 2040 1012 1023 6722 2049 1095 1134 6722 1145 1037 1055 9700 7621 9024 1139 1146 SL-1000 4034 1103 04001 1055 6729 3530 1077 1147 1125 D-84513 2046 1118 1135 D-78462 4025 1137 D-60489 4029 1173 6000 6720 3300 1085 8200 1066 1025 8640

Helység Budaörs Budapest Budapest Szeged Diósd Budapest Budapest Szeged Budapest Budapest Budapest Szombathely Pécs Gyôr Budapest Budapest Ljubljana Debrecen Budapest Kosice Budapest Szeged Miskolc Budapest Budapest Budapest Töging Törökbálint Budapest Budapest Konstant Debrecen Budapest Frankfurt Debrecen Budapest Kecskemét Szeged Eger Budapest Veszprém Budapest Budapest Fonyód

CH 1213 4032 1118 1134 1136 D-89182 8200 1102 1118 2922 1027 2011 1012 9700 D-40878 I-40127 1039 D-64625 1114 04300 NJ 07631 9400 9400 1074 1081 1215 1085 1054 1016 6725 1138 1133 1083 D-81709 1027 1026 D-79713

Geneva, Rue De Saint-George 47 Petit Lancy Debrecen Sántha K. u. 7. Budapest Budaôrsi út 42 Budapest Klapka u 11. Budapest Kassák Lajos u 69-71 Bernstadt Rosenbühlstr 24 Veszprém Széchényi u. 1. Budapest Hölgy u 9/b Budapest Breznó köz 4. Komárom Kôolaj u. 2. Budapest Feketesas u. 2. Budakalász József Attila u 75 Budapest Attila út 119 Szombathely Tolnay S. u. 4. Ratingen Brüll 17. Bologna Viale Aldo Moro 22 Budapest Szentendrei út 385 Bensheim Fabrikstr. 31. Budapest Szabolcska Mihály u. 5. Tuusula, Nahkelantie 160, 330 South Van Brunt St. Sopron Paprét u 17 Sopron Paprét u. 17. Budapest Rákóczi út 70-72 Budapest Rákóczi út 61. Budapest Árpád u. 6/a Budapest Rökk Sz. u. 7. Budapest Szabadság tér 5-6. Budapest Hegyalja út 7-13 Szeged Szövetkezeti út 2 Budapest Népfürdô u. 19/B. Budapest Dráva u. 12. Budapest Szigony u. 41. München Postfach 830954 Budapest Kapás u 11-15 Budapest Henger u 2. Bad Sackingen Spitalgasse 3.

Germay 9462 Austria 1171 1165 USA I-39031 1035

A-5111 Bürmoos Völcsej A-4860 Lenzing Budapest Budapest CA-Carlsbad Bruneck Budapest

a DENTAL WORLD napilapja • Kiadja a DENTAL PRESS HUNGARY KFT. • Felelôs kiadó: LACZKÓ TAMÁS • 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 9. Tel.: 202-2994, fax: 202-2993 • info@dental.hu • www.dental.hu • www.dentalworld.hu Nyomdai elôkészítés: DTP-MÛHELY GRAFIKAI STÚDIÓ • Nyomdai kivitelezés: DEMAX MÛVEK

Utca, házszám Gyár u 2. Várfok utca 10 Bécsi út 8. Gyertyámos 8-10/a Balatoni út 53 Soroksári út 48. Botond u 10 Szentháromság u 34 Jávor u 5/a Csillaghegyi 19-21 Bálint u. 7. Vak Bottyán u 12. Jókai u 10 Honvéd utca 9/a Csizma u 4. Abonyi u 29 Brnciceva 1. Holló L. u 5. Gyömrôi út 128 Jesenna 9 Nyugati tér 6. Zombori utca 6 Tizeshonvéd köz 1. Dob u. 105. Telepes u. 106. Virányos u 23/d Aluminium str. 1. DEPO Sasadi út 18 Frangepán u. 66/b Schultaistr. 15. Boldogfalva u 15-17 Katona József utca 9-11 Westerbachstra_e 58. Kazinczy u 1/a Hóbagoly utca 5 Egyetértés u. 78 Széchenyi tér 15 Tûzoltó tér 1. Pál u. 2. Stadion u 21 Teréz Krt 12 Verecke u. 80/A Badacsony u. 20.

Ignaz-Glaser-Str. 53 Fô u. 104. Kraimstalstrasse 1 Ede u. 35. Margit u 114 1900 Aston Avenue Giuseppe Verdi Street 18 Váradi u 17


Dental World 2007 2007. október 25–26–27. Kiállítási alaprajz

218 Creationlaser


Today 2007 csutortok  
Today 2007 csutortok  
Advertisement